Ældre Sagen DET SKER omr. 5 Syddanmark

Scroll for more

Page 1

SYDDANMARK OMRÅDE 5 | OKTOBER | 5-2021

ARRANGEMENTER 01.10. – 10.12.2021 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

HADERSLEV KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Erik Hansen, 40 36 84 63, fm.haderslev.515​@ aeldresagen.dk

Bisidder

Har du behov for støtte ved samtaler med fx myndigheder eller sundhedspersonale? Ilse Pedersen, 51 51 94 61. Vi har bisiddere i Gram, Haderslev og Vojens.

Medlemsfordele

Brug dit medlemskort det betaler sig! Ældre Sagen har aftale om rabatter med butikker, teatre, juridisk bistand (blandt andet testamente) m.m. Se mere på www.aeldresagen.dk/ haderslev Formand Erik Hansen, 40 36 84 63.

GRAM Formand: Steen Jensen, 20 53 57 78. Næstformand: Steen Erlandsen, 20 25 14 37. Ældrepolitik: Ejnar Gammelgaard, 74 82 12 86.

Besøgsven

Har du lyst til at få besøg af en frivillig til en hyggelig snak? En besøgsven kan være med til at skabe et lyspunkt i hverdagen. Karen Damgaard, 29 80 20 73.

HADERSLEV: Gram · Haderslev · Vojens. SØNDERBORG: Augustenborg-Sydals · Broager · Gråsten · Nordals · Sønderborg-Sundeved. TØNDER: Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk · Toftlund-Agerskov · Tønder-Højer. AABENRAA: Bov · Lundtoft · Rødekro · Tinglev · Aabenraa.

Bisidderordning

Hvis der er behov for støtte ved samtale med myndigheder/sundheds­ personale. Vi har naturligvis tavshedspligt. Margit Skøtt, 74 82 19 48. Se rubrikken ”Fælles aktiviteter for Gram, Haderslev og Vojens”.

Hjælpende hænder

Mangler du hjælp til små reparationer, til at hænge et billede op, til at skifte en elpære eller til andre praktiske gøremål? Bent L. Christensen, 61 70 24 63.

Lokalafdelingens nyhedsbrev

Ønsker du at blive mindet om vores aktiviteter, læse om nyheder og aktuelt stof, så tilmeld dig vores nyhedsbrev. Gå ind på Gram lokalafdeling, gå ned i bunden, og tilmeld dig via dit medlemsnummer. Husk: Hvis du får ny mailadresse, skal den ændres i Ældre Sagens medlemsoplysninger. Det kan gøres nederst på Ældre Sagens hjemmeside eller ved at ringe 33 96 86 86.

Skoleven

Har du lyst til at give en hånd med på Gram Skole og dermed hjælpe nye generationer godt på vej? Du kan enten være tilknyttet en bestemt lærer/klasse eller indgå på projektbasis ved forskellige aktiviteter. Dagny Gram Hansen, 61 74 01 06.

Telefonstjerne/ tryghedsopkald

Ældre kan få et trygheds­ opkald om morgenen. Alice Lundtofte, 30 68 00 06.

Badminton

Mandage kl. 9.30-10.30. Sted: Gram Fritidscenter. Hans Jakobsen, 24 60 21 54.

Bowls

•  Mandage kl. 10.40-12.15. •  Torsdage kl. 10-11.30. Sted: Gram Fritidscenter. Medbring skiftesko. Egon Lolk, 52 38 56 93. Marianne og Steen Magnussen, 21 48 18 11.

Bridge

Tirsdage kl. 9-11.30. Sted: Gram Fritidscenter. Ann Andersen, 30 28 40 26, annogfinn​@gmail.com ≤

Demenscafe

Sidste torsdag i måneden kl. 9.30-11.30. Sted: Engparken, Gram. Hjørdis Hansen, 26 21 99 09. Pris: 20 kr. inkl. kaffe og boller.

Gåture

Onsdage kl. 13-14. Sted: Cafeteriet i Gram Fritidscenter. Turene varer ca. en time. Ove Bugge, 24 62 87 49.

It-cafe

Onsdag i ulige uger kl. 9.30-11.30. Sted: Gram Fritidscenter. Frivillige hjælpere til stede. Aase Bøgelund, 21 45 41 63.

Kronikermotion

Mandage kl. 15.15-16.15. Sted: Engparken, Gram. Tilbud til kronikere, der ikke kan deltage på et almindeligt motionshold. Didde Scherrebeck, Sundhed og Forebyggelse, Haderslev Kommune, 74 34 03 15, 51 14 35 20. Bente Hansen, 40 36 80 70.

Malerhold

Tirsdage kl. 14-17. Sted: Engparken, Gram. Vi hjælper og inspirerer hinanden. Lissi Bach, 42 41 28 88. Vi hygger os i pausen med kaffe og boller. Pris: 20 kr.

Seniorgymnastik

Torsdage kl. 8.45-9.45. Sted: Gram Fritidscenter. Bevæg dig for livet. Gymnastik til god musik, hvor kroppens led og muskler bevæges og styrkes. Der kan arbejdes i eget tempo, så alle kan være med. Gerda Feddern, 26 31 33 06.

Strikkeklubben

Onsdag i lige uger kl. 19-21.30. Sted: Gram Fritidscenter. Vi er en gruppe, der deler glæden ved håndarbejde. Inga Toft Madsen, 31 17 26 37, ITM​@bbsyd.dk Meta Rosendahl Simonsen, 24 20 88 82.

Ældremotion

Torsdage kl. 13.30-14.30. Sted: Plejehjemmet. Stolegymnastik. Inge Marie Følster, 21 76 95 58. Inger Margrethe Andreasen, 40 89 57 60. ≤

Som medlem af Ældre Sagen har du mulighed for at deltage i alle lokalafdelingers arrangementer

5


Influenzavaccination

Mandag 4. oktober kl. 9.30-11.30. Sted: Gram Fritidscenter. Vi giver kaffe og brød. Dagny Hansen, 61 74 01 06.

Årsmøde

Tirsdag 9. november kl. 13. Sted: Gram Fritidscenter. Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 26. oktober. Efter årsmødet underholder koret ”Unoderne” med kendte sange. Vi spiser sammen kl. 12, du kan vælge mellem gule ærter eller kalvesteg. Husk ved tilmelding at oplyse, hvilken ret du/I gerne vil have. Indbetal gerne beløbet på reg nr. 9741 kontonr. 8885703748. Tilmelding senest 26. oktober til Alma Hansen, 25 27 96 57. Pris: 120 kr. inkl. mad og kaffe - ekskl. drikkevarer.

HADERSLEV Formand og sundhedspolitisk kontakt: Erik Hansen, 40 36 84 63, edde.haderslev​@ mail.tele.dk 1.-næstformand: Johnny Jacobsen, 40 45 36 35, johnny​@jacobsen.dk 2.-næstformand: Vagn Meck, 24 49 84 36, meck​@live.dk Socialhumanitær koordinator: Bodil Budde, 26 84 11 66, bodilbudde​@gmail.com

Besøgstjeneste

Har du brug for at få besøg i dit hjem en gang om ugen, så ring. Har du lyst til at være den, der tager på besøg, så ring. Marie Hegård, 29 89 32 95, mhegard​@gmail.com

Frivillige søges

Meld dig som frivillig i Ældre Sagen, og få mange gode oplevelser. Vi mangler også frivillige i oplandsområderne. Formand Erik Hansen, 40 36 84 63, FM.Haderslev.515​@ aeldresagen.dk

2

det sker

oktober 2021

Halvårsprogram

Lokalafdelingens magasin med halvårsprogrammet kan altid hentes på Haderslev Bibliotek eller på www.aeldresagen.dk/ haderslev

Hjemmeside

Følg med i nyhederne og aktiviteterne på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ Haderslev. Ændringer til arrangementerne vil blive annonceret på hjemmesiden. Hvis du ønsker at modtage vores lokale nyhedsbrev, kan du tilmelde din e-mailadresse på hjemmesiden. www.aeldresagen.dk/nyt-fradin-lokalafdeling-tilmelding

Hjælpende hånd

En frivillig engangshjælp til småting i hjemmet. Man kan fx få hjælp til at få hængt et billede op, få ordnet potteplanter, strøget lidt tøj og lignende. Evt. materialer betales af brugeren. Kirsten Kaiser, 20 40 54 87.

Idrætsgruppen

Kontakt lederen for den enkelte idrætsaktivitet for tilmelding og ledige pladser eller idrætskoordinator Janne Skellgaard, 20 31 62 99.

Indkøbsservice

For Haderslev by og Starup. Torsdage kl. 10-11. Taxas indkøbsbus bringer dig til Meny og hjem igen. Tilmelding dagen før inden kl. 15 til Taxa, 70 10 75 00. Husk at oplyse, at det drejer sig om Ældre Sagens indkøbstur. Stokke og sammenklappede rollatorer kan medtages ikke kørestole. Pris: 50 kr.

It-cafeen

Fredage kl. 9-12. Sted: Biblioteket, lokale 2 B og 2 C på 1. sal. Cafeen er et samarbejde mellem biblioteket og Ældre Sagen, og her kan du gratis få praktisk hjælp og bistand af Ældre Sagens frivillige. Medbring din bærbare pc, tablet eller smartphone. Få hjælp til brug af NemID, netbank, internet, offentlige myndigheder mv. Vagn Meck, 24 49 84 36, meck​@live.dk

It-hjælp i hjemmet

Dans

Motionsvenner

Fitness

Hverdage kl. 9-17. Haderslev lokalbestyrelse tilbyder hjælp, hvis du får små eller store problemer med computeren, hvis et nyt program skal installeres, du har brug for hjælp til tilslutning af printer eller andre småting, som skal justeres. Anker Jensen, 40 62 00 50. Peter Birk, 23 64 67 87. Kaare Lund, 51 68 44 15. Grundet den store efterspørgsel fra plejehjem m.m. søger vi motionsvenner. Har du lyst og overskud til at hjælpe svage ældre, så meld dig. Ældre Sagen sørger for, at du bliver klædt på til opgaven. Vi samarbejder også med Haderslev Kommunes Sundhedscenter om motion i eget hjem. Motionen tilpasses individuelt og henvender sig især til ældre, der ikke kan komme ud. Lene Baden, 30 22 98 42.

Pensionsvejledning

Mandag-torsdag kl. 9-16. Ældre Sagen i Haderslev kan nu tilbyde vejledning om pension. Pensioneret pensionsrådgiver Bjarne Albertsen, der har arbejdet i et af de større landsdækkende pensionsselskaber, tilbyder uden beregning vejledning vedrørende beregning af folkepension og pensionsudbetalinger. Bjarne Albertsen, 28 33 01 25, bjarne.albertsen49​@ gmail.com Ønsker du vejledning om de sociale tilskud, kan du kontakte Tove Nissen, 40 42 65 29, muttinissen​@live.dk

Telefonstjerne/ tryghedsopkald

En aftale med en trygheds­ opkalder kan måske give dig ro i sindet. Du kan blive ringet op hver morgen af en af Ældre Sagens frivillige. Koordinator: Bodil Budde, 26 84 11 66,

Badminton

•  Onsdage kl. 10-12. •  Fredage kl. 10-12. Sted: Haderslev Idrætscenter. Tilmelding forinden til Svend Aage Frilund, 22 38 15 08. Pris: 100 kr. for hele sæsonen.

Søndag i lige uger kl. 13-15. Sted: Aulaen, Lagoniskolen, Vojens. Der tilbydes dans for danseglade par. Alle er velkomne, man skal blot have en partner. Det forventes, at man har erfaring med at danse. Alice Kindt, 60 80 32 42, alicekindt​@live.dk Pris: 100 kr. for en sæson. Alle ugens dage kl. 5-14. Sted: Haderslev Hallens fitnesscenter. Ældre Sagen kan i samarbejde med Haderslev Svømmeklub tilbyde medlemmer af Ældre Sagen fitnesstræning i Haderslev Hallens fitnesscenter. Indgangsbrikken udleveres på UCSyds kontor, den store røde bygning, Lembckesvej 7. Tilmelding på Haderslev Svømmeklubs hjemmeside: www.haderslevsvommeklub.dk Hold: Ældre Sagens fitness. Yderligere information (ikke tilmelding): Doris Klockmann, 21 83 70 70. Pris: 700 kr. for personer over 65 år - 1.000 kr. for personer under 65 år.

Motionsholdspil

Mandage kl. 14-15. Sted: Haderslev Hallen. Motionsholdspilspil m/k, hvor det at spille med bold gør det sjovt at røre sig og samtidig motionere. Det kræver ingen forudsætninger at deltage. Henrik Bjerregaard, 22 97 68 53. Pris: 100 kr. for hele sæsonen.

Petanque

Mandage og fredage kl. 13-15. Sted: Grusbanen ved Haderslev Idrætscenter – bag ved den nye lethal (tidligere grusbanen). Indkørsel ved Ponyklubben. Kom og vær med. Vi spiller uden faste hold, så mød bare op. Du får frisk luft, godt kammeratskab, sammenhold, konkurrence, god motion, og du møder andre mennesker. Uffe Büchert, 29 79 72 44. Pris: 100 kr.

Sangcafe

Torsdag i ulige uger kl. 9.30-11.15.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Sted: Biblioteket, månen. Vi starter med 45 minutters sang, hvor Annette Johansen spiller. Derefter et kulturelt/ aktuelt indslag ved Bodil Budde. Så er der kaffe/te og brød. Vi slutter af med sange, som deltagerne vælger. Ingen tilmelding. Åse Morthorst, 51 92 10 63, a.morthorst​@c.dk Pris: 25 kr. for kaffe/te og boller.

Seniordiscgolf

Torsdage kl. 10-12. Sted: Discgolfbanerne, Damparken og Kløften i Haderslev. Discgolf kaldes også frisbeegolf og er et lettilgængeligt spil, der ikke kræver forudsætninger. Det er gratis at spille, så tag din familie/nabo med. Du kan gratis hente Ældre Sagens udstyr ved henvendelse til Christian Andersen, 20 92 28 19. Ældre Sagens medlemmer får en discvogn stillet til rådighed.

Seniormotion m/k

Mandage kl. 15-16. Sted: Haderslev Hallen. Træning, som styrker din bevægelighed, smidighed og balance, og så har vi det sjovt. Alle kan være med. Henrik Bjerregaard, 22 97 68 53. Ingrid Nissen, 24 27 04 36. Pris: 100 kr. for hele sæsonen.

Stavgang

Torsdage kl. 10-12. Sted: P-pladsen ved Haderslev Idrætscenter. Kom og gå en tur sammen med andre. Du behøver ikke at gå med stave, du kan også gå uden. En gang om måneden tager vi på udflugt. Se udflugtsstederne på www.aeldresagen.dk/ haderslev Inger Hansen, 20 58 36 31, Åse Houg, 21 55 65 91. Pris: 100 kr. for hele sæsonen.

Svømning og vandgymnastik

•  Mandage kl. 9.30-10.45. Svømning og vandgymnastik - hold 1. Bemærk sted: Hjortebrohallen. Livredder Bent Christiansen.

•  M  andage kl. 13.30-14.15. Svømning - hold 2. Livreddere: Dan og Kai. •  M  andage kl. 14.15-15. Svømning - hold 3. Livreddere: Dan og Kai. •  T  irsdage kl. 9-9.45. Svømning - hold 4. Instruktør: Ingrid. Livreddere: Mogens B. og Niels Arne. •  T  irsdage kl. 9.45-10.30. Svømning - hold 5. Instruktør: Ingrid. Livreddere: Mogens B. og Niels Arne. •  Tirsdage kl. 14-14.45. Svømning - hold 6. Instruktører: Else, Inga og Tove. Livredder: Aage Barsballe. •  Tirsdage kl. 14.45-15.30. Svømning - hold 7. Instruktører: Else, Inga og Tove. Livredder: Aage Barsballe. •  Onsdage kl. 13.30-14.45. Svømning - hold 8. Livreddere: Karsten og Mogens K. •  Onsdage kl. 14.45-15.30. Svømning - hold 9. Livreddere: Karsten og Mogens K. •  Fredage kl. 13.30-14.30. Svømning og vandgymnastik - hold 10. Sted for hold 2-10: Haderslev Hallen. Koordinator: Anne Lise Iversen, 51 71 81 11. Pris: 100 kr.

Søndagscafe

2. søndag i hver måned kl. 14.15-16.15. Sted: Humletoftens cafeteria, Hjortebrovej 44, Haderslev. Kom og få en hyggelig eftermiddag sammen med andre. Vi gælder os rigtig meget til at se jer. Tilmelding senest lørdagen inden til Inger Bjerregaard, 41 11 64 50. Pris: 55 kr. for underholdning, kaffe og kage. ≤

Whist

Tirsdage kl. 13-17. Sted: Humletoften, Hjortebrovej, Haderslev. Kan du lide at spille whist eller skat? Inger Bjerregaard, 41 11 64 50. ≤

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Spis sammen

•  Torsdag 14. oktober kl. 12.30. •  Torsdag 18. november kl. 12.30. Sted: Hotel Norden, Storegade 55, Haderslev. Kom og spis sammen, og vær en del af et fællesskab. Tilmelding senest en uge før til Bodil Budde, 26 84 11 66, bodilbudde​@gmail.com Pris: 75 kr. for en ret samt en kop kaffe.

Irsk folkemusik

Torsdag 28. oktober kl. 19.30. Sted: Tørning Mølle, Tørningvej 6, Vojens. Tilmelding: Tørning Mølle, 74 50 74 50 - husk at oplyse Ældre Sagenmedlemsnummer. Margrethe Faaborg, 21 69 12 91. Pris: 190 kr.

Haderslev Teaterforening

• Pippe Langstrømpe Fredag 29. oktober kl. 19.30. Pris: 280 kr. - børn 100 kr. • Souvenir - komedie Onsdag 3. november kl. 19.30. Pris: Fra 130 kr. Sted: Harmonien, Gåskærgade, Haderslev. Tilmelding: Kirsten og Erik Pedersen, 74 52 86 45, 30 45 33 70 husk at oplyse dit Ældre Sagen-medlemsnummer. Margrethe Faaborg, 21 69 12 91.

Koncert med Klaus & Servants

Torsdag 4. november kl. 19.30. Sted: Harmonien, Gåskærgade, Haderslev. Genopfrisk mange musikalske minder fra ungdomsårene. Bestilling - se hjemmesiden. Vagn Meck, 24 49 84 36. Pris: 50 kr.

Syng med

Bliv en del af koncerten. Søndag 7. november kl. 14. Sted: Tørning Mølle, Tørningvej 6, Vojens. Tilmelding: Tørning Mølle, 74 50 74 50 - husk at oplyse dit Ældre Sagenmedlemsnummer. Margrethe Faaborg, 21 69 12 91. Pris: 160 kr.

Mark og Christoffer julekoncert

Tirsdag 23. november kl. 19.30. Sted: Tørning Mølle, Tørningvej 6, Vojens. Tilmelding: Tørning Mølle, 74 50 74 50 - husk at oplyse dit Ældre Sagenmedlemsnummer. Margrethe Faaborg, 21 69 12 91. Pris: 160 kr.

Julekoncert med Stig Rossen

Onsdag 15. december kl. 20. Sted: Skærbækcentret, Storegade 46, Skærbæk. Tilmelding: Skærbækcentret på billet.skaerbaeckcentret.dk husk rabatkode "jul2021". Margrethe Faaborg, 21 69 12 91. Pris: 269 kr. for koncert - 469 kr. for koncert og julebuffet.

VOJENS Formand: Benthe Griepentrog, 22 80 40 87, benthe2412​​@gmail.com Næstformand: Arne Andersen, 60 84 84 90, mail​​@valmuevej4.dk Socialhumanitær ­kontaktperson: Formand Benthe Griepentrog.

Andre arrangementer og udflugter

Vedrørende Ældre Sagen Vojens: Se vores hjemmeside, nyhedsbreve eller på Facebookgruppen ”Borger til Borger i Vojens”.

Bisidderordning

Se beskrivelse under overskriften "Haderslev Kommune".

Demensaflastning af pårørende

Der er mulighed for aflastning af pårørende i kortere perioder. Benthe Griepentrog, 22 80 40 87.

» det sker

oktober 2021

3


Den hjælpende hånd

Praktisk hjælp til løsning af små opgaver i hjemmet. Kontakt en af vores hjælpere for en aftale om assistance. Niels Nielsen, 40 13 31 58. Aksel Hansen, 21 55 54 25. Dennis Hansen, 40 16 43 78.

Gymnastik for svage ældre •  Mandage kl. 10.30-11.30.  • Onsdage kl. 10.30-11.15. Sted: Plejecentret Bregnbjerglunden, Julius Nielsens Vej 33, Vojens. Gisela Jensen, 74 54 30 05.

Hjemmeside

Webmaster og lokalredaktør: Dennis Hansen, 40 16 43 78, densos​@live.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/vojens

Internetcafeen (datastuen) Mandage kl. 13-15. Sted: Danmarksgade 8 B, Vojens. It-hjælp til netbank, NemID, e-Boks, e-mail, borger.dk, navigering på kommunens hjemmeside eller starthjælp til din pc. Medbring gerne egen pc eller usb-nøgle. Lukket i december måned. Læs mere på vores hjemmeside. Knud Hansen, 30 42 28 10. Arne Andersen, 60 84 84 90. Pris: 20 kr. inkl. kaffe. ≤

Skydning

Alle motionsvenner er i fuld gang med at træne ældre medborgere i deres hjem. Har du lyst til at hjælpe som motionsven, hører vi gerne fra dig. Vi afvikler løbende kurser, så du bliver klædt på til opgaven. Kirsten Petersen, 40 14 96 70.

Mandag i ulige uger kl. 14-15. Start: 11. oktober. Sted: Vojens Skydecenter, Billundvej 1, Vojens. Det er muligt at få afprøvet din træfsikkerhed på Vojens Skydecenter. Sikkerheden er i top, og der gives kyndig vejledning. Kontakt Egon for mere information om coronareglerne. Se også vores hjemmeside. Egon Johansen, 40 88 89 77. Pris: 25 kr. plus 5 kr. for kaffe/ kage.

Nyhedsbrev

Digital fuldmagt og MitID

Motionsvenner

Lokalafdelingen Vojens udsender jævnligt nyhedsbreve til medlemmerne. Det kræver dog, at man har tilmeldt sig nyhedsbrevet, hvilket kan ske på vores hjemmeside. Det er fordelagtigt at opdatere sin mailadresse – kontakt evt. medlemsservice på 33 96 86 86 for hjælp. Nyhedsbrevene indeholder meddelelser til medlemmerne og omtale af de kommende arrangementer, så tilmeld jer allerede nu!

Tilmelding og betaling

Tilmelding via telefon/mail er bindende. Først når tilmelding og betaling er gennemført, er tilmeldingen endelig. Betaling skal ske til reg.nr. 2453 kontonr. 6833160755.

4

det sker

oktober 2021

Torsdag 7. oktober kl. 14. Sted: FRØS Arena, Stadion Parkvej 7, Vojens. Foredrag med Willi Nielsen, der introducerer de nye digitale funktioner som blandt andet digitale fuldmagter og MitID (der erstatter NemID). Bliv klædt på til de nye digitale udfordringer, så du ikke farer vild i cyberspace. Også om digitalt tyveri og svindel, som især mange ældre rammes af. Tilmelding senest 4. oktober til Arne Andersen, 60 84 84 90, mail​@valmuevej4.dk Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

Frokostbanko

Søndag 7. november kl. 12.30. Sted: Povlsbjerg Aktivitetscenter, Glentevej 39, Vojens. Vi inviterer til frokostbanko og amerikansk lotto - vi overholder corona-reglerne.

Efter spisning afprøves deltagernes held i spil. Bindende tilmelding senest 1. november. Benthe Griepentrog, 22 80 40 87, benthe2412​@gmail.com Pris: 100 kr. for tre snitter, en øl eller vand, kaffe og småkager. ≤

Julefrokost

Torsdag 25. november kl. 12.30. Sted: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, Vojens. Sæt kryds i kalenderen for en hyggelig eftermiddag. Der serveres god julemad, og der vil være underholdning samt amerikansk lotteri med fine præmier. Benthe Griepentrog, 22 80 40 87, benthe2412​@gmail.com Pris: 200 kr. inkl. mad, kaffe og underholdning - ekskl. drikkevarer. ≤

SØNDERBORG KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Frede Helbo, 23 70 67 49, formand​@aesnordals.dk

Vælgermøde

Tirsdag 26. oktober kl. 14-16. Sted: Farverihallen, EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, Sønderborg. De fem afdelinger af Ældre Sagen i Sønderborg Kommune afholder fælles vælgermøde forud for kommunevalget den 16. november. Der vil blive inviteret repræsentant fra samtlige opstillede partier og lister til vælgermødet, hvor vi vil have fokus på kommunes ældrepolitik. Der bliver mulighed for at købe vand, kaffe og te. Thorkild Jacobsen, 21 45 09 11, thorkildjacobsen1​@gmail.com ≤

AUGUSTENBORGSYDALS Formand: Henrik Olesen, 42 67 28 28, henrikolesendk​@ yahoo.com 1.-næstformand: Erik Heise, 25 24 23 00, erik-heise​@hotmail.dk 2.-næstformand, social-/ sundhedspolitik: Gurli Petersen, 22 84 05 06, gurlip2​@gmail.com Socialhumanitær koordinator: Lis Jensen, 30 33 30 28, lislillemommarkvej​@ mail.dk

Arrangementer

Alle arrangementer i Ældre Sagen Augustenborg-Sydals annonceres på hjemmesiden. www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/augustenborgsydals og www.facebook.com/ aeldresagenaugustenborg sydals Tjek dem for nærmere informationer og evt. nye arrangementer.

Besøgsvenner

Har du lyst til at glæde andre med et besøg eller en at tale med, så bliv besøgsven, eller få en besøgsven? Lis Jensen, 30 33 30 28, lislillemommarkvej​@mail.dk

Bisidderordning

Har du behov for støtte ved fx samtale med myndigheder, sundhedspersonale og andre? Gurli Petersen, 74 47 47 76, 22 84 05 06.

Driller computeren?

Så ring til: Axel Mygind, 29 44 97 16. Hans Østerbæk, 20 42 58 13.

Indkøbsordning for ældre

Indkøbsbussen fra Ældre Sagen hjælper ældre i Augustenborg. Den kører hver fredag til SuperBrugsen i Augustenborg. Du kan ringe til Bodil Hykkelbjerg, 41 97 19 37. Du afhentes på din hjemadresse, også i Fynshav.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


MitID - orientering

2021 byder på nye digitale løsninger og udfordringer fra det offentlige. I oktober erstattes NemID af MitID. Næste generation af Digital Post kommer 30. november. I Ældre Sagen AugustenborgSydals er vi klar til at bistå med råd og vejledning via kurser af kortere eller længere varighed efter behov. Axel Mygind, 29 44 97 16. Hans Østerbæk, 20 42 58 13.

Sms- og telefonhjælp

Har du brug for hjælp til telefon eller sms? Mød bare op i netcafeen på Knøs Gård, Vestervej 1, Hørup, Sydals. Se under ”Netcafe i Høruphav”.

Vi mangler frivillige

Vi har altid brug for flere frivillige både som besøgsven og til andre opgaver. Hvis det er noget, du gerne vil hjælpe os med, så ring. Lis Jensen, 30 33 30 28, lislillemommarkvej​@mail.dk

Netcafe i Augustenborg

Torsdage kl. 10-12. Sted: Augustenborghallerne, Kettingvej 19 A. Netcafeen vil være åben i Augustenborghallerne efter forudgående aftale. Axel Mygind, 29 44 97 16. ≤

Netcafe i Høruphav

Mandage kl. 10-12. Sted: Knøs Gård, Vestervej 1, Hørup. Kom og få hjælp, hvis du synes, det er svært, eller har problemer med pc, iPad eller telefon. Medbring gerne din egen pc. Ingen tilmelding. Husk NemID, adgangskoder og mailadresser. Hans Østerbæk, 20 42 58 13, hans.oesterbaek​@gmail.com Ole Storm, 40 75 17 88, storm6470​@gmail.com ≤

Whist i Augustenborg

Mandage kl. 13.30-17. Sted: Augustenborghallerne, Kettingvej 19 A. Mød bare op, og spil med. Der er altid plads til en til.

Hans Friedrik Jürgensen, 74 47 15 26, 20 47 73 55, hfrj​@get2net.dk ≤

Whist i Høruphav

Torsdage kl. 9.30-12. Sted: Knøs Gård, Vestervej 1, Hørup, Sydals. Der spilles nu på flere borde, men er der nogen, der vil spille fx skat eller andet, så er der også plads til dem. Man må bare selv sørge for et hold. Inga Iversen, 61 28 50 22, mailinga.iwersen123​@ gmail.com ≤

Vi spiser sammen

Torsdag 11. november kl. 18. Sted: Diamanten i Fynshav, Gyden 100, Augustenborg. Der serveres andesteg med tilbehør og risalamande med kirsebærsovs og en øl/vand eller et glas vin. Kaffe og småkager. Underholdning under og efter middagen med Mindernes Cafe. Tilmelding senest 28. oktober til Gurli Petersen, 74 47 47 76, 22 84 05 06, gurlip2​@gmail.com Pris: 185 kr. Indbetales på Sydbank, reg.nr. 8012 kontonr. 1059663. Tilmelding gælder, når beløbet er registreret. ≤

Julehygge

Onsdag 8. december kl. 18.30. Sted: Diamanten i Fynshav, Gyden 100, Augustenborg. Vi starter med lottospil - pris pr. kort 10 kr., tre kort for 25 kr. Der er mange fine præmier. Efter lottospillet serveres der kaffe/gløgg, æbleskiver, to stk. kløben og småkager. Mindernes Cafe spiller julemusik samt ”musik, vi husker og det, vi har glemt”. Tilmelding senest 25. november til Gurli Petersen, 74 47 47 76, 22 84 05 06, gurlip2​@gmail.com Pris: 70 kr. Indbetales på Sydbank, reg.nr. 8012 kontonr. 1059663. Tilmelding gælder, når beløbet er registreret. ≤

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

BROAGER Formand: Tove Hansen, 20 32 17 47, tove​​@egernsund.dk

Lokale medlemstilbud rabatter

Se Ældre Sagen Broagers hjemmeside under "Om lokalafdelingen" og derefter "medlemstilbud".

Spisevenner Hjælp til MitID

NemID skal udskiftes med MitID fra august. Vi kan hjælpe dig med skiftet, når it-cafeen starter.

Hjemmeside

aeldresagen.dk/broager Se nyheder og opdateringer.

Aflastning af pårørende til demente/kronisk syge

Vi har uddannede demensaflastere. Trænger du til aflastning, eller kender du nogen, der gør? Jytte Poulsen, 26 31 23 06.

Arrangementer

Alle arrangementer annonceres i: Gråsten Avis, Ældre Sagens hjemmeside for Broager aeldresagen.dk/broager og på broager.dk Tilmelding på 51 35 95 50 tidspunkt for tilmelding står i annoncer i Gråsten Avis, på Ældre Sagens hjemmeside under ”Arrangementer” og på broager.dk under aktiviteter.

Bisidder

Behov for støtte ved samtaler med fx myndigheder, sundhedspersonale mv.? Anne Margrethe Bischke, 29 80 17 57. Tove Hansen, 20 32 17 47.

Hjælpende hænder

Engangshjælp til småopgaver i hjemmet, som fx at hænge billeder op, ordne potteplanter eller flytte havemøbler. Eventuelle materialer betales af brugeren. Jytte Poulsen, 26 31 23 06.

It-hjælp hjemme hos dig

Hvis du ikke har mulighed for at besøge vores it-cafe på Broagerhus, kan vi hjælpe dig i dit hjem. Per Berthing, 22 43 03 10, it​@berthing.dk Pris: 200 kr. pr. besøg.

I Ældre Sagen har vi spisevenner, der kommer hjem til dig. Sammen nyder I et måltid mad og hygger jer. Mona Rathje, 51 41 40 95.

Tryghedsopkald

Har du behov for et trygheds­ opkald hver morgen kl. 8-9, hvor vi hører, om alt er vel? Jytte Paulsen, 26 31 23 06.

Badminton

•  Mandage kl. 11-13. •  Onsdage kl. 11.30-14. •  Fredage kl. 14-16.30. Sted: Egernsund Hallen. Kom og vær med, du behøver ikke at have en aftale med en makker. Per Berthing, 22 43 03 10, it​@berthing.dk Pris: 100 kr.

Gåture ud i det blå

Tirsdage kl. 9.30-11. Sted: Broager Kirke. Vi mødes og går i naturen 1,5-2 timer. Jytte Æbelø Iversen, 60 92 41 87.

It-cafe

Onsdage kl. 10-14. Indtil 8. december. Sted: Broagerhus, lokale 213, Allégade 4, Broager. Vi vil gerne hjælpe dig med de problemer/udfordringer, du måtte have med din computer, tablet, telefon, kamera mv. NemID skal udskiftes med MitID fra efteråret. Vi kan hjælpe dig med skiftet, når cafeen starter. Ved meget specielle problemer vil det være en god ide at forhøre dig ved Per Berthing, 22 43 03 10, it​@berthing.dk Pris: 20 kr. Heraf 10 kr. til drift af Broagerhus. ≤

Kegling

Fredage kl. 14-16. Sted: Ahlmannsparken i Gråsten. Der spilles på fire baner med op til ca. 26 deltagere. Svend Aage Friedrichsen, 42 83 22 35. Pris: 200 kr. pr. kvartal. det sker

oktober 2021

» 5


Krolf - indendørs

Onsdage kl. 14.15-16.30. Sted: Egernsund Hallen, Hølle Vej 4, Egernsund. Er du ny spiller, er det gratis at deltage de første tre gange, inden du behøver at tilmelde dig. Jørgen Jørgensen, 50 48 56 58, jorgen6310​@gmail.com Pris: 100 kr. for en sæson.

Petanque - aften

Onsdage kl. 18-20. Sted: Ringriderpladsen 2, Broager. Er du ny spiller? Kom og se, eller spil med et par gange, inden du behøver at tilmelde dig. Bruno Jørgensen, 61 67 93 95. Flemming Æbelø, 74 44 21 39. Pris: 150 kr. for en sæson.

Petanque - formiddag

Onsdage kl. 9.30-12. Sted: Ringriderpladsen 2, Broager. Kom og prøv at se, om det er noget for dig. Bent Lauridsen, 22 58 10 58. Thim Poulsen, 30 20 73 86. Pris: 150 kr. for en sæson.

Whist og skat

Tirsdage kl. 13.30-16.30. Sted: Broagerhus, Allégade 4, Broager. Vi mødes til et hyggeligt slag kort. Bruno Jørgensen, 61 67 93 95. Hilde Andresen, 29 65 06 49. Pris: 150 kr. halvårligt inkl. kaffe/te. ≤

Kursus

Billedbehandling og redigering på iPad. Onsdag 10. november kl. 12-14. Sted: Broagerhus, Allégade 4, lokale 213. Hvordan ændrer man skarphed, farvemætning, lang eksponering og rotation mv.? Hvordan finder man billeder af eksempelvis både, biler, huse, søer og strande i billedarkivet? Hvordan sendes billeder vedhæftet beskeder og mails? Tilmelding senest 9. oktober til Per Berthing, 22 43 03 10, it​@berthing.dk Pris: 20 kr. Heraf 10 kr. til drift af Broagerhus. ≤

6

det sker

oktober 2021

Mobile betalinger

”Kontanter” forsvinder. Onsdag 1. december kl. 12-14. Sted: Broagerhus, Allégade 4, lokale 213. Digitale betalingsformer med telefonen. MobilePay, Google Pay og andre. En orientering om udviklingen fra betalingskortet og frem mod det kontantfrie samfund. Vi ser på de nye muligheder, vi har i dag. Tilmelding senest 1. november til Per Berthing, 22 43 03 10, it​@berthing.dk Pris: 20 kr. Heraf 10 kr. til drift af Broagerhus. ≤

GRÅSTEN Formand: Ebbe Johansen, 40 11 76 04, ej​​@danskill.dk Næstformand: Erling Nissen, 21 74 94 85, se-nissen​@post.tele.dk Kasserer: Anne Nygaard, 74 65 09 46, annenygaard​@hotmail.dk

Arrangementer

Alle arrangementer i Ældre Sagen Gråsten annonceres i Gråsten Avis og på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/gråsten Tjek den for yderligere informationer og evt. nye arrangementer. Gældende covid-19restriktioner skal overholdes.

Bisidderordning

Har du behov for støtte ved fx samtaler med myndigheder, sundhedspersonale og andre? Benny Peter Christensen, 28 11 79 39, benny​@snuski.dk

Hjælpende hænder

Hjælp til små, praktiske opgaver i hjemmet. Kurt Lorenzen, 24 65 59 26.

Skolevenner

Sted: Mødedage aftales individuelt. Meld dig gerne som frivillig. Margrethe Steffensen, 41 56 08 27, dyrkobbel126​@gmail.com

Telefonstjernen

Et tilbud til enlige pensionister, der ikke har daglig hjælp. Frivillige fra Ældre Sagen ringer hver morgen for at høre, om alt står vel til. Telefonstjernen tager sigte på at give tryghed for dig og dine pårørende. Ruth Eriksen, 61 60 15 22.

Billard

Fredage kl. 10-12. Sted: Billardlokalet i kælderen, Ahlmannsparken, Gråsten. Der er to borde til keglebillard og to til karambole. Du kan få introduktion. Jens Skøtt, 74 65 23 22, teglkrogen5​@jubii.dk Pris: 10 kr. pr. gang.

Bridge

Lørdage kl. 9.30-13. Sted: Ahlmannsparken, Gråsten. Ingrid Jensen, 74 65 02 76. ≤

Cykelture ud i det blå

Mandage kl. 10-14. Sted: Ahlmannsparken. Tempoet indrettes efter deltagerne. Der holdes pauser. Lær at cykle på en elcykel, som kan lånes. Ejnar Nielsen, 61 65 90 61.

It-hjælpen

Mandage kl. 11-15. Sted: Ahlmannsparken. I efteråret skal du skifte fra NemID til MitID. Du får besked fra den bank, hvor du har din NemKonto, når det er din tur. Vi er klar til at hjælpe dig. Og vi hjælper fortsat, hvis du har problemer med din pc, tabletten eller mobilen. Kontakt os telefonisk eller på sms og undgå at gå forgæves, hvis du mangler hjælp. Sidste dag før jul er 6. december. Bente Nedergaard, 42 94 54 94, kl. 19-20, nurse.bn​@privat.dk

Kegling

Mandage, onsdage, torsdage og fredage kl. 9.30-11.30. Sted: Keglecenter i Ahlmannsparken. Svend Hermansen, 40 40 03 44. Pris: 40 kr. før kl. 18 55 kr. efter kl. 18.

Krolf

Torsdage kl. 15-17.30. Sted: Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, Gråsten. Orla Mogens Kulby, 21 22 87 76, kulby​@youmail.dk Pris: 150 kr.

Malergruppen

Tirsdage kl. 10-16. Sted: Dansehuset, Johs. Kochs Vej 12, Gråsten. Her hygger man sig med at male akryl og akvarel. Gitta Nielsen, 26 70 22 89, kl. 10-13. Christa Hansen, 26 29 02 07, kl. 13-16. Pris: 100 kr. årligt.

Nørklere

•  Tirsdage kl. 14-16. Sted: Røde Kors, Nygade 21, Gråsten. •  Onsdage kl. 14-16. Sted: Kværs Idrætshal. Vi er en flok damer, der mødes hver anden uge til hyggeligt samvær, strikker og syr børnetøj til Røde Kors’ hjælpeprogram. Vi strikker også tæpper til hjemløse, og der er mulighed for at strikke hjemme og få garn leveret. Anne Petersen, 28 10 41 98.

Petanque

•  Mandage kl. 14-17. •  Torsdage kl. 9.30-12.30. Sted: Banerne ved Ahlmannsparken. Marianne Nielsen, 40 72 90 70. Kaj Frederiksen, 29 29 77 20.

Skydning

Tirsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Johs. Kochsvej 3, Gråsten (i kælderen ved skolen). Skydningen foregår i samarbejde med Gråsten Skytteforening, og der er altid en instruktør og skydeansvarlig til stede på banen. Ingen skydning i folkeskolens ferieperioder. Lovkrav vedrørende sikkerhed betyder, at man efter en prøveperiode skal være medlem af en skytteforening. Kurt Lorenzen, 24 65 59 26. Pris: 35 kr. for 25 skud.

Slægtsforskning

Torsdage kl. 10-12. Sted: Ahlmannsparken. Vi hygger os, udveksler erfaringer og hjælper hinanden med gode råd og ideer.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


For alle interesserede, fra nybegyndere til erfarne. Husk din adgangskode til biblioteket, så du kan komme på internettet. Kaj Nygaard, 21 34 08 17, kajnygaard​@gmail.com Hardy Johansen, 20 23 42 30, wgh​@bbsyd.dk ≤≥

Strikkecafe

Fredage kl. 14-16. Sted: Ahlmannsparken. Birgit Johannsen, 53 29 62 87. ≤≥

Vandgymnastik

•  Mandage: Hold 1 kl. 9-9.50. Hold 2 kl. 10-10.50. Hold 5 kl. 11-11.50. •  Tirsdage: Hold 4 kl. 10-10.50. •  Fredage: Hold 3 kl. 9-9.50. Sted: Marina Fiskenæs. Skånsom motion i varmtvandsbassin med instruktør. Pris: Aftales med arrangør. Anne Nygaard, 74 65 09 46, annenygaard​@hotmail.dk

Whist og skat

Mandage kl. 13-16. Sted: Ahlmannsparken. Sabu Robert Petersen, 61 46 74 96. ≤≥

Ældre på indkøb

Torsdage kl. 10-12. Sted: Efter aftale. Indkøbsturene sker i samarbejde med Quorps Busser og er åbne for alle pensionister fra området Adsbøl, Kværs, Tørsbøl, Snurom, Rinkenæs, Alnor, Egernsund og Gråsten. Yderligere oplysning og tilmelding onsdage kl. 10-12 til Tage Nielsen eller Kirsten Juul Jensen, 50 39 37 65. Pris: 175 kr. månedligt.

Livet med en alkoholisk far 6. oktober kl. 14-16. Sted: Ahlmannsparken. Beretning af Marie Brixtofte. Erling Nissen, 21 74 94 85. Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 70 kr.

Nedsat hørelse og høreapparater

13. oktober kl. 14.30-16.30. Sted: Ahlmannsparken. Peter Georg Hansen, Din Hørespecialist.

Ebbe Johansen, 40 11 76 04. Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 70 kr.

Genforeningen 1920 Jørn Buch

20. oktober kl. 14.30-16.30. Sted: Ahlmannsparken. Erling Nissen, 21 74 94 85. Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 70 kr.

Årgang 0 - serien fra tv

Onsdag 17. november kl. 14.30-16.30. Sted: Marina Fiskenæs. Sognepræst Theresia Treschow-Kühl, Felsted, er mor til Rachel fra tvdokumentaren Årgang 0. Hun fortæller om serien, Danmarks mest sete dokumentarserie, baggrunden for serien og hvordan det er at være kendt og dog leve et helt almindeligt liv. Erling Nissen, 21 74 94 85, se-nissen​@post.tele.dk Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 70 kr. ≤

Det værdige liv

1. december kl. 14.30-16.30. Sted: Ahlmannsparken. Jacob Birkler, eksformand for Etisk Råd. Bente Kragh, 21 62 69 09, Bente-peterk​@bbsyd.dk Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 70 kr.

Jazz og juleafslutning

8. december kl. 14.30-16.30. Sted: Ahlmannsparken. Peter Brodersens Jazzband kommer igen for at underholde med traditionel jazz. Bente Kragh, 21 62 69 09, Bente-peterk​@bbsyd.dk Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 70 kr.

NORDALS Formand: Frede Helbo, 23 70 67 49, formand​​@aesnordals.dk Næstformand: Jens Erik Henriksen, 20 95 06 36, naestformand​​@ aesnordals.dk

Detaljeret annoncering på www.aeldresagen.dk/nordals Tilmelding og betaling sker via booking-systemet.

Besøgsvenner

Ugentligt efter aftale kl. 9-15. Sidder du meget alene, og har du svært ved at komme ud blandt andre, så kan du måske få glæde af en besøgsven. Tilbuddet gælder Havnbjerg-/ Nordborg-området. Anna Elisabeth Aagaard, 26 17 35 03, besoegsven​@aesnordals.dk

Billard

•  Mandag-fredag kl. 9-21. •  Lørdag-søndag kl. 9-13. Sted: Nordals Idrætscenter. Birthe Christensen, 28 73 00 49, billard​@aesnordals.dk

Bisidder

Hverdage efter aftale kl. 8-16. I Ældre Sagen er en bisidder en person, som hjælper andre mennesker i vanskelige situationer. Det kan fx være, når de skal til lægen, til møde hos kommunen eller skal visiteres til hjemmehjælp. En bisidder er et par ekstra øjne og ører, der er med for at skabe tryghed for personen. Anna Elisabeth Aagaard, 26 17 35 03, bisidder​@aesnordals.dk

Bridge

Mandage kl. 12.30-16.30. Sted: Nordborghus, Søvænget 7, Nordborg. Josephine Hansen, 29 44 04 88, bridge​@aesnordals.dk

Cykelture i Guderup

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Guderup Aktivitetscenter. Cykelturen varer typisk 1-2 timer og varierer i længde, men ofte omkring 20 km. Alle cykeltyper kan deltage. Ruten varierer og aftales i gruppen, men vi kommer mange smukke steder. Vi slutter med en kop kaffe. Jens Erik Henriksen, 20 95 06 36, naestformand​@aesnordals.dk

Cykelture i Guderup Deltagelse

Alle er velkomne til at deltage i vores arrangementer.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Naturcyklister på mountainbike. Onsdage kl. 10-12.

Sted: GAC, Gammel Guderup 31, Nordborg. Vi tager en frisk tur i rask tempo ad småveje, skovstier m.m. Vi slutter med en kop kaffe. Jens Erik Henriksen, 20 95 06 36, naestformand​@aesnordals.dk

Demensaflastning

Ugentligt efter aftale kl. 9-15. Aflastning af pårørende til demensramte i eget hjem. Frivillige aflastere tilbyder at hjælpe pårørende til demensramte i hverdagen, så der er mulighed for lidt personlig frihed (1-2 time pr. gang/uge). Tilbuddet gælder 6430-området. Ruth Jessen, 30 46 43 07, aflastning​@aesnordals.dk

It-hjælp i hjemmet

Hverdage kl. 9-15. Du kan få hjælp i dit hjem (udendørs), hvis du har problemer med din pc. En it-hjælper kommer på besøg og hjælper med dit it-problem, giver gode råd til, hvordan du bruger din pc m.m. Arild Espersen, 20 55 05 65, it-hjaelp​@aesnordals.dk

Kegling

•  Mandage kl. 10-21. •  Onsdage kl. 13-21. •  Torsdage kl. 9-20. Sted: Nordals Idrætscenter. Birthe Christensen, 28 73 00 49, kegling​@aesnordals.dk Pris: 200 kr. årligt.

Krolf

•  Onsdage kl. 9.30-12. •  Torsdage kl. 15.30-17. Sted: Nordals Idrætscenter. Hans Erik Johannsen, 30 86 40 50, krolf​@aesnordals.dk Pris: 100 kr.

Motionsgåture - "Ren Tur" Torsdage kl. 14-15. Sted: Nordals Idrætscenter, Stadionvej 1, Nordborg. Samtidig opsamler vi skrald og mødes til kaffe bagefter. Der er ingen tilmelding. Du møder bare op ved idrætscentret, hvor vi fastlægger ruten. Birgitte Lambertsen, 74 45 09 47, 26 30 09 47.

det sker

oktober 2021

» 7


Petanque

Mandage kl. 10-12. Sted: Vi spiller på banen ved Cafe 93 og Havnbjerg Genbrug. Kom og få et par hyggelige timer med petanque. Vi spiller ikke i december og januar. Vi slutter med kaffe. Bjarne Skov, 61 39 17 40, petanque​@aesnordals.dk

Seniorskydning

Onsdag i lige uger kl. 10-12. Sted: Sandbjergvej 1, Svendstrup, Nordborg. Skytteklubben tilbyder seniorskydning to gange om måneden til skydning med kaliber 22-riffel. De andre skydninger er træningssamlinger, og resultaterne vil blive registreret, så hver enkelt skytte kan se sin skydning for gang til gang. Preben Schou, 60 18 85 59, p-schou​@hotmail.dk Pris: 150 kr. i kontingent for et halvt år.

Telefonstjerne tryghedsopkald

Alle ugens dage kl. 8-9. Et opkald om morgenen gør dig tryg. Kurt Haugaard, 20 11 94 17. telefonstjerne​@aesnordals.dk

Influenzavaccination

Danske Lægers Vaccinations Service. Torsdag 7. oktober kl. 8-16.30. •  Guderup kl. 8-11.30. Sted: Guderup Aktivitetscenter, Gammel Guderup 31, Nordborg. •  Nordborg kl. 13.30-16.30. Sted: NAB, Mads Clausensvej 45, Nordborg. Frede Helbo, 23 70 67 49. Vi giver en kop kaffe. ≤

Suppeaften

Champignonsuppe i Nordborg. Mandag 11. oktober kl. 18. Sted: Nordals Idrætscenter. Fællesspisning, hvor vi hygger os med suppe og synger nogle glade sange. Birgitte Lambertsen, 74 45 09 47, 26 30 09 47, rentur​@aesnordals.dk Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage, ikke-medlemmer 65 kr.

8

det sker

oktober 2021

MitID og næste generation Digital Post

Mandag 25. oktober. •  Kl. 10-12. •  Kl. 15-17. •  Kl. 19-21. Sted: Havnbjerg sognehus, Skolevej 19, Havnbjerg. Vi vil kort gennemgå de ændringer, der vil komme, samt vise de nye muligheder med det nye system, og hvad der udgår. Vi serverer en kop kaffe. Tilmeld dig via hjemmesiden. Arild Espersen, 20 55 05 65.

Andesteg med tilbehør - Guderup

Onsdag 10. november kl. 18. Sted: Egen Forsamlingshus, Søndergade (hos Risa). Fællesspisning, hvor vi hygger os med andesteg og synger nogle glade sange. Vi slutter af med kaffe og småkager. Jens Erik Henriksen, 20 95 06 36. Pris: 100 kr., drikkevarer afregnes med Egen Forsamlingshus, ikkemedlemmer 125 kr.

Mortensand med tilbehør - Nordborg

Søndag 14. november kl. 18. Sted: Nordals Idrætscenter, Stadionvej 1. Fællesspisning, hvor vi hygger os med maden og synger nogle glade sange. Vi får andesteg og slutter af med kaffe og småkager. Øl/vin: 20 kr. - vand 10 kr. Birgitte Lambertsen: 74 45 09 47, 26 30 09 47. Pris: 100 kr. for andesteg samt kaffe og småkager, ikke-medlemmer 125 kr.

Foredrag med Peter Grønlund

Gangsterhistorier fra den virkelige verden. Søndag 21. november kl. 14-16. Sted: Nordals Idrætscenter, Stationsvej1, Nordborg. Hør forfatter Peter Grønlund fortælle om Lonnes liv som storkriminel på Vesterbro i København. Torben Matzon, 30 46 43 46. Pris: 125 kr. inkl. kaffe og kage, ikke-medlemmer 150 kr.

SØNDERBORGSUNDEVED Formand: Thorkild Jacobsen, 21 45 09 11, thorkildjacobsen1​@ gmail.com Næstformand: Eva T. Jacobsen, 26 30 70 07, aeldresagen​@6400.email

Besøgs-/motionsvenner

Føler du dig ensom, eller savner du en at tale med om stort og småt? Har du brug for lidt selskab til at få dig rørt, gå en tur, eller hvad du kunne have lyst til og mod på - sammen med en besøgsven? Det er lærerigt, sjovt og livsbekræftende. Eller måske du kender en, der ville have gavn af en besøgsven? Hanne Jark, 21 16 09 22, hanne.jark​@1955gmail.com

Bisidder

En bisidder er med til at lytte og støtte i situationer, hvor det er bedst at være to, og hvor man bagefter kan drøfte, hvad der er blevet sagt og aftalt. En bisidder kan fx være med til møde i banken, hos kommunen, lægen, skifteretten, forsikringsselskabet, mv., som er vigtigt for dig. Bisidderen er frivillig, men har tavshedspligt. Bodil Krongaard Hansen, 51 40 13 94, hotline​@6400.email

Demensaflaster

Ældre Sagen tilbyder også at hjælpe pårørende til demensramte i hverdagen, så der er mulighed for lidt personlig frihed. Vores aflastere er modne, motiverede mennesker. Hjælpen er gratis, og vi har alle tavshedspligt. Erik Holm Petersen, 29 84 35 03, erik-holm-petersen​@ hotmail.dk

Hjemmeside og mailadresse

Du finder vores hjemmeside på aeldresagen.dk/ sønderborg-sundeved Er der ændringer til vores arrangementer, bliver det

annonceret på hjemmesiden og sendt ud på nyhedsmail. Du kan få tilsendt nyhedsbrevet ved at tilmelde dig via hjemmesiden.

Hjælpende hænder

Mangler du hjælp til små reparationer, fx til at hænge et billede op, skifte en elpære eller til andre praktiske gøremål? Martin Gubi, 51 25 57 11, gubi​@bbsyd.dk

Mistanke om demens

Hotline-tilbud til pårørende. Er du pårørende til et menneske, der viser tegn på demens, har du sikkert en mængde spørgsmål. En tidlig indsats er vigtig, så kontakt os. Vi guider og vejleder dig og formidler kontakt til de rette instanser i dit tempo. Vi har tavshedspligt. Se hjemmesiden for mere info. Bodil Krongaard Hansen, 51 40 13 94, hotline​@6400.email

Kontortid

Bestyrelsesmedlemmer træffes onsdage kl. 10-12 i Frivillighedens Hus, Perlegade 50. Du kan få information om vores aktiviteter, tilmelde dig rejser eller andre arrangementer, få hjælp til at betale for vores arrangementer på nettet (husk et betalingskort), betale kontant eller bare få en snak med en af os.

Personlig pc-hjælp

Få besøg af en af vores pchjælpere i dit hjem. Vores hjælp er gratis. Erik B. Christensen, 21 59 93 45, erik.b.christensen​@gmail.com John Palm Andersen, 29 17 10 89, jopalma​@stofanet.dk

Tilmeld dig - og betal på hjemmesiden

Du kan tilmelde dig vore arrangementer online på hjemmesiden. Hav dit medlemsnummer samt Visa-/dankort parat. Skulle du få problemer med bookingen, så kontakt den ansvarlige for arrangementet, eller tilmeld dig personligt i vores kontortid, onsdag kl. 10-12 i Frivillighedens Hus.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Tryghedsopkald

Få et tryghedsopkald fra en af Ældre Sagens telefonstjerner. Er du med i en telefonstjerne, bliver du hver morgen ringet op kl. 8-9. Hvis du ikke tager telefonen, bliver der ringet til din kontaktperson (fx nabo og/eller slægtning). Britta Bai Horndrup, 40 85 71 02, kob​@horndrup.com

Vågetjeneste

Ældre Sagen har en aftale med Røde Kors om at henvise til deres vågetjeneste, hvor frivillige vågere sidder hos døende, så den døende ikke er helt alene i den sidste tid. Ellen Iversen, 40 54 41 36, elleniversen47​@gmail.com

Badminton

Onsdage kl. 10-12. Sted: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100, Sønderborg. Hans Peter Nørgaard, 74 42 74 13, hp.noergaard​@stofanet.dk Bertha Dixen, 61 33 22 74, a.b.dixen​@stofanet.dk Pris: 130 kr. pr. kvartal.

Billard

Mandag-fredag kl. 9-12. Sted: Alssundgymnasiet, Grundtvigs Alle 86, kælderen, Sønderborg. Indgang fra p-pladsen. Der spilles hele året. Rasmus Møller, 74 42 72 85. Pris: 600 kr. pr. sæson.

Bowling

Mandage kl. 10-11. Sted: Fun Bowling, Damgade 106, Sønderborg. Der trækkes lod om banerne. Maks. tre spillere pr. bane. Scoringerne føres løbende på resultatlister og sendes hver uge til den enkelte spiller. Heinz Johansen, 20 86 45 41, heinzjohansen​@bbsyd.dk Pris: Prisen pr. bane afregnes med centret.

Bridgeklub

•  Mandage, tirsdage og torsdage kl. 9-13. •  Onsdage kl. 13.30-17. Sted: Frivillighedens Hus, Perlegade 50, Sønderborg. Ole Lyhne, 74 42 52 26, ole.lyhne​@privat.dk Pris: 250 kr. pr. sæson.

Damernes whistklub

Fredage kl. 13-16.15. Sted: Frivillighedens Hus, Perlegade 50, Sønderborg. Whistklubben spiller i alle måneder undtagen juli og er kun for damer. Nye medlemmer er velkomne. Sonja Krogh Jeppesen, 28 92 02 37, sonja.krogh.jeppesen​@ gmail.com Pris: 250 kr. pr. sæson.

Drop in-tennis for 60+

Fredage kl. 9-11. Sted vinter: Tennis Allé 1, Sønderborg. Sted sommer: Hertug Hans Vej 12, Sønderborg. Der spilles hele året. Øvede som nybegyndere af begge køn, med eller uden makker. For begyndere er der en uddannet instruktør til rådighed, og du kan låne ketsjer og bolde. Jens Herborg, 40 36 01 45, jensherborg​@gmail.com Pris: Om sommeren er det gratis, om vinteren 1.400 kr. for 32 uger.

Fitness Syd

Hele ugen kl. 4-23.59. Sted: Grundtvigsalle 170, Sønderborg. Gennemføres hele året. Ubegrænset fitness- og holdtræning. Gratis programlægning og kostrådgivning af uddannet personale. Ingrid Callesen, 24 64 01 98, sten1​@bbsyd.dk Pris: 225 kr. Særpris for Ældre Sagens medlemmer.

Fitness World

Alle dage kl. 6-22. Sted: Fitness World, Alsgade 95 A, Sønderborg. Træn ubegrænset, vælg mellem fitness, styrke- og holdtræning. Som medlem af Ældre Sagen kan du træne hos ét Fitness World-center efter eget valg. Ingrid Callesen, 74 42 76 70, sten1​@bbsyd.dk Pris: 229 kr. Medlemsnummer skal oplyses ved tilmelding.

It-cafe

Onsdage kl. 10-12. Sted: Frivillighedens Hus, Perlegade 50. Tilmelding er ikke nødvendig, du møder bare op.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Cafeen er lukket 8. december5. januar (begge dage inkl.) Medbring egen bærbar pc/ mobiltelefon - og husk koder og passwords. I efteråret, når bankerne er klar, hjælper vi med at konvertere fra NemID til MitID. Verner Callesen, 20 36 15 82, sten1​@bbsyd.dk

Kortklub - whist

Mandage kl. 13-17. Sted: Frivillighedens Hus, Perlegade 50, Sønderborg. Der spilles hele året. Vi er både damer og herrer, som har en fornøjelig eftermiddag. Bent Christofersen, 51 15 54 15, stofer​@stofanet.dk

Krolf - indendørs

Torsdage kl. 11.30-15.30. Sted: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100, Sønderborg. Der spilles fra november til april. Finn Jeppesen, 74 42 68 32, havbogasse​@stofanet.dk

Loop Fitness

Alle dage kl. 5-22. Sted: Loop, Grundtvigs Allé 198, Sønderborg. Der trænes i alle måneder. Loop er et dokumenteret træningskoncept, der sikrer træning af hele kroppen. Træningen består af 16 øvelser i en cirkel, hvor alle på signal skifter til næste maskine. Tilmelding skal ske i centret for at få rabatten. Husk at fremvise medlemskortet for at få rabat. Ingrid Callesen, 74 42 76 70, 24 64 01 98, sten1​@bbsyd.dk Pris: 179 kr. - oprettelse 199 kr.

Motion - træn dig glad

Onsdage kl. 10-11. Sted: Kongevejsbiblioteket, indgang fra Ahlmannsvej. Christine Clausen, 61 30 80 96, erik.clausen​@familie.tele.dk Lillian Rokahr, 61 69 01 46, lillian​@rokahr.dk Else Hedemann, 30 32 46 14, ekhedemann​@icloud.com

Motionsgymnastik m/k Torsdage kl. 10-11. Sted: SFS-Hallen.

Vi laver let gymnastik beregnet for seniorer. Efter træning har du mulighed for at gå i bad. Leder: Dora Hansen. Jytte Møller, 30 53 42 12. jvadyn​@stofanet.dk Pris: 150 kr.

Sangkor

Tirsdage kl. 15.30-17.30. Sted: Koret øver i Frivillighedens Hus, Perlegade 50. Vi fortsætter med genforeningsprogrammet fra flere af de tidligere aflyste arrangementer. Medbring den ny udgave af Højskolesangbogen. Der synges både én- og flerstemmige sange. Nodekendskab er ingen betingelse. Nye medlemmer er velkomne, specielt herrestemmer. Tove Holm, 74 48 90 18, tove.holm​@dyb-net.dk Pris: 100 kr.

Seniorbio

1. onsdag i hver måned kl. 10-12. Sted: Seniorbio i Kinorama. Billetbestilling hos Kinorama, 74 42 16 00. Yderligere information kan fås hos Randi Jepsen, 20 14 11 57, randi.henning​@hotmail.com Pris: 90 kr.

Skat

Onsdage kl. 12-16. Sted: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej, Sønderborg. Jan Håkonsen, 27 54 07 10. ≤

Skydning - Sønderborg

Onsdage kl. 9.30-12. Sted sommer: Skydebanevej. Sted vinter: Humlehøjhallen. Egon Hansen, 61 67 33 74, egon.dolly​@gmail.com Pris: 25 kr. pr. gang. Medlemskab af skytteforeningen 450 kr. pr. år.

Strikkeklub

Torsdage kl. 13.30-16. Sted: Christiansgården. Der strikkes fra september og til juni. Strikkeklubbens arbejde går til Mødrehjælpen, Kirkens Korshær, Herberget i Sønderborg, Kirkens genbrug i Ulkebøl og Tandslet Genbrug. Inga Jensen, 74 42 89 83, inga.jensen​@stofanet.dk det sker

oktober 2021

9

»


Vandgymnastik

•  Torsdage kl. 10-10.50. •  Torsdage kl. 11-11.50. •  Fredage kl. 10-10.50. Sted: Marina Fiskenæs, Gråsten. Ingrid Callesen, 74 42 76 70, 24 64 01 98, sten1​@bbsyd.dk

Ældre Sagens Kegleklub

•  Mandage, onsdage og torsdage kl. 9-18. •  Tirsdage og fredage kl. 9-19. Sted: Sønderborg Keglecenter, Damgade 110, Sønderborg. Bitten Schmidt, 23 44 94 75, bitten​@fritid.tele.dk Pris: 150 kr. pr. kvartal.

Kina - ven eller fjende?

Torsdag 7. oktober kl. 15-17. Sted: Frivillighedens Hus, Perlegade 50, Sønderborg. Direktør for Danfoss Kina Kjeld Stærk vil give sit bud på de udfordringer og muligheder, der ligger i Kina i dag. Han vil blandt andet komme ind på, hvor Kina er på vej hen. Henning Jepsen, 20 14 11 57, henning.jepsen​@gmail.com Pris: 20 kr., ikke-medlemmer 30 kr.

Museet på Sønderborg Sygehus

Mandag 18. november kl. 15-17. Sted: Sydvang på sygehusområdet, bygning E og F. Besøget byder både på historiske fakta, spændende lokaler med original indretning samt remedier og instrumenter fra de sidste 100 år. Henning Jepsen, 20 14 11 57, henning.jepsen​@gmail.com Pris: 20 kr., ikke-medlemmer 30 kr.

Spis sammen

Søndag 14. november kl. 12-16.30. Sted: Ulkebøl Forsamlingshus, Kaplenivej 1, Sønderborg. Så er det igen tid til spis sammen med underholdning og sang på sønderjysk. Der serveres stegt flæsk med persillesovs, fløderand med frugtsovs, kaffe/te og småkager. Oplys det venligst, hvis du har diabetes. Søs Lindberg, 74 47 22 77, kinnerup6440​@gmail.com 10

det sker

oktober 2021

Pris: 125 kr., ikke-medlemmer 175 kr. ≤

TØNDER KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Børge Rossen, 31 59 09 20, b.rossen​​@bbsyd.dk

LØGUMKLOSTERBREDEBRO-SKÆRBÆK Formand: Peter I. Hansen, Løgumkloster, 42 43 85 70, pogahansen​​@live.dk Næstformand: Mona Fabricius, Bredebro, 23 26 18 63, mfabricius4​​@gmail.com

Betaling for deltagelse i arrangementer

Indbetaling til reg.nr. 9839 kontonr. 8850265543. Betalingen skal ske inden arrangementet. Se under sidste tilmelding ved arrangementet. Oplys medlemsnr. ved tilmelding og navn på arrangementet, når I betaler over netbank.

Demensaflastning

Ældre Sagen har i et vist omfang mulighed for at tilbyde demensaflastning til pårørende. Kender du en, der har behov for aflastning? Eller vil du selv være demensaflaster? Elin Andersen, 74 74 43 74, 24 21 00 56, elinmogens1​@gmail.com

Hjælpende hånd

Har du svært ved at hænge billeder op, skifte pærer, lave enkle småreparationer, få havemøblerne ud og andre små, praktiske opgaver? Du betaler selv for evt. materialer. Kjeld Nissen, 21 24 90 80, nissenpost​@outlook.dk

Hvor finder du os?

Følg med i nyhederne og aktiviteter på hjemmesiden. Ændringer på arrangementer vil blive annonceret på hjemmesiden www.ældresagen.dk/ skærbæk Facebook: Søg på ”Ældre Sagen Skærbæk”.

Du kan få tilsendt nyhedsbrev ved at sende en mail til pefeddersen​@gmail.com

Indkøb

•  Onsdage - Skærbæk. SuperBrugsen. Johannes Thysen, 20 46 48 44, thysen​@mail.dk •  Onsdage - Bredebro. Spar Købmand. Mona Fabricius, 23 26 18 63, mfabricius​@gmail.com •  Torsdage - Løgumkloster. SuperBrugsen. Elin Andersen, 74 74 43 74, 24 21 00 57, Elinmogens1​@gmail.com Har du svært ved selv at købe ind? Så vil Ældre Sagens frivillige hente dig og hjælpe dig med indkøbene. Alle ældre kan få denne hjælp.

It-hjælp

Vi tilbyder hjælp, hvis du har små eller store problemer med din pc. Skal et nyt program installeres, tilslutning af printer eller andre småting, som skal justeres. Peter Feddersen, 40 35 13 87, pefeddersen​@gmail.com

Petanque

Mandage kl. 13.30-16. Sted: Ved Bredebro Idrætscenter. Jørgen Johnsen, 74 71 16 24, pjjohnsen​@mail.tele.dk

Seniordans

Sted: Løgumkloster Distriktsskole. Tirsdage kl. 16-18. Erling Møller Kristensen, 51 22 62 32, erlingdans​@mail.dk

Tryghedsopkald

Ældre Sagen samarbejder med pensionistforeningen om tryghedsopkald, der kontakter ældre for at høre, om der er behov for hjælp. Løgumkloster: Christa Pedersen, 74 74 33 68. Skærbæk: Ingelise Nissen, 21 64 11 89.

Foredrag

Onsdag 13. oktober kl. 14. Sted: Skærbækcentret. Foredrag med historiker Henning Fransen i Skærbækcentret - en fortælling om unge mænd og kvinder, der blev deporteret til Livø og Sprogø.

Mænd, som lavede småkriminalitet og var arbejdssky eller seksuelt aktive. Kvinder, der blev betragtet som lemfældige og løsagtige. Tilmelding senest 6. oktober til Ingelise Nissen, 21 64 11 89, ingelise6780​@outlook.dk Pris: 75 kr., ikke-medlemmer 100 kr.

Mortensand

Tirsdag 9. november kl. 18. Sted: Bredebro Kro. Mortensaften fejres med andesteg, glaseret hvidkål, rødkål, kartofler og sauce og dessert. Vi slutter af med kaffe og småkager. Underholdning og fællessang med Guitar Finn og Bodil. Drikkevarer er for egen regning. Tilmelding og betaling senest 30. oktober via hjemmesiden eller til Mona Fabricius, 23 26 18 63, mfabricius4​@gmail.com Pris: 175 kr., ikkemedlemmer 225 kr.

Juletur til Bremen

Torsdag 2.-fredag 3. december. Bremen byder på en gammel bydel med hyggelige gågader, historiske bygninger, bryghus m.m. Vi bor på Hotel Tryp by Wyndham. På hjemturen besøges Mercedes Benz med rundvisning. Nærmere information: Iver A. Jensen, 30 74 49 83. Pris: 1.100 kr. pr. person i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse: 250 kr.

TOFTLUND-AGERSKOV Formand: Karsten Gam, 20 49 02 62, fm.toftlund-agerskov.525​​@ aeldresagen.dk Næstformand: Karin Hønnicke Toft, 22 99 15 49, toft​​@toftlund.net

Betaling for arrangementer

Indbetales til Ældre Sagen Toftlund-Agerskovs konto, reg.nr. 1551 kontonr. 7205603101,

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


eller betal med MobilePay 77685. Betaling skal ske inden arrangementet, se sidste tilmelding under arrangementer. Tilmelding er først gældende, når der er betalt. Husk at oplyse dit navn samt aktivitet/ arrangement.

Demens-besøgsven

Der er mulighed for aflastning af pårørende til mennesker med demens i kortere perioder. Sine Tangsholt, 24 80 21 62, tangsholt​@city.dk

Hjemmeside

Oplysningerne findes på vores hjemmeside under: www.aeldresagen.dk/Toftlund Følg os også på Facebook - Ældre Sagen ToftlundAgerskov.

Indkøbsordning

Ugentlig indkøbstur. Du bliver hentet og kørt til butikkerne, og du får hjælp til at handle. Hjemme får du varerne båret ind. Alle, som ikke selv kan komme ud at handle, kan få denne hjælp. Holger Lykke Sørensen, 29 65 37 62, julius1949​@hotmail.com Pris: 38 kr. pr. gang.

MitID

Nye udfordringer med MitID og Digital Post. MitID vil erstatte NemID, som udrulles fra oktober. Vi vil i den anledning afholde temadage, hvor vi vil gennemgå det nye MitID. Datoer bekendtgøres senere. Individuel hjælp vil vi tilbyde i it-cafeen.

Telefonstjerne tryghedsopkald

Vil du gerne kontaktes hver morgen kl. 8.30-9? Socialhumanitære kontaktpersoner: Holger Lykke Sørensen, 29 65 37 62, julius1949​@hotmail.com Karin Toft, 22 99 15 49, toft​@toftlund.net

Værktøjskassen

Gratis hjælp til små opgaver i hjemmet, fx til at hænge billeder og lamper op, at flytte blomsterkummer samt havemøbler mv.

Materialer betales af brugeren. Johan Johansen, 24 24 90 04, jojohans​@outlook.dk

Bowling

Tirsdage kl. 15-16. Sted: Skærbæk Fritidscenter. Vi spiller ikke i uge 42. Mogens Enghave, 27 64 17 19, enghavemogens​@gmail.com Flemming Marcussen, 50 55 26 65, flemming​@toftlund.net Pris: 490 kr. Betales forud pr. halvår til Ældre Sagen, reg.nr. 1551 kontonr. 7205603101 eller MobilePay 77685.

Bridge

Torsdage kl. 9-12. Fra 7. oktober. Sted: Æ Træfpunkt. Kom til bridge, og få nogle hyggelige timer. Vi spiller ikke i uge 42. Tove Detlefsen, 74 83 29 49, detlefsen​@toftlund.net Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 100 kr. Kaffe 20 kr. ≤≥

It-cafe

Torsdage kl. 14-16. Sted: Æ Træfpunkt. Har du behov for hjælp til din pc, iPad, iPhone eller MitID? Så kan du få individuel hjælp. Vi kan hjælpe med store og små problemer, undtaget er dog de rent tekniske. Husk tilmelding. Henning Kokholm, 30 55 55 95, hhkokholm​@live.dk Theodor Nielsen, 21 18 28 08, theodor.nielsen​@icloud.com Pris: 20 kr. ≤≥

Kegling

Mandage kl. 14-15. Sted: Løgumkloster Hallerne. Gunnar Schjerning, 74 83 19 41, 50 91 28 61, schjerningc​@gmail.com Pris: 250 kr.

Bent Grosen Andersen, 74 73 44 10, 55 53 34 90, bgajejsing​@live.dk Se sidste tilmelding under arrangementer. Tilmelding er først gældende, når der er betalt.

Seniordans

Bisidderordning

Torsdage kl. 19-21. Sted: Æ Træfpunkt. Ilse Bonde, 23 37 59 50, ilseogorla​@gmail.com Pris: 20 kr. til instruktør + 20 kr. for kaffe pr. gang.

Yoga

Onsdage kl. 13.30-14.30. Sted: Æ Træfpunkt. Gebyr for deltagelse betales inden start til Ældre Sagen, reg.nr. 1551 kontonr. 7205603101 eller MobilePay 77685. Kirsten Schmidt, 30 35 57 81, susvind​@hotmail.com Pris: 250 kr., ikkemedlemmer 300 kr.

Danmark spiser sammen

Mandag 8. november kl. 18-22. Sted: Æ Træfpunkt. I samarbejde med Familie og Samfund afholder Ældre Sagen Toftlund-Agerskov Danmark spiser sammen. Tilmelding til Karin Toft, 22 99 15 49, toft​@toftlund.net Pris: 50 kr.

TØNDER-HØJER Formand: Børge Rossen, 31 59 09 20, b.rossen​​@bbsyd.dk Næstformand: Lisbeth Hansen, 25 31 01 22, lisbeth.wilken​@gmail.com

It-kurser 2021/22

•  Mandage og tirsdage kl. 9-11.30. •  Torsdage kl. 14-16. Fra 4. oktober. Sted: Æ Træfpunkt. Vi tilbyder undervisning i blandt andet: It for let øvede - mandag formiddage. It for øvede - tirsdag eftermiddage. Slægtsforskning - mandag eftermiddage. It-cafe - torsdag eftermiddage. Theodor Nielsen, 21 18 28 08, theodor.nielsen​@icloud.com Pris: 250 kr. ≤≥

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Ansvarlig kontaktperson Formand Børge Rossen er ansvarlig for alle lokalafdelingens arrangementer/ture, 31 59 09 20, b.rossen​@bbsyd.dk

Betaling for arrangementer

Indbetaling til Tønder-Højer, reg.nr. 9828 kontonr. 43796. Betalingen skal ske inden arrangementet, medmindre andet er nævnt under arrangementet eller aftalt med kasserer

Har du brug for støtte til besøg i banken, skifteretten, forsikringsspørgsmål, lægen, visitation til hjemmehjælp og klager over afgørelser m.m.? Bisidderen har tavshedspligt og er uddannet til opgaven. Karen Hansen, 24 24 89 90.

Demensaflastere

Pårørende til demensramte tilbydes aflastning. Inger Marie Poulsen, 74 72 20 25.

Hjælpende hånd

En frivillig engangshjælp til småting i hjemmet, som fx at hænge et billede op, ordne potteplanter eller stryge lidt tøj i et begrænset omfang. Evt. materialer betales af brugeren. Marianne Camre, 40 57 47 56. Erling Eskildsen, 30 56 39 93. Peter Høgsgaard, 40 42 17 80. Hermann Bossen, 24 49 33 16.

Indkøbsordning

Fredage. Til Kvickly og Netto. Afhentning pr. taxa ved henvendelse senest kl. 17 dagen før på 74 72 29 00. Pris: 38 kr. pr. tur.

Pc- og it-hjælp

Der tilbydes hjælp, hvis du får problemer med computeren, hvis et nyt program skal installeres, en printer tilsluttes, eller småting justeres. Uwe Petersen, 21 69 60 93.

Tilmelding

Jo før, jo bedre. ”Først til mølle”. Online via booking på hjemmesiden eller Bent Grosen Andersen, 74 73 44 10, 52 53 34 90, bgajejsing​@live.dk

Bowling

Mandage og tirsdage kl. 13-14.30. Sted: Skærbækcentret, Storegade 46, Skærbæk. Nye hold startes løbende, kom og vær med. Magnus Tranekjer, 42 19 90 30. det sker

oktober 2021

11

»


Walther Petersen, 74 72 13 13. Pris: 15 kr. Der betales pr. serie.

Cykling

Tirsdage kl. 14-17. Sted: Mødested bag Seniorcentret på Ribelandevej 39, Tønder. Dejlig motion sammen med andre. Der er vinterpause fra 1. november til 1. april. Aksel Wittenkamp, 50 45 34 14. Pris: 60 kr. årligt.

Kegling - Grønå

Onsdag i lige uger kl. 12.45-14.55. Sted: Brekart Kegling, Nordre Industrivej 1, Tønder. Knud J. Pedersen, 29 46 47 20. Pris: 200 kr. pr. kvartal.

Riffel- og pistolskydning

Onsdage kl. 9-11. Sted: Skydebaneanlægget i Tønder Fritidscenter, Sønder Landevej 4-6, Tønder. Styrk din koncentration og dit åndedræt ved at gå til skydning. Marianne Ingeborg Hübschmann Olesen, 28 34 10 67. Pris: 200 kr. årligt.

Skatspil - Tønder-Højer

Tirsdage kl. 18.30-22. Sted: Brekart Kegling, Nordre Industrivej 1, Tønder. Skat, spillet, der kræver overblik og taktik og aldrig er gået af mode. Olaf Knudsen, 74 72 01 07. ≤

Benny Andersen - foredrag

Torsdag i lige uger kl. 15-17. Sted: Brekart Kegling, Nordre Industrivej 1, Tønder. Anni Christensen, 73 72 11 22, 23 86 54 50. Pris: 200 kr. pr. kvartal.

Onsdag 13. oktober kl. 14. Sted: Seniorcentret, Ribe Landevej 39, Tønder. Aage Augustinus fortæller om Benny Andersen en lystvandring i Benny Andersens forfatterskab. Se nærmere på hjemmesiden. Tilmelding senest 6. oktober online via booking på hjemmesiden eller til Bent Grosen Andersen, 74 73 44 10, 55 53 34 90, bgajejsing​@live.dk Pris: 30 kr. for kaffe, som betales på stedet.

Kegling - Tvedå

Spis sammen

Kegling - Porså

Onsdag i lige uger kl. 15-17. Sted: Brekart Kegling, Nordre Industrivej 1, Tønder. Knud Dalgaard, 86 67 57 75, 23 32 54 40. Pris: 200 kr. pr. kvartal.

Kegling - Slogså

Onsdag i ulige uger kl. 15-17. Sted: Valhalla, Nørregade 8, Tønder. Erik Hvidberg Jørgensen, 40 73 06 69. Pris: 150 kr. pr. kvartal.

Motion og fitness

Onsdage kl. 9-10. Sted: Fitnesscentret, Jernbanegade 3, Tønder. Gør noget for kroppen ved at dyrke motion. Judith Berndt, 74 73 44 57. Pris: 219 kr. månedligt. Klippekort (ti gange) 399 kr.

Onsdags-gåklubben

Onsdage kl. 14-16. Sted: Fra Biografen, Skibbroen 13, Tønder. Gåture i byen og omegn. Varighed af gåtur er ikke fastsat. Pause fra sidst i november til 1. onsdag i marts. Kirsten Sørensen, 51 18 29 27.

12

det sker

oktober 2021

Onsdag 27. oktober kl. 18. Sted: Tønder Hallerne, Sønderlandevej 4-6. Vi mødes til et godt måltid mad samt en øl eller vand og kaffe. Underholdning ved Beredskabstjenesten Tinglev. Tilmelding online via booking på hjemmesiden eller til Bent Grosen Andersen, 74 73 44 10, 55 53 34 90, bgajejsing​@live.dk senest 20. oktober. Pris: 75 kr.

”Firs, fed og færdig! Eller hva’?”

Onsdag 17. november kl. 14. Sted: Seniorcentret, Ribe Landevej 39. Ved Anne Marie Hessellund Beanland. Om at nærme sig den fjerde alder! En humoristisk filosoferen over det at blive gammel, pensioneret og fri: Hvordan opfattes vi det såkaldte grå

guld? Bliver vi ”usynlige”, når vi fylder 65? Tilmelding online via booking på hjemmesiden eller til Bent Grosen Andersen, 74 73 44 10, 55 53 34 90, bgajejsing​@live.dk senest 10. november. Pris: 30 kr. for kaffe, som betales på stedet.

Årets store julefrokost

Onsdag 24. november kl. 18. Sted: Tønder Hallerne, Sønderlandevej 4-6. Der er ta’ selv-julefrokost efterfulgt af kaffe og småkager. Musik og julesange. Underholdning ved ”Gita - Finn”. Vi har 120 pladser, så det er først til mølle! Tilmelding online via booking på hjemmesiden eller til Bent Grosen Andersen, 74 73 44 10, 55 53 34 90, bgajejsing​@live.dk senest 17. november. Pris: Spisningen er gratis, drikkevarer er for egen regning.

AABENRAA KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Anker Olsen, 74 68 02 70, hasselkaer327​​@gmail.com

Julemærkehjemmet i Kollund

Vi støtter ved at indsamle frimærker. Hans Jørgen Nissen, 74 64 25 75

Sangcafe med Andreas Brandenhoff Tirsdag i lige uger kl. 9.30-11.15. Sted: Rebbølcentret. Andreas Brandenhoff, 74 64 65 02.

Seniorbio

1. tirsdag i måneden kl. 10-12. Sted: Kinorama, H.P. Hansensgade, Aabenraa. Billetbestilling, 74 62 98 99. For at se kommende film www.kinorama.dk/program/ formiddagsbio Pris: 70 kr.

Bilistkursus for ældre

Tirsdag 5. oktober kl. 10. Sted: Aabenraa Trafikskole, Gasværksvej 2, Aabenraa.

Ældre Sagens opfrisknings­ kursus i at køre bil. For alle over 65 år. Jens Jørgen Rasmussen, 74 61 36 66, 40 63 36 66, jensjrasmussen​@bbsyd.dk Pris: 500 kr. (forventet pris).

KV21 - Ældrepolitisk topmøde

Torsdag 4. november kl. 19-21. Sted: Grænsehallerne, Harkærvej 13, Kruså. De fem lokalforeninger af Ældre Sagen i Aabenraa Kommune inviterer til ældrepolitisk topmøde. Debat med en række fremtrædende kandidater til kommunalvalget i Aabenraa Kommune om kommunens ældre- og socialpolitik. Mødeleder og dirigent: Poul-Erik Thomsen. Rita Clausen, 29 44 49 16, ritaclausen​@bbsyd.dk

BOV Formand: Finn Sørensen, 40 60 02 02, finn​@casakollund.dk Næstformand: Grethe Petz, 40 42 66 86, c.e.petz​@live.dk Socialhumanitær kontaktperson: Merete Pedersen, 24 40 00 47, bmep50​@gmail.com

Annoncering

Alle vores arrangementer annonceres i Bov-sektionen i Gråsten Ugeavis. Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.aeldresagen.dk/nyt-fradin-lokalafdeling-tilmelding

Hjemmeside

https://aktiviteter. aeldresagen.dk/ Lokal-Afdelinger/Bov

Indkøbsordning

Tirsdage kl. 9.15-11.30. •  Ulige uger: SuperBrugsen, Padborg. •  Lige uger: Rema 1000, Kruså. Denne ordning tilbyder hjælp med indkøb en gang om ugen. Begge steder står frivillige fra Ældre Sagen Bov klar til at hjælpe med indkøbene. Efter indkøbene serveres der kaffe og kage.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Inger Wulff, 40 62 66 63. Leif Kiesbye, 40 50 88 07. Pris: 50 kr.

Tryghedsopkald

Ældre kan få et trygheds­ opkald om morgenen. Merete Pedersen, 24 40 00 47, bmep50​@gmail.com

Petanque

•  Mandage kl. 10-12. •  Tirsdage kl. 14-16. Sted: Petanquebanen ved Padborg Stadion. Benta Tønder, 25 46 18 38, bentatoender​@gmail.com Pris: Kontingent til Bov IF.

Friplejehjemmet Egegård Tirsdag 26. oktober kl. 14-16. Få en rundvisning på det nye plejehjem i Aabenraa. Grethe Petz, 40 42 66 86, c.e.petz​@live.dk Pris: 120 kr. inkl. kørsel.

Skydning

LUNDTOFT

Træning, smidighed, kondition og balance. Torsdage kl. 10-11. Sted: Grænsehallerne (HPT Hallen), Harkærvej 13, Kruså. Helga Lund-Olesen, 29 85 46 44, clolesen​@webspeed.dk Pris: 200 kr. halvårligt.

Mandage kl. 10-12. Sted: Skyttehuset ved Grænsehallerne, Harkærvej, Kruså. Finn Kristensen, 74 67 23 50, 21 77 46 50, ajfk​@outlook.dk Pris: Kontingent til Grænseegnens Skytteforening.

Billard

Stavgang

Formand og ældrepolitik: Anker Olsen, 74 68 02 70, hasselkaer327​​@gmail.com Ældrepolitik, socialhumanitært og demensaflastning: Ingrid Lorenzen, 20 83 30 43, ingridchl44​​@gmail.com Inga Jørgensen, 74 68 54 18, bethor​​@tdcadsl.dk

Bevar din mobilitet

Mandage og torsdage kl. 9.30-12. Sted: Kælderen, Grænsehallerne, Harkærvej 13, Kruså. Finn Kristensen, 74 67 23 50, 21 77 46 50, ajfk​@outlook.dk Pris: Årskontingent til Bov Billard Klub.

Tirsdage kl. 9.30-11. Sted: Barak 80, Lejrvej, Padborg (ved Frøslevlejren). Egon Kjær Pedersen, 29 39 36 74. Pris: 50 kr. pr. halvsæson.

Stolegymnastik træn dig glad

Onsdage kl. 9.30-10.30. Sted: Grænsehallerne, Harkærvej 5, Kruså. Finn Kristensen, 21 77 46 50. ajfk​@outlook.dk Pris: 150 kr. i årskontingent.

Mandage kl. 10-12. Sted: Grænsehallerne, Harkærvej 13, Kruså (gymnastiksalen). Helga Lund-Olesen, 29 85 46 44, clolesen​@webspeed.dk Pris: 200 kr. pr. halvsæson. ≤

Elcykelklub

Syng sammen

Bowls

Onsdage kl. 10-12. Sted: Grænsehallerne, Harkærvej 13, Kruså. Husk cykelhjelm. Finn Kristensen, 21 77 46 50, ajfk​@outlook.dk

Hjælpende hånd/ handyman

Mandag-fredag kl. 8.30-9.30. Mangler du hjælp til små reparationer, til at hænge et billede op, til at skifte en elpære eller til andre gøremål, har Ældre Sagen Bov oprettet et korps af hjælpere. Bendt Laursen, 24 64 97 92, bendt-laursen​@bbsyd.dk Pris: Betaling for evt. materialer.

It-cafe

Mandage kl. 14-16. Sted: Bov Bibliotek, Bovvej 4, Padborg. Willi Nielsen, 20 30 01 04, willi.6340​@outlook.com

•  Torsdag 7. oktober kl. 14.30-16. •  Torsdag 4. november kl. 14.30-16. Sted: Kirkeladen, Kirkevej 1, Bov, Padborg. Grethe Petz, 74 67 66 86, 40 42 66 86, c.e.petz​@live.dk Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage. ≤≥

Krolf - indendørs

Mandage kl. 9.30-10.30. Sted: Grænsehallerne. Start: 1. november. Willi Kammeyer, 21 56 62 80, willikammeyer​@gmail.com

Hyggelig sammenkomst

Søndag 17. oktober kl. 12-15. Sted: Grænsehallernes multisal, Harkærvej 13, Kruså. Spis sammen. Grethe Petz, 40 42 66 86, c.e.petz​@live.dk Pris: 125 kr. ekskl. drikkevarer. ≤

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Besøgsvenner

Ingrid Lorenzen, 20 83 30 43, ingridchl44​@gmail.com Inga Jørgensen, 74 68 54 18, bethor​@tdcadsl.dk

Gåture og motion i naturen Onsdage kl. 9.30. Sted: Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, Aabenraa. Inger Larsen, 24 22 33 87, ingerloff​@gmail.com

It-hjælp

Vi har ændret it-hjælp fra it-cafe på Damms Gård til individuel hjælp. Du kan få hjælp til computer, tablet eller mobiltelefon. Hans Jørgen Nissen, 40 58 56 97, nissen.felsted​@gmail.com

Kegling

Onsdage kl. 13-15. Sted: Keglebanen i Kliplev ved forsamlingshuset. Anna Christine Jessen, 23 96 04 03.

Kortspil

Hver 2. tirsdag i måneden kl. 14-17. Sted: Multirummet i Damms Gård, Felsted. Hans Jessen Juhler, 20 86 19 58.

Petanque

•  Mandage kl. 18.30-21.30. •  Torsdage kl. 14-17. Sted: Ved hallen i Felsted. Ingrid Lorenzen, 20 83 30 43, ingridchl44​@gmail.com

Sangaften

Med Karen Hanne Munk. Onsdag 27. oktober kl. 19. Sted: Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, Aabenraa. Vi starter med et lettere traktement, i pausen serveres der kaffe. Bodil Hansen, 41 78 42 33, bodilhansen365​@hotmail.com Pris: 100 kr.

Fællesspisning

Fredag 19. november kl. 12. Sted: Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, Aabenraa. Fællesspisning med underholdning af Flemming Nielsen. Menu: Grønlangkål med tilbehør. Tilmelding til: Heinrich Petersen, 74 68 73 29, heinrich.petersen​@ hotmail.com Inger Elise Hye, 74 68 74 32, 30 62 07 32, nis-hye​@hotmail.dk Pris: 60 kr., ikke-medlemmer 85 kr.

Julearrangement

Tirsdag 14. december kl. 19. Sted: Felsted Kirke, Kirkevej 17, Felsted, Aabenraa. Julearrangement afholdes sammen med Felsted Menighedsråd og Aabenraa Bibliotekerne. Julekoncert i Felsted Kirke med Ester Brohus Band og efterfølgende kaffe/vin/ kransekage på Damms Gård, Felsted. Her vil præsten læse en julehistorie. Tilmelding til: Hanne Dica Trøstrup, 40 34 25 62, htr​@aabenraa.dk Bodil Hansen, 41 78 42 33, bodilhansen365​@hotmail.com Pris: 150 kr.

Krolf i Kliplev

Onsdage kl. 9.30. Sted: På legepladsen ved Elmevej. Hans Bakkensen, 74 64 42 62, bakkensen​@post.tele.dk

» det sker

oktober 2021

13


Kegling

RØDEKRO Formand: Birgit Brøns, 23 83 83 19, birgitbroens​@gmail.com Næstformand: Anette Thomsen, 60 75 49 32, anette.thomsen55​@ gmail.com Socialhumanitært: Anette Thomsen, 60 75 49 32, anette.thomsen55​@ gmail.com

Brug indkøbsordningen

Torsdage kl. 9.15-11. Et tilbud til borgere med postnr. 6230, der har svært ved at klare indkøb. Du bliver hentet, kørt til Brugsen og hjem igen, vognmanden hjælper varerne ind. Der er hjælpere fra Ældre Sagen med hver gang. Christa Thomsen, 23 21 03 68. Pris: 40 kr.

Brug telefonstjernen

Tryghedsopkald er et tilbud til alle enlige pensionister med postnr. 6230 Rødekro, der ikke har daglig hjælp. Ældre Sagen ringer hver morgen, hele ugen, kl. 8.30-9 for at høre, om der er brug for hjælp. Birte Klinge, 20 49 01 51, birte.klinge​@outlook.dk

Hjælp til togbilletter

I vores datastue kan du få hjælp til køb af togbilletter. Du skal medbringe dankort og mobiltelefon. Hvis du ønsker at få hjælp til køb i automaten på stationen, så skal du kontakte Carl Meyer, 23 88 22 49 (helst dagen før).

Hjemmeside og nyhedsbrev

Du finder vores hjemmeside på www.aeldresagen.dk/ roedekro Er der ændringer til arrangementer og andet nyt, bliver det annonceret på hjemmesiden, i ugeavisen og som e-mail, hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Du kan tilmelde dig nyheder fra lokalafdelingen tilsendt via e-mail nederst på vores hjemmeside.

14

det sker

oktober 2021

Onsdage kl. 9-13. Sted: Forenede Kegleklubbers baner, Løgumklostervej i Aabenraa. Start: 6. oktober. Svend Aage Nissen, 74 66 23 60, 23 66 80 73. Pris: 250 kr.

Datastuen

Onsdage kl. 9-12. Sted: Borgerhuset, Østergade 40 C, Rødekro. Vi er klar til at hjælpe, hvis du har et problem med brugen af computer, tablet/iPad og smartphone, så tag den med, og besøg os. Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen, og det er gratis. Egon Dall, 29 79 13 66.

Hobbyklub

Mandage kl. 13-16. Sted: Borgerhuset, Østergade, Rødekro. Mød op til hyggeligt samvær i Borgerhuset. Tag selv strikke-/hækletøj med eller andet, I har gang i. Alle er velkomne, man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen. Ingen tilmelding. Birgit Brøns, 23 83 83 19.

Indendørs krolf

Mandage kl. 8.30-10. Sted: Rødekrohallen, Østergade 40, Rødekro. Krolf er halvt kroket, halvt golf. Spil og regler godt blandet, man bruger en kølle og en kugle a la kroket og spiller noget, der ligner golf. Dyrk det sociale samvær. Kaj Tiedemann, 42 41 54 97. Pris: 100 kr. Du må så også deltage i floorball og tæppecurling.

NemID bliver til MitID

Onsdage kl. 9-12. Sted: Datastuen i Borgerhuset, Østergade 40 C, Rødekro. Overgangen til MitID sker fra oktober frem til sommeren 2022. Alle NemID-brugere får direkte besked, når det er deres tur til at få MitID, enten fra deres netbank eller fra Digital Post. Egon Dall, 74 66 61 44, 29 79 13 66.

Spil floorball

Mandage kl. 10-12. Sted: Rødekrohallen, Østergade 40 C, Rødekro.

Motionsfloorball er let at komme i gang med og kan spilles af alle. Kaj Tiedemann, 42 41 54 97. Pris: 100 kr. Du må så også deltage i krolf og tæppecurling.

Tæppecurling

Mandage kl. 10-12. Sted: Rødekrohallen, Østergade 40, Rødekro. Kom og vær med i et sjovt spil. Kaj Tiedemann, 42 41 54 97. Pris: 100 kr. Du må så også deltage i krolf og floorball.

Udendørs krolf - vinter

Tirsdage kl. 9-15.30. Sted: Banerne ved Rødekrohallen, Østergade 40, Rødekro. Vi spiller hele året. Hold starter kl. 9.30 og 13.30. Vi spiller, så længe banerne kan klare det. Kaj Tiedemann, 42 41 54 97. Pris: 100 kr.

Influenzavaccination

Onsdag 6. oktober kl. 8.30-12.30. Sted: Borgerhuset, Østergade 40 C, Rødekro. Ældre Sagen og Danske Lægers Vaccinations Service kommer igen i år og giver et stik mod influenza - så mød op. Efter vaccinationen skal du vente ti minutter, hvor du kan nyde en kop kaffe og en småkage.

Lottospil

Fredag 8. oktober kl. 14-16. Sted: Borgerhuset, Østergade 40, Rødekro. Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag med chancer for at få en fin gevinst med hjem. I pausen serveres kaffe/te med kage. Spilleplader købes ved indgangen. Husk brikker. Der er ingen tilmelding, bare mød op. Kun for medlemmer. Gerda Toftelund, 52 11 39 33. Pris: 10 kr. pr. kort + 10 kr. for kaffe.

Søndagscafe - Danmark spiser sammen

Bal i den borgerlige. Søndag 7. november kl. 12-16. Sted: Borgerhuset, Østergade 40 C, Rødekro. Kom til en hyggelig spis sammen-eftermiddag. Vi serverer gullaschsuppe eller

aspargessuppe med brød, to øl/vand samt kaffe og kage. Vælg suppe ved tilmelding. Underholdning: Kirsebærhavens Husorkester. Tilmelding 21. oktober4. november kl. 17-20 til Birgit Brøns, 52 11 39 33 (ikke sms eller mail). Pris: 100 kr.

Pigekammeret for piger 60+

Fredag 26. november kl. 12-15. Sted: Borgerhuset, Østergade 40 C, Rødekro. Vi gentager succesen, lidt godt til ganen og en flaske vin pr. to personer samt kaffe/te og småkager. Vi skal nok passe jer op, så I får en hyggelig eftermiddag med snak og fællessang. Tilmelding 10.-24. november kl. 17-20 til Lone Larsen, 52 11 39 33 (ikke sms eller mail). Pris: 150 kr.

Herreværelset for mænd 60+

Fredag 10. december kl. 12-16. Sted: Borgerhuset, Østergade 40 C, Rødekro. Gule ærter samt to snaps og to øl pr. person, med mulighed for tilkøb af øl/vand og snaps. Vi skal nok passe jer op, så I får et par hyggelige timer. Tilmelding 23. november10. december kl. 17-20 til Vagn Korff, 52 11 39 33 (ikke sms eller mail). Pris: 150 kr.

TINGLEV Formand: Andreas Brandenhoff, 74 64 65 02. Besøgsvenner: Jutta Hansen, 20 31 88 92. Bisidder: Egon Greve, 40 47 21 64.

Besøgsvenner søges

Har du lyst til at hjælpe med som besøgsven, så er du med til at bringe glæde ind i et andet menneskes liv. Mange ensomme vil blive glade for dit besøg. Ring og få en snak med Jutta Hansen, 20 31 88 92.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Bowling

Onsdage kl. 16-17. Sted: Sportscentrum, Industrivej 8, Aabenraa. Hans Jørgen Eskildsen, 20 16 65 20. Pris: 35 kr. pr. gang.

Bridge

Torsdage kl. 13-17. Sted: Rebbølcentret. Andreas Brandenhoff, 74 64 65 02. Pris: Kontingent til Rebbølcentret.

Buchs historiske foredrag

Mandage kl. 14.30 Sted: Rebbølcentret. Se annonce i Tinglev Ugeblad eller på hjemmesiden: www.aeldresagen.dk/tinglev Alle er velkomne. Andreas Brandenhoff, 74 64 65 02. Pris: 80 kr. med kaffebord.

Computer - edb

Sted: Rebbølcentret, edb-lokalet. Vi tilbyder hjælp til computer og iPad. Margit Randrup, 51 20 99 27, m.ra​@youmail.dk Wagn Villadsen, 23 44 72 85, vilwa​@outlook.dk

Hjælpende hånd

Hjælp til alle hjemmeboende ældre. Har du svært ved at tråde en nål, skifte en pære eller få banket et søm i væggen - eller andre små problemer i dit hjem? Ring og få en snak. Niels Kristensen, 29 87 86 25. Tage Jensen, 25 30 16 09.

Indkøbsturen

Onsdag formiddage. Du bliver hentet hjemme, får hjælp til at handle og bliver kørt hjem igen. Kaffe og hyggesnak i Genbrugsbutikken, Tinglev. Per Nielsen, 60 14 96 93. Pris: 40 kr.

Krolf

Mandage og fredage kl. 13. Sted: Rebbølcentret. Første og tredje fredag i måneden er der præmiekrolf. Tilmelding ikke nødvendig. Kurt Thomsen, 61 27 18 69, Poul E. Nielsen, 74 64 65 62. Pris: 30 kr. pr. gang.

Lotto

Sted: Rebbølcentret. Søndag 7. november kl. 14. Så spilles der igen lotto, og dørene åbnes kl. 13. Overskuddet fra lotto går til julekoncerten. Pris: 50 kr. for kaffe og kage.

Petanque - hele året

•  Torsdage kl. 9.30. Turnering. •  Tirsdage kl. 18.30. Øvedage. Sted: Rebbølcentret. Tilmelding på dagen. Harald Eschelsen, 74 64 52 60. Pris: 15 kr. og 20 kr. hver tredje torsdag. Se alle resultater her på hjemmesiden under petanque-resultater.

Sangcafe

Tirsdag i lige uger kl. 9.30-11.15. Sted: Rebbølcentret. Velkommen til sangcafe med Søren Hansen og Andreas Brandenhoff. Andreas Brandenhoff, 74 64 65 02. Pris: 35 kr. inkl. kaffebord.

Seniorbio

1. tirsdag i måneden kl. 10. Se annonce under Aabenraa, gælder også for Tinglevafdelingen.

Modeopvisning

Tirsdag 12. oktober kl. 14. Sted: Rebbølcentret. Vi ser Seniorshoppens nye efterårstøj. Tilmelding og betaling senest 8. oktober på vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/tinglev Ole Kock Jensen, 71 75 52 04, Werner Jensen, 40 35 85 20. Entre: 50 kr. inkl. kaffe.

Skat

Onsdage kl. 13.30-17. Sted: Rebbølcentret. Peter Bonde, 74 64 69 80.

Whist

Onsdage kl. 9.30-12. Sted: Rebbølcentret. Andreas Brandenhoff, 74 64 65 02. Pris: 100 kr. halvårligt.

Yderligere information Arrangementer ses i Ugebladet Tinglev.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Yogakursus

Mandage kl. 9.30. Sted: Rebbølcentret. Yogatræning for krop og sind. Få overskud af energi og glæde. Instruktør: Marie Strand. Gertrud Davids Fink, 71 78 33 03. Pris: 300 kr. for ti gange.

Foredrag fra Mellemøsten

Fredag 22. oktober kl. 14. Sted: Rebbølcentret. Sarah Arnd Linder, datter af en israelsk far og en dansk mor, har været bosat i Israel i 15 år og er vokset op i Danmark, Schweiz, Frankrig og Belgien. Tilmelding og betaling senest 17. oktober på vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/tinglev Ole Kock Jensen, 71 75 52 04. Werner Jensen, 40 35 85 20. Entre: 80 kr. inkl. kaffe.

Jazz-aften

Fredag 12. november kl. 19. Sted: Rebbølcentret. Med Peters Fodvarmere. Tilmelding og bestilling af smørrebrød senest 7. november. Andreas Brandenhoff, 74 64 65 02. Pris: 130 kr. for entre og smørrebrød, ikke-medlemmer 150 kr.

Fællesspisning

Sted: Rebbølcentret. Søndag 21. november kl. 12. Underholdning med Salon Orkester. Tilmelding og betaling senest 17. november på hjemmesiden: www.aeldresagen.dk/tinglev Ole Kock Jensen, 71 75 52 04. Werner Jensen, 40 35 85 20. Entre: 80 kr. inkl. kaffe.

Julekoncert

Sted: Rebbølcentret. Søndag 5. december kl. 14. En eftermiddag med hygge og dejlig kaffe. Alt er gratis grundet overskuddet fra lottospillet. Tilmelding senest 1. december på hjemmesiden: aeldresagen.dk/tinglev Ole Kock Jensen, 71 75 52 04. Werner Jensen, 40 35 85 20. Har du brug for kørsel, så ring til Per Nielsen, 60 14 96 93.

AABENRAA Formand: Irene Møller Rasmussen, 40 23 24 57, aabenraapost545​@ gmail.com Besøgsvenner: Irene Møller Rasmussen, 40 23 24 57, aabenraapost545​@ gmail.com Demensaflastere: Annelise Hansen, 21 46 60 50, ch.montage​@mail.tele.dk Tryghedslinjen: Sonja Bang, 52 40 59 69, sonjabang37​@gmail.com

Arrangementer

Alle lokalafdelingens arrangementer annonceres hver måned i Aabenraa Ugeavis.

Bisidder

Har du behov for støtte ved samtaler med fx myndigheder eller sundhedspersonale? Irene Møller Rasmussen, 40 23 24 57.

Bliv børnehaveven

Kan du lide børn, og har du lyst til at bruge 3-4 timer en gang om ugen, så søger Ældre Sagen Aabenraa frivillige. Børge Schmidt, 22 73 42 77.

Bliv skoleven

Har du lyst til at bruge nogle timer om måneden som frivillig i selskab med glade og nysgerrige børn? Jørgen Storgaard, 40 45 32 01.

Bridge

Onsdage kl. 13-16. Sted: Aabenraa Bridge Center, Søndergade, Aabenraa. Man kommer med en makker. Eva Johansen, 24 66 44 13.

Handyman

Få hjælp til småopgaver i hjemmet. Kun for medlemmer af Ældre Sagen Aabenraa. Hjælpen er gratis. Hans Chr. Hansen, 29 67 82 70.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ aabenraa

» det sker

oktober 2021

15


It-kurser

Forhør dig om aktuelle it-kurser. Finn Hove, 30 86 30 46, finn.hove​@live.dk ≤

Loop Fitness

Cirkeltræning, hvor du får grundig introduktion til de forskellige redskaber. Pia Paulsen, Loop, 41 74 62 44. Gert Vonsild, 40 23 24 59. Pris: (Oprettelse 199 kr.) 179 kr. månedligt + administrationsgebyr 4,50 kr.

Tryghedslinjen

Alle ugens dage kl. 9-10. Ring til Sonja Bang, 52 40 59 69, og få en aftale om et opkald om morgenen.

Badminton

Mandag-fredag kl. 9-10. Sted: Arena Aabenraa. Jørgen Clausen, 30 42 29 92. Pris: 225 kr. for sæsonen

Bordtennis for seniorer 60+

Onsdage kl. 14-17. Sted: Sportscentrum, Industrivej, Aabenraa. Bordtennis for dig, der vil holde hjernen samt fysik og koncentrationsevne i form - og have det sjovt. Alle kan være med. Det sociale vil være en stor del af spillet. Vil du gerne styrke krop og sind? Ebbe Worm, 24 85 86 57. Pris: 400 kr. for vintersæsonen 2021/22.

Indkøbsordning

Onsdage kl. 9-11. Sted: Kontakt Birthe Kenrad. Der er hjælpere med på indkøbsordningen. Der er arrangeret kørsel med HB-Care - og hjælpere står

Syddanmark

OMRÅDE 5

klar ved Føtex. Vi afslutter indkøbene i cafeteriet med en hyggelig kop kaffe, som Føtex sponsorerer. Birthe Kenrad, 20 60 31 00, blkenrad​@gmail.com Pris: 50 kr. ≤

It-cafe - Kirsebærhaven

Onsdage kl. 10-12. Sted: Kirsebærhavens Aktivitetscenter, Kallemosen 58, Aabenraa. Denne it-cafe er åben for alle, så har du bøvl med din computer, tablet (iPad) eller mobil, så tag den med. Husk evt. strømforsyning. Gert Vonsild, 40 23 24 59. ≤

It-cafe på Aabenraa Bibliotek

•  Torsdag i lige uger kl. 10-12. Her hjælper Ældre Sagens it-frivillige. •  Torsdag i ulige uger kl. 11-12. Her hjælper personale fra biblioteket. Sted: Haderslevvej, Aabenraa. Gert Vonsild, 40 23 24 59. ≤

It-hjælp i hjemmet

Mandag-fredag kl. 10-15. Har du ikke mulighed for at komme i vores it-cafeer, så kontakt os for hjælp. Gert Vonsild, 40 23 24 59.

Kegling

•  Mandage kl. 14-15.30. •  Tirsdage kl. 13-16. •  Torsdage kl. 14-16. Sted: Keglecentret, Løgumklostervej 9, Aabenraa. Hyggeligt samvær - vi har også fået en hjælpe-rampe, hvis du har besvær med at trille kuglen selv.

Knud Nielsen, 74 62 00 11, 20 49 62 66. Pris: 20 kr. pr. gang.

På cykel og elcykel

Ud i det blå. Onsdage kl. 10-13. Sted: Kirsebærhavens Aktivitetscenter, Kallemosen, Aabenraa. Cykelklub for 60+. Husk cykelhjelm - sikkerhedsvest kan lånes. Hans Chr. Hansen, 29 67 82 70.

Skat

Mandage kl. 13-16.30. Sted: Møllemærsk, Aabenraa. Søren Petersen, 74 62 65 91. ≤

Søndagshygge

Søndag i lige uger kl. 14-16. Sted: Møllemærsk, Aabenraa. Kig forbi - der er kaffe på kanden. Ingen tilmelding bare mød op. Bodil Lorenzen, 74 62 69 26. ≤

Svømning og træning

•  Mandag-fredag kl. 6-22. •  Lørdag-søndag kl. 9-18. Sted: Arena Aabenraa. Adgang til svømmehallen og træningscentret. Svømmehallen kan benyttes i offentlig åbningstid på hverdage. Motionscentret kan benyttes på alle dage i gældende åbningstid. Særpris for medlemmer af Ældre Sagen. Personlig henvendelse i receptionen i Arena Aabenraa. Gert Vonsild, 40 23 24 54. Pris: 289 kr. pr. måned indmeldelsesgebyr 249 kr.

Distriktsformand: Inga Jensen 50 95 46 74 ingaogoluf​​@hotmail.com

•  Fredag 1. oktober kl. 12.30. •  Fredag 5. november kl. 12.30. •  Fredag 3. december kl. 12.30. Sted: Kirsebærhavens Aktivitetscenter. Kogekonerne kræser for os den første fredag i måneden, hvor der bliver serveret hjemmelavet mormormad. Husk at købe spisebilletterne hos Kirsebærhavens Aktivitetscenter. Børge Schmidt, 61 29 10 87. Pris: 65 kr. for middagsmad, vand og kaffe. ≤

Sild og jazz

Søndag 24. oktober kl. 12. Sted: Sønderjyllandshallen, Aabenraa. Vi spiser en god kroplatte, mens vi lytter til Sir Horstmanns Jazzband. Efterfølgende mulighed for en svingom. Gert Vonsild, 40 23 24 59, tilmeldmig​@outlook.dk Pris: 200 kr. for musik og kroplatte (drikkevarer kan købes). ≤

Områderedaktør: Ib Søvsø Pedersen 30 34 92 66 soevsoe​​@stofanet.dk

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

aeldresagen.dk/detsker

Spisning - Kirsebærhaven

Kørestolsadgang

Rejser omtalt i Det Sker skal altid tilrettelægges og gennemføres med en teknisk rejsearrangør, der er medlem af Rejsegarantifonden. Det gælder også ture på under 24 timer, hvis der er overnatning. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer i Rejsegarantifonden.

Teleslyngeanlæg

5