__MAIN_TEXT__

Page 1

HOVEDSTADEN OMRÅDE 9B | OKTOBER 2020

ARRANGEMENTER 02.10. – 11.12.2020 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Der kan være aktiviteter, der endnu ikke er mulige

BORNHOLM

Sommerpakke gav glæde

Lokalafdelingen beslutter, hvilke aktiviteter der kan gennemføres, så det er trygt og sikkert for alle. Spørg i din lokalafdeling.

Jazz på plejehjemmene Tekst og foto: Steen Sejfert Larsen

Danmark spiser sammen Flyttet til uge 45 Af Irene Dunker

Borsalino Jazz spiller swingende jazzmusik fra 1930’erne og 1940’erne.

Beboerne nyder de friske melodier.

Sommerpakken, der skulle glæde ældre over 65 med gratis oplevelser, har Ældre Sagen Bornholm til fulde gjort brug af. Først en utrolig dejlig operaoplevelse med operasangerne Niels Jørgen Riis og Guido Paevatalu samt pianisten Leif Greibe i Østermarie Kirke 25. juli. Dernæst tre koncerter med Borsalino Jazz på Nørremøllecentret i Nexø, plejecenter Lunden i Rønne og plejecenter Klippebo i Gudhjem.

Beboer gav et nummer

Flere af tilskuerne sang med på sangene, og da koncerten var ved at være slut, meldte en af beboerne sig på banen. Hun ville også give et nummer. Kirsten-Marie Bennike sang på smukkeste vis ”Night and Day”.

Borsalino Jazz på Nørremøllecentret Mandag 10. august spillede Borsalino Jazz i gårdhaven på Nørremøllecentret. Det var midt i hedebølgen, men heldigvis blæste der en svag brise, og Ældre Sagen kølede tilskuerne af med en isvaffel. Der blev spillet swingende jazz, men den kendte bornholmske vise ”Liden Stina” fra skuespillet ”I Piblamarken” var også på repertoiret.

Ja, vi gik jo glip af dette arrangement i foråret, idet hele Danmark var lukket ned, men arrangementet afvikles i stedet 5. november i hal B, og ikke i mødelokalerne, men stadig i Aakirkeby Hallerne. Der er jo fortsat visse krav om afstand, som skal overholdes, derfor har vi nu valgt hallen. Der er lovet 23 grader i hallen fra start så mød trygt op. Vi kan være op til 100 personer. Arrangementet afvikles i samarbejde med Folkebevægelsen mod Ensomhed og DGI Bornholm.

Til dig, som føler dig alene

Konceptet er fortsat det samme. Vi får en dejlig middag, socialt samvær, fællessang og underholdning med trubaduren René Schmidt og lidt let motion på stedet for krop og hjerne. Målgruppen er fortsat dem, der sidder meget alene som enke/ enkemand, syg, pårørende til syg, førtidspensionist, nytilflytter eller nyskilt. Du er også velkommen til at tage en enlig med. Læs mere om tilmelding under arrangementet.

Kirsten-Marie leverer ”Night and Day”.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN HAR DU MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER

9B


LOKALE KONTAKTER BORNHOLM Besøgsvenner: Astrid Bjørntoft, 30 13 98 35, ahrb​​​​​@privat.dk Aktivitetsudvalg: Irene Dunker, 52 17 90 50, irene.dunker​​​​​​​​​​​​​​@gmail.com Ældre- og sundhedspolitik: Steen Sejfert Larsen, 20 21 78 37, steensejfert@ larsen.tdcadsl.dk It og teknologi: Morten Serritzlev, 61 54 05 10, mortenserritzlev​​​​​@ gmail.com

Bisidder

Har man behov for støtte ved for eksempel samtaler med myndigheder, sundhedspersonale eller andre, står bestyrelsens bisiddere til rådighed. Der er tavshedspligt! Kontakt den lokale bisidder, Steen Thomsen, 56 97 41 48.

Min Sundhedsplatform

Ældre borgere på Bornholm kan nu få hjælp til at bruge Min Sundhedsplatform. Ældre Sagen og Bornholms Hospital har indgået samarbejde om at hjælpe øens ældre borgere med at bruge Min Sundhedsplatform. Ældre Sagen Bornholms frivillige it-hjælpere tilbyder at komme hjem til de ældre borgere, ligesom der vil blive afholdt kurser i at bruge Min Sundhedsplatform. Morten Serritzlev, 61 54 05 10.

Tryghedsopkald

Et tilbud til især ældre, der bor alene og ikke har daglig kontakt til venner og pårørende, eller som er uden daglig kontakt til hjemmeplejen. Ældre Sagens frivillige ringer hver dagen året rundt kl. 8-9. Der reageres straks, hvis der er en, der ikke tager telefonen. Henvendelse til koordinator Grete Sonne, 56 95 18 80, gretesonne​@hotmail.com

2

det sker

oktober 2020

Dans i Ældre Sagen

Torsdage kl. 16-18. Sted: Bornholms Bibliotek, store sal. Alle kan være med, uanset om man er single eller par - så bare mød frem! Vi danser til mange forskellige evergreens i kvadriller, rækkedanse, linedance m.m. Vi hygger os, samtidig med at vi vedligeholder vores krop og grå celler. Joan Andersen, 30 45 70 06. Pris: 330 kr. Ikke-medlemmer: 390 kr.

Fællescykling - Nexø

Onsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Nettos p-plads, Nexø. Vi kører ca. 20 km i stille og roligt tempo med et par småhvil undervejs, og vi bruger ca. to timer på turen. Formålet med fællescykling er at samle ligesindede til at hygge sig og støtte hinanden på ture rundt i den bornholmske natur. Bjørn G. Pedersen, 23 64 75 14.

Fællescykling - Rønne

Mandage kl. 10-12. Sted: Benzintanken ved Vibegårds Runddel. Vi cykler en strækning på ca. 30 km hele året, imens vi nyder årstidernes skiften og fællesskabet på turene. Alle former for cykler er velkomne - også elcykler. Knud Erik Thomsen, 30 18 22 70.

Gratis juridisk rådgivning 1. tirsdag hver 2. måned kl. 15-16. Sted: Sdr. Hammer 2, 1., Nexø/Store Torv 11, 1., Rønne. Gratis møde med juridisk rådgivning for Ældre Sagens medlemmer hos advokatfirmaet Ret og Råd Bornholm ved advokat Peter Paldan Sørensen, 56 91 11 40. Tilmelding senest fredagen før.

It-cafe - Nexø

Torsdage kl. 13-15. Sted: Nexø Bibliotek, Kildestræde 20. Her er der hjælp at hente, hvis edb’en driller. Frivillige it-hjælpere er klar til at hjælpe og give dig gode råd om it.

Henning Kørvel, 42 50 71 70. ≤

It-cafe - Rønne

•  Mandage kl. 13-15. •  Onsdage kl. 10-12. Sted: Sagavej 2, Rønne. Her er der hjælp at hente, hvis edb’en driller. Frivillige it-hjælpere er klar til at hjælpe og give dig gode råd om it. Morten Serritzlev, 61 54 05 10. Hjælpen i cafeen er gratis. Du skal ikke bestille tid - bare mød op. ≤

Motionsgymnastik I og II

•  Tirsdage kl. 9-10. •  Tirsdage kl. 10-11. Sted: Knudsker Idrætsforenings bordtennissal. Her kan alle være med! Vi dyrker god, alsidig og motionsrigtig gymnastik med mange forskellige redskaber. Tag selv en måtte med. Obs! Første gang er en prøvetime. Joan Andersen, 30 45 70 06. Pris: 180 kr. Ikke-medlemmer: 240 kr.

Motionsgymnastik III

Tirsdage kl. 11-12. Sted: Knudsker Idrætsforenings bordtennislokale. Her tager vi meget hensyn til den enkelte persons formåen, og der undervises individuelt, således at de fleste kan være med. Tag selv en måtte med. Obs! Første gang er en prøvetime. Joan Andersen, 30 45 70 06. Pris: 180 kr. Ikke-medlemmer: 240 kr.

Pårørendegruppe

Til demensramte og senskadede. 4. mandag i måneden kl. 14-16. Indtil 26. oktober. Sted: Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1 (mødesalen). Gruppen, hvor pårørende mødes, støtter hinanden og udveksler erfaringer. Få mere information af Susanne Møller Kofoed, 29 25 50 43, sumko​@outlook.dk Steen Sejfert Larsen, 20 21 78 37. ≤

Besøg på NaturBornholm

Onsdag 7. oktober kl. 14-16. Sted: NaturBornholm, Grønningen 30, Aakirkeby. Vi har aftalt et besøg på oplevelsescentret NaturBornholm, hvor du både ude og inde kan opleve vores meget lange geologiske historie. Centrets direktør, Peter Haase, giver en grundig introduktion til stedet, og bagefter er der mulighed for at opleve på egen hånd. Tilmelding senest to dage før via www.aeldresagen.dk/ bornholm, find NaturBornholm, eller til Peer Riis, 40 84 74 34. Kaffekurv medbringes. Pris: 100 kr. ≤

Vi synger igen fra Højskolesangbogen

•  O  nsdag 14. oktober kl. 14-16. •  O  nsdag 11. november kl. 14-16. •  O  nsdag 9. december kl. 14-16. Sted: Sct. Klemens Kirke, Bedegadevej 1, Klemensker. Vi synger et antal sange fra Højskolesangbogen og Klippeøens sange. Kaffekurv medbringes. Tilmelding senest to dage før via www.aeldresagen.dk/ bornholm, find ”vi synger igen…” under ”aktiviteter”, eller til Irene Maribo Mogensen, 30 36 06 09, kl. 8-9. Pris: 15 kr. Ikke-medlemmer: 30 kr.

Kunst i øjenhøjde

Onsdag 21. oktober kl. 14-16. Sted: Bornholms Kunstmuseum, Otto Bruuns Plads 1, Rø, Gudhjem. Kunstmuseets kustoder giver rundvisning med fortællende historier om kunstnere gennem tiden. Der sluttes af med kaffe og kage. Tilmelding senest 15. oktober via www.aeldresagen.dk/ bornholm, find ”Kunst i øjenhøjde”, eller til Anette Riis 24 41 69 99, kl. 8-9. Pris: 80 kr. Ikke-medlemmer: 100 kr.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Ny bornholmsk ordbog

Onsdag 28. oktober kl. 14-16. Sted: Rønne Bibliotek, Pingels Alle. Alex Speed Kjeldsen startede som flaskedreng i Pedersker Brugs. Nu er han næstformand i Brugsen, adjunkt i nordiske sprog ved Københavns Universitet og ophavsmand til en ny bornholmsk ordbog, hvor han med hjælp fra frivillige har arbejdet med at registrere og bevare øens gamle og unikke sprog! Tilmelding senest to dage før via www.aeldresagen.dk/bornholm find ”Ny bornholmsk ordbog”, eller til Peer Kjøller Riis, 40 84 74 34. Kaffekurv medbringes. Pris: 15 kr. ikke-medlemmer: 30 kr.

Arbejdet i Etisk Råd

Onsdag 4. november kl. 14-16. Sted: Rønne Bibliotek. Ellen Kappelgaard, klinikchef på Psykriatisk Center, Bornholm og tidligere medlem af Etisk Råd, sætter fokus på dilemmafyldte temaer om liv og død. Hvilke temaer arbejdes der med aktuelt, hvordan arbejdes der, og hvornår nås der frem til en konklusion? Tilmelding senest to dage før via www.aeldresagen.dk/bornholm

find ”Etisk Råd”, eller til Irene Dunker, 52 17 90 50 kl. 8-9. Kaffekurv medbringes. Pris: 15 kr. Ikke-medlemmer: 30 kr. ≤≥

Danmark spiser sammen i uge 45

Torsdag 5. november kl. 12-16. Sted: Aakirkeby Hallerne, Grønningen 3. Gratis fællesspisning med fællessang, let motion på stedet, musikalsk underholdning og socialt fællesskab. Kom og vær med - hvis du normalt sidder alene, er enkemand, syg, pårørende til syg, førtidspensionist, nytilflytter eller nyskilt, eller tag bare en enlig med. Tilmelding senest to dage før via www.aeldresagen.dk/ bornholm, find ”Danmark spiser sammen”, eller til Irene Dunker, 52 17 90 50, kl. 8-9. ≤

Den daglige dosis

Hvorfor er det vigtigt med hverdagsmotion? Onsdag 18. november kl. 14-16. Sted: Rønne Bibliotek. Frank Kure, Center for Sundhed og Forebyggelse,

giver eksempler på hverdagsmotion og fortæller om vigtigheden af, at vi motionerer dagligt. Kaffekurv medbringes. Maks. 25 personer. Tilmelding senest to dage før via www.aeldresagen.dk/ bornholm, find ”Den daglige dosis”, eller til Irene Dunker, 52 17 90 50, kl. 8-9. Pris: 15 kr. Ikke-medlemmer: 30 kr. ≤≥

Gran-givelig-blomsterjule-hygge

Onsdag 25. november •  Hold 1 kl. 13. •  Hold 2 kl. 15. Sted: Rønne Bibliotek. Lotte Hjorth fra ”Lottes Blomster” viser i år med nyt tema, hvordan vi binder de flotteste jule- og blomsterdekorationer. De fremstillede dekorationer udloddes på indgangsnumrene. Der er plads til maks. 40 personer. Tilmelding senest to dage før via www.aeldresagen.dk/ bornholm, find ”Gran-givelig-blomsterjule-hygge”, husk at vælge hold 1 eller 2, eller til Irene Dunker, 52 17 90 50, kl. 8-9. Der kan evt. afmeldes fire dage før bindende tilmelding.

Kaffekurv medbringes. Irene Dunker, 52 17 90 50. Pris: 30 kr. Ikke-medlemmer: 45 kr. ≤≥

Ældre Sagens julefrokost

Lørdag 28. november kl. 13-18. Sted: Aakirkeby Hallerne, hal B. Tilmelding og betaling senest 14. november. (Se artiklen neden for). ≤

Spændende litteratur

Til de mørke aftener. Onsdag 2. december kl. 14-16. Sted: Rønne Bibliotek. Bornholms Folkebiblioteker anbefaler gode fortællinger både nye og måske oversete artikler. Vi vil se på både den fysiske bog og på e-Reolens tilbud af lydbøger og elektroniske bøger. Der vil være rig mulighed for inspiration til den litteraturglade. Tilmelding senest to dage før via www.aeldresagen.dk/ bornholm, find ”Spændende litteratur”, eller til Poul Ellehøj, 61 26 80 55. Kaffekurv medbringes. Pris: 15 kr. Ikke-medlemmer: 30 kr. ≤≥

Corona-problemer Tilmelding til alle arrangementer Af Irene Dunker

Planlægning af indendørssæsonen med alle onsdagsmøder, højskolesang og fællesspisninger giver visse udfordringer set i forhold til Covid-19. Næsten alle onsdagsaktiviteter afvikles i salen på biblioteket, og i år har vi fået tilsagn om, at vi kan være der alle onsdage, men ikke mere end 45 personer - og hvis der skal synges, så blot 25 personer. Der vil hermed være tilmelding til alle vores arrangementer - helst via hjemmesiden, men også telefonisk. Husk at have medlemsnummer ved hånden ved telefonisk tilmelding, det

letter os! Ved alle arrangementer vil der være håndsprit ved indgangen, og vi vil altid følge de på tidspunktet anbefalede retningslinjer.

Årets julefrokost

Lørdag 28. november kl. 13-18 (dørene åbnes kl. 12). I år har vi valgt Aakirkeby Hallernes hal B - og der er lovet 23 grader fra start, så i år skal vi ikke have overtøjet med ind. Kun 200 må deltage! Vi sørger for en julepyntet hal, julesange og en dejlig julefrokost med

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

både kolde og lune retter. Når maden er veloverstået, spiller Jan Torgersen op til en svingom. Prisen er 175 kr. for medlemmer, for andre 200 kr. Tilmelding og betaling senest 14. november – så vidt muligt via www.aeldresagen.dk/bornholm under ”Aktiviteter” eller til Irene Dunker, 52 17 90 50, kl. 8-9. Betaling så ved fremmøde (lige penge). Reservering af bord til Mogens Dam Jensen, 20 21 30 54, kl. 8-9. Bindende tilmelding efter 22. november.

det sker

oktober 2020

3

»


Formanden har ordet

Pas stadig godt på jer selv og hinanden Af Birger Rasmussen

På Bornholm har vi oplevet en sommer med et rekordstort antal turister. Det har derfor til tider været en udfordring, når vi skulle hen at handle. Det kan føles ubehageligt, når den næste i køen ved kassen ikke holder afstand, og det kan være lidt grænseoverskridende at bede andre om at holde lidt igen. Men gør det alligevel, for de fleste tager det pænt.

Dejligst på Bornholm

For os, som i løbet af sommeren har været med færgen, har det heller ikke været lige behageligt med en fyldt færge og vanskeligheder med at passere hinanden i den rigtige afstand. Når det er sagt, har det jo været fantastisk, at så mange danskere har lyst til at besøge Bornholm, og vi skal da heller ikke glemme, at det har en stor økonomisk betydning.

Håb om vaccine

Men mit budskab er, at vi skal huske at holde afstand, gerne også lidt mere end en meter, for en sikkerheds skyld, da det nok er vores bedste våben mod Covid-19. Og så ser vi frem til, at der bliver frigivet en effektiv vaccine, så vi kan få vores normale liv tilbage. I Ældre Sagen på Bornholm har vi genoptaget en del af vores arrangementer, men alle foregår med stor respekt for coronaen og efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil sige, at der vil være begrænset antal deltagere. Men vi forsøger at skabe mulighed for socialt samvær igen.

Hovedstaden

OMRÅDE 9B

Stående applaus til Guido Paevatalu, Niels Jørgen Riis og Leif Greibe.

Koncert i Østermarie Kirke Hurtig brug af Folketingets sommerpakke Tekst og foto: Steen Sejfert Larsen.

Lørdag 25. juli kunne Ældre Sagen Bornholm byde på koncert med operasangerne Niels Jørgen Riis og Guido Paevatalu samt pianist Leif Greibe.

Maskerade. Skovensomhed af Peter Heise. Fra Lehars operetter: Danilos arie fra Den Glade Enke og Dein ist mein ganzes Herz fra Smilets Land. Til sidst Perlefiskerduellen.

Højt humør

Feriens højdepunkt

Det blev en fantastisk lørdag eftermiddag. Alle tilskuerne var i højt humør, og en del var lettere overaskede over, at det var muligt at arrangere sådan en koncert i disse corona-tider. Der skulle holdes en passende afstand, hvilket betød, at vi måtte sige ”desværre alt reserveret” til 30-40 interesserede. Ingen kom ind i kirken uden at have afsprittet hænderne. To frivillige fra Ældre Sagen stod klar til at anvise tilskuerne deres pladser.

Alsidigt program

Første del af koncerten var den ”seriøse” del. Duet fra Don Carlos, arier fra Traviata, duet fra Skæbnens Magt - alle af Verdi. Sigmunds arie fra Walkyrien og Wolframs arie fra Tannhäuser af Wagner. Anden del af koncerten blev mere folkelig. To arier fra Bizets Carmen. Så skimrande var aldrig havet af Taube. Skogen sover af Hugo Alfven. Hieronimus arie fra Carl Nielsens

Hurtig handling

Koncerten blev gjort mulig gennem Folketingets sommerpakke. Ældre Sagen Bornholm fik først meget sent at vide, hvordan midlerne fra sommerpakken kunne anvendes. Derfor var der mindre end 14 dage imellem planlægning og koncert.

Områderedaktør: Jens Aagesen 51 89 52 89 aagesen3​​​​​​​​​​​​​​@hotmail.com

Formand: Birger Rasmussen 30 18 19 49 birger.rasmussen​​​​​​​​​​​​​​@outlook.dk

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Mellem de forskellige musikstykker fik publikum lejlighed til at more sig, når de to operasangere jokede - i de fleste operaer er der en eller flere, der skal slås ihjel, og det kan gøres på mange raffinerede måder, fik vi at vide. Ikke bare sangerne, men også pianisten, Leif Greibe, kom med muntre indspark. Efter halvanden time var koncerten slut, og publikum takkede med stående applaus. Flere gav udtryk for, at det havde været en pragtfuld eftermiddag. Et ægtepar fra Nordjylland mente, at koncerten var deres Bornholmer-rejses højdepunkt.

Kørestolsadgang

Rejser omtalt i Det Sker skal altid tilrettelægges og gennemføres med en teknisk rejsearrangør, der er medlem af Rejsegarantifonden. Det gælder også ture på under 24 timer, hvis der er overnatning. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer i Rejsegarantifonden.

Teleslyngeanlæg

9B

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen DET SKER omr. 9B Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.

Ældre Sagen DET SKER omr. 9B Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.