Page 1

SEMINARSKI RAD

''PokloniMi''

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski Fakultet – Zagreb

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: dr.sc Božidar Jaković Autori: Vesna Višić 0067438139 Ana-Marija Jakopic 0067454365 Zagreb, travanj 2018.


Sadržaj 1. Uvod........................................................................................................................................1 1.1

Predmet i cilj rada........................................................................................................1

1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja..............................................................................1 1.2

Sadržaj i struktura rada................................................................................................1

1.3

Kratki opis poslovnog modela......................................................................................2

2. OPIS PROJEKTA........................................................................................................................3 2.1. Detaljan opis projekta......................................................................................................3 2.2. Organizacija projekta.......................................................................................................3 2.3. Strateška osnova projekta................................................................................................4 2.3.1. Misija.........................................................................................................................4 2.3.2 Vizija...........................................................................................................................4 2.3 Ciljevi projekta...............................................................................................................4 2.4. Inovacije...........................................................................................................................5 2.4.1. Popis inovacija projekta............................................................................................5 2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži.............................................................................5 2.5. Konkurencija.....................................................................................................................6 2.5.1. Popis glavnih konkurenata........................................................................................7 2.5.2. Opis glavnih konkurenata..........................................................................................7 2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu..........................................8 2.5.4. Konkurentska prednost projekta...............................................................................8 3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL................................................................................................10 3.1. Najvažniji poslovni partneri...........................................................................................10 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera......................................................................10 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela........................................................................12 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti.................................................................12 3.4. Ključni resursi.................................................................................................................13 3.5. Kategorije klijenata........................................................................................................13 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata............................................................................13 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata................................................................................13 3.5.3. Tržište i jezik Web stranice......................................................................................14 3.5.4. Registracija klijenata...............................................................................................14


3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente..........................................................................15 3.6. Upravljanje odnosima s klijentima.................................................................................15 3.7. Kanali poslovanja...........................................................................................................15 3.8. Struktura troškova..........................................................................................................16 3.9. Modeli stvaranja prihoda...............................................................................................16 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda.............................................................................16 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela...............................................................................17 4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE......................................................................................................18 4.1. Mobilne tehnologije.......................................................................................................18 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta................................................18 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone.........................................................18 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije...................................................18 4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti................................................................................19 4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja..........................................................................21 4.2. Društvene mreže............................................................................................................22 4.2.1. Facebook profil projekta.........................................................................................22 4.2.2. Instagram profil projekta........................................................................................23 4.2.3. LinkedIn profil autora projekta...............................................................................24 5. Digitalni marketing................................................................................................................25 5.1. Marketinški plan projekta..............................................................................................25 5.2. Ključne riječi projekta.....................................................................................................25 5.3. Google AdWards oglas...................................................................................................27 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama............................................................................30 5.5. Tablica marketinškog plana............................................................................................30 6. Digitalno plaćanje..................................................................................................................31 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja.....................................................................................31 6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja......................................................................................31 6.2.1. Plaćanje pametnom karticaom...............................................................................31 6.2.2. Plaćanje elektroničkim novčanikom.......................................................................31 6.2.3. Plaćanje eletroničnim novcem................................................................................32 6.2.4. Mikroplaćanje.........................................................................................................32 6.3. Blockchain tehnologija...................................................................................................33


7. SWOT analiza projekta..........................................................................................................34 8. Web mjesto projekta.............................................................................................................36 8.1. Web poslužitelji i domene..............................................................................................36 8.1.1. Web poslužitelj projekta.........................................................................................36 8.1.2. Web domena projekta............................................................................................37 8.1.2.1. .hr domena...........................................................................................................37 8.1.2.2. Komercijalna domena..........................................................................................38 8.2. CMS sustav.....................................................................................................................38 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt...................................................................38 8.2.2. Opis CMS sustava projekta......................................................................................40 8.3. Web stranice projekta....................................................................................................40 8.3.1. Struktura web stranice projekta.............................................................................40 8.3.2. Mapa web stranica projekta...................................................................................43 8.3.3. Opis strukture web stranice projekta......................................................................43 9. Zaključak................................................................................................................................45 10. Popis literature....................................................................................................................46 11. Popis web linkova................................................................................................................47 12. Popis slika............................................................................................................................48 13. Popis tabela.........................................................................................................................49 14. Životopis..............................................................................................................................50 15. Sažetak................................................................................................................................52 PRILOZI......................................................................................................................................53 Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica...............................................................53 Obavijesni bilten – newsletter..............................................................................................53 Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta.......................................................54 Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije.............................................................56 Kodovi i ekranski prikazi s radionica (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP)..................................59 Brošura prezentacije (tzv. handouti).....................................................................................63


1. Uvod

1.1 Predmet i cilj rada

Predmet i cilj ovog rada je objasniti kontekst u kojem se primjenjuje web servis „PokloniMi“. Odrediti pojam i značajke te analizirati segmente, važnije modele i primjene ovog poslovnog modela. Istražiti mogućnosti koje nam pruža i načine na koje možemo ući u taj svijet poslovanja, Obradit ćemo potrebe zbog kojih je došlo do razvoja takvog oblika poslovanja te probleme koji se javljaju u takvom načinu poslovanja. Glavni zadatak ovog rada je detaljno objasniti i istražiti sve prednosti i nedostatke ovog poslovnog modela te mogućnosti napretka i razvoja.

1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja

U radu su korišteni izvori sekundarnih podataka koji uključuju domaću i inozemnu literaturu iz područja informatike. Osnovni izvori sekundarnih podataka su internetske stranice s objavljenim temama i člancima domaćih i stranih autora, koje se bave tematikom koja se obrađuje u ovom radu te web stranice konkurenata.

1.2 Sadržaj i struktura rada

Tema ovog seminarskog rada je prikaz web servisa „PokloniMi“ . Rad se sastoji od 9. poglavlja u kojima je predstavljena sama ideja, misija i vizija poduzeća, inovacije, konkurenti. U 1. poglavlju nalaze se osnovne informacije o radu, odnosno prikazan je kratki opis poslovnog modela te su navedeni izvori podataka i metode prikupljanja. U 2. poglavlju objašnjen je strateški dio projekta tj. misija, vizija i ciljevi, također navedene su inovacije te 1


glavni konkurenti. U 3. poglavlju navedeni su i detaljno opisani poslovni partneri, ključni resursi, klijenti s kojima surađujemo te model stvaranja prihoda. U 4. poglavlju prikazan opis mobilne aplikacije te društvene mreže projekta. U 5. poglavlju pojašnjeno je oglašavanje putem oglasa ( Google Adwords) i putem društvenih mreža. 6. poglavlju objašnjava načine digitalnog plaćanja. U 7. poglavlju prikazane su snage, slabosti, prilike i prijetnje projektu kroz SWOT analizu. Web hosting i domene su prikazane u 8., naveden je i popis mogućih CMS sustava kao i onaj koji najbolje odgovara projektu. Konačno, u 9. poglavlju donesen je zaključak dok je u preostalim poglavljima navedena literatura, popis web linkova, slika, životopisa autora, sažetak te prilozi.

1.3 Kratki opis poslovnog modela

Kako se velik broj ljudi u nekom trenutku susreo sa situacijom u kojoj je morao kupiti poklon nekoj osobi te je pritom imao problema ili nije mogao pronaći odgovarajući poklon, a ta se potraga pretvorila u agoniju, osmišljen je inovativni portal „PokloniMi“ koji će putem svoje web stranice i mobilne aplikacije na temelju određenih karakteristika koje su ponuđene korisniku i koje odabire predložiti odgovarajući poklon. Vizija poduzeća je kroz određeno vrijeme surađivati s većim brojem poduzeća čiji proizvodi će se naći među ponuđenima na stranici. Korisnik bi u programu ispunio sve potrebne podatke koji su potrebni za prijedlog poklona, primjerice samu prigodu/spol/odnos s osobom, te osnovne podatke o osobi na temelju kojih će se generirati prijedlog poklona. Također, vodila bi se statistika zadovoljstva, odnosno koji je proizvod u svrhu te prigode najčešće odabran te razina zadovoljstva na temelju čega će se taj proizvod češće predlagati kao poklon. Korisnik se može registrirati na stranici te tako ostvarivati popuste od strane partnera s kojim poduzeće surađuje. Plaćanje se vrši putem interneta ili prilikom preuzimanja proizvoda, dok sama dostava ovisi o proizvodu koji korisnik odabere.

2


2. OPIS PROJEKTA

2.1. Detaljan opis projekta

„PokloniMi“ projekt osmišljen je kako bi se olakšala potraga za poklonom osobama za koje nismo sigurni što bi kupili ali znamo općenite informacije o stvarima koje vole/žele, te je jedino potreban niz prijedloga ili mjesta gdje isti kupiti. Na stranici bi bio izbornik na kojemu je moguće odabrati prigodu o kojoj je riječ, više podataka o samoj osobi ( spol, godište ), prema kojem bi se ponudio popis odgovarajućih poklona. Također, moguće je i ocijeniti poklon prema zadovoljstvu korisnika i osobe kojoj je isti poklonjen te su ti pokloni prvi generirani i ponuđeni prilikom odabira. Bit će kreirana i mobilna aplikacija putem koje će isto biti dostupno, pretraga po kategorijama i prigodama kao i na službenoj web stranici dok o samom plaćanju odlučuje osoba koja odabire poklon. Ponuđena je mogućnost slanja poklona na željenu adresu te s prigodnom čestitkom i porukom od osobe koja naručuje poklon. Dugoročan plan je na stranici imati što veću ponudu različitih proizvoda te surađivati sa što više trgovina putem kojih je moguća direkta narudžba. U ponudi biti će i personalizirani pokloni koje je moguće kreirati prema vlastitim željama i porukama. Uz navedeno cilj je i proširenje poslovanja te mogućnosti kupovine stvari za organizaciju zabave iznenađenja ( rođendani, momačke, djevojačke večeri).

2.2. Organizacija projekta

Posao će funkcionirati putem službene web stranice, mobilne aplikacije te društvenih mreža putem kojih ćemo se oglašavati. Sobzirom na to kako nije riječ o fizičkom proizvodu, odnosno za poslovanje nije potrebna lokacija već se sve vrši putem interneta na samoj web stranici, neće biti potrebno plaćati najamninu za neki poslovni prostor. Sve je moguće postaviti i organizirati putem interneta, dok se ostalo samostalno ugovara korisnik na web stranici. Na 3


samom početku sve vezano za poslovanje ( financije, računovodstvo, marketing) obavljat ćemo samostalno dok će se u slučaju proširenja angažirati vanjska poduzeća.

2.3. Strateška osnova projekta

2.3.1. Misija

Misija je stvoriti brend čija će kvaliteta biti prepoznatljiva od strane korisnika naših usluga odabirom najboljih poslovnih partnera i najvećom ponudom poklona. Također, kroz određeno vrijeme proširilo bi se poslovanje i suradnja sa što više partnera te bi se poslovanje usmjerilo i na mogućnost kupovine proizvoda za organizaciju određenih prigoda.

2.3.2 Vizija

Vizija je poželjna slika budućnosti poduzeća i ako je dobro definirana činit će temelj svakog poslovanja jer ona izdvaja poduzeće od ostalih i usmjerava ga točno određenom cilju. Tako se mi kroz 5 godina vidimo kao prepoznatljiv brend na tržištu, kojem će se korisnici usluge prvome okrenuti s povjerenjem kada je odabir poklona ili upućivanje na najbolju soluciju kod odabira u pitanju.

2.3 Ciljevi projekta

Cilj projekta je postizanje punog zadovoljstva korisnika naših usluge „PokloniMi“ uz održavanje poziozitivne predodžbe javnosti o poduzeću. Glavni cilj poduzeća je stvoriti širok broj korisnika koji će s povjerenjem prvo potražiti poklon za bilo koju prigodu upravo na našoj stranici. Također, ciljevi su i uvođenje novih računalnih tehnologija prije konkurencije te razvoj odnosa sa svojim poslovnim partnerima, kao i ostvariti konkurentski položaj. 4


Ostvarivanje tržišnog vodstva u pogledu profitabilnosti, pružanja usluga i tržišnog udjela i osuvremenjivanje procesa pružanja usluga u skladu s trendovima dugoročni su ciljevi.

2.4. Inovacije

2.4.1. Popis inovacija projekta

1. Otvoren pristup drugim korisnicima i ažuriranje baze sa novim unosima na temelju kojih će se raditi prijedlozi 2. Vođenje statistike zadovoljstva 3. Prikaz prodajnih dostupnih mjesta predloženog poklona 4. Suradnja s kreativnim novim proizvođačima 5. Mogućnost stvaranja baze podataka svih rođendana

2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži

2.4.2.1. Otvoren pristup drugim korisnicima i ažuriranje baze sa novim unosima na temelju kojih će se raditi prijedlozi Kroz neko vrijeme, nakon što se stranica i poslovanje uhodaju bilo bi omogućeno korisnicima da sudjeluju u prijedlozima poklona ili tematike koju bi željeli idjeti kao izbor poklona na stranici. 2.4.2.2. Vođenje statistike zadovoljstva Svaki korisnik nakon izvršene kupovine poklona unutar određenog vremena može ocijeniti poklon ovisno o razini zadovoljstva osobe kojoj je upućen. Nakon istoga svim sljedećim korisnicima prilikom pretrage prvo će biti prikazani najbolje ocijenjeni proizvodi.

5


2.4.2.3. Prikaz prodajnih dostupnih mjesta predloženog poklona Nakon odabranog poklona odmah će biti prikazan i popis mjesta gdje se isti može kupiti, usporediti sa cijenama na različitim prodajnim mjestima te prikazati mogućnosti plaćanja te online kupovine. Također, isto će biti dostupno za cijelu Hrvatsku te će prikazati prodajna mjesta ovisno za područje koje korisnik odabere na stranici.

2.4.2.4. Suradnja s kreativnim novim proizvođačima Jedan od ciljeva je i što više poslovnih partnera sa kojima će poduzeće surađivati. Kada su u pitanju personalizirani pokloni kao najbolji primjer pokazali su se novi mali proizvođaći no detaljnije su navedeni i opisani u poglavlju o poslovnim partnerima.

2.4.2.5. Mogućnost stvaranja baze podataka svih rođendana Obzirom kako se korisnik može registrirati i izraditi svoj profil, također može na svojem profilu stvoriti bazu rođendana ili u kalendar navesti neki bitan događaj, a aplikacija će ga par dana prije ( ovisno koliko odabere ) podsjetiti za navedenu prigodu kako bi mogao na vrijeme odabrati poklon.

2.5. Konkurencija

Kako bismo poslovali efikasno i profitabilno, te bili najbolji u svom poslu trebamo se fokusirati na analizu pružanja tih usluga kojoj pripadamo. Svakodnevno se pojavljuju opasnosti od potencijalnih konkurenata od kojih se potrebno zaštititi. Njih čine razni online te fizički gif shopovi, prodavaonice koje nude poklon bonove bez specijalizirane ponude korisniku te

2.5.1. Popis glavnih konkurenata

6


1. Gif shopovi - fizički i online (primjer www.theshop.hr) 2. Prodavaonice koje nude poklon bonove 3. Online knjižare 4. Pokloni nezaboravan događaj http://www.selectbox.hr/

2.5.2. Opis glavnih konkurenata

Kao glavne konkurente izdvojili bismo sve slične ponuđaće usluga koji posao obavljaju fizički ili online, a koji su ciljanim korisnicima jedan od primarnih mjesta na kojima će potražiti žaljeni poklon. Cilj je imati sve obuhvaćeno na jednom mjestu na kojem će biti moguće pretražiti više kategorija, više različitih tematika kako se ne bi trebalo posjećivati više prodajnih mjesta ili web stranica u potrazi za idealnim poklonom.

2.5.2.1. Konkurent 1 - www.theshop.hr The shop je specijalizirana online trgovina čija ponuda obuhvaća široku paletu proizvoda i opreme. Kao jedna od ponuda nalazi se i poseban dio Gif shop na kojem korisnici pretražuju između već ponudeđenih proizvoda no u pitanju je samo jedna marka proizvoda bez velike mogućnosti izbora osim zadanih.

2.5.2.2. Konkurent 2 - Prodavaonice koje nude poklon bonove Pod ovim se konkurentom podrazumijevaju sve prodavaonice koje fizički ili online nude mogućnost kupovine poklon bona u određenom iznosu koji se kroz neko vrijeme može iskoristiti u njihovom dućanu. Kao primjer možemo navesti drogerije ( Bipa, dm, Muller ) te dućane sa odjećom ( HM, Zara...), također neki shopping centri pružaju mogućnost kupovine bona na način da se isti može iskoristiti u bilo kojem dućanu koji je na bonu naveden.

7


2.5.2.3. Konkurent 3 – Online knjižare Mnoge knjižare trenutno pružaju mogućnost kupovine knjiga online dok bismo isto također nudili na našoj stranici. Mnoge online knjižare nude mogućnost pregleda te odabira željene knjige kao i slanja na odabranu adresu te kao takve prestavljaju konkurente u jednoj kategoriji poklona. 2.5.2.4. Konkurent 4 – http://www.selectbox.hr/ Poklon paketi Select Box s poklon bonom nude jedinstveni poklon u kojem osoba kojoj je namijenjen paket može odabrati između više od 1200 različitih doživljaja sa područja Hrvatske, Slovenije i Srbije. Sa 15 različitih paketa s područja turizma i putovanja, spa i wellness tretmana, sporta i rekreacije, adrenalinskih doživljaja te gurmanstva s odabranim restoranima po izboru Restaurant Cluba. Kupovinu je moguće ostvariti telefonskim putem, putem interneta te na prodajnim mjestima partnera.

2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu

Iako na tržištu već postoje konkurenti koji pružaju slične usluge, ili poduzeća koja unutar svog poslovanja objedinjuju dio poslovanja koji bi se odnosio na dio vezan za poklone, ono po čemu se PokloniMi razlikuje je što bi na svojoj stranici objedinjavala veliku većinu mogućih poklona ili bi predložila što bi najbolje odgovaralo, a također je moguće izabrati i personalizirane poklone. Na Web stranici moći će se vidjeti i najtraženiji te najbolje ocijenjeni pokloni prema razini zadovoljstva osobe kojoj je isti upućen te je prema tome moguće odabrati odgovarajući poklon prema karakteristikama koje korisnik navede.

2.5.4. Konkurentska prednost projekta

Konkurentska je prednost je stvoriti brend čija će kvaliteta biti prepoznatljiva od strane korisnika i kojem će se korisnici sa povjerenjem uvijek vraćati, i nakon što web stranicu/aplikaciju posjete prvi put, upravo zbog jednostavnosti korištenja, kvalitete te širokog asortimana proizvoda. Cilj je držati se naše vizije i misije te stvoriti uspješan projekt 8


koji će korisnicima prvi pasti na pamet kada je u pitanju darivanje bližnjih za sve prigode. Također, kako bi se poslovanje uspješno nastavilo te proširilo cilj je stvoriti širok krug poslovnih partnera koji će pružati najbolje usluge korisnicima. Konkurentska prednost dokazivati će se postizanjem punog zadovoljstva korisnika, tehnološkim vodstvom, praćenjem novosti proizvoda te što više personaliziranom ponudom proizvoda. Cilj je ostvariti što bolji konkurentski položaj, odnosno tržišno vodstvo u pogledu profitabilnosti, pružanju usluga i tržišnog udjela.

9


3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL

3.1. Najvažniji poslovni partneri

Kao najbitnije poslovne partnere možemo navesti male proizvođaće koji su se svojim proizvodima diferencirali na tržištu sa ponudom personaliziranih poklona. Izbor poslovnog partnera ima značajnu ulogu u poslovanju jer je cilj osigurati inpute rad s dobrim omjerom kvalitete i cijene kako bi se ostvarilo što uspješnije poslovanje.

3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera

1. Sky Art 2. O'kviri 3. Book2go by m&m 4. Kofer. 5. Mappica

3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera Kako je prethodno navedeno, za poslovne partnere odabrani su mali inovativni proizvođaći koji pružaju perosonaliziranu vrstu poklona te isti služe u svrhu ostvarivanja konkurentske prednosti obzirom kako ponuda te odabir poklona na jednoj stranici ne postoji na ovakav način.

3.1.2.1. Poslovni partner 1- Sky Art Sky Art nudi personalizirane postere na kojima je prikazan noćno nebo na točno određeni datum. Sky Art prikazan je kao kreativan i poseban način čuvanja uspomena. Posteri se 10


izrađuju u tri dimenzijama 30x40cm, 40x50cm i 50x70cm. Naravno, postoji i mogućnost izrade postera u nekim drugim dimenzijama, ukoliko to kupac želi. Također je moguće i personalizirati poster koji se naručuje odnosno prilagoditi dizajn željama kupca. Dozvoljeno je mnoštvo kombinacija boja i fontova, a osim prilagodbe dizajna na poster se navode i neki bitni podaci ( datum ).

3.1.2.2. Poslovni partner 2 - O'kviri U svojoj ponudi nude okvire za sve prigode, unutar istih moguće je prema naruđbi kupca i ovisno o prigodi odabrati željenu sliku, poster ili posvetu. Također, moguće je odabrati i okvir u svrhu kasice koji će izvana izgledati kao ukrasna slika dok će sa gornje strane imati otvor za kasicu, te staklo kao vanjski izgled okvira.

3.1.2.3. Poslovni partner 3 - Book2go by m&m Uz trenutno popularnu izdradu planera Book2go by m&m kreirali su planere koji su rezultirali izrazito dopadljivim, vrlo praktičnim i modernim dizajnom i brendom te prilagođenim posebnim prigodama.

U svojoj ponudi trenutno imaju sljedeće planere: planer za

vjenčanje - Wedding planner, planer za trudnice - Me and my baby planer, kuharicu - My messy Kitchen i planer My bullet journal.

3.1.2.4. Poslovni partner 4 - Kofer. Kofer. jedini je od navedenih koji ima svoju fizičku lokaciju koju je moguće posjetiti te odabrati željeni proizvod. Riječ je o se o ukrasnim svadbenim svijećama zanimljivog uzorka i dekoracije. Krase ih motivi karakteristični za ‘najsretniji dan u životu’ i natpisi ‘just married’ te upisani datum vjenčanja sa simpatičnom, duhovitom i personaliziranom ilustracijom novopečenog bračnog para. Osim prigodnih svijeća zahvalnica za vjenčanja kofer. nudi i rođendanske svijeće, svijeće sa motivima Zagreba, Dubrovnika, Šibenika, Pule i drugih hrvatskih gradova kao i svijeće tematski oslikane kao što je “advent u Zagrebu”, prigodne blagdanske svijeće, kasice, začine, čajeve i rokovnike.

11


3.1.2.5. Poslovni partner 5 – Mappica Slično kao i Sky Art, Mappica nudi personalizirani prikaz određenog mjesta. To je posebna karta cesta koja može prikazati bilo koji grad ili mjesto na cijeloj planeti. Da bi svaka Mappica ipak bila posebna, uz nju ide srce, koordinate i željeni citat. Svaka Mappica je univerzalna i kreirana posebno po željama. Koordinate i srce postavljeni su točno na određenoj adresi koja nešto predstavlja (npr. prvi poljubac, rodni dom, upoznavanje, itd.), a uz sliku ide i pripadni tekst (određeni datum, citat, tekst pjesme…).

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Poslovni model „PokloniMi“ nuditi će mogućnost pregleda i odabiranja poklona za različite prigode. Korisnik će prilikom posjeta na stranici moći odabrati želi li poslati upit vezan za prijedlog željenih poklona ili će sam na izborniku odabrati karakteristike i nakon toga biti će ponuđeni pokloni. Također, biti će omogućeno i ocjenjivanje poklona prema zadovoljstvu i takvi će se pokloni prvi prikazivati prilikom odabira. Registrirani korisnici imati će određene pogodnosti što će ih potaknuti na registraciju. Vrijednost koju želimo pružiti u našem poslovnom modelu odnose se na kvalitetu i izbor ponuđenih poklona. Cilj je postati platforma kojoj će se korisnici sa povjerenjem uvijek obratiti i vraćati se znajuči da će imati na raspolaganju najbolji izbor poklona. Također, suradnja sa što više provjerenih i jedinstvenih poslovnih partnera koji će omogućiti personalizirani pristup i ponudu.

3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Isporuka vrijednosti uključuje sva iskustva koja kupac proživi tijekom dobivanja i korištenja određene ponude, te omogućuje poduzeću da pravovremeno i u što kraćem roku odgovori na njihove zahtjeve. Korisnik bi u svoj isporučenoj vrijednosti proizvoda te troškovima koji su za isti vezani trebao pronaći ukupnu vrijednost zbog koje će odabrati našu platformu te joj se u budućnosti vraćati. Već je ranije navedeni, iako ovo nije velike tržište probali bi se diferencirati ponudom personaliziranih poklona te jedinstvenim pristupom kupcu, također, kupac bi mogao sudjelovati u prijedlozima nekih budućih poklona, a svojim bi ocjenama 12


drugim korisnicima pomogao u odluci kod izbora poklona. Kao registirati korisnici ostvarili bi određene pogodnosti kako bi u budućim kupovinama ostvarili popuste.

3.4. Ključni resursi Kao glavni resurs naveli bismo našu platofrmu putem koje ćemo nuditi proizvode te se oglašavati. Također, korisnicima će isto biti omogućeno i putem mobilne aplikacije na kojoj će sve biti istovjetno kao i na web stranici.

3.5. Kategorije klijenata

Kao glavne klijente naveli bismo sve osobe koje za neku prigodu trebaju kupiti poklon te su im potrebni određeni prijedlozi, smjernice i inovativne ideje koje će pomoći njihovom odabiru ili im olakšati način kupovine kako bi sve direktno kupili sa stranice. 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata Vjerujemo kako će u početku ciljana skupina i većina onih koji završe na stranici biti upravo mlađi korisnici koji koriste računalo i mobilne aplikacije, te kao takvi rješenje za problem koji imaju pronaći će upravo putem interneta, a tu će im se prvo ponuditi „PokloniMe“ stranica za probleme prilikom kupovine poklona. 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata

Jedan od najčešćih i najproblematičnijih izbora je onaj vezan za izbor rođendanskog poklona. U većini slučajeva kada poklon kupujemo osobi sa kojom smo bliski, osoba može natuknuti što želi ili navede što joj je potrebno kako bi znali odabrati poklon. Također, kada je riječ o bliskim osobama u većini slučajeva znamo što voli/želi te u kojem smjeru tražiti poklon, a inovativniji ili personalizirani poklon mogu potražiti na „PokloniMi“ web stranici. 13


Problemi se pojavljuju kada je u pitanju darivanje ljudi sa kojima nismo toliko bliski no otprilike znamo što vole te u kojem smjeru odabrati poklo prema nekim preferencijama te osobe, te tada naša web stranica može ponuditi određena rješenja prema unesenim karakteristikama. Nadalje, u pitanju su i klijenti koji kupuju bilo koji poklon koji ima veze sa svadbenim darivanjem. U toj skupini našli bi se i pokloni vezani za sve prigode za vjenčanja, od poklona za zaruke, djevojačke te momačke večeri do poklona mladencima te darivanja gostiju. Klijenti koji kupuju poklone za promociju također su jedan dio potražnje. Za tu prigodu nudili bi se Godišnjice mogu biti vezane za razne obljetnice ( mature, fakulteta ) te se kupuju pokloni bivšim učiteljima, također mogu biti godišnjice braka i slično, a ti klijenti jako često ne znaju što bi u tim prigodama kupili. Takođernaveli bismo i klijente koji u potrazi za odgovarajućim poklonom u nekoj prigodi završe na našoj stranici. U tome slučaju prema kategorijama koje može odabrati, ocjenama zadovoljstva prethodnih korisnika stranice, mogu izabrati poklon za odgovarajuću prigodu. U pitanju može biti i rođenje, krštenje, umirovljenje ili bilo koja druga prigoda koja nije prethodno opisana.

3.5.3. Tržište i jezik Web stranice

Poslovni model „PokloniMi“ biti će namijenjem domaćem tržištu te će se stranica iz navedenog

razloga

biti

na

hrvatskom

jeziku,

prilagođena

ovom

području.

U slučaju da potrebe pokažu kako je potrebno, moguće je proširiti poslovanje na inozemstvo te prevesti stranicu na engleski jezik.

3.5.4. Registracija klijenata

14


Sama registracija, kao i cjelokupna stranica napravljena je vrlo jednostavno kako bi se svaki korisnik sa osnovnim informatičkim znanjem vrlo jednostavno mogao registrirati. Svim posjetiteljima dostupne su osnovne informacije o poslovanju, također navedene su i pogodnosti te eventualne akcije te e-mail adresa na koju mogu uputiti upit vezan za usluge i proizvode kao i bilo kakve eventualne poteškoće koje mogu nastati prilikom registracije.

3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente

Registrirani klijenti ostvaruju određene pogodnosti.Prilikom svake treće kupovine biti će u mogućnosti osvariti popust u iznosu 30% na odabrani proizvod. Također, obzirom kako je dana mogućnost ocjenjivanja odabranog proizvoda, svaki korisnik koji ocijeni te ostavi komentar nakon završene kupovine imati će određeni popust na buduće kupovine. Pogodnost će ostvariti i ako nas preporuči prijateljima te i on iskoristi naše usluge, u tome slučaju oba korisnika ostvaruju popust 10% na odabrane proizvode.

3.6. Upravljanje odnosima s klijentima

Pronalazak i zadržavanje klijenata jedan je od najbitnijih i najtežih procesa. Određeni postotak pronaći će ovu stranicu, ista će ga zainteresirati, no također klijente je nakon početne zainteresiranosti i korištenja potrebno i zadržati. U našem slučaju isto je

3.7. Kanali poslovanja Kod kanala poslovanja možemo navesti kako će se svo poslovanje odvijati putem interneta. Kao najvažniji kanal naveli bismo web stranicu putem koje će korisnici birati, naručivati poklone, također odabirati i način plaćanja ovisno o tome kojeg su poslovnog partnera i prozvod odabrali te sa njima dogovoriti način plaćanja. Također isto će biti omogućeno i putem mobilne aplikacije.

15


3.8. Struktura troškova

Troškovi pokretanja projekta prikazani su u sljedećoj tablic: Tabela 1. Troškovi pokretanaj projekta

TROŠKOVI

IZNOS TROŠKOVA ( u kunama)

Troškovi poslužitelja web stranice

213,00 ( godišnje)

Troškovi domene

80,00 ( godišnje)

Troškovi izrade web stranice

6.000,00 ( jednokratno)

Troškovi izrade aplikacije

3.000,00 ( jednokratno)

Ugradnja i održavanje CMS sustava

2.500,00 ( godišnje)

Računalna opreme

20.000,00 ( jednokratno)

Softwere

2.000,00 ( godišnje)

Zaposlenici

10.000,00 ( mjesečno)

Troškovi marketinga

2.000,00 ( mjesečno)

Izvor: izrada autora projekta

3.9. Modeli stvaranja prihoda

3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda

Modeli stvaranja prihoda za „PokloniMi“ su: 1. 2. 3. 4. 5.

Prihodi od prodaje usluge ( provizija ) Prihodi od oglašavanja na mobilnoj aplikaciji Prihodi od oglašavanja na web stranici Prihodi od oglašavanja putem plaćanja po kliku Prihodi od oglašavanja po prikazu

16


3.9.2. Opis svakog pojedinog modela

3.9.2.1. Model stvaranja prihoda 1 - Prihodi od prodaje usluge ( provizija) Glavni prihodi dolaziti će od prodaje usluge, odnosno provizije koju ćemo u tome slučaju ostvarivati. Prihodi od same provizije ovise o količini prodanih proizvoda te računamo kako će to biti glavni izvor zarade.

3.9.2.2. Model stvaranja prihoda 2 - Prihodi od oglašavanja na mobilnoj aplikaciji Uz Web stranicu korisnicima će biti dostupna i mobilna aplikacija putem koje je moguće ostvarivati dio zarade. Na aplikaciji pojavljivati će se oglasi poslovnih partnera i dobavljača koji će generirati dio prihoda.

3.9.2.3. Model stvaranja prihoda 3 - Prihodi od oglašavanja na web stranici Dio prihoda osvarivati će se od oglašavanja na službenoj web stranici na kojoj će biti prikazane reklame dobavljača i partnera. Takvo oglašavanje bi omogućilo bolju promociju ili mogućnost ostvarivanja popusta koje bi nam oni u tome slučaju ponudili.

3.9.2.4. Model stvaranja prihoda 4 - Prihodi od oglašavanja putem plaćanja po kliku Google pregledava našu web stranicu u potrazi za ključnim riječima te učestalosti ponavljanja, a nakon toga prikazuje oglase koji odgovaraju upravo toj riječi.

3.9.2.5. Model stvaranja prihoda 5 - Prihodi od oglašavanja po prikazu Odvija se na način da na našim stranicama objavljujemo reklamu partnera te je ista na vidljivom mjestu dostupna svim posjetiteljima stranice.

17


4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE

4.1. Mobilne tehnologije

4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta

Današnje poslovanje bilo kojeg poduzeća nije zamislivo bez mobilne aplikacije kojom će isto što je dostupno putem službene Web stranice biti dostupno i na mobilnoj aplikaciji. Obzirom kako većina korisnika koristi Android i IOS, aplikacija će biti dostupna za navedene operativne sustave. Cilj je biti dostupan svim korisnicima koji koriste pametne telefone te na taj način žele koristiti aplikaciju kada nisu u mogućnosti pristupiti putem računala.

4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone

Mobilna aplikacija razvijena je u skladu sa potrebama koje pružamo korisnicima. Kao i sama web stranica zamišljeno je da i aplikacija bude jednostavna i pregledna kako bi se korisnici što lakše snalazili i došli do željenih informacija. Trebala bi pružati sve potrebne informacije kao i stranica, a izrazito je važna funkcionalnost, brzina te mogućnost biranja i kupovine proizvoda kao na službenoj stranici.

4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije

Na početnoj starnici aplikacije je naslovnica sa osnovnim podacima te izbornikom sa izborom podataka, opcijom O nama, Nađi poklon te Kontaktom. Kada korisnik odabere „O nama“ otvoriti će se ekran koji prikazuje detaljan opis poslovanja. Kada se odabere „Kontakt“ biti će prikazana adresa, te kontak podaci ( e-mail adresa te kontakt broj), a navedena je i Instagram i Facebook stranica koju je odmah moguće posjetiti. 18


Također na izborniku „Nađi poklon“ potrebno moguće je popuniti predložak te poslati upit na koji tada zaprima direktan odgovor, odnosno se šalju se automatski odgovori.

4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti

U nastavku je prikazan grafički prikaz mobilne aplikacije. Prvi grafički prikaz je naslovna strana mobilne aplikacije na kojoj su vidljivi osnovni izbornici.

Slika 1. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - Naslovna

Izvor: https://app.moqups.com/ajakopic@net.efzg.hr/lyPWWcmonU/view/page/ad64222d5 ( izrada autora projekta) ( 9.4.2018.)

19


Slika 2. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - Nađi poklon

Izvor: https://app.moqups.com/ajakopic@net.efzg.hr/lyPWWcmonU/view/page/ad64222d5 ( izrada autora projekta) ( 9.4.2018.)

Slika 3. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - O nama

Izvor: https://app.moqups.com/ajakopic@net.efzg.hr/lyPWWcmonU/view/page/ad64222d5 ( izrada autora projekta) ( 9.4.2018.)

20


Slika 4. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - Kontakt

Izvor: https://app.moqups.com/ajakopic@net.efzg.hr/lyPWWcmonU/view/page/ad64222d5 ( izrada autora projekta) ( 9.4.2018.)

4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja

Obzirom kako velika većina ljudi kroz cijeli dan većinu vremena uz sebe ima mobilni uređaj, mobilno oglašavanje prioritet je kao i korištenje službene web stranice. Na taj način privukli bi se novi korisnici koji možda primijetili Web stranicu niti za taj način pretraživanja poklona prema određenim karakteristikama. Sve promjene na stranici te invacije odmah bi bile ažurirane na mobilnoj aplikaciji kako bi svi profili korisnika biti u toku sa novostima.

21


4.2. Društvene mreže 4.2.1. Facebook profil projekta

Slika 5. Facebook Page „PokloniMi“

Izvor: https://www.facebook.com ( izada autora projekta) ( 9.4.2018.)

22


4.2.2. Instagram profil projekta

Slika 6. Instagram profil „PokloniMi“

Izvor: https://www.instagram.com/?hl=hr ( izrada autora projekta) ( 9.4.2018.)

23


4.2.3. LinkedIn profil autora projekta

Slika 7. Linkedin profil Vesna Viťić

Izvor: https://www.linkedin.com/ ( izrada autora projekta) ( 9.4.2018.)

Slika 8. Linkedin profil Ana-Marija Jakopic

Izvor: https://www.linkedin.com/ ( izrada autora projekta) ( 9.4.2018.)

24


5. Digitalni marketing

5.1. Marketinški plan projekta

U ovom poglavlju govoriti ćemo o marketinškom aspektu našeg poslovnog modela. Naša marketinška komunikacija osmišljena je da svim korisnicima na jednostavan i jasan način predstavimo naš rad. Najvažniji oblik društvenih medija za internetski marketing su društvene mreže i Google AdWords oglašavanje. Izraditi ćemo službenu Instagram i Facebook stranicu te se oglašavati putem sponzoriranih oglasa na društveni mrežama. Oglašavati ćemo se i putem raznih foruma na temama vezanim za poklanjanje i odabir poklona. Kako bi korisnike podsjećali na našu ponudu te informirali o svim novostima i inovacijama o našoj aplikaciji i modelu poslovanja, oglašavat ćemo se i slanjem newslettera putem emaila. Putem Google AdWordsa ćemo kreirati Search oglase kako bi korisnici pronašli našu uslugu dok pretražuju ključne riječi povezane s traženjem poklona te Display oglase gdje ćemo korisnike ciljati prema interesima i temama.

5.2. Ključne riječi projekta

1. originalni pokloni 2. pokloni za rođendan 3. ideje za poklon 4. poklon dečka 5. pokloni za dan zaljubljenih 6. neobični pokloni 7. zanimljivi pokloni 8. pokloni za novu godinu 25


9. pokloni za njega 10. pokloni za nju 11. poklon za 8.mart 12. najbolji poklon 13. rođendanski pokloni 14. interesantni pokloni 15. poklon za muškarca 15. originalni pokloni za njega 16. kreativni pokloni 17. poklon za svadbu 18. ideje za rođendanski poklon 19. pokloni ideje 20. originalni pokloni za dečka 21. neobični pokloni 22. ideje za poklone 23. poklon za godišnjicu 24. ludi pokloni 25. poklon za useljenje 26. originalan poklon 27. super poklon 28. pokloni za božić 29. poklon za muža 26


30. pokloni za rođendan ideje

5.3. Google AdWards oglas

Nakon prijave na Google AdWords krenuli smo u izradu naše prve kampanje. Naziv kampanje je Pokloni mi. Mreže koje smo odabrali su Google pretraživačka mreža i Google prikazivačka mreža. Ciljana lokacija je Hrvatska i ciljani jezici hrvatski i engleski.

Slika 9. Kreiranje prve kampanje na Google AdWordsu

Izvor: https://adwords.google.com (09.04.2018.)

Naša odabrana strategija licitiranja je da AdWords postavi naše licitacije da bi se maksimalno povećao broj klikova unutar našeg ciljnog proračuna. Proračun za koji smo se odlučili je 30 kn po danu.

27


Slika 10. Google AdWords, odabir jezika, strategije licitiranja i proračuna

Izvor: https://adwords.google.com (09.04.2018.)

Prva grupa oglasa koju smo počeli raditi su oglasi za pokloni za rođendane. Oglas koji smo izradili ima Naslov 1: Pokloni mi. Naslov 2: Ideje za poklone i Opis: Riješite se brige oko traženja poklona i budite originalni uz pomoć našeg tima. Oglas sadrži i URL koji vodi do naše web stranice - www.pokloni--mi.com.

28


Slika 11. Google AdWords, izrada prvog oglasa

Izvor slike: https://adwords.google.com (09.04.2018.)

Ključne riječi za ovaj oglas bit će: pokloni za rođendan, ideje za rođendanski poklon, originalni rođendanski poklon.

Slika 12. Google AdWords, ključne riječi

Izvor slike: https://adwords.google.com (09.04.2018.)

29


5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama

Mogućnosti oglašavanja na društvenim mrežama su zaiste velike i vrlo zanimljive za naš tip proizvoda jer možemo jako usko ciljati našu publiku. Cilj svakog našeg oglasa je doprijeti do što većeg broja ljudi, ali naravno, oglas ima veću vrijednost ako dođe do onih ljudi koje baš taj oglas zanima. Korisnike bismo ciljali prema dobi spolu, ciljali bismo one korisnike čiji prijatelji u skorijoj budućnosti slave rođendan, imaju svadbu ili se sele u novi dom U radu, kao što smo već ranije spomenuli, planiramo se reklamirati putem Facebook-a i Instagrama.

5.5. Tablica marketinškog plana Tabela 2. Tablica marketinškog plana

Marketinški plan za 2018. godinu Vrsta oglašavanja

Termini oglašavanja

Troškovi

Opis oglašavanja

Prilikom upisivanja ključnih riječi u Google Google AdWords

svakodnevno

dnevni proračun od

pojavljuje se na vrhu

30HRK

naš oglas Slanje na ciljanu e-

0,00 HRK Newsletter

jednom mjesečno

poštu našim registriranim korisnicima Sponzorirani oglasi na Facebooku i

30


dnevni proračun od

Društvene mreže

50HRK

svakodnevno

forum.hr

svakodnevno

Instagramu

Mjesečni proračun

Zakup oglasnog

1000HRK

prostora

Izvor: izrada autora projekta

6. Digitalno plaćanje

6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja

1. Pametne kartice 2. Elektronički novčanici 3. Elektronički novac 4. Mikroplaćanja

6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja

6.2.1. Plaćanje pametnom karticaom

Kada se govori o smart (pametnim) karticama obično se misli na čip kartice koje u sebi imaju mikroprocesor te mogu memorirati podatke, ali i obavljati različite obrade podataka kao što su autentikacija, kriptiranje podataka, generiranje dinamičke lozinke, elektronički potpis i slično. Smart kartice našle su primjenu u bankovnom sektoru kao platne kartice banaka i kartičnih kuća (EMV platne kartice) te kao identifikacijske i autentikacijske kartice (PKI –

31


Public Key Infrastructure) za prijavu na računala, mrežne resurse (VPN), poslovne aplikacije i servise, Internet bankarstvo, druge javne servise i slično.1

6.2.2. Plaćanje elektroničkim novčanikom

Digitalni novčanici elektroničkim su podatkovni paketi s mogućnošću automatskog pribavljanja informacija potrebnih za transakciju s pomoću interneta, npr. broja kreditne kartice, adrese za dostavu i slično. Nadalje, poznati su i kao sustavi za plaćanje preko interneta - IPS (internet payment services), na temelju kojih korisnik naručuje i plaća proizvode bez unošenja i slanja osjetljivih informacija e-mailom ili internetskim protokolom. Jedan od najpoznatijih predstavnika takvih platnih sustava je PayPal, kojim se koristi više od 20 milijuna, a popularnost mu je utemeljena na jednostavnom načelu oslonjenomu na neposredno poslovanje uz pomoć kreditnih kartica i banaka. Digitalni novčanik pruža kupcu jednostavnu i sigurnu on-line kupnju, pri čemu osigurava privatnost podataka o kupcu i o njegovim financijskim parametrima.2

6.2.3. Plaćanje eletroničnim novcem

Elektronički novac je instrument plaćanja, odnosno novčana vrijednost pohranjena na nekom elektroničkom nositelju podataka, koji kao sredstvo plaćanja, pored izdavatelja, prihvaćaju i druge osobe.3

6.2.4. Mikroplaćanje

Mnogi noviji modeli mobilnih uređaja, naime, osobito ako je riječ o smartphoneima, imaju već ugrađen čip koji omogućuje NFC komunikaciju, čime su ispunjeni svi preduvjeti za tzv. 1 http://www.kartice.hr/tehnologija/smart-kartice-chip-2/ ( 7.4.2018.) 2 Gouget Aline, Recent Advances in Electronic Cash Design, Springer Berlin, Heidelberg, 2008. 3 http://www.infotrend.hr/clanak/2009/3/e-novac-u-hrvatskoj,27,660.html ( 7.4.2018.)

32


mikroplaćanje dodirom. Riječ je o brzinskom plaćanju malih iznosa jednostavnim dodirom posebne konzole na blagajni prodajnog mjesta. U Hrvatskoj služe za plaćanje iznosa do 100 kuna. 4

6.3. Blockchain tehnologija

Mogućnošću da se digitalni podaci distribuiraju, ali ne kopiraju, stvorena je blockchain tehnologija. Izvorno je zanišljena kao valuta, Bitcoin, tehnološka zajednica pronalazi nove načine njezine primjene. Blockchain je nepodmitljiva digitalna tehnologija ekonomskih transakcija koja može biti programirana da zabilježi ne samo financijske transakcije već gotovo sve što ima virtualnu vrijednost. Blockchain tehnologija je kombinacije postojećih tehnologija koje se koriste na nov način. Baza podataka Blockcchaina nije pohranjena na nekoj jedinstvenoj lokaciji, što znači da podaci koje posjeduje su stvarno javni i lako dostupni. Istodobno dijeljena od milijun računala, njezimni podaci su dostupni svima s pristupom internetu. 5

4 https://www.jutarnji.hr/life/tehnologija/buducnost-pred-vratima-mikroplacanje-dodirom-mobitela-stiglo-uhrvatsku/1543194/ ( 7.4.2018.) 5 https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/ ( 7.4.2018.)

33


7. SWOT analiza projekta

Analiza okruženja ili okoline podrazumijeva istraživanje svih važnijih karakteristika kako vanjskog tako i unutarnjeg okruženja sa svrhom identifikacije strateških čimbenika koji mogu odrediti budućnost poduzeća. Analiza okruženja i identifikacija strateških čimbenika može se sagledati kao potpora odlučivanju kod formulacije strategije te se provodi na samom početku procesa strateškog menadžmenta. SWOT analiza je sredstvo za analizu situacije poduzeća. Njome se identificiraju ključni čimbenici iz vanjskog okruženja koji se prepoznaju kao prilike ili prijetnje i čimbenici iz unutarnjeg okruženja a mogu se opisati kao snage ili slabosti. 6 U tablici ispod se nalazi SWOT analiza projekta.

Slika 13. SWOT analiza projekta "PokloniMi"

SNAGE

PRILIKE

1. manje stresa za kupca

1. mlada poduzeća sa dobrim idejama

2. dostava na željenu adresu

2. nema velike konkurencije

3. kvalitetni

proizvodi

koji

nisu

3. mogućnost širenja u regiji

masovne proizvodnje 4. ljudi 6 https://hrcak.srce.hr/21453 ( 9.4.2018.)

34

imaju

želju

pokloniti


4. provjereni partneri

jedinstvene poklone

5. profesionalan i personaliziran odnos

5. užurbani život i nedostatak vremena

s kupcima

SLABOSTI

PRIJETNJE

1. online krađe podataka

1. nezainterisiranost za takav način odabira poklona

2. kašnjenje dostave 2. nepovjerenje korisnika 3. poteškoće s digitalnim plaćanjem 3. pritisak na snižavanje cijena 4. nerazvijeno tržište 4. odbojnost korisnika prema on-line plaćanju

5. novi na tržitu

5. partneri koji se ne drže ugovora

Izvor: procjena autora projekta „PokloniMi“

35


8. Web mjesto projekta

8.1. Web poslužitelji i domene

8.1.1. Web poslužitelj projekta

Za Web poslužitelja projekta smo izabrali Totohost web hosting tvrtku. Totohost web hosting tvrtka posluje od 2004. godine sa sjedištem i uredom u Korčuli, iako su njihovi djelatnici i suradnici širom Hrvatske. Više od 3500 zadovoljnih klijenata potvrđuje kvalitetu usluge i predanost da klijentima pružaju najbolje moguće mjesto za smještaj njihovih web stranica. 7 7 https://totohost.hr/kontakt/ (7.4.2018.)

36


Totohost nudi pet različitih paketa: mikro, mini, midi, big i profi. Mi smo odabrali mini paket. Cijena mini paketa je 17 kuna mjesečno što je na godišnjoj bazi uz 10% popusta koji se nudi na stranici iznosi 213 kuna. Taj paket uključuje 9000MB, 9 GB SSD prostora, RAID SSD prostor, 400 GB Bandwith, 3 domene, neograničeno broj Email adresa, 10 MySQL, PHP od 5.x do 7.x, Webmail pristup, Antiviru/AntiSPAM, Cpanel, CloudLinux OS, besplatni SSL i tjedni backup.

Odabrani paket Web poslužitelja Slika 14. Odabrani paket Web poslužitelja

Izvor: https://totohost.hr/ssd-web-hosting/ (9.4.2018.)

8.1.2. Web domena projekta

Iako smo zeljeli izabrati web domene isto nazivaju kao i naše poduzeže, to nije bilo moguće. Cilj nam je bio naći hrvatsku i komercijalmnu domenu istog naziva i da su slobodne. Puni nazivi web domena su www.pokloni--mi.hr i www.pokloni--mi.com.

37


8.1.2.1. .hr domena

Za domenu za Republiku Hrvatsku smo odabrali www.pokloni--mi.hr. Cijena ove domene je 0,00 kuna jer pravna osoba u Hrvatskoj, ima pravo na besplatnu .hr domenu. Ddodatna domena se naplaćuje i cijene se kreću oko 500,00 kuna.

Slika 15. Dostupnost .hr domene

Izvor: https://www.domene.hr/portal/home ( 7.4.2018.)

8.1.2.2. Komercijalna domena

Prilikom odabira komercijalne domene pdlučili smo se za .com domenu. Kod komercijalnih domena smo se odlučili za .com domenu. Kao što je gore navedeno web stranica sa .com domenom bi glasila www.pronadi-instruktora.com. Smatramo da je odabrana stranica pogodna za strane klijente, te bi cijela bila na engleskom jeziku. U budućnosti ako ćemo se proširiti i na strano tržište ova će nam web stranica imati veliku ulogu. Cijena ove domene je 80 kn godišnje.

Slika 16. Dostupnost .com domene

Izvor: https://moj.totohost.hr/cart.php?a=add&domain=register (9.4.2018.)

38


8.2. CMS sustav

8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt

CMS (content management system, sustav za upravljanje sadržajem) sustav je za prikupljanje, obradu i organizaciju podataka općenito, no danas se isti izraz najčešće upotrebljava za sustav kojem je cilj objavljivanje podataka na webu. Većina je današnjih web sjedišta upravljana nekim CMS-om, što znači: 

na web serveru postoje programi koji ovlaštenim korisnicima omogućavaju unos sadržaja,

tipično članaka upisani se sadržaji pohranjuju u bazu podataka, dok se priložene slike, kao i kod običnih

stranica pohranjuju odvojeno na serveru postoje programi koji posjetiteljima na temelju njihovih prava, zahtjeva i sadržaja

raspoloživih u bazi podataka stvaraju stranicu (HTML dokument) na serveru su pohranjeni i podaci potrebni za oblikovanje stranice – CSS datoteke i pripadajuće stranice, što se isporučuje korisnicima zajedno sa stranicom.

Postupak upisivanja sadržaja se isprepliće s isporučivanjem sadržaja. Tako se osim članaka mogu dodavati komentari na članak, posjetitelji mogu odgovarati na anketna pitanja itd., čime rad s web sjedištem postaje interaktivniji, a korisnici zadovoljniji. Često se današnji web zbog pojave interaktivnosti naziva i imenom „web 2.0” koje ga razlikuje od „starog” weba sa stranicama koje su pohranjene na poslužitelju. Na način sličan općenitim CMS-ovima djeluju i ostali, specijalizirani web 2.0 alati, kao što su blogovi, LMS-ovi, wikiji, ali i forumi, razne galerije slika, pa i danas najpopularnije web sjedište, Facebook. 8 Postoje razni besplatni alati koji omogućuju jednostavnu izradu CMS sustava kao što su:      

Joomla, Drupal, phpNuke, Typo3, Mambo, php-fusion.

8 https://tesla.carnet.hr/mod/resource/view.php?id=5419 ( 7.4.2018.)

39


8.2.2. Opis CMS sustava projekta

Za izradu web stranice smo koristili Visual studio. Visual studio je proizvod tvrtke Microsof. Visual Studio se postavlja kao idealni i univerzalni alat za razvoj web aplikacija. Kao takav u potpunosti zadovoljava potrebe razvojnih programera, jer pokriva sve aspekte razvoja web aplikacija od izrade HTML stranica, njihovo dizajniranje korištenjem CSS-a, korištenje JavaScript-e, te programiranje dinamičkog djela na samom web poslužitelju. 9

8.3. Web stranice projekta

8.3.1. Struktura web stranice projekta

Prilikom izrade smo se vodili idejom da stranica bude pregledna i minimalistička kako bi se korisnici olakčali snalaženje na njoj. Stranica je osmišljena tako da svojim dizajnom i bojama odgovara svima i da privlačna korisnicima. Struktura Web stranice projekta „PokloniMi“ sastoji se od 5 kategorija:     

Naslovna Pokloni O nama Kontakt Prijava

9 Sanjković V., Trstenjak B. ( 2011.), Visual Studio - univerzalni alat za razvoj web aplikacija, Pregledni rad, Međimursko veleučilište Čakovec

40


Slika 17. Web stranica projekta "PokloniMi" - Naslovna

Izvor: http://www.al-pasha.eu/PokloniMi.aspx ( izada autora projekta) (9.4.2018.)

Slika 18. Web stranica projekta "PokloniMi" - Pokloni

Izvor: http://www.al-pasha.eu/PokloniMi.aspx ( izada autora projekta) (9.4.2018.)

41


Slika 19. Web stranica projekta "PokloniMi" - O nama

Izvor: http://www.al-pasha.eu/PokloniMi.aspx ( izada autora projekta) (9.4.2018.)

Slika 20. Web stranica projekta "PokloniMi" - Kontakt

Izvor: http://www.al-pasha.eu/PokloniMi.aspx ( izada autora projekta) (9.4.2018.)

42


8.3.2. Mapa web stranica projekta

Slika 21. Sitemap

Izvor: https://www.gloomaps.com/sCGn92JAdl ( izrada autora projekta) ( 10.4.2018.)

8.3.3. Opis strukture web stranice projekta

Prilikom strukture stranice za naš projekt „PokloniMi“ vodili smo se idejom da stranica treba biti moderna, jednostavna i privlačna raznim skupinama. Početna stranica je vrlo jednostavna te sadrži nekoliko naših slogana koji su nam vodilje te link koji vodi na kategoriju Pokloni. U gornjem dijelu stranice se nalaze kategorije pokloni, o nama, kontakt i prijava. Kategorija ''Pokloni'' se sastoji od polja Vaši podaci i Podaci o primatelju poklona koje je potrebno ispuniti te kliknuti na ''Pošalji''. Nakon toga su podaci poslani u naš sustav i dobivate poruku da je Vaša poruka primljena te da ćete dobiti odgovor u najkraćem mogućem roku. Kategorija ''O nama'' sadrži neke informacije o našem poduzeću i kratki opis načina na koji poslujemo s korisnicima.

43


Kategorija ''Kontakt'' daje informacije o našem središtu, e-mail adresu, broj telefona, i linkovi za druđtvene mreže. Zadnja kartica je ''Prijava''.

44


9. Zaključak

Smatramo da je ovaj projekt zanimljiva ideja za koju postoji potražnja. U današnje vrijeme kada se susrećemo s nedostatkom vremena i globalizacijom, koja sve čini dostupnim, postoji velika želja da se pokloni nešto inovativno, personalizirano ili unikatno. Kvalitetni i pouzdani partneri su jedan od ključnih čimbenika uspjeha. Ako se udružimo s neozbiljnim partnerima koji nisu u mogućnosti na vrijeme dostaviti proizvod i ako proizvod ne bude na očekivanoj razini naše poslovanje će biti ugroženo. Napredak nećemo moći postići nit bez konstantnog usavršavanja poslovanja. Pod to spada tehnička strana, koja uključuje usavršavanje naše web stranice i aplikacije, kao i dodavanje novih opcija. Također potrebno je periodično dodavati i neke nove opcije vezane za način poslovanja. Zadnje, ali ne i manje bitno, je traženje novih proizvoda. Nadopunjavanjem ponude ćemo dobivati i sve veću pokrivenost kategorija, a time i sve veći broj klijenata uz zadržavanje već postojećih.

45


10. Popis literature

1. Gouget A. ( 2008.), Recent Advances in Electronic Cash Design, Springer Berlin, Heidelberg 2. Sanjković V., Trstenjak B. ( 2011.), Visual Studio - univerzalni alat za razvoj web aplikacija, Pregledni rad, Međimursko veleučilište Čakovec

46


11. Popis web linkova

1. https://app.moqups.com/ajakopic@net.efzg.hr/lyPWWcmonU/view/page/ad64222d5 ( 9.4.2018.) 2. https://www.facebook.com ( 9.4.2018.) 3. https://www.instagram.com/?hl=hr ( 9.4.2018.) 4. Izvor: https://www.linkedin.com/ ( 9.4.2018.) 5. https://adwords.google.com (09.04.2018.) 6. http://www.kartice.hr/tehnologija/smart-kartice-chip-2/ ( 7.4.2018.) 7. http://www.infotrend.hr/clanak/2009/3/e-novac-u-hrvatskoj,27,660.html (7.4.2018.) 8. https://www.jutarnji.hr/life/tehnologija/buducnost-pred-vratima-mikroplacanje-dodirommobitela-stiglo-u-hrvatsku/1543194/ (7.4.2018.) 9. https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/ (7.4.2018.) 10. https://hrcak.srce.hr/21453 (9.4.2018.) 11. https://totohost.hr/kontakt/ (7.4.2018.) 12. https://www.domene.hr/portal/home (7.4.2018.) 13. https://tesla.carnet.hr/mod/resource/view.php?id=5419 (7.4.2018.) 14. http://www.al-pasha.eu/PokloniMi.aspx (9.4.2018.) 15. https://www.gloomaps.com/sCGn92JAdl (10.4.2018.) 16. https://www.canva.com/design/DAC0cvR7V0w/uaB1yjV9dGeNnd0HsMy6Eg/edit (06.04.2018.)

47


12. Popis slika

Slika 1. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - Naslovna....................................................19 Slika 2. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - Nađi poklon...............................................20 Slika 3. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - O nama......................................................20 Slika 4. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - Kontakt.......................................................21 Slika 5. Facebook Page „PokloniMi“..........................................................................................22 Slika 6. Instagram profil „PokloniMi“........................................................................................23 Slika 7. Linkedin profil Vesna Višić.............................................................................................24 Slika 8. Linkedin profil Ana-Marija Jakopic................................................................................24 Slika 9. Kreiranje prve kampanje na Google AdWordsu...........................................................27 Slika 10. Google AdWords, odabir jezika, strategije licitiranja i proračuna..............................28 Slika 11. Google AdWords, izrada prvog oglasa........................................................................29 Slika 12. Google AdWords, ključne riječi...................................................................................29 Slika 13. SWOT analiza projekta "PokloniMi"............................................................................34 Slika 14. Odabrani paket Web poslužitelja................................................................................37 Slika 15. Dostupnost .hr domene..............................................................................................38 Slika 16. Dostupnost .com domene..........................................................................................38 Slika 17. Web stranica projekta "PokloniMi" - Naslovna..........................................................41 Slika 18. Web stranica projekta "PokloniMi" - Pokloni.............................................................41 Slika 19. Web stranica projekta "PokloniMi" - O nama.............................................................42 Slika 20. Web stranica projekta "PokloniMi" - Kontakt.............................................................42 Slika 21. Sitemap.......................................................................................................................43 Slika 22. Životopis autora projekta "PokloniMi" - Vesna Višić..................................................50 Slika 23. Životopis autora projekta "PokloniMi" - Ana-Marija Jakopic......................................50 Slika 24. Newsletter projekta "PokloniMi"................................................................................53 Slika 25.Web stranica projekta "PokloniMi" - Naslovna............................................................54 Slika 26. Web stranica projekta "PokloniMi" - Pokloni.............................................................54 Slika 27. Web stranica projekta "PokloniMi" - O nama.............................................................55 Slika 28. Web stranica projekta "PokloniMi" - Kontakt.............................................................55 Slika 29. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - Naslovna..................................................56 Slika 30. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - Nađi poklon.............................................57 Slika 31. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - O nama....................................................58 Slika 32. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - Kontakt.....................................................58

48


13. Popis tabela Tabela 1. TroĹĄkovi pokretanaj projekta.....................................................................................16 Tabela 2. Tablica marketinĹĄkog plana........................................................................................30

49


14. Životopis

Slika 22. Životopis autora projekta "PokloniMi" - Vesna Višić

Izvor: Izradio autor projekta

Slika 23. Životopis autora projekta "PokloniMi" - Ana-Marija Jakopic

50


Izvor: https://europass.cedefop.europa.eu/en/home ( izrada autora projekta)

51


15. Sažetak Rad opisuje poslovni model elektroničkog poslovanja „PokloniMi“. Predstavljena Web stranica i mobilna aplikacija nudi uslugu posredništva kod izbora željenog poklona u slučajevima kada je korisnicima potreban neki prijedlog prilikom izbora. Cilj je postizanje zadovoljstva korisnika kako bi se prilikom svih budućih prilika kupovine poklona sjetili upravo naše platforme te kako bismo na taj način izgradili prepoznatljiv brend. Inovacije koje se planiraju uvesti vezne su za mogućnost predlaganja poklona od strane korisnika, ocjenjivanje poklona (razine zadovoljstva), prikaz prodajnih mjesta, suradnja sa novim kreativnim proizvođačima te stvaranje baze svih rođendana, odnosno omogućavanje registriranim korisnicima mogućnost stvaranja vlastitog web mjesta putem kojeg će na mobilnoh aplikaciji kao i na samom web mjestu biti obaviješten o bitnim događajima. Korištenje web mjesta i same mobilne aplikacije je besplatno, dok bi glavni prihodi bili upravo provizija od prodanih proizvoda te oglašavanje partnera na web mjestu te putem aplikacije. Osnovni marketinški kanali su Google AdWords i društvene mreže, Facebook i Instagram. Oglašavat ćemo se i pomoću newslettera i zakupom oglasnog prostora na forum.hr. Ukratko su opisani oblici digitalnog plaćanja: pametne kartice, elektronski novčanici, elektronički novac i mikroplaćanje. Dodan je i kratak opis blockchain tehnologije. U SWOT analizi smo analizirali okolinu poduzeća. Snagama se smatraju smanjenje stresa kupcu prilikom kupnje, dostava na željenu adresu, proizvodi koji su kvalitetni i nisu masovne proizvodnje, provjereni partneri i profesionalan i personaliziran odnos s kupcima. Slabosti su mogućnost online krađe podataka, slabosti digitalnog plaćanja, kašnjenje dostave proizvoda, nerazvijeno tržište i to što smo novi na tržištu. Prilike se vide u tome što se kupcima pružaju proizvodi malih zanimljivih poduzeća, nema velike konkurencije, postoji mogućnost širenja po regiji, kao i u užurbanom načinu života i želji za posebnim poklonima. Prijetnje su moguća nezainteresiranost za ovakav način kupovine poklona, nepovjerenje korisnika, mogući pritisak na snižavanje cijena, odbojnost korisnika prema on-line plaćanju kao i partneri koji se ne drže ugovora. Za web poslužitelja je izabran Totohosting tvrtka i njihov midi paket za 17 kuna mjesečno. Izabrane su da budu iste hrvatska i komercijalna domenu i one glase www.pokloni--mi.hr i www.pokloni--mi.com. Za izradu web stranice korišten je Visual studio, tvrtke Microsof. Web stranica se sastoji o 5 kategorija : Naslovna, Pokloni, O nama, Kontakt i Prijava. 52


PRILOZI Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

Obavijesni bilten – newsletter Slika 24. Newsletter projekta "PokloniMi"

Izvor: https://www.canva.com/design/DAC0cvR7V0w/uaB1yjV9dGeNnd0HsMy6Eg/edit ( izada autora projekta) (06.04.2018.)

53


Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta

Slika 25.Web stranica projekta "PokloniMi" - Naslovna

Izvor: http://www.al-pasha.eu/PokloniMi.aspx ( izada autora projekta) (9.4.2018.)

Slika 26. Web stranica projekta "PokloniMi" - Pokloni

Izvor: http://www.al-pasha.eu/PokloniMi.aspx ( izada autora projekta) (9.4.2018.)

54


Slika 27. Web stranica projekta "PokloniMi" - O nama

Izvor: http://www.al-pasha.eu/PokloniMi.aspx ( izada autora projekta) (9.4.2018.)

Slika 28. Web stranica projekta "PokloniMi" - Kontakt

Izvor: http://www.al-pasha.eu/PokloniMi.aspx ( izada autora projekta) (9.4.2018.)

55


Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije

Slika 29. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - Naslovna

Izvor: https://app.moqups.com/ajakopic@net.efzg.hr/lyPWWcmonU/view/page/ad64222d5 ( izrada autora projekta) ( 9.4.2018.)

56


Slika 30. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - Nađi poklon

Izvor: https://app.moqups.com/ajakopic@net.efzg.hr/lyPWWcmonU/view/page/ad64222d5 ( izrada autora projekta) ( 9.4.2018.)

57


Slika 31. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - O nama

Izvor: https://app.moqups.com/ajakopic@net.efzg.hr/lyPWWcmonU/view/page/ad64222d5 ( izrada autora projekta) ( 9.4.2018.)

Slika 32. Mobilna aplikacija projekta "PokloniMi" - Kontakt

Izvor: https://app.moqups.com/ajakopic@net.efzg.hr/lyPWWcmonU/view/page/ad64222d5 ( izrada autora projekta) ( 9.4.2018.)

58


Kodovi i ekranski prikazi s radionica (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP) HTML

<!--<DOCTYPE HTML>

<html>

<head> <title>Moja prva stranica</title> <meta charset="utf-8" /> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous"> </head>

<body> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col text-primary bg-dark"> help </div> <div class="col"> help </div> <div class="col">

59


help </div> </div>

</body>

</html> <h1> My first heading </h1>

<p id=" mojprviparagraph " class"plavitekst"> Ovo je <strong><em>parahraph</em></strong> </p>

<!-- ovo je moj komentar -->

CSS3 body { background-image: url('http://www.productivity501.com/wpcontent/uploads/2014/07/GIfs-for-Highly-Productive-People.jpg'); bacground-size: cover; } h1, h2 { color: white; }

60


#main containt { backgorounr-color:white; padding:10px; boarder-radious:10px } #myFirstImage { boarder-radius: 10px; }

JAVA

function sendMessage() { var imeIPrezime = document.getElementById('imeIPrezime').value; var email = document.getElementById('email').value; var poruka = document.getElementById('poruka').value; var oib = document.getById("oib").value; var secretCode = document.getElementById('secretCode').value;

var resultText = document.getElementById('result');

if (secretCode === "202") { resultText.className = "text-success"; resultText.innerHTML ="OIB: " + oib + "<br/>" +

61


"Ime i prezime: " + imeIPrezime + "<br/>" + "Email: " + email + "<br/>" + "Poruka: " + poruka; } else { resultText.className = "text-danger"; resultText.innerHTML = "Pogrešni kôd za prijavu"; } }

function prepareMessage() { document.getElementById('imeIPrezime').value = "Vesna Višić"; document.getElementById('email').value = "visicvesna@gmail.com"; document.getElementById('poruka').value = "test"; document.getElementById("oib").value ="123456789" }

62


PHP <!DOCTYPE html> <html>

<head> <title>Test</title> <meta charset="utf-8" /> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous" /> <link rel="stylesheet" href="MyFirst.css" /> </head>

<body> <div class="container-fluid"> <div class="mt-4 row"> <div class="col"> <h1 class="text-center text-light"> Moja prva web stranica </h1> </div> </div> </div> <hr /> <div class="container"> <div class="row"> 63


<div class="col-sm-12 col-lg-4"> <a class="btn btn-block btn-light" href="index.php">Naslovnica</a> </div> <div class="col-sm-12 col-lg-4"> <a class="btn btn-block btn-light" href="about.php">O nama</a> </div> <div class="col-sm-12 col-lg-4"> <a class="btn btn-block btn-light" href="contact.php">Kontakt</a> </div> </div> </div> <hr /> <div class="container"> <div class="row text-center"> <div class="col-md-12 col-lg-12"> <div class="jumbotron jumbotron-fluid"> <p> Ovo je moj prvi tekst! </p> <button class="btn btn-primary"> YES! </button> </div> </div> <div class="col-md-12 col-lg-6"> <div class="jumbotron jumbotron-fluid"> 64


<p> Ovo je moj drugi tekst! </p> <button class="btn btn-primary"> YES! </button> </div> </div> <div class="col-md-12 col-lg-6"> <div class="jumbotron jumbotron-fluid"> <p> Ovo je moj treÄ&#x2021;i tekst! </p> <button class="btn btn-primary"> YES! </button> </div> </div> <div class="col-12"> <div class="jumbotron jumbotron-fluid"> <h1> My first jumbotron! </h1> <p> Here goes awesome text! </p> 65


</div> </div> </div> </div> </body>

</html>

66


BroĹĄura prezentacije (tzv. handouti)

67


68


69

Poklonimi  

Predmet i cilj ovog rada je objasniti kontekst u kojem se primjenjuje web servis „PokloniMi“. Odrediti pojam i značajke te analizirati s...

Poklonimi  

Predmet i cilj ovog rada je objasniti kontekst u kojem se primjenjuje web servis „PokloniMi“. Odrediti pojam i značajke te analizirati s...

Advertisement