Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 54

MacroSpeed® Green* RSM® 32 0,2 t/ha + NovaTec One

0,2 t/ha

YaraBela™ Nitromag

0,15 t/ha

MacroSpeed® Power

0,2 t/ha

MacroSpeed Green* Pulan® 34

®

0,2 t/ha

MacroSpeed® Green* ZAKsan®

*MacroSpeed® Green

4

3

2

1

Skład chemiczny nawozów wykorzystywanych w programach nawożenia - str. 52

ruszenie wegetacji BBCH 21-29

0,12 t/ha

STOSOWANY W TERMINIE ZIMOWYM LUB WCZESNOWIOSENNYM

N - 172 Mg - 30 + S - 24

N - 172 + P - 23 + K - 32 Mg - 30 + S - 12

N - 172 Mg - 30 + S - 24

N - 174 Mg - 30 + S - 24

Ilość dostarczanych składników [kg/ha]

liść flagowy początek kłoszenia BBCH 39-54

0,15 t/ha

1-2 kolanko BBCH 31-32

YaraBela™ Nitromag

ZAKsan®

0,15 t/ha

0,15 t/ha

0,2 t/ha

ZAKsan®

ZAKsan®

ZAKsan®

0,15 t/ha

Canwil

0,15 t/ha

0,2 t/ha

0,2 t/ha

YaraBela™ Sulfan

ZAKsan®

Program wiosennego nawożenia doglebowego pszenżyta ozimego i żyta hybrydowego

4 – program zalecany przy zbyt mocno rozkrzewionych zbożach z jesieni i wysokiej obsadzie pędów żywych wiosną.

3 – program zalecany dla szybszego wznowienia wegetacji wiosennej (dodatkowe wczesnowiosenne wprowadzenie N, P, K i S).

2 – program zalecany pod zboża słabo rozkrzewione jesienią.

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Notatki:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.