Page 1

HOVEDSTADEN OMRÅDE 10C | OKTOBER 2018

ARRANGEMENTER 05.10. - 17.12.2018 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

ALBERTSLUND Formand: Erik Vang Nielsen, 43 64 44 14, evn​​​​​@4syd.dk Næstformand: Inger R. Hansen, 43 64 00 49, 26 79 05 57, inger​​​​​@hanno.dk

Kontor

Damgårdshave, Damgårdsvej 12, 43 64 98 22, mandage kl. 11.30-13.

Medlemsservice

Snorresgade, 33 96 86 89, mandag-fredag kl. 10-15, torsdage kl. 10-18.

Midlertidige flytninger

Der sker jo for tiden omfattende renoveringer af gårdhusene i Albertslund. Her melder man kun midlertidig flytning til postvæsnet. Det kan vi ikke se. Vi kan derfor ikke fordele vores lokale blade, hvis du ikke fortæller os din midlertidige adresse. Derfor giv os oplysningerne: Navn, gammel adresse, ny midlertidig adresse, dato for flytning og tilbageflytning. Send en e-mail til evn​@4syd.dk ring, 43 64 44 14, eller aflever en seddel på kontoret om mandagen. Vi vil så fordele næste blad til den midlertidige adresse.

Besøgsvenner

Har du lyst til at blive besøgsven? Som besøgsven kommer du ulønnet og frivilligt som gæst i hjemmet, som regel 1 gang om ugen i ca. 1 time. Det er erfaringen, at der gennem tiden er opstået fine

Albertslund · Ballerup · Brøndby · Dragør · Gentofte · Gladsaxe · Glostrup · Herlev · Hvidovre · Høje Tåstrup · Ishøj · Lyngby-Taarbæk · Rødovre · Tårnby · Vallensbæk.

venskaber, som er værdifulde for begge. Du skal have tid og overskud til at være noget for et andet menneske, der har brug for dig. Din alder er underordnet, blot du er fyldt 18 år. Har du lyst til at få en besøgsven eller blive besøgsven, bedes du kontakte: Bente Quaade, 43 45 54 61. Joan Jakobsen, 43 96 70 02, motionsvenner​@gmail.com Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at blive besøgsven eller få en besøgsven.

Få hjælp af vågetjenesten

Ingen behøver at dø alene. Vi tilbyder vores hjælp, når der er få eller ingen pårørende til at sidde døgnet rundt hos den døende, men også der, hvor de pårørende er slidt ned af et længere forløb og har brug for støtte og aflastning. Har du har brug for hjælp, eller har du lyst til at blive frivillig, så kontakt koordinator Sonja Andersen, 24 67 57 44, logs​@herstedoster.dk Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Få en motionsven

En motionsven er en frivillig, der kommer hjem til dig efter aftale. Motionsvennen hjælper dig med øvelser eller motion, som passer lige til dig. Øvelser, som kan udføres enten siddende eller stående. Bente Quaade, 43 45 54 61. Joan Jakobsen, 43 96 70 02, motionsvenner​@gmail.com

Tryghedsopkald

Tryghedsopkald er et tilbud til dig, som mangler en, der ringer hver dag kl. 10-11 for at sige godmorgen og spørge, hvordan du har det.

Vil du gerne have et opkald hver morgen, eller vil du være opringer, så ring til Verner Jensen, 43 64 05 53.

Danseinstruktør: Helga Schwedler, 30 22 18 32, helgaschwedler​@hotmail.com

En hjælpende hånd

Hjælp til småreparationer i hjemmet, flytning af billeder, møbler mv. Ikke rengøring, havearbejde og snerydning. Har du brug for hjælp, kan du ringe til Sten Rendbæk, 20 59 03 20. Du kan også få hjælp til mindre tøjreparationer, sy en knap i eller lignende. Yvonne Molin, 22 83 98 91, Vonne.molin​@hotmail.com

Tirsdage kl. 13. Sted: Damgårdshave, 1. sal. Du kan få hjælp til fx opsætning af ny pc, iPad/ tablet, fejl på pc’en mv. Er der ingen gæster kl. 13.30, lukker supporten for denne dag. Tirsdagshjælpen er lukket i ferietiden. Se Albertslundposten for tid og sted. Pris: 10 kr. til kaffe og vedligeholdelse af udstyr mv.

Bowling

Petanque

Engelsk og tysk samtalegrupper

Banko

Tirsdage kl. 11-12 eller 12-13. Sted: Bowlingcentret, Diget, Glostrup. Maks. 3 spillere pr. bane. John Nelsson, 40 56 23 65, Johnnelson​@hotmail.com Pris: 25 kr. for en prøvetime.

•  Tirsdage og torsdage i ulige uger. Engelskgruppen. Gunna Albæk, 43 64 09 59, glentehus​@hotmail.com •  Onsdage i ulige uger. Inger Bartolomæussen, 43 64 61 44, IngerBar​@gmail.com •  Onsdage i lige uger. Tyskgruppen. Helga Schwedler, 30 22 18 32, helgaschwedler​@hotmail.com Sted: Damgårdshave.

Seniordans

Onsdage kl. 14-16. Sted: Damgårdshave. Da vi skifter partner ved næsten hver dans og danser som rød eller blå, er partner ikke nødvendig.

Pc-hjælp

Mandag-torsdag om formiddagen. Sted: Banerne ved Damgårdshave. Banerne kan bruges alle dage. Per Gustafsson, 42 17 83 53, percgus​@hotmail.com •  Mandag 15. oktober kl. 14. •  Mandag 26. november kl. 14. •  Mandag 17. december kl. 14. Sted: Damgårdshave. Gratis kaffe og kage. ≤≥

Tøjparty

Mandag 8. oktober kl. 13. Sted: Damgårdshave. Josephine Jørgensen viser dame- og herretøj i alle størrelser. Erik Vang Nielsen, 43 64 44 14. Der bydes på kaffe og kage. ≤≥

Inga Binga Kennedys danske elskerinde

Mandag 22. oktober kl. 14. Sted: Damgårdshave. Ann Mariager, forfatter og foredragsholder, fortæller.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN HAR DU MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER

10C


Det er over 100 år siden, at en af USA’s største præsidenter, John F. Kennedy, kom til verden, 29. maj 1917, og en af de kvinder, der gjorde størst indtryk på ham i de unge år, var dansk. En spændende historie om Inga Arvad, dansk skønhedsdronning og journalist, som var John F. Kennedys elskerinde under 2. Verdenskrig. Maks. 80 deltagere. Billetter sælges mandage i kontortiden. Pris: 20 kr. ≤≥

Musikunderholdning

BALLERUP Formand: Henning Broman, 60 76 31 30, bromanhenning@ gmail.com Næstformand og formand for ældrepolitisk udvalg: Jørgen Reimer, 91 56 60 42, ej-reimer​​​​​@webspeed.dk

Kontor

Præstevænget 20, Ballerup, 44 66 66 12, tirsdage kl. 15-17, aeldrebal​@gmail.com

Mandag 29. oktober kl. 14. Sted: Damgårdshave. Marie og Daddy er en duo, der synger gamle, danske sange, oprindeligt sunget af fx Liva Weel, Poul Reichhardt, Osvald Helmuth, Dirch Passer, Gustav Winkler og Marguerite Viby. Marie og Daddy medbringer sanghæfter, hvor alle sange er skrevet med stor skrift. Maks. 80 deltagere. Billetter sælges mandage i kontortiden. Pris: 20 kr. ≤≥

Arrangementer

Foredrag: Etiopien de brændte ansigters land

Hjælp til mindre problemer i eget hjem. Valdemar Petersen, 27 29 97 02, valde1945​@gmail.com

Mandag 5. november kl. 14. Sted: Damgårdshave. Vores kasserer, Lise Buchardt, viser billeder og fortæller om sin rejse til Etiopien i Afrika. Etiopien betyder de brændte ansigters land. Etiopien er et af verdens første kristne lande. Det er på størrelse med Tyskland og Frankrig tilsammen og har 100 millioner indbyggere. Det har aldrig været koloniseret og er et land, som har fostret de første forfædre af mennesket, og endelig er det hjem for nogle af de sidste oprindelige afrikanske stammefolk. Maks. 80 deltagere. Billetter sælges mandage i kontortiden. Pris: 20 kr. ≤≥

Alle arrangementer finder sted i Præstevænget 20, medmindre andet er angivet. Henvendelser om specialgrupper rettes til formanden.

Besøgsven

Har du lyst til at glæde en ældre medborger med et besøg ca. 1 x ugentligt, eller savner du en besøgsven, så kontakt Ingrid Jensen, 20 57 59 05.

Den 3. hånd - handyman

Hjemmeside

det sker

oktober 2018

Mandage kl. 10-12. Sted: Kontoret. Rådgivning om økonomi og jura, hjælp til ansøgninger, breve mv. samt samtaler om personlige problemer. Bisidderbistand til møder. Se nærmere på hjemmesiden under ”Støtte og vejledning”, vejledning.bal​@gmail.com

Tilmelding og betaling

Du tilmelder dig direkte hos turleder eller aktivitetsansvarlig. Betaling til Arbejdernes Landsbank, konto står i lokalbladet, eller til kassereren tirsdage kl. 15-17.

Vi søger frivillige til mange aktiviteter Kontakt kontoret eller formanden.

App-cafe

Fredage kl. 10-12. Sted: Datastuen. Arne Jensen, 23 30 60 46, annyogarne​@mail.dk

Bowling

•  Tirsdage kl. 12-13. Hold I. •  Onsdage kl. 12-13 og 13-15. Hold II. Teddy Tange, 40 56 74 47. •  Torsdage kl. 11-12. Hold III. Jørgen Mejløe, 44 97 45 38. Sted: Bowlinghallen, Tempovej 35, Ballerup.

Nye arrangementer og ændringer mv. opdateres løbende på vores hjemmeside, aeldresagen.dk/ballerup Anni Olsson, anni.olsson​@mail.dk Ole Birch, obi_herlev​@live.dk

Bridge

Medlemsblad

Datastuen

Hvert halve år udgives et medlemsblad for Ældre Sagen i Ballerup, med oplysninger om vores arrangementer og meget andet. Bladet kan afhentes på vores kontor samt på biblioteket. Det kan endvidere læses på vores hjemmeside.

Nyhedsbrev

Ældre Sagen i Ballerup udgiver et nyhedsbrev med nye/ændrede aktiviteter. Tilmelding kan ske på aeldresagen.dk/ballerup

2

Seniorvejledning

Torsdage kl. 13-17. Sted: Præstevænget 22. Kendskab til spillet kræves. Ingen undervisning. Knud Kjærgaard, 20 22 08 81, knud.kjaergaard​@gmail.com Pris: 150 kr. Fredage kl. 10-12. Sted: Præstevænget 22, 1. Hjælp til anvendelse af pc/ tablet/smartphone. Arne Jensen, 23 30 60 46, arneoganny​@mail.dk

Decoupage

Onsdage i lige uger kl. 10-13. Sted: Præstevænget 22. Vi klipper og klistrer sjove og flotte motiver. Birgit Lass, 44 65 01 26.

Engelsk - samtalegrupper

•  Onsdage kl. 10-11.30 i ulige uger. Engelsk I. Vibeke Wilms, 29 21 08 94, vrwhen​@gmail.com •  Tirsdage kl. 9.30-11  i ulige uger. Engelsk II. Ingrid Jensen, 20 57 59 05, ingrid.jensen13​@gmail.com •  Tirsdage kl. 9.30-10.30  i lige uger. Engelsk III. Lisbeth Kjærgaard, 28 68 35 01, m.lisbethkjaergaard​@ youmail.dk •  Onsdage kl. 10-11.30  i ulige uger. Engelsk IV. Vivi Christensen, 21 49 43 47, vivi-bjarne​@mail.tele.dk •  Tirsdage kl. 13.30-15  i lige uger. Engelsk V. Mary Ryan, 27 29 39 51, riselarsen​@teliamail.dk •  Onsdage kl. 15.30-17  i lige uger. Engelsk VI. Bente Lomholt, 24 24 43 20, lomholt​@privat.dk

Fitness/motion

Lørdage kl. 9-11. Sted: Rugvængets Skole. Anders Dalgaard, 51 55 47 14.

Fredslyset

Fredag 30. november kl. 16. Sted: Biblioteket Igen i år kommer fredslyset til Ballerup, og det modtages af borgmesteren. Det er Otto Gerling, der overbringer. Yderligere information i Ballerup Bladet.

Frimærkeklubben

Tirsdage kl. 9-12. Sted: Præstevænget 22. Vi bytter og får en god snak om frimærker. P.t. venteliste. John Sørensen, 44 65 08 48.

Håndarbejde

Torsdage kl. 14-16. Vi hjælper hinanden med sy- og strikkeopskrifter. Anette Broman, 60 78 76 15, bromanette13​@gmail.com

It-hjælp i hjemmet

Et tilbud til ældre, der har svært ved det digitale. Ole Birch, 21 27 98 14, obi_herlev​@live.dk


It-kurser

Vi afholder kurser i brug af pc, smartphone og tablet. Se mere på hjemmesiden og i lokalbladet. Alex Tonny Jensen, 29 70 25 94.

It-nyhedsbrev

Vi udsender regelmæssigt et it-nyhedsbrev om følgende emner: Kurser, temamøder, ledige pladser, tilmelding til kurser, it-nyheder mv. Alex Tonny Jensen, 29 70 25 94, alextonny​@gmail.com

Korsang - Vennekoret

Torsdage kl. 19-21 i lige uger. Ny dirigent søges. Jytte Hansen, 22 30 88 37, jytte_hansen​@yahoo.dk

Kulturformidling

1. mandag i hver måned kl. 12. Sted: Base i Præstevænget 22. Vi besøger en kulturinstitution og drøfter efterfølgende oplevelsen. Planlægningsmøde 1 gang pr. sæson. Anette Broman, 60 78 76 15, bromanette13​@gmail.com Pris: Der betales for entre og fortæring.

Litteraturkredse

•  Mandage kl. 13.30-16 i lige uger. Litteraturkreds I. Tove Petersen, 28 49 91 92. •  Mandage kl. 14-16  i ulige uger. Litteraturkreds II. Verner Alexandersen, 20 56 07 72, vaprivat​@mail.tele.dk •  Mandage kl. 10-12  i lige uger. Litteraturkreds III. Vi læser og diskuterer udvalgte bøger. Ditte Reimer, 91 56 60 42.

Motion - på en skånsom måde

Mandage kl. 9.50-12.30. Sted: Ungdomsskolens lokaler, Parkvej 6 F. Annelise Skat Sørensen, 44 77 15 40, 218​@klovermarken.dk Else Bonde, 44 98 36 64, else.bonde​@pc.dk

Motionscykling

Torsdage kl. 10-14, hele året. Sted: Præstevænget 20. Moderat tempo, ca. 50 km. Afsluttes med kaffe og kage på dagens cafe. Jørgen Midtgaard, 23 70 32 22, jorgenmidtgaard​@gmail.com

Musik

•  3. onsdag i hver måned kl. 13-17. Klassisk I. Susanna Bang, 51 70 70 34, sus2bang​@gmail.com •  3. onsdag i hver måned kl. 19-22. Klassisk II. Henning Broman, 60 76 31 30, bromanhenning​@gmail.com Der lyttes til musik fra cd samt dvd på storskærm. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og brød.

Møde for nye medlemmer Tirsdag 9. oktober kl. 19-21. Sted: Præstevænget 20. Tilmelding til Jan Byvard, 44 91 74 95, efter kl. 10, byvard​@gmail.com

Nørklegruppen

Tirsdage kl. 15-17. Sted: Præstevænget 22. Vi strikker tæpper til Røde Kors, felter, der syes sammen. Gudrun Petersen, 44 97 31 45.

Opera

1. torsdag i hver måned kl. 13-15. Sted: Præstevænget 22. Vi drøfter fremtidige ture og taler om de gennemførte. Jan Byvard, 24 91 83 25, efter kl. 10, byvard​@gmail.com

•  1. onsdag i hver måned kl. 13-17. Susanna Bang, 51 70 70 34, sus2bang​@gmail.com •  1. onsdag i hver måned kl. 19-22. Henning Bromann, 60 76 31 30, bromanhenning​@gmail.com Vi hører og ser opera på storskærm og drøfter vores oplevelser. Pris: 30 kr. for kaffe og brød.

Mimrebanden

Petanque

Lystfiskeri

1. onsdag aften hver måned i oktober, november og december. Sted: Reehs Baghus. Der spilles op til bal.

Tirsdage og torsdage kl. 13-15. Sted: Haven ved Præstevænget 22. Per Thomsen, 21 48 04 33, pvt​@comxnet.dk

Samtalesaloner

•  15. november kl. 16-18. •  3. december kl. 16-18. Else Borch samler medlemmer til en samtalesalon, ingen tilmelding. Yderligere information på kontoret, 44 66 66 12.

Skak

Onsdage i ulige uger kl. 12-15. Sted: Præstevænget 22. Kurt Eriksen, 26 74 68 80, ke-ij​@mail.tele.dk

Skydning

Tirsdage kl. 19. Sted: Tapeten. Det er muligt at låne et gevær. Kim Larsen, 26 15 60 29, www.måløvskytteforening.dk Pris: 275 kr. pr. år.

Slentreture

Fredage kl. 10-15. Mødested: Frugtboden ved Ballerup Station. Medbring madpakke, drikkevarer og bus-/togkort. Turene varer i gennemsnit 4-5 timer og gås i moderat tempo. Inge Jørgensen, 44 65 21 21.

Stavgang

Onsdage kl. 10-12, hele året. Mødested: P-pladsen/busstop for 143 på hjørnet af Hold-An Vej og Orchidévej. Frode Lassen, 44 97 68 44, 23 24 32 44, frode.lassen​@gmail.com

Syng dig glad

2. onsdag hver måned kl. 13.30-15.30. Sted: Lautrupgård Musikfabrik. René Larsen, 26 14 38 68. Pris: 20 kr. for kaffe/kage.

Søndagscafe

•  28. oktober kl. 14. Jesper Würtzen om aktuelle emner i kommunen. •  25. november kl. 14. Kim Greiner om Hongkong og kejserbyerne. •  16. december kl. 14. Banko. Tilmelding ikke nødvendig. Karin Rønnov, 44 97 62 76, krc​@sport.dk Pris: 30 kr. pr. gang for kaffe og brød.

Tegning - maling - akvarel Fredage kl. 10-12. Alex Wendrich, 21 25 80 03, awendrich46​@gmail.com

Tirrende torsdag

30. oktober kl. 19-21. Historie om Kim Larsen, fremført af Anders Munch i tale og sang. Billetter købes i god tid på biblioteket eller i kulturhusene. Se mere i Kig & lyt og kulturhusenes annoncer. Pris: 30 kr.

Tirsdagsarrangementer

Alle tirsdage kl. 13-15. Dørene åbnes kl. 12. Yderligere information på hjemmesiden eller i lokalbladet. •  9. oktober: Bankospil. •  23. oktober: Vibeke Nielsen og Hanne West fortæller om kunst. •  30. oktober: Provst Karsten Wolf fortæller om Margrete I. •  6. november: Gæt en sang med Jens Christian Jepsen. •  13. november: Optik med Louise Nielsen. •  20. november: Nicolaj Andersen om Indien. •  27. november: Mogens Kruse om Værløse flyveplads. Kirsten Bøje Petersen, 26 19 10 36. Birgit Lass, 44 65 01 26. Pris: 30 kr. pr. gang for kaffe og kage.

Tirsdagssaloner

•  9. oktober kl. 13. Ingrid Daege: Min grumme fortid. •  13. november kl. 13. Skifteforvalter Henning Broman: Pudsige og makabre episoder i arbejdet med dødsboer. Sted: Skovlunde Kulturhus. Se mere i Kig & lyt og kulturhusenes annoncer. Billetter købes på biblioteket eller i kulturhusene. Pris: 30 kr.

Tysk - samtalegrupper

•  Torsdage kl. 10.30 i ulige uger. Let øvede. Erik Hendrup, 44 94 51 72. •  Mandage kl. 10-12  i ulige uger. Begyndere. Birthe Thorup, 98 18 03 93, birthe.thorup​@webspeed.dk •  Torsdage kl. 10-12  i lige uger. Øvede, der tales kun tysk. Finn Eriksson, 44 97 05 83.

det sker

oktober 2018

3

»


Vaccinationer

•  22. oktober kl. 13-15. Sted: Sønderhaven. •  5. oktober kl. 12-15. •  12. oktober kl. 9-12. •  15. oktober kl. 13.30-16. Sted: Præstevænget. Husk sygesikringsbevis. Gratis for pensionister.

Arrangementer

Tilmelding og køb af billetter sker på kontoret, på telefon eller e-mail. Der kan også købes billetter via netbank til arrangementer, der er forsynet med en netbankkode. Se hvordan i vores lokale infoblad eller under ”Praktiske oplysninger for arrangementer” på forsiden af hjemmesiden.

Pc-support

Bridge - turnering

Pårørendegruppe

Bridge - turnering

Få hjælp og vejledning, hvis du har problemer med din pc. Kan problemet ikke løses via telefon, tilbydes et hjemmebesøg. Kontoret, 43 42 02 43.

Tirsdage kl. 15-17. Sted: Præstevænget 20 efter tirsdagsarrangement. Gudrun Petersen, 44 97 31 45, gudrunp​@mail.tele.dk

Du knyttes til en besøgsvært, som du besøger efter aftale en gang om ugen. Grethe Andersen, 28 99 61 95. Dorte Jönsson, 60 47 04 80. Kirsten Stolborg, 20 70 07 10. Ina Buch, 23 74 67 59, kun Ældrecenter Nygårds Plads.

Er du pårørende, eller har du en god ven, som er dement? Så er dette et godt tilbud til dig, hvis du har brug for at få lettet hjertet, at få svar på spørgsmål om demens, at få hjælp til at kunne kommunikere med demente eller at dele med en, som selv har haft demens inde på livet. Susanne Frølich Madsen, 30 32 03 75. Kontoret, 43 42 02 43.

Besøg - Arken

Demensaflastning

Skolevenner

Den hjælpende hånd

Tryghedsopkald

Whist

Fredage kl. 13-16. Sted: Præstevænget 22. Gudrun Petersen, 44 97 31 45, gudrunp​@mail.tele.dk

Whist og davocerjazz

Tur 3. Onsdag 7. november kl. 10.30. Mødested: Arken, indenfor. Guidet rundvisning om van Goghs malerier og tegninger. Jørgen Midtgaard, 23 70 32 22, jorgenmidtgaard​@gmail.com Pris: 150 kr.

Besøg bryggeriet Skands

Tur 4. Mandag 19. november kl. 11-13. Mødested: Hesselager 21, Brøndbyvester. Brygmesteren viser rundt på det lille bryggeri. Lene Byvard, 61 50 12 12, enebyvard​@gmail.com Pris: 160 kr.

Højskole informationsmøde

20. januar. Højskoleopholdet i 2019 går til Bornholm i uge 27. Se lokalbladet januar-juli. Anette Broman, 60 78 76 15, bromanette13​@gmail.com

BRØNDBY Formand: Kaare Kjær-Madsen, 51 36 50 65, fm.broendby.153@ aeldresagen.dk Ældre- og sundhedspolitik: Bente Ritter, 21 62 35 60.

Besøgsvenner

Aflasteren tilbyder at give den pårørende lidt tid til sig selv og går også ud til enlige demente. Ældre Sagen tilbyder obligatoriske kurser. Kirsten Jakobsen, 24 87 05 24. Hjælp til småreparationer i hjemmet, flytning af billeder, møbler og lignende samt tvprograminstallering, praktisk indretning af fx plejebolig, lettere ompolstring, oplægning af gardiner, opsætning af hylder og lamper. Ikke rengøring, havearbejde og snerydning. Kontoret, 43 42 02 43.

Hjemmeside

ældresagen.dk/brøndby

Klublokale

Hermosagaard, Bygaden 82, Brøndbyvester.

Kontaktperson

Ved arrangementer, hvor der ikke er nævnt en kontaktperson, oplyses den ansvarlige på kontoret, 43 42 02 43.

Kørestolsskubbere

Onsdag formiddag, forbeholdt beboere på Gildhøjhjemmet. Erna Bertelsen, 43 44 00 87. Lene Bune, 29 32 10 45.

Ledsageordning Kontor

Gildhøjparken 6, 43 42 02 43, mandage-torsdage kl. 10-12. aesag.brk​@mail.tele.dk Konto 1551 0004942078. 4

det sker

oktober 2018

En gruppe frivillige tilbyder at ledsage seniorer til undersøgelse på hospital, læge, speciallæge, klinikker og lignende. Ina Buch, 23 74 67 59.

Vi bruger et par timer om ugen til at møde glade og nysgerrige børn og får samtidig et indblik i livet på en moderne skole. Laurits Bune, 53 92 84 94. Vi ringer til ældre enlige hver morgen kl. 8-9. Erling H. Petersen, 20 61 75 48.

Vågetjeneste Nygårds Plads

Alt for mange mennesker gennemlever de sidste timer af deres liv alene. Det vil vi gerne gøre noget for at afhjælpe. Vi kan holde i hånd, læse eller synge. Vi har empati og tavshedspligt. Ingen plejeopgaver. Kontakt kontoret.

Tirsdage kl. 18.30-22.30. Sted: Hermosagaard. For rutinerede spillere. Gunnar Sørensen, 43 53 47 80. Pris: 160 kr. pr. halvår. ≤≥ Onsdage kl. 13-17. Sted: Hermosagaard. Nye spillere er velkomne. Egon F. Hansen, 21 27 54 04, 43 96 30 58. Pris: 160 kr. pr. halvår. ≤≥

Demenscafe Pusterummet Sidste torsdag i måneden kl. 14.30-16.30. Sted: Cafe Glenten. Socialt samvær for demente borgere og deres pårørende. Ingen tilmelding. Erna Bertelsen, 43 44 00 87. Anne-Grethe Thorup, 43 62 36 62. Kirsten Jakobsen, 24 87 05 24. Pris: 25 kr. for kaffe og brød. ≤

Frimærker og postkort Torsdage kl. 13-15 i ulige uger. Sted: Hermosagaard. Vi bytter frimærker og postkort med og uden frimærker. Erik Bang, 23 11 68 29. ≤≥

Gåture og stavgang

Onsdage kl. 9-12. Sted: Møllehuset, Brøndby Møllevej 37, Brøndby. Arne Sørensen, 43 96 37 53.

•  Mandage og fredage kl. 10-12. Mødested: P-pladsen ved Engtoftegård. •  Onsdage kl. 10-12. Mødested: P-pladsen, Voldgaden i Brøndbyskoven. Turlængde ca. 3 og 5 km. Sonja Hornbæk, 20 45 27 96. Lis Andersen, 21 73 57 78.

Bowling

It-stuen

Billard og pool

Torsdage kl. 11-12. Sted: Glostrup Bowlingcenter. P.t. venteliste. Ole Schmalz, 20 91 21 36.

Bridge - træning

Mandage kl. 10-12. Sted: Hermosagaard. For begyndere og let øvede spillere. Begyndere skal som minimum kunne spille whist. Annie Christensen, 43 96 26 24, 30 63 74 70. Pris: 50 kr. og 7 kr. pr. gang til kaffekassen. ≤≥

Tirsdage og fredage kl. 10-12. Sted: Kommunens pensionisthuse. Hjælp til betjening af itsystemer, computere, tabletter eller mobiltelefoner, så besøg os i Strandstuen eller Møllehuset. Strandstuen kun tirsdage. Ingen tilmelding. ≤

Krolf

Mandage kl. 10-12 og 12.30-14.30. Sted: Hermosagaard.


Kom og få motion på en anderledes måde. Banen ligger rundt om Hermosagaard. Der kan lånes udstyr i begrænset omfang. Anne-Marie Pensbo, 26 81 32 16. Pris: 10 kr. til kaffe og avec.

L’hombre

Torsdage kl. 13-17. Sted: Stuehuset, Hermosagaard. Du er velkommen til at besøge os på Hermosagaard. Povl Kajbæk, 22 47 24 14. Pris: 5 kr. pr. gang til kaffekassen.

Litteraturkreds

Mandage kl. 13-15 i lige uger. Sted: Hermosagaard. Vi er ikke nok til at køre videre, nye deltagere søges. Sonja Christensen, 26 57 36 46. Pris: 7 kr. pr. gang, hvis man ønsker kaffe. ≤≥

Motion for svage ældre

Mandage kl. 11.15-13.15. Hold I. Sted: Kulturhuset Kilden. Motionen foregår siddende på stole eller stående. Begrænset mulighed for transport. Lis Andersen, 21 73 57 78. Lone Nielsen, 36 75 54 03. ≤≥

Motion for svage ældre

Tirsdage kl. 10-11.30. Hold II. Sted: Brøndby Strand Kirke, lokale vest. Motionen foregår siddende på stole eller stående. Medlemskab af Ældre Sagen er ikke en betingelse. Anne Mette Riber, 21 42 40 08. ≤

Seniorvejledning

1. mandag i måneden kl. 13-15. Sted: Kontoret ved personlig henvendelse. Ved telefonisk henvendelse kontakt kontoret kl. 10-12, og bed om at blive kontaktet af en seniorvejleder. Vi har tavshedspligt, og du kan være anonym. Vi hjælper med brevskrivning, klager og lignende og kan være din bisidder ved møder. Vi har adgang til aktuel viden om pension mv. Kontoret, 43 42 02 43.

Slægtsforskning

Torsdage kl. 13.30-16.30 i ulige uger. Sted: Stuehuset, Hermosagaard. En rigtig slægtsforsker bliver aldrig færdig med sin slægtstavle. Tag bare din bærbare/tablet med, vi har wi-fi. Ole Eir, 20 87 91 34.

Studiekreds i slægtsforskning

Torsdage kl. 13.30-16.30 i lige uger. Sted: Stuehuset, Hermosagaard. Vi udveksler erfaringer om slægtsforskning og forsøger at løse problemer i fællesskab. Tag bare din bærbare/tablet med, vi har wi-fi. Mogens Klein, 23 37 55 71.

Søndagscafeen

2. søndag i hver måned kl. 15-17. Sted: Cafe Glenten, Glentemosen 3, Brøndbyvester. Kom og vær med til hygge, sang og musik. Alle er velkomne, men kom i god tid, der er kun et begrænset antal pladser. Underholdningen vil variere fra gang til gang - se hvilken på vores hjemmeside, i Folkebladet eller seniorkalenderen. Bente Ritter, 21 62 35 60. Pris: 25 kr. Øl og vand kan købes for 10 kr. og minivinflaske til 20 kr. pr. flaske. ≤

Hyggedag på Hermosagaard

Kode 3010. Tirsdag 30. oktober kl. 12.30-16. Sted: Hermosagaard. Vi starter med 3 håndmadder, hvortil man kan købe drikkevarer til fordelagtige priser. Kl. 14 underholder To Mand Frem med et program, der omhandler musikken fra Radio Merkur. Det er tilladt at synge med. Der serveres kaffe med brød. Billetsalg på kontoret senest 23. oktober. Pris: 100 kr. ≤≥

Banko

Kode 1311. Tirsdag 13. november kl. 12-16. Sted: Hermosagaard.

Vi starter med tre håndmadder, der kan købes billige drikkevarer hertil. Derefter bankospil med indlagt pause til kaffe og brød. Pris pr. plade 10 kr. Billetsalg på kontoret senest 6. november. Pris: 50 kr. ≤≥

Julefrokost

Kode 2711. Tirsdag 27. november kl. 12-16. Sted: Hermosagaard. Vi mødes til en lækker julefrokost, hvor drikkevarer kan købes til rimelige priser. Fra kl. 14 underholder den snart i Brøndby verdensberømte pianist Nicolai Bang. I pausen serveres kaffe mv., og der sælges lodder til vores lotteri for 2 kr. pr. stk. Billetsalg på kontoret senest 20. november. Pris: 175 kr. ≤≥

Julestue

Kode 1112. Tirsdag 11. december kl. 13-16. Sted: Hermosagaard. Juletræet er tændt, og vi skal ikke snydes for vores dygtige luciapiger. Under dette serveres gløgg og æbleskiver. For at fortsætte den rette julestemning prøver vi at få besøg af en af sognets præster. Herefter serveres kaffe mv. Billetsalg på kontoret senest 4. december. Pris: 50 kr. ≤≥

DRAGØR Formand: Ole Morten Landsmann, 32 53 33 63, morten_kirsten​​​​​@mail.dk Næstformand: Poul H. Rasmussen, 31 23 47 96, phr1937​​@gmail.com Tryghedsopkald: Vibeke Jørgensen, 53 30 43 90.

Kontor

Forhallen i Aktivitetshuset Wiedergården 2, Dragør, 32 89 02 92, hverdage kl. 9-15.

Influenzavaccination •  Onsdag 10. oktober kl. 13-14.30. •  Onsdag 17. oktober kl. 13-14.30.

Sted: Wiedergården 2, festsalen. Vaccinationen sker i samarbejde med Ældre Sagen og Aktivitetshuset Wiedergården og udføres af Danske Lægers Vaccinations Service.

Backgammon

Torsdage kl. 10-12.30. Sted: Wiedergården, lokale M2. Denne nye aktivitet er kommet godt i gang. Er det noget for dig, så er det stadig plads. Tilmelding i informationen på Wiedergården.

Badminton

Fredage kl. 10.45-12.10. Sted: Hollænderhallen. Alle er velkomne, medbring sko og ketsjer. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: 80 kr. for medlemmer.

Bowling

Mandage kl. 13-14. Indtil 10. december. Sted: Bowl & Event, Englandsvej 337. Carl Hauschultz, 32 53 55 87, 61 79 01 35. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: 460 kr. ved 4 spillere.

Bridge

Onsdage kl. 12.30-17. Sted: Wiedergården, kedelhuset, 1. sal. Fritz Hansen, 32 94 41 16. Tilmelding i informationen på Wiedergården.

Canasta

Onsdage kl. 10-12. Sted: Wiedergården, stuen. Birgit Trap Lindberg, 40 18 90 06. Tilmelding i informationen på Wiedergården.

Handyman

Hverdage kl. 9-15. Mangler du hjælp til små reparationer, billedophængning eller lignende? Dog ikke havearbejde og snerydning. Kun for medlemmer af Ældre Sagen Dragør. Jørgen Nielsen, 32 94 06 88, 28 29 56 88, for nærmere aftale.

» det sker

oktober 2018

5


Herreværelset

1. onsdag i måneden kl. 12.30. Sted: Wiedergården. Vi har lånt studielokalet på Wiedergården, og vi mødes 8-10 herrer for at spise frokost sammen et par timer. Under frokosten taler vi så om, hvad der nu falder os ind det kan være lokalt eller noget ude fra den store verden. Morten Landsmann, 32 53 33 63.

L’hombre

Onsdage kl. 9.30-12.30. Sted: Wiedergården, lokale M2. Søren Arnbo, 32 53 61 22. Tilmelding i informationen på Wiedergården.

Madkursus for mænd

•  Tirsdage kl. 16-19. •  Onsdage kl. 16-19. Sted: Wiedergården. Begge kurser har begrænset deltagerantal, og tidligere deltagere har fortrinsret. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: Råvarer betales fra gang til gang.

Petanque

Mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-18. Sted: Banerne ved Dragør Tennis, Engvej. Petanqueklubben De Skøre Kugler. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: 80 kr.

Stolegymnastik m/k

Fredage kl. 11-12. Sted: Gymnastiksalen, Wiedergården. Vi træner siddende efter dvd’en ”Træn dig glad” sammen med Gurli Sydtoft eller Evald Andersen. Det er både for mænd og damer. Gurli Sydtoft, 27 51 15 44. Tilmelding i informationen på Wiedergården.

På kanten af livet

Onsdag 24. oktober kl. 12.30-15. Sted: Festsalen, Dragørs Aktivitetshus. Tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen er kendt fra sin tid i Københavns Politi, hvor han ofte blev interviewet til medierne om mange forskellige politisager. Han vil løfte sløret for nogle af politiets store opgaver, 6

det sker

oktober 2018

herunder gennembruddet i Blekingegadebanden-sagen. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: 50 kr.

Rundvisning hos Nordisk Film

Onsdag 31. oktober kl. 11-14. Sted: Nordisk Film, Mosedalvej 14, Valby. Kom med på en spændende rundvisning, og se Olsen Banden 50 år. Dette er en særudstilling på Nordisk Film. Du får et unikt indblik i tilblivelsen af nogle af de mest ikoniske og mindeværdige Olsen Bandenscener. Birgit Hansen, 27 99 93 95. Pris: 125 kr.

En snak om livet og døden

Tirsdag 20. november kl. 14.30. Sted: Festsalen, Wiedergården. Vi inviterer til en eftermiddag, hvor vi over en hyggelig kop kaffe tager hul på en snak om livet og døden. Fra spørgsmål om arv og testamente til vores egne tanker om den sidste tid. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: 40 kr.

SAS Flyvehistorisk Samling

Torsdag 29. november kl. 13-15. Sted: Petersdalvej 1, Kastrup. Udstillingen omfatter billeder, flymodeller, uniformer, flyinventar og en hel del andre spændende ting. Vi bliver budt på en kop kaffe efter rundvisningen. Birgit Hansen, 27 99 93 95. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: 25 kr.

Syng julen ind med Pigekoret

Søndag 16. december kl. 13. Sted: Danmarks Radio, Koncerthuset. Sammen med DR Korskolen og Spirekoret forvandler Pigekoret koncertsalen til et stemningsfyldt og overdådigt julelandskab, og herfra vil julens kendte sange og salmer klinge smukt ind i en fortælling om jul, fællesskab og glæde. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: 260 kr.

Busrejse til Putten i Holland

6.-10. maj. Yderligere informationen kan hentes på Wiedergården. Pris: 3.295 kr.

GENTOFTE Formand: Sonja Minor Hansen, 39 64 31 98, formanden​​@ aeldresagen-gentofte.dk Næstformand: Henrik H. Mauritsen, 29 38 14 03, hhmauritsen​​​​@gmail.com

Kontor

Ordrupvej 60, 3., Charlottenlund, 39 90 51 52, mandage og onsdage kl. 13-16, aeldresagen​@ aeldresagen-gentofte.dk

Aktiviteter, udflugter og foredrag - tilmelding

Få alle oplysninger om dage, tider og priser på den lokale hjemmeside. Tilmelding og betaling online eller ved personlig henvendelse på kontoret. Deltagelse på arrangementer og holdaktiviteter er bindende. Hold uden angivelse af sted er alle i vore lokaler på Ordrupvej 60, 3. sal.

Lokale blade – nyhedsbreve mv.

•  It-gruppens hjemmeside: www.aeldre-it-gentofte.dk •  Lokalbestyrelsens hjemmeside: www.aeldresagen.dk/gentofte Lokalbladet Det gule blad udkommer i januar og august, kan hentes på kontoret, sognegårde og biblioteker.

Besøgstjenesten

Et gratis tilbud til ældre, der savner menneskelig kontakt, fx en at sludre og dele tanker med eller en arm at støtte sig til på en gåtur. Jette Dulong, 60 60 65 24, jette​@dulong.dk

Bisidderordning

En bisidder er en person, der tilbyder følgeskab og et par ekstra øjne og ører i situationer, hvor man kan føle sig usikker. Fx at tage med til samtaler med ens læge eller hospitaler, en sagsbehandler i kommunen, bank mv.

Bisidderen har tavshedspligt. Jonna Larsen, 40 76 33 33, jonnaogerik​@hotmail.com

Den hjælpende hånd handyman

Vi kan tilbyde en handyman. En frivillig, praktisk hjælp til typisk ældre mennesker til mindre opgaver, som fx ophængning af billeder, fastgørelse af ledninger og lignende, der ikke kræver en autoriseret håndværker. Kun for de lokale Ældre Sagsmedlemmer. Hanne Bræstrup, 41 60 17 06, hanne.br​@it.dk

Influenzavaccinationer

•  Mandag 1. oktober kl. 9-11.30. Sted: Gentofte Kirkes Sognegård. •  Tirsdag 2. oktober kl. 13.30-15. Holmegårdsparken. •  Torsdag 4. oktober kl. 9.30-11.30. Sted: Hellerup Sognegård. •  Fredag 5. oktober kl. 9-12. Sted: Holmegårdsparken. •  Onsdag 10. oktober kl. 15-16.30. Sted: Kildehuset. •  Tirsdag 30. oktober kl. 13.30-15. Sted: Holmegårdsparken.

It-klubben

•  Tirsdage kl. 10-13.30. •  Onsdage kl. 13-15.30. •  Torsdage kl. 10-13.30. Sted: Klubben på Ordrupvej 60, 3. Der er hjælp og inspiration at hente på mange niveauer, både for begyndere og for de mere øvede brugere af it. Opsætning og løsning af problemer med pc, iPad eller iPhone/tablet/smartphone. Anni Pilgaard, 41 62 67 22.

It-undervisning

Holdundervisningen er erstattet af individuel undervisning, hvor underviser og elev aftaler tid, indhold og sted ved personlig henvendelse i It-klubben. Der findes en oversigt med de forskellige emner i Det gule blad og i klubben. Anni Pilgaard, 41 62 67 22.

Telefonstjernen

Tryghedsopkald tilbydes ældre mennesker i Gentofte, som ikke har jævnlig kontakt med andre. Man behøver ikke at


være medlem af Ældre Sagen. Vi ringer hver morgen kl. 8-9. Svarer du ikke på telefonen, tilkalder vi hjælp fra din kontaktperson, som du har opgivet - familiemedlem, ven, nabo eller hjemmeplejen. Marianne Kaae, 39 69 90 44.

Badminton

•  Mandage kl. 11.40-12.40. Merete Bertelsen, 24 27 85 91. •  Tirsdage kl. 11.40-12.40. Merete Bertelsen, 24 27 85 91. •  Onsdage kl. 11.40-12.40. Eva Cornelius Møller, 26 96 69 06. •  Fredage kl. 11.40-12.40. Ole Munk Plum, 61 33 29 49. Sted: Gentoftehallen, hal B, Ved Stadion 14, Gentofte. Medbring selv ketsjer og fjerbolde.

Billard

•  Mandage kl. 10-17. •  Tirsdage kl. 10-22. •  Onsdage kl. 10-22. Mogens A. Sørensen, 23 81 54 50.

Bordtennis

•  Mandage kl. 11.45-14.45. •  Fredage kl. 10.15-14. Sted: Kildeskovshallen, sal 1, Adolphsvej 25, Gentofte. Medbring selv bat og bolde. Lise Donatzky, 26 25 72 89.

Bridge - hygge

•  Mandage kl. 13-16. •  Tirsdage kl. 14-17. •  Onsdage kl. 13.30-16.30. •  Torsdage kl. 10-13. Yderligere information og tilmelding ved personlig henvendelse på kontoret.

Bridge - turnering

•  Mandage kl. 10-17 og 18.30-22. •  Onsdage kl. 10.30-13.30  og 19-22. •  Torsdage kl. 13.30-17  og 18.30-22.30. Yderligere information og tilmelding ved personlig henvendelse på kontoret.

Cykeltur – ca. 35-45 km

Fredage 19. oktober kl. 10-15. Mødested: Kontakt leder for program. Erik Meyer Jørgensen, 40 21 23 36.

Engelsk konversation

•  Mandage kl. 10.30-12.30. Helle Vibeke Unmack, 28 32 28 75. •  Tirsdage kl. 10.30-12.30. Marianne Bentzen, 26 70 06 54.

Fitnessgymnastik

•  Torsdage kl. 14.15-15.15. •  Torsdage kl. 13-14. Sted: Kildeskovshallen, sal 1, Adolphsvej 25, Gentofte. Samme program på begge hold. Margot Gunzenhauser, 21 48 87 20.

Fransk konversation

Onsdage kl. 11-13. Lisbeth Littrup, 20 47 17 22.

Fransk studiekreds

Tirsdage kl. 10.30-12.30. Bente Menzies, 24 40 93 94.

Gåture i Dyrehaven

•  Tirsdage kl. 10.30-12. Vibeke Stengel Hansen, 21 77 85 72. •  Torsdage kl. 10.30-12. Kirsten Skak Poulsen, 40 58 85 04. Mødested: Røde låge ved Klampenborg Station.

Hensyntagende gymnastik

Onsdage kl. 10.30-11.30. Stående/siddende, vi får pulsen op og gjort kroppen levende. Birgit Pontoppidan, 22 62 29 29.

Italiensk konversation Torsdage kl. 11-13. Thomas Tullio Piras, 23 63 89 88.

L’hombre

Onsdage kl. 19-22. Der serveres kaffe i pausen. Viggo Øhlenschlæger, 39 63 01 65.

Linedance

•  Mandage kl. 11-12. Anni Pilgaard, 41 62 67 22. •  Mandage kl. 12.30-13.30. Anni Pilgaard, 41 62 67 22. •  Mandage kl. 13.45-14.45. Sylvia Mortensen, 25 27 04 61. •  Mandage kl. 15-16. Merete Hansen, 23 23 21 17.

Senior-volleyball

Torsdage kl. 11.40-13.30. Sted: Gentoftehallen, hal B, Ved Stadion 14. Allan Bertelsen, 30 24 52 72. Leif Sonntag, 61 50 16 67.

Stavgang

Mandage kl. 10-11.30. Mødested: Hjørnet af Vældegårdsvej/ Smakkegårdsvej tæt ved Rosenhaven. Vi går ikke i december. Jytte Egly, 28 65 37 11.

Strik

Torsdage kl. 10-13. Medbring selv materialer. Kathe Empacher, 23 27 13 55.

Sykursus

Fredage kl. 10-13. Medbring selv materialer. Kathe Empacher, 23 27 13 55.

Syng sammen

•  5. oktober kl. 14-16. •  9. november kl. 14-16. •  7. december kl. 14-16. Vi synger højskolesange og viser. Hanne Iversen, 41 26 45 40.

Vild med dans

Onsdage kl. 19-20.30. Sted: Rygårdscentret, Niels Andersens Vej 22, Hellerup. Standarddanse. Torben Knudsen, 26 64 19 97.

Juletur til Nordsjælland

Onsdag 12. december kl. 9-17. Sted: Busopsamling fra Charlottenlund Station kl. 9 eller Gentofte Station kl. 9.15. Vi kører til det smukke Nordsjælland, besøger Søborg Kirke i Gilleleje, herfra videre til Tisvilde Seniorhøjskole og spiser en traditionel dansk julefrokost, inkl. kaffe og æbleskiver. Tilmelding online eller på kontoret senest 5. december. Pris: 425 kr. for bus, guide og frokost.

GLADSAXE Formand: Lise Vork, 30 31 78 90, L.vork​​​​​@hotmail.com Næstformand og ældrepolitik: Lejla Thorslund, 39 67 56 45, lejla.thorslund​​​​​@gmail.com

Kontor

Telefonfabrikken, Telefonvej 8, Søborg, 39 54 20 33, onsdage kl. 12-15, kontor​@aeldre-gladsaxe.dk Juleferie 12. december9. januar.

Arrangementer

Beskrivelse af arrangementerne kan læses i Det gule blad og på hjemmesiden. Detaljer og eventuelle ændringer kan ses på hjemmesiden. Hvor intet andet fremgår, oplyses kontaktperson på kontoret. Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontoret i kontortiden. Billetter købes på tilmeldingsmødet eller på kontoret i kontortiden.

Besøgsvenner

Er du en ældre borger i Gladsaxe, som kunne trænge til en at snakke med, en at gå tur med, en at drikke en kop kaffe med, så er en af vores besøgsvenner måske noget for dig. En besøgsven kan fx komme på en fast dag hver uge, hver anden uge eller efter aftale. Jette Holte, 22 90 22 91.

Bisidder

Hvis du har brug for et par ekstra ører og et menneske at vende problemerne med, så henvend dig til os. Vi kan assistere ved fx visitation af hjemmehjælp, møde med kommunen og andre offentlige myndigheder eller omkring uforståelige breve eller dokumenter. John Bredahl, 20 45 79 22. Lise Vork, 30 31 78 90.

Candlelight dinner

Hver 2. måned. Sted: De frivilliges Hus på Taxvej 15, Bagsværd. Hver anden måned arrangerer Ældre Sagen Gladsaxes frivillige en hyggelig middag, hvor ægtepar, hvoraf den ene har en demenssygdom, kan møde andre i samme situation. For yderligere oplysninger kontakt Annie Nørby, 22 12 43 64.

Det gule blad

Læs om årets arrangementer i Det gule blad, Ældre Sagen Gladsaxe. Fås i kirker, seniorcentre, bibliotekerne, Forebyggelsescentret, rådhuset og Telefonfabrikken. Udkommer 1. juni og 1. december. Læs det også på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/gladsaxe det sker

oktober 2018

7

»


Faste aktiviteter

De faste aktiviteter er kun for medlemmer.

Handyman

Vores handyman hjælper med mindre opgaver og reparationer i hjemmet i den udstrækning, det ikke påfører håndværkere konkurrence. Han hjælper ikke med rengøring, havearbejde, snerydning eller hvor der kræves autorisation. Vagttelefonen, 30 31 09 79.

Fredage i ulige uger kl. 10-14. Sted: Program med mødetid og -sted udleveres efter tilmeldingen. Venteliste kan forekomme. Henny Rosenberg, 60 67 09 82, 39 69 58 79, hennyrosenberg​@gmail.com

Vi læser og oversætter 13 a table, uafhængige dagligdags historier. Vi prøver at tale fransk så meget som muligt og gennemgår lidt grammatik. Eliane Nicolaisen, 50 99 18 26, elianelucienne​@yahoo.dk ≤

Venteliste kan forekomme. Aase Herkild, 22 48 94 33, aaseherkild​@outlook.dk

Engelsk konversation

Fransk konversation - 3

Musik - spil sammen - 2

Cykeltur

www.aeldresagen.dk/gladsaxe Her kan du læse om Ældre Sagen Gladsaxes aktiviteter og arrangementer. Vi bringer alle nyheder og ændringer der.

Tirsdage i lige uger kl. 10-12. Sted: Telefonvej 8. Hold 1. Engelsk konversation har til formål at vedligeholde og udvikle deltagernes kendskab til og anvendelse af det engelske sprog. Leila Torreggiani, 44 44 63 70, caleto​@mail.dk ≤

Ledsagetjenesten

Engelsk konversation

Hjemmeside

Se en nærmere beskrivelse af ledsagetjenesten i Det gule blad eller på vores hjemmeside. Vi søger frivillige til ledsagetjenesten. Sussi Frølich, 28 97 64 87, smilsussi​@gmail.com

Niveau på de faste aktiviteter

Nummeret på en fast aktivitet, fx engelsk 1, er ikke udtryk for aktivitetens niveau. Læs venligst beskrivelsen for den enkelte aktivitet.

Nyhedsbrev

Tilmelding kan ske via e-mail, tilmeld​@aeldre-gladsaxe.dk eller online på vores hjemmeside.

Billard - 1

Torsdage kl. 9-12. Sted: Telefonvej 8. Venteliste kan forekomme. Kurt Nørgaard Jensen, 28 18 04 76, kurtnjensen​@webspeed.dk ≤

Billard - 2

Torsdage kl. 14-17. Sted: Telefonvej 8. Venteliste kan forekomme. Preben Hansen, 44 84 65 03, alice.preben​@mail.dk ≤

Bridge, whist og skak

Tirsdage kl. 13-16. Sted: Telefonvej 8. Vi spiller for at vinde, men ikke på turneringsniveau. Lis Malm, 30 30 24 09, grethe40​@mail.dk ≤ 8

det sker

oktober 2018

•  Tirsdage i ulige uger kl. 10-12. Hold 2. •  Torsdage i ulige uger kl. 12-14. Hold 4. Sted: Telefonvej 8. Begge hold er på mellemniveau. Undervisningen tager udgangspunkt i netop det, som deltagerne interesserer sig for. Klaus Hansen, 31 51 26 23, klauserikhansen​@gmail.com ≤

Engelsk konversation

Tirsdage i ulige uger kl. 13-15. Hold 3. Sted: Telefonvej 8. Engelsk konversation har til formål at vedligeholde og udvikle deltagernes kendskab til og anvendelse af det engelske sprog. Leila Torreggiani, 44 44 63 70, caleto​@mail.dk ≤

Fransk konversation - 1

Onsdage i lige uger kl. 15-17. Sted: Telefonvej 8. Holdets niveau er middel eller lidt under. Vi prøver at tale på fransk så meget som muligt og gennemgår lidt grammatik. Eliane Nicolaisen, 50 99 18 26, elianelucienne​@yahoo.dk ≤

Fransk konversation - 2

Onsdage i ulige uger kl. 15-17. Sted: Telefonvej 8. Holdets niveau er lidt over middel.

Torsdage kl. 13-15. Sted: Telefonvej 8 Holdets niveau er lidt under middel. Vi prøver at tale fransk så meget som muligt og gennemgår lidt grammatik. Eliane Nicolaisen, 50 99 18 26, elianelucienne​@yahoo.dk ≤

Gåtur nord

Mandage i lige uger kl. 13-15. Sted: Program med mødetid og -sted udleveres efter tilmeldingen. Lene Hansen, 44 98 62 23.

Håndarbejde

Fredage i lige uger kl. 10-13. Sted: Telefonvej 8. Forskellige former for håndarbejde. Marian Nilsson, 40 98 22 99. ≤

Litteratur - 1

Onsdage i ulige uger kl. 10-12.30. Sted: Telefonvej 8. P.t. venteliste. Birgitte Svane, 44 44 13 44, birgittesvane​@adr.dk ≤

Litteratur - 2

Onsdage i ulige uger kl. 12.30-15. Sted: Telefonvej 8. Vores forudsætninger er meget forskellige, men alle tager livligt del i diskussionen om de værker, vi læser. Inger-Lise Stavnsbjerg, 22 44 03 41, i.stavnsbjerg​@webspeed.dk ≤

Maling/akryl

Torsdage kl. 9-14. Sted: Telefonvej 8. P.t. venteliste. Lise Frank, 61 69 34 52, lisefrank​@hotmail.com ≤

Motion

Tirsdage kl. 9.30-10.30. Sted: Sportscentret, hal 2, Vandtårnsvej 55.

Musik - spil sammen - 1

Onsdage i lige uger kl. 12.30-15. Sted: Telefonvej 8. Børge Andersen, 39 69 47 13. ≤ Fredage i ulige uger kl. 10-13. Sted: Telefonvej 8. Hans Jakobsen, 42 33 48 00, klintemarken​@gmail.com ≤

Pc-cafe

•  Mandage kl. 10.30-13. Sted: Hovedbiblioteket. •  Onsdage kl. 10-13. Sted: Telefonfabrikken. •  Torsdage kl. 10.30-13. Sted: Bibliografen. Ingen tilmelding, mød bare op. Også for ikke-medlemmer. ≤

Poker

Mandage kl. 13-16.30. Sted: Telefonvej 8. Percy Ib Mathiesen, 50 54 12 51, percy​@oncable.dk ≤

Seniordans

Fredage kl. 13-15. Sted: Dansesal 2, Telefonvej 8. Ingen partner er nødvendig. Ingen tilmelding, bare mød op. Doris Sørensen, 39 66 36 90.

Slægtsforskning - 1

Mandage i ulige uger kl. 9.30-11. Sted: Telefonvej 8, mødelokalet eller edb-4, når der er ledigt. Birgit Smidt Sørensen, 26 83 65 15, bsmidt​@oncable.dk ≤

Slægtsforskning - 2

Mandage i ulige uger kl. 11.15-12.45. Sted: Telefonvej 8. Vi er et øvet hold på 12 deltagere. Hjemmearbejde til hver gang. Birgit Rocatis, 20 62 09 46, brocatisj​@gmail.com ≤

Spansk konversation

Onsdage i lige uger kl. 15-17. Sted: Hovedbiblioteket. Carlos Palop Gener, 40 83 47 47, carlos.palop​@privat.dk ≤


Stavgang

Fredage kl. 10.45-13. Mødested: Skovbrynets Station. Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Marianne Jørgensen, 39 56 38 78, mariannejorgensen892​@ gmail.com

Syng med - 1

Mandage i lige uger kl. 10-12. Sted: Telefonvej 8. P.t. venteliste. Else Jørgensen, 40 57 30 73, else_jorgensen​@hotmail.com ≤

Syng med - 2

Torsdage i ulige uger kl. 13-15. Sted: Telefonvej 8. Venteliste kan forekomme. Elli Arberg, 39 69 37 37. ≤

Tegning/akvarel

Fredage kl. 10-14. Sted: Telefonvej 8. P.t. venteliste. John N. Hansen, 44 98 23 65, negendahl​@outlook.com ≤

Travetur

Fredage i lige uger kl. 10-11.30. Mødested: Skovbrynets Station. Annelise Koudahl. Ingen tilmelding, bare mød op.

Tysk konversation - 1

•  Onsdage i lige uger kl. 10-12. Hold 1. •  Torsdage kl. 10-12. Hold 2. Sted: Telefonvej 8. Det er en forudsætning, at man forstår og kan udtrykke sig på tysk i rimeligt omfang. Aase Høg, 61 70 63 15, aasehoeg​@hotmail.dk ≤

Søndagscafe med banko

•  14. oktober kl. 14-16. •  18. november kl. 14-16. Sted: Fællesrummet, Telefonvej 8, Søborg. Velkommen til en eftermiddag fyldt med numre. Dørene åbnes kl. 13. Plader til 8 spil koster 10 kr. pr. stk. Lodder koster pr. 10 kr. for 4 stk. Egne drikkevarer må ikke medbringes. Drikkevarer kan købes på stedet. Ingen tilmelding. Pris: 20 kr. Betales ved indgangen. ≤≥

Skibet, der forsvandt

Torsdag 18. oktober kl. 14-16. Sted: Fællesrummet, Telefonvej 8, Søborg. Morten Halskov fortæller om M/S Hans Hedtofts forlis. Billetter senest 10. oktober. Pris: 50 kr. inkl. kaffe og brød. ≤≥

Præsentation af Ældre Sagen Gladsaxe

Torsdag 25. oktober kl. 15-16.30. Sted: Fællesrummet, Telefonfabrikken, Telefonvej 8, Søborg. Lise Vork, der er formand for lokalafdelingen, vil indlede. Vi byder på et glas vin, øl eller vand. Ingen tilmelding, mød bare op! ≤≥

Johnny Cash

Globetrotteren Kim Greiner fortæller den spændende historie om turen med tog på tværs af jordkloden på verdens længste togrejse. Billetter købes senest 7. november. Pris: 40 kr. inkl. kaffe og brød. ≤≥

Center for Døve - nu CFD

Onsdag 21. november kl. 10.30-12.30. Sted: CFD, Oktobervej 22 A, Søborg. Et tilbud til mennesker, der er døve, har et høretab eller et kombineret syns- og høretab, og som har behov for tegnsprog, botilbud eller rådgivning. Billetter købes senest 14. november. Pris: 40 kr. inkl. kaffe og brød.

Torsdag 1. november kl. 14-16. Sted: Fællesrummet, Telefonvej 8, Søborg. Dennis Lydom fortæller i ord og musik om Johnny Cash The Man in Black. Vi skal høre om hans dybt kristne opvækst i en fattig sydstatsfamilie og om livet i musikbranchen med god og spændende musik. Billetter købes senest 24. oktober. Pris: 70 kr. inkl. kaffe og brød. ≤≥

Fra gadebetjent til et liv i PET

Besøg på Herlev Hospital

Julebanko

Torsdag 8. november kl. 9.45-12.45. Sted: Ved informationen i forhallen. Vi skal om bag murene på Herlev Hospital. Billetter købes senest 31. oktober. Pris: 40 kr. inkl. kaffe. ≤

Smag på årets julebryg

Onsdag 14. november kl. 14-16. Sted: Drop Inn, Telefonvej 8, Søborg. Ole og Steen vil komme og lede os igennem de forskellige måder at producere øl på. Billetter købes senest 7. november. Pris: 120 kr. inkl. smagsprøver. ≤≥

Med bumletog fra Moskva til Beijing

Torsdag 15. november kl. 14-16. Sted: Fællesrummet, Telefonvej 8, Søborg.

Torsdag 29. november kl. 14-16. Sted: Fællesrummet, Telefonvej 8, Søborg. Christian Medom, der er pensioneret kriminalassistent, beretter om Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste, PET. Billetter købes senest 21. november. Pris: 70 kr. ≤≥ Søndag 9. december kl. 13-16. Sted: Fællesrummet, Telefonvej 8, Søborg. Vi har dækket op til julebanko med gløgg, æbleskiver, lys i juletræet, julemusik på anlægget, julelotteri, kaffe og julekage. Billetter købes senest 28. november. Pris: 40 kr. ≤≥

GLOSTRUP Formand: Søren Brandis, 20 63 40 30, fm.glostrup.161@ aeldresagen.dk Næstformænd: Lone Thelke, 30 31 43 36. Sven Steendahl, 51 34 63 86. Kasserer: Annette Jensen, 23 93 37 17.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/glostrup

Kontor

Stationsparken 18, 43 44 04 33, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 10-12, aesglostrup​@gmail.com Danske Bank, konto 4183 11843344. MobilePay: 59139.

Kontaktpersoner

Hvor intet andet fremgår, oplyses kontaktperson på kontoret.

Tilmelding og betaling

Ved tilmeldinger til arrangementer/ture skal man altid oplyse sit telefonnummer i tilfælde af aflysninger/ ændringer. Ved betalinger via netbank eller MobilePay skal man desuden altid oplyse arrangementskoden.

Lokalbladet

Hvis du ikke har modtaget vores halvårlige lokalblad, kan det være, fordi din opgang er aflåst. Kontakt kontoret, 43 44 04 33.

Besøgsvenner

Føler du dig ensom, og kunne du tænke dig en besøgsven til en hyggesnak hjemme, måske en kop kaffe og en gåtur? Kontoret, 43 44 04 33.

Spisevenner

Er du enlig, småtspisende eller ensom, kan du gennem Glostrup Kommune blive visiteret til at få et ugentligt besøg af en af vores spisevenner Kontoret, 43 44 04 33.

Bisidder

Har du brug for ekstra øjne og ører ved møder med det offentlige, hos læge eller andre steder, hvor det er rart og trygt med en ledsager, så har vi en frivillig, der påtager sig opgaven. Som altid i Ældre Sagens regi har pågældende tavshedspligt og drøfter kun indholdet i samtalen med dig. Kontoret, 43 44 04 33.

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen? Tager du ikke telefonen, vil vi sørge for, at der kommer hjælp. Kontoret, 43 44 04 33. det sker

oktober 2018

9

»


It-hjælp

Driller computeren, og har du brug for lidt hjælp, så har vi frivillige, der påtager sig at hjælpe. Er du dårligt gående, eller har du en stationær pc, kommer vi hjem til dig og hjælper. Kontoret, 43 44 04 33.

Strikkeklub

Har du brug for hjælp til mindre håndværksopgaver i hjemmet, dog ikke havearbejde? Kontoret, 43 44 04 33.

Hver 2. torsdag kl. 10-12. Sted: ”Rikkes fra Strikkes”, Vibeholmvej 12, kælderen. Rikke serverer kaffe og guf, mens vi nørkler på vores medbragte strikke- eller hækletøj. Der er ingen købetvang på materialer i butikken. Tilmelding senest dagen før kl. 12. Lone Thelke, 30 31 43 36. Pris: 25 kr. pr. gang, betales direkte til Rikke.

Hjælp til syning

Ballonparken

Handyman

Vil du have hjælp til mindre syopgaver? Kontoret, 43 44 04 33.

Bowlingklubben Gnisten

Tirsdage kl. 13-14. Sted: Glostrup Bowlingcenter. Lizzi Johansen, 25 79 28 62. Bent Rasmussen, 43 46 22 18. Arrangementskode 705. Pris: 1.300 kr.

Bridge

Tirsdage kl. 12.45-17. Sted: Glostruphallen, 1. sal. Jytte Rasmussen, 26 21 19 73. Der er præmier hver måned. Arrangementskode 701. Pris: 250 kr.

Dart

Mandage kl. 13-15. Sted: Skydebane 1, Glostruphallen. Bent Rasmussen, 43 46 22 18. Arrangementskode 710. Pris: 150 kr.

Stavgang

Torsdage kl. 13. Mødested: Glostruphallen. Bente Olsen, 43 96 47 79.

Krolf

Tirsdage kl. 10. Sted: Banen ved Aktivitetscentret, Sydvestvej 10-12. Der spilles i hold på 4. Der kan lånes udstyr på Aktivitetscentret. Kurt Dons Laursen, 43 45 08 50.

Badminton

Torsdage kl. 10-11. Sted: Glostruphal 2. Der er mulighed for at starte nye hold. Kontoret, 43 44 04 33 eller Bente Beyer, soren.beyer​@icloud.com Arrangementskode 702. Pris: 25 kr. 10

det sker

oktober 2018

Torsdag 11. oktober kl. 12. Mødested: Artillerivej 63, Amager. Frede ”Fup” Norbrink viser rundt mellem de røde træbarakker på det tidligere militærområde fra 1872 og fortæller områdets interessante historie. Oplev også alternativ boligform i de historiske omgivelser. Arrangementskode 605. Pris: 50 kr.

Hjælp til fremtidsfuldmagter

Informationsmøde. Onsdag 17. oktober kl. 13.30 til alle spørgsmål er besvaret. Sted: Aktivitetscentret, Sydvestvej 10-12, Glostrup. Hvem skal varetage dine interesser, hvis du selv bliver ude af stand til det? En fremtidsfuldmagt giver en eller flere personer mulighed for at sørge for dine personlige og økonomiske forhold over for myndighederne, hvis du på et tidspunkt ikke længere kan varetage dine egne interesser. Tilmelding på 43 28 70 19  eller personlig henvendelse i cafeen på Sydvestvej 10-12, Glostrup, alle hverdage kl. 9-13. Kaffe og kage kan købes på stedet.

Løvfaldstur i Dyrehaven

Fredag 19. oktober kl. 11. Mødested: Klampenborg Station kl. 11 eller Glostrup Station kl. 10.18. Vi spiser vores medbragte mad ved Eremitageslottet og nyder udsigten over sletten med alle dyrene. Derefter er der mulighed for at købe kaffe og kage hos Peter Liep. Tilmelding senest 18. oktober.

Jazzmatine

Søndag 28. oktober kl. 14. Sted: Aktivitetscentret, Sydvestvej 10-12. Oplev eller genoplev Finney’s Jazzmen. Tilmelding og betaling senest 25. oktober. Arrangementskode 620. Pris: 120 kr. inkl. kaffe og brød.

Nordisk Film

Torsdag 1. november kl. 10.30. Sted: Mosedalsvej 14, Valby. Oplev særudstillingen om Olsen Banden med blandt andet bunkeren fra Jylland, Yvonnes stue og de over 100 klenodier og filmkostumer. Tilmelding og betaling senest 23. oktober. Arrangementskode 659. Pris: 145 kr.

Arbejdermuseet

Onsdag 7. november kl. 10. Sted: Rømersgade 22, København. Oplev dagligdagen hos familien Sørensen fra 1885, og hør historien om arbejderbevægelsen. Tilmelding og betaling senest 31. oktober. Arrangementskode 660. Pris: 120 kr.

Royal Arena

Onsdag 21. november kl. 10.45. Sted: Hannemanns Allé 20, København S. Se den nye og moderne arena for sport, motion og kultur, som er et mønstereksempel på dansk arkitektur. Bemærk, der er lange gange og ret sparsomt med siddepladser for besøgende. Tilmelding og betaling senest 14. november. Arrangementskode 661. Pris: 110 kr.

Juletræsfest

Mandag 3. december kl. 10-13. Sted: Glostrup Hallen. En række organisationer holder igen fælles juletræsfest for alle Glostrupborgere på 60+. Vi får en kop kaffe med brød, der kan senere købes øl eller vand, og så synger vi julesange og danser om juletræet. Alle, der bor i Glostrup og er 60+, er velkomne. Billetter købes hos Ældre Sagen, Glostrup Pensionistforening, IF32 og FOF.

Tilmelding og betaling senest 29. november. Arrangementskode 631. Pris: 25 kr.

Bustur til Rostock

Onsdag 5. december kl. 7-20.30. Mødetid og -sted: Foran Glostrup gamle posthus kl. 6.45. Besøg det smukke julemarked, se og smag på alle julelækkerierne. På vejen hjem stopper vi ved BorderShop, så man kan købe ind til julen. Tilmelding og betaling senest 21. november. Arrangementskode 662. Pris: 400 kr. inkl. brunch på færgen.

Årsafslutning

Søndag 16. december kl. 14. Sted: Aktivitetscentret, Sydvestvej 10-12. Året og cafesæsonen sluttes af med besøg af Glostrup Seniorherrekor. Vi ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår og på gensyn til januar. Også ikke-medlemmer er velkomne til dette arrangement. Tilmelding og betaling senest 13. december. Arrangementskode 620. Pris: 70 kr. inkl. kaffe og brød.

HERLEV Formand: Kirsten Kanstrup Sørensen, 44 91 66 64, kirstenkanstrups@ gmail.com

Besøgsvenner

Har du tid og lyst til at glæde en ældre medborger med et besøg, eller har du selv brug for en besøgsven? Gerda Olsen, 44 84 18 31, gerdao1931​@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/herlev Her er der detaljerede oplysninger om ture og andre arrangementer og aktiviteter.

Nyhedsbrev

Hvis du vil modtage de månedlige nyheder fra lokalafdelingen, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.


Tilmelding på: https://www.aeldresagen. dk/nyt-fra-din-lokalafdelingtilmelding

Influenzavaccination

•  Mandag 8. oktober kl. 9.30-12.30. Sted: Herlev Hallernes Annekshal, Tvedvangen 198. •  Torsdag 11. oktober kl. 15-17. Sted: Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18. •  Mandag 15. oktober kl. 9.30-11.30. Sted: Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18. I samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service tilbydes gratis vaccination til alle over 65 år mod forevisning af sundhedskort. Personer under 65 år betaler på stedet, pris meddeles i Herlev Bladet umiddelbart før vaccinationsdagene. Tidsbestilling ikke nødvendig.

Badminton

Torsdage kl. 12-13. Sted: Skinderskovhallen, Skinderskovvej 31. Kaj Sønderby, 29 66 13 83, ksp​@c.dk Pris: 365 kr. pr. halvsæson = fire måneder.

Bowling

Tirsdage kl. 13-15 og 14-15. Sted: Fun City Sport, Hørkær 1-3, Herlev. Poul Dam Johansen, 42 80 36 92. Bobbi Jacobsen, 26 35 32 41. Pris: 270 kr. for 8 gange eller 540 kr. for 16 gange.

Bridge

•  Tirsdage kl. 12.45-16.30. Lise Juul Hansen, 44 91 83 08. •  Onsdage kl. 12.30-17. Kate Halskov, 44 84 08 58, 21 22 88 58. Birgit Schrøder Nielsen, 44 97 88 29. Sted: Foreningshuset, Gammel Klausdalsbrovej 444.

Litteraturkreds 1

1. onsdag i hver måned kl. 10-12. Sted: Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev, Herlev Hovedgade 172, indgang fra J.E. Pitznersvej. Sven Hilskov, 41 53 63 35.

Litteraturkreds 2

2. torsdag i hver måned kl. 10-12. Sted: Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev, Herlev Hovedgade 172, indgang fra J.E. Pitznersvej. Sven Hilskov, 41 53 63 35.

Petanque

Torsdage kl. 10-12. Sted: Herlev Petanqueklub, Elverhøjen 68. Annelise og Mogens Sonne, 61 10 66 74, 61 60 80 76.

Seniordans

Mandage i lige uger kl. 15-17. Sted: Festsalen, Herlevgård. Instruktør: Margit Albertus. Sonja Christensen, 42 59 73 10. Egon Christiansen, 22 24 76 02. Pris: 300 kr.

Squaredance

Torsdage kl. 18-20. Sted: Kildegårdsskolen, tumlesalen, Dildhaven 40. For øvede dansere. Lars Brandt, 27 12 16 48. Pris: 350 kr. pr. halvår.

Squaredance

Fredage kl. 13-15. Sted: Foreningshuset, Gammel Klausdalsbrovej 444. Bjarne Jensen, 24 98 18 12. Pris: 350 kr. pr. halvår.

Stolegymnastik og afslapningsøvelser

Mandage kl. 10-12. Sted: Foreningshuset, Gammel Klausdalsbrovej 444. Kirsten S. Jensen, 53 31 32 90.

Syng med

Torsdage i ulige uger kl. 14-16. Sted: Herlev Skoles mødesal, Herlev Bygade 92 B. Anne-Lise Berger, 26 28 70 68. Bendt Hansen, 44 91 50 42. Pris: 10 kr. pr. gang. ≤≥

Søndagshygge

Søndage kl. 10-13. Sted: Herlev Fritids- og Ungdomsklub, Tvedvangen 55. Uforpligtende og hyggeligt samvær. Eva og Per Christiansen, 44 84 55 10.

Walk and talk i nord

Mandage i ulige uger kl. 10. Mødested: Lille Birkholm Center, Sennepshaven 2. Tilmelding ej nødvendig!

Jutta Brast, 44 84 23 61. Nanni Hansen, 44 91 39 64. Pris: 15 kr. for kaffe eller te.

Walk and talk i syd

Mandage i lige uger kl. 9.30-11.30. Mødested: Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18-20. Tilmelding ej nødvendig. Henrik Christiansen, 40 49 63 03. Majken Hacke, 44 91 40 32. Pris: 15 kr. for kaffe eller te.

Whist

Onsdage kl. 13-16. Sted: Herlev Skoles mødesal, Herlev Bygade 92 B. Torben Steenberg Nielsen, 23 72 17 82. ≤≥

HVIDOVRE Formand: Flemming Skouboe, 31 10 13 13, flemmingskouboe​​​​​@mail.dk Ældrepolitik: Wivie Groth, 40 36 47 89. Seniorvejleder: Jan Strandberg, 40 83 83 25, bedst eftermiddag. Seniorvejleder: Lise-Lotte Dørge, 51 23 67 02.

Kontor

Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1. sal, dør 131, 36 47 85 15, mandag-fredag kl. 10-12, kontor@aeldresagenhvidovre.dk

Tilmelding og kontaktpersoner

kontor​@aeldresagenhvidovre.dk eller hjemmesiden: https://aktiviteter. aeldresagen.dk/LokalAfdelinger/Hvidovre Besøgsvenner: Minna Udsen Nielsen, 36 49 01 90, mc24perl​@gmail.com Hanne Themsen, 24 89 86 80, hanne.themsen​@outlook.dk Demensleder: Karin Andersen, 36 49 59 16. Tryghedsopkald: Birthe Vinter, 36 78 48 91.

Badminton

•  Tirsdage kl. 9-11. Lars Møller, 21 65 89 55. •  Torsdage kl. 9-12. Bent Petersen, 22 86 00 91. Sted: HBC Hallen, Biblioteksvej 62. Pris: 600 kr. pr. person pr. sæson for 1 spilledag om ugen.

Billard

•  Tirsdage kl. 14-18. •  Torsdage kl. 14-18. Sted: Aftales med lederen. Flemming Spangen, 36 75 39 87.

Bordtennis

•  Mandage kl. 12-15. •  Torsdage kl. 12-15. Sted: Frihedens Idrætscenter. Niels Christensen, 36 75 81 73, 29 82 71 61.

Bowling

Tirsdage kl. 13-14. Sted: Rødovre Bowlingcenter. Ove Nielsen, 20 32 38 66.

Bridge

•  Mandage kl. 13-17. •  Onsdage kl. 13-17. Sted: Hvidovre Enghavevej 2 B. Jens Hjorth, 36 78 78 92.

Canasta

Torsdage kl. 10-12.30. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131, Hvidovre. Annie Jensen, 20 12 33 32.

Engelsk samtalegruppe 1 Mandage kl. 10-12. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1. sal, dør 131. Margit Hansen, 60 70 44 86.

Frimærkeklub

Onsdage i ulige uger kl. 14-17. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131, Hvidovre. Jørgen Christensen, 36 78 99 19. Erik Ørager Nielsen, 30 59 27 21.

Gymnastik

Tirsdage kl. 10-11.30. Sted: Avedøre Idrætscenter, Trædrejerporten 1. Øvelserne er ikke sværere, end at alle kan være med. Jimmy Andresen, 25 39 07 50. Sonja Andresen, 52 30 53 30.

Håndarbejde

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131, Hvidovre. Karin Petersen, 61 73 40 20.

Krolf

Fredage kl. 10-12. Sted: Taxagrunden på hjørnet af Hvidovrevej/ Risbjerggårds Alle. Leif P. Sørensen, 36 78 87 09. det sker

oktober 2018

11

»


Læseklub 1

Sidste mandag i hver måned kl. 10-12. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131, Hvidovre. Jette Kyndby, 20 88 82 26.

Læseklub 2

1. tirsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131, Hvidovre. Bente Nygaard, 40 56 52 04, bentenygaard​@live.dk

Madklub

Mandage kl. 11. Sted: Aftales nærmere. Kontakt for nærmere aftale: Bent Petersen, 36 78 21 91, 22 86 00 91. Preben Frandsen, 36 49 54 82.

Mandagstraveture

Mandage kl. 10-11. Hver måned har sit faste udgangspunkt. •  Oktober: Åmarkens Station. •  November: Rådhuset. •  December: Hvidovre Station. Jørgen Christensen, 36 78 99 19. Poul B. Jensen, 36 75 74 24.

Motionsgymnastik

•  Onsdage kl. 9.30-11. •  Torsdage kl. 10.30-11.30. Sted: Avedøre Idrætscenter, gymnastiksal 2. Der udfordres på puls og åndedræt ved kredsløbs-, styrke- og udholdenhedstræning. Annette Christiansen, 22 26 77 18.

Onsdagssang

1. onsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Auditoriet, Vester Kvartergade 5. Medbring kaffe/te. Karen Marie Komerup, 30 42 72 44.

Petanque

Torsdage kl. 13-16. Sted: Stalden, Byvej 98. Medbring kaffe/te. Kurt Lang Sørensen, 36 49 21 59.

Poker

Onsdage kl. 13-16. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131, Hvidovre. Svend Krøll Jensen, 36 49 39 52. 12

det sker

oktober 2018

Slægtsforskning på pc

Tirsdage i ulige uger kl. 13.30. Let øvede. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131, Hvidovre. Har du gennemgået begynderkurset og har lyst til at fortsætte i en gruppe, hvor der ud over fortsat træning i anvendelse af kirkebøger, folketællinger og slægtsforskningssystemer gennemgås yderligere online kilder. Annie Helene Jensen, 20 12 33 32. Pris: 100 kr. Ikke-medlemmer: 200 kr.

Slægtsforskning på pc

Tirsdage i ulige uger kl. 13.30-16. Studiegruppe 2018-2. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131, Hvidovre. Er du godt i gang med slægtsforskning, men har lyst til at deltage i en studiegruppe med andre slægtsforskere? Annie Helene Jensen, 20 12 33 32. Pris: 100 kr. Ikke-medlemmer: 200 kr.

Slægtsforskning på pc

Tirsdage kl. 10-12. Hold A. Start 2. oktober, slut 27. november. Sted: Hvidovre Enghavevej 2, opgang B. Annie Helene Jensen, 20 12 33 32. Pris: 200 kr. Ikke-medlemmer: 300 kr.

Slægtsforskning på pc

Torsdage kl. 14-16. Hold B begyndere. Start 4. oktober, slut 29. november. Sted: Hvidovre Enghavevej 2, opgang B. Annie Helene Jensen, 20 12 33 32. Pris: 200 kr. Ikke-medlemmer: 300 kr.

Stavgang - hold 1

Tirsdage kl. 14-16. Mødested: P-pladsen ved Engtoftegård, Brøndbyskoven. Britta og Birger Damsgaard, 26 47 17 00.

Stavgang - hold 2

Torsdage kl. 10-12. Mødested: Vigerslevparken, hjørnet af Risbjerggårds Alle og Sydkærsvej. Gerda Pedersen, 36 49 45 64.

Træ- og metalarbejde

Tirsdage kl. 15-18. Sted: Engstrandskolen. Finn Ørssleff, 60 76 93 38.

Volleyball

Onsdage kl. 15.30-16.45. Sted: Avedøre Idrætscenter. Thomas Thomsen, 40 26 39 34. Pris: 200 kr. i kontingent til Hvidovre Volleyball.

Whist

Onsdage kl. 10-12.30. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131, Hvidovre. Preben Frandsen, 36 49 54 82. ≤

Torsdagsforedrag

•  11. oktober kl. 14-16. Tur 8101-C. Anne Grethe Lassen var i 25 år hjernen og praktisk ildsjæl bag festlige forestillinger og arrangementer på Det Kongelige Teater. •  8. november kl. 14-16. Tur 8101-D. Når livet tager en uventet drejning. Anders Wejrup beretter om Danmarkshistoriens vel nok største erhvervsskandale. •  6. december kl. 14-16. Tur 8101-E. Christian Medom, pensioneret kriminalassistent med 40 års tjeneste i Københavns Politi bag sig, fortæller om sit liv fra gadebetjent til et liv i PET. Sted: Medborgersalen, Hvidovrevej 280. Tilmelding kan ske til kontoret eller online. Pris: 85 kr. pr. foredrag. Ikke-medlemmer: 125 kr. ≤

Johnny Cash koncertforedrag

Søndag 11. november kl. 14. Tur 8109-A. Sted: Hvidovre medborgersal, Hvidovrevej 280, Hvidovre. I dette koncertforedrag med Dennis Lydom føres vi ind under huden på mennesket Johnny Cash, Vi får indgående kendskab til hans op- og nedture, hans dæmoner samt det massive stofmisbrug. Alt dette tilsat essentielle sange fra hans karriere, som spændte over seks årtier. Tilmelding kan ske på kontoret eller online. Pris: 85 kr. Ikke-medlemmer: 125 kr.

Forestilling på Amatørscenen

Onsdag 14. november kl. 18. Tur 8110-A. Sted: Amatørscenens lokaler, Byvej 56, Hvidovre. Hvidovre Amatørscenes efterårsforestilling, ”Og så var der ingen”, er en vaskeægte krimi skrevet af selveste Agatha Cristie. Tilmelding kan ske på kontoret eller online. Pris: 230 kr. inkl. mad.

Besøg hos Dansk Retursystem

Fredag 16. november kl. 10.50. Tur 8111-A. Sted: Baldersbuen 1, Hedehusene. Besøget omfatter information om retursystemet med forevisning af film efterfulgt af rundvisning i hallerne. Man skal være selvhjulpen på trapper. Efter besøget er det muligt at spise pariserbøf på cafe La Fermata ved Høje Tåstrup Station. Tilmelding kan ske på kontoret eller online. Pris: 95 kr. inkl. mad, 40 kr. uden mad.

Højskole

Søndag 27. januar. Tur 8115-A. Mødested: Claus Petersens Allé 5, bag Hvidovre Rådhus. Kom en uge på Højskolen Marielyst med foredrag og heldagsudflugter. Tilmelding kan ske på kontoret eller online. Pris: 3.800 kr., som opkræves af højskolen.

HØJE-TAASTRUP Formand: Erik Mollerup, 48 41 45 08. Næstformand, ældre- og sundhedspolitisk udvalg: Agnete Dollerup, 46 56 29 70. Udvalg for socialt arbejde: Bendte Andersen, 43 52 39 65.

Kontor

Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, Taastrup, 29 74 57 43, tirsdage og torsdage kl. 10-12. Kontor i kælderen. kontor​@aeldresagenhtk.dk


Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/taastrup Her er der detaljerede oplysninger om ture, arrangementer og aktiviteter.

Nyhedsbreve

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Linket finder du på vores hjemmeside. Nyhedsbrevet vil indeholde nyheder, kommende arrangementer, ændringer eller aflysninger til vores aktiviteter. Udsendes ca. 1 gang om måneden.

Facebook

www.facebook.com/ aeldresagenhtk

Tilmelding og betaling til arrangementer

•  Fremmøde på Ældre Sagens kontor i kælderen kl. 10-12, hvor der kan betales kontant, med Visa/dankort eller MobilePay. •  Online tilmelding fra kl. 13 på tilmeldingsdatoen, se mere info i det lokale blad eller på hjemmesiden. Der kan maks. tilmeldes 2 personer ad gangen. Ved fremmøde på kontoret har man fortrinsret, derefter online tilmeldinger fra hjemmesiden. Ved tilmelding medbringes medlemskort. Hvor intet andet fremgår, oplyses kontaktperson på kontoret.

Sociale tilbud

•  Besøgsvenner, der tilbyder regelmæssige besøg hos en besøgsvært. •  Bisiddere ved sygdom og hospitalsophold. •  Cykelpilot er en mulighed for at cykle en tur med beboere fra kommunens plejecentre. Der cykles på elektriske duocykler. •  Den hjælpende hånd hjælper med små, praktiske ting. •  Demensaflastning er for borgere, hvor den ene ægtefælle er dement. Aflastere besøger den hjemmeboende demente, medens den raske ægtefælle får fri nogle timer. •  Gå tur-venner giver mulighed for at gå en tur med en ledsager eller blive kørt en tur i kørestolen. •  Livsmodsgrupperne er for borgere, der har mistet, og som har brug for at være sammen med andre i samme situation.

•  L  æsevenner besøger plejecentre, læser op og hygger sig med beboerne. •  M  otionsvenner tilbyder let motion enten på små hold eller i den enkeltes hjem. •  S  kolevenner bidrager med livserfaring og kompetencer og er med til at bygge bro mellem generationer. •  S  pisevenner spiser en gang ugentligt sammen med en vært, der har brug for at øge appetitten og have en at spise sammen med. •  T  elefonstjernen tilbyder opringning hver morgen for at sikre, at alt er o.k. •  S  eniorvejledere - vejledning fx i forhold til kommunale myndigheder. •  V  ågetjenesten tilbyder nærvær hos en døende, hvis de pårørende har brug for aflastning, eller der ingen pårørende er.

Vil du være frivillig i vågetjenesten?

Vågetjenesten under Ældre Sagen i Høje Taastrup består af 12 engagerede vågere, der rykker ud for at give ro, tryghed og nærvær ved livets afslutning, så ingen behøver at dø alene, hverken i hjemmet eller på plejecentre. Vågerne erstatter ikke det professionelle plejepersonale. Jobbet som frivillig våger er ulønnet, og du har tavshedspligt. Kirsten Thuesen, 20 31 39 93, kthuesen.taastrup​@ gmail.com

Vil du være læseven?

Læsevennerne består af en lille gruppe frivillige fra Ældre Sagen, som med 14 dages mellemrum besøger plejecentre i kommunen og læser op for beboerne i en times tid. De går altid ud to og to, og de kommer det samme sted hver gang. Man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen. Ea Smit, 22 56 54 63, ea.smit386​@gmail.com

Har du lyst til at blive gå tur-ven?

Vil du glæde en person, der ikke selv er i stand til at komme ud? Bente Gouriou, 43 99 97 71, 26 29 08 26, bentegouriou​@stofanet.dk

Har du brug for et tryghedsopkald?

Er du ældre, bor alene og har brug for at blive ringet op hver morgen kl. 8.30-9? Tove Søgaard, 61 13 79 21.

Livsmodsgrupper

Ældre Sagens sorg-/ livsmodsgrupper er et tilbud til dem, der har mistet en ægtefælle, pårørende eller god ven. Gruppen ledes af 2 erfarne gruppeledere, og der deltager 5-6 personer. Der mødes 1 gang ugentligt i 3 måneder, og det er gratis at deltage. Ny gruppe starter ultimo januar. Yderligere information hos Arne Kristiansen, 46 56 24 15, 41 57 79 04, arnekristiansen48​@gmail.com Henvendelse kan også ske til Ældre Sagens kontor.

Vi søger frivillige til alle aktiviteter

Nærmere oplysninger på kontoret eller hos kontaktperson for socialt arbejde. Bendte Andersen, 43 52 39 65.

Seniorkoret søger mandlig sanger

Torsdage kl. 12.30-15. Sted: Medborgerhusets store sal. Vi er 50 sangere, som vil byde dig velkommen. Smørtenor eller fyldig bas er ikke afgørende. Nodekendskab er ikke nødvendig, bare du har gehør og lyst. Du risikerer ikke at blive meldt ind før efter 2 gange. Johnny Dall, 40 44 95 11. Pris: 500 kr. i kontingent pr. halvår, inkl. kaffe.

Kom og syng med

•  8. oktober kl. 14.30-16.30. •  12. november kl. 14.30-16.30. •  10. december kl. 14.30-16.30. Sted: Sognets Hus, Fløng Byvej 16. Vi synger i samarbejde med Fløng Menighedsråd efter Højskolesangbogen. Tilmelding ikke nødvendig. I pausen serveres kaffe og kage. Johnny Dall, 40 44 95 11. Pris: 20 kr.

Julekoncert

Søndag 9. december kl. 15. Sted: Fløng Kirke.

Billetter bestilles hos Jytte Kaspersen, 46 56 13 01 eller Johnny Dall, 40 44 95 11.

Billedmalerskolen

Tirsdage kl. 9.30-12.30. Sted: Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, Hedehusene. Agnete Dollerup, 21 96 03 31. Johnny Dall, 40 44 95 11. Pris: 700 kr. pr. halvår for tidligere deltagere, 1.300 kr. for nye deltagere for startpakke, undervisning og materiale mv.

Fotoklubben

Sidste torsdag i måneden. Sted: Taastrup Kulturcenter, Pejsestuen, Poppel Allé 12, Taastrup. Arne Olsen, 28 30 40 60, arne​@olsen.tdcadsl.dk Birte Bøttger, 43 52 15 84, 28 15 13 07, birteogverner​@privat.dk

Cykelture i Taastrup og omegn

Onsdage kl. 11-14. Mødested: Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, Taastrup. Moderat køretempo. Ruth Jensen, 25 78 91 28.

Seniorbio for 65+

1. onsdag i hver måned kl. 14. Sted: City 2, Høje Taastrup. Program kan hentes i City 2. Billetter bestilles på 70 13 12 11, www.nfbio.dk Johnny Dall, 40 44 95 11. Pris: 75 kr. inkl. kaffe og kage. 20 kr. i tillæg for helaftensfilm.

Seniorkoret

Torsdage kl. 12.30-15. Sted: Medborgerhusets store sal. Vi giver mulighed for 2 prøvedage, inden du forpligtes til medlemskab. Johnny Dall, 40 44 95 11. Pris: 500 kr. pr. halvår, inkl. kaffe.

Seniordans

Torsdage kl. 10.45-12.45. Derefter danses lancier til kl. 13.30. Sted: Taastrup Kulturcenter. Partner ikke nødvendig. Annelise Holmbom Nielsen, 43 99 49 05, lilei​@dbmail.dk Tilmelding og betaling nr. 320 på kontoret. Pris: 100 kr. pr. halvår. det sker

oktober 2018

13

»


Herreværelset for mænd 60+

3. onsdag i hver måned kl. 11-14. Mere info på den lokale hjemmeside eller hos Leif Ostermann, 46 59 69 50, ostermann​@ aeldresagenhtk.dk

Håndarbejdsklubben Rendemaskerne

2. torsdag i lige uger kl. 14-16. Sted: Taastrup Kulturcenter, Pejsestuen, Poppel Alle. Der er ingen undervisning, der bliver diskuteret opskrifter. Anette Dahl Nielsen, 43 99 66 54, chran​@privat.dk

Engelsk

•  Torsdage i lige uger kl. 14-16.30. Øvede. Jette Bergø, 23 37 33 71, jettebergoe​@gmail.com •  Torsdage i ulige uger kl. 14-16.30. Rutinerede. Birgit Larsen, 22 32 53 96, birgitlarsen23​@gmail.com Sted: Taastrup Medborgerhus.

Fransk for viderekomne

Tirsdage i ulige uger kl. 17.30-20.30. Sted: Taastrup Medborgerhus lige ved Taastrup Station. P.t. venteliste. Kirsten Schaumburg, 20 27 81 30, kirstenloua​@gmail.com Pris: 200 kr.

Computerhjælp

Begyndere kan få hjælp til at komme i gang ved nogle få besøg hjemme. Der lægges op til efterfølgende hjælp til selvhjælp i it-stuerne. Jytte Kaspersen, 46 56 13 01.

It-stuer

•  Mandage kl. 10-12.30. Sted: Pensionisternes Hus, Bygaden 21, Taastrup. Jørn Vinther, 43 99 63 83, 40 58 63 83, vinther​@aeldresagenhtk.dk •  Onsdage kl. 9.30-12. Sted: Taastrup Bibliotek, Taastrup Hovedgade 86, Taastrup. Steen Hansen, 43 99 21 69, steenh​@aeldresagenhtk.dk •  Torsdage kl. 10-12. Sted: Fritidscentret Hedehuset, lokale 3, Hovedgaden 371 B, Hedehusene. Kurt Rasmussen, 20 64 87 54, kurtove​@aeldresagenhtk.dk 14

det sker

oktober 2018

Roskilde Kloster og Domkirke

Tur 811. Fredag, 26. oktober kl. 9. Mødested: Klostergården via indgang Algade 31. Guidede rundvisninger. Bindende tilmelding og betaling: Fremmøde på kontoret 2.-11. oktober eller online. Ikke egnet for gangbesværede. Pris: 160 kr. ekskl. frokost. 295 kr. inkl. frokost, ekskl. drikkevarer.

Olsenbanden-museet på Nordisk Film

Tur 812. Torsdag 1. november kl. 10. Mødested og -tid: Valby Station i forhallen mod Valby Langgade kl. 9.45. Bindende tilmelding og betaling: Fremmøde på kontoret 4.-23. oktober eller online. Man skal være selvhjulpen. Pris: 240 kr. inkl. frokost.

Besøg den koptiske kirke Taastrup

Tur 813. Torsdag 15. november kl. 17. Mødested: Den koptiske kirke, Taastrup Hovedgade 160. Bindende tilmelding og betaling: Fremmøde på kontoret 23. oktober-6. november eller online. Pris: 50 kr.

Rundvisning på TV 2 Lorry Tur 814. Mandag 19. november kl. 17.45. Mødested og -tid: TV 2 Lorry, Allegade 7-9, Frederiksberg kl. 17.30. Bindende tilmelding og betaling: Fremmøde på kontoret 25. oktober-6. november eller online. Man skal være selvhjulpen. Pris: 100 kr. inkl. kaffe og kage.

Sankt Pauls Kirke i Høje Taastrup

Tur 815. Fredag 30. november kl. 14. Mødested og -tid: Ved kirken, Frøgård Alle 10, Taastrup kl. 13.45. Bindende tilmelding og betaling: Fremmøde på kontoret 8.-20. november eller online. Pris: 50 kr. inkl. kaffe/kage.

Vi henviser til mere info om arrangementerne på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ Taastrup Du er også velkommen til at kontakte kontoret, 29 74 57 43, tirsdage og torsdage kl. 10-12.

ISHØJ Formand: Ole Møller, 23 30 32 01, aeldresagen​​​​​@ishoejby.dk Kasserer: Karin Mortensson, 40 13 58 52, mortensson71​​​​​@gmail.com Socialhumanitær: Else Jørgensen, 23 66 56 57, bedst kl. 17-18, eje​​​​​@ishoejby.dk

Skolevenner

Kan du lide at have med børn og unge at gøre? Meld dig som skole-/børnehaveven, hvor du får kontakt med livsglade børn og unge, indblik i et moderne børneliv samt gode oplevelser og mulighed for at dele din viden og erfaringer, hvad enten det er inden for det kreative, faglige eller det sociale. Ole Møller, 23 30 32 01. Jessie Gryberg, 28 98 89 49.

Tryghedsopkald

Vi er en mindre gruppe, der hver morgen ringer til ældre medborgere i Ishøj Kommune. Har du lyst til at få et telefonopkald og en lille snak hver morgen, eller har du har lyst til at blive en del af vores lille team, så kontakt Freddy Walsted, 60 65 35 82.

Cafeer Den hjælpende hånd

Vi tilbyder alle medlemmer en hjælpende hånd med småting, såsom at hænge et billede op, trække en ledning til et elektrisk apparat, hænge en gardinstang op. Du skal kun betale for materialer og transport. Hans Jørgen Hansen, 23 63 61 01.

Glade besøgsvenner

Vi er en flok glade besøgsvenner, som besøger borgere i Ishøj Kommune, der ikke har mulighed for at komme uden for egne fire vægge eller bare er alene. Vi hygger os sammen over en kop kaffe, går en tur i nærområdet eller en tur i Ishøj Bycenter. Else Jørgensen, 23 66 56 57.

Hospitalsven i Ældre Sagen Ishøj

Hvis du er borger i Ishøj og skal til undersøgelse, kontrol eller samtale med læge, kan Ældre Sagen Ishøj tilbyde dig en hospitalsven, hvis der ikke er andre, der kan ledsage dig. Hospitalsvennen er et par ekstra ører og øjne, som kan hjælpe dig med at være tryg og sikker på, at du får fat i alle de oplysninger, som du får ved besøget. Else Marie Eg, 29 91 78 52.

•  Mandage kl. 13-14.30. Sted: Cafe Åkanden, Vejlebrovej 105. •  Tirsdage i lige uger kl. 14-16. Sted: Torslundevej 145. •  Onsdage kl. 11.30-14.30. Sted: Cafe Solstrålen, Kulturhuset, Vejleåparken. •  Torsdage kl. 12-15. Sted: Cafe Tranestuen, Vejledalen 27. •  Torsdage i lige uger kl. 10.30-13. Sted: Cafe Glashuset, Østergården 19 A. Brunchcafe. Hvorfor spise alene, når du kan spise med andre? Frivillige hjælpere laver maden og kagerne. Der kan være forskellig underholdning. Yderligere info om cafeerne kan ses på Ældres Netværk Ishøj. Else Marie Eg, 29 91 78 52. Pris: Cafeen bestemmer prisen.

Cyklen frem og på med hjelmen

Tirsdage kl. 10-14. Mødested: Ishøj Station ved busserne. Dog kun hvis vejr og vind tillader det, men vi cykler hele året. Kør med os rundt i Ishøj og omegn. Vejrforholdene bestemmer, om vi kører 20, 30 eller 40 km. Du bestemmer selv, hvor langt du vil køre, og kan vende om, når det passer dig. Sluttidspunktet kan variere. Ole Mathiesen, 22 30 19 60.


Gågruppe hvad med at deltage?

Fredage kl. 10-12. Mødested: Ved Kærbos indgang kl. 10. Turene varer 1½-2 timer. Else Meidahl Petersen, 24 41 23 47.

Hyggecafe og it-hjælp

Mandage kl. 9.30-11.30. Sted: Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B, lokale 4 A+B. Hyggecafe og it-hjælp er nu samlet. Så kom, hvis du har lyst til en hyggesludder, eller du har problemer med dit it-udstyr. Vi hjælper, så godt vi kan, med pc, smartphone og tablet. Hjælpen er gratis, og der findes ingen dumme spørgsmål. Der er lukket i december. Alfred Fastrup, 43 54 05 30, 40 10 04 01, alfa​@ishoejby.dk ≤

Whist og canasta

Onsdage kl. 14-17. Sted: Selskabslokalerne i de ældrevenlige boliger Tranegården, Vejledalen 27. Adgang ad den udvendige trappe for enden af bygningen. Den store gevinst får du ikke, men hygge og sjov. Ole Mathiesen, 22 30 19 60. Pris: 5 kr. pr. gang. Kage og kaffe kan medbringes.

Vinduesmuseet i Søborg

Tirsdag 23. oktober kl. 9. Mødesteder: Ishøj Station ved bus 30E kl. 9 eller Maskinvej 4 kl. 9.45. Vi skal besøge Gladsaxes eneste museum. Træd ind i vinduets verden - oplev udviklingen fra det første lyrehul til det intelligente klimavenlige vindue, og få indsigt i vinduets betydning for menneskers adgang til lys, luft og udsyn. Grethe Nørager, 26 84 27 24. Pris: 30 kr.

Nikolajs Musikbutik

Torsdag 1. november kl. 14-16. Sted: Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B. Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi sammen med Nikolaj Andersen bevæger os ud på musikkens landevej. Vi får 2 timers underholdning

med musik, sang og små fortællinger, masser af gode historier og anekdoter samt fællessang med udleverede sanghæfter. Mogens Elbek, 21 97 26 95. Pris: 20 kr. ≤

Olsen Banden 50 år særudstilling

Torsdag 8. november kl. 9. Mødesteder: Ishøj Station kl. 9 eller ved Nordisk Film, Mosedalvej 14, Valby kl. 10.50. I 2018 er det 50 år siden, at publikum for første gang kunne stifte bekendtskab med Danmarks mest folkekære forbryderbande, Olsen Banden. Udstillingen består blandt andet af Yvonnes hyggelige stue. Niels Poulsen, 31 90 93 97. Pris: 100 kr. for guidet rundtur uden frokost. 220 kr. med frokost uden drikkevarer.

LYNGBY-TAARBÆK Formand: Poul Andersen, 45 88 31 21, pan​​​​​@granaasen.dk Socialt/humanitært arbejde: Kirsten Heesche, 45 88 30 26, 51 30 29 87, kirsten.heesche​​​​​@mail.dk Lokalredaktør af ’Det Sker’ og hjemmesiden: John Andersson, 24 43 26 45, janderss​​​​​@kabelmail.dk

Kontor

Gasværksvej 10, Kongens Lyngby, 45 87 42 51, mandag-torsdag kl. 13-15.30, aeldre.lyngby​@mail.dk

Vor lokale hjemmeside

www.aeldresagen.dk/lyngbytaarbaek Her kan du læse opdateret information om vore aktiviteter og læse SeniorPosten.

Besøgsvenner

Vil du være besøgsven? Kirsti Preisz, 42 97 58 27.

Bisiddergruppen

Ønsker du en bisidder? Annie Jensen, 45 85 19 37.

Handyman

Har du brug for lidt praktisk hjælp i hjemmet til småtterier? Kontaktperson oplyses på kontoret.

Badminton

•  Mandage kl. 10-12. Sted: Lyngby Stadion. •  Onsdage og fredage kl. 10-12. Sted: Engelsborghallen. •  Torsdage kl. 8-10. Sted: Lundtoftehallen. Jette Viuff, 25 77 32 02. Bent Karlsen, 45 93 66 03.

Bordtennis

•  Mandage kl. 11-13. •  Tirsdage kl. 13-15. •  Torsdage kl. 13-15. •  Lørdage kl. 10-12. Sted: Lyngby Stadion. Motionsbordtennis på flere niveauer. Stil selv med bat og gummisko til indendørs brug. Tommy Jørgensen, 45 87 02 62, tjyl​@privat.dk Henny Christiansen, 45 85 19 37, henny.annie​@gmail.com

Cykelpiger - Virum

Mandage kl. 10-12. Vi cykler hele året, dog ikke i vintermånederne, hvor vi i stedet går en rask tur. Mødested: Sorgenfri Torv. Cykelhjelm anbefales. Vibeke Bille, 21 73 74 51, vibekebille​@live.dk

Cykelpiger - Lyngby

Mandage kl. 9. Slut november. Mødested: Hjørnet af Klampenborgvej og Firskovvej. Bente Kjøller, 45 88 33 37, bentekjoeller​@gmail.com

Cykeldrenge

Tirsdage kl. 10-12. Bent Madsen, 23 41 91 84.

Gymnastik

Mandage kl. 9.30-10.35. Sted: Lyngby Stadionhal. Kirsten Nielsen, torsvang106​@live.dk

Stolegymnastik

Fredage kl. 10-11. Sted: Ny Lyngbygård, Toftebæksvej 17. Husk skiftesko. Karin Danielsen, 61 66 92 69, kun fredage kl. 8-9.

Seniordans

Fredage kl. 13-15. Sted: Ny Lyngbygård, Toftebæksvej 17. Ejda Fridan, 30 59 10 60.

Kegler

Onsdage og fredage kl. 9-12. Sted: Lyngby Stadion. Kurt Dirach, 28 56 68 44, spices​@youmail.dk

Cafe Komsammen

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Gasværksvej 10, 1. sal. Kom og få en hyggelig sludder over en kop kaffe. Allan Jonsen, 60 35 05 26.

Skydning

Onsdage kl. 9.30-12. Sted: Lyngby-Taarbæk Skytterne LTS, Lyngby Idrætsbys skydebaner. Carl Bidstrup, carl​@bidstrup-nielsen.dk

Stavgang

•  Tirsdage kl. 10-11. Mødested: Møllehuset ved Fuglevad Station. Hold 1. Ida Wilhelm Hansen, 45 88 91 71. •  Torsdage kl. 10-11.30. Mødested: Virum Station. Hold 2. Ole Flyger, 20 36 17 07. Deltagerne skal være godt gående. Medbring egne stave.

Gå med ud at gå

•  Tirsdage i lige uger kl. 10. •  Torsdage i lige uger kl. 10. •  Onsdage i ulige uger kl. 10. Mødesteder: Turene har forskellige udgangspunkter, se nærmere i vort lokale blad Senior-Posten eller på den lokale hjemmeside. Varighed 1½-2 timer. Mød blot op.

Ud i det blå - og grønne

Tirsdage. Mødested: Holte Station, skovsiden. Se nærmere i vort lokale blad Senior-Posten eller på den lokale hjemmeside.

Småture

•  Torsdage kl. 10 i ulige uger. •  Onsdage kl. 10 i lige uger. Mødesteder: Se nærmere i vort lokale blad SeniorPosten eller på den lokale hjemmeside. Varighed ca. 1 time. Mød blot op. det sker

oktober 2018

15

»


It - åbent hus

Tirsdage og torsdage kl. 13-15. Undtagen helligdage og i skoleferier. Sted: Ny Lyngbygård, Toftebæksvej 17. Alle er velkomne. Yderligere information på kontoret.

Fotoklubben

3. onsdag i måneden kl. 13. Sted: Gasværksvej 10. Niels Nielsen, ncnv.2013​@gmail.com

Frimærkeklubben

Torsdage i lige uger kl. 13-16. Sted: Gasværksvej 10. Fritz Jørgensen, 30 74 17 98, fritz​@joergensen.mail.dk Ane Petersen, 21 92 97 14.

Patchwork

Onsdage i lige uger kl. 9.30-12.30. Sted: Gasværksvej 10. Jonna Karlsen, 27 62 66 07.

Syning

•  1. onsdag i måneden kl. 13-15.30. •  Torsdage i ulige uger kl. 13-15.30. Sted: Gasværksvej 10. Få råd og hjælp med klipning, syning, forandring og gode ideer. Husk syæske. Birgit Blichfeldt, 45 87 43 60.

Rock eller rust

Fredage kl. 17-19. Sted: Hummeltofteskolens musiklokale. Aktivitet for udfoldelse af aktiv rockmusik. Allan Cornelius, 51 60 16 17, aco​@e.dk

Tegning/akvarel

2. og 4. onsdag i måneden kl. 13-17. Sted: Gasværksvej 10. Kontoret, 45 87 42 51.

Voksmaling

3. tirsdag i måneden kl. 13-16. Sted: Gasværksvej 10. Ebba Ravn, 28 71 30 05.

Hyggebridge

Torsdage kl. 13-16. Sted: Stadionhallen, Lundtoftevej 53. Steen Grove-Rasmussen, 22 82 93 04, groverasmussen​@email.dk

16

det sker

oktober 2018

L’hombre

Mandage kl. 9.30-12.30. Sted: Gasværksvej 10. Nye deltagere er meget velkomne. Poul Jørgensen, 45 87 66 20. Axel Hansen, 40 14 74 92.

Sequence

Mandage i lige uger kl. 15.45-18. Sted: Gasværksvej 10. Carl Bidstrup Nielsen, carl​@bidstrup-nielsen.dk

Skak

Fredage kl. 9.30-12. Sted: Gasværksvej 10. Henning Karstensen, 22 16 24 47.

Whist

Fredage kl. 13-16. Sted: Gasværksvej 10. Lene Jensen, 22 93 17 41. Jette Dornov, 51 74 77 28.

Bogbytning

2. og 4. onsdag i måneden kl. 13-15.30. Sted: Biblioteket på Gasværksvej 10.

Litteraturkredse

•  1. onsdag i måneden kl. 13.15-15.15. Litteraturkreds 1. •  2. mandag i måneden kl. 10-12. Litteraturkreds 3. •  3. tirsdag i måneden kl. 10-12. Litteraturkreds 4. Sted: Gasværksvej 10. Kontoret, 45 87 42 51.

Engelsk konversation

•  Mandage i lige uger kl. 13-15. Jette Rohde, 22 24 10 95. •  Onsdage i ulige uger kl. 10-12. Margaret Moody, 45 76 23 28. •  Onsdage i lige uger kl. 10.30-12. Aase Herskind, 45 85 06 87. •  Torsdage kl. 10.30-12. Ida Lise Jensen, 29 66 62 06. Sted: Gasværksvej 10.

Fransk konversation

•  Torsdage i ulige uger kl. 10.30-12.30. Marie-Francoise Ahrenkiel, ahrenkielgmf​@gmail.com •  3. onsdag i måneden kl. 13.15–15.15. Solveig Mølgaard, 61 65 61 89. Sted: Gasværksvej 10.

Italiensk konversation Mandage i lige uger kl. 9.45-11.45. Sted: Gasværksvej 10. Hanne Thygesen, 30 29 15 57.

Russisk

Mandage i ulige uger kl. 12.30-15. Sted: Gasværksvej 10. Elena Sand, 33 15 41 24.

Spansk konversation

1. og 3. mandag og fredag i måneden kl. 10-12. Sted: Gasværksvej 10. Carlos Palop, 40 83 47 47.

Tysk konversation

Torsdage i lige uger kl. 10-12. Sted: Gasværksvej 10. Gerda de Blanck, 60 62 21 19.

RØDOVRE Formand: Yvonne Jørgensen, 36 70 64 36, yj​​​​​@webspeed.dk Næstformand: Ulla Spangtoft, 44 94 64 25, ulla.spangtoft​​​​​@mail.dk Besøgsvenner: Kirsten Brunstedt, 40 50 10 86, pokkelas​​​​​@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/Rødovre

Besøgstjenesten

Har du lyst til at glæde et ældre menneske, så bliv besøgsven. Det drejer sig kun om et par timer om ugen. Det kræves af dig, at du kan holde en aftale. Som besøgsven deltager du også i vore sammenkomster, hvor vi hygger os og udveksler erfaringer. Kirsten Brunstedt, 40 50 10 86.

Bisidderordning

Ønsker du en bisidder? Ulla Spangtoft, 44 94 64 25.

Telefonkæde tryghed i hverdagen

Er du alene, og er du interesseret? Laila Petersen, 28 72 54 63, 28 72 54 48.

Tilmelding til lokalt nyhedsbrev

Ønsker du at modtage et nyhedsbrev fra lokalforening Rødovre, kan du tilmelde dig på dette link: https://www.aeldresagen. dk/nyt-fra-din-lokalafdelingtilmelding

Bowling

Mandage kl. 13-14. Sted: World Cup Hallen, Rødovre Centrum. Ture Skriver, 23 72 69 43. Pris: 145 kr. pr. måned.

Bridge

•  Mandage kl. 10-13. Sted: Rødovregård, loen, Kirkesvinget 1. Kirsten Brunstedt, 40 50 10 86. •  Tirsdage kl. 10-13. Sted: Brohuset, Slotsherrens Vænge 2. Allan Harpsøe, 25 30 82 17. •  Fredage kl. 10-13. Sted: Brohuset, Slotsherrens Vænge 2. Allan Harpsøøe, 25 30 82 17.

Husorkester

Mandage kl. 12-14.30. Sted: Plejehjemmet Broparkens festsal, Slotsherrens Vænge 2. Hvis du er musiker og mangler nogen at spille sammen med, er du velkommen hos os, dog ikke som pianist. Vi afholder ca. 8 koncerter i løbet af sæsonen. Jørgen Rønsholdt, 36 70 08 14.

It-cafe

Sidste torsdag i hver måned kl. 11-14. Sted: Foreningshuset, Højnæsvej 63, dør C. Kom forbi, og få en snak om itproblemer over en kop kaffe. René Christiansen, 40 19 81 31.

Madhygge

Tirsdage i ulige uger kl. 12.30-14. Sted: Kostalden på Rødovregård. Billetter købes ved torsdagstræf eller på Hovedbiblioteket i ugen før arrangementet. Find menuen på hjemmesiden. Tove Glæsel, 22 33 19 89. Pris: 50 kr. ≤


Petanque

Onsdage kl. 10-12. Sted: Banerne ved Jyllingevej 128. Kom og vær med - alle er velkomne. Vibeke Hugger, 36 41 04 69. Jørgen Pedersen, 30 32 58 79.

Seniorgymnastik

Fredage kl. 10-11. Sted: Brohuset, Slotherrens Vænge 2. Medbring tæppe eller liggeunderlag. Kiss Brandstrup, 51 21 83 69.

Studiekreds 2 slægtsforskning

Onsdage i ulige uger kl. 10-12. Sted: Dueslaget, Rødovregård. Vi arrangerer besøg i arkiver, på biblioteker og i andre kredse, hvor forskning om slægter og deres tid kan danne billeder om vore aners tilværelse. Arly Larsen, 40 46 12 49.

Studiekreds 3 slægtsforskning

Mandage i lige uger kl. 10-12. Sted: Dueslaget, Rødovregård. Vi inspirerer og hjælper hinanden med forskningen af vore slægter. Der arrangeres besøg på relevante museer, samlinger og arkiver. Søren Thaae, 29 46 04 28, soerenthaae​@gmail.com

Studiekreds 1 skriveværksted

1. fredag i hver måned kl. 14-17. Sted: Havestuen, Rødovregård. Vi skriver erindringer, episoder og perioder af vores liv. Vi skriver og læser op for hinanden og har nogle gode, iderige timer, hvor vi inspirerer hinanden. Kirsten Larsen, 20 57 15 87. ≤

Studiekreds 2 skriveværksted

1. torsdag i hver måned kl. 14-17. Sted: Hestestalden, Rødovregård. Vi skriver om det, vi har oplevet, og emner, vi har et personligt forhold til. Flemming Riget, 32 82 14 10, flemming​@paragi.dk

Studiekreds 3 - litteratur

2. fredag i hver måned kl. 13-15. Sted: Havestuen, Rødovregård. Deltagerne og studiekredslederen beslutter, hvilke bøger gruppen skal læse. Ingrid Hansen, 22 17 79 40.

Studiekreds 4 - litteratur

2. tirsdag i hver måned kl. 13-15. Sted: Havestuen, Rødovregård. Deltagerne og studiekredslederen beslutter, hvilke bøger gruppen skal læse. Annie Former, 23 61 75 15.

Studiekreds 5 - litteratur

1. onsdag i hver måned kl. 15-17. Sted: Havestuen, Rødovregård. Deltagerne og studiekredslederen beslutter, hvilke bøger gruppen skal læse. Kirsten Larsen, 20 57 15 87.

Syng sammen

3. onsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Havestuen, Rødovregård. Tilmelding ikke nødvendig. Vi synger efter højskolesangbogen og vort eget sanghæfte. Medbring drikkevarer. Ina Hoffensetz, 36 41 22 85.

Torsdagstræf

Torsdage kl. 9.45-11.45. Sted: Loen, Rødovregård. Vi starter med morgensang, herefter kaffe/te med rundstykke. Foredragene begynder kl. 10.15 og varer til ca. 11.40. Birgit Jakobsen, 25 78 71 95. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og morgenbrød. ≤≥

Whist

Fredage kl. 13-15. Sted: Hestestalden, Rødovregård. Hanne Ridder, 53 35 70 39.

Influenzavaccination

•  1. oktober kl. 9.30-12.30: Ørbygård, lokale 208-1. •  1. oktober kl. 14.30-16.30: Rødovrehallen, lokale 1. •  5. oktober kl. 13.30-16.30: Tinderhøj Skole. •  10. oktober kl. 13-15: Rødovre Sundhedscenter. •  22. oktober kl. 10-11: Kostalden, Rødovregård. Gratis influenzavaccination for +65-årige, førtidspensionister og kronikere. Ulla Spangtoft, 44 94 64 25.

Vinsmagning

•  13. november kl. 14. •  11. december kl. 14. •  19. februar kl. 14. •  19. marts kl. 14. •  30. april kl. 14. Sted: Havestuen, Rødovregård. Vinkursus ved Finn Malten over 5 kursusdage. Der er smagning af 6 forskellige vine, der viser, hvor forskellige udtryk den samme drue kan udbyde. Finn fortæller også om de faktorer, der påvirker smag og karakter. Tilmelding nødvendig. Tove Glæsel, 22 33 19 89. Pris: 125 kr. pr. kursusdag, betales ved indgangen.

Modeshow

Søndag 7. oktober kl. 12.30-16. Sted: Kostalden, Rødovregård. Vores modeshow viser tøj for den voksne kvinde og mand 50+. Kom og bliv inspireret til at forny efterårs-og vintergarderoben. Der er god stemning, og vore mannequiner er alle fra Ældre Sagen i Rødovre. Billetter sælges ved indgangen Yvonne Jørgensen, 36 70 64 36. Pris: 50 kr. inkl. kaffe og brød.

Ølsmagning

•  16. oktober kl. 14. •  27. november kl. 14. Sted: Havestuen, Rødovregård. Vinsmagningskurserne blev en succes, så nu prøver vi med ølsmagning. Kurserne ledes af ølbrygger Kent Holger, der fortæller om forskellige gær- og malttyper, og hvordan tilsætningsstoffer kan påvirke øllets smag.

Der vil være smagning af 6 ølsorter. Tove Glæsel, 22 33 19 89. Der afholdes yderligere to lignende arrangementer til foråret. Pris: 80 kr. pr. kursusdag, betales ved indgangen.

Torsdagsforedrag

•  11. oktober kl. 9.45-11.45. 11. september 2001 - tiden før selve dagen og tiden efter. Hvad skete der rent faktisk? Den tidligere chef for 2. sektion i Forsvarets Efterretningstjeneste Stephen Egede Glahn giver i et spændende foredrag svar på disse interessante spørgsmål. •  18. oktober kl. 9.45-11.45. Stig Ulrichsen fortæller om Preben Kaas og Jørgen Ryg, der gav danskerne meget at grine af. De stod første gang sammen på scenen i 1960 hos Stig Lommer. •  25. oktober kl. 9.45-11.45. Peter Ankarfeldt optræder med egne sange med humor og livsmod. De livsbekræftende tekster er sammen med de iørefaldende melodier grundlag for dejlig musikalsk underholdning. •  1. november kl. 9.45-11.45. Tidligere højskoleforstander Hans Jørgen Møller fortæller om familien Kennedy, hvor død og ulykke har gået hånd i hånd med store triumfer i generationer. •  8. november kl. 9.45-11.45. Journalist Brian Iskov fortæller muntert og nostalgisk om Otto Leisners liv i radio og tv. •  15. november kl. 9.45-11.45. Henrik Teileskov tager i sit foredrag, der ledsages af billeder, tilhørerne med på en spændende rejse rundt i Cuba fra vest til øst. •  22. november kl. 9.45-11.45. Foredrag ved Lars B. Andersen. En rejse til de baltiske landes hovedstæder: Tallinn, Riga og Vilnius set med en turists øjne. •  29. november kl. 9.45-11.45. Poul Grønne holder foredrag om sin cykeltur i indisk Himalaya, gennem den dramatiske natur i nogle af Himalayas mest afsides egne. det sker

oktober 2018

17

»


Sted: Loen, Rødovregård. Birgit Jakobsen, 25 78 71 95. Pris: 30 kr. pr. foredrag, inkl. te/kaffe og morgenbrød. ≤≥

Besøg i Folketinget

Onsdag 24. oktober kl. 10.30. Sted: Rigsdagsgården, til højre for hovedtrappen i Rigsdagsgården. Gratis rundvisning i Folketinget med Morten Bødskov som guide. Tilmelding hos Birgit Jakobsen, 25 78 71 95.

Besøg Mærsk Tårnet

Tirsdag 30. oktober kl. 16.15-18.15. Sted: Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3 B, København. Tilmelding 1. oktober. Andreas Rasmussen, 36 41 25 11. Pris: 150 kr.

Lokalafdelingens 30-års jubilæumsfest

Fredag 2. november kl. 18-23. Sted: Tinderhøj Skole. Der serveres en 3-retters middag med vin samt kaffe og chokolader efterfulgt af underholdning af Trine Gadeberg. Senere spiller Knud og Lisbeth op til sang og dans. Yvonne Jørgensen, 36 70 64 36. Billetter kan købes ved torsdagstræf 25. oktober og på Hovedbiblioteket i uge 43. Pris: 300 kr.

Besøg Ny Carlsberg Glyptotek

Onsdag 14. november kl. 13. Sted: Ny Carlsberg Glyptotek. Samlingen rummer over 10.000 kunstværker og arkæologiske genstande og tilbyder stadig nye vinkler på liv, kultur og civilisation gennem 6.000 år. Ture Skriver, 23 72 69 43. Pris: 115 kr.

Højskoleophold

2.-8. september 2019. Brandbjerg Højskole byder på en Verdensarv-højskoleuge med spændende fortællere og ture til Jelling, Christiansfeld og Nationalpark Vadehavet. Tilmelding til Andreas Rasmussen, 36 41 25 11, ved torsdagstræf 8. november. Pris: 4.895 kr. i delt dobbeltværelse. Enkeltværelsestillæg: 400 kr. 18

det sker

oktober 2018

TÅRNBY Formand: Anne-Grethe Kragerup, 26 29 80 16. Næstformand: Susanne Nyberg, 26 25 90 71, aeldresagen.taarnby​​​​​@ mail.dk

Kurset har til formål at gøre dig fortrolig med din enhed og giver dig også mulighed for at se nærmere på de apps/ programmer, som du måtte ønske. Tilmelding til kontoret. Maks. 6 personer. Pris: 50 kr.

Badminton Kontor

Kastrupvej 324, Kastrup, 21 70 05 16, mandag til torsdag kl. 10-12. Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/taarnby

Arrangementer

Vi henviser til vores side i Tårnby Bladet, der udkommer hver måned, og til hjemmesiden, hvor siden i Tårnby Bladet også kan læses.

Demensvenlig lokalafdeling

Se mere på vores hjemmeside eller vores side i Tårnby Bladet.

Vi søger nye frivillige

•  Aflastning af pårørende til demensramte, Bente Olofsen, 26 62 34 21. •  Spisevenner, gåvenner og besøgsvenner, Karna Kaslund, 22 23 80 72. •  Skubbere til plejehjemsbeboere, Jytte Larsen, 53 57 23 07. Hvis ovennævnte personer er optaget, så kontakt formand Anne-Grethe Kragerup, 26 29 80 16.

Besøgstjenesten

Tirsdage kl. 12-13. Sted: Kontoret, Kastrupvej 324. Den frivillige indsats i Ældre Sagen er mangfoldig og rækker vidt. En af vore store mærkesager er den sociale indsats og den menneskelige kontakt og støtte til mange handicappede eller ensomme ældre borgere i kommunen. Tilmelding til Karna Kaslund, 22 33 80 72.

Android-, tablet- og mobilundervisning Torsdage kl. 10-12. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71.

•  Onsdage kl. 8-12. •  Fredage kl. 8-12. Sted: Vestamagerhallen, Ugandavej. Ivan Givskov, 32 51 55 45. Fjerbolde kan købes.

Billard

Alle dage kl. 10-16. Sted: Plejehjemmet, Ugandavej 149. Bente Nørbo, 26 62 34 21.

Bowling

•  Onsdage kl. 10-14. •  Torsdage kl. 10-11. Sted: Bowlingcentret, Englandsvej 337. Annie Iversen, 29 84 78 99. Pris: Der betales baneleje.

Bridge - undervisning

Onsdage kl. 13-16. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71, 1. sal. Ena Panikowski, 51 41 69 43.

Bridge

•  Torsdage kl. 10.30-14.30. Sted: Ved Diget 21, 1. sal, klubhuset. Hanne Hansen, 29 65 44 04. •  Fredage kl. 13-16. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71, 1. sal. Ena Panikowski, 51 41 69 43.

Cykling

Mandage kl. 10.30-14. Mødested: Den røde port ved Finderupvej. Har du lyst til at deltage, møder du bare op. Husk mad og drikke. Ernst Jensen, 21 21 41 45.

Danseundervisning

Onsdage kl. 14.30-16. Sted: Tårnby Skoles festsal. Der undervises i engelske, historiske danse og traditionel squaredance. Det er for alle, der kan lide at bevæge sig til musik. Singler og par. Alle danser med alle.

Musikken er livlig uden at være hurtig og giver dig ekstra energi. Inge Aakilde, 20 32 49 93.

iPad-/iPhoneundervisning Onsdage kl. 10-12. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Kurset har til formål at gøre dig fortrolig med din enhed og giver også mulighed for at se nærmere på de apps/ programmer, som du måtte ønske. Maks. 6 personer. Tilmelding til kontoret. Pris: 50 kr.

It- og pc-handyman

I Ældre Sagen har vi nogle ildsjæle, der er gode til at udføre de fleste it- og pcreparationer. Henvend dig til kontoret, og forklar problemet - du vi derefter blive kontaktet af en udkørende it-kyndig. Det er gratis -men udgifter til materialer er for egen regning.

It-cafe

Tirsdage kl. 14-16. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Her kan du gratis få hjælp til at få løst et teknisk problem eller noget, der driller dig på din computer, tablet eller mobiltelefon. Tilmelding er ikke nødvendig, du møder bare op med din enhed.

Kreativ motion

•  Onsdage kl. 9.30. •  Onsdage kl. 11. •  Onsdage kl. 13. Sted: Vandtårnet, Løjtegårdsvej. Kreativ motion er motion, hvor alle kan være med. Det er en god måde at få rørt kroppen på, helt på det niveau, du selv føler, du har. Kom, prøv og vær med. Lis Christensen, 23 11 32 81.

Madlavning for mænd •  Torsdage i lige uger kl. 17-21. Peer Bay, 32 50 99 94. •  Torsdage i ulige uger kl. 17.30-21.30. Ketel Ohm Lauersen, 42 34 76 84. Sted: Skolekøkkenet, Korsvejens Skole. Maks. 10 mand.


Det er gratis at deltage, men du må påregne udgifter til indkøb af råvarer. Tilmelding til kontoret.

Pc-undervisning

Fredage kl. 10-12. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Kurset tager udgangspunkt i Windows og dine ønsker og behov, som fx kan være sikker adfærd på internettet, opdateringer af programmer, behandling af billeder, virusværn, sociale medier, brug af eksterne enheder, sikkerhedskopiering, brug af Word, Excel mv. Kontoret, 21 70 05 16. Pris: 50 kr.

Personlig it-instruktør

Sted: I eget hjem. Har du it-udfordringer, du ønsker hjælp til, og som vi ikke har et kursus til, eller vil du blot have dit eget personlige kursus, kan vi tilbyde dig individuel instruktion efter dine ønsker. Instruktionen er på 2 timer med en af vore instruktører og er gratis. Efter aftale med kontoret.

Petanque

Torsdage kl. 10-12. Sted: Vestamagers Idrætsanlæg, Ugandavej. Toni Andersen, 32 50 98 34.

Pilates/gotvedgymnastik •  Mandage kl. 12.30-13.30. •  Onsdage kl. 11.30-13.30. Sted: Amagerhallen. Solveig Sørensen, 61 67 52 15.

Strikkecafe

Tirsdage kl. 13-15. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71, store sal. Vi strikker og hækler, hygger os og henter inspiration og hjælp hos hinanden. Annette Kovacs, 28 34 47 17. ≤

Svømning

•  Tirsdage kl. 14.30-16.30. •  Torsdage kl. 14.30-15.30. Sted: Kastrup Svømmehal, Røllikevej. For medlemmer af Ældre Sagen, som er fyldt 60+. Susanne Nyberg, 26 25 90 71. Pris: 300 kr.

Søndagscafe

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Anne-Grethe Kragerup, 26 29 80 16. Bente Olofsen, 26 62 34 21. Kaffe og kage kan købes.

Tematimer i it-cafeen

Tirsdage kl. 14-15. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Information og ved ønske instruktion i forskellige emner. Se opslag i Postkassen eller på www.aeldresagen.dk/taarnby

Tirsdagsklubben

Tirsdage kl. 10-14. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Mød op til sang og levende musik. Inge Lise Jensen, 29 31 09 33. Det er gratis at deltage. Vand, vin og fortæring kan købes.

Vandring - slowhold

Fredage kl. 10-12. Mødested: Porten ved Fælleden - for enden af Ugandavej. Holdet består som regel af 10 personer. Vi går ca. 6 km, turen er ikke egnet for gangbesværede. Ulla Sørensen, 29 93 03 84.

Vandring - speedhold

Onsdage kl. 10-12. Mødested: Porten ved Kalvebod Fælled for enden af Ugandavej. Holdet består som regel af ca. 10-12 personer. Vi går 4-6 km. Tempoet er rask med en god puls. Margit Kieffer, 26 67 92 87.

Foredrag

Lørdag 6. oktober kl. 14. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Thomas Wivel giver et humoristisk portræt af skuespilleren William Rosenberg samt et indblik i en artistisk og dramatisk familie. Tilmelding til kontoret. Pris: 50 kr. inkl. kaffe/kage. Øl, vand og vin kan købes.

VALLENSBÆK Formand: Friederike Wenning, 43 64 37 34, formand​​​​​@aeldresagenvallensbaek.dk Næstformand: Anders Austen Nielsen, 20 29 82 05.

Kontor

Højrupgård, Højrupgårdsvej 1, 43 77 07 17, 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 10-11, kontor​@ aeldresagen-vallensbaek.dk

Besøgsven

Besøgsvenner kommer typisk på besøg en gang om ugen. En besøgsven er en, du kan tale med, hygge eller gå en tur med. Kunne du tænke dig at blive besøgsven eller få besøg? Birgit Seiersen, 29 47 03 95.

Børnehavetante/- onkel

Har du lyst til at blive frivillig børnehavetante/-onkel? Som frivillig møder du op i en daginstitution 1 gang hver 3. uge i 2 timer kl. 12-14. Du har ferie i 2 sommermåneder. Ifølge aftale med pædagogen på din stue læser, spiller eller leger du selv med en lille gruppe børn, som har brug for et break midt på dagen. Der kræves ingen særlige evner. Inge Mauritzen, 20 96 30 90, inge-mauritzen​@privat.dk

Generationsmøde læsetanter/-onkler

Vi er nu startet på 5. sæson med højtlæsning for små grupper af børn i 2. klasse. Vil du høre mere om succes-aktiviteten læsetanter/-onkler, så kontakt Inge Mauritzen, 20 96 30 90, inge-mauritzen​@privat.dk

Gå med-ven/følgesvend

Er du utryg ved at deltage eller færdes alene til et af Ældre Sagens arrangementer eller arrangementer i regi af Vallensbæk Kommune, kan Ældre Sagen tilbyde at finde en til at ledsage dig.

Yderligere information fås hos Mogens Jørgensen, 40 60 31 84, kollerupparken14​@msn.com

Hjemmeside og lokalblad Se også hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ vallensbæk På hjemmesiden kan du også tilmelde dig det lokale nyhedsbrev.

Hyggecafe

•  Lørdag 13. oktober kl. 14-16.30. •  Lørdag 10. november kl. 13-16. •  Lørdag 15. december kl. 14-16.30. Sted: Pilehavehus. Yderligere oplysninger og tilmelding: Mogens Jørgensen, 40 60 31 84, kollerupparken14​@msn.com Kirsten Søe Jørgensen, 61 26 31 84, kisojo​@msn.com

It-kurser

Vi starter nye kurser i januar måned. Kontakt Ole Løndal for yderligere information, 53 62 26 25, londal​@webspeed.dk

Seniorvejledning og en hjælpende hånd

Efter aftale med kontoret, 43 77 07 17.

Tryghedsopkald

Har du brug for et opkald hver morgen kl. 8-9 for at sikre, at alt er o.k.? Lisbeth Schou, 22 56 55 59.

Advanced English conversation

Torsdage kl. 10-12. Sted: Vallensbæk Idrætscenter. Du kan møde andre, der gerne vil konversere på engelsk. Vibeke Mørch, 43 73 75 76.

Badminton 1

•  Tirsdage kl. 11.15-12.45. •  Torsdage kl. 11.30-12.30. Sted: Vallensbæk Idrætscenter. Lizzie Clausen, 23 39 62 52.

» det sker

oktober 2018

19


Badminton 2

•  Onsdage kl. 14.30-16. •  Fredage kl. 11.30-13. Sted: Vallensbæk Idrætscenter. Jette Knudsen, 43 64 61 90.

Bowling

Onsdage kl. 14-16. Sted: Glostrup Bowlingcenter, Diget 54, 1. sal, Glostrup. Christian Spang Jensen, 42 24 60 71. Pris: 200 kr. pr. måned.

Bridge

Tirsdage kl. 13-17. Sted: Højrupgård, Højrupgårdsvej 1, Vallensbæk. Kirsten og Poul Erik Hansen, 50 57 07 31, kirsten.hansen​@fasttvnet.dk

Cafe Husk

1. tirsdag i hver måned kl. 16-18. Sted: Daghjemmets lokaler i Højstruphave, Højstrupparken 81. Vallensbæk Kommunens demenskoordinator og Ældre Sagen slår dørene op for Cafe Husk med et tilbud til borgere med hukommelsessvækkelse eller demens og deres pårørende. Mogens Jørgensen, 40 60 31 84. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

Cykelture

Torsdage kl. 13-16. Mødested: Vallensbæk Idrætscenter.

Hovedstaden

OMRÅDE 10C

Se Vestegnen fra cykelstierne, og nyd naturen. Elcykler er velkomne. Benny Mortensen, 20 42 24 85.

English conversation

Torsdage kl. 10-12. Sted: Vallensbæk Idrætscenter. Du kan møde andre, der gerne vil konversere på engelsk. Ikke for begyndere. Heather Strandberg, 43 53 54 01.

Litteraturgruppen

1. eller 3. tirsdag i hver måned kl. 10-12. Sted: Ældre Sagen, Højrupgård. Har du lyst til at dele din læselyst med andre, så har du muligheden her. Der bliver læst en bog om måneden, og den diskuterer vi sammen. Susan Højstrup, 28 31 53 71, susanhoejstrup​@gmail.com

Motion for mindre mobile ældre lettere træning

•  Mandage kl. 10-11. Sted: Rønnebækhus. Lilian Ho-Lanng, 21 23 82 98. •  Tirsdage kl. 10.15-11.15. Sted: Korsagergård. Jytte Hansen, 43 64 44 54, 20 76 21 18.

Petanque

•  Mandage kl. 10-14. •  Torsdage kl. 10-14. Sted: Idrætscentret ved tennishallerne. Jens Lind, 40 75 43 23.

Seniordans

Mandage kl. 14-16. Sted: Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, Vallensbæk. Seniordans er godt for helbredet, giver livsglæde og styrker hjernen og hjertet. Vi danser fra midt september til slutningen af april og i løbet af sommeren forskellige steder efter aftale. Partner ikke nødvendig. Danseleder: Helga Schwedler, 30 22 18 32.

Stavgang

Tirsdage kl. 11-12. Mødested: Forskellige steder i Vallensbæk. Begyndere, let øvede og øvede. Lilian Ho-Lanng, 21 23 82 98. Erik Hommelgaard, 21 16 03 21.

Svømning

Tirsdage kl. 10-11.30. Sted: Pilehaveskolens Svømmehal, Horsbred 199, Vallensbæk. Svømning for pensionister. Inge Guldberg, 51 16 22 04, ingeguldberg​@yahoo.dk

Whist

Torsdage kl. 12-15. Sted: Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, Vallensbæk. Der bliver spillet i rolig koncentration, hvor der trækkes stik hjem. Bjarne Hansen, 43 64 94 48.

Distriktsformand: Finn Madsen, tlf. 60 54 35 07. Mail: madsen.finn​​​@hotmail.com

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Kørestolsadgang

Banko

Onsdag 14. november kl. 19-22. Arrangement 267. Sted: Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, Vallensbæk. Også i år gennemfører vi det traditionelle årlige bankospil med præmier og sidegevinster, som vi indførte sidste år. Friederike Wenning, 43 64 37 34, fwenning​@hotmail.com Pris: 60 kr. Ikke-medlemmer: 80 kr. ≤≥

Johnny Cash

Søndag 28. oktober kl. 14-16. Arrangement 262. Sted: Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, Vallensbæk. The Man in Black. Dennis Lydom fortæller historierne og synger sangene om Johnny Cash. Ole Løndal, 53 62 26 25, londal​@webspeed.dk Pris: 80 kr. Ikke-medlemmer: 100 kr. ≤

Oplev Kroatiens riviera

21. maj. Arrangement 273. Henvendelse til kontoret 23. oktober, efterfølgende til Friederike Wenning, 43 64 37 34, fwenning​@hotmail.com Pris: 7.275 kr.

Områderedaktør: Anne Verheij, tlf. 27 99 07 61. Mail: anne​​​​​@verheij.dk

Rejser omtalt i ’Det Sker’ med over­ natning samt 1-dags rejser til en samlet pris på over 1.000 kr. pr. person sker via en teknisk arrangør, som skal være medlem af Rejsegarantifonden. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer hos Rejse­garantifonden.

Teleslyngeanlæg

10C

Ældre Sagen DET SKER omr. 10C Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.

Ældre Sagen DET SKER omr. 10C Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.