Ældre Sagen DET SKER omr. 8B Sjælland

Page 1

ARRANGEMENTER 05.04. – 16.08. 2024

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

FAXE KOMMUNE

FAXE-RØNNEDE

Formand: Flemming

Christiansen, 56 71 31 35. Næstformand: Gitte Blume, 40 86 21 10.

Kasserer: Bodil Pedersen, 61 35 57 71.

Kontor

Onsdag kl. 10-11.

Sted: Æblehaven, Nygade 5, Faxe.

Tilmelding og betaling til programmets aktiviteter kan også ske uden for kontortid på 56 71 31 35.

Betaling til Nordea, reg.nr. 2320 kontonr. 0751928386.

Tilmelding er først gyldig, når beløbet er indbetalt.

Lejre Gundsø Hvalsø

Bramsnæs

LEJRE

Solrød Ramsø Roskilde

Haslev Skovbo Greve Køge Vallø

Faxe-Rønnede

Foreningen holder lukket fra 14. juni til 7. august.

Bisidder

Få en bisidder med ved møder med det offentlige. Bjørn Birkedal, 20 44 70 79, 32 22 32 22, BB@Kontiki.dk

Tryghedsopkald

Ønsker du et morgenopkald? Alice Dam, 56 39 82 15.

Birte Petersen, 56 72 51 26.

Billard

Mandag-torsdag kl. 9.30-12.

Sted: Faxe Billardklub, den gamle sportshal i kælderen, Præstøvej.

Christian Pedersen, 24 63 59 90.

Peter Rasmussen, 24 63 71 57.

Store Heddinge

FRA I ÅR UDKOMMER DET SKER LOKALT 5 GANGE – JUNIBLADET UDGÅR

Bowling

Onsdag kl. 14-15. Bowlingcentret, Lysholm Alle, Haslev. Det er ikke kun sjovt. Det er også en sport, der både kan give sved på panden og et godt grin. Ved afbud, send sms til Jens Kristian Christensen, 50 10 73 40.

Hjælp til it

• Hjælp til pc: Antonio Caldara, 71 89 23 46, mandag-fredag kl. 12-14.

• Hjælp til Mac, iPad og iPhone: Tove Andersen, 20 12 71 28, mandag-fredag kl. 12-14.

• Hjælp til tv-problemer: Tue Aagaard Borch, 31 78 57 73.

FAXE STEVNS GREVE
SOLRØD ROSKILDE KØGE
APRIL 2024 Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 8B
SJÆLLAND OMRÅDE 8B

Motion

Alle dage kl. 9-15.

Sted: Fit og Sund, Hovbygade 1, Faxe.

Lis Bille, 61 66 19 47.

Pris: 169 kr. månedligtgælder ikke for holdtræning.

Naturvandring

Tirsdag i lige uger kl. 13.

Sted: Vi kører eller går fra Æblehavens p-plads.

Vi søger en eller to, der vil være med til at planlægge turene.

Flemming Christiansen, 56 71 31 35.

Petanque

Torsdag kl. 9.30-11.30.

Sted: Bavneskolen, Bavnestræde 36, Dalby.

Vi holder 2-3 stævner om året, hvor vi inviterer andre klubber, og vi tager også ud. Har du lyst til at være en del af det sociale spil på banerne, så mød op.

Jens Hansen, 26 15 32 46.

Spis sammen

1. torsdag i måneden kl. 12. Sted Bowlingcentret, Lysholm Alle 2, Haslev. Husk tilmelding på 56 31 34 34.

For evt. spørgsmål:

Flemming Christiansen, 56 71 31 35.

Strikkecafe

Fredag kl. 12.30-15.30.

Sted: Æblehaven, Nygade 5, Faxe.

Kom og strik med, det er gratis.

Lis Bille, 61 66 19 47.

Program

Vores nye program

udkommer ca. 1. juni og kan findes på Æblehaven og Dalgården, i SuperBrugsen i Dalby, Faxe Ladeplads og Karise samt hos Meny i Faxe og Rønnede.

Efter forespørgsel kan det kan også sendes på mail. Flemming Christiansen, sandagervej44@engvald.dk

Formand og socialhumanitært: Yvonne Wiese, 22 34 99 62, yhwiese@gmail.com

Næstformand: Jan-Ulrich Jørgensen, 24 76 94 39, 25.janulrich@gmail.com It, Det Sker-lokalredaktør og webmaster: Peter Fabian, 51 21 75 44, kl. 16-17.

Hjemmeside

Den lokale hjemmeside: www.aeldresagen.dk/Haslev

Bemærk

Oplysninger om ture og underholdning offentliggøres i Haslev Posten og på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/Haslev Årsprogrammet kan fås på Haslev Bibliotek, Haslev Apotek og på hjemmesiden.

Besøgsven

Vil du have besøg af og til?

En besøgsven er en frivillig, der kommer til en kop kaffe og en sludder - eller måske en gåtur.

Besøgsvennen kommer som oftest på besøg en gang om ugen.

Hanne Keller, 29 46 02 16.

Få en hjælpende hånd

En praktisk hjælp til ældre, der fx opsætter røgalarmer, skifter elpærer, hænger billeder op, flytter mindre møbler, slår søm i, fikser problemer med skabe, skuffer og andre mindre opgaver på maks. en time. For alle i den gamle Haslev Kommune. Der betales kun for materialer.

Jan-Ulrich Jørgensen, 24 76 94 39.

Jan Torp Christensen, 26 15 76 35.

Detlef Otto, 40 60 49 50.

Pc-hjælp i hjemmet

En it-hjælper kommer på besøg ved småproblemer på din computer, fx hjælp til at oprette MitID, netbank eller e-Boks.

Henrik P Nielsen, 23 35 88 96, efter kl. 18.30 eller Peter Fabian, 51 21 75 44, kl. 16-17.

Tryghedsopkald

En aftale med en tryghedsopkalder giver dig ro i sindet. Du bliver ringet op hver morgen af en frivillig, der ønsker dig godmorgen. Hvis du ikke svarer, undersøger den frivillige årsagen og tilkalder om nødvendigt hjælp.

Yvonne Læbel, 20 68 96 30.

Billard

• Mandag kl. 13.30-16.

• Tirsdag kl. 13.30-16.

• Onsdag kl. 13.30-16.

• Torsdag kl. 13.30-16. Sted: Nordskovskolens kælder ved siden af kegleog bordtennisklubberne. Kom og spil billard. Få en gratis prøvetime. Kun lukket i jule- og sommerferie.

Erik B. Jensen, 22 72 84 87.

Bowling

Tirsdag kl. 10-12.

Sted: Haslev Bowlingcenter, Lysholm Allé 2, Haslev. Spillet foregår i hyggeligt selskab, og der kan være 4-6 personer pr. bane.

Vil du være med?

Jan-Ulrich Jørgensen, 24 76 94 39. Pris: 120 kr. pr. bane pr. time.

Fitness

• Fit&Sund.

Alle dage kl. 5-23.

Sted: Grønlandsgade 3 C, Haslev, 56 76 73 66. Medlemspris: Fra ca. 249 kr. månedligt (alt efter betalingsmetode) direkte til Fit&Sund.

• Loop.

Alle dage kl. 5-22. Sted: Grønlandsgade 1-3, 41 74 62 13.

Medlemspris: Fra ca. 209 kr. månedligt (alt efter betalingsmetode) direkte til Loop. Se hjemmesiden. Conni Ruth Christrup, 26 42 61 47.

Petanque

Tirsdag kl. 9.30-11.30.

Sted: Stadionvej 10, på boldbanerne mellem HaslevHallerne og fodboldklubben. Kan du lide kombinationen af kugler, frisk luft, motion og godt kammeratskab, så kom og prøv petanque. Vi spiller fra april til og med september.

Hans Jürgen Jepsen, 20 31 53 16.

Socialt samvær

Torsdag kl. 13.30-16.

Frem til april.

Sted: Biblioteket, mødesal 2. Holder du af hygge i rolige omgivelser, hvor der også er sang og kortspil?

Lokalet er stort, så der er plads til mange.

Karen Hansen-Schwartz, 30 20 98 48.

Stavgang

Tirsdag kl. 13.15-14.30.

Sted: HFC’s klubhus, Stadionvej 10, Haslev. Lær at gå på den rigtige måde.

Vi går i flere hold på ture af varierende længde og i forskellige tempi.

Alle kan deltage, også dem, der er dårligt gående. Vi går altid med en instruktør samt ekstra instruktør til nye deltagere.

Stave kan lånes.

Bare mød op, eller ring til Inga Pedersen, 20 46 15 28.

Traveture

Onsdag kl. 10-12.

Mødested: Sofiendalsskolens p-plads.

Holder du af at færdes ude i naturen året rundt, så gå med på vores ugentlige traveturehver uge foregår et nyt sted. Vi kører ud til skov og strand går en tur på ca. fem km.

Vi er hjemme igen ca. kl. 12. Erik Kristiansen, 24 60 61 56.

Formand og ældrepolitik: May Grandahl, 24 81 86 60, mandagonsdag kl. 10-14, 570MAG@ aeldresagen-post.dk

Socialhumanitært: Viola Kristiansen, 29 10 24 58, S-H@senior-i-greve.dk

Aktivitetsleder: Kurt Pedersen, 25 72 45 78.

Kontor

Arenaskolen, Gersager Alle 1, 23 81 18 70, onsdag kl. 13-14.45, greve@aeldresagen-post.dk

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 2 DET SKER LOKALT APRIL 2024
GREVE GREVE KOMMUNE HASLEV

Lukket på udflugtsdage og i skolens ferier. Uden for kontortid kan der indtales en besked på svareren, der aflyttes lejlighedsvis.

Hjemmeside mv.

• www.aeldresagen.dk/greve Her kan du læse mere om aktuelle arrangementer og informationer.

• Rettelser, nyheder, nye kontaktpersoner eller telefonnumre til Det Sker og hjemmesiden indberettes på redaktor@senior-i-greve.dk

• Tilmeld dig det lokale nyhedsbrev på www.aeldresagen.dk/ nyt-fra-din-lokalafdelingtilmelding

Besøgstjenesten

Besøgs- og spisevenner.

Har du tid tilovers? Savner du kontakt med andre mennesker i hverdagen?

Meld dig med det, du har lyst til at bidrage med som frivillig.

Tavshedspligt!

Gurli Dam, 29 11 72 52, besogsven@senior-i-greve.dk

Bisidder

Har du brug for at en uvildig person, en bisidder, deltager i møder med en offentlig myndighed eller anden instans? Tavshedspligt!

Inge Lise Høyer, 29 10 56 64, vejledning@senior-i-greve.dk

Hjælpende hænder

Få hjælp til fx at hænge billeder op, opsætte røgalarm, flytte mindre møbler, rense filter i vandhanen, småreparationer på tøj mv. af maks. en times varighed.

Viola Kristiansen, 29 11 25 63, rapido@devildog.dk

Spiseven

Hjemmeboende ældre i kommunen kan få en spiseven.

At spise sammen giver større appetit og mindre ensomhed.

Vil du være spiseven eller -vært?

Gurli Dam, 29 11 72 52, besogsven@senior-i-greve.dk

Tryghedsopkald

Få et morgenring, hvor vi gratis ringer til dig, der har brug for trygheden ved at modtage et kort, dagligt opkald kl. 8.30-9.

Viola Kristiansen, 29 10 69 38, morgenring@ senior-i-greve.dk

Aktiviteter

Billard ≤

• Mandag kl. 10-12.

• Torsdag kl. 10-12.

Sted: Videncenter Greve, Hundige Alle 11, Hundige. Kurt Månsson, 51 55 46 92.

Bridge ≤

• Mandag kl. 13-ca. 17. Brian Koch, 81 71 18 38.

• Torsdag kl. 13-16.45. Niels Vestergaard, 20 92 93 63, niels88.vestergaard@ gmail.com

Sted: Aktivitetshuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, Greve.

Demensvenlig hyggecafe I

• Mandag 8. april kl. 10-13.

• Mandag 6. maj kl. 10-13.

Sted: Greve Borgerhuse, Greveager 9, Greve. Hyggeligt samvær for demensramte og pårørende. Er du ensom, er du også velkommen.

Vi giver en kop kaffe, te og lidt godt til ganen, alt imens snakken går. Birgitte Bavnhøj, 40 40 28 09. Ingen tilmelding.

Demensvenlig hyggecafe II

• Mandag 8. april kl. 10-13.

• Mandag 6. maj kl. 10-13. Sted: Beboerhuset i Thors Kvarter, Thors kvarter 62, Hundige. Hyggeligt samvær for enlige og demensramte. Er du ensom, er du også velkommen.

Vi giver en kop kaffe, te og lidt godt til ganen, alt imens snakken går. Ingen tilmelding.

Gurli Mangor og Bente Henschel, 29 10 92 88.

It-cafeer ≤

• Tirsdag kl. 10-12.

• Torsdag kl. 13-15.

Sted: Greve Borgerhus, Greveager 9.

• Mandag kl. 13-15.

Sted: Langagergaard, Karlslunde Parkvej 27-35.

• Mandag kl. 13-15.

Sted: Tune Bibliotek, Tune Center.

Lukket i skolens ferier. Vi hjælper dig gratis med at løse opgaver med pc, tablets og smartphones.

Medbring gerne egen pc. Bare kom.

Peter Vinther, 42 50 45 56.

It-hjælp hjemme

Har du problemer med din pc, og kan du ikke komme til it-cafeen, så kommer vi gratis hjem til dig og hjælper. It-koordinator: Claudius Jensen, 29 11 59 55, mandag-onsdag kl. 10-14, epost.mit@gmail.com

Jazz-sammenspil ≤ Fredag kl. 9.30-12. Sted: Pedelboligen, Strandskolen, Kongens Enge 40, Karlslunde. The Old Swingers - en sammenspilsgruppe for jazz- og swinginteresserede, der vil spille sammen med andre i en hyggelig, afslappet atmosfære på lige betingelser. Der er intet krav om niveau. Keld Jørgensen, 42 72 87 12, engparken46@hotmail.com

Madlavning ≤

• For Grever. Mandag i lige uger kl. 16-20. Sted: Arenaskolen, Gersager Alle 1. Jens Sørensen, 40 30 47 33.

• I Tune.

Mandag i ulige uger kl. 16-19.30.

Sted: Tune Skole, Skolegade 10.

Per Birch, 23 40 83 60. Synes du også, det er sjovere og mere inspirerende at lave mad sammen med andre mænd i stedet for at stå alene i eget køkken? Så kom og hyg dig.

Patchwork ≤

Mandag i ulige uger kl. 14-17. Sted: Greve Borgerhus. Patchwork er en dejlig hobby. Vi syr alt fra små flag til store tæpper, imens vi snakker, inspirerer hinanden og hygger os. Venteliste.

Jonna Rasmussen, 21 64 10 36, jonna_rasmussen@live.dk

Præmiewhist i Tune ≤ Mandag i ulige uger kl. 18.30-22.

Sted: Tune Pensionistcenter, Nørregade 6.

Erik Rasmussen, 25 78 42 26. Pris: 40 kr. pr. gang til præmier.

Reparationscafe ≤

• Tirsdag i lige uger kl. 10-12. Sted: Greve Borgerhus, Greveager 9.

• 1. lørdag i måneden kl. 10-12.

Sted: Greve Miljø Center, Ventrupparken 16. Her gives nyt liv til dine gamle og brugte ting.

Hjælp både din egen pengepung og klimaet ved at genbruge.

Ingebritt van der Poel, 53 86 16 60.

Seniormusikanterne ≤ Onsdag kl. 9.30-13.

Sted: Pedelboligen, Strandskolen, Kongens Enge 40, Karlslunde. Vi spiller både rock-, popog populærmusik mv. fra 1950-1960’erne.

Kendskab til noder (becifring) er en fordel, men ingen betingelse.

Frank Friis-Pedersen, 46 13 91 19, 40 30 46 07.

Spise sammen - ude

Torsdag 18. april kl. 12.30. Tilmelding og betaling senest 11. april kl. 10. Sted: Cafe Ask, Digehuset 9, Greve. Bus 224, 225 og 400S kører lige til døren.

Tilmelding og betaling via hjemmesiden!

Gurli Dam, 29 11 72 52. Pris: 50 kr. for dagens ret og kaffe.

Dagens dessert +20 kr.

Træ- og metalsløjd ≤ Torsdag kl. 15-18. Her hjælper vi hinanden med at løse forskellige træ- og metalopgaver til hus og have. Mand eller kvinde - alle er velkomne.

Medbring egne materialer. Tom Ferslev Jakobsen, 23 69 91 60.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 3

Tune - onsdagscafe ≤

Onsdag kl. 10-13.

Sted: Tune Borgerhus, Lundegårdshegnet 15.

Først kaffe og brød.

Herefter bliver der syet, strikket, klippet og klistret og spillet dart m.m.

Lene Hansen, 20 70 90 46.

Pris: 25 kr. inkl. kaffe og brød.

Underholdningsorkestret ≤

Fredag kl. 14-16.

Sted: Arenaskolen, Gersager Alle 1.

Ældre Sagen Greves

Orkester samler

amatørmusikere for at spille let underholdningsmusik fra perioden 1950-1990.

Leif Kastberg, 42 74 37 04.

Motion

Badminton for seniorer

Torsdag kl. 12-14.

Sted: Grevehallen, Opvisningshallen, Lillevangsvej 88.

Jytte Bahr, 22 78 46 56, jyttebahr@gmail.com

Telefonisk tilmelding nødvendig.

www.seniorbadminton.dk

Duocykling

Maj-slut august.

Bor du på plejehjem, og synes du, det er dejligt at cykle og få vind i håret?

Så kan du cykle en times tid med en frivillig.

I træder begge i pedalerne af lyst og evne, godt hjulpet af en elmotor.

Ole Petersen, 24 90 20 68.

Golf - Senior Plus

Hele ugen kl. 10-15.

Sted: Greve Golfklub, Karlslunde Centervej 45, Karlslunde.

Infomøde mandag kl. 12.30  i klubhuset.

Golf kan spilles alle dage i de lyse timer!

Frede Kruse-Christiansen, 40 28 08 64.

Gymnastik

Fredag kl. 11-12.

Omklædning fra kl. 10.45.

Sted: Hundigehallen, Hundige Allé 11, Greve. Ingebritt van der Poel, 53 86 16 60, ipogreve@gmail.com

Loop Fitness

Alle dage kl. 5-22.

Sted: Loop, Håndværkerbyen 36, Greve. Cirkeltræning, hvor du starter på en vilkårlig ledig maskine, hvorefter du automatisk guides rundt.

Laila Månsson, 20 78 46 92. Medlemspris: 219 kr. + 10 kr. i administrationsgebyr.

Petanque

• Tirsdag kl. 11-14. Britta Bøgemose Hansen, 21 27 93 38.

• Onsdag kl. 10-12.

Carl Erik Serritzlew, 23 26 74 81.

• Torsdag kl. 11-14. Kathrine Andersen, 24 49 68 72.

• Torsdag kl. 14-17. Thorkild Knudsen, 20 40 48 45.

Sted: Bag Greve Borgerhus. Koordinator: Peter DamJohansen, 27 23 65 68, pda@tunenet.dk

Stavgang

Tirsdag kl. 11-12.

• Lige uger: Sted: GIC, Opvisningshallen - ved indgangen.

• Ulige uger: Sted: Mosede Fortet, p-pladsens sydlige ende ved cykelstativerne. Hele året.

Kirsten (Sus) Thomsen, 28 56 02 11.

Arrangementer og ture

Tilmelding og kontakt ≤ ≥ Onsdag kl. 15-17. Sted: Arenaskolens kantine, Gersager Alle 1. Vi bruger nu onlinetilmelding og -betaling til alle arrangementer via www.aeldresagen.dk/ greve

• Find arrangementet under ”Arrangementer og aktiviteter”, hvornår der åbnes for tilmelding og betaling.

• Ved onlinetilmelding og -billetkøb sker betalingen med Dankort eller MobilePay.

• For hjælp til elektronisk tilmelding: Ring 23 81 18 70, når tilmeldingen starter.

Kontoret og kantinen er lukket på udflugtsdage og i skolens ferier. Husk medlemskort til arrangementet. Kurt Pedersen, 25 72 45 78. Der kan købes øl, vand og vin.

Superbanko

Onsdag 1. maj.

Tilmelding senest 29. april kl. 16.

Tilmelding via hjemmesiden.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage og tre plader - seks plader 80 kr.

Betales på dagen.

Socialt samvær

Onsdag 10. april.

Hyldest til John Mogensen. John Mogensen Live leverer en respektfuld hyldest til folkekunstneren.

Ud over syng med-garanti fortæller forsanger Brian Arnold også en masse anekdoter om John Mogensens sange og hektiske op- og nedture i livet.

Tilmelding og betaling via hjemmesiden senest 8. april kl. 16.

Pris: 90 kr. inkl. smørrebrød.

Foredrag

Onsdag 17. april.

Simi Jan: Verdens brændpunkter.

Et medrivende foredrag fortalt med liv og sjæl af en kvinde, der brænder for sit arbejde.

Under foredraget giver hun et helt enestående indblik i livet som korrespondent i nogle af de farligste områder i verden, og hvordan det er at rapportere derfra.

Tilmelding og betaling via hjemmesiden senest 15. april kl. 16.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage. Socialt samvær Onsdag 24. april.

Finn Bendixen: Et liv med dans og showbiz.

Finns egen fortælling om dansens historie - da tango forargede borgerskabet i København, om swingpjatternes optakt til jitterbug og jive, hvordan twist og beat brød med dansefatningen, og om

dengang Travolta fyldte danseskolerne.

Tilmelding og betaling via hjemmesiden senest 22. april kl. 16.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Udflugt

Onsdag 8. maj.

Sted: Egen transport. Vi mødes over for Carlsberg S-togstation kl. 10.45. Vi tager på en forårstur til Carlsberg Byen, hvor vi hører om bryggeriet fra 1847 og frem. En historie om to bryggerfamilier, Jacobsen i ven- og fjendskab og om den nye Carlsberg By.

Turen tager ca. 1,5 time og slutter ved Elefantporten. Efterfølgende er der smørrebrød i Bjælkehuset. Tilmelding og betaling via hjemmesiden senest 6. maj kl. 16.

Pris: 225 kr. pr. person, inkl. en genstand eller en vand.

Socialt samvær

Onsdag 15. maj.

Sweepy Swing - et band med syv spilleglade musikere og en charmerende sangerinde. Bandet har et bredt repertoire med swing- og popmelodier fra ind- og udland samt latinamerikanske rytmer, man ikke kan sidde stille til. Tilmelding og betaling via hjemmesiden senest 13. maj kl. 16.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Foredrag

Onsdag 22. maj

Et liv i Kina ved Henrik Bjørn. Hvordan kunne det lade sig gøre at arbejde i det vestlige Kina gennem ni år med et så sensitivt emne som tibetansk kultur? Og hvordan er det at være dansk leder på et stort plejehjem i Shanghai og overføre de danske værdier til et helt anderledes kinesisk system?

Tilmelding og betaling via hjemmesiden senest 20. maj kl. 16.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Socialt samvær

Onsdag 29. maj.

Musikalsk underholdning ved Kim Schwartz.

Kim har et alsidigt repertoire, der, ud over egne hits som Køge Torv, Danmark mit sted, En engel som dig og Den gamle ostemand også

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 4 DET SKER LOKALT APRIL 2024

indeholder sange af Elvis, Otto Brandenburg, Poul Reichhardt, John Mogensen mv.

Tilmelding og betaling via hjemmesiden senest 27. maj kl. 16.

Pris: 90 kr. inkl. smørrebrød.

KØGE KOMMUNE

Formand: Jens Nyborg, 30 31 68 75.

Ældrepolitisk udvalg: Hanne Renholt, 20 11 98 60.

Kontor

Nørre Boulevard 31, Køge, 56 66 12 04. Mandag-torsdag kl. 14-16, fredag lukket.

Sommerferielukket fra 3. juni til og med 4. august. Lokalkom.koege@gmail.com MobilePay 529766. Reg.nr. 4424 kontonr. 3502106325.

Spørgsmål til udflugter og arrangementer sker ved henvendelse til kontoret og ikke til lokalbestyrelsen.

Hjemmeside

Få alle relevante oplysninger om Ældre Sagens aktiviteter i Køge på www.aeldresagen.dk/koege. Hjemmesiden skal generelt benyttes ved tilmelding og betaling.

Tilmelding

Hjemmesiden skal benyttes ved tilmelding og betaling for udflugter, arrangementer og aktiviteter, medmindre andet er anført.

Kontoret kan evt. hjælpe og tager også imod kontanter.

Ved tilmelding til udflugter og arrangementer skal medlemsnummer oplyses. Husk at opdatere dine oplysninger om mail og telefon, så vi kan kontakte dig ved evt. ændringer.

Facebook

Nu kan du også følge os på Facebook: www.facebook.com/ aeldresagenkoege

Besøgsvenner

Vi mangler besøgsvenner. Har du overskud og tid til at besøge et menneske, der vil have stor glæde af dit besøg? Besøgene sker typisk en gang om ugen, og vi har kurser, der ruster dig til opgaven. Der er en lang liste med personer, der ønsker besøg, så p.t. skriver vi ikke flere på venteliste.

Ring og hør nærmere hos Grethe Gorm Larsen, 56 65 03 37.

Sommerferielukket som kontoret.

Bisidder

Har du brug for en neutral og uvildig person til at støtte dig ved besøg hos læge, hospital eller anden offentlig myndighed eller ved besøg af kommunal visitator? Bisidderen har tavshedspligt.

Lone Palle, 20 32 92 26, alle hverdage kl. 10-16.

Hjælp til køb af elcykel

Står du for at skulle købe en elcykel eller overvejer du det, kan Gert hjælpe med:

• Indkøb:

Bedst til prisen, rækkevidde, motorplacering, kurve, gear, batteritype, bremser og sikkerhed.

• Kørsel:

Sikker betjening af cyklen samt påklædning. Gert Larsen, 25 56 19 74, Kommalarsen@gmail.com

Hænder, der hjælper Magter du ikke at skifte en pære, hænge et billede eller gardin op, flytte et møbel, sy knapper i eller andre mindre opgaver? Vi hjælper også med syopgaver på maskine. Kontoret, 56 66 12 04. Under kontorets sommerferielukning:

Lone Palle, 20 32 92 26. Jens Nyborg, 30 31 68 75. Mandag-torsdag kl. 10-16. Kun betaling for evt. materialer.

Nyhedsbrev på mail

Hold dig opdateret med, hvad der sker i Ældre Sagen i Køge - også mellem udgivelserne af Det Sker.

Tilmeld dig vores lokale nyhedsbrev på www.aeldresagen.dk/koege Nyhedsbrevet kommer som mail.

Pc-hjælp

Tirsdag og onsdag kl. 10-12. Sommerferielukket som kontoret.

Få hjælp i grundlæggende funktioner, opstart af ny computer, tablets eller smartphones, opsætning af internet og e-mails, ved problemer med pc, printer eller netværk mv.

Ring til Hans Hansen, 56 66 12 04, for aftale om et møde på kontoret eller et hjemmebesøg.

Skattevejledning

Den tidligere medarbejder i Skat vejleder om Skats tast selv-løsning, forskudsopgørelse, skattekort, håndværkerfradrag mv. samt om skatteudfordringer ved udenlandske ejendomme og pensioner, men ikke om dansk pensions- og aktiebeskatning eller om pensionsberegning, boligydelse mv.

Jørgen Kristiansen, 40 28 29 72, tirsdag og onsdag kl. 10-12, jorgenogvenla@outlook.dk Tavshedspligt er en selvfølge.

Sundhedsrådgivning

Sygeplejerske med 20 års erfaring i rådgivning om diabetes tilbyder vejledning om sundhed, kost og motion. Ring trygt om, hvad du har på hjerte!

Grethe Hansen, 56 66 26 29, gretheconnie@gmail.com Tavshedspligt og diskretion er en selvfølge.

Tryghedsopkald

Vi har et tilbud om et dagligt tryghedsopkald kl. 8-9. Det er rart at vide, at nogen ringer for at spørge, hvordan du har det.

Venteliste kan forekomme. Lisbeth Svenningsen, 41 61 61 83.

Aktiviteter

Bridge ≤ Tirsdag kl. 12.30-17.

Sted: Ældre Sagens lokale, Nørre Boulevard 31. Ring, hvis du ønsker at spille eller være substitut. Alf Olsen, 20 49 83 01. Cafe Smilet ≤ 1. torsdag i måneden kl. 14.30-16.

Sted: Boholte Kirkes menighedslokale, Boholtevej 93, Køge. Alle er velkomne i demenscafeen. Mød op sammen med en pårørende eller ven til hyggeligt samvær, snak, latter, kaffe, fællessang og evt. underholdning i samarbejde med Boholte Kirke og Køge Kommunes Demensteam.

Se hjemmesiden.

Tilmelding senest tirsdagen før og evt. afbud senest onsdagen før til Anne Majken Møller, 22 81 26 73.

Har du spørgsmål eller ideer, så kontakt demensansvarlig Conny Gertsen, 53 65 10 93. Der er kaffe og kage til 25 kr.

Fællesspisning ≤

Sidste torsdag i måneden kl. 17.30-21.

Sted: Nørre Boulevard 31, Køge.

God og traditionel dansk mad.

Tilmelding og betaling på hjemmesiden eller evt. kontoret, 56 66 12 04. Hanne Renholt, 20 11 98 60. Pris: Bedste pris fra leverandøren, ca. 90 kr.

Hyggeklub ≤

Mandag kl. 13.30-15.30. Sted: Ældre Sagens lokale, Nørre Boulevard 31. Kom og se, om det er noget for dig. Det koster ikke noget at prøve.

Du er også velkommen med gode ideer.

Lone Jørgensen, 20 35 27 94.

Mændenes madklub

Tirsdag kl. 17-20.

Sted: Ellemarkskolen, Gymnasievej 10, hjemkundskabslokalet. Vi mødes og laver god mad efter bedste evne, der er også lidt erfaring at trække på. Bagefter spiser vi vores kulinariske frembringelser.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 5
KØGE

Vi laver altid mad til rimelig pris, ingen ekstravagante retter uden aftale. Medbring selv drikkevarer. Ingen mødepligt, men bindende tilmelding fra gang til gang. Få ledige pladser.

Tilmelding til Jens Nyborg, 30 31 68 75, fm.koege.259@ aeldresagen.dk

Pris: Der afregnes for de faktiske omkostninger pr. gang.

Whist ≤

Torsdag kl. 13-17.

Sted: Ældre Sagens lokale, Nørre Boulevard 31.

Der er nu ledige pladser på whistholdet.

Anker Nielsen, 20 84 92 98, ankernielsen@mail.dk

Motion

Cykelmotion

Mandag kl. 13-16.

Sted: P-pladsen ved Køge Ås, Ølbyvej.

Kom med ud og se hele kommunen.

Vi cykler på almindelige cykler og i fri påklædning, ca. 15-30 km i ca. 2-3 timer.

Sæsonstart: 22. april.

Ingen tilmeldingbare mød op.

Hans Henning Hansen, 20 43 20 49.

Fitness og motionscenter

Alle ugens dage kl. 5-22.

Sted: Ravnsborghallen, Ravnsborgvej 3, Køge.

Ældre Sagen Køge har en rabataftale med Ravnsborghallens fitnessog motionscenter.

Centret tilbyder effektiv træning i en afslappet atmosfære, og der er omklædningsrum med wc og brus for begge køn.

Nærmere oplysninger: Mette Bjerre, 53 53 96 40.

Pris: 10 % rabat på de faste priser, fx tre måneder for 486 kr.

Gå tur

Tirsdag i lige uger kl. 10-11. Sted: For enden af Jernbanegade ved springvandet på Stationspladsen.

Vi går tur i al slags vejr, om det er sol, regn eller blæst. Ingen tilmelding, bare kom. Lisbeth Svenningsen, 41 61 61 83.

Kegleklub

• Onsdag kl. 14.30-17.

• Fredag kl. 14-17.

Sted: Ellemarkskolen. Køgepensionisternes Kegleklub. Kom og lær det sjove keglespil, der minder om bowling, men spilles med en kugle på ca. tre kilo og på en smallere bane.

Vi sætter stor pris på fællesskab og hygge, og vi afholder også udflugter og fællesspisning.

Ole Hansen, 28 11 72 30. Aksel Køster, 40 33 65 65.

Petanque

Tirsdag kl. 13-15.30.

Sted: Petanquebanen på Køge Stadion - bag tennisbanerne. Indgang fra Stensbjergvej eller p-pladsen ved Netto. Parkering mod tennisbanerne er gratis. Der spilles 2-3 spil, og petanquekugler kan lånes. Bagefter drikker vi vores medbragte kaffe og kage. Torben Bergenholtz, 20 56 90 44.

Stolegymnastik

Tirsdag kl. 12-13.

Sted: Fælleshuset, Stensbjerg Huse 28, Køge. Vi træner siddende og stående med elastikker og bolde.

Alle kan være med.

Der kan maks. være 25 på holdet - der er mange på ventelisten.

Hanne og Eva.

Hanne Pedersen, 22 62 81 57.

Arrangementer og ture

Gavnø Slotspark

Mandag 29. april kl. 9-16.30.

Sted: Busholdepladsen, Østre Banevej, Køge kl. 9 eller Ølby Station kl. 9.15.

Danmarks største og ældste tulipanfestival i den historiske slotspark på Gavnø. Flere tusinde tulipansorter i eventyrlige farvespil fremvises i en enestående palet af sorter, bede og sammensætninger. Også tid til frokost og kaffe. Ingen rundvisning.

Tilmelding senest 15. april på hjemmesiden eller kontoret, 56 66 12 04.

Lisbeth Svenningsen, 41 61 61 83.

Pris: 400 kr. inkl. frokost med en genstand samt kaffe og kage.

Fisketur

Onsdag 22. maj kl. 8-15. Sted: Vedbæk Havn, nordre mole.

Turen går fra Vedbæk Havn med M/S Jaws, Vi fisker efter fladfisk, så husk derfor børste- eller sandorm. Vi har reserveret 16 pladser. Tilmelding senest 8. maj på hjemmesiden eller til kontoret, 56 66 12 04. Jonny Jarndorf, 26 74 33 13. Pris: 190 kr.

SKOVBO

Formand og ældrepolitik: Irene Mikkelsen, 51 22 43 12. Næstformand og ældrepolitik: Jan Munk, 29 91 26 00.

Tilmelding og betaling Tilmeld dig til arrangementer, ture og rejser på www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/skovbo Eller ring kl. 10-12 på tilmeldingsdagene:

• Hvis dit telefonnummer har et ulige endetal: 92 43 48 59.

• Hvis dit telefonnummer har et lige endetal: 24 98 37 93.

Betaling via MobilePay 32434 eller til reg.nr. 3001 kontonr. 0013543372. For ture og rejser kan du også møde op i Aktivitetshuset, Møllevej 11, Borup.

Besøgsvenner i Skovbo Føler du dig ensom, og savner du kontakt med andre, kan vi tilbyde en besøgsven. Eller hvis du har tid og overskud til at besøge et menneske, der vil have stor glæde af dit besøg, så meld dig som besøgsven. Vi sørger for kursus. Nanna Christensen, 51 25 32 91.

Handyman

Bor du i Skovbo lokalafdeling?

Har du brug for en hjælpende hånd, fx til at skifte elpærer, hænge billeder eller gardiner op, småoperationer på tøj, isyning af knapper eller andre mindre ting?

Anne Grethe Sjørup, 20 32 44 93.

Frank Rønn, 20 77 18 48.

Per Hermansen, 20 61 30 14. Arne Levinsen, 42 72 30 26.

Telefonstjernen

Vi ringer til dig hver morgen kl. 8-9 og hører, hvordan du har det.

Svarer du ikke, undersøger vi årsagen og tilkalder hjælp om nødvendigt.

Leder: Susanne Christensen, 40 52 20 91.

Bridge i Borup

Mandag kl. 13.30-ca. 17.30. Sted: Aktivitetshuset, Møllevej 11, Borup.

Har du brug for at udfordre dine hjerneceller, er bridge et godt bud. Vi står parate til at modtage dig og bringe dig ind i et hyggeligt fællesskab. Det er bedst, hvis du har en makker, du vil spille sammen med, men ellers finder vi ud af det.

Anne Bengtsen, 22 96 01 98. Grethe Clausen, 61 18 79 95.

Frimærker i Borup ≤

Tirsdag kl. 19-21.

Sted: Aktivitetshuset, Møllevej 11, Borup.

I samarbejde med Skovbo Frimærkeklub mødes vi og hygger os med vores interesse.

Peder Adby, 29 24 01 61, peder.adby@hotmail.com

Gunnar Würts, gunnarmw@gmail.com

It-cafe i Ejby

Tirsdag kl. 13.30-15.30. Sted: Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby. Har du udfordringer med din bærbare pc, tablet, smartphone, iPhone eller mobiltelefon, så har du mulighed for at få hjælp. Du skal blot møde op. Torben Nielsen, 40 44 40 61.

It-cafe i Borup ≤ Mandag kl. 10-12.

Sted: Aktivitetshuset, it-cafeen bag Oasen, Møllevej 11, Borup. Få hjælp og vejledning til at få løst diverse udfordringer som fx installering af apps og programmer, sikkerhed på nettet, antivirusprogrammer og meget mere.

Jens Peter Jensen Møller, 40 52 80 83, it-cafeborup@outlook.dk

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 6 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Læsegruppe for mænd

Mandag kl. 10-11.30.

Sted: Aktivitetshuset, Møllevej 11, Borup.

Kom og vær med i et læsefælleskab for mænd på 60+. Er du for eksempel gået på pension og har mere tid til rådighed, og kan du lide at læse? Så er det måske noget for dig.

Anne Marie Due Sofiendal, 29 91 78 17.

Motionsvenner Stolegymnastik.

• Onsdag kl. 10-11.

Sted: Aktivitetshuset i Borup.

Lis Nina Hansen, 61 60 41 22.

• Tirsdag kl. 9-10.

Sted: Medborgerhuset i Ejby.

Inge Thorup, 81 61 87 61.

• Tirsdag kl. 14-15.

Sted: Ældrecentret i Bjæverskov.

Inga Søegaard, 22 35 95 55.

Rollatortræf i Ejby

Onsdag kl. 14-14.30.

Sted: Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19.

For gangbesværede og andre, der gerne vil være med, går vi, så længe vi kan gå.

Bagefter drikker vi kaffe og te i Medborgerhuset.

Gurli Andreasen, 26 70 11 23.

Claus Carlsen, 20 14 02 05. Pris: 15 kr.

Søndagscafe i Ejby ≤

Søndag i lige uger kl. 13-15.

Sted: Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Lille Skensved. Hyggeligt samvær og fællesspisning.

Frivillige fra Ældre Sagen sørger for kaffe og kage. Gurli Andreasen, 26 70 11 23.

Egon Toft, 56 82 08 82. Pris: 30 kr. ved arrangementet.

Søndagscafe i Bjæverskov

Søndag i lige uger kl. 13-15.

Sted: Sognegården, Ringstedvej 515. Hyggeligt samvær og fællesspisning.

Frivillige fra Ældre Sagen sørger for kaffe og kage.

Dorit Nielsen, 27 43 90 50. Pris: 30 kr. ved arrangementet.

Bustur til Sofiero ≤

Torsdag 23. maj kl. 8.15-19. Sted: Afgang: Bjæverskov ved OK-tanken kl. 8.15, Aktivitetshuset, Møllevej 11, Borup kl. 8.35, Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby kl. 8.55.

Vi besøger slottet med den imponerende blomsterpark lige uden for Helsingborg. Vi får rundvisning i parken og frokost samt kaffe i slottets restaurant. Turen er handicapvenlig.

Tilmelding online fra 25. april kl. 10 til 29. april kl. 18, ved fremmøde i Aktivitetshuset eller telefonisk 25. april, se ”Tilmelding og betaling”. Tilmeldingen er bindende efter 2. maj.

Dorit Nielsen, 27 43 90 50. Pris: 635 kr. alt inkl. men ekskl. drikkevarer, ikke-medlemmer 785 kr.

LEJRE KOMMUNE

BRAMSNÆS

Formand: Lillian Demescko, 20 14 27 26, tirsdag-torsdag kl. 9-10. peoli@mail.dk

Kasserer: Jytte Fritz, 40 43 99 47.

Besøgs- og demensvenner

Føler du dig ensom og savner kontakt med andre? Så kan vi tilbyde en besøgsven. Pårørende til demensramte har ofte brug for et par fritimer af og til - det kan vi også hjælpe med.

Vil du være besøgs- eller demensven, så ring. Du kommer på kursus. Lillian Demescko, 20 14 27 26.

Bendte Nielsen, 81 71 49 03.

Bisiddere og vejledere

Har du brug for, at en neutral person deltager i møder med offentlige myndigheder?

Skal du have udfyldt papirer, skrevet et brev, en mail eller lignende?

Tavshedspligt er en selvfølge. Bendte Nielsen, 81 71 49 03.

En hjælpende hånd

Har du svært ved at bukke dig?

Er du bange for at falde, eller har du svært ved at se?

Så kan selv små, praktiske gøremål føles som store problemer.

Flemming Jensen, 31 10 11 37.

Margit Tholstrup, 20 94 26 48.

Hjælp og arrangementer For tilbud fra lokalbestyrelsen Bramsnæs - se opslag på Østergaard, lokale opslag eller på

www.aeldresagen.dk/ bramsnæs

Tryghedsopkald

Hvis et dagligt telefonopkald kan gøre din hverdag mere tryg, så kan vi hjælpe dig. Inga Larsen, 46 40 02 67.

Gå sammen

Tirsdag kl. 10-12. Sted: Bramsnæsvighallen. Hvorfor gå tur alene, når man kan gå tur sammen med andre ældre?

Ingen tilmelding, bare kom - og gå med. Lillian Demescko, 20 14 27 26.

Tyskundervisning

Mandag kl. 9.30-11. Sted: Østergaard Aktivitetscenter, dart-lokalet. Tysk for øvede, hvor samtalen er det bærende for holdet. Emner som tysk kunst, musik og historie kan indgå som en naturlig del af pensum.

Tilmelding til underviser Nina Sahl, uddannet tysklærer, 42 40 52 20, ninisahl@gmail.com Pris: 30 kr.

Cafeeftermiddage

Torsdag 11. april kl. 14. Sted: Østergaard Aktivitetscenter, stuerne. Foredrag med Per Roed: Midtbanen, jernbanen gennem Kirke Hyllinge. Anny Romanow, 22 79 07 32. Pris: 50 kr. for kaffe, te og kage.

HVALSØ

Formand: Lise Hansen, 46 49 23 81, 26 46 55 02, ingelise.hanzen@ gmail.com

Ældrepolitisk kontaktperson: Inge Nielsen, 23 74 23 82, inkirni35@gmail.com

Generel information

Tilmelding til det lokale nyhedsbrev og løbende information om arrangementer og aktiviteter findes på www.aeldresagen.dk/hvalsø

Ændringer til Det Sker

Det Sker vil i fremtiden ikke udkomme i juni måned, men bliver i stedet slået sammen med april-nummeret, der til gengæld udvides.

Derfor anbefaler vi, du tilmelder dig nyhedsbrevet, så du er sikker på at modtage information om alle aktiviteter og arrangementer på www.aeldresagen.dk/hvalsoe

Betaling

Der er onlinetilmelding og -betaling for flere arrangementer.

For andre arrangementer modtager vi helst betaling via MobilePay eller bankoverførsel.

Husk at skrive i beskedfeltet, hvad betalingen drejer sig om.

Danske Bank, reg.nr. 3001 kontonr. 13123284, eller MobilePay 788661.

Besøgsvenner

Vil du som frivillig være med til at styrke og udvikle indsatsen over for ensomme og sårbare ældre, som måske er alene og ikke kan komme ud af egen bolig?

Du kan fx komme et par timer om ugen, hvor I kan gå tur, tage på indkøb eller lave andre aktiviteter.

Vil du yde en indsats?

Erna Merrald, 21 30 19 05.

Bisidder og vejleder

Alle har ret til en bisidder til mødet med en offentlig myndighed m.m. - et ekstra sæt ører ved mødet kan hjælpe dig med at forberede og følge op på mødet.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 7

Har du behov for vejledning, kan vores bisidder med tavshedspligt måske også hjælpe dig.

Bjarne Bang Christensen, 22 89 15 23, hverdage.

Hjælpende hånd

Har du brug for en ekstra hånd til ophængning af billede, gardin, skiftning elpære eller andre mindre ting af maks. en times varighed?

Hjælpen er for alle, også ikke-medlemmer.

Der betales kun for evt. materialer.

Johnny Sørensen, 50 56 10 66.

It-cafe

Få gratis hjælp til opstart, betjening og opdatering af pc, tablets, smartphone, iPads og iPhones, rådgivning omkring funktionalitet og anvendelse af MitID samt sikker færden på internettet.

Ring til vores it-hotline, 49 40 57 55.

It-hjælp i hjemmet

Hjælpen kan rekvireres i mindre omfang.

Ikke undervisning.

Ring til vores it-hotline, 49 40 57 55.

It - telefonisk pc-support

Få hjælp til din computer, tablet eller smartphone, internetforbindelse mv.

Ring til vores it-hotline, 49 40 57 55.

Erindringsbio

Udvalgte mandage kl. 10.30-11.30.

Næste gang 13. maj.

Sted: Hvalsø Bio.

Et gratis filmtilbud til mennesker med demens med ledsagende pårørende og hjælpere. Et lokalt samarbejde mellem Ældre Sagen, kommunen og Røde Kors.

Invitationer udsendes af kommunen eller kan fås via erindringsbio@hvalsoebio.dk Varny Hansen, 49 40 57 55.

Tur til Lolland 8. august kl. 8.309. august kl. 17.

Sted: Afgang fra Hvalsø Station, Tølløsevej kl. 8.30. Besøg på Stevns Experience og udstillingscentret i Rødbyhavn med

orientering om RødbyFemern-forbindelsen og sandwichfrokost undervejs. Sejltur til Femø med guidet bustur på øen og frokost på Femø Kro.

Overnatning med aftensmad og morgenmad på Hotel Søpark i Maribo.

Onlinetilmelding inden 1. maj.

Poul Hansen, 46 49 23 81, 26 46 80 69, poul.morten.hanzen@ gmail.com

Pris: 2.095 kr. ekskl. drikkevarer.

Opkræves af Mikkeltours. Tillæg for eneværelse 300 kr.

På tur i Odsherred

Tirsdag 17. september kl. 8.15-17.30.

Sted: Afgang fra Hvalsø Station, Tølløsevej kl. 8.15. Besøg på Psykiatrisk Museum i Nykøbing Sj. Frokost i Asnæs, besøg i Adelers Huse i Fårevejle, fortælling om Lammefjordsprojektet og besøg på den nye pumpestation ved Audebo. Onlinetilmelding inden 1. august.

Poul Hansen, 46 49 23 81, 26 46 80 69, poul.morten.hanzen@ gmail.com

Pris: 695 kr. ekskl. drikkevarer.

Opkræves af Mikkeltours.

LEJRE

Formand og ældrepolitik: Lis Jørgensen, 46 40 12 15, 28 11 40 48, lijrge@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/lejre

Aktivitetsudvalget

Uddybende omtale om aktiviteterne kan fås hos aktivitetsudvalget, Kirsten Vestergaard, 46 48 11 07, 21 21 08 37, kirvestergaard@gmail.com

Besøgsven

Nogle ældre mennesker er ensomme. Måske fordi de er ramt af sygdom eller har mistet deres ægtefælle og ikke har kontakt med anden familie.

En besøgsven kommer som oftest på besøg en gang om ugen. Her kan I få en snak

over kaffen, gå en lille tur, læse avisen, spille kort mv. Kirsten Kaas Laursen, 40 59 21 91.

Bisidder

Skal du til samtale med kommune, bank, advokat, læge, sygehus eller lignende? Så få hjælp af en frivillig bisidder med tavshedspligt. Det er ikke en advokat eller sagsbehandler, men en hjælp til at forstå, hvad der bliver sagt, og til at vurdere, hvilke muligheder der er.

Det er for alle.

Egon Bendstrup, 40 52 24 58.

Demensaflastning

Det er en stor sorg at have en demensramt i familien. Den pårørende har brug for et par fritimer en gang imellem. Vi har frivillige, som gerne vil være besøgsven eller aflaster. Kirsten Kaas Laursen, 40 59 21 91.

En hjælpende hånd Skal du have skiftet en elpære, havemøblerne ud, hængt et billede eller gardin op, flyttet et mindre møbel, opsat røgalarmer mv.? Gælder for opgaver på maks. en time. Det er for alle.

Bjarne Vestergaard, 61 86 92 21.

Der betales kun for evt. materialer.

It-hjælp

Virker printeren ikke, har du problemer med opdateringer, mail, internet, netbank, iPad eller smartphone?

Vores frivillige it-hjælper kommer gerne på besøg og hjælper.

Det er for alle.

Kun betaling for evt. materialer. Flemming Jensen, 42 34 24 45.

Juridisk hjælp

Tirsdag i lige uger kl. 14-16. Sted: Københavnsvej 69, Roskilde - god parkering bag bygningen.

TVC Advokatfirma tilbyder uforpligtende vejledning inden for stort set alle juridiske og mange økonomiske områder på drop in-basis.

Ønskes efterfølgende advokatbistand, modtager du et prisoverslag. Ingen tilmelding.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig på www.aeldresagen.dk/lejre Så får du nyheder og information om lokalafdelingens aktiviteter og arrangementer direkte i din indbakke. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes.

Tryghedsopkald

En aftale med en tryghedsopkalder giver ro i sindet. Du bliver ringet op hver morgen af en frivillig, der ønsker dig godmorgen.

Hvis du ikke tager telefonen, undersøger vores frivillige årsagen og tilkalder om nødvendigt hjælp.

Lise H. Sejlø, 31 32 06 12.

Demenscafe

2. tirsdag i måneden kl. 14-16.

Sted: Fælleshuset, Nødager 30, Gevninge. Mødestedet for demensramte og deres pårørende. Hver gang fokuserer vi på et demensrelateret emne med mulighed for at stille spørgsmål til Ældre Sagen, kommunens demensspecialister og Alzheimerforeningen. Her møder du andre i samme situation som dig selv. Kirsten Kaas Laursen, 40 59 21 91.

Hanne Orup, 26 17 47 64. Der serveres kaffe og kage.

Fredagscafe ≤

• Osted:

Fredag i ulige uger kl. 9.30-12.

Sted: Alfarvejen 13, Lejre - Osted Kulturhus. Pris: 20 kr. pr. gang.

• Lejre:

Fredag i lige uger kl. 9.30-12.

Sted: Lejrevej 15 A, Lejre. Pris: 10 kr. pr. gang. Mød sy-entusiasterne, der fx hjælper med at lægge bukser, frakke eller ærmer op eller tager længde af den lange kjole.

Du kan også komme for selv at sy tøj, patchwork, hækle, strikke mv. sammen med andre.

Inge Planck Christensen, 46 48 09 02, 40 30 90 72.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 8 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Herreværelset

1. onsdag i måneden kl. 10-12.30.

Sted: Fælleshuset, Nødager 30, Gevninge.

Stedet, hvor mænd mødes til et par timers uformelt socialt samvær og hyggesnak.

Mødet kan fx indeholde foredrag, ture ud af huset, dialog med folk udefra, en oplevelse eller noget, man selv har oplevet. Vi nyder et par stykker smørrebrød med en øl eller vand og kaffe.

Tilmelding senest fredagen før til Allan Jensen, 51 71 78 05, albau@mail.tele.dk

Pris: Ca. 80 kr. inkl. smørrebrød, en drikkevare og kaffe.

Prisen kan variere.

Litteraturkreds ≤

1. mandag i måneden kl. 14-16.

Sted: Fælleshuset, Nødager 30, Gevninge. Læser du meget?

Kunne du tænke dig at være med i en læsekreds, hvor vi snakker om en bog, vi har læst?

Birgit Albrechtsen, 24 78 47 24.

Pris: 50 kr. for hele sæsonen.

Stolemotion ≤

• Fredag kl. 9.30-11.15.

Susanne og Steen B. Nielsen, 21 68 68 53.

• Tirsdag kl. 9.30-11.15.

Irene Jørgensen, 30 35 38 70.

Karen Knudsen, 23 84 24 45.

Sted: Fælleshuset, Nødager 30, Gevninge. Venteliste.

Pris: 150 kr. for hele sæsonen.

• Fredag kl. 10-11.30.

Inge Tang, 22 41 13 26. Jonna Regnarsen, 23 28 96 82.

Sted: Alfarvejen 13, Osted Kulturhus.

Pris: 300 kr. for hele sæsonen.

For de knap så mobile, der rigtig gerne vil bevæge sig. En skånsom, men effektiv træning på og ved en stol, der styrker balancen, giver motion og er med til at forebygge ensomhed.

Whist ≤ Mandag kl. 14-16.

Sted: Fælleshuset, Nødager 30, Gevninge. Kunne du tænke dig at spille whist?

Så mød op til et par timers kortspil.

Øvede såvel som ikke-øvede, medlemmer eller ikke-medlemmeralle er velkomne.

Bent Dybsø, 26 15 54 28 eller Bent Dahl, 40 25 31 23. Pris: 150 kr. for hele sæsonen.

ROSKILDE KOMMUNE

GUNDSØ

Formand: Lisbeth

Daugaard, 51 55 96 25.

Socialhumanitært: Lene Hannecke, 60 84 53 25. Ældrepolitik: Gurli Kofoed, 29 85 60 36.

Kontor

Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge, 46 73 19 20, onsdag kl. 9.30-14. Sommerlukket 30. maj20. august.

Du kan købe billetter til vores arrangementer samt få råd og vejledning om alle aktiviteter.

Hjemmesiden

www.ældresagen.dk/gundsø

Siden opdateres løbende med aktuelle informationer om arrangementer og faste aktiviteter.

Følg seneste nyt på opslagstavlen, og læs mere under de enkelte aktiviteter og arrangementer.

Kontakt evt. kontoret onsdag kl. 9.30-14, eller ring til formanden, næstformanden eller aktivitetslederen.

Gundsø Nyt

Få nyheder fra Ældre Sagen Gundsø tilsendt via e-mail. Tilmeld dig via formularen på forsiden af hjemmesiden www.ældresagen.dk/gundsø

Eller kig forbi kontoret, Kirkebjergvej 8, Jyllinge, onsdag kl. 9.30-14, 46 73 19 20. Så hjælper vi med tilmeldingen.

Søges!

Har du lyst og kræfter til at gå ind i arbejdet med at skabe en lidt bedre hverdag for ældre?

Måske du gerne vil gå ind i besøgstjenesten, deltage som træner på vores motionshold om mandagen eller hjælpe til ved vores mange arrangementer, udvikle nye aktiviteter - eller måske noget andet?

Formand Lisbeth Daugaard, 51 55 96 25.

It-support hjemme

Vi har tre it-supportere Ann, Holger og Jan, der kan komme hjem til lokale medlemmer og hjælpe, hvis der er udfordringer med it-udstyret.

Du skal blot møde op i it-cafeen og lave en aftale. Hugo Klitgaard, 23 24 46 09, hverdage kl. 10-12.

Besøgs- eller telefonven ≤ Alle hverdage kl. 9-17. Få en besøgsven - en frivillig, der har tid og lyst til at komme på besøg og lytte til dig.

I bestemmer selv, hvor ofte I vil mødes eller ringes ved. Lene Hannecke, 60 84 53 25.

Bisidder

Hverdage efter aftale kl. 10-17. Få hjælp, når det offentlige bliver uoverskueligt. Frivillige vil hjælpe, hvis det offentliges breve er svære at forstå, eller du ønsker en bisidder med til samtale på offentlige kontorer. Merete Hansen, 40 41 26 73.

Cykling uden alder

Hverdage kl. 11-13 efter forudgående aftale. Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. I samarbejde med plejehjemmet Kastaniehaven har vi gennem Roskilde Kommune fået stillet to rickshawcykler til rådighed. To personer pr. tur, og der køres i ca. en time. Tilmelding og kontakt via kontoret, 46 73 19 20, onsdag kl. 9.30-14. Kjeld Madsen, 21 41 21 79.

Frivillige vejledere Hverdage kl. 10-17 efter aftale.

Står du i en situation, du har svært ved at overskue, så kan vores vejledere måske hjælpe dig med at skabe overblik. Sammen med dig, og måske professionelle rådgivere, finder vi gode løsninger - fx omkring økonomi, jura, helbred, boligforhold eller andet.

Merete Hansen, 40 41 26 73.

Aktiviteter

Billard

Onsdag kl. 10-14. Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Alle er velkomne, også selvom det er længe siden, man har spillet - eller man måske aldrig har spillet. Der er altid frisk kaffe på kanden, og øl, vin og vand kan købes.

Sven Hansen, 46 73 29 90.

Bridge ≤

Onsdag kl. 9.15-13.15.

Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Har du lyst til at spille fast eller være substitut, så kontakt Lars.

Vi har ikke undervisning om onsdagen.

Aktivitets- og turneringsleder: Lars Engel, 60 65 15 17. Kontoret, 46 73 19 20, onsdag kl. 9.30-14.

Pris: 250 kr. frem til sommeren.

Bridge for begyndere ≤ Torsdag kl. 14-17. Indtil 2. maj.

Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Vil du lære at spille bridge og få en hobby for livet? Så tilbyder vi et bridgekursus til dig, der bor i Jyllinge eller i nærheden.

Vi spiller i dejlige, lyse lokaler i 2-3 timer frem til ultimo april.

Lars Engel, 60 65 15 17. Pris: 200 kr. + udgift til lærebog.

Brætspil

Tirsdag i lige uger kl. 11-14. Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Er du en spillefugl, eller kan du blot lide at spille en gang imellem, er dette måske noget for dig.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 9

Alle medlemmer er velkomne, og vi hjælpes ad med at finde ud af reglerne.

Birgit Parkhøi, 61 85 01 26.

Dameværelset

Tirsdag i ulige uger kl. 13-15.

Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Et mødested for damer på 60+.

Kom og vær med i et frirum, hvor vi hjælper hinanden på kryds og tværs med gode råd, griner sammen, bytter opskrifter, afholder foredrag, tager på udflugter og meget andet.

Pia Holm Sørensen, 28 55 37 98.

Demenscafe ≤ 2. mandag i måneden kl. 14-15.30.

Mødedage: 8. april og 13. maj.

Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge For dem, der enten selv er ramt af sygdommen, er pårørende eller som på anden måde har interesse i demens. Ikke i sommerferien.

Tilmelding til Tenna Lauritsen, 28 18 42 07.

Fiskeklubben SeniorFisk Udvalgte onsdage kl. 15-17.

Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Vi er 50 SeniorFiskere, så vi er nok til at leje en kutter og arrangerer fisketure med samkørsel 1-2 gange om måneden.

Ved onsdagsmøderne har vi arrangementer om fisketips og -tricks og nogle gange udflugter med ægtefæller.

Kjeld Madsen, 21 41 21 79. Pris: Omkostningsafhængig deltagerbetaling ved fisketurene.

Flittige hænder ≤ Onsdag kl. 14-16.

Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge.

Vi møder op med vores håndarbejde og hygger os. Vi skiftes til at have kage med til kaffen og hjælper hinanden, hvis der er problemer med at strikke, sy mv.

For mødedage, se kataloget og hjemmesiden.

Jette Jørgensen, 24 65 81 36.

Frokostklubben

En mandag månedligt kl. 12.30-14.30.

Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Kom og vær med til at skabe et frirum for mænd på 60+, hvor vi mødes til hyggeligt samvær et par timer.

Vi skal lære hinanden at kende, skabe gode relationer og venskaber og være til glæde og støtte for hinanden. Carit Pedersen, 23 83 38 36. Pris: 50 kr. pr. gang.

Få glæde af din iPhone ≤

Onsdag kl. 10-12. Indtil 1. maj. Sted: Værestedet, Kirkebjerg 8, Jyllinge. Kursus over fem onsdage for dig, som har haft en iPhone i nogle år, og som har opnået en vis rutine, men ønsker tips og gode råd om, hvordan du får større glæde af din iPhone.

Kontoret, 46 73 19 20, onsdag kl. 9.30-14.

It-cafe ≤

Onsdag kl. 12-14.

Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Her kan du møde vores dygtige it-supportere, der står klar til at hjælpe dig med at løse dine it-udfordringer. Det kan være teknisk, software som installation eller brug af et program, en app mv.

Har du brug for et hjemmebesøg eller et kursus, så mød endelig op.

Hugo Klitgaard, 23 24 46 09, hverdage kl. 10-12.

Spisevenner ≤

Torsdag kl. 12.30-14.30.

Sted: Restaurant Bondestuen, Bygaden 51, Jyllinge. Her spiser vi sammen, og du kan evt. blive hentet og bragt, hvis du ikke selv kan komme frem.

Det er for alle ensomme ældre i den gamle Gundsø Kommune.

Kirsten Drackenberg, 40 84 11 47.

Pris: 150 kr. pr. gang.

Vinklubben ≤

En onsdag månedligt kl. 14-16.

Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Er du interesseret i vin, og har du lyst til at udvide din viden

om de dejlige dråber, så meld dig til. Vi kan maks. være 12 personer.

Vine og brød aftales løbende og medbringes til næste møde.

Tilmelding til Finn Malten, 40 51 30 05 eller Jørn Bjeverskov, 30 71 23 86.

Whist ≤

Onsdag kl. 10-14. Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Alle er velkomne, også selvom det er længe siden, man har spillet - eller man måske aldrig har spillet. Der er altid frisk kaffe og te på kanden.

Øl, vand og vin kan købes. Viggo Jensen, 24 49 62 93.

Motion

BAT60+

• Tirsdag kl. 9.30-12.

• Torsdag kl. 9.30-12. Sted: Stengårdsskolen, Stengårds Plads 2, Ølstykke. For dig, der vil holde hjernen, fysikken og koncentrationsevnen i form og samtidig have det sjovt. Alle kan være med, og det sociale er en stor del af spillet.

Aftal start med Bjarne Ekman, Ølstykke Bordtennis Klub, 26 20 43 29, bjarne.ekman@outlook.dk Carit Pedersen, Ældre Sagen, 23 83 38 36.

Pris: 300 kr. halvårligt inkl. bat, bolde og kaffe.

Krolf

• Mandag kl. 13-15.

• Torsdag kl. 13-15.

Sted: På krolfbanen ved tennisbanerne over for Jyllinge Hallerne, Planetvej 35, Jyllinge.

I samarbejde med Gundsø Senior Idræt og Roskilde Kommune er der anlagt en bane.

Vi har køller og kugler. Finn Ove Larsen, 40 52 50 39.

Minigolf

Tirsdag kl. 14-16.

Fra 7. maj.

Sted: Jyllinge Minigolf Klub, Spraglehøjgaard, Spraglehøjvej 1, Jyllinge. Vi inviterer alle medlemmer til motion og godt socialt samvær på det flotte 18-baners anlæg.

Kontoret onsdag kl. 9.30-14. Pris: 150 kr. inkl. instruktion, køller, bolde og spilleskemaer.

Motionsven i hjemmet

Hverdage kl. 9-17 efter aftale.

Træn dig glad med en motionsven. Et gratis tilbud til alle ældre, som gerne vil motionere og falder inden for rammerne for at få en motionsven, men som ikke kan komme til motion uden for hjemmet.

Merete Hansen, 40 41 26 73, for yderligere information.

Petanque

• Hold 1.

Onsdag kl. 10-12.

• Hold 2.

Onsdag kl. 13-15. Sted: De tre baner ved Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge.

Efter spillet hygger vi med kaffe og te.

Susanne Leisten, 30 20 73 04.

Seniordans

Tirsdag i lige uger kl. 15-17. Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllingelokale B og C.

Trænger du til motion og til at have det sjovt sammen med andre? Så er seniordans med Anne-Mari Hartoft sikkert noget for dig.

Det er for alle danseglade på 60+, mænd såvel som kvinder. Du behøver ikke at have en partner - rigtig mange kommer alene. Vi får god motion, hygger og har det sjovt.

Gurli Kofoed, 29 85 60 36.

Skovfitness

Torsdag kl. 10.30-11.30. Sted: P-pladsen over for Gulddyssegården, Gulddyssevej 70, Gundsømagle.

Vi dyrker udendørs motion i Gulddysseskoven hele året. Her får vi rørt alle muskler og kommer i god form. Alle kan deltage, og vi får grinet og hygget. Læs mere, og tilmeld dig på hjemmesiden. Jette Pryds Jeppesen, 51 82 00 68.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 10 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Træn dig glad

Mandag kl. 10-11.

Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Et motionshold, hvor træningsprogrammet foregår på stole, stående og gående, men ikke liggende.

Bagefter hygger vi med kaffe og te.

Tilmelding på kontoret, 46 73 19 20, onsdag kl. 9.30-14.

Dorte Dyhre, 40 26 90 60.

Arrangementer og ture

Vinsmagning ≤

Onsdag 10. april kl. 16.30.

Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Temaet er nogle af Frankrigs mest unikke vine fra den sydlige Rhône-dal.

Vi skal smage nogle af de største Cru-vine fra Rhône Sud, fx Chateauneuf-du-Pape og Gigondas, men også fra de mindre kendte Cotes du Rhône Village-landsbyer - og måske lidt hvid og rosé fra området.

Kontoret, 46 73 19 20, onsdag kl. 9.30-14.

Pris: 150 kr. inkl. vinsmagning med tapas.

Egholm Museum

Torsdag 18. april kl. 13.30-16.

Sted: Egholm Museum, Trehøjevej 47, Kr. Hyllinge. Kør selv-tur over Kronprinsesse Marys Bro til Egholm Museum i Hornsherred.

Vi skal på en spændende 2-timers rundvisning i Danmarks formentlig største samling af effekter fra Anden Verdenskrig, se udstillinger med antikke våben og om jagt i både Afrika og det vilde vesten.

Kontoret, 46 73 19 20, onsdag kl. 9.30-14.

Pris: 150 kr. inkl. guidet rundvisning, kaffe og kage.

Repeatles ≤

Onsdag 29. maj kl. 18.

Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Vi afslutter sæsonen med skøn mad og med musik og sange, vi kender, og de fleste elsker.

Kom og oplev Danmarks absolut bedste og mest alsidige Beatles-band, Repeatles, synge og spille,

så salen gynger. I pausen serveres en skøn 2-retters festmenu.

Billetter fra 1. maj.

Kontoret, 46 73 19 20, onsdag kl. 9.30-14.

Pris: 250 kr. pr. person.

Morgenbord ≤ ≥

Onsdag 28. august kl. 10.

Sted: Værestedet, begynder 8, Jyllinge. Sæsonstart: Vi starter som sædvanlig med det store morgenbord og serverer kaffe og te, brød, smør, pålæg, ost og marmelade. Vi skåler i en lille en til halsen og tester stemmerne med morgensang - inden vi går over til at præsentere sæsonens mange aktiviteter.

Billetter fra 1. maj.

Kontoret, 46 73 19 20, onsdag kl. 9.30-14.

Pris: 25 kr.

Elvis on My Mind ≤

Onsdag 18. september kl. 16.30.

Sted: Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge. Elvis lever! Eller hans musik gør igennem Brian Trøjborg, der er kåret som Skandinaviens bedste Elvis Tribute Artist. Elvis’ musik har stadig stor betydning for mange mennesker. Selvom kongen ikke lever mere, så gør hans musik det i høj grad. Billetter fra 1. maj.

Kontoret, 46 73 19 20, onsdag kl. 9.30-14.

Pris: 175 kr. inkl. musik, sang og et let måltid.

RAMSØ

Formand: Per Le Fevre, 29 12 22 07, per@meps.dk

Næstformand: Ellinor Poulsen, 23 62 19 68, ellinorpoulsen@ hotmail.com

Socialhumanitært: Dorthe Eriksen, 41 16 65 73.

Husk også at skrive, hvad betalingen vedrører, i ”Tilføj kommentar”-feltet. Vi hjælper gerne medlemmer med at installere MobilePay.

Besøgsordning

Har du brug for en ven, der besøger dig en gang om ugen, hvor I kan snakke sammen, gå en tur, læse avisen eller andet?

Dorthe Eriksen, 41 16 65 73. Er du på nettet?

Men er du usikker på at bruge netbank, MobilePay og TastSelv Borger?

Har du læst om de nye MitIDudfordringer, hvor nøglekortet er bortfaldet?

Så kan vi hjælpe dig. Finn Rasmussen, 20 28 73 35 eller Jørn Kristensen, 42 92 45 64.

It-hjælp

Ring ved behov for gode råd og vejledning. Finn Rasmussen, 20 28 73 35.

Jørn Kristensen, 42 92 45 64.

Ledsageordning

Skal du fx til en vigtig samtale, undersøgelse eller behandling på sygehus mv.?

Vil du have en ledsager med, som du kan drøfte samtalen med bagefter?

Vi har en frivillig, som gerne vil ledsage dig.

Karen Larsen, 30 82 96 46.

Revisorhjælp

Er du i tvivl om, hvorvidt dine opgørelser fra bank, pension, Skat eller andet er korrekte?

Mener du, at du betaler for noget, der ikke er aftalt, eller at gebyr, renter eller omkostninger ikke er som forventet?

Finn Rasmussen, 20 28 73 35.

Tryghedsopkald

Hjemmeside www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/ramsoe Her kan du også tilmelde dig til nyhedsbrevet fra Ramsøafdelingen.

Betaling

Betal helst med MobilePay for aktiviteter og arrangementer.

Kan du spille bridge, eller har du lyst til at lære det?

Det er for både nybegyndere og øvede.

Ib Lemche, 23 71 87 10. Pris: 150 kr. halvårligt.

Bodils Landkøkken

Onsdag kl. 11.30-13.30. Sted: Aftales.

Hvis du har lyst til et godt måltid mad og selskab, så er dette arrangement for dig. For mere information, menuplan eller tilmelding: Birgit Hansen, 20 13 13 87, mandagen før efter kl. 9.

Cafe Solskin

Her samles frivillige med andre, der har begyndende demens.

Vi hygger os, snakker om alt muligt, om vores liv, ferier, jul, fødselsdage mv.

Vi tager også på små udflugter.

Nærmere information fås hos Hanne Skads Kristensen, 42 17 09 71.

Det’ for mænd, såmænd Tirsdag i lige uger kl. 19-21.

Sted: Toftehøjen.

Kom nu ud af busken, kære mænd.

Vi hygger os med at spille billard, dart, skak, kort, benytter høvlebænken, eller måske vi bare snakker om vores interesser.

Denne aktivitet er fortrinsvis for enlige mænd.

Mere information kan fås hos Preben Dongsgaard, 51 50 59 36.

Gå langsomt-hold

Torsdag kl. 10-11.

Sted: Toftehøjen, Toftehøjvej 20, Viby Sj.

Vi går med pauser undervejs ca. 1,5-2 km.

Hvis turen bliver for lang, går de frivillige retur med dig. Birthe Fiedler, 23 47 61 39.

Et tilbud til dig om tryghedsopkald hver morgen på ca. samme tid. Tager du ikke telefonen, undersøger vi hvorfor, så du hurtigst muligt får hjælp. Dorthe Eriksen, 41 16 65 73.

Aktiviteter

Bridge

Onsdag kl. 13-17. Sted: Toftehøjen, Toftehøjvej 20, Viby Sj.

Mandefællesskab

Hvor er du, mand på 60+?

Savner du nye venskaber og et nyt fællesskab? Så er dette for dig, der har lyst til at skabe nye netværk og mødes i et fællesskab kun for mænd. Vi er en gruppe på 5-8 singlesåvel som ægtemænd, der mødes et par timer hver 14. dag til mandesnak og mandeudflugter.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 11

Arrangeres i samarbejde med menighedsrådet i Syv, Ørsted og Dåstrup Sogn. Ole Sørensen, 28 69 43 90, for tid og sted.

Motion på maskiner

• Tirsdag kl. 16-18.30.

• Torsdag kl. 16-18.30.

Sted: Træningslokalet på Toftehøjen i Viby.

Vi er mange medlemmer, der træner flittigt på maskinerne.

Kom til en gratis prøvetime, så du kan se, om det er noget for dig. Der er altid en frivillig fra Ældre Sagen til stede.

Inga Nielsen, 46 19 33 75.

Pris: 100 kr. for klippekort, der dækker ti gange træning.

Slægtsforskning

Onsdag kl. 10-12.

Sted: Toftehøjen, Toftehøjvej 20, Viby Sj. Det er en forudsætning, at du har kendskab til slægtsforskning i forvejen.

Finn Rasmussen, 20 28 73 35.

Pris: 100 kr. halvårligt.

Søndagscafe

Hver 2. søndag kl. 14.30-16.30.

Sted: Toftehøjen, cafeteriet, Toftehøjvej 20, Viby.

Alle, også udeboende, er velkomne.

Vi skaber rammerne, men deltagerne er medbestemmende om indholdet.

Ring til Kirsten Høgsvig, 27 91 77 72.

Walk and Talk

• Tirsdag kl. 10-12.

• Torsdag kl. 10-12.

Sted: Viby Idrætscenter. Ruterne er på mellem 5 og 8 km.

Tempoet afhænger af deltagerne, for vi følges ad! Det er aldrig for sent at starte, så bare mød op.

Helle Søemosegaard, 25 78 55 10.

Ældremotion

Bevæg dig glad.

• Mandag kl. 10-11.

Sted: Syv Sognegård, Viby. Jette Thyrrestrup, 28 97 21 27.

Else Marie Korsgaard, 42 96 37 10.

• Mandag kl. 10-11.

Sted: Gnisten, Nyvej 38, Gadstrup.

Jette Syhler, 20 72 19 56.

• Tirsdag kl. 10-11.

Sted: Snoldelev Sognegård. Maja Fabricius, 30 28 72 81.

• Onsdag kl. 10-11.

Sted: Fælleshuset, Bodsbjerggårdvej 2, Viby.

P.t. pause i Fælleshuset grundet sygdom.

Minna Kristensen, 24 79 14 66.

Dyrk siddende eller stående motion under hyggeligt samvær.

Vi skal ikke præstere noget, og hver især gør vi kun det, vi kan.

Pris: 100 kr. halvårligt.

Arrangementer og ture

Agatha Christie

Mandag 22. april kl. 14. Sted: Gadstrup Sognehus. Dørene åbnes kl. 13.30. Kom og hør Dorte Blegind fortælle om krimidronningen Agatha Christie, der skabte de elskede karakterer Miss Marple og Hercule Poirot, som mange kender fra de utallige filmatiseringer og tv-serier.

Kontakt Lizzie Larsen, 51 43 03 07, for evt. ledige pladser. Pris: 60 kr. inkl. kaffe, te og kage.

Tur til Planetarium

Mandag 29. april kl. 9.45.

Sted: Afgang med tog fra Viby Station ca. kl. 9.45 eller egen transport (ankomst senest kl. 10.45 ved Planetarium).

Kom på en eksklusiv grupperundvisning i Planetarium og i den prisvindende udstilling Kosmos, hvor engagerede og dygtige formidlere røber vores kosmiske historie.

Kontakt Lizzie Larsen, 51 43 03 07, for evt. ledige pladser.

Pris: 425 kr. ekskl. transport.

Danmark spiser sammen

Onsdag 15. maj kl. 18.30. Sted: Syv Sognegårddørene åbnes kl. 18. Vi serverer god gammeldags dansk mad med tilbehør og en genstand samt kaffe og te.

Lizzie Larsen, 51 43 03 07 eller Ellinor Poulsen, 23 62 19 68. Pris: 50 kr.

Tur til Femern Bælt

Onsdag 24. juli kl. 7.45. Sted: Afgang Gnisten, Gadstrup kl. 7.45 og Viby Station kl. 8. Hjemkomst ca. kl. 18.30.

Vi besøger byggepladsen til verdens længste bil- og togtunnel til Tyskland, og bagefter besøger vi Maribo Domkirke.

Ellinor Poulsen, 23 62 19 68. Pris: 650 kr. inkl. frokost, en genstand, kaffe, te og kage samt guidede ture.

ROSKILDE

Formand: Fleming Friis Larsen, 46 35 98 85, fleming@friislarsen.dk

Socialhumanitært: Else Hass, 40 91 19 91, elsehass@outlook.com Ældrepolitisk kontaktperson: Fleming Friis Larsen, 46 35 98 85, fleming@friislarsen.dk

Kontortid

Mandag-fredag kl. 10-12, Allehelgensgade 23 A, Roskilde, 46 35 30 90, aeldresagen.roskilde@ mail.dk

Sommerferie

Kontoret holder sommerferielukket fra mandag 17. juni til og med onsdag 31. juli.

Kontaktperson

Ved arrangementer, hvor der ikke er anført en kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret, 46 35 30 90.

Lokalt nyhedsbrev Roskilde Lokalafdeling udsender med jævne mellemrum et lokalt nyhedsbrev pr. mail til de medlemmer, der har tilmeldt sig.

www.aeldresagen.dk/nyt-fradin-lokalafdeling-tilmelding Hvis du får ny mailadresse, så meddel os det her: www.aeldresagen.dk/ om-aeldresagen/find-ogkontakt-os/kontakt-os/ medlemsservice/ret-dineoplysninger/mailadresse

Frivillige

Vi har brug for flere frivillige til følgende opgaver:

• Kontorvagter.

• Tryghedsopkald til svage ældre.

• Aflastning af pårørende til demente.

• Besøgsvenner til ensomme ældre.

• Cafe Smil.

Ring til Else Hass, 40 91 19 91, og hør nærmere.

Læs mere

Du kan læse mere om arrangementerne i lokalprogrammet og på www.aeldresagen.dk/roskilde hvor du under ”Seneste nyt” blandt andet kan finde de nyeste informationer, der ikke nåede at komme med i lokalprogrammet eller i Det Sker.

Ældrevejleder

Vores ældrevejleder hjælper dig på vej, hvis du fx har problemer med forståelse af regler og bestemmelser eller ved kontakt med offentlig myndighed.

Kontoret, 46 35 30 90.

Juridisk vejledning

Tirsdag i lige uger kl. 14-16. Sted: Københavnsvej 69. TVC Advokaterne tilbyder gratis juridisk vejledning for medlemmer på drop in-basis. Ingen tilmelding.

Hjælp til pårørende

Er du pårørende til et hjemmeboende menneske med demens, og mangler du aflastning, så kan vi hjælpe. Merete Rasmussen, 21 76 18 67.

Tryghedsopkald

Vil et dagligt telefonopkald gøre din hverdag mere tryg? Margit Andersen, 23 11 60 01.

Sorggruppe

Uformelt, nærværende fællesskab for den, der har mistet.

Vi deler oplevelser, tanker og erfaringer med hinanden koordineret af en frivillig fra Ældre Sagen, der selv har prøvet det.

Fuld tavshedspligt.

Else Hass, 40 91 19 91. Lone Bennike, 21 24 08 60.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 12 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Besøgsven

Ensomme ældre tilbydes besøg af en frivillig besøgsven, der har lyst og overskud til at lytte og snakke.

Eva Kathrine Svendsen, 46 37 21 25.

It-cafe

• Tirsdag kl. 13-15.

• 1. torsdag i måneden kl. 13-15.

Sted: Allehelgensgade 23 A, Roskilde.

Tag din pc, iPad, tablet eller mobil med, og lad dygtige frivillige hjælpe dig med dine it-problemer.

Kom ikke i sidste øjeblik, da it-problemer kan tage tid at løse.

Ingen tilmelding.

Lukket i kontorets ferier.

Flemming Molin, 40 63 31 18.

It-minikurser

På små hold (4-6) lærer du i rolige omgivelser om fx e-mail, internet, MitID, Digital Post, e-Boks, mit.dk, borger. dk, sundhed.dk, netbank, e-handel, it-sikkerhed mv., så du får større glæde af din pc, iPad, tablet eller mobil.

10 kursusdage a 2 timer på eget eller lånt udstyr.

Tilmelding på 46 35 30 90. Pris: 120 kr. for hele serien.

Pc-doktor

Har du tekniske problemer med din pc, printer eller netværk, så kan vi måske hjælpe med et hjemmebesøg.

Vi tilbyder ikke hjælp til indstilling af tv-modtagere og lignende, hertil henvises til byens radio- og tvforhandlere.

Birte Rosenlund Olsen, 40 45 24 63.

Busture

Vores busture udgårmedmindre andet er anført i turbeskrivelsen - fra Roskildehallerne på Møllehusvej, hvor der er gode parkeringsmuligheder, og hvor bybuslinje 201A har stoppested.

Billetter

Køb af billetter til vores ture og udflugter kan ske på kontoret og, med enkelte undtagelser, også på www.aeldresagen.dk/roskilde

Aktiviteter

Cafe Smil - Roskilde

• Onsdag kl. 12-13.30.

Sted: Solparkens beboerhus, Lysalléen 181.

• Torsdag kl. 12-13.30.

Sted: Ringparkens beboerhus, Sdr. Ringvej 51 C.

Fra madspild til måltidråvarer fra FødevareBanken.

Vi mødes og hygger os over et varmt måltid.

Ingen alkohol og tobak. Ingen tilmelding, lukket i kontorets ferier.

Flemming Molin, 40 63 31 18. Pris: 40 kr.

Dameværelset

3. fredag i måneden kl. 12-14.

Sted: Frivilligcenter Roskilde, Tinghuset, Jernbanegade 21, Roskilde.

Mødested for kvinder til lidt spisning og en uforpligtende snak.

Lukket i kontorets ferier.

Tordis Sværke, 29 24 06 01. Gurli Jakobsen, 51 49 41 40. Pris: 70 kr. pr, gang, inkl. mad, en øl og en snaps.

Herreværelset

1. fredag i måneden kl. 12.30-14.30.

Sted: Frivilligcenter Roskilde, Tinghuset, Jernbanegade 21, Roskilde.

En gruppe mænd på 60+ mødes over en silde- og ostemad samt en øl eller vand og en snaps.

Og så bliver der snakket!

Lukket i kontorets ferier. Tordis Sværke, 29 24 06 01. Kjeld Christiansen, 21 73 96 48.

Pris: 70 kr. pr. gang, inkl. mad, en øl og en snaps.

Litteraturkredse

Udvalgte dage kl. 14-16.

Holdenes mødedage kan ses i lokalprogrammet og på hjemmesiden.

Sted aftales med den enkelte holdleder.

Medbring selv kaffe mv.

Vi har ni hold.

Koordinator: Anne Knudsen, 26 18 39 28.

Pris: 50 kr. pr. sæson.

Strikkecafe

Sidste torsdag i måneden kl. 14-16.

Sted: Foreningslokalerne, Allehelgensgade 23 A.

Vi mødes og strikker og hækler, hvad vi har lyst til. Vi hjælper hinanden og hygger os.

Lukket i kontorets ferier.

Mona Ibsen, 25 39 68 96. Pris: 5 kr. for kaffe eller te.

Søndagscafe

1. søndag i måneden kl. 13-16.

Sted: Allehelgensgade 23 A, Roskilde.

Kom og besøg vores cafe. Her hygger vi os med kaffe, hjemmebag og måske et brætspil.

Ingen tilmelding.

Lukket i kontorets ferier. Gurli Jakobsen, 51 49 41 40. Pris: Læg fx en 10’er i kaffekassen.

Whist

• Hold I.

Mandag kl. 13-17. Ole Bæk Nielsen, 32 50 91 37.

• Hold II.

Torsdag kl. 13-17.

Helga Lauritzen, 46 36 09 14, 52 24 52 07.

Sted: Frivilligcenter Roskilde, Jernbanegade 21. Ingen undervisning. Medbring selv kaffe eller forfriskning.

Lukket i kontorets ferier.

Sæsonpris: 200 kr.

Arrangementer og ture Bustur til Stevns

Torsdag 18. april kl. 9-17. Sted: Roskildehallerne. Spændende besøg med guidet rundvisning på Stevns Klints nye oplevelsescenter. Efterfølgende frokost på traktørstedet Højeruplund ved Højerup gamle kirke. Tilmelding og betaling på kontoret eller online. Pris: 895 kr. inkl. entre, rundvisning, frokost, kaffe og kage - ekskl. drikkevarer.

Skælskør og Holsteinsborg Torsdag 23. maj kl. 8-17.30. Sted: Busafgang fra Roskildehallerne på Møllehusvej.

På turen skal vi besøge Holsteinsborg Gods, idyllisk beliggende ved Smålandsfarvandets kyst. Efter frokost på Strandkroen i Bisserup skal vi på en 2-timers sejltur på Skælskør Fjord.

Tilmelding og betaling på kontoret eller online.

Pris: 785 kr. inkl. bus, buskaffe, entre, rundvisning, frokost og bådfart - ekskl. drikkevarer.

Sofiero og Kullen

Tirsdag 28. maj kl. 7.30-18. Sted: Busafgang fra Roskildehallerne på Møllehusvej.

Fra Roskilde kører vi mod Helsingør, hvor vi sejler med Helsingør-Helsingborgoverfarten og finder Sofiero Slotspark lige nord for Helsingborg.

Tilmelding og betaling på kontoret eller online fra tirsdag 16. april kl. 10. Pris: 885 kr.

SOLRØD KOMMUNE

SOLRØD

Formand: Bente Helring, 20 33 17 20, FM.Solroed.269@ aeldresagen.dk

Kasserer: Niels Bierbum, 23 11 40 50, KS.Solroed.269@ aeldresagen.dk

Bemærk

Langt de fleste af vores aktiviteter holder sommerferie fra engang i juni, og indtil en ny sæson starter i august.

Hold dig derfor opdateret om sidste dag i denne sæson ved at kontakte den ansvarlige for aktiviteten.

Kontor

Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC), Solrød Center 85, 1. sal, onsdag kl. 10.30-11.30. 56 14 80 41 - kun åben i kontortiden, men besked kan indtales på svareren. aes.solrod.kontor@gmail.com

Hjemmeside aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/solroed Her opdaterer vi med de nyheder og aktiviteter, der dukker op mellem to lokalblads-udgivelser.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 13

Følg os på Facebook facebook.com/ aeldresagensolroed

Besøgstjenesten

Føler du dig af og til ensom?

Så kan du måske få glæde af en besøgsven.

Har du tid, lyst og overskud til at glæde et medmenneske, der føler sig ensom, kan du måske få glæde af at blive besøgsven.

Kirsten Beyer Olrik, 50 52 72 30, 2022kibo@gmail.com

Bisidder

Skal du til samtale med kommune, læge, bank eller lignende, og føler du dig utryg, kan du få hjælp af en bisidder. Diskretion og tavshedspligt er en selvfølge.

Erling Elberg, 21 46 16 44, erlingelberg@mail.tele.dk

Handymen

Vores tre handymænd er klar til at hjælpe, hvis du fx skal have hængt billeder, lamper eller andet op, skiftet pærer eller afkalket vandhanen - kort sagt hjælp til de småopgaver, der virker store for dig.

Dog ikke havearbejde. Bent Jochumsen, 52 40 18 00.

It-cafeen i Havdrup Onsdag kl. 13-15.

Sted: Havdrup Hallen, hal 2, lokale 2.

It-kyndige tilbyder hjælp til pc, tablet og smartphone. Torben Hillertz, Hillertz@privat.dk

It-cafeen i Solrød Fredag kl. 9-11.

Sted: AFC, Solrød Center, 1. sal, lokale 12.

It-kyndige tilbyder hjælp til pc, tablet og smartphone.

Ellen Fredenslund, ellen@fredenslund.nu

Juridisk vejledning

Tirsdag kl. 9-11.

Få gratis telefonisk vejledning ved advokat Lotte L. Lillesøe, 50 70 04 80.

Vejledningen er med fuld diskretion.

Tryghedsopkald

En telefonkæde, hvor vi ringer dig op hver morgen for at høre, om alt er vel - og du

ringer videre til den næste på listen.

Det giver ekstra tryghed i hverdagen, at nogen reagerer, hvis opkaldet ikke besvares. Henny Larsen, 30 47 94 44.

Vågetjeneste

Vi våger både i private hjem og på plejehjem, sygehus og hospice. Der skal altid være professionel eller familiær assistance i nærheden. Hanne Ramstedt, 50 65 47 91, hanne@ramstedt.dk

Aktiviteter

Billard

Torsdag kl. 9.30-12. Sted: Solrød Gl. Skole. I samarbejde med Solrød Billardklub, SB70, tilbyder vi medlemmer at spille keglebillard.

Vejledning og instruktion ydes af billardklubben.

Max Østergaard, max.ostergaard@mail.dk

Pris: 100 kr.

Bridge ≤

• Tirsdag kl. 14-18.

• Onsdag kl. 14-18.

• Torsdag kl. 14-18.

Sted: Solrød Gl. Skole, festsalen.

Tilmelding til Birgit Vesth Alsing, birgit@gnisla.dk

Pris: 100 kr.

Frimærker

1. onsdag i måneden kl. 15-17.30.

Sted: AFC, Solrød Center, 1. sal.

Vi hygger os og bytter. Udenbys medlemmer af Ældre Sagen er velkomne.

Bent Pedersen, 56 14 28 34, bagatella@webspeed.dk

Pris: 50 kr.

Hobbyhold

Onsdag kl. 10-12.

Sted: Havdrup Idrætscenter, hal 2, 1. sal.

Vi strikker, hækler, syr patchwork og nørkler med andet, som vi kan sidde med i hånden, da pladsen giver nogle begrænsninger.

Lene Elberg, 29 61 43 14, leneelberg@outlook.dk

Pris: 100 kr.

Slægtsforskning

• Tirsdag kl. 10-12.

Sted: AFC, Solrød Center, 1. sal, lokale 13.

Lili Thorsted Østerbye, lili@gaagerup.dk

• Torsdag kl. 10-12. Sted: AFC, Solrød Center, 1. sal, lokale 11. Kirsten Plambeck, plambeckk@hotmail.com

Pris: 100 kr.

Syning og strikning ≤ Torsdag kl. 12.30-16.

Sted: AFC, Solrød Center, lokale 1.

Vi hygger med lidt håndarbejde. Lizzi Hansen, lizzi@hotmail.dk

Pris: 100 kr.

Whist

Tirsdag kl. 10-13. Sted: Havdrup Idrætscenter, hal 1, lokale 1.

Inger Juel Pedersen, 27 89 67 81.

Pris: 100 kr.

Motion

Badminton - Solrød Tirsdag kl. 9-12. Sted: Solrød Gl. Skole, store sal.

Spillested og -tid aftales først med Jan Nielsen. Herefter tilmelding og betaling på hjemmesiden. Jan Nielsen, 28 10 25 04, otbsolrod@gmail.com

Pris: 100 kr.

Badminton - Havdrup

• Mandag kl. 8-9.45.

• Onsdag kl. 8-9.45.

• Torsdag kl. 8-9.45. Sted: Havdrup Idrætscenter, hal 2.

• Tirsdag kl. 20.30-22. Sted: Havdrup Idrætscenter, hal 1.

Spillested og -tid aftales først med Jan Nielsen. Herefter tilmelding og betaling på hjemmesiden.

Jan Nielsen, 28 10 25 04, otbsolrod@gmail.com Pris: 100 kr.

Badminton - Jersie

• Tirsdag kl. 10-16.

• Onsdag kl. 20-22.

• Fredag kl. 8-10. Sted: Jersiehallen.

Spillested og -tid aftales først med Jan Nielsen. Herefter tilmelding og betaling på hjemmesiden.

Jan Nielsen, 28 10 25 04, otbsolrod@gmail.com

Pris: 100 kr.

Fitness

• Mandag kl. 9-12  og kl. 14-16.

• Tirsdag kl. 8-12  og kl. 14-16.

• Onsdag kl. 14-16.

• Torsdag kl. 8-12  og kl. 14-16.

• Fredag kl. 9-12  og kl. 15-17.

• Alle hverdage kl. 6-8 for medlemmer, som stadig er på arbejdsmarkedet.

Sted: Solrød Idrætscenter. Medlemskort til Ældre Sagen giver adgang til Idrætscentrets fitnessafdeling.

Maks. 20 personer ad gangen pr. time i motionsog fitnesslokalet. Lis Sørensen, 23 72 72 45, jens.lis@webspeed.dk

Gymnastik

• Mandag kl. 15.30-17. Anne-Mari Hartoft, anne-mari.hartoft@ mail.tele.dk

• Torsdag kl. 11-12  og kl. 12-13. Lis Sørensen, jens.lis@webspeed.dk

Sted: Solrød Gl. Skole, store sal.

Pris: 100 kr.

Idrætsmærke for seniorer Tirsdag kl. 14-16  i maj og juni.

Sted: Ved fodboldbanerne bag Solrød Gl. Skole. Vi tager prøver i kuglestød, diskoskast, slyngbold, længde- og højdespring, gymnastik samt udholdenhed på cykel eller gå-ben. Inge Müller, 25 21 56 29. Pris: 85 kr.

Naturen som træningsrum

Onsdag kl. 10-11.

Sted: Trylleskoven, Solrød Strand, over for p-pladsen. Vi bruger skoven som træningshal. Her er plads til forskellighed, styrke og tempo.

Det er gratis, du skal blot komme i praktisk tøj og medbringe en sort plastsæk. Merete Bjørnsen, 29 60 82 47.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 14 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Rollatorbanden

Onsdag kl. 10.30-ca. 11.30.

Sted: Uden for AFC, på pladsen i centret mod syd. Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Camilla Plambeck, 31 95 12 19, camilla.plambeck@yahoo.dk

Stavgang og motion

Onsdag kl. 9-11.

Sted: Genoptræningen ved Solrød Rådhus.

Vi går et par timer i naturen, og ruten aftales fra gang til gang.

Henny Larsen, 50 42 56 18, larsen.henny326@gmail.com

Stolemotion

Onsdag kl. 11.15-12.15  og kl. 12.15-13.15.

Sted: Solrød Idrætscenter, lokale 5.

For raske ældre.

Jette Jensen, jjwho@live.dk

Pris: 100 kr.

Tai Chi Chuan

Fredag kl. 9.30-11.30.

Sted: Solrød Idrætscenter, træningssal 1.

Eddy Ah-Sam, eddy.sonja@gmail.com

Pris: 100 kr.

Yoga

• Mandag kl. 11-12.30.

Kirsten Agerbo, k.h.agerbo@gmail.com

• Fredag kl. 13.30-15.

Hanne Madsen, HannesMobilitetsYoga@ valmuevangen16.dk

Sted: Solrød Idrætscenter. Pris: 100 kr.

Arrangementer

Søndagscafe

Søndag 14. april kl. 12-16.

Sted: AFC, salen.

Menu og underholdning er ikke på plads, så hold dig opdateret på vores hjemmeeller Facebookside.

Kirsten Beyer Olrik, 50 52 72 30, 2022kibo@gmail.com

Pris: 75 kr., ikke-medlemmer 95 kr.

Danmark spiser sammen

I samarbejde med Centerrådet i AFC arrangerer vi igen fællesspisning i uge 17.

Desværre er alle detaljer ikke på plads, så hold dig

orienteret på vores hjemmeeller Facebookside, eller kontakt Niels Bierbum, 23 11 40 60, KS.Solroed.269@ aeldresagen.dk

STEVNS KOMMUNE

STORE HEDDINGE

Formand: Dorete Olsen, 61 74 10 27.

Næstformand: Lilly Meisner Pedersen, 40 11 39 52.

Kasserer: Hans Chr. Rasmussen, 29 90 85 83.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/ store-heddinge

Her kan du finde flere og opdaterede oplysninger.

Facebook

Nu kan du følge med og skrive til os på vores Facebookside: www.facebook.com/ storeheddingeogvalloe

Nyhedsbrev

Ønsker du at følge med i, hvad der sker i lokalafdelingen, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på aeldresagen.dk/lokalafdelinger/ store-heddinge

Så får du en e-mail med seneste nyt.

Bisidder

Du kan få en bisidder med til samtaler, hvor det kan være rart at få fortalt og hørt det, der er vigtigt.

Jens Carl Jørgensen, 28 93 55 35 eller Hans Chr. Rasmussen, 29 90 85 83.

Den hjælpende hånd

Har du svært ved at tråde en nål, skifte en pære eller få banket et søm i væggen? Eller har du problemer med andre små, praktiske gøremål i dit hjem?

Edel Pedersen, 29 62 97 54, edelpedersen78@gmail.com

Rejsekort

Skal du have rejsekort, kan vi hjælpe dig. Se hjemmesiden.

Henvendelse til Viggo Billstrøm, 20 21 33 48, vigbil@privat.dk

Vi søger frivillige Vil du være frivillig ved en af vores aktiviteter, eller vil du gerne starte en aktivitet, er der masser af muligheder for støtte ved opstart eller at deltage i eksisterende aktiviteter.

Dorete Olsen, 61 74 10 27, FM.Store_Heddinge.389@ aeldresagen.dk

Billard

• Mandag kl. 9-12.

• Tirsdag kl. 9-12.

• Torsdag kl. 9-12.

• Fredag kl. 9-12. Sted: Kælderen, Egestræde 14, Store Heddinge (gå over legepladsen). Har du lyst til at spille billard, så kom forbi Stevns Billardklub, og få en gratis prøveperiode.

Uffe Kalfner, 20 81 32 49.

Bridge ≤

Torsdag kl. 13-17.30.

Sted: Kantinen på Stevnshøj, Stevnshøjvej 32, Store Heddinge. Så er det om at komme til bordet igen.

Jytte Henriksen, 23 28 53 66. Pris: 500 kr.

Genoptræning

Onsdag kl. 15-16.

Sted: Ældrecenter Stevnshøj, Store Heddinge.

I motionscentret kan du vedligeholde genoptræning efter sygdom.

Der er ikke fysioterapeuter, men til gengæld alle de maskiner, du skal bruge til genopbygning og vedligeholdelse af din fysik. Ellen Olsen, 42 42 24 17.

Gymnastik m/k ≤

Onsdag kl. 17.15-19. Sted: Multisalen i Stevnshallen, Store Heddinge.

Personlig henvendelse i Stevnshallen eller til Lilly Meisner Pedersen, 40 11 39 52. Pris: 300 kr.

It-cafe i Store Heddinge

Tirsdag kl. 9.30-12. Sted: Egestræde 14, kælderen, Store Heddinge.

Få hjælp til alt omkring

Windows 10 og 11, mailprogrammer mv., erhvervelse af rejsekort, brug af NemID, MitID, e-Boks m.m. I begrænset omfang kan der også hjælpes med tablets, iPhones og andre telefoner. Viggo Billstrøm, 20 21 33 48, vigbil@privat.dk

Madlavning for mænd ≤

Mandag kl. 16-20.

Sted: Store Heddinge Skole. Bliv bedre til at lave god og spændende mad.

Lilly Meisner Pedersen, 40 11 39 52.

Pris: 100 kr. Påregn betaling til indkøb af råvarer.

Pc-hjælp i hjemmet

Mandag-fredag kl. 9-18. Kan du ikke møde op i netcafeen for at få hjælp, fx hvis din pc er stationær, eller du ikke kan af fysiske årsager, så kan du få hjælp hjemme. Det er gratis, du skal dog betale for kørsel til frivillig, 2 kr. pr. km.

Viggo Billstrøm, 20 21 33 48, vigbil@privat.dk

Petanque

Onsdag kl. 10-12. Sted: Ved tennisbanerne i Store Heddinge.

Petanque er et spil med metalkugler. Hovedmålet er at komme så tæt som muligt på den lille trækugle (grisen) med så mange kugler som muligt foran modstanderens nærmeste kugle.

Vi spiller udendørs fra april til oktober.

Lilly Meisner Petersen, 40 11 39 52.

Pris: 150 kr.

Seniorbio

1. torsdag i måneden kl. 14-16.

Ikke i maj, juni, juli og august. Sted: Snurretoppen, Store Heddinge.

Kom til billigdag i Snurretoppen, hvor der vises en aktuel film.

Se hvilke under biografens program.

Morten Billstrøm, 42 50 36 76.

Pris: 50 kr.

Stolemotion

• Tirsdag kl. 14-16.

• Fredag kl. 14-16.

Sted: Ældrecenter Stevnshøj.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 15

Først siddende og stående opvarmning for øget bevægelighed af led og muskler. Derefter fokus på balanceøvelser og træning på maskiner i træningsrummet. Venteliste.

Karsten Smith, 42 44 33 55.

Strik og kreativitet

Torsdag kl. 13.30-16.

Sted: Ældre Sagens lokale, Egestræde 14, kælderen, Store Heddinge.

Tag dit strikketøj med, og drik en kop kaffe eller te med os andre.

Alle er velkomne.

Edel Pedersen, 29 62 97 54.

Alle kan få en besøgsven, og det er gratis.

Er det noget, du har lyst til, så ring kontakt aktivitetsleder

Karin Pedersen, 53 82 74 08, karin.peder@live.dk

Besøgsvenner søges

Har du tid og lyst til som frivillig at glæde mennesker, der savner selskab?

Som besøgsven møder du et andet menneske, der har et langt liv af erfaringer.

I aftaler selv, hvor ofte I skal mødes, og hvad I skal lave sammen - fx få en snak over kaffen, spille kort eller gå en tur.

Karin Pedersen, 53 82 74 08, karinpeder@live.dk

Jens Jørgen Alvor JensenTerpet, 61 78 25 30.

Vi søger frivillige

Vil du være frivillig ved en af vores aktiviteter - eller måske selv starte en ny?

Der er masser af muligheder for støtte ved opstart eller deltagelse.

Ilse Drexel, 40 83 86 70, ilsedrexel@hotmail.dk

Bridge

Mandag kl. 13-17.

Sted: Acaciebo, Acacievej 54, Strøby Egede.

Vi vil gerne have nye spillere, blot du kender reglerne, da vi ikke har mulighed for undervisning.

Mette Colding Nielsen, sms, 27 83 37 62, kokkenslivretter@gmail.com Pris: 85 kr.

Motion

• Onsdag kl. 17-19.

• Søndag kl. 9-11. Sted: Sundhedscentret i Hårlev.

Kom og dyrk motion. Det er for folke- og førtidspensionister samt efterlønnere bosiddende i Stevns Kommune. Husk skiftesko og vandflaske. Hanne Lauridsen, 21 79 20 78, kl. 9-10.

Seniorbio

Formand: Ilse Drexel, 40 83 86 70.

Socialhumanitært: Karin Pedersen, 53 82 74 08. VALLØ

Den hjælpende hånd

Kasserer: Kaja Andersen, 40 28 81 47.

Kontor

Acaciebo, Acacievej 54, Strøby Egede.

Åbent efter aftale med formand Ilse Drexel, 40 83 86 70.

Arrangementer

Vi indrykker annoncer i Stevnsbladet, når vi fx afholder et arrangement. Du kan altid se på vores lokale hjemmeside, hvad der sker.

Følg os på vores

Facebookside ”Ældre Sagen Vallø”, og tilmeld dig gruppen.

Besøgsvenner

Føler du dig ensom eller trist?

Savner du en at snakke med, gå ture, spille kort med eller noget helt andet?

Så kan du få en besøgsven fra Ældre Sagen i Vallø.

Besøgsvenskabet skal være fleksibelt og passe ind i begges hverdag.

Få en hånd til småting, som du ikke selv kan ordne, fx skifte en pære, sikring mv. Flytning af tunge ting bedes du lade familie eller bekendte ordne.

Ring til Alf Hemmingsen, 28 49 87 97.

Hjælp til køb af elcykel

Står du for at skulle købe en elcykel eller overvejer du det, kan Gert hjælpe dig med:

• Indkøb:

Bedst til prisen, rækkevidde, motorplacering, kurve, gear, batteritype, bremser og sikkerhed.

• Kørsel: Sikkerhed, betjening af cykel samt påklædning. Gert Larsen, 25 56 19 74, kommalarsen@gmail.com

It-hjælp

Har du problemer med MitID eller Digital Post, driller din mail, printer eller router?

Eller har du spørgsmål til din smartphone, tablet eller computer?

Så kommer vi gerne hjem til dig - eller måske vi kan hjælpe dig over telefonen. Kenneth Bakdal Johansen, 31 25 18 45, efter kl. 16.

Annelise Vester-Andersen, 24 40 78 49.

Pris: 250 kr.

Fællesspisning

Sidste torsdag i måneden kl. 18-21.

Sted: Hårlev Hallens cafeteria, Industrivej 39, Hårlev.

Tilmelding påkrævet.

1. torsdag i måneden kl. 14-16.

Sted: Snurretoppen, Algade 32, Store Heddinge. På billigdagene vises en aktuel film.

Se hvilke under Snurretoppens biografprogram. Morten Billstrøm, 42 50 36 76.

Pris: 50 kr.

Foto: John Hansen

Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning | Design: vahle+nikolaisen Kørestolsadgang Teleslyngeanlæg SVANEMÆRKET Tryksag 5041 0004 På aeldresagen.dk/arrangementer ligger alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Du kan få andre Det Sker Lokalt tilsendt, hvis du ringer til MedlemsService, 33 96 86 89, eller skriver til medlemsservice@aeldresagen.dk
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.