Llibret santa cecilia 2016

Page 1

Agrupació Musical L’Artística de Carlet

festes en honor a

santa

cecIí`lia 2016 d e l

1 8

a l

2 0

d e

n o v e m bre 1

d e

2 0 1 6