Sept tel gvarv

Page 1

Gvarv 23. september


2

norsk eplefest 2017

Mandag 11. september 2017

telen

dette er norsk eplefest torsdag 21. september

15.00­17.00 Eldres Eplefest på Furumoen, Furuheim og Sau­ herad Bygdeheim. Program ved kulturetaten i Sauherad kommune og eple­ kakeservering ved Sauherad Bygdekvinnelag. Åpent for alle.

fredag 22. september 18.00–24.00 Utstillingsåpning og presentasjon av årets eple­ festkunstner Trine Støren på Galleri Nyhuus. Diktopplesing hver time fra kl. 20.00. Nattåpne atelier og gallerier: 12–24: Kjell Hellströms Ateli­ er, Grisebusten maleverksted, Runaug Venås. 18–24: Galleri Nyhuus, Galleri Karen. 12–18: Tegnehuset på Årnes Brygge. 19.00 Apple Aid er 10 år – Ju­ bileumskonsert i Gullbring med Didrik og Emil Solli­Tangen, Ni Liv, Nicoline Berg Kaasin, Mar­ jit Vinjerui, Jan Birger Akerhau­ gen og Torgeir Straand. Billetter kr. 395,­.

lørdag 23. september 09.30 Åpen kyrkje på Nes; Mu­ sikk og lyrikk ved Johannes

Sundsvalen, Bruno Hageman og Ivar Solbu som en del av «Eplevandring til Gvarv». 10.00 Eplevandring på frukt­ bare stier fra Nes kyrkje til Gvarv. (Mulig med parkering på Sagavoll og transport til Nes kyrkje kl. 0915). 10.00­16.30 Markedsdag i Gvarv sentrum: Frukt, mat, kultur, handverk, folkefest og livlig handel. «Eplesprell» aktiviteter, leik og moro for barn. Inngang kr. 100,­ For alle med studentbevis kr. 50,­ Barn un­ der 15 år gratis. Inngangsbilletten blir med i trekning på kunstverk av Årets Eplefestkunstner og eplekass­ er. 12.00 Offisiell åpning av Norsk Eplefest 2017 ved fylkes­ ordfører Sven Tore Løkslid. Tildeling av Årets Gulleple 2017 til Aina Bartmann. Årets Eplefestkunstner Trine Støren i Galleri Nyhuus. «Eplesangen» med solister fra «Kraftkoret» og storkor fra Sauherad barneskole. Kulturinnslag med solister og Eplebandet. Marjit Vinjerui og Jan Birger Akerhaugen inviterer til kon­

sert i Nes kyrkje søndag. Avduking av årets epletavle av elever ved Sagavoll folke­ høgskole. 15.30 Sceneprogram med un­ derholdning og musikk ved Eplebandet og solister. Utdeling av ungdommens kulturpris, UngKulPris 2017. Utdeling av «Gresskarpris­ en». Kåring av beste bod. 16.05 Trekning av kunstverk av Årets Eplefestkunstner og eplekasser på inngangsbillett­ er. 11/12.00–18.00 Åpne atelier og gallerier: Galleri Nyhuus, Kjell Hellströms Atelier, Runaug Venås, Grisebusten maleverksted, Arne Kleng Dah­ le, Tegnehuset på Årnes Bryg­ ge, Elisabeth De Lunde med «Akvareller fra Fruktbygda». 19.00 Hyggetreff på Gunheim skule ved Knut Ødegård og Gunn Kristin Aune. Norsk arkeologi i Hellas, Te­ gea og Naxos. Sang. Salg av kaffe og kaker. Lodd­ salg. Åpen mikrofon.

Søndag 24. september Åpne gardsutsalg 11/12.00–18.00 Åpne atelier

og gallerier: Galleri Nyhuus, Kjell Hellströms Atelier, Runaug Venås, Galleri Karen, Grisebusten maleverksted, Tegnehuset på Årnes Brygge. Sauherad kirke kl. 11.00: Høsttakkefest. Kirka blir pyntet av Sauherad Bygdekvinnelag. Gudstjenesten ledes av sok­ neprest Anne­Inger Lunner og diakon Ivar Solbu. Bruno Hage­ man er organist. Konfirmante­ ne deltar, og det er takkoffer til Konfirmantens Solidaritets­ aksjons prosjekt i Tallinn. Konfirmantene fra 1957 og 1967 ønskes særlig velkommen. Nes menighetshus kl. 13.00: Middag for konfirmantjubilant­ ene og ledsagere. Nes menighetshus kl. 15.00. Menighetsfest. Enkel presenta­ sjon av jubilantene. Bløtkake og kaffe. Konsert med Anne Gravir Klykken: Kortreiste salmer, viser og stubber og stev fra Telemark. Fri entré. Kollekt. Nes kyrkje kl. 20.00: Konsert. Marjit Vinjerui og Jan Birger Akerhaugen med gjesteartister. Billetter kr 250,­ på Ticket­ master, kr 300,­ i døra. Det blir solgt maks 100 billetter. Mange atelier og gallerier hold­

er åpent under Norsk Eplefest. Galleri Nyhuus, Nyhuus Gard, Nyhusvegen 9, Gvarv. Trine Støren, maleri, Dang van Ty, maleri og grafikk. Grisebusten maleverksted, Gåravegen 49, Bø. Billedkunst, strikk og Kanal­ spillet. Kjell Hellströms Atelier Verksvegen 60, Hørte. Fra tegning til ferdig tresnitt Runaug Venås Gamlegata 17, Gvarv. Billedkunstnar Galleri Karen, Gvarvgata 39, Gvarv. Malerier og skulpturer Villa Elisatbeth de Lunde Vrangfossveien 856, Lunde. Elisabeth de Lunde Arne Kleng Dahle Skrivarvegen 11, Gvarv. Tegnehuset på Årnes Brygge Årnes Brygge 59, Gvarv. Olav H. Skjeldal.

hver dag: Åpne gardsutsalg og Land Art gjennom Fruktbygda.


telen

Mandag 11. september 2017

fristelser: Dessertplommer har vært en av fristelsene på Eplefesten.

festivallunsj: Mette Haugholt har invitert 120–130 gjester på næringslivslunsj i Fruktlageret i år.

norsk eplefest 2017

3

folksomt: Oppslutningen om Norsk Eplefest på Gvarv er stor. Ny rekord i 2017?

Ordfører Mette Haugholt:

stolt av fruktbygda! – Jeg er stolt av Frukt­ bygda og jeg er stolt av Eplefesten. Frukt og bær har et stort potensial om vi velger å tenke stort.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Sier Mette Haugholt, ordfører, sauebonde og «kornbonde». Hun har tenkt tanken om korn­ et skal vike for frukt, men fore­ løpig har det blitt med tanken fordi hun har mangel på tid.

betyr noe for norge – Det arbeidet som drives på et så høyt faglig nivå i Sauherads frukt­ og bærmiljøer er av så høy kvalitet at det blir lagt merke til. De gjør et arbeid for Norge og de tilfører god, norsk frukt som er sunn. Selvforsyn­ ingsgraden er lav for frukt og steinfrukter som plommer og moreller. Tør vi tenke stort, kan dette vokse, gi ny sysselsetting

og ny verdiskapning, sier Mette Haugholt, glad for at miljøene samarbeider om å gjøre hver­ andre bedre ved å dele både er­ faringer og kunnskap. – Og det er klart verdiskap­ ningen er langt større med frukt enn med korn, sier Mette, som med 10 mål knapt kan forsvare å kjøpe såkorn.

vil være med på laget Og Sauherad kommune er med på laget og bidrar til at frukt­ miljøene kan høste av den kunnskapen Jan Mæland kan vise til. – Vi som kommune er ansvar­ lige for å bidra til at dette skal videreutvikle seg, vokse og sør­ ge for at investeringsevnen er høy i denne bransjen. Jeg heier på hvordan dette fellesskapet er opptatt av at det også skal gå bra for naboen, sier ordføreren.

blir lagt merke til – Og arbeidet som drives blir lagt merke til. Nylig fikk Sauhe­ rad åtte sider i Hjemmet, og det sier seg selv at det ikke hadde skjedd om vi ikke hadde hatt noe å fare med. I så måte vil jeg tillegge NRKs sommertog en stor verdi for oss. De skulle bare vente på kryssende tog på Gvarv, men valgte å bli og sørg­ et for 10 verdifulle minutter i beste sendetid for Fruktbygda som blir lagt merke til på man­ ge måter.

produkter med kvalitet

fest: 3000 deltok på Eplefest­ en i fjor. Mette gleder seg.

– Vi skal skape opplevelser i Fruktbygda i form av turisme, vi skal skape kvalitetsfrukt og vi skal være flinke på PR. Det er non­profittselskapet Eplefest­ en. Det er verdifull dugnad. Styret gjør en meget god jobb og vi vil være med, sier Mette.

kvalitet: – Arbeidet med frukt og bær i Sauherad holder en høy kvalitet. Når også kvaliteten på frukt­ en er utstrakt, har Fruktbygda et stort potensial, mener ordfører Mette Haugholt.


4

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

Marjit Vinjerui.

Torgeir Straand.

Jan Birger Akerhaugen.

telen

Didrik og Emil Solli­Tangen.

kjøp epletre og g – 1500 epletrær har vi igjen. I år gjør vi ikke samme tabben som i fjor. Nå skal trærne med både til Eple­ festen på Gvarv og til Høstmarkedet på Notodden.

brutalt gripende. Det er 10 år siden Apple Aid ble etablert og siden den gang har det gått to trailere med klær, mat, leker og utstyr til mennesker i nød. I år fikk de ikke «sommertraileren» av gårde, men julesendingen i november skal gå som planlagt.

Jens Marius HaMMer

– Vi må nok erkjenne at vi nok ikke hadde den rette salgsstra­ tegien i fjor hvor vi reklamerte på Eplefesten og inviterte folk til å sette seg på liste for så å hente treet senere. Nå bytter vi til Rema­metoden – det enkle er ofte det beste og i år skal vi set­ te trærne i potte og ha dem med til Eplefesten på Gvarv 23. sep­ tember og til Høstmarked på Torvet på Notodden 7. oktober, sier Eilevstjønn som i fjor solgte 500 trær til 500 kroner stykket.

– Rotary i Bø har meldt seg kol­ lektivt inn i Apple Aid. Vi har fått lagerlokale ved Storkåsa. Kan du tenke deg hva det gjør med en som meg når et lite barn får en bamse og knuger den av kjærlighet og ikke vil slippe den for alt i verden, sier Jan Olav, som sammen med alle ildsjelene i Apple Aid har bidratt til at mennesker i 10–15 landsbyer har fått hjelp fra Sau­ herad og Bø de siste 10 årene. – Nå håper jeg epletrærne blir solgt denne høsten slik at vi kan hjelpe flere og da med kunn­ skap vi selvsagt trodde de had­ de. Men det er grenseløs nød i disse områdene. Rumenere fra byer bare en times kjøretur unna trodde ikke det kunne være så ille, sier Eilevstjønn, som er glad for det sterke og ekte engasjementet. Flere 1000 barn er hjulpet.

lite hjelper utrolig mye

inn i skolen på notodden

Og hjelpegeneralen som har med seg et eget styre og mange hjelpende hender håper salget går bedre i år. Med utsolgt betyr det en million kroner til senter­ et for matproduksjon som de ønsker å etablere. – Det er meningen at lokal­ befolkningen skal kunne kom­ me dit, få opplæring for så å returnere med kunnskap til egne bygder og landsbyer. På den måten kan vi skape en «dominoeffekt» med positivt fortegn ved å reise kunnskap som det virkelig er behov for.

Han er glad for engasjementet til lærer Sanny Bjørnsen ved Tveiten skole på Notodden. Hennes klasse har plantet 800 trær på gården til Halvor Gjest­ rud. Noen er solgt, og flere håp­ er de å få unna denne høsten. – Jeg kunne nok ha ønsket meg noen «supportere» i skolen i Sauherad og i Bø også, sier mannen som sammen med andre ildsjeler jobber utrettelig for at andre skal få det bedre.

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Det sier Jan Olav Eilevstjønn i Apple Aid, hjelpeprosjektet som har en ambisjon om å gi lutfattige rumenere på lands­ bygda kunnskap om det å dyr­ ke sin egen mat.

solgte 500 trær

trodde ikke det han så Sammen med sønnen Jan Bir­ ger Akerhaugen og Torleiv Holtskog sto han for 10 år siden ansikt til ansikt med en virke­ lighet han ikke trodde eksister­ te. Boliger uten strøm, kaldt, rått, 10 kvadratmeter for 7–8 mennesker. Barna tok vare på hverandre, foreldrene var borte for å jobbe. Virkeligheten var

stort engasjement

400 sitteplasser er ledig Fredag 22. september viser artister med røtter i Sauherad og Bø at de setter pris på initia­ tivet. Solidaritetskonserten for fattige barn og voksne i Roma­ nia skal markere 10 årsjubileet for Apple Aid. – Med 400 på plass i storsalen i Gullbring vil vi kunne få inn 150 000 kroner som går uav­ kortet til hjelpearbeidet. Jeg håper det blir fullt!

rød aroma: – Ikke bare støtter du en god sak, du er sikret nydelige epler i en årrekke, sier Jan Olav Eilevstjønn som håper direktesalg på Eplefesten på Gvarv og Høstmarkedet på Notodden gir resultater.


telen

Mandag 11. september 2017 – Det er helt fantastisk. Alle artistene stiller gratis for Apple Aid i Gullbring fredag 22. september. Det sier Jan Olav Eilevstjønn i Apple Aid. I 10 år har de drevet hjelpearbeid rettet mot fattige familier på landsbygda i Roma­ nia. Og det er litt av et A­lag de har fått med seg. Brødrene Didrik og Emil Solli­Tangen, Ni Liv (t.h.), Nicoline Berg Kaasin

norsk eplefest 2017

5

(t.v.), Marjit Vinjerui. Jan Birger Akerhaugen og Torgeir Straand er klare for jubileumskonserten hvor hver eneste krone går til prosjektet hvor målet er å reise et kompetansesenter som skal gi rumenere mer kunnskap om dyrking av mat. – Det er bare så fantastisk at de stiller opp for oss og de som ikke har det så greit som det vi har. Jeg vet det kommer til å bli en fantastisk akustisk konsert, sier Eilevstjønn.

gi praktisk u-hjelp

gave: – Jeg er både glad og rørt når artister gir av sin egen tid for å hjelpe fattige i Romania, sier Jan Olav. 22. september går konserten.

bunnløs fattigdom: Slik lever mange tusen barn på lands­ bygda, barn EU ikke ser og har glemt. Apple Aid vil hjelpe.


6

norsk eplefest 2017

Mandag 11. september 2017

Vi skaper framtiden

sammen Sauherad + Bø =

Midt-Telemark

www.sauherad.kommune.no/ny-kommune

telen


telen

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

7

banner: Janneck Marczak preger banneret til Norsk Eplefest sammen med datteren til Halvor Holtskog – Agnes Holtskog Nyhuus.

Polske Janneck (65) har vendt tilbake til Fruktbygda siden 1989:

– en del av livet, dette! Han aner ikke hvor mange tonn med epler og plommer han har plukket. I løpet av 27 år har vennskap vært en del av løn­ ningsposen.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

For da kommunismen falt på 80­tallet var Polen et lavlønns­ land. Da Janneck Marczak de­ buterte hos Halvor Holtskog på Nyhuus i 1989 var lønna for en dags arbeid det samme som lønna i en hel måned i hjem­ landet. Nå tilsvarer lønna i Norge fire dagers arbeid i Polen.

måtte dra ut – Jeg var arbeidsleder ved en bedrift som produserte betong­ elementer og da eksporten til Sovjet opphørte på 80­tallet, gikk bedriften konkurs og det var nødvendig å søke ut for å tjene til livets opphold. Jeg og min kone kom til Sauherad og Holtskog. Det var starten på et nytt liv for oss, sier Janneck som med unntak av ett år har vært med på høstingen av 12 000 eple­ og plommetrær. Hans første kone ble syk og døde og da pleide han henne hjemme i Polen. Året etter var han tilbake og siden tok han også med sin nye livsledsager. En av hans to sønner har flyttet til Bø. For tre uker siden ble han bestefar til en liten bøhering.

ekspertisen til nytte – Janneck kommer i juni og blir i fire måneder. Han har utviklet kunnskap, så når vi skal høste eksempelvis Summer Red, sier jeg 70 mm i diameter og 50 pro­ sent rødfarge – og han fikser dette på strak arm, sier Halvor, som i Janneck også har fått en dyktig traktorsjåfør med den lange, spesiallagde hengeren for plommetransport. Sammen med Grazyna og to andre polske arbeidere har Jan­ neck det fint på Nyhuus. – Utenlandsk arbeidskraft er vesentlig for å få jobben gjort. Landbrukstjenesten AS organi­ serer dette arbeidet for oss alle i bransjen, sier Halvor Holtskog.

27 år: Janneck har i 27 år tatt turen til Nyhuus og Halvor Holtskog for å plukke plommer og epler.

kommer igjen: – Jeg er 65 år nå, men kommer nok igjen, sier Janneck om jobben han trives med på Nyhuus.

sammen om jobben: – Grazyna har fått det inn i fingrene etter flere sesonger hun også, sier Janneck, glad for muligheten i Sauherad.


8

norsk eplefest 2017

Mandag 11. september 2017

telen

Lør/søn 14/8-2/10 kl 10.00–16.30 3/10 til og med 16/10 kl 10.00–16.30 uke 40 og 41 åpent kvar dag

Velkommen til vår stand på Norsk Eplefest!

Høyt og Lavt Bø i Telemark - Tlf. 91 82 41 70

www.hoytlavt.no/bo

ts festival! Lykke til med åre Gode tilbud til dei som skal på Norsk Eplefest! Lifjellvegen, 3800 Bø Tlf.: 35 95 20 12 E-post: bocamping@bo.online.no

www.bocamping.com

Tlf. 402 22 210 - www.epleblomsten.no

Velutstyrte hytter og leiligheter • Heilårsopen familiecamping

Telemarks beste milkshake får du hos oss – og i anledning Norsk Eplefest 2017 har vi laget en egen epleshake! Kom innom og prøv da vel, du vil ikke angre! Vi har Rikstoto Direkte, Multix og Norsk Tipping. Velkommen skal du være!

FAGHANDEL INNEN TRELAST OG BYGGEVARER.

En for alle. Alle for tre. En planke er ikke bare en planke. Det er en foredlet råvare vi bryr oss om. Fordi vi bryr oss om ditt byggeprosjekt.

Hilsen ansatte på MIX-Akkerhaugen tlf. 35 95 83 01 og MIX Bø Senteret tlf. 910 00 642 Følg oss på Facebook!

ÅPENT: MAN-FRE 7-19, LØR 9-15 Oredalen 15, 3810 Gvarv - Tlf. 35 95 60 60 - xl-bygg.no

NYE CITROËN C3

Style PureTech 82

ConnectedCam CitroënTM 36 fargekombinasjoner Citroën Advanced Comfort®

PRIVATLEASING 1.590,-/MND* Ferdig levert med vinterhjul. 3,3% rente. 48.000,- inkl mva i forskuddsleie

CITROËN ADVANCED COMFORT

*Leasing: Startleie/etabl. geb. 48.000,- + 4.863,-=52.863,- 2,95% kampanjerente/nom. rente. Månedsleie 1,590,- og totalpris: 110.103,- vil variere med rentenivået. 36 måneders bindingstid, kjørelengde 45.000 km. Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Drammen. CO2 utslipp 110g/km. Drivstofforbruk 0,48l/mil og NOx mg/km 18. ConnectedCam CitroënTM er tilleggsutstyr fra modell Style. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil. Prisen er gjeldene pr. 01.09.17

AS UNIQUE AS YOU ARE

NOTODDEN BIL & SPEEDSHOP AS • SEMSVEIEN 48 • 3676 NOTODDEN • TElEfON 35 02 74 74

citroen.no


telen

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

9

Trine Støren (71) er årets eplefestkunstner, lar deg gjennom bildene bli:

levende eventyrer Trine Støren serverer kraftfulle farger og forteller eventyr og historier i bildene sine. Hun ønsker å la kunstopplevelsen leve i hodene våre – forme seg selv og skape refleksjon.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Klart jeg kjenner på spenning­ en når jeg skal stille ut, men her på Nyhuus føler jeg en ro og en harmoni jeg ikke kjenner man­ ge andre steder, sier Trine Stør­ en som har bodd de siste 30 årene på Gvarv. Nyhuus er på mange måter hennes hjemme­ bane og to ganger tidligere har hun stilt ut i driftsbygningen.

kunsten skal fortelle – Det er viktig å kommunisere gjennom kunsten. Fra det tota­ le kaoset utvikler det seg even­ tyr og fantasier. Det er det flotte med kunsten at vi får forskjelli­ ge opplevelser av det vi ser. Jeg synes det er fryktelig gøy å høre hva den som ser min kunst opplever. Det er givende og gir inspirasjon, sier Trine Støren, som gleder seg til utstillingen som åpner 22. september med «nattåpent» og diktlesning hver time fram til døgnet renner ut. – Dessverre er det få som tør å komme med sine historier. Vi lukker kunstopplevelsen inne, det er synd, mener Trine.

alle mine fugler: – Dette bildet tok utgangspunkt i barneleken «Alle mine fugler, kom hjem». I det ligger filosofering av det totale kaos hvor alle ting kom hjem og falt på plass. Livet er slik, og vi trenger litt trøst fra tid til annen, inviterer Trine Støren

en hemmelighet – Hvilke forventninger har du til utstillingen? – Kan vi glemme det spørs­ målet...

Halvor Holtskog bryter inn: – Trine har en spennende måte å kommunisere på, hun bruker sterke, raffinerte farge­ uttrykk og hun skaper sin egen

verden. Bildene hennes utford­ rer, og jeg brukte tid på å over­ tale henne, sier galleristen. Eplefest­utstillingen er po­ pulær. Mellom 400 og 500

dette kan bli ditt Alle som løser billett under Eplefesten 23. september er med på trekningen av et bilde av årets eplekunst­ ner.

trekkes: Dette bildet av Trine Støren trekkes ut blant dem som løser billett. I fjor var det rundt 3000 som besøkte Eplefesten.

Bildet til venstre kan bli ditt og er malt av Trine Støren, utdan­ net ved Open College Of The Arts i England I tillegg til Trine Størens bil­ der, stiller også Dang van Ty. Han kom til Norge i 1968 og kommer med fargerike, leven­ de bilder med mennesker, na­ tur og stilleben som motiver.

Lys, skygge, duft og stemninger er sentrale i hans bilder som viser påvirkning fra franske impresjonister. Oppveksten for 63­åringen i Vietnam kommer til uttrykk i fargebruk og motiv­ krets. Van Ty er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Norsk kulturråd og Sauherad kommune. Han har gjestet Gal­ leri Nyhuus flere ganger. – Jeg gleder meg til åpningen og skal forsøke å finne dikt som skaper den rette stemningen. Kunst er en viktig del av Eple­ festen, mener Halvor Holtskog.

kommer i løpet av åpningsdag­ en og mellom 1000 og 1500 før bildene tas ned 8. oktober.

litt selvironi er bra – Ser du likheten av et gammelt menneske i profil og en fugl? sier Trine som også er opptatt av litt selvironi. – Det er viktig å ikke ta seg selv høytidelig. Likevel er det viktig for meg som kunstner at den som opplever bildene mine får en relasjon og at de skaper litt humor i dagliglivet, sier Tri­ ne Støren som vil vise mellom 15 og 18 bilder. Og 71­åringen er veteran med 25 «starter» på Telemarksutstillingen og en lang rekke separatutstillinger i inn­ og utland. – Vi vil vise hennes drømme­ aktige fortellinger om mellom­ menneskelige forhold. Med hu­ mor og varme, sier Halvor.


10

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

telen

Telemark ByggEntreprenør AS er en entreprenør og boligleverandør med kontoradresse Torshølvegen 12, 3810 Gvarv. Vi har i dag 25 fast ansatte og har vårt nedslagsfelt i hele Telemark.

Moreller • Plommer • Epler TBE har nå blitt forhandler av Idèhus. Ta gjerne en tur innom på vår hjemmeside tbeas.no eller på idehus.no der du finner ett rikholdig utvalg av boliger, hytter eller garasjer. Du kan også kontakte oss på 40 56 78 10 eller på post@tbeas.no TBE - Din lokale byggentreprenør

3810 Gvarv - tlf. 3595 6464 - www.telefrukt.no

God service! Fornøyde kunder ! TRINE STØREN maleri Eplefestkunstner 2017 • DANG VAN TY maleri og grafikk

GALLERI NYHUUS

Vi ønsker alle en trivelig eplefest!

Salgsutstilling, 23. september - 8. okt. Åpning fre 22. sept. kl. 18 - 24. Åpen fredag – søndag kl. 12 – 18. Kafé med kaffe, eplekake og Norges beste eplemost.

GARDSUTSALG Mange typer epler, eplemost, honning, geléer, syltetøy, saft og annet godt. Åpent hver dag 08 - 20. Velkommen!

gallerinyhuus.no

Nyhuus Gard, Nyhusv. 9, 3810 Gvarv Tlf. 4040 4787

En støttespiller i lokalsamfunnet:


telen

Mandag 11. september 2017

Epletavla 2013.

Epletavla 2006.

norsk eplefest 2017

Epletavla 2014.

Gøy å bidra med kreativitet:

epler kunst kultur – Det er så flott at lokalsamfunnet går sammen om å skape Eplefesten. Vi bidrar mer enn gjerne!

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Emilie Martinsen og Sebastian Mortvedt, begge fra Østfold, er tilbake som stipendiater på Sa­ gavoll folkehøyskole etter at de var elever i henholdsvis 2014 og 2015. Norsk Eplefest neste!

gøy for barna hele dagen Det er årelang tradisjon at folkehøyskolen bidrar på Eple­ festen, og Emilie og Sebastian mener det er viktig at de bidrar. – Det er flott å kunne bidra til denne festen som samler bygda og bringer så mange tilreisende til Gvarv. Vi skal sørge for at mamma, pappa, bestemor og bestefar skal få tid til å kose seg med både boder og underhold­ ning. Barna serveres hinder­ løype, ansiktsmaling og andre

aktiviteter, sier Sebastian – som fryder seg sammen med barna i fri dressur.

kreativiteten får utløp – Jeg synes det er så gøy å få være med på å skape et kunst­ verk av epler i form av eple­ tavla. Jeg gikk linja kreativ re­ design i 2014 og det å skape noe sammen som uttrykkes av samspillet mellom elevene og det naturen har skapt, er inspi­ rerende. Jeg gleder meg til årets oppgave? – Og resultatet blir...? – Nei, det vet jeg ingenting om akkurat nå. Det er elevene på kreativ redesign som tar tak i mulighetene eplene med sine farger gir oss. Det er bare så utrolig gøy når kunstverket hei­ ses på plass på stasjonsbygning­ en på Gvarv stasjon, sier Emi­ lie. Hun føler stolthet. Og under hele Norsk Eplefest faller kommentarer til det elev­ ene har skapt av noen hundre kilo i et motiv. Over denne ar­ tikkelen ser du resultatene slik de ble i 2006, 2013 og 2014.

skaper underholdning

bidrag: Grunnlegger Asbjørn Knudsen ville likt engasjementet.

Leker, epletavle og ikke minst underholdning. Kapellmester og lærer Tom Arne Møllerbråten skal være programleder for skolens kul­ turinnslag på hovedscenen un­ der Norsk Eplefest. Epledansen til danselinja har vært en sikker vinner i mange år. Skolen stiller også med et eget «Epleband» hentet fra skolens ansatte sup­ plert av venner og kjente. Det skal swinge av det Sagavoll Fol­ kehøyskole bidrar med. – Det er vel riktig å si at vi «le­ ver i en boble» på skolen. Trygt og godt. Eplefesten er også for oss en stolthet, sier Emilie og Sebastian klar for sin 2. runde!

bidrar: Sebastian Mortvedt og Emilie Martinsen er klare for sin 2. runde av Norsk Eplefest. De to stipendiatene ved Sagavoll Folkehøgskole gleder seg til et nytt møte med lokalsamfunnet.

11


12

!

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

telen

Viste du at: Telemark er landets 2. største fruktfylke. Hvert 4. eple, hver 5. plomme og hver 8. morell som spises i Norge er produsert i Sauherad. Verdiskapningen er på fruktlagernivå 60 millioner kroner. Telemark har 3500 dekar frukt totalt og det skal skje nyplanting på hele 1200 dekar i perioden 2015–2019. Sauherad har rundt 100 dyktige fruktprodusenter. Målet er at det skal øke til rundt 200 som det var midt på 80­tallet. Gode støtteordninger, god infrastruktur og godt hjelpeapparat gir en næring i vekst. Området har godt jordsmonn og godt klima for fruktproduksjon, spesielt i randsonen til Norsjø som danner et gunstig varmemagasin. Bransjen møter store utfordringer for å unngå frost og hagl.

investeres: I perioden 2015–2019 vil det bli investert 135 millioner kroner i nye arealer. Jarl Olav Rugtveit satser og fruktkonsulent Jan Mæland følger opp.

det investeres Fruktdyrkerne i Sau­ herad er på offensiv­ en. I perioden 2015– 2019 vil det totalt bli investert 135 million­ er kroner. Og veksten skal fortsette.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Nyplantingen alene med 1200

dekar representerer en verdi på 85 millioner kroner. Plusser vi på utstyr og andre nødvendige investeringer, er tallet 135 milli­ oner kroner på fem år, sier fruktkonsulent Jan Mæland som er knyttet til Landbruks­ kontoret for Midt­Telemark, Fylkesmannen i Telemark og Sauherad kommune. – Og vi skal øke arealet og antall fruktbønder til gamle høyder fordi lønnsomheten er god og utsiktene for at dette

skal vedvare er soleklare. I dag er det rundt 100 fruktdyrkere i Sauherad, mens det på 80­tall­ et var omlag 200, så vi har et be­ tydelig potensial, sier Jan Mæ­ land.

fra korn til frukt En av dem som har tatt skrittet fullt ut er Jarl Olav Rugtveit. Han har investert 3,5 millioner kroner i frukthagene og utstyr. Totalt har han nå 50 dekar på egen eiendom, kjøpt jord og

50 dekar: Han har investert 3,5 mill. på to år og satser videre.

leid jord. han har 20 000 eple­ trær og er ikke fremmed for tanken om å ekspandere ytter­ ligere i årene som kommer. – Jeg hadde tidligere korn, men jeg ser jo at lønnsomheten er langt bedre med frukt. Lønn­ somheten for 20 dekar moreller tilsvarer 1000 dekar korn, mens det for epler er et forhold på 50 dekar mot 1000 dekar korn, sier Rugtveit. – Men dette handler om å fin­ ne de gode arealene. Planen er å


telen

!

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

13

Viste du at: Over 100 000 frukttrær ble planta i vår. Det tilsvarer om lag 350 dekar nyplanting. Planlagt planting fra 2016–2019 ligger på 1000 dekar som vil gi om lag 250 000 trær. Investeringa er på 85 millioner i nyplanting og totalt rundt 135 millioner i samme periode. Fruktkonsulent Jan Mæland og fagmiljøet er opptatt av å holde posisjonen som det 2. største fruktdistriktet i landet som innebærer at hvert 4. eple, hver 8. morell og hver 5. plomme i Norge skal dyrkes i Telemark. Gjennom Telefrukt og Bama/Coop har distriktet tilgang til 90 prosent av dagligvare­ handelen. Fruktkonsulent Jan Mæland ønsker seg at flere – store som små – skal satse på frukt. Målet er å komme opp på 1985­nivå hvor tallet på fryktdyrkere i regionen var 200.

kan bli bedre: – Vi kan alle bli bedre og det må vi strekke oss etter, mener Jarl Olav Rugtveit.

s 135 millioner øke antall trær totalt sett med 60 000 trær i året, sier Jan Mæ­ land, som melder om god fart i investeringslysten.

tar posisjon Og fruktdyrkerne i Sauherad har tatt posisjon i det nasjonale markedet. Hvert 4. eple til kon­ sum i Norge kommer fra Sau­ herad, hver 8. morell og hver 5. plomme, så det er åpenbart at våre fruktdyrkere har gjort en god jobb fordi alt handler om

maskin: Rugtveit har investert i plukkemaskin.

kvalitet, sier Mæland, som imidlertid ikke legger skjul på at målet er å bli bedre. – Og vi har muligheter, skyter Jarl Olav Rugtveit inn. – Vi kan bli bedre på det vi allerede gjør, men vi kan også satse på pærer. Jeg vurderer det. Bare 10 pro­ sent av de pærene som spises i Norge kommer fra norsk pro­ duksjon – det handler om å fin­ ne de rette sortene som trives i vårt klima. Jeg har tro på dette og vil finsikte mulighetene.

mer pr. dekar

– Vi kan øke produksjonen be­ tydelig med relativt små grep. En normalproduksjon i Norge ligger på mellom tre og fire tonn pr. dekar, mens det i Italia ligger på 7–9 tonn – og hvor de flinkeste greier å ta ut mellom 10 og 12 tonn pr. dekar. Det sier seg selv at det ligger store muligheter i bedre produk­ sjonsmetoder, mener Mæland. – Og det er så lett å skylde på klimaet vårt. Jeg tror vi må bli

flinkere. Jeg tar selvkritikk og vet at jeg kan bli flinkere til å stelle trærne og ikke minst også være mer våken overfor angrep fra skadedyr, sier Jarl Olav Rug­ tveit, som satset 600 000 på en epleplukkermaskin i fjor. Den har vist seg lønnsom og har kommet for å bli i eplehagene som nyter godt av varmemaga­ sinet Norsjø representerer. – Det ligger faktisk et stort potensiale hos alle, mener Mæ­ land som vil trigge interessen.


14

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

Saft og sylting!

telen

2018

Vi har utstyret du trenger!

1759,Saftpresse, Sa p esse, 12 ltr Anna Berg saftpresse i stål og tre til fremstilling av juice, cider og saft av fruktmos eller bær. Man. - ons. 08 - 17 Tors - fre. 08 - 18 Lørdag 09 - 15

119,Poser til saftpresse, 12 ltr

Mølleveien 10 3800 Bø i Telemark

1759,-

Fruktmoser, 7 ltr Anna Berg fruktkværn til fremstilling av

fruktmos, innen frukten presses til juice, cider eller saft.

Vi selger alt av Polaris sitt kjøretøyysortiment.

SNØSCOOTER – ATV – RANGER – RZR Salg av Peugeot el-sykler

Salg av gressklipper-sitteklipper-skyveklipper etc.

Tlf.: 03520 www.felleskjopet.no

Besøk oss og ta en kikk på sortimentet for 2018, samtidig som du kan vurdere våre GOdE Tilbud & kAmpANjER! Emil. . . . . . . . .tlf. 913 28 590 Aleksander . tlf. 922 48 402 Fløtervn. 1, 3617 Kongsberg e-post: emiskar@online.no

El-sykkel

POTETER Besøk oss på vår stand på Eplefesten!

Asterix, Pimpernell, Kerrs Pink, Beate, Mandel, gulrot

Gårdsutsalget vårt finner du ved Hjelseth Brygge - Helgen

Anja og Anders Hjelseth Tlf. 913 26 784

Hovedgevinst på billettene til markedsdagen Kunstverket er laget av årets Eplefestkunster 2017 Trine Støren Maleriet er på utstilling hos Galleri Nyhuus.


Mandag 11. september 2017

telen

norsk eplefest 2017

vakkert og frodig:

vokser stadig:

En viktig dag

500 000 trær

– Eplefesten er en viktig markering for Gvarv og Sauherad, derfor vil vi være med på å markere den. Det er jo flott at så mange bidrar til at vi får denne markeringen, sier Kaja Kvan Haugen (18), Dagne Sæland (17) og Mari Lindheim Stavsholt (18). – Og vi når ut med budskapet. I Den Norske Turistforenings medlemsblad ble det satt fokus på Eplefesten som en av de miljøfestivalene du kan oppleve denne sommeren. Slikt er gøy!

Antall frukttrær øker stadig. Fruktbygda.no forteller dette om hvordan det har utviklet seg: Gvarv er kjent som det varmeste stedet i landet. Klimaet er utgangspunktet for den store fruktproduksjonen. Hvert fjerde norske eple kommer fra denne fruktbygda. Hele 350 000 epletrær er i profesjonell produksjon. I tillegg er det en betydelig produksjon av plommer og moreller. Så vi tipper at det minst er 500 000 frukttrær i bygda.

15

frukt er topp: Tommel opp for eplet og all den gode frukten Sauherad leverer. Kaja Kvan Haugen, Dagne Sæland og Mari Lindheim Stavsholt håper mange unge søker til «Ungdommens hjørne» på Eplefesten 23. september.

Klart vi er stolte av å komme fra Fruktbygda:

– festen betyr så mye – Klart vi skal bidra på Eplefesten. Vi skal skape et ungdoms­ hjørne. Det er så flott at slikt skjer.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Kaja Kvan Haugen (18), Dagne Sæland (17) og Mari Lindheim Stavsholt (18) har vært med på å skape en ungdomsprofil i hjørnet av festivalområdet ved Gvarv stasjon siden 2014.

eplekjekk møteplass – Vi skaper en møteplass i Eple­ festen hvor ungdom møtes og hvor vi kan sitte, prate, henge og kose oss med frukt. Da de spurte om vi kunne tenke oss å skape noe for ungdommen sa vi ja med en gang, sier jentene med fotfeste i den kristne ung­

domsgruppa «Thank God is Fri­ day». Men alle ungdommer skal føle seg trygge. Eplefesten skal ikke brukes til misjoner­ ing. Møteplassen skal være et treffpunkt for den unge genera­ sjonen.

er du eplebonde? – Det er klart at Sauherad har fått et fordelaktig rykte som fruktbygd. Når vi treffer andre ungdommer fra andre steder, får vi ofte spørsmålet: «Er du eplebonde, du eller?», ler Kaja som er odelsjente på Hørte. Hun har ikke tatt stilling til om hun skal gå den fruktbare vei­ en. Dagne har epleprodusenter i slekta, men er selv kjemisk fri for frukt med kjernehus. Mari har en nabo som er eplebonde. – Her er det ikke noe moro å gå på epleslang, spøker Dagne. Med 500 000 frukttrær i Sau­ herad er det jo ingen eplebonde

som lider om noen knabber et eple eller to. De tre jentene tror imidlertid epleslang er et lite utbredt fenomen blant ung­ dommen.

lite «epleskole» De tre jentene som nå går på Bø videregående skole kan ikke i farta huske at det har vært mye fokus på epler, annen frukt og steinfrukter i deres skolegang. – Vi hadde vel litt i mat og hel­ se i 9. klasse, men det var nok fordi vi hadde Karine Høibø som lærer – hun er jo av «eple­ avstamning», sier Dagne. – Og i kunst og håndverk tova vi epler, skyter Kaja inn. – Og på juleavslutninga had­ de vi eplegløgg. Jo da, litt epler har det nå vært på skolen også, sier Mari. Nå gleder de seg til Eplefest­ en. Den har satt Gvarv, Sau­ herad og frukt på dagsorden.

merkevare: Ingen tvil, sier jentene. – Det Sauherad er best kjent for er epler og frukt.

forsyner landet – Det er jo ganske kult da at det­ te området faktisk forsyner landet med frukt. Hvert fjerde eple kommer fra Sauherad. Vi

har klimaet med oss, sier Kaja. Og de to andre nikker. – Vi er stolte over fruktbygda! Og vi vil gjerne være med på å profilere den. Velkommen!


16

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

telen

kvalitet: – Har du et gammelt epletre, del det med oss slik at vi kan få en kvist for poding. Mange gamle og ukjente sorter har god kvalitet, sier Jorid Vale.

Epler av god, gammel årgang skal samles inn og dyrkes:

– har du et spennende Jorid Vale på Evju Bygdetun vil bygge opp en «urhage» av gamle epletrær. Nå vil hun ha en kvist som kan podes. Gen­ materialet skal sikres.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Dette er lokal­ og nasjonalhis­ torie og vi vil gjerne ta vare på den. Evju vil da være et naturlig

sted å etablere en historisk eplehage.

sju av 12 overlevde – Vi har gjort et forsøk tidligere. Vi gikk ut i menighetsbladet Helsing og etterlyste gamle trær lokalt og fikk inn 12 for­ skjellige epletrær. De ble podet og planta ved Myllarstugo på Evju. Sju av 12 fikk vi til, sier Jo­ rid Vale – full av entusiasme for genmaterialet som ble samlet inn. – En av landets fremste ek­ sperter på epler, Johannes Øyd­

vin, maktet ikke å stadfeste hvor flere av slagene kom fra. Vi med vår lange og rike tradisjon for denne frukten, har kanskje mange skjulte skatter – og de må vi sikre oss for ettertiden – og aller helst også få tid­ og stedfestet for hvor de kommer fra, sier Jorid Vale, og legger til at Kjell Ivar Schia, som var an­ satt på Sagaplant podet og Ola Kaasa i dugnadslauget fulgte opp prosjektet.

epler fra hele norge Og sjefen på Evju nøler ikke ett

sekund når vi lufter spørsmålet om det bare er lokale trær hun jakter på for å få inn i den eple­ historiske samlingen ved byg­ demuseet i fruktbygda. – Nei, på ingen måte. Jeg er opptatt av å ta vare på epletrær fra hele landet. Desto rikere denne samlingen kan bli, desto bedre er det, sier Jorid Vale.

gode egenskaper – Flere av de sju, gamle sortene vi nå har drevet fram frukt på, er av ypperste kvalitet både når det gjelder holdbarhet og smak.

Ingen tvil om at det er viktig å ta vare på dette genmaterialet, mener Jorid. – Jeg vet jo ikke hva sortene heter, men jeg har faktisk lagret epler kjølig og de har holdt seg helt fram til jul. Det er med an­ dre ord god kvalitet i forhold til å lage mat av dem.

ureist mat på evju Lite eller ingenting skal gå til spille på Evju. Kjøkkenet fored­ ler råvarene som produseres i kjøkkenhager og i trærne. – Vi snakker om ureist mat på


telen

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

17

kommer: Bak ser du store, gamle epletrær etter Jon Evju som testamenterte hele Evju til et levende museum i 1975.

historie: Eplene har aldri falt langt fra stammen i Sauherad og bransjen utvikler seg stadig.

eplehistorie i kortformat

bærer frukt: Sju av 12 gamle eplesorter overlevde det forrige prosjektet. Nå ønsker Jorid Vale flere gamle sorter i Evju­hagen.

e epletre? Evju. Her bruker vi alt og de som ønsker å ha møter, konfe­ ranser eller sammenkomster her skal få mat av ypperste kva­ litet som går direkte fra jord til bord. Den gode smaken har vi som jobb nummer 1, ler Jorid, også omtalt som Jord Gid blant venner. – Mange kaster nedfallsfrukt, men ikke her på gården, nei. Det som er stygt skjæres bort, frukten skrelles og vi lager eple­ mos eller annet godt. Og på Evju er det ikke små, lave trær som dagens produsenter har

mange tusen av i eplehagene sine.

epleposen lever – Når vi har med barna på eple­ høsting i de store, gamle trærne på Evju, henter vi fram eple­ posen på en lang stang som gjør at eplene plukkes pent og skadefritt ned fra store høyder. Barn og ungdom føler spenning med en slik innhøsting som var vanlig før nye metoder ble tatt i bruk. Vi skal ta Edens hage til­ bake med fortid, nåtid og fram­ tid i seg, sier Jorid Vale.

Ca 1150: Sauherad kirke ble reist under Brattningsborg, og Nes kirke ble bygget på Nesod­ den ved Norsjø. Begge kirkene er såkalte langkirker i stein. Både størrelse og utsmykning vitner om at Sauherad var et særdeles rikt samfunn i høy­ middelalderen. 1663: Adam og Eva med eplet ble malt på altertavlen i Nes kirke. Utsnittet av Eva er i dag logoen til Norsk Eplefest. 1738: Den første kjente eple­ hagen ble plantet ved Sauhe­ rad prestegård på oppdrag av presten Enevold Steenblock. Ca 1800: Den første store eplehagen med i alt 100 trær ble plantet av gartneren Isak. Oppdragsgiver var oberst Hans Mow Grønvold. Utover på 1800­tallet hjalp Isak folk i bygda med planting og poding av trær. Rundt gartneriet plan­ tet han en eplehage på fem mål på Nes, ned mot Norsjø. Sagnet vil ha det til at Kari Kol­ gro fant et gulleple ved Nisse­ haug på Nesodden. 1883-85: Erik Werenskiold

kom til Gvarv og malte Tele­ marksjentene, Aften på Lind­ heim, En Bondebegravelse, På hjemvei og mange eventyrteg­ ninger til Norske folkeeventyr, samla av Asbjørnsen og Moe. 1900-tallet: Det ble plantet en rekke frukthager med sikte på salg i bygda Sauherad. 1930: Hans Th. Prestholdt fra gården Søndre Nes dro til Amerika for å studere frukt­ dyrking. Han brakte tilbake ny kunnskap om sprøyting og rasjonell drift. Fra rundt 1950: Utviklingen av fruktproduksjonen skjøt fart, med etableringen av et fellespakkeri i tillegg til mange mindre, fruktlager og et voks­ ende fagmiljø. Veksten dabber imidlertid av fra 1960­tallet og utover, selv om det er perioder med vekst. 1986 og utover: «Eplerevo­ lusjonen». Innføringen av beskjæringsteknikken slank spindel istedenfor store kro­ netrær gir etter hvert en gene­ rell kvalitetsheving og bedre økonomi i fruktdyrking. Elek­

tronisk overvåking av insekts­ og skadedyrangrep innføres. 1990-tallet: Nye internasjo­ nale handelsavtaler setter be­ grensninger for norsk frukt­ produksjon, men kvalitets­ hevingsprosessen fortsetter. Mange starter med produk­ sjon av moreller, senere også med plommer. Gvarv utvikler seg til å bli et av hovedområd­ ene for fruktdyrking på Øst­ landet, sammen med Eiker, Svelvik og Lier. 2003: Epleblomsten ble eta­ blert, og Gvarv og Telemark fikk sitt eget fruktpresseri. Her presses most og saft av ulike eplesorter, også fra en rekke andre eplegårder i området. 2017: Optimismen råder. Mer enn 100 fruktprodusenter holder i dag til i Sauherad. Bedre produksjonsmetoder, ny teknologi, et godt fagmiljø og utvikling av en rekke nye produkter og opplevelsespro­ dukter for fruktturismen, har gitt ny optimisme og bedre økonomi for fruktbøndene. (Kilde: Jorid Vale)


18

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

telen

www.rorleggermestern.no

VI GLEDER OSS TIL EPLEFEST MED

ELLEVILLE TILBUD! Høstsalg på sommerprodukter fra

VARMTVANNSTANKK 200 l.

6.500,-

Sikkerhettsbatteri og dusjgarnityr

Møbelpakke, 55cm

2.499,-

Alle servantb batteri fra

20% 20%

Alle innredninge rog badekar fra

Aspen n Bensin n 2T og 4T

pr. kanne

KNALL KNAALL PRIS PRRIS

1.890, 1.890,-

inkl. arbeid inkl

110 0

ALLE KLIPPERE KLIPPEERE TIL

Dusjp pakke

kun lørdag 23/9

20%

Rørleggermestern AS | 3810 Gva Gvarv | Tlf: 35 95 51 11 | www.gvarv.no

20% på alle variantinnredninger


Mandag 11. september 2017

telen

norsk eplefest 2017

faglighet gir bærekraft:

sterk profilering:

Mye dugnad

Fruktbygda.no

– Vi har så mange og sterke fagmiljøer som drar i samme retning. Det er nøkkelen til felles suksess. Fryktbygda er et eksempel, Norsk Eplefest hvor hele styret og mange rundt dem jobber dugnad for å etablere en sterk merkevare, er et annet. Slik kunne jeg fortsatt. Dette gjør mange stolte. Entusiasmen, dugnaden og gründerkraft viser veien videre og jeg både håper og tror at de unge motiveres av det de ser og opplever, sier Tora Skjerkholt Aarnes.

På alle stolper i de fire bygdesentra i Sauherad, Gvarv, Akkerhaugen, Hjuksebø og Hørte, er merkevaren tungt markert. I stolper henger bannere som forteller om epler, plommer, rips, moreller og mennesker som tar den viktige og bærende næringsveien videre. Fruktbygda samvirkeforetak ble dannet 8. desember 2014. Nå teller de 15 bedrifter som byr på et smaks­ og opplevelsesunivers. – Et flott tiltak for ro, nyting og sanselige opplevelser, sier Aarnes.

19

fokus på god kvalitet – Vi lar oss ikke friste til å slippe til «juggel og fjas». Eplefesten skal være av ekte og god kvalitet. Rekord­ en med 75 utstillere kan bli slått i år.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Det sier landbrukssjef Tora Skjerkholt Aarnes ved Midt­ Telemark landbrukskontor. De er sekretariat for Norsk Eplefest og «siler» de som skal få plass på stasjonsområdet 23. sep­ tember. Dyrsku­tilstander er uønsket. Eplefesten kjører ei stram line.

viktig identitetsskaper Og landbrukssjefen for ett av landets beste områder for dyrk­ ing av epler, plommer og moreller, annen frukt og mange typer bær er opptatt av kvalitet framfor kvantitet på Eplefest­ en. – Vi vil havne på rundt 75 ut­

stillere knyttet til mat og utstyr som alle har sitt ankerfeste i fruktproduksjon. Derfor vet publikum at de får kvalitet når de besøker Eplefesten, sier Skjerkholt Aarnes. I fjor kom 3000 besøkende og utstillerne var fornøyd med omsetningen. – De som søker Eplefesten vil ha kvalitet og det skal jeg forsikre dem om at de får, sier landbrukssjefen i Midt­ Telemark, som mener den 12. utgaven av Norsk Eplefest kan bli tidenes beste.

norsk eplefest er kjent – Dette arrangementet har blitt et begrep både for oss som bor i Sauherad og for regionen rundt, ja også i fruktdyrker­ miljøene i hele Norge. Vi har en posisjon. Vi pynter Gvarv sen­ trum og skal ha det gøy, sier sjefen for utstillingene preget av mange dyktige produsenter. – Vi har fyrtårnene og vi har småskalaprodusentene. Alle ønsker å vise ansikt på Norsk Eplefest, og det er dette mang­ foldet som viser så mye gjen­ nomføringskraft og som skaper denne festen. Med så mange flinke produsent­ er av ekte vare har vi et stort potensial til vekst og utvikling, mener sjef­ en som roser alle med grønne fingre.

gleden av suksess

mer: Landbrukssjefen gleder seg over stadig mer fruktareal.

Og landbrukssjefen un­ derstreker at suksessen med frukt og bær ikke kommer som følge av «one­man­show», men av et etablert og nært samarbeid mellom alle som driver i disse seg­ mentene. – Alle gleder seg over hverandres suksesser. Alle deler sin kunnskap og det bringer alle vide­ re. Jeg har tro på vekst og utvikling. Helt klart!

edel vare: – Fruktbransjen går foran med verdiskapning gjennom kvalitet. Frukt har gitt Sauherad en merkevare og en stolt identitet som kommer til uttrykk i Norsk Eplefest, mener Tora Skjerkholt Aarnes.


20

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

telen

høst & TRENDY NYHETER

Velkommen til en hyggelig handel på Sønstebøtunet! Et av Telemarks største tekstilhus! • KAOZ TRENDY UNGDOM • EUROSKO • KÅNN2 DAME & HERRE • PRINCESS • CUBUS • BAGORAMA • G-SPORT

HAUGERUD REGNSKAPSKONTOR AS

MANDAG-FREDAG: . . . 09 LØRDAG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1900 10 -1600 00

3800 BØ • TELEFON 35 06 10 90

00

www.sønstebøtunet.no

ARKITEKTER AS

NORSJØ

STRANNAVEGEN 460 - 3810 GVARV – tel 35 95 56 00 post@norsjoarkitekter.no - www.norsjoarkitekter.no

Endelig Eplefest Vi gleder oss til årets eplefest - kom og besøk vår stand og smak spennende mat Her ser du noe av det vi frister med .

Tilslørte bondepiker

Aarnesburger m/eple og selleridressing

Eplevaffel

Bakt potet

Eplemost fra Gvarv

Høydepunktet er Svinegryte av eplegris fra Nordre Lindheim.


telen

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

21

slår c-moment i solbærrus Epleblomstens Torunn Rugaas og Sveinung Sauar tar gjerne en shot med rein solbærsaft. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Det må jo bare være sunt og vi vet at en del mennesker starter dagen sin med å hive innpå en naturen shot med solbærsaft.

Den er jo proppfull av C­vita­ miner, sier Torunn Rugaas. Fruktpresseriet på Sauar har også satset på solbærsaft fra Jonsås på Akkerhaugen som driver økologisk produksjon. I løpet av en sesong går det to tonn med solbær gjennom presseriet. Dette blir tappet på flasker på 0,3 liter, men også på kartong. En porsjon friske bær har

dette næringsinnholdet for 50 g, Kalorier: 76, Fett: 1.3g, Kar­ bohydrater: 17.5g, Protein: 1.5g Under andre verdenskrig oppfordret den britiske regjer­ ingen til dyrking av solbær si­ den bærene er en god C­vita­ minkilde. Man lagde solbær­ sirup av bærene som så ble delt ut gratis til alle barna i landet, noe som bidro sterkt til å øke populariteten til solbær der.

c-bombe: Sveinung Sauar og Torunn Rugaas merker stor interesse for C­vitaminbomba som solbærshoten representerer.

pressesjefen 1 100 000 kilo epler blir til edle, friske og sunne dråper. Linas Cezneviius (49) er Epleblomstens ube­ stridte pressesjef.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Jo da, ler 49­åringen fra Litau­ en som har gjort sauhering av seg. Egen bolig er kjøpt 200 me­ ter unna eplepresseriet på Sau­ ar.

har gått gradene – Da vi kom i 2004, var det bare i sesongen hvor det ble pakking og påfyll av frukt på transport­ båndet til pressa, men de tre siste årene har jeg hatt ansvaret for driften, produksjonsflyten og hvordan vi skal bruke hver enkelt av de ni medarbeiderne best mulig. Det er jo slik at vi er flinke på forskjellige måter, sier Linas og skryter av gjengen på Epleblomsten. Og han er ikke bare presse­ sjef, han er også altmuligmann. Hjemme i Litauen var det van­ skelig med jobb, men erfaring­ en fra et slakteri kommer godt med. Ved Epleblomsten fikser han maskiner, holder anlegget vedlike og forbereder ny se­ song. Lagerarbeidet tar han seg av når sesongen er over.

kvalitet og hygiene – Erfaringen fra slakteriet i Litauen med vasking og atter vasking er helt nødvendig her også. Vi arbeider med mat og har strenge retningslinjer. Det er bare ett feilskjær som skal til for at det er over og ut, sier Li­ nas, som i likhet med de andre ikke går av veien for lange dag­ er når det står på som best slik det gjør nå om dagen. – Vi er opptatt av å levere og vi er opptatt av kvalitet i alt vi gjør. Enkelte ganger kan det bli 10 timers arbeidsdag, men det tåler vi alle sammen, sier pres­ sesjefen og lar det skinne igjen­ nom at de har det trivelig på jobben. – Sønnen min på 26 jobber på Epleblomsten og kona mi jobber på Telejuice AS. Fryktbygda har gitt oss en ny start i livet.

pressesjef: – 1,1 million kilo epler er litt av et berg uten at jeg makter å se det for meg. Frukten i Sauherad er av virkelig god kvalitet og vi vet jo hvor populær drikkene herfra har blitt – både til mat og kos, sier Linas Ceznevicius, Epleblomstens pressesjef.

full rulle: Alle kjenner sin oppgave og alle står på. Slik blir Epleblomsten stadig bedre, mener pressesjefen.

tonn på tonn: Daglig kjøres tonnevis av epler inn i presseriet. Linas Ceznevicius og Øyvind Dahlskås, Bø Transport, losser bilen.


22

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

telen

Hus HyTTer landbruksbyGG resTaurerinG

Prestegardsvegen 17, 3812 Akkerhaugen Tlf. 35 95 65 50 - Faks: 35 95 84 66 E-post: post@sagaplant.no www.sagaplant.no

www.telebygg.no post@telebygg.no Gunleik: 959 45 691 Tore: 913 24 752

Gvarv frukt og bĂŚr • Epler og epleprodukter fra Gvarv • Lokalprodusert honning, plommer, tomater, poteter, syltetøy og diverse saftslag • Kling, lefse og flatbrød Gvarv frukt og bĂŚr finner du ved riksveg 36, like utenfor Gvarv sentrum (mot Ulefoss). Produkter fra Beli Naturprodukter. Ă…pningstid: 09.00–19.00 hver dag. Tlf. 913 54 243

- Vi setter verdi pĂĽ Midt-Telemark

Tlf. 35 95 65 00 • 907 84 247 E-post: oddvard@byggogtakst.no • www.byggogtakst.no Vüre tjenester: TILSTANDSSRAPPORT FOR BOLIG VERDI OG LÅNETAKST NÆRINGSTAKST LANDBRUKSTAKSERING ANDRE OPPDRAG

- Denne trenger du ved salg av bolig (tekn. Rapport) - Ved reďŹ nansiering - Forretninger, nĂŚringsbygg - Konsesjonsbelagte gardsbruk - Rapporter ved skade, tvistesaker, inneklimavurd.

Akkerhaugen Gartneri Norske tomater fra Akkerhaugen Gartneri A.S Vi leverer ca. 800 tonn i ĂĽret, nok til 1,5 tomat til alle i Norge.

bruk av mĂĽleinstrumenter for dokumentasjon.

Vi har de nødvendige godkjenninger.

Norsjøvegen 289, 3812 Akkerhaugen - Tlf.: 35 95 84 00


telen

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

23

gulleplet 2017 til aina bartmann Årets Gulleple 2017 er tildelt Aina Bartmann.

gulleple: Aina Bartmann får gulleplet av Eivind Lønheim.

Her er juryens begrunnelse: Fra ung alder har Aina Bart­ mann vært opptatt av å forvalte lokale verdier og sikre produk­ sjon av mat i hele landet. Som geitebonde i Lyngen i Troms skaffet hun seg erfaring som hun tok med videre som leder av Norges Bonde­ og Småbru­

kerlag. Satsningen på lokalmat har vært viktig for økt mangfold og som gründer og leder av Bon­ dens Marked i 11 år, var hun med på å skape en verdifull markedsplass for omsetning av lokale matprodukter. Gjennom årene har hun hatt en rekke verv innen ulike organisasjon­ er. I dag er hun politisk rådgiver i

Oikos der hun er opptatt av et mer miljøvennlig og dyrevenn­ lig landbruk, også som inspira­ tor for den øvrige delen av norsk landbruk. Her er statuttene: Årets Gull­ eple deles ut av Norsk Eplefest AS og tildeles personer, organi­ sasjoner eller virksomheter. Mottaker av prisen skal på en særlig måte ha gjort en innsats for ett eller flere av følgende

områder: • Formidling av verdier og muligheter i bærekraftige byg­ desamfunn og levende natur. • Formidling av norsk mat og matkultur og sunt og godt kost­ hold basert på frukt og grønt. • Formidling av tradisjonsrik kunst og kultur, kunnskap, fruktbarhet og næringsutvik­ ling basert på personlige og lokale ressurser.

Vinner av Gulleplet 2017:

– dette er en stor ære – Utmerkelsen kom­ mer fra en gruppe kvalitetsbevisste mennesker som legg­ er hele sin sjel i å skape kvalitetsmat. For meg er det en stor ære å bli årets gull­ eple til del.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Det sier Aina Bartmann (58) som i hele sitt liv har stått på barrikadene for å fremme norsk matproduksjon av høy kvalitet.

en god match – Jeg vil gjerne berømme Gvarv, Sauherad og Midt­telemark for å skape en positiv utvikling knyttet til frukt, reiseliv, kultur og opplevelse. Det er en god og bærekraftig match som bygger lokalsamfunnet og som gir solid verdiskapning. Dette har skjedd og skjer gjennom ut­ strakt, bærekraftig samarbeid, sier Aina Bartmann. – Jeg bruker faktisk denne ut­ viklinga veldig ofte når jeg er ute og holder foredrag, sier den daglige lederen for genmodifi­ sert­fri mat og fôr.

markedet etterspør – Vi ser en økt interesse for og økt betalingsvilje for sunn mat. I Sauherad har vi produsenter som satser på økologisk og ren mat. Jeg ser at det er mange som er nysgjerrige på spørsmål­ ene knyttet til dette og det er det vi arbeider med i nettverket for GMO­fri mat og fôr, sier Bartmann. Hun er en av gründerne for Bondens Torg etter at hun og

andre ildsjeler for ren matpro­ duksjon hentet ideen fra USA og England, nå også en suksess i en rekke norske byer.

flott å være stolt – Jeg opplever Norsk Eplefest som en dokumentasjon på at lokalsamfunnet og regionen er stolte av at det produseres frukt og mat av høy kvalitet i regionen. Det er grunn til å være stolt av dette. Det samme vil jeg si til de som har arbeidet for og fortsatt arbeider for å ta vare på kurasen Telemarkskua. Det er ikke lønnsomt, men du verden for en kulturarv Aslak Snarteland og Hellek Berge stil­ ler seg i spissen for. For oss som jobber for dette, er det flott å være stolt, sier Bartmann, og poengterer at det handler om ta vare på genmaterialet hvor mangfoldet er så viktig å be­ vare både innen produksjon av planter, trær og husdyrhold.

inspirerer andre – Når vi vet at det investeres 165 millioner i løpet av perioden 2015–2019 i nyplanting og ut­ styr, er det en inspirasjon for andre. Dette hadde ikke skjedd om de ikke tjente penger, dette hadde ikke skjedd om det i den­ ne regionen ikke hadde vært høy kunnskap og dette hadde ikke skjedd om vi ikke hadde hatt entusiasme, poengterer årets gulleplevinner.

flere økobønder – Vi har fruktbønder som satser på økologisk drift. Jeg har vært på mange besøk på Gvarv og jeg ser med spenning fram til fort­ settelsen. Jeg ønsker flere med i arbeidet med ren mat, så bare ta kontakt. Jeg skal svare så godt jeg kan, sier Aina Bart­ mann.

gulleplevinner: Hun har stått på barrikadene for ren mat hele livet og ivrer for kvaliteten i norsk landbruk. 23. september blir Aina Bartmann tildelt Norsk Eplefests gulleple. (foto: helle cesilie berger)


24

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

telen

Velkommen til klinikken

Dyreklinikken Telemark tilbyr enkle og avanserte veterinærtjenester til smådyr. I staben har vi også en spesialist i smådyrsykdommer. Vi har butikk med fòr, pleiemidler og utstyr for kjæledyr.

Oppussing / nybygg Male/tapetsere Teppe/belegg Vinyl i bad/dusj Flislegging Fargerådgjeving Sveisbar membran - underlag til flis

Bøvegen 273, 3810 Gvarv - Tlf. 35 95 62 62 Åpent mandag–fredag 08.00–17.00 Vi har døgnvakt

Del Telen

Visste du at du kan dele eAvisen og nett­ stedet telen.no med fire i din husstand.

DU BYGGER

Vi ordner resten!

STORKAAS

Montér Storkaas er totalleverandør innen: • Byggevare • Interiør • Jernvare • Verktøy • Kjøkken

Del ditt abonnement her: telen.no/tilgang/dele

Åpningstid Man.-fr. 07-19 - lør. 09-15 - Tlf. 35 95 66 50

NYE MAZDA CX-5 VENTER PÅ DEG

#DriveTogether Storselgeren og kritikerroste Mazda CX-5 er her i ny form! Forbedret på alle punkter. Enda sikrere. Enda mer behagelig. Enda mer avansert teknologi. Og fremfor alt, enda morsommere å kjøre. Kom innom og la oss vise deg hva alle de nye funksjonene betyr for sikkerheten, komforten og følelsen bak rattet. Velkommen inn for å oppleve nye Mazda CX-5.

PRIS FRA 369 000,Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostn., årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 5,0-7,1 l/100 km, CO2-utslipp 132-162 g/km og NOx 3,6-60,2 mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Forbeh. trykkfeil.

Semsvegen 39, Notodden. Tlf. 350 25 600 Åpningstider: 0730-1600 www.bilsenteret-as.no


telen

Mandag 11. september 2017

utviklet: – En helhetlig planlegging med båthavn. luftige og store tomter skaper attraksjonskraft.

norsk eplefest 2017

vannspeil: – Det ligger så mye kvalitet og ro i kontakten med Norsjøs vannspeil.

25

trosset advarsler: Svein Tore Bakaas trosset advarslene om at så dyre tomter ikke var salgbare.

Svein Tore Bakaas (63) styremedlem i Eplefesten AS:

– vi må bli attraktive

drivkraft: Eplefesten er flott arrangement med masse entusiasme og energi som også kan gi et løft på andre områder, mener Svein Tore Bakaas. – Vi har mye å gå på!

– Vennskap brakte meg inn i Eplefesten, og drivkraften min er å gjøre Sauherad mer attraktivt.

domsutvikleren som har plan­ ene i støpeskjeen for tomta der Bygdeheimen lå.

kompetansen imponerer

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Det sier Svein Tore Bakaas (63), medlem av styret i nonprofit­ selskapet Eplefesten AS som drives på idealisme og entusi­ asme. Det er ikke nok alene.

må bruke skjønnheten Han er født og oppvokst på År­ nes, har bakgrunn fra anleggs­ sektoren og dro til Kenya i 1977 på oppdrag for Veidekke/Furu­ holmen. I 1987 dro han videre til Zambia og startet A/S Scan African sammen med gode venner der forretningsideen

båthavn: 500 tonn Larvikitt ble kjørt fra Brunlanes til Arines for å bygge en moderne småbåthavn med to båtplasser pr. bolig. var international handel, samt tilby tjenester til internasjonale selskap med oppdrag i region­ en. – Jeg er glad i Sauherad og ser så mange kvaliteter i denne

kommunen. For 15 år siden kjøpte jeg Sparebankgården og sammen med Telemark Vest­ fold Entreprenør bygde vi Coop­gården på Gvarv som ble seksjonert ut og solgt, sier eien­

– Jeg har ikke «filla» peiling på fruktdyrking, men jeg er mek­ tig imponert over det frukt­ miljøet representerer av verdi­ skapning gjennom sin høye kompetanse. Jeg kunne ønske meg at produsentene også en­ gasjerer seg litt mer i Eplefesten og profileringen av kommu­ nen. Det må bli mer fokus på det å gjøre Sauherad attraktivt. – For vi må slutte å legge energi i at Gvarv skal bli et handelssentrum. Kommune­ sammenslåingen betyr at Bø blir vårt handelssenter, mens vi må satse på å bli attraktive som bosted. Her har vi mange kvali­ teter som kan videreutvikles.

bygde ut arines Sammen med lokale partnere kjøpte han det tidligere ferie­ hjemmet til Tinfos på Arines, prosjekterte 10 boligtomter og priset dem til 1,5 millioner med panoramautsikt til Norsjø. Det var mot «normalt» som Leif Juster ville sagt det. – Tomte­ prisene i Sauherad hadde ligget på 200 000 i en årrekke. Ingen trodde disse tomtene skulle bli solgt. Nå er alle solgt og jeg tror helt klart det er et marked for slike boligtomter langs Norsjø, mener eiendomsutvikleren. – Nærheten til Norsjøs vann­ speil er en kvalitet vi helt klart kan utnytte mye bedre enn det vi har gjort. Vi må sørge for at vi blir flere innbyggere og da er boforhold avgjørende. Vi må være mer offensive om vi skal lykkes med å skape vekst og ut­ vikling, poengterer Bakaas.


26

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

telen

Norsk Eplefest ble etablert i 2006 for å profileree fruktproduksjonen og kunsten, samt bygge opp under stolthet og id dentitet til et av landets viktigste fruktdistrikt. Markedsdagen Norsk Ep plefest arrangeres i sentrum av Gvarv – også ofte omtalt som Frukkthovedstaden. www.eplefest.no

Følg oss på

Veien til Norsk Eplefest på Gvarv Gvarv ligger sentralt i Sør-Norge og omtrent midt i Telemark mellom Bø, Notodden n og Skien. Norsk Eplefest arrang geres på Gvarv stasjon på Sørlandsbanen, men nærmeste togstopp i dag er Bø og Nordagutu. Der er det gode togforbindelser med Sørlandsbanen til Oslo, Kristiansand og Stavanger, samt til Notodden og Skien/Porsgrunn med Bratsbergbanen. Man nge veier fører til Gvarv: Rv 36 6 fra Porsgrunn/Skien (E18) og fra a Seljord (E134 fra Vestlandet)), Fv 360 fra Notodden (E134 frra Oslo). Gvarv er også knutepu unkt for busstrafikken gjennom Telemark med busstopp for ek kspressbusser og god kommunika asjon til en rekke steder.

Billett til Norsk Eplefest Billett til Norsk Eplefesst kjøper du ved inngangen: kr. 100 0,For alle med studentbe evis kr. 50,-. Barn under 15 år gratis.. Du kan enkelt betale e billetten til vårt vippsnummerr 125582, gjerne i god tid før billlettluka – Da går det raskere! Skriv ned mobilnumm mer og postnummer på billetten din, legg den i anvist postkasse på plassen og bli med i trekningen n av: Et kunstverk av Åretss eplefestkunstner og en eplekasse e pr. 100 solgte billetter

Hovedsponsor


telen

Mandag 11. september 2017

Ă˜vrige sponsorer

norsk eplefest 2017

27


28

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

finsikter: Joar følger nøye med på sukkerinnholdet i druene. I 2014 oppnådde de hele 230 gram ...

god sesong: Årets sesong kan bil god. Med varme i september vil sukkerinnholdet stige og druene vokse.

telen

mat og «bolig»: Med eplegris på menyen og overnatting i ei vintønne så blir opplevelsen unik.

de vil gi en smak – Det er morsomt å gjøre det umulige mulig. Når det også fører til trivsel og hygge både for oss og gjestene, er det jo bare å glede seg.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Wenche Hvattum og Joar Sæt­ tem suste inn i gründertanken om å dyrke vindruer på 59 gra­ der nord. Det var det umulige. Nær 10 år senere er det mulig – og de gjør det. Legger vin. Invi­ terer til overnatting i vintønner. Serverer eplegris. Skaper triv­ sel – og ønsker mobiltelefonen til gjestene dit pepper'n gror!

400 planter ankom Det var i 2008 at 400 drueplant­ er ankom. Et sjansespill, ja vel, men det har endt godt. – Vi måtte utnytte den globa­ le oppvarminga til noe positivt. Vi så at det skjedde noe, eika kom tilbake i skogen og det var beviselig varmere enn tidligere. Våren kom tidligere og høsten ebbet ut senere. De har da slettes ikke vært lett på druen under prosessen. Plan­ tene er dyrket med kjærlighet og en bratt læringskurve. Fra planting til avling tok det fem år. Det beste resultatet har vært et sukkerinnhold på 230 gram. Hvert år tappes 50–60 flasker druevin til nytelse for gjestene som legger seg inn på det spesi­ elle stedet litt utenfor Gvarv.

kjøpte store vintønner Tre store vintønner er kjøpt inn, to sengeplasser i hver og i tillegg er det sengeplasser i våningshuset slik at selskap på 16 kan overnatte. I Vinfjoset er det plass til 35–40. – Og de store eiketønnene? Fant dem på nettet – Finn.no, vi er opptatt av gjenbruk, sier Wenche og gløtter bort på sin kjære. Begge er gift for 2. gang. – Målet er å skape en opp­ levelse for dem som kommer på helgebesøk. Det er jo slik da, at det ikke er TV og at vi ikke ønsker at folk sitter i mobil­ telefonen hele tiden eller følger med på hva som har skjedd på

Facebook. Hos oss skal de bru­ ke tid på hverandre, poengterer Wenche, som virkelig mener at det er viktig å gi av hverandre i et forhold – og da er kvalitetstid viktig.

vingårdsturisme her? Vinen er fundamentet i opplev­ elsen. De to fant hardføre drue­ planter som fikset vinteren. De innrømmer at de var skeptiske da prosjektet startet, men nå har de virkelig fått smaken på det søte liv i form av god vin og det å skape en atmosfære som de garantert er alene om i Kon­ geriket Norge. – Jeg må innrømme det. Vin­ gårdsturisme i Norge à la det man ser i Moseldalen eller i an­ dre vindistrikter med kjente navn, var jeg vel litt skeptisk til, men det gikk og nå har vi 800 planter å ta oss av, sier Joar.

– hva med en eplegris? Og Wenche og Joar kjører full pakke for gjestene sine. En god natts søvn i vintønner, frokost, middag og frokost. Mange av gjestene har fått gavekort fra sine nærmeste som har ønsket å gi paret en opplevelse uten om det vanlige. – Og vi har eplegris, sier Wen­ che Hvattum. – Anders Høibø forer grisen på epler og Vinje slakteri røyker kjøttet. Det fall­ er virkelig i smak. Stjernegris og edelgris har mange sikkert spist, men eplegris har mange til gode å smake. Tilbakemeld­ ingene er gode, sier Wenche.

drop in av bussturister Og det er ikke bare par med sans for å «kule ned» som kom­ mer. Også busslaster – gjerne med pensjonister svinger inn­ om tunet på det lille 15 måls store småbruket. – Og det blir alltid veldig hyg­ gelig, sier Joar. – De får en dose historie om vinproduksjonen og de får selvsagt en vinsmak­ ing. Selv tar de ut sanselivet og historiene ruller slik de skal gjøre. Når mennesker på 75 år begynner å fortelle om beste­ mora si, blir det jo trivelig, da, ler Joar som i likhet med Wen­ che mener Sauherad har gode muligheter til å skape mer opp­ levelsesturisme. – Det du vil, det får du til!

ro til hverandre: – Vi ønsker at de som kommer skal få en spesiell opplevelse preget av ro, fred og nok tid til hverandre, sier Joar Sættem og Wenche Hvattum.


telen

Mandag 11. september 2017

tønne: De gamle eiketønnene fikk Wenche og Joar tak i på Finn.no. Nå gir de losji i en svak duft av edle dråper.

norsk eplefest 2017

produksjon: Vintypene Nordisk Natt og Skumring skaper før første smak romantiske tanker.

29

harmoni: Frittgående høns er populære på Lerkekåsa og skaper en spesiell ro. Maiskorn er favorittretten.

kfull opplevelse

lyktes: De var skeptiske da de startet, men fant hardføre drue­ sorter og kan nå presentere sine egne vinmerker.

kos: Wenche og Joar har innredet vintønnene med dobbeltsenger som inviterer til romantikk og hygge.


30

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

telen

fruktbygda.no er opplevelse Fruktbygda byr på opplev­ elser. Smakfulle opplev­ elser for sinn og gane. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Det var 8. desember 2014 at samvirkeforetaket Fruktbygda ble stiftet, den gang av 13 bedrifter. Nå er det 14, og en står på terskelen til å bli med i

det som er ment å skulle være en opplevelsestur for de som ønsker å bruke tid i fruktkom­ munen – eller som ønsker å blinke ut stopp. –Vi gleder oss daglig over et forfriskende duft­ og smaks­ univers basert på 500 000 trær i fruktlandskapet på Gvarv. Nå vil vi dele dette med flere! er invitasjonen de sender ut. Og i beltet kan vertsbedrift­

ene henge mange priser. Nor­ ges beste eplemost, Norges beste øl, Norges andre beste skinke av eplegris er bare noen av prisene de kan vise til. – Kom til Fruktbygda Gvarv og oppdag dette smaksuniver­ set! Opplev gårdsliv på en hyg­ gelig og gjestfri måte med rom for ro, nyting og sanselige opp­ levelser på Gvarv, kjent som det varmeste stedet i landet.

plommer komme – Jeg hadde ikke trodd det skulle bli en slik utvikling. Jeg er takk­ nemlig for alle gode råd. Vi hadde lite peiling på plommer da vi begynte i 2011.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

konas jobbfravær. – Det er få som driver med produksjon av dessertplommer. Det er et godt marked, sier Vidar – glad for at de har lyktes. Leveringer til Meny­kjeden er å betegne som et godt fundament. – Vi bruker begge mye tid i frukthagene og Marianne mye tid i produksjonskjøkkenet. Vi er opptatt av tre ting – kvalitet, kvalitet og kvalitet. Har vi ikke det på plass, kan vi bare pakke sammen. Best mulig kvalitet er jobb nummer en, sier Vidar.

Marianne og Vidar Valen har satset friskt med både trær og eget produksjonskjøkken hjemme på Valen gård på aldri et fasitsvar Nordagutu. Kornåkrene har Han har erkjent at det aldri er et blitt til bugnende, flotte frukt­ fasitsvar på god eller dårlig hager. 38 mål er dyrka og målet høst. Denne våren var han vel­ denne sesongen dig skeptisk til er 30 tonn. Det at avlinga kun­ tegner godt i en ne bli så bra. Nå god høst. Og ser det bra ut og med Telefrukt det går mot ett og Bama på lag­ av de beste år­ et, får plomme­ ene han har ne bein å gå på. opplevd – om Vidar er heltids­ ikke det beste. bonde nå, bil­ – Jeg var vel­ mekanikerfaget dig skeptisk da er lagt på hylla vi så den kalde til fordel for blomstringstida frisk luft, kjær­ med fire­fem lighet til frukt­ godt marked: Mari­ grader og med hagene og en anne og Vidar Valen har lite bier på fart­ helt nødvendig satset på dessertplommer. en, sier Vidar dose pågangs­ som har utplas­ mot. sert bikuber i frukthagene for å sikre bestøvinga. fin delingskultur – Jeg har satt dem midt i mat­ – Vi hadde nok ikke tatt sjansen fatet og føler en trygghet ved å på dette om vi ikke hadde fått ha dem der, sier Vidar og viser så god veiledning og rådgiving oss plommetrær proppfulle av da vi begynte. Det har blitt en nydelige, søte plommer. bratt læringskurve for både meg og Marianne, sier Vidar om godt å være her det verdifulle samarbeidet med – Jeg har vært her i flere år og Norsk Landbruksrådgiving, Jop jeg trives og jeg kommer gjerne Westplate, Jan Mæland og Tele­ igjen, sier Tudurache Mihai fra frukt. Romania på flytende engelsk. – Vi hadde jo ikke tatt sjansen Han har det bra i hjemlandet, på dette om vi ikke hadde hatt men synes det er godt å komme et slikt nettverk rundt oss. Vi til Nordagutu og Vidar Valen for hadde signerte kontrakter med sommerjobb. Bama før vi klemte til. Nå er det – Her er det godt, kjølig og tri­ veldig motiverende å jobbe velig. Det er faktisk ikke for løn­ med dette, sier Vidar Valen. na jeg kommer, men opplevel­ sen, sier den erfarne plukkeren satser på det smakfulle som er en av fire i frukthagen. – Og jeg har valgt å ansette Marianne har grepet på sin egen dem selv fordi det er så viktig å nisje og har fått god uttelling. – Vi valgte å bygge vårt eget holde fokus på modningspro­ produksjonskjøkken i kjelleren sessen. Her er det små margin­ og har satset på dessertplom­ er, sier Vidar og klapper Tudu­ mer og syltetøy, forteller Vidar i rache på skuldra.

god høst: Vidar Valen og kona Marianne valgte å omdisponere kornåkre til frukthage og han angrer ikke et sekund. Lønnsomheten er i en helt annen klasse.


telen

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

31

vårens vakreste eventyr Blomstringa i Gvarv skal bli mer omfattende. Vårens vakreste eventyr forsterkes. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

vakkert: Når hele Gvarv­regionen står i blomst, er det et skue og stadig mer areal brukes til frukt i fruktbygda. (Foto: Øyvind Bergestig)

– Det er fantastisk vakkert og duften er enorm. Med ny­ plantingen som skjer de neste åra, blir arealene større og

blomstringa vakrere, sier fruktkonsulent Jan Mæland. – Prosjektet Frukt i Fokus skal innen 2020 ha brakt pro­ duksjonen av konsumepler opp i 3000 tonn, det er 1000 tonn mer enn nå. Antall frukt­ bønder vil vi gjerne øke fra da­ gens 100 til 200 det var i glans­ tidene hvor lønnsomheten et­ ter det falt og trærne ga relativt sett i forhold til i dag, lite frukt.

Fem tonn pr. 1000 mål er mål­ et. Halvor Moen er trolig best i klassen og er ikke langt unna det, sier Jan Mæland. Klimaet er utgangspunktet for den store fruktproduksjon­ en, og Gvarv med Norsjø har det på sin side. 3200 tonn hvorav drøye 1000 tonn går til most og juice, 200 tonn plom­ mer og 100 tonn moreller pro­ duseres i et godt år.

er som ett skudd!

dyktige: Vidar Valen er veldig fornøyd med de rumenske plukkerne, og Tudurache Mihai er svært fornøyd med plukkerjobben han hver sommer drar tilbake til på Nordagutu.

satset: Vidar og kona Marianne har satset på dessertplommer og syltetøy. Med avtaler med Telefrukt, Bama og Meny­kjeden går det bra med både produksjonen fra kjøkkenet og konsumplommene fra hagene.


32

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

telen

epler: – Det er så mykje godt vi kan lage av epler, seier Jorid Vale og ber deg gjøre nokre forsøk. Her har du fem oppskrifter med lokal forankring.

Det er så mykje godt du kan laga, du må berre prøve:

jorids epleoppskrifter – Det er så mykje godt du kan laga, seier Jorid Vale med adres­ se til deg og eplene.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Oppveksten på Østgarden, framfor Nes kyrkje, var prega av å bu midt i ein frodig frukt­ hage. «Godteriet» voks på trea og mamma eller Besta laga fruktdessert hver dag om hausten, fortel Jorid som her deler oppskrifter med deg.

tullas epler i «slåbrokk» Tertedeig: 2 ½ dl mjøl, 125 g smør, ¾ dl kaldt vatn. Bland saman og sett kaldt. Skrell 8 heile epler og stikk ut kjernehuset. Kjevle ut deigen og skjær ut kvadrater ca 15x15 cm, passe til epla. Sett et eple midt på kvar kvadrat, fyll kjer­ neholet med rørsukker og ka­ nel, brett opp deigen rundt epla og sett dei på bakeplate med skøyten ned. Steikast ved 200 grader i 20–25 min. Epla skal vera møre, men ikkje falle saman. Dryss melis over og server lunka, gjerne med piska krem eller is.

bestas plommegraut (fruktgraut)

husmorskolens epler i karamellsaus

Epler, pærer og plommer pas­ sar godt til fruktgraut eller kompott på fint. Besta koka helst av bare plommer, men eg synes det kan være godt å blan­ de fleire frukter. Her kan ein gjerne bruke nedfallsfrukt og bare skjære vekk skader. Sidan det blir koka, så blir det reint. Rens, ta ut steinar og kutt frukta i bitar, gjerne med skalet på. Ha litt vatn i botnen av ein kjele og legg frukta i. Dryss over litt sukker med ein gong for å bevare fargene. Kok opp på middels varme og smak til med meir sukker. Ta kjelen av plata og jevn grauten med potetmjøl rørt ut i litt kaldt vatn. La grauten så vidt få eit oppkok mens du rør­ er lett. Avkjøl i bolle og dryss litt sukker på toppen så blir den fin og blank. På Evju Bygdetun har me masse Spansk kjørvel. Eg har byrja å finklippe ein bunt kjør­ vel og koke med i fruktgrauten. Det gir ein smak av anis eller lakris, og koking får fram søt­ stoffet i kjørvelen, slik at ein kan bruke mindre sukker i fruktgrauten. Server med mjølk, fløte, krem, is, yoghurt eller ke­ sam……

Mamma gjekk på husmorsko­ len på Notodden og lærte å lage denne festdesserten. Karamellsaus: 1 dl sukker brunast til karamell i ei gryte, avkjølast litt. Kok opp 4 dl mjølk og slå den over karamell­ en når temperaturane er om­ trent lik. 1 ss maismjøl rørast ut i litt mjølk. Ha jevninga i karamellblan­ dinga og la det koke opp under omrøring. Avkjøl sausen. 1 kg epler skrellast, deilast i to og skjær ut kjernehuset. Kok opp sukkerlake av 4 dl vatn og 1 dl sukker. Legg epla i laken og kok dei så vidt møyre, avkjøl. Pisk 2 dl kremfløte og bland i den avkjøla karamellsausen. Legg dei kalde epla i ein glas­ bolle og tøm karamellsausen over rett før servering.

eplefestens epleringar Eit av dei første åra vi arranger­ te Norsk Eplefest hadde eg kurs for elevar på Sagavoll der vi utvikla denne oppskrifta. På marknadsdagen hadde dei stand der dei solgte desse. Røre: 2 ½ dl kveitemjøl, 2 ss smelta smør, ½ ts salt, 1 egg, 1dl vatn, 1 dl farris. Bland saman og la svelle i ½ time. Røra må vere tjukkare

full pakke: Epletrærne bugnar av flott frukt. Det er no du skal lytte til dei med røynsle frå rettar med eple i. enn pannekekerøre. Stikk ut kjernehuset på epla, skalet skal være på. Skjær 1 cm tjukke skiver av epla, med holet i midten. Varm frityrolje i jerngryte. Dypp epleringen i røra så den dekker heile ringen. Løft opp med to trepinnar og legg eple­ ringen i den varme oljen. Stei­ kast gylden på begge sider. Legg dei nysteikte ringane på papir til avrenning. Serverast nysteikt med eit melisdryss.

sunn og sprø eplepai 1½ dl speltmjøl eller glutenfritt

mjøl, 2 dl musli eller frøblan­ ding, 125 g smør, 4 store epler. Topping: 2 ss rørsukker, 4 ss smør eller rømme, 2 ss solsikke­ frø, 2 ss hakka nøtter. Bland saman deigen og trykk den ut i paiform 18­20 cm i dia­ meter, bruk mjøl på fingrane. Skjær epler i skiver, gjerne med skalet på og dekk paibot­ nen. Bland toppingen og fordel på toppen. Steik paien ved 200 grader i 20 min. Server lunka med vaniljesaus, krem eller is. God Eplefest med helsing frå Jorid Vale.


telen

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

33

største gresskar? I fjor ble det levert inn gresskar av ulik størrelse til konkurransen. Hvem har maktet å dyrke det største i 2017? Det avgjøres på Norsk Eplefest 23. september.

har du størst gresskar? Midt­Telemark Land­ brukskontor utfor­ drer alle i Midt­Tele­ mark eller Norge for den del: Hvem har det største gresskaret?

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Stiller du i år også? – Selvsagt! Jeg har jobbet med dem i år også, men sommeren er ikke like god om vi da ikke skulle få knallvarme de siste 14 dagene før finalen på Norsk Eplefest, sier Peter Van der Ende. Han vil ikke røpe hvor tunge og store gresskar han har

Årets Eplefest vil inneholde i alt 74 utstillere som kom­ mer med sine pro­ dukter og informa­ sjon knyttet til kort­ reist mat. jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

alltid gøy med gresskar

hemmelig størrelse

74 utstillere med på eplefesten

Jens Marius HaMMer

– Vi har utfordret barnehager og vi har utfordret lokalsamfunn­ et, men Epleavisa når mange, så om det er noen som vil stille til start i gresskarkonkurransen lørdag 23. september, er det bare å komme, sier landbruks­ sjef for Midt­Telemark, Tora Skjerkholt Aarnes. – Familien har en kjøkkenhage og der er det ganske så frodig, sier Peter Van der Ende i Bø. Han har hvert år stilt til start med sine gresskar. I fjor vant han åpen klasse med et gress­ kar på drøye 20 kg. – Men det er ikke rekord, sier Peter. – For noen år siden fikk jeg virkelig fart i veksten i en fantastisk sommer for gress­ karproduksjon. Da fikk jeg fram ett gresskar på vel 40 kg, sier superdyrkeren.

mangt og mye: Informasjon, kortreist mat, lokalproduserte varer og mye annet blir å finne på Eplefesten.

delikat: Det er fullt mulig å lage mye godt av gresskar. Peter Van der Ende anbefaler gresskarsuppe eller at det puttes i brøddeigen. fått fram i år. Ingen skal bli skremt av årets avling, mange kan nok yppe seg og det hand­ ler for Peters vedkommende ikke om gresskar på størrelse med hans personlige rekord.

liker det som mat I fjor vant han, i år satser han på et nytt diplom på veggen – selv om det bare er for gøy han er med. – Jeg bruker gresskar i hus­ holdningen. Det er fullt mulig å lage en smakfull suppe av gresskar. Vi bruker det også i brød. Bruken er ganske mang­ foldig, sier Peter. – Hva med sylting? – Mange gjør det, jeg har også forsøkt, men det falt ikke helt i

smak for meg. Smaken er som baken, delt i to, også når det gjelder gresskar og mange kan nok like det, mener Peter.

vekstens skjønnhet Peter har en røslig kjøkkenhage hjemme i Bø og han nyter vekstenes skjønnhet. – Purre, løk, og masse annet godt går fra jord til bord hjem­ me hos oss. Vi selger ikke, men bruker mye selv. Dessuten er det hyggelig å kunne gi bort ureist mat til familie, venner og kjente, sier Peter, som langt fra føler seg sikker på å vinne årets mesterskap for gigant gresskar. Dette er en morsom konkur­ ranse som jeg håper får mange deltakere.

Aarnes Kafeteria, Anders Hjelseth, Andrei Musteata, Anita Andersen, Anne's AloeVerashop, Apple Aid, Aud Irene Johnsen, Bondens Marked, Bertha Marie Jakobsen, Bø Frivilligsentral, BRM Strikk, De'Signe Botnan, Ecologics Norway AS, Epleblomsten AS, Eventyrmost, Faghjørnet, Filtmakeriet, Fruktbygda, Fioletta , Firsties Norway, Gvarv Røde Kors, Gunn Larsen, Heimebakeriet Anne Underberg, Hengekøyemannen, Hjuksebø Husflidslag, Hobbydamene, Hyllest, Ingers vev, JoBeKa, Jorine Mohair, Karin Ofte Gonsholt, Kari og Henry Lauvland, Kjevla Hjemmebakeri A/S, Lega,

Løvjomås Bigård, Meen Gård a/s , Merete Døvle, Mette Lauritsen, MIALVI, Midt­Telemark Honning, Nes og Saude bygdetunlag, Nina Eriksen, Nome videregående skole, Nordigard Bjørge Telemarksis, Norsk Cøliakiforening avd. Telemark, Norsk Eplefest AS, Nyhuus Gard, Nordbø Gard og Stule, Øvre Tønnesøl gård, Panadda Catering av Thai smak, Parelius Pelssau, Ragnar Steinstad, Ren Fryd, Sagaplant AS, Sagavoll Folkehøgskole, Sauherad barne­ og ungdomsskule, Sauherad design og smykke­ verksted, Rolf Malmgren, Saude og Nes Skogeierlag og Saude og Nes Bondelag, Skogly Gård, Smultringhuset Skien, Spekestua, Statens vegvesen, Sukhothai , Susann Kleiva, Systemblokk a/s, Tast Marknadsprodukter, Team Henriksen, Telemark Bygdekvinnelag, Torgunn Lund Myrvang, Mona Sommer Bortne , Valen's heimelaga, Ungdommens Hjørne, 4H­henger.


34

norsk eplefest 2017

Mandag 11. september 2017

Vi er stolte av ĂĽ utgi ĂĽrets Eplefestavis!

telen


telen

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

35

Ingen Eplefest uten de frivillige:

50 står på for bygda – Det er mange som synes det er viktig å drive Eple­ festen framover. Da må det frivillige hender til. Vi har 100 av dem.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Det sier koordinator Eva Marie Kåsin. Hun har det arrangementstekniske an­ svaret for Eplefesten – og er den som får skylda om noe går galt.

alt er på stell – Men det skjer neppe. Jeg har så mye flinke folk med meg og logistikken sitter som ett skudd. Vi fører ikke noen logg­ bok over hvor mange timer som legges ned, men jeg vet at det dreier seg om drøye 100 for selve riggingen og nedrigg­ ingen, men i forkant og gjennom året legges det ned ytterligere 200 dugnads­ timer – ikke minst av styret i Eplefesten AS som tenker neste års fest så snart den siste er pakka ned, sier Eva Marie.

publikumsrekord igjen? – Det var jo «fryktelig» gøy i fjor, da. Når det strømmer så mye folk til Gvarv sta­ sjon for å oppleve en kvalitetsfest, ja da er det virkelig hyggelig. Jeg håper på godt vær som vi alltid bestiller, og innfris det, kan nok rekorden fra i fjor på 3000 ryke. Bestillinga om godt vær er 50­50, sier Eva Marie, som mener det ofte har vært godt vær nest siste helga i september hvert år.

identitet og selvfølelse – Jeg føler meg skråsikker på at dette arrangementet er viktig for oss som bor her. Det skaper identitetsfølelse og stolt­ het. Vi er «hoffleverandører» av epler, plommer og moreller til det norske folk. Det blir stolthet av slikt, mener Eva Marie, som roser alle frivillige for å skape denne festen. Uten dem – null og niks! – Festen skaper også mye entusiasme og den setter virkelig Gvarv og Sauherad på kartet. Med rundt 75 utstillere av kort­ reist mat av høy kvalitet blir jo dette en fest det ikke finnes maken til, sier Eva Marie – og bobler nesten over av nettopp entusiasme. – Og det er hyggelig å være koordinator. Nå nærmer det seg og folk tropper opp på kontoret mitt for å spørre om å få bidra og når de skal møte. Vi har gjengen fra Saga­ voll og vi har gjengen fra Gvarv IL. I til­ legg har vi mange utenfor disse to store grupperingene. Det er samarbeidet som bygger denne flotte markeringa, sier Eva Marie, sjef for de frivillige på tredje året. Og det karakteriserer hun bare som en glede til beste for Sauherad.

klar igjen: Koordinator for de frivillige og arrangementsteknisk leder, Eva Marie Kåsin, håper på godt vær, en ny suksess og at rekorden på 3000 besøkende blir slått. – Norsk Eplefest 2017 blir en av de beste, mener Eva Marie Kåsin.


36

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017 mye sol: Eplene trives med både jordsmonn og klima på Holtsås. Sola står på hele dagen og gir frukten god sødme. Alf Kigen har rundt 2000 trær på Kigen gård ikke langt unna Holtsås stasjon. Kigen og Jønsi ønsker å bidra til at økologisk frukt kan bli et valg for alle.

telen økologisk: Debio ønsker økologiske produsenter og mener deres merker gir merverdi til produkter, produsenter og virksomheter, de garanterer at økologisk mat er økologisk, de garanterer at de kontrollerer godkjent produksjon minst en gang i året og at de gir virksomheter mulighet til å vise at de bryr seg,

koser seg med do – Det er en glede hver gang fruktens «dopingjegere» kommer på besøk for å gjøre sine ekthets­ kontroller med fokus på økologisk produksjon.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Alf Kigen (59) jobber tett med Olav Jønsi (58) på Hjuksebø og sammen har de blitt store på økologisk frukt. Og bare for å ha sagt det til alle de som ikke vet hvem og hva Debio er, de setter strenge krav.

uanmeldte kontroller Debio er garantisten for at varer merket med deres godkjen­ ningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produk­ sjon og regelverk, og er virk­ somheters naturlige valg for sertifisering av miljø og kvali­ tet. I tillegg tilbyr de veiledning og kunnskapsformidling knyt­ tet til merkene. Mest kjent av Debios merker er det grønne Ø­merket. I til­ legg godkjenner vi for bære­ kraft­merket, Demeter­merket, samt valørmerkene i bronse, sølv og gull. – Og de kan komme uan­ meldt, så vi må ha alt på stell – alltid. Coop kommer også på kontrollbesøk. Og er det ikke i orden, er det «100 og rett ut», sier Alf, som har drevet med økologisk produksjon siden år­ hundreskiftet – altså i 17 år.

en pussig start For han og samarbeidspartner­ en på Hjuksebø ble det en gan­ ske pussig start. – Olav hadde noen kasser med økologiske epler som det var vanskelig å få avsetning på. Jeg ringte Einar Hausen i Trom­ sø og spurte om han kunne ten­ ke seg epler av utsøkt kvalitet. «­ Jeg tar dem, når kan de være her». De ble sendt torsdag eller fredag. Mandag hadde han dem i butikken i Tromsø. Da han noen dager senere ringte hadde jeg i hodet en sint tromsøvær­

ing, men han sa: «Har du mer epler å sende meg», sa han på syngende Tromsø­dialekt. Og selvsagt hadde vi det. I dag er vi store hos Coop med de økolo­ giske eplene, sier økoprodu­ senten.

olav er norges beste – Olav Jønsi har sammen med Norges fremste ekspert på epler, Johannes Øydvin, gjort mye for denne produksjonen. For meg er det hobby med 2000 trær og jeg høster av det Olav og Johannes sammen har kom­ met fram til. Olav er god på pro­ duksjon, jeg har min styrke i markedsføring og økonomi og vi utfyller hverandre ganske godt. Vi får det til, sier Alf uten å skjule et betydelig snev av stolthet. – Og vi har nå leveransen av eplemost til Coops varemerke Ânglamark. Det er også veldig moro. Dette betyr at vi ikke kan «rulle oss bort». Det er krev­ ende å være produsent av øko­ logisk frukt, understreker Alf.

stordalens your choice Og de to har også eierskapet til en helt spesiell eplesort som nå er kalt Your Choice. Olav Jønsi forteller: – Vi fikk kontakt med Petter Stordalens Choice­kjede og han gikk inn med 250 000 kroner for at vi skulle utvikle et eple ved navn Choice. Med Your Choice (ditt valg) som utgangs­ punkt satte vi i gang og skapte sorten Choice som denne ho­ tellkjeden fortsatt har enerett­ en på. Dette er Petters eple, mange vil ha det, men både jeg og Alf sier nei, sier Olav som sammen med kompanjongen leverer åtte tonn i året av sort­ en. – Vi har 100 prosent styr­ ingsrett, smiler økodyrkeren på Jønsi lurt.

til dovre faller De to kompanjongene er enige og tro til Dovre faller. – Det er vi og vi holder oss strengt til kjørereglene «dop­ ingjegerne» legger for økolo­ gisk produksjon, sier Alf, som ikke er i nærheten av å gå på en «Johaug­smell». Null kunst­ gjødsel og andre preparater. Ren kvalitet er for dem det eneste fruktbare, kort og godt!

bratt kurve: – Interessen og salgskurven for økologisk produsert frukt går bratt oppover og det kan gå til himmels, mener økoprodusenten på Holtsås, Alf Kigen.


telen

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

37

– rapsolje mot rognebærmøll – Krigen mot rognebær­ møllen tar vi med natur­ produktet rapsolje.

økoløft: Kommunen har vedtatt økoløft. Kigen og Jønsi (t.v.) fikk besøk av Anita Lerfall og Tuva Evjen fra Statens landbruksforvaltning.

Og Kigen vinner krigen. Han forklarer: – Rognebærmøll er noe av det verste vi kan tenke oss i frukthagene. Vi lager vår egen, naturlige cocktail som slår rognebærmøllen til døde. Vi blander rapsolje, grønnsåpe og vann, dusjer det på eple­

trærne og det har vist seg vel­ dig effektivt. Kjemisk sprøyt­ ing kommer ikke på tale, sier Alf Kigen som heller ikke bruk­ er noen form for kunstig gjød­ sel. – Nei, det er tabu. Jeg slår gresset mellom radene og trærne. Skal jeg ta alt på en gang går det 12 timer på traktoren, men det må jeg tåle. Gresset lar jeg ligge og det til­

fører jorda nitrogen og nær­ ingsstoffer, forklarer frukt­ bonden som har klokkertro på den økologiske veien. – Her på gården var det pro­ dusert korn i en årrekke og det var ikke en eneste meitemark å finne, så startet vi med å klip­ pe gresset og etter tre til fire år var det mark i massevis. Det betyr at jorda igjen ble levende uten annet en det gresset ga.

opingkontroller

god høst: – Vi ser at det blir en god høst i år. Med god septembervarme blir sødmen fin.

gode resultater: – Vi ser resultater av godt arbeid gjennom mange år. Klart avtaler med Coop er viktige.


38

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

telen

hylleblomsten kan være god for helsen Kjerringråd og helseråd, hylleblomsten hevdes å være god for helsen. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Ifølge folketroen har hyllen mange medisinske egenskaper, og fra en engelsk legebok fra 1600­tallet regnes det opp om­ kring 70 sykdommer som hyll­

en kunne helbrede forteller Mie Dahlmann Jensen, opplysning­ er som også kan leses på nett­ stedet hylleblomsten.no.

brukt mot trolldom – Det var et tre å respektere, ære og tilbe og det var svært vanlig å plante et hylletre i nær­ heten av huset. Kvister av hyll ble brukt over døren mot troll­ dom og i fjøset mot fluer, og

folk trodde at den sterke og ubehagelige lukten skremte vekk hekser, troll og andre von­ de makter, forteller Mie på sine hjemmesider.

bot for plager Blant de mange helseplagene som litteraturen ramser opp i medisinsk forstand hvor hylle­ blomsten kan hjelpe er: Utrensende for luftveiene og

lunger, den virker mot feber og forkjølelse, høyt innhold av fla­ vonider, hylleblomsten er også betennelsesdempende. Blomst­ en skal også ha nerveberoligen­ de og angstdempende effekt. – De lærde strides om de 70 sykdommene og jeg er derfor forsiktig med å nevne sykdom­ mer hvor hylleblomsten kan ha effekt, sier Mie, som selv mener at hun blir pigg av drikken.

vakker: Hylleblomsten må plukkes når den står i blomst.

mies hyllest til e Hylleblomsten er hen­ nes nisje. Dronning Sonjas kakebakere og kokkelandslaget bruker hylleblomst­ saften og hylle­ blomstsirupen til Mie.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Med etternavn Dahlmann Jen­ sen, bosatt i Bø og kontorfelles­ skap og samarbeid med Eple­ blomsten. Det flytende pro­ duktet av blomsten med medi­ sinske egenskaper, er selvsagt et økoprodukt.

dingene gir meg inspirasjon til å satse videre. Når jeg også har fått nettverket til Epleblomsten å spille på, har jeg fått en god start med både saft og konsen­ trat, stråler Mie. Hun er også tatt inn i varmen som lokalmat­ produsent i giganten Tine slik at kanalene er der. – Problemet er egentlig til­ gangen til råvarer – altså blom­ sten, sier Mie.

en blomst med smak

Hylleblomsten er en smaksfor­ sterker og det er 50 aromastoff­ er i godsakene Mie henter ut av blomsten. Noe av «heksekunst­ en» er å bruke sitrus for å løfte fram aroma­ stoffene på den 5000 liter rette måten. unik vare Egentlig viten­ skap. Forholdet i opp­ – Jeg lagde skriften er selv­ min første flaske sagt stemplet 17 år gammel «bedriftshem­ hjemme i Bjer­ melighet». Fra kerød nord for åkeren på leid København, nå jord plukker hun ønsker jeg å vi­ blomstene, legg­ dereutvikle det­ er dem i en lake te. Så langt har av vann, sukker, det vært en gøy­ sitronsyre. Lak­ al og interessant en hentet fra flasker seg: Det reise. Ta gjerne egen plantasje har flasket seg for Mies kontakt om du på Rinde gård, hylleblomstprodukter. har ledig areal godgjør seg i fem dager før den tappes på for meg, sier Mie med adresse store tanker og deretter tappes Epleavisas lesere. direkte på flasker og 3­litre. – Jeg ser meg om etter mer på bordet hjemme jord for mulig å øke produk­ På bordet står Mies saft og ek­ sjonen. Jeg er den eneste som strakt på bordet. Ekstrakten produserer dette konsentratet i kan blandes med seks deler Norge, sier Mie, som fikk opp­ vann. leve at dronning Sonjas – Hjemme hos oss koser vi 80­årskake i fjor høst inneholdt oss med denne drikken. Gutt­ hennes vare. Dårligere ble det ene mine på 11 og 13 år blander ikke da kokkelandslaget banket den med Farris og da blir det en på døren for de unike dråpene sprudlende drikk. Restauranter med så god smak. Om ikke det bruker den som et alkoholfritt er nok, står også gourmet­ alternativ, sier Mie, som legger restauranten Maaemo i Oslo til at hylleblomsten har lang med tre Michelin­stjerner på tradisjon som medisinplante. produkt CV­en hennes. Både kjerringråd og folkeråd verserer. (Se egen sak).

fantastisk motivasjon

– Supergøy! Klart det var en hylleblomst i knapphullet, ler Mie, som har fått suksess med det som i hennes hjemland, Danmark, er gammel tradisjon hun har båret med seg til Sau­ herad. – Alle disse gode tilbakemel­

veldig spennende – Det har vært så spennende å se hvordan markedet har tatt imot det nye produktet, og jeg er både glad og overrasket over resultatet. Og spennende er det om jeg får mer areal slik at pro­ duksjonen kan økes.

dyrker: Mie Dahlmann Jensen har tatt opp den danske tradisjonsproduksjonen med hylleblomst i Sauherad. Nå ønsker hun seg mer areal for en ny plantasje.


telen

Mandag 11. september 2017

norsk eplefest 2017

brukt til mangt:

kjært barn har mange navn:

For kjærligheten?

Veien til Norge

Hyllen var kjærlighets­ og fruktbarhetsgudinnen Frøya sitt hellige tre, sier Mie Dahlmann Jensen. – Det er mangt du kan bruke hylleblomstsirup og hylleblomstsaft til. Hylleblomst panna cotta, hylleblomstkake, Meretes gulrotstuing og i en drink jeg har kalt Sommerfres, sier Mie Dahl­ mann Jensen, som mer en gjerne hører fra brukere som har benyttet sirup eller saft i matlaging eller i drikker. – Og la den få en mulighet for kjærligheten...

Kjært barn har mange navn, og hyllen er ikke noe unntak: hyll, hylleblomst, svarthyll og på latin sambucus nigra. Det finnes to sorter hyll, rød­ og svarthyll, men i Hyllest Hylleblomstsaft er det kun svarthyll og dens blomster da denne har den mest aromatiske særegenhet og funksjon. Hyllen antas å ha kommet til Norden allerede ved vikingtiden da det ble gjort funn av bær ved steinalderboplasser i Sør

39

Skandinavia. Det antas at munkene brakte hyllen til Norge i middelalderen. Siden har den forvillet seg videre og nå ser en den gjerne helst på Sør­ og Vestlandet og enkelt plasser i innlandet trolig innført som hageplante. «Har du hyll, honning og kålrot blir doktoren en fattig mann» Sitat fra Edda: diktsamling fra 1200–1300 tallet.

en sunn blomst

suksess: Hylleblomstsirup og hylleblomstsaft har slått godt an. Kokkelandslaget, kakebakerne til dronning Sonja og Michelin­restauranten Maaemo i Oslo med tre stjerner er på «merittlista»

vakkert: På Rinde gård har Mie Dahlmann Jensen dyrket fram en plantasje av Hylleblomst. Slik ser den ut når den står i blomst i juni.


– sauherad har et forsprang – Sauherad har et forsprang på de andre fruktregionene på grunn av det gode klimaet og en tidlig vår. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

kortreist: Bjørn Oppberget i Gartnerhallen er imponert over det fruktmiljøet Svein Børte i Telefrukt representerer.

Det sier Bjørn Oppberget i Gartnerhallen som nylig var

på besøk i Sauherad som er sidestilt med Lier i Buskerud. – Vi snakker nok om et 10 dagers forsprang, men ser i år at det er noe mer korkdannelse på eplene enn tidligere på grunn av den kalde blomst­ ringen, sier Oppberget, som kjapt legger til. – Det er veldig god smak på eplene denne se­ songen og det er særdeles vik­ tig. Vi snakker i vår bransje om

gjenkjøp. Smaker ikke eplene godt, blir det heller ikke gjen­ kjøp. God sødme og sprøhet gir gjenkjøp og det er veldig bra i år, sier Oppberget som er markedsansvarlig i Gartner­ hallen. – Jeg er imponert over hvordan det drives i Sauherad hvor det er et høyt faglig nivå og hvor det knytter seg både identitet og stolthet til frukt­ produksjonen.

Parsellhagen på Tangen smeltet sammen tre land:

fra jord til spisebord

mat er skapt: Museumsbestyrer på Evju, Jorid Vale, er fornøyd med prosjektet Erling Furunes og landbrukssjef Tora Sjerkholt Aarnes har gjennomført på Tangen på Evju.

– Vi har lært så mye av Erling og vi har skaffet oss vinterforråd. Skikkelig gøy!

litt våtere her, for å si det slik, sier Mohamed Babiker. – Vi dyrket grønnsaker hjem­ me i Eritrea, men på grunn av krigen måtte vi flykte. Det har vært en fin opplevelse å få mu­ ligheten her på Evju, sier Farah Hussein, opptatt av å lære seg klimatiske «kjøreregler» for dyrking av grønnsakene i jorda på Tangen.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Mohamed Babiker (40) stråler. Det begynte med at flyktningen fra Sudan bosatt på Notodden fikk språkprakisplass på Land­ brukskontoret for Midt­Tele­ mark. Så balla det bokstavelig talt på seg.

erling læremester Sammen med kona Afrah Gora­ ish (37) og Farah Hussein (47) og kona Jimea Mohammed Adem (50) fikk de muligheten til å etablere en parsellhage på Tangen ved Evju Bygdetun. Det ble helmatch med Erling Furu­ nes, Evjus forlengede arm med en finger med i det meste. – Vi fant både tonen og sam­

økologisk drift

lagspill: – Avlinga er et resultat av lagspill, sier Erling med Farah, Jima, Mohamed og Afra h på laget på Tangen på Evju. arbeidet. Det har blitt en lang rekke vekster og resultatene er bra, sier Erling som synes det har vært artig å bistå et godt integrerings­ og aktivitetspro­ sjekt. – Og nettopp det har vært midt i blinken. Jon Evju som testamenterte Evju i 1975 forut­

satte at 100 mål jord skulle dyrkes og at den skulle følge gården. Og det har nå noen av våre nye landsmenn gjort på en utmerket måte, og viktig har det vært at de også har overført kunnskapen til egne barn, sier museumsbestyrer Jorid Vale, som gjerne ser på muligheten

godt: – Gode grønnsaker har det blitt, sier Mohamed og Afrah. for å etablere flere parsellhager både for de med røtter og de som flytter til Sauherad. Evju skal være en møteplass for alle.

vått og kaldt – Jeg hadde litt jordbrukserfar­ ing fra Sudan, men det er jo stor forskjell. Det er litt kaldere og

Og læremester Erling er striks med pensumet. Det ble harva med traktor og gjødsla med hønsemøkk. Og de tre parsell­ hagene har skapt en lang rekke grønnsaker som potet, kålrot, rødbeter, gulrøtter, neper, pur­ re, sellerirot, sukkererter, squ­ ash, gresskar, dill, grønnkål, hodekål, brokkoli, jordskokk og mais. – Vi gleder oss til å høste, det har blitt en strålende avling, sier Mohamed Babiker. De an­ dre nikker. Erling også.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.