Ældre Sagen DET SKER omr. 7 Sydsjælland Lolland-Falster

Page 1

RavnsborgHøjreby

LOLLAND

Fuglebjerg Suså-Holmegaard

NÆSTVED

Næstved

Nørre Alslev Møn-Bogø Præstø

Vordingborg

Stubbekøbing

Sakskøbing

MariboHoleby-Rødby

NakskovRudbjerg Nysted

GULDBORGSUND KOMMUNE

NYKØBING FALSTERSYDFALSTER

Formand: John Olesen, 31 31 61 90, botomollevej6@gmail.com

1. næstformand: John Hansen, 54 85 49 03, amjhhansen@gmail.com

2. næstformand: Kirsten Skovlund Hansen, 23 86 39 53, reincke@mail.dk

Hjemmesider

aeldresagen.dk/nfs

Facebook: Ældre Sagen Nykøbing Falster-Sydfalster.

Nykøbing FalsterSydfalster

FRA I ÅR UDKOMMER DET SKER LOKALT 5 GANGE – JUNIBLADET UDGÅR

Adresse

Hvis der ikke er anført en anden adresse under aktiviteten, foregår det i Ældre Sagens Hus, Skovalléen 32 A, Nykøbing. Kontortid onsdag kl. 10-12.30, 44 13 05 09.

Den hjælpende hånd

Har du behov for hjælp?

Fx hvis du har svært ved at bukke dig, taber balancen eller lignende.

Forvent udgift til kørsel.

Flemming Olsen, 54 43 96 60, tdehytkrj@gmail.com

Jens Michaelsen, 21 77 47 70.

Sorg og livsmod

Har du lyst til at høre mere om dette tilbud?

Bente Schwensen, 20 41 85 13, bente.schwensen@hotmail.com Mona Lise Wennerberg, 21 66 81 45, wennerberg@nypost.dk

Tryghedsopkald

Ønsker du at bliver ringet op hver morgen, hverdage og helligdage, af en frivillig fra Ældre Sagen?

Rigtig mange føler en stor tryghed ved den daglige kontakt. Hvis du vil ringes op, så kontakt Lis Rasmussen, 24 49 82 80, lisgara@live.dk

Daglig leder er Marianne Nyegaard.

Vejledere

Har du behov for støtte ved samtaler med myndigheder, sundhedspersonale og andre, står vores vejledere med tavshedspligt til rådighed. Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at få hjælp.

Jørgen Rasmussen, 21 39 09 90, rasmussen.jorgenh@gmail.com

GULDBORGSUND VORDINGBORG
APRIL 2024 Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 7
- LOLLAND-FALSTER OMRÅDE 7
05.04. – 16.08. 2024
SYDSJÆLLAND
ARRANGEMENTER
AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Flemming Sunke, 30 69 70 05.

Lissi Kamper, 30 68 24 89.

Vågetjeneste

Vi tilbyder at våge over dem, der er i den absolut sidste fase af livet - på plejehjem, sygehuset og i eget hjem. Vågetjenesten er gratis og for alle.

Alle kan blive vågere, uanset faglig baggrund.

Ring på 44 13 03 68, hverdage kl. 9-15.

Læg besked på telefonsvareren, hvis vi ikke lige svarer.

Lonnie Stryg, lonniestryg1@gmail.com

Ønsker du en besøgsven?

• Nykøbing F:

Grethe Hansen, 24 44 03 22, grethehansen342@ gmail.com

• Sydfalster:

Jane Hermansen, 61 55 37 52, janehermansen01@ gmail.com

Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

It - undervisningslokale

Sted: Skovalléen 32 A, Nykøbing F.

Alle it-kurser samt datastuen finder sted i Ældre Sagens Hus.

Der er plads til 12 kursister på hvert kursus, og der er altid 3-4 instruktører, så alle kan hurtigt få hjælp. Læs mere på: aeldresagen.dk/nfs

John Pedersen, 21 49 65 81.

Aktiviteter

Banko

2. søndag i måneden kl. 14-16.

Indtil 14. april.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalléen 32 A, Nykøbing F. Vi spiller om gode præmier. Husk kop og tallerken, for vi serverer kaffe og kage i pausen.

Else-Jena Kruse, helst sms, 40 54 06 24, elsejena1953@gmail.com

Pris: 50 kr. for kaffe, te, kage og to plader.

Ekstra plader koster 5 kr.

Søndagsbanko

1. og 3. søndag i måneden kl. 14-16.

Sted: Friserhuset, Frisegade 25, Nykøbing F. Banko med mange fine præmier.

Ekstra plader kan købes. Mie Labæk, 23 95 06 01, miethorstein@gmail.com

Pris: 50 kr. for seks plader, kaffe 20 kr., sodavand 10 kr.

Torsdagsbanko

4. torsdag i måneden kl. 14-16.

Indtil 25. april.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalléen 32 A, Nykøbing F. Der er mange fine præmier. Vi serverer kaffe, te og kage i pausen, så husk kop og tallerken.

Ikke banko i marts!

Else-Jena Kruse, helst sms, 40 54 06 24, elsejena1953@gmail.com

Pris: 50 kr. for kaffe eller te, kage og to plader.

Ekstra plader 5 kr.

Cafe Husk

Tirsdag i lige uger kl. 13.30-16.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalleen 32 A, Nykøbing F. Cafeen for dig, der er ramt af en demenslidelse.

Vi tilbyder motion for hjerne og krop, socialt samvær og hygge og eftermiddagskaffe med brød.

Pia Kjær, 51 20 71 93, 469pkj@aeldresagen-post.dk

Pris: 20 kr. pr. gang.

Herreværelset

1. fredag i måneden kl. 10-14.

Sted: Kikko, Vendsysselvej 9, Nykøbing F. Et frirum for mænd, hvor vi mødes for at udveksle tanker og ideer, høre foredrag, indlæg og evt. tage på virksomhedsbesøg.

Kom og vær en aktiv deltager i et spændende og givende herremiljø. Tilmelding senest onsdagen før kl. 18 på botovej.dk

John Holm, 21 28 78 62. Pris: 20 kr. - hver især betaler vi for eget forbrug.

It - datastue

• Tirsdag kl. 9.30-11.30.

• Torsdag kl. 9.30-11.30.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalléen 32 A, Nykøbing F.

Har du problemer med din pc, tablet eller telefon?

Vil dine programmer, opdateringer, hastighed, mail, MitID eller kodeord ikke makke ret?

Vi hjælper og rådgiver om alt vedrørende it. For hjælp til MitID bør du medbringe gyldigt pas.

Ferielukket i juli og august. John Pedersen, 21 49 65 81. Pris: 50 kr.

Kortspil - l’hombreklub

Onsdag i ulige uger kl. 13-17. Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalleen 32 A, Nykøbing F, mødelokalet. Har du lyst til at være med?

Vi spiller hele året. Evt. aflysninger aftales på holdet.

Svend Aage Rasmussen, 31 90 94 31, aosrasmus@gmail.com

Pris: 100 kr. til reg.nr. 2650 kontonr. 8977760950. Skriv navn og ref. 703.

Kortspil - whist Mandag kl. 13-16. Indtil 15. april.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalléen 32 A, Nykøbing F. Vil du gerne spille whist sammen med andre rare mennesker, så kom. Whist er et over 100 år gammelt kortspil, der spilles af fire spillere, som er makkere to og to.

Vi har kortene, men du skal selv medbringe kaffe og kage. Der er plads til nye spillere. Torben Petersen, 54 86 82 49, 24 64 75 25. Pris: 100 kr. til reg.nr. 2650  kontonr. 8977760950. Anfør navn og aktivitetskode 716.

Madam Strik ≤ Onsdag kl. 13.30-16. Indtil 19. juni.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalléen 32 A, Nykøbing F. Er du glad for at strikke, hækle mv.?

Du skal selv medbringe materialer, det gælder også kaffe, te og kage.

Der er ikke egentlig undervisning, men vi hjælper hinanden, imens vi snakker. Vi kommer og går, som det hver især passer os. Hanne Nielsen, 23 41 29 48, hanne_jan@mail.dk

Bente Bruhn, 40 30 79 46.

Pris: 100 kr. til reg.nr. 2650 kontonr. 8977760950. Skriv navn + ref. 623. Du kan evt. betale kontant.

Old Riders MC

Onsdag i lige uger kl. 11-13. Indtil 16. oktober.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalléen 32 A, Nykøbing F. Er det kedeligt at køre mc alene?

Vi mødes og aftaler, hvor vi kører hen, nogle gange er der på forhånd aftalt en udflugt. Medbring termokande og madpakke, og ta’ konen eller kæresten med på bagsædet. Vi er tilbage efter ca. tre timer.

Ingen tilmelding.

Arne Skjelmose, 21 75 28 59.

Pigekammeret

Sidste fredag i måneden kl. 12-14.

Januar til 31. maj og august til november.

Sted: Kikko, Vendsysselvej 9, Nykøbing F.

Vi piger mødes til hyggeligt samvær, en let frokost og foredrag, sang eller musik. Du skal både være medlem af Ældre Sagen og af Pigekammeret.

pigekammer4800@

gmail.com

Dorthe Vejen, 24 81 78 65. Pris: 20 kr. ved indgangen + mad og drikke.

Sang- og dansecafe

2. torsdag i måneden kl. 13.30-16.

Indtil 11. april.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalléen 32 A, Nykøbing F. Vi starter med at lytte til den gode musik, leveret af dygtige musikere, hvor vi synger de gode, gamle sange. Senere er der mulighed for en svingom.

Vi serverer kaffe og kage, og der kan købes forskellige drikkevarer. I pausen er der amerikansk lotteri samt præmier på indgangsbonen. Tilmelding senest en uge før hvert arrangement til John Olesen, 31 31 61 90, botomollevej6@gmail.com Husk kop og tallerken. Pris: 50 kr.

Åben netværkscafe

Onsdag kl. 10-12.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalléen 32 A, Nykøbing F.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 2 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Netværkscafe mod

ensomhed. Er du kørt lidt fast i dit liv og har et begrænset, eller intet, socialt netværk? Så er tilbuddet her måske noget for dig.

Pia Kjær, 51 20 71 93, 469pkj@aeldresagen-post.dk

Motion

Bowling

• Onsdag kl. 12-13.

• Torsdag kl. 12-14. Indtil 2. maj.

Sted: SuperBowling, Marielyst Strandpark 1, Væggerløse.

Ved tilmelding skal du oplyse dit medlemsnummer, for- og efternavn, mailadresse, tlf. nr., ønske om spilledag og spilletid, og hvem du evt. ønsker at spille sammen med.

Fortæl også, om du har netbank eller kun kan betale kontant.

Lis Stilling, helst på mail, 51 94 61 75, lisstilling@gmail.com

Pris: 650 kr. pr. halvsæson, inkl. sko, til reg.nr.

2650 kontonr. 8977760950.

Anfør ref. 366 + navn.

Cykelture - Nykøbing

Onsdag kl. 18.30-20.30.

Indtil 4. september.

Sted: Nykøbing F. Hallen.

Vil du med ud i det blå på en aftentur i moderat tempo, så mød op.

Vi kører, som vinden blæser. Der er pauser undervejs, hvor der er mulighed for at indtage de medbragte drikkevarer.

Turene er på 13-18 km. Flemming Olsen, 54 43 96 60, tdehytkrj@gmail.com

Cykelture - Marielyst Tirsdag kl. 9-13.

Sted: Ved statuen over for indkørslen til Højskolen Marielyst.

Vi cykler i rimeligt motionstempo, ca. 16 km i timen.

Turene er på 15-40 km, men der er gode parkeringsforhold langs hele ruten, så der kan tilrettelægges individuelle distancer.

Vi cykler hele året, så vi kan følge årets gang på mark og i skov - og i næsten al slags vejr.

Johan Landgren, 29 63 08 48, lisejohanlandgren@mail.dk

Fitnesshold

• Tirsdag kl. 9-10, 10-11 og 11-12.

• Torsdag kl. 9-10, og 10-11.

• Fredag kl. 9-10.

Sted: Nykøbing Falster KarateCenter, Nykøbing F. Hallen.

Her er mange tilbud, specielt for medlemmer af Ældre

Sagen.

Undervisningen er varieret, og ud over kroppens egen vægt bruges der også elastikker, bolde og vægte.

De dygtige instruktører er Iben Rasmussen og Lisa

Bach.

Vibeke Sørensen, 23 41 98 08.

Pris: 600 kr. halvårligt - deltag på flere forskellige hold plus X-bike.

Fitness i Gedser

Alle ugens dage kl. 5-22.

Sted: Gedser Idræts- og Medborgerhus, Skråvej 1. Vil du gerne holde din krop i form, vedligeholde musklernes styrke og opnå velvære?

Så skal du gå til fitness. Har du ikke trænet før, hjælper vi dig gerne i gang med træningen, og vi er også altid parate med gode råd. Se mere under fitness på www.sydfalsterif.dk

Karin Ringsing, 24 43 04 72, karin.ringsing@gmail.com

Pris: 1.000 kr. årligt, 600 kr. halvårligt, 375 kr. i kvartalet eller 150 kr. månedligt.

Krolf i Marielyst

• Mandag kl. 10-12.

• Onsdag kl. 10-12. Indtil 7. oktober.

Sted: Krolfbanen, Lupinparken, Marielyst. Alle kan være med, og der er typisk fire på hvert hold. Kun for medlemmer.

Benny Brædder, 23 61 61 47, gbbebr@gmail.com

Pris: 10 kr. med eget udstyr. Leje af udstyr: 10 kr. for voksne, 5 kr. for børn.

Petanque

Fredag kl. 10-12.

Sted: Petanquebanerne ved Badmintonhallen, Vestensborg Allé.

Der spilles hele året.

Leo Nielsen, 24 82 09 51, leo-pot@outlook.dk

Pris: 200 kr. for hele året.

Stavgang - Nykøbing Tirsdag kl. 10-11.30. Sted: Folkedanserhuset, Østre Allé, Nykøbing F. Egne stave medbringes.

Vi går i tre hold, og turene har forskellige længder og tempi. Nye motionister er meget velkomne, man kan også gå uden stave.

Den anden tirsdag i måneden tager vi på tur og har madpakke med.

Flemming Olsen, 54 43 96 60, tdehytkrj@gmail.com

Stolegymnastik

Tirsdag kl. 14.15-16. Indtil 25. juni.

Sted: Blishøjgårdcentret, Blishøjvej 4, Væggerløse. Kan du lide at bevæge dig til musik, men kniber det med at gå for meget? Så er stolegymnastik noget for dig. En varieret motionstime til glad musik. Øvelserne kan udføres med eller uden stol efter eget ønske og formåen. Du får brugt kroppen og har det sjovt samtidig.

Jane Hermansen, 61 55 37 52, janehermansen01@ gmail.com

Pris: 100 kr. til reg.nr. 2650 kontonr. 8977760950. Husk at skrive ref.nr. 327 og navn.

Stolegymnastik for alle Torsdag kl. 10-11. Indtil 30. maj.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalleen 32 A, Nykøbing F. Kan du lide at bevæge dig til musik, men kniber det lidt med at stå og gå for længe? Så er stolegymnastik noget for dig.

Som udgangspunkt gælder det stolemotion, men øvelserne kan udføres med eller uden stol efter ønske og behov.

Du får brugt kroppen i sjovt og rart samvær med andre. Lone Gregersen, sms, 22 83 12 01, greger123@outlook.dk

Pris: 100 kr. for forårssæsonen til reg.nr. 2650 kontonr. 8977760950. Anfør kode 328.

Traveture

Fredag kl. 10-12. Sted: P-pladsen på Vibehaven ved Middelaldercentret. Få pulsen op i godt selskab.

Vi kommer på en rask gåtur i den smukke Hamborgskov, hvor vi følger naturens gang året rundt.

Turene er også for mænd! Man kan gå med eller uden stave, og turene er på 7-9 km i rask tempo.

Turleder er Hanne Kappen, 29 80 51 89, hkjp@mail.tele.dk

Vandreture i naturen

Mandag kl. 10-12.30. 15. april-28. oktober.

Sted: Folkedanserhuset bag Zoo.

Husk godt fodtøj, fornuftigt tøj passende til vejrudsigten samt noget drikkeligt og spiseligt til pausen.

Vi spiser vores madpakke, medmindre det regner.

Vandreturene varer normalt 1,5-2,5 time - enkelte ture varer hele dagen.

Mogens Witt, 54 43 96 50. Ole Bjørn Larsen, 21 92 90 37.

Pris: Ved samkørsel betales der for benzinen.

Vi skal løfte jern

Mandag-torsdag kl. 9-16.

Sted: Lager Gym, Industriparken 1, Sundby, Nykøbing F.

Træn effektivt som senior, og bevar en stærk krop. Normalt er det selvtræning, men om torsdagen er der en instruktør, som kan hjælpe med indstillinger af maskiner og med at få tilpasset et træningsprogram.

Et samarbejde mellem Ældre Sagen Nykøbing FalsterSydfalster og Lager Gym. René Bryde, 51 82 40 60, renebryde@gmail.com

Pris: 150 kr. månedligt, betales direkte til Lager Gym.

Walk and talk - Marielyst Tirsdag kl. 10-12.

Sted: Digeparken, Bregnestien 3. Gåture med samtale i naturen.

Solvej Sørensen, 21 25 15 97, Ingas1945@gmail.com

Walk and talk - Nykøbing F Tirsdag kl. 10-11.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalleen 32 A, Nykøbing F. Gåture med samtale i naturen, for man taler så godt, når man går. Gåturene er på ca. fem km i moderat tempo i ca. en time.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 3

Vi starter og slutter ved Ældre Sagens Hus.

Efter turen drikker de, der har lyst, en kop kaffe sammen. Medbring selv kop.

Lisbeth Krohn, 29 41 69 53, lisbethkrohn@mail.dk

Bente Mønbo, 23 24 43 51, bbm2009@live.dk

Arrangementer og ture

Modeljernbaneklubben

Tirsdag 9. april kl. 10.

Sted: Ankervej 1, Nykøbing F. Vi besøger en lille, hyggelig klub, hvor medlemmerne både bygger på det store anlæg til to og tre skinner og kører med togene. Det er også en klub, hvor man kan komme og få en hyggelig snak med de andre medlemmer.

John Flügge, 21 34 88 99, john@flygge.dk

Sund livsstil for livsnydere

Onsdag 10. april kl. 14-16.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalleen 32 A, Nykøbing F. Jytte Bille, livsstilscoach siden 1980, fortæller om, hvordan hun har sat målet at nyde livet - hele livet.

Hun lægger vægt på, at man selv er ansvarlig for at afbalancere sit liv.

Men det behøver ikke at være kedeligt - for livet skal leves, ikke kun overleves.

Vi serverer kaffe og kage. Husk kop og tallerken.

John Flügge, 21 34 88 99, john@flygge.dk

Pris: 50 kr.

Koncert

Tirsdag 16. april kl. 14-16.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalleen 32 A, Nykøbing F. Nykøbing F. Koret, der øver hver mandag i huset, vil gerne give en koncert til Ældre Sagens medlemmer, og de synger sikkert også et par sange, vi alle kan synge med på.

Hans Peter Mandrup

Nielsen, helst mail eller sms, 20 34 72 46, hpmnielsen@gmail.com

Husk kop og tallerken.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage. Betales på dagen i huset.

Om J.F. Classen

Onsdag 17. april kl. 14.

Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalleen 32 A, Nykøbing F. Foredrag ved Keld Larsen.

Den 9. september 1766 var der auktion på Nykøbing Slot, for Kronen solgte hele Falster med fæstebønder og det hele i store bidder.

Han tjente pengene ved at lave kanoner, krudt og kugler, og gennem en stråmand købte J.F. Classen både Corselitze og hele landskabet op til Stubbekøbing billigt.

Lis Rasmussen, 24 49 82 80, lisgara@live.dk

Der serveres kaffe og kage. Husk kop og tallerken.

Pris: 50 kr.

Fugletur

Fredag 19. april kl. 10. Sted: Gedser Fuglestation. Først hører vi om de store fugletræk, som kommer forbi. Vi nyder naturen, fuglene og Benny Steinmejers fortællinger.

Der serveres kaffe og brød.

Pia Kjær, sms, 51 20 71 93, 469pkj@aeldresagen-post.dk

Pris: 50 kr.

Danmark spiser sammen

• Nykøbing F:

Tirsdag 23. april kl. 13.

Sted: Restaurant Kikko, Lindholmcentret, Nykøbing F. Tilmelding senest

20. april til

Lis Rasmussen, 24 49 82 80, lisgara@live.dk

Pris: 200 kr.

Skriv 260 og navn.

• Væggerløse: Onsdag 24. april kl. 13. Sted: Væggerløse Forsamlingsbygning.

Tilmelding senest

18. april til Anders Lauritsen, 54 17 70 03, 40 49 10 03.

Pris: 150 kr.

Skriv 260 og navn. Du kender sikkert en, der trænger til at komme ud, spise god mad og være sammen med glade mennesker.

Tag vedkommende under armen, og mød op. Efter velkomsten serveres der en 2-retters menu med drikkevarer. Senere er der sang, konkurrencer med fine præmier, musikalsk underholdning og kaffe og kage.

Beløbet indbetales til reg.nr. 2650 kontonr. 8977760950.

Koncert med Seniororkestret Mandag 29. april kl. 15-17. Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalléen 32 A, Nykøbing F. Aktiv Fritids Seniororkester spiller god musik, som man både kan danse og synge til, og der er sanghæfter til fællessang.

Dirigent er Palle Danielsen med 15-20 musikere, der spiller godt og med stor spilleglæde.

Tilmelding senest 20. april til Hans Peter Nielsen, mail eller sms, 20 34 72 46, hpmnielsen@gmail.com

Fugletur

Fredag 17. maj kl. 10-13. Sted: Halskov Vænge. I Halskov Vænge hører vi om naturskoven og de mange fugle, der holder til der. Vi nyder naturen, fuglene og Benny Steinmejers fortællinger, og der serveres kaffe og brød.

Pia Kjær, sms, 51 20 71 93, 469pkj@aeldresagen-post.dk Pris: 50 kr.

R. Winther og Søllestedgård Søndag 26. maj kl. 11.15. Sted: Vi kører selv til Søllestedgårdvej 4, Søllested - foran Brasseriet. Brasseriet er genåbnet med nye ejere. Sofus Clementsen er uddannet kok, brygger øl og fortæller om sit bryghus. Anne Bastholm har en fortid i restaurationsbranchen i Paris.

Vi spiser en middag inkl. en genstand, kaffe og kage. Derefter fortsætter vi til maleren R. Winthers Hus i Vindeby.

Tilmelding senest 15. maj til Connie Ulstrand, 40 74 15 02, connie.ulstrand@gmail.com Pris: 425 kr. til reg.nr. 2650 kontonr. 8977760950. Skriv arr. 837 + navn.

Vikingeskibe og sejltur

Fredag 14. juni kl. 9. Sted: Kl. 9 fra Væggerløse, kl. 9.15 fra Cementen.

Vi skal ind på museet og se de vikingeskibe, der blev fundet i Roskilde Fjord. Her bliver vi også klogere på vikingetidens skibsbygning, søfart, handel, forsvar og krigsfærd.

Bagefter sejler vi i 2,5 time med M/S Sagafjord, imens vi nyder skibets frokostmenu inkl. en øl eller vand.

Connie Ulstrand, 40 74 15 02, connie.ulstrand@gmail.com

Pris: 850 kr. til reg.nr. 2650 kontonr. 8977760950. Skriv arr. 814 + navn.

Fugletur

Fredag 21. juni kl. 10-13. Sted: Krenkerup Haveskov. Krenkerup Haveskov er et lille skovområde ved Krenkerup Gods.

Ejeren har ladet skoven ligge urørt ved en frivillig fredning, og her nyder vi naturen, fuglene og Benny Steinmejers fortællinger.

Vi serverer kaffe og brød. Pia Kjær, sms, 51 20 71 93, 469pkj@aeldresagen-post.dk Pris: 50 kr.

Seniorfestival

24. juli kl. 10-25. juli kl. 22. Sted: Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, Væggerløse. Højskolen Marielyst arrangerer igen seniorfestival i parken, og Ældre Sagens lokalafdelinger i Guldborgsund Kommune har en stand.

Over de to dage bliver man præsenteret for alt det, som kan være med til at give seniorlivet mening, og aktiviteter, koncerter samt talkshows med kendte mennesker.

Tilmelding på seniorfestivalen.dk

Pris: 450 kr. + gebyr pr. dag eller 740 kr. + gebyr for begge dage.

Formand: Jan Gleie, 50 52 44 72, janwgleie@gmail.com

Kasserer: Arne Blicher Jensen, 30 35 11 50, arne.blicher@gmail.com

Kontor

Nysted gl. rådhus, Adelgade 61, første mandag i måneden kl. 10-12.

Vågetjenesten

Vi tilbyder at våge hos døende døgnet rundt. Vi kommer efter anmodning fra pårørende samt personale i hjemmehjælpen og på plejecentre.

Åse Arildsen, 44 13 04 77, vaagekoner.sax@hotmail.com

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 4 DET SKER LOKALT APRIL 2024
NYSTED

Cafe Kettinge Kirke

2. tirsdag i måneden kl. 14-15.30.

Sted: Kettinge Præstegård. Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag med sang, kaffe, kage, og hvad vi ellers kan finde på.

Tove Jørgensen, 22 94 05 57.

Cykelture

Onsdag kl. 14.

17. april, 15. maj, 19. juni og 14. august.

Sted: Kettinge Hallen. Vi kører 10-12 km i motionstempo.

Lotte Nagel, 28 85 57 23.

Ekstrabio

1. onsdag i måneden kl. 13.30-16.

Sted: Nysted Biografteater.

I samarbejde med Ældre

Sagen i Nysted arrangeres der Ekstrabio, hvor vi serverer kaffe fra kl. 13.30.

Se det løbende repertoire i Saxkøbing Avis! Reservering af billetter på 54 87 13 17.

Jan Harpsøe, 71 78 07 34. Pris: 70 kr.

It-kurser

Ældre Sagen i Nykøbing Falster-Sydfalster udbyder en række it-kurser i vinterhalvåret, som lokale medlemmer er velkomne til at deltage i.

Se under Nykøbing Falster-Sydfalster.

It-support

1. mandag i måneden kl. 10-12.

Sted: Nysted gl. rådhus eller i hjemmet.

Har du problemer med dit it-udstyr?

Så kom og besøg os i kontortiden, eller giv os et ring.

Arne Jensen, 30 35 11 50.

Motionsbanko

Kl. 10-12.

• 3. april.

• 8. maj.

• 12. juni.

• 7. august.

Mødested: Nysted Kajakog Roklub.

Kom med på en gåtur på 5-6 km i Nysted og nærmeste omegn. Undervejs er der opsat bankotal, som man afkrydser på den udleverede bankoplade.

Arne Jensen, 30 35 11 50.

Petanque

Tirsdag og fredag kl. 10-12.

Sted: Kettinge Fritidscenter, Kettingevej 78.

Leif Nielsen, 61 72 40 12. Arne Kok, 22 63 07 05.

Vi spiller hele året.

Solbio

1. mandag i måneden i vinterhalvåret.

Sted: Plejecentret Solgården i Herritslev.

Det vises film fra før computerens tid.

Kaffe og kage serveres af Solgårdens Venner.

Arne Jensen, 30 35 11 50.

Spis sammen

Onsdag 10. april.

Sted: Kettinge Fritidscenter kl. 12.30.

Underholdning ved Bertel Abildgård.

Tilmelding til

Tove Jørgensen, 22 94 05 57.

Pris: 175 kr.

Fuglsang Kunstmuseum

16. maj kl. 13.

Sted: Vi kører selv til Fuglsang Kunstmuseum.

Her får vi en guidet tur i særudstillingen ”Som Brødre”.

Tilmelding til Tove Jørgensen, 22 94 05 57.

Pris: 80 kr. inkl. entre, kaffe og kage.

Birkegårdens Haver

10. juli kl. 8-18.

Mødested: Kettingehallen. Vi tager på bustur for at se de smukke haver.

Pris er endnu ikke fastlagt ved bladets deadline, men kan oplyses af

Tove Jørgensen, 22 94 05 57.

NØRRE ALSLEV

Formand: Jytte

Jespersen, 27 52 97 20, hverdage kl. 8-10.

Næstformand: Anni Bülow, 23 60 13 99. Kasserer: Bente Olsen, 20 91 44 75.

Turkonto

Lollands Bank, reg.nr. 6220 kontonr. 1105293, eller MobilePay 145649. Angiv datoen på turen og dit navn.

Besøgsven

Har du lyst til at få besøg af og til?

Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag.

Bodil Friis, 60 94 16 10.

Besøgsvenner

Der er altid et stort behov for besøgsvenner. Kørselsudgifter dækkes. Bodil Friis, 60 94 16 10.

Bisidder

Du kan få en bisidder med til samtaler, hvor det er rart at få fortalt og hørt det, der er vigtigt.

Bodil Friis, 60 94 16 10.

En hjælpende hånd

Har du brug for en hjælpende hånd til fx at skifte en pære, hænge et billede op eller lignende?

Bodil Friis, 60 94 16 10.

It-hjemmehjælp

Har du problemer med dit it-udstyr, kan du få hjælp i eget hjem.

Det er for alle, og det er gratis.

Bjarne Brøgger, 23 46 88 41. Lisbeth Helth, 51 90 15 48.

Sorg- og livsmodsgruppe

Gruppen er for mennesker, der har mistet en ægtefælle eller samlever.

Her kan du i fortrolighed tale om din sorg.

Har du lyst til at høre mere? Jytte Jespersen, 27 52 97 20, hverdage kl. 8-10.

Fitness

Åbent alle ugens dage.

Ikke i juli.

Sted: Dagcentret, Nørre Alslev.

Vi serverer en gang varm mad, en kop kaffe og en småkage.

Du medbringer selv drikkevarer.

Tilmelding senest onsdagen før til Mogens Jensen, 28 78 42 03, hverdage kl. 8-10.

Pris: 75 kr. Indbetales via MobilePay 145649 eller til reg.nr. 6220 kontonr. 1105293.

Kortspil - bridge ≤

Onsdag kl. 13.14-16.59. Sted: Nørre Alslev Bibliotek, 1. sal.

Åbent for alle.

Carsten Birkedal, 54 43 48 22.

Pris: 300 kr. for hele sæsonen.

Petanque

• Tirsdag kl. 9.15-12.

• Torsdag kl. 9.15-12.

Sted: Petanquebanerne ved NAB’s klubhus, Nørre Alslev Stationsvej.

Når vejret ikke længere tillader at spille udendørs, spilles der i drivhuset, Lillebrændevej 26. Såvel begyndere som øvede er velkomne.

Gurli Grevsen, 60 80 37 93. Birte Hansen, 28 19 57 08.

Stavgang

Mandag kl. 10-11.

Sted: Dagcentret, Skerrisvej 24.

Alle kan deltage.

Vi går i flere hold, alt efter hvor godt man er gående. Inge Lise Nielsen, 40 54 52 66.

SAKSKØBING

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk

Tryk på lokalafdelinger, indtast 4840, og gem som lokalafdeling.

Jørgen Ahmt, 40 42 43 93, jorgenahmt@gmail.com

Sted: NF Motion, Kæpgårdsvej 2, Nørre Alslev. Her kan Ældre Sagens medlemmer tilmelde sig mandag og onsdag kl. 17-19  og lørdag kl. 10-12. Husk medlemskort. Bjarne Brøgger, 23 46 88 41. Pris: 159 kr. månedligtintet indskrivningsgebyr for medlemmer.

Fællesspisning

1. søndag i måneden kl. 12.30-14.30.

Formand: Doris Hartmeyer, 54 77 90 08. Socialhumanitært: Ingelise Ellehauge, 24 81 53 56.

Sekretær: Conny Krogh, 21 62 81 91.

Kontor

Seniorhuset, Emil Aarestrups Gade 5. Doris Hartmeyer, 54 77 90 08.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 5

Hjemmeside

www.ældresagen/sakskøbing

Besøgsvenner

Vi søger dig, der har tid og lyst til at påtage dig en opgave som besøgsven hos ensomme.

Du får instruktion og oplæring, inden du begynder opgaven.

Ingelise Ellehauge, 24 81 53 56.

Bisidder

Har du behov for støtte ved fx samtaler med myndigheder, sundhedspersonale eller andre, står lokalbestyrelsens medlemmer til rådighed.

En frivillig bisidder er ikke professionel inden for noget område og har tavshedspligt.

Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Georg Klitmøller, 40 10 87 76.

Doris Hartmeyer, 54 77 90 08.

En hjælpende hånd

Vi hjælper ældre medborgere, der ikke selv helbredsmæssigt er i stand til at klare småopgaver i hjemmet, som kan ordnes inden for maks. en time.

Ring til Doris Hartmeyer, 54 77 90 08, mandag-fredag kl. 8-9 eller kl. 17-18.

Teaterrabat

Torsdag, fredag og lørdag kl. 18-22.

Sted: Nørregade Teatret, Banegårdspladsen 1, Maribo. Som medlem kan du få rabat på billetter til Nørregade Teaters forestillinger.

Bjarne Nielsen, 40 33 43 29.

Vågetjenesten

Vi tilbyder at våge ved døende døgnet rundt.

Vi kommer efter henvendelse fra pårørende og personale i hjemmehjælpen og på plejecentre.

Nærmere oplysninger kan fås hos

Åse Arildsen, 44 13 04 77, vaagekoner.sax@hotmail.com

Aktiviteter

Bridge

Onsdag kl. 13-17.

Sted: Saxenhus, Juniorsgade 35.

Kom og spil bridge, vi har plads til flere!

Birte Aagaard, 40 10 50 62, birte.aagaard@mail.dk

Pris: 50 kr. halvårligt.

Billard

• Onsdag kl. 9.30-12.

• Fredag kl. 9.30-12.

Sted: Saxenhus, kælder, Juniorsgade 35.

Kom og få et prøvespil.

Der spiller damer såvel som herrer på begge hold.

Carsten Ellehauge, 30 11 08 01.

Pris: 300 kr. for sæsonen.

Demenscafe

Torsdag i lige uger kl. 14-16.

Sted: Saxenhus.

Cafe for hjemmeboende mennesker med demens og deres pårørende!

Mette Thomson, 25 48 38 85, flena@mail.dk

Pris: 100 kr. halvårligt.

Ekstrabio

1. onsdag i måneden kl. 13.30-16.

Sted: Nysted Biograf, Jernbanegade 7, Nysted. I samarbejde med Ældre Sagen i Nysted arrangeres der Ekstrabio.

Der serveres kaffe fra kl. 13.30.

Se det løbende repertoire i Saxkøbing Avis. Reservering af billetter på 54 87 13 17. Doris Hartmeyer, 54 77 90 08.

Pris: 70 kr.

For film af en længde over 135 minutter: 80 kr.

Erindringscafe

3. mandag i måneden kl. 14-16.

Sted: Seniorhuset, Emil Aarestrups Gade 5. Deltagerne skiftes til at fortælle om deres erindringer fra et langt liv.

For mere information, ring til Yvonne Vallesholm, 42 15 05 03 eller Niels Jansen, 54 70 67 06.

Gymnastik

Onsdag kl. 10-12.

Sted: Sakskøbing Sportscenter, hal A. Ældre i bevægelse. Alle kan deltage.

Ledere: Lis Merethe Arildsen og Ulla Vedel.

Lis Merethe Arildsen, 26 98 81 03.

Pris: 200 kr. for sæsonen.

Gåture i naturen

Torsdag i ulige uger kl. 14-15. Sted: P-pladsen på Guldborgvej.

Vi går fællesture i Sakskøbing Folkeskov. Kom med ud i naturen, få sanserne inddraget, og hold både hjerne og krop frisk. Her er både tid til at få pulsen op og ro til fordybelse.

Turene er også velegnede for mennesker med demens eller andre sygdomme.

Mette Thomson, 25 48 38 85.

It-cafe

Onsdag kl. 14-16. Sted: Seniorhuset, Emil Aarestrups Gade 5. Driller din computer, iPad eller telefonen, så kom.

Vi kan også hjælpe dig hjemme mod et mindre gebyr. Husk at bestille tid! Georg Klitmøller, 40 10 87 76.

Ole Nielsen, 21 15 41 23. Bjarne Nielsen, 40 33 43 29. Niels Hjertholm, 21 72 01 62. Pris: 25 kr.

It-undervisning

Mandag kl. 14-16.

Sted: Seniorhuset, Emil Aarestrups Gade 5. Her kan du få undervisning i brug af computer, tekst- og billedbehandling samt iPad og andre tablets. Hold oprettes efter behov! Georg Klitmøller, 40 10 87 76.

Bjarne Nielsen, 40 33 43 29. Pris: 150 kr. for ti timers undervisning.

Kortklubben

Onsdag kl. 14-17. Sted: Saxenhus, Juniorsgade 35. Der spilles l’hombre og whist. Erik Hartmeyer, 54 77 90 08. Pris: 50 kr. halvårligt.

Krolf

Torsdag kl. 9.30-12.30. Fra 18. april.

Sted: Området bag Doktorparken, Sakskøbing. Vi har tre baner med 12 huller. Spillet er en mellemting mellem golf og kroket.

Vi spiller hele sommerhalvåret frem til oktober.

Indskrivning til sæson starter torsdag 11. april kl. 14-16 i Seniorhuset.

Kaj Petersen, 28 72 56 70. Pris: 175 kr. for sæsonen.

Litteraturkreds

2. mandag i måneden kl. 14-16.

Sted: Seniorhuset, Emil Aarestrups Gade 5. Finn Egelund finder en bog, som vi alle læser og efterfølgende debatterer. Finn Egelund, 40 84 44 60.

Madklub

Tirsdag kl. 10-13.30.

Sted: Fabriksvej 5, Rønnebakken.

Her laver vi mad i fællesskab med andre ældre. Råvareindkøb er for egen regning.

Ingerlis Jørgensen, 21 68 22 56.

Pris: 50 kr.

Nørkleklub

Torsdag kl. 13.30-16.30.

Sted: Saxenhus, Juniorsgade 35. Mange former for hobbyog håndarbejde.

Jette Ptak, 40 81 59 41.

Seniorkoret

1. mandag i måneden kl. 14-16.

Sted: Saxenhus, Juniorsgade 35.

Korsang - kom og syng med. Jesper Bay Jensen, 61 74 33 26.

Spis - drik - vær glad 1. søndag i måneden kl. 12-14.30.

Sted: Sognegården, Vestergade 2. Der er elevator til lokalerne på 1. sal. Fællesspisning arrangeret af Ældre Sagen og Menighedsplejen.

Husk tilmelding en uge før til: Doris Hartmeyer, 54 77 90 08.

Lisbeth Lumby, 54 77 28 82. Pris: 100 kr. for mad og en genstand samt kaffe og kage.

Stolegymnastik

• Tirsdag kl. 9.30-12.

• Tirsdag kl. 11-12.

Sted: Træningshuset, Kalkbrænderivej 3. Magter du ikke almindelig gymnastik mere, så er stolegymnastik et godt alternativ.

Tilmelding til Bente Rykær, 30 52 80 91.

Pris: 100 kr. for sæsonen.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 6 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Svømning

• Fredag kl. 9-9.30.

• Fredag kl. 9.45-10.15.

• Fredag kl. 10.30-11.

Sted: Svømmehallen, Sakskøbing Sportscenter.

Dyrk aquafitnessseniorsvømning - på hold. Undervisningen varetages af Svend Rykær, 25 70 60 16.

Pris: 320 kr. for sæsonen.

Arrangementer og ture

Bustur til Aarhus

29. maj kl. 9-30. maj kl. 18.

Sted: Sakskøbing Station.

I samarbejde med De Grønne Busser tager vi på en 2-dages bustur til Den Gamle By i Aarhus.

Vi overnatter og spiser på Årslev Kro, og dagen efter kører vi til Svendborg, hvor vi besøger Forsorgsmuseet.

Ib Lych Hansen, 54 77 20 84. Bjarne Ralf Nielsen, 40 33 43 29.

Pris: 2.395 kr. pr. person.

Tivolirevyen 2024

Torsdag 20. juni kl. 13-23.30.

Mødested: Sakskøbing Station.

Kom med på en dejlig tur til Tivoli inkl. Tivolirevyen.

Vi kører med bus ved middagstid, så der er god tid til spisning før revyen kl. 20. Se hjemmesiden for afgang fra Sakskøbing, eller kontakt:

Ib Lyck Hansen, 54 77 20 84. Bjarne Nielsen, 40 33 43 29. Pris: 775 kr. inkl. bus og Tivoli-entre.

STUBBEKØBING

Formand: Mona Hansen, 40 82 19 54.

Næstformand: Pia Lund, 40 25 53 38.

Kasserer: Jens HolmRasmussen, 24 78 53 02.

Kontor

Det gamle rådhus, Torvet 1, Stubbekøbing. Kontortid efter aftale.

Mona Hansen, 40 82 19 54.

Hjemmeside

Detaljerede beskrivelser af alle arrangementerne kan altid læses på www.aeldresagen.dk/ stubbekoebing

Besøgsven

I vores netværk er der søde mennesker, som gerne vil være din besøgsven.

Vil du gerne have en god samtalepartner?

Mona Hansen, 40 82 19 54.

Bisidder

Har du behov for støtte ved samtaler med det offentlige, læger mv., kan vi tilbyde en bisidder med tavshedspligt. Mona Hansen, 40 82 19 54.

Den hjælpende hånd

Vi tilbyder hjælp til små, praktiske problemer.

Binder vinduet, knirker døren, mangler du et søm i væggen til billedet, eller er pæren gået?

Mona Hansen, 40 82 19 54.

Telefonviften

Alle ugens dage kl. 8-9. En venlig telefonvært ringer dig op hver morgen og spørger, om alt står vel til.

Vi har tavshedspligt.

Mona Hansen, 40 82 19 54.

Vågetjenesten

Vi tilbyder vågetjeneste i såvel dag-, aften- som nattetimerne.

De frivillige har ofte en sundhedsfaglig baggrund.

Vi mangler flere vågere - har du lyst og overskud?

Lonnie Anne-Grethe Stryg, 44 13 03 68, lonniestryg1@gmail.com

Bowling

Onsdag kl. 13-14.

Sted: Super Bowling, Marielyst Strandpark 1, Væggerløse.

Anni Petersen, 51 21 13 01. Pris: 240 kr. månedligt, inkl. gevinstvin.

Gåture - udflugter

• Torsdag 18. april kl. 10.

Vi kører til højene ved Engestofte.

• Torsdag 23. maj kl. 10.

Vi tager til Kong Asgars Høj og Præstebjerg på Møn.

• Torsdag 20. juni kl. 10.

Vi kører til Hestehoved ved Nakskov.

Mødested: Fælleskørsel fra Stubbekøbing Havn.

Vi stopper på turen og nyder vores madpakker, så vi alle kan spise sammen.

Kirsten Nielsen, 54 49 02 55, 40 73 11 46.

Pris: 10 kr.

Hygge-gåture

Fredag kl. 10-12. Sted: P-pladsen ved Præstemarken 40. Vi går små hyggeture i området.

Undervejs nyder vi madpakken eller en tår kaffe. Betzy Malmø, 50 40 47 69.

Krolf

Onsdag kl. 10-12. Sted: Plænen bag hallen i Stubbekøbing. Krolf er en blanding af golf og kroket.

Spillet er for alle, men især for dem, der ikke kan gå lange ture, men som stadig gerne vil motionere.

Mogens Hansen, 24 82 94 87. Ib Nielsen, 61 75 34 00.

Motion i naturen

Torsdag kl. 10-13.

Sted: Stubbekøbing Havn. Vi går i afvekslende naturområder alt efter lyst og energi.

Frokosten spiser vi sammen undervejs, husk madpakken. Den lokale tur aflyses, hvis der er planlagt udflugt.

Kirsten Nielsen, 54 49 02 55, 40 73 11 46.

Pris: 10 kr. pr. gang.

Petanque

Mandag kl. 10-12.

Sted: Plænen bag hallen i Stubbekøbing.

Jesper Rye, 61 26 46 61. Nina Hansen, 21 68 25 39. Anny Hansen, 61 76 83 90.

Foredrag om ugler

Tirsdag 16. april kl. 14. Sted: Stubbekøbing gamle rådhus.

Jette Jørgensen fra Uglehulen fortæller om arbejdet med at opdrætte og træne ugler. Hun medbringer 4-5 levende ugler.

Tilmelding fra 19. marts til 9. april til Mona Hansen, 40 82 19 54.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Danmark spiser sammen

Tirsdag 23. april kl. 13.

Sted: Maglebrænde Forsamlingshus.

Igen i år inviterer vi på Viggårdens lækre mad samt lidt god underholdning.

Tilmelding fra 26. marts til 16. april til Mona Hansen, 40 82 19 54.

Arrangementet er gratis.

R. Winther og Søllestedgård Søndag 26. maj kl. 11.15. Sted: Vi kører selv til Søllestedgårdvej 4, Søllested - foran Brasseriet. Gerne samkørsel - sig til, om du har plads eller behov for et lift. Brasseriet er genåbnet med nye ejere. Sofus Clementsen er uddannet kok, brygger øl og fortæller om sit bryghus. Anne Bastholm har en fortid i restaurationsbranchen i Paris. Vi spiser middag inkl. en genstand, kaffe og kage. Derefter fortsætter vi til maleren R. Winthers Hus i Vindeby.

Tilmelding senest 15. maj til Connie Ulstrand, 40 74 15 02, connie.ulstrand@gmail.com

Pris: 425 kr. til reg.nr. 2650 kontonr. 8977760950. Skriv arr. 837 + navn.

Vikingeskibsmuseet

Fredag 14. juni kl. 9.45. Sted: Stubbekøbing Havn. Vi skal på museet og se de vikingeskibe, der blev fundet i Roskilde Fjord, og blive klogere på vikingetidens skibsbygning, søfart, handel, forsvar og krigsfærd.

Bagefter sejler vi i 2,5 time med M/S Sagafjord, mens vi nyder skibets frokostmenu inkl. en øl eller vand.

Connie Ulstrand, 40 74 15 02, connie.ulstrand@gmail.com

Pris: 850 kr. til reg.nr. 2650 kontonr. 8977760950. Skriv arr. 814 + navn.

Formand: Inger Jørgensen, 51 91 23 01.

Kasserer: Bodil Nielsen, 29 37 92 54.

Danske Bank, reg.nr. 4183 kontonr. 12472900.

Hjemmeside

Læs udførligt om arrangementerne på vores hjemmeside aeldresagen.dk/mhr

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 7
MARIBO-HOLEBY-RØDBY LOLLAND KOMMUNE

Besøgsvenner

Har du tid og lyst til at glæde andre med et besøg?

Eller har du lyst til at tale med eller få besøg af en besøgsven?

Marianne Andersen, 40 10 68 41.

Bisidder

Har du behov for støtte, fx ved samtaler med myndigheder, sundhedspersonale eller andre?

Så står lokalbestyrelsens medlemmer til rådighed. En frivillig bisidder er ikke professionel inden for noget område og har tavshedspligt. Du behøver ikke at være medlem.

NB: Vi søger en ny bisidder fra 1. april. Kontakt vores formand.

Den hjælpende hånd

Skal en lampe eller et billede flyttes?

Har du brug for hjælp til at få udført små opgaver i hjemmet, fx op- eller nedtagning af gardiner, som kan ordnes inden for maks. en time, så kommer vi gerne.

Vi udfører ikke hjemmehjælp, oprydning eller havearbejde.

• Rødby og omegn:

Otto Balsløv, 24 81 00 54.

• Maribo og omegn:

Torben Nielsen, 24 43 66 94.

Telefonkæde

Er du utryg i hverdagen?

Vil du gerne have et opkald om morgenen?

Jytte Cigura, 21 65 87 76.

Aktiviteter

Bowling

Torsdage kl. 10-12

Sted: Lalandia Feriecenter, Rødbyhavn.

Hold 1 kl. 10-11.

Hold 2 kl. 11-12.

Mødetid 15 minutter før.

Børge Geertsen, 22 73 49 36.

Pris: Ca. 160 kr. månedligt

Cykelture i Maribos omegn

Mandag kl. 13.30-16.30.

Sted: Maribohallen.

Vil du med ud i det blå?

Vi cykler ture i Maribos omegn.

Kun for elcykler.

Vi starter igen 8. april.

Lise Petersen, 53 29 60 18.

Gåture i naturen

Torsdag kl. 10-11.30. Mødested: Maribohallensidste torsdag i måneden dog ved Jysk.

Vil du med? Vi går i ca. en time i moderat tempo Hanne Engestoft, 23 30 53 71.

Palle Møller, 23 65 29 01.

It-cafe i Maribo

Onsdag kl. 10-12.

Sted: Frivilligcentret, Sdr. Boulevard 82 A.

Vi har fire it-medarbejdere, der tager sig af alle itproblemer og MitID. Telefonisk henvendelse to dage før til Johannes Kaad, 22 85 63 07, johs.sol@hotmail.com

It-assistance hjemme

Vi hjælper med pc-problemer i Maribo, Rødby og omegn. Henning Jacobsen, 20 46 14 92, dalsgart@live.dk

Vagn Nielsen, 22 88 77 30, vagnnielsens@gmail.com

Pris: Påregn udgift til kørsel.

Slægtsforskning

Mandag kl. 10-12.

Sted: Frivilligcentret, Sdr. Boulevard 82 A, Maribo. For begyndere. Her lærer du, hvordan du søger efter dine forfædre på nettet.

Medbring egen bærbar pc Tilmelding er nødvendig. Jens Rasmussen, 61 28 31 68, jensrasmu@gmail.com

Pris: 25 kr. for materialer.

Spis sammen i Maribo

Fredag kl. 12. 5. april, 3. maj og 7. juni.

Sted: Frivilligcentret, Sdr. Boulevard 82 A. Tilmelding til Inger Jørgensen, 51 91 23 01 eller Ulla Persson, 51 96 75 44.

Pris: 110 kr.

Spis sammen i Rødby

Fredag kl. 12.

26. april, 31. maj og 28. juni.

Sted: Blomsterparken.

Tilmelding til Jytte Cigura, 21 65 87 76.

Stolemotion

Torsdag kl. 10

Sted: Blomsterparken. Trænere: Hanne Vistisen og Vini Jensen. Ring på 21 90 21 13.

Strikkecafe

Tirsdag i ulige uger kl. 13.30-15.30.

Sted: Frivilligcentret, Sdr. Boulevard 82 A, Maribo. Medbring eget håndarbejde. Inger Jørgensen, 51 91 23 01.

Svømning for voksne

Onsdag kl. 10-11.30

Sted: Rødby Svømmehal, Byskolevej 6.

Få adgang til det 34 grader varme vandbassin og sauna. Lissi Lindhardt, 30 35 12 46. Pris: 35 kr. pr. gang eller et 12-turs kort til 300 kr.

Whist - Rødby

Tirsdag kl. 13-16.30. Sted: Willers Gård.

Vi spiller whist.

Vil du spille med?

Hanne Guldberg, 54 60 21 03.

Whist - Maribo

Torsdag kl. 13-16.

Sted: Frivilligcentret, Sdr. Boulevard 82 A, Maribo. Vi spiller whist.

Vil du spille med?

Jane Juul, 21 83 85 40.

Arrangementer og ture

Bustur til Gavnø Torsdag 2. maj kl. 8-17.

Sted: Opsamling kl. 8 i Rødby ved Lægehuset i Fruegade og kl. 8.15 ved Maribo Station. Vi håber, tulipanerne står flot, når vi først får en rundvisning på Gavnø i to hold med efterfølgende tid til selv at gå rundt.

Ca. kl. 12 serveres der en tapasbuffet inkl. en genstand, og derefter tager vi på udflugt til Avnø Naturcenter med kaffe ved bussen. Min. 40 deltagere. Tilmelding 22.-26. april til Marianne Andersen, 40 10 68 41, kl. 9-16.

Pris: 400 kr., ikke-medlemmer 450 kr. Betales til Danske Bank, reg.nr. 4183 kontonr. 0012472900.

Mrk. Gavnø + navn,

Musik og smørrebrød Tirsdag 18. juni kl. 13-16.30. Sted: Holeby Medborgerhus, Maribovej 1, Holeby. Musikalsk underholdning af entertainer og kirkesanger i Holeby Kirke Annette Svåbæk.

Hun synger, spiller og fortæller lokale historier i 2 x 45 min.

Vi serverer to stk. smørrebrød, en genstand, og i pausen også kaffe og te. Kom til en hyggelig eftermiddag.

Tilmelding 5.-12. juni til Erik Jonstorp, 40 87 14 81, kl. 9-16.

Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 150 kr. Indbetales til Danske Bank, reg.nr. 4183 kontonr. 12472900.

Mrk. ”Musik” + navn.

Tur til Sønderjylland 10. september kl. 7-12. september kl. 18.

Opsamling: Kl. 7 i Rødby ved Lægehuset i Fruegade og kl. 7.15 ved Maribo Station. Tag med til Sønderjylland i tre dage.

Vi ser Jelling, Bindeballe, Sønderborg Slot, Dybbøl Mølle og historiecenter, Gråsten Slotshave og kro samt Frøslevlejren. Overnatning på Hotel Norden i Haderslev. Al forplejning og entreer er med i prisen, drikkevarer er for egen regning. Min. 40 deltagere. Yderligere info samt tilmelding 8. april til 5. juli, hvorefter tilmelding er bindende.

Bodil Nielsen, 29 37 92 54, kl. 9-16.

Pris: 3.255 kr., opkræves af Skørringe. Tillæg for enkeltværelse 600 kr.

Formand: Ingelise Larsen, 61 73 14 94, aesnakskov@gmail.com

Næstformand: Kirsten Pedersen, 30 28 65 35, kissap@live.dk

Kasserer og redaktør af Det Sker: Finn Mortensen, 20 10 13 70, finnmdk@outlook.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/ nakskov-rudbjerg

Webmaster: Finn Mortensen, 20 10 13 70, finnmdk@outlook.dk

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 8 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Besøgsvenner

Har du lyst og overskud, så meld dig som besøgsven, og vær med til at skabe glæde for et ensomt menneske.

Et ugentligt besøg på ca. en time kan give stort indhold i tilværelsen, når man er ensom.

Meld dig som besøgsven hos Betty Husted Madsen, 20 47 16 51, bettyaasberg@gmail.com

Bisidder

Har du behov for støtte ved samtaler med det offentlige, læger eller andet sundhedspersonale?

Så kan vi tilbyde en bisidder, der har tavshedspligt.

Ilse Stenkjær, 50 57 16 02. Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Lokal nyhedsmail

Du kan nu modtage det lokale nyhedsbrev, som sendes på mail.

Det indeholder fx nyheder, som ikke er kommet med i det trykte program eller

i Det Sker-bladet.

Du skal selv tilmelde dig på forsiden af lokalafdelingens hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/ nakskov-rudbjerg

Lokaler

Medmindre andet er anført under den enkelte aktivitet, foregår aktiviteterne på Frivilligcentret, Hoskiærsvej 17.

• Undervisning: På 1. sal.

• Onsdagscafe:

I konferencen på 1. sal.

• Suppe-hygge m.m.: Lime lokale på 1. sal.

• Cafe Vera og Cafe Victor: Lime lokale på 1. sal.

Program

Det trykte program for sæson 2024 kan afhentes på Frivilligcentret, Hoskiærsvej 17 i Nakskov. Du kan også læse det på lokalafdelingens hjemmeside, hvor eventuelle ændringer også vil fremgå: www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/ nakskov-rudbjerg

Vigtigt

Denne udgave af Det Sker dækker perioden 5. april til 16. august.

Det er muligt, at der i perioden tilbydes ture og arrangementer, som det ikke har været muligt at få med her i bladet.

Derfor opfordrer vi til, at du holder øje med hjemmesiden eller tilmelder dig nyhedsmailen.

Bowling

Torsdag kl. 15-16.

Sted: Nakskov Bowlingcenter. Ring til Ellen Lamberth, 29 89 27 82, for flere oplysninger.

Pris: 65 kr.

Gåture - motion

Mandag kl. 10-12.

Sted: Cirkuspladsen, Nybro. Motion og gåture for alle aldre.

Du bestemmer selv, hvor langt du vil gå. Gennemføres hele året. Kirsten Christensen, 51 35 99 56.

Petanque

Onsdag kl. 14-16. 1. maj-28. august.

Sted: Petanquebanerne ved Nakskov Idrætscenter. Tilmelding ikke nødvendig. Boye Friis.

Pris: 80 kr. for en hel sæson.

Stolegymnastik

Tirsdag kl. 14.30-15.30.

Sted: Skovcentret, Helgenæsvej 1, Nakskov. Let motion for alle. Fra 8. august. Kirsten Christensen, 51 35 99 56.

Rejse til Sverige

5. april kl. 7.45-6. april.

Sted: Busmadsen, Skovvænget 11 kl. 7.45  eller Banen kl. 8. 2-dages forårstur til Skåne. Formiddagskaffe med wienerbrød ved bussen, pause Malmø, slotsparken i Landskrona og Sofiero Slot. Hotel Scandic, Oceanshammen Helsingborg med halvpension og frokost på Rungsted Kro. Tilmelding er startet.

Ingelise Larsen, 61 73 14 94. Pris: 1.830 kr. pr. person i dobbeltværelse. Enkeltværelse +300 kr.

Tur til Knuthenborg Park

Torsdag 16. maj kl. 12-20.30. Sted: Busmadsen, Skovvænget 11 kl. 12 eller Banen kl. 12.15.

Der serveres sandwich og en øl eller vand samt kaffe og wienerbrød ved bussen, og vi spiser senere gammeldags oksesteg og panna cotta i Bangs Have.

Tilmelding fra 8. april kl. 9 til Ingelise Larsen, 61 73 14 94. Pris: 395 kr. inkl. forplejning, men ekskl. drikkevarer i Bangs Have.

Rejse til Tyskland

7. juni kl. 6.30-11. juni. Sted: Busmadsen, Skovvænget 11 kl. 6.30  eller Banen kl. 6.45.

Baunatal, Berleburg Slot, Kassel, Melsungen, Fritzlar m.m.

Fire overnatninger med halvpension, 3 x busfrokost og udflugter.

Tilmelding er startet. Ingelise Larsen, 61 73 14 94. Pris: 3.750 kr. pr. person i dobbeltværelse. Enkeltværelse +700 kr.

Rejse Ringkøbing - Silkeborg 5. august kl. 7.25-8. august. Sted: Busmadsen, Skovvænget 11 kl. 7.25  eller Banen kl. 7.40. Hvide Sande, Oksbøl og Jelling.

Tre overnatninger med halvpension på Hotel Fjordgården i Ringkøbing. Kaffe og wienerbrød på udturen, frokost på Restaurant Skovlyst i De fynske Alper.

Udflugter til Silkeborg (Hjejlen) Flugtmuseet Oksbøl, Den Fynske Landsby og middag på Bregninge Kro. Tilmelding er startet. Ingelise Larsen, 61 73 14 94. Pris: 5.800 kr. pr. person i dobbeltværelse. Enkeltværelse +1.100 kr.

Formand: Ulla Puck, 60 15 37 18.

Næstformand: Morten Pedersen, 23 43 30 77. Kasserer: Else Dürr, 60 10 80 23.

Besøgsven

Har du brug for at få besøg og tale med nogen, så kan vi hjælpe med en besøgsven. Eller måske vi er så heldige, at du selv har tid og lyst til at glæde et ensomt menneske? Det vil helt sikkert være til gensidig glæde.

Hold dig ikke tilbage.

Piet Beke, 40 26 46 00, pb530@live.com

Bisidder

Får du besøg af kommunens visitator eller sundhedspersonale, kan vi støtte dig.

Sammen med dig forbereder vi mødet og får styr på dine ønsker og behov. Så får du måske lige den hjælp, som du har brug for.

Vi er dit ekstra øre og hukommelse.

Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen. Anne Raft, 21 29 51 49, amraft@icloud.com

Livet med demens

Vi tilbyder støtte til dig, der har demens inde på livet.

Vi ved, at demens giver udfordringer for både dig og din familie, men derfor behøver livet ikke at gå i stå. Lad os støtte jer.

Eller har du lyst til at være vores demensfrivillige?

Hvis du vil vide mere, så kontakt Anne Raft, 21 29 51 49, amraft@icloud.com

Vi søger stadig frivillige

Ville det ikke være dejligt at give lidt af din tid og være frivillig?

Måske har vores projekt om demensramte og deres pårørende din interesse, fx aflastning for pårørende eller en gåtur?

Eller måske du kan hjælpe med andre opgaver, fx it-hjælp?

Din hjælp som frivillig vil altid bringe glæde. Ulla Puck, 60 15 37 18.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 9
RAVNSBORG-HØJREBY

Håndarbejde for alle

Onsdag i lige uger kl. 14-17.

Sted: Stokkemarke gl. skole, Tjennemarkevej 4, Stokkemarke.

Undervisningen er individuel, så der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. Du skal selv medbringe symaskine, stof, nåle, sakse, kridt og tråd samt alle materialer.

Tilmelding og info: Ulla Puck, 60 15 37 18, ulpuck@gmail.com

Pris: 160 kr. for 8 lektioner a 3 timer.

Betales til Danske Bank, reg. nr. 3001 kontonr. 13608105, eller MobilePay 610553.

Linedance

Mandag kl. 9.45-11.15.

Sted: Stokkemarke gl. skole, Tjennemarkevej 4, Stokkemarke.

Underviser: Bente Skou, 51 22 02 80.

Danmark spiser sammen

Torsdag 25. april kl. 17.30.

Sted: Den gamle Møllegård, Hovedgaden 63, Horslunde.

Tilmelding senest 18. april til Else Dürr, sms, 60 10 80 23, blommehaven1@outlook.dk

Pris: 150 kr.

Betales straks efter tilmelding til Danske Bank, reg.nr. 3001 kontonr.

13608105, eller MobilePay 610553.

Udflugt til Gavnø

Tirsdag 30. april.

Opsamling: Birket kl. 9.15 ved Kulturhuset og i Søllested kl. 10 ved biografen.

Tag med på udflugt.

Vi skal både se på tulipaner og spise frokost.

Deltagerne skal være selvhjulpne.

Tilmelding senest 24. april til Else Dürr, sms, 60 10 80 23, blommehaven1@outlook.dk

Pris: 225 kr.

Betales straks efter tilmelding til Danske Bank, reg.nr. 3001 kontonr.

13608105, eller MobilePay 610553.

NÆSTVED KOMMUNE

FUGLEBJERG

Formand: Olga Hansen, 55 45 34 62.

Kasserer: Gert Hansen, 26 23 37 93.

Sekretær: Lone Andersen, 40 42 42 59.

Besøgsven

Har du tid og lyst til at glæde andre og dig selv med et besøg?

I besøgstjenesten kan vi bruge både dem, som ønsker besøg, og dem, som gerne vil besøge og glæde et ældre menneske.

Frank Jensen, 42 50 18 96. Olga Hansen, 55 45 34 62.

Følg med-gruppe

Få gratis ledsagelse i situationer, hvor det giver tryghed ikke at være alene, fx ved besøg hos lægen, tandlægen eller offentlige steder, hvor du er usikker på at gå alene.

Vi følger dig, hører, hvad der bliver sagt, og hjælper dig med at huske og forstå det. Du kan føle dig tryg ved at benytte os, vi har tavshedspligt.

Olga Hansen, 55 45 34 62.

Tryghedsopkald

Et telefonopkald hver morgen af en frivillig fra Ældre Sagen, der ønsker godmorgen og hører, om alt står vel til. Svarer du ikke, undersøger vi, om der er noget galt, og tilkalder hjælp om nødvendigt.

Medlemskab er ikke nødvendigt.

Frank Jensen, 42 50 18 96. Olga Hansen, 55 45 34 62.

Kortspil - whist

Tirsdag kl. 13-16. Sted: Fugleparken. Olga Hansen, 55 45 34 62.

Brunch

Fredag 19. april kl. 9-11. Sted: Cafe Fuglen. Danmark spiser sammen i kampen med ensomhed. Et samarbejde med Røde Kors.

Forbeholdt enlige og nye tilflyttere.

Tilmelding senest lørdag 13. april til Olga Hansen, 55 45 34 62.

Pris: 25 kr. ved indgangen.

Forårsudflugt

Torsdag 13. juni.

Afgang: Fra Fuglebjerg-Hallen kl. 8.30.

Hjemkomst kl. 17.30.

Udflugt til Naverhulen i Helsingør, hvor vi får en guidet rundvisning og historien om naverne gennem tiden.

Der serveres tre håndmadder inkl. en øl eller vand. Kaffe og lagkage på Gyrstinge Skovkro.

Tilmelding fra 1. maj til 1. juni til Olga Hansen, 55 45 34 62. Betaling i Fugleparken tirsdag 4. juni kl. 13-14 eller til reg. nr. 3001 kontonr. 13595844. Pris: 400 kr., ikke-medlemmer 595 kr.

NÆSTVED

Formand: Kirsten Madsen, 91 19 36 02, træffetid mandag-torsdag kl. 10-14, kirstenmadsen@ stofanet.dk

Kasserer: Anny Mørch, 40 13 77 91.

Kontor

Sct. Jørgens Park 52, 1., 55 72 38 00.

Mandag-torsdag kl. 9.30-12, fredag lukket. sagen4700@mail.dk Sydbank, reg.nr. 6060 kontonr. 4496004.

Ansvarlig kontaktperson

Lokalbestyrelsen i Ældre Sagen Næstved er ansvarlig for arrangementerne.

Tilmelding og betaling

Medmindre andet er specifikt anført, kan tilmelding til vores arrangementer kun ske enten ved personligt fremmøde eller ved at ringe på 55 72 38 00 kl. 9.30-12. Tilmelding pr. mail eller forudbetaling betragtes som ugyldig.

Husk aktivitetskoden!

Når du tilmelder dig og indbetaler via netbank, skal du huske at anføre den trecifrede aktivitetskode, som står ved holdet.

Dette gælder for alle aktiviteter for at sikre korrekt registrering af din betaling.

Tilmelding - generelt

Ved endagsture i Danmark refunderes 50 % af beløbet ved afmelding senest 14 dage før arrangementet.

Ved framelding mindre end 14 dage før er der ingen refusion.

Besøgsven

Ønsker du en besøgsven eller måske blot en at tale med, så kontakt

Annemette Nissen, 30 13 57 64.

Bisidder

Har du brug for en neutral person som ledsager ved besøg hos læge, sygehus eller andre offentlige myndigheder?

Bisidderen har tavshedspligt.

Ring til Knud FaberHansen, 20 62 62 00, Erik Christiansen, 60 48 82 83 eller Tonie Brabrand, 61 55 19 40.

Handyman

Drypper vandhanen? Skal en lampe eller et billede flyttes? Er du ikke gør det selv mand eller -kvinde?

Ring. Så hjælper vi med at finde en handyman, der kan påtage sig mindre opgaver i hjemmet.

Vi hjælper dog ikke med faste opgaver.

Ring til kontoret, 55 72 38 00.

It-hjælp hjemme

Bo Hay, 61 68 35 50, boga.youseeme@gmail.com

Lars Engelund, 30 28 48 85, engelving49@gmail.com

Jann Jess Nielsen, 60 82 82 26, jannjess@gmail.com

Jens Gjerløv, 20 73 16 50, j.r.gjerlov@gmail.com

Kurt Hartvig, 52 19 91 25, kh@stofanet.dk

Jens Ahrensbach, 52 19 56 06, joey.arensb@gmail.com

Alle tilbyder hjemmebesøg hos medlemmer.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 10 DET SKER LOKALT APRIL 2024

It- og pc-hjælp

Fredag kl. 10-12.

16. august til 13. december. Sted: Munkebocentret, kælderindgangen, Farimagsvej 54.

Driller din tablet, smartphone eller pc?

Så kan du få gratis vejledning og hjælp hos Senior Pc-vejledningen.

Medbring din computer, iPad, iPhone, tablet eller smartphone og oplader.

It - tv-hjælper

Få hjælp til opstart af nyt tv, indstilling af tv-kanaler, ithjælp, opdatering af Windows m.m. samt småopgaver i hjemmet.

Ikke hjælp med oprydning, rengøring eller havearbejde. Kører ud i Næstved og nærområdet.

Ring til Jann Jess Nielsen, 60 82 82 26.

Kære kørestolsbruger

Oplys brug af kørestol ved eksterne arrangementer til kontoret ved tilmelding.

Du skal selv sørge for både kørestol og en hjælper, som kan køre og skubbe.

Hjælperen skal købe egne billetter.

Ved busture skal kørestolen kunne klappes sammen og anbringes i bagagerummet.

Nyhedsbrev

Lokalafdelingen har et nyhedsbrev, der udsendes, når vi har nyt at berette.

Vil du modtage det som e-mail, så tilmeld dig på hjemmesiden.

Hvis du skal have hjælp på kontoret, så husk medlemskort.

Praktisk hjælp

I vores lokaler i Sct.

Jørgens Park 52 har vi mange aktiviteter, som medlemmerne benytter flittigt.

Dette kræver, at vi løbende skal ændre på borde og stole. Har du lyst til nye udfordringer i et godt socialt miljø med en god snak, imens du hjælper til?

John Artmur, 20 66 10 15.

Reparation af tøj

Få hjælp til reparation af tøj. Vi har nu to frivillige, som tilbyder hjælp i nærområdet. Hamudi Tosun kan evt. afhente det, som skal repareres.

Vibs Neesen, 40 74 13 62, formidler kontakten til Hamudi, samt Karen Nielsen, 50 99 40 16, der også gerne hjælper.

Pris: Påregn udgift til kørsel.

Tryghedsopkald

Er du utryg i hverdagen, eller mangler du en at snakke med, så kan vi tilbyde at ringe til dig hver dag.

Vi søger også frivillige opringere m/k, som vil være med i vores gruppe.

Rita Niebling, 52 37 81 13.

Aktiviteter

Billard

• Tirsdag kl. 9-12.

• Torsdag kl. 9-12.

Sted: Næstved Billardklub, Helgesvej 36, Herlufmagle. Der er ledige billardborde. Deltagergebyr betales til N.B.K.

Kontaktperson og tilmelding til Hans Thyge Buchwald, 50 41 35 84, buchwald@outlook.dk

Pris: 655 kr. halvårligt for pensionister eller 30 kr. hver gang man spiller. Prisen er gældende for pensionister.

Bordtennis

Onsdag kl. 9-16. Indtil 8. maj.

Sted: Sct. Jørgens Park 52, kælderen.

Bordtennis styrker konditionen, øger både reaktionsevne og balance og styrker musklerne. Det er for alle uanset køn og alder, form og erfaring. Vi har borde, bat og bolde. Tilmeld jer gerne to ad gangen.

Tilmelding til Jørgen Grastengaard-Hansen, 29 21 18 65.

Pris: 300 kr.

Betales ved tilmelding til reg. nr. 6060 kontonr. 4496004, angiv navn og kode 385.

Bowling

Torsdag kl. 10-11. Sted: Bowl’n’Fun, Erantisvej 38, Næstved. Vi spiller på samlede hold. Har du samlet de tre personer, der skal til på et hold, eller ønsker du hjælp til det?

Så kontakt

Hans Thyge Buchwald, 50 41 35 84, buchwald@outlook.dk

Pris: 40 kr., evt. skoleje 18 kr. Kode 708.

Bridge ≤ Tirsdag kl. 13.30-17. Indtil 23. april.

Sted: Sct. Jørgens Park 52. Kom og få et spil bridge i hyggelige lokaler og godt selskab.

Der er ledige pladser.

Tilmelding til Per Bisgaard, 21 93 59 75, perbisgaard@gmail.com

Pris: 400 kr.

Betales ved tilmelding til reg. nr 6060 kontonr. 4496004, anfør navn og kode 701.

Engelsk samtale

1. og 3. mandag i måneden kl. 13-15.

Indtil 15. april.

Sted: Sct. Jørgens Park 52. Vi samtaler på engelsk ud fra aktuelle artikler fra BBC, Guardian, CNN eller Wikipedia.

Vi beslutter selv, hvordan vi bygger timerne op.

Tilmelding til underviser

Pia de la Cour, 29 24 58 88, pia@de-la-cour.eu

Pris: 200 kr.

Betales ved tilmelding til reg. nr. 6060 kontonr. 4496004, anfør navn og kode 601.

Fransk ≤

Torsdag kl. 14-16. Indtil 25. april.

Sted: Sct. Jørgens Park 52, For begyndere og let øvede.

Har du lyst til at lære fransk eller genopfriske sproget, så du kan klare dig til sommerens ferie?

Eller vil du blot give din hjerne en udfordring?

Tilmelding til underviser

Hugo Lauritzen, 22 79 26 24, hugo.lauritzen@stofanet.dk

Pris: 300 kr. Påregn en bogudgift på 300 kr. Betales ved tilmelding til reg. nr. 6060 kontonr. 4496004, anfør navn og kode 642.

It- og pc-hjælp ≤ ≥

Fredag kl. 10-12.

16. august-14. december. Sted: Munkebocentret, kælderindgangen, Farimagsvej 54.

Vi kan måske hjælpe dig med din telefon, tablet, pc eller MitID og Digital Post.

Litteratur ≤

• Hold 1:

Onsdag i ulige uger kl. 13-15.

Indtil 8. maj.

Vi deler som regel en bog over to gange.

Tilmelding til tovholder

Kirsten Kofod, 28 22 70 77, kirtor@outlook.dk

Kode 616.

• Hold 2: 1. mandag i måneden kl. 14-16.

Indtil 29. april.

Tilmelding til tovholder

Hanne Heide, 20 66 21 89, hheide23@gmail.com

Kode 617.

• Hold 4:

1. mandag i måneden kl. 10-12.

Indtil 8. april.

Tilmelding til tovholder

Inge-Lise Frost, 25 13 09 79, ilf@bfv.dk

Kode 619.

Sted: Sct. Jørgens Park 52. Pris: 200 kr.

Betales ved tilmelding til reg. nr. 6060 kontonr. 4496004, anfør navn og kode.

Patchwork ≤

Tirsdag kl. 10-12. Indtil 21. maj.

Sted: Sct. Jørgens Park 52. Kom og hyg dig et par timer sammen med os andre, der også kan lide at arbejde med patchwork.

Tilmelding til Helle Graff, 20 13 56 66, graffhelle@hotmail.com

Pris: 300 kr.

Betales ved tilmelding til reg. nr. 6060 kontonr. 4496004, anfør navn og kode 694.

Syng sammen - kor ≤ Tirsdag kl. 10-12. Indtil 28. maj.

Sted: Sct. Jørgens Park 52. Vi synger sange fra den danske sangskat samt viser og evergreens fra vores ungdom - du er med til at vælge.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 11

Du behøver ikke at have sunget i kor før eller have en flot sangstemme, det vigtigste er glæden ved at synge.

Tilmelding til korleder

Hans Henning Christiansen, 53 58 30 16, hanshenningc@gmail.com

Pris: 350 kr.

Betales ved tilmelding til reg. nr. 6060 kontonr. 4496004, angiv navn og kode 668.

Whist ≤

Onsdag kl. 13-17.

Indtil 17. april.

Sted: Sct. Jørgens Park 52. Kom og spil whist i Ældre Sagen. Alle med kendskab til spillet kan deltage.

Holdleder: Bent Hansen, 29 65 80 22, bentschou@jacconsult.dk

Pris: 300 kr.

Betales ved tilmelding til reg. nr. 6060 kontonr. 4496004, anfør navn og kode 710.

Arrangementer og ture

Middag og teater ≤

Tirsdag 23. april

kl. 17.30-22.15.

Sted: Hotel Vinhuset, Næstved kl. 17.30.

Vi starter med en hyggelig middag på Hotel Vinhuset og fortsætter derefter til teateret, hvor vi skal se den urkomiske, tankevækkende og poetiske forestilling ”Jytte fra marketing”.

Grin med på de sjove og genkendelige situationer både fra hjemmet og arbejdspladsen.

Tilmelding til kontoret, 55 72 38 00.

Pris: 550 kr.

Betales ved tilmelding til reg. nr. 6060 kontonr. 4496004, anfør navn og kode 801.

Vinaften

Torsdag 2. maj kl. 18.30-20.30.

Sted: Merkurvej 5 A, Næstved.

Vi indbyder igen til en vinsmagning med P. Lehmann Larsen i samarbejde med Næstved Vinkompagnidenne gang om vine til en lun sommeraften.

Vi får lidt godt at spise og prøvesmagning af 6-7 forskellige vine, krydret med anekdoter om vin, vingårde og andet spændende.

Tilmelding til kontoret, 55 72 38 00, fra 12. februar. Jørgen Bojesen.

Pris: 200 kr.

Betales ved tilmeldingen til reg.nr. 6060 kontonr 4496004, anfør navne og kode 675.

Bustur til Stevns Klint

Tirsdag 7. maj kl. 8.30-17.

Sted: Sct. Jørgens Park, K-tanken kl. 8.30 og Rådmandshaven kl. 8.45. Tag med på en dejlig tur til Stevns med en spændende rundvisning på Experience, som viser, hvad der skete i Danmark for 66 millioner år siden.

Bagefter kører vi til Gjorslev Bøgeskov, hvor en lækker buffet venter.

Tilmelding til kontoret, 55 72 38 00. Edith Plesner.

Pris: 675 kr.

Betales ved tilmelding til reg. nr. 6060 kontonr. 4496004, anfør navne og kode 810.

Foredrag ≤ Onsdag 29. maj kl. 18.30-20.30.

Sted: Sct. Jørgens Park 52. Hør Thomas Larsen fortælle om Dronning Margrethes tid som regent og baggrunden for abdikationen.

Forude venter en stor opgave for vores nye kongepar. Vi hører om teamet, der skal stå i spidsen for kong Frederik, og får øget forståelsen for fremtidens kongehus.

Tilmelding til kontoret, 55 72 38 00, fra 10. april. Jørgen Bojesen.

Pris: 200 kr. inkl. en genstand.

Betales ved tilmelding til reg. nr. 6060 kontonr. 4496004, anfør navn og kode 675.

Nykøbing F. Revyen

Onsdag 12. juni kl. 16.15-23.

Busopsamling: Rådmandshaven kl. 16.15 og Sct. Jørgens Park ved tanken kl. 16.30.

Tag med på tur til en glad aften i hyggeligt samvær med god mad og revy.

Kl. 18 spiser vi en lækker menu med letrøget andebryst til forret og derefter steak af kalvefilet.

Revyen starter kl. 20. Lars Buchardt.

Tilmelding til kontoret, 55 72 38 00. Pris: 985 kr.

Betales ved tilmelding til 6060 4496004, anfør navne og kode 801.

Information om eHospital 14. august kl. 14-16. Sted: Ringstedgade 37, den gamle børneafdeling, Næstved.

Kom til en rundvisning, og få information om eHospitalet. Tilmelding til kontoret, 55 72 38 00, fra 17. april og senest 5. juni.

Hanne Rasmussen.

Bustur til grænselandet

11. september kl. 7.4513. september kl. 21.15. Sted: Tanken i Sct. Jørgens Park kl. 7.45 og Rådmandshaven kl. 8. Tag med på en flot oplevelsestur i det historiske grænseland med to overnatninger på Hotel Tønderhus, med besøg på grænsemuseet, frokost på restaurant, Christiansfeld, Tøndermarsken, Rudbøl, Schackenborg, en tur over grænsen m.m. Program og tilmelding på kontoret, 55 72 38 00, fra 10. april.

Pris: 3.800 kr. i delt dobbeltværelse, enkeltværelse + 800 kr. Opkræves efterfølgende via rejsearrangør Fladså Turist.

SUSÅ-HOLMEGAARD

Konstitueret formand:

Eli Larsen, 55 50 14 54. Kasserer: Ellen Klintø, 22 74 79 67.

Besøgsven

Har du tid og lyst til at glæde andre med et besøg, eller har du lyst til at tale med eller få besøg af en besøgsven? Hanne Hansen, 28 53 45 16.

Bisidder

Vil du gerne have en bisidder med til vigtige samtaler - fx ved lægen eller kommunen?

Eli Larsen, 55 50 14 54.

Demensaflastning

Vi tilbyder at hjælpe pårørende til demensramte familiemedlemmer i eget hjem.

Eli Larsen, 55 50 14 54.

Gå tur-venner

Vi mangler flere gå turvenner, så flere ældre kan komme ud i frisk luft.

Vil du hjælpe?

Eli Larsen, 55 50 14 54.

Tryghedsopkald

Er du utryg i dagligdagen, kan vi tilbyde et dagligt opkald om morgenen.

Henriette Jensen, 55 54 67 31.

Webmaster

Povl Etzerodt, 20 66 44 85.

Datastue

Tirsdag kl. 9-12.

Sted: Susaahuset, Helgesvej 9, Herlufmagle. Datastuen vil fremover kun være åben efter aftale, så ring, hvis du har brug for support.

Povl Etzerodt, 20 66 44 85.

Danmark spiser sammen

Tirsdag 9. april kl. 11.30-15.30.

Sted: Cafeteriet, Herlufmaglehallen.

I samarbejde med Herlufmaglehallen kan alle atter spise sammen. Hvis du er ny, enlig eller tilflytter, så kom. Mød nye mennesker her.

Ellen Klintø, 22 74 79 67.

Endagstur til Odsherred

Mandag 13. maj kl. 8.30-18. Sted: Søvang, Birkevang, Fensmark Brugs, Arena Næstved.

I år går endagsturen til det smukke Odsherred.

Vi spiser frokost på den smukke Lyngkroen i Rørvig, og på hjemturen serveres kaffe og kage ved bussen.

Eli Larsen, 40 97 14 54. Ellen Klintø, 22 74 79 67. Pris: 650 kr.

Tur til Sønderjylland 9. september kl. 7.30-12. september kl. 17.30.

Sted: Arena Næstved, Fensmark Brugs, Birkevang, Søvang.

Vores årlige ferietur går denne gang til Sønderjylland.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 12 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Se, eller gense de historiske steder Dybbøl Mølle, Rømø i Vadehavet, Skamlingsbanken samt Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Eli Larsen, 40 97 14 54.

Ellen Klintø, 22 74 79 67. Pris: 4.999 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE

MØN-BOGØ

Formand: Stig Ryhl, 22 47 76 75, stigryhl@gmail.com

Næstformand: Elisabeth Øie Eriksson, 51 81 50 04.

Kasserer: Corinna Kjelkvist, 29 41 81 22.

Kontakt og lokaler

Har du brug for at kontakte bestyrelsen, så ring på 30 97 47 80 eller til formanden.

Kontoret har åbent første onsdag i måneden kl. 13-15. Mange aktiviteter foregår i Ældre Sagens Hus, ”Huset”, Peblingerende 7, Stege.

Hjemmeside og Facebook www.aeldresagen.dk/ møn-bogø

Webmaster: Steffen Richter Nielsen, 21 29 86 51.

Følg os på Facebook: Ældre Sagen Møn-Bogø, eller se opslagstavlen i Huset.

Betaling

Står der et beløb ved en aktivitet, så kan det betales via MobilePay 914674 eller reg.nr. 6140 kontonr. 1070919.

Husk også at skrive dit eget og aktivitetens navn.

Der er brug for dig!

Vi er mange frivillige, der har opdaget glæden ved at hjælpe andre.

Den fornøjelse vil vi gerne, du også får.

Der er brug for dig, blandt andet til besøgsvenner, tryghedsopkald, cafe og italiensk samt it-området. Ring, og tag en snak med os. Elisabeth Eriksson, 51 81 50 04.

Lokalt nyhedsbrev

Lokalafdelingen udsender af og til et nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig på www.aeldresagen.dk/ nyt-fra-din-lokalafdelingtilmelding?divisionId=365

Bisidder

Har du problemer med forsikring, ejendomshandel, banken, kommunen eller sundhedsvæsnet?

Så kan vi støtte dig i kontakten og måske hjælpe dig med at finde ud af, hvad du kan gøre.

Du kan være anonym, og vi har tavshedspligt.

Ole Jessen, 42 19 89 40.

Få en besøgsven

Få besøg af en frivillig, der har tid og lyst til at komme på besøg og lytte til dig. I bestemmer selv, hvor ofte I vil mødes, fx en gang om ugen i en time eller to. Besøgsvenner er et samarbejde mellem Ældre Sagen og Røde Kors. Indtal en besked på svareren til kontoret, 30 97 47 80.

Praktisk hjælp

• I hjemmet: Få en hjælpende hånd til små, enkeltstående opgaver i hjemmet. Ring og spørg Ester Petersen, 20 35 25 37.

• Værktøjskassen:

Har du brug for hjælp til fx at få udført små reparationsopgaver i hjemmet, så kommer vi gerne med værktøjskassen. Ikke havearbejde.

Ring og aftal tid og sted. Per Jørgensen, 26 28 92 69. Pris: 50 kr.

Syreparationer

3. tirsdag i måneden kl. 10-12.

Sted: Huset.

Har du brug for hjælp til mindre syopgaver, fx oplægning, småreparationer m.m.?

Ring og aftal nærmere. Corinna Kjelkvist, 29 41 81 22.

Pris: 40 kr. pr. enhed. Sytøj kan også afhentes efter aftale for +50 kr.

Tryghedsopkald

Bor du alene, og føler du dig utryg - eller har du bare brug for en at snakke med?

Bliv ringet op hver morgen. Ester Petersen, 20 35 25 37.

Vågetjeneste

Der gives støtte og omsorg til døende i hjemmet, på hospitalet eller på plejehjem. Vi våger i samarbejde med Røde Kors.

Lena Dam-Nielsen, 50 57 92 88.

Whistleblower-ordning

Har du, eller får du, kendskab til uværdig behandling af ældre eller andre uheldige eller kritiske forhold i vores kommunale ældreomsorg eller -pleje?

Så fortæl det til os.

Du kan være helt anonym, og enhver henvendelse behandles seriøst. Ester Petersen, 20 35 25 37.

Ældrepolitik

Vær med til at forme fremtiden for ældre i vores kommune?

Vi undersøger vilkår for ældre, drøfter dem og søger at få størst mulig indflydelse. Nina Hansen, 42 18 09 81.

Aktiviteter

Bridge for begyndere Tirsdag kl. 14-16. Sted: Huset.

Kan du kende forskel på hjerter og spar, så kan du lære at spille bridge.

I samarbejde med Møn Bridgeklub kan du få undervisning med rutinerede instruktører, der lægger vægt på en hyggelig og afslappet atmosfære.

Jens Erik Hammer, 20 99 24 83, jenserikhammer@gmail.com Pris: 300 kr. inkl. materialer.

Flittige hænder

Mandag i lige uger kl. 13-16.

Sted: Huset.

Vi strikker, hækler, broderer m.m.

Få råd og vejledning, hvis håndarbejdet driller. Vi inspirerer hinanden. Kirsten Johanson, 24 44 69 30.

Fællessang

Sidste tirsdag i måneden kl. 14-16.

Sted: Huset, dagligstuen. Operasanger Per Riis synger for, og Molla Riis er pianist. Der synges forskellige sange, viser og ballader. Alle med lyst til at synge er velkomne.

Tilmelding er en fordel.

Per Riis, 40 95 18 54. Pris: Kaffe og småkager koster 10 kr. pr. gang.

Herreværelset

1. torsdag i måneden kl. 12-15.

Sted: Huset.

Vi spiser en sildemad med mere og har hyggeligt samvær. Kun for mænd.

Tilmelding senest tirsdagen før til Jørn H. Hansen, 42 51 45 96.

Pris: 75 kr. pr. gang direkte til madklubben.

Husets mandagscafe

Mandag kl. 13-16.

Sted: Huset.

Her møder du andre, snakker, læser, hygger, drikker kaffe, måske over et spil kort. Du kan også bare komme til en god stund.

Alle er velkomne.

Annelise Lund, 61 86 20 15, annelise.s.lund@gmail.com

It-hjælp

Mandag kl. 9-10.30.

Sted: Huset.

Få hjælp til pc, tablet, mobil og tv gennem vores itworkshop.

Hvis it-udstyret driller, så hjælper vi gerne.

Tilmelding til Steffen Richter Nielsen, 21 29 86 51.

It-hjælp - hjemme

Kan du ikke komme til Huset, kan vi komme til dig. Ring og aftal tid og sted. Steffen Richter Nielsen, 21 29 86 51.

Pris: 50 kr.

It - MitID og Digital Post Mandag kl. 9-10.30.

Sted: Huset - efter aftale. Har du brug for hjælp, så aftal en tid.

Stig Ryhl, 22 47 76 75. Pris for hjælp i eget hjem: 50 kr.

Kortklubben

Onsdag kl. 13-16.

Sted: Huset.

Her spilles l’hombre og whist. Har du lyst til at være med, er du hjertelig velkommen. Der er mulighed for undervisning.

Kurt Skov, 30 26 16 30. Pris: 100 kr. halvårligt.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 13

Madklub for mænd

Mandag kl. 16.30-20.30.

Sted: Stege Skole, Birkevænget 2.

Der undervises i dagligdags madlavning, og vi spiser sammen.

Jørn H. Hansen, 42 51 45 96. Pris: 75 kr. pr. gang direkte til madklubben.

Pigekammeret

• Hold 1: 2. tirsdag i måneden kl. 12-15.

• Hold 2: 4. torsdag i måneden kl. 12-15.

Sted: Huset.

Kom og få lidt godt at spise og hyggeligt samvær.

Kun for kvinder.

Tilmelding til Ester Petersen, 20 35 25 37, senest fredagen før.

Pris: 60 kr. pr. gang.

Samværscafe

1. tirsdag i hver måned kl. 15.30-17.30.

Sted: Huset.

Her kan mennesker med demens og pårørende komme og hygge med ligestillede.

Ingen tilmelding.

Elisabeth Eriksson, 51 81 50 04.

Lena Henriksen, 52 38 36 36. Marianne Fyrst Rasmussen, 20 92 81 13.

Slægtsforskning

Fredag kl. 10-12.

Sted: Huset.

Jens Isling Hansen, 20 42 31 52.

Pris: 150 kr.

Slægtsforskning - hjemme

Dyrker du slægtsforskning på egen hånd, og har du brug for lidt hjælp?

Bendt Mortensen, 29 72 65 19, bendtmortensen9@ gmail.com

Motion

Discgolf

• Onsdag kl. 10-12.

• Søndag kl. 14-16.

Sted: Bag Fanefjord Hallen, Fanefjordgade 143, Askeby. Du skal blot kunne gå og kaste en frisbee.

Det er gratis og for alle.

Preben Knud Rasmussen, 41 43 15 58, eller læs mere om Fanefjord Disc Golf på Facebook.

Gymnastik

Onsdag kl. 10-11.

Sted: Mønshallen, Platanvej 40, Stege. Sjov, hyggelig, inspirerende, effektiv gymnastik med dejlig musik.

Vi holder ferie ligesom skolerne og har socialt samvær fire gange i sæsonen. Venteliste.

Sæsonkort kan købes de første gange.

Yrsa Hansen, 28 61 10 16. Pris: 150 kr. halvårligt eller 15 kr. pr. gang.

Betales med Mobile Pay, betalingskort eller kontant.

Krolf

Mandag og torsdag kl. 10-12, hele året.

Sted: Møn Golf Center, Klintevej 118, Stege. Prøv et dejligt, motionerende og udendørs spil. Halvt golf, halvt krokethelt sjovt.

Lone Zacho Hansen, 29 12 91 90.

Pris: 525 kr. direkte til Krolfklubben.

Motion i naturen

Tirsdag i lige uger kl. 10-12. Sted: Se programmet på vores hjemmeside, eller ring. Vi går ture forskellige steder på Møn, Bogø, Nyord og enkelte på Sydsjælland.

Lone Zacho Hansen, 29 12 91 90.

Petanque

Onsdag kl. 14-16.

Sted: Ved Huset.

Kom og få nogle gode timer med spil og hyggeligt samvær, når vejret tillader det. For begyndere og øvede. Jan Visholm, 51 90 33 53. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Vandgymnastik

• Hold 1:

Tirsdag kl. 13.15-14.

• Hold 2:

Torsdag kl. 10.30-11.15.

Sted: Møn Svømmehal, Platanvej 40, Stege. Venteliste.

Kirsten Andersen, 20 97 10 67.

Pris: 450 kr., som betales direkte til svømmehallen.

Sprog

Engelsk konversation

Torsdag kl. 10-12.

Sted: Husets havestue.

Anne Nielsen, 22 33 83 07. Pris: 150 kr.

Fransk - øvede Mandag kl. 10-12.

Sted: Huset.

Vi skal læse, oversætte og samtale, lytte, høre musik, se lidt på grammatikken og øve lettere fremlæggelser.

Vi bruger også rollespil.

Ole Larsen, 21 82 63 35. Pris: 150 kr.

Spansk

• Mandag kl. 10-12.

• Fredag kl. 10-12.

Sted: Huset.

Vil du arbejde med spansk, så er dette for dig. Birgit Jensen, 40 11 30 59. Pris: 150 kr. + materialer.

Tysk - let øvede

Onsdag kl. 10-12. Sted: Huset. Her læses, oversættes og samtales, så man kan klare sig som turist eller tale med tysktalende turister. Venteliste.

Otto Sørensen, 25 53 56 74, astrid.otto@os.dk Pris: 150 kr.

Tysk konversation

Torsdag kl. 13-15. Sted: Huset.

Vi samtaler på tysk om de emner, der interesserer os. Holdet her er for dem, der ønsker at holde deres tysk livligt og dynamisk - og som i forvejen taler et rimeligt tysk! Holdet ledes af (avis) korrespondent Michael Kuttner, der i mange år har skrevet om politiske og kulturelle forhold i Tyskland. Michael Kuttner, michaelkuttner@yahoo.de Pris: 150 kr.

Formand: Paul Schmolke, 29 61 16 62, FM.Praestoe.377@ aeldresagen.dk

Næstformand: Elly Sølvtofte, 26 82 57 18. Kasserer: Hanne Palle, 25 65 83 50.

Adresse på aktiviteter PIF’s lokaler, Stadionvej 2 B, Præstø. Foregår aktiviteten et andet sted, står det i teksten.

Betaling

Indbetaling kan ske ved indbetaling til Danske Bank, reg.nr. 3001 kontonr. 13586284, eller MobilePay 518888.

Ved tilmelding

anføres navn(e), tlf. nr. samt arrangement i kommentarfeltet.

Betaling kan også ske ved første fremmøde kontant. Et evt. ønske om kontantbetaling skal anføres ved tilmelding.

Hjemmesider mv.

Læs mere om lokalafdelingen og vores aktiviteter på www.aeldresagen.dk/ praestoe

Webmaster er Susanne Johansen, 20 42 68 12.

Følg os på Facebook: Søg på ”Præstø Ældresagen”. Du kan også tilmelde dig til det lokale nyhedsbrev nederst på hjemmesiden. Hans Chr. Thomsen, 42 41 76 51.

Besøgsvenner

Har du lyst til at få besøg? Eller vil du gerne glæde en anden med et besøg?

Ring og få en uforpligtende snak om, hvad det indebærer. Elly Sølvtofte, 26 82 57 18 eller Nanna Dalhof, 22 86 23 75.

Bisidder

Du har ret til, at en anden person medvirker, når offentlige myndigheder behandler din sag. Bisidderen er helt neutral, har tavshedspligt, klarlægger mulige løsningsmodeller og kan fx hjælpe med brevskrivning.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 14 DET SKER LOKALT APRIL 2024
PRÆSTØ

Jørgen Damø, 55 99 13 13, 40 10 90 66.

Den hjælpende hånd

Ingen opgave er for lille, og alle ældre medborgere kan benytte dette gratis tilbud.

Har du brug for hjælp til en opgave, eller har du selv lyst til at hjælpe?

Jørgen Holstein, 81 11 18 46.

It-hjemmehjælp

Har du problemer med brugen af dit it-udstyr eller fx med MitID?

Kontakt en af følgende for hjemmebesøg:

Anne Wolsing, 26 12 95 71, kun iPad og iPhone.

Hanne Erez, 22 51 92 86.

Susanne Johansen, 20 42 68 12, kun i Præstø by (har ikke bil).

Pris: 50 kr.

Tryghedstelefonen

Få en opringning hver dag.

Helga Henriksen, 28 85 54 12.

Vågetjeneste

I samarbejde med Røde Kors tilbyder vi støtte og omsorg til døende.

Vågetjenesten organiseres via aktivitetsleder Lena

Dam-Nielsen, 50 57 92 88, kl. 16-19.

Har du spørgsmål, brug for at snakke, eller ønsker du måske selv at blive våger i Præstø-området, så ring til Gitte Hornbeck, 27 21 02 02 eller Heidi Holm Cort Jensen, 22 13 00 58.

Aktiviteter

Bevar dig - bevæg dig

• Hold 1: Tirsdag kl. 9-10.20.

• Hold 2: Tirsdag kl. 10.30-11.50.

• Hold 3: Torsdag kl. 9-10.20.

Sted: Stadionvej 2 B, PIF’s lokaler.

Hensyntagende motion. Kom og vær med.

Vi har det hyggeligt og sjovt, samtidig med at vi får rørt os - også lattermusklerne får en omgang.

Husk let fodtøj eller indesko. Tove Hjorth, 29 21 91 53. Pris: 300 kr. inkl. kaffe.

Herreværelset

Torsdag i lige uger kl. 12-14. Sted: PIF’s lokaler, Stadionvej 2 B, Præstø. Vi mødes til en sildemad, en øl eller vand.

Ingen adgang for damer!

Ole Meincke, 24 89 30 93. Pris: 100 kr. årligt inkl. kaffe. Udgiften på 50 kr. pr. gang afregnes med Ole.

Kvindeligt selskab

Onsdag i lige uger kl. 11-13. Sted: Stadionvej 2 B, Præstø. Kom og vær sammen med diskussionslystne kvinder, når vi studerer kvinders historie, livsvilkår, tanker, handlinger, kunst og forfatterskab. Lokalhistorie om interessante kvinder og aktuelle emner er også på programmet.

Anna Sarah Rye, 29 79 75 13. Pris: 100 kr. årligt inkl. kaffe.

Litteraturklub

Sidste tirsdag i måneden kl. 10-12.

Sted: Skibinge Menighedshus, Rones Banke 19 A, Skibinge. Vi læser en bog om måneden. Bagefter mødes vi og diskuterer både bog og forfatter.

Tilmelding: Ilse Jørgensen, 29 82 98 86.

Madlavning for mænd

• Hold 1.

Onsdag i lige uger kl. 15.30-20.

Ædedolkenes klub.

Inspirerende madlavning i hverdagen.

Tilmelding og afregning pr. gang for råvarer til Mogens Bjerregaard, 51 80 14 66.

• Hold 2.

Onsdag i ulige uger kl. 16.30-20.

Inspirerende madlavning. Afregning pr. gang for råvarer og tilmelding til Kaj Kingo, 40 45 80 50.

Sted: Skolekøkkenet på Præstø Skole.

Petanque

Onsdag kl. 10-12.

Sted: Banerne ved Præstø Stadion.

For både begyndere og øvede.

Kom og få nogle gode timer med spil og hyggeligt samvær. Alle er velkomne.

Vi spiller hele året. Jytte Arp, 27 42 74 23.

Seniorbio

Udvalgte fredage kl. 13. Sted: Bio Bernhard. Kom til seniorbio tre gange om efteråret og tre gange om foråret.

Datoer kan ses på Bio Bernhards hjemmeside, eller kontakt:

Anne Caspersen, 52 38 60 10.

Anna Lise Nielsen, 22 37 40 03.

Søndags spis-sammen

• Søndag 7. april kl. 13-16.

• Søndag 5. maj kl. 13-16.

Sted: Oplyses ved tilmelding. Tag en ven, nabo eller partner med, og nyd en god middag sammen med andre mennesker.

Få en god snak over maden og kaffen.

Drikkevarer betales kontant eller med MobilePay. Elly Sølvtofte, 26 82 57 18. Pris: 110 kr. inkl. kaffe eller te.

Arrangementer og ture

Danmark spiser sammen

Torsdag 25. april kl. 12-16.

Sted: Selskabslokalerne, Allerslev gl. Mejeri, Mønvej 112, Præstø. Bus 661R har stoppested ved adressen.

2-retters menu (buffet), kaffe og kage samt underholdning. Annie Rasmussen, 51 27 27 60 eller Lone Frederiksen, 24 67 93 01. Pris: 240 kr. inkl. buffet, kaffe, te og kage.

Operaen i København

Torsdag 2. maj kl. 9-16. Sted: Præstø Bibliotek, Lindevej 45, Præstø. Et er at gå i teatret eller operaen. Noget helt andet er at se, hvordan bygningen er indrettet bag scenen, så skuespil og operaforestillinger kan foregå gnidningsløst.

Det er, hvad vi skal på denne dag. Vi kører direkte fra Præstø til Operaen på Holmen til en 75-minutters rundvisning.

Tilmelding til Annie Rasmussen, 51 27 27 60  eller Lone Frederiksen, 24 67 93 01.

Pris: 735 kr. inkl. bus, rundvisning, frokost samt kaffe i bussen.

Torsdagscafe

Torsdag 23. maj kl. 14-16.

Sted: PIF’s lokaler, Stadionvej 2 B, Præstø. Mig - barn af et tvangsægteskab.

Deniz B. Serinci, forfatter til fire bøger om Tyrkiet og født af kurdiske forældre, blev tvangsgift som 16-årig. Han fortæller om landet, og hvor det er på vej hen.

Tilmelding til Annie Rasmussen, 51 27 27 60  eller Lone Frederiksen, 24 67 93 01.

Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage.

Rejse til grænselandet

19. september kl. 7.4521. september kl. 21.15. Sted: Præstø Bibliotek, Lindevej 45, Præstø.

Vi rejser gennem grænseområdet, ture på både den danske og tyske side af grænsen.

Vi hører om historien 1864-1920, oplever Frøslevlejren og får historier om Anden Verdenskrig og tiden efter.

Vi kommer også til Als og krydser grænsen til Tyskland for at se byerne Flensburg og slottet Glücksburg. Tilmelding senest 2. august til Annie Rasmussen, 51 27 27 60 eller Lone Frederiksen, 24 67 93 01. Se hjemmesiden. Pris: 3.945 kr.

VORDINGBORG

Formand: Hans Chr. Rask, 24 89 45 12. Næstformand: Per Frederiksen, 25 39 03 08. Kasserer: Ida Madsen, 20 95 75 23.

Kontor

Kirketorvet 12 A, mandag-onsdag kl. 10-12, 55 34 61 67, aesvola12a@gmail.com I august kun åbent mandage. Lukket i juni, juli og december.

Hjemmesider

Læs mere om de enkelte arrangementer på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ vordingborg

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 15

Følg os også på www.facebook.com/ aeldresagen.vordingborg/

Aflastere

Vi mangler aflastere for pårørende til demensramte.

Har du overskud, tid og lyst?

Så ring for en uforpligtende samtale med

Vivian Elin Nielsen, 22 48 34 28.

Besøgsvenner

Har du lyst til at få besøg af og til?

Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag.

Vivian Elin Nielsen, 22 48 34 28.

Bisiddertjenesten

Har du brug for en ledsager ved møder eller anden kontakt med det offentlige, fx kommune, bank, læge, hospital mv.? Så hjælper vores bisiddere dig gerne, også med skriftlig kommunikation.

Fire ører hører bedre end to, og så har du en, der også har deltaget i mødet, og som du kan drøfte sagen med.

Per Frederiksen, 25 39 03 08. Vi har selvfølgelig tavshedspligt.

Cykelpilot

Vi har startet en gruppe af cykelpiloter, der skal køre med beboerne på plejehjemmene på elcykel. Er du interesseret i at blive cykelpilot?

Freddy Andersen, 22 48 55 75, eller kontoret i åbningstiden.

Den hjælpende hånd

Vi holder aldrig ferie og er altid parate til at hjælpe. Ingen opgave er for lille. Alle ældre medborgere kan benytte dette gratis tilbud. Har du brug for hjælp til en opgave, eller har du lyst til selv at være den hjælpende hånd, så hører vi meget gerne fra dig.

Kate Frederiksen, 29 46 85 97.

Gå tur-ven

Ønsker du at få en gå tur-ven?

Eller ønsker du at gøre en forskel ved at blive gå turven?

Vi tilbyder at gå en gang om ugen ca. en time (ikke kørestole).

Vivian Elin Nielsen, 22 48 34 28.

Nyhedsmail

Udsendes til alle medlemmer, der har oplyst deres mailadresse.

Vil du også modtage de seneste nyheder fra bestyrelsen, så tilmeld dig på www.aeldresagen.dk/ vordingborg

Vi søger

• Besøgs- og gå tur-venner. Har du overskud og lyst til at gøre en forskel for en, der føler sig ensom, så ring for en uforpligtende samtale. Kørselsudgifter dækkes.

Vivian Elin Nielsen, 22 48 34 28.

• Frivillige vågere.

Vi giver støtte og omsorg til døende på plejehjem og i hjemmet i samarbejde med Røde Kors.

For yderligere oplysninger om frivillighed og andet, kontakt

Laila Herskind, 23 70 24 04.

• Hjælpende hænder. Vi er altid parate til at hjælpe.

Har du lyst til at være en af vores hjælpende hænder, hører vi meget gerne fra dig. Ring til Kate Frederiksen, 29 46 85 97.

Tryghedsopkald

Vil du være med til at skabe tryghed for dine medborgere?

Så kontakt Anne Petersen, 20 13 61 65, og hør nærmere.

Alle udgifter dækkes.

Vågetjeneste

Vi giver støtte og omsorg til døende på plejehjem og i hjemmet i samarbejde med Røde Kors.

Ring til vågetjenestens vagttelefon, 50 57 92 88, alle dage kl. 14-18.

Aktiviteter

Banko ≤ ≥

• Torsdag 25. april kl. 14-16.

• Torsdag 23. maj kl. 14-16.

Sted: Kirketorvet 12 A.

Vi spiller mange spil og kun på rækken.

Der er gevinst til alle med banko.

Ved spil 10 og 20 spilles der også på hele pladen. Maks. 60 deltagere.

Ida Madsen, 20 95 75 23.

Pris: 80 kr. inkl. seks plader, kaffe, te og brød. Kun for medlemmer.

Bridge ≤ Mandag kl. 9-12.

Sted: Kirketorvet 12 A.

Kirsten Skotte giver råd og vejledning.

Kirsten Skotte, 22 30 18 01. Pris: 20 kr. pr. gang, inkl. kaffe og te, ekskl. evt. materialeudgifter, ikke-medlemmer 30 kr.

Dart

• Onsdag kl. 10-13. Forbeholdt pensionister og andre, som har fri om dagen.

• Onsdag kl. 19-21. Her er der instruktør til stede.

Sted: Hartkornsvej 57, Ørslev. Ældre Sagen og Vordingborg Dart Klub har startet samarbejde.

Spil gratis i tre måneder, vi sørger for pile.

Ingen tilmelding, bare mød op.

Per Frederiksen, 25 39 03 08.

Demenscafe - Stensved 1. torsdag i måneden kl. 15-17.

Sted: Sognegården, Vestenbækvej 2, Bygning 4 A. Stedet, hvor demensramte og pårørende kan mødes til hyggeligt samvær.

Vi drikker en kop kaffe i trygge omgivelser med omsorg og nærvær.

I løbet af året planlægger vi forskellige arrangementer sammen, fx at fejre højtider, sang og ture ud af huset. Lene Carlsen, 61 77 67 93. Pris: 20 kr. pr. gang for kaffe og kage, ikke-medlemmer 30 kr.

Herreværelset ≤ 1. og 3. fredag i måneden kl. 15-18.

Sted: Kirketorvet 12 A. Stedet, hvor mænd mødes til hyggeligt samvær. Tilmelding til Per Frederiksen, 25 39 03 08, perf2016@gmail.com Pris: 50 kr. for en sildemad samt kaffe og kage, ikke-medlemmer 60 kr.

Hyggeligt håndarbejde ≤

Fredag i ulige uger kl. 11-14. Sted: Kirketorvet 12 A, Vordingborg.

Kom til hyggeligt samvær over håndarbejdet m.m. Irene Fabricius, 51 72 22 25. Pris: 20 kr. pr. gang, inkl. kaffe og te, ikke-medlemmer 30 kr.

Kvinder sammen ≤ ≥ 2. lørdag i måneden kl. 9.30-12.

Sted: Kirketorvet 12 A. Stedet, hvor kvinder mødes til kvindesnak, udveksling af erfaringer, debatoplæg, studier og humor. For yderligere information, kontakt tovholder Agnete Kolle Mikkelsen, 20 53 09 75.

Pris: 40 kr. inkl. kaffe, brød og frugt, ikke-medlemmer 50 kr.

Books in English ≤

3. mandag i måneden kl. 16-18.

Sted: We meet at Kirketorvet 12 A.

Do you enjoy reading books in English? Would you like to discuss them with others in a reading circle?

We meet once a month and discuss a book we have either chosen among the vast number of new books or among the classics. If this appeals to you, please contact:

Karen Schou-Pedersen, 29 89 67 27.

Pris: 20 kr. each time incl. Coffee and tea, non-members 30 kr.

Engelsk for øvede

Onsdag i lige uger kl. 14-16. Sted: Kirketorvet 12 A. Samtale på engelsk for øvede.

Kasper Mose, 23 81 08 92. Pris: 20 kr. inkl. kaffe og te, ikke-medlemmer 30 kr.

Engelsk for øvede

Mandag i lige uger kl. 14-16. Sted: Kirketorvet 12 A. Vi samtaler på engelsk om ting, der interesserer os. Annette Omann, 22 84 79 12. Pris: 20 kr. pr. gang, inkl. kaffe og te, ikke-medlemmer 30 kr.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 16 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Engelsk for let øvede

Onsdag i ulige uger kl. 14-16.

Sted: Kirketorvet 12 A. Samtaler på engelsk efter valgte emner og tekster.

Kasper Mose, 23 81 08 92.

Pris: 20 kr. pr. gang, inkl. kaffe og te, ikke-medlemmer 30 kr.

It-hjælp hjemme

Har du problemer med at bringe udstyret ind til os, har vi mulighed for at komme ud til dig på et hjemmebesøg.

Kontakt Søren Moos, 22 66 59 02, og forklar problemet, så laver vi en aftale.

Pris: 100 kr. i startgebyr ved hjemmebesøg.

It-hjælp I

Bliv bedre:

- Til at skrive en mail eller et dokument.

- Til at lave dine invitationer og bordkort.

- Til at skabe dit eget fotoalbum og få det trykt.

- Til at holde orden i dine filer og fotos på computer og iPad.

- Til billedbehandling - gør dine fotos mere præsentable.

- Til at bruge Facebook, Google og andre medier.

Har du andre ønsker, så kontakt os.

Tilmelding til Søren Moos, 22 66 59 02.

Pris: 50 kr. pr. to timer, inkl. kaffe eller te.

It-hjælp II

Mandag kl. 10-12.

Sted: Kirketorvet 12 A, Vordingborg.

Har du problemer med dit it-udstyr - pc, tablet, iPad, telefon, tv m.m.?

Eller ønsker du et godt råd til køb af nyt udstyr og tegning af abonnement?

Så kontakt os, og lav en aftale.

Tilmelding til Søren Moos, 22 66 59 02.

Pris: 50 kr. pr. to timer, inkl. kaffe eller te.

It - Min Sundhedsplatform

Mandag kl. 10-12.

Sted: Kirketorvet 12 A, Vordingborg.

Ældre Sagen har etableret et samarbejde med Region Sjælland om anvendelse af digitale platforme i forbindelse med behandlinger.

Har du brug for hjælp til at bruge dem, står vi klar.

Tilmelding til Søren Moos, 22 66 59 02.

Pris: 50 kr. for to timer, inkl. kaffe eller te.

Litteraturkredse ≤

• Hold 1.

Mandag i lige uger kl. 14-16.

Tilmelding: Kirsten Kaas, 30 74 62 24.

• Hold 2.

Tirsdag i lige uger kl. 14-16.

Kirsten Deis, 23 42 58 44.

• Hold 3.

Tirsdag i ulige uger kl. 14-16.

Bente Andersen, 29 36 37 66.

• Hold 4.

En onsdag månedligt kl. 13.30-15.30.

Kirsten Deis, 23 42 58 44.

Sted: Kirketorvet 12 A. Vi læser bøger og taler bagefter om indholdet og forfatteren.

Pris: 20 kr. pr. gang, inkl. kaffe og te, ikke-medlemmer 30 kr.

Madlavning for mænd

• Nyråd:

1. mandag i måneden kl. 17-22.

Sted: Vintersbølle Skole. Jørgen Larsen, 23 23 05 70.

• Vordingborg:

Onsdag kl. 17-22.

Sted: Iselinge Skole.

Venteliste.

Bjarne Krogh, 61 66 59 93.

Jens O. Jensen, 40 46 11 18.

Ring for tilmelding eller yderligere info.

Pris: Afregning pr. gang efter indkøb.

Spise-komsammen ≤ ≥

• Søndag 21. april kl. 13-16. Sammenkogt ret med kartoffelmos, surt og sødt.

• Søndag 26. maj kl. 13-16. Stegt flæsk med persillesovs og rødbeder. Sted: Kirketorvet 12 A. Kom til fællesspisning. Tilmelding senest 17. april og kun til kontoret, 55 34 61 67, aesvola12a@gmail.com Pris: 75 kr., ikke-medlemmer 95 kr.

Syng dig glad ≤ ≥ 3. torsdag i måneden kl. 13.30-15.30.

Sted: Kirketorvet 12 A. ”De 2 Glade Grå” spiller op, imens vi hygger, synger, drikker kaffe og te m.m. Mimi Andersen, 21 75 11 81. Pris: 20 kr. inkl. kaffe og te, ikke-medlemmer 30 kr.

Whistklub ≤

Onsdag kl. 14-17.

Sted: Kirketorvet 12 A, Vordingborg. Vi drikker kaffe og te kl. 14-14.30.

Herefter spiller vi whist til kl. 17.

Sommerferie 1. juni31. august.

Inger Svangren, 32 10 86 08. Pris: 20 kr. pr. gang, inkl. kaffe og te, ikke-medlemmer 30 kr.

Motion

Bowling

Mandag kl. 13-15.

• Hold 1 kl. 13-14.

• Hold 2 kl. 14-15. Sted: Vordingbowl, Næstvedvej 42, Vordingborg. Gurli Hansen, 51 72 00 36. Pris: 200 kr. pr. bane ved fire personer. 240 kr. pr. bane ved tre personer.

Cykelmotion ≥ Mandag kl. 9.30-11.30. Sted: Kirketorvet 12 A. Vi cykler fra april til november, så længe vejret tillader det.

Vi cykler ca. 25 km, der er også mulighed for at køre en kortere tur. Medbring kaffe eller te eller andet til pause på turen.

Hvis der regner eller sner kl. 9, så kører vi ikke den dag. Ingen tilmelding, bare mød op.

Jens E. Nielsen, 51 51 23 37.

Gåture med og uden stave

• Tirsdag kl. 9.30-11.30. Gurli Marcussen, 51 80 08 79.

• Onsdag kl. 9.30-11.30.

Gurli Hansen, 51 72 00 36.

Sted: Kirketorvet 12 A.

Pris: 20 kr. inkl. kaffe og te, ikke-medlemmer 30 kr.

Motion - fitness hos Loop

• Mandag-lørdag kl. 5-24.

• Søndag kl. 5-16.

Sted: Rådhustorvet 4 D. Med Loops 24-minutters træningsprogram får du en balanceret og effektiv træning.

Hans Chr. Rask, 55 34 61 67. Pris: 209 kr. pr. 30 dage for medlemmer, der er fyldt 50 år.

Spil - krolf i Mern

Onsdag kl. 13-16.

Sted: Ældrecenter Solhøj, Ørslevvej 274.

Medlemmer kan spille krolf på den anlagte bane på Solhøjs grund, hvor du også kan låne køller og kugler. Tilmelding til

Ebba Rasmussen, 52 38 18 00.

Stolegymnastik ≤

Tirsdag kl. 10-11.30.

Sted: Kirketorvet 12 A. Vi er maks. ti deltagere pr. hold.

Bodil Nørgaard, 24 47 39 25. Pris: 20 kr. pr. gang, ikke-medlemmer 30 kr.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 17

Hvad kendetegner 50 til 89-årige i Danmark?

Det kan du blive klogere på i Ældre Sagens Fremtidsstudie

Gennem en længere årrække har vi undersøgt ældres livstilfredshed, helbred og sundhed, ensomhed, frivilligt engagement, tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomi og meget andet. Det giver et godt indblik i ældres livssituation, hvordan den udvikler sig gennem tiden, og om deres forventninger til fremtiden holder stik.

Læs mere i medlemsbladet og på www.aeldresagen.dk/fremtidsstudiet-2021

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 18 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Goddag, det er Ældretelefonen, hvordan kan jeg hjælpe dig?

Vi har alle brug for nogen at tale med om det, der fylder i vores liv.

Nogle har venner og familie, de kan tale med, andre af os har ikke. Det er heller ikke altid, vi kan dele vores tanker med dem tæt på. Det kan være for sårbart – eller fordi vi er nervøse for at bekymre eller belemre dem.

På Ældretelefonens nye samtalelinje kan du ringe anonymt med lige det, der fylder og er svært for dig, stort som småt. Det kan være følelsen af ensomhed, din pårørendes sygdom, døden og meget, meget mere.

I den anden ende af røret vil du møde et menneske, der har tid og ro til at tale med dig – en der lytter, er nærværende og nysgerrig på, hvad du har på hjerte og brug for.

Telefonlinjen åbner den 3. juni 2024.

Læs mere om Ældretelefonen på www.aeldresagen.dk/aeldretelefonen

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 19

På aeldresagen.dk/arrangementer ligger alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Du kan få andre Det Sker Lokalt tilsendt, hvis du ringer til MedlemsService, 33 96 86 89, eller skriver til medlemsservice@aeldresagen.dk

Redaktør af Det Sker:
| Design: vahle+nikolaisen Kørestolsadgang Teleslyngeanlæg
Tryksag 5041 0004
Gerda Grønning
SVANEMÆRKET
Petanque er et populært spil, og i Nykøbing Falster spilles det året rundt. Vandreholdet i Nykøbing Falster har snøret skoene og er taget på vandretur på Møn. Foto: John Hansen Foto: John Hansen

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.