Amnesty#1 2012

Page 10

T em a: D e t a r a b is k e o p r ø r

Fange nummer

otte

Den danske statsborger Abdulhadi Al-Khawaja har i årevis kæmpet for menneskerettigheder i sit hjemland Bahrain. I maj blev han idømt fængsel på livstid ved en militær domstol for at deltage i de fredelige protester mod styret. AMNESTY tegner et portræt af den danske aktivist, der er blevet tortureret og mishandlet i fængslet.

Halvfemserne i Holte Det er april. Året er 1989, da Abdulhadi og hans hustru Khadija kommer til Danmark. 1 0 I amn e s ty

Parret er i fare for at blive anholdt i Bahrain for deres medvirken i protester imod den regerende Al Khalifa familie, og de får politisk asyl og siden dansk statsborgerskab. Med sig har de deres tre små døtre. Familien bosætter sig i Holte. Her stifter Abdulhadi fra sit eksil Bahrain Human Rights Organisation, og han bruger størstedelen af sin tid på at skabe international opmærksomhed om menneskerettighedssituationen i Bahrain, hvor vilkårlige anholdelser og tortur mod systemkritikere er udbredt. ”Dengang rejste min far utrolig meget. Det var både tidskrævende og dyrt, men det var en måde, han kunne fortsætte sit menneskerettighedsarbejde i Bahrain, selvom han levede udenfor landet”, siger Abdulhadis datter, Maryam Al-Khawaja til AMNESTY. Selv er hun ikke mere end halvandet år gammel, da hun kommer til Danmark.

Når Abdulhadi er hjemme, bruger han sin tid sammen med familien. Han og Khadija får en datter mere. De fire piger går i danske børnehaver og senere en international skole, for selv om familien har fået frataget deres statsborgerskab i Bahrain, så håber de en dag at kunne vende tilbage. ”Indtil jeg blev 14 år, havde jeg aldrig set Bahrain. Men vi talte altid meget om Bahrain i vores familie, og jeg tror, mine forældre altid håbede at kunne vende tilbage en dag”, fortæller Maryam Al-Khawaja. Muligheden for at vende tilbage kommer som en overraskelse. I 1999 dør Bahrains øverste leder, Isa bin Salman Al Khalifa. Hans søn, Hamad bin Isa Al Khalifa, indtager tronen og løslader mange af landets politiske fanger. Han afgiver også en række reformløfter, og de eksilfamilier, som har fået frataget deres statsborgerskab, får lov til at rejse hjem. Foto: Amnesty

På side 436 i rapporten fra Bahrains uafhængige undersøgelseskommission (BICI) starter gennemgangen af myndighedernes overgreb mod den anonymiserede ”fange nummer otte”. Efter sin anholdelse i april er han blevet tæsket regelmæssigt om natten i fængslet. Han er blevet voldtaget, udsat for falske henrettelser, afskåret fra viden om sin familie, truet og nedværdiget. Fange nummer otte er den livstidsdømte danske statsborger Abdulhadi Al-Khawaja. Det bekræfter hans familie overfor AMNESTY. 50-årige Abdulhadi Al-Khawaja er tidligere leder af Bahrain Center for Human Rights, og han var indtil sin anholdelse en af de mest prominente menneskeretsforkæmpere i Bahrain. Overgrebene mod Abdulhadi Al-Khawaja er dokumenteret af nogle af verdens førende eksperter i international ret og blev offentliggjort i november på foranledning af Bahrains konge selv. Abdulhadi er bare én af de 60 torterede fanger, som kommissionens medicinske eksperter har undersøgt. Og han er blot én ud af tæt ved 3.000 anholdte, siden det bahrainske folks oprør begyndte for et år siden. Men historien om Abdulhadi Al-Khawaja starter lang tid før, de folkelige arabiske oprør når det olierige kongedømme Bahrain. En østat i Den Persiske Bugt på størrelse med Falster, forbundet til den store nabo Saudi Arabien via broer og dæmninger og hjemsted for 1,2 million indbyggere.

Abdulhadi Al-Khawaja sammen med sin kone, Khadija, som har fortalt Amnesty, hvordan maskerede mænd sparkede døren ind i deres hjem midt om natten og slæbte Abdulhadi med til politistationen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.