Page 1

REGION BUSKERUDVESTFOLD

FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PROGRAMMATISK ANNONSERING


REGION FOLLO/ØSTFOLD

Hva er programmatisk kjøp?

Automatisert kjøp og salg av nettannonser via en børs. Mediene legger annonseplasser (visninger = varelager) ut for salg på annonsebørsen, og som annonsør kan du legge inn bud på hva du ønsker å betale for en visning, basert på dine egne kriterier. Når alle kriteriene for kjøpet stemmer, vil kjøpet skje automatisk og annonsen vises i sanntid, derav begrepet RTB: Real Time Bidding.

Hva er direkte kjøp?

Kjøp og salg av digitale annonser direkte av et mediehus.

Hva er forskjellen mellom direkte kjøp og programmatisk kjøp?

Programmatisk er automatisert kjøp og salg av nettannonser via en børs, mens direkte kjøp er direkte av et mediehus. Ved direkte kjøp får man garanterte visninger, garanterte plasseringer, avtalt visningspris, garanterte nettsider og visninger for hele kampanjesummen. Dette får du ikke ved programmatisk siden det kjøpes via børs og auksjon.

Hvorfor er det dyrere å kjøpe direkte enn programmatisk?

Direkte kjøp er dyrere siden du har flere garantier på hva du kjøper. Du får garanterte visninger, garanterte plasseringer, avtalt visningspris, garanterte nettsider og visninger for hele kampanjesummen. Dette får du ikke ved programmatisk siden det kjøpes via børs og auksjon. Å sammenligne CPM på direktekampanjer og programmatiske kampanjer gir ikke svar på sluttsummen på fakturaen da man ved programmatisk kjøp også må legge til tech-fee og handling-fee/konsulent-timer.

Hva er fordelen med å kjøpe både direkte og programmatisk?

Ved å kombinere direkte kjøp med programmatisk, benytter du deg av styrkene til begge to. Direkte kjøp sikrer garantert visninger og plasseringen. Programmatiske kjøp øker dekningen i målgruppen innenfor kundens geografiske område. Kombinasjonen sikrer tryggheten med økt dekning.

2


Er en visning en visning?

3


REGION FOLLO/ØSTFOLD

Kan jeg kjøpe visninger av Amedia Kan jeg kjøpe som bare skal gå på visninger av Amedia andrebare nettsteder enn som skal gå på Amedia? andre nettsteder enn Amedia?

Ja, det kan du også. Men hos Amedia lokalt bør du kjøpe både direkte og enbåde kombinasjon når du ønsker å kjøpe Hosprogrammatisk Amedia bør dusom kjøpe direkte og programmatisk somandre en plattformer enn Amedia – det øker dekningen. kombinasjon for økt dekning.

Er det viktig å kjøpe digitale annonser av Er viktig å kjøpe dendet leverandøren som digitale annonser av er størst? den leverandøren som er størst?

Nei, nødvendigvis ikke. Ved en kampanje er det viktig å se på hvor mange du treffer i din målgruppe innenfor et geografisk område, og hvilke nettsider Nei, ikke. Vedtreffer en kampanje er det se påtrenger hvor mange somnødvendigvis sikrer at ditt budskap best mulig. Ogviktig best åmulig ikke ådu treffer i dinmulig. målgruppe innenfor et geografisk område, og hvilke nettsider være flest som sikrer at ditt budskap treffer best mulig. Og best mulig trenger ikke å være flest mulig.

Hva kan jeg kjøpe av et byrå?

Et byrå kan kjøpe digitale annonser på mange forskjellige nettsider innenfor din målgruppe og geografisk område. De eier ikke eget varelager og må derfor kjøpe av andre leverandører slik som Schibsted eller Amedia. Byråene må da betale tech-fee. Og alle byråer tar også en form for handlingEt byrå kan kjøpe digitale annonser på mange forskjellige nettsider innenfor fee. Handling-feen skal dekke kostnadene - og helst gi en inntekt - som din målgruppe og geografisk område. De eier ikke eget varelager og må byrået har for å gjennomføre kundens digitale kampanje.(størrelsen på derfor kjøpe av andre leverandører. Byråene må da betale tech-fee. Og handling-fee varierer). alle byråer tar også en form for handling-fee. Handling-fee skal dekke kostnadene som byrået har for å gjennomføre kundens digitale kampanje.

Hva kan jeg kjøpe av et byrå?

Hvorfor er det viktig å vite hvilke nettsteder min annonse blir vist? Hvorfor er det viktig å vite hvilke nettsteder min annonse blir vist? Hvorfor får jeg visninger for hele kampanjesummen min ved direkte kjøp hos Amedia?

4

Hvis du er opptatt av at annonsene dine skal vises på trygge og seriøse nettsider, i et miljø hvor budskapet kommer best mulig frem, er det bra å vite dette. Enten om det skjer i forkant i form av en «whitelist» eller at du får en rapport i etterkant som viser hvor du har fått visninger. Hvis rapporten viser at du har fått få eller ingen visninger på de sidene du egentlig ønsker, Hvis du ervære opptatt av at annonsene dine skal vises på trygge og seriøse bør dette en rettesnor for neste kampanje. nettsider, i et miljø hvor budskapet kommer best mulig frem, er det bra å vite dette. Enten om det skjer i forkant i form av en «whitelist» eller at du får en rapport i etterkant som viser hvor du har fått visninger. Hvis rapporten Fordiat Amedia egne nettsider og dermed sitt eget varelager. viser du hareier fåttsine få eller ingen visninger på de sidene du egentlig ønsker, Det dette du betaler visningene du kjøper. Hos Amedia bruker du hele bør værefor en er rettesnor for neste kampanje. kampanjebudsjettet til å vise frem annonsene.


5


REGION FOLLO/ØSTFOLD

Hvorfor får jeg visninger for hele kampanjesummen min ved direkte kjøp hos Amedia?

Fordi Amedia eier sine egne nettsider og dermed sitt eget varelager. Du slipper å betale tech-fee og handling-fee. Det du betaler for er visningene du kjøper. Hos Amedia bruker du hele kampanjebudsjettet til å vise frem annonsene.

Hvorfor skal jeg kjøpe direkte av Amedia?

Fordi det sikrer at du får de visningene du ønsker hos den prefererte avisen. Ved direkte kjøp får man garanterte visninger, garanterte plasseringer, avtalt visningspris, garanterte nettsider og visninger for hele kampanjesummen.

Hva er mediespending?

Dette er hva du bruker av kroner og øre på visninger. Mediespending = mediebruk. Det beløpet du kjøper visninger for. Ved programmatisk kjøp i Amedia betaler du 15% tech-fee og 20% handling-fee. 65% av budsjettet kan altså brukes til å kjøpe visninger. Mediespendingen = 65% av budsjettet.

Hva er tech-fee?

Det er en avgift Amedia betaler til Google for å kjøpe programmatiske annonseplasser i google sitt annonsenettverk (Det er hva du betaler til f. eks. Google for å få lov til å vise annonser programmatisk via Googlesystemet). Hvor mange prosent av budsjettet tech-fee er, kan variere fra leverandør til leverandør.

Hva er handling-fee?

Det er hva Amedia og andre byråer/mediehus tar for å kjøpe programmatisk for en kunde. Dette kan variere fra leverandør til leverandør, men hos Amedia ligger dette på 20%.

6


Kan vi hjelpe dere med noe mer? amres.no/amediabuskerudvestfold

7


1. Whitelist

Hvorfor kjøpe programmatisk av Amedia?

Hos Amedia brukes en egen liste over trygge og seriøse nettsider, «whitelist». Dette sikrer den kvaliteten du både trenger og ønsker ved programmatisk kjøp.

2. Blacklist Amedia har en egen liste over nettsteder som ikke er seriøse eller som har et miljø som svært få ønsker at deres annonser skal vises i.

3. Kombinasjon Hos Amedia lokalt kjøper du både direkte og programmatisk som en kombinasjon når du ønsker å kjøpe andre plattformer enn Amedia. Kombinasjonen sikrer både garanterte visninger og plasseringer, samt økt dekningen i målgruppen innenfor kundens geografiske område.

4. En kontaktperson Kunden kan forholde seg til en kontaktperson siden Amedia håndterer både direkte og programmatisk.

5. Mediespending Kunden vet eksakt hvor stort beløp som går til mediespending fordi vi synligjør hva kunden faktisk kan kjøpe for etter å ha trukket fra tech-fee og handling-fee.

6199 Amedia Region Buskerud Vestfold  

FAQ - Programmatisk annonsering - Amedia

6199 Amedia Region Buskerud Vestfold  

FAQ - Programmatisk annonsering - Amedia