Page 1

ambo | anthos uitgevers

zomer 2014


inhoud

non-fictie 50 Femke Halsema – Pluche 54

Rob Hartmans – Freek

Voorwoord

56

Anton van Hooff – Keizers van het Colosseum

fictie

4

J.J. Abrams & Doug Dorst – S.

58

Tobias Hürter – De dood is een filosoof

8

Jannah Loontjens – Misschien wel niet

12

Bret Anthony Johnston – Zoals ik was

14

Janice Steinberg – Het blikken paardje

18

Herman Koch – Eindelijk oorlog, mp

20 Meir Shalev – Een geweer, een koe, een boom en een vrouw 24 Meir Shalev – De grote vrouw, mp 25

Nathan Filer – De schok van de val, mp

26 Fieke Gosselaar – Tussen de anderen 28 Tatiana de Rosnay – Overspel 30 Tatiana de Rosnay – Onvoltooid verhaal, mp 31 Monika Peetz – De dinsdagvrouwen. Zeven dagen zonder, mp 32

Gisa Klönne – Verzwegen moeder

34 Milan Kundera – Het feest der onbeduidenheid

60 Adam Phillips – Freud 62 Auke Hulst – Buitenwereld, binnenzee 64 Juli Zeh – Briefroman

66 Jan Geurtz – Bevrijd door liefde 68 De Wethouder – Bobotaal 71

Sappho van Lesbos – Eros ontwortelt mijn hart

72

Thomas Harris – Ik ben o.k. Jij bent o.k.

Manuel J. Smith – Als ik nee zeg, voel ik mij schuldig

Robin Norwood – Als hij maar gelukkig is

74 Hard gras

literaire thrillers

78 Stefan Ahnhem – Zonder gezicht

36

Nickolas Butler – Shotgun Lovesongs

82 Marion Pauw – Hemelen

38

Jennie Rooney – Rode liefde

86 Claire McGowan – Barre grond

40 Taylor Jenkins Reid – Supernova

88 George Pelecanos – Dubbel

42 Marique Maas – Muren van glas. De ontmoeting, mp Muren van glas. Harde grenzen, mp

90 Katherine Ewell – De perfecte moordenaar

43

Christos Tsiolkas – De klap, mp

44 Christos Tsiolkas – Barracuda

92 Simone van der Vlugt – Vraag niet waarom 96 Simone van der Vlugt – Morgen ben ik weer thuis, mp 97 Nicci French – Vang me als ik val, pocket Verloren, pocket


een nieuw geluid Voor u ligt de zomerprospectus 2014 van Ambo | Anthos uitgevers. We hebben ervoor gekozen de fondsen Ambo, Anthos, Literaire Thrillers en Artemis & co te combineren tot één sterk merk. Een nieuw logo ondersteunt dit merk: een verzorgde, tijdloze ‘a’ uit de letterfamilie Eureka, die samen met een gespiegelde en geroteerde ‘a’ de veelzijdigheid van onze uitgeverij symboliseert. Stijlvol, onderhoudend, actueel, inspirerend en spannend – ­ dat is ons fonds. Met trots presenteren wij onze nieuwe boeken. Enkele lichten wij er voor u uit, waaronder de memoire van Femke Halsema. Zij beschrijft haar politieke jaren met net zoveel overtuiging en passie als waarmee zij destijds haar fameuze Tweede-Kamerdebatten voerde. Ook onze prachtige vertaalde romans noemen we hier graag: onder andere van meesterverteller Meir Shalev en van een van de belangrijkste hedendaagse Oost-Europese schrijvers, Milan Kundera, die voor het eerst sinds lange tijd weer naar buiten treedt als romanschrijver. Twee thrillers van eigen bodem mogen niet onvermeld blijven: Simone van der Vlugt schreef het derde deel van haar spannende Lois-serie en Marion Pauw komt met een ijzersterke thriller waarbij de lezer voortdurend op het verkeerde been wordt gezet. Bovendien vragen wij uw aandacht voor een wel zeer speciale titel: S. van J.J. Abrams (producent, schrijver en regisseur van beroemde series en films als Star Trek en Lost) en Doug Dorst. Bij het ter perse gaan van deze zomeraanbieding zijn de voorbereidingen voor de publicatie van de nieuwe roman van Herman Koch en de nieuwe thriller van Nicci French in volle gang. Geachte heer M. zal geen lezer in Nederland ontgaan. Met Donderdagskinderen heeft het schrijversduo Nicci French opnieuw een nagelbijtendspannend boek afgeleverd, dat deze zomer vast in menig koffer zal belanden. Wij kijken ernaar uit samen met u deze titels tot een groot succes te maken. Tot slot willen wij u hartelijk danken voor – en complimenteren met – alle inspanningen die u hebt geleverd bij de verkoop van Saskia Noorts Debet en Toen ik je zag van Isa Hoes, een van onze titels die wekenlang op nummer 1 in de bestseller 60 heeft gestaan. Haar drukbezochte lezingen bij verschillende boekhandelaren hebben veel losgemaakt. Ook Esther Verhoef heeft met haar bijzonder goed ontvangen De kraamhulp – eveneens wekenlang boven aan de bestsellerlijst ­– een zeer succesvolle signeertour achter de rug en bedankt alle boekhandelaren voor de uitstekende ontvangst. Wij wensen u een lange & zonnige zomer! De medewerkers van Ambo | Anthos uitgevers


©

hélène desplechin 2010 / flickr / getty images

fictie


P

P

O

A R D L L

L A R D

S T

S

A

E

E

T

P ronghorn

T

A

T



L

dailyp

edu rongh orn.p ollard state.

O

The Daily

8 janua ri 2012

pus! Welkom terug op de cam

IETS. VEEL IS NEP/VALS. JE KUNT NIETS ZOMAAR AANNEMEN. Noot van de Vertaler en Voorwoord

S

PSU

Maar iets is er toch nog wel?

*

dat plaats delict en we vermoeden hem de dader het na afloop op ge[sic] of haar persoon heeft houden.’ ormeu kanto , Vloeren, muren atuur, bilair, en elektrische appar n hebbe uters, comp nder waaro pen. grote waterschade opgelo n, Ook is er schade aan boeke papies stapel en dossierkasten de ren. Het zwaarst getroffen zijn die op doctoraalstudenten Engels, e dede begane grond een ruimt VANDAAL jaars len. ‘Zwaar klote,’ zegt vierde rFunde EIT Max ULT doctoraalstudent TREFT FAC r burke. ‘Ik ben zowat een halfjaa ENGELS TIJDENS werk kwijt.’ Ilsa Dirks, een derdekte ontde jaars doctoraalstudent, stuVAKANTIE dat alle tentamens van haar denten van het afgelopen semes Fiona Kirk ter ‘in pulp zijn veranderd’. H O O F D R E DA C T E U R de dat denkt pton Crom Agent het gebouw eerste dader zich toegang tot TAND EFER HALL zal de sleutel die n heeft verschaft met een week van het semester geslote zien er aange had, oming hij in zijn bezit zijn als gevolg van een overstr van braak zijn gevonsporen geen eerste de en an. van de begane grond afgega niet is alarm Een rva- den. verdieping tijdens de winte oneer t het De camerabewaking functi kantie. De overstroming lijkt niet als gevolg en maand enkele al het in werk van een vandaal die leverancier, en en van een geschil met de hele gebouw de waterleiding operakt. maar zal binnenkort weer het sanitair onklaar heeft gemaa is vooral zo schade De zijn. l , tionee 24 ‘Vermoedelijk is er een zwaar water het zegt aanzienlijk doordat nen stomp voorwerp gebruikt,’ uur lang ongemerkt heeft kun PSUsTommy Crompton van de campu de zien mo- stromen, aange politieafdeling, ‘wellicht een igingen steen bewaking vanwege bezuin . ker, of een b2-blok of een bak illeert patrou eerder dan r is minde of iets dergelijks. Het voorwerp graffiti de Op de muren is weliswaar niet aangetroffen op of rond

Standefer Hall gesloten



de schade . onderhoudstechnici overzien

IV

Studenten of personeel met

in-

, maar er wordt vooraangetroffen fende Drie jaar geleden, eind mei 1946, ik inhet misdrijf formatie betref en graffiti op activi- kreeg Waterschade alsnog niet uitgegaan van in contact te stellen Standefers begane grond. s of studenten- dienen zich bende van teiten agent Compton, doorkiesmet verenigingen. Straka me gebood New York een telegram waarin te T. nummer 8-2351. Volgens professor Engels zijn De colleges in Standefer van Wright Moody is dit ‘het werk e locaties op ander naar atst verpla t komen naar Sebastian in derespec Havana. Daar k het werSan ige iemand die geen enkel volled de ‘Dit ishotel voor zie s, uni- de campu voor de missie van Het lijst blz. 9 van dit nummer. nd die geen heeft it, voor onderwijs, of voor k versite tijdelij is eel person d wijzen zou hij van mij,iema stond er, het manuscript overhandigen - onder wetenschap en haar beoefe ffey Hall enkel respect heeft de ctieve ondergebracht in Maha naars. Het is een destru van Landbouw, kelder de in en de ichte de miss van een onrijpe, onverl van hetvoor tiende enie van laatste daad hoofdstuk van zijn aan de zuidkant van het beide nieuwe ien zelfs zieke geest.’ gebouw. ■ universiteit... het is en missch n Fern Ruck verze- hoofd -decaa 6 binnen eer en het chade de roman, een Schip van had daad kerde dat Ik de waters ieveTheseus. destruct en dat een week hersteld zal zijn, een onrijpe, van ele schimmels of andere eventu plezier gekend van een twintigjarige samenwerking roming overst de van len blijfse over en onverlichte dheid geen gevaar voor de gezon kou zelfs ‘Door dehem chiendertien misshad len opleveren. van zul met Straka, romans vertaald n kunne iets lijks nauwe heeft er zieke geest.’ 7groeien.’ (elke in meerdere talen), maar al was onze samenMAAR MOEILIJK TE werking diepgaand en productief, het was louter t GELOVEN, TOCH? un ep 8 beidsmarkt op diept Ar een epistolaire; we hadden elkaar nooit, bij mijn HET VOORBEHOUD? DEN ’ HOUWAAROM ‘MOED TEliet weten althans, lijfelijk ontmoet. HetOM telegram RAD EN AAN BER OEP SADVISE URS van en gevolg ige nadel met alle niet zo slecht is geweest. ‘De Swayne Drewdat voor de groei bij ons.’ doorschemeren hij zichjaar eindelijk aan mijdienbekend toegecrisis heeft hier extra hard Sommige vakken zijn meer , zegt slagen,’ zegt Bundy (‘Bun’) Carter ‘crisisbestand’ dan andere, u Burea het van cteur wilde maken, erop vertrouwend dat ik nooit Pol- adjunct-dire als voorbeeld noemt hij Carter, en zijn pskeuze. ‘Veel van onze afmet Beroe nten ge Stude . vanwe en hemie petroc lard State betred A en zullen hun heil de 9 mische recessie gestudeerd le econo ken, de algehe n zoe anonimiteit en veiligheid gevaar zou brengen. in het land moete elders in tien in die t smark arbeid een straks PSU

voor Indrukwekkend 1 iemand.

R E DA C T E U R

FGES TUDE ERDE N VAN

lees verder op blz. 6 MOED

2

In dit nummer:

Blief je nog bief?

5

kloppen Yellowjac ->kets HRUBY? 6 Pronghor nsTSJECHISCH

ten

Alumini 6 Ik had het grootste deelmen van tora het jaar gewerkt aan de vertaling van de eerste negen hoofdstukken uit het oorspronkelijke Tsjechisch, maar ik kon er niet mee verder als ik niet wist hoe het afliep. Ik had hem per telegram aangespoord het boek af te maken, omdat ik (zoals heel zijn lezerspubliek) er met smart op zat te wachten. Zijn antwoord, hierboven aangestipt, gaf bedekt te kennen dat hij zonder persoonlijk overleg met mij de laatste regels niet kon schrijven. 15154 • 21307026 eph6 p1

CMYK

15154_eph6_mech.indd

1

7 De hoogtepunten, mijns inziens, zijn De gevlekte kat (1924), De zwarte negentien (1925), Washington & Greene (1929), De nachtelijke palissades (1934), De mijn van Wijnbloed (1939), Het gevleugelde schoeisel van Emydio Alves (1942) en Coriolis (1944). Straka’s eerste zes romans staan niet op naam van een vertaler. 8 Wie onze correspondentie wil inzien of verwerven, moet ik teleurstellen: een van de voorwaarden van briefcontact met Straka was dat de ontvanger alle materiaal na lezing zou verbranden, hetgeen geschiedde.

Dus FXC kwam tussen 1924-1929 in NYC aan. DAT IS WEL ZO’N BEETJE HET 15-02-14 23:59

LAATSTE WAT VMS ZOU DOEN.

Dus je gelooft FXC hier niet? IK GELOOF FXC NERGENS. Hij komt integer op mij over.

* Waarom zou je zo ver gaan? Hoe komt iemand zo toegewijd? VOOR DE KUNST? VOOR DE POLITIEK? { } Ik heb wei ig te doen hier & naslagwerken om me heen. Misnschi is er tegenwoordig meer over FXC te viennden. Ik ga kijken.

9 Niet dat ik niet op de proef ben gesteld. Geen geld ter wereld zou me kunnen vergoeden voor alle dreigementen, achtervolgingen, inbraken en surveillance (heimelijk en openlijk) die ik heb moeten ondergaan.

xi

L13-20.018 Schip van Theseus p i-109.indd 11

ena_PC.indd 1

15154_EPH12_Filom

15-02-14 23:33

16-02-14 11:06


Greetings from

VOLGENS MIJ WAS IK VOORZICHTIG GENOEG.

foto? Waar zoekt iedereen naar? Wat staat er dan op deIK KREEG HET NIET GOED GENOEG TE ZIEN. Noot van de Vertaler en Voorwoord

JEP. PARIJS, HOTEL LA GRANDE HORLOGE. TEGENOVER DE DEUX MARTRES, TOEN EKSTROM ER WAS IN 1931.

15154_EPH1_Postca

rd1.indd 1

Ik arriveerde, zoals gepland, in de morgen van 5 juni bij het hotel. Bij de balie vroeg ik naar hem ‘S. FORTUNUS’ – HEEFT VMS onder het pseudoniem waarmee hij reisde (en dat ik DAT OOK ELDERS GEBRUIKT? hier niet specificeer, al zal hij het niet meer gebruiCHECK VARIANTEN, ken). Mij werd verteld dat ‘Señor F.’ buiten was en ANAGRAMMEN, ETC. had gevraagd of bezoek in het hotelrestaurant op zijn terugkeer wilde wachten. Ik wachtte tot het restaurant om middernacht sloot. Ziek van bezorgdheid wist ik de nachtportier over te halen me naar Straka’s kamer te brengen. Wat we daar aantroffen IK HOOR NET DAT EEN was een tafereel dat ik nooit zal vergeten: sporen FOTO VAN DE PLAATS DELICT GEVEILD WORDT. van een verschrikkelijk gevecht, stoelen versplinterd, TOTAAL ONVERWACHT. een tafel op z’n kant, gaten en scheuren in de gepleisIK BEN NAAR NY. terde muren, overal kleren, een Wanderer-tikmaMÜNCHEN EN PRAAG ZEGGEN chine ondersteboven op de grond, bloed op de venALLEBEI DEZE TIKMACHINE TE sterbank – en het raam open voor een val van drie HEBBEN. (POLLARD WOU NIET, verdiepingen in een steegje. Onder het raam? Twee WANT MOODY VOND HET HAVANAmannen in politie-uniform die een lichaam in een VERHAAL BULLSHIT.) deken gerold achter in een vrachtwagen laadden en wegreden. En daarna? Niets dan uitlaatgassen en E en ol ij fk le u r ig A) FXC WAS ’N SCHIZO e, m a n n doorslagpapier. el ij ke , d ik bu ik velletjes B) HET IS EEN DWAALSPOOR OM een paar ronddwarrelende -k a pu ci jn a a p. VMS UIT DE WIND TE HOUDEN Had ik de vrachtwagen moeten volgen? Misschien. C) FXC WAS VMS D) ZOWEL B) ALS C) Maar in mijn schrik en verdriet handelde ik intuïtief. E) ALLE ANT WOORDEN Ik rende naar beneden, de steeg in, en raapte de paZIJN JUIST. pieren bij elkaar. Zoals ik had gehoopt en gevreesd

15-02-14 20:35

Ik neem aan dat Serin betaalt.. ? Pas maar op.

Waarom zou FXC zoiets verzinnen?

*

U I T

En daar gaan we, het konijnenhol in.

A P E N

V A N

B R A Z I L I .. E - C O L L E C T I E

* Dus FXC zag alleen in een een deken.lichaam

KLOPT. MAAR VAN VMS IS DAARNA NIETS MEER GEHOORD. ALS HIJ NIET IS { xii } DOODGEGAAN, HEEFT HIJ IN ELK GEVAL WEL HEEL GOED DOOD GESPEELD.

EH, JA.

Waarom? Als ze Straka vermoordden, was FXC er ook geweest. Dandood waren ze allebei en was er geen boek. 15154_

Was misschien het hele eiereneten. © 200 8 Mon a

eph19_

L13-20.018 Schip van Theseus p i-109.indd 12

D E

obituary_

card.indd

1-2

px 28 2– 1 rch k aarte n &

G A ST

brief

papie

r B.V .

Der olivenfa

R IM A

RGUS

ol iv ac eu

rbige Dickb

16-02-14 11:06

Ta b . X XVIII

auch .

.

s.

Männchen .

15-02-14

23:45


De ultieme leeservaring op papier. Het mooiste boek dat je ooit in handen zult krijgen. ‘S. is het mooiste boek dat ik ooit heb gelezen.’­ – The New Yorker

• verzegelde cassette • g ebonden geïllustreerde editie in full colour

©

foto’s en kaarten

corbino

• 1 8 instekers, waaronder


Een boek Twee lezers Een wereld vol mysterie, gevaar en verlangen

van de maker van de bekende tv-serie lost

j.j. abrams en doug dorst

j.j. abrams heeft meerdere Emmy’s gewonnen. Hij is producent,

S.

schrijver en regisseur van onder meer Lost, Star Trek, Alias, Fringe,

Twee jonge onderzoekers zijn gefascineerd door een oud

Cloverfield, Armageddon

boek, Schip van Theseus, van de illustere schrijver V.M. Straka.

en Super 8. S. is zijn

In de kantlijn van het oude boek maken zij aantekeningen,

debuutroman.

stellen vragen en confronteren elkaar met hun ideeën. Zo ontvouwt zich in S. een parallel verhaal, vol avontuur en doug dorst is schrijver

komen en dat iemand probeert de twee onderzoekers het

en geeft schrijfles aan

zwijgen op te leggen. Als lezer word je het mysterie inge-

Texas State University.

zogen waarvan niet alleen in het boek, maar ook online én

Zijn werk verscheen in

in de echte wereld aanwijzingen te vinden zijn. J.J. Abrams heeft baanbrekende programma’s bedacht, geschreven, geproduceerd en geregisseerd. Zijn werk staat

© debra hansen

liefde. Langzaam wordt duidelijk dat Straka iets is over-

McSweeney’s, Ploughshares, Epoch en andere tijdschriften, waaronder Politically Inspired.

bekend om de rijke verbeelding en het vernuft. Abrams is het creatieve brein achter deze prachtige gelaagde literaire

‘J.J. Abrams heeft het publiek bekoord door zijn meesterlijke gebruik van spanning, plotwendingen en special effects.’ – Wired Over Doug Dorst:

promotie

f i ct i e

Over J.J. Abrams:

• veel media-aandacht • etalagepakketten • i nformeer naar een inkijkexemplaar

non-fictie

puzzel.

bij uw accountmanager

‘Technisch gewaagd en bijzonder orgineel.’ – The New York

literaire thrillers

Times Book Review ‘De menselijkheid van de personages van Dorst kan het hart van de lezer breken.’ – Publishers Weekly

juni 2014 • ca. € 29,99 • gebonden in cassette • full colour geïllustreerd • 16 x 24,8 cm • 464 blz. • isbn 978 90 414 1963 7 • nur 302 • oorspronkelijke titel S. • oorspronkelijke uitgever Little, Brown • vertaling Robbert-Jan Henkes • omslagontwerp gebaseerd op een ontwerp van Melcher Media

9 78904 1 4 1 96 3 7

6 |7


In augustus verschijnt de nieuwe roman van Jannah Loontjens ‘Misschien wel niet biedt een intieme inkijk in het leven van een hedendaagse vrouw in al haar gedaantes. Ontroerende, filosofische gedachten lichten op middenin het alledaagse. Sterk werk!’ – Saskia de Coster

©

matthew leete / photodisc / getty images

‘Een fijnzinnig observator.’ – De Groene Amsterdammer


Misschien wel niet is een uitzonderlijke roman over de belangrijkste thema’s van deze tijd


jannah loontjens (1974) is filosoof en schrijver. In 2007 debuteerde ze met de roman Veel geluk. Haar tweede, enthousiast onthaalde roman Hoe laat eigenlijk (2011) werd genomineerd voor de Halewijn-literatuurprijs. In 2013 verscheen de essaybundel Mijn leven is mooier dan literatuur. Loontjens doceert literatuurtheorie en literair schrijven aan ArtEZ en de Gerrit Rietveld Academie. @JannahLoontjens

Š

karoly effenberger

www.jannahloontjens.nl


Meeslepende roman over vriendschap en ouderschap in een tijd waarin we niet durven te kiezen

jannah loontjens Misschien wel niet Misschien wel niet beschrijft vier dagen uit het leven van Mascha. Ze woont in Amsterdam, heeft net als haar vriend een goede baan en samen hebben ze twee kinderen. Ze leidt een leven dat exemplarisch lijkt voor deze tijd, waarin een grote keuzevrijheid, Whatsapp en Facebook het leven veraangenamen, maar ook ingewikkeld maken. Deze dagen uit Mascha’s leven schetsen een hedendaags beeld waarin velen zich zullen herkennen. Ze beleeft losbandige avonden met haar vrienden, doet haar best een goede moeder te zijn, houdt haar relatie onder de loep en heeft een geheime Facebook-affaire. Dagelijks voert ze de strijd met het nemen van haar verantwoordelijkheden. Misschien wel niet is een uitzonderlijk rijke roman, waarin niet alleen de lotgevallen van een jonge vrouw worden worden behandeld – een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om te durven kiezen. Over Hoe laat eigenlijk: ‘IJzersterk, bij vlagen Ingmar Bergmanachtig, psychologisch drama. Een subtiel geschreven, indringend verhaal.’ – • • • • de Volkskrant ‘Een filosofische roman die zich afspeelt in een wereld waarin plaats is voor zowel werkelijkheid als onwerkelijkheid.’ – Tubantia

promotie

f i ct i e

beschreven, maar ook de belangrijke thema’s van deze tijd

• feestelijke boekpresentatie • evenement i.s.m. slaa • interviews • boekhandelsoptredens • aandacht in dag- en weekbladen • leesexemplaren • voorpublicatie • M isschien-wel-niet-Facebook- campagne

augustus 2014 • ca. € 17,99 • luxe paperback • 12,5 x 20 cm • ca. 208 blz. • isbn 978 90 263 2652 3 • nur 301 • omslagontwerp Bloemendaal & Dekkers • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 263 2804 6

9 789026 3 26 5 2 3

10 | 11


Werk van bret anthony johnston verscheen in onder andere The Atlantic Monthly, Esquire, The Paris Review en The Best American Short Stories. Hij volgde een opleiding aan de Iowa Writers’ Workshop. Hij geeft schrijfcursussen aan Bennington College en Harvard, waar hij directeur van het Creative Writingprogramma is.

Š nina subin

www.bretanthonyjohnston.com


Hoe ga je als gezin verder als een happy end een illusie blijkt te zijn

‘Johnston ontleedt op geniale wijze de waarheid achter “een happy end”.’ – Alice Sebold

bret anthony johnston Zoals ik was Sinds de elfjarige Justin Campbell vier jaar geleden verdween, zitten zijn ouders en broer vast in een moeras van verdriet. Ieder probeert op z'n eigen manier verder te leven: Justins moeder werkt als vrijwilliger in een opvangcentrum voor dolfijnen, zijn vader zoekt afleiding in een affaire. En zijn jongere broer Griff doodt zijn tijd met skateboarden bij een verlaten motel. Maar dan komt het telefoontje van de politie: Justin is gevonden. De hereniging is een wonder, maar confronteert de gezinsleden meedogenloos met zichzelf, want hoe moeten ze nu samen verder? Met veel mededogen legt Bret Anthony Johnston haarscherp het verdriet en de hoop van een gezin na een traumatische ervaring bloot.

daarop uitgebeeld worden. Ik leef mee met dit gezin, terwijl zij het verleden achter zich proberen te laten. I love this novel.’ – John Irving

promotie

f i ct i e

angsten van iedere ouder en hun psychologische reactie

• vooruitleesactie • onlinecampagne • leesexemplaren

non-fictie

‘Als vader kan ik instaan voor de wijze waarop de ergste

‘Wat begint als een klein verhaal, eindigt als the great American novel in optima forma! Een onvermijdelijke, meesterlijk geschreven pageturner, barstensvol psychologisch raffine-

augustus 2014 • ca. € 19,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 352 blz. • isbn 978 90 414 2541 6 • nur 302 • oorspronkelijke titel Remember Me Like This • oorspronkelijke uitgever Random House • vertaling Bindervoet & Henkes • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 414 2630 7

literaire thrillers

ment.’ – Bindervoet & Henkes

9 78904 1 42 5 4 1 6

12 | 13


Al vele lezers hebben deze meeslepende roman omarmd op Amazon: • • • • • ‘Wat een geweldig boek! Steinberg zet deze familiegeschiedenis in de Joodse wijk Boyle Heights haarfijn neer en het verhaal draait om een hoofdpersoon die je niet snel vergeet. Sterk aanbevolen.’

• • • • • ‘Ik heb dit boek zelfs twee keer gelezen. De eerste keer voor het razendsnelle verhaal, de tweede keer om juist rustig alle details tot me te kunnen nemen, waardoor ik nog meer van het verhaal heb kunnen genieten.’

• • • • • ‘Wat een memorabele vertelster: een vrouw die je tegelijkertijd weet te verrassen en die je het gevoel geeft haar door en door te kennen. Meeslepend van begin tot eind.’


Een meeslepende familiegeschiedenis die zich afspeelt in de Joodse wijk van Los Angeles in de jaren dertig, Boyle Heights, over een tweeling

Š trevillion images

die niet met maar ook niet zonder elkaar kan.


janice steinberg behaalde een m.a. aan de universiteit van Californië in Irvine en doceerde Fiction Writing aan de universiteit van Californië in San Diego, waar ze tegenwoordig woont en

www.thetinhorse.com

© gaia steinberg

werkt als dansdocent.


Meeslepende roman over een beladen zussenrelatie in de jaren dertig van Amerika

janice steinberg Het blikken paardje De vijfentachtigjarige Elaine Greenstein is haar huis aan het opruimen wanneer ze een aanwijzing vindt van een mogelijk adres van haar verdwenen zus Barbara. Het is meer dan zestig jaar geleden dat haar tweelingzus het contact met haar familie voorgoed verbrak. Elaine denkt terug aan hun jeugd, aan hun gepassioneerde familie met opa Zayde, een blikslager uit Oost-Europa, en aan haar tegenstrijdige gevoelens van liefde en rivaliteit voor haar zus. Hoewel ze beiden opgroeiden in de jaren dertig in de Joodse wijk van Los Angeles, waren ze totaal verschillend. Elaine werd aangemoedigd te gaan studeren, terwijl Barbara haar zinnen zette op Hollywood. In het najaar van 1939 vertrok Barbara en liet slechts een raadselachtig briefje achter. Nu, zestig jaar later, krijgt Elaine de mogelijkheid op zoek te gaan naar haar verloren zus.

familiegeschiedenis geschreven over de vaak beladen band tussen moeders en dochters en zussen onderling, en over de manier waarop we onherroepelijk gevormd worden door degenen van wie we houden. ‘Meeslepend van begin tot eind, niet alleen vanwege de

promotie

f i ct i e

Met Het blikken paardje heeft Janice Steinberg een rijke

• aandacht in de vrouwenbladen • weggeefactie via social media • p os-materiaal op aanvraag • l eesexemplaren

sympathieke personages, maar ook vanwege de levendige beschrijvingen van de Joodse wijk van Los Angeles in de Tweede Wereldoorlog en de rake observaties over familiebanden en verraad.’ – Booklist

juli 2014 • ca. € 19,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • 384 blz. • isbn 978 90 472 0199 1 • nur 302 • oorspronkelijke titel The Tin Horse • oorspronkelijke uitgever Random House usa • vertaling Johannes Jonkers • omslagontwerp Janine Jansen • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 472 0460 2

9 789047 20 1 99 1

16 | 17


midprice

‘Een subtiele parodie op alle naoorlogse oorlogsliteratuur.’ – de Volkskrant

herman koch Eindelijk oorlog Eindelijk oorlog is het verhaal van iemand in wiens leven niets gebeurt en die daarom op zoek gaat naar gebeurtenissen uit zijn eigen verleden en uit dat van zijn familieleden, om zijn eigen leven alsnog in een dramatisch perspectief te kunnen plaatsen. Gaandeweg raakt deze hoofdpersoon – Herman is zijn naam – geobsedeerd door de geschiedenis van zijn onlangs overleden tante Mies uit Arnhem, zijn laatst overgebleven familielid, van wie de laatste sporen onherroepelijk dreigen te worden gewist. Hij wordt gedwongen terug te gaan naar zijn jeugd en naar die traumatische gebeurtenis die zijn leven heeft bepaald. Dat levert hem alsnog dat ene moment op dat hem in één klap met terugwerkende kracht tot deelnemer aan de wereldgeschiedenis maakt.

f i ct i e

‘Herman Koch heeft zijn wonderlijke verhaal met een groot gevoel voor stijl en timing in elkaar gezet. Zijn manier van schrijven is een zeldzame combinatie van uitbundigheid en ingetogenheid.’

non-fictie

– NRC Handelsblad ‘Dit is waar het bij Koch om draait: de tragische humor van het helse gewone.’ – Vrij Nederland

literaire thrillers

‘Een boek met een eigengereide hoofdpersoon die met al zijn angsten en overwegingen de lezer snel overhaalt aan zijn kant te gaan staan.’ – Doeschka Meijsing in Elsevier

juni 2014 • € 12,50 • paperback • 13 x 20 cm • 176 blz. • isbn 978 90 414 2641 3 • nur 301 • omslagontwerp Roald Triebels • e-book ca. € 7,99 • isbn 978 90 414 2645 1

9 78904 1 42 64 1 3


ZOMERCAMPAGNE promotie • vakantieaffiches • ansichtkaarten • landelijke postercampagne

f ic t i e

9 78904 1 4 1 5 608

literaire thrillers

non-fictie

9 789049 80 3 5 68

9 78904 1 4 1 6 5 1 3

9 78904 1 4 1 5 486

9 78904 1 4242 66

9 78904 1 4 1 5 49 3

9 78904 1 4 1 3 970


Langverwachte nieuwe roman van meesterverteller Meir Shalev ‘Meir Shalev weet hoe hij een verhaal moet

©

Anna Nemoy (Xaomena) / Flickr Open / Getty images

vertellen.’ – Ha’aretz


meir shalev (1948) woont en werkt in Jeruzalem. Hij wordt gerekend tot de grootste schrijvers uit de moderne Israëlische literatuur en zijn werk is in meer dan twintig landen vertaald. Eerder verschenen van hem onder meer De vier maaltijden, In den beginne, Het zat zo en Een duif en een jongen, waarvoor hij de prestigieuze Brennerprijs ontving, de hoogste literaire

© torsten silz anp

onderscheiding in Israël.


‘Shalev is een groot verteller, die, als hij eenmaal aan het vertellen is geslagen, de eigenaardige en vermakelijke verhalen uit zijn mouw schudt alsof hem dat geen enkele moeite kost.’ – de Volkskrant

meir shalev Een geweer, een koe, een boom en een vrouw In 1930 plegen drie boeren in een Joodse landbouwkolonie in Palestina zelfmoord – dat is in ieder geval de officiële lezing. De bewoners van de kolonie weten echter dat slechts twee van de mannen de hand aan zichzelf hebben geslagen. De derde is vermoord. Zeventig jaar later vertelt Roeta Tavori, lerares op de middelbare school van de landbouwkolonie en kleindochter van de moordenaar, over die gruwelijke gebeurtenis. En ze vertelt over de mannen in haar familie – haar grootvader, haar man, haar broer en haar zoon – van wie ze houdt, op wie ze kwaad is, die ze mist en die ze probeert te vergeven. Een geweer, een koe, een boom en een vrouw vertelt over mannenvriendschap, liefde en bedrog, wraak en verzoening.

Een geweer, een koe, een boom en een vrouw te lezen.’ – Makor Rishon ‘Shalev laat in deze roman wederom zijn talenten zien, die hem zo succesvol hebben gemaakt – zijn rijke en sensuele

promotie

f i ct i e

– het fascineert en intrigeert. Het is een groot plezier om

• a uteursinterviews • affiches • advertenties

non-fictie

‘Het boek doet denken aan een goed geschreven thriller

taalgebruik, het talent voor het vasthouden van dramatische spanning, zijn mooie beschrijvingen en zijn humor.’

literaire thrillers

– Sof HaShavua

september 2014 • ca. € 19,99 • luxe paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 288 blz. • isbn 978 90 414 2576 8 • nur 302 • oorspronkelijke titel Sjtajim doebiem • oorspronkelijke uitgever Am Oved, Tel Aviv • vertaling Ruben Verhasselt • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 414 2631 4

9 78904 1 42 5 768

22 | 23


midprice

‘Vol klanken, geuren en smaken – een boek om aan te ruiken, van te proeven en te smullen.’ – Trouw

meir shalev De grote vrouw Refael Maier is grootgebracht door ‘de grote vrouw’: een combinatie van zijn teruggetrokken moeder, krengerige zus, gierige grootmoeder en twee tantes. Zijn vader, grootvader en twee ooms zijn allen jong gestorven. Daardoor zit Refael gevangen tussen deze vrouwen, die hem steeds weer hun verhalen en geschiedenissen vertellen. Met zijn tweeënvijftig jaar is hij inmiddels de oudste nog levende man in zijn familie ooit, wachtend op het ongelukkige lot dat hem boven het hoofd hangt. In De grote vrouw springt Shalev heen en weer tussen tijd en plaats. Hij laat zien dat alles in het leven met elkaar is verstrengeld en dat verhalen de basis vormen van ons bestaan.

‘Het is proza alsof de schepper zelf op je afkomt.’

f i ct i e

– de Volkskrant

Wereldwijd uitgegeven door prestigieuze uitgeverijen

‘Ongewoon en wonderschoon.’ – De Groene Amsterdammer ‘De verhalen uit De grote vrouw hebben het in zich om verder verteld te worden, om werkelijk uit te groeien tot moderne volksvertellingen.’ – NRC Handelsblad

september 2014 • € 12,50 • paperback • 13 x 20 cm • ca. 416 blz. • isbn 978 90 414 1474 8 • nur 302 • oorspronkelijke titel Be-veto ba-midbar • oorspronkelijke uitgever Am Oved • vertaling Ruben Verhasselt • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 7,99 • isbn 978 90 414 1785 5

9 78904 1 4 1 4748


midprice

Het boek dat iedereen ontroert en achterlaat met een glimlach

nathan filer De schok van de val De negenjarige Matthew en zijn broer Simon sluipen tijdens hun vakantie stiekem ’s nachts naar buiten. Alleen Matthew komt veilig terug. Tien jaar later heeft hij nog steeds moeite met de gebeurtenissen van die nacht. Wat begint als een vertelling van een wanhopige jongen, verandert in het verhaal van een moedige jongeman die op zoek is naar een manier om de herinnering aan zijn broer levend te houden. Nathan Filer heeft met De schok van de val een ontroerend, hartverwarmend en universeel portret over verlies, liefde en familie geschreven. ‘Sterk is Filer in de atomen- en universummetaforen, die het emotionele verhaal diepte geven, iets universeels.’ – NRC Handelsblad ‘Filer geeft in deze roman een overtuigend beeld van de invloed van een traumatische gebeurtenis geestelijk totaal sticker van slag raakt. Matthews taalgebruik is levendig en zijn

observaties zijn soms verrassend treffend.’ – de Volkskrant ‘Filer bewaart een subtiel evenwicht tussen de tragiek van de schizofrenie van Matthew en de humor die er desondanks toch ook is.’ – • • • • Noordhollands Dagblad

Winnaar Costa Book Filer 35 mm_De schok van dAward

f i ct i e

denk- en leefwereld van een jongeman die mede onder

2013 voor book of the year

Verkocht Bekijk de aan 22 landen betoverende en Bekijk hier de trailer ontroerende trailer

‘Het is een boek dat met kop en schouders boven andere boeken uitsteekt. Zo bijzonder is het. Ik raad dan ook iedereen aan, vanuit de grond van mijn hart, dit boek te lezen.’ – Gerda Aukes, Boekhandel Den Boer, Baarn

juni 2014 • € 10,– • paperback • 13 x 20 cm • 264 blz. • isbn 978 90 414 2640 6 • nur 302 • oorspronkelijke titel The Shock of the Fall • oorspronkelijke uitgever HarperCollins • vertaling Nicolette Hoekmeijer • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 7,99 • isbn 978 90 414 2429 7

9 78904 1 42 6406

24 | 25


fieke gosselaar (Finsterwolde, 1982) is strafrechtjuriste bij de Rechtbank Noord-Nederland. Haar werk inspireerde haar tot het schrijven van Tussen de anderen. Ze verzorgt wekelijks

Groningse poĂŤziedebuut, Nova Zembla.

Š

Noord en in 2013 verscheen haar

jan glas

een radiocolumn voor omroep rtv


Vlijmscherpe schets van de zelfkant van de samenleving

fieke gosselaar Tussen de anderen Tussen de anderen draait om de zelfkant van de samenleving. Gosselaar weet in enkele raakgekozen zinnen het veelal uitzichtloze bestaan van deze mensen tot in de finesses weer te geven. Zo is er Tine, die na jarenlange mishandeling door haar man Arend geen andere uitweg meer ziet dan een uiterste noodgreep. Of Bella, wier kostbare nachtrust wreed wordt verstoord door de blaffende hond van haar buurvrouw. En Wendy, tot wanhoop gedreven door het getreiter van haar buurman, dat haar doet denken aan het seksueel misbruik door haar vader. Of Sven, die slachtoffer is geworden van een brute hennep-ripdeal. Wat al deze personages bindt is dat zij midden in de samenleving staan maar zich toch in situaties bevinden die voor veel mensen onzichtbaar

Tussen de anderen is een verpletterend sterk, literair debuut. Fieke Gosselaar heeft een soepele pen en schrijft geen woord te veel. Een belofte voor de toekomst. ‘Eenvoudig schrijven is niet gemakkelijk. Los van het feit

promotie

f i ct i e

blijven.

• leesexemplaren • acties op social media • auteursoptredens

dat je er een no-nonsense-mentaliteit voor moet hebben, is geestelijke bagage een noodzaak; de woorden, de zinnen moeten geladen zijn. Je krijgt de indruk van een vrouw voor wie leven en taal niet gescheiden zijn, zij leeft in haar taal.’ – Meander Magazine ‘Eigentijds, zwierig en jentig tegelijk.’ – Henk Scholte

augustus 2014 • ca. € 16,99 • paperback met stofomslag • 13,5 x 18 cm • ca. 176 blz. • isbn 978 90 414 2375 7 • nur 301 • omslagontwerp Bloemendaal & Dekkers • e-book ca. €9,99 • isbn 978 90 414 2628 4

9 78904 1 42 3 7 5 7

26 | 27


tatiana de rosnay (1961) brak internationaal door met de roman Haar naam was Sarah, waarvan in Nederland ruim een miljoen exemplaren zijn verkocht. De roman werd verfilmd met Kristin Scott Thomas in de hoofdrol en werd op toneel gebracht door Ursul de Geer. Van de schrijfster verschenen ook de romans Die laatste zomer, Kwetsbaar, Het huis waar jij van hield, Het appartement en Onvoltooid verhaal.

Š david ignaszewski-koboy

www.tatianaderosnay.nl


Hoe één verkeerde beslissing je leven kan veranderen in een hel

In Frankrijk meer dan 100.000 exemplaren verkocht

tatiana de rosnay Overspel

Hélènes overzichtelijke leven draait om haar man, haar kinderen en haar kleinkinderen. Ze is een voorbeeldige echtgenote, een perfecte vrouw. Tot ze op een zomerse dag in een impulsieve bui ingaat op de avances van een vreemdeling. Hélènes overspel eindigt in een nachtmerrie wanneer haar minnaar in bed een hartaanval krijgt en overlijdt. Ze vlucht en besluit deze misstap direct te vergeten en er nooit met iemand over te praten. Maar nog diezelfde avond komt ze erachter dat ze in alle paniek haar handtas in zijn appartement heeft laten staan. Geconfronteerd met een duivels dilemma gaat Hélène tot het uiterste om de waarheid te verhullen. Tatiana de Rosnay heeft met Overspel wederom een zenuwkarakterontwikkeling en spanningsopbouw zullen haar lezers, net als bij Het appartement, op het puntje van hun stoel laten zitten. Lezersreacties op Amazon: ‘Ik wilde in bed nog even een paar bladzijden lezen, maar ik deed het licht pas midden in de nacht uit, toen ik de laatste bladzijde had omgeslagen. Wat een spanning!’ ‘Hélène zakt weg in een neerwaartse spiraal van leugens

alles omvattende marketingcampagne met o.a.

f i ct i e

slopende psychologische thriller geschreven. De sterke

• postercampagne • interviews in Parijs op aanvraag • pos-materiaal • online advertentiecampagne • g rote lezersactie voor fans via social media

en verkeerde keuzes. Haar leven brokkelt beetje bij beetje af, haar zekerheden vallen weg en haar sociale vernislaagje bladdert af. Een beangstigend goede psychologische thriller!’

juli 2014 • ca. € 14,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • 168 blz. • isbn 978 90 472 0457 2 • nur 302 • oorspronkelijke titel Spirales • oorspronkelijke uitgever Éditions Héloïse d'Ormesson • vertaling Martine Woudt • omslagontwerp Janine Jansen • e-book ca. € 9,99 • isbn 978 90 472 0461 9

9 789047 204 5 7 2

28 | 29


midprice

‘Geestige en knap geconstrueerde roman over schrijven, roem en social media.’ – Trouw

tatiana de rosnay Onvoltooid verhaal De jonge Fransman Nicolas Duhamel ontdekt op een dag dat hij Russische roots heeft. Hij besluit om zijn zoektocht te beschrijven in een roman. Het boek wordt zo’n succes dat Nicolas drie jaar lang de wereld rondreist voor optredens en verslaafd raakt aan de aandacht en luxe. Vlak voor hij zijn nieuwe ‘meesterwerk’ moet inleveren vertrekt hij met zijn verloofde naar een Italiaans eilandje om aan zijn boek te werken, maar de vele verleidingen aldaar dwingen hem in een wel heel oncomfortabele positie.

‘Lyrisch geschreven.’ – AD Weekend ‘Tatiana de Rosnay flikt het opnieuw, een boek schrijven dat als een dolle wegleest.’

f i ct i e

– Dagblad De Limburger

Twee miljoen boeken van Tatiana de Rosnay verkocht in Nederland en Vlaanderen!

augustus 2014 • € 10,– • paperback • 13 x 20 cm • 336 blz. • isbn 978 90 472 0462 6 • nur 302 • oorspronkelijke titel A l’encre Russe • oorspronkelijke uitgever Éditions Héloïse d’Ormesson • vertaling Inge de Heer • omslagontwerp Janine Jansen • e-book ca. € 7,99 • isbn 978 90 472 0399 5

9 789047 2046 2 6


midprice

In totaal meer dan 100.000 exemplaren verkocht van De dinsdagvrouwen-serie

monika peetz De dinsdagvrouwen – Zeven dagen zonder Vijf vriendinnen gaan een week kuren Vijf vriendinnen gaan voor hun jaarlijkse uitstapje kuren in het afgelegen kasteelhotel Achenkirch om lichaam en geest in balans te brengen. Zonder telefoon, wifi, familieverplichtingen of werkdruk. Helaas ook zeven dagen zonder eten. Knagende honger, starre regels en meegereisde problemen leiden tot steeds nieuwe uitvluchten en ondermijnen iedere kuur. Van ontspanning is geen sprake: er zijn vooral misverstanden, strijd en slapeloze nachten. Met Zeven dagen zonder heeft Monika Peetz weer een heerlijke roman geschreven over vriendinnen, hun vriendschap, geheimen en loyaliteit.

‘Een heerlijk boek met goed opgebouwde spanning en diep uitgewerkte, bijzondere karakters.’ – De Telegraaf Vrouw

f i ct i e

‘De Duitse versie van Zadelpijn en ander damesleed. Zeven dagen zonder biedt naast amusement ook een ironische kijk op hoe ingewikkeld vrouwen het leven eigenlijk maken.’ – Happinez ‘Inspirerende vriendinnenroman vol herkenbare, grappige en pijnlijke scènes.’ – esta

juni 2014 • € 10,– • paperback • 13 x 20 cm • 280 blz. • isbn 978 90 472 0463 3 • nur 302 • oorspronkelijke titel Sieben Tage Ohne • oorspronkelijke uitgever Kiepenheuer & Witsch • vertaling Annemarie Vlaming • omslagontwerp b’IJ Barbara • e-book ca. € 9,99 • isbn 978 90 472 0348 3

9 789047 2046 3 3

30 | 31


promotie • l eesexemplaren op aanvraag • online voorpublicatie • actie via social media


Rijke familiegeschiedenis vervlochten met het donkere verleden van Duitsland

‘Een pageturner.’ – Brigitte

gisa klönne Verzwegen moeder Rixa’s moeder is met de auto verongelukt – bijna op dezelfde plaats als Rixa’s broer twaalf jaar daarvoor. De zoektocht naar een verklaring hiervoor leidt Rixa naar de oude pastorie van haar grootouders in Mecklenburg, waar ze als kind zorgeloze vakanties doorbracht. Maar Rixa’s herinneringen blijken bedrieglijk te zijn: ze ontdekt een goed bewaard familiegeheim dat donkere schaduwen werpt op het leven van haar moeder, haar broer en dat van haarzelf. Om zichzelf te bevrijden van deze erfenis uit het verleden © michael haus

duikt Rixa diep in haar familiegeschiedenis. Gisa Klönne heeft een buitengewoon mooie gelaagde familiesaga geschreven die het heden en het verleden verweeft, en net zo spannend is als de geschiedenis van Duitsland. ‘Buitengewoon indrukwekkend.’ – Westfalen-Blatt

gisa klönne (1964) studeerde Engels en politiDuitsland verschillende literaire prijzen. Gisa

persoonlijke tragedie – totdat uiteindelijk de historische

Klönne is kleinkind van een predikant uit

verhaallijn de antwoorden op Rixa’s vragen geeft.’

Mecklenburg en was jarenlang gescheiden van

– Nordkurier

haar familie door het IJzeren Gordijn.

f i ct i e

cologie en werkte bij tijdschriften. Ze won in ‘De roman vertelt het verhaal van politieke conflicten en

‘Klönne weet een enorme spanning te creëren.’ – Kölnische Rundschau

september 2014 • ca. € 19,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • 416 blz. • isbn 978 90 472 0408 4 • nur 302 • oorspronkelijke titel Das Lied der Stare nacht dem Frost • oorspronkelijke uitgever Pendo Verlag • vertaling Annemarie Vlaming • omslagontwerp Janine Jansen • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 472 0445 9

9 789047 204084

32 | 33


promotie • veel media-aandacht • affiches • advertenties • leesexemplaren


Sinds lange tijd weer een nieuwe roman van een van Europa’s belangrijkste auteurs

‘Kundera wordt met ieder nieuw boek Nobelprijswaardiger.’ – Pieter Steinz

milan kundera Het feest der onbeduidendheid De vrienden Alain, Ramon en Charles zijn op zoek naar het eindeloos goede humeur dat volgens de ernstige filosoof Hegel onontbeerlijk is voor de ware humor. Intussen denkt Alain over de navel als erotisch middelpunt van het lichaam, ontvlucht Ramon de lange rij bezoekers voor de engelen van Chagall, wil Charles een toneelstuk voor het marionettentheater schrijven en volhardt de voormalige acteur Caliban in zijn nep-Pakistaans waarmee hij niemand nog langer imponeert, behalve een Portugese © catherine helie

dienstmeid. Wat als we een grap niet als grap herkennen? Het feest der onbeduidendheid, de vierde Franse roman van Milan Kundera, zou gelezen kunnen worden als een bespiegeling over die vraag. Het is een meesterlijke roman van een gevierd auteur en een magistraal stilist.

milan kundera (Bohemen, 1929) geldt als een Sinds 1975 woont hij in Frankrijk en schrijft hij

manier enthousiaste lezers op de hak neemt.’ – La Stampa

in het Frans. De ondraaglijke lichtheid van het bestaan,

f i ct i e

van de belangrijkste hedendaagse schrijvers. ‘Een speels, vrolijk en groots boek, dat op een liefdevolle

dat tevens succesvol werd verfilmd, betekende ‘Een gelaagd boek, net zo kleurrijk als een Rubiks kubus…

Kundera’s internationale doorbraak. Hij ontving

Kundera is mijn favoriet voor de Nobelprijs.’ – Avvenire

talloze onderscheidingen en prijkt al jaren op het lijstje van mogelijke Nobelprijskandidaten. In

‘Meeslepend… De roman verkent alle aspecten van een in

2011 werd zijn werk opgenomen in de prestigi-

verval rakende beschaving zonder ook maar één ervan

euze Pléiadereeks, een eer die niet eerder aan een

serieus te nemen.’ – La Repubblica

levende schrijver werd verleend.

‘Dit boek viert de kwetsbaarheid van alle emoties. Waaronder verdriet, vreugde en schoonheid.’ – Il Corriere della Sera

september 2014 • ca. € 14,99 • gebonden • 12,5 x 20 cm • ca. 96 blz. • isbn 978 90 263 2819 0 • nur 302 • oorspronkelijke titel La fête de l’insignifiance • oorspronkelijke uitgever Gallimard • vertaling Martin de Haan • omslagontwerp Marry van Baar

9 789026 3 28 1 90

34 | 35


nickolas butler (1979) groeide op in Wisconsin. Hij studeerde aan de universiteit van Wisconsin en volgde de Iowa Writers’ Workshop. Zijn verhalen verschenen in diverse literaire tijdschriften.

Š olive juice studios

Shotgun Lovesongs is zijn debuut.


Jonathan Franzen meets Chad Harbach in een ode aan vriendschap en het leven op het Amerikaanse platteland

Door Publishers Weekly geselecteerd als veelbelovend debuut

nickolas butler Shotgun Lovesongs Vier vrienden zijn samen opgegroeid in het landelijke Wisconsin. Na hun jeugd zijn ze andere wegen ingeslagen; Henry bleef op de familieboerderij en trouwde met zijn jeugdliefde, terwijl de anderen op zoek gingen naar méér. Ronny werd rodeorijder, Kip zocht zijn fortuin in de stad en muzikant Lee werd in één klap beroemd met zijn debuutalbum Shotgun Lovesongs. Nu zijn ze alle vier weer terug in hun geboortestreek voor de bruiloft van Kip en dreigt oud zeer aan de oppervlakte te verschijnen. Iedereen blijkt de vriendschap anders te ervaren, en de vraag is of de banden nog zo sterk zijn als vroeger. Shotgun Lovesongs gaat over liefde en trouw, de kracht van muziek en de vraag waar we echt thuis horen.

over vriendschap en liefde.’ – The New Yorker ‘Een boek opgedragen aan Levon Helm, dat moet wel een goed boek zijn.’ – Erik van Itterzon, Boekhandel Stevens, Hoofddorp

promotie

f i ct i e

‘Het debuut van Nickolas Butler is een prachtig verhaal

• vooruitleesactie • online campagne • pos-materiaal • advertenties • leesexemplaren

juli 2014 • ca. € 19,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • 296 blz. • isbn 978 90 414 2377 1 • nur 302 • oorspronkelijke titel Shotgun Lovesongs • oorspronkelijke uitgever Thomas Dunne Books • vertaling Bert Meelker • omslagontwerp Roald Triebels • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 414 2627 7

9 78904 1 42 3 7 7 1

36 | 37


promotie • auteur beschikbaar voor interviews • veel media-aandacht • online voorpublicatie • boektrailer te zien op YouTube


‘Een aangrijpende, emotionele en vakkundig geschreven spionageroman over de Koude Oorlog, geïnspireerd op een waargebeurd verhaal.’ – Kate Mosse

jennie rooney Rode liefde Joan Stanley is een 87-jarige vrouw die een rustig leven leidt tot op een dag mi5 voor haar deur staat; een bezoek dat ze al jaren verwachtte. Tijdens het verhoor komt haar verborgen verleden aan het licht: Cambridge University is in 1937 het kloppend hart van ideologieën en idealisten. Een overdonderende wereld voor Joan, die daar als studente van bescheiden komaf in terecht komt. Met haar bontjas, haar enige waardevolle bezit, trekt ze de aandacht van de charmante Russische Sonya en haar charismati©mark pringle

sche neef Leo, die haar inwijden in hun communistische overtuigingen. Joan wordt verliefd op Leo, maar houdt zich afzijdig van zijn politieke activisme. Wanneer aan het eind van de oorlog de bom op Hiroshima valt besluit Joan, die inmiddels werkt aan de faculteit voor aan de Russen. Daarmee verraadt ze niet alleen haar land

jennie rooney werd in 1980 geboren in

maar ook haar nieuwe liefde Max, met wie ze samenwerkt.

Liverpool. Ze studeerde geschiedenis aan de

f i ct i e

atoomonderzoek, om geheime informatie door te spelen

universiteit van Cambridge en was lerares Rode liefde is een intrigerende roman over liefde, trouw en

Engels in Frankrijk voordat ze in Londen ging

spionage gezien vanuit een vrouwelijke hoofdpersoon. Bij

doorstuderen voor advocaat.

het lezen vraag je je voortdurend af: wat zou ik hebben

Haar eerste boek De laatste brief stond op de

gedaan als ik in Joans schoenen stond?

shortlist voor de Costa First Novel Award.

‘Een geniale, met veel vaart geschreven spionageroman

@jennierooney

met een meeslepende plot.’ – Marie Claire ‘Een ijzersterke roman over de verstrekkende gevolgen van één kleine handeling.’ – Literary Review

juli 2014 • ca. € 19,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • 368 blz. • isbn 978 90 472 0333 9 • nur 302 • oorspronkelijke titel Red Joan • oorspronkelijke uitgever Chatto & Windus • vertaling Astrid Huisman • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 472 0459 6

9 789047 20 3 3 3 9

38 | 39


taylor jenkins reid studeerde aan Emerson College in Boston en werkte in de entertainmentwereld en het onderwijs voor ze zich toelegde op het schrijven. Supernova is haar debuut en verschijnt in vijf landen.

Š

mila shah

www.taylorjenkinsreid.com


Hartverwarmende roman over de onverwachte vriendschap tussen een jonge vrouw en haar schoonmoeder from hell

taylor jenkins reid Supernova Heb je weleens van supernova's gehoord? Ze stralen feller dan welke ster ook en doven vervolgens heel snel uit, een korte explosie van energie. Wanneer Elsie op een regenachtige nieuwjaarsdag Ben Ross ontmoet, spatten de vonken er meteen vanaf. Binnen een paar dagen zijn ze smoorverliefd en tegen het eind van het voorjaar gaan ze in een opwelling naar Las Vegas om te trouwen. Negen dagen later wordt Ben geschept door een vrachtwagen en is hij op slag dood. Als Elsie in paniek aankomt in het ziekenhuis wordt ze geconfronteerd met Susan, Bens moeder. Zij weet niets van Elsies bestaan af en is geenszins van plan Elsie te accepteren als Bens echtgenote.

pen en gevoel voor humor de hartverwarmende romance tussen Elsie en Ben en het grootste verlies dat een moeder en echtgenote kan overkomen. ‘Ontroerend, dit boek raakt je recht in je hart. Een fantastisch sterk debuut.’ – Publishers Weekly starred review ‘Een hartverscheurende roman over leven en dood.’

promotie

f i ct i e

In Supernova verweeft Taylor Jenkins Reid met een elegante

• a uteur beschikbaar voor interviews • o nline campagne ‘hoe om te gaan met je schoonmoeder’ • online voorpublicatie

– Kirkus Reviews ‘Je zult lachen en huilen terwijl je door deze aanstekelijke roman heen vliegt.’ – Redbook

juni 2014 • ca. € 19,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • 336 blz. • isbn 978 90 472 0375 9 • nur 302 • oorspronkelijke titel Forever, Interrupted • oorspronkelijke uitgever Atria • vertaling Harmien Robroch • omslagontwerp Marlies Visser • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 472 0444 2

9 789047 20 3 7 5 9

40 | 41


midprice

Zinderende zomereditie

In totaal meer dan 85.000 exemplaren verkocht

marique maas Muren van glas De ontmoeting Wanneer de Brabantse Nadine de jonge succesvolle en beroemde ontwerper Daniel ontmoet, springt de vonk over. De dominante Daniel sleept haar mee in zijn wereld van glitter en glamour en zinderende erotische fantasieën. Overweldigd door zijn charme en extravagante levensstijl verliest Nadine geleidelijk de grip op haar leven. Gaandeweg begint de vraag te rijzen: is dit liefde, of alleen maar lust? juli 2014 • € 10,– • paperback • 13 x 20 cm • 336 blz. • isbn 978 90 414 2652 9 • nur 301 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • e-book ca. € 7,99 • isbn 978 90 414 2431 0 9 78904 1 42 6 5 3 6

f i ct i e

Harde grenzen Nadine heeft gebroken met Daniel. Hij is echter niet van plan om haar op te geven. Gaandeweg wordt ze geconfronteerd met de waarheid over haar verslavende minnaar. Hierdoor moet ze nu definitief een keuze maken. Kan ze Daniel en zijn seksuele verlangens aan? Zal ze haar grenzen verleggen? juli 2014 • € 10,– • paperback • 13 x 20 cm • 344 blz. • isbn 978 90 414 2653 6 • nur 301 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • e-book ca. € 7,99 • isbn 978 90 414 9 78904 1 42 6 5 3 6 2458 7

42

‘Vond je Vijftig tinten grijs spannend? You ain’t read nothing yet…’ – Cosmopolitan ‘Sensueel liefdesverhaal.’ – Glossy


midprice

‘Origineel en provocatief verhaal over de schijnheiligheid van de moderne samenleving.’ – Herman Koch

christos tsiolkas De klap Voor Hector en Aisha verandert alles wanneer tijdens hun barbecue een van de vrienden andermans kind een klap geeft. Iedereen op het feestje heeft een andere mening over het voorval. Dat zorgt niet alleen voor een tweedeling in de vriendengroep, maar dwingt hen allen ook over hun eigen leefwijze na te denken. Tsiolkas gebruikt het uitgangspunt van deze klap om de huidige westerse samenleving een spiegel voor te houden. Aan de hand van acht zeer uiteenlopende personages schetst hij overtuigend de verschillende vormen van (samen)leven in de moderne tijd, waarin ieder voor zich zijn eigen normen en waarden lijkt te bepalen.

‘De manier waarop Tsiolkas samenhang smeedt is knap. Een mooie roman over acht nare mensen.’ – NRC Handelsblad

Australië.’ – De Standaard ‘Sterke psychologische portretten. Het knappe van Tsiolkas is dat hij zijn personages in hun hemd zet zonder zijn mededogen met hen te verliezen.’ – Het Parool

Wereldwijd meer dan 1,2 miljoen exemplaren verkocht

f i ct i e

‘Eindelijk nog eens een spraakmakende roman uit

In 30 landen vertaald Meer dan 20.000 exemplaren in Nederland en Vlaanderen verkocht

juni 2014 • € 12,50 • paperback • 13 x 20 cm • 456 blz. • isbn 978 90 414 2642 0 • nur 302 • oorspronkelijke titel The Slap • oorspronkelijke uitgever Allen & Unwin • vertaling Paul Bruijn en Noor Koch • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 7,99 • isbn 978 90 414 1718 3

9 78904 1 42 6420

42 | 43


Met De klap zette Tsiolkas zich wereldwijd op de kaart, met Barracuda toont hij zijn meesterschap

©

corbino

‘Als je hier niet om moet huilen, dan leef je niet echt.’ – The Sunday Times


©

hélène desplechin 2010 / flickr / getty images

f i ct i e


christos tsiolkas (Melbourne, 1965) is van Griekse afkomst en is een van de belangrijkste hedendaagse Australische schrijvers. Hij schreef eerder romans en verhalen. De klap betekende zijn internationale doorbraak. www.barracuda.net.au

©

zoe ali

‘Tsiolkas is een meesterlijk chroniqueur van de tijdgeest.’ – The Guardian


‘Dit is het werk van een voortreffelijk schrijver, die zijn vak volledig verstaat, maar daarbij zijn bevlogenheid niet uit het oog heeft verloren. Barracuda is een grootse prestatie.’ – The Observer

christos tsiolkas Barracuda Daniel Kelly, afkomstig uit een arbeiderswijk in Melbourne, droomt van olympisch goud bij het zwemmen. Nadat hij wordt gescout door de zwemcoach van een prestigieuze particuliere school krijgt hij een beurs aangeboden. Zijn zelfingenomen en rijke klasgenoten mogen hem niet, en al helemaal niet wanneer hij door de coach wordt voorgetrokken. Het contrast tussen Daniels kleurrijke, warme familieleven thuis en de snoeiharde competitie op school is schrijnend. Wanneer Daniel alles verliest, leert hij wat het betekent om een goed mens te zijn – en wat er nodig is er een te worden. Barracuda – Daniels bijnaam – draait niet alleen om faalangst en zelfvertrouwen, maar is ook een zedenschets van het door sport bezeten Australië. Een verhaal over vriend-

‘Tsiolkas schetst als geen ander een beeld van deze tijd: levendig, rauw en confronterend.’ – The Herald Sun ‘Barracuda mag dan een aloud verhaal vertellen, het is zelden beter neergezet.’ – Sunday Telegraph

promotie

f i ct i e

schap en familiebanden, dromen en desillusies.

• a uteursinterviews in diverse media • lezersevenement • affiches • advertenties

juni 2014 • ca. € 21,99 • paperback • 15 x 23 cm • 400 blz. • isbn 978 90 414 2536 2 • nur 302 • oorspronkelijke titel Barracuda • oorspronkelijke uitgever Allen & Unwin • vertaling Tjadine Stheeman en Onno Voorhoeve • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 414 26321

9 78904 1 42 5 3 6 2

46 | 47


Š

todd antony / gallery stock / galeries / corbis / hollandse hoogte


non-fictie


Femke Halsema was vanaf 1998 kamerlid en vanaf 2002 fractievoorzitter van GroenLinks. In Pluche geeft zij zich rekenschap van haar jaren in de landelijke politiek. Deze ‘politieke memoire’ schetst bovendien een bijzonder tijdsbeeld van een zeer turbulente tijd in de Nederlandse samenleving

‘In de twaalfenhalf jaar dat ik er verbleef heb ik de Tweede Kamer zien veranderen van een besloten sociëteit in een

periode verdient reconstructie, ook door degenen die eraan deelnamen.’ Fragment uit het boek

©

schappelijke conflicten worden uitgevochten. Deze politieke

Martijn Beekman / Hollandse Hoogte

publieke arena waar soms op het scherp van de snede maat-


grootse marketingcampagne met o.a. • feestelijke boekpresentatie • veel media-aandacht • landelijke postercampagne

• advertenties • social media-actie • pos-materiaal • boekhandelsoptredens


Een persoonlijke en openhartige autobiografie van Femke Halsema over haar jaren in de landelijke politiek

femke halsema Pluche Een politieke memoire 17 december 2011 – Femke Halsema vertrekt uit de Tweede Kamer. Na twaalfenhalf jaar is het afscheid definitief: van vertegenwoordiger van een collectief wil ze weer individu worden. In Pluche blikt ze voor het eerst terug op haar leven in de landelijke politiek: van haar begintijd als nieuwbakken kamerlid tot geliefd fractievoorzitter die heel zichtbaar was in het publieke debat. Ze beschrijft de impact die de harold pereira

politiek op haar leven heeft gehad – op haarzelf en haar denken en handelen, maar ook op de mensen om haar heen: haar vrienden, man en kinderen.

©

Daarbij geeft Pluche een bijzonder tijdsbeeld. Halsema’s politieke carrière valt samen met een van de meest turbulente periodes in de geschiedenis van de Nederlandse poli-

femke halsema (1966) zat van 1998 tot 2011 voor

tiek. Met de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh,

GroenLinks in de Tweede Kamer. Van haar hand

de paspoortaffaire rond Ayaan Hirsi Ali en de opkomst van

verschenen Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast

Geert Wilders veranderden de Nederlandse politiek en

en hufterigheid (2008) en Zoeken naar vrijheid (2010).

samen-leving dramatisch.

Femke Halsema is nu werkzaam als publicist,

non-fictie

programmamaker en bestuurder. Pluche is een zeer openhartige autobiografie waarin Femke Halsema zich rekenschap geeft van haar politieke jaren zonder zichzelf te sparen. Het geeft een unieke en spraak-

@FemkeHalsema www.femkehalsema.nl

makende inkijk in de wereld van de landelijke politiek.

september 2014 • ca. € 19,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 288 blz. • isbn 978 90 263 2806 0 • nur 320 • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 14,99 • isbn 978 90 263 2807 7

9 789026 3 28060

52 | 53


promotie • feestelijke boekpresentatie • aandacht in dag- en weekbladen • 3 0 augustus wordt Freek de Jonge zeventig jaar


Een prachtig portret van een icoon van de jaren 60 en 70; een theatraal intellectueel en conservatief rebel

rob hartmans Freek De cultuurkritiek van een komiek Hoewel Freek de Jonge zonder meer de grootste komiek van zijn generatie is, heeft hij nooit uitsluitend de lach gezocht. Door zijn baanbrekende optredens met Neerlands Hoop in Bange Dagen geldt hij als een van de iconen van de jaren 60 en 70 – toen alle taboes en heilige huisjes gesloopt dienden te worden en de ultieme vrijheid het ideaal was – maar hij plaatste al vroeg vraagtekens bij deze culturele revolutie. Want wat doen we eigenlijk met onze vrijheid? Wat is de tol van het individualisme? Wat zijn de grenzen van de ratio en hoe leefbaar is een wereld zonder mythes? anja dierx

Op zoek naar de spanning tussen vrijheid en gebonden-

©

heid en tussen verstand en gevoel heeft Freek de Jonge zich ontpopt als een intellectueel die met theatrale middelen het vanzelfsprekende ter discussie stelt en ingaat tegen het kuddedenken. In Freek beschrijft en analyseert

rob hartmans is historicus en journalist. Hij pu-

historicus Rob Hartmans de ideeën van Freek de Jonge en

bliceert regelmatig in De Groene Amsterdammer en

plaatst hij ze tegen de achtergrond van de ontwikkelingen

Historisch Nieuwsblad. Bij Ambo | Anthos versche-

die Nederland sinds de jaren vijftig heeft doorgemaakt.

nen van hem Alleen in de wind (2007) en Vijandige

Over eerder werk:

meer twee essaybundels over intellectuelen en

‘In zijn boeiende en goed gedocumenteerde Vijandige

hun illusies: Vaarwel dan! (2000) en Grondsop en

broeders? laat Rob Hartmans overtuigend zien dat fascisme

verwarring (2013). Momenteel werkt hij aan een

toch iets heel anders is dan sociaaldemocratie.’

dissertatie over De Groene Amsterdammer.

non-fictie

broeders? (2012). Daarnaast publiceerde hij onder

– • • • • NRC Handelsblad

augustus 2014 • ca. € 18,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 240 blz. • isbn 978 90 263 2719 3 • nur 672 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 263 2800 8

9 789026 3 2 7 1 9 3

54 | 55


anton van hooff was tot 2008 hoofddocent klassieke geschiedenis aan de Universiteit Nijmegen. Sinds zijn pensionering doceert hij nog regelmatig klassieke talen aan het Stedelijk

en geeft lezingen over onderwerpen uit de klassieke geschiedenis. Van zijn hand verschenen eerder Nero & Seneca, Athene, Marcus Aurelius en Klassiek.

Š

voor diverse kranten en tijdschriften

merlijn doomernik

Gymnasium Nijmegen. Hij schrijft


‘Het moet een feest zijn Anton van Hooff als leraar te hebben.’ – NRC Handelsblad

anton van hooff Keizers van het Colosseum

Met het Colosseum bezorgden de drie Flavische keizers Rome een monument voor altijd. Vespasianus en zijn twee zoons Titus en Domitianus vormden de eerste echte keizerdynastie. De kwarteeuw van het Flavische keizerschap was vol dramatische gebeurtenissen: de Joodse Oorlog, burgeroorlogen, de opstand van ‘onze’ Bataven, stadsbranden, een pestepidemie, de ondergang van Pompeii door de uitbarsting van de Vesuvius en de bloedige spelen bij de inwijding van het Colosseum. Het staat symbool voor het beleid van de Flaviërs. Daarom mogen ze met recht de keizers van het Colosseum genoemd worden. Over Marcus Aurelius: keizer te doen landen in de context van zijn tijd. In die oude, vreemde wereld is Van Hooff een ideale gids.’ – Trouw Over Klassiek: ‘Hij is de ideale docent, die de relevantie van zijn verhaal op elke bladzijde ongedwongen bewijst.’ – Historisch Nieuwsblad

promotie • e venement i.s.m. Rijksmuseum van Oudheden • auteursoptredens en lezingen

non-fictie

‘Van Hooffs eruditie is overal voelbaar. Hij slaagt erin de

• acties via social media • aandacht in specialinterestmedia • v erschijnt aan de vooravond van de Maand van de Geschiedenis

september 2014 • ca. € 19,99 • paperback • geïllustreerd • 13,6 x 21,5 cm • ca. 256 blz. • isbn 978 90 263 2742 1 • nur 680 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • e-book ca. € 14,99 • isbn 978 90 263 2801 5

9 789026 3 2 742 1

56 | 57


tobias hürter (1972) studeerde

tijdschrift Hohe Luft en woont in München. @bescheidwisser

©

hoofdredacteur van het filosofie-

katharina sturm

filosofie en wiskunde. Hij is


Wat gaat er in je om als je van een berg valt en de dood in de ogen kijkt? Een leesbaar en persoonlijk boek over levenskunst

tobias hürter De dood is een filosoof Hoe een val van een berg mij de zin van het leven liet inzien Filosofie begint niet achter het bureau maar in grenssituaties, zo heeft filosoof Tobias Hürter ervaren. Bij een wandeling door de bergen valt hij in een afgrond van 500 meter diep. Hij blijft na 37 meter met zijn rugzak achter een rots hangen en overleeft zijn val. De dood is een filosoof is een verslag van het denkproces dat na zijn redding op gang komt en van de manier waarop de bijna-dood-ervaring hem heeft veranderd. Het ongeluk zet Hürter aan tot nadenken over het leven en de dood. Wat maakt dat we vaak zo bang zijn voor de dood? Hij verbindt zijn filosofische gedachten met theorieën van de grote denkers, van Lucretius en Plato tot Heidegger en hedendaagse filosofen. Met zijn persoonlijke en overtuigende verhaal laat hij ons – in een tijd waarin mensen steeds ouder worden – de waarde van sterfelijkheid zien en doet hij ons beseffen dat we de dood zonder angst als onderdeel van ons leven kunnen accepteren. ‘Verhelderende, onderhoudende non-fictie.’

promotie • aandacht in dag- en weekbladen • aandacht in specialinterestmedia non-fictie

– Süddeutsche Zeitung ‘Wat Hürter schrijft, geldt voor de meesten onder ons: je moet eerst een doodsmak maken om te beseffen dat je leven een geschenk is.’ – Joep Dohmen

juni 2014 • ca. € 18,99 • paperback • 12,5 x 20 cm • ca. 192 blz. • isbn 978 90 263 2791 9 • nur 730 • oorspronkelijke titel Der Tod is ein Philosoph • oorspronkelijke uitgever Piper Verlag • vertaling Marten de Vries • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 263 2802 2

9 789026 3 2 79 1 9

58 | 59


‘Phillips is een dichter onder de denkers.’ – Wim Brands

adam phillips is psychoanalyticus. Hij is gasthoogleraar aan de faculteit Engels van de universiteit van

verzorgt hij sinds 2003 de uitgave van het verzameld werk van Freud. Bij Ambo | Anthos verschenen eerder in vertaling In onbalans en Het ongeleefde leven.

©

verschillende boeken. Voor Penguin

eammon mccabe crop

York en veelgeprezen auteur van


Een toegankelijke introductie op het leven en het denken van Freud, door de belangrijkste psychoanalytische schrijver van Engeland volgens The New Yorker

adam phillips Freud De geboorte van de psychoanalyse Hoe was Freud voordat hij de basis legde voor de invloedrijkste behandelmethode in de psychologie? En hoe kwam hij tot zijn theorieën? De jonge jaren van Freud zijn altijd onderbelicht gebleven, mede doordat er weinig bronnen zijn overgeleverd. Adam Phillips neemt juist deze decennia uit het leven van de grondlegger van de psychoanalyse als uitgangspunt en beschrijft daarmee de geboorte van de psychiatrie en toont aan hoezeer Freuds jeugd zijn latere werk beïnvloed heeft. Daarnaast geeft Freud een kleurrijk beeld van de joodse gemeenschap in Wenen rond het fin de siècle, een periode waarin er voor joodse intellectuelen een ongekende bewegingsvrijheid bestond, maar ook een tijdperk waarin de eerste tekenen van de genadeloze repressie die zou volgen al zichtbaar waren. Over eerder werk: ‘In In onbalans gaan flink wat deuren van het slot. Of het de goede zijn weten we niet, maar het is verdomd interessant

promotie • aandacht in dag- en weekbladen • aandacht in specialinterestmedia non-fictie

te kijken wat erachter verscholen ligt.’ – de Volkskrant ‘Philips leert ons nadenken over onze imperfecties. Warm aanbevolen voor de hulpelozen onder ons.’ – De Morgen

juni 2014 • ca. € 18,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 192 blz. • isbn 978 90 263 2796 4 • nur 730 • oorspronkelijke titel Becoming Freud • oorspronkelijke uitgever Yale University Press • vertaling Rob Kuitenbrouwer • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 263 2805 3

9 789026 3 2 7964

60 | 61


‘Ik struin door Harar, Ethiopië, op zoek naar sporen van Arthur Rimbaud, die er zijn laatste jaren sleet als koffie- en wapenhandelaar. Ik wandel rond Walden Pond en probeer me voor te stellen hoe Thoreau het bos zijn thuis maakte. Wat doe ik op al die plekken? Zijn het seculiere pelgrimstochten die een diepe behoefte bevredigen?’

auke hulst (1975) brak definitief door met zijn sterk autobiografische roman Kinderen van het Ruige Land, die genomineerd werd voor de bng Literatuurprijs, en bekroond met de Cutting Edge Award en de prijs voor het Beste Groninger Boek. In 2007 schreef hij samen met tekenaar Raoul Deleo het literaire reisboek De eenzame snelweg. In het spoor

www.aukehulst.net @aukehulst

©

nieuwe roman Slaap zacht, Johnny Idaho.

tom van der leij

van Jack Kerouac. In 2015 verschijnt zijn


Persoonlijke reisverhalen op het snijvlak van kunst, filosofie en literatuur

auke hulst Buitenwereld, binnenzee De reis als verhaal, het verhaal als reis De afgelopen jaren reisde Auke Hulst de halve wereld over en schreef naar aanleiding daarvan essays en verhalen, die in Buitenwereld, binnenzee zijn gebundeld. Hun raison d’ être ontleende hij aan boeken, film, muziek en schilderkunst. Hulst neemt de lezer mee naar Harar in Ethiopië in het spoor van Arthur Rimbaud; langs Walden Pond, waar Thoreau zijn legendarische werk schreef; tijdens een gedoemde treinreis naar Moermansk; en op een zoektocht naar zijn grote held Haruki Murakami. Buitenwereld, binnenzee beweegt zich met inhoudelijke en stilistische bravoure op het snijvlak van kunst, filosofie en literatuur, en laat zien dat elke reis bovenal een innerlijke is.

‘Fraaie, voortdenderende, rare en buitenissige roman.’ – Kees ’t Hart, De Groene Amsterdammer ‘We zijn allemaal weg van Kinderen van het Ruige Land.’ – DWDD-Boekenpanel ‘Een prachtige roman, duidelijker kan de jury niet zijn.’ – BNG Juryrapport Over De eenzame snelweg: ‘De mooiste ode aan Kerouac in de Nederlandse literatuur.’ – Joost Zwagerman in Americana

promotie • aandacht in diverse media • voorpublicatie in landelijk dagblad • actie i.s.m. Columbus Magazine

non-fictie

Over Kinderen van het Ruige Land:

• o nline zomercampagne (met reisfoto’s) • boekhandelstournee • d warsligger� van Kinderen van het Ruige Land verschijnt gelijktijdig

juni 2014 • ca. € 16,99 • paperback met stofomslag • 13,5 x 18 cm • ca. 152 blz. • isbn 978 90 414 2621 5 • nur 508 • omslagontwerp Roald Triebels • e-book ca. € 9,99 • isbn 978 90 414 2629 1

9 78904 1 42 6 2 1 5

62 | 63


juli zeh (Bonn, 1974) ontving voor haar werk een groot aantal prijzen, waaronder de Duitse boekenprijs, de Hölderlin-Förder-prijs, de Per Olov Enquist-prijs, de Ernst Toller-prijs en eind 2013 de Thomas Mannprijs. In de zomer van 2013 was zij gastdocent aan de Universiteit van Frankfurt. www.juli-zeh.de

©

david finck

juli.zeh.autorin


Een van de meest toonaangevende Europese auteurs van dit moment over haar schrijverschap

juli zeh Briefroman Over schrijven, literatuur en schrijverschap Met voorwoord van Arjan Peters Schrijfster Juli Zeh krijgt van de Universiteit van Frankfurt een uitnodiging om als gastdocente over de poëtica van haar werk te spreken. Aanvankelijk slaat ze de uitnodiging af, omdat ze dit meer een zaak van literatuurwetenschappers vindt dan van een auteur zelf. Maar wanneer Zeh deze mening onderbouwt, geeft ze onbedoeld een inkijkje in de manier waarop haar werk tot stand komt. En passant geeft ze ook inzicht in het denken en doen van een schrijver, waarbij ze uitstapjes maakt naar de filosofie, de psychologie, de rechtsgeleerdheid en het literatuuronderwijs. In Briefroman geeft Juli Zeh door middel van verschillende brieven – gericht aan haar man, een bevriende literatuurwetenschapper en een bevriende collega – op een praktische en verhalende wijze inzicht in de achtergronden en werk. ‘Sinds 1959 worden colleges gegeven over poëtica, onder anderen door Nobelprijswinnaars Heinrich Böll en Günter Grass, maar zo wijs als Juli Zeh heeft nog niemand gesproken.’ – Frankfurter Allgemeine Zeitung

promotie • aandacht in dag- en weekbladen • actie met Schrijvenonline • leesexemplaren

non-fictie

fundamenten van het tot stand komen van een literair

Over Speeldrift: ‘Het sterke verhaal en de koele stijl maken van Speeldrift een filosofische detective, die de lezer moeiteloos in zijn ban houdt.’ – de Volkskrant ‘De vrouw die u moet lezen.’ – Knack

augustus 2014 • ca. € 18,99 • paperback • 12,5 x 20 cm • ca. 196 blz. • isbn 978 90 414 2538 6 • nur 323 • oorspronkelijke titel Treideln • oorspronkelijke uitgever Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung • vertaling Annemarie Vlaming • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 414 2633 8

9 78904 1 42 5 3 86

64 | 65


jan geurtz is de auteur van de bestsellers De opluchting, De verslaving voorbij, Verslaafd aan liefde (30.000 verkochte exemplaren) en Verslaafd aan denken (10.000 verkochte exemplaren). Geurtz studeerde orthopedagogiek, onderwijskunde en wetenschapsfilosofie, en is geïnspireerd door het boed- dhisme.

©

yamandú roos

www.jangeurtz.nl


Praktische tips voor een warme en spirituele relatie

jan geurtz Bevrijd door liefde Praktijkboek voor zelfacceptatie en geluk in relaties Verslaafd aan liefde bracht een kleine aardverschuiving teweeg in de perceptie van liefdesrelaties. Sinds de publicatie ervan ontving Jan Geurtz talloze vragen over dit onderwerp, die hij in dit praktijkboek uitvoerig behandelt. • Waarom laten we door ons eigen gedrag onze liefdesrelaties mislukken? • Hoe kunnen we liefdesrelaties aangaan die niet ver- zanden in een crisis of in een gezapig samenzijn? • Waarom doet het zo’n pijn als je partner vreemdgaat? • Hoe kun je elkaar ruimte geven voor persoonlijke groei zonder bekneld te raken in verwijt of verlatingsangst? Op toegankelijke wijze beschrijft Jan Geurtz de meest voorkomende relatieperikelen en hoe je daarvan kunt leren. Hij twee zelfstandige mensen waarin de liefde steeds meer tot bloei komt en bijdraagt aan het geluk en de ontplooiing van beide partners. Over Verslaafd aan liefde: ‘Er zijn boeken die je graag veel eerder had gelezen. Of boeken die je iedereen van harte wilt aanraden. Verslaafd

promotie • auteurslezingen en workshops • publieksacties • aandacht in specialinterestmedia

non-fictie

helpt je te werken aan een spirituele liefdesrelatie tussen

• online advertentiecampagne

aan liefde van verslavingsdeskundige Jan Geurtz behoort tot beide categorieën.’ – Dominique Haijtema, BNR Nieuwsradio

september 2014 • ca. € 17,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 208 blz. • isbn 978 90 263 2792 6 • nur 770 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • e-book ca. € 9,99 • isbn 978 90 263 2798 8

9 789026 3 2 7926

66 | 67


Voor de liefhebbers van The Office, Turbotaal en Paulien Cornelisse

de wethouder Bobotaal Over gebakken lucht en hoe je ermee wegkomt Bobotaal is het glijmiddel van de bestuurlijke sector. Door de wildgroei aan managers, clusterhoofden, communicatieadviseurs en consultants is een eigen taal ontstaan die oppervlakkigheid verhult en talloze vergaderuren vult. Een taal die aan elkaar hangt van betekenisloze constructies, maar waarmee je tegelijkertijd hogerop klimt, in status én salarisschaal. Dit boek neemt je mee naar situaties met een verhoogde kans op Bobotaal: de gemeenteraadsvergadering, een conferencecall en een strategisch adviestraject. Ook belicht De Wethouder op pijnlijk confronterende wijze de holle retoriek tijdens heidagen, functioneringsgesprekken en keynote speeches en laat daarmee zien wat Bobotaal ons vertelt over onze samenleving.

middenklasse. Hij kan anoniem blijven, want iedereen herkent hem in zijn leidinggevende, buurman of van de televisie. De Wethouder eet van het systeem, houdt het in stand, maar stelt het ook aan de kaak. Driemaal daags, op gezette kantoortijden, plaatst hij de beste Boboquotes op zijn Twitteraccount (15.000 volgers) en website. www.bobotaal.nl @Bobotaal

promotie • aandacht op radio & televisie • pos-materiaal op aanvraag • publieksacties

non-fictie

de wethouder is een van de hijgerige klimmertjes uit de

• acties op social media • aandacht in specialinterestmedia • post-its

Charles Groenhuijsen @Bobotaal over gruwelijk Nederlands. Lees & geniet!

augustus 2014 • ca. € 12,50 • paperback met stofomslag • geïllustreerd • 13,5 x 18 cm • ca. 208 blz. • isbn 978 90 263 2784 1 • nur 320 • omslagontwerp Opera Graphic Design • e-book ca. € 9,99 • isbn 978 90 263 2803 9 9 789026 3 2 784 1

68 | 69


De Grote Oorlog bij Ambo | Anthos

‘Een interessant boek.’ – Mieke

‘Met afstand het helderste overzichts-

van der Weij in TROS Nieuwsshow

werk in het Nederlands taalgebied.’ – De Groene Amsterdammer

Met een inleiding van Tom Lanoye

Met een voorwoord van Stefan Brijs

‘Met deze gedichten komen de

‘De beste memoires uit de loopgraven

miljoenen doden ineens weer heel

ooit.’ – NRC Handelsblad

dichtbij.’ – Dagblad van het Noorden


De ongeëvenaarde gedichten van Sappho weer leverbaar

sappho van lesbos Eros ontwortelt mijn hart Sappho wordt al sinds de oudheid beschouwd als de grootste lyrische dichteres. Ze was de eerste vrouw die haar persoonlijke en zelfs intiemste gevoelens in verzen uitdrukte en de eerste vrouw die de liefde bezong, vooral de liefde voor vrouwen. Van Sappho’s oeuvre, negen boekrollen, is slechts een klein deel bewaard gebleven. Aart Wildeboer en Pierre de Lima de Prado vertaalden de gedichten en fragmenten van de vrouw die nog steeds tot de verbeelding van velen spreekt. ‘Het werk van Sappho doet nog altijd fris en modern aan. De kloof tussen Sappho en moderne dichters blijkt soms verbluffend klein.’ – Noordhollands Dagblad

sappho werd in de zevende eeuw voor Christus geboren op het eiland Lesbos. Over haar leven

september 2014 • € 15,– • paperback met stofomslag • 13,5 x 18 cm • ca. 152 blz. • isbn 978 90 263 2823 7 • nur 306 • vertaling Aart Wildeboer en Pierre de Lima de Prado • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 9,99 • isbn 978 90 263 2829 9

poëzie

doen vele mythen de ronde.

9 789026 3 282 3 7

70 | 71


3 klassiekers 30 jaar in Nieuwe edities me introductieprijs va

thomas harris Ik ben o.k. Jij bent o.k. In deze bestseller laat psychiater Thomas Harris zien hoe de mens werkelijk vrij kan worden en op volwassen wijze met zijn kinderen en zijn medemensen kan omgaan. Harris maakt begrijpelijk waarom wij handelen zoals we doen, waarom wij altijd op een bepaalde wijze reageren en wat nu eigenlijk de basis is van ons gedrag. juli 2014 • introductieprijs € 15,– (na drie maanden € 19,99) • paperback • 13 x 20 cm • 320 blz. • isbn 978 90 263 2820 6 • nur 770 • oorspronkelijke titel I’m ok You’re ok • oorspronkelijke uitgever Harper & Row • vertaling Elisabeth Swildens • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 9,99 • isbn 978 90 263 2588 5 9 789026 3 28206


druk t tijdelijke n € 15,‒ robin norwood Als hij maar gelukkig is Er zijn vrouwen die te veel in de liefde investeren en er te veel van verwachten, vrouwen die de neiging allemaal in de hoop dat híj gelukkig zal zijn. Dit krampachtige verlangen tast vaak het emotionele

Als ik nee zeg, voel ik mij schuldig

welzijn van die vrouwen aan en kan zelfs hun fysieke

Kiezen houdt in dat je nee kunt zeggen. Waarom zijn

hoe je eraan kunt ontsnappen.

de meeste mensen daar zo slecht in? Waarom voelen we ons schuldig als we het toch doen en proberen we via allerlei uitvluchten aan het nee-zeggen te ontkomen? Dankzij dit boek van psychotherapeut dr. Manuel Smith kunnen veel mensen beter voor zichzelf opkomen en hebben ze meer rust in hun leven.

gezondheid en veiligheid in gevaar brengen. In Als hij maar gelukkig is laat psychotherapeute Robin Norwood zien hoe verlammend zelfopoffering kan werken en

non-fictie

manuel j. smith

hebben zichzelf op te offeren en weg te cijferen,

juli 2014 • introductieprijs € 15,– (na drie maanden € 19,99) • paperback • 13 x 20 cm • 352 blz. • isbn 978 90 263 2821 3 • nur 770 • oorspronkelijke titel Women Who Love Too Much • oorspronkelijke uitgever Jeremy F. Tarcher • vertaling Wineke Boegborn • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 9,99 • isbn 978 90 263 2358 4 9 789026 3 2 768 1

juli 2014 • introductieprijs € 15,– (na drie maanden € 19,99) • paperback • 13 x 20 cm • 256 blz. • isbn 978 90 263 2822 0 • nur 770 • oorspronkelijke titel When I Say No, I Feel Guilty • oorspronkelijke uitgever The Dial Press • vertaling Casper 9 789026 3 282 20 Hendriks • omslagontwerp Marry van Baar

72 | 73


Hardgras.nl is vernieuwd Met dagelijks nieuwe blogs van onder meer Hugo Borst,

Hard gras @Hardgras1

©

Egmond, Janneke van der Horst en Özcan Akyol.

merlijn doomernik

Henk Spaan, Herman Koch, P.F. Thomése, Michel van


Hard gras Op naar Rio Hard gras is hét voetbaltijdschrift voor lezers en viert dit jaar alweer zijn 20-jarige jubileum. Onder redactie van Henk Spaan, Matthijs van non-fictie

Nieuwkerk en Hugo Borst worden de meest aangrijpende, hilarische, serieuze en tegendraadse voetbalverhalen verzameld. In de zomernummers 96 en 97 wordt toegeleefd naar en teruggekeken op het wk in Rio komende zomer.

Nummer 96 • 21 juni 2014 • ca. € 8,95 • paperback • geïllustreerd • 16,5 x 23 cm • ca. 120 blz. • isbn 978 90 263 2768 1 • nur 489 • omslagontwerp Ko van Ravenswaay • e-book ca. € 6,99 • isbn 978 90 263 2774 2 Nummer 97 • 23 augustus 2014 • ca. € 8,95 • paperback • geïllustreerd • 16,5 x 23 cm • ca. 120 blz. • isbn 978 90 263 2769 8 • nur 489 • omslagontwerp Ko van Ravenswaay • e-book ca. € 6,99 • isbn 978 90 263 2775 9

9 789026 3 2 768 1

9 789026 3 2 7698

74 | 75


Š

tetra images / getty images

literaire thrillers


The Bridge meets Jussi Adler-Olsen in deze nieuwe sensatie van Scandinavische bodem


Š

literaire thrillers

thron ullberg

79 | 79


stefan ahnhem woont in Stockholm en heeft zich ruimschoots bewezen als scenarioschrijver o.a. voor de Wallander-reeks. Hij heeft in de televisie- en filmbranche gewerkt en zetelt in het bestuur van de Zweedse schrijversorganisatie. De vertaal- en filmrechten

verkocht.

Š

razendsnel aan zeven landen

thron ullberg

van Zonder gezicht werden


Stefan Ahnhem laat een nieuwe, krachtige en intelligente Zweedse rechercheur opstaan

stefan ahnhem Zonder gezicht De eigenzinnige rechercheur Fabian Risk heeft Stockholm verruild voor zijn geboortestad Helsinborg om daar een nieuwe start met zijn gezin te maken. Ze zijn nog niet gesetteld of Risk wordt gevraagd mee te werken aan een nieuwe zaak. Er is een moord gepleegd op een oud-klasgenoot van hem. De man is verminkt aangetroffen, met zijn handen afgezaagd. Niet veel later wordt een tweede klasgenoot vermoord. Risk vermoedt een link met het verleden en voelt zich persoonlijk betrokken. Terwijl Risk en zijn collega’s dieper in de zaak duiken, realiseren ze zich dat ze te maken hebben met een moordenaar die gevaarlijker is dan ze ooit voor mogelijk hielden. Voor de veiligheid van de oud-klasgenoten biedt de politie ze bescherming op het bureau, maar onbedoeld halen ze hiermee ook de moordenaar naar binnen… Zonder gezicht is een bloedstollende thriller over de gruwelijke effecten van pesten en buitensluiting, en over de ultieme wraak. Dit is het eerste deel in de thrillerreeks met Fabian Risk in de hoofdrol. ‘Het komt niet vaak voor dat een thriller je vanaf de eerste pagina grijpt en je niet meer loslaat.’ – Michael Hjort en

• landelijke postercampagne • advertenties • leesexemplaren • socialmediacampagne • actie met landelijk dagblad literaire thrillers

Hans Rosenfeldt

uitgebreide marketingcampagne met o.a.

juni 2014 • ca. € 19,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 448 blz. • isbn 978 90 414 2531 7 • nur 305 • oorspronkelijke titel Offer utan ansikte • oorspronkelijke uitgever Bokförlaget Forum • vertaling Bart Kraamer • omslagontwerp Studio Jan de Boer • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 414 2634 5

9 78904 1 42 5 3 1 7

80 | 81


Bestsellerauteur Marion grootse thriller over ver ‘Pauw formuleert krachtig en vaak zelfs prachtig. En ze is grappig. Haar romans zijn allemaal voorzien van ondeugende twists. Die kunnen zitten in een absurdistische verhaalwending of de vorm aannemen van snedige observaties. Humor als

©

tetra images / getty images

relativering.’ – NRC Handelsblad


Pauw is terug met een stoorde familierelaties


allesomvattende marketing- campagne met o.a. • veel aandacht in de media • landelijke postercampagne • signeertour • affiches • advertenties • online advertentiecampagne

marion pauw (1973) is auteur, freelance journalist en copywriter. In 2005 debuteerde zij met Villa Serena. Haar definitieve doorbraak naar het grote publiek bereikte ze met Daglicht (2008), waarmee ze de Gouden Strop won en dat werd verfilmd door Eyeworks, met in de hoofdrollen Angela Schijf, Fedja van Huêt en Monique van de Ven.

©

mike bloem

www.marionpauw.nl


Het wordt tijd dat pa gaat...

marion pauw Hemelen Ron Casper heeft in zijn leven een spoor van ongelukkige mensen achtergelaten en geniet op zesenzeventigjarige leeftijd nog volop van een hedonistische levensstijl. Zijn drie volwassen kinderen uit twee huwelijken kampen nog iedere dag met de gevolgen van hun traumatische jeugd. Ze zijn alle drie niet in staat om gezonde relaties aan te gaan. Niet met elkaar, niet met hun partner en niet met de mensen om zich heen. Als Ron Casper dan ook nog in rap tempo het familiekapitaal erdoorheen jaagt in luxebordelen, kunnen zijn kinderen maar tot één conclusie komen: het wordt tijd dat pa gaat hemelen. Marion Pauw heeft met Hemelen opnieuw een heftige thriller geschreven met herkenbare thema’s als jaloezie, overspel en verraad. Ieder personage heeft zijn eigen geschiedenis met Ron, waardoor de lezer voortdurend op het verkeerde been wordt gezet. Over Daglicht: ‘Een ongewone en goede thriller. Spat van de pagina’s af.’ – • • • • Algemeen Dagblad Over Jetset: ‘Het goede van Jetset is de verve en het overduidelijke plezier waarmee Marion Pauw met genreconventies en

literaire thrillers

archetypen jongleert.’ – NRC Handelsblad ‘Meerdere hoogtepunten van schandalig genot.’ – de Volkskrant ‘Een mooie variant op een klassiek thema’. – De Standaard juni 2014 • ca. € 19,99 • luxe paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 256 blz. • isbn 978 90 414 2486 0 • nur 305 • omslagontwerp Roald Triebels • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 414 2637 6

paperback 9 78904 1 424860

9 789049 80 3 5 06

84 | 85


claire mcgowan (1981) groeide op in een stadje in Noord-Ierland. Ze studeerde Engels en Frans aan Oxford University en verhuisde daarna naar Londen. Bij Ambo | Anthos verscheen eerder Verloren, ook met Paula Maguire in de hoofdrol.

©

alan harbord

www.clairemcgowan.net

juni 2014 • € 4,95 • paperback • 13 x 20 cm • 378 blz. • isbn 978 90 263 2818 3 (set van 6 exemplaren) • nur 305 • oorspronkelijke titel Lost • oorspronkelijke uitgever Headline • vertaling Lidwien Biekmann • omslagontwerp Roald Triebels • e-book ca. € 4,99 • 9 7 8 9 0 2 6 3 2 8 1 8 3 isbn 978 90 414 2448 8


In deze intelligente thriller toont Claire McGowan haar meesterschap

claire mcgowan Barre grond In het Ballyterrin-ziekenhuis gebeurt het ondenkbare: er wordt een baby van nog geen uur oud gestolen. Forensisch psycholoog Paula Maguire – zelf zwanger – krijgt de zaak toegewezen, samen met de unit Vermiste Personen. Hoewel de baby binnen een paar dagen wordt teruggevonden, is de zaak voor Maguire daarmee niet afgedaan. Haar gevoel blijkt juist, want niet veel later wordt het lichaam van een gruwelijk toegetakelde vrouw aangetroffen. Hoewel de zaken ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, is Paula er toch van overtuigd dat er een verband is. Wanneer dan ook nog eens een hoogzwangere vrouw vermist raakt, beseft Paula dat de moordenaar zich dichter bij huis ophoudt dan ze dacht. Over Verloren: ‘Het smaakt inderdaad naar meer.’ – Vrij Nederland ‘Een boek dat stevig binnenkomt.’ – • • • • de Volkskrant ‘De eigenzinnige Paula alleen al is de moeite waard om het boek te lezen. Al met al een prima debuut van de Ierse schrijfster.’ – • • • Dagblad van het Noorden

promotie • auteursinterviews mogelijk • leesexemplaren • online actie

‘McGowan, zelf opgegroeid in Noord-Ierland, weet op realistische en soms pijnlijke wijze over te brengen hoe de

literaire thrillers

roerige en bloedige geschiedenis van Noord-Ierland nog altijd doorwerkt in het heden.’ – Leeuwarder Courant

juni 2014 • ca. € 19,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 376 blz. • isbn 978 90 414 2386 3 • nur 305 • oorspronkelijke titel The Dead Ground • oorspronkelijke uitgever Headline • vertaling Els van Son • omslagontwerp Roald Triebels • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 414 2636 9

9 78904 1 42 3 86 3

86 | 87


promotie • auteursinterviews mogelijk • leesexemplaren • socialmediacampagne


Pelecanos geeft het begrip thriller een nieuwe betekenis: hij is een genre op zich

george pelecanos Dubbel Het lijkt gemakkelijk: het waardevolle schilderij Dubbelportret terughalen, dat door de ex-vriend van Grace Kinkaid van haar gestolen is. Dit is waar Spero Lucas goed in is: terugbrengen wat vermist wordt, discreet. Maar Grace wil meer. Ze wil dat Lucas op zoek gaat naar de man die haar heeft bedrogen – een gewelddadige crimineel. Lucas is iemand die weet hoe hij moet krijgen wat hij wil, giovanni giovannetti

of het nu een op de vlucht geslagen dief is of een getrouwde vrouw. Terwijl hij verwikkeld is in een toekomstloze liefdesaffaire en een gevaarlijke man op de hielen zit, wordt hij gedwongen te beslissen hoe ver hij zal gaan om

©

te krijgen wat hij wil. ‘Een van de beste hedendaagse auteurs.’ – de Volkskrant ‘Misschien wel de grootste levende Amerikaanse misdaad-

george pelecanos is kroniekschrijver van zijn

schrijver.’ – Stephen King

geboortestad Washington. Naast veelvuldig internationaal bekroond auteur is hij film-

‘Heerlijk zijn Pelecanos’ dialogen. Het is geen toeval dat

en tv-producent, onder andere van The Wire.

een paar van de beste afleveringen van The Wire door hem

Zijn Tuinier van de nacht werd door de Volkskrant,

zijn geschreven.’ – De Morgen

Algemeen Dagblad en Het Parool uitgeroepen tot

literaire thrillers

thriller van het jaar.

juli 2014 • ca. € 17,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 288 blz. • isbn 978 90 414 2540 9 • nur 305 • oorspronkelijke titel The Double • oorspronkelijke uitgever Little, Brown and Company • vertaling Ernst de Boer en Ankie Klootwijk • omslagontwerp Roald Triebels • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 414 2638 3

9 78904 1 42 5 409

88 | 89


katherine ewell (1995) studeert Engels en biologie aan Stanford University, San Francisco. Met De perfecte moordenaar breekt zij internationaal door en ze verkocht de vertaalrechten aan diverse

Š

@KateEwell www.katherineewell.blogspot.com

imk studio

landen.


Negentienjarig talent debuteert met een ijzingwekkende thriller over een jonge vrouwelijke seriemoordenaar

katherine ewell De perfecte moordenaar Londen wordt geteisterd door een seriemoordenaar die uiterst professioneel te werk gaat, geen sporen achterlaat en geen duidelijk motief heeft. Kit Ward, een zeventienjarige scholiere, heeft thuis een wel heel bijzondere opleiding gehad. Ze is namelijk van kleins af aan in de leer geweest bij haar moeder en is nu de perfecte moordenaar. Moordopdrachten kunnen bij haar ingediend worden via een postbus. Kit probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen, haar morele kompas wordt geleid door het idee dat er geen goed en geen kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een vriendschap haar hele filosofie op de kop zet. Katherine Ewell heeft met De perfecte moordenaar een snoeihard verhaal neergezet. Ewells schrijftalent blijkt uit de diepere, onderliggende thema’s over goed en kwaad en over de relevantie van rechtvaardigheid. ‘Ongewoon en meeslepend debuut.’ – Kirkus Reviews ‘Filosofische diepgang , precaire levensvragen en perfecte beschrijvingen van moorden. Genoeg stof om over te

• leesexemplaren • grootse socialmediacampagne • online advertentiecampagne • guerrilla-outdoorcampagne

literaire thrillers

discussiëren en van te genieten.’ – ALA Booklist

promotie

juni 2014 • ca. € 19,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 288 blz. • isbn 978 90 414 2478 5 • nur 305 • oorspronkelijke titel Dear Killer • oorspronkelijke uitgever HarperCollins • vertaling Elise Kuip • omslagontwerp Roald Triebels • e-book ca. € 12,99 • isbn 978 90 414 2635 2

9 78904 1 42478 5

90 | 91


Aan niemand vertellen genomineerd voor NS Publieksprijs ‘Aan niemand vertellen biedt een spannend verhaal met een verrassende plot.’ – • • • • Noordhollands Dagblad ‘Het boek schreeuwt na de ontknoping om meer, meer, meer!’ – Limburgs Dagblad ‘Aangrijpend, invoelend en meeslepend. Lois Elzinga heeft haar handtekening gezet. En wat voor een!’

©

©

‘Vaardig geschreven en fascinerend.’ – Margriet

allard schager / flickr open / getty images (stadsbeeld) mark owen / arcangel images (vrouw)

– • • • • Crimezone.nl


In totaal meer dan 200.000

literaire thrillers

exemplaren verkocht

93 | 93


allesomvattende marketingcampagne met o.a. • landelijke postercampagne • signeertour • affiches • advertenties • online advertentiecampagne • online lezersactie

simone van der vlugt is een van Nederlands grootste thrillerschrijfsters. Van haar thrillers zijn er meer dan twee miljoen verkocht. Ze won diverse prijzen voor haar boeken, waaronder de NS Publieksprijs voor Op klaarlichte dag.

hoofdrol. @Simonevdvlugt www.simonevandervlugt.nl

©

Alkmaarse rechercheur Lois Elzinga in de

wim van der vlugt

Vraag niet waarom is het derde deel met de


‘Bij een serie is het uiteraard de bedoeling dat we verslaafd raken, en dat lukt Simone prima.’ – Flair

simone van der vlugt Vraag niet waarom Op het parkeerterrein van een Alkmaars winkelcentrum wordt een vrouw neergestoken. Niet lang daarna overlijdt een schoolmeisje in de steeg achter haar huis aan haar verwondingen en kort daarop wordt er een derde steekpartij gemeld. Maar er is weinig dat deze slachtoffers met elkaar verbindt. Samen met haar vaste partner Fred staat Lois Elzinga weer voor een mysterie. Ondertussen maakt Lois’ zus Tessa een moeilijke periode door en heeft ze ook nog eens last van een onbekende gluurder. Voor beide zussen geldt dat het verleden dichterbij komt dan hun lief is. De verhaallijnen van de steekpartijen in Alkmaar en die van Lois’ problematische jeugd worden moeiteloos met elkaar vervlochten. Simone van der Vlugt heeft weer een

f i ct i e

ijzersterke psychologische thriller geschreven. ‘Je wordt niet zomaar vijf keer genomineerd voor de NS Publieksprijs.’ – NRC Handelsblad

non-fictie

‘Niet elke schrijver kan een serie neerzetten, maar Simone

juni 2014 • ca. € 19,99 (luxe paperback) • ca. € 24,99 (gebonden) • 13,6 x 21,5 cm • ca. 288 blz. • isbn 978 90 414 2578 2 (luxe paperback) • isbn 978 90 263 2810 7 (gebonden) • nur 305 • omslagontwerp Roald Triebels • e-book ca. € 14,99 • isbn 978 90 414 2639 0

luxe paperback 9 78904 1 42 5 782

literaire thrillers

van der Vlugt slaagt er wél in.’ – Kek mama

gebonden 9 789026 3 28 1 07

9 789049 80 3 5 3 7

94 | 95


midprice

Meer dan 75.000 exemplaren verkocht. Nu in midprice

simone van der vlugt Morgen ben ik weer thuis Wanneer de elfjarige Britt na haar turnles niet meer thuiskomt, wordt al snel duidelijk dat dit geen gewone vermissing is. Lois en haar team worden op de zaak gezet. Als het spoor naar het buitenland leidt, ziet Lois zich voor grote problemen gesteld, want over de grens heeft zij geen bevoegdheden meer…

‘Pakt je bij de strot.’ – NRC Handelsblad ‘Een pakkende thriller. Ook nu loopt het verhaal soepel en is de plot voldoende verrassend en spannend om tot de laatste bladzijde te boeien.’ – •••• Algemeen Dagblad ‘Indringend en invoelbaar geschreven.’

f i ct i e

– Leeuwarder Courant ‘De zorg en impact die een grote ontvoeringszaak op een rechercheur heeft, wordt goed omschreven.’

non-fictie

– Dagblad de Limburger ‘Het eerste deel, Aan niemand vertellen, was veelbelovend en werd goed ontvangen. Haar nieuwe zal dit succes evenaren, zo niet zelfs overtreffen.’

literaire thrillers

– •••• Crimezone

september 2014 • € 12,50 • paperback • 13 x 20 cm • 280 blz. • isbn 978 90 414 2649 9 • nur 305 • omslagontwerp Roald Triebels • e-book ca. € 9,99 • isbn 978 90 414 2808 4

9 78904 1 42 6499


nicci french

nicci french

Vang me als ik val

Verloren

Holly Krauss is succesvol en heeft alles goed voor elkaar.

Nina Landry woont met haar twee kinderen op Sand-

Maar dat is slechts één kant van haar. De andere Holly

ling Island, in een kleine gemeenschap die wordt

is losbandig en wild, zoekt de verkeerde mensen op

omringd door troosteloze vlakten en de Noordzee. Ze

en belandt in riskante situaties. Wanneer haar ruige

viert haar veertigste verjaardag, waarvoor haar tiener-

kant de overhand neemt, begint het geduld van Holly’s

dochter Charlie een surpriseparty heeft georganiseerd.

geliefde en vrienden op te raken. Wie is er dan nog om

Iedereen is aanwezig, behalve Charlie zelf. Is ze weg-

haar op te vangen als ze valt?

gelopen? Of is er iets rampzaligs gebeurd?

‘Overtuigend en meeslepend.’ – De Telegraaf

‘De broeierige suspense is op elke pagina

literaire thrillers

pocket

Voordelig voor in de koffer

voelbaar.’ – Het Parool juni 2014 • € 7,50 • paperback • 13 x 20 cm • 336 blz. • isbn 978 90 414 2643 7 • nur 305 • oorspronkelijke titel Catch Me When I Fall • oorspronkelijke uitgever Michael Joseph • vertaling Molly van Gelder en Eelco Vijzelaar • omslagontwerp Roald Triebels • e-book ca. € 6,99 • isbn 978 90 414 1940 8 9 78904 1 42 64 3 7

juni 2014 • € 7,50 • paperback • 13 x 20 cm • 312 blz. • isbn 978 90 414 2644 4 • nur 305 • oorspronkelijke titel Losing You • oorspronkelijke uitgever Michael Joseph • vertaling Irving Pardoen • omslagontwerp Roald Triebels • e-book ca. € 6,99 • isbn 978 90 414 1941 5 9 78904 1 42 6444

96 | 97


Winnaar Man Booker Prize 2013

‘Meesterwerk. Overdonderend complex, knap geconstrueerd en stilistisch deugt alles.’ – Vrij Nederland ‘Dit is literatuur bij uitstek, die vanaf een fundament van voorgangers alleen naar zichzelf verwijst. De leeservaring zal je langer bijblijven dan het boek.’ – NRC Handelsblad ‘Briljante vertelkunst.’ ‘Nooit eerder keken we zo uit

– De Groene Amsterdammer

naar een roman van ruim achthonderd pagina’s.’ – Vogue

‘Dit verhaal gaat boven alles over de lust van

‘Onweerstaanbaar.’

verhalen vertellen.’

– The Telegraph

– Publishers Weekly


‘Verhoef op haar best. Je houdt geen nagels over!’

zomeractie

Verhoefs engste thriller ooit

– Veronica Magazine ‘Een onvervalste pageturner met een meesterlijke laatste plotwending.’ – de Volkskrant ‘De verhaallijnen komen op ingenieuze wijze samen. Verhoef vertelt het verhaal effectief, met prikkelende cliffhangers.’ – NRC Handelsblad ‘IJzersterk.’ – • • • • • Algemeen Dagblad ‘Prettig gecompliceerd en vlot geschreven.’

‘Verhoefs vlotte pen en de goed opgebouwde plot zorgen ervoor dat je De kraam-

– Twentsche Courant

hulp achter elkaar wilt uitle-

‘Een absolute aanrader!’ – Flair

nacht.’ – BOEK

zen, desnoods tot diep in de


zomeractie Deze 6 bestsellers tijdens De Maand van het Spannende Boek elk voor ₏ 15,– 15 mei t/m 31 juli


Meer dan 150.000 exemplaren verkocht

‘Het boek is een liefdevolle poging tot verzoening, tot herstel en vereeuwiging van de liefde.’ – NRC Handelsblad

Een uitverkochte bibliotheek Katwijk

250 mensen bij CODA Apeldoorn

250 lezers in de Spieghelkerk in Bussum


verschijningskalender juni J.J. Abrams en Doug Dorst S. Stefan Ahnhem

Zonder gezicht

Katherine Ewell De perfecte moordenaar Nathan Filer

De schok van de val

Nicci French

Vang me als ik val

Nicci French

Verloren

Auke Hulst

Buitenwereld, binnenzee

Tobias H端rter

De dood is een filosoof

Herman Koch

Eindelijk oorlog

Claire McGowan

Barre grond

Claire McGowan

Verloren

Marion Pauw

Hemelen

Monika Peetz

De dinsdagvrouwen Zeven dagen zonder

Adam Phillips

Freud

Taylor Jenkins Reid

Supernova

Christos Tsiolkas

Barracuda

Christos Tsiolkas

De klap

Simone van der Vlugt

Vraag niet waarom

Hard gras

Nummer 96

juli Nickolas Butler

Shotgun Lovesongs

Thomas Harris

Ik ben o.k. Jij bent o.k.

Marique Maas

Muren van glas De ontmoeting

Marique Maas

Muren van glas Harde grenzen

Robin Norwood

Als hij maar gelukkig is

George Pelecanos

Dubbel

Jenny Rooney

Rode liefde

Tatiana de Rosnay

Overspel

Manuel J. Smith

Als ik nee zeg, voel ik mij schuldig

Janice Steinberg

Het blikken paardje


augustus De Wethouder

Bobotaal

Fieke Gosselaar

Tussen de anderen

Rob Hartmans

Freek

Bret Anthony Johnston

Zoals ik was

Jannah Loontjens

Misschien wel niet

Tatiana de Rosnay

Onvoltooid verhaal

Juli Zeh

Over schrijven, literatuur en schrijverschap

Hard gras

Nummer 97

september Jan Geurtz

Spirituele liefde

Femke Halsema

Pluche

Anton van Hooff

Keizers van het Colosseum

Gisa Klรถnne

Verzwegen moeder

Milan Kundera

Het feest der onbeduidendheid

Sappho

Eros ontwortelt mijn hart

Meir Shalev

Een geweer, een koe, een boom en een vrouw

Meir Shalev

De grote vrouw

Simone van der Vlugt

Morgen ben ik weer thuis

SJ Watson

Voor ik ga slapen

net verschenen


Ambo | Anthos uitgevers

belgië

Herengracht 499, 1017 BT Amsterdam

VBK België Katwilgweg 2

T 020 - 524 54 11

2050 Antwerpen

F 020 - 420 04 22

F 03 - 355 28 40

 info@amboanthos.nl

www.amboanthos.nl

verkoop binnendienst Marianne Poupaert

verkoop binnendienst

T 03 - 355 28 36

T 020 - 524 54 57 / 020 - 524 54 17

 verkoop@vbku.be

F 020 - 420 04 22

Hans Tubbax

 verkoop@amboanthos.nl

T 03 - 355 28 42  verkoop@vbku.be

vertegenwoordiging Bertine Schipper

sales

M 06 - 512 61 842

Suzy Mertens

 bschipper@amboanthos.nl

T 0478 - 32 49 12

Suzanne Snel

 smertens@vbku.be

M 06 - 250 38 931

Tom Van Den Corput

 ssnel@amboanthos.nl

M 0497 - 03 26 15

Sander Steggink

 tvandencorput@vbku.be

M 06 - 158 22 950

Kim Hellemans

 ssteggink@amboanthos.nl

T 03 - 355 28 39 M 0494 - 52 35 60

algemene retail

 khellemans@vbku.be

Willemijn Peene M 06 - 50 438 983

marketing

 wpeene@amboanthos.nl

Els Wouters T 03 - 355 28 34

publiciteit en marketing

M 0486 - 80 51 53

Anne Broekman

 ewouters@vbku.be

T 020 - 524 54 35  abroekman@amboanthos.nl

Marije Lenstra T 020 - 524 54 65 M 06 - 51 138 062  mlenstra@amboanthos.nl

Emmelie Muijsers T 020 - 524 54 31 M 06 - 29 359 022  emuijsers@amboanthos.nl

Laura Starreveld T 020 - 524 54 39 M 06 - 11 786 980  lstarreveld@amboanthos.nl

distributie CB, Culemborg

Wijzigingen voorbehouden

vORMGEVING: ROALD TRIEBELS, opmaak: de ontwerperij, Karin van der meer

M 06 - 53 833 887

Ambo|Anthos zomer 2014  
Advertisement