Husnes Brygge

Page 1

H ER V ERT D ET G ODT Å BU!

2 1 MODERNE LEILEGHEITER!


Velkommen heim På Husnes Brygge vil du kunne nyta den friske sjølufta, den fantastiske utsikta og livet i Husnesfjorden.

2


3


TIVTEGNING Leilegheiter med moderne arkitektur og gjennomgåande høg standard.

øve nsenter.no

Plantegningnr.:1020/1/3 Kjøken vert levert frå Sigdal eller andre Miljø :Kjøkken Alternativ :Type 401,402,403 anerkjende kjøkenleverandørar. Modell :Sand

re retningsgivende.

4

Dato

:

Kunde Adr. Arbeid E-mail

:Husnes Brygge : : : Mobil: Privat: :

Skrevet ut: 12.04.2021


Båtplass og carport På Husnes Brygge har du moglegheit for å kjøpe både carport og båtplass.

PARKERING/CARPORT Inkludert i kjøpesum fylgjer ein parkeringsplass tilrettelagd for EL bil lader pr. leilegheit. Det er mogleg å kjøpe ein carport pr. leilegheit. Biloppstillingsplassane eventuell carport vert tinglyst som tilleggsdel i den enkelte seksjon.

BÅTPLASSER Det vil være mogleg å kjøpe båtplass. Det vil bli etablert ca 28 båtplasser i 3 ulike storleikar.

5


B1 - 101 B1 - 201 B1 - 301

Leilegheitsplanar

Leilighet B1-101, 1. etasje Leilighet B1-201, 2. etasje Leilighet B1-301, 3. etasje

6

Bygg: B1 BRA: 103 m2 Soverom: 3 Terrasse: 36 m2 Parkering: 1


B1 - 102 B1 - 202 B1 - 302

Leilighet B1-102, 1. etasje Leilighet B1-202, 2. etasje Leilighet B1-302, 3. etasje

Bygg: B1 BRA: 76 m2 Soverom: 2 Terrasse: 17,3 m2 Parkering: 1

7


B1 - 103 B1 - 203 B1 - 303

Leilegheitsplanar

Leilighet B1-103, 1. etasje Leilighet B1-203, 2. etasje Leilighet B1-303, 3. etasje

8

Bygg: B1 BRA: 103 m2 Soverom: 3 Terrasse: 25,6 m2 Parkering: 1


B1 - 104 B1 - 204 B1 - 304

Leilighet B1-104, 1. etasje Leilighet B1-204, 2. etasje Leilighet B1-304, 3. etasje

Bygg: B1 BRA: 84 m2 Soverom: 2 Terrasse: 20,4 m2 Parkering: 1

9


B1 - 105 B1 - 205 B1 - 305

Leilegheitsplanar

Leilighet B1-105, 1. etasje Leilighet B1-205, 2. etasje Leilighet B1-305, 3. etasje

10

Bygg: B1 BRA: 76 m2 Soverom: 2 Terrasse: 17,3 m2 Parkering: 1


B1 - 106 B1 - 206 B1 - 306

Leilighet B1-106, 1. etasje Leilighet B1-206, 2. etasje Leilighet B1-306, 3. etasje

Bygg: B1 BRA: 103 m2 Soverom: 3 Terrasse: 36 m2 Parkering: 1

11


B1 - 402

Leilegheitsplanar

Leilighet B1-402, 4. etasje

12

Bygg: B1 BRA: 148 m2 Soverom: 4 Terrasse: 59,8 m2 Terrassebod: 5,5 m2 Parkering: 1


B1 - 403

Leilighet B1-403, 4. etasje

Bygg: B1 BRA: 170 m2 Soverom: 4 Terrasse: 75,7 m2 Terrassebod: 4,8 m2 Parkering: 1

13


Byggetrinn 1

Sykkelparkering 9,0 m2

P89

P90

18,0 m2

18,0 m2

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

P88

P87

P86

P85

P84

P83

P82

P81

P80

P79

P78

P77

P76

P75

P74

P73

P72

P71

P70

P69

P68

P67

P66

P65

P64

P63

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

BB1

P37 12,5 m2

P38 12,5 m2

P39 12,5 m2

BB2

Bod 5,5 m2

Bod 5,5 m2

fL

Bod 5,5 m2

Bygg BB4 legges på +2,2 P40 12,5 m2

Høgder er ferdig innvendig gulv. Pumpestasjon plasseres ihht reguleringsplan.

P41

P35

12,5 m2

18,0 m2

Tak 5,5 m2

12,5 m2

Bod

P22

Bod 5,5 m2

Bod 5,5 m2

f P1

P23

Bod

P42

Terrasser

12,5 m2

Bod 5,5 m2

P36 18,0 m2

Byggetrinn 1

5,5 m

12,5 m2

Bod

P21

2

P43

45 813

12,5 m2

Avfallsrom 18,0 m2

5,5 m2

P44 12,5 m2

f P3

f KT1

Post 2,6 m2

Bod 5,5 m2

Bod 5,5 m2

12,5 m2

Bod 5,5 m2

P20 12,5 m2

P45 12,5 m2

Bod 5,5 m2

Teknisk Hus 36,8 m2

Bod 5,5 m2

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

P46

P47

P48

P49

P50

P51

P52

P53

P54

P55

P56

P57

P58

P59

P60

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

P19 12,5 m2

Sykkelparkering 13,2 m2

P25

P24

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

Bod

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

5,5 m2

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P16 EL

P16 EL

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

P34

12,5 m2

P33

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

P32

12,5 m2

P31

12,5 m2

P30

12,5 m2

P29

12,5 m2

12,5 m2

P28 12,5 m2

P27 12,5 m2

P26

Sykkelparkering 9,6 m2

Bod 5,5 m2

Bod

Bod

P18 EL

5,5 m2

12,5 m2

Bod

P18 EL

5,5 m2

12,5 m2

5,5 m2

P61 16,0 m2

P62 16,0 m2

50 17 1 Snitt A

f P2 2 514

Fasade Nord

BB3 BB4 12 957

Fasade Vest

Fasade Øst

Normaltak ToppKote-14,8m

Snitt B

Snitt B

Topp +15,6m

Topp +15,6m Topp +16,1m

F G2

Snitt A

Fasade Sør

10 884

10 977

F G1

f SK

Byggetrinn 1 Prosjekt:

Husnes Brygge

Kontroll prosjekt: Sign.:

Kontroll:

Tiltakshaver:

Gnr./Bnr./Festenr.:

Knut Rune Fatland

144, bnr. 64, 55 m.fl

Heiamyro 11 5460 Husnes Prosjekterende:

Archidea AS sandvollvegen 15 5452 Sandvoll © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning:

Situasjonsplan BIM med ArchiCAD 22 NOR

Filplassering: C:\Users\signe\OneDrive\Desktop\Bogsnes Brygge\Byggesøknad\underlag byggesøknad.pln

Dette er området som ferdigstilles i byggetrinn 1. 14

Dato:

09.03.2021 Målestokk:

1:1000 Tegningsnr.:

Rev.:

A10-01

.


Husnes brygge

Med sjøen rett utanfor døra

Det er ikkje ofte det dukkar opp leilegheiter på ein så attraktiv stad. Her har du alt du kan draume om i nærleiken! Anten du vil delta i idrett, kulturliv, ta eit slag golf eller berre kose deg med ein betre middag, har du alt du treng i nærområdet. Den unike beliggenheten ved innseglinga til Hardangerfjorden, gjer dette til ein av dei verkeleg sjeldne moglegheitene. Det er kort veg til Husnes sine mange fasilitetar som kjøpesenter, kino, golfbane, kafétilbod og treningssenter. Det er heller ikkje langt til gode skuleog barnehagetilbod. På Husnes er det barnehage, barne- og ungdomsskule, samt vidaregåande. Husnes Brygge er eit fint utgangspunkt for turar i nærområdet og det er mange tilrettelagde og merka turløyper i den flotte fjellheimen i Kvinnherad. Og gløym ikkje: ein flott skjergard rett utanfor stovevindauga! 15


16


Tilvalg/ endringar

Tilval og endringar vert prisa og avtala i etterkant av kjøp/signert kontrakt. Tilval skal avtalast særskild mellom selgar og kjøpar i eigen endringskontrakt. MOGLEGE TILVAL • Fliser • Parkett • Fargeval på tak og veggar

• Farge og type innerdører • Garderobar • Kjøkkeninnreiing • Kvitevarer • Baderomsinnreiing • Toalettsisterne/dusjvegg/ blandebatteri Tilval er ikkje endelege og bileta er kun meint som inspirasjon.

17


Byggbeskrivelse

OM PROSJEKTET Husnes Brygge er planlagt med inntil 70 leilegheiter. Prosjektet vert oppført i fleire sals – og byggetrinn. Byggetrinn 1 er planlagt med 21 leilegheiter i 4 plan. Utbyggar og seljar er Husnes Brygge AS, org. Nr. 926 305 417 Angjeve areal på planteikningar er basert på førebelse berekningar før detaljprosjektering. Seljar tar atterhald om at det kan bli gjort omdisponeringar av areal internt i leilegheit. Sjakter og røyrføringar er ikkje endeleg teikna og nedkassingar/foringar i himling vil kunne førekomme. ADRESSA TIL EIGEDOMMEN Byggetrinn 1 ligg på gnr. 144 bnr. 195 og 55 i Kvinnherad. Kommunen tildeler adresse på eit seinare tidspunkt. EIGARFORM Sjølveigar/sameige. BYGGEMÅTE Bygget vert oppført etter teknisk forskrift 17 (TEK17). Etasjeskilje og veggskilje vert utført i betong/betongelement. Bæring av stålsøyler i gavl. Enkeltsøyler i husværa i 4 etasje. Ytterveggar vert levert i hovudsak med bindingsverk i tre, kledd med trekledning og fasadeplater. Terrassedekke vert levert med terrassebord. Utvendig terrasserekkverk i glas. STANDARD Innvendig i leilegheitene vert det gjennomgåande god standard med tidsriktige val av material. Kjøkken vert levert frå Sigdal eller andre anerkjende kjøkkenleverandørar. Integrerte kvitevarer og komfyrvakt er inkludert i leveransen. Baderom i moderne utførelse med fliser på golv og vegger. Vegghengt toalett og baderomsseksjon 100 cm med speil. Leilegheitene vert levert med lys eik trestavs eikeparkett, samt lyse veggar og tak. Store vindaugsflater som gjev mykje naturleg lys og vid utsikt. ENERGIEFFEKTIV OPPVARMING Stove/kjøkken vert levert med vannboren varme i golv. Våtrom vert levert med vannboren varme eller varmekablar i golv. Vannboren varme frå felles varmepumpe. ENERGIMERKING Leilegheitene vil få energikarakter A eller B. UTVENDIG AREAL Utvendig areal vert opparbeidd med trebrygge, asfaltert veg og parkering, og grøntareal. Seljar tar atterhald om detaljendring i samband med utomhusplan/situasjonsplan. Kjøparane vil ikkje bli varsla om eventuelle detaljendringar. PARKERING/CARPORT Inkludert i kjøpesum fylgjer ein parkeringsplass tilrettelagd for EL bil lader pr. leilegheit. Det

18

er mogleg å kjøpe ein carport pr. leilegheit. Biloppstillingsplassane, eventuell carport, vert tinglyst som tilleggsdel i den enkelte seksjon. UTVENDIG BOD ca 5 m2 Inkludert i kjøpesum følgjer ein bod som er plassert i forbindelse med parkeringsplass/carport. Bod vert tinglyst som tilleggsdel i den enkelte seksjon. BÅTPLASSAR Det vil vera mogleg å kjøpe båtplass. Det vil bli etablert ca 28 båtplasser i 3 ulike storleikar. SYKKELPARKERING Det vil bli avsett areal til sykkelparkering TILVAL/ENDRINGAR Tilval og endringar vert prisa og avtala i etterkant av kjøp/signert kontrakt. Tilval skal avtalast særskild mellom seljar og kjøpar i eigen endringskontrakt. VIKTIG INFORMASJON Salsprospekt og beskriving er utarbeidd for å orientere om prosjektet sin generelle bestanddelar, funksjonar og planlagt organisering, og er såleis ikkje ei komplett beskriving av leveransen. Det vert vist til salsteikningar og kjøpekontrakt med vedlegg. Merk at det vil førekomme avvik mellom fotoillustrasjonar av fasadar/interiør og faktisk levert prosjekt. ATTERHALD FRÅ SELjAR Selgjr tar atterhald om endeleg offentleg godkjenning av prosjektet, herunder ramme- og igangsettingsløyve, tilstrekkeleg førehandssal, og at finansieringsvilkår er oppfylt. BETALINGSFØRESETNADER Innan 2 veker etter signering av kjøpekontrakt har funne stad, skal 5% av kjøpesummen vera innbetalt til klientkonto som forskot. Resten av kjøpesummen og omkostningar forfell til betaling ved overtaking. Det blir gjort merksam på at seljar stiller garanti etter §12 i bustadoppføringslova når atterhald om minimumssal er oppnådd, byggelån er opna og byggearbeid er sett i gang. SALSTART/BODGJEVING Salgstart vert 8. juni kl 0900. Det har vore fleire interessentar på leiligheit B1-201 og B1-301. Dersom det kjem inn andre bod på ein av desse to leiligheitane i løpet av 08. Juni, vert det arrangert ein bodrunde mellom bodgjevarane. Det er ikkje anledning til å gje bod med kortare tidsfrist enn 2 timar. Dette for at alle interessentar skal få tilstrekkeleg tid til å vurdere andre bod. Det kan være lurt å gje bod på prioritet 2 og eventuelt prioritet 3 dersom ein ikkje når opp i bodrunden, eller om leiligheten ein gjer bod på er solgt før selger mottar kjøpstilbod.


Bodskjema

Husnes Husnes Brygge Brygge AS AS 5460 Husnes Husnes 5460 Husnes Brygge AS Heiamyro 11 5460 Husnes Husnes Brygge Heiamyro 11 AS 5460 Husnes Org. Heiamyro 11 305 Org. nr. nr. 926 926 305 417 417 Heiamyro 11 Org. nr. 926 305 417 Org. nr. 926 305 417

Kun Kun for for alternativ alternativ bodgjeving bodgjeving ved ved salstart. salstart. Kun22 for alternativ bodgjeving ved salstart. Pri. Leil.nr. ________________ kr Omkostninger Pri. Leil.nr. ________________ kr __________________________+ __________________________+ Omkostninger Kun for alternativ bodgjeving ved salstart.

Pri. 2 Leil.nr. ________________ kr __________________________+ Omkostninger Pri. 2 Leil.nr. Pri. 3 3 Leil.nr. ________________ ________________ kr kr __________________________+ __________________________+ Omkostninger Omkostninger Ein åå kjøpe leilegheit. Pri. risikerer 3 Leil.nr.ikkje ________________ Omkostninger Ein risikerer ikkje kjøpe meir meir enn ennkr1 1__________________________+ leilegheit. Pri. 3 Leil.nr. ________________ kr __________________________+ Omkostninger Ein risikererbod ikkjeer kjøpe meir 1 leilegheit. Alternative på lik med Alternative bod eråbindande bindande påenn lik linje linje med førsteprioriteten. førsteprioriteten. Ein risikerer ikkje å kjøpe meir enn 1 leilegheit. Alternative bod er bindande på lik linje med førsteprioriteten. Alternative bod er bindande på lik linje med førsteprioriteten.

KJØPSTILBOD. KJØPSTILBOD. Underteikna tilbyr Underteikna tilbyr med med dette dette åå inngå inngå ein ein bindande bindande avtale avtale med med selger selger Husnes Husnes Brygge Brygge AS AS KJØPSTILBOD.

Underteikna tilbyr medleilegheit dette å inngå ein bindande avtale selger Husnes Brygge AS om ii bustadprosjektet Husnes Brygge, byggetrinn 1. kommune. om kjøp kjøp av av prosjektert prosjektert leilegheit bustadprosjektet Husnesmed Brygge, byggetrinn 1. ii Kvinnherad Kvinnherad kommune. Underteikna tilbyr med dette å inngå ein bindande avtale med selger Husnes Brygge AS om kjøp av prosjektert leilegheit i bustadprosjektet Husnes Brygge, byggetrinn 1. i Kvinnherad kommune. Leilegheitsnummer prioritet 1. ___________________________________ ___________________________________ Leilegheitsnummer prioritet 1. om kjøp av prosjektert leilegheit i bustadprosjektet Husnes Brygge, byggetrinn 1. i Kvinnherad kommune. Leilegheitsnummer prioritet 1. ___________________________________ Kjøpesum leilighet leilighet ihht. ihht. prisliste kr: ________________________________ ________________________________ ++ omkostninger omkostninger Kjøpesum prisliste kr: Leilegheitsnummer prioritet 1. ___________________________________ Kjøpesum leilighet ihht. til prisliste ________________________________ + omkostninger Ønskjer åå kjøpe carport kr. 000,(Ja/Nei) Ønskjer kjøpe carport til kr. 150 150kr: 000,(Ja/Nei) ____________ ____________ Kjøpesum leilighet ihht. prisliste kr: ________________________________ + omkostninger Ønskjer å kjøpe carport til kr. 150 (Ja/Nei) ____________ Underteikna er med med at selgar fritt åå godta Underteikna er kjend kjend med med at 000,selgar står står fritt til til godta eller eller forkaste forkaste alle alle bod. bod. Vidare Vidare er er underteikna underteikna klar klar Ønskjer å kjøpe carport til kr. 150 000,(Ja/Nei) ____________ over at at bodet bodet er er bindande bindande for for bodgjevar bodgjevar når når selger selger er er gjort gjort kjend kjend med med bodet. bodet. Kjøpstilbod Kjøpstilbod er er forpliktande forpliktande fram fram over Underteikna er kjend med med at selgar står fritt til å godta eller forkaste alle bod. Vidare er underteikna klar til 31.12.2021, om ikkje anna vert til 31.12.2021, om ikkje anna avtalt. Underteikna kjend med med at avtalt. selgar når stårselger fritt tilerå gjort godtakjend eller forkaste alleKjøpstilbod bod. Vidareererforpliktande underteikna fram klar over at bodeterer bindande forvert bodgjevar med bodet. over at bodet er bindande for bodgjevar når selger er gjort kjend med bodet. Kjøpstilbod er forpliktande fram til ommå ikkje vert avtalt.dette Det første ein gje åå sende Det31.12.2021, første bodet bodet må einanna gje ved ved sende dette bodskjemaet bodskjemaet enten enten pr. pr. e-post e-post til til knut.rune@fatland.as knut.rune@fatland.as eller eller som som til 31.12.2021,tilom ikkje anna vert avtalt. bildemelding tlf. 40 40 42 30, vidare bod vert gjeve skriftlig pr sms til tlf. 40 40 42 30 bildemelding til tlf. 40 40 42 30, vidare bod vert gjeve skriftlig pr sms til tlf. 40 40 42 30 Det første bodet må ein gje ved å sende dette bodskjemaet enten pr. e-post til knut.rune@fatland.as eller som Det første bodet må sendebod dette bodskjemaet pr. knut.rune@fatland.as eller som bildemelding tilved tlf. 40ein 40gje 42ved 30, vert gjeve skriftlig pr sms tile-post tlf. 40til40 42kontaktperson 30 Det må må leggas ved bekrefting pååvidare finansiering som dekker alleenten bod, eller oppgje ein kontaktperson bank. Det leggas bekrefting på finansiering som dekker alle bod, eller oppgje ein ii bank. bildemelding til tlf. 40 40 42 30, vidare bod vert gjeve skriftlig pr sms til tlf. 40 40 42 30 Det må______________________________________ leggas ved bekrefting på finansiering som dekker alle bod, eller oppgje ein kontaktperson i bank. Navn: Navn: ____________________________________ Navn: ______________________________________ Navn: ____________________________________ Det må leggas ved bekrefting på finansiering som dekker alle bod, eller oppgje ein kontaktperson i bank. Navn: Tlf. ______________________________________ Tlf. ____________________________________ Tlf. nr. nr. ______________________________________ ______________________________________ Navn: Tlf. nr: nr: ____________________________________ ____________________________________ Navn: ______________________________________ Navn: ____________________________________ Tlf. nr. ______________________________________ Tlf. nr: ____________________________________ E-post: ______________________________________ E-post: E-post: ____________________________________ E-post: ______________________________________ ____________________________________ Tlf. nr. ______________________________________ Tlf. nr: ____________________________________ E-post: E-post: Fnr. siffer) (11 siffer)_______________________________ Fnr. (11 (11______________________________________ siffer) ________________________________ ________________________________ Fnr. Fnr. (11 ____________________________________ siffer)_______________________________ E-post: ______________________________________ E-post: ____________________________________ Fnr. (11 siffer) ________________________________ Fnr. (11 siffer)_______________________________ Adresse: _____________________________________Adresse: ___________________________________ Adresse: _____________________________________Adresse: ___________________________________ Fnr. (11 siffer) ________________________________ Fnr. (11 siffer)_______________________________ Adresse: _____________________________________Adresse: ___________________________________ ___________________________________________ ________________________________________ ___________________________________________ ________________________________________ Adresse: _____________________________________Adresse: ___________________________________ ___________________________________________ ________________________________________ Sign.: _______________________________________ Sign.: Sign.: _____________________________________ Sign.: _______________________________________ _____________________________________ ___________________________________________ ________________________________________ Sign.: _______________________________________ Bindande kjøpsbekrefting som framgår Bindande kjøpsbekrefting er er avgitt avgitt ihht. ihht. dei dei betingelser betingelserSign.: som _____________________________________ framgår av av salsoppgåve, salsoppgåve, leveringsbeskriving leveringsbeskriving og og Sign.: _______________________________________ Sign.: _____________________________________ prisliste. prisliste. Bindande kjøpsbekrefting er avgitt ihht. dei betingelser som framgår av salsoppgåve, leveringsbeskriving og Bindande kjøpsbekrefting er avgitt ihht. dei betingelserLegg somIDframgår av salsoppgåve, leveringsbeskriving og prisliste. Legg ID kort kort her: kort her: her: Legg ID her: Legg ID kort prisliste. Legg ID kort her: Legg ID kort her: Legg ID kort her: Legg ID kort her:

19


ANSVARLEG SELJAR Husnes Brygge AS ved: Knut Rune Fatland Tlf: 40 40 42 30 E-post: knut.rune@fatland.as www.husnesbrygge.no Vederlag til oppgjersadvokat dekkast av seljar.

OPPGJERSADVOKAT Kontrakts- og oppgjersansvarleg for prosjektet er: Borgen Advokatar ved: Karl Øyvind Kristiansen Tlf: 90 73 34 80 E-post: karl.kristiansen@borgen.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.