Ampol-Merol Katalog Rzepak ozimy i Zboża ozime 2024

Page 1

Rzepak ozimy Zboża ozime 2024

Oferta nasienna

Preparaty i programy ochrony i nawożenia

Kompleksowe zaopatrzenie rolnictwa

2024

Zapraszamy na warsztaty polowe!

Oprowadzimy po plantacjach

Pokażemy topowe odmiany

Omówimy wdrożone technologie

ochrony i nawożenia

Doradzimy każdemu z Was!

Szanowni Państwo,

Zmieniające się warunki klimatyczne, presja ze strony chorób grzybowych, a także naloty szkodników, to trzy czynniki, które mają kluczowy wpływ na finalny plon. Wczesna wiosna 2024 zaskoczyła nas wysokimi temperaturami, aby później uraczyć przymrozkami.

To właśnie stres środowiskowy w znacznym stopniu wpływa na dalszą wegetację. Co zatem zrobić? Nie dać się zaskoczyć! Przygotować uprawy na każdą ewentualnośćniskie i wysokie temperatury czy okresowe susze. W tym celu testowaliśmy na Demo Farmach w całej Polsce nie tylko odmiany nasion najlepiej rokujące na polskich glebach, ale również autorskie strategie ochrony i nawożenia z uwzględnieniem rozwiązań z zakresu mikrobiologii.

Gotowe rozwiązania znajdziecie właśnie w tym katalogu na stronach ze schematami, programami i tabelami, w których rekomendujemy najlepsze produkty.

Jak nasze rozwiązania sprawdziły się w praktyce? O tym wszystkim informujemy na kanale YouTube, a także prezentujemy na plantacjach. Efekty możecie ocenić sami podczas warsztatów polowych, których kalendarium znajduje się na sąsiedniej stronie.

W Ampol-Merol nie czarujemy, tylko działamy. Mamy świadomość trudności, z jakimi borykają się rolnicy. Dla nas stanowią one wyzwanie, a nasi eksperci i doradcy zawsze chętnie służą swoją wiedzą i doświadczeniem. Nastawienie na plon i maksymalizacja zysków to główne czynniki, które weryfikują nasz sposób działania w polu.

Na co warto zwrócić uwagę w tegorocznej edycji katalogu? Nowością jest kompletna „ściąga” z topowymi produktami biologicznymi, z MicroSpeed® Energy na czele. Prezentujemy również nowości, takie jak insektycydowa zaprawa nasienna Lumiposa™, Hepta® Cu, czyli kompleks miedzi z kwasem heptaglukonowym, która między innymi ogranicza porażenie przez patogeny. W ofercie nasiennej pojawiło się żyto hybrydowe KWS Cursor o bardzo wysokich parametrach jakościowych i wybitnej liczbie opadania.

Zapraszamy do lektury, a także spotkań z naszymi ekspertami podczas tegorocznych warsztatów. Spotkania w plenerze to doskonała okazja do podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi naszych i waszych praktyk rolniczych.

Joanna Biczyńska Prezes Zarządu Ampol-Merol

04 Misja – edukacja. Z myślą o rolnictwie!

06 Tabela biostymulatorów i produktów biologicznych

RZEPAK

14 Tabela odmian rzepaku ozimego

22 Tabela nawożenia rzepaku i zbóż

23 Program nawożenia rzepaku ozimego

24 Program zwalczania chwastów i samosiewów zbóż w rzepaku ozimym oraz stymulacja systemu korzeniowego

25 Program ochrony fungicydowej i insektycydowej rzepaku ozimego

26 Preparaty do ochrony rzepaku ozimego

30 Novobakt R – efektywna regeneracja korzeni rzepaku w okresie żerowania śmietki kapuścianej

ZBOŻA

36 Tabela odmian zbóż ozimych

45 Program jesiennego nawożenia doglebowego zbóż ozimych

46 Preparaty do ochrony zbóż

47 Program ochrony pszenicy ozimej

60 Jesienne nawożenie potasem, magnezem i siarką

72 Skup płodów rolnych Ampol-Merol

73 Oddziały handlowe Ampol-Merol

Spis treści

Misja - edukacja. Z myślą o rolnictwie!

Firma Ampol-Merol funkcjonuje na rynku już 35 lat. To długi okres, który pozwala na analizę branżową z odpowiedniej perspektywy, aby ocenić kierunek, w jakim zmierzamy, a także określić nowe kierunki, które stanowią wyzwania i cel na kolejne lata.

Takie podejście skłania do myślenia globalnego. Idąc od ogółu do szczegółu, u podstaw rolnictwa widzimy dynamiczne zmiany klimatyczne, które wpływają na naszą działalność. W tej chwili bardzo duży nacisk kładziemy na regenerację polskich gleb, aby małymi krokami poprawiać stan gruntów, wykorzystując w tym celu rozwiązania z zakresu mikrobiologii. Temu między innymi służą Demo Farmy zlokalizowane w różnych miejscach na terenie całej Polski. To one są naszym plenerowym laboratorium, gdzie w skali makro analizujemy strukturę podłoża. Każdego dnia możemy obserwować, jak zmiany temperatury wpływają na wilgotność i aktywność mikroorganizmów glebowych. Możemy analizować strukturę, a co za tym idzie stopień przesiąkania w głąb profilu glebowego, możemy mieć wpływ na tworzenie tak istotnej warstwy próchniczej, kształtować zawartość w podłożu azotu i węgla, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju roślin. Przyczyniamy się również do budowy środowiska mikrobiologicznego, stosując preparaty, które budują warstwę próchniczą, a także pozwalają na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych zawartych zarówno w glebie, jak i powietrzu. Dzięki takim działaniom promujemy racjonalne nawożenie w oparciu o autorskie i sprawdzone na naszych plantacjach strategie nawożenia, jak i ochrony.

Są to działania długofalowe, które zaprocentują kolejnym pokoleniom. My jednak chcemy stworzyć optymalne warunki i wykorzystać potencjał polskich gleb, w celu osiągania plonów wysokiej jakości z poszanowaniem dla środowiska. W związku z tym u podstaw wszelkich naszych działań leżą trzy filary:

doświadczenie • wiedza • edukacja

DOŚWIADCZENIE

Zespół Ampol-Merol to pasjonaci, którzy zaszczepiają rolniczego bakcyla swoim bliskim. Właśnie dlatego to, co nas wyróżnia, to fakt, że jesteśmy firmą rodzinną na wszystkich płaszczyznach. Budujemy relacje, które sprawiają, że osiągamy sukcesy, jakimi są wysoko wydajne gospodarstwa naszych Klientów, a to wszystko za sprawą:

• produktów najwyższej jakości z zakresu nasiennictwa, nawożenia, ochrony czy żywienia zwierząt,

• strategii nawożenia i ochrony, które sprawdzamy na Demo Farmach,

• zaufania, jakie budują eksperci w relacji firma-Klient.

Doświadczenie budowane na fundamencie wykształcenia rolniczego czyni z ekspertów Ampol-Merol mentorów dla swoich bliskich, którzy z czasem stają się mentorami dla kolejnych pasjonatów rolnictwa; to właśnie z nimi budujemy świeże spojrzenie na optymalizację wszelkich działań związanych z rolnictwem.

Doświadczenie, którym dzielą się nasi eksperci to efekt nieustannej współpracy z naszymi Klientami. To właśnie ta dynamika spotkań, szybka reakcja na zapytania gospodarzy, lustracje, jakie prowadzimy razem z Wami na Waszych polach, wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań, testowanie innowacji na naszych Demo Farmach - to wszystko buduje bezcenny produkt, jaki każde gospodarstwo otrzymuje od nas w prezencie - to rozwiązania oparte na innowacjach z jednej strony i tradycyjnych metodach z drugiej, z których czerpiemy to co najlepsze dla naszych i waszych upraw.

WIEDZA

Wiedza budowana w oparciu o teorię i praktykę ma największe znaczenie. Właśnie dlatego tak istotny jest aspekt związany z posiadanym doświadczeniem - na bazie prób i błędów, prowadzenia eksperymentów, działania strategicznego lub chęci spróbowania nowatorskich rozwiązań buduje się baza pod eksperckość.

4

Fundament wiedzy Ampol-Merol jest niezwykle stabilny. Świadczy o tym nie tylko dobór asortymentu, ale również chęć dzielenia się, bo edukacja jest drogą do rozwoju - zwłaszcza dla rolnictwa innowacyjnego, które nam przyświeca.

EDUKACJA

Edukacja jest ostatnim filarem, który z jednej strony wszystko domyka, zaś z drugiej otwiera perspektywy. Chęć edukowania, przekazywania swojej wiedzy, dzielenia się doświadczeniem już nie ogranicza się tylko do kontaktów z Klientami. Naszą misją stało się świadome edukowanie nowego pokolenia rolników - tych, którzy kształcą się w szkołach branżowych, tych którzy rozwijają się dalej na uniwersytetach i w szkołach wyższych, tych którzy dokształcają się na studiach podyplomowych.

Nasi eksperci i doradcy posiadają w sobie poza wiedzą i doświadczeniem zdolności komunikacyjne na bardzo wysokim poziomie, co sprawia, że szybko wchodzą w interakcję ze słuchaczami, a ich wykłady cieszą się dużym zainteresowaniem.

Jedną z najmłodszych grup słuchaczy byli ostatnio uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie. Wysłuchali oni wykładu prowadzonego przez dwóch ekspertówojca i syna. Grzegorz Kopeć i Jakub Kopeć uzupełniali swoje wypowiedzi, co zawsze wprowadza dynamikę i sprawia, że prelegenci budzą o wiele większe zainteresowanie. Ich postawa prezentuje nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również niezwykła charyzmę i pasję, z jaką opowiadają o aspektach rolniczych.

Drugi zespół prelegentów - Krzysztof Lachutta i Mariusz Seweryn prowadzili w maju wykład dla studentów trzeciego roku rolnictwa na Politechnice Bydgoskiej. Charyzma i energia, z jaką nasi eksperci prowadzili spotkanie, to wypadkowa częstych kontaktów z Klientami, a także cyklicznych wystąpień przed kamerą. To właśnie ta dwójka bardzo często prezentuje na naszym kanale YouTube informacje dotyczące sytuacji na plantacjach, gdzie analizują zastosowane rozwiązania z zakresu ochrony i nawożenia.

Spotkanie ze studentami dotyczyło właśnie innowacyjnego nawożenia, które łączy w sobie rozwiązania konwencjonalne z produktami mikrobiologicznymi. Uwagę przykuły zwłaszcza rozwiązania polowe dotyczące radzenia sobie ze stresem suszy. Prelegenci pokazali, jak wiele można zyskać, włączając w technologię uprawy MicroSpeed® Energy, czyli innowacyjny nawóz dolistny specjalnego przeznaczenia z rewolucyjną technologią IRC. Możliwość prowadzenia wykładów na Politechnice Bydgoskiej ma dla nas bardzo duże znaczenie. Jest to bowiem uczelnia, która od 100 lat kształci na kierunkach rolniczych. W tym roku Wydział Rolnictwa i Biotechnologii obchodzi jubileusz 55-lecia, co tylko pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się wspomniany kierunek.

Współpraca z placówkami oświatowymi to również forma urozmaicenia zajęć, która pokazuje, że wybrany kierunek kształcenia bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Firma Ampol-Merol tworzy dodatkowo przestrzeń dla staży i praktyk na własnym gruncie, a najlepszym kandydatom oferuje pracę, która będzie początkiem kariery zawodowej, a zarazem inspiracją do dalszego rozwoju, gdzie satysfakcja z życia zawodowego przekłada się również na życie prywatne i standardy, jakim chcemy sprostać.

Rok 2024 to dopiero początek naszej działalności edukacyjnej - to misja, która pokazuje, że idee, które nam przyświecały w ostatnich sezonach, znalazły swoją kontynuację właśnie w tym projekcie. Przypomnijmy sobie, jakie hasła nas inspirowały i doprowadziły do miejsca, z którego jeszcze szerzej postrzegamy rolnictwo jutra.

Z pasji do rolnictwa

Łączymy wiedzę z praktyką

Łączymy pokolenia

Z myślą o innowacyjnym rolnictwie

5

Tabela biostymulatorów i produktów biologicznych

Nazwa preparatu Skład preparatu (nazwa mikroorganizmów / składników aktywnych)

Krótki opis działania (na co wpływa, jak działa, warunki stosowania, możliwość mieszania)

o działaniu wpływającym na odporność roślin na patogeny i czynniki abiotyczne

MicroSpeed® Energy IRC (Inhibitor Rozpadu Chlorofilu) 2 g/l, kwas pidolowy 320 g/l

novobakt R 2 szczepy bakterii z rodzaju Bacillus

novobakt PRO Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Streptomyces sp., Pseudomonas protegenes

Dawka na ha

Nawózy specjalnego przeznaczenia MicroSpeed® Energy z rewolucyjną technologią IRC Korzyści z zastosowania:

• Hamuje rozpad chlorofilu w warunkach stresowych.

• Znacząco zwiększa koncentrację chlorofilu i wydajność fotosyntezy.

• Opóźnia naturalne żółknięcie liści w wyniku starzenia.

• Przyspiesza regenerację i odbudowę części zielonych roślin uszkodzonych wskutek działania stresów abiotycznych.

• Wydłuża okres wegetacji roślin, co wpływa na wykorzystanie w maksymalny sposób ich potencjału genetycznego.

• Zwiększa efektywność wykorzystania azotu i neutralizuje nagromadzanie toksycznego amoniaku w warunkach stresowych.

• Produkt Novobakt R dostarcza do środowiska wyselekcjonowane bakterie z rodzaju Bacillus, które stanowią integralną część funkcjonującej rizosfery.

• Innowacyjna formuła produktu pozwala na szybkie zasiedlenie się bakterii w ryzosferze korzeni roślin, stanowiąc jej integralną część.

• Po krótkim czasie, w wyniku kolonizacji, bakterie wytwarzają aktywne metabolity, które wspierają wzrost systemu korzeniowego oraz regenerację po uszkodzeniach spowodowanych przez choroby i szkodniki, m.in. przez śmietkę kapuścianą.

• Dodatkową funkcją powyższych bakterii dostarczenie roślinom niezbędnych substancji odżywczych, odzyskanych z trudno dostępnych mikro i makroelementów zablokowanych w glebie.

• 2 szczepy bakterii z rodzaju Bacillus o koncentracji > 1x10^9 jtk/g.

• Produkt Novobakt PRO dostarcza do środowiska upraw polowych wyselekcjonowane mikroorganizmy kolonizujące powierzchnię części nadziemnych.

• Bakterie zawarte w preparacie odbudowują agrocenozę roślin, poprawiając zdrowotność.

• Bakterie stymulują wzrost i wpływają na procesy regeneracji plantacji.

• Zastosowanie preparatu pozwala na utrzymanie niezakłóconego wzrostu oraz odżywienia roślin.

• Bakterie zawarte w produkcie zapewniają roślinom właściwy rytm rozwojowy oraz wspomagają naturalną odporność i zdolność regeneracyjną roślin.

• Liofilizowane bakterie o łącznej koncentracji nominalnej 10^9 jtk/g.

o charakterze szczepionek mikrobiologicznych stosowanych do gleby (lub na rośliny) w celu uruchomienia lub udostępnienia składników pokarmowych

0,25 kg/ha

Synergia® Blue

novobakt

AzoFosfo

Paenibacillus azotofixans, Bacillus megaterium, Bacillus mucilaginosus, Bacillus mycoides, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Trichoderma viride, Mycorrhizal fungus

Azospirillum lipoferum

Azotobacter chroococcum

Bacillus megaterium

• Zawarte w produkcie Synergia® Blue bakterie wiążą w glebie azot atmosferyczny oraz rozpuszczają formy niedostępnego fosforu i potasu, zamieniając je na składniki dostępne.

• To przekłada się na zwiększenie zasobności i przyswajalności składników pokarmowych dla roślin.

• Produkt Synergia® Blue dodatkowo zawiera w swoim składzie odpowiednio dobrane grzyby, które bardzo szybko zasiedlają glebę i system korzeniowy roślin uprawnych, przez co zwiększa się ich głębokość zalegania, a to z kolei wpływa na większą odporność na suszę.

• Łączna ilość mikroorganizmów: 1x10^9 jtk/g.

• Novobakt AzoFosfo jest produktem o bardzo wysokiej koncentracji mikroorganizmów glebowych łącznie 2x10^9 jednostek kolonizacyjnych w 1 gramie.

• Novobakt AzoFosfo to wysoce wyselekcjonowane bakterie, między którymi tworzy się wyjątkowo korzystny efekt synergii – współdziałania. Posiadają zdolność wiązania wolnego azot z powietrza i gleby oraz znacznie zwiększają przyswajalność fosforu poprzez rozpuszczanie związków wcześniej zblokowanych, zapewniając kompleksowe odżywienie roślin uprawnych.

• Bakterie zawarte w preparacie należą do grupy bakterii stymulujących wzrost roślin (Plant Groth Promoting Bacteria).

0,25 kg/ha

0,25 kg/ha

0,25 kg/ha

0,2-0,25 l/ha
6

Nazwa preparatu

Skład preparatu (nazwa mikroorganizmów / składników aktywnych)

Krótki opis działania (na co wpływa, jak działa, warunki stosowania, możliwość mieszania)

Dawka na ha

o charakterze szczepionek mikrobiologicznych stosowanych w celu poprawy mineralizacji materii organicznej lub wpływających na życie mikrobiologiczne gleby

• Preparat mikrobiologiczny przeznaczony do rozkładu resztek pożniwnych.

Synergia® Split

novobakt

Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, Cellulomonas uda, Cellulomonas gelida, Aspergillus awamori, Trichoderma reesei, Bacillus subtilis

• Synergia® Split znacznie przyspiesza procesy humifikacji i mineralizacji trudno rozkładanych resztek roślinnych, np. słomy zbożowej, kukurydzianej czy słonecznikowej.

• Wysoka aktywność mikroorganizmów zawartych w produkcie Synergia® Split bierze udział w zwiększeniu zawartości próchnicy w glebie oraz znacząco wpływa na uwalnianie się składników pokarmowych dla roślin z rozłożonych resztek roślinnych.

• Łączna ilość mikroorganizmów: 1x10^9 jtk/g.

0,5–1,0 kg/ha

o charakterze szczepionek mikrobiologicznych stosowanych na nasiona roślin bobowatych

Rhizo Bobik Rhizobium leguminosarum bv. viceae – do zaprawiania nasion bobiku

novobakt Rhizo Groch

novobakt

Rhizo Soja

Rhziobium pisi – do zaprawiania nasion grochu

• Szczepionka do zaprawiania nasion roślin bobowatych lub do oprysku plantacji w celu zwiększenia symbiozy bakterii, tzw. brodawkowych z korzeniami roślin: bobiku/grochu/soi/łubinu.

• Produkt Novobakt Rhizo wprowadza do gleby bakterie Rhizobium odpowiednio dobrane do danego gatunku rośliny bobowatej.

• Szczepienie ma na celu zwiększenie ilości brodawek na systemie korzeniowym, co bezpośrednio wpływa na intensywniejsze wiązanie azotu atmosferycznego z powietrza, a to z kolei stymuluje wzrost biomasy danej rośliny, by finalnie doprowadzić do uzyskania większego plonu nasion.

• Liofilizowane bakterie o łącznej koncentracji 10^9 jtk/g.

• Szczepionka do zaprawiania nasion roślin bobowatych lub do oprysku plantacji w celu zwiększenia symbiozy bakterii, tzw. brodawkowych z korzeniami roślin: bobiku/grochu/soi/łubinu.

• Produkt Novobakt Rhizo wprowadza do gleby bakterie Rhizobium odpowiednio dobrane do danego gatunku rośliny bobowatej.

• Szczepienie ma na celu zwiększenie ilości brodawek na systemie korzeniowym, co bezpośrednio wpływa na intensywniejsze wiązanie azotu atmosferycznego z powietrza, a to z kolei stymuluje wzrost biomasy danej rośliny, by finalnie doprowadzić do uzyskania większego plonu nasion.

• Liofilizowane bakterie o łącznej koncentracji 10^9 jtk/g.

• Szczepionka do zaprawiania nasion roślin bobowatych lub do oprysku plantacji w celu zwiększenia symbiozy bakterii, tzw. brodawkowych z korzeniami roślin: bobiku/grochu/soi/łubinu.

150 g/ha

150 g/ha

Bradyhizobium japonicum – do zaprawiania nasion soi

novobakt Rhizo Łubin

Bradyrhizobium lupini –do zaprawiania nasion łubinu

• Produkt Novobakt Rhizo wprowadza do gleby bakterie Rhizobium odpowiednio dobrane do danego gatunku rośliny bobowatej.

• Szczepienie ma na celu zwiększenie ilości brodawek na systemie korzeniowym, co bezpośrednio wpływa na intensywniejsze wiązanie azotu atmosferycznego z powietrza, a to z kolei stymuluje wzrost biomasy danej rośliny, by finalnie doprowadzić do uzyskania większego plonu nasion.

• Liofilizowane bakterie o łącznej koncentracji 10^9 jtk/g.

• Szczepionka do zaprawiania nasion roślin bobowatych lub do oprysku plantacji w celu zwiększenia symbiozy bakterii, tzw. brodawkowych z korzeniami roślin: bobiku/grochu/soi/łubinu.

• Produkt Novobakt Rhizo wprowadza do gleby bakterie Rhizobium odpowiednio dobrane do danego gatunku rośliny bobowatej.

• Szczepienie ma na celu zwiększenie ilości brodawek na systemie korzeniowym, co bezpośrednio wpływa na intensywniejsze wiązanie azotu atmosferycznego z powietrza, a to z kolei stymuluje wzrost biomasy danej rośliny, by finalnie doprowadzić do uzyskania większego plonu nasion.

• Liofilizowane bakterie o łącznej koncentracji 10^9 jtk/g.

150 g/ha

150 g/ha

7

Tabela biostymulatorów i produktów biologicznych

Nazwa preparatu Skład preparatu (nazwa mikroorganizmów / składników aktywnych)

Synergia® Blue

Agravita® Aktiv 48 Plus

Agravita®

Aktiv 70 Plus

MicroSpeed® Action

Krótki opis działania (na co wpływa, jak działa, warunki stosowania, możliwość mieszania)

o charakterze szczepionek mikrobiologicznych wpływających na mikoryzę

Paenibacillus azotofixans, Bacillus megaterium, Bacillus mucilaginosus, Bacillus mycoides, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Trichoderma viride, Mycorrhizal fungus

• Ostatni ze składowych: Mycorrhizal fungus. • Grzyby mikoryzowe kolonizując korzenie roślin zwiększają ich powierzchnię chłonną, a dzięki temu poprawiają pobieranie wody i składników pokarmowych z głębszych warstw gleby (zwłaszcza P). Zwiększają rozpuszczalność składników odżywczych poprzez wydzielanie kwasów organicznych lub enzymów. Poprawiają strukturę gleby. Ograniczają patogenom dostęp do korzeni.

Nawozy dolistne organiczno-mineralne - o działaniu wpływającym na odporność roślin na patogeny i czynniki abiotyczne

NPK (Mg) 10,6-22-22 (2) + bor (B), miedź (Cu)*, żelazo (Fe)*, mangan (Mn)*, molibden (Mo), cynk (Zn)* + kinetyna, kwasy giberelinowe, kwasy fulwowe, aminokwasy *mikroskładniki schelatowane przez EDTA

NPK 10,8-52-8,3 + bor (B), miedź (Cu)*, żelazo (Fe)*, mangan (Mn)*, molibden (Mo), cynk (Zn)*+ kinetyna, kwasy fulwowe, kwasy humusowe, aminokwasy

*mikroskładniki schelatowane przez EDTA

Aminokwasy oraz azot, fosfor, potas i mikroskładniki pokarmowe: bor (B), miedź (Cu)*, mangan (Mn)*, cynk (Zn)* *mikroskładniki schelatowane przez EDTA

MicroSpeed® Smart Ekstrakt z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) 18% oraz azot, fosfor i potas

Dawka na ha

Miedź systemiczna (Cu) skompleksowana kwasem heptaglukonowym

Agravita® Aktiv 48 Plus to nawóz dolistny makroelementowy, wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej technologii. Agravita® Aktiv 48 Plus jako nawóz synergistyczny pobudza i reguluje podziały komórkowe oraz wzrost roślin; aktywuje rozwój systemu korzeniowego; zwiększa powierzchnię blaszki liściowej i efektywność fotosyntezy; wspomaga regenerację roślin po uszkodzeniach herbicydowych, przymrozkowych i pozimowych; szybko poprawia wigor i kondycję roślin; zwiększa odporność na stresy środowiskowe i uprawowe oraz stymuluje wzrost plonu.

Agravita® Aktiv 70 Plus to nawóz dolistny makroelementowy, wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej technologii. Agravita® Aktiv 70 Plus jako nawóz synergistyczny intensyfikuje kwitnienie i przedłuża żywotność pyłku; zwiększa ilość łuszczyn, nasion, ziarniaków, bulw, zawiązków owoców; podtrzymuje zieloność liści – dłuższa aktywność fotosyntetyczna roślin; aktywizuje transport asymilatów do organów generatywnych; zwiększa masę nasion i ziaren; wyrównuje dojrzewanie roślin oraz stymuluje wzrost plonu.

MicroSpeed® Action to nawóz dolistny organiczno-mineralny, zawierający aminokwasy oraz azot, fosfor, potas i mikroskładniki pokarmowe. MicroSpeed® Action usprawnia procesy metaboliczne zachodzące w roślinie, dostarcza roślinom dużą ilość energii i przyspiesza proces ich regeneracji, łagodzi skutki stresów biotycznych i abiotycznych; ułatwia roślinom przezwyciężenie czynników stresowych – susza lub nadmiar wody, przymrozki, zasolenie, metale ciężkie, pestycydy; zwiększa głębokość systemu korzeniowego i liczbę korzeni włośnikowych, poprawia przyswajalność agrochemikaliów przez rośliny.

MicroSpeed® Smart to nawóz dolistny organiczno-mineralny, zawierający ekstrakt z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) oraz fosfor i potas. MicroSpeed® Smart aktywizuje procesy życiowe roślin w sytuacjach stresowych, ułatwia roślinom przezwyciężenie stresów i łagodzi skutki ich działania, zwiększa zdolność roślin do wiązania wody i wspomaga przetrwanie okresowej suszy, podwyższa zawartość chlorofilu w liściach i aktywność fotosyntetyczną roślin, stymuluje przyrost biomasy, poprawia kwitnienie, wielkość i jakość plonu użytkowego.

• Miedź skompleksowana biodegradowalnym oraz trwałym kwasem heptaglukonowym.

• Wykazuje silne działanie systemiczne, co ogranicza zmywalność z powierzchni roślin.

• Wyróżnia go błyskawiczne pobieranie przez liście i pełna kompatybilność z metabolizmem nawożonych roślin.

• Działa prewencyjnie i ogranicza porażenie przez patogeny.

• Bierze udział w wielu procesach enzymatycznych, a zwłaszcza w produkcji fitoaleksyn i syntezie lignin.

• Bioaktywna miedź ma niskie stężenie, co zapobiega ryzyku fitotoksyczności.

0,5 kg/ha

0,5 kg/ha

1-2,5 l/ha

1-3 l/ha

2-4 l/ha

0,25 kg/ha
Hepta® Cu
8
10
11
12
13

Tabela odmian rzepaku ozimego

Odmiana Zeus F1

LG Arnold Ragnar

Hodowca/Dystrybutor Rapool Polska Sp. z o.o. Limagrain Polska Sp. z o.o. Rapool Polska Sp. z o.o.

Typ odmiany mieszańcowa mieszańcowa mieszańcowa

Termin kwitnienia średnio wczesny

Termin dojrzewania średnio późny

średnio wczesny średnio wczesny

średnio wczesny średni

Zimotrwałość wysoka wysoka wybitna

Termin siewu optymalny do opóźnionego optymalny optymalny do opóźnionego

Wysokość roślin średnie średnie średnio wysokie

Norma wysiewu 40-50 roślin na m2 40-50 roślin na m2 40-50 roślin na m2

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Tolerancja na wyleganie

bardzo wysoka odporność (gen Rlm7)

bardzo dobra

bardzo wysoka odporność (gen Rlm7)

bardzo wysoka odporność (gen Rlm7)

bardzo dobra bardzo dobra

Wymagania glebowe szeroki zakres gleb od lżejszych do mocniejszych toleruje mozaiki glebowe średnie

Cechy Najnowsza odmiana w „stajni” Ampol-Merol (rejestracja 2022 rok). Jeden z najlepszych plonów w Polsce w 2022 roku (średnio 51,1 dt/ha wg COBORU). Odmiana posiadająca pakiet odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV oraz gen Rlm7 z jednoczesną cechą odporności na osypywanie się (pod shatter resistance).

Odmiana o dużej biomasie i korzystnym gospodarowaniu azotem (N).

Odmiana wzorcowa w COBORU. Terminator plonowania (nr 1 COBORU 2019-2021); bardzo wysoka mrozoodporność, genetyczna odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV oraz na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion powoduje, że jest to odmiana w czołówce najlepiej plonujących rzepaków; szybka regeneracja wiosną oraz bardzo duża liczba odgałęzień bocznych.

Wyjątkowa odmiana o rekordowym plonowaniu; bardzo wysoka zimotrwałość i zrównoważony rozwój wiosną gwarantują bezpieczeństwo przezimowania; odmiana z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV.

STRATEG 14
STRATEG STRATEG

Odmiana InVigor Dazzler

Hodowca/Dystrybutor

BASF Polska Sp. z o.o.

SY Annabella Harvey

Syngenta Polska Sp. z o.o.

IGP Polska sp. z o.o. sp. k.

Typ odmiany mieszańcowa mieszańcowa populacyjna

Termin kwitnienia średni średni średnio późny

Termin dojrzewania średni średni późny

Zimotrwałość wysoka bardzo wysoka bardzo wysoka

Termin siewu optymalny optymalny optymalny

Wysokość roślin średnio wysokie średnie średnie

Norma wysiewu 40-50 roślin na m2 40-45 roślin na m2 50 roślin na m2

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych bardzo wysoka odporność (gen Rlm7) bardzo wysoka odporność (gen Rlm7) bardzo wysoka

Tolerancja na wyleganie

Wymagania glebowe

Cechy

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

średnie i mozaiki glebowe średnie niskie

Nowa bardzo plenna odmiana o bardzo wysokim plonie oraz o bardzo wysokiej zawartości oleju (max w skali COBORU); ponadprzeciętna zdrowotność: gen Rlm7 oraz bardzo dobra tolerancja na Phomę i cylindrosporiozę; posiada odporność na TuYV; wytwarza bardzo dużo rozgałęzień bocznych i łuszczyny odporne na pękanie i osypywanie się nasion.

Bardzo plenna odmiana rzepaku ozimego o rewelacyjnej zimotrwałości; charakteryzuje się powolnym tempem wzrostu jesienią (bezpieczny stożek wzrostu); bardzo dobrze gospodaruje N; wybitnie wczesna odmiana.

Regularne, wysokie i stabilne plonowanie, również na słabszych glebach; średnio późne kwitnienie; znakomita zimotrwałość; bardzo niski koszt kwalifikowanego materiału siewnego na 1 ha.

STRATEG STRATEG STRATEG 15

NAJWYŻSZY

POZIOM PLONOWANIA TERMINATOR PLONOWANIA

Charakterystyka:

• Nr 1 w COBORU

2021 - plon 140% wzorca

• jedna z najlepszych tolerancji na werticiliozę

• odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV

• odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach podczas zbioru

• szybka regeneracja wiosną

• bardzo duża liczba odgałęzień bocznych

Wyniki plonowania

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU 2021

Średni plon (dt/ha): 55,86

Zawartość tłuszczu: 46,1%

Wyłączny dystrybutor: Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno Więcej o produkcie na www.ampol-merol.pl
rejon I rejon II rejon III rejon IV rejon V rejon VI wzorzec 151 138 143 131 135 152
LG Arnold LG Arnold LG Arnold LG Arnold LG Arnold LG Arnold 16

rzepak ozimy

Plon na miarę Olimpu

Charakterystyka: Wyniki plonowania

• bardzo wysoka tolerancja na stres wysokiej temperatury

• podwójna odporność na choroby:

• wirusowe – gen odporności na żółtaczkę TuYV

• grzybowe – gen odporności na phomę RLM7

• wysoka odporność łuszczyn na pękanie i osypywanie się nasion

• odmiana zdrowa i dynamiczna w rozwoju jesiennym

• doskonale radzi sobie w latach, w których występują wektory TuYV (mszyce)

• wysoka zimotrwałość

• odmiana średniowczesna w kwitnieniu

• odmiana średniopóźna w dojrzewaniu

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU 2022

Średni plon (dt/ha): 51,1 dt/ha

NOWOŚĆ
rejon 1 111 rejon 2 114 rejon 3 104 rejon 4 110 rejon 5 130 rejon 6 112 wzorzec Zeus F1 Zeus F1 Zeus F1 Zeus F1 Zeus F1 Zeus F1 Wyłączny dystrybutor: Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno Więcej o produkcie na www.ampol-merol.pl 17

MISTRZ PLONOWANIA

Charakterystyka: Wyniki plonowania

• łuszczyny odporne na pękanie

• obfite plonowanie

• wysoka zawartość tłuszczu

• bardzo dobra zimotrwałość

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU (doświadczenia rozpoznawcze "CCA" 2019-2020, rejon III)

112 wzorzec Invigor Dazzler 2020
Wyłączny dystrybutor: Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno Więcej o produkcie na www.ampol-merol.pl
18

RAGNAR F1

rzepak ozimy

• MAX PLON • MAX ZIMOTRWAŁOŚĆ •

• MAX BEZPIECZEŃSTWO •

Charakterystyka: Wyniki plonowania

• odmiana silnie budująca rozgałęzienia boczne z bardzo dużą liczbą łuszczyn

• wyjątkowa odmiana dająca rekordowy plon

• charakteryzuje się doskonałą zimotrwałością

• średnio wczesny termin kwitnienia

• bardzo dobra tolerancja na wyleganie

• bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (Rlm7)

• średni termin dojrzewania

• odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju

• odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU * rejon VI

2017 2018 2019*
wzorzec 121 Ragnar 122 Ragnar 124 Ragnar
Wyłączny dystrybutor: Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno Więcej o produkcie na www.ampol-merol.pl
19

Harvey rzepak ozimy

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE

Charakterystyka: Wyniki plonowania

• bardzo niski koszt kwalifikowanego materiału siewnego na 1 ha

• regularnie i wysoko plonuje również na słabszych glebach

• średnio późne kwitnienie

• znakomita zimotrwałość

Plon nasion (% wzorca).

Doświadczenia hodowcy, Starowice Dolne (woj. opolskie) 2018

Doświadczenia własne: 44,7 t/ha (źródło: AGES 2017-2018, badania urzędowe Austria, n=16)

105
wzorzec Harvey
Wyłączny dystrybutor: Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno Więcej o produkcie na www.ampol-merol.pl
20
dział rolniczy firmy DowDuPont

Wykaz i skład chemiczny nawozów wykorzystanych w programach nawożenia doglebowego rzepaku ozimego i zbóż ozimych

Pulrea + INu Mocznik + inhibitor Grupa Azoty SA 46

Pulan

Azoty SA 34

Pulan MACRO Grupa Azoty SA 32

Calcipril 110

węglowe Morawica Kopalnia Wapienia Morawica S.A.

węglowe Nordkalk Nordkalk Sp.

węglowe Kujawit Lafarge Polska

Legenda: Producent wskazuje na występowanie składnika w nawozie bez określenia jego procentowej ilości. Nazwa Producent Składniki pokarmowe N P2O5 K2O MgO SO3 CaO Na2O Mikro
- - - - - - -
- - - - - - -
Grupa
- - - - - - -
- - - - - -ZAKsan Grupa
33,5 - - - -Saletrosan
Grupa
SA 30 - - 15 -Saletrosan 26 Grupa
SA 26 - - 32,5 -YaraBela
- - - 15 12 - -
Poland Sp. z o.o. 27 - - 4 - 7 -Anvistar
34 - - - - - -Canvil
27 - - 4 - -MacroSpeed Optima Plus Caldena sp. z o.o. sp. k - 17 32 - 8 11,8 - 0,2 Zn Polifoska 6 Grupa Azoty SA 6 20 30 - 7 - -Polifoska 8 Grupa Azoty SA 8 24 24 - 9 - -Polifoska 5 Grupa Azoty SA 5 15 30 2 7 - -NPK 10:26:26 OCP Maroco 10 26 26 - 5 - -Amofoska GA Fosfory Sp. z o.o. 5 10 25 - 14 4MacroSpeed Green Caldena sp. z o.o. sp. k - - - 25 50 - -Korn-Kali K+S Kali GmbH - - 40 6 12 - 4 -
Omya
z o.o. - - - - - 50 -Wapno
- - - - - 50 -Wapno
- - - - - 50 -Wapno
o.o. - - - - - 50 -Wapno
- - - - - 48 -Nawozy wieloskładnikowe Nawozy wapniowe Nawozy potasowe i magnezowo- siarkowe Nawozy azotowe 22
RSM Grupa Azoty SA 32
Azoty SA
30
Azoty
Azoty
Sulfan Yara Poland Sp. z o.o. 24
YaraBela Nitromag (CAN 27) Yara
Anwil SA
Anwil SA
Omya
KR
Sp.
granulowane Jurak Polska Grupa Nawozowa
z

ściernisko 2-3 liście późna

*** Synergia® Split można łączyć z nawozem azotowym RSM. Podstawą określenia wielkości dawki nawozów jest analiza chemiczna gleby.

** Novobakt AzoFosfo stosowany w terminie bezpośrednio po siewie można połączyć z herbicydami doglebowymi.

* Zalecane nawozy wapniowe -granulowane: stosować niższe dawki w celu uzupełnienia składnika pokarmowego, wyższe do podniesienia pH gleby.

2 na stanowiska po grochu 3 program zalecany na stanowiska z glebami lżejszymizimowo-wiosenneuzupełnienie potasu

jesień-zima uprawa przedsiewna siew

Ilość dostarczanych składników [kg/ha] Legenda: 1 na gleby średnio zwięzłe i zwięzłe 1 3 4 jesienny poziom nawożenia azotowego przy założeniu wymieszania słomy z glebą (C:N)

0,3 t/ha

NPK 10:26:26 0,25 t/ha siew współrzędny

0,15 t/ha

0,2 t/ha

Novobakt AzoFosfo**
Synergia® Split*** 0,5
N73 P 2 O 568-102 K 2 O128-192 Mg50 S56-69 1 RSM® 32% 0,1
MacroSpeed® OPTIMA PLUS 0,4-0,6 t/ha Pulan®
MacroSpeed® GREEN
N45 P 2 O 568-85 K 2 O128-160 S28 2 Saletrosan 30
Jurak –wapno granulowane* 0,4-1,2
MacroSpeed® OPTIMA PLUS 0,4-0,5 t/ha N52-57 P 2 O 560-80 K 2 O150-180 S12-15 Mg9 3 Omya Calciprill® 110 KR* 0,4-1,0 t/ha Korn-Kali® 0,15 t/ha Polifoska® 6 0,3-0,4
ZAKsan®
N –65 P 2 O 565 K 2 O –52+120 = 185 S12 i Mg24 4 Canwil
Korn-Kali®
0,25 kg/ha
kg/ha
t/ha
0,12 t/ha
0,15 t/ha
t/ha
t/ha
0,1 t/ha
Program jesiennego nawożenia doglebowego rzepaku ozimego

herbicydy graminicydy nawozowy produkt mikrobiologiczny 1 duże nasilenie: bodziszek, tobołki, taszniki 2 dwuzabiegowy: na gleby ciężkie o wysokiej i wielogatunkowej presji chwastów 5 polecany przy opóźnionym terminie siewu lub siew w mulczu Uwaga: Wyższe dawki herbicydów stosować na glebach cięższych. * Novobakt R można łączyć z herbicydami. Od wczesnych faz wspomaga rozwój systemu korzeniowego rzepaku. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

DO 3. DNI PO SIEWIE 1. PARA LIŚCI WŁAŚCIWYCH FAZA 4. LIŚCI FAZA 6. LIŚCI
Program zwalczania chwastów i samosiewów zbóż
ozimym oraz
Nero® 424 EC 2,5-3,0 l/ha + Inger™ 0,5 l/ha Nero 424® SC 2,5-3,0 l/ha + Comodo™ 480 EC 0,1 l/ha + Inger™ 0,5 l/ha Agil-S® 100 EC 0,5-1,5 l/ha Wizjer 50 EC 0,75-2,0 l/ha + Agravita® Aktivator 0,5 l/ha Impesco 416® SC 2,5-3,0 l/ha + Inger™ 0,5 l/ha Rego 500 SC 1,5-2,0 l/ha + Comodo™ 480 EC 0,15-0,25 l/ha + Inger™ 0,5 l/ha
1 2a 3 4 Navigator® 360 SL 0,2 l/ha 2b Impesco® 416 SC 2,0 l/ha + Navigator® 360 SL 0,2 l/ha + Inger™ 0,5 l/ha 5 Novobakt R 0,25 kg/ha * 24
w rzepaku
stymulacja systemu korzeniowego
Legenda:

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

fungicydy insektycydy Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Karate Zeon® 050 CS 0,12-0,15 l/ha

Inazuma® 130 WG 0,25 kg/ha

Caryx® 240 SL 0,6 l/ha + Plexeo® 60 EC 0,4 l/ha + Agravita® Aktivator 0,5 l/ha Western™ 0,3 l/ha

Tarcza® Łan Extra 250 EW 0,5 l/ha + Plexeo® 60 EC 0,5 l/ha + Agravita® Aktivator 0,5 l/ha

Tarcza® Łan Extra 250 EW 0,71,0 l/ha + Agravita® Aktivator 0,5 l/ha

Legenda: Toprex® 375 SC 0,3 l/ha + Agravita® Aktivator 0,5 l/ha

Plexeo® 60 EC 0,7-1,0 l/ha + Agravita® Aktivator 0,5 l/ha

SIEW
WŁAŚCIWYCH FAZA 4. LIŚCI FAZA
Program ochrony fungicydowej i insektycydowej rzepaku ozimego
1. PARA LIŚCI
6. LIŚCI
25

Legenda: średnio wrażliwe wrażliwe Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. zwalczane choroby i szkodniki

sucha zgnilizna kapustnych mączniak rzekomy mączniak prawdziwy

czerń krzyzowych zgnilizna twardzikowa szara pleśń

Dawka/1 ha

Ilość substancji aktywnych g/%

Substancja aktywna

Preparat

l (jesień)

l/ha (jesień)

TARCZA ŁAN EXTRA 250 EW (CIECH SARZYNA) tebukonazol 250 0,5-0,75
PLEXEO 060 SL (SYNGENTA POLSKA) metkonazol 60 0,7-1,0
TOPREX 375 SC (SYNGENTA POLSKA) difenokonazol
paklobutrazol 250
125 0,3
0,5
TILMOR 240 EC (BAYER CROP SCIENCE) protiokonazol + tebukonazol 80 + 160 0,75
1,0
ALBION 240 EC
AGRO) protiokonazol
tebukonazol 80
160 0,75
1,0
CARYX 240 SL (BASF) chlorek mepikwatu + metkonazol 210+30 1,0 l (jesień) 1,0-1,4 (wiosna) Preparat Substancja aktywna Ilość substancji aktywnych g/% Dawka/1 ha mszyce śmietka kapuściana gnatarz rzepakowiec pchełki INSEKTYCYDY INAZUMA 130 WG acetamipryd + lambda- cyhalotryna 100+30 0,25 kg KARATE ZEON 050 CS lambda-cyhalotryna 50 0,12-0,15 l WESTERN0,15 l na 100 l cieczy roboczej Preparat Substancja aktywna Dawka/1 ha INNE INGER etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafi nowany olej rzepakowy 0,5 l MAGNUS syntetyczny lateks 0,5-1,0 l
Preparat/mieszanki Substancja aktywna Ilość substancji aktywnych g/% Dawka /1 ha gwiazdnica pospolita jasnota purpurowa jasnota różowa komosa biała rumian polny tasznik pospolity przytulia czepna tobołki polne jasnota biała maruna bezwonna przetacznik perski rumianek pospolity miotła zbożowa bodziszek drobny chaber bławatek HERBICYDY PRZEDWSCHODOWE NERO 424 EC (FMC) chlomazon + petoksamid 24 + 400 2,5-3,0 l IMPESCO 416 SC / BUTISAN STAR 416 SC (BASF) metazachlor + chinomerak 333 + 83 2,5-3,0 l REGO 500 SC + COMODO 480 EC / KALIF 480 EC (ADAMA POLSKA; ALBAUGH) metazachlor + chlomazon 500 + 480 2,0 l + 0,2 l COMODO 480 EC / KALIF 480 EC (ALBAUGH; ADAMA) chlomazon 480 0,2-0,25 l HERBICYDY POWSCHODOWE IMPESCO 416 SC / BUTISAN STAR 416 SC (BASF) metazachlor + chinomerak 333 + 83 2,5-3,0 l REGO 500 SC (ADAMA) metazachlor 500 2,0 l NAVIGATOR 360 SL (CORTEVA) chlopyralid + pikloram + aminopyralid 240 + 80 + 40 0,2 l GRAMINICYDY AGIL-S 100 EC (ADAMA) propachizafop 100 0,5-1,5 l chwasty jednoliścienne WIZJER 50 EC (CIECH SARZYNA) chizalofop-P-etylowy 50 0,75-2,0 l
FUNGICYDY
0,75-1,0 (wiosna)
+
+
(jesień)
l (wiosna)
l (jesień)
l (wiosna)
(JT
+
+
l (jesień)
l (wiosna)
Preparaty do ochrony rzepaku ozimego
26

Novobakt R –

korzeni rzepaku w okresie żerowania śmietki kapuścianej

Artur Kleina, BGD Lab

Śmietka kapuściana, a właściwie jej larwa, powoduje bardzo duże straty w uprawie rzepaku, w szczególności odmian ozimych. Larwy żerują na korzeniach roślin, powodują uszkodzenia w postaci wydrążonych tuneli, a niekiedy doprowadzają do całkowitego odcięcia korzenia palowego, co prowadzi do zamierania roślin. Rany po żerowaniu śmietki stanowią idealne wrota dla zakażeń bakterii i grzybów patogennych, powodujących choroby roślin.

W ostatnich latach wiele zapraw insektycydowych będących skutecznymi wobec larw śmietki kapuścianej zostało zakazanych, ze względu na swoją toksyczność dla innych pożytecznych organizmów. Istotną rzeczą w programie zapobiegania śmietki jest znajomość cyklu rozwojowego tej muchówki. Larwy z jaj wykluwają się w okresach podwyższonej wilgotności oraz temperatury powietrza 15-25°C. Obecnie obserwuje się nawet 3 pokolenia śmietki w uprawach roślin kapustowatych, nie mniej jednak największe uszkodzenia powoduje 1. pokolenie, czyli wtedy, kiedy rośliny są krótko po wschodach, a korzenie są jeszcze małe i delikatne. Bardzo często idealne warunki do żerowania larw pojawiają się długo po zasiewie nasion rzepaku, toteż zaprawy insektycydowe nie zawsze wykazują odpowiednią skuteczność. Rozwiązaniem na ograniczenie ilości roślin zamierających w uprawie rzepaku jest Novobakt R – preparat zawierający specyficzne mikroorganizmy z grupy Bacillus, powodujące odpowiedź immunologiczną roślin. Rośliny dzięki sygnałom wysyłanym przez bakterie, rozpoczynają przyspieszony proces regeneracyjny roślin, tworząc na ranach korzeniowych kalus. Kalus redukuje ryzyko

wtórnych infekcji roślinnych i tworzy barierę, dzięki której korzeń może się odbudować i funkcjonować.

Mikroorganizmy zawarte w preparacie, wytwarzają szereg metabolitów (białka oraz kwasy organiczne). Efektem działania mikroorganizmów jest przede wszystkim redukcja zamierających roślin, w miejscu, gdzie korzeń został uszkodzony przez larwy występuje zabliźnienie ran. Atutem preparatu jest lepsze odżywienie roślin i wytworzenie grubszej szyjki korzeniowej (zwiększona ilość substancji zapasowych), co jest kluczowe dla roślin w okresie zimowania oraz rozpoczęcia wegetacji wiosennej.

Zaleca się stosowanie preparatu w postaci oprysku grubokroplistego od momentu siewu do fazy 6 liści. Aplikacja preparatu powinna odbywać się w godzinach późno popołudniowych lub w dzień pochmurny. Występujące opady deszczu w trakcie zabiegu lub bezpośrednio po nim polepszają efekt przemieszczania się bakterii w glebie. Preparat można stosować w mieszaninie z innymi środkami agrochemicznymi po wcześniejszej konsultacji z doradcą agrotechnicznym.

efektywna regeneracja
30

Naturalne odżywienie -

szybka regeneracja

• wspiera wzrost systemu korzeniowego

• stymuluje wzrost roślin

• regeneruje po uszkodzeniach chorobowych i nalocie szkodników

• zwiększa przyswajalność substancji odżywczych

Efekty zastosowania

Producent: BGD sp. z o.o. ul. Warszawska 49, 08-450 Łaskarzew www.bgdlab.pl
Wyłączny dystrybutor: Lokalizacja: Brzozie Lubawskie, woj. kujawsko-pomorskie KONTROLA
31
KONTROLA

Tabela odmian zbóż ozimych

Odmiana

STRATEG STRATEG

RGT Diplom Gordian

Gatunek pszenica ozima pszenica ozima

Typ odmiany A A/B

Hodowca/Dystrybutor RAGT Semences Polska Sp. z o.o. Syngenta Polska Sp. z o.o.

Termin kłoszenia średni średni

Wysokość roślin średnia średnia

MTZ średnia średnio duża

Zimotrwałość 4

Odporność na porastanie 5 5

Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna/rdza karłowa

Brunatna plamistość liści/ Plamistość siatkowa/Rdza źdźbłowa

Septorioza/Rynchosporioza

Fuzarioza kłosów/Łamliwość kłosów

Choroby podstawy źdźbła/BYMV

Wymagania glebowe średnie średnie

Kierunek użytkowania mąka, pasza mąka

Obsada ziaren [szt./m2]

Norma wysiewu [kg/ha; j.s./ha]

Cechy

Legenda:

Bardzo plenna odmiana wyróżniająca się jakością. Wyrównanie wg COBORU 9 pkt na max 9; białko 8 pkt na max 9.

Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5 3,5-4,0 2,5-3,0

Nowoczesna genetyka łącząca wysokie parametry skupowe; optymalne wymagania glebowe i duża odporność na choroby.

Cecha: wybitna bardzo dobra dobra średnia

4,5
380-400 320-380
160-180 180-200
ODPORNOŚCI NA CHOROBY 36

SY Dubaj Euforia Julius

pszenica ozima

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

średni średni średni

średnia średnia średnia średnio

średnie i dobre

średnie i dobre

średnie i dobre

mąka, pasza mąka mąka

Odmiana bardzo plenna produkująca ziarno o bardzo wysokich parametrach jakościowych; wykazuje bardzo dobrą odporność na najważniejsze choroby zbóż.

Legenda:

Ziarno ciężkie, dobrze wyrównane; odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu; bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.

Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5

3,5-4,0 2,5-3,0

Podstawa plenności w każdym gospodarstwie; zimotrwała, plenna i jakościowa.

Cecha: wybitna bardzo dobra dobra średnia

pszenica
pszenica
A A/E A
ozima
ozima
duża duża średnio duża 4,5 5 5 5 5 5
320-380 225-375 380-420 150-180 140-170 170-200
37

Tabela odmian zbóż ozimych

STRATEG

Gatunek pszenica ozima pszenżyto ozime

Typ odmiany A

Hodowca/Dystrybutor Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

HR Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Termin kłoszenia średnio wczesny średni

Wysokość roślin średnia tradycyjna

MTZ duża duża

Zimotrwałość

Odporność na porastanie 5 6

Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna/rdza karłowa

Brunatna plamistość liści/ Plamistość siatkowa/Rdza źdźbłowa

Septorioza/Rynchosporioza

Fuzarioza kłosów/Łamliwość kłosów

Choroby podstawy źdźbła/BYMV

Wymagania glebowe średnie i dobre średnie i słabsze

Kierunek użytkowania mąka pastewny

Obsada ziaren [szt./m2]

Norma wysiewu [kg/ha; j.s./ha]

Cechy

Legenda:

Plenna jakościowa odmiana pszenicy ozimej; toleruje stanowiska o gorszym pH i okresowe niedobory wilgoci; posiada gen Pch1 - odporność na Choroby podstawy źdźbła; nie jest wrażliwa na chlorotoluron.

Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5 3,5-4,0 2,5-3,0

Niskie wymagania glebowe (odmiana wyhodowana na klasie gleby IV-VI). Dobra zdolność krzewienia także na słabszych stanowiskach. Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby Wysoka zawartość paszowa dzięki wysokiej zawartości białka.

Cecha: wybitna bardzo dobra dobra średnia

Odmiana Pallas Misterio
4 5
280-320 300-350
140-160 130-160
ODPORNOŚCI NA CHOROBY
38

STRATEG

STRATEG

Bogart Transfer Tadeus

pszenżyto ozime

pszenżyto ozime pszenżyto ozime pastewny pastewny pastewny

IGP Polska sp. z o.o. sp. k.

średnio wczesny

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

średnio późny

średnio wczesny

średnia - skrócona tradycyjna średnia

średnia bardzo duża średnia

średnie i słabsze

również na gleby słabsze średnie pastewny pastewny, bioetanol pastewny

Bogart prezentuje odmianę o nieco skróconej słomie, a przez to bardzo odporną na wyleganie. Cechuje się bardzo wysokim plonowaniem.

Doskonała odmiana na trudne stanowiska - niskie wymagania glebowe; najwyższa zimotrwałość - 6,5; piękne, zdrowe kłosy o bardzo dużym zaziarnieniu.

Legenda:

Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5

3,5-4,0

2,5-3,0

Bardzo plenna i zdrowa odmiana pszenżyta ozimego. Wyróżnia się krzewistością. Toleruje gleby o gorszym pH. Tadeus ma podwyższoną odporność na pleśń śniegową.

Cecha: wybitna bardzo dobra dobra średnia

5 6,5 5,5
7
5 5
220-310 320-380 290-330 130-150 160-180 140-170
39

RGT Diplom

Pszenica ozima

STABILNY, BARDZO WYSOKI PLON

Charakterystyka:

• pszenica jakościowa B/A

• rejestracja COBORU 2021

• średnia wysokość (ok. 90 cm)

• termin kwitnienia - średnio wczesny

• termin dojrzewania - średnio wczesny

• odporność na wyleganie - bardzo dobra

• bardzo dobra zimotrwałość - 4,0

• bardzo dobra zdrowotność - szczególnie odporna na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą (i to na obu poziomach ochrony)

• bardzo dobre parametry ziarna - super gęstość i wyrównanie

• bardzo dobra i stabilna plenność - nawet w trudnych warunkach

Wyłączny dystrybutor: Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno Więcej o produkcie na www.ampol-merol.pl 40

WYSOKIE PLONY NA KAŻDYM STANOWISKU

Charakterystyka:

• typ odmiany A/B

• wszechstronna odmiana - na każdy typ gleb

• na najlepszych glebach daje najwyższy plon

• idealne wyrównanie ziarna

• bardzo dobry profil zdrowotny

• silne krzewienie

• bardzo dobra odporność na porastanie

• tolerancja na opóźnione siewy

• krótka słoma

• duża odporność na wyleganie

• nowoczesna genetyka łącząca wysokie parametry skupowe

Wyłączny dystrybutor: Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno Więcej o produkcie na www.ampol-merol.pl 41

TAJEMNICA PLONOWANIA NA SŁABYCH GLEBACH

Charakterystyka:

• Niskie wymagania glebowe (odmiana wyhodowana na klasie gleby IV-VI)

• Dobra zdolność krzewienia także na słabszych stanowiskach

• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby

• Wysoka zawartość paszowa dzięki wysokiej zawartości białka

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania

• Odmiana o tradycyjnej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie

• Kłos długi, luźny

• Ziarno podłużne, lekko bryłkowate

• Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie

Wyłączny dystrybutor: Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno Więcej o produkcie na www.ampol-merol.pl 42

BOGART

PSZENŻYTO OZIME

PRAWDZIWY SKARB NA POLU

Charakterystyka:

• odmiana pastewna

• wpis do rejestru: 2021 (Niemcy)

• odmiana o nieco skróconej słomie, a przez to bardzo odporna na wyleganie

• bardzo dobra odporność na choroby, takie jak: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza, choroby podstawy źdźbła

Wyłączny dystrybutor:

• cechuje się bardzo wysokim plonowaniem

• plon ziarna a1 - 78,7 dt/ha (118% wzorca: plon wzorca 66,7 dt/ha)

• plon ziarna a2 - 91,67 dt/ha (103% wzorca: plon wzorca 89 dt/ha)

• sprawdza się na glebach średnich i słabszych

Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno Więcej o produkcie na www.ampol-merol.pl 43

KWS Cursor

ŻYTO HYBRYDOWE

OBIERZ KURS NA WYSOKI PLON

Charakterystyka:

• rejestracja 2024

• zdrowy i obfity plon

• bardzo duży potencjał plonowania

• niskie rośliny o dobrej odporności na wyleganie

• duża zdrowotność łanu w zakresie wszystkich chorób

• możliwość prowadzenia łanu przy użyciu ekonomicznych programów fungicydowych

• MTZ - 31,9 g

• wysokość roślin - 144 cm

• bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna

• liczba opadania - wybitna

• poziom plonowania na a1 *- 114% wzorca - rewelacyjna przydatność do uprawy również na glebach lżejszych

• poziom plonowania na a2* - 113% wzorca - w grupie najplenniejszych odmian

*Źródło: badania rejestrowe COBORU 2023

SUPER NOWOŚĆ
Wyłączny dystrybutor: Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno Więcej o produkcie na www.ampol-merol.pl 44

pH gleby. Podstawą określenia wielkości dawki nawozów jest analiza chemiczna gleby.

Legenda: 1 program zalecamy przy siewie zboża po zbożu oraz na gleby cięższe 2 program nawożenia zbóż po przedplonie: rośliny bobowate lub rzepak ozimy 3 zalecany przy opóźnionych siewach * Synergia® Split to szybkie odzyskiwanie składników pokarmowych z roślin o wysokim udziale ligniny, celulozy i hemicelulozy. ** Novobakt AzoFosfo stosowany w terminie bezpośrednio po siewie można połączyć z herbicydami doglebowymi. *** Zalecane nawozy wapniowe -granulowane: stosować niższe dawki w celu uzupełnienia składnika pokarmowego, wyższe do podniesienia

przedsiewnie faza 3. liści późna jesień-zima siew wschody

dostarczanych składników [kg/ha]

1,2 t/ha

0,3-0,4 t/ha

t/ha

Program jesiennego nawożenia doglebowego zbóż ozimych
N32 P 2 O 551-68 K 2 O96-128 Mg37 S30 1 MacroSpeed® OPTIMA PLUS 0,3-0,4
RSM® 32% 0,1
Omya Calciprill®
MacroSpeed®
Novobakt AzoFosfo**
P 2 O 5
K 2 O -
S -
2 MacroSpeed®
0,3-0,4
Omya Calciprill®
N
P
K
S
3 Wapno granulowane Jurak***
Polifoska®
Synergia®
45
t/ha
t/ha
110 KR*** 0,3-1,0 t/ha
GREEN 0,15 t/ha
0,25 kg/ha
51-68
96-128
9-12
OPTIMA PLUS
110 KR*** 0,3-1,0 t/ha
18-24
2 O 560-80
2 O90-120
7-10
0,5-
6
Ilość
Split* 0,5 kg/ha

Legenda: średnio wrażliwe wrażliwe

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Preparaty do ochrony zbóż
Preparat/mieszanki Substancja aktywna Ilość substancji aktywnych g/% Dawka/1 ha gwiazdnica pospolita jasnota purpurowa jasnota różowa miotła zbożowa przetacznik perski przytulia czepna ołekfi polny mak polny rumianek pospolity
maruna bezwonna rumian polny tasznik pospolity
HERBICYDY CHROME® 400 SC chlorotoluron + diflufenikan + fl ufenacet 280 + 40 + 80 1,2 l-1.8 l PICONA + PALISADE 480 SC pendimetalina + pikolinafen + flufenacet 320 + 16 + 480 1,8 l + 0,5 l PICONA + LENTIPUR FLO 500 SC pendimetalina + pikolinafen + chlorotoluron 320 + 16 + 500 1,8 l + 1-1,4 l PICONA + EXPERT® MET 56 WG pendimetalina + pikolinafen + metrybuzyna + flufenacet 320 + 16 + 140 + 420 1,8 l + 0,2 kg BOXER® 800 EC / TIARA 800 EC + TOSCANA TOP 75 WG / TRAILER 750 WG prosulfokarb + tribenuron metylowy 800 + 750 2,0-3,0 l + 15 g PALISADE 480 SC flufenacet 480 0,5 l HUKKATA 500 SC diflufenikan 500 0,2-0,3 l EXPERT MET 56 WG metrybuzyna + flufanacet 140 + 420 0,35 kg EXPERT MET 56 WG + TOSCANA TOP 75 WG / TRAILER 750 WG metrybuzyna + flufanacet + tribenuron metylowy 140 + 420 + 750 0,35 kg + 15 g Preparat Substancja aktywna Ilość substancji aktywnych g/% Dawka/1 ha mączniak prawdziwy zbóż i traw
brunatna brunatna plamistość liści FUNGICYDY TARCZA ŁAN 250 EW tebukonazol 250 0,75-1,25 l CELSIVO 750 EC fenbropidyna 750 0,75 Preparat Substancja aktywna Ilość substancji aktywnych g/% Dawka pleśń śniegowa zgorzel siewek śnieć cuchnąca głownia
liści ZAPRAWA VIBRANCE DUO sedaksan + fludioksonil 25 + 25 0,2 l/100 kg ziarna CELEST® 025 FS fludioksonil 25 0,2 l/100 kg ziarna Preparat
aktywna Ilość substancji aktywnych g/% Dawka/1 ha mszyce
WESTERN0,15
100
KARATE
050 CS lambda-cyhalotryna 50 0,075-0,1
INAZUMA 130 WG acetamipryd + lambda-cyhalotryna 100 + 30 0,15
zwalczane
46
tobołki polne samosiewy rzepaku bodziszek drobny
rdza
źdźbłowa głownia pyląca rizoktonioza pasiastość
Substancja
INSEKTYCYDY
l na
l cieczy roboczej
ZEON
l/ha
kg/ha
choroby i szkodniki

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

zaprawa insektycydy herbicydy 2 i 6programy zalecane na pola o szczególnie dużej presji wyczyńca, bratka i przytulii. 5program zalecany szczególnie na pola z silną presją bratka i chabra 6dwuzabiegowy Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

1,8-2,0 l/ha + LENTIPUR® FLO 500 SC 1,4-2,0 l/ha Picona® 1,8-2,0 l/ha + EXPERT® MET 56 WG 0,2 kg/ha Boxer® 800 EC lub TIARA 800 EC 2,0-3,0 l/ha + Toscana Top® 75 WG 15-20 g/ha Picona® 2,0-3,0 l/ha

Program ochrony pszenicy ozimej
2.
PALISADE 480 SC
Picona®
480 SC 0,3
Chrome® 400 SC 1,8 l/ha
Western™
Karate Zeon® 050 CS
ZAPRAWA Vibrance® Duo 200 ml/100 kg Legenda: 2 1 3 4 5 6a 6b 47
SZPILKOWANIE POCZĄTEK KRZEWIENIA SIEW FAZA
LIŚCI
0,5 l/ha
1,8-2,0 l/ha + PALISADE
l/ha
Picona®
0,3 l/ha
0,1 l/ha

Podwójna moc z natury

• wiąże wolny azot z powietrza

• zwiększa odporność na stres

• zwiększa dostępność fosforu z gleby

• wspiera szybszy rozwój systemu korzeniowego

Z danych doświadczalnych można pozyskać

do 50 kg związanego azotu więcej do 40 kg fosforu uwolnionego na 1 ha

Producent: BGD sp. z o.o. ul. Warszawska 49, 08-450 Łaskarzew www.bgdlab.pl 54

• preparat mikrobiologiczny

• stymulator wzrostu roślin, który znacząco poprawia właściwości gleby

• zwiększa dostępność składników pokarmowych z powietrza i gleby

• przyczynia się do większej ilości azotu i fosforu w podłożu

Skład

Wyselekcjonowane szczepy bakterii izolowane z polskich gleb, które wzbogacają mikroflorę.

Jedne z najlepiej poznanych i sprawdzonych bakterii od 50 lat – tutaj nie ma eksperymentów.

Łączna koncentracja nominalna bakterii 2x109 jtk/g.

Jak działa?

dodatkowy azot nawet do 50 kg/ha

Efekty zastosowania

Azospirillum lipoferum

Azotobacter chroococcum

Bacillus megaterium

lepsza przyswajalność fosforu nawet o 30%

Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie

• zwiększenie powierzchni asymilacyjnej roślin przy zmniejszonym nawożeniu

• głęboki, silnie rozbudowy system korzeniowy

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na www.ampol-merol.pl

Ampol-Merol
Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno
KONTROLA KONTROLA KONTROLA 140 kg N 170 kg N 80 kg N
55

Nawóz mineralny granulowany magnezowo-siarkowy

Skład:

MgO 25%, SO3 50%

Właściwości:

Zwiększa efektywność plonotwórczą azotu

Dostarcza roślinom magnez i siarkę niezależnie od pH gleby

Nie powoduje zakwaszenia gleby

Wspomaga wzrost i rozwój systemu korzeniowego

Jakość i bezpieczeństwo potwierdzone oznakowaniem

Szybko i całkowicie rozpuszcza się w wodzie

Sprawdza się na wszystkich glebach i w każdym terminie

Umożliwia równomierny wysiew do szerokości 40 m

Rośliny pokolorowane na zielono
Infolinia 800 100 000 www.caldena.com

Jesienne nawożenie

potasem, magnezem i siarką

Jakub Lis , K+S Polska sp. z o.o.

Potas i magnez już jesienią!

Plan nawożenia roślin ozimych powinien uwzględniać stan zasobności gleby w podstawowe makroskładniki pokarmowe, takie jak np.: potas, magnez, siarka. Przygotowanie odpowiedniego stanowiska to warunek wysokich plonów, o odpowiedniej jakości. Optymalnym terminem stosowania nawozów zawierających potas, magnez oraz fosfor, jest czas po zbiorze przedplonu, a przed uprawkami pożniwnymi. Wczesny wysiew Korn-Kali® wiąże się z szeregiem korzyści:

• pozwala na głębsze umieszczenie składników pokarmowych oraz ich równomierne rozmieszczenie w profilu glebowym, dzięki czemu rośliny mogą pobierać je dłużej i efektywniej, nawet w okresie suszy;

• składniki pokarmowe w głębszych warstwach gleby stymulują system korzeniowy do lepszego przerastania profilu glebowego;

• wysokie dawki potasu jesienią pozwalają odpowiednio przygotować rośliny do spoczynku zimowego;

• rośliny pobierają składniki pokarmowe rozpuszczone w wodzie, głębsze warstwy gleby dłużej utrzymują wilgoć; Zalecamy więc stosowanie Korn-Kali® przed głęboką uprawą, bądź tuż po żniwach w uprawie uproszczonej. Stosowanie pożniwne pozwala wymieszać nawozy z glebą w trakcie płytkiego mieszania ścierniska z glebą, następnie głębsze zabiegi uprawowe wprowadzają nawozy na głębokość kilkunastu centymetrów.

Rośliny mają duży apetyt na potas!

Niezależne od uprawianego gatunku, wymagania względem potasu znacznie przekraczają pobranie azotu, natomiast zasobność w potas, w przeważającej części gleb w Polsce jest zbyt niska. Potas w roślinie pełni szereg funkcji i jego dostępność powinna być zawsze na wysokim poziomie. Rośliny optymalnie odżywione potasem lepiej znoszą suszę oraz niższe temperatury w okresie zimowego spoczynku. Liczne badania wykazują wysoką reakcję roślin na zasobność gleby w potas, w porównaniu do bieżącego nawożenia. Dlatego tak ważne jest stosowanie potasu odpowiednio wcześnie. Korn-Kali® możemy zastosować jednorazowo bądź w uzasadnionych przypadkach podzielić dawkę na jesienną i wiosenną. Dawki dzielone stosujemy na glebach lekkich i bardzo lekkich, stosując 50-70% planowanej dawki przedsiewnie, pozostałą ilość stosujemy przed wznowieniem wegetacji. Korn-Kali® stosujemy w dawkach 300-450 kg w uprawie pszenicy oraz 400-600 kg w rzepaku ozimym. W ten sposób pokrywamy potrzeby względem potasu, a także część magnezu i siarki. Wiosną uzupełniamy potrzebną ilość magnezu naturalnym siarczanem magnezu, czyli ESTA® Kieserit. Niezbędne uzupełnienie - EPSO Top®

W całym okresie wegetacji roślin polecamy nalistną aplikację siedmiowodnego siarczanu magnezu, wraz z poszczególnymi mikroelementami tak, by pokryć potrzeby pokarmowe roślin w fazach krytycznych. Produkty z gamy EPSO są produkowane na bazie naturalnego kizerytu, dzięki czemu są całkowicie bezpieczne dla roślin oraz nie ma przeciwwskazań do łącznego stosowania w mieszaninach. W zależności od gatunku uprawianej rośliny, jej potrzeby względem składników pokarmowych są różne, dlatego oferujemy obecnie 3 rodzaje siedmiowodnych siarczanów magnezu EPSO:

• EPSO Top: 16% MgO, 32% SO 3

• EPSO Microtop: 15% MgO, 31% SO 3, 0,9% B, 1% Mn

• EPSO Combitop: 13% MgO, 34% SO 3, 4% Mn, 1%Zn

60
ZDECYDOWANIE SKUTECZNE POŁĄCZENIE Na każdym polu www.ks-polska.com · K+S Polska K+S Polska sp. z o.o. A K+S Company 40 % K₂O · 6 % MgO 13 % SO₃ & 25 % MgO · 52 % SO₃

WAPNO NAWOZOWE

PLONIE

Wapno nawozowe:

• Wspomaga wzrost roślin

• Podnosi jakość plonu

• Odkwasza glebę i poprawia jej strukturę

• Uzupełnia niedobory wapnia

• Wpływa na lepsze wykorzystanie nawozów NPK

• Poprawia skład i strukturę gleby

• Napowietrza podłoże

Szeroki wybór wapna nawozowego od sprawdzonych dostawców:

Konkurencyjne ceny

Dostawa od ręki!

Szybka dostawa zawsze na czas +48 56

ODKWASZAMY • NATURALNIE • Z MYŚLĄ O WYSOKIM
OFERTA
688 48 30 nawozy@ampol-merol.pl
Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno Więcej o nawozach wapniowych na www.ampol-merol.pl 64

Pakowanie plonów

FOLIE PRYZMOWE

wymiary:

• 8 x 33

• 10 x 33

• 12 x 33

• 12 x 50

Gęstość:

130 g/m2

Wymiary:

• 12 x 19 m

• 10 x 12 m

• 12 x 25 m

WŁÓKNINA

POLIPROPYLENOWA

• Eliminuje pleśń, porosty i wietrzenie bel

• W zestawie 25 obciążników z taśmą mocującą

• Gwarantuje 3-6 lat ochrony

• Do przykrywania stogów słomy, siana, buraków cukrowych, kopców ziemniaków, wióru drzewnego, drewna opałowego

• Przyjazna dla środowiska

• Odporna na promienie UV, przebicia i rozdarcia

FOLIE JUMBO

wymiary:

• 8 x 300

• 10 x 300

• 12 x 300

• 14 x 300

Pakowanie plonów w nowej odsłonie Rozwijaj się bez ograniczeń z rękawami foliowymi IpesaSilo

• doskonałe właściwości konserwujące ziarno

• zmniejszone koszty przechowywania

NOWOŚĆ

66

SIATKI i SZNURKI

• Lepsze zakiszanie

• Łatwiejsze przenoszenie

• Ochrona przed deszczem i wilgocią

• Do wszystkich modeli pras rolujących

TamaNet 2800

• szer. 123 cm

• średnica rolki: 24 cm

• szt./pal. 36

TamaNet 3800

• szer. 123 cm

• średnica rolki: 27 cm

• szt./pal. 28

Sznurek TamaTwine Typ 130

• wytrzymałość w kilogramach: 355

• ilość metrów w kłębku: 1100

• ilość kłębków na palecie: 112

• kolor sznurka: rdzawy

Covernet 2000

• szerokość: 123 cm

• waga: 19 kg

• szt./pal.: 50

Covernet 3000

• szerokość: 123 cm

• waga: 27,5 kg

• szt./pal.: 36

Covernet 3600

• szerokość: 123 cm

• waga: 31 kg

• szt./pal.: 32

Sznurek TamaTwine Typ 500

• wytrzymałość w kilogramach: 80

• ilość metrów w kłębku: 2000

• ilość kłębków na palecie: 240

• kolor sznurka: biały

BEZPIECZNE BELE I KISZONKA WYSOKIEJ JAKOŚCI

• 5 warstw

• znakomita przyczepność

• odporność na rozdarcia

• ochrona przed promieniowaniem UV

• doskonała jakość

+48 56 688 48 83 info@ampol-merol.pl 67
+48 56 688 48 83 info@ampol-merol.pl 68

w ogrodzie

w domu

na balkonie i tarasie

wysoką jakość

skuteczność w działaniu

Zadbaj o rośliny
Gwarantujemy ∙
www.gardenstart.pl 661 116 655 Kup nawozy ogrodnicze od ręki Dbaj o swój ogród razem z nami!

Kupuj online środki do produkcji rolnej

Możliwość zakupu nawozów od 12 t

produkty biologiczne nawozy mineralne

materiał siewny nawozy dolistne środki ochrony roślin

pakowanie plonów

Miejsce stworzone z myślą o rynkowych potrzebach naszych partnerów

Wszystko w jednym miejscu, bez wychodzenia z domu! centrum@ampol-merol.pl +48 78 520 22 22 www.centrumnawozow.pl
do sklepu internetowego
Zapraszamy

Skup płodów rolnych

Ampol-Merol w kompleksowy sposób dba o swoich Klientów. Prowadzimy całoroczny skup i organizujemy transport we własnym zakresie.

Prowadzimy całoroczny skup:

• zbóż konsumpcyjnych i paszowych

• pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta

• rzepaku

• roślin strączkowych

• kukurydzy

Sprawdź, jakie to proste:

• skup zbóż i rzepaku prowadzimy na terenie całego kraju

• towar odbieramy od producentów we własnym zakresie

• przez cały rok podpisujemy umowy kontraktacyjne i handlowe na odbiory płodów rolnych

• terminy i płatności dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów

Punkty skupu:

Wąbrzeźno

ul. Kętrzyńskiego 49 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 77

Kornatowo Pniewite 86

86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Rywałd 87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 674 68 27

Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342

Pronie

Nasza działalność zgodna jest z europejskim systemem REDcert oraz GMP+, które są gwarancją wysokiej jakości.

82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Białogard ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łubianka k. Torunia ul. Zbożowa 4 87-152 Łubianka tel. 56 674 80 51

Trępnowy ul. Parkowa 2

82-230 Trępnowy tel. 660 549 556

Ryńsk ul. Kościelna 5

87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33

Tralewo

82-230 Nowy Staw tel. 784 496 275

+48 56 688 48 43 skup@ampol-merol.pl
72

Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. +48 56 688 48 00

Kujawsko-Pomorskie

Wąbrzeźno ul. 1-go Maja 55

87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 80

Jabłonowo Pomorskie ul. Kościelna 5

87-330 Jabłonowo Pomorskie tel. 662 280 645

Jądrowice

Jądrowice 6a

87-880 Brześć Kujawski tel. 54 252 21 04

Kornatowo

Pniewite 86

86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Kwieciszewo

Kwieciszewo 37

88-321 Kwieciszewo tel. 52 315 83 25

Łubianka ul. Zbożowa 4

87-152 Łubianka tel. 56 674 80 51

Mełno

Mełno 2A

86-330 Mełno tel. 56 468 35 37

Ostaszewo

Ostaszewo 1 87-152 Łysomice tel. 56 674 04 11

Radomin

Radomin 10

87-404 Radomin tel. 56 682 70 90

Ryńsk ul. Kościelna 5

87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33

Rywałd Rywałd 70A

87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 688 68 27

Świętosław Świętosław 41 87-408 Ciechocin tel. 56 683 70 27

Twarda Góra 86-170 Nowe n/Wisłą tel. 52 332 88 90

Unisław ul. Dworcowa 3a 86-260 Unisław tel. 56 686 63 44

Lubelskie

Lublin ul. Diamentowa 5 20-447 Lublin tel. 508 929 273

Polubicze Wiejskie

Pierwsze 94 21-580 Wisznice tel. 882 067 471

Wielkopolskie

Borzykowo ul. Wrzesińska 104 62-306 Kołaczkowo tel. 61 437 85 07 tel. 696 041 483

Dominowo ul. Sportowa 10a 63-012 Dominowo tel. 61 285 92 40 tel. 608 369 390

Kłoda ul. Kolejowa 7 64-130 Kłoda tel. 696 794 636

Słupca ul. Dworcowa 64 62-400 Słupca tel. 63 277 18 09 tel. 602 339 225

Szczytniki Czerniejewskie

Szczytniki Czerniejewskie 20a

62-250 Czerniejewo tel. 61 427 41 37 tel. 664 765 825

Pomorskie

Pronie

82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Sąborze

Sąborze 2b 76-231 Damnica tel. 59 846 50 14

Trępnowy ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy tel. 660 549 556

Warmińsko-Mazurskie

Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342

Lubawa ul. Kupnera 68 14-260 Lubawa tel. 668 633 782

Zachodniopomorskie

Białogard

ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łęczyca

Łęczyca 13a

73-112 Stara Dąbrowa tel. 91 562 82 88

Wierzbnica Wierzbnica 69 74-300 Myślibórz tel. 95 747 01 28

Oddziały handlowe www.ampol-merol.pl

Ampol-Merol Sp. z o.o.

ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

tel. +48 56 688 48 00

www.ampol-merol.pl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.