Ældre Sagen DET SKER omr. 9B Hovedstaden

Page 1

AUGUST 4-2022 –

ARRANGEMENTER 05.08. – 14.10.2022

HOVEDSTADEN OMRÅDE 9B

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Bornholm

Det Sker hedder nu alt Det Sker Lok Flere bliver nu ledt ind i bridgespillets mange glæder.

Foto: Knud Erik Thomsen

Bridge er fitness for hjernen 72 kortspillere mødes til hygge med smag af konkurrence Af Knud Erik Thomsen

Bridge i Ældre Sagen Bornholm har udviklet sig fra sin start i 2011 med 13 spillere og et undervisningshold på fem til nu at omfatte 72 bridgespillere og et undervisningshold. Der spilles torsdag eftermiddag kl. 13.30-17 i månederne oktober-marts (begge inkl.), og det foregår i velegnede og indbydende lokaler i Multihuset i Østerlars. I år begynder vi torsdag 6. oktober.

Undervisningshold

Der etableres ligesom i tidligere sæsoner et undervisningshold, hvor man uden forudgående forudsætninger kan blive ledt ind i bridgespillets glæder, gennem undervisning de fire første måneder for så at overgå til at spille med de øvrige spillere, når vi når frem til februar 2023.

Tilmelding senest 1. september helst på mail til Steen Thomsen, 56 97 41 48, 27 57 41 48, dsmkt@post11.tele.dk Øvede bridgespillere ligeledes senest 1. september på mail til Knud Erik Thomsen, 30 18 22 70, knud.erik@thomsen.mail.dk

Bridgekursus

Endelig arrangeres en kursus-eftermiddag for spillere, der allerede spiller i klubben, torsdag 29. september kl. 13.30-ca. 15.30 i spillelokalerne i Multihuset i Østerlars. Her vil meldeforløb og andre aftaler blive gennemgået med mulighed for spørgsmål. Emner, der ønskes behandlet, samt tilmelding til denne eftermiddag rettes til Knud Erik Thomsen senest tirsdag 20. september.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer

9B


LOKALE KONTAKTER BORNHOLM Besøgsvenner: Astrid Bjørntoft, 30 13 98 35, ahrb​@privat.dk Aktivitetsudvalg: Irene Dunker, 52 17 90 50, irene.dunker​@gmail.com Ældre- og sundhedspolitik: Steen Sejfert Larsen, 20 21 78 37, steensejfert​@larsen. tdcadsl.dk It-hjælp: 61 29 58 00, asb.ithjaelp​@gmail.com

Bisidder

Har man behov for støtte ved for eksempel samtaler med myndigheder, sundhedspersonale eller andre, står bestyrelsens bisiddere til rådighed. Der er tavshedspligt! Kontakt den lokale bisidder Per Willemoes, 22 14 25 26, Willemoesper​@gmail.com

Vi samler ligesindede til at hygge sig og støtte hinanden på ture rundt i den born­ holmske natur. Bjørn G. Pedersen, 23 64 75 14.

Cykelgruppe - Rønne

Mandage kl. 9.30-11.30. Sted: Benzintanken ved Vibegårds Runddel. Vi cykler en strækning på 25-30 km omkring Rønne og Vestermarie med afstikkere til Hasle og Sose mv. Knud Erik Thomsen, 30 18 22 70.

Glad motion

Tirsdage kl. 10-12 fra april til oktober. Mødestedet annonceres i Tidende lørdag, i Facebookgruppen ”Glad motion Ældre Sagen Bornholm” og på vores hjemmeside www.asbo.dk under ”Aktiviteter, motion”.

Dans i Ældre Sagen

1. tirsdag i måneden kl. 15-16.15. Steder: Sdr. Hammer 2, 1., Nexø eller Store Torv 11, 1., Rønne. Gratis møde med juridisk rådgivning for Ældre Sagens medlemmer hos advokatfirmaet Ret & Råd Bornholm ved advokat Peter Paldan Sørensen. Bestil tid på 56 91 11 40 senest dagen før.

Onsdage kl. 15-17. Fra 14. september. Sted: Knudskers Idræts­ forenings bordtennissal. Alle kan være med, uanset om man er single eller par så bare mød frem! Vi danser til mange forskellige evergreens i kvadriller, rækkedanse, linedance m.m. Joan Andersen, 30 45 70 06. Tilmelder du dig både gymnastik og dans, får du en rabat på 120 kr. Pris: 330 kr., ikke-medlemmer 360 kr.

Tryghedsopkald

Danseminder

Juridisk rådgivning

Især et tilbud til ældre, der bor alene, og som ikke har daglig kontakt til venner og pårørende, eller som er uden daglig kontakt til hjemmeplejen. Ældre Sagens frivillige ringer hver dagen året rundt mellem kl. 8 og 9 om morgenen. Der reageres straks, hvis der er en, der ikke tager telefonen. Henvendelse til koordinator Grete Sonne, 56 95 18 80, gretesonne​@hotmail.com

Cykelgruppe - Nexø

Onsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Nettos p-plads, Nexø. Vi kører ca. 20 km i stille og roligt tempo med et par småhvil undervejs i ca. to timer.

2

DET SKER

AUGUST 2022

2. torsdag i måneden kl. 14.30-16. Sted: Rønne Bibliotek, salen. For mennesker med sygdommen demens og deres pårørende eller ledsager. Bente Vesløv, 51 23 12 91, bentevesloev​@gmail.com

Pårørendegruppe ≤

Hver 4. torsdag i måneden kl. 14-16. Sted: Rønne Bibliotek, grupperum 1, Pingels Alle 1. Et sted, hvor pårørende til demensramte og senskadede kan mødes, støtte hinanden og udveksle erfaringer samtalegruppen fortsætter.

Susanne Møller Kofoed, 29 25 50 43, sumko​@outlook.dk

Inga Olsen, 21 76 22 25. Det er gratis de første tre måneder.

Minigolf

Vær med til kroket

Fredage kl. 9-11. Sted: BornPark Minigolf, Gudhjemvej 27, Gudhjem. Kom og spil minigolf i Ældre Sagen Bornholm. Christina Juhl Sørensen, BornPark Minigolf, introducerer nye og tidligere spillere for minigolf i den kommende sæson - en ugentlig udendørsaktivitet og træning indtil medio oktober. Frokostkurv eller madpakke kan medbringes. Ellen og Birger Kofod, 22 34 09 36. Medlemspris: Kontakt Ellen og Birger. www.bornpark.dk

Motionsgymnastik

•H old I: Tirsdage kl. 9-10. •H old II: Tirsdage kl. 10-11. •H old III: Tirsdage kl. 11-12. Sted: Knudsker Idrætsforenings bordtennissal. Fra 13. september. Her kan alle være med! Vi dyrker god, alsidig og motionsrigtig gymnastik med mange forskellige redskaber. Obs: Første gang er en prøvetime. Joan Andersen, 30 45 70 06. Pris: 180 kr., ikke-medlemmer 240 kr.

Petanque

•M andage kl. 13.30-16. • Torsdage kl. 13.30-16. Sted: Rønne - banerne bag Fysioform og Rønne Svømmehal - adgang til banerne gennem bommen for enden af Højvangen. Hyggeligt og socialt kuglespil, hvor alle kan være med. Birthe Sterup, 23 93 95 23. Pris: 120 kr.

Prøv krolf

Onsdage kl. 14-16. Sted: Knudsker Stadion, Aakirkebyvej 138, Rønne. Her kan alle være med, og det giver både motion og hyggeligt samvær. Krolf er en blanding af kroket og golf og går i al sin enkelhed ud på at få en kugle i et hul på færrest mulige slag.

•M andage kl. 9.30-12. • Tirsdage kl. 9.30-12. • Onsdage kl. 9.30-12. Steder: Hasle, Knudsker, Nylars eller Nexø Stadion. En aktivitet for alle aldersgrupper, men spilles fortrinsvis af ældre. Kroket er et taktisk spil med masser af sjov, strategi, spænding og masser af socialt samvær. Det er gratis de første tre måneder. DGI Kroket ved Mogens Olsen, 22 94 68 88.

Mere liv i Tejn ≤

Onsdag 17. august kl. 14-16. Sted: P-pladsen, Østvej ved Tejn Sejlklub, Tejn. Formanden for Tejn Borgerforening, Brita Hansen, guider os rundt i Tejn og på Tejn Havn, hvor vi hører om tejnboernes projekt: ”Mere liv i Tejn”. Vi hører om udviklingen på Tejn Havn, der tidligere var en stor fiskerihavn, om det årlige Trolling-stævne og meget andet. Kaffekurv medbringes. Tilmelding via www.asbo.dk eller til Irene Dunker, 52 17 90 50, kl. 8-9. Pris: 15 kr., ikke-medlemmer 30 kr.

På opdagelse i Vang

Onsdag 24. august kl. 14-16. Sted: Galleriet, Vang Havn. Hans Jørn Karlsen tager os med en tur gennem Vang, det idylliske fiskerleje, og vil undervejs fortælle os om Vangs spændende historie. Med sin mangeårige fortid på scenen evner Hans Jørgen at gøre historien levende. Turen er ikke egnet for dårligt gående. Kaffekurv nydes efter endt tur. Tilmelding via www.asbo.dk/aktiviteter eller til Margrit Skott, helst sms, 24 42 40 33, træffetid kl. 9-10. Pris: 15 kr., ikke-medlemmer 30 kr.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer


Melstedgaard

Onsdag 31. august kl. 14-16. Sted: Melstedvej 25, Gudhjem. Vi tager på besøg på ”gaarden” med formidlingschef og naturvejleder Thomas Guldbæk. Program: Kl. 14-14.30 fortælling om gaarden, kl. 14.3015 fortælling i urtehaven og kl. 15-16 tid på egen hånd, hvor også den medbragte kaffe kan nydes. Tilmelding via www.asbo.dk/aktiviteter eller til Bente Andersen, 21 77 52 57, kl. 9-10. Pris: 75 kr., ikke-medlemmer 100 kr. Museumsforeningens medlemmer betaler 30 kr. ved indgangen.

Kræmmerhuset ≤

Onsdag 7. september kl. 14-16. Sted: Skarpeskadevej 6, Nyker, Rønne. Vi besøger Kræmmerhuset Kunsthåndværk og den unikke blomsterhave på 7.000 m². Indehaver Anina Kofod vil fortælle lidt om stedet. I butikken findes bornholmsk produceret patchwork,

tekstiler, pileflet, shampoo, sennep, krydderolier og honning mv. Kaffekurv medbringes. Kaffe og kage kan tilkøbes. Tilmelding via www.asbo.dk/aktiviteter eller til Irene Dunker, 52 17 90 50, kl. 8-9. Pris: 15 kr., ikke-medlemmer 30 kr.

Ekkodalens moser

Onsdag 14. september kl. 14-16. Sted: Ekkodalens p-plads. Kom og hør om naturgenopretningsprojektet Ekkodalens moser, hvor Naturstyrelsen leder en tur ind i Ekkodalen. Vi kommer blandt andet forbi Jægerhytten og ind i den tidligere privatejede skov og mose. Turleder: Dorte Bugge Jensen, Naturstyrelsen Bornholm. Kaffekurv eller rygsæk medbringes. Tilmelding via www.asbo.dk/aktiviteter eller til Irene Dunker, 52 17 90 50, kl. 8-9. Pris: 15 kr., ikke-medlemmer 30 kr.

Bornholms Rovfugleshow ≤

Onsdag 21. september kl. 13.15-15.30. Sted: Lundsgårdsvej 4, Nyker. Vi mødes kl. 13.15. Kl. 13.30-14 indendørs rovfugleshow, kl. 14-14.15 pause og kl. 14.15-14.45 udendørs rovfugleshow. Derefter kan vi nyde vores medbragte kaffekurve og bese lokalerne. Der er mange andre dyr, blandt andet en kæmpe kvælerslange, kæmpesnegle, fugleedderkop og krebs. Tilmelding via www.asbo.dk/aktiviteter eller til Peer Riis, 40 84 74 34, kl. 9-10. Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 120 kr.

Månedens musik ≤ ≥

Se omtale på bagsiden. Tilmelding via www.asbo.dk/aktiviteter eller til Margrit Skott, helst sms, 24 42 40 33, kl. 9-10. Pris: 30 kr., ikke-medlemmer 50 kr.

Edvard Munch ≤ ≥

Onsdag 5. oktober kl. 14-16. Sted: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1.

Christian Gether, der har været direktør for kunstmuseet Arken i 25 år, fortæller forståeligt om Edvard Munch og vitalismen. Edvard Munch var norsk maler og grafiker og en af ekspressionismens hovedskikkelser. Kaffekurv medbringes. Tilmelding på www.asbo.dk/aktiviteter eller til Margrit Skott, helst sms, 24 42 40 33, kl. 9-10. Pris: 30 kr., ikke-medlemmer 50 kr.

Bridge ≤

Se omtale på forsiden. Pris: 250 kr., ikke-medlemmer 300 kr.

Højskolesangbogen ≤ ≥

Onsdag 12. oktober kl. 14-16. Sted: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1. Vi synger fra Højskolesangbogen, går på opdagelse og prøver både de kendte og mindre kendte sange ud fra et tema. Tilmelding via www.asbo.dk/aktiviteter eller til Irene Maribo Mogensen, 30 36 06 09. Pris: 15 kr., ikke-medlemmer 30 kr.

Tilmelding Betaling og kørsel til onsdagsarrangementer Af Irene Dunker

Fremover ønsker vi tilmelding til samtlige onsdagsarrangementer. For at gøre det nemmest for vores frivillige opfordrer vi til at benytte onlinetilmelding, så snart du har modtaget Det Sker eller efter den dato, der er anført. Hvis du ikke er dus med it eller onlinetilmelding, så benyt gerne sms, eller ring på mobilnummeret i det tidsrum, der står.

Betaling

Fritagelse for medlemmer var en gestus i corona-perioden, men nu genindfører vi igen betaling for alle arrangementer. Der kan betales ved onlinetilmelding, via MobilePay eller med kontanter ved ankomst.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Tilbud af kørsel

Vi har to personer i Rønne-området, der tilbyder at stille sig til rådighed med kørsel til vores arrangementer. Ved tilmelding kan du derfor forhøre dig om kørselsmulighed, såfremt andet ikke er muligt.

Kan du tilbyde kørsel fra Sydbornholm?

En kørselsordning for medlemmer fra Sydlandet er også efterspurgt. Kan du tilbyde din hjælp, så hører jeg gerne fra dig på 52 17 90 50 kl. 8-9. Vi yder kørselsgodtgørelse.

AUGUST 2022

DET SKER

3


Formanden har ordet Frivillig i Ældre Sagen Af Birger Rasmussen

Jeg vil benytte muligheden her til at bringe en kæmpe tak til alle 139 frivillige i Ældre Sagen på Bornholm. Jeg bliver ofte ringet op af medlemmer, der er dybt taknemmelige for den hjælp, de får fra vores it-frivillige. Det er et fantastisk arbejde, der er, og stadig bliver, udført af et hold af venlige og forstående frivillige. Nu har regeringen dog lyttet til os og udskudt det tidspunkt, hvor vi alle skal være på MitID, til oktober, så det skaber lidt ro på området.

Gang i tilbuddene

Det er ligeledes en fornøjelse at åbne Det Sker og læse de mange tilbud, der er kommet i gang igen efter corona-tiden. Vi må konstatere, at tilslutningen til arrangementerne igen er helt i top takket være hele aktivitetsgruppen. Der er desværre flere arrangementer, der bliver overtegnet, men også det er der forståelse for. Efter stort forarbejde fra kontakt­personerne for besøgsvenner er det lykkedes at komme i kontakt med flere, der gerne vil være besøgsvenner i Ældre Sagen. Jeg skal lige indskyde, at vi til stadighed har ældre ensomme, der sidder

og venter på et besøg, så I skal ikke holde jer tilbage med at melde jer. På demensområdet har vores demensansvarlige med stor flid uddelt materiale til forretningsdrivende på Bornholm, så de bliver bedre forberedt til at modtage mennesker med en demenssygdom på en forstående måde. Og blandt de forretningsdrivende er det blevet godt modtaget.

Bliv aktiv

Da vi skulle planlægge årets folkemøde og havde brug for et antal frivillige som hjælpere i Ældre Sagens telt, var der straks 20, der meldte sig - og sådan kunne jeg blive ved at nævne den ene opgave efter den anden. Det er berigende at være med i sådan en gruppe af frivillige, og derfor bringer jeg jer alle en stor tak og sender samtidig et budskab til jer, der går og tænker på at blive frivillig: Der er plads til jer også, og I er velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Birger Rasmussen

Månedens musik Weyses danske guldalder Tekst og foto: Margrit Skott

Sidste efterårs foredrag om C.E.F. Weyse og den danske guldalder blev desværre aflyst på grund af sygdom, men 28. september kl. 14 på biblioteket kommer det på program­ met igen. De optrædende er stadigvæk Jan Nicolajsen og Kenn Therkelsen. Jan er tidligere gymnasielærer i engelsk og tysk og har desuden været kirkesanger i flere bornholmske kirker. Kenn er organist i Bodilsker-Svaneke-Ibsker og slår også sine folder i flere korsammenhænge.

også en række syngespil til Det Kongelige Teater, som var meget yndet i tiden, og derudover ikke-kirkelige sange, klavermusik, symfonier og mængder af musik for kor og orkester. Der bliver også mulighed for at synge med på nogle af sangene under foredraget.

Weyses liv og musik

I deres program om Weyse og guldalderen får vi indblik i Weyses liv og hans betydning for dansk musik. Weyse levede 1774-1842, kom fra hertugdømmet Holsten til København i 1789 og virkede således i en tid, hvor Danmark blev involveret i Napoleonskrigene. Hvor kunst og kultur kunne præstere resultater på internationalt niveau og dermed blev en ”guldalder”. Weyse er i dag først og fremmest kendt for sine morgenog aftensange, for hvem kender ikke ”I østen stiger solen op” eller ”Lysets engel går med glans”? Men han komponerede

Jan Nicolajsen og Kenn Therkelsen glæder sig til at fortælle om Weyse.

Formand:

Birger Rasmussen 30 18 19 49 birger.rasmussen​​@outlook.dk

På aeldresagen.dk/arrangementer ligger alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, ring til MedlemsService, 33 96 86 89, og få bladet tilsendt.

Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning | Design: vahle+nikolaisen

Områderedaktør:

Jens Aagesen 51 89 52 89 aagesen3@hotmail.com

Kørestolsadgang

Teleslyngeanlæg