Page 1

Work Manager Mechanisms Visitor Accessories Cabinets Security Safes Coat Racks Materials

CATALOGUE 2014

www.officeespress.com.mk


1

Megane LX CR

ШИФРА

ГОДИНA

ГАРАНЦИЈА

5123 5611 5613 5612 5614

ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à CPT механизам

ОПИС Megane LX црн AN2001 Megane LX сив AN2002 Megane LX црвен AN2008 Megane LX портокалов AN2009 Megane LX плав AN2010

à Канцелариски стол со висока потпирачка à Регулирање на височината на столот à Регулирање на височината на потпирачката à Регулирање на наклонот на потпирачката à Регулирање на длабочината на седење

(растојанието помеѓу потпирачката и седалка) à Полиуретанови рачки à Препорачлива тежина до 120 кг.

→ Технички параметри 55 45,5

41

à AN-2002

98,5 - 117,5

www.officeexpress.com.mk

41 - 54

Megane LX à CPT механизам

55

à [ Megane LX CR & LX ] à AN-2010

ШИФРА 4219 5615 5617 5616 5618

ОПИС Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane LX CR портокалов AN2009 Megane LX CR плав AN2010 à AN-2001

1

Golf C & GOLF LX S

à AN-2008

à AN-2009

à AN-2010

ГОДИНA

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à CPT механизам

à Канцелариски стол со висока

ОПИС 55

560640,5 5609 3248 5607 5610

Golf плав45 C06 Golf сив C13 Golf црн C11 Golf црвен C02 Golf зелен C34

4221

Golf LX S црн

62,5

61,5

à [ Golf C & LX S ]

à C-02

à C-34

à S-01

1

81,5 - 102

à C-11

ШИФРА

41 - 54,5

à C-13

55 45,5

41

98,5 - 117,5

à C-06

→ Технички параметри

41 - 54

потпирачка à Регулирање на височината на столот à Регулирање на височината на потпирачката à Регулирање на наклонот на потпирачката à Регулирање на длабочината на седење (растојанието помеѓу потпирачката и седалка) à Фиксни рачки тип BR24 à Препорачлива тежина до 120 кг.


6

МЕСЕЦИ

Delux 22

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Стол со висока потпирачка à Регулирање на височината на столот à Регулирање на височината на

à CPT механизам

→ Технички параметри 55 45,5

41

потпирачката

41 - 54

(растојанието помеѓу потпирачката и седалка) à Полиуретанови рачки à Препорачлива тежина до 120 кг.

98,5 - 117,5

à Регулирање на наклонот на потпирачката à Регулирање на длабочината на седење

62,5

à [ Delux 22 ]

à Достапни бои

ШИФРА 3252 8290 6291 5339

www.officeexpress.com.mk

à C-06

à C-02

à C-11

6

Medium 05

ОПИС Delux 22 Плав Delux 22 Црвен Delux 22 Сив Delux 22 Црн

à C-13

МЕСЕЦИ

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à CPT механизам

ШИФРА 3232 6407 6406

à Стол со средна потпирачка à Регулирање на височината на столот

ОПИС Medium 05 Плав Medium 05 Сив Medium 05 Црн

à Регулирање на длабочината на

седење (растојанието помеѓу потпирачката и седалка) à Полиуретанови рачки à Препорачлива тежина до 100 кг.

à Достапни бои

→ Технички параметри 55 45,5

41

81,5 - 102

41 - 54,5

98,5 - 117,5

41 - 54

62,5

55 45

40,5

à C-11

à C-13 à C-06

61,5

à [ Medium 05 ]

6

МЕСЕЦИ

Fiesta

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à CPT механизам

ШИФРА 5579 4102 6290

ОПИС

à Стол со ниска потпирачка

Fiesta Црн Fiesta Сив Fiesta Плав

à Регулирање на височината на столот à Регулирање на длабочината на

седење (растојанието помеѓу потпирачката и седалка) à Полиуретанови рачки à Препорачлива тежина до 80 кг.

à Достапни бои

→ Технички параметри 58,5 46

42

82 - 93

2

41 - 53

à C-11

à C-13

à C-06

à [ Fiesta ]


ГОДИНИ ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

Smart white

ГАРАНЦИЈА ГОДИНИ НА АМОРТИЗЕР

→ Технички параметри

à CPT механизам

à Анатомска седалка и потпирачка, тапацирани

со висококвалитетно негороречко платно класа C

à Бели пластични елементи à Регулирање на височината на столот à Регулирање на височината и наклонот на

à [ Smart + GTP27 ]

ШИФРА 7539 7540 7587

потпирачката со можност за фиксирање во саканата позиција

ОПИС

à Регулирање на длабочината на седење

Smart Розов Smart Плав Рачки GTP27

à Профилирана потпирачка со фиксирана потпора

во лумбалната зона

à Фиксни рачки тип GTP27 à Препорачана тежина на корисникот до 120 кг à Достапни бои

www.officeexpress.com.mk

à C-43 à C-06

à C-43

à GTP27

6

Bora

à Достапни бои

МЕСЕЦИ

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à CPT механизам

à Седалка и потпирачка тапацирани

со еко кожа класа S

à Гасен механизам за регулирање височината à Регулирање на длабочината и наклонот на седење

à S-blue

à S-yellow

à S-red

à Седалка со заоблен преден крај à Препорачана тежина – до 100 кг

→ Технички параметри

ШИФРА 5124 5583 5584 5581 5582 7921 7922

à [ Bora ]

ОПИС Bora жолт Bora црвен Bora плав Bora сл. коска Bora зелен Bora Cars Bora Princess

à Cars

à S-green

à S-ivory

à Princess

6

МЕСЕЦИ

Bambino

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à CPT механизам

à Седалка и потпирачка тапацирани

ШИФРА

со платно со детски мотиви

3226 5586 5585

à Гасен механизам за регулирање височината à Регулирање на длабочината на седење à Седалка со заоблен преден крај

ОПИС Bambino Плав Bambino Црвен Bambino Жолт

à Достапни бои

à Препорачана тежина – до 60 кг

→ Технички параметри

à Blue

à [ Bambino ] à Yellow

à Red

3


1

Rony Steel

ГОДИНA

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Tilt механизам

à Достапни бои

à Широка и удобна седалка тапацирана со

висококвалитетна црна еко кожа класа S

à Анатомска мрежеста потпирачка во различни бои

со пластична декорација

à Здрава хромирана основа à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за заклучување во

работна позиција

à Yellow

à Orange

à Фиксни рачки à Препорачана тежина на корисникот до 120 кг

→ Технички параметри 60 40

52

ШИФРА

ОПИС Rony steel плав Rony steel жолт Rony steel портокалов Rony steel црн Rony steel бел

45 - 55

www.officeexpress.com.mk

97 - 107

5606 5609 3248 5607 5608

à Black

à White

60

à [ Rony steel ]

à Blue

6

МЕСЕЦИ

Milan

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Tilt механизам

→ Технички параметри à Анатомски седалка и потпирачка изработени

55 45,5

41

од мрежа тип mеsh во комбинација со кожа

à Регулирање на височината на столот 41 - 54

à Релакс механизам со можност за заклучување

во работна позиција

62,5

à Регулирање на силата на лулање според

à [ Milan ]

тежината на корисникот

à White

à Фиксни пастични рачки со хромирани

ШИФРА

елементи

à Препорачана тежина на корисникот до 120 кг

5335 7593

à Black

6

Modern Navy

МЕСЕЦИ

ШИФРА

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

4949 4954

à Tilt механизам

à Анатомски седалка и потпирачка,

тапацирани во висококвалитетна мрежа

à Регулирање на височината на столот

ОПИС Modern S CF/LB Modern HB

→ Технички параметри 47 55

45

à Релакс механизам со можност за 90

фиксирање во работна позиција

45

à Регулирање на силата на лулање според

тежината на корисникот

à Фиксни хромирани рачки со тапацирани

делови

70

à [ Modern S CF/LB ]

à Хромирана основа à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

55 47

48,5

107,5 - 113

45,5 - 53,5

à [ Modern HB ]

70

4

à [ Modern HB ]

à [ Modern S CF/LB ]

ОПИС Milan Црн Milan Бел

98,5 - 117,5

à Хромирана основа


1

Denver

ГОДИНA

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

ШИФРА

à Tilt механизам

ОПИС

8291

Denver

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани

во висококвалитетна кожа

à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна

позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на

→ Технички параметри

корисникот

à Фиксни полиуретанови рачки

58 49

46

62,5 51,5

49,5

à Полипропиленова основа 100 - 119

41 - 50

43 - 54,5

108 - 119

à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

59,5

72,5

à [ M68A & M68A CR ]

1

ГОДИНA

M68A

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Tilt механизам à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани

во висококвалитетна кожа

à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна

позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на

корисникот

à Фиксни полиуретанови рачки à Полипропиленова/хромирана основа à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

à [ M68A ]

→ Технички параметри 58 49

46

ШИФРА

100 - 119

108 - 119

3259 4321

41 - 50

43 - 54,5

à [ M68A CR ]

62,5 51,5

49,5

59,5

ОПИС M68A M68A CR

72,5

à [ M68A & M68A CR ]

6

Relax

МЕСЕЦИ

ШИФРА

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

4952 4953

à Tilt механизам

ОПИС Relax Црн Relax Крем

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во еко кожа à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот à Фиксни хромирани рачки со тапацирани делови à Хромирана основа à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

→ Технички параметри 55 45,5

41

81,5 - 102

41 - 54,5

à [ Relax ]

98,5 - 117,5

41 - 54

62,5

55 45

40,5

à Black

61,5

à Beige

5

www.officeexpress.com.mk

à [Denver]


6

МЕСЕЦИ

Form

ГАРАНЦИЈА

ШИФРА 8045 8046 8042 8044 8043

ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

ОПИС

à Tilt механизам

Form Зелен Form Портокалов Form Црвен Form Плав → Технички параметри Form Бел

à Анатомски седалка и потпирачка,

тапацирани во комбинација од мрежа и платно à Тапацирани подвижни рачки à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот à Алуминиумска основа à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

68,5 49

111 - 119

72

50

42 - 51

55

à Green à Orange

6

Peterburg

à Red

à Blue

à White

МЕСЕЦИ

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Tilt механизам

→ Технички параметри

58 49

46

62,5 51,5

49,5

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во

висококвалитетна кожа

41 - 50

43 - 54,5

работна позиција

100 - 119

à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за фиксирање во

108 - 119

www.officeexpress.com.mk

→ [ Form ]

à Регулирање на силата на лулање според тежината на 59,5

корисникот à Фиксни алуминиумски рачки со тапацирани делови à Алуминиумска основа à Максимална тежина на корисникот – 120 кг ШИФРА 7644 7645 7646

72,5

à [ Peterburg ]

ОПИС Peterburg Црн Peterburg Црвен Peterburg Бел à Black à White

à Red

1

ГОДИНA

Carina

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Tilt механизам

ШИФРА 3242 6808

ОПИС Carina Carina CR

à Анатомски седалка и потпирачка

изработени од мрежа тип mеsh во комбинација со кожа

à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за

→ Технички параметри

фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според

тежината на корисникот

à Фиксни полиуретанови рачки à Полипропиленова/хромирана основа

à [ Carina CR ]

à Максимална тежина на корисникот – 120кг

à [ Carina ]

6

à [ Carina & Carina CR ]


6

МЕСЕЦИ

Matiz

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Tilt механизам

à Анатомски седалка и потпирачка изработени

од мрежа тип mеsh во комбинација со кожа

à Хромирана основа à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за заклучување

во работна позиција

60 51

49

à Регулирање на силата на лулање според

→ Технички параметри

тежината на корисникот

61 46,5

47

à Фиксни пастични рачки à Препорачана тежина на корисникот до 120 кг

63

ОПИС

5080

Matiz

à [ Matiz ]

6

Sonata

www.officeexpress.com.mk

à [ Matiz ]

93,5 - 102,5

47,5 - 57

102 - 111,5

47 - 56,5

73

ШИФРА

МЕСЕЦИ

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Tilt механизам

ШИФРА

à Анатомски седалка и потпирачка изработени

ОПИС

5081

од мрежа тип mеsh во комбинација со кожа

Sonata

à Хромирана основа à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за заклучување

→ Технички параметри

во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според

60 51

49

тежината на корисникот

61 46,5

47

à Фиксни пастични рачки

63

→ Технички параметри 58 49

46

62,5 51,5

49,5

93,5 - 102,5

47 - 56,5

73

à [ Sonata ]

47,5 - 57

102 - 111,5

à Препорачана тежина на корисникот до 120 кг

à [ Sonata ]

6

МЕСЕЦИ

Rico

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Tilt механизам 100 - 119

108 - 119 41 - 50

43 - 54,5

59,5

à Анатомски седалка и потпирачка тапацирана

во кожа

72,5

à [ M68A & M68A CR ]

à Полипропиленова/хромирана основа à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за заклучување

во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според

тежината на корисникот

à Фиксни рачки à Препорачана тежина на корисникот до 120 кг

ШИФРА 7521 7406 à [ Rico ]

ОПИС Rico Rico Steel

à [ Rico Steel ]

7


6

Concord 2202

МЕСЕЦИ

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

ШИФРА

à CPT механизам

ОПИС

3253

Concord 2202

à Седалка и потпирачка тапацирана со

висококвалитетна црна еко кожа

à Полипропиленова основа

→ Технички параметри

à Регулирање на височината на столот 68 49

à Фиксни рачки

58 46

45

51

62,5 51

47,5

à Препорачана тежина на корисникот до 100 кг 105 - 114,5

88 - 97

107 - 115

41 - 51

43 - 52

43 - 51

68

69

51,5

à [ Concorde 2202 ] à [ Concord 2202 ]

6

www.officeexpress.com.mk

ШИФРА

W 34

ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

W 34

5084

МЕСЕЦИ

ГАРАНЦИЈА

ОПИС

à Tilt механизам

→ Технички параметри

à Стол комбинација од мрежа и кожа à Полипропеленови рачки à Метална хромирана основа à Релакс механизам со можност за фиксирање

во работна позиција

à [ W34 ]

à Препорачлива тежина на корисникот до 120 кг

1

Senso

à [ W 34 ]

ГОДИНA

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Tilt механизам

à Анатомски седалка и потпирачка,

тапацирани во висококвалитетна кожа

à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за

фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според

тежината на корисникот

à Фиксни хромирани рачки со тапацирани

делови

à Хромирана основа à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

ШИФРА 8030 8029 8031 8032 8033 8034 8035 8037 8036 8038 8040 8041 8039

ОПИС

Senso White Senso Black Senso Red Senso Ivory Senso Dark Brown Senso Blue Senso Brown Senso LB White Senso LB Black Senso LB Red Senso LB Ivory Senso LB Blue Senso LB Brown à Black

à White à White

à Red

à Brown

à Ivory

à Blue

55 47

48,5

107,5 - 113

45,5 - 53,5

70

à [ Senso ]

8

à Black

à Red

à Ivory

à Dark Brown

à Blue

à Brown


6

Vectra

МЕСЕЦИ

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Tilt механизам

→ Технички параметри

à Менаџерски стол со масажен механизам изработен

од црна кожа

63 51

52.5

à Механизам со 4 мотори за масажа à Регулирање на височината на столот

106 - 115.5

à Релакс механизам со можност за фиксирање во

работна позиција

45 - 54.5

à Регулирање на силата на лулање според тежината

на корисникот

70

à Фиксни полипропиленови рачки и основа

à [ Vectra ]

à Максимална тежина на корисникот – 120 кг ШИФРА

ОПИС

7642

Vectra

www.officeexpress.com.mk

à [ Vectra ]

6

МЕСЕЦИ

Nubira

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Tilt механизам

à Менаџерски стол со масажен механизам

изработен од црна кожа

→ Технички параметри 62 51

52.5

à Механизам со 4 мотори за масажа à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за фиксирање 106 - 116

во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според

47 - 56.5

тежината на корисникот

à Фиксни полипропиленови рачки и основа

69

à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

à [ Nubira ]

ШИФРА

ОПИС

7643

Nubira

à [ Nubira ]

Nor / Hocker / Labor

6

→ Технички параметри

МЕСЕЦИ

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à CPT механизам

à Високо квлатитетни

полиуретанова седалка и потпирачка

à Полипропиленова основа

à [ Hocker 1991 & Labor ]

à Гасен механизам à Дополнителна опција

Extend+Ring

à Препорачлива тежина на

корисникот до 120 кг.

→ Технички параметри

à [ Hocker 1991 ]

à Табуретка во црна кожа à Гасен механизам à Полипропеленова основа à Препорачлива тежина до 120 кг.

ШИФРА à [ Nor 1290 ]

à [ Nor 1290 ]

5088 5089 6309

ОПИС Nor 1290 Hocker Labor

à [ Labor ]

9


ГОДИНИ ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

Sonata 24/7

ГАРАНЦИЈА ГОДИНИ НА АМОРТИЗЕР

→ Технички параметри

www.officeexpress.com.mk

à [ Sonata 24/7 ]

7536

à Фиксни хромирани

потпирачка, тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа LE à Модел 24/7 одговара на British Standart BS-5459 à Регулирање на височината на столот à Двоен мултиблок механизам со можност за фиксирање во 5 позиции à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот à Анти-шок функција за заштита на корисникот при преминување од една позиција на наклонот во друга à Тапацирана потпора за главата

à [ Sonata 24/7 ]

ШИФРА

à Duetto Multiblock механизам

à Анатомски седалка и

ОПИС Sonata 24/7 LE01 црн

рачки со меки тапацирани делови à Метална основа од полиран алуминиум со самозаклучувачки тркалца à Максимална тежина на корисникот – 150 кг à

Достапни бои

à [ Sonata 24/7 ] LE - 01

ГОДИНИ ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

Orion Steel

ГАРАНЦИЈА ГОДИНИ НА АМОРТИЗЕР

à Multiblock механизам

à Анатомски седалка и

потпирачка, тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа LE

à Регулирање на

височината на столот

à Мултиблок механизам со

можност за фиксирање во 5 позиции

à Регулирање на силата на

лулање според тежината на корисникот

à Анти-шок функција за

заштита на корисникот при преминување од една позиција на наклонот во друга

→ Технички параметри

à Тапацирана потпора за

главата

à Фиксни хромирани

рачки со меки тапацирани делови à Метална основа од полиран алуминиум со самозаклучувачки тркалца à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

ШИФРА 7538 7639

à [ Orion steel chrome ] à

Достапни бои

ОПИС Orion steel LE-04 Крем Orion steel LE-01 Црн

à [ Orion ] LE-04 à [ Orion ] LE-04

à [ Orion ] LE-01 ГОДИНИ ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

Linea Steel

ГАРАНЦИЈА ГОДИНИ НА АМОРТИЗЕР

→ Технички параметри

à Tilt механизам

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани

во висококвалитетна природна кожа класа SP

à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за фиксирање во

работна позиција

à [ Linea steel ] à

à Регулирање на силата на лулање според тежината на

Достапни бои

корисникот

à Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови à Метална основа од полиран алуминиум со

самозаклучувачки тркалца

à Максимална тежина на корисникот – 120 кг ШИФРА à [ Linea steel ] SP-01

10

7534 7640 à [ Linea steel ] SP-11

à [ Linea steel ] SP-01

ОПИС Linea steel SP-01 Црн Linea steel SP-11 Крем


ГОДИНИ ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

Fikus Steel

ГАРАНЦИЈА ГОДИНИ НА АМОРТИЗЕР

à Tilt механизам

→ Технички параметри

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани

во висококвалитетна природна кожа класа V

à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за фиксирање во

работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според

à [ Fikus steel chrome ] à

тежината на корисникот

Достапни бои

à Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани

делови

à Метална основа од полиран алуминиум со

самозаклучувачки тркалца

à Максимална тежина на корисникот – 120 кг ШИФРА 7638 7535 à [ Fikus steel ] V-04

à [ Fikus steel ] V-18

ОПИС Fikus steel V-04 Црн Fikus steel V-18 Сл. Кост

à [ Fikus steel ] V-18

www.officeexpress.com.mk

ГОДИНИ ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

Nadir Steel

ГАРАНЦИЈА ГОДИНИ НА АМОРТИЗЕР

ШИФРА

à Tilt механизам

3222 5675 4705

à Технички параметри

à Анатомски седалка и потпирачка,

тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа SP

ОПИС Nadir steel црн Nadir steel кафен Nadir steel бордо

à Регулирање на височината на

столот

à Релакс механизам со можност за

à [ Nadir steel chrome ]

фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање

à

Достапни бои

според тежината на корисникот

à Фиксни хромирани рачки со меки

тапацирани делови

à Метална основа од полиран

алуминиум со самозаклучувачки тркалца à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

àSP-01

àSP-02

àSP-05 àSP-01 ГОДИНИ ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈА ГОДИНИ НА АМОРТИЗЕР

→ Технички параметри

Santa Fe

à Multiblock механизам à Фиксни хромирани рачки со меки à Анатомски седалка и потпирачка,

à [ Santa Fe ]

тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа SP à Регулирање на височината на столот à Мултиблок механизам со можност за фиксирање во 5 позиции à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот à Анти-шок функција за заштита на корисникот при преминување од една позиција на наклонот во друга à Тапацирана потпора за главата à

тапацирани делови

à Метална основа од полиран

алуминиум со самозаклучувачки тркалца à Максимална тежина на корисникот – 120 кг → Технички параметри

Достапни бои à [ Santa Fe S ]

ШИФРА 5078 6809 6810 6825

à [ Santa FE ] SP-02

à [ Santa FE ] SP-01

à [ Santa FE S ] SP-02

à [ Santa FE S ] SP-01

ОПИС Santa Fe Бел Santa Fe Кафен Santa Fe S Бел Santa Fe S Кафен

11


ГОДИНИ ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

5402

ГАРАНЦИЈА ГОДИНИ НА АМОРТИЗЕР

à Tilt механизам

→ Технички параметри

à Анатомски седалка и потпирачка,

64 53

51

103,5 - 114

тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа SD

à Регулирање на височината на 41 - 50

столот

à Релакс механизам со можност за

75,5

фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање

à

според тежината на корисникот

à [ 5402 ]

Достапни бои

à Фиксни дрвени рачки à Метална основа обложена со

дрвена маска

à Максимална тежина на

корисникот – 120 кг ШИФРА

www.officeexpress.com.mk

4212 4211

ОПИС 5402 бел/бука 5402 црн/махагон

à White

à Black

à Black ГОДИНИ ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

Touareg / Althea

ГАРАНЦИЈА ГОДИНИ НА АМОРТИЗЕР

→ Технички параметри

à Multiblock механизам

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани

во висококвалитетна природна кожа класа LE

à Регулирање на височината на столот à Мултиблок механизам со можност за

фиксирање во 5 позиции

à Регулирање на силата на лулање според

тежината на корисникот

à [ Althea ]

à Анти-шок функција за заштита на корисникот

при преминување од една позиција на наклонот во друга à Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови à Метална основа од полиран алуминиум со самозаклучувачки тркалца à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

à [ Althea ] V-04

ШИФРА 5082 5093

ОПИС Touareg Althea

à [ Touareg ] à [ Touareg ] LE-01

1

Sirio

ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Tilt механизам à Анатомски седалка и потпирачка,

→ Технички параметри 55 45,5

41

81,5 - 102

41 - 54,5

62,5

à [ Sirio ]

55 45

40,5

98,5 - 117,5

41 - 54

тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа V à Регулирање на височината на столот à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот à Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови à Метална основа од полиран алуминиум à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

ГОДИНA

ГАРАНЦИЈА

61,5

à [ Sirio S ] SP-02

→ Технички параметри à [ Sirio ] SP-01

ШИФРА

12

à [ Sirio S ]

à [ Sirio S ] SP-01

à [ Sirio ] SP-02

5667 5668 5669 5670

ОПИС Sirio Црн Sirio Бел Sirio S Црн Sirio S Бел


Механизми CPT à 1 – регулирање на височината на потпирачката со можност

за фиксирање во саканата позиција

à 2 – регулирање на наклонот на потпирачката со можност за

фиксирање во саканата позиција

à 3 – регулирање на длабочината на седење (растојанието

помеѓу потпирачката и седалка) со можност за фиксирање во саканата позиција

à 4 – регулирање на височината на седење

Tilt à 1 – регулирање на наклонот на потпирачката со можност

за фиксирање во една (работна) позиција

à 1 – регулирање на височината на седење à 2 – регулирање на силата на лулање според тежината

на корисникот

www.officeexpress.com.mk

Duetto Syncron à 1 – регулирање на наклонот на потпирачката спрема

седалката, синхроно во сооднос 2:1 со можност за фиксирање во 5 позиции

à 1 – функција „анти-шок” при преминување

на наклона од една позиција во друга

à 2 – регулирање на височината на седење à 3 – регулирање на силата на лулање според тежината

на корисникот

à регулирање на височината на потпирачката (Up&Down

функција без дополнителна рачка)

Multiblock à 1 – регулирање на височината на седење à 2 – регулирање на наклонот на потпирачката со можност

за фиксирање во 5 позиции

à 2 – зфункција „анти-шок” при преминување

на наклона од една позиција во друга

à 3 – регулирање на силата на лулање според тежината

на корисникот

Правилниот Канцелариски Стол Обезбедува правилна позиција на телото при работа

Екранот треба да виде на ниво на очите или малку подолу.

Главата треба да биде позиционирана на ниво на екранот. Растојанието до екранот треба да биде колку една истегната рака. Грбот треба да биде потпрен на потпирачката на столот. Лактите треба да се опуштени и да се во правилна позиција под агол од 90 или 120 степени. Колковите треба да се опуштени во природна положба без никаков наклон. Колената треба да се опуштени во природен наклон. Паузи Работата на компјутер доведува до периодичен замор на горниот дел од телото и очите. Препорачуваме повремено да се раздвижувате и да ја менувате позицијата, како и да правите вежби на вратот и главата на секој час. 13


ГОДИНИ

Rumba

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Chrome

à Стабилна метална хромирана рамка à Седалка од повеќеслоен шпер, тапациран со

висококвалитетна кожа класа V

à Метални рачки тапацирани со кожа à Заштитници на ногарките за заштита на подот à Максимална тежина на корисникот до 120кг.

à V-04

→ Достапни бои

→ Технички параметри à V-18

www.officeexpress.com.mk

ШИФРА 5674 3277 5676

à [ Rumba ]

ОПИС Rumba Црн Rumba Бела Rumba Бордо

à V-18

à V-04

à V-12

ГОДИНИ

Iso Bianco

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

ШИФРА

à Chrome à Стабилна метална хромирана рамка à Седалка и потпирачка од повеќеслоен шпер, тапацирани

7605 7606 7604

со висококвалитетно платно класа С

à Пластични капаци на седалка и потпирачката (бела

ОПИС Iso Bianco C29 Бордо Iso Bianco C14 Плав Iso Bianco C11 Црн

пластика)

à Можност за поставување на рачки или конференциски

комплет со масичка за пишување (види стр. 19) à Заштитници на ногарките за заштита на подот à Можност за редење до 10 броја à Максимална тежина на корисникот до 120кг. → Достапни бои

→ Технички параметри

à Iso bianco C29

à Iso bianco C14

à [ Iso bianco ]

à Iso bianco C11 ГОДИНИ

→ Технички параметри

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

Taurus NR Layer à Tilt механизам

à Стабилна метална црна рамка à Седалка и потпирачка изработени од

висококвалитетна пластика класа P

à [ Taurus NR Layer ]

à Можност за поставување на рачки или ШИФРА 4313 5589 5588 5587 6108

ОПИС Taurus Layer Црн Taurus Layer Антрацит Taurus Layer Црвен Taurus Layer Сл. Кост Taurus Layer Бордо

конференциски комплет со масичка за пишување (види стр. 19) à Заштитници на ногарките за заштита на подот à Можност за редење до 10 броја à Максимална тежина на корисникот до 120кг.

→ Достапни бои

à P-nero

14

à P-antracit

à P-red

à P-ivory

à P-bordo


→ Технички параметри

Felicia

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Стабилна метална црна рамка à Седалка и потпирачка од повеќеслоен шпер, à [ Felicia ]

тапацирани со висококвалитетно платно класа С

ШИФРА 4945 2499 4943 4944 4946 4947 4948 8118 7182

ОПИС

à Пластични капаци на седалка и потпирачката

Felicia Сив C13 Felicia Црн C11 Felicia Плав C06 Felicia Црвен C02 Felicia Бордо C29 Felicia Зелен C34 Felicia Светло Зелен C42 Felicia Кафен C50 Felicia Светло Кафен C04

à Можност за поставување на рачки или

конференциски комплет со масичка за пишување (види стр. 19) à Заштитници на ногарките за заштита на подот à Можност за редење до 10 броја à Максимална тежина на корисникот до 120кг.

à C13

ГОДИНИ

Taurus CR C à Стабилна метална хромирана рамка

à C42

à C04

à C02

à C06

à C11

à C29

à Технички параметри

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

à Chrome

à Седалка и потпирачка од повеќеслоен шпер,

тапацирани со висококвалитетно платно класа С

à Пластични капаци на седалка и потпирачката ШИФРА

à Можност за поставување на рачки или

5601 3249 5600 5602 5603 5604 5605

конференциски комплет со масичка за пишување (види стр. 19)

à Заштитници на ногарките за заштита на подот à Можност за редење до 10 броја à Максимална тежина на корисникот до 120кг. à

ОПИС

à [ Taurus CR C]

Taurus CR Црвен C02 Taurus CR Црн C11 Taurus CR Плав C06 Taurus CR Бордо C29 Taurus CR Сив C13 Taurus CR Зелен C34 Taurus CR Св. Зелен C42

Достапни бои

à C-29 à C-11

à C-06

à C-13

à C-34

à C-42

à C-02 ГОДИНИ

ШИФРА 5598 3808 5596 5595 5599

ГАРАНЦИЈА

ОПИС Taurus NR Зелен Taurus NR Црн Taurus NR Црвен Taurus NR Плав Taurus NR Сл. Кост

ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

Taurus NR S à Стабилна метална црна рамка à Седалка и потпирачка од повеќеслоен шпер,

à Технички параметри

тапацирани со еко кожа класа S

à Пластични капаци на седалка и потпирачката à Можност за поставување на рачки или

конференциски комплет со масичка за пишување (види стр. 19) à Заштитници на ногарките за заштита на подот à Можност за редење до 10 броја à Максимална тежина на корисникот до 120кг.

à [ Taurus NR S] à

Достапни бои

à S-green à S-ivory

à S-blue

à S-red

à S-black

15

www.officeexpress.com.mk

à C34

à C50


Isit Arm

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА ПОТПОЛНА ГАРАНЦИЈА

ШИФРА 6848 6849 6850 6851 6852

ОПИС Isit Црн C11 Isit Плав C14 Isit Сив C38 Isit Кожа Црн V04 Isit Кожа Сл. Кост V18

à C-11 à C-14

à C-38

à V-04

→ Технички параметри

www.officeexpress.com.mk

ШИФРА 6853 6854 6855 6856 6857

ОПИС

à V-18 à Стабилна метална рамка со округол профил, во црна

боја (Isit Arm) и хромирана (Isit Arm CR)

à Седалка и потпирачка од повеќеслоен шпер, тапациран

Isit CR Црн C11 Isit CR Плав C14 Isit CR Сив C38 Isit CR Кожа Црн V04 Isit CR Кожа Сл. Кост V18

со висококвалитетно платно класа С или кожа класа V

à Пластични капаци на седалката и потпирачката à Седалка со извиткан преден крај à [ Isit ARM ]

à Заштитници на ногарките за заштита на подот и за

заштита при редење на столиците еден во друг

à Можност за редење до 8 броја à Препорачлива тежина до 120 кг.

à V-18

à C-11

à V-04

à C-14

à C-38

Accesories

à Врска за посетителски стол à Рачки за посетителски стол BR05 à Шифра: 4311

à Шифра: 4312

à Масичка за прес столица à Шифра: 3279

à Extend + Ring à Шифра: 4766 à Амортизер à Шифра: 6820

à Рачки BR24

à Рачки BR02

à Шифра: 4550

à Шифра: 5073

à Тркалце à Шифра: 6819

16

à Постоље (ѕвезда) à Шифра: 3810


Гардеробери

ШИФРА 8098 8099

ОПИС Гардеробер 38/475/185 Гардеробер 76/475/185

www.officeexpress.com.mk

à Гардеробер

à Гардеробер

76/45/185

38/45/185

Архивски Ормари

ШИФРА 5261 5262 5263

ОПИС Архивски ормар 94/40/195 Архивски ормар 60/40/195 Архивски ормар 70/55/132

à Архивски Ормар

60/40/195

à Архивски Ормар

94/40/195

à Архивски Ормар

70/55/132

17


Огноотпорен

Водоотпорен

до 60 мин. при надворешна температура до 927°С

дури и при потполно потопување во вода

НЕПРОБОЕН Високо квалитента брава и заклучување со 6 челични шипки

à Брава со електронски код и заштитен

2096D à сеф

капак кој ја активира тастатурата. à Водоотпорен – гарантира чување на документи и вредности дури и при потполно потопување во вода. à Огноотпорен – до 60 мин. при надворешна температура до 927°С, а внатрешната температура е по ниска од 175°С. à Испитуван и сертифициран oд независни лаборатории за огноотпорност и водоотпорност. Осигурува заштита на CDа, DVDа и USB уреди.

www.officeexpress.com.mk

à 2096D

ШИФРА

ОПИС

6211

2096D

Водоотпорен

2092

дури и при потполно потопување во вода

à сеф à Брава со електронски код и заштитен капак кој ја активира

à PP изолацијата на кукиштето обезбедува

заштита од оштетувања и корозија.

à Скриени шарки заштитени од

разбивање,овозможуваат 180° агол на отварање на вратата. à Заклучување со 6 челични шипки. à Дополнителна (резервна) механична брава со 2 клуча. à 2 броја подесиви рафта и подвижна основа за висечки папки. à Гаранција – 3 години за дефект. à Доживотна гаранција за замена на сефот после пожар. → Технички параметри Димензии на артикалот: (ш/д/в) во см. внатрешни димензии – 34.3 / 35.3 / 50 надворешни димензии – 44.8 / 59.4 / 61.3 волумен – 60.6 литри. тежина – (63.5 кг)

до 60 мин. при надворешна температура до 927°С

тастатурата (2092D) à Брава со механичка комбинација (2092) à Водоотпорен – гарантира чување на документи и вредности дури и при потполно потопување во вода. à Огноотпорен – до 60 мин. при надворешна температура до 927°С,а внатрешната температура е по ниска од 175°С. à Испитуван и сертифициран од независни лаборатории за огноотпорност и водоотпорност. Осигурува заштита на CD-а, DVDа и USB уреди. à PP изолацијата на кукиштето обезбедува заштита од оштетувања и корозија. à Скриени шарки заштитени од разбивање,овозможуваат 180° à 2092D агол на отварање на вратата. → Технички параметри à Заклучување со 4 челични шипки. Димензии: (ш/д/в) во см. à Дополнителна (резервна) механична брава со 2 клуча. внатрешни – 33.7 / 31.8 / 34.6 à 1 бр. подесив рафт. надворешни – 45 / 49.9 / 45.7 à Комплет за прицврстување на под или ѕид. волумен – 37.1 литри. à Гаранција – 3 години за дефект. тежина – (40.8 кг) à Доживотна гаранција за замена на сефот после пожар. Водоотпорен

дури и при потполно потопување во вода

à 2087D

à 2087E

18

Огноотпорен

до 60 мин. при надворешна температура до 927°С

ШИФРА

ОПИС

6208 7635

2087E 2087D

НЕПРОБОЕН Високо квалитента брава и заклучување со 6 челични шипки

НЕПРОБОЕН

Огноотпорен

Високо квалитента брава и заклучување со 6 челични шипки

ШИФРА

ОПИС

6209 6210

2092D 2092

à 2092

2087 à сеф

à Брава со електронски код и

заштитен капак кој ја активира тастатурата (2087D) à Брава со механичка комбинација (2087E) à Водоотпорен – гарантира чување на документи и вредности дури и при потполно потопување во вода. à Огноотпорен – до 60 мин. при надворешна температура до 927°С, а внатрешната температура е по ниска од 175°С. à Испитуван и сертифициран од независни лаборатории за огноотпорност и водоотпорност. Осигурува заштита на CD-а, DVDа и USB уреди.

à PP изолацијата на кукиштето

обезбедува заштита од оштетувања и корозија. à Скриени шарки заштитени од разбивање,овозможуваат 180° агол на отварање на вратата. à Заклучување со 4 челични шипки. à Дополнителна (резервна) механична брава со 2 клуча. à 1 бр. подесив рафт. à Гаранција – 3 години за дефект. à Доживотна гаранција за замена на сефот после пожар. → Технички параметри Димензии: (ш/д/в) во см. внатрешни – 26.4 / 31.1 / 32.7 надворешни – 41.9 / 48.3 / 41.9 волумен – 26.6 литри. тежина – (34.9 кг)


НЕПРОБОЕН

2072/2073/2025

Високо квалитента брава и заклучување со 6 челични шипки

à 2072F Димензии: (ш/д/в) во см. внатрешни – 37.0 / 24.8 / 30.8 надворешни – 37.5 / 31.4 / 31.4 волумен – 28.0 литри. тежина – (14.0 кг) ШИФРА

ОПИС

6204 6206 6205

2025F 2073F 2072F

à сеф

à Непробоен – вдлабната врата и скриени шарки. à Дебелина на вратата – 3 мм. à Дебелина на ѕидовите – 2 мм. à Брава со електронски код и клуч. à Дополнителна (резервна) механична брава со 2 клуча. à Заклучување со 2 челични шипки à Внатрешно осветление. à Комплет за прицврстување на под или ѕид. à Гаранција – 1 години за дефект. à 2073F

Димензии: (ш/д/в) во см. внатрешни – 30.5 / 18.4 / 19.5 надворешни – 31.0 / 20.0 / 20.0 волумен – 11.0 литри. тежина – (6.8 кг)

Димензии: (ш/д/в) во см. внатрешни – 34.4 / 21.0 / 24.5 надворешни – 35.3 / 27.0 / 25.1 волумен – 18.0 литри. тежина – (11.0 кг)

à 2025F

3040DE à сеф

Високо квалитента брава и заклучување со 6 челични шипки

à Двојна челична конструкција за заштита од оган.

à Технички параметри

à Практична за сместување на лаптоп до 432мм Димензии на артикалот: (17 inch). (ш/д/в) во см. – 44.6 / 32.5 / 14.3 à Вклучва 122 см безбедносен кабел, кој се волумен – 14.0 литри закачува за левата страна на кутијата. тежина – (6.6 кг) à Електронска и механична брава кои функционираат пооделно. ШИФРА ОПИС à Рачка за пренасање. 6212 3040DE à Внатрешна мека подлога. Водоотпорен

дури и при потполно потопување во вода

Огноотпорен

до 60 мин. при надворешна температура до 927°С

à 3040DE

НЕПРОБОЕН Високо квалитента брава и заклучување со 6 челични шипки

2017E à сеф

à Водоотпорна – гарантира чување на

ШИФРА 6207

документи и вредности дури и при потполно потопување во вода. à Огноотпорна – до 30 мин. при надворешна температура до 840°С,а внатрешната температура е по ниска от 175°С. à Испитувана и сертифицирана од независни лаборатории за огноотпорност и à 2017E водоотпорност. Осигурува заштита на CD-а, DVDа и USB уреди. ОПИС à PP изолацијата на кукиштето обезбедува 2017E заштита од оштетувања и корозија.

à Брава со механичко резе и 1 клуч (вкл. 1

резервен).

à Практична преклоплива рачка. à Гаранција – 1 години за дефект. à Доживотна гаранција за замена на сефот

после пожар. → Технички параметри Димензии: (ш/д/в) во см. внатрешни – 33.6 / 21.8 / 7.5 надворешни – 40.6 / 32.4 / 15.5 волумен – околу 5.5 литри и хартија А4 формат тежина – (8.6 кг)

Почитувани клиенти, Фирма „Офис Експрес” ДООЕЛ Ви ги представува новитетите и достигнувањата во областа на домашните и канцелариски сефови. Благодарение на американската компанија SISCO, која е водечка во користењето на нај-современите технологии во производството на сефови, сакаме да Ви ги предложиме првите во Македонија целосно комбинирани водоотпорни и огноотпорни сефови. Придржувајки се кон стандардите за највисок квалитет на материјали и производство, тие се проектирани и создадени, за да осигурат целосна сигурност на нивните корисници во домот, на работното место и дури и во автомобилот. Технологијата за водоотпорни и огноотпорни сефови е предност, која ги дава најдобрите решенија за потребите и барањата на пазарот, што од своја страна ги покачува критериумите во овој сегмент. Гаранцијата за квалитет на сефовите се крие во нивната уникатна изработка и дизајн •  Целосна изолација на сефовите, заштитена внатрешност од навлегување на влага и вода која предизвикува гниење. •  Металот е заштитен од оштетувања и корозија со термопластичен слој. •  Непробојноста е осигурена со високиот квалитет на бравите, скриените шарки на вратите и здравите челични шипки за заклучување. •  Во случај на пожар огноотпорните сефови често издржуваат, само, за да не биде оштетена нивната содржина од водата при гасењето овие сефови се отпорни и на водена пареа. •  Докажано е дека веројатноста од опасност од вода е три пати поголема од опасност од пожар, а водоотпорните сефови ги заштитуват нашите вредности и важни документи од дејството на водата. •  Авангардниот дизајн на сефовите е прикладно решение за ентериерот во Вашиот дом или канцеларија.

19

www.officeexpress.com.mk

НЕПРОБОЕН


Закачалки

à Метална конструкција во црна/сива боја à Декоративни дрвени елементи à Место за чадори

à Технички параметри

5691 5692

ШИФРА à [ Palma ]

5689 5690

ОПИС Palma Црна Palma Сива

ОПИС Marta Црна Marta Сива

173

www.officeexpress.com.mk

ШИФРА

à [ Marta ]

54,5 à [ Palma ] à [ Marta ]

ELF

à Метална хромирана конструкција à Декоративни пластични елементи à Место за чадори

ШИФРА

àМожност за ротација (за модел Rado)

5688

ОПИС Elf Хром

à Технички параметри

ШИФРА 6203

à [ Elf ]

à [ Rado ] à [ Elf ]

20

ОПИС Rado Хром

à [ Rado ]


[ природна кожа класа SD ] → 100% природна фина кожа

[ природна кожа класа LE ] → 100% природна фина кожа

[ природна кожа класа SP ] → 100% природна кожа

[ кожа класа V ]

→ Кожа, оделите означени со N се огноотпорни по стандард BS 5852:1 (не гори од цигара и пламен) → Издржливост: 50 000 циклуси

[ Skay - вештачка кожа ]

S black

S white

→ 100% Полиестер

S ivory

S yellow

S orange

→ Тежина на материјалот: 320 gr/lmt

S beige

S green

S grey

S red

S blue

→ Издржливост: 20 000 циклуси

Основна грижа и одржување

Одрржување и чистење на флеки се врши со чиста и мека упивателна хартија или крпа и раствор од средство специјално за кожа или платно. Поотпорните флеки се чистат со вода и раствор од средство со кружни движења со крпата од надвор кон внатре без силно притискање се додека флеката не исчезне. Не користете крпи во боја.

Технички карактеристики Шифра

Име

Состав

gr/m2

издржливост

SD

Кожа SD

100% природна кожа

250 + - 5%

LE

Кожа LE

100% природна кожа

250 + - 5%

SP

Кожа SP

100% природна кожа

250 + - 5%

V

Кожа V

Kожа

S

Skay

100% полиестер обложен со 100% поливинилхлорид

320

20.000 циклуси

C

Cagliari

100% акрил

290

30. 000 циклуси

An

Ankara

100% полиестер

540

200.000 циклуси

Layer

Layer

Пластика

50.000 циклуси

ГАРАНЦИЈА Гаранцијата се заснова на правилна секојдневна употреба на канцеларискиот стол. Времетраењето на гаранцијата е различно во зависност од моделот и гарантира замена на делови со објективен производствен дефект. Според тоа производителот гарантира замена само на оштетените делови, а на на цели столици. Гаранцијата не вклиучува дефекти при транспорт, зглобување и неправилно и неодговорно користење. Производителот гарантира и за делови чиј што недостаток ќе се установи при отварање на пакетот но не покасно од 24 часа од моментот на прием.


Вашиот дистрибутер е:

Мебел 2014 final web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you