Ældre Sagen DET SKER omr. 9A Hovedstaden

Page 1

ARRANGEMENTER 05.04. – 16.08. 2024

FRA I ÅR UDKOMMER

DET SKER LOKALT 5 GANGE – JUNIBLADET UDGÅR

HOVEDSTADEN OMRÅDE 9A

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Vi skal være på alle platforme

Tekst og foto: Marianne Tinggaard

Der er nu otte hjælpere i Bent Hilmer Jensens it-team, som arbejder ud fra devisen om, at medlemmerne skal have styr på tingene.

”Mange af vores medlemmer her i Hundested har et stort it-behov, og det er det, vi forsøger at løse ved at have åbent i it-cafeen hver mandag kl. 1012,” fortæller Bent Hilmer Jensen, der selv har en professionel fortid i it-branchen.

”Jeg synes, at it-hjælp er en vigtig opgave for Ældre Sagen, og jeg skubber gerne medlemmerne til at deltage i de gratis it-kurser for at blive mere selvhjulpne. Her i byen tilbyder vi fx også informationsmøder om it-sikkerhed. Heldigvis oplever vi stor tilfredshed med tilbuddene.”

Tre målsætninger

Bent Hilmer Jensen forklarer, at der er tre ting, som er væsentlige for ham i opgaven med at udvikle ithjælpen.

”Efter min mening er det allervigtigste, at vi som lokalafdeling sørger for at være der, hvor vi kan hjælpe de ældre med den stigende digitalisering.

Allerød

Egedal

Fredensborg

Frederikssund

Furesø

Gribskov

Halsnæs

Helsingør

Hillerød

Hørsholm

Rudersdal

Ad den vej kan de blandt andet have en løbende og moderne kontakt med børn og børnebørn.

Et andet eksempel var overgangen fra NemID til MitID, som var en stor udfordring for mange, og endelig kan jeg ikke nok opfordre til, at man får oprettet digitale fuldmagter, men også får fremtidsfuldmagten på plads.

Kan man ikke selv klare skærene på nettet, er medlemmerne velkomne hos os i it-hjælpen for at få rådgivning,” siger Bent Hilmer Jensen.

Den anden og den tredje målsætning handler i virkeligheden om at udbrede, at it-hjælpen eksisterer.

”Der skal være lokal viden om, at man kan komme til os i it-cafeen i Paraplyen, hvis man har problemer med mobiltelefon, pc eller iPad. Vi i it-hjælpen og i Ældre Sagen generelt skal være synlige, fordi de ældre er mange steder i dag.

Vi informerer derfor løbende i vores nyhedsbreve, i lokalavisen og på vores nye side på Facebook, og vores it-team afstemmer it-hjælpen efter nye behov,” slutter Bent Hilmer Jensen.

APRIL 2024 Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 9A
Lederen af it-hjælpen i Hundested, Bent Hilmer Jensen, har styrket området med flere frivillige og ugentlig åbning af it-cafeen.

ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD

Formand: Walther

Thomsen, 40 60 73 84, thomsen.walther@ gmail.com

1. næstformand: Vinnie Thomassen, 51 88 15 66, vinniethomassen@ gmail.com

Kasserer: Claus de Lichtenberg, 81 71 52 72, KS.Alleroed.201@ aeldresagen.dk

Bisiddertjeneste

En bisidder kan hjælpe dig med forberedelse til mødet med fx visitator eller læge, men er også en, der lytter med og støtter dig under mødet.

Bisidderen er ikke din rådgiver, men kan hjælpe dig med at forstå det aftalte.

Alle bisiddere har tavshedspligt, og ordningen er gratis for dig.

Dorthe Agerby, 51 72 70 25, agerby2009@live.dk

Bliv besøgsven

Vil du hjælpe og være besøgsven?

Det er normalt et ugentligt besøg af ca. en times varighed.

Ivan Christiansen, 29 39 16 93, ivanchr@mail.tele.dk

Bliv besøgsvært

Har du lyst til at få besøg af en ny ven, hvor I fx kan få en snak, gå en tur, se billeder eller læse avis?

Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag.

Ivan Christiansen, 29 39 16 93, ivanchr@mail.tele.dk

Demenskoordinator

Vi har en demenskoordinator, som du kan kontakte for at få viden og gode råd til en hverdag med demens.

Dorthe Agerby, 51 72 70 25, agerby2009@live.dk

Vinnie Thomassen, 51 88 15 66, vinniethomassen@gmail.com

Den hjælpende hånd

Vi er en gruppe frivillige, der hjælper med småtjenester, som ikke indgår i de offentlige ydelser.

Der udføres ikke opgaver, der hører under hjemmehjælpsordningen, eller som kræver en autoriseret håndværker, ligesom der heller ikke udføres havearbejde og snerydning.

Hjælpen er gratis, men du betaler for materialer samt kørsel (statens takster). Har du brug for hjælp - eller ønsker du at hjælpe?

John Friese, 30 70 50 38.

Hjemmeside www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/alleroed

It-undervisning

Sted: Skoven 4. Undervisningen varetages af Senior-it, og du kan se det aktuelle program for kurser og it-hjælp på hjemmesiden senior-it-alleroed.dk

Hans Clemensen, 21 80 01 27, senior.it.alleroed@gmail.com

Rådgivning

Vi følger med i kommunens service over for vores medlemmer for at sikre, at de får den hjælp, de har behov for.

Fx hjemmehjælp til personlig pleje, rengøring og hjælpemidler, genoptræning og transportmuligheder. Føler du, at du ikke får den hjælp og behandling, du er berettiget til?

Dorthe Agerby, 51 72 70 25, agerby2009@live.dk

Tryghedsopkald

Ønsker du et kort opkald på maks. tre minutter hver morgen for at føle dig tryg?

Vi aftaler på forhånd, hvad vi skal gøre, hvis du ikke svarer. Vi har tavshedspligt. Ingibjörg Busse, 28 18 39 22.

Vågetjeneste

Har du som pårørende brug for hjælp til en døende, så kan du kontakte vågetjenesten.

Vagttelefon, 93 86 08 25. Ønsker du at indtræde i vågetjenesten, så kontakt: Dorte Enø Helmudt, 50 42 80 61.

Charlotte Erfurth, 93 97 21 00.

Aktiviteter

Billard ≤

• Tirsdag kl. 9.30-12. Ring og hør, om der er ledige pladser.

• Fredag kl. 9.30-12. Venteliste.

Sted: Skoven 4, 1. sal. Asger Jespersen, 20 14 65 70.

Bridge ≤

• Hold 1: Mandag kl. 10.30-13.

• Hold 2: Mandag kl. 13.15-15.30.

• Hold 3 - turnering: Mandag kl. 19-21.30.

• Hold 4 - begyndere: Onsdag kl. 12-14.

Sted: Skoven 4, 1. sal. Peter Nielsen-Hannerup, 51 26 97 80, peter@hannerup.dk

Dartspil ≤ Mandag kl. 10-12. Sted: Skoven 4, 1. sal. John Olsen, 48 17 00 14.

Debat - aktuelle emner ≤

• Torsdag i lige uger kl. 14-16.30.

Arne Frost Nielsen, 28 96 85 66, frost.arne@gmail.com

• Torsdag i ulige uger kl. 14-16.30.

Steffen Christiansen, 22 94 20 71.

Sted: Skoven 4, 1. sal. Samtaler om aktuelle spørgsmål. Tilmelding til holdlederen.

Engelsk ≤

• Mandag kl. 13-15. Birgitte Lundemann, 41 62 85 82, bdl@lundemann.dk Venteliste.

• Tirsdag kl. 15-17. Irene Karin Gjerløv, 23 74 30 74, irene@sonnes.eu

Sted: Skoven 4, 1. sal. Niveauet er engelsk i hverdagen.

Herreværelset ≤ 2. fredag i måneden kl. 12.30-15.30.

Sted: Skoven 4, salen i stuen. Mænd mødes til lidt mad og en snak om almene ting og fælles interesser.

Bente Larsen, 40 46 76 33, bente.larsen@mailme.dk

Pris: 70 kr.

Højskolesang

2. torsdag i måneden kl. 10-11.30.

Sted: Sognegården, Kærvej 20, Blovstrød. Hanne Hauberg, 25 77 49 85.

Litteraturkredse ≤

• Hold 1:

2. onsdag i måneden kl. 15-17.

Lene Fredens, 30 27 10 92.

• Hold 2:

1. onsdag i måneden kl. 15-17.

Jytte Olsen, 20 64 17 82.

• Hold 3:

1. onsdag i måneden kl. 10-12.

Jette Jungersen, 21 22 32 40.

• Hold 4:

2. onsdag i måneden kl. 12-14.

Grete Holm, 22 86 67 33.

• Hold 5 - Power People: 2. tirsdag i måneden kl. 14-16.

Eva Hansen, 30 95 50 70. Sted: Skoven 4.

Madklubber for mænd

• Hold 1: Onsdag i lige uger kl. 16-21.30.

Erland Nielsen, 48 17 27 08.

• Hold 2: Torsdag i lige uger kl. 16-21.30.

Peter Bregnedal, 42 61 00 03.

Sted: Lillerød Skole, Frederiksborgvej 65. Kontakt holdlederne for ledige pladser.

Pris: Der betales for råvarer.

Pc-hjemmesupport

Alle hverdage kl. 9-16. Hjemmesupporten udføres af Senior-it, senior.it.alleroed@gmail.com

Hans Clemensen, 21 80 01 27.

Jens Kruuse, 31 61 67 53.

Spisevenner

1. tirsdag i måneden hele året fra kl. 17.

Sted: Byens Cafe og Pizzeria. Maden serveres kl. 17.30.

Kom og deltag i hyggeligt selskab, maks. 20 personer. Ella Hansen, 41 41 38 79.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 2 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Strikkecafe

Mandag i lige uger kl. 10-12.

Sted: Sognegården, Kærvej 20, Blovstrød.

Kom og vær med, og medbring selv materialer.

Vi strikker efter eget ønske eller små trøjer til Røde Kors.

Hanne Hauberg, 25 77 49 85.

Birthe Kargaard, 48 17 63 98.

Sundhed ≤

Livskvalitet i den tredje alder. 2. fredag i måneden kl. 13-15.30.

Venteliste.

Sted: Skoven 4, 1. sal.

Studiekreds med oplæg om sundhedsrelaterede emner.

Alis Moss, 24 21 48 47.

Tirsdagsmøder

Tirsdag kl. 14-ca. 16.

Sted: Skoven 4.

Hyggeligt samvær, hvor alle er velkomne.

Finn Larsen, 40 46 76 33.

Pris: 40 kr. inkl. kaffe og kage samt underholdning eller foredrag.

Whist ≤

Onsdag kl. 19-22.

Sted: Skoven 4.

Der er plads til flere medlemmer.

Birk E. Hansen, 26 37 50 00, beh@pc.dk

Motion

Bowling - PRIK

Torsdag kl. 10.30-12.30.

Sted: Ballerup Bowling, Tempovej 35.

Svend Ole Jørgensen, 50 51 14 83, svolej@gmail.com.dk

Pris: 310 kr.

Gymnastik ≤

• Tirsdag kl. 9.30-10.30.

• Tirsdag kl. 10.45-11.45.

Merete Larsen, 27 28 06 82. Venteliste til begge hold.

• Onsdag kl. 9-10.

Elisabeth Højholt Sørensen, 31 65 40 42.

Sted: Skoven 4, 1. sal.

Tilmelding til holdlederne.

Pris: 200 kr.

Petanque

Onsdag kl. 9.45-12.

John Olsen, 48 17 00 14.

Sted: Petanquebanerne ved Skoven 4.

Tilmelding til holdlederen. Pris: 100 kr. for en sæson.

Stolegymnastik ≤

Onsdag kl. 10.30-12. Venteliste.

Sted: Skoven 4, 1. sal. Øvelser, der styrker muskler, balance, bevægelighed og udholdenhed.

Bente Skytte Olsen, 48 17 00 14.

Traveture

• Mandag kl. 9.30-11.30.

Længere ture i rask tempo (8-9 km).

Svend Ole Jørgensen, 50 51 14 83.

• Onsdag kl. 10-12.30.

Kortere ture (7-8 km).

Helge Jørgensen, 40 32 15 02.

Sted: Forpladsen ved

Skoven 4.

Turene foregår i al slags vejr.

Træning i naturen

Tirsdag kl. 9.30-11.

Sted: Start fra Karatehuset, Skovensvej 10.

Vi bruger naturen som træningsrum for at få mere energi og for at vedligeholde kroppen.

Alis Moss, 24 21 48 47.

EGEDAL KOMMUNE

LEDØJE-SMØRUM

Formand: Erik Poulsen, 61 86 31 48, erik.poulsen@ smoerumnet.dk

Næstformand: Knud Aage Nielsen, 29 65 33 66, kan@smorumnet.dk

Besøgsvenner

Vil du have en besøgsven?

En at tale med eller gå en tur med?

Eller har du lyst til at blive besøgsven?

Susanne Hansen, 28 22 57 71, susannehansen2765@ gmail.com

Digitale nyhedsbreve

Du kan få nyhedsbreve om lokale arrangementer på mail - tilmeld dig på vores hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ ledoeje-smoerum

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ ledoeje-smoerum

Hjælpende hænder Vores frivillige hjælper med opgaver, som hjemmehjælperen ikke må eller kan tage sig af, fx justering af tv, hjælp med breve eller følgeskab til læge. Jens Juul Hansen, 28 50 13 31, jenshansen@smorumnet.dk

It-hjemmesupport

For alle i Ledøje-Smørum, som ikke kan komme til itcafeen, eller hvor problemet ikke kan løses her, fx ved netværksproblemer, printerproblemer og hjælp til stationær pc.

Lars Bølle, 23 44 44 43. Per Husted, 21 47 26 25. Telefontid på hverdage kl. 15-17.

Aktiviteter

Bowling

Mandag kl. 13-14.

Sted: Tempovej 35, Ballerup. Preben Amsinck, 40 13 04 68, preben.amsinck@gmail.com

Pris: Se på hjemmesiden, eller spørg kontaktpersonen.

Bridge

Onsdag kl. 9-13.

Sted: Smørum Gamle Skole, Smørumovre.

Sæsonen slutter sidste onsdag i april og begynder igen første onsdag i september.

Knud Aage Larsen, 44 65 92 91, k.aa.larsen@mail.tele.dk

Pris: 250 kr. for en sæson.

It-cafe ≤

Torsdag kl. 14-16.

Sted: Smørum Bibliotek, Flodvej 68. Åben for alle.

Vi hjælper med pc, tablet, iPad og mobiltelefoner. Per Krag, 20 85 38 18.

Værksted ≤

Tirsdag kl. 9-12.

Sted: Ungdomsskolens værksted, Hindbærvangen 224, Smørum.

Du får mulighed for at arbejde med metal og træ eller lave småreparationer, og det sker sammen med andre interesserede. Torben Jørgensen, 30 11 64 61, tgjoer@stofanet.dk

Arrangementer

Banko ≤ ≥

Søndag 14. april kl. 14-16. Sted: Kulturhuset, Flodvej 68, Smørum.

Vi spiller banko, og i pausen får du serveret kaffe og kage. I hvert spil er der præmier til en og to rækker, fuld plade samt sidegevinster. Tilmelding til Erik Poulsen, 61 86 31 48, erik.poulsen@ smoerumnet.dk

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og en spilleplade. Pris for ekstra spilleplade 10 kr. pr. stk.

Danmark spiser sammen ≤ ≥ Mandag 22. april kl. 18-22. Sted: Kulturhuset, Flodvej 68, Smørum. Vi arrangerer gratis fællesspisning og samvær. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding til Elinor Nandfred, 23 20 53 85, el.c.na@smoerumnet.dk

Bustur til Bakken

Torsdag 16. maj kl. 10-17. Sted: Idrætscentret, Flodvej 62, Smørum. Turen går gennem de lysegrønne skove med pause undervejs, hvor der serveres øl, vand eller vin. På Bakken venter en dejlig frokost i Røde Port. Efter frokost er der tid til at se mere af Bakken på egen hånd, inden vi kører hjem kl. 16.

Tilmelding til Knud Aage Nielsen, 29 65 33 66, kan@smorumnet.dk

Pris: 300 kr. Drikkevarer for egen regning.

Besøg i Knuthenborg

Torsdag 20. juni kl. 10. Sted: Idrætscentret, Flodvej 62, Smørum. Vi kører med bus til Knuthenborg Safaripark, og vi får en rundtur i bussen gennem parken. Turen inkluderer også en frokost. Reserver datoen, da turen er under planlægning. Beskrivelse samt pris følger i et kommende nyhedsbrev. Tilmelding til Knud Aage Nielsen, 29 65 33 66, kan@smorumnet.dk

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 3

Formand: Jette

Bærentzen, 23 81 84 05, jbbaeldre@gmail.com

Næstformand: Inge Christensen, 29 84 59 03, ingech5@hotmail.com

Besøgsven - er det dig?

Vi mangler besøgsvenner!

Har du lyst til at besøge en pensionistkollega til hyggeligt samvær en gang om ugen eller hver 14. dag?

Evelyn Sørensen, 28 74 43 36, evelyn@youmail.dk

Besøgsvært - er det dig?

Har du lyst til at få besøg af en frivillig til en kop kaffe, til at gå en lille tur eller bare få en sludder, fx en gang om ugen eller hver 14. dag?

Så kan du kontakte

Evelyn Sørensen, 28 74 43 36, evelyn@youmail.dk

Bisidderordning

Vil du have en med, som kan lytte sammen med dig og være en støtte hos offentlig myndighed og læge?

Evelyn Sørensen, 28 74 43 36, evelyn@youmail.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/stenloese

Nyhedsbreve

Du kan holde dig orienteret om din lokalafdeling og vores aktuelle emner ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/stenloese

Tryghedsopkald

Ønsker du et kort opkald på maks. tre minutter hver morgen?

Så kan du kontakte

Truls Avnstrøm, 40 45 07 78.

Aktiviteter

Bogbinding ≤

Tirsdag i ulige uger kl. 10-12.

Sted: HEP-huset, Carlsbergvej 4.

Vi holder et gammelt håndværk i live, og vi gør det efter de gamle regler. Henning Davidsen, 41 98 25 62.

Pris: Der betales for materialer.

Bowling

Fredag kl. 11-12.

Sted: Ballerup Bowling, Tempovej.

Vi spiller fra september til maj og ikke i skoleferierne. Ketty Thorsteinsson, 47 17 66 96.

Flittige hænder ≤

Mandag i ulige uger kl. 13-16. Sted: HEP-huset, Carlsbergvej 4. Håndarbejde, hygge eller måske en kop kaffe. Ingen tilmelding, bare kom. Anni Skoven, 20 64 76 88, aoskoven@gmail.com

Frimærker ≤

Onsdag i ulige uger kl. 10-12. Sted: HEP-huset, Carlsbergvej 4. Det handler om bytning, vurdering, råd og vejledning. Palle Frank Jørgensen, 29 61 11 22, joergensen.palle@gmail.com

It-hjælp i hjemmet

• Tirsdag kl. 9-12.

• Torsdag kl. 9-12. Driller din pc, kan vi måske hjælpe dig.

Muligvis kan problemet løses over telefonen, ellers kan vi aftale en tid, hvor du får besøg i dit hjem. Jørgen Storm, 23 39 51 58.

Knipling ≤ Torsdag kl. 13-16.

Sted: HEP-huset, Carlsbergvej 4. Erna Christensen, 91 46 47 24.

Ladyerne ≤

Onsdag i lige uger kl. 10-12. Sted: HEP-huset, Carlsbergvej 4. Kvindegruppe med samvær om forskellige emner. Tove Madsen, 60 45 22 19.

L’hombre ≤

Fredag kl. 9.30-13.

Sted: HEP-huset, Carlsbergvej 4. Ejnar Ebbesen, 30 27 84 32.

Litteratur ≤

• Hold 1:

1. tirsdag i måneden kl. 10-12.

Al slags litteratur, undtagen krimier. Ása Solok, 47 17 23 12.

• Hold 2:

2. tirsdag i måneden kl. 10-12.

Al slags litteratur, undtagen krimier og biografier.

Kirsten Munk, 22 14 28 66.

• Hold 3:

3. tirsdag i måneden kl. 10-12.

Al slags litteratur, undtagen krimier.

Kirsteine Pedersen, 47 17 12 21.

• Hold 4:

4. tirsdag i måneden kl. 10-12.

Al slags litteratur, undtagen krimier.

Kirsten Berner, 41 40 08 61, j.berner@outlook.dk

• Hold 5:

2. onsdag i måneden kl. 10-12.

Al slags litteratur, undtagen krimier.

Hanne Fallesen, 22 32 52 47.

Sted: HEP-huset, Carlsbergvej 4.

Madammerne ≤ Mandag i lige uger kl. 10-12.

Sted: HEP-huset, Carlsbergvej 4.

Samvær for kvinder.

Anne-Marie Baszkiewic, 49 14 64 37.

Maleklub

Mandag i ulige uger kl. 10-13. Sted: Stenløse Kulturhus, lokale Kunstzonen (15), Rådhustorvet 2.

Olie- og akrylmaling på lærred eller andet materiale, tegning og akvarel.

Vi inspirerer hinanden og besøger kunstudstillinger to gange årligt.

Lærred kan opbevares aflåst fra gang til gang.

Der er mulighed for at lave kaffe og te.

Anne Marie Dolin, 30 64 17 59.

Roserne

Onsdag i ulige uger kl. 13-15. Sted: HEP-huset, Carlsbergvej 4. Samvær for kvinder - vi får en snak om forskellige emner, tager på udflugter, ture mv. Hanne Andersen, 20 66 16 82, ht@straamosen.dk

Speakers Corner ≤ Fredag kl. 11-13. Sted: HEP-huset, Carlsbergvej 4.

Samtale på engelsk. Barbara Stougård, 48 18 38 39.

Vandretur i Ganløse

Tirsdag kl. 9.30-11.30.

Sted: Rytterskolen. Per Henriksen, 20 11 15 67.

Vandretur i Stenløse 1 Torsdag kl. 9-10.30.

Sted: Ved Kulturhuset eller p-plads ved kirken.

• Den raske tur: Finn Nykjær, 20 36 13 67.

• Den langsomme tur: Ole Sejr Olsen, 26 29 46 41.

• Skovtur den første torsdag i måneden: Gunner Hansen, 25 21 60 87.

Vandretur i Stenløse 2 Tirsdag kl. 9-10.

Sted: Flügger ved Stenløse Kirke. Korte vandreture i roligt tempo. Alle er velkomne. Kirsten Petersen, 47 17 00 44.

Vandreture i Veksø

Tirsdag kl. 9-10.

Sted: Veksø Skole. Hanne Fallesen, 22 32 52 47.

Værksted - træ og metal

Tirsdag kl. 9-12.

Sted: Ungdomsskolens værksted, Hindbærvangen 224, Smørum.

Vi arbejder med træ og metal eller laver småreparationersammen med andre.

Torben Jørgensen, 30 11 64 61, tgjoer@stofanet.dk

Arrangementer

Musik med Blue Mix ≤ ≥ Tirsdag 16. april kl. 13.30.

Sted: HEP-huset, Carlsbergvej 4.

Blue Mix, der består af Jørgen Mosbæk og Kim Reinert, tager publikum med på en musikalsk tidsrejse igennem 1950’erne, 1960’erne og 1970’erne.

Jette Bærentzen, 23 81 84 05, jbbaeldre@gmail.com

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 80 kr.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 4 DET SKER LOKALT APRIL 2024
STENLØSE

Brætspil ≤

Torsdag 18. april kl. 19.

Sted: HEP-huset, Carlsbergvej 4.

Du kan rafle, spille kort og brætspil - både paratviden og strategiske spil, hvor man er to og to.

Der er god stemning, og der vil altid være nogen at spille med. Kender du ikke spillene i forvejen, så tager vi først nogle prøvespil.

Jette Bærentzen, 23 81 84 05, jbbaeldre@gmail.com

Pris: 20 kr., ikke-medlemmer 50 kr.

Yrsas Birthe Kjær ≤ ≥ Tirsdag 30. april kl. 13.30.

Sted: HEP-huset, Carlsbergvej 4.

I “Yrsas Birthe Kjær Show” ses Yrsa og Ib. Yrsas stemme kommer tæt på Birthes, og Ib sørger for fantastisk akkompagnement til alle de kendte Birthe Kjær-hits, der suppleres med små fortællinger.

Sjov, hygge, grin, nærvær og samhørighed.

Jette Bærentzen, 23 81 84 05, jbbaeldre@gmail.com

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 80 kr.

Formand: Nyvalg efter årsmødet.

Næstformand: Erik Jørgensen, 40 17 70 66, erikjoerg@gmail.com ØLSTYKKE

Hjemmeside www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/oelstykke Al tilmelding foregår på hjemmesiden.

Kontor og mødested Græstedgård, Udlejrevej 13 B. Kontoret er åbent for personligt fremmøde 4. april, 2. maj og 30. maj i lokale 4  kl. 12.30-13.30.

Du kan ringe til kontoret på 51 34 36 50 i kontortiden.

Nyhedsmail

Husk at melde dig til at modtage vores lokale nyhedsmail og få vigtige og aktuelle informationer. Tilmelding via hjemmesiden.

Skolevenner søges

Har du lyst til at bruge nogle timer om måneden sammen med glade og nysgerrige børn?

Vær med til at bygge bro mellem generationerne ved at læse højt, fortælle historier, hjælpe med lektier eller være den voksne, der kan svare på ”alt.”

Marie Louise Borgen, 28 96 60 71, syslaborgen@gmail.com

Aktiviteter

Engelsk

• Hold 1:

Tirsdag kl. 10-12.

Indtil 23. april.

Sted: Græstedgård, lokale 10.

Brushupkursus.

Helle Arnø, 20 91 24 53. Pris: 150 kr.

• Hold 2:

Tirsdag kl. 10-12.

Indtil 23. april.

Sted: Græstedgård, lokale 7.

Fortsættere og samtale for lidt øvede.

Margrethe Maibøll, 60 47 45 24, mmaiboell93@gmail.com

Pris: 100 kr.

It-cafe

• Tirsdag kl. 10-12.

• Torsdag kl. 10-12. Indtil 30. april.

Sted: Græstedgård, lokale 5. Her mødes vi og løser de forhindringer, som teknikken nogle gange giver os.

Erik Jørgensen, 40 17 70 66. Pris: 10 kr.

It-hjælp i hjemmet

Besøg kan aftales til at foregå alle hverdage kl. 16.30-18.

Indtil 30. april. Har du problemer, som ikke kan løses i it-cafeen (stationær computer, netværksproblemer eller lignende)?

Eller er du så gangbesværet, at du ikke kan bruge disse tilbud?

Så kan vi tilbyde at komme hjem til dig i stedet.

Send sms for aftale til Erik Jørgensen, 40 17 70 66. Pris: 20 kr.

It-undervisning

Tirsdag og torsdag kl. 10-12.

Indtil 30. april.

Sted: Græstedgård, lokale 5.

Vi skræddersyr 1- eller 2-dages minikurser til dit behov.

Erik Jørgensen, 40 17 70 66. Pris: 30 kr.

Litteraturkredse

• 1. onsdag i måneden kl. 10-12.

Indtil 5. juni.

Kirsten Garsdal, 25 12 13 59, kirsten@garsdal.dk

• 4. tirsdag i måneden kl. 10-12.

Indtil 28. maj.

Birgitte Wagner Luck, 29 33 44 81.

• 4. onsdag i måneden kl. 10-12.

Indtil 22. maj.

Grethe Holmberg Huge, 44 98 00 92.

• 3. tirsdag i måneden kl. 12-14.

Indtil 21. maj.

Jytte Præbel, 26 17 52 46.

Sted: Græstedgård, lokale 8.

Maleklub

Tirsdag i lige uger kl. 14.30-18. Indtil 30. april.

Sted: Græstedgård, lokale 7. Akryl- og oliemaling på lærred tirsdag i lige uger. Hanne Knudsen, 30 23 80 96. Pris: 300 kr.

Sangaften

En torsdag månedligt kl. 19-21.

Indtil 16. maj.

Sted: Festsalen under Ølstykke Bibliotek, Østervej 1 A. Sangaftenen er for alle, som holder af musik og sang. Der er ingen krav til deltagernes kunnen.

Birgitte Wagner Luck, 29 33 44 81, biwaluck@hotmail.com Esther Bramstrup Nielsen, 41 56 80 77.

Pris: 50 kr.

Slægtsforskningscafe

Onsdag kl. 9.30-12.

Indtil 24. april.

Sted: Græstedgård, lokale 5. Starthjælp og erfaringsudveksling om kilder og hjælperedskaber til at finde og organisere vores slægtsforskning.

Erik Jørgensen, 40 17 70 66. Pris: 10 kr.

Strik og hygge

En onsdag månedligt kl. 13-16.

Sted: Græstedgård, lokale 7. Hyggelige eftermiddage med strik.

Datoer og tilmelding på hjemmesiden.

Inge Hjort Nielsen, 21 42 03 50, ihhnnypost@gmail.com

Søndagsmødestedet

Søndag kl. 14-17.

Sted: Græstedgård, lokale 7, kælderen i stuehuset eller i haven ved godt vejr.

Alle medlemmer er velkomne til at tilbringe nogle timer i godt selskab.

Anita Lauridsen, 30 50 97 73.

Whist

Mandag kl. 18.30-23.

Sted: Hovedbygningen på Græstedgård, lokale 10. Vi spiller whist hele året. Spørg efter ledige pladser. Inga Møller, 30 29 80 28, uranus@webspeed.dk

Pris: 100 kr.

Åbent værksted

Tirsdag kl. 9-12.

Sted: Ungdomsskolens værksteder, Hindbærvangen 224, Smørum.

Fylder din hobby for meget til køkkenbordet, eller ønsker du at dele din hobby med andre, så kom og brug faciliteterne, og lad os lære af hinanden. Torben Jørgensen, 30 11 64 61, tgjoer@stofanet.dk

Motion

Bowling

Tirsdag kl. 14-15. Indtil 30. april.

Sted: Ballerup Bowling, Tempovej 35.

Leni Lensing, 40 77 92 70. Otto Fredskilde, 60 64 75 06. Pris: Cirka 40 kr. pr. gang, afhængigt af hvor mange vi er om en bane.

Skånsom fitness

• Torsdag kl. 18-19.

• Søndag kl. 12-13.

• Søndag kl. 13-14. Sted: Sundhedscentret, Egedal Rådhus.

Skånsom fitness er et tilbud om trygt træningsmiljø med tilknyttet fysioterapeut for medlemmer med specifikke behov.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 5

Susanne Kongsaa, 51 35 02 89.

Pris: 150 kr.

Stolemotion ≤ Mandag kl. 13-14.

Indtil 29. april.

Sted: Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek.

Motion for dem, der af forskellige årsager ikke kan deltage i gængse motionsformer.

Ketty Højbjerg Jørgensen, 40 35 97 81, kettyhoejbjerg@gmail.com

Marie Louise Borgen, 28 96 60 71, syslaborgen@gmail.com

Pris: 50 kr.

Stræk og bøj

Mandag kl. 10-12.

Indtil 29. april.

Sted: Ølstykke Hallen i badmintonhallen, Tranekærvej 1.

Aktiviteter som gymnastik, afspænding, badminton, tæppecurling og kegler. I lige uger bruger vi også massagebolde.

Tove Bauner, 28 66 26 24, sogb.oelstykke@gmail.com

Benny Bauner, 30 49 49 08, sogb.oelstykke@gmail.com

Pris: 100 kr.

Travetur - 4-6 km

Torsdag kl. 10-12.

Sted: Se hjemmesiden.

Gå med på den korte travetur.

Benny Bauner, 30 49 49 08, sogb.oelstykke@gmail.com

Travetur - 8-10 km

Torsdag kl. 10-14.

Sted: Se hjemmesiden.

Gå med på den lange travetur.

Per Jørgensen, 22 31 55 29, bmpw@email.dk

Spis sammen på kroen

• Torsdag 11. april kl. 13.

• Torsdag 25. april kl. 13.

Sted: Ølstykke Kro.

Kroen lægger igen rammer til vores populære spis sammen-arrangement.

Erik Jørgensen, 40 17 70 66.

Pris: 100 kr.

Tilmelding på hjemmesiden.

FREDENSBORG KOMMUNE

FREDENSBORG

Formand: Erik Daugaard Jensen, 27 23 64 95, erik@

daugaardjensen.com

Næstformand: Knud B. Pedersen, 21 24 00 60, knudbpdk@gmail.com

Kasserer: Henrik Nielsen, 50 53 26 05.

Aktiviteter og diverse www.aeldresagen.dk/ fredensborg

Vores elektroniske nyhedsbrev udsendes ca. ti gange årligt - opret dig som modtager via hjemmesiden. Kontingenter pr. sæson:

• Motion på ugebasis: 200 kr. Gælder for gymnastik, bordtennis, floorball og yoga.

• Øvrige aktiviteter på ugebasis: 100 kr.

• Øvrige aktiviteter, der foregår mindre end en gang ugentligt: 50 kr.

• Lindrende vandtræning: 100 kr. pr. gang, betalt forud.

Aktiviteterne kan være lukket i skoleferier, følg med i nyhedsbrevene.

Er du i tvivl, så ring til kontaktpersonen.

Besøgshund med fører Hunden og dens fører er uddannet til at besøge plejehjem eller dit hjem. Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Besøgsven tilbydes Ønsker du en besøgsven?

Besøgsvennen har tavshedspligt.

Agnes Castella, 21 82 33 77. Anne-Lise Stokholm, 23 81 91 59.

Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Bisiddertjeneste

Lån et par ekstra øjne og ører, når du skal have møde med lægen, sygehuset, kommunen eller anden myndighed. Du bliver bedre forberedt til mødet og får et godt overblik. Vi kan også deltage i onlinebisiddermøder, og vi har tavshedspligt. Randi Kristensen, 42 47 45 75.

Bliv besøgsven

Vi søger flere besøgsvennerog du kommer på kursus. Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Bus- og flyrejser

Rejsegruppen arrangerer bus- og flyrejser til Europa og Skandinavien, men primært i Danmark. På www.aeldresagen.dk/ fredensborg kan du tilmelde dig nyhedsbreve og rejser fra gruppen.

Rejserne står også beskrevet i vores to halvårsblade, der uddeles i januar og august. Ingrid Dahlrot, 23 74 82 43. Bent Kallemose, 21 69 01 61. Anne Toftager-Larsen, 30 51 16 17.

Cykelpiloter søges

Vil du være cykelpilot og gøre en forskel? Piloterne cykler kortere eller længere ture med beboerne på kommunens plejecentre på hverdage i dagtimerne efter nærmere aftale med de enkelte centre.

Turene foregår med eldrevne parallelcykler eller cykeltaxier (rickshaws).

Ib. S. Mørch, 61 26 21 57. Henry Angelo, 20 10 51 06.

Demensaflastning

Vil du være frivillig aflaster?

Du kommer på kursus, hvor du lærer, hvordan du aflaster en pårørende til et menneske med demens.

Britta Gad Johansen, 20 55 04 06, demensansvarlig. Anna-Lise Stokholm, 23 81 91 59, demensansvarlig.

Ingrid Prehn, 20 10 19 40. Agnes Castella, 21 82 33 77.

Den hjælpende hånd

Få hjælp til opgaver som fx at rydde op i skabe, slå søm i, skrive breve mv.

Lone Frilund, 21 46 03 56.

Følgesvend

Er det noget for dig?

Måske er det svært for dig at komme alene til et nyt sted?

Eller du er usikker ved at benytte offentlig transport?

Så kan du få en følgesvend, der har tavshedspligt.

Vi har også brug for flere følgesvende.

Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Gudstjeneste

En gang månedligt. Sted: Mergeltoften 2, Nivå. Vi ledsager beboere på Mergeltoften til den månedlige gudstjeneste og bliver sammen under gudstjenesten og kaffebordet. Bitten Davidsen, 49 18 12 40.

Kørestolsskubbere søges Vil du gå tur med en kørestolsbruger hver eller hver anden uge?

Det foregår enten fra plejehjem eller fra brugerens eget hjem.

Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Kørestolsskubber-tur

Vil du som kørestolsbruger gerne have en tur ud i frisk luft cirka en gang om ugen?

Vi har måske en frivillig, der gerne vil køre dig.

Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Sorg- og livsmodsgruppe

Har du mistet din livspartner eller en af dine nærmeste, og har du det svært med sorgen og savnet?

Deltag i vores sorg- og livsmodsgruppe, og mød ligesindede, der forstår dig. Tid og sted efter aftale. Marjorie Van Berge

Henegouwen, 53 85 33 45. Bente Hovgaard, 40 76 95 69.

Spisevenner søges

Spis med, og gør en forskel som frivillig spiseven på Plejecentret Benediktehjemmet i Fredensborg.

Du deltager i frokosten sammen med en eller flere beboere, er nærværende og hjælper med at holde samtalen i gang under måltidet.

Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Tryghedsopkald

Et dagligt opkald kan give dig tryghed.

Vi aftaler på forhånd, hvad vi skal gøre, hvis du ikke svarer. Vi har tavshedspligt.

Marie-Louise Ekstrøm, 28 11 09 19.

Marianne Silberg, 21 26 88 43.

Vejledning lokalt

Har du brug for vejledning i forbindelse med kontakt til offentlige myndigheder eller andre?

Lone Frilund, 21 46 03 56.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 6 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Vågere søges

Ønsker du at hjælpe i vågetjenesten, så tilbyder vi den nødvendige uddannelse. Helle Wikstrøm og AnneMarie Paul, 40 97 95 95.

Vågetjeneste

Frivillige tilbyder at være hos den døende de sidste døgn, hvor vi giver ro, nærvær og tryghed. Vi erstatter ikke professionelt personale og udfører ikke plejeopgaver.

Vagttelefonen, 40 97 95 95.

Aktiviteter

Bridge i Fredensborg

Tirsdag kl. 13-16.

Sted: Fredensborg Bibliotek, lokale B.

Lisa Christiansen, 22 88 35 90.

Bridge i Humlebæk

Torsdag kl. 13-17.

Sted: Humlebæk Bibliotek, salen.

Vi spiller hyggebridge. Kaj Brix, 49 19 23 41.

Bridge i Kokkedal

• Mandag kl. 13-16.30.

Turneringsform.

Michael Oluf Krüger, 40 87 70 06.

• Mandag kl. 9.30-12.30.

Let øvede.

• Tirsdag kl. 9.30-12.30.

Let øvede.

Jørgen Jacobsen, 27 36 66 94.

Sted: Græstedgård, Kokkedal.

Brætspils-cafe i Kokkedal

Torsdag i ulige uger kl. 13-16.

Sted: Egestuerne i Egedal

Byens Hus, Egedalsvej 2, Kokkedal.

Kom og få nogle hyggelige timer med forskellige brætspil.

Mariann Andreasen, 22 63 47 13.

Ann Thostrup, 40 25 05 23.

Dameværelset ≤ ≥ 3. torsdag i måneden kl. 11-14.

Sted: Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2, Kokkedal. Vi mødes for at hygge os, nogle gange med foredrag, sang og musik.

Tilmelding senest mandagen før via hjemmesiden.

Ingrid Prehn, 20 10 19 40. Pris: Fra 80 kr. for to stk. smørrebrød, et glas vin, vand samt kaffe.

De kreative ≤ 1. onsdag i måneden kl. 13-16.

Sted: Græstedgård, Kokkedal. Vi laver kort, decoupage, gaveposer mv.

Medbring notesblok, blyant, lineal på 20 cm, saks, limstift, tape, pincet, pensel osv. Marianne Jørgensen, 49 14 75 73.

Pris: 20 kr. pr. gang til materialer.

Herreværelset ≤ ≥

Fredag i lige uger kl. 11-14.

Sted: Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2, Kokkedal. Et frirum for mænd med forskellige holdninger og baggrund.

Vi mødes, lærer hinanden at kende og frem for alt hygger os.

Tilmelding på herrevaerelset@ fredensborg-aeldresag.dk

Erling Vraa, 26 18 17 16.

Pris: Fra 75 kr. for to stk. smørrebrød, en øl og kaffe.

Hjælp til høreapparater

• 1. tirsdag i måneden kl. 10-11.30.

Sted: Lindehuset, Jernbanegade 28 B, Fredensborg.

• 1. onsdag i måneden kl. 13-14.

Sted: Dagcentret, Ida Tesdorpfsvej 2, Humlebæk.

• 4. torsdag i måneden kl. 1011.30, efter aftale.

Sted: Egelunden, Egedalsvej 2, Kokkedal.

• 3. torsdag i måneden kl. 10-11.30.

Sted: Mergeltoften, Mergeltoften 2, Nivå. Vi hjælper med spørgsmål om høreapparater og praktiske problemer.

Ingen tilmelding. Hjemmebesøg hos dårligt gående efter aftale.

Bjarne Strandberg-Hansen, 21 29 14 02.

Indkøbsture

4. onsdag i måneden kl. 12. Sted: Hørsholm Midtpunkt. Fortrinsvis for svagtseende, kørestols- og rollatorbrugere. Du bliver hentet og kørt til centret, hvor frivillige følger dig rundt.

Ingrid Prehn, 20 10 19 40. Aase Tolstrup, 20 70 19 60. Pris: 50 kr. pr. gang.

It - lav en fotobog Onsdag kl. 9-11.30.

Sted: Græstedgård, Kokkedal. Medbring din pc eller tablet. Vi bruger fotobogen Cewe. Kirsten Sønderskov, 26 39 17 16.

Ulla Meng Smidt, 42 45 18 80.

It-hjemmesupport

Kan du ikke møde op i itcafeen, eller drejer problemet sig om netværk eller stationær computer, kan du få hjemmesupport.

Koordinator: Marianne Winning, 40 83 70 32, marianne.winning@mail.dk Ib Nøhr Kristensen, 28 95 52 91.

Erik Ankerstjerne, 40 13 06 31.

Leif Lau, 20 83 20 27. Lars Holst, 23 98 03 39. Jens Johansen, 29 92 70 26. Preben Romme, Fredensborg, 24 24 16 63.

It-support ≤

• Onsdag kl. 9-11.30. Sted: Græstedgård, Kokkedal.

• Tirsdag kl. 14-16. Sted: Nivå Bibliotek.

• Onsdag kl. 10-12. Sted: Dagcenter Lindehuset. Lukket i skoleferier.

Kom med din pc, telefon eller tablet, og fortæl om dit problem - husk kodeord. Få hjælp til apps, MitID, hjemmesider, sociale medier, mail, fotobehandling mv. Marianne Winning, 40 83 70 32.

Kaffemik

4. onsdag i måneden kl. 14.30.

Sted: Plejecenter Egelunden, 4. sal, Egedalsvænge 17, Kokkedal.

Kaffebord med beboerne. Anna-Lise Stokholm, 23 81 91 59.

Kreativt værksted ≤ 2. og 4. torsdag i måneden kl. 8.45-12.15.

Sted: Græstedgård, Kokkedal. Kom og vær med.

Du medbringer selv de ting, du vil arbejde med, fx patchwork, maling, strik eller andet, som inspirerer dig selv og andre.

Susanne Kallemose, 51 76 12 02.

L’hombre i Kokkedal ≤ 2. onsdag i måneden kl. 13-16.

Sted: Græstedgård. For begyndere og let øvede. Steen Vestergaard Andersen, 27 33 87 14.

Maling i fællesskab

Fredag i lige uger kl. 10-14. Sted: Egedal Byens Hus, 1. sal, Kokkedal.

Kom og vær med.

Du medbringer selv det, du vil arbejde med, fx maling mv., så vi kan inspirere hinanden. Helle Albreck, 29 80 05 37. Ritta Bjerre, 51 72 38 96.

Retshjælp

1. tirsdag i måneden kl. 16-17.

Sted: Lokaladvokaterne, Humlebæk Strandvej 77. Advokat Marianne Homann yder gratis førstehjælp på de fleste retsområder, herunder bolig, arveforhold mv., og vurderer, om du har en sag. Rådgivning om fri proces eller retshjælpsforsikring.

Erik Daugaard Jensen, 27 23 64 95.

Samværsgruppe

1. mandag i måneden kl. 14.30-16.

Sted: Mergeltoften, Nivå. Vi hygger med kaffebord, sang og forskellige spil. Birgit Lundsteen, 31 21 32 20.

Sangkredsen i Kokkedal

2. tirsdag i måneden kl. 14.30-16.30.

Sted: Plejecenter Egelunden, Egedalsvej 2.

Vi er en flok glade lærker, der synger sammen.

Birgit Frank-Nielsen, 49 14 76 59.

Randi Gregers Kristensen, 42 47 45 75.

Seniortræf ≤

Onsdag kl. 9-12.

Sted: Græstedgård, Kokkedal. Kom til hyggeligt samvær over en kop kaffe eller te. Marianne Winning, 40 83 70 32.

Slægtsforskning

Tirsdag i lige uger kl. 13-16.

Sted: Fredensborg Bibliotek. Ingen undervisning, men vi hjælper med at komme i gang.

Bent Westen, 49 19 15 00.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 7

Sy og strik

Til Røde Kors.

Tirsdag i lige uger kl. 10.15-12.

Sted: Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2, Kokkedal. Kirsten Brandt, 28 65 70 43.

Fredensborg Nørkleklub Tid og sted aftales.

Du bestemmer selv, hvad du vil strikke.

Vi har materialerne og modtager gerne garn, påbegyndt strikketøj og stof til børnetøj.

Kirsten Buur Larsen, 50 37 32 60.

Humlebæk Nørkleklub 4. onsdag i måneden kl. 14-16.

Sted: Humlebæk Dagcenter, Ida Tesdorpfsvej 2. Kirsten Andresen, 41 42 26 25.

Nivå Nørkleklub

Tirsdag i ulige uger kl. 9.45-11.30.

Sted: Mergeltoftens cafe, Mergeltoften 8.

Birthe Foder, 29 90 49 16.

Søndagscafe

• 2. søndag i måneden kl. 14-16.

Sted: Humlebæk Dagcenter.

• 4. søndag i måneden kl. 14-16.

Sted: Dagcenter Lindehuset, Fredensborg.

Der er ofte foredrag, musik eller sang.

Vi lægger vægt på hyggeligt samvær med andre lokale. For alle, bare kom.

Ingrid Prehn, 20 10 19 40. Pris: 20 kr. for kaffe, te og kage.

Vild med opera?

2. torsdag i måneden kl. 14.30-17.30.

Sted: Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2, Kokkedal.

Vi hører og ser både brudstykker af en opera og noget om komponisten.

Vivien Middelboe, 29 88 51 03.

Whist i Kokkedal Fredag kl. 8.45-12.

Sted: Græstedgård. Nye medlemmer er meget velkomne.

Dagny Nielsen, 49 14 12 95. Bent Westen, 49 19 15 00.

Wir singen seit 2003

1. mandag i måneden kl. 13-16.

Sted: Privat hjem.

Vi er altid glade for nye sangere, men kun hvis du kan synge på tysk. Ring, og vi finder ud af det. Ilsemarie Dam, 60 62 39 76.

Motion

Motionsinstruktør søges

Har du lyst til som frivillig at undervise i motion på vores hold?

Vi har løbende behov for at udvide vores stab af instruktører. Erfaring er ikke nødvendig, da vi sørger for uddannelse. Ring og hør nærmere. Knud Birger Pedersen, 21 24 00 60.

Motionsvenner søges

Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

Badminton

• Mandag kl. 8.30-12.

• Tirsdag kl. 8.30-10.

• Onsdag kl. 14.30-16.30.

• Torsdag kl. 8-10.30.

Sted: Laden, Mariehøj 204, Nivå. Medbring ketsjer og fjerbolde. Inge Artsøe, 20 20 32 30.

Bordtennis

• Lørdag kl. 13-16.30. Sted: Multihallen, Fredensborg Skole, Humlebækvej 10.

Lars Aarup og Linda Munck, 51 50 00 13.

• Tirsdag kl. 9-11. Sted: Bøgegården, Kokkedal.

Jette Hansen, 40 98 95 06.

Floorball i Nivå

• Mandag kl. 14-15.30. Erik Daugaard Jensen, 27 23 64 95.

• Tirsdag kl. 10-11.30. Tommi Schou, 23 84 96 57.

Sted: Laden, Mariehøj 204. Opvarmning, træning med bold og skudtræning, spil til to mål.

Frisbeegolf i Kokkedal

Onsdag kl. 10-12.30. Sted: Fredtoften, Fredtoftevej.

Vi spiller hele året, hvis vejret tillader det, i samarbejde Karlebo Frisbee-Golf Klub. Henrik Bo Hansen, 60 65 39 11.

Gymnastik i Fredensborg

• Onsdag kl. 9.30-11.

• Fredag kl. 9.30-11.

Sted: Fredensborg Hallen, Kastanievej.

Opvarmning, styrke- og balancetræning.

Vi slutter med afspænding. Onsdagsholdet bruger en Redondo-bold på 22 cm. Bodil Hansen, 60 60 12 48.

Grete Langvad, 23 84 30 12.

Jane Hald, 25 75 36 31.

Eva Thiedeke, 51 16 07 03.

Gymnastik i Kokkedal

Onsdag kl. 12.15-13.45.

Sted: Bevægelseslokalerne, Egedalshallen, Holmegårdsvej 3. Smidighed, bevægelighed og muskelstyrke og balance.

Erik Daugaard Jensen, 27 23 64 95.

Josée Linnemann, 40 60 86 61.

Gymnastik i Nivå

• Torsdag kl. 10.30-12.

• Fredag kl. 8.30-10. Sted: Laden, Mariehøj 204. Opvarmning, smidigheds-, balance- og lette yogaøvelser, derefter afspænding og afslapning.

Inge Vesterby, 27 14 63 34. Knud Birger Pedersen, 21 24 00 60.

Gymnastik med musik

• Tirsdag kl. 9.30-11.30. Søren H.V. Jensen, 51 52 43 40.

• Torsdag kl. 9.30-11.30.

Connie Holck, 20 85 08 20. Sted: Galaxen, bevægelseslokalet, Johannes Hages Allé 2, Nivå. Sjov, hyggelig og alsidig motionsgymnastik til rytmisk musik.

Vi spiller bold, danser seniordans og slutter med sang og medbragt kaffe.

Gåture

• Torsdag kl. 10.30-12. Sted: Busholdepladsen, Humlebæk Center.

1. torsdag i måneden tager vi bussen kl. 10.00 til Fredensborg og går en tur. Merete Rasmussen, 23 44 20 06.

• Torsdag kl. 10-11.30. Sted: Ved biblioteket i Nivå Center. Gåture i Nivå-området og omegn.

Poul Kristensen, 22 66 35 75.

Petanque i Nivå

Mandag og fredag kl. 14-16.30.

Sted: Valmuens Kvarter ved Fælleshuset, Tingstedet.

Vi spiller ved godt vejr.

Alle kan deltage.

Erik B. Christensen, 20 80 23 20.

Finn Pawlak, 61 78 61 61.

Pilates

Tirsdag kl. 11-12.

Sted: Egedalshallen, Kokkedal.

Joseé Linnemann, 40 60 86 61.

Bettina Becker, 22 21 21 00.

Stavgang

• Mandag og torsdag kl. 9.45-11.

Sted: KulturStationen, Humlebæk Center 44. Hilmar Sørensen, 49 19 18 60.

• Onsdag kl. 9.30.

Sted: Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2, Kokkedal. Vi går hele året. Husk vandafvisende tøj og sko.

Annie Albrecht, 71 72 49 26.

Yoga

Fredag kl. 10.15-11.15.

Sted: Fredensborg Bibliotek, mødelokale A.

Indtil 12. april.

Der undervises i klassisk hatha-yoga for begyndere og let øvede.

Vi slutter af med afspænding. Husk behageligt tøj, yogamåtte, tæppe til afspænding og eventuelt pude til at sidde på. Torun Langaas, 29 62 99 06.

Sprog og litteratur

Engelsk ≤

Torsdag kl. 12.15-14.15.

Sted: Græstedgård, Kokkedal. Konversation.

Karin Sahlertz, 26 14 21 38.

Italiensk for øvede

Onsdag kl. 13-15.

Sted: Humlebæk Bibliotek. Har du lyst til at lære mere italiensk eller få genopfrisket dine kundskaber?

Jens Bay, 29 72 19 46.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 8 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Italiensk konversation

Mandag i lige uger kl. 10-12.

Sted: Fredensborg Bibliotek, mødelokale C.

Maks. ti personer pr. hold.

Har du lyst til at få genopfrisket dine kundskaber?

Christina Tibo Hansen, tibo@hansen.mail.dk

Pris: 100 kr.

Litteratur i Kokkedal

1. tirsdag i måneden kl. 13-15.

Sted: Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2.

Vi mødes og debatterer en bog.

Ellen Kure, 24 61 74 97.

Litteratur i Nivå

1. tirsdag i måneden kl. 14-16.

Sted: Privat efter aftale.

Vi debatterer en bog.

Ebbe G. Pedersen, 23 95 39 79.

Litteratur i Fredensborg 3. onsdag i måneden kl. 11.30-13.

Sted: Fredensborg Bibliotek, mødelokale B.

Vi mødes og debatterer en bog.

Ingrid Prehn, 20 10 19 40.

FREDERIKSSUND

Formand: Bente

Christensen, 47 31 41 21, dragen@newmail.dk

Næstformand: Mogens Hansen, 40 14 76 70, mhprivat@outlook.dk Socialhumanitært: Winnie Van der Loo, 21 70 72 11, vanderloo@godmail.dk

Almene informationer

• Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ frederikssund

• Tilmelding og betaling til ture og arrangementer sker på hjemmesiden eller via mail til aes-frs-ture@outlook.com Eller ring på servicetelefonen, 21 48 98 84, mandag kl. 11-12.

• Øvrige aktiviteter: Kontakt de ansvarlige.

Besøgsordning

Har du brug for nogen at tale med? Fx ved et ugentligt besøg?

Så kontakt vores leder af besøgsordningen: Povl Erik Brøndgaard, 24 63 76 77, pebrondgaard@gmail.com

Besøg hos demensramte

Læsevenner

Som læseven læser du med en gruppe børn i 1.-2. klasse på Ådalen Skole. Tidspunkt og ugedag aftales med klassens lærer, men typisk er du på skolen halvanden time ugentligt. Ole Hansen, 29 11 54 03, oleh@ansensmail.dk

Skolecykling

Vi cykler med elever fra kommunens yngste klasser. Tid og sted aftales med de enkelte klassers lærer. Har du lyst til at være en del af cykelteamet?

Lise Horsleben, 20 76 21 50, lise@horsleben.dk

Telefonkæde

Få et tryghedsopkald hver morgen.

En frivillig ringer til den første i kæden, og du ringer selv videre til den næste på listen. Den sidste ringer tilbage til Ældre Sagen, så vi kan se, at kæden er sluttet.

Lillian Andersen, 24 82 45 20, klan1@mail.dk

Aktiviteter

Bridge

• Tirsdag kl. 13-16.30.

• Onsdag kl. 19-22.

• Torsdag kl. 9-12.30 og kl. 13-16.30.

Besøgsvenner

Til demensramte.

Vores besøgsvenner tager ud og besøger demensramte borgere i eget hjem.

Har du lyst til at blive en del af vores team og være med til at gøre en forskel, så kan du kontakte

Kirsten Holst, 40 36 59 66, mkholst@mail.dk

Vågere søges

Vi våger ved døende borgere på plejecentre og i private hjem.

Vi søger flere vågekoner m/k, og vi sørger naturligvis for kurser mv., så du bliver godt rustet til opgaven.

Har du lyst til at være med, så kontakt

Inge Askjær, 22 37 61 88, ingeaskjaer@gmail.com

Vi tilbyder besøgsvenner til demensramte.

Se under Frederikssund Kommune.

Bisiddertjeneste

Har du brug for en ved din side, når du skal til møde hos fx kommune, bank, advokat, læge, speciallæge eller hospital? Eller har du mistet overblikket, fordi der er sket noget uforudset?

En bisidder har tavshedspligt. Vicki Hansen, 20 68 68 50, vhaseb@hotmail.com

Den hjælpende hånd

Vi tilbyder en hjælpende hånd til ældre borgere, der mangler hjælp til mindre opgaver i hjemmet.

Jørgen Munch-Nielsen, 22 67 98 45, jtmnielsen@gmail.com

• Fredag kl. 9.30-13. Sted: Pedersholm, Roskildevej 161.

Der spilles turneringsbridge på otte forskellige hold. Se detaljer på hjemmesiden. Aage Petersen, 42 49 59 44, aageogmarianne@ webspeed.dk

Dameværelset

1. tirsdag i måneden kl. 11.30-14.30. Undtagen i juli og august. Sted: Sanne Kaffe, Jernbanegade 13 E. En aktivitet for kvinder på 60+, hvor vi mødes til fællesspisning og hyggeligt samvær.

Der serveres to stk. smørrebrød, en øl, en vand eller et glas vin samt kaffe eller te.

Tilmelding: Se under ”Almene informationer.” Linda Vrist, 28 44 84 06, linda.vrist@gmail.com

De store malere

1. og 3. torsdag i måneden kl. 14-16.30.

Sted: Frederikssund

Bibliotek, Jernbanegade 24. Studiekreds.

Aage Brems-Pedersen, 26 24 49 54, aagebrems@yahoo.dk

Benedicte Helvad, 22 75 50 26, kontakt@benedictehelvad.dk

Den brede pensel

Mandag i lige uger kl. 10-16. Indtil 31. august.

Sted: Pedersholm, Roskildevej 161.

Vi mødes på Pedersholm og tager på udflugt i naturen og finder motiver.

Er vejret dårligt, bliver vi på Pedersholm.

Vi er et tegne- og malerholdvi maler med akvarel og akryl og tegner med grafit og tusch. Knud Jensen, 40 29 94 24, tek-byg@post.tele.dk

Engelsk konversation

• Hold 1: Mandag i lige uger kl. 10-12.

Peter Sarll, 21 25 52 91, p.sarll116@gmail.com

• Hold 2: Mandag i ulige uger kl. 14-16.

Lise Lotte Dillon, 61 40 09 06, liselottedillon@gmail.com

• Hold 3: Tirsdag i lige uger kl. 9.30-12.

Charles Markwick, 30 27 59 49, cbmarkwick@hotmail.com

• Hold 4: Tirsdag i ulige uger kl. 9.30-12.

Charles Markwick, 30 27 59 49, cbmarkwick@hotmail.com

Sted: Pedersholm, Roskildevej 161, Frederikssund.

Fællesspisning

2. torsdag i måneden kl. 12.30-14.30.

Sted: Bollinis Restaurant, Østergade 26.

Kom og spis et hyggeligt måltid sammen med andre. Der serveres en varm hovedret inkl. en øl eller vand efter eget valg og til slut en kop kaffe.

Tilmelding: Vicki Hansen, 20 68 68 50, eller gennem bookingsystemet.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 9
FREDERIKSSUND KOMMUNE

Herreværelset

3. tirsdag i måneden kl. 12-14.30.

Sted: Fjordbowling, Kocksvej 23 C.

En aktivitet for mænd på 60+. Vi mødes til en uformel snak over en frokost med tre stk. smørrebrød, en øl eller vand.

Tilmelding: Se under ”Almene informationer.”

Mogens Hansen, 40 14 76 70, mhprivat@outlook.dk

It-cafeen

Mandag kl. 12-14.30.

Vi har ikke åbent på helligdage og i hele juli måned.

Sted: Islebjerg Kirkes samlingssal, Ansgarsvej 2. Du kan få gratis hjælp til det, der driller på din computer, smartphone eller tablet. Medbring din computer, smartphone eller tablet og alle relevante brugernavne, adgangskoder osv., så du kan vise os problemet.

Knud H. Thorup, 31 12 25 10, knud@thorup.onl

It-kurser

Vi udbyder en række

forskellige kurser og henviser til Lokalbladet og vores hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ frederikssund

hvor de aktuelle kurser er beskrevet.

Knud H. Thorup, 31 12 25 10, knud@thorup.onl

Litteraturkredse

• Hold 1:

2. torsdag i måneden kl. 10-12.

Inge Torp, 26 39 45 12, inge.torp@hotmail.com

• Hold 2:

2. torsdag i måneden kl. 14-16.

Jytte Horst, 28 24 73 84, jytte.horst@webspeed.dk

• Hold 3:

2. onsdag i måneden kl. 9.30-11.30.

Dorte Flindt Jensen, 24 85 97 40, dortheflintjensen@ hotmail.com

Sted: Frederikssund

Bibliotek, Jernbanegade 24. Over en kop kaffe udveksles meninger og synspunkter om den læste litteratur.

Paletten

Torsdag kl. 10-16. Sted: Pedersholm, Roskildevej 161. Stedet for de kreative. Kom med lige det håndværk, du har lyst til, men vi har ikke plads til opbevaring. Vi er en social gruppe. Susanna Christesen, 30 74 33 34, Susanne@calleman.dk

Motion

Bevæg dig glad Fredag kl. 9.30-12.30.

• Hold 1:

Lene Wenzel, 30 59 40 79, lewegodt@hotmail.com

• Hold 2:

Irmelin Funch Jensen, 51 21 31 54, irmelinfunch@gmail.com

Sted: Frederikssund Hallens danselokale.

Cykelholdet - hele året

Onsdag kl. 10. Startsted fremsendes på mail. Venteliste.

Sten Carstensen, 21 20 47 46, steen@ullasten.dk

Cykelholdet - sommer

Onsdag kl. 10-14.

Vi cykler fra april til oktober. Mødested vil fremgå af ugens indbydelse.

Bodil Egelund, 23 61 35 99, sofiegelund8@gmail.com

Linedance

• Begynder: Torsdag kl. 17-18.45.

• Begynder+: Torsdag kl. 19-20.45.

• Letøvet, hygge: Mandag kl. 18.45-20.30.

Sted: Silverstar Linedancers, Langes Torv, Østergade 1. Tilmelding: Se under ”Almene informationer.”

Else Amtoft Sørensen, 25 24 50 05.

Padel

• Mandag kl. 9.30-11. Johnny Steen Hansen, 29 86 70 75, johnnystenhansen@ hotmail.com

• Mandag kl. 11-12. John Christiansen, 28 71 36 30, John.christiansen2006@ gmail.com

• Tirsdag kl. 10-11.

Anita Bager, 29 83 47 49, sportyanita@yahoo.dk

• Tirsdag kl. 11-12.

Anita Bager, 29 83 47 49, sportyanita@yahoo.dk

Sted: Padel East, Centervej 2.

Vi spiller i en helt ny hal, hvor der også er gode badefaciliteter.

Mulighed for fælles hygge efter træningen.

Tilmelding via hjemmesiden.

Sommermotion i det fri Fredag kl. 9-10.

Fra 14. juni til 30. august.

Sted: Frederikssund Hallen, Kalvøvej.

Udendørs hensyntagende motion uanset vejret.

Ida Ryhl, 20 15 19 30, idaryhl@gmail.com

Spinning

• Onsdag kl. 14-15.30.

• Torsdag kl. 11-12.30.

Sted: Frederikssund Motionscenter, Frederiksværksvej 20. Tilmelding via hjemmesiden. Steen Rummenhoff, 21 39 29 98, rummenhoff@mail.dk

Stavgang

Onsdag kl. 10-11.

Sted: P-pladsen ved Kronprins Frederiks Bro. Stavgang er en dejlig motionsform.

Du får frisk luft i skøn natur, så mød endelig op!

Hans Peter Johansen, 21 75 20 58.

Stolegymnastik

Pause indtil ultimo august.

• Hold 1: Mandag kl. 11-12.30. Birgit Reimer, 28 89 21 14, b.reimer@hotmail.com

• Hold 2: Onsdag kl. 11-12.30. Dorthe Enghoff, 20 12 19 82, denghoff53@gmail.com

Sted: Trekløverskolen, Græse Bakkeby, Højvang 8. Træning af muskelstyrke, bevægelighed og balance. Der er en times fysisk træning og en halv times socialt samvær.

Styrketræning

Tirsdag kl. 11-12.30  og kl. 12.30-14. Sted: Frederikssund Motionscenter, Frederiksværksvej 20.

Tilmelding via hjemmesiden.

Steen Rummenhoff, 21 39 29 98, rummenhoff@mail.dk

Traveture

Mandag kl. 13.30-15.

Sted: Torvet.

Vores populære traveture uden stave har forskellige ruter hver gang, men det er i Frederikssund og omegn. Du får masser af frisk luft, og der er et godt socialt samvær. Mød bare op!

Kurt Jensen, 26 79 60 84.

Ture

Vi har normalt en tur hver måned, hvor vi tager ud og får en god oplevelse.

På hjemmesiden kan du se og tilmelde dig de aktuelle ture: www.aeldresagen.dk/ frederikssund/aktiviteter/ture Jens Christensen, 40 17 41 21.

Formand: Helle

Christensen, 40 23 33 95, hellechristensen114@ gmail.com

Næstformand: Iver Juhl, 21 45 45 09, gastronomerne@mail.dk

Kasserer: Lillan Brandt, 51 94 92 18, KS.Jaegerspris.225@ aeldresagen.dk

Besøgsvenner

Har du tid og lyst til at være besøgsven, så har vi brug for dig.

Eller ønsker du en besøgsven, du kan tale med?

Eva Lefholm, 26 21 19 49, evalefholm@gmail.com

Besøg hos demensramte

Vi har besøgsvenner til demensramte.

Se under Frederikssund Kommune.

Bisiddertjeneste

Du kan få hjælp af en bisidder ved kontakt med en offentlig myndighed eller ved lægebesøg. Bisidderen har tavshedspligt og rådgiver ikke, men kan hjælpe med at forstå og overskue konsekvenserne af dine valg. Annemarie Jakobsen, 30 82 14 72.

Dorthe Kehler, 61 40 00 76.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 10 DET SKER LOKALT APRIL 2024
JÆGERSPRIS

Den hjælpende hånd

Hjælp til fx udskiftning af elpærer eller pakninger, som du ikke selv kan klare. Materialer og kørsel er for egen regning. Havearbejde udføres ikke.

Flemming Ovesen, 20 87 35 81.

Carl Christensen, 22 70 45 34.

Karl Rye, 71 78 88 85.

Kontor og hjemmeside

Kontor: Mødestedet, Parkvej 2.

Helle Christensen, 40 23 33 95.

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/jaegerspris

Lokale nyhedsbreve

Vi udgiver lokale nyhedsbreve på mail, hvor vi informerer om aktuelle hændelser og arrangementer.

Du kan tilmelde dig på www.aeldresagen.dk/nyt-fradin-lokalafdeling-tilmelding

Vågetjenesten

Se under Frederikssund Kommune.

Aktiviteter

Fællesspisning ≤

1. mandag i måneden kl. 13-14.30.

Sted: Cafe Kignæs, Smedeengen 4. Hyggeligt samvær med andre. Der serveres en varm hovedret, en øl eller vand samt kaffe og te.

Tilmelding onsdagen før. Oplys dit navn og telefonnummer i tilfælde af aflysning.

Jane Niemi Petersen, 60 85 19 99, ptjn@pc.dk

Pris: 135 kr.

Gå med de grå

Torsdag kl. 10-11.30.

Sted: Mødestedet, Parkvej 2. Vi går mellem to og tre kilometer i et rask tempo. Undervejs på turen styrker vi balance, muskler, koordinerer arme og ben og får rørt lattermusklerne.

Vi går hele året. Tag tøj på efter årstiden. Der er venteliste.

Susanne Ovesen, 40 79 63 28.

Herreværelset ≤

2. fredag i måneden kl. 13-16.

Sted: Mødestedet, Parkvej 2.

Vi mødes om aktiviteter af og for mænd.

Iver Juhl, 21 45 45 09.

It- og pc-cafe ≤ Fredag kl. 9-12.

Sted: Mødestedet, Parkvej 2. Hjælp til alle med itproblemer.

Har du en stationær pc og kan dermed ikke tage den med, så kom alligevel.

Så kan vi tale om, hvordan vi løser problemet.

Dan Møller, 28 53 05 32.

Seniorbio

Se under Skibby.

Strikkeklubben

Tirsdag i ulige uger kl. 14-16.

Sted: Mødestedet, Parkvej 2. Tag dit strikketøj med og gerne opskrifter, som du vil dele med andre.

Strikker du ikke, så kom alligevel til en hyggesnak.

Vi mødes ikke i juli måned. Inge Bailey, 50 72 78 29. Birgit Hansen, 40 10 41 89.

Tirsdagsgymnastik ≤

Tirsdag kl. 10-11.30.

Sted: Mødestedet, Parkvej 2. Vi mødes og hjælper hinanden med at flytte bordene. Herefter er der en times fysisk træning: Opvarmning, workout, stolegymnastik, styrketræning med elastikker mv.

Efter gymnastikken er der socialt samvær.

Ulla Larsen, 51 48 46 32. Helle Christensen, 40 23 33 95.

Træn dig glad

Tirsdag kl. 11-13.

Sted: Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, Gammel Kulhusvej 149.

Stående eller siddende fysisk træning, og vi slutter af med en kop kaffe.

Agnethe Christensen, 22 70 56 27.

SKIBBY

Formand: Kirsten Nørskov, 22 47 71 96, kirbnoe@gmail.com

Næstformand: Frede Vittrup Christensen, 47 52 85 26, fredev@vip.cybercity.dk

Kasserer: Benny Andersen, 40 15 26 30, dalbyhuse6@gmail.com

Alle arrangementer

Se arrangementer, aktiviteter og kontakter på vores hjemmeside www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/skibby

Besøg hos demensramte

Vi har besøgsvenner til demensramte.

Se under Frederikssund Kommune.

Den hjælpende hånd Telefontid alle hverdage kl. 8-9.

Du kan få hjælp til fx udskiftning af elpærer eller pakninger.

Det er gratis for medlemmer, men du betaler selv for eventuelle materialer.

Karsten Roed, 22 97 71 52. Poul Hasfeldt, 40 31 70 22, pch@mailme.dk

Finn Petersen, 29 45 03 69, fipe@wipspeed.dk

Gebyr

Der skal betales 75 kr. for at gå på et hold i en sæson. MobilePay 751529 eller reg.nr. 2403 kontonr. 4380370730.

Tilføj aktivitetens art og navnet på indbetaler.

Netværk

• Find besøgsven: Gitte Svendsen, 22 24 99 36.

• Tryghedsopkald: Tove Jacobsen, 60 66 19 44. Esther Frederiksen, 51 26 54 44.

• Få en bisidder: Else Flensted Rasmussen, 20 29 50 35.

Lise Lotte Due, 20 40 61 35.

Stolemotion i hjemmet Tilbuddet er rettet mod ældre i eget hjem, der ikke kan deltage på et hold.

Aase Christensen, 26 55 56 98, aeo1937@gmail.com

Vågetjenesten

Se under Frederikssund Kommune.

Aktiviteter

Bankospil ≤

3. søndag i måneden kl. 13.30-16.

Sted: Gymnastiksalen, Nyvej 7 B.

Dørene åbnes kl. 12.30. 15 bankospil med præmier på en, to og tre rækker. Side-, pot- og stjernebanko. Ølspil og lotteri.

Medbring selv det, du vil indtage, da der intet er fra køkkenet.

Vi søger flere hjælpere. Benny Andersen, 40 15 26 30, dalbyhuse6@gmail.com

Bowling

Torsdag kl. 13-14.

Sted: Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbækvi arrangerer samkørsel. Inden vi spiller, hygger vi os med gratis kaffe. Linda Christiansen, 40 31 74 23, slch@privat.dk

Pris: 43,50 kr. (ved tre spillere pr. bane) + 15 kr. for sko.

Engelsk samtale

Mandag kl. 10-11.30.

Sted: Vangegården, Onsvedvej 3 D.

Underviser: Annette FoghtSørensen.

Ole Kjerulff, 53 57 03 69, ole.kjerulff@gmail.com

Pris: 75 kr. til kopier, bøger mv.

Herreværelset

Tirsdag i lige uger kl. 12.30-15.

Sted: Ældrecentret, lokale 2, Nyvej 7 B. Herrerne mødes i herreværelset, spiser frokost sammen og hygger med snak om spændende oplevelser, foredrag, musik, film, teater og meget mere.

Benny Andersen, sms, 40 15 26 30.

Pris: 50 kr. for to stk. smørrebrød og drikkevarer.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 11

It-cafe ≤

Torsdag kl. 9.30-11.30.

Sted: Centret, 1. sal, Nyvej 7 B.

Kom med din bærbare computer, iPad eller tablet, eller lån en computer, og bliv dygtigere til den digitale verden. MitID, Digital Post, e-Boks, billedbehandling, slægtsforskning osv.

Jørgen Jannerup, 20 23 41 83.

Pris: 10 kr. pr. gang.

Let motion

Tirsdag kl. 10-11.30.

Sted: Gymnastiksalen, Nyvej 7 B.

Træning for både stærke og svage.

Jette Roed Rasmussen, 41 44 58 30.

Pris: 75 kr.

Linedance

• Let øvede (begynder+): Torsdag kl. 10.30-11.30. Der danses lette begynderdanse.

• Let øvede 2: Torsdag kl. 12-13.

Kom og vær med, hvis du kan danse linedance.

Sted: Gymnastiksalen, Nyvej 7 B, indgang ved biblioteket.

Birgitte Meedom Larsen, 22 17 54 62, birgittemeedom@live.dk

Pris: 75 kr.

Litteraturkredse

• Hold 1:

2.-sidste fredag i måneden kl. 10.30-12.

Birgit Rohleder, 23 71 24 43.

Lisbet Steensgaard, 44 91 79 68, 24 47 71 48, tolist@post.tele.dk

• Hold 2: 2. fredag i måneden kl. 10.30-12.

Missa Mølbak, 60 16 84 43, missa@outlook.dk

Sted: Centret, 1. sal, lokale 3, Nyvej 7 B. Vi læser litteratur, som vi diskuterer sammen bagefter. Pris: 75 kr.

Mandeholdet

Mandag kl. 9.30-12.

Sted: Snedkerværkstedet, Skibbyhøj, Birkevej 6.

Vi tilbyder et hold på højst 12 mænd at arbejde med træsløjd.

Vær opmærksom på egen ulykkesforsikring, da Ældre Sagens forsikring ikke dækker ved denne aktivitet.

Elo Andersen, 20 14 02 81. Pris: 75 kr.

Arrangementer

Seniorbio

Mandag 8. april og tirsdag 9. april kl. 13.30.

Sted: Skibby Kino, Hovedgaden 33. Vi skal se ”Kagefabrikken.”

Læs om filmens handling på www.skibbykino.dk

Billetter sælges ved indgangen til hver forestilling, så bare mød op. Esther Teilmann, 21 46 33 60.

Pris: 70 kr. pr. billet.

Danmark spiser sammen

Næste Danmark spiser sammen-arrangement er fredag 19. april.

Nærmere oplysninger følger, så hold øje med opdateringer på hjemmesiden.

Kirsten Nørskov, 22 47 71 96, kirbnoe@gmail.com

Tur til Sprogø

Tirsdag 23. april kl. 10.30-18. Sted: Ældre Centrets p-plads, Nyvej 7 B.

Vi kører med bus til en dag på Sprogø midt i Storebælt.

I tre timer viser vores lokalguide os rundt og fortæller om stedets spændende og uhyggelige historie.

Der serveres en sandwich på udturen og kaffe og kage på hjemturen.

Turen egner sig ikke for dårligt gående eller kørestolsbrugere.

Lene Lindedam, 60 92 91 88, lindedam@privat.dk Pris: 795 kr.

Rejse til Sverige

Søndag 26. maj kl. 8tirsdag 28. maj. Sted: P-pladsen, Nyvej 7 B.

Vi tager på busrejse til Kosta i hjertet af glasriget i de dybe skove i Småland, hvor vi skal bo på det unikke glashotel Kosta Boda Art Hotel. Turen byder på besøg på Kosta Glasfabrik, som er en af Sveriges ældste glasfabrikker. Desuden er der mulighed for at opleve den flotte blomsterpragt i Sofiero slotspark.

Lene Lindedam, 60 92 91 88, lindedam@privat.dk

Pris: 4.595 kr.

Tillæg for eneværelse 500 kr. Afbestillingsgebyr 7,25 procent.

SLANGERUP

Formand: Peter Lindell

Kiær, 21 33 79 80, plk@live.dk

Næstformand: Kirsten M. Sørensen, 30 63 45 57, kihus@mail.dk

Besøgsven

Vi mangler besøgsvenner.

Har du tid og lyst til at være besøgsven, så har vi brug for dig.

Du er selv med til at bestemme omfanget af besøgene.

Kirsten M. Sørensen, 30 63 45 57, kihus@mail.dk

Besøgsvært

Har du lyst til at få besøg af en besøgsven til en snak, en gåtur eller andet?

Du er selv med til at bestemme omfanget af besøgene.

Kirsten M. Sørensen, 30 63 45 57, kihus@mail.dk

Besøg hos demensramte

Vores demensvenner er besøgsvenner, der besøger en demensramt.

Har du lyst til at blive demensven, kan du kontakte Kirsten Holst, 40 36 59 66, mkholst@mail.dk

Se også under Frederikssund Kommune.

Den hjælpende hånd

Står du og mangler en, der kan hjælpe med mindre opgaver i hjemmet, så tilbyder vi en hjælpende hånd.

Carl Christian Pedersen, 53 52 38 92.

It-support

Du kan få assistance, når der opstår problemer med din hjemlige computer. Kenneth Jacobsen, 51 52 14 44, efter kl. 16 på hverdage.

Tryghedsopkald

Hvis du har behov for et opkald i hverdagen eller bare gerne vil høre en stemme, som vil forhøre sig, om alt er vel, så kontakt

Marianne Sommer

Andreasen, 40 42 56 74.

Vågekonetjenesten

Ældre Sagen i Frederikssund Kommune har fælles vågekonetjeneste. Vi våger hos borgerne i plejecentrene, på rehabiliteringsafdelingen og i private hjem.

Hvis du har lyst til at blive våger, kan du henvende dig til aktivitetsleder

Inge Askjær, 22 37 61 88, ingeaskjaer@gmail.com

Aktiviteter

Billard

Torsdag kl. 10-12.

Sted: Kælderen på Kingoskolen, Strandstrædet 28 A. Vi har nu mulighed for at lære eller genopfriske spillet i Frederikssund Billardklub. Mariann S. Pedersen, 29 79 54 03.

Pris: 50 kr. pr. måned.

Stavgang

Mandag kl. 10-12.

Sted: Start ved Aktivitetshuset Kongshøj, Kannikestræde 2 C. Du kan låne stave eller få nogle, der passer til din højde.

Lizzie Jacobsen, 29 92 96 81.

Tricktyverier

Fredag 19. april kl. 13.

Sted: Aktivitetshuset Kongshøj, Kannikestræde 2 C. Danske Bank afholder et foredrag, hvor vi kan høre om tricktyverier, forebyggelse, og hvad man skal være opmærksom på.

Du kan også høre om lån, hvis du er alene med en indtægt og gerne vil blive boende i din ejerbolig.

Kom og hør, hvordan du kan sikre dig bedre i fremtiden.

Peter Lindell Kiær, 21 33 79 80.

Bustur til Egholm Museum

Torsdag 25. april kl. 10.

Sted: Slangerup

Rutebilstation.

Tag med, og oplev en helt særlig samling af genstande

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 12 DET SKER LOKALT APRIL 2024

fra Anden Verdenskrig mv. på Egholm Museum i Kirke Hyllinge.

Tilmelding til Kirsten M. Sørensen, 30 63 45 57, senest 12. april.

Pris: 180 kr. på MobilePay 538618.

FURESØ KOMMUNE

FARUM

Formand: Birthe Berger, 26 16 96 11, aes.farum@gmail.com

Næstformand:

Kai Christiansen, 40 42 77 79, kaichr47@gmail.com

Kontortid i Farum

Ring til Birthe Berger på 26 16 96 11 og aftal en tid.

Sted: Kulturhuset.

Kom hen i Ældre Sagens billardlokale. Her kan du tale med vores formand om stort og småt, fx:

• Hvordan du som nyt medlem kommer i gang i Ældre Sagen.

• Hvordan du kan få hjælp til at tilmelde dig nyhedsbrevet, ture og arrangementer, finde rundt på hjemmesiden, blive frivillig eller få brugt dine erfaringer og ideer.

Besøgsvenner

Ønsker du en besøgsven, eller vil du selv være besøgsven?

Kai Christiansen, 40 42 77 79, kaichr47@gmail.com

Betaling for ture

Alle betalinger for ture sker på vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/farum

Bisidderordning

Er du usikker på at møde en officiel person hos fx kommune, læge, advokat mv.?

Bisidderen kan hjælpe dig med at forberede dit møde, være til stede under mødet og gennemgå det med dig efterfølgende.

Bisidderen har tavshedspligt. Anni Berner, 31 95 17 07.

Diverse informationer

• Lokaler:

Farum Kulturhus, Kulturtorvet 12.

• Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/farum Her står meget mere om vores arrangementer og aktiviteter.

• Webredaktør og nyhedsbrev:

Birthe Berger, 26 16 96 11, birthe@berger.dk

• Nyhedsbrev: Vil du have vores nyhedsbreve pr. mail, så tilmeld dig i den grå boks nederst på forsiden af vores hjemmeside.

• Det lokale medlemsblad: Det udkommer i juni og december. Har du ikke fået et eksemplar i postkassen, kan du hente det uden for receptionen i Kulturhuset.

• Redaktør: Leon Andersson, 40 51 60 72.

Hjælpende hænder

Mangler du kræfter til at klare små, praktiske opgaver?

Hans Christian Dibbern, 29 87 51 12, hc.dibbern@mail.dk

Sprogvenner

Vi kobler to mennesker sammen som venneret yngre eller lidt ældre menneske, som gerne vil lære mere dansk gennem samtale. Læs mere på hjemmesiden eller i Bladet.

Jytte Tulinius Mouritzen, 61 50 14 66, jyttemouritzen@gmail.com

Telefonstjerne

Er du alene, og ønsker du et tryghedsopkald hver morgen?

Eller vil du selv være den, der ringer op?

Anni Berner, 31 95 17 07.

Vigtige adresser

• Farum Kulturhus, Kulturtorvet 12.

• Stien, Paltholmterrasserne 1.

• Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A.

Vågetjeneste

Et tilbud om nærvær, ro og tryghed i livets sidste dage og timer.

Erfarne frivillige skiftes til at være hos den døende, især i aften- og nattetimerne.

Vågetjenesten tilkaldes af de kommunale sygeplejersker og afdelingsledere på plejehjemmene og er et samarbejde med Røde Kors.

Vi dækker hele Furesø Kommune.

Henning Rostung, 23 31 87 80, rostung@outlook.dk

Aktiviteter

AFFE-gruppen

Onsdag kl. 16-17.

Sted: Billen (under Kvicklys lagerbygning).

Vi spiller Bjørn Afzelius- og Mikael Wiehe-musik og synger på svensk. Søren Spangsberg, 24 61 94 02.

Ballademagerne

Onsdag kl. 13-16.

Sted: Billen (under Kvicklys lagerbygning).

Vi spiller pop, rock og ballader.

Søren Spangsberg, 24 61 94 02.

Billard

• Tirsdag kl. 10-13.

• Onsdag kl. 10-12.30.

• Torsdag kl. 10-17.

• Fredag kl. 10-17.

Sted: Eget lokale i Farum Kulturhus.

Kom og hyg dig med os. Thomas Ebert, 42 77 81 00. Pris: 150 kr. til klæde, køer og kridt.

Bridge 1 for øvede ≤ Torsdag kl. 18.30-22.

Sted: Egne lokaler i Farum Kulturhus.

Turneringsbridge, 12 par. Prøvedeltagelse er mulig. Helle Mortensen, 29 20 32 85.

Brætspil ≤

Tirsdag i ulige uger kl. 13-16. Sted: Egne lokaler i Farum Kulturhus.

Birgitte Bay, 22 62 13 63.

Foto- og videoredigering

Tirsdag kl. 14-16.

Sted: Lokale 10 i Stien. Åbent værksted, hvor du har mulighed for at arbejde med film og billeder.

John Toelhøj, 40 55 01 41, john@toelhoej.dk

Indkøbsbus

Onsdag kl. ca. 9.30-12. Vil du med på ruten?

Nu også fra Farum øst. Torben Ellegård Frederiksen, 42 95 48 88.

It-cafe ≤

Torsdag kl. 10-12.

Sted: Egne lokaler i Farum Kulturhus.

Ole Søndergaard, 60 76 88 12, olesondergaard@gmail.com

It-hjælp hjemme

Mandag-fredag kl. 11-17.

Jesper Hammer, 20 82 99 27. Ole Søndergaard, 60 76 88 12.

Jazzfritteren

Onsdag kl. 10-13.

Sted: Billen, Farum Bytorv. Jazzsammenspil.

Bare kom!

Carsten Grubb, 24 79 32 38.

Klassisk sammenspil ≤

Torsdag kl. 10-13. Sted: Auditoriet i Stien. Vi er ni musikere, både strygere og blæsere, men vil gerne have nogle flere strygere med, især violinister. Vibeke Appel, 52 11 09 68.

Kulturture

Torsdag i ulige uger kl. 10.

Sted: Aftales fra gang til gang. Besøg på museer, udstillinger, i kirker mv.

Birgit Wittrock, 21 44 60 71.

Mad for modne mænd ≤ Mandag i lige uger kl. 16-19.30.

Sted: Stavnsholtskolen, skolekøkkenet.

John Olufsen, 28 49 74 30. Pris: Udgifter til indkøb af råvarer.

Mad og hygge ≤

Mandag i ulige uger kl. 15.59-19.29.

Sted: Stavnsholtskolen, skolekøkkenet.

Deltagerne står på skift for opskrifter og indkøb. Ledige pladser.

Claus Friis, 22 79 76 01.

Musik 2 ≤

Fredag i ulige uger kl. 10-13. Sted: Grafen i Farum Kulturhus.

Vi ser og lytter til klassisk musik.

Jørgen Eggert Nielsen, 20 70 21 41.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 13

Patchwork ≤

Onsdag i ulige uger kl. 12-15.

Sted: Foreningslokalet i Farum Kulturhus.

Vi inspirerer hinanden med sy- og strikketøj.

Else Bøghof, 23 47 49 30.

Pigekammer 1 ≤

Mandag i ulige uger kl. 11-14.

Sted: Gedevasevang.

Kirsten Angeldorf, 51 27 51 02.

Pigekammer 2

Mandag i lige uger kl. 14-17.

Sted: Egne lokaler i Kulturhuset.

Ulla Hass, 30 54 16 28, ullahass2@gmail.com

Rock & Old

Mandag kl. 10-13.

Sted: Billen (under Kvicklys lagerbygning).

Få liv i dine gamle musikalske færdigheder i hyggelig jamsession, hvor alle spiller, som de kan.

Bjarne Normann Jensen, 23 47 32 17.

Slægtsforskning ≤

Tirsdag i lige uger kl. 15-17.

Sted: Egne lokaler i Farum Kulturhus.

Ikke undervisning, men hjælp til at komme i gang.

Bente Irene Bergendorff, 60 67 20 54.

Snapselavet ≤

3. torsdag i måneden kl. 14-16.

Sted: Stien, Projektrummet.

Vi udveksler erfaringer om, hvordan snaps laves, og hvilke slags der findes.

Anne Grethe Mølgaard, 21 76 87 21.

Strikke- og hæklegruppe ≤

Torsdag i ulige uger kl. 13-16.

Sted: Foreningslokalet i Farum Kulturhus.

Susanne Seerup, 20 63 39 55.

Strikkegruppe ≤

Tirsdag i lige uger kl. 10-13.

Sted: Foreningslokalet i Farum Kulturhus.

Har du lyst til selv at skabe noget, så kom på strikkeholdet, og slip fantasien løs.

Vibeke Søltoft, 30 31 95 62.

Vægt m.m. ≤

Tirsdag kl. 10-12.

Sted: Egne lokaler i Farum Kulturhus.

Vægt, hygge og sund kost. Lykke Brøndum, 30 22 07 03.

Whist ≤

Torsdag kl. 13-16.

Sted: Egne lokaler i Farum Kulturhus.

Der er ikke undervisning. Hanne Hansen, 51 76 21 48.

Motion

Bowling

Tirsdag kl. 12-13.

Sted: Ballerup Bowlingcenter, Tempovej 35. Egen transport, men der kan sikkert arrangeres samkørsel.

Vi hygger os med spillet og venlig konkurrence, og vi slutter af med en øl eller vand og lidt hyggesnak.

Jørgen Tordrup Nielsen, 41 38 10 42, tordrup@mailme.dk

Pris: 75 kr. pr. gang ved to pr. bane.

Bowls

• Tirsdag kl. 10-13.

• Fredag kl. 10-13.

Den engelske form, der spilles indendørs.

John Toelhøj, 40 55 01 41.

• Torsdag kl. 10-12.

Det er et spændende, morsomt og socialt spil. Mød op, og vi hjælper dig i gang.

Arne Jørgensen, 40 15 31 36.

Sted: Dansesalen i Stien.

Floorball

Torsdag kl. 12.30-13.30.

Sted: Bybækhallen, Paltholmterrasserne 1.

Kom bare - kendskab til spillet ikke nødvendig.

Leder: Erling Gjelstrup, 21 61 43 57.

Folkedans fra mange lande 1. mandag i måneden kl. 13-14.15.

Sted: Stien, lokale 4. Du behøver ikke en dansepartner.

Vi slutter med hygge og kaffe eller te i fællesområdet.

Leder: Else Jensen, 51 26 89 60.

Gymnastik 1

Mandag kl. 10.30-11.30.

Sted: Farum Kulturhus, motionssalen.

Pilates-gymnastik på måtte på gulvet.

Underviser: Else Lassen. Karen Eng, 41 40 66 04.

Gymnastik 2

Onsdag kl. 9-10.

Sted: Tumlesalen i Farum Kulturhus.

Få gang i led og lemmer under hyggeligt socialt samvær.

Annette Bjerre Larsen, 28 62 17 94.

Sportssamarbejde

• Badminton:

Mandag kl. 10-12. Onsdag kl. 11-13. Sted: Bybækhallen. Ruth Bek, 29 88 67 46.

• Bedstevolleybold: Tirsdag kl. 10-12. Torsdag kl. 10-13. Sted: Bybækhallen. Nils Danielsen, 42 77 70 56.

• Bordtennis for 60+: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-12. Sted: Farum Arena. Birgit Schleimann Petersen, 52 80 47 10.

• Fodboldfitness:

Torsdag formiddag. Sted: Farum Park. Bjørn Strange, 29 11 41 80.

Stavgang 2

Mandag kl. 14-16.

Sted: Start fra Fredtofteparken.

Sissi Jensen, 25 75 01 51.

Stavgang 3

Mandag kl. 9.30-11.

Sted: Indgangen fra Fredtoftevej til Fredtofteparken.

Vi går i afslappet tempo ad forskellige ruter ved Farum Sø.

Ella Andersen, 30 64 19 32. Inge Petersen, 20 18 59 07.

Stavgang 4

Onsdag kl. 9.30-12.

Sted: Start fra Ellegården i Stavnsholt.

Korte eller lange ture efter vejret.

Marianne Hvidberg, 49 20 21 28.

Vandreture 1

Tirsdag i ulige uger kl. 9.30-11.30.

Sted: Efter aftale.

Vi går 5-12 kilometer.

Helle von Nordheim, 26 60 33 52, hellevonnordheim@ gmail.com

Vandreture 2

Torsdag kl. 9.30-13.

Sted: Mødested efter aftale. Korte og lange ture, skiftevis hver anden uge.

Birgit Lindemann, 61 69 78 21.

Vandreture 3

Torsdag kl. 10-12.

Sted: Ved Farum Station. Kortere ture.

Else Jensen, 51 26 89 60, nago43@gmail.com

Yoga I

Onsdag kl. 10-12.

Sted: Dansesalen i Stien.

Mindful yoga er en blid yogastil, som er velegnet til alle. Venteliste.

Søs Meldahl, meldahls@gmail.com

Yoga II

Fredag kl. 10-11.30.

Sted: Den lille gymnastiksal i Stien.

Blide stræk og lette øvelser hjælper til at øge mobilitet og velvære.

Venteliste.

Gisela Tolstoy, 24 21 48 76.

Sprog og litteratur

Engelsk 1 ≤

Fredag kl. 10-11.30.

Sted: Møderum 6 i Stien. Vi diskuterer indholdet af fx engelske avisartikler.

Gail Fagerdal, 40 10 40 64.

Engelsk 3 ≤

Onsdag kl. 10-12.

Sted: Byen, møderum 6. Målet er at blive bedre til at udtrykke sig på engelsk. Kirsten Bundgaard Angeldorf, 51 27 51 02.

Engelsk 4 ≤

Onsdag kl. 10-12.

Sted: Egne lokaler i Farum Kulturhus.

For viderekomne.

Bodil Brandt, 51 78 59 88.

Litteratur ≤

• Hold 1: 2. tirsdag i måneden kl. 13-15.

Vi vælger bøger efter forslag fra gruppen.

Vibeke Boyesen, 22 56 77 42.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 14 DET SKER LOKALT APRIL 2024

• Hold 2:

1. mandag i måneden kl. 10-11.30.

Vi vælger bøger efter forslag fra gruppen. Venteliste.

Marianne Nielsen, 25 76 96 37.

• Hold 3:

1. onsdag i måneden kl. 15-16.30.

Vi vælger foreløbig nyere litteratur.

Aase Khan, 28 90 24 60, aase-khan@hotmail.com

• Hold 4:

1. torsdag i måneden kl. 10-12.

Vi vælger fortrinsvis nyere litteratur.

Birthe Berger, 26 16 96 11.

Sted: Foreningslokalet i Farum Kulturhus.

Spansk ≤

Mandag kl. 10-12.

Sted: Egne lokaler i Farum Kulturhus.

Stræberholdet.

Vi læser korte bøger på ca. 80 sider fra forlaget Cideb med spansk tekst og øvelser i serien “Leer y Aprender”

- Nivel Segundo A2 eller Tercero B1.

Søren Anker Nielsen, 20 66 11 87, soeren.anker@webspeed.dk

Tysk for let øvede ≤

Tirsdag kl. 10-12.

Sted: Mødelokale 6 i Stien. Bliv bedre til at tale tysk. Jens Stokkeby, 27 57 96 65.

Arrangementer

Filmstationen

Tirsdag 9. april kl. 10.30.

Sted: Rådhustorvet foran Jyske Bank.

Turen går til Filmtorvet 68 i Værløse. Fra Rådhustorvet organiserer vi transporten til filmstationens lokaler.

Claus Seeberg-Friis, 22 79 76 01, claus@seeberg-friis.dk

Pris: 210 kr.

Fyraftenssang ≤

Tirsdag 9. april kl. 17-18.

Sted: Foyeren i Farum Kulturhus.

Birthe Berger, 26 16 96 11.

Fællesspisning

• Fredag 19. april kl. 13.

• Fredag 17. maj kl. 13.

Sted: Egne lokaler i Farum Kulturhus.

Vi spiser vores egen medbragte mad. Husk også drikkevarer!

Mad kan normalt også købes i KulturCafeen.

Fælles kaffebord efter spisningen.

Tove Parbst, 23 37 66 71.

Assistens Kirkegård

Onsdag 29. maj kl. 9.20.

Sted: Farum Station. Kirkegårdsvandring med Poul Kragelund. Kirkegården fungerer som museum, gravplads og park.

Historien opridses, og vi går rundt til de mange kendissers gravpladser.

Inger Friis, 22 79 76 00, inger@seeberg-friis.dk

Pris: 215 kr.

Sagntur i Farum

Tirsdag 4. juni kl. 11.

Sted: Majtræspladsen ved genforeningsstenen, Farum Hovedgade 80.

Farum landsby - en sagntur.

Vi vandrer rundt i kvarteret omkring Farum Kirke, mens vi hører om alle de spøjse sagn, der florerer om lindorme, helheste, drager og trolde.

Ruten er på cirka en kilometer og ikke egnet for kørestole.

Inger Friis, 22 79 76 00, inger@seeberg-friis.dk

Pris: 40 kr.

VÆRLØSE

Formand: Elin Damgaard, 44 47 22 46, ed@damgaard-net.dk

1. næstformand: Mogens Dalsgaard, 21 27 62 12, mogensdalsgaard@ privat.dk

Almene informationer

• Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ vaerloese

• Arrangementer: Foredrag, ture, rejser m.m. Se det store udvalg på hjemmesiden.

• Vores lokale blad udkommer i juni og december.

• Få vores lokale nyhedsbrev: Tilmeld dig på hjemmesiden.

Bankovenner

En bankoven er de hjælpende øjne, ører og hænder til beboerne på Ryetbo Plejehjem under det ugentlige bankospil. Har du lyst til at være med, så kontakt Anne Andersen, 51 96 04 23.

Besøgsvenner

Vil du være besøgsven, eller ønsker du selv en besøgsven? Så kan du kontakte Kirsten Fuursted, 51 86 03 25.

Bisidderordning

Ved kontakt til kommune, læge, sygehus, advokat mv. kan en bisidder være dig behjælpelig med at forberede dit møde, være til stede under mødet og gennemgå det med dig efterfølgende. En bisidder har tavshedspligt. Kathrine Lindbæk, 51 78 52 58.

Børnehave-venner

I børnehaven er man som frivillig fx en ekstra hånd på ture ud af huset, man læser højt, synger eller deltager i de pædagogiske aktiviteter, tegner, maler og spiller spil med børnene.

Benet Bierring Olsen, 21 45 68 94.

Kirsten Fuursted, 51 86 03 25.

Hjælpende hænder

Mangler du hjælp til at klare små, praktiske opgaver?

Kirsten Fuursted, 51 86 03 25.

John Friis-Jensen, 20 31 36 27.

It-hjælp hjemme

John Storm, 22 98 33 33.

Seniorvejledning

Få hjælp til at skabe overblik og se handlemuligheder i juridiske, sociale og økonomiske problemstillinger, offentlige skrivelser mv.

Kathrine Lindbæk, 51 78 52 58.

Sorg- og livsmodssamtaler

Har du mistet og brug for en at tale med? Samtaler med en frivillig i dit hjem kan give støtte til at få sat ord på det, der gør ondt, og til at få energi til at komme videre.

Connie Dalsgaard, 51 35 62 78.

Vågetjeneste

Et tilbud om nærvær, ro og tryghed i livets sidste dage og timer. Erfarne frivillige skiftes til at være hos den døende, især i aften- og nattetimerne.

Vågetjenesten tilkaldes af de kommunale sygeplejersker og afdelingsledere på plejehjemmene og er et samarbejde med Røde Kors. Vi dækker hele Furesø Kommune.

Henning Rostung, 23 31 87 80, rostung@outlook.dk

Aktiviteter

Bridge

• Begyndere:

Tirsdag kl. 9.30-13.

Steen Kastberg, 30 29 81 84.

Pris: Betaling for kompendium, indkøb af nye kort mv.

• Øvede:

Onsdag kl. 13-17.

Turneringsbridge.

Ellen Grande, 30 27 81 84. Sted: Satellitten, lokale 4, Bymidten 46.

Canasta

Mandag kl. 12-16.30. Sted: Satellitten, lokale 1, Bymidten 46.

Canasta er et hyggeligt spil, som kan spilles af to, tre eller fire personer.

Karin Thorup, 22 88 08 48.

Debatklubben

Mandag kl. 10-12.

Sted: Satellitten, lokale 5, Bymidten 46.

Bjarne Harsted, 20 99 57 71.

Foto- og videohold

Tirsdag kl. 14-16.

Sted: Stien, Paltholmterrasserne 1, Farum, projektrummet. John Toelhøj, 40 55 01 41, john@toelhøj.dk

Frimærker

2. og 4. mandag i måneden kl. 14-16.

Sted: Satellitten, lokale 6, Bymidten 46.

Poul Verner Rasmussen, 22 91 34 59.

Herreværelset ≤ ≥ 1. fredag i måneden kl. 12-14.

Sted: Satellitten, lokale 1, Bymidten 46.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 15

Samvær over en god frokost med tilbehør og kaffe. Tilmelding via hjemmesiden. Keld Zülow, 51 14 46 33.

Pris: 60 kr. pr. gang ved tilmelding.

It-cafe

Tirsdag kl. 14-16.

Sted: Satellitten, lokale 1, Bymidten 46.

Vi hjælper dig med de fleste problemer i brug af standardprogrammer, men også gerne med MitID, netbank, e-Boks, borger.dk mv.

Cafeen er åben for alle.

Claus Jensen, 93 84 09 41.

It-hjemmebesøg

Har du problemer, som du ikke kan tage med til it-cafeen, er der mulighed for, at vi kan komme hjem og hjælpe dig.

John Storm, 22 98 33 33.

Koncertklubberne

Onsdag kl. 11.

Sted: Vi mødes privat på skift. Musik og opera.

Karin Aagesen, 40 13 78 43.

Strikke- og hyggeklub ≤

Torsdag i lige uger kl. 10-12.

Sted: Satellitten, lokale 5 i underetagen, Bymidten 46.

Kirsten Børsting, 60 61 33 20.

Søndagscafe

Sidste søndag i måneden kl. 14-16.

Sæson: August-november.

Sted: Satellitten, lokale 1, Bymidten 46.

Cafeen er åben for alle, og tilmelding er ikke nødvendig.

Hanne Svanholm, 24 64 66 19.

Pris: 30 kr. for kaffe eller te og kage.

Motion

Bordtennis for alle.

• Mandag kl. 13-15.

• Mandag kl. 15-16.30.

Sted: Satellitten, lokale 4, Bymidten 46.

Tilmelding via hjemmesiden. Per Hansen, 21 70 56 70.

Bowling ≤

Onsdag kl. 14-15.

Sted: Cecilies Cafe, Hørkær 1, Herlev.

Tilmelding via hjemmesiden. Poul Rye, 21 27 87 16.

Cykelturisterne i Furesø

Tirsdag kl. 10-12.

Sted: P-pladsen bag Satellitten, Bymidten 46. Find cyklen frem, og tag med på mindre ture, hvor målet hver uge er at cykle til et nyt bestemmelsessted. Tilmelding via hjemmesiden. Elin Damgaard, 44 47 22 46.

Konditræning

For mænd på 60+.

• Tirsdag kl. 10-11.

• Fredag kl. 10-11.

Sted: Satellitten, salen, Bymidten 46.

Kom i form til det, du gerne vil bruge dit liv til.

Bent Kofod, 61 45 97 26, bent.kofod@mail.dk

Pris: Spørg kontaktpersonen, eller se på hjemmesiden.

Les lanciers

1. tirsdag i måneden kl. 19-21.

Sted: Satellitten, salen, Bymidten 46.

Kom og vær med til denne underholdende selskabsdans.

Tilmelding for sæsonen september-maj via hjemmesiden allerede nu.

Ellen Risum, 21 44 25 26.

Pris: Cirka 350 kr. pr. sæson for kaffe, te og søde sager.

Mobility ≤

Mandag kl. 9.30-11.

Sted: Satellitten, lokale 4, Bymidten 46.

For alle, som i seniorlivet vil bibeholde eller forbedre bevægeligheden i det daglige liv.

Vi slutter timen med afspænding.

Gisela Tolstoy, 24 21 48 76.

Naturgruppe

Tirsdag kl. 9.30-11.30.

Sted: Varierende i Værløse. Vandreture i Værløses dejlige natur.

Marianne Henney, 51 55 96 77.

Senioryoga I

Tirsdag kl. 12.05-13.05.

Sted: Satellitten, salen, Bymidten 46.

Blød og blid bevægelse for krop og sind krydret med styrkende øvelser.

Vivi Fahnøe, 23 49 40 32. Pris: Se hjemmesiden, eller spørg kontaktpersonen.

Senioryoga II

• Fredag kl. 8.50-9.50.

• Fredag kl. 10-11.

• Fredag kl. 11.10-12.10.

Sted: Satellitten, lokale 4 (kælderen), Bymidten 46. I hatha-yoga bevæger vi os i harmoni med åndedrættet, og vi veksler mellem blid og intens yoga.

Hanne Olsen, 23 45 45 18.

Pris: Se hjemmesiden, eller spørg kontaktpersonen.

Seniorzumba I og II

• Tirsdag kl. 11-12.

• Fredag kl. 9-10.

Vivi Fahnøe, 23 49 40 32.

• Onsdag kl. 11-12.

Winnie Andreassen, 31 39 30 88.

Sted: Satellitten, salen, Bymidten 46.

Bevægelse for kroppen på festlig vis til glade toner. Pris: Oplyses på hjemmesiden, eller spørg kontaktpersonen.

Stavgang

Onsdag kl. 9.30-11.

Sted: Frederiksborgvejen over for Skolekrog Huset.

Vi går hele året.

Hanne Svanholm, 24 64 66 19.

Stolegymnastik ≤ Torsdag kl. 9.30-11.

Sted: Satellitten, lokale 4 (kælderen), Bymidten 46. Orker du ikke de rigtige motionshold, er dette hold lige noget for dig!

Der er også kaffe.

Jacqueline Fester, 30 24 96 80, Jacqueline.fester@gmail.com

Svømning

Tirsdag og fredag kl. 7.30-10. Indtil 31. maj.

Sted: Værløse Svømmehal. Ingen svømmeundervisning. Birte Storgaard, 20 81 80 78, birtes3004@gmail.com

Pris: Spørg kontaktpersonen, eller se på hjemmesiden.

Vandregruppe

Fredag kl. 9.30-11.

Sted: P-pladsen ved Søndersø på Ballerupvej. Vi mødes til en rask vandretur Søndersø rundt.

Der er ingen leder. Bare kom.

Varmtvandstræning

Torsdag kl. 20-21.

Sted: Værløse Svømmehal.

Hanna Rübner, 61 89 85 89, chr.rybner@webspeed.dk

Pris: Spørg kontaktpersonen, eller se på hjemmesiden.

Sprog og litteratur

Engelsk for let øvede

Torsdag kl. 11-12.15.

Sted: Satellitten, lokale 2, Bymidten 46.

Bedre talefærdighed.

Lea Skovlund, 50 49 85 58. Pris: Betaling for bøger, fotokopier mv.

Engelsksproget litteratur

Onsdag kl. 10-12.

Sted: Værløse Kirke, Ingemannstuen.

Vi diskuterer litteratur.

Jane Kristensen, 44 48 47 56.

Pris: Betaling for bøger mv.

Fransk for let øvede

Onsdag kl. 10.15-11.45.

Sted: Værløse Kirke, Kingostuen.

Anny Kjeldsen, 30 31 08 57. Pris: Betaling for bøger mv.

Fransk - samtalekreds

• Mandag kl. 10-11.30.

Per Duelund, 40 28 10 92.

• Tirsdag kl. 12.15-13.45.

Helge Christensen, 24 61 80 68.

Sted: Satellitten, lokale 1, Bymidten 46.

Læsekreds

Mandag i ulige uger kl. 10-12.

Sted: Værløse Kirke, Ingemannstuen.

Læs interessante bøger, og tal om dem sammen med andre. Nye medlemmer er velkomne.

Stig K. Andersen, 41 91 08 09.

Spansk - øvede

Mandag i lige uger kl. 9.30-11.30.

Sted: Værløse Kirke, Ingemannstuen.

Grammatik og samtale. Birgit Skov Nielsen, 28 58 66 00.

GRIBSKOV KOMMUNE

Den hjælpende hånd Mandag kl. 10-16.

Vi tilbyder en hjælpende hånd til små, praktiske opgaver, som du ikke selv kan klare, fx udskiftning af elpærer eller pakninger.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 16 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Havearbejde udføres ikke. Betaling for materialer og kørsel.

Torben Porst, 22 95 73 11.

It-hjælp

Alle hverdage kl. 10-16.

Vi yder hjælp til selvhjælp med Windows-pc, internettet og smartphone.

Ring eller sms for aftale om hjemmebesøg, men vær opmærksom på, at vi løser opgaverne som frivilligt arbejde.

Vi sidder ikke og venter ved telefonen.

Johnny Agerklint, 42 94 56 00.

Vagn Eisensee, 61 43 53 35. Niels Sørensen, 53 83 52 84.

Formand: Per Roswall, 21 24 03 87, per@roswall.dk

Næstformand: Grethe Nørgaard, 93 90 10 53, persboel@gmail.com

Bliv besøgsven

Vil du være besøgsven?

Det byder på dejlige oplevelser.

Marianne Sejr, 27 59 27 69.

Betaling

Danske Bank, reg.nr. 4845 kontonr. 4846070923, mrk. arrangementets navn. Tilmeldingen er bindende. Eventuelt afbud skal meddeles hurtigst muligt.

Hjemmeside og Facebook www.aeldresagen.dk/ graested-gilleleje

Facebook: Ældre Sagen Græsted-Gilleleje.

Tilmelding I og II

• Rejser, ture og arrangementer.

Ved tilmelding oplyses navn, telefonnummer, evt. e-mail, medlemsnummer, adresse, fødselsdato, værelsestype, afbestillingsforsikring og påstigningssted.

Afbestillingsforsikring skal påføres ved bestilling, og den dækker mod lægeerklæring i tilfælde af akut sygdom.

Evy Schmidt Poulsen, 22 39 50 98, evyschmidt@gmail.com

• Teaterture. Grethe Nørgaard, 93 90 10 53, persboel@gmail.com

Tryghedsopkald

Er du alene, og ønsker du et kort tryghedsopkald hver morgen? Et dagligt opkald giver tryghed for dig og dine pårørende.

Vi har naturligvis tavshedspligt.

Eller vil du være den, der ringer op? Vi skiftes til at ringe en uge ad gangen, og der er mulighed for sparring. Marianne Sejr, 27 59 27 69.

Cirkeltræning

Torsdag kl. 11-12.

Sted: PureGym, Fiskerbakken 15, Gilleleje. Vi dyrker cirkeltræning på hold, og der er 20 procent rabat til medlemmer af Ældre Sagen.

Ida Nielsen, 29 85 57 12, ida.nielsen@puregym.dk

Evy Schmidt Poulsen, 22 39 50 98, evyschmidt@gmail.com

Pris: 200 kr. pr. måned.

Fyrstiens motionshold

• Mandag kl. 10-11.

• Onsdag kl. 10-11.

Sted: P-pladsen på Østre Alle over for Bakkebo. Bare kom. Cirka en gang om måneden flytter vi gåturen til et andet sted.

Dette meddeles pr. mail eller sms i god tid. Sørg derfor for, at vi kender din mailadresse eller dit mobilnummer.

Tilmelding til Ove Johansen, 29 26 96 60, connie.ove.johansen@ gmail.com

Arrangementer

Banko ≤

• Fredag 5. april kl. 14.

• Fredag 17. maj kl. 14.

• Fredag 7. juni kl. 14.

Sted: Gilleleje Hallen.

Evy Schmidt Poulsen, 22 39 50 98, evyschmidt@gmail.com

Pris: Kaffe og kage 30 kr. + 30 kr. for tre plader.

Syng foråret ind

Torsdag 18. april kl. 18. Sted: Fyrkroen, Fyrvejen 29 A, Gilleleje. Vi får gammeldags mad, og Gilleleje Byorkester underholder.

Sammen synger vi foråret ind. Evy Schmidt Poulsen, 22 39 50 98, evyschmidt@gmail.com Pris: 285 kr.

Forpremiere i Dyrehaven

Tirsdag 14. maj kl. 16. Sted: Stæremosen kl. 16.10, Gilleleje St. kl. 16.15, Græsted Syd kl. 16.30 og Helsinge Hallen kl. 16.45. Bustur til Dyrehavsbakken, hvor vi skal til forpremieren på Cirkusrevyen 2024.

Evy Schmidt Poulsen, 22 39 50 98, evyschmidt@gmail.com Pris: 495 kr.

Røde Kors modeshow ≤ Fredag 31. maj kl. 14. Sted: Gilleleje Hallen. Evy Schmidt Poulsen, 22 39 50 98, evyschmidt@gmail.com

Pris: 30 kr. for kaffe og kage.

Sommerfest ≤

Fredag 14. juni kl. 12.30. Sted: Gilleleje Hallen. Evy Schmidt Poulsen, 22 39 50 98, evyschmidt@gmail.com

Pris: 250 kr.

Formand: Vagn Eisensee, 61 43 53 35. Næstformand: Jette Lone Hansen, 29 84 74 58. HELSINGE

Betaling

Danske Bank, reg.nr. 3001 kontonr. 13332347, mrk. arrangement samt bookingnummer, som oplyses ved bestilling.

Foredrag, banko og andre arrangementer i Kulturhuset eller Helsinge Hallerne betales ved indgangen. Ved rejser sender rejseselskabet faktura.

Bliv besøgsven

Har du tid og lyst til at være besøgsven og blive et lyspunkt og en opmuntring i et måske ensomt menneskes liv?

Det giver både dig og værten mange glæder og bliver dermed ofte til et dejligt venskab.

Anni Gucz, 21 70 06 82.

Bliv besøgsvært

Har du lyst til at få besøg og være vært i dit hjem en gang imellem for en sød besøgsven og få nye indtryk?

Anni Gucz, 21 70 06 82.

Den hjælpende hånd

Se under Gribskov Kommune.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ helsinge

Her kan du også tilmelde dig vores lokale nyhedsmail.

It-hjælp

Se under Gribskov Kommune.

Tilmelding

Ture, rejser og foredrag: Helle Weinrich, 40 32 74 50. Jette Lone Hansen, 29 84 74 58.

Eventuelle afbud på grund af sygdom og lignende meddeles så tidligt som muligt - eller se seneste tilmelding.

Tryghedsopkald

• Er du alene og ønsker et tryghedsopkald hver morgen, maks. tre minutter? Et dagligt opkald giver tryghed for dig og dine pårørende.

Vi har naturligvis tavshedspligt.

• Eller vil du være den, der ringer op?

Vi skiftes til at ringe en uge ad gangen, og der er mulighed for sparring. Anni Gucz, 21 70 06 82.

Banko

1. mandag i måneden kl. 10-12.30.

Sted: Helsinge Hallerne, Idrætsvej 21.

Sommerpause i juni og juli. Bente Malling, 28 56 07 65. Pris: 60 kr. for seks plader.

Begyndergolf

Onsdag kl. 9-12. 8. maj-10. juli.

Sted: Ree Golf, Høbjergvej 32. For dig, der aldrig har spillet golf før, er her et tilbud med frisk luft og hyggeligt samvær. Marianne Sinding, 61 38 63 75.

Pris: 25 kr. pr. gang. Vi slutter med kaffe i den hyggelige restaurant.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 17
GRÆSTED-GILLELEJE

Billard

Tirsdag kl. 11-13.

Sted: Mårum Forsamlingshus, Hessemosevej 9, Græsted. Kom til hygge samt en pot billard (skomager) i Mårum Billard Klub.

Mogens Weinrich, 30 31 91 07.

Pris: 500 kr. årligt.

Gå med

• Tirsdag kl. 9-10.30.

Sted: Bækkebro p-plads.

• Torsdag kl. 9-10.30.

Sted: P-pladsen, Enghavehus i Gribskov.

Sonja Pedersen, 61 35 98 74.

Arrangementer

Forårs-modeshow

Søndag 21. april kl. 10.

Sted: Hos Ilse Lykke, Østergade 6.

Helle Weinrich, 40 32 74 50.

Jette Lone Hansen, 29 84 74 58.

Tilmelding senest 15. april. Maks. 45 personer.

Øresund rundt

Tirsdag 23. april.

Sted: Kl. 8 fra

Helsingegårdens p-plads, Parkvænget 20 A, kl. 8.15 fra p-pladsen ved Helsinge Hallerne, Idrætsvej 21.

Turen går via Øresundsbroen til universitets- og domkirkebyen Lund. Efter tid på egen hånd fortsætter vi til et hyggeligt spisested og får serveret en varm ret.

Eftermiddagspause i det klippe- og skovrige naturområde Kobberhatten, og via naturparken Söderåsen går det mod færgen i Helsingborg.

Jette Lone Hansen, 29 84 74 58.

Helle Weinrich, 40 32 74 50.

Pris: 450 kr. pr. person.

Jylland på tværs

Fredag 24. majsøndag 26. maj.

Sted: Kl. 6 fra Helsingegårdens p-plads, Parkvænget 20 A, kl. 6.10  fra p-plads ved Helsinge Hallerne, Idrætsvej 21. På turen skal vi opleve en række seværdigheder i den midterste del af Jylland, fx besøg og frokost på Fru Møllers Mølleri i Odder, sejltur på Silkeborgsøerne, Randers Regnskov samt

besøg og rundvisning på

VW Retromuseum i Ulfborg. Vi bor centralt i Silkeborg. Helle Weinrich, 40 32 74 50. Jette Lone Hansen, 29 84 74 58. Pris: 3.995 kr. pr. person i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse 500 kr.

Nykøbing Falster Revyen

Torsdag 27. junifredag 28. juni. Sted: Kl. 12.40 fra Helsingegårdens p-plads, Parkvænget 20 A, kl. 12.50 fra p-pladsen ved Helsinge Hallerne, Idrætsvej 21. Vi tjekker ind på Milling Hotel Søpark i Maribo midt på eftermiddagen. Om aftenen går det videre til Nykøbing Falster, hvor vi spiser revymenu og ser revyen. Efter overnatning og morgenmad kører vi via Bogø til Møn. Her serverer Fanefjord Skovpavillon en 2-retters menu inkl. en genstand. Sidst på dagen når vi retur til Helsinge med en kaffepause undervejs. Helle Weinrich, 40 32 74 50. Jette Lone Hansen, 29 84 74 58.

Pris: 2.495 kr. pr. person i dobbeltværelse.

Tillæg for sø-udsigt 100 kr. Tillæg for enkeltværelse 300 kr.

Bustur til Alsace

Fredag 9. august-16. august. Sted: Kl. 7.00 fra Helsingegårdens p-plads, Parkvænget 20 A, kl. 7.10  fra p-pladsen ved Helsinge Hallerne, Idrætsvej 21. Rejsen bringer os til det frugtbare Alsace, der mellem Rhinen og bjergkæden Vogeserne byder på vidunderlige landskaber og charmerende småbyer. Både arkitektur, mad og vin samt egnens dialekt er temmelig tyskpræget. På de østvendte skråninger dyrkes druer til de skønneste hvide vine.

Jette Lone Hansen, 29 84 74 58.

Helle Weinrich, 40 32 74 50. Pris: 8.599 kr. pr. person i dobbeltværelse.

Tillæg for enkeltværelse 1.999 kr.

HALSNÆS KOMMUNE

FREDERIKSVÆRK

Formand: Kirsten Buch Mortensen, 47 72 21 13, okm@youmail.dk

Næstformand: Ib Schaldemose, 47 76 28 86, hisch@mail.dk

Arrangementer - hvordan?

Tilmelding kan kun ske på telefon til det opgivne nummer eller på lokalafdelingens kontor. Maks. tilmelding af fire deltagere.

Betaling er angivet ved de enkelte arrangementer. Betaling kontant på lokalafdelingens kontor eller via netbank til reg.nr. 3001 kontonr. 13516472. Oplys fuldt navn og arrangement.

Ved problemer kan du ringe til kontaktpersonen. Eventuelt afbud til kontaktpersonen hurtigst muligt.

Bliv - eller få - en besøgsven Ønsker du en besøgsven?

Eller har du tid og lyst til at blive besøgsven? Birgit Kristensen, 31 32 13 16.

Bisiddertjeneste

Du kan få hjælp af en bisidder til kontakt med offentlige myndigheder.

En bisidder har tavshedspligt. Bente Okkerstrøm, 20 61 98 06.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/ frederiksvaerk

Her kan du fx se, hvem der er medlem af lokalbestyrelsen, åbningstider på kontoret samt omtale af kommende arrangementer.

Lokalafdelingens kontor

Vores kontor er i Multisalen, Aktivitetshuset Paraplyen, Jernbanegade 2. Kontoret har åbent mandag 15. april, mandag 13. maj og mandag 10. juni kl. 10-12.

Nyhedsbrev

Vil du gerne have hurtig besked om ændringer eller andet i Frederiksværkafdelingen, så kan du tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev. Tilmelding sker via hjemmesiden i en grå boks næsten i bunden af siden.

Program

Trykte programmer med kommende arrangementer kan afhentes på Ældre Sagens kontor.

Programmet udkom

1. september og dækker perioden frem til 31. august. Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil du også få besked ad den vej.

Aktiviteter

Bridge ≤ ≥

Torsdag kl. 12.30-16.30.

Sted: Multisalen, Jernbanegade 2. Kom og spil, og hold din hjerne i form.

Rikke Kornbeck, 24 41 67 93. Pris: 150 kr. halvårligt.

It-hjælp

Onsdage kl. 10.30-12.

Sted: Multisalen, Jernbanegade 2. Få hjælp til computer, tablet, iPad og mobiltelefon. Medbring apparat samt strømforsyning.

Lukket på helligdage og i hele juli. Andre lukkedage vil fremgå af lokalafdelingens hjemmeside.

Eventuelt hjemmebesøg skal aftales.

Knud Erik Jensen, 40 81 90 50.

Jørgen Østfeldt, 23 63 29 05.

Krolf

Onsdag kl. 10-12.

Sted: Parken ved Skjoldborg, Valseværksstræde 5. Krolf er en blanding af kroket og golf. En udendørs sportsgren, hvor alle kan være med.

Knud Nielsen, 20 22 59 39.

Petanque

• Mandag kl. 10-12.

• Fredag kl. 10-12. Sted: Banerne ved Aktivitetshuset, Jernbanegade 2. Erik Birk Hansen, 47 74 92 06.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 18 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Traveture og stavgang

• Tirsdag kl. 9.30-12.

• Fredag kl. 9.30-12.

Sted: Frederiksværk Gangsportsforening, Syrevej 25.

Frisk luft og motion er en god kombination. Vi lægger turene efter vejret. Ib Madsen, 40 25 91 66.

Whist ≤ ≥

Onsdag kl. 13-16.

Sted: Multisalen, Jernbanegade 2. Kom og få et hyggeligt slaw whist med ligesindede.

Annelise Larsen, 47 98 72 60.

HUNDESTED

Formand: Birte Carøe, 29 16 16 68.

Næstformand: Nancy Viborg, 29 93 15 25.

Bliv - eller få - en besøgsven

Har du tid og lyst til at være besøgsven, så har vi brug for dig. Eller ønsker du en besøgsven, du kan tale med?

Christa Wendt, 40 55 38 28.

Bisiddertjeneste

Vil du have en ledsager, som kan lytte med og støtte dig ved besøg hos fx kommune og læge?

Bisidderen har tavshedspligt. Jette M. Mikkelsen, 29 93 94 63.

Den hjælpende hånd

Vi tilbyder gratis, ikkepermanent praktisk hjælp, til småopgaver i hjemmet. Fx at skifte en pære, hænge et billede op, sy en knap i, læse eller forstå brev fra det offentlige, udfylde en blanket eller skifte batteri i røgalarmen.

Læg besked på telefonsvareren, så ringer vi dig op. Claus Peter Løschenkohl, 61 26 51 23.

Diverse informationer

• Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ hundested

• Nyhedsbreve:

Kunne du tænke dig at få nyhedsbreve pr. mail, fx om rejser, så kan du tilmelde dig på vores hjemmeside via knappen øverst til højre eller via knappen nederst på siden.

It-hjælp

Bent Hilmer Jensen, 93 92 36 90.

Torben Jakobsen, 71 94 18 21.

Henning Wilken, 26 23 14 06.

Bjarne Langkilde, 30 68 00 50.

Helle Kirkegaard, 22 33 61 83.

Bent Liingaard Kristensen, 24 82 19 86.

Leif Johannesen, 31 94 62 04.

Juridisk rådgivning

Har du spørgsmål i forbindelse med oprettelse af testamente mv.?

Yvonne Schjerlund, 40 46 02 03, yvonne@schjerlund.dk

Tryghedsopkald

Ønsker du et kort opkald hver morgen?

Nancy Viborg, 29 93 15 25.

Motion

Badminton

• Tirsdag kl. 10-12.30.

• Torsdag kl. 10-12.30.

Sted: Storebjerg Hallen.

Karen M. Greve, 40 47 43 37, karen.m.chr@gmail.com

Bowling

2. torsdag i måneden kl. 10-12.

Sted: Hundested Hallen kl. 9.15.

Vi kører til bowling i Frederikssund.

Palle Jørgensen, 22 33 90 43, ja.palle@gmail.com

Pris: 660 kr. pr. sæson + 70 kr. pr. gang i bussen. Står du som reserve, er det 110 kr. og 110 kr. i bussen.

Krolf

• Mandag kl. 9.45-12.

• Onsdag kl. 9.45-12.

Sted: Ved Hundested Hallen. Kom og vær med.

Vi spiller hele året, hvis vejret tillader det.

Annie Jørgensen, 22 93 97 37, kofodannie@gmail.com

Pris: 100 kr.

Petanque

• Mandag kl. 13.30-15.

• Torsdag kl. 13.30-15.

Sted: Banerne ved Hundested Hallen.

Birte Petersen, 41 47 29 50, birteuh@gmail.com

Pris: 120 kr. til Nordea, reg.nr. 2580 kontonr. 6281445691, eller MobilePay 68159.

Stavgang

Mandag, tirsdag, fredag og søndag kl. 9.30-12.

Sted: Poppelhuset (Folkedansernes hus) ved Hundested Hallen. Du kan deltage på holdene flere gange om ugen. Birte Petersen, 41 47 29 50, birteuh@gmail.com Pris: 220 kr. for perioden frem til 30. juni på til reg.nr. 2580 kontonr. 6281445691.

Aktiviteter

It-cafe

Mandag kl. 10-12. Sted: Paraplyen, Nørregade 61, 1. sal. Få hjælp til diverse it-problemer. Medbring din pc, tablet eller telefon. Bent Hilmer Jensen, 93 92 36 90, bent@hilmer.dk

Læsekreds

1. torsdag i måneden kl. 13.30-15.30.

Sted: Medborgerhuset, ”Billedtårnet 2,” Nørregade 61. Vi diskuterer en bog, som vi skiftes til at vælge. Hanne Simonsen, 61 85 47 00, hanne.ankerstien13@ youmail.dk

Præmiewhist ≤ Mandag kl. 17.30-22. Sted: Gubben, Søstjernen, Nørregade 11. Kirsten Jørgensen, 61 12 05 02, kirstenkurt@webspeed.dk

Spil af mange slags ≤ Tirsdag i ulige uger kl. 13-16. Sted: Gubben, Søstjernen, Nørregade 11.

Vi spiller skak, bridge, whist og canasta.

Kirsten Jørgensen, 61 12 05 02, kirstenkurt@webspeed.dk

Slægtsforskning Mandag i lige uger kl. 9.30-12.

Sted: Medborgerhuset, salen, Nørregade 61. Slægtsforskning er blevet populært. Mange ønsker at komme i gang, og derfor er det nødvendigt, at du

henvender dig til gruppen for at høre, om der er plads. Ebbe Vitt Jensen, 25 21 70 46, ebbevitt@gmail.com

Spisevennerne ≤

Fredag i lige uger kl. 12.30-16.

Sted: Gubben, Nørregade 11. Kom, og lad os nyde et måltid sammen!

Tilmelding: Karin Niemann, 28 38 73 18, karinbniemann@gmail.com

Pris: 90 kr. ekskl. drikkevarer.

Læs Søren Kierkegaard

En gang månedligt, som aftales på holdet.

Sted: Paraplyens kulturrum, 1. sal på Hundested Bibliotek. Har du lyst til at deltage i en studiekreds og læse Søren Kierkegaard med særligt henblik på hans eksistensog kristendomsforståelse?

Helene Serafia Jørgensen, 25 74 19 45.

Søndagscafe ≤

Sidste søndag i måneden kl. 14-16.

Sted: Gubben, Nørregade 11. Karin Niemann, 28 38 73 18, karinbniemann@gmail.com

Cecilie Jacobsen, 23 47 12 67.

HELSINGØR KOMMUNE

Rabatordninger

Du kan læse mere om rabatmulighederne på lokale restauranter og på brændstof for Ældre Sagens medlemmer på www.helsingorrabat.dk

HELSINGØR

Formand: Manfred Dietrich, 26 30 10 70, aeldre3000@gmail.com

1. næstformand: Jørgen Mikkelsen, 31 78 00 10, j-mikkelsen@stofanet.dk

2. næstformand: Kirsten Gannerup Kristensen, 21 72 34 10, gannerup@stofanet.dk

Almene informationer

• Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/helsingoer

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 19

• Kontoret i Lundegade 15 C har åbent om tirsdagen kl. 10-12, telefontid i samme tidsrum, 52 11 10 74.

• Mail: helsingoer@ aeldresagen-post.dk

• Lokalt medlemsblad med alle vores aktiviteter udgives omkring 1. april og 1. oktober.

• Nyhedsbrev udsendes en til to gange månedligt, tilmelding via boksen nederst på hjemmesiden.

Arrangementer

Du kan løbende se alle lokalafdelingens arrangementer og kontakter på vores hjemmeside www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/helsingoer

Besøgsven - noget for dig? Få besøg en gang om ugen hjemme hos dig selv af en frivillig fra Ældre Sagen, der har lyst til at besøge dig. En, der selv fortæller, og som gerne vil høre om dig og dit liv.

Merete Haugaard Jensen, 31 78 00 18, kl. 9-10, besoegstjeneste-helsingoer@ aeldresagen-post.dk

Bisiddertjeneste

Få en bisidder, som kan forklare og huske sammen med dig, hvad enten du skal tale med fx læge, advokat eller offentlige myndigheder. Bisidderne har tavshedspligt. Bjørn Sørensen, 20 15 59 95, bisidder-helsingoer@ aeldresagen-post.dk

Demensrådgivning

Der er mange muligheder for at hjælpe den berørte samt de pårørende - allerede på et tidligt tidspunkt.

Vi har flere fleksible løsninger på aflastning og rådgivning og kommer gerne ud i hjemmet for at fornemme, hvor vi bedst begynder.

De frivillige har tavshedspligt.

Tove Schou Kämmerer, 40 46 50 26, demens-helsingoer@ aeldresagen-post.dk

Handymand

Vi kan tilbyde en handymand, der yder gratis, praktisk hjælp til mindre opgaver, som du ikke selv kan klare. Dog ikke havearbejde.

Lone K. Kristiansen, 31 78 00 11, tirsdag og torsdag kl. 10-12, lonekkristiansen@yahoo.dk

Indkøbshjælp - Espergærde Onsdag i ulige uger.

Du kan få hjælp til indkøb, hvis du har svært ved at klare det selv.

Bussen henter dig på din bopæl kl. 9.30-10.45, hvorefter vi kører til Espergærde Centret, hvor du kan handle sammen med en frivillig.

Vi slutter med hyggeligt samvær og kaffe i Nissens Cafe, og kl. 13 kører bussen dig hjem igen.

Tove Schou Kämmerer, 40 46 50 26, Schou.kammerer@c.dk

Pris: 50 kr. pr. gang.

Indkøbshjælp - Helsingør Hver 2. tirsdag.

Du kan få hjælp til indkøb, hvis du har svært ved at klare det selv.

Bussen henter dig på din bopæl kl. 9.30-10.30, hvorefter vi kører til Prøvestenscentret, hvor du kan handle sammen med en frivillig.

Vi slutter med kaffe og brød, og kl. 12.30 kører bussen dig hjem igen.

Lisbeth Mortensen, 31 78 00 19, mandag kl. 8-11 og tirsdag kl. 8-13, ledsager-helsingoer@ aeldresagen-post.dk

Pris: 50 kr. inkl. kaffe, kage og kørsel.

Retshjælp

1. tirsdag i måneden kl. 16-17.

Sted: Stengade 37, 1. Indgang fra Søstræde. Vi sikrer, at du kan få en gratis vurdering af din situation. Advokaterne Ditte Kjeldgaard og Malin Lundø Brun fra WTC-advokaterne giver medlemmerne førstehjælpsrådgivning på de fleste retsområder, herunder bolig, arveforhold og gældsforhold. Tilmelding ikke nødvendig, men beregn ventetid. WTC-advokaterne, 48 22 00 40.

Tryghedsopkald

Et tryghedsopkald kan give dig ro i sindet. Du bliver ringet op hver morgen kl. 8.30-9 af en

frivillig, der ønsker dig godmorgen.

Tager du ikke telefonen, kontakter den frivillige dine pårørende.

Britta Tesch, 31 78 00 15, tryghedsopkald-helsingoer@ aeldresagen-post.dk

Vejledning

Vores lokale vejledere er klar til at yde hjælp til dig, der har brug for støtte og bistand. Vejlederne har tavshedspligt.

• Sociale forhold: Bjørn Sørensen, 20 15 59 95, bisidder-helsingoer@ aeldresagen-post.dk

• Økonomi: Ulrik Fønss, 20 31 91 79, torsdag kl. 11-12 for aftale om konsultationstid, ufonss@yahoo.com

Vågetjenesten

En gruppe af frivillige, ofte med en faglig viden, tilbyder hjælp til døende og pårørende både på plejecentre og i private hjem. Vi udfører ikke plejearbejde. Vågerne har tavshedspligt.

Lis Bende Hansen, 40 13 23 51.

Vågetelefonen, 27 96 47 27, vaagetjeneste-helsingoer@ aeldresagen-post.dk

Aktiviteter

Badminton

• Tirsdag kl. 9-12.

• Torsdag kl. 11-13. Sted: Badmintonhallen, Nordre Strandvej 14. Benny Nielsen 23 41 15 88, vennick@stofanet.dk

Pris: 400 kr. inkl. bolde.

Bridge - let øvede Fredag kl. 11-16. Indtil 26. april. Sted: Løvdalsskolen, Løvdalsvej.

Ældre mennesker har stor fordel af at spille bridge, da spillet holder hjernen i gang. Vi er fem borde og spiller to turneringer pr. sæson. Venteliste.

Flemming Christiansen, 26 27 02 69, fluf@pc.dk

Pris: 150 kr., ikke-medlemmer 200 kr.

Demenscafeer

• 1. fredag i måneden kl. 13-16.

Sted: Rundingen på Hamlet, Kronborgvej 1, Helsingør.

• 3. fredag i måneden kl. 13-16.

Sted: Sognehuset, Kirkestien 1, Hornbæk.

• 4. fredag i måneden kl. 13-16.

Sted: Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, Espergærde.

Kom til demenscafe med både rådgivning og samvær. Tilmelding onsdagen før til Tove Schou Kämmerer, 40 46 50 26, demens-helsingoer@ aeldresagen-post.dk

Pris: 40 kr. pr. person, inkl. to stk. smørrebrød, kaffe og te. Pr. 1. juli 60 kr.

Den lille vandreklub

Tirsdag kl. 10.

Sted: Ved tog eller bus efter aftale.

Vi går et par timer og når 5-6 kilometer i moderat tempo.

Medbring siddeunderlag, vand, madpakke samt godt humør.

Seija Pedersen, 41 59 71 75.

Gå-fodbold

Mandag kl. 13.30-14.30.

Sted: Snekkersten Hallen, Agnetevej 1.

Motionsformen, hvor alle kan være med, uanset alder og køn.

Fodbolderfaring eller særligt udstyr er ingen forudsætning.

Træner: Robert Mortensen, 29 47 11 43.

Frank S. Jensen, 21 42 47 60, frank.s.jensen@sif.fodbold.dk Pris: 600 kr. årligt. Tre gratis prøvespil.

Idræt om dagen

Mandag kl. 13-15.

Sted: Snekkersten

Idrætscenter, Agnetevej 1. Et tilbud til dig, der har tid og lyst til at være aktiv om dagen sammen med andre.

Her er plads til alle, uanset om du har dyrket idræt i flere år eller er helt ny.

Du kan vælge mellem bowls, pickleball, floorball og gåfodbold.

Træner: Robert Mortensen, 29 47 11 43.

Træner: Ole Karlsson, 26 35 14 45.

Pris: 600 kr. årligt. Tre gratis prøvespil.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 20 DET SKER LOKALT APRIL 2024

It-cafeer

• Tirsdag kl. 10-13.

Sted: Oasen, Fredensvej 5 A, Espergærde.

Lillan Bech, 30 29 68 24.

• Onsdag kl. 10.30-14.

Sted: Lundegade 15 C, Helsingør.

Frank Manniche, 51 32 73 17.

I it-cafeerne hjælper vi med det, der driller.

Medbring dit it-udstyr eller telefon, og så prøver vi at løse problemet.

Sommerferie i juli måned.

Aktivitetsleder: Ebbe Larsen, 27 52 00 44, it-helsingoer@ aeldresagen-post.dk

Stavgang i Espergærde

Fredag kl. 9.30-10.30.

Sted: Mørdrupvej ved Gl. Skovvej.

Vi går 2-5 kilometer, afhængig af deltagernes evner og ambitioner.

Bliver vi mange, kan vi dele os i flere hold.

Medbring selv stave.

Britta Tesch, 26 74 40 79.

Whist

Torsdag kl. 10.30-12.30.

Sted: Minicenter, Fiolgade 17 D.

Kom og spil uforpligtende whist i hyggeligt selskab med plads til snak og grin. Tilmelding via hjemmesiden. Ebbe Larsen, 27 52 00 44. Pris: 25 kr. for en sæson.

Arrangementer

Tandteknikkens historie

Onsdag 24. april kl. 14.

Sted: Espergærde Bibliotek. Hør om tandteknikken gennem tiden.

Klinisk tandtekniker Jane

Schiellerup fortæller og viser forskellige instrumenter, udformninger af tandproteser og den nye udvikling af aftrykstagning.

Tilmelding via hjemmesiden, arr. 908.

Jørgen Mikkelsen, 31 78 00 10.

Pris: 25 kr.

Mercur i Øresund

Mandag 29. april kl. 14-16.

Sted: Kulturhuset i Nordvest, Abildgårdsvej 2.

For første gang kan vi opleve den sande historie om piratradioen Mercur, med

originale radioreklamer fra dengang.

Kom med tilbage til årene 1958-1962 med Ivan Liljebæk.

Tilmelding via hjemmesiden, arr. 654, fra 2. april. Jørgen Mikkelsen, 31 78 00 10.

Pris: 60 kr.

Mellem bakker og moser

Onsdag 8. maj kl. 11-13.30.

Mødested: P-pladsen ved Hammermøllen, Bøssemagergade 21.

De aktive vandrer en tur i Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov, der ligger i et særpræget landskab.

Tilmelding via hjemmesiden, arr. 956, fra 16. april.

Else Bergmann, 40 44 44 95. Pris: 55 kr. inkl. frokostbolle samt øl, vin eller vand.

Marco Martiri - koncert Mandag 27. maj kl. 14-16.

Sted: Espergærde Bibliotek.

Vi skal lytte til en perlerække af italienske klassikere fra populærmusikken og operaens verden, og koncerten bindes sammen af en række spændende historier

Tilmelding via hjemmesiden, arr. 655, fra 30. april. Jørgen Mikkelsen, 31 78 00 10.

Pris: 60 kr.

I Folehaven og Arboretet

Onsdag 29. maj kl. 11-13.30. Mødested: P-plads på Folehavevej på højre hånd. De aktive går en tur i Folehaveskoven på vej mod den forstbotaniske have Arboretet på jagt efter spændende træer i fuldt udspring.

Tilmelding via hjemmesiden, arr. 957, fra 3. maj.

Else Bergmann, 40 44 44 95. Pris: 55 kr. inkl. frokostbolle samt øl, vin eller vand.

Fra fyret til museet

Onsdag 12. juni kl. 11-13.30.

Mødested: P-pladsen på Fyrvejen 25 A.

De aktive gentager sommerturen fra Nakkehoved Fyr til Munkeruphus - på udvejen langs kystskrænten og på stranden og retur ad bredere og knap så stejle veje og stier.

Tilmelding via hjemmesiden, arr. 958, fra 28. maj.

Else Bergmann, 40 44 44 95. Pris: 55 kr. inkl. frokostbolle samt øl, vin eller vand.

Krogerup og Kirkeskoven Onsdag 14. august kl. 11-13.30.

Mødested: P-plads ved Krogerup Avlsgård, Krogerupvej 3.

De aktive tager en tur fra de økologisk dyrkede marker til en rundtur i Kirkeskoven og retur til parken bag Krogerup Højskole.

Tilmelding via hjemmesiden, arr. 959, fra 11. juni.

Else Bergmann, 40 44 44 95. Pris: 55 kr. inkl. frokostbolle samt øl, vin eller vand.

Værløse Flyvestation Onsdag 4. september kl. 11-13.30.

Mødested: P-pladsen ved Hangar 2, Helikoptervej 2. De aktive får en omvisning i Flyvehistorisk Hangar 2  på den tidligere militære flyvestation i Værløse, og vi tager også en gåtur rundt på flyvestationen, der nu er forvandlet til et naturområde. Tilmelding via hjemmesiden, arr. 960, fra 13. august.

Else Bergmann, 40 44 44 95. Pris: 180 kr. inkl. tre stk. smørrebrød og en genstand.

Under planlægning

Ved redaktionens slutning havde vi nedenstående arrangementer i støbeskeen, men manglede vigtige afsluttende detaljer. Følg med på vores hjemmeside, tjek vores lokale blad, eller spørg på kontoret.

• Musikalsk forestilling: Bankofeber - medio april.

• Foredrag om Palæstina og Israel - torsdag 25. april.

• Bustur til Bosjökloster i Skåne - ultimo maj.

• Bustur til sandskulpturerne i Hundested - juni eller august.

• Bustur til Amagermuseet og Dragør - primo juni.

• Rundtur med Operabåden - august.

• 5-dages bustur til Vadehavet - september.

HILLERØD KOMMUNE

HILLERØD

Formand: Vibeke

Dyrelund, 30 31 33 39, fm.hilleroed.219@ aeldresagen.dk

Næstformand: Lars Bo Andersen, 31 13 51 05, bolars@youmail.dk

Kasserer: John Oddershede, 51 53 72 97, ks.hilleroed.219@ aeldresagen.dk

Almen information

• Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ hilleroed

• Mail: aeldresagen3400@ outlook.dk

• MobilePay 91292.

• Nyhedsbrev: Udsendes på mail månedligt, og du kan tilmelde dig via linket nederst på forsiden af vores hjemmeside.

• For aktuelle aktiviteter kan du se Hillerød Posten sidste onsdag i måneden eller nyhedsbrevet og lokalafdelingens hjemmeside.

Bisiddertjeneste

En bisidder er en frivillig, som gerne vil hjælpe dig i en svær situation. Fx med dine samtaler med læge eller kommune.

Det er gratis og kan være en stor hjælp. Se mere på hjemmesiden. Susanne Fris, 27 50 80 37, sf@frivilligcenter-hillerod.dk

Bliv besøgsven

Har du lyst til at blive besøgsven? Så ring og hør nærmere.

Du bliver en del af et frivilligt netværk, hvor du får tilbudt kurser og både fagligt og socialt samvær med andre frivillige.

I aftaler selv, hvornår I vil mødes.

Dan Houtved, 61 29 84 00, besoegsven3400@gmail.com

Booking

Til alle arrangementer sker tilmelding via vores onlinebookingsystem.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 21

Du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dig, på hjemmesiden under ”Aktuelt.”

Du kan også besøge itcafeen. Tag din egen tablet eller pc med, og få vist, hvordan du tilmelder dig.

Demensansvarlig

Vi har en frivillig, som er tovholder på vores indsats for mennesker med demens og deres pårørende.

Den demensansvarlige har bred viden om demens.

Læs mere på vores hjemmeside.

Susie Dybing, 28 20 20 84, dybing@gmail.com

Få en besøgsven

Besøgsvennen er frivillig, fordi han eller hun også får noget ud af samværetkort sagt fordi det er sjovt, lærerigt og livsbekræftende at være sammen for både dig og besøgsvennen.

Er du interesseret i at få besøg, så kontakt

Aktivitetsleder Dan Houtved, 61 29 84 00, besoegsven3400@gmail.com

Handyman

Få hjælp til små, praktiske opgaver, fx til at få sat en hylde eller et billede op, skiftet en pære eller lignende - dog ikke til havearbejde. John Ibsø, 30 26 70 61. Birger Jensen, 21 25 69 11. Telefontid kl. 16.30-18.

Tryghedsopkald

Et telefonopkald kan give dig tryghed. Vi aftaler på forhånd, hvad vi skal gøre, hvis du ikke svarer.

Vi har tavshedspligt.

Allan Mølleskov Pedersen, 61 29 24 90, Tryghedsopkald3400@ gmail.com

Tryghedsopkalder søges

Kunne det være noget for dig, så kontakt

Allan Mølleskov Pedersen, 61 29 24 90, Tryghedsopkald3400@ gmail.com

Aktiviteter

It-cafe

Onsdag i lige uger kl. 10-12. Sted: Frivilligcenter Hillerød (bag biblioteket).

Kom med dine problemer på pc, Mac, tablet og mobil, og vi forsøger at hjælpe. Knud Jensen, 30 55 77 40.

It-hjemmesupport

Hverdage kl. 10-16. Har du problemer med din pc, eller er der ting, du er usikker på?

Kontakt vores it-support: Poul Topp (kun Nødeboområdet), 22 27 04 00.

Knud Jensen, 30 55 77 40. Gert Peuliche, 20 86 02 53. Mogens Hallwyl (Apple og Mac), 50 50 90 10.

Keld Ivan Pedersen, 21 37 87 40.

Per Rosenquist, 60 65 32 06. Carsten Erik Møller, 51 50 67 15.

Martin Sølvkjær, 60 59 03 77. Roland Lyngvig, 40 25 79 78.

L’hombre ≤

Torsdag kl. 13-16.15.

Sted: Grønnegadecentret, Grønnegade 15. Hør om aktuel status hos aktivitetslederen. Winnie Bækkelund, 48 26 72 84.

Madklub for mænd Hver 2. tirsdag efter aftale kl. 16-20.

Sted: Grønnevang Skole, Jespervej 150.

Mænd i en moden alder mødes og kokkererer på et niveau, hvor alle kan være med.

Lars Reinhardt Simonsen, 40 19 11 43.

Pris: 100 kr. i deltagergebyr ved start plus 125 kr. til råvarer pr. gang.

Tegning og maling ≤ Mandag kl. 14-16.

Sted: Grønnegadecentret, Grønnegade 15. Kom og udfold dig kunstnerisk på vores tegneog malehold.

Bendt Petersen, 23 72 92 33.

Whist

Tirsdag kl. 12.30-16.

Sted: Grønnegadecentret, Grønnegade 15. Er du interesseret i at spille whist, så kom og vær med til hyggeligt samvær. Erling Kjærsgaard, 50 45 44 74.

Motion

Bowling

Onsdag kl. 12-14.

Sted: Slots Bowl, Københavnsvej 23. Ring og hør om aktuel status. Eventuelt afbud skal meldes. Lis Cramer, 51 20 47 99. Benny Andersson, 51 29 06 96.

Pris: 85 kr. for to timers bowling, leje af sko samt drikkevarer.

Hold Hjernen Frisk 1-2

• Hold 1:

Onsdag kl. 10-11.

• Hold 2: Tirsdag kl. 13-14. Sted: Præstevangsskoven. Træning i naturen for seniorer er et samarbejde mellem Hjerteforeningen Hillerød, Ældre Sagen Hillerød, Kom med! - Hillerød og Frivilligcenter Hillerød.

Vi træner sammen i al slags vejr, så vælg tøj og fodtøj efter vejret.

Inge Espensen, inge@salpetermosevej.dk

Hold Hjernen Frisk 4-5

• Hold 4:

Mandag kl. 10-11.

• Hold 5: Onsdag kl. 11-12. Sted: Tirsdagsskoven. Træning i naturen for seniorer er et samarbejde mellem Hjerteforeningen Hillerød, Ældre Sagen Hillerød, Kom med! - Hillerød og Frivilligcenter Hillerød.

Vi træner sammen i al slags vejr, så vælg tøj og fodtøj efter vejret.

Inge Espensen, inge@salpetermosevej.dk

Kom i form - mandag Mandag kl. 14-15.30. Sted: Grønnegadecentret, Grønnegade 15. Her kan du selv-træne på motionsmaskinerne. Kontakt tovholderen for aktuel status på holdet. Günther Helmich, 24 81 91 13. Pris: 400 kr. samt medlemskab af centret.

Kom i form - torsdag Torsdag kl. 15-16. Sted: Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 C. Kontakt aktivitetslederen for aktuel status på holdet. Holger M. Christiansen, 22 35 19 43.

Lissies traveture

Tirsdag kl. 10.15-12.15. Sted: Overdrevsvejen ved Tolvkarlehus.

Turene er på cirka fem kilometer.

I sommerhalvåret, mellem 1. maj og 1. oktober, vælger vi også at trave lidt længere ture på 6-8 kilometer hver anden tirsdag.

Husk drikkevarer. Hunde og stave må ikke medbringes. Jørgen Olsen, 30 11 94 20. Marianne Rahbek, 22 15 15 56.

HØRSHOLM KOMMUNE

HØRSHOLM

Formand: Peter M. Brandi, 21 83 13 56, FM.hoersholm.223@ aeldresagen.dk

Næstformand: Kirsten Holmehøj, 29 66 29 04, kgholme@gmail.com

Kasserer: Øjvind Brandt, 26 34 44 80, KS.hoersolm.223@ aeldresagen.dk

Adresser

• Sophies Hus, Sophielund 82 A.

• Selmersbo Aktivitetscenter, Selmersvej 13.

• Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25.

• Hørsholm Bibliotek, Bibliotekstorvet 1.

• Usserød Skole, Gammel Byvej 10.

• Frennehus, Hørsholm Allé 4.

Besøgsven til dig?

Har du lyst til at få besøg af en besøgsven, hvor I fx kan få en snak, gå en tur, se billeder eller læse avis? Så lad en af vores frivillige besøgsvenner komme og sprede glæde hos dig. Besøgsvennen kommer som regel på besøg en gang om ugen, men I aftaler selv, hvornår og hvor ofte I vil mødes, og hvad I vil foretage jer.

Ulla Madsen, 23 65 18 38.

Bisiddertjeneste

En bisidder er en person, der kan hjælpe dig med at høre og huske - fx hos lægen, på hospitalet, hos kommunen,

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 22 DET SKER LOKALT APRIL 2024

ejendomsmægler mv., og som har tavshedspligt.

Lone Sønderbo, 31 14 48 65, lds@godmail.dk

Demensrådgiver

Den demensansvarlige i Ældre Sagen Hørsholm er Bente Eriksen, 25 12 63 63, bente.v.eriksen@gmail.com

Få råd og vejledning om, hvordan du kommer videre i forhold til udredning, eller om, hvilke tilbud der er i Hørsholm.

Frivillige søges

Vil du hjælpe din lokale afdeling med at afholde arrangementer, eller vil du selv stå for en aktivitet? Så meld dig som frivillig. Send en mail, og fortæl, hvad du gerne vil hjælpe med. Peter M. Brandi, FM.Hoersholm.223@ aeldresagen.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/hoersholm

It-hjælp i hjemmet

For gangbesværede. Skriv eller ring med en kort forklaring på, hvad problemet er, og vi vender tilbage. Gyldigt medlemskort til Ældre Sagen skal fremvises.

Steen Poulsen, 28 94 02 86, stp@lite.dk

It-support i hjemmet

Har du brug for hjælp til indstilling af tv-kanaler, stationær computer eller tilslutning af den nye printer, så kan du aftale et hjemmebesøg med vores it-hjælper.

Kun for medlemmer af Ældre Sagen.

Wanda Joensen, 50 70 02 90, wanda.joensen@gmail.com

Lokalt nyhedsbrev

Få nyt fra Ældre Sagen Hørsholm direkte i din mailboks, så vi kan informere dig hurtigere. Tilmeld dig via vores hjemmeside.

Du er også velkommen i vores netcafe i Sophies Hus om tirsdagen kl. 10-12, hvor vi kan hjælpe dig med tilmelding. Husk medlemsnummer og e-mailadresse.

Tryghedsopkald

En frivillig ringer til den første, der så ringer videre til den næste i telefonkæden. Bor du alene, og vil du føle dig mere tryg ved at få et telefonopkald hver morgen, så kontakt: Hanne Jebjerg, 40 21 29 61. Inge Evart, 20 81 64 74.

Aktiviteter

3D-printværksted ≤ Mandag i lige uger kl. 15-17. Indtil 29. april.

Sted: Sophies Hus. I forlængelse af introduktionskurset har vi etableret et 3D-printværksted, hvor vi arbejder med designprogram, printerstyring og 3D-printere. Der er mulighed for at printe og hjemtage egne projekter. Det er ikke en forudsætning for at deltage, at man har gennemgået introduktionskurset.

Øyvind Brandt, 26 34 44 80, KS.hoersholm.223@ aeldresagen.dk

Pris: 100 kr. pr. sæson.

Alsang

1. mandag i måneden kl. 11-12.

Sted: Kulturhus Trommen, foyeren, Bibliotekstorvet 1. Bag flyglet sidder Per Johannesson, tidligere musikskoleleder i Hørsholm. Der synges sange fra Højskolesangbogen og andre sange, som uddeles, så alle kan synge med.

Peter M. Brandi, 21 83 13 56, FM.hoersholm.223@ aeldresagen.dk

Billard

Tirsdag kl. 8-16.

Sted: Sophielund. Hvad enten du er nybegynder eller øvet, er du velkommen. Tom Rytkjær, 23 86 23 22, rytkjrtom@gmail.com

Fisketure

Fisketure annonceres i god tid inden tilmelding på www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/hoersholm

Bjørn Sigvardsen, 30 74 50 51, bjorn@sigvardsen.com

It-netcafe ≤

Tirsdag i lige uger kl. 10-12. Sted: Sophies Hus. Du kan få hjælp til din pc, iPad, tablet og smartphone.

Vi hjælper med netbank, e-Boks, Digital Post og MitID. Husk at medbringe din pc, smartphone eller tablet, så du kan vise os problemet. Tilmelding er ikke nødvendig. Bent Ole Mitens, 20 60 94 05, It.aesh@outlook.com

Læsegrupper

I samarbejde med Hørsholm Bibliotek har vi mange læsegrupper, der mødes en gang om måneden i bibliotekets mødelokaler. Har du lyst til at deltage i en læsegruppe og bidrage med dine meninger og iagttagelser om den bog, der netop er læst? Så er du meget velkommen til at kontakte vores koordinator for læsegrupperne. Kirsten Holmehøj, 29 66 29 04, kgholme@gmail.com

Madklub 1

1. mandag i måneden kl. 17-22.

Sted: Usserød Skole, hjemkundskabslokalet. Under hyggelige former tilbereder vi et dejligt måltid, som vi nyder sammen. Der er tale om almindelig mad, og holdet er et miks af kvinder og mænd.

Hanne Jebjerg, 40 21 29 61. Pris: Der betales alene for råvarer, og vi deler udgifterne.

Madklub 2

3. mandag i måneden kl. 17-21.

Sted: Usserød Skole, hjemkundskabslokalet. Vi laver mad sammen, og derefter nyder vi den over en hyggelig snak.

Både mænd og kvinder kan deltage, og alle skal røre i gryden. Menuen fastlægges af deltagerne.

Kirsten Skjoldager, 20 99 08 90, kirskjold@gmail.com

Pris: Et par af deltagerne køber ind, og vi deler udgiften fra gang til gang.

Malerhold - akryl Onsdag kl. 13-16. Sted: Frennehus. Deltagerne giver gensidig inspiration.

Mette Marie Kjeldsen, 20 78 93 69, mettemariekjeldsen@ gmail.com

Pris: 100 kr.

Nyttehaver - vær med Alle ugens dage kl. 6-22.

Sted: Nyttehaverne i Karlebo. Vær med i fællesskabet i nyttehaverne, hvor du kan dyrke dine egne grønsager, bær og frugter.

Nyttehaverne kan benyttes hele året.

Tom Rytkjær, 23 86 23 22, rytkjrtom@gmail.com

Patchwork ≤

Tirsdag i lige uger kl. 12.30-15.30.

Sted: Sophielund.

I patchwork-syklubben vil der være mulighed for at kreere håndsyet såvel som maskinsyet patchwork. Der er ikke undervisning, men vi hjælper og inspirerer hinanden.

Deltagerne skal selv medbringe materialer. Kirsten Jørgensen, 28 71 09 73, lydis@live.dk

Petanque

• Hold 1: Torsdag kl. 10-12.

• Hold 2: Torsdag kl. 12-14.

Sted: Sophielund. Tom Rytkjær, 23 86 23 22, rytkjrtom@gmail.com

Rådgivning om flytning

Mandag-fredag kl. 10-20. Det kan være vanskeligt at overskue at skulle flytte til en mindre bolig. Få gode råd. Marianne Mølsted-Møller, 20 48 92 78, marianne_molsted_moller@ yahoo.dk

Seniorbio ≤

Onsdag kl. 13-14.30.

Sted: Kulturhuset Trommen. Der vises en aktuel premierefilm. Billetter købes i Trommens cafe, der åbner 30 minutter før filmen. Husk medlemskort.

Peter M. Brandi, 21 83 13 56, FM.hoersholm.223@ aeldresagen.dk

Pris: 75 kr. inkl. kaffe og kage.

Skak ≤

Tirsdag kl. 14-17.

Sted: Sophielund. Hold hjernen i gangspil skak!

Verner Søgaard, 30 45 14 11.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 23

Traveture - Sneglene

Mandag kl. 10-11.30.

Sted: Apotekertorvet, Hørsholm Midtpunkt.

Har du lyst til at gå ture i et stille og roligt tempo, så er dette tilbud lige noget for dig.

Turenes længde tilpasses. Ulla Lund, 29 80 37 99, uel@live.dk

Traveture - Vadefuglene

Mandag kl. 10-12.

Sted: Gl. rådhus ved busstoppestedet.

Kom, og vær med til at gå nogle dejlige ture, og oplev den skønne nordsjællandske natur.

Turene foregår i al slags vejr og i jævnt tempo.

Inge Bregning, 21 74 85 09. Jette Skyum, 29 44 24 12.

Traveture - Vildfuglene

Torsdag kl. 10-12.

Sted: Ridebanen ved Hørsholm Kirke.

Kom, og vær med til at gå nogle dejlige ture, og oplev den skønne nordsjællandske natur.

Turene foregår i al slags vejr og i rask tempo.

Margriet Greisen, 23 43 26 57.

Ud at se på cykel

Torsdag kl. 9-12.

Sted: Ved Kokkedal Station på vestsiden.

Vi kører ture på 10-20 kilometer med passende stop undervejs.

Cykelhjelm anbefales.

Vi cykler hele året.

Gert Lusty, 29 80 21 36, gertlusty@gmail.com

Busrejse til Normandiet

8. september kl. 6.3016. september kl. 19.30.

Sted: Kongevejscentret i Hørsholm eller Holte Station. Ønsket mødested anføres ved tilmeldingen.

I samarbejde med Vitus Rejser tilbyder Ældre

Sagen Hørsholm denne 9-dages busrejse.

Vitus Rejser, 33 14 65 66, reference Ældre Sagen. Bente og Jørn Eriksen, 40 83 64 04, eriksen@pc.dk

Pris: 12.900 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse 3.765 kr.

Kortspil

Bridge - Sophies Hus ≤

Tirsdag kl. 13.30-16.30.

Sted: Sophies Hus.

Turneringsleder: Helle Künzel, 50 40 31 33, hkms@mail.dk

Pris: 350 kr.

Bridge - Selmersbo ≤

Onsdag kl. 9.30-12.30.

Sted: Selmersbo. For let øvede.

Vi spiller ved fem borde, og alle spillerne er på samme niveau.

Jette Andersson, 27 98 00 06, andersson.jette@gmail.com

Pris: 350 kr.

Bridgeturnering onsdag ≤

Onsdag kl. 13.30-16.30.

Sted: Selmersbo. Holdet består af 24 par. Turnering i to rækker. Hvis en spiller melder afbud, holder makkeren fridag eller finder selv en substitut.

Lone Sønderbo, 31 14 48 65. Pris: 350 kr.

Bridgeturnering torsdag ≤

Torsdag kl. 10-13.

Sted: Selmersbo. Holdet består af 24 par. Ved fravær skal man ikke skaffe substitut, hvorfor antallet af deltagende par kan variere.

Spillene tilrettelægges derfor i overensstemmelse med antallet af deltagende par.

Jørgen K. Jakobsen, 27 36 66 94, jkj@youseeme.dk

Pris: 350 kr.

Whist - øvede ≤

Torsdag kl. 14-16.

Sted: Hørsholm Bibliotek, Spies-lokalet. Jørgen Michael Gad, 20 14 20 77.

Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 200 kr.

Sprog og litteratur

Engelsk konversation ≤ På forskellige dage og tider mellem kl. 9 og 16.

Sted: Hørsholm Bibliotek.

Learning by doing kunne være vores motto på holdene med English conversation.

Jørn Holm, 40 37 27 97, bjholm@post.tele.dk

Fransk konversation ≤ Onsdag i ulige uger kl. 14-16. Sted: Sophielund. Fransk konversation for dem, der taler det franske sprog flydende.

Hanne Bøgh Hansen, 40 44 84 26, hannesmail1@yahoo.dk

Fransk litteratur ≤ Torsdag kl. 10-12. Sted: Sophielund. Vi læser moderne fransk litteratur.

Ib Solgaard Andersen, solgaard.andersen@ gmail.com

Fransk ≤

1. og 3. mandag i måneden kl. 10-12.

Sted: Sophielund. Fransk konversation om litteratur for dem, der taler det franske sprog flydende.

Ib Solgaard Andersen, solgaard.andersen@ gmail.com

Nygræsk - let øvede ≤ Tirsdag kl. 10-12.

Sted: Sophielund. Er du interesseret i at konversere på græsk?

Gert Lusty, 29 80 21 36, gertlusty@gmail.com

Tysk konversation ≤

• Tirsdag kl. 12.30-14.30.

Gert Lusty, 29 80 21 36, gertlusty@gmail.com

• Tirsdag kl. 14.30-16.

Ove Nesdam, 61 68 97 71, annove@os.dk

Sted: Sophielund. Har du lyst til at genopfriske dit tyske?

Tysk konversation ≤ Øvede.

Onsdag kl. 10-12.

Sted: Sophies Hus.

Peter Blaksteen, 53 83 19 54, privat@peterblaksteen.dk

RUDERSDAL KOMMUNE

RUDERSDAL

Formand: Gerner Nielsen, 61 62 66 00, gerner@nobisvej18.dk

Næstformand: Per T. Christensen, 40 25 78 77, pert.christensen@ gmail.com

Kasserer: Søren Bo, 51 25 09 58, KS.Rudersdal.230@ aeldresagen.dk

Almene informationer

• Kontortid på Kulturcenter Mariehøj, område D/ Mødestedet, Øverødvej 246 B, Holte, tirsdag kl. 10-12, dog ikke i juli, 30 34 38 24.

• aes@outlook.dk

• www.aeldresagen.dk/ rudersdal

• Danske Bank, reg.nr. 1551  kontonr. 1520486537.

• Yderligere oplysninger om arrangementer og aktiviteter i Rudersdal Avis ca. 15.-20. i måneden.

Bisiddertjeneste

Vi assisterer med ekstra øjne og ører ved vigtige samtaler med offentlige myndigheder, sygehus, bank og advokat mv. Bisidderne, der alle har været på kursus, har tavshedspligt. Edel Baunbæk-Knudsen, 53 70 42 50.

Bliv skoleven

Som frivillig skoleven kan du bidrage med livserfaring og nærvær, og du er med til at bygge bro mellem generationerne. Du tilknyttes en skoleklasse og samarbejder med læreren om at skabe et godt og givende generationsmøde.

Vil du vide mere eller melde dig som frivillig, så kontakt Birgitte Schjerning Poulsen, 72 68 10 82, Bsp@rudersdal.dk

Demensaflastning

Er du pårørende til en demensramt og har brug for et pusterum til indkøb, frisør, at dyrke en hobby eller gå en tur, kan vi stille en demensaflaster til rådighed. De har alle været på kursus.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 24 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Edel Baunbæk-Knudsen, 53 70 42 50.

Demensansvarlig

Vi har en demensansvarlig, som er tovholder for vores indsats for mennesker med demens og deres pårørende. Den demensansvarlige har en grundlæggende viden om demens.

Læs mere på vores hjemmeside.

Kirsten Thaarup, 40 91 66 83, kthaarup@hotmail.com

Den hjælpende hånd Vi hjælper:

• Som besøgsven.

• Med småreparationer med søm og skruer eller synål.

• Som ledsager til besøg hos læge, tandlæge, hospital, frisør samt småindkøb.

• Med gennemgang, oplæsning af breve fra det offentlige, forsikringsselskaber mv. Edel Baunbæk-Knudsen, 53 70 42 50.

Frivillige søges

For at vores aktiviteter kan gennemføres, har vi behov for engagerede mennesker som dig i forbindelse med afviklingen af musikarrangementer, årsmødet, folkemødedagen og foredrag og møder.

Har du lyst til at hjælpe?

Læs mere på hjemmesiden aeldresagen.dk/rudersdal

Jørgen H. Groth, 60 80 13 54, holtegroth@gmail.com

Fruerstuen

Vi er en gruppe af kvindelige seniorer, der mødes til forskellige aktiviteter og en god kvindesnak i hyggeligt selskab, en kop kaffe med kage samt andre hyggelige stunder gennem året.

Tilmeld dig, og få løbende information på www.aeldresagen.dk/ rudersdal under ”Arrangementer/ Foredrag og møder.”

Anna Nyholm Jensen, 31 72 22 51.

Herreværelset

Mandlige seniorer mødes til forskellige aktiviteter som fx en god mandesnak, interessante foredragsholdere, spise lagkage og drikke kaffe og portvin.

Her kan du styrke dit personlige netværk og skabe nye venskaber. Tilmeld dig, og få løbende information på www.aeldresagen.dk/ rudersdal under ”Arrangementer/ Foredrag og møder.” Per H. Thomsen, 20 10 55 77.

It-besøgsven

Vi hjælper alle med at bruge en computer, tablet eller mobiltelefon.

Du mødes med din itbesøgsven efter aftale, typisk en times tid ad gangen. Din it-besøgsven kommer hos dig, indtil du er blevet mere fortrolig med dit udstyr. It-besøgsvennen er tålmodig og er en dygtig amatør med tavshedspligt. Sommerferie 1. juli1. september. Birgit Røjgaard, 20 15 36 46.

It-cafe på biblioteket

Få råd og vejledning i at bruge pc, iPad, tablet eller smartphone. Få hjælp til konkrete problemer eller inspiration til at komme i gang. Du behøver ikke at bestille tid, men kan bare møde op med eller uden maskine. Så vil vi forsøge at hjælpe dig videre.

It-cafe afholdes på biblioteket. På bibliotekernes og vores hjemmeside ældresagen.dk/rudersdal kan du se aktuelle datoer. Du kan også kontakte vores kontor på 30 34 38 24 hver tirsdag kl. 10-12.

It-hjælp i eget hjem

Har du et akut problem med din pc, tablet, Mac eller smartphone, kan du få gratis hjælp i dit eget hjem af en frivillig med it-erfaring. Kontakt vores vagttelefon, 20 45 00 68, mandag-onsdag kl. 10-16. It-hjælpen er lukket i juli og august.

Per T. Christensen, pert.christensen@gmail.com

Telefonkæden nord

Vi kan være din livline, hvis du er så uheldig at falde eller vågner låst til sengen. En daglig telefonopringning kan sikre, at et uheld bliver opdaget.

Du bliver ringet op hver morgen og skal selv ringe til den næste i kæden. Anette Kristensen, 40 75 23 81.

Tryghedsopkald syd

Bliv ringet op hver morgen af en frivillig, der ønsker dig godmorgen og dermed sikrer sig, at alt er i orden. Medlemskab er ikke nødvendigt, og du skal ikke deltage aktivt.

Vivie Ruff, 41 10 86 25.

Aktiviteter

Bridge nord

Onsdag kl. 13.20-17. Sted: Mantziusgården, Johan Mantziusvej 7, Birkerød, lokale 1.4/1.5. Meld dig som spiller eller substitut.

Bjørlie Flindt, 45 81 88 38, abflindt@email.dk

Pris: 150 kr. i årligt.

Bridge syd

Torsdag kl. 13-17.

Sted: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, lokale 206. Meld dig som spiller eller som substitut.

Steen Kofoed, 40 14 55 75, ellebuen@mail.dk

Pris: 150 kr. årligt.

Filmgruppen

Torsdag kl. 9.30-12.

Sted: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B.

Vi går i biografen sammen og mødes på Kulturcentret i Gl. Holte.

Vi begynder med en kop kaffe, og så diskuterer vi en række film vedrørende et tema.

Jørgen Taagholt, 45 80 04 21, jt@arktisk.dk

Videogruppen i Rudersdal

2. tirsdag i måneden kl. 10-12.

Dog ikke juni-august.

Sted: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B.

Vi hjælper hinanden med optagelse og redigering samt drøfter igangværende projekter.

Jesper M. Borch, 21 20 13 82.

Lis Hansen, 40 29 73 07.

Ælfi - fiskeklubben

Torsdag i ulige uger kl. 14-16. Sted: Skovlyskolen, kælderen. Indgang på nordsiden fra p-pladsen, gennem lågen.

Klubben arrangerer fisketure til både hav-, sø- og kystfiskeri. Små fisketure aftales indbyrdes mellem medlemmerne, som regel med kort varsel.

Vi lægger stor vægt på kammeratligt samvær. Bjarne Jensen, 21 71 95 70. Pris: 100 pr. sæson.

Sprog og litteratur

Fransk

Mandag i lige uger kl. 12.30-14.30.

Sted: Mantziusgården, Johan Mantziusvej 7, Birkerød, lokale 1.1. Hold dit franske ved lige: Øvelser, samtale, læsning af franske tekster m.m. Benny Jørgensen, 45 81 26 67.

Konversationsengelsk ≤

Tirsdag kl. 14-15.30.

Sted: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, lokale 215. For dem, der gerne vil holde det engelske ved lige på en hyggelig måde.

Steve Pickering, 40 86 41 13, sp@spconsult.dk

Litteraturkreds nord 2 2. torsdag i måneden kl. 10.30-12.30.

Sted: Mantziusgården, Johan Mantziusvej 7 A, Birkerød, lokale 1.1. Birgit Saaby, 20 74 77 30, birgitogkristian@gmail.com

Litteraturkreds nord 3 2. mandag i måneden kl. 14-16.

Sted: Mantziusgården, Johan Mantziusvej 7 A, Birkerød, lokale 1.5. Er du glad for at læse bøger, er dette måske noget for dig. Vil du vide mere, så kontakt Lis Kanstrup, 51 77 05 58, liskanstrup@live.dk

Litteraturkreds syd 1 ≤ 3. onsdag i måneden kl. 13.30-15.30.

Sted: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, lokale 209. Kirsten Lindemann, 20 84 61 60, kirstenlindemann83@ gmail.com

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 25

Litteraturkreds syd 2

2. onsdag i måneden kl. 13.30-15.30.

Sted: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, lokale 215.

Lis Kanstrup, 51 77 05 58, liskanstrup@live.dk

Motion

Badminton

• Tirsdag kl. 9-12 og kl. 20.30-22.

• Onsdag kl. 12-14.

Sted: Rundforbi Idrætshal, Egebækvej 118-120, Nærum. For tiden spiller

70 medlemmer badminton i dag- og aftentimerne. Hovedparten er motionsspillere, men mere øvede deltager også. Vi spiller på faste hold med fast tildelte spilletider.

Jørgen Manique, 24 79 31 78, jm16461@gmail.com

Petanque

Mandag-torsdag kl. 10-12.

Sted: Bagsiden af Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, Holte. Det franske kuglespil er sjovt og socialt, og det kan spilles af alle, uanset alder og kondition.

Søs Parish, 40 30 47 41, jacobinaparish@hotmail.com

Stavgang nord

Mandag kl. 10-11.

Sted: Ud for Nyt Syn på Vasevej 109, Birkerød.

Vi går ca. fem kilometer i moderat tempo.

Grethe Munster, 20 11 02 14.

Stavgang syd

Mandag og torsdag kl. 10-11.30.

Sted: Skodsborg Station, vestsiden.

Vi går i lokalområdet uanset vejret, og vi er tre grupper, der går på henholdsvis 2, 3,5 og 7 kilometer. Alle er velkomne.

2 km: Jette Bergmann, 26 20 57 28.

3,5 km: Bjarne HertzJørgensen, 40 11 59 37. 7 km: Lotte Lygum, 26 66 03 62.

Stavgangsgruppen

Torsdag kl. 10-11.30.

Sted: Aftales fra gang til gang Bodil Pii Zeuthen, 29 61 32 56, galerie@galeriezeuthen.dk

Vandretur fra Skodsborg Tirsdag kl. 10.30-12.

Sted: Vestsiden af Skodsborg Station. Vi går uden stave, og du kan vælge en tur på halvanden time eller en kortere tur

på cirka en time i moderat tempo, uanset vejret. Bare kom.

Lars Max Nielsen, 40 15 09 30.

Vandreture

1. og 3. tirsdag i måneden kl. 10-12.30, dog ikke i juli. Sted: Se under den aktuelle tur.

Er du glad for naturen og for at se nye steder?

Turene er på 7-9 kilometer, og vi går i et tempo, så alle kan være med. Tag fodtøj på, som er egnet til stier og græs. Læs mere på www.aeldresagen.dk/ rudersdal under ”Arrangementer/ Motion.”

Lisbeth Jeppesen, 40 84 63 19, 61 50 21 24.

Holder din aktivitet sommerferie?

Undgå at gå forgæves. Er du usikker på, om din litteraturkreds, din vandretur, dit sproghold, din sport eller noget helt femte har lukket i sommermånederne, så ring eller skriv til aktivitetens kontaktperson, eller tjek op på din lokalafdelings hjemmeside.

Nye bestyrelsesmedlemmer lokalt?

Ved redaktionens slutning havde der endnu ikke været afholdt årsmøder i de 19 lokalafdelinger i vores område. Er du interesseret i at vide, om der er kommet nye frivillige på de forskellige poster i lokalbestyrelsen, kan du henvende dig på kontoret i din lokalafdeling eller finde oplysningerne på hjemmesiden.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 26 DET SKER LOKALT APRIL 2024
Foto: John Hansen

Goddag, det er Ældretelefonen, hvordan kan jeg hjælpe dig?

Vi har alle brug for nogen at tale med om det, der fylder i vores liv.

Nogle har venner og familie, de kan tale med, andre af os har ikke. Det er heller ikke altid, vi kan dele vores tanker med dem tæt på. Det kan være for sårbart – eller fordi vi er nervøse for at bekymre eller belemre dem.

På Ældretelefonens nye samtalelinje kan du ringe anonymt med lige det, der fylder og er svært for dig, stort som småt. Det kan være følelsen af ensomhed, din pårørendes sygdom, døden og meget, meget mere.

I den anden ende af røret vil du møde et menneske, der har tid og ro til at tale med dig – en der lytter, er nærværende og nysgerrig på, hvad du har på hjerte og brug for.

Telefonlinjen åbner den 3. juni 2024.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 27
mere om Ældretelefonen på www.aeldresagen.dk/aeldretelefonen
Læs

Flere skæve aktiviteter i støbeskeen

3D-printværkstedet i Hørsholm er kommet godt fra start

Tekst og fotos: Marianne Tinggaard

”Det er et rigtig fint og moderne tilbud, og man kan få hjælp her på værkstedet. Jeg vil gerne selv kunne lave den manglende legoklods fra min nu voksne søns kasse med Lego Bionicle. Der er nemlig et barnebarn på vej,” fortæller en bruger.

En anden bruger er i gang på den bærbare med et program, der skal udvikle en præsentationsplade til smykker, og en tredje har allerede fremstillet en afstandsholder til sin skraldespand.

Fra plastictråd til dimser

Øyvind Brandt er initiativtager til 3D-printværkstedet i Sophies Hus i regi af Ældre Sagen Hørsholm, og han er også selv til stede hver anden mandag kl. 15-17.

”Jeg købte en 3D-printer sidste forår, og det skyldes en anden interesse. Jeg er nemlig medlem af Modeljernbaneklubben i Helsingør, og i øjeblikket er vi ved at bygge en model af Helsingør Station. I den sammenhæng er det vældig smart at kunne arbejde med 3D-print,” siger han og viser et eksempel på bittesmå fortovsfliser til dette projekt.

”Det er spændende at arbejde med 3D, og jeg tænkte, at det kunne være et nyt tilbud fra Ældre Sagen her i Hørsholm. Jeg kontaktede Ældre Sagen i Billund, der har kørt den slags i et års tid, fik nogle nyttige tips og forelagde ideen for bestyrelsen her i lokalafdelingen. Forslaget blev godkendt, og vi fik endda penge til indkøb af to 3D-printere.”

Gratis designprogrammer

”Næste skridt var en præsentation af, hvad 3D-print egentlig er for noget, og jeg holdt et introkursus sidste efterår for at lodde stemningen. Interessen var der, og vi etablerede derfor et værksted allerede i slutningen af november,” forklarer Øyvind Brandt og tilføjer:

”Vi er en 9-10 stykker hver gang, og ideen er, at vi hjælper hinanden og lader snakken gå. Der er mange informationer på nettet om 3D-print generelt og om de forskellige materialer, som man kan printe med. Der er også mange gratis designprogrammer, ligesom man kan søge ”opskrifter” på forskellige emner, hvis man ikke selv har en ide til en ny dims.

Den eneste ulempe for arbejdet her på værkstedet er, at det tager tid med printningen, da det handler om en plastiktråd, som bygger modellen op lag for lag. Vi oplever da også, at flere selv køber en printer.

Tiden her bliver så brugt til design og samvær, mens der bliver printet ud derhjemme.”

Kræver ikke de store it-kundskaber Formanden for Ældre Sagen i Hørsholm, Peter Brandi, er også bruger af værkstedet, der i øvrigt har en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

”Øyvinds forslag var en kanon ide, som viser, at Ældre Sagen også er andet end de traditionelle arrangementer,” begynder Peter Brandi og fortsætter:

”Mange mennesker mangler små dimser, som ikke kan købes, og de har nu mulighed for at komme her og lave dem selv.

I øjeblikket tager vi 100 kr. pr. halvår for at komme i værkstedet, og brugerne betaler desuden 50 øre pr. gram af de emner, de producerer. Det er en billig hobby i udgangspunktet.

Naturligvis havde vi nogle opstartsudgifter, som vi fandt i budgettet. Vi skal nemlig se muligheder og have råd til at skyde ved siden af. Det gjorde vi dog ikke med dette værksted, der i virkeligheden drejer sig om både legetøj og hobby, og nye brugere vil få oplæring, ligesom der kommer nye instruktioner undervejs.”

Det skal være spændende

”Vi vil gerne give Ældre Sagens medlemmer blod på tanden til at fortsætte derhjemme og så komme her og få sparring, og jeg tror, at man skal prøve det for at se, om det er noget for en. Måske får vi også fremover mulighed for at oprette flere værkstedshold og afholde egentlige printerdage.

I Ældre Sagen Hørsholm har vi den målsætning, at vi hele tiden skal udvikle paletten af tilbud i en Pippi Langstrømpe-proces.

Hun sagde som bekendt: ’Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert’.

Ting skal være spændende,” slutter Peter Brandi entusiastisk.

Områderedaktør: Marianne Tinggaard 30 92 15 17 tinggaard.m@gmail.com

Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning | Design: vahle+nikolaisen Kørestolsadgang Teleslyngeanlæg SVANEMÆRKET Tryksag 5041 0004
aeldresagen.dk/arrangementer ligger alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Du kan få andre Det Sker Lokalt tilsendt, hvis du ringer til MedlemsService, 33 96 86 89, eller skriver til medlemsservice@aeldresagen.dk
Øyvind Brandt er kontaktpersonen til 3D-værkstedet, hvor deltagerne arbejder med designprogrammer, printerstyring og to 3D-printere, der benytter filament (plastik). De forskellige 3D-modeller designes i gratis softwareprogrammer for derefter at blive sendt til print - på samme måde som når man udskriver et dokument på papir. ”Med 3D-værkstedet kastede vi os ud i noget, som vi ikke vidste hvad var. Men med mange nye medlemmer skal vi turde tage chancer,” understreger Peter Brandi, formand for Ældre Sagen i Hørsholm.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.