Calendari Amat 2024

Page 1

2024 CALENDARI

Barcelona

Sant Cugat

Sant Just Desvern


Agraïments als patrocinadors:


01

2024

GENER DL 1

2

3

4

5

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 02 03 04 29 30 31 01 Hem fet aquest calendari amb paper reciclat.

Barcelona

Sant Cugat

Agraïments als patrocinadors:

Sant Just Desvern


Agraïments als patrocinadors:


02

2024

FEBRER DL 5

6

7

8

9

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 02 03 29

30

31

Hem fet aquest calendari amb paper reciclat.

Barcelona

Sant Cugat

Agraïments als patrocinadors:

Sant Just Desvern


Agraïments als patrocinadors:


03

2024

MARÇ DL 9

10

11

12

13

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 26

27

28

29

Hem fet aquest calendari amb paper reciclat.

Barcelona

Sant Cugat

Agraïments als patrocinadors:

Sant Just Desvern


Agraïments als patrocinadors:


04

2024 ABRIL DL 14

15

16

17

18

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 Hem fet aquest calendari amb paper reciclat.

Barcelona

Sant Cugat

Agraïments als patrocinadors:

Sant Just Desvern


Agraïments als patrocinadors:


05

2024 MAIG DL 18

19

20

21

22

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 29

30

Hem fet aquest calendari amb paper reciclat.

Barcelona

Sant Cugat

Agraïments als patrocinadors:

Sant Just Desvern


Agraïments als patrocinadors:


06

2024 JUNY DL 22

23

24

25

26

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 27

28

29

30

Hem fet aquest calendari amb paper reciclat.

Barcelona

Sant Cugat

Agraïments als patrocinadors:

Sant Just Desvern

31


Agraïments als patrocinadors:


07

2024

JULIOL DL 27

28

29

30

31

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 02 03 04 29 30 31 01 Hem fet aquest calendari amb paper reciclat.

Barcelona

Sant Cugat

Agraïments als patrocinadors:

Sant Just Desvern


Agraïments als patrocinadors:


08

2024

AGOST DL 31

32

33

34

35

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 29

30

31

Hem fet aquest calendari amb paper reciclat.

Barcelona

Sant Cugat

Agraïments als patrocinadors:

Sant Just Desvern


Agraïments als patrocinadors:


09

2024

SETEMBRE DL 35

36

37

38

39

40

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 26

27

28

29

Hem fet aquest calendari amb paper reciclat.

Barcelona

Sant Cugat

Agraïments als patrocinadors:

Sant Just Desvern

30

31


Agraïments als patrocinadors:


10

2024

OCTUBRE DL 40

41

42

43

44

DT

DC

DJ

1 8

DV

DS

DG

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 02 03 28 29 30 31 01 30

Hem fet aquest calendari amb paper reciclat.

Barcelona

Sant Cugat

Agraïments als patrocinadors:

Sant Just Desvern


Agraïments als patrocinadors:


11

2024

NOVEMBRE DL 44

45

46

47

48

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 28

29

30

31

Hem fet aquest calendari amb paper reciclat.

Barcelona

Sant Cugat

Agraïments als patrocinadors:

Sant Just Desvern


Agraïments als patrocinadors:


12

2024

DESEMBRE DL 48

49

50

51

52

53

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 25

26

27

28

Hem fet aquest calendari amb paper reciclat.

Barcelona

Sant Cugat

Agraïments als patrocinadors:

Sant Just Desvern

29

30


Patrimonial

Consultora

dministració de lloguers A i gestió de patrimonis rans comptes: fons G d’inversió i family office Lloguers de temporada Administració de comunitats de propietaris Assegurances anteniment M i rehabilitacions

ssessorament d’inversions A patrimonials

Comercial omercialització C d’obra nova, segona mà i lloguer omercialització C d’immobles Luxury I mmobles residencials, industrials i terciaris Servei postvenda

Agraïments als patrocinadors:

ssessorament urbanístic A i gestió del sòl ssessorament jurídic A immobiliari Assessorament fiscal AmatZonia: Edificis eficients


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.