Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 31

T2 Pakiet Elatus Plus Zboża + Applico 0,15 l/ha

Nexide 60 CS 0,06 l/ha + Western 0,15 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Magnus 0,3-0,5 l/ha

dojrzewanie BBCH 80

Cimex 500 EC 0,05 l/ha + Applico 0,15 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Western 0,3 l/ha

liść flagowy

Koyote 360 SL 2,0-3,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,2-0,3 l/ha

BBCH 33-39

T3 Plexeo 60 EC 0,8 l/ha + Applico 0,15 l/ha

PEŁNA KONTROLA PLANTACJI

3. kolanko

Nutripack Zboża Plus – nawożenie dolistne

Program ochrony pszenicy ozimej

T1 Thesorus 460 EC 1,0 l/ha + Celsivo 750 EC 0,4 l/ha + Applico 0,15 l/ha*

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,3 l/ha + Antek 725 SL 1,0-1,5 l/ha

Tomigan S 250 EC 0,6 l/ha + Naxel 75 WG 20 g/ha

Atlantis 12 OD 0,45-1,2 l/ha + Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

1. kolanko

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

BBCH 29-31

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Just Oil 1,0 l/ha

krzewienie

Notatki:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

* Zastosować przy dużej presji mączniaka prawdziwego.

..............................................................................................

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.