Page 1

Mam 6 lat

PSP nr 5 Żagań

Rada Rodziców działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Żaganiu   w ramach III edycji konkursu ”Mam 6 lat” prezentuje pracę konkursową w postaci swoistego  przewodnika lekcyjnego opisującego przygotowanie szkoły na przyjęcie dzieci 6­letnich do klasy I  ­ ich aktywną adaptację w środowisko szkolne z uwzględnieniem aktywnego stylu życia,  bezpieczeństwa i zdrowia. 

Na pozór zwykłe dzieci, w zwykłej szkole stworzyły wyjątkową klasę­ klasę integracyjną IB.  Pierwszą taką w historii naszej placówki i miasta. Nasze obecne 6­latki wraz ze swoimi o rok  starszymi kolegami poznały się rok wcześniej (w roku szkolnym 2012/2013, w zorganizowanym  na terenie szkoły integracyjnym oddziale przedszkolnym). To tu podczas wspólnych zabaw,  nauki, występów, warsztatów edukacyjnych udowodniły, że stały się „zespołem”, który my rodzice  postanowiliśmy nie rozdzielać i posłać dalej razem do klasy pierwszej.  IB to dwadzieścioro wspaniałych dzieci, w tym dziewięcioro sześciolatków. W tej chwili z  przyjemnością obserwujemy jak krok po kroku pod opiekuńczymi skrzydłami nauczycieli nasze  pociechy czynią postępy, rozwijają się, zdobywają nowe wiadomości i umiejętności,  usamodzielniają się, rozwijają swoje zainteresowania i talenty, ale przede wszystkim, (choć same  nie zdają sobie jeszcze z tego sprawy, a co nas rodziców bardzo cieszy) stają się świadomymi  małymi ludźmi otwartymi na potrzeby innych, wrażliwymi, dla których odmienność drugiej  osoby nie stanowi bariery do wspólnej nauki, zabawy i poznawania świata.

                                        Oto nasze „aktywne 6­latki” w swojej klasie, szkole !

1


Mam 6 lat

PSP nr 5 Żagań

Lekcja 1 Temat : Poznajmy  się .

"Gdy zerkamy razem w lustro, dostrzegamy różnic mnóstwo. Co właściwie stąd wynika ? Nic...lubimy razem brykać ! Świat niezmiennie Nas zachwyca. Wyjątkowość tkwi w różnicach ! "

2


Mam 6 lat

PSP nr 5 Żagań

" Dziś jest pasowanie, uczniem każdy z Nas zostanie. My pierwszaki przyrzekamy, że się bardzo postaramy. Uczyć się starannie, zachowywać nienagannie. W szkole wzorem się stać, dobry przykład innym dać."

3


Mam 6 lat

PSP nr 5 Żagań

Lekcja 2 Temat :         latki z 1 b to My !  Klasowy dżentelmen, mistrz  gry na skrzypcach.

Najmłodszy klasowy 6­latek. Wrażliwa, opiekuńcza.  Mała erudytka. Dusza towarzystwa. Super aktywny,  odważny i samodzielny. Pięknie  czyta nawet najtrudniejsze teksty.

Mała klasowa artystka.  Chętnie reprezentuje grupę.

4


Mam 6 lat

PSP nr 5 Żagań

Pełna energii znawczyni  chłopięcych zabawek. Świetny  kompan zabawy. Tropiciel odpowiedzi na trudne  pytania, student Unikids.  Doskonaly konstruktor, ekspert Lego.

Samodzielność to jego atut. Szybki  i zwinny. Towarzysz udanej  zabawy.

Malutka mistrzyni kaligrafii  i kolorowania.

Urodzony matematyk.  Wytrwały i cierpliwy.

5


Mam 6 lat

PSP nr 5 Żagań

Lekcja 3 Temat: To i owo w  1 b, czyli  pomysły na to,aby        latek  polubił szkołę i odniósł sukces. ciw naprzedowiska, c ą z d o Wych waniom śro snej i k e z ocze oc m now eniom o n a i zm i zalec rekcja szkołyerialnym dy minist ki i kadra dbała o placów cielska za izację y naucz łową organ ej oraz w d i praw rzeni klaso a i t i s n cza prze su nau ych proce wania nasz wycho . dzieci

Sala l jest k ekcyjna nas wielobolorowa, oz zych 6-lat ków temat arwnymi, ddobiona y e c k z oracy Posiad nymi na jn design a meble o klejkami. ymi, szafka ie z indyw nowoczesn ucznia mi (półkamidualnymi ym atutem, co jest do i) dla każd ciał na dla często datkowym ego muszą szych dzie jeszcze m ciężar dźwigać d ci, gdyż ni ałych od e u w sw oich t atkowego ornist rach.

6


Mam 6 lat

PSP nr 5 Żagań

Klasa s lekcyjn kłada się z cz stoliki iej wyposażoneęści wysoko krzesła o reg j w: ulowan multimeści, tablicy ej d ia lnej, ko dostępe m p tematyc m do internet utera z z n y ch m.in u, tablic urodzin .g o w e j, ekspoz azetki plastyc y z pogody nych, kalend cji prac a , f dyżurne artuszka ob rza owiązkó go. w

W przybornikach uczniowie szybko odnajdują  potrzebny do pracy przedmiot, a to zapewnia  lepszą, efektywniejszą pracę na lekcji. Kolejny pomysłem ciekawym nam na m, jaki podsu u zaaprob czyciele i, kt nęli ó wprowa owaliśmy było re d z e n ie na sto uczniów li jednako naszej klasy ki w y c h p z akces rzyborn kredki, oriami szkoln ików ymi: o łó wki, lin gumka, ijka, k le j. T rozwiąz akie organiz anie ułatwiło a c toku lek ję pracy pod kolejny cyjnego i po r czas „ az tornistr odciążyło” y dziec i.

Aby lekcja przebiegała płynnie wprowadzono  kolorowe zeszyty przedmiotowe do edukacji  polonistycznej i matematycznej, które dzieci  łatwo rozpoznają i odszukują na ławce. 7


Mam 6 lat

PSP nr 5 Żagań

Na po dzieci trzeby rozw tematy urządzono ojowe przyro czne m.in. kąciki matem dniczoczytel atyczny, ruchowniczy, muzy czny, plansz y, gier o w y ch i za konstr b plasty ukcyjnych o aw czny. raz

8


Mam 6 lat

PSP nr 5 Żagań

Tak urządzona  sala nie tylko  pozwala naszym  dzieciom w  ciekawy,  urozmaicony  sposób uczyć się,  ale także aktywnie  spędzać czas na  zabawie między  lekcjami i stała się  miejscem, do  którego codziennie  chętnie przychodzą.

9


Mam 6 lat

PSP nr 5 Żagań

10


Mam 6 lat

PSP nr 5 Żagań

11


Mam 6 lat

PSP nr 5 Żagań

y sobie zdajem i e ic z m d My ro ę jak ważny spraw inującym jęciu determ iem w pod ych i ik czynn zków szkoln ią w kcesu o ob niu su ieci jest ie s ie dz odn nasze ki i jej przez acja do nau z motywlacja. I znówstii stymu ą w tej kwe pomoc li nam y i przyszwawcy klas o h . c ły y w ja szko dyrekc

Klasowe systemy motywacyjne 

Chcąc skupić uwagę uczniów,wprowadzić ich w rytm toku  lekcyjnego i pracy nauczyciele stosują tzw.przybij 5­kę. Dzieci na  hasło nauczycieli przybij 5­kę”wyciągają energicznie przed siebie  dłoń i odpowiadają ­ przybij 5,dając do zrozumienia, że ich  uszy, oczy i całe ciała są przygotowane na działanie, odbiór  informacji, poleceń czy czytanych tekstów.

12


Mam 6 lat

PSP nr 5 Żagań

arciu ują w op tki prac acy la 6 e Nasz ów lan pr howawc niowy p o tygod any przez wyc encji. z d umieszc ie do korespon czego w c , w zeszy mu rodzic wie ie ię jego Dzięki n odnia nauczy s tować o g ciągu ty co należy przyg o może c , i o k y c c dzie o do pra domu. Dzięki g e w o tk ć w doda ą , ćwiczy ice mog utrwalać wiązaniom rodz ka, c z takim ro ać postępy dzie w i ó w kontrolo ię z jego sukces a s cieszyć razie trudności, wać o w z c li ó a u m o id p indyw le ania. ie w c o y h z c c nau nia i wy a z c u a n proces

o rowadzon zgodą wp Za naszą klasowy, autorski yjny. wewnątrz eniająco-motywacdnia system oc niane są w ciągu ść, e o Dzieci oc tności, samodzieln dzic za umieję ć i zachowanie, a ro aktywnoś w zeszycie do otrzymuje encji codzienną ch d korespon zwrotną o postępa ję c a rm fo in a panelu dziecka. Nnych jest siedem zo czniów. Na umieszc tywności urozpoczyna k a w ró lo o k nia każdy początku d elonym kolorze” zi a n ki”, a naukę wy do nau y, to o g m te s n a je ny, zachęc motywowa ny do działania może a w lo kolor za stymu ny wynikosiągnąć ingażowanie. swoje zaan

13

Mam 6 lat cz 1