Amager lokalavis uge17

Page 13

LOKALAVISEN AMAGER ... Fortsat fra forside Han kalder den nye skybrudsplan på 400 millioner kroner for ”meget ambitiøs”, da den sikrer kontrolleret oversvømmelse i områder, hvor vandet via sindrige systemer kan ledes i den rigtige retning. ”Dette er en del af kommunens store klimatilpasningsprojekt, hvor vi har arbejdet konstruktivt og målrettet for at forhindre de store oversvømmelser med tilhørende ødelæggelser, som vi var vidne til senest i august 2014. Det skal nok blive godt, når det store overordnede projekt er fuldført – men indtil da, må vi ikke glemme de lokale genopretninger, der er et absolut must. Et af disse er netop vejbrøndene på Amagerbrogade”. Niels Bjerrum forklarer, at der er akutte problemer med

brøndsug/genopretningen af vejbrønde på Amagerbrogade. ”Derfor har jeg på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 8. marts rejst problemstillingen over for forvaltningen – og bedt om en plan for processen, da den ikke kan afvente den samlede renovering. Forvaltningen har oplyst, at alle brønde på Amagerbrogade vil blive renset og spulet i maj måned for at sikre afvandingsforholdene. Desuden vil forvaltningen have særligt fokus på forholdene på strækningen, indtil anlægsarbejdet mellem Christmas Møllers Plads og Shetlandsgade går i gang i april 2017. Evt. nedbrudte brønde vil i denne periode blive udskiftet. Når først Ny Amagerbrogade projektet går i gang, og der sker en større ændring af afvandingssystemet, vil et stort antal brønde enten blive

Tirsdag den 26. april 2016 13 flyttet og udskiftet eller renoveret og fornyet. På lang sigt kan vi forhåbentlig undgå at Amagerbrogade med jævne mellemrum forvandles til soppebassin”. Niels Bjerrum forklarer også, at der arbejdes på højtryk fra politisk side for at sikre Amagerbanen og Hyttehusvej/Røde Mellemvej, når enorme mængder regn fra området skal ledes væk fra kældre og veje. ”Vejene skal nemlig fungere som en såkaldt skybruds- og forsinkelsesvej, hvor regnvandet kan boltre sig. Det skal nu undersøges, hvordan det gøres bedst sammen med de planer, der er for Amagerbrogade og forbedringer omkring Vejlands Allé, bl.a. i samarbejde med lokaludvalget”.

SOLBRILLE-TILBUD Stel + glas (enkeltstyrke): kr. 1.495,- minus kr. 500,DIN PRIS: 995 KR. Stel + glas (flerstyrke): 2.495,- minus 500,DIN PRIS: 1.995 KR. Tilbuddet gælder udvalgte stel

Taget og spiret er så godt som i gamle dage Med etablering af skifertag og det karakteristiske spir er Holmbladsgade 54-56 bragt tilbage til stilen fra 1902. En brand i 1960’erne betød, at ejendommen på Holmbladsgade 54-56 mistede en del af sit oprindelige udtryk fra 1902. Efter branden vurderede de daværende ejere, at det ville blive for dyrt at genopføre det østvendte spir, og det oprindelige skifertag blev erstattet af rødt tegl. Men nu har ejerforeningen Ejahus fået bragt ejendommen tilbage til den stil, den blev bygget i for mere end 100 år siden. Ud over at få skiftet hoveddøre og opgangsvinduer ud, er der lagt naturskifer på taget, og spiret er genskabt. Det er Falk Tag & Facade, der har stået for renoveringen sammen med det rådgivende ingeniørfirma Gaihede.

De originale arkitekttegninger fundet frem Renoveringen har stået på siden sensommeren sidste år, og formanden for Ejahus, Claus Peter Munk, er meget tilfreds med resultatet: ”Vores ejendom blev bygget med datidens bedste materialer, og det er en rigtig god fornemmelse, at vi har fået det oprindelige udtryk tilbage. Håndværkerne har arbejdet efter de originale arkitekttegninger for at være så tro mod datidens byggeskik som muligt. Samtidig har vi fået isoleret etageadskillelsen og sat mere energivenlige vinduer i opgangene. Men især er det en lidt sjov tanke, at vi på taget har fået lagt natur-

skifer, der er 400 millioner år gammelt”. Også det nye spir er med naturskifer på toppen, og inddækningen er i zink helt efter forskriften: ”Spirene er jo lidt et kendetegn for begyndelsen af 1900-tallet og for Holmbladsgade. Vores to spir matcher også fint de meget store og flotte spir, der er placeret i gadens slutning ud mod Amagerbrogade”, siger Claus Peter Munk. Ud over Holmbladsgade 54-56 rummer ejerforeningen Ejahus også boligerne i Lyneborggade2-6 og Lybækgade 1-5, og i alt 80 boliger har været omfattet af renoveringen.

Vejland Briller Amagerbrogade 264 • 2300 København S Tlf. 32 50 86 08 • www.vejlandbriller.dk Følg os


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.