Marispelet program 2017

Page 1
- Gjør dere virkelig alt dette? - Gjør dere virkelig alt dette?

- jepp: Trykk, design, - jepp: dekor, storformat...

Trykk, design, - spør oss om ideløsninger, dekor, storformat... informasjon, pris, tid, stort&lite

ProCortexx

33

3 31 3

66

2015 COLLECTION

ProCortexx

6

36

31 3

- spør oss om ideløsninger, informasjon, pris, tid, stort&lite

Vi produserer

NTORET fOR KO I

TRIfaG uS Nd

33

O P P L Æ RI N GS

Middagsmeny

OKI

V

2015 COLLECTION

UTDANNINGS-

FAG

ES

TfOL

d

OPPLÆRINGSKONTORET

FOR INDUSTRIFAG

I VESTFOLD

Porebetong, Gerard Takpanner, Belegningsstein og Støttemur, samt en lang rekke komplimenterende byggevarer

foto: Kristian Hansen

Roll-Ups Vi produserer Banner

BMC Pipesystem, Scan Fasade, Scan Airstop Vindsperre, Scan Diffusjonsåpent Undertak, Katepal Asfalt Takbelegg, Gipsplater, Scan Blokk, Scan Mørtel, Scan KR Mørtel, Scan Sement, Scan Tegl, Scan Elementdekke, URSA Isolasjon, ET fOR INdu

S

Ld

I OK

VESTf

NTORET fOR KO I

Messeutstyr

TRIfaG uS Nd

O P P L Æ RI N GS

O

OP

R TO

G Ifa TR

RINGSK ON PLÆ

for akt n, råd ! kont sjo Ta orma ing inf veiledn og

Middagsmeny

OKI

V

ES

TfOL

d

Telefon: 33 35 93 30 OPPLÆRINGSKONTORET

FAG

FOR INDUSTRIFAG INfORmaSjON, Råd OG VEILEdNING!

INFO. om andre fag innenfor industrien, – ta kontakt med en av våre konsulenter.

I VESTFOLD

– for bruk i diffusjonsåpne konstruksjoner

Porebetong, Gerard Takpanner, Belegningsstein og Støttemur, samt en lang rekke komplimenterende byggevarer

www.oki-vf.no

Gipsplater, Scan Blokk, Scan Mørtel, Scan KR Mørtel, Scan Sement, Scan Tegl, Scan Elementdekke, URSA Isolasjon,

TRYKK design brosjyrer plakater roll-up TRYKK bøker design brosjyrer visittkort plakater etiketter skiltroll-up bøker beachflagg visittkort storformat etiketter digitalprint skilt beachflagg offset-trykk storformat innbinding digitalprint firmaprofilering offset-trykk foretningstrykksaker innbinding vindusog bildekor ... firmaprofilering ET fOR INdu

S

I OK

VESTf

O

OP

R TO

G Ifa TR

RINGSK ON PLÆ

for kt , råd kontaasjon g! Ta orm nin inf veiled og Ld

undertak og vindsperre

– for bruk i diffusjonsåpne konstruksjoner

www.oki-vf.no

tlf: 33 35 93 30

BMC Pipesystem, Scan Fasade, Scan Airstop Vindsperre, Scan Diffusjonsåpent Undertak, Katepal Asfalt Takbelegg,

undertak og vindsperre

foto: Kristian Hansen

UTDANNINGS-

JUTADACH SP SUPER

JUTADACH SP 38

JUTADACH TPK SUPER

Tape for overlapper og små skader/rift.

Dobbeltsidig tape for liming, forsegling og overlapp

Butylgummitape benyttes som pakning mellom taksløyfer og undertaket. Spesielt viktig er dette i værharde strøk.

Messeutstyr Roll-Ups Storformat Banner Skilt.... Storformat Skilt.... - mange muligheter

Telefon: 33 35 93 30

INfORmaSjON, Råd OG VEILEdNING!

INFO. om andre fag innenfor industrien, – ta kontakt med en av våre konsulenter.

www.oki-vf.no

www.oki-vf.no

tlf: 33 35 93 30

spør oss!

– for bruk i diffusjonsåpne konstruksjoner

undertak og vindsperre

undertak og vindsperre – for bruk i diffusjonsåpne konstruksjoner

Gipsplater, Scan Blokk, Scan Mørtel, Scan KR Mørtel, Scan Sement, Scan Tegl, Scan Elementdekke, URSA Isolasjon, JUTADACH SP SUPER Tape for overlapper og små skader/rift.

JUTADACH SP 38

JUTADACH TPK SUPER

Dobbeltsidig tape for liming, forsegling og overlapp

Butylgummitape benyttes som pakning mellom taksløyfer og undertaket. Spesielt viktig er dette i værharde strøk.

BMC Pipesystem, Scan Fasade, Scan Airstop Vindsperre, Scan Diffusjonsåpent Undertak, Katepal Asfalt Takbelegg, Porebetong, Gerard Takpanner, Belegningsstein og Støttemur, samt en lang rekke komplimenterende byggevarer

Gipsplater, Scan Blokk, Scan Mørtel, Scan KR Mørtel, Scan Sement, Scan Tegl, Scan Elementdekke, URSA Isolasjon, BMC Pipesystem, Scan Fasade, Scan Airstop Vindsperre, Scan Diffusjonsåpent Undertak, Katepal Asfalt Takbelegg, Porebetong, Gerard Takpanner, Belegningsstein og Støttemur, samt en lang rekke komplimenterende byggevarer

spør oss!

- mange muligheter

foretningstrykksaker digitalgrafiske.no vindus- og bildekor ...

TaTakontakt trykkeriene i bedrift sgruppen: kontakt med med trykkeriene i bedrift sgruppen: digitalgrafiske.no

HOLMESTRAND: HOLMESTRAND:

NOTODDEN: NOTODDEN:

TØNSBERG: TØNSBERG:

Proff Hand Proff Hand ASAS Langgaten 42,3080 3080Holmestrand Holmestrand Langgaten 42, Tlf Tlf 3333 0505 1212 7171 post@proffhand.no • www.proffhand.no HOLMESTRAND: post@proffhand.no • www.proffhand.no HOLMESTRAND:

Telemark Trykk AS AS Telemark Trykk Hydroparken, bygg 55, 3674 Notodden Hydroparken, bygg 55, 3674 Notodden Tlf Tlf 35 35 02 52 02 70 52 70 Post@telemark-trykk.no • www.telemark-trykk.no

Digital Grafiske ASGrafiske AS Digital Træleborgodden 12, 3112 Tønsberg Træleborgodden 12, 3112 Tønsberg Tlf 33 31 33 Tlf66 33 31 33 66 post@digitalgrafiske.no • www.digitalgrafiske.no

Proff Hand Proff Hand ASAS Langgaten 42,3080 3080Holmestrand Holmestrand Langgaten 42, Tlf Tlf 3333 0505 1212 7171 post@proffhand.no • www.proffhand.no post@proffhand.no • www.proffhand.no

NOTODDEN: Post@telemark-trykk.no • www.telemark-trykk.no NOTODDEN:

Telemark Trykk AS AS Telemark Trykk Hydroparken, bygg 55, 3674 Notodden Hydroparken, bygg 55, 3674 Notodden Tlf Tlf 35 35 02 52 02 70 52 70 Post@telemark-trykk.no • www.telemark-trykk.no

Post@telemark-trykk.no • www.telemark-trykk.no

TØNSBERG: • www.digitalgrafiske.no post@digitalgrafiske.no TØNSBERG:

Digital Grafiske ASGrafiske AS Digital Træleborgodden 12, 3112 Tønsberg Træleborgodden 12, 3112 Tønsberg Tlf 33 31 33 Tlf66 33 31 33 66 post@digitalgrafiske.no • www.digitalgrafiske.no

post@digitalgrafiske.no • www.digitalgrafiske.no

TELEMARK TRYKKAS AS •• NOTODDEN NOTODDEN TELEMARK TRYKK

telemark-trykk.no 35 35 0202 52527070••telemark-trykk.no www.telemark-trykk.no www.telemark-trykk.no

PROFF HAND ASHAND • HOLMESTRAND PROFF AS • HOLMESTRAND

33 05 33 12 71 pro� 05•12 71 •and.no pro�and.no www.pro� and.no and.no www.pro�