Page 158

DLACZEGO MARIA SKŁODOWSKA-CURIE NIE UŚMIECHA SIĘ NA FOTOGRAFIACH? utor trzech książek o kobietach atomu: Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie, Radowa księżniczka. Historia Ireny Joliot-Curie oraz Zapomniany geniusz. Lise Meitner – pierwsza dama fizyki jądrowej, Tomasz Pospieszny był gościem biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. W  ramach spotkania autorskiego, które odbyło się 22 marca 2018, rozmowę z pisarzem przeprowadziła Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Tomasz Pospieszny jest doktorem habilitowanym nauk chemicznych, pracującym na co dzień na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonuje się naukami przyrodniczymi, od dziecka interesuje się postacią Marii Skłodowskiej-Curie. Początki tego zainteresowania opisał we wstępie do książki Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie: Tam [w szkole podstawowej, do której uczęszczał autor] na parterze w pracowni fizyki lub chemii, zaraz po prawej stronie drzwi wisiał ogromy portret kobiety. Pani ta stała wyprostowana, lewym profilem lekko zwrócona w kierunku widza. W lewej ręce trzymała małą kolbę, w którą wpatrywała się z niezwykłym skupieniem, w prawej zaś szklaną tryskawkę. W  tle widniał wielki zbiornik z  cieczą. Całość była w  kolorze sepii, twarz Marii tylko lekko zarysowana... Mistyczna. Tak zaczęła się trwająca do dziś fascynacja tą niezwykłą kobietą. Tomasz Pospieszny stopniowo poszerzał swoją wiedzę o Marii, zdobywał nowe znajomości wśród osób, które również podziwiały dokonania polskiej uczonej. Jedną z nich jest Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, której zainteresowanie Marią Skłodowską-Curie zostało rozbudzone przez rodziców, z wykształcenia chemików. Po przeczytaniu w szkole podstawowej książki autorstwa Ewy Curie fascynacja ta zadomowiła się już na stałe. Zaowocowała powstaniem trzech książek o Marii Skłodowskiej-Curie, dwie z nich: Maria Skłodowska Curie

A

156

ALMA MATER nr 200

W spotkaniu wzięli udział: emerytowany pracownik WFAIS dr Zofia Gołąb-Meyer, prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, oraz autor książek o kobietach atomu dr Tomasz Pospieszny

przebiegło w niezwykle przyjaznej atmosferze, poruszone zostały najważniejsze zagadnienia związane z życiem i pracą tych wyjątkowych kobiet. Zwrócono szczególną uwagę na te fakty z  życia uczonych, które znane są tylko osobom wnikliwie badającym ich biografie. Rozważano, na przykład, dlaczego Maria Skłodowska-Curie nie uśmiecha się na fotografiach – czy to kwestia charakteru, czy długiego oczekiwania na wykonanie zdjęcia. Sprostowano też informację o liczbie nominacji do Nagrody Nobla, które otrzymała Lise Meitner. W książce Zapomniany geniusz Fot. Krzysztof Magda

oraz Maria Skłodowska-Curie. Polscy superbohaterowie, przeznaczone są dla młodszego odbiorcy, trzecia, Maria Skłodowska-Curie. Kobieta wyprzedzająca epokę, jest książką-albumem, składającą się z dziesięciu bogato ilustrowanych esejów, z których każdy poświęcony jest innemu aspektowi życia uczonej. W roku 2004 była konsultantką przy realizacji filmu Bohdana Rączkowskiego Maria Skłodowska-Curie. Długoletnia znajomość gości oraz ich wspólne zainteresowanie Marią Skłodowską-Curie sprawiły, że spotkanie autorskie

Studenci i pracownicy naukowi WFAIS UJ uczestniczący w spotkaniu autorskim

Profile for alma mater

Alma Mater 200  

Alma_Mater_200

Alma Mater 200  

Alma_Mater_200

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded