Page 1

HOVEDSTADEN OMRÅDE 10C | APRIL 2018

ARRANGEMENTER 06.04. - 18.06.2018 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

ALBERTSLUND Formand: Erik Vang Nielsen, 43 64 44 14, evn​@4syd.dk Næstformand og bisidderhjælp: Inger R. Hansen, 43 64 00 49, 26 79 05 57, inger​@hanno.dk

Kontor

Damgårdshave, Damgårdsvej 12, 43 64 98 22, mandage kl. 11.30-13.

Medlemsservice

Nørregade, 33 96 86 89, mandag-fredag kl. 10-15, torsdage kl. 10-18.

Midlertidige flytninger

Der sker jo for tiden omfattende renoveringer af gårdhusene i Albertslund. Her melder man kun midlertidig flytning til postvæsnet. Det kan vi ikke se. Vi kan derfor ikke fordele vores lokale blade, hvis du ikke fortæller os din midlertidige adresse. Derfor giv os oplysningerne: Navn, gammel adresse, ny midlertidig adresse, dato for flytning og tilbageflytning. Send en e-mail til evn​@4syd eller ring, 43 64 44 14, eller aflever en seddel på kontoret om mandagen. Vi vil så fordele næste blad til den midlertidige adresse.

Besøgsvenner

Har du lyst til at blive besøgsven? Som besøgsven kommer du ulønnet og frivilligt som gæst i hjemmet som regel 1 gang

Albertslund · Ballerup · Brøndby · Dragør · Gentofte · Gladsaxe · Glostrup · Herlev · Hvidovre · Høje Tåstrup · Ishøj · Lyngby-Taarbæk · Rødovre · Tårnby · Vallensbæk.

om ugen i ca. 1 time. Det er erfaringen, at der gennem tiden er opstået fine venskaber, som er værdifulde for begge. Du skal have tid og overskud til at være noget for et andet menneske, der har brug for dig. Din alder er underordnet, blot du er fyldt 18 år. Har du lyst til at få en besøgsven eller blive besøgsven, bedes du kontakte: Bente Quaade, 43 45 54 61. Joan Jakobsen, 43 96 70 02, motionsvenner​@gmail.com Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at blive besøgsven eller få en besøgsven.

Få hjælp af vågetjenesten

Ingen behøver at dø alene. Vi tilbyder vores hjælp, når der er få eller ingen pårørende til at sidde døgnet rundt hos den døende, men også der, hvor de pårørende er slidt ned af et længere forløb og har brug for støtte og aflastning. Har du brug for hjælp, eller har du lyst til at blive frivillig, så kontakt koordinator Sonja Andersen, 24 67 57 44, logs​@herstedoster.dk Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Få en motionsven

En motionsven er en frivillig, der kommer hjem til dig efter aftale. Motionsvennen hjælper dig med øvelser eller motion, som passer lige til dig. Øvelser, som kan udføres enten siddende eller stående. Bente Quaade, 43 45 54 61. Joan Jakobsen, 43 96 70 02, motionsvenner​@gmail.com

Tryghedsopkald

Tryghedsopkald er et tilbud

til dig, som mangler en, der ringer hver dag kl. 10-11 for at sige godmorgen og spørge, hvordan du har det. Vil du gerne have et opkald hver morgen, eller vil du være opringer, så ring til Verner Jensen, 43 64 05 53.

Da vi skifter partner ved næsten hver dans og danser som rød eller blå, er partner ikke nødvendig. Danseinstruktør: Helga Schwedler, 30 22 18 32, helgaschwedler​@ hotmail.com

En hjælpende hånd

Pc-hjælp

Hjælp til småreparationer i hjemmet, flytning af billeder, møbler mv. Ikke rengøring, havearbejde og snerydning. Sten Rendbæk, 20 59 03 20. Hjælp til mindre tøjreparationer, sy en knap i eller lignende. Yvonne Molin, 22 83 98 91, Vonne.molin​@hotmail.com

Bowling

Tirsdage kl. 11-12 eller 12-13. Sted: Bowlingcentret, Diget, Glostrup. Maks. 3 spillere pr. bane. John Nelsson, 40 56 23 65, Johnnelson​@hotmail.com Pris: 25 kr. for en prøvetime.

Engelsk og tysksamtalegrupper

•  T irsdage og torsdage i ulige uger. Engelskgruppen. Gunna Albæk, 43 64 09 59, glentehus​@hotmail.com •  Onsdage i ulige uger. Inger Bartolomæussen, 43 64 61 44, IngerBar​@gmail.com •  Onsdage i lige uger. Tyskgruppen. Helga Schwedler, 30 22 18 32, helgaschwedler​@ hotmail.com Sted: Damgårdshave.

Seniordans

Onsdage kl. 14-16. Sted: Damgårdshave.

Tirsdage kl. 13. Sted: Damgårdshave, 1. sal. Du kan få hjælp til fx opsætning af ny pc, iPad/ tablet, fejl på pc’en mv. Er der ingen gæster kl. 13.30, lukker supporten for denne dag. Tirsdagshjælpen er lukket i ferietiden. Se Albertslundposten om tid og sted. Pris: 10 kr. til kaffe og vedligeholdelse af udstyr mv.

Banko

•  Mandag 30. april kl. 14. •  Mandag 28. maj kl. 14. •  Mandag 18. juni kl. 14. Sted: Damgårdshave. Gratis kaffe og kage. ≤≥

BALLERUP Formand: Henning Broman, 60 76 31 30, bromanhenning@ gmail.com Næstformand og formand for ældrepolitisk udvalg: Jørgen Reimer, 91 56 60 42, ej-reimer​@webspeed.dk

Kontor

Præstevænget 20, Ballerup, 44 66 66 12, tirsdage kl. 15-17, aeldrebal​@gmail.com

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN HAR DU MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER

10C


App-cafe

Fredage kl. 10-12. Sted: Datastuen, Præstevænget 22, 1. Vil du vide noget om en speciel app eller blot noget om apps i al almindelighed, så besøg os i datastuen. Arne Jensen, 23 30 60 46, annyogarne​@mail.dk

Arrangementer

Alle arrangementer finder sted i Præstevænget 20, medmindre andet er angivet. Henvendelser om specialgrupper rettes til formanden.

Besøgstjenesten går nye veje

Borgere over 65 år, der lider af en kronisk sygdom, tilbydes en aktiv ven, det vil sige en frivillig, der kan give den pågældende borger et kærligt skub og en hjælpende hånd til at håndtere de daglige udfordringer. Ingrid Jensen, 20 57 59 05.

Besøgsven

Har du lyst til at glæde en ældre medborger med et besøg ca. 1 x ugentligt, eller savner du en besøgsven, så ring til mig og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig. Ingrid Jensen, 20 57 59 05.

Bowling

•  Tirsdage kl. 12-13. Hold I. •  Onsdage kl. 12-13 og 13-15. Hold II. Teddy Tange, 40 56 74 47. •  Torsdage kl. 11-12. Hold III. Jørgen Mejløe, 44 97 45 38. Sted: Bowlinghallen, Tempovej 35, Ballerup.

Bridge

Torsdage kl. 13-17. Sted: Præstevænget 22. Kendskab til spillet kræves. Der er ingen undervisning. Knud Kjærgaard, 20 22 08 81, knud.kjærgaard​@gmail.com Pris: 150 kr. for 2 sæsoner.

Datastuen

Fredage kl. 10-12. Sted: Præstevænget 22, 1. Datastuens supportere yder it-hjælp til alle ældre i Ballerup Kommune. Kom og få hjælp til anvendelse af pc, tablet og smartphone. Du kan surfe på internettet, skrive en e-mail, stille spørgsmål 2

det sker

april 2018

og få hjælp af vore dygtige supportere. Gratis adgang, bare mød op. Arne Jensen, 23 30 60 46, arneoganny​@mail.dk

Anni Olsson, anni.olsson​@mail.dk Ole Birch, obi_herlev​@live.dk

Decoupage

Torsdage kl. 14-16. Sted: Præstevænget 22. Vi hjælper hinanden med syog strikkeopskrifter, bytter opskrifter og mønstre, får nye ideer, kyndig vejledning og hjælp til færdiggørelse af påbegyndte arbejder. Anette Broman, 60 78 76 15, bromanette13​@gmail.com

Onsdage i lige uger kl. 10-13. Sted: Præstevænget 22. Vi klipper og klistrer os til sjove og flotte motiver på kasser, bakker og billeder. Birgit Lass, 44 65 01 26.

Den 3. hånd - handyman

Vi hjælper dig med mindre problemer hjemme hos dig selv. Connie Petersen, 26 18 74 57, connie-petersen​@get2net.dk

Engelsk - samtalegrupper

•  Onsdage kl. 10-11.30 i ulige uger. Engelsk I. Vibeke Wilms, 44 98 08 82, vrwhen​@gmail.com •  Tirsdage kl. 9.30-11 i ulige uger. Engelsk II. Ingrid Jensen, 20 57 59 05, ingrid.jensen13​@gmail.com •  Tirsdage kl. 9-10.30 i lige uger. Engelsk III. Lisbeth Kjærgaard, m.lisbethkjaergaard​@ youmail.dk •  Onsdage kl. 10-11.30 i ulige uger. Engelsk IV. Vivi Christensen, 21 49 43 47, vivi-bjarne​@mail.tele.dk •  Tirsdage kl. 13.30-15 i ulige uger. Engelsk V. Mary Ryan, 27 29 39 51, riselarsen​@teliamail.dk

Fitness/motion

Lørdage kl. 9-11. Sted: Rugvængets Skole. Anders Dalgaard, 51 55 47 14.

Frimærkeklubben

Tirsdage kl. 9-12. Sted: Præstevænget 22. Vi bytter og får en god snak om frimærker. P.t. venteliste. Interesserede kan besøge klubben efter aftale med John Sørensen, 44 65 08 48.

Hjemmeside

Nye arrangementer og ændringer mv. opdateres løbende på vores hjemmeside. aeldresagen.dk/ballerup

Håndarbejde

It-hjælp i hjemmet

Gode råd er gratis. It-hjælp i hjemmet er et tilbud til ældre, der har svært ved det digitale og ikke har mulighed for at møde op til vores kurser eller i datastuen. Ole Birch, 21 27 98 14, obi_herlev​@live.dk

It-kurser

Vi afholder kurser i brug af pc, smartphone og tablet. •  Grundlæggende it. •  Internet og e-mail for begyndere og øvede. •  W ord for begyndere og øvede. •  Excel. •  Billedbehandling. •  Slægtsforskning. •  iOS for begyndere og øvede. •  A ndroid for begyndere og øvede. •  Plej din pc. •  Facebook. Kurserne er beskrevet på hjemmesiden og i lokalbladet. Abonner også på vores itnyhedsbrev. Alex Tonny Jensen, 29 70 25 94.

It-nyhedsbrev

Vi udsender regelmæssigt et it-nyhedsbrev om ting, som vurderes at kunne have interesse. Her kan du læse om: Kurser, temamøder, ledige pladser, tilmelding til kurser, it-nyheder mv. Kontakt Alex Tonny Jensen for yderligere information, alextonny​@gmail.com

Korsang - Vennekoret

Torsdage kl. 19-21 i lige uger. Dirigent: Jes Caspersen. Jytte Hansen, 22 30 88 37, jytte_hansen​@yahoo.dk

Kulturformidling

1. mandag i hver måned kl. 12. Sted: Base i Præstevænget 22.

Vi besøger en kulturinstitution 1 gang om måneden og drøfter efterfølgende oplevelsen over en kop kaffe eller en bid brød. Planlægningsmøde 1 gang pr. sæson. Anette Broman, 60 78 76 15, bromanette13​@gmail.com Pris: Der betales for entreer og fortæring.

Litteraturkreds I

Mandage kl. 13.30-16 i lige uger. Vi læser og diskuterer udvalgte bøger. Tove Petersen, 28 49 91 92.

Litteraturkreds II

Mandage kl. 14-16 i ulige uger. Jonna Hansen, 21 61 81 04, jonnahansen45​@gmail.com

Litteraturkreds III

Mandage kl. 10-12 i lige uger. Vi læser og diskuterer udvalgte bøger. Ditte Reimer, 91 56 60 42.

Lystfiskeri

1. torsdag i hver måned kl. 13-15. Sted: Præstevænget 22. Vi drøfter fremtidige fisketure og taler om de gennemførte. Alle er velkomne. Jan Byvard, 24 91 83 25, efter kl. 10, byvard​@gmail.com

Medlemsblad

Hvert halve år udgives et medlemsblad for Ældre Sagen i Ballerup, med oplysninger om vores arrangementer og meget andet. Bladet kan afhentes på vores kontor samt på biblioteket. Det kan endvidere læses på vores hjemmeside.

Motion på en skånsom måde

•  Mandage kl. 9.50-11.05. •  Mandage kl. 11.15-12.30. Sted: Ungdomsskolens sal. Annelise Skat Sørensen, 44 77 15 40, 218​@klovermarken.dk Else Bonde, 44 98 36 64, else.bonde​@pc.dk

Motionscykling

Torsdage kl. 10-14. Mødested: Præstevænget 20. Der køres i moderat tempo omkring 50 km med forventet hjemkomst ca. kl. 14.


Der køres mest på veje med cykelstier og skovstier. Der sluttes med kaffe og kage på dagens cafe. Jørgen Midtgaard, 23 70 32 22, jorgenmidtgaard​@gmail.com

Musik I - klassisk

3. onsdag i hver måned kl. 13-17. Musikinteresserede mødes for at lytte til musik fra cd samt se og lytte til musik fra dvd på storskærm. Forkundskab er ikke nødvendigt. Susanna Bang, 51 70 70 34, sus2bang​@gmail.com Pris: 30 kr. inkl. kaffe og brød.

Musik II - klassisk

3. onsdag i hver måned kl. 19-22. Musikinteresserede mødes for at lytte til musik fra cd samt se og lytte til musik fra dvd på storskærm. Connie Petersen, 44 97 82 41, connie-petersen​@get2net.dk Pris: 30 kr.

Nyhedsbrev

Ældre Sagen i Ballerup udgiver et nyhedsbrev med nye/ændrede aktuelle aktiviteter, tilmelding til aeldresagen.dk/ballerup

Nørklegruppen

Tirsdage kl. 15-17 efter åbent hus-arrangementerne. Sted: Præstevænget 22. Vi strikker tæpper til Røde Kors, felter, der syes sammen. Gudrun Petersen, 44 97 31 45.

Sted: Haven ved Præstevænget 22. Per Thomsen, 21 48 04 33, pvt​@comxnet.dk

Seniorvejledning

Mandage kl. 10-12 på kontoret, 44 66 66 12. Rådgivning om hverdagens små problemer inden for økonomi og jura og hjælp til ansøgninger, breve mv. samt samtaler om personlige problemer. Bisidderbistand til møder. Se nærmere på hjemmesiden under støtte og vejledning. vejledning.bal​@gmail.com

Tirsdagsarrangementer

Tirsdagssaloner

Søndagscafe

Tirsdage og torsdage kl. 13-15.

Du tilmelder dig direkte hos turleder eller aktivitetsansvarlig. Betaling til Arbejdernes Landsbank, konto står i lokalbladet, eller til kassereren tirsdage kl. 15-17.

Stavgang

Slentreture

Opera II

Petanque

Tilmelding og betaling

Fredage kl. 10-15. Mødested: Frugtboden ved Ballerup Station. Medbring madpakke, drikkevarer og bus-/togkort. Turene varer i gennemsnit 4-5 timer og gås i moderat tempo. Inge Jørgensen, 44 65 21 21.

Onsdage i lige uger kl. 12-15. For alle med interesse for og lyst til spillet starter vi et skakhold, hvor man kan deltage med de evner, man har. Der er ingen undervisning, men vi tilbyder dig en hyggelig eftermiddag, hvor vi i fællesskab kan genopfriske de glemte eller udvikle de nuværende talenter. Kurt Eriksen, 26 74 68 80, ke-ij​@mail.tele.dk

1. onsdag i hver måned kl. 13-17. Vi hører og ser opera på storskærm og drøfter vores oplevelser. Susanna Bang, 51 70 70 34, sus2bang​@gmail.com Pris: 30 kr. for kaffe og brød. 1. onsdag i hver måned kl. 19-22. Vi hører og ser opera på storskærm og drøfter vores oplevelser. Connie Petersen, 44 97 82 41, connie-petersen​@get2net.dk Pris: 30 kr. for kaffe og brød.

Fredage kl. 10-12. Vi inspirerer hinanden i det fælles atelier og udstiller vores værker. Alex Wendrich, 21 25 80 03, awendrich46​@gmail.com

Tirsdage kl. 13-15. Dørene åbnes kl. 12. •  1 0. april: MAGIBA når lokal musik er bedst. •  1 7. april: Traditionen tro forårsmodeopvisning. •  2 4. april: Vi skal hygge og spise sammen. Billet skal købes på forhånd. •  1 . maj: Grethe Mogensen fortæller sangen. •  8 . maj: Fra jetpilot til skipper på Slotssøens lille færge med Finn Sylvest. •  1 5. maj: Tove Udsholt fortæller om 135 plejebørn, der undslap Gestapo. •  2 2. maj: Sæsonafslutning - vi ønsker hinanden god sommer. Yderligere information ses på hjemmesiden eller i lokalbladet. Kirsten Bøje Petersen, 26 19 10 36. Birgit Lass, 44 65 01 26. Pris: 30 kr. pr. gang.

Skak

Onsdage kl. 10-11.30. Mødested: P-pladsen/busstop for 143 på hjørnet af Hold-An Vej og Orchidévej. Uanset vejret går vi i Vestskoven ad forskellige ruter. Frode Lassen, 44 97 68 44, 23 24 32 44, frode.lassen​@gmail.com

Opera I

Tegning - maling - akvarel

Sidste søndag hver måned. •  29. april kl. 13: Vi spiser sammen. Tilmelding nødvendig. •  27. maj kl. 14: Superbanko. Karin Rønnov, 44 97 62 76, krc​@sport.dk Connie Petersen, 26 18 74 57, connie-petersen​@get2net.dk Pris: 30 kr. pr. gang for kaffe og brød.

17. april kl. 13. Sted: Skovlunde Kulturhus. Senior og sikkerhed. Politiet besøger kulturhuset og giver gode råd og tips til, hvordan du kan undgå tricktyveri og andre ubehagelige ting. Billetter skal forud købes på biblioteket eller i kulturhuset eller på bib.ballerup.dk Pris: 30 kr., som dækker entre, kaffe og kage.

Tysk - samtalegrupper

•  M andage kl. 10-12 i ulige uger. Tysk I, begyndere. Birthe Thorup, 98 18 03 93. •  T orsdage kl. 10.30 i ulige uger. Tysk II, let øvede. Erik Hendrup, 44 94 51 72.

•  Torsdage kl. 10-12 i lige uger. Tysk III, øvede, der tales kun tysk. Finn Eriksson, 44 97 05 83.

Udflugter

•  T orsdag 19. april kl. 10.50-ca 13, Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, Roskilde. •  O nsdag 2. maj kl. 11.45-15, Korsbæk på Bakken. •  M andag 7. maj kl. 12.30-14, Mindelunden Ryvang, Tuborgvej 33, Hellerup. Se lokalbladet eller hjemmesiden. Tilmelding sker til turlederen.

Vi søger frivillige til mange aktiviteter

Vi har brug for nye frivillige, der vil påtage sig en meningsfuld, ulønnet opgave i en velorganiseret sammenhæng. Har du tid og lyst til at blive en af Ældre Sagens frivillige, kan du kontakte kontoret eller kontaktperson for frivillige Connie Petersen, 26 18 74 57, connie-petersen​@get2net.dk

Whist

•  T irsdage kl. 15-17. Sted: Præstevænget 20 efter tirsdagsarrangement. •  Fredage kl. 13-16. Sted: Præstevænget 22. Gudrun Petersen, 44 97 31 45, sommer 20 25 30 24, gudrunp​@mail.tele.dk

Besøg Korsbæk på Bakken

Turnummer 4. Onsdag 2. maj kl. 11.45-ca. 15. Vi starter med at spise frokost på Postgaarden. Derefter får vi en guidet rundvisning, hvor vi besøger Korsbæk og får fortalt om stedet. Jørgen Midtgaard, 23 70 32 22, jorgenmidtgaard​@gmail.com Pris: 300 kr. Drikkevarer for egen regning.

Besøg Mindelunden Ryvang

Turnummer 5. Mandag 7. maj kl. 12-30-14. Vi får en guidet rundvisning her få dage efter 4.-5. maj og ser de flotte blomstersmykkede grave og genopfrisker en svunden tid. Lene Byvard, 61 50 12 12, lenebyvard​@gmail.com Pris: 20 kr.

det sker

april 2018

» 3


Besøg på Roskilde Kloster

Turnummer 3. Torsdag 19. april kl. 10.50-ca. 13. Vi får en guidet rundvisning i Klosterkirken, Den Røde stue, Riddersalen og Brahestuen. Kirsten Bøje Petersen, 26 19 10 36, kirstenbp13​@gmail.com Pris: 75 kr.

Højskole

Årets højskoleophold bliver på Nørgaards Højskole i uge 26. Se lokalbladet januar-juli for yderligere oplysninger. Anette Broman, 60 78 76 15, bromanette13​@gmail.com

Formand: Kaare Kjær-Madsen, 51 36 50 65, fm.broendby.153@ aeldresagen.dk Sundheds- og ældrepolitik: Bente Ritter, 21 62 35 60.

Kontor

Gildhøjparken 6, 43 42 02 43, mandage-torsdage kl. 10-12. Lukket i sommerferien 9. maj-5. august. aesag.brk​@mail.tele.dk Konto 1551 0004942078.

Arrangementer

Tilmelding og køb af billetter sker på kontoret, på telefon eller e-mail. Der kan også købes billetter via netbank til arrangementer, der er forsynet med en netbankkode. Se hvordan i vores lokale infoblad eller under ”Praktiske oplysninger for arrangementer” på forsiden af hjemmesiden.

Besøgsvenner

Du knyttes til en besøgsvært, som du besøger efter aftale en gang om ugen. Grethe Andersen, 28 99 61 95. Dorte Jönsson, 60 47 04 80. Kirsten Stolborg, 20 70 07 10. Ina Buch, 23 74 67 59, kun Ældrecenter Nygårds Plads.

Demensaflastning

Aflasteren tilbyder at give den pårørende lidt tid til sig selv og går også ud til enlige demente. Ældre Sagen tilbyder obligatoriske kurser. Kirsten Jakobsen, 24 87 05 24. det sker

Hjælp til småreparationer i hjemmet, flytning af billeder, møbler og lignende samt tv-programinstallering, praktisk indretning af fx plejebolig, lettere ompolstring, oplægning af gardiner, opsætning af hylder og lamper. Ikke rengøring, havearbejde og snerydning. Kontoret, 43 42 02 43.

Hjemmeside

ældresagen.dk/brøndby

Klublokale

Hermosagaard, Bygaden 82, Brøndbyvester.

Kontaktperson

BRØNDBY

4

Den hjælpende hånd

april 2018

Ved arrangementer, hvor der ikke er nævnt en kontaktperson, oplyses den ansvarlige på kontoret, 43 42 02 43.

Kørestolsskubbere

Onsdag formiddag, forbeholdt beboere på Gildhøjhjemmet. Erna Bertelsen, 43 44 00 87. Lene Bune, 29 32 10 45.

Ledsageordning

En gruppe frivillige tilbyder at ledsage seniorer til undersøgelse på hospital, læge, speciallæge, klinikker og lignende. Ina Buch, 23 74 67 59.

Pc-support i Brøndby

Få hjælp og vejledning, hvis du har problemer med din pc. Kan problemet ikke løses via telefon, tilbydes et hjemmebesøg. Kontoret, 43 42 02 43.

Seniorvejledning

1. mandag i måneden kl. 13-15. Sted: Kontoret ved personlig henvendelse. Ved telefonisk henvendelse kontakt kontoret kl. 10-12, og bed om at blive kontaktet af en seniorvejleder. Vi har tavshedspligt, og du kan være anonym. Vi hjælper med brevskrivning, klager og lignende og kan være din bisidder ved møder. Vi har adgang til aktuel viden om pension mv. Lukket i sommerferien 9. maj-5. august. Kontoret, 43 42 02 43.

Skolevenner

Vi bruger et par timer om ugen til at møde glade og nysgerrige børn og får samtidig et indblik i livet på en moderne skole. Laurits Bune, 53 92 84 94.

Tryghedsopkald

Vi ringer til ældre, enlige hver morgen kl. 8-9. Erling H. Petersen, 20 61 75 48.

Vågetjeneste Nygårds Plads

Alt for mange mennesker gennemlever de sidste timer af deres liv alene. Det vil vi gerne gøre noget for at afhjælpe. Vi kan holde i hånd, læse eller synge. Vi har empati og tavshedspligt. Ingen plejeopgaver.

Billard og pool

Onsdage kl. 9-12. Sted: Møllehuset, Brøndby Møllevej 37, Brøndby. Vi er en halv snes spillere, der mødes hver onsdag i Møllehusets billardstue. Arne Sørensen, 43 96 37 53.

Bowling

Torsdage kl. 11-12. Sted: Glostrup Bowlingcenter. Selv om interessen er stor, er der ingen ledige pladser som fast spiller, men venteliste forefindes. Ole Schmalz, 20 91 21 36.

Bridge - træning

Mandage kl. 10-12. Sted: Hermosagaard. For begyndere og let øvede spillere. Begyndere skal som minimum kunne spille whist. Annie Christensen, 43 96 26 24, 30 63 74 70. Pris: 50 kr. og 7 kr. pr. gang til kaffekassen. ≤≥

Bridge - turnering

Tirsdage kl. 18.30-22.30. Sted: Hermosagaard. For rutinerede spillere. Gunnar Sørensen, 43 53 47 80. Pris: 160 kr. pr. halvår. ≤≥

Bridge - turnering

Onsdage kl. 13-17. Sted: Hermosagaard. Nye spillere er velkomne. Egon F. Hansen, 21 27 54 04, 43 96 30 58. Pris: 160 kr. pr. halvår. ≤≥

Demenscafe Pusterummet Sidste torsdag i måneden kl. 14.30-16.30. Sted: Cafe Glenten. Socialt samvær for demente borgere og deres pårørende. Ingen tilmelding. Erna Bertelsen, 43 44 00 87. Anne-Grethe Thorup, 43 62 36 62. Kirsten Jakobsen, 24 87 05 24. Pris: 25 kr. for kaffe og brød. ≤

Frimærker og postkort Torsdage kl. 13-15 i ulige uger. Sted: Hermosagaard. Vi bytter frimærker og postkort - med og uden frimærker. Erik Bang, 23 11 68 29. ≤≥

Gåture og stavgang

•  M andage og fredage kl. 10-12. Sted: P-pladsen ved Engtoftegård. •  O nsdage kl. 10-12. Sted: P-pladsen, Voldgaden i Brøndbyskoven. Hele året - også på helligdage. Turlængde ca. 3 og 5 km. Sonja Hornbæk, 43 43 86 30, 20 45 27 96. Lis Andersen, 21 73 57 78.

It-stuen

Tirsdage og fredage kl. 10-12. Sted: Kommunens pensionisthuse. Har du behov for råd og vejledning til betjening af itsystemer, computer, tabletter eller mobiltelefoner, så besøg os i Strandstuen eller Møllehuset. Strandstuen kun tirsdage. Ingen tilmelding. ≤

Krolf

Mandage kl. 10-12 og 12.30-14.30. Sted: Hermosagaard. Kom og få motion på en anderledes måde. Banen ligger rundt om Hermosagaard. Der kan lånes udstyr i begrænset omfang. Anne-Marie Pensbo, 26 81 32 16. Pris: 10 kr. til kaffe og avec.

L’hombre

Torsdage kl. 13-17. Sted: Stuehuset, Hermosagaard.


Kom frit frem, giv dig selv muligheden for at spille l’hombre. Povl Kajbæk, 22 47 24 14.

Litteraturkreds

Mandage kl. 13-15 i lige uger. Sted: Hermosagaard. Når vi mødes, snakker vi livligt om den bog, vi lige har læst. Inge Pedersen, 36 75 80 72. Pris: 7 kr. pr. gang, hvis man ønsker kaffe. ≤≥

Motion for svage ældre

Mandage kl. 11.15-13.15. Sted: Kulturhuset Kilden. Motionen foregår siddende på stole eller stående. Begrænset mulighed for transport. Lis Andersen, 21 73 57 78. Lone Nielsen, 36 75 54 03. ≤≥

Petanque

Torsdage kl. 9.30-12. Sted: Hermosagaard. Mød op til et par fornøjelige timer. Der kræves ingen forudgående kendskab til spillet. Inge Brandt, 20 76 60 45.

Slægtsforskning

Torsdage kl. 13.30-16.30 i ulige uger. Sted: Stuehuset, Hermosagaard. En rigtig slægtsforsker bliver aldrig færdig med sin slægtstavle. Tag bare din bærbare/tablet med, vi har wi-fi. Ole Eir, 20 87 91 34.

Studiekreds i slægtsforskning

Torsdage kl. 13.30-16.30 i lige uger. Sted: Stuehuset, Hermosagaard. Vi udveksler erfaringer om slægtsforskning og forsøger at løse problemer i fællesskab. Tag bare din bærbare/tablet med, vi har wi-fi. Mogens Klein, 23 37 55 71.

Søndagscafeen

2. søndag i hver måned kl. 15-17. Sted: Cafe Glenten, Glentemosen 3, Brøndbyvester. Kom og vær med til hygge, sang og musik på Cafe Glenten. Alle er velkomne,

men kom i god tid, der er kun et begrænset antal pladser. Underholdningen vil variere fra gang til gang - se hvilken på vores hjemmeside, i Folkebladet eller seniorkalenderen. Bente Ritter, 21 62 35 60. Pris: 25 kr. Øl og vand kan købes for 10 kr., og minivinflaske til 20 kr. pr. flaske. ≤

briller ind for Lions til Sierra Leone. Briller kan lægges i kassen i forhallen.

Tilmelding i informationen på Wiedergården.

Backgammon

Sæsonafslutning

Bowling

•  Tirsdage kl. 16-19. •  Onsdage kl. 16-19. Sted: Wiedergården. Begge kurser har begrænset deltagerantal, og tidligere deltagere har fortrinsret. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: Råvarer betales fra gang til gang.

Kode 2404. Tirsdag 24. april 12-16. Sted: Hermosagaard. Vi mødes til en lækker frokost, hvortil der kan købes drikkevarer til de sædvanlige billige priser. Derefter afholdes lotteri med flotte præmier, hertil serveres kaffe med brød. Billetsalg på kontoret senest 17. april. Pris: 175 kr. ≤≥

Højskoleophold

10.-16. juni. Sted: Marielyst Højskole på Falster, Bøtøvej 23, Væggerløse. Eventuelle restpladser oplyses direkte på højskolen, 54 13 63 61.

DRAGØR Formand: Ole Morten Landsmann, 32 53 33 63, morten_kirsten​@mail.dk Næstformand: Poul H. Rasmussen, 32 53 15 97, b.p.rasmussen@ gmail.com Tryghedsopkald: Vibeke Jørgensen, 53 30 43 90.

Kontor

Forhallen i Aktivitetshuset Wiedergården 2, Dragør, 32 89 02 92, hverdage kl. 9-15.

Badminton

Fredage kl. 10.45-12.10. Sted: Hollænderhallen. Alle er velkomne, medbring sko og ketsjer. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: 80 kr. for medlemmer.

Brilleindsamling

Ældre Sagen samler brugte

Torsdage kl. 10-12.30. Sted: Wiedergården, lokale M2. Denne nye aktivitet er kommet godt i gang. Er det noget for dig, så er det stadig plads. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Mandage kl. 13-14. Sted: Bowl & Event, Englandsvej 337. Martin Reimer, 32 53 97 32. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: 460 kr. ved 4 spillere.

Bridge

Onsdage kl. 12.30-17. Sted: Wiedergården, Kedelhuset, 1. sal. Fritz Hansen, 32 94 41 16. Tilmelding i informationen på Wiedergården.

Madkursus for mænd

Petanque

Alle ugens dage kl. 12. Sted: Banerne ved Dragør Engvej Tennis. Petanqueklubben De Skøre Kugler. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: 80 kr. for medlemmer.

Stolegymnastik m/k

Canasta

Onsdage kl. 10-12. Sted: Wiedergården, stuen. Birgit Trap Lindberg, 40 18 90 06. Tilmelding i informationen på Wiedergården.

Fredage kl. 11-12. Sted: Gymnastiksalen, Wiedergården. Vi træner siddende efter en dvd ”Træn dig glad” sammen med Gurli Sydtoft eller Evald Andersen. Det er både for mænd og damer. Gurli Sydtoft, 27 51 15 44. Tilmelding i informationen på Wiedergården.

Handyman

Berlin

Herreværelset

Rundvisning på Frederiksberg Slot

Hverdage kl. 9-15. Mangler du hjælp til små reparationer, billedophængning eller lignende? Dog ikke havearbejde og snerydning. Kun for medlemmer af Ældre Sagen, Dragør afdeling. Jørgen Nielsen, 32 94 06 88, 28 29 56 88, for nærmere aftale. 1. onsdag i måneden kl. 12.30. Sted: Wiedergården. Vi har lånt studielokalet på Wiedergården, og vi mødes 8-10 herrer for at spise frokost sammen er par timer. Under frokosten taler vi så om, hvad der nu falder os ind, det kan være lokalt eller noget ude fra den store verden. Morten Landsmann, 32 53 33 63.

L’hombre

Onsdage kl. 9.30-12.30. Sted: Wiedergården, lokale M2. Søren Arnbo, 32 53 61 22.

10.-13. maj. Vi arrangerer sammen med Riis Rejser en 4-dages tur til Berlin. Der er tilmeldingslister og program i informationen på Wiedergården. Lene Kjeldager, 26 81 07 21. Pris: 3.095 kr. i enkeltværelse, 2.495 kr. i dobbeltværelse.

Torsdag 7. juni kl. 16. Sted: Roskildevej 28 A, Frederiksberg. Kom med på et besøg til det 300 år gamle slot, og se den smukke riddersal og det spændende marmorbad. Der er mange trapper undervejs, så turen kan ikke anbefales for dårligt gående. Birgit Hansen, 27 99 93 95. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: 50 kr.

Udflugt til Sverige

»

Torsdag 14. juni kl. 8.30-16.30. det sker

april 2018

5


Mødested: Wiedergården kl. 8. Den årlige udflugt for ældre borgere i Vellinge og Dragør. I år går turen til Falsterbo og Skanör. Fællesudflugten kommer til at foregå i naturens og historiens tegn. Maks. 60 deltagere. Billetter sælges i informationen på Wiedergården 2.-30. april. Ole Morten Landsmann, 32 53 33 63. Pris: 450 kr.

Højskole på Bornholm

19.-25. august. Ældre Sagen Dragør har reserveret kurset ”Bornholm på kryds og tværs/ Sensommer” på Bornholms Sommerhøjskole. Der er busture rundt på øen de fire af dagene om eftermiddagen. Lene Kjeldager, 26 81 07 21. Pris: 4.250 kr. 500 kr. i tillæg for bad og toilet + udflugter.

GENTOFTE Formand: Jette Sørensen, 21 31 07 71, formanden@ aeldresagen-gentofte.dk Sonja Minor Hansen, 39 64 31 98, sonja​@minor.dk

Ordrupvej 60, 3., Charlottenlund, 39 90 51 52, mandage og onsdage kl. 13-16, aeldresagen​@ aeldresagen-gentofte.dk Sidste åbningsdag før sommer 30. maj.

Lokale blade nyhedsbreve mv.

Lokalbestyrelsen: www.aeldresagen.dk/gentofte Lokalt medlemsblad, Det gule Blad, udkommer i januar og august, kan hentes på kontoret, sognegårde, biblioteker og kan downloades fra hjemmesiden. Se også annoncen i Villabyerne. Lokal it-gruppe: www.aeldre-it-gentofte.dk

Aktiviteter, udflugter og foredrag - tilmelding Tilmelding og betaling det sker

Vil du være frivillig nogle timer om måneden i Gentoftes børnehaver eller skoler? Fx til lektiehjælp, højtlæsning, kreative værksteder, bagning eller ture med børnene. Elin Jørgensen, 40 62 83 15, elin-margrethe​@live.dk

-H jælp til problemer med at bruge pc/iPad/tablet. -H jælp til at bruge din iPhone/smartphone (Android). -H jælp til at løse forskellige opgaver i et tekstbehandlingsprogram, som fx at lave invitationer, visitkort m.m. -H jælp til at bruge internettet blandt andet til Digital Post, skat, bank, sundhed m.m. -H jælp til at tage billeder, sende billeder og arbejde med dine billeder. Anni Pilgaard, 41 62 67 22.

Besøgstjenesten

It-kurser

Skole- og børnehavevenner

Et gratis tilbud til ældre, der savner menneskelig kontakt, fx en at sludre med og dele tanker med eller en arm at støtte sig til på en gåtur. Jette Dulong, 60 60 65 24, jette​@dulong.dk

Bisidderordning

En bisidder er en person, der tilbyder følgeskab og et par ekstra øjne og ører i situationer, hvor man kan føle sig usikker. Fx ved samtaler med ens læge eller hospitaler, en sagsbehandler i kommunen, bank mv. Bisidderen har tavshedspligt, og hjælpen er gratis. Jonna Larsen, 40 76 33 33, jonnaogerik​@hotmail.com

Den hjælpende hånd handyman

Kontor

6

online eller ved personlig henvendelse på kontoret, når ikke andet er anført. Deltagelse i arrangementer og aktiviteter er bindende.

april 2018

Vi kan tilbyde en handyman. En gratis, praktisk hjælp til typisk ældre mennesker til mindre opgaver, som fx ophængning af billeder, fastgørelse af ledninger og lignende, der ikke kræver en autoriseret håndværker. Kun for de lokale Ældre Sagsmedlemmer. Hanne Bræstrup, 41 60 17 06, hanne.br​@it.dk

It-klubben

•  Tirsdage kl. 10-13.30. •  Onsdage kl. 13-15.30. •  Torsdage kl. 10-13.30. Sted: Ordrupvej 60, 3. sal, elevator forefindes. Klubben giver hjælp og inspiration både for begyndere og for de mere øvede brugere af it. - Hjælp til opsætning af din pc. - Hjælp til at starte din iPad/tablet eller iPhone/ smartphone.

I det kommende halvår holder vi kursusfri, fordi vi gerne vil prøve at finde en ny form for kurser/undervisning, der svarer til de ønsker og behov, brugerne har. Vi lytter derfor gerne til jeres behov og vil løbende indrette vores tilbud, således at I får det bedste udbytte af jeres besøg. Anni Pilgaard, 41 62 67 22.

Telefonstjernen

Tryghedsopkald tilbydes ældre mennesker i Gentofte, som ikke har jævnlig kontakt med andre. Ordningen er gratis, og man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen. Vi ringer hver morgen kl. 8-9. Svarer du ikke på telefonen, tilkalder vi hjælp fra din kontaktperson, som du har opgivet familiemedlem, ven, nabo eller hjemmeplejen. Marianne Kaae, 39 69 90 44.

Badminton

•  M andage kl. 11.30-12.30. Børge Jensen, 20 81 09 65. •  Tirsdage kl. 11.30-12.30. Merete Bertelsen, 24 27 85 91. •  Onsdage kl. 11.30-12.30. Eva Cornelius Møller, 26 96 69 06. •  Torsdage kl. 11.30-12.30. Merete Bertelsen, 24 27 85 91. •  Fredage kl. 11-12. Børge Jensen, 20 81 09 65. Sted: Gentoftehallen, hal B, Ved Stadion 14, Gentofte.

Billard

•  Mandage kl. 10-17. •  Tirsdage kl. 10-17. •  Tirsdage kl. 17-22. •  Onsdage kl. 10-17. •  Onsdage kl. 19-22.

Sted: Ordrupvej 60, 3., lokale 35. Mogens A. Sørensen, 23 81 54 50. Betaling på kontor.

Bordtennis

•  Mandage kl. 11.45-14.45. •  Fredage kl. 10.15-14. Sted: Kildeskovshallen, sal 1, Adolphsvej 25, Gentofte. Lise Donatzky, 26 25 72 89.

Bridge og hygge - daghold Mandage, tirsdage, onsdage og torsdage. Sted: Ordrupvej 60, 3. Jørgen Puck, 35 38 15 74, kl. 10-12. Tilmelding for helt nye deltagere ved personlig henvendelse på kontoret. Betaling holdvis aftales med kontoret.

Bridge- turnering dag- og aftenhold

Mandage, tirsdage, onsdage og torsdage. Sted: Ordrupvej 60, 3. Jørgen Puck, 35 38 15 74, kl. 10-12. Tilmelding for helt nye deltagere ved personlig henvendelse på kontoret. Betaling holdvis aftales med kontoret.

Bridge og hygge sommerhold

Tirsdage kl. 14-17. Sted: Ordrupvej 60, 3., lokale 36+37+38. Starter 1. maj og slutter 28. august, der spilles ikke i juli. Tilmelding for nye spillere ved personlig henvendelse på kontoret. Betaling holdvis aftales med kontoret.

Cykelture - ca. 35-45 km Fredage kl. 10-ca. 15. •  6. april. •  4. maj. •  1. juni. Sted: Kontakt leder for program. Erik Meyer Jørgensen, 40 21 23 36, emjmeyer​@mail.dk Tilmelding ved fremmøde.

Engelsk konversation 1 Mandage kl. 10.30-12.30. Sted: Ordrupvej 60, 3., lokale 34. Helle Vibeke Unmack, 28 32 28 75.


Engelsk konversation 2

Mandage kl. 13-15. Sted: Ordrupvej 60, 3., lokale 34. Claire Clausen, 28 72 57 40.

Engelsk konversation 3 Tirsdage kl. 10.30-12.30. Sted: Ordrupvej 60, 3., lokale 33. Marianne Bentzen, 26 70 06 54.

Fitnessgymnastik

•  Torsdage kl. 12.55-13.55. •  Torsdage kl. 14.05-15.05. Sted: Kildeskovshallen, sal 1, Adolphsvej 25, Gentofte. Styrke- og konditionstræning for herrer og damer, samme program på begge hold. Margot Gunzenhauser, 21 48 87 20.

•  Mandage kl. 12.30-13.30. Anni Pilgaard, 41 62 67 22. •  Mandage kl. 13.45-14.45. Sylvia Mortensen, 25 27 04 61. •  Mandage kl. 15-16. Merete Hansen, 23 23 21 17. Sted: Ordrupvej 60, 3., lokale 39.

Seniorvolleyball

Onsdage kl. 11.05-12.30. Sted: Kildeskovshallen, hal 2, Adolphsvej 25, Gentofte. Leif Sonntag, 61 50 16 67. Allan Bertelsen, 30 24 52 72.

GLADSAXE Formand: Lise Vork, 30 31 78 90, L.vork​@hotmail.com Næstformand og ældrepolitik: Lejla Thorslund, 39 67 56 45, lejla.thorslund​@gmail.com

Kontor

Mandage kl. 10-11.30. Mødested: På hjørnet af Vældegårdsvej og Smakkegårdsvej tæt ved Slotshaven. Instruktion gives. Jytte Egly, 28 65 37 11.

Telefonfabrikken, Telefonvej 8, Søborg, 39 54 20 33, onsdage kl. 12-15, kontor​@aeldre-gladsaxe.dk Sommerferie 14. juni30. august. Vær opmærksom på, at Telefonfabrikken er lukket hele juli måned.

Onsdage kl. 11-13. Sted: Ordrupvej 60, 3., lokale 34. Ane Ladegourdie, 39 30 28 56.

Strik og sy kreativt

Arrangementer

Fransk studiekreds

Sykursus - få ny inspiration til at sy

Fransk konversation

Tirsdage kl. 10.30-12.30. Sted: Ordrupvej 60, 3., lokale 34. Bente Menzies, 24 40 93 94.

Gåture i Dyrehaven

Mødested: Røde låge ved Klampenborg Station. •  Tirsdage kl. 10.30-12. Vibeke Stengel Hansen, 21 77 85 72. •  Torsdage kl. 10.30-12. Kirsten Skak Poulsen, 40 58 86 04.

Hensyntagende gymnastik

Onsdage kl. 10.30-11.30. Sted: Ordrupvej 60, 3., lokale 39. Stående/siddende, vi får pulsen op, gjort kroppen levende. Birgit Pontoppidan, 22 62 29 29.

Italiensk konversation Torsdage kl. 11-13. Sted: Ordrupvej 60, 3., lokale 34. Tullio Piras, 23 63 89 88.

L’hombre

Onsdage kl. 19-22. Sted: Ordrupvej 60, 3., lokale 38. Viggo Øhlenschlæger, 39 63 01 65.

Linedance

•  Mandage kl. 11-12. Anni Pilgaard, 41 62 67 22.

Stavgang

Torsdage kl. 10-13. Ordrupvej 60, 3., lokale 33. Kathe Empacher, 23 27 13 55.

Fredage kl. 10-13. Sted: Ordrupvej 60, 3., lokale 39. Kathe Empacher, 23 27 13 55.

Syng sammen

Fredage kl. 14-16. Sted: Ordrupvej 60, 3., lokale 39. Hanne Iversen, 41 26 45 40.

Beskrivelse af arrangementerne kan læses i Det gule Blad og på hjemmesiden. Detaljer og eventuelle ændringer kan ses på hjemmesiden. Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontoret i kontortiden. Billetter købes på tilmeldingsmødet eller på kontoret i kontortiden.

Besøgsvenner

Onsdage kl. 19-20.30. Sted: Rygårdscentret, Niels Andersens Vej 22, Hellerup. Standarddanse for lidt øvede. Torben E. Knudsen, 26 64 19 97.

Er du en ældre borger i Gladsaxe, som kunne trænge til en at snakke med, en at gå tur med eller en at drikke en kop kaffe med, så er en af vores besøgsvenner måske noget for dig. En besøgsven kan fx komme på en fast dag hver uge, hver anden uge eller efter aftale. Jette Holte, 22 90 22 91.

Elgsafari til Småland

Bisidder

Vild med dans

Tirsdag 15. maj kl. 9-18. Busopsamling: Charlottenlund Station kl. 9 eller Gentofte Station kl. 9.15. Frokosten nydes på Gräddhyllan Lantcafe. Vi kører efterfølgende til Smålandet, Markaryd Älgsafari. Her vil en guide tage os med på en 3 km lang tur ad slingrende skovveje gennem safariparken, turen foregår i et lille traktortog. Turleder: Sonja Minor Hansen. Tilmelding senest 2. maj. Pris: 475 kr. inkl. bus, færge, entre, traktortur og frokost inkl. 1 øl/vand og kaffe.

Hvis du har brug for et par ekstra ører og et menneske at vende problemerne med, så henvend dig til os. Vi kan assistere ved fx visitation af hjemmehjælp, møde med kommunen og andre offentlige myndigheder eller omkring uforståelige breve eller dokumenter. John Bredahl, 20 45 79 22. Lise Vork, 30 31 78 90.

Candlelight dinner

Hver anden måned arrangerer Ældre Sagen Gladsaxes frivillige en hyggelig middag, hvor ægtepar, hvoraf den ene har

en demenssygdom, kan møde andre i samme situation. Sted: De frivilliges Hus, Taxvej 15, Bagsværd. For yderligere oplysninger kontakt Annie Nørby, 22 12 43 64.

Det gule blad

Læs om årets arrangementer i Det gule Blad, Ældre Sagen Gladsaxe. Fås i kirker, seniorcentre, bibliotekerne, Forebyggelsescentret, rådhuset og Telefonfabrikken. Udkommer 1. juni og 1. december. Læs det også på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ gladsaxe

Handyman

Vores handyman hjælper med mindre opgaver og reparationer i hjemmet i den udstrækning, det ikke påfører håndværkere konkurrence. Han hjælper ikke med rengøring, havearbejde, snerydning eller hvor der kræves autorisation. Vagttelefonen, 30 31 09 79, hverdage kl. 8-9.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ gladsaxe Her kan du læse om Ældre Sagen Gladsaxes aktiviteter og arrangementer. Vi bringer alle nyheder og ændringer der.

Ledsagetjenesten

Se en nærmere beskrivelse af ledsagetjenesten i Det gule Blad eller på vores hjemmeside. Vi søger frivillige til ledsagetjenesten. Sussi Frølich, 28 97 64 87, smilsussi​@gmail.com

Nyhedsbrev

Vil du gerne orienteres om de nyeste aktiviteter og tilbud i Ældre Sagen Gladsaxe? Så skal du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til tilmeld​@aeldre-gladsaxe.dk Du kan også tilmelde dig på vores hjemmeside. Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi har noget, vi mener er interessant for medlemmerne.

Billard - 1

»

Torsdage kl. 9-12. Sted: Telefonvej 8. det sker

april 2018

7


Der er 3 billard samt køer. Vi spiller skomagerpot og afvikler turneringer under hyggelige former. Kurt Nørgaard Jensen, 28 18 04 76, kurtnjensen​@webspeed.dk ≤

Billard - 2

Torsdage kl. 14-17. Sted: Telefonvej 8. Venteliste kan forekomme. Preben Hansen, 40 86 10 85, alice.preben​@mail.dk ≤

Bridge, whist og skak

Tirsdage kl. 13-16. Sted: Telefonfabrikken, Telefonvej 8. Vi spiller for at vinde, men ikke på turneringsniveau. Lis Malm, 30 30 24 09, grethe40​@mail.dk ≤

Engelsk konversation - 4

Torsdage i lige uger kl. 12.30-14.30. Sted: Telefonvej 8. Holdet er på mellemniveau. Indholdet er de ting, der interesserer netop os, med vægt på oplevelser. Vi læser bøger, spiller spil, ser film, læser og synger gamle engelske sange m.m. Vi kigger på opskrifter, indkøbslister og materialer og løser opgaver. P.t. venteliste. Klaus Hansen, 31 51 26 23, klauserikhansen​@gmail.com ≤

Poker

Mandage kl. 13-16.30. Sted: Telefonvej 8. Allan Keller, 61 46 36 88, allankeller527​@yahoo.com ≤

Foto

Fredage i ulige uger kl. 10-14. Mødested: Program med mødetid og -sted udleveres efter tilmeldingen. Venteliste kan forekomme. Henny Rosenberg, 60 67 09 82, 39 69 58 79, hennyrosenberg​@gmail.com

Mandage i ulige uger kl. 13-14.30. Sted: Telefonvej 8. Holdet er tænkt som et forum, hvor fotointeresserede kan mødes regelmæssigt og udveksle erfaringer. Finn Christensen, 29 43 04 90, finmar.fc​@gmail.com

Engelsk konversation - 1

Fransk konversation - 1

Cykeltur

Tirsdage i lige uger kl. 10-12. Sted: Telefonvej 8. Engelsk konversation har til formål at vedligeholde og udvikle deltagernes kendskab til og anvendelse af det engelske sprog. Leila Torreggiani, 44 44 63 70, caleto​@mail.dk ≤

Engelsk konversation - 2

Tirsdage i ulige uger kl. 10-12. Sted: Telefonvej 8. Holdet er på mellemniveau. Klaus Hansen, 31 51 26 23, klauserikhansen​@gmail.com ≤

Engelsk konversation - 3

Tirsdage i ulige uger kl. 13-15. Sted: Telefonvej 8. Engelsk konversation har til formål at vedligeholde og udvikle deltagernes kendskab til og anvendelse af det engelske sprog. Leila Torreggiani, 44 44 63 70, caleto​@mail.dk ≤

8

det sker

april 2018

Onsdage i lige uger kl. 15-17. Sted: Telefonvej 8. Holdets niveau er middel eller lidt under. Vi prøver at tale på fransk så meget som muligt og gennemgår lidt grammatik. Eliane Nicolaisen, 50 99 18 26, elianelucienne​@yahoo.dk ≤

Fransk konversation - 2

Onsdage i ulige uger kl. 15-17. Sted: Telefonvej 8. Holdets niveau er lidt over middel. Vi læser og oversætter 13 a table, uafhængige dagligdags historier. Vi prøver at tale fransk så meget som muligt og gennemgår lidt grammatik. Eliane Nicolaisen, 50 99 18 26, elianelucienne​@yahoo.dk Kun for medlemmer. ≤

Fransk konversation - 3

Torsdage kl. 13-15. Sted: Telefonvej 8. Holdets niveau er lidt under middel.

Vi prøver at tale fransk så meget som muligt og gennemgår lidt grammatik. Eliane Nicolaisen, 50 99 18 26, elianelucienne​@yahoo.dk ≤

Gåtur nord

Mandage i lige uger kl. 13-15. Sted: Program med mødetid og -sted udleveres efter tilmeldingen. Lene Hansen, 44 98 62 23.

Musik - spil sammen - 2

Fredage i ulige uger kl. 10-13. Sted: Telefonvej 8. Spiller du et instrument, så er det nok noget for dig at komme med i en sammenspilsgruppe. Hans Jakobsen, 42 33 48 00, klintemarken​@gmail.com ≤

Pc-cafe

Fredage i lige uger kl. 10-13. Sted: Telefonvej 8. Forskellige former for håndarbejde. Marian Nilsson, 40 98 22 99. ≤

•  M andage kl. 10.30-13. Sted: Hovedbiblioteket. •  Onsdage kl. 10-13. Sted: Telefonfabrikken. •  T orsdage kl. 10.30-13. Sted: Bibliografen. Ingen tilmelding, mød bare op. ≤

Litteratur - 1

Seniordans

Håndarbejde

Onsdage i ulige uger kl. 10-12.30. Sted: Telefonvej 8. P.t. venteliste. Birgitte Svane, 44 44 13 44, birgittesvane​@adr.dk ≤

Litteratur - 2

Onsdage i ulige uger kl. 12.30-15. Sted: Telefonvej 8. Vores forudsætninger er meget forskellige, men alle tager livligt del i diskussionen om de værker, vi læser. Inger-Lise Stavnsbjerg, 22 44 03 41, i.stavnsbjerg​@webspeed.dk ≤

Fredage kl. 13-15. Sted: Telefonvej 8, dansesal 2. Ingen partner er nødvendig. Doris Sørensen. Ingen tilmelding, bare mød op.

Slægtsforskning - 1

Mandage i ulige uger kl. 9.30-11. Sted: Telefonvej 8, mødelokalet eller edb-4, når der er ledigt. Birgit Smidt Sørensen, 26 83 65 15, bsmidt​@oncable.dk ≤

Slægtsforskning - 2

Torsdage kl. 9-14. Sted: Telefonvej 8. P.t. venteliste. Lise Frank, 61 69 34 52, lisefrank​@hotmail.com ≤

Mandage i ulige uger kl. 11.15-12.45. Sted: Telefonvej 8. Vi er et øvet hold på 12 deltagere. Hjemmearbejde til hver gang. Birgit Rocatis, 20 62 09 46, brocatisj​@gmail.com ≤≥

Motion - 1

Spansk konversation

Maling/akryl

Tirsdage kl. 9-10. Sted: Vandtårnsvej 55. Venteliste kan forekomme. Aase Herkild, 22 48 94 33, aaseherkild​@outlook.dk

Motion - 2

Tirsdage kl. 10.30-11.30. Sted: Vandtårnsvej 55. Venteliste kan forekomme. Aase Herkild, 22 48 94 33, aaseherkild​@outlook.dk

Musik - spil sammen - 1

Onsdage i lige uger kl. 12.30-15. Sted: Telefonvej 8. Børge Andersen, 39 69 47 13. ≤

Onsdage i lige uger kl. 15-17. Sted: Hovedbiblioteket. Carlos Palop Gener, 40 83 47 47, carlos.palop​@privat.dk ≤

Stavgang

Fredage kl. 10.45-13. Mødested: Skovbrynets Station. Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Marianne Jørgensen, 39 56 38 78, mariannejorgensen892​@ gmail.com


Syng med - 1

Mandage i lige uger kl. 10-12. Sted: Telefonvej 8. P.t. venteliste. Else Jørgensen, 40 57 30 73, else_jorgensen​@hotmail.com ≤

Gladsaxe Brandstation

Torsdage i ulige uger kl. 13-15. Sted: Telefonvej 8. Venteliste kan forekomme. Elli Arberg, 39 69 37 37. ≤≥

Tirsdag 8. maj kl. 9.30-12. Sted: Vandtårnsvej 59, Søborg. Vi skal besøge Gladsaxe Brandstation, der er en del af det nye Beredskab Øst. Der er der fremvisning af stationens køretøjer samt måske lidt elementær brandslukning afhængig af tid og vejr. Billetter senest 2. maj. Pris: 40 kr. inkl. kaffe og brød.

Tegning/akvarel

Besøg Mærsk Tårnet

Syng med - 2

Fredage kl. 10-14. Sted: Telefonvej 8. P.t. venteliste. John N. Hansen, 44 98 23 65, negendahl​@outlook.com ≤

Travetur

Fredage i lige uger kl. 10-11.30. Mødested: Skovbrynets Station. Annelise Koudahl. Ingen tilmelding, bare mød op.

Tysk konversation

•  Onsdage i lige uger kl. 10-12. •  Torsdage i lige uger kl. 10-12. Sted: Telefonvej 8. Det er en forudsætning, at man forstår og kan udtrykke sig på tysk i rimeligt omfang. Aase Høg, 61 70 63 15, aasehoeg​@hotmail.dk ≤

Den syngende konsul

Torsdag 19. april kl. 14-16. Sted: Fællesrummet, Telefonvej 8, Søborg. Jørgen Ledstrup. En spændende foredragsholder/ solist, der tager os med gennem det hele. Vi kommer til at le, græde, overraskes og fortrylles. Billetter senest onsdag 11. april. Pris: 70 kr. inkl. kaffe og brød. ≤≥

Søndagscafe - banko

22. april kl. 14-16. Dørene åbnes kl. 13. Sted: Fællesrummet, Telefonfabrikken, Telefonvej 8. Velkommen til en eftermiddag fyldt med numre. Plader til 8 spil koster 10 kr. pr. stk. Lodder koster 10 kr. pr. 4 stk. Ingen tilmelding, billetter købes ved indgangen. Pris: 20 kr. inkl. kaffe. ≤≥

Onsdag 23. maj kl. 16.45-18. Ankomst senest 10 min. før start. Sted: Blegdamsvej 3 B, København N. Besøg i en af de nye høje bygninger i København, som ligger på Panum Instituttets område. Billetter senest 9. maj. Pris: 100 kr.

Forårsudflugt til Sofiero

Tirsdag 29. maj kl. 8.30-16.30. Mødested: Foran Telefonfabrikken, Telefonvej 8. Sofiero var det svenske kongepars sommerresidens, og her tilbragte dronning Ingrid mange af sine barndomsferier. Vi skal nyde den fantastiske park. Billetter senest 9. maj. Pris: 525 kr.

Høstudflugt

Tirsdag 4. september kl. 9-17.30. Mødested: Foran Telefonfabrikken, Telefonvej 8. Sandskulpturfestivalen på Hundested Havn. Maks. 54 personer. Billetter senest 13. juni. Pris: 315 kr.

GLOSTRUP Formand: Søren Brandis, 20 63 40 30, fm.glostrup.161@ aeldresagen.dk Næstformand: Peder Kahler, 40 55 75 02. Kasserer: Mogens V. Nielsen, 28 72 50 51.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ glostrup

Kontor

Stationsparken 18, 43 44 04 33, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 10-12. aesglostrup​@gmail.com Danske Bank, konto 4183 11843344.

Tilmelding og betaling

Ved tilmeldinger til arrangementer/ture skal man altid oplyse telefonnummer i tilfælde af aflysninger/ ændringer. Ved betaling af arrangementer/ture via netbank skal man tillige altid oplyse arrangementskoden.

Besøgsvenner

Føler du dig ensom, og kunne du tænke dig en besøgsven til en hyggesnak hjemme, måske en kop kaffe og en gåtur, så kontakt kontoret, 43 44 04 33.

Spisevenner

Er du enlig, småtspisende eller ensom, kan du gennem Glostrup Kommune blive visiteret til at få et ugentligt besøg af en af vores spisevenner. Kontakt kontoret, 43 44 04 33.

Spise sammen

Danmark spiser sammen. Alle opfordres til at møde op og spise et måltid mad og drikke en kop kaffe sammen. Også spisevenner og deres værter, besøgsvenner og deres værter og etablerede spisegrupper. Tag endelig naboen med. Husk dog på forhånd at tilmelde dig. Kontakt kontoret, 43 44 04 33.

Bisidder

Har du brug for ekstra øjne og ører ved møder med det offentlige, hos læge eller andre steder, hvor det er rart og trygt med en ledsager, så har vi en frivillig, der påtager sig opgaven. Som altid i Ældre Sagens regi har pågældende tavshedspligt og drøfter kun indholdet i samtalen med dig. Kontakt kontoret, 43 44 04 33.

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen? Tager du ikke telefonen, vil vi sørge for, at der kommer hjælp. Kontakt kontoret, 43 44 04 33.

It-hjælp

Driller computeren, og har du brug for lidt hjælp, så har vi frivillige, der påtager sig at hjælpe. Er du dårligt gående, eller har du en stationær pc, kommer vi hjem til dig og hjælper. Kontakt kontoret, 43 44 04 33.

Handyman

Har du brug for hjælp til mindre opgaver i hjemmet, dog ikke havearbejde? Kontakt kontoret, 43 44 04 33.

Hjælp til syning

Vil du have hjælp til mindre syopgaver, så kontakt kontoret, 43 44 04 33.

Bowlingklubben Gnisten

Tirsdage kl. 13-14. Sted: Glostrup Bowlingcenter. Der er åbent for tilgang af nye spillere. Lizzi Johansen, 43 43 28 63. Bent Rasmussen, 43 46 22 18.

Bridge

Tirsdage kl. 12.45-17. Sted: Glostruphallen, 1. sal. Jytte Rasmussen, 26 21 19 73. Der er præmier hver måned.

Dart

Mandage kl. 13-15. Sted: Skydebane 1, Glostruphallen. Bent Rasmussen, 43 46 22 18.

Stavgang

Torsdage kl. 13. Mødested: Glostruphallen. Kan du lide stavgang, så kom og gå med os. Bente Olsen, 43 96 47 79.

Krolf

Tidspunkt oplyses ved henvendelse til kontoret, 43 44 04 33. Sted: Banen ved Aktivitetscentret. Man spiller i hold på 4. Der er plads til flere. Man låner udstyr på Aktivitetscentret. Kurt Dons Laursen, 43 45 08 50.

Badminton

Torsdage kl. 10-11. Sted: Glostruphal 2. Der er mulighed for at starte nye hold. Kontakt kontoret eller holdleder Bente Beyer, soren.beyer​@icloud.com

det sker

april 2018

» 9


Forstadsmuseet i Avedøre

Mandag 16. april kl. 10. Mødested: Hovedporten til Avedørelejren på Avedøre Tværvej. Forstadsmuseet er ikke et museum i traditionel forstand. Der er intet hus med fx udstilling af historiske genstande. Man tager i stedet folk med rundt til de steder, hvor tingene er sket, og fortæller historien der. Vi byder på en spadseretur gennem Avedørelejren med museumschef Anja Olsen som guide. Turen varer ca. 1½ time, og undervejs fortælles om stedets forvandling fra militærlejr til moderne erhvervs- og boligområde. Tilgængelighed: Ingen særlige hindringer for gangbesværede. Tilmelding 20. marts12. april. Arrangementskode 653. Pris: 60 kr.

Danmark Spiser Sammen

Torsdag 26. april kl. 12. Sted: Biblioteket. Vi gentager succesen med den landsdækkende indsats Danmark Spiser Sammen. Vi indbyder alle til at komme og spise sammen med os og andre glade medlemmer. Maden er gratis, og der kan købes øl, vin eller vand. Efter spisningen er der kaffe og småkager. Tilmelding 1. marts-12. april. Arrangementskode 655. Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet.

Københavns Lufthavn

Onsdag 2. maj kl. 11.45. Mødested: Terminal 2’s vestlige ende, ved pult 156. Obs: Alle deltagere skal forevise gyldigt billed-id, det vil sige pas eller kørekort. Vi bliver kørt rundt i bus på lufthavnens afspærrede område og hører blandt andet om lufthavnens historie. Turen er ikke-ryger både inde og ude og varer ca. 2 timer. Sikkerhedsproceduren er den samme, som når man skal ud at flyve. Det er derfor ikke tilladt at medbringe våben, knive eller andre skarpe eller spidse genstande. Der er dog ingen regler for væsker i det område, vi vises rundt i, så det er tilladt at medbringe fx en flaske vand. 10

det sker

april 2018

Tilgængelighed: Turen er ikke handicapvenlig. Tilmelding 3.-25. april. Arrangementskode 656. Pris: 100 kr.

Søndagscafe

Søndag 6. maj kl. 14. Sted: Aktivitetscentret, Sydvestvej 12. Så ser vi frem til en dejlig sommer og slutter vores cafesæson af med dejlige toner og fællessang sammen med Glostrup Seniorherrekor. Vi ønsker hinanden god sommer og på gensyn dejligt solbrune til august. Alle er velkomne til dette arrangement. Tilmelding senest 3. maj. Arrangementskode 620. Pris: 60 kr. inkl. kaffe og brød.

Mærsk Tårnet

Mandag 14. maj kl. 16.30-18. Mødested: Receptionen i Mærsk Tårnets foyer. Dette spændende vartegn med sine 15 etager, banebrydende arkitektur og nytænkende indretning blev indviet i januar 2017. Det er en del af Københavns Universitet og indeholder alt det sidste nye inden for forskning i sundhedsvidenskab i verdensklasse. Der bliver meget at se og høre om. Tilmelding 9. april-1. maj. Arrangementskode 642. Pris: 110 kr.

Løvspringstur

Fredag 18. maj kl. 11. Mødested: Klampenborg Station. Hvis du vil følges med andre, tager vi med S-toget kl. 10.19 fra Glostrup Station. Endnu en tradition i Ældre Sagen i Glostrup er vores velbesøgte traveture i Dyrehaven. Vi spiser vore medbragte mad ved Eremitageslottet og nyder udsigten over sletten med alle dyrene. Derefter er der mulighed for en kop kaffe på Bakken eller hos Peter Liep. Man bestemmer selv og betaler selv. Tilmelding senest 17. maj. Arrangementskode 657.

HERLEV Formand: Kirsten Kanstrup Sørensen, 44 91 66 64, kirstenkanstrups@ gmail.com Ældrepolitik: Per Nilsson, 21 27 68 89, anneper​@stofanet.dk Besøgsvenner: Gerda Olsen, 44 84 18 31, gerdao1931​@gmail.com

Besøgsvenner

Har du tid og lyst til at glæde en ældre medborger med et besøg, eller har du selv brug for en besøgsven? Gerda Olsen, 44 84 18 31, gerdao1931​@gmail.com

Handyman

Ældre Sagen tilbyder hjælp til små, praktiske opgaver. Hjælpen udføres af frivillige uden betaling. Gerda Olsen, 44 84 18 31, gerdao1931​@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/herlev Her er der detaljerede oplysninger om ture og andre arrangementer og aktiviteter. Oplysningerne kan også ses i vores blad for 1. halvår. Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev, kan tilmelding ske til: www.aeldresagen.dk/herlev

Badminton

Torsdage kl. 13-14. Slutter 26. april. Sted: Skinderskovhallen, Skinderskovvej 31. Henning Terkelsen, 22 82 75 14. Pris: 365 kr. pr. halvsæson = fire måneder.

Billard

Onsdage kl. 8.30-14. Slutter 25. april. Sted: Billardklubbens lokaler, kælderen, Lindehøjskolen, Borgerdiget 105. Finn Averhoff, 44 84 02 09. Pris: 250 kr. pr. kvartal.

Bowling

Tirsdage kl. 13-15. Slutter 17. april. Sted: Fun City Sport, Hørkær 1-3, Herlev. Poul Dam Johansen, 42 80 36 92.

Bobbi Jacobsen, 26 35 32 41. Pris: 270 kr. for 8 gange eller 540 kr. for 16 gange.

Bridge

•  T irsdage kl. 12.45-16.30. Lise Juul Hansen, 44 91 83 08. •  Onsdage kl. 12.45-17. Kate Halskov, 44 84 08 58, 21 22 88 58. Birgit Schrøder Nielsen, 44 97 88 29. Sted: Herlev Hallerne, lokale 4, Tvedvangen 198. Slutter 24. april.

Cykelture

Onsdage i lige uger kl. 10-13. Sæson 2. maj-5. september. Mødested: Gammelgård, Gl. Klausdalsbrovej 436. Man møder blot op, tilmelding ikke nødvendig. Cykelture på 20-25 km i moderat tempo.

Cykelture

Onsdage i ulige uger kl. 10-14. Sæson 11. april-26. september. Mødested: F 24 ved Rema 1000, Herlev Hovedgade/Torvegade. Man møder blot op, tilmelding ikke nødvendig. Cykelture på 30-40 km i rask tempo.

It-hjælp

Mandage kl. 10-12. Slutter 30. april. Sted: Herlev Medborgerhus, 2. sal, lokale 6. Man møder blot op, tilmelding ikke nødvendig. ≤

Litteraturkredse

•  1 . onsdag i hver måned kl. 10-12. Litteraturkreds 1. Slutter 2. maj. Sven Hilskov, 44 92 66 42. •  2 . torsdag i hver måned kl. 10-12. Litteraturkreds 2. Slutter 10. maj. Sven Hilskov, 44 92 66 42. •  1 . onsdag i hver måned kl. 10-12. Litteraturkreds 3. Slutter 2. maj. Hanne Jensen, 30 27 11 60. Sted: Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev, Herlev Hovedgade 172, indgang fra J.E. Pitznersvej.

Petanque

Torsdage kl. 10-12. Sted: Herlev Petanqueklub, Elverhøjen 68.


Annelise og Mogens Sonne, 44 94 80 76, 61 10 66 74. Tilmelding ikke nødvendig.

Squaredance

Fredage kl. 13-15. Slutter 25. maj. Sted: Gl. Klausdalsbrovej 436, Herlev. Bjarne Jensen, 24 98 18 12. Pris: 350 kr. pr. halvår.

Squaredance

Torsdage kl. 18-20. Sted: Tumlesalen, Kildegårdsskolen, Dildhaven 40. Lars Brandt, 27 12 16 48. Pris: 350 kr. pr. halvår.

Torben Steenberg Nielsen, 23 72 17 82. Marianne Harvard, 44 84 18 36, 53 35 37 59. ≤≥

Herlev Seniorkors forårskoncert

Onsdag 25. april kl. 19.30. Sted: Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18-20. Under ledelse af dirigent Per Rathje synges foråret ind. Tilmelding ikke nødvendig. ≤≥

Cykelturen Herlev rundt

Tirsdage kl. 18-20. Sted: Herlev Hallerne, lokale 7. Vibeke Rønn Christensen, 51 25 39 21. Pris: 350 kr. pr. halvår.

Torsdag 10. maj kl. 9. Mødested: Ved Herlev Bladet, Herlev Bygade 39. Kristi himmelfartsdag er der tradition for, at mange herlevitter cykler byen rundt. Tilmelding: Steffen Olsen, 44 84 18 31, fra mandag 30. april kl. 9.

Syng med

Skulptur-tur i Herlev syd

Squaredance

Torsdage i ulige uger kl. 14-16. Slutter 17. maj. Sted: Herlev Skoles mødesal, Herlev Bygade 92 B. Anne-Lise Berger, 26 28 70 68. Bendt Hansen, 44 91 50 42. Pris: 10 kr. pr. gang. ≤≥

Søndagshyggen

Onsdag 23. maj kl. 10.50. Sted: Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18. Vi har fået mulighed for at komme på en spændende skulptur-tur i vores egen by. Bindende tilmelding fra 7. maj kl. 10. Birgit Graversen, 20 84 78 05. Pris: 100 kr.

Søndage kl. 10-13. Slutter 22. april. Sted: Herlev Fritids- og Ungdomsklub, Tvedvangen 55. Eva og Per Christiansen, 44 84 55 10.

Søndersø rundt

Walk and talk - nord

Torsdag 7. juni kl. 10.30. Mødested: ved Peter Lieps Hus. Tilmelding ikke nødvendig.

Mandage i ulige uger kl. 10-12. Slutter 23. april. Mødested: Lille Birkholm Center, Sennepshaven 2. Jutta Brast, 44 84 23 61. Nanni Hansen, 44 91 39 64. Pris: 15 kr. for kaffe eller te.

Walk and talk - syd

Mandage i lige uger kl. 9.30-11.30. Slutter 30. april. Mødested: Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18-20. Henrik Christiansen, 40 49 63 03. Majken Hacke, 44 91 40 32. Pris: 15 kr. for kaffe eller te.

Whist

Onsdage kl. 13-16. Slutter 25. april. Sted: Herlev Skoles mødesal, Herlev Bygade 92 B.

Torsdag 24. maj kl. 10.30. Mødested: Parkeringspladsen ved Søndersø på Ballerupvej. Tilmelding ikke nødvendig.

Forår i Dyrehaven

HVIDOVRE Formand: Flemming Skouboe, 31 10 13 13, flemmingskouboe​@mail.dk Ældrepolitik: Wivie Groth, 40 36 47 89. Seniorvejleder: Jan Strandberg, 40 83 83 25, bedst eftermiddag.

Kontor

Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1. sal, dør 131, 36 47 85 15, tirsdage, onsdage og fredage kl. 10-12, kontor@ aeldresagenhvidovre.dk

Tilmelding og kontaktpersoner

kontor​@ aeldresagenhvidovre.dk eller hjemmesiden: https://aktiviteter. aeldresagen.dk/LokalAfdelinger/Hvidovre Besøgsvenner: Minna Udsen Nielsen, 36 49 01 90, mc24perl​@gmail.com Hanne Themsen, 24 89 86 80, hanne.themsen​@outlook.dk Demensleder: Karin Andersen, 36 49 59 16. Tryghedsopkald: Birthe Vinter, 36 78 48 91.

Badminton

•  T irsdage kl. 9-11. Lars Møller, 21 65 89 55. •  T orsdage kl. 9-12. Bent Petersen, 36 78 21 91. Sted: HBC Hallen, Biblioteksvej 62. Pris: 600 kr. pr. person pr. sæson for 1 spilledag om ugen.

Sted: Hvidovre C, Hvidovrevej 57, Hvidovre. Jørgen Christensen, 36 78 99 19. Erik Ørager Nielsen, 30 59 27 21.

Gymnastik

Tirsdage kl. 10-11.30. Sted: Avedøre Idrætscenter, Trædrejerporten 1. Øvelserne er ikke sværere, end at alle kan være med. Jimmy Andresen, 25 39 07 50. Sonja Andresen, 52 30 53 30.

Håndarbejde

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Hvidovre C, Hvidovrevej 57, Hvidovre. Karin Petersen, 61 73 40 20.

Krolf

Fredage kl. 10-12. Sted: Taxagrunden, på hjørnet af Hvidovrevej/ Risbjerggårds Alle. Leif P. Sørensen, 36 78 87 09.

Billard

Læseklub 1

Bordtennis

Læseklub 2

•  Tirsdage kl. 14-18. •  Torsdage kl. 14-18. Sted: Aftales med lederen. Flemming Spangen, 36 75 39 87. •  Mandage kl. 12-15. •  Torsdage kl. 12-15. Sted: Frihedens Idrætscenter. Niels Christensen, 36 75 81 73, 29 82 71 61.

Bowling

Tirsdage kl. 13-14. Sted: Rødovre Bowlingcenter. Erik og Ilse Eldrup, 24 82 39 12, 26 79 80 62.

Bridge

•  Mandage kl. 13-17. •  Onsdage kl. 13-17. Sted: Hvidovre Enghavevej 2 B. Jens Hjorth, 36 78 78 92.

Canasta

Torsdage kl. 10-12.30. Sted: Hvidovre C, Hvidovrevej 57, Ældre Sagens lokaler. Annie Jensen, 20 12 33 32.

Engelsk samtalegruppe 1 Mandage kl. 10-12. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49. Inge Brandt, 36 78 61 03.

Frimærkeklub

Onsdage i ulige uger kl. 14-17.

Sidste mandag i hver måned kl. 10-12. Sted: Hvidovre C, Hvidovrevej 57, Hvidovre. Bent Nielsen, 36 75 51 10. 1. tirsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Hvidovre C, Hvidovrevej 57, Hvidovre. Bente Nygaard, 40 56 52 04, bentenygaard​@live.dk

Madklub

Mandage kl. 11. Sted: Aftales nærmere. Kontakt for nærmere aftale: Bent Petersen, 36 78 21 91, 22 86 00 91. Preben Frandsen, 36 49 54 82.

Mandagstraveture

Mandage kl. 10-11. Sted: Se beskrivelsen. •  April fra Hvidovre Station. •  Maj fra Frihedens Station. •  Juni fra Åmarkens Station. Jørgen Christensen, 36 78 99 19. Poul B. Jensen, 36 75 74 24.

Motionsgymnastik

Torsdage kl. 10.30-12. Sted: Avedøre Idrætscenter, Gymnastiksal 1. En udfordring af puls og åndedræt ved kredsløbs-, styrke- og udholdenhedstræning. Tilmelding til kontoret. det sker

april 2018

11

»


Onsdagssang

1. onsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Auditoriet, Vester Kvartergade 5. Medbring kaffe/te. Birthe og Bent Nielsen, 36 75 51 10.

Petanque

Torsdage kl. 13-16. Sted: Stalden, Byvej 98. Medbring kaffe/te. Kurt Lang Sørensen, 36 49 21 59.

Poker

Onsdage i lige uger kl. 13-16. Sted: Hvidovre C, Hvidovrevej 57, Hvidovre. Svend Krøll Jensen, 36 49 39 52.

Stavgang - hold 1

Tirsdage kl. 14-16. Mødested: P-pladsen ved Engtoftegård, Brøndbyskoven. Britta og Birger Damsgaard, 36 49 01 27.

Stavgang - hold 2

Torsdage kl. 10-12. Mødested: Vigerslevparken, hjørnet af Risbjerggårds Alle og Sydkærsvej. Gerda Pedersen, 36 49 45 64.

Træ- og metalarbejde

Tirsdage kl. 15-18. Sted: Engstrandskolen. Finn Ørssleff, 60 76 93 38.

Volleyball

Onsdage kl. 15.30-16.45. Sted: Avedøre Idrætscenter. Thomas Thomsen, 40 26 39 34. Pris: 200 kr. i kontingent til Hvidovre Volleyball.

Whist

Onsdage kl. 10-12.30. Sted: Hvidovre C, Hvidovrevej 57, Hvidovre. Preben Frandsen, 36 49 54 82. ≤

Den besvimede Hest

Tirsdag 17. april kl. 18. Sted: Amatørscenens lokaler, Byvej 56, Hvidovre. Tur 7209-A. Hvidovre Amatørscene spiller komedien Den besvimede Hest. Tilmelding kan ske online eller til kontoret. Pris: 230 kr. inkl. mad.

Rundt om Amalienborg

Torsdag 19. april kl. 14-16. Sted: Medborgersalen, Hvidovrevej 280. 12

det sker

april 2018

Tur 7201-D. Denne gang fortæller Kim Greiner om Amalienborgkvarteret, Kridthuset, Pesthuset, fødselskasser, Arne Bruun Rasmussens auktioner, slavehandlere, kongelige laster og lyster! Tilmelding kan ske online eller til kontoret. Pris: 85 kr. inkl. kaffe og kage.

Hvidovres lokalhistorie

Koncert med Peter Vesth og Kristian Rusbjerg

Søndag 3. juni kl. 12.30. Sted: Ved springvandet ved indgangen fra Bakkens p-plads. Tur 7213-A. Bakkens teltholder Jørn Sigurdsson giver jer et unikt indblik i Bakkens mere end 400-år gamle historie. Efter en times gåtur på Bakken er der friskbrygget kaffe/te og æbletærte med flødeskum. Tilmelding kan ske online eller til kontoret. Pris: 150 kr. inkl. kaffe og æbletærte.

Tirsdag 24. april kl. 14-16. Sted: Hvidovre Medborgersal, Hvidovrevej 280, Hvidovre. Tur 7210-A. Sammen skaber Peter Vesth og Kristian Rusbjerg en herlig stemning med Peters festlige sange, stille ballader og muntre anekdoter. Tilmelding kan ske online eller til kontoret. Pris: 160 kr. Ikke-medlemmer: 200 kr.

En værdig afsked

Torsdag 26. april kl. 14-16. Sted: Ældre Sagens lokaler, Hvidovre C. Tur 1804-T. En værdig afsked og den juridiske hjælp som blandt andet arv og bolig. Tilmelding kan ske online eller til kontoret. Pris: 40 kr. inkl. kaffe og kage.

Jeg kommer snart hjem

Torsdag 3. maj kl. 14-16. Sted: Medborgersalen, Hvidovrevej 280. Tur 7201-E. Ole Sohn har været vidt omkring geografisk og politisk. Han vil fortælle lidt om sig selv og sit virke. Fra hans forfatterskab hører vi: Jeg vender snart hjem. Tilmelding kan ske online eller til kontoret. Pris: 85 kr. inkl. kaffe og kage.

Vindues-museum

Tirsdag 15. maj kl. 9.50. Sted: Villum Window Collection, Maskinvej 4, Søborg. Tur 7212-A. Deltag i en guidet rundvisning, hvor vi træder ind i vinduets verden. Tilmelding kan ske online eller til kontoret. Betaling senest 15. april på giro: FI nr. +01 +3991644. Pris: 40 kr.

Torsdag 24. maj kl. 14-16. Sted: Ældre Sagens lokaler, Hvidovre C. Tur 1804-T. Foredrag om Hvidovre lokalhistoriske Selskab. Tilmelding kan ske online eller til kontoret. Pris: 40 kr. inkl. kaffe og kage.

Bakkens historie

Gadens stemmer

•  T irsdag 5. juni kl. 10.50. Tur 7214-A. •  O nsdag 6. juni kl. 10.50. Tur 7214-B. Mødested: Mindeankeret i Nyhavn. Nyhavn set fra anden side. Guidet rundvisning i Nyhavn med John, som er 60 år, født i København og opvokset i Aarhus. Som teenager startede han med heroin, som førte til en hardcore tilværelse med stoffer og kriminalitet. Tilmelding kan ske online eller til kontoret. Pris: 120 kr.

Besøg i Østre Landsret

Torsdag 7. juni kl. 8.45. Sted: Indgangen til Østre Landsret, Bredgade 59, København K. Tur 7206-E. På et besøg i Østre Landsret vil vi starte med at overvære en retssag. Senere får vi en lille rundvisning. Kl. ca. 12.30 er der mulighed for at spise en buffet i landsrettens restaurant. Ikke alle retslokaler har hensigtsmæssige adgangsforhold for gangbesværede. Tilmelding kan ske online eller på kontoret. Pris: 40 kr. ekskl. buffet.

HØJE-TAASTRUP Formand: Erik Mollerup, 48 41 45 08. Næstformand, ældre- og sundhedspolitisk udvalg: Agnete Dollerup, 46 56 29 70. Udvalg for socialt arbejde: Bendte Andersen, 43 52 39 65.

Kontor

Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, Taastrup, 29 74 57 43, tirsdage og torsdage kl. 10-12. Kontor i kælderen. kontor​@aeldresagenhtk.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ taastrup Her er der detaljerede oplysninger om ture, arrangementer og aktiviteter.

Facebook

www.facebook.com/ aeldresagenhtk/

Tilmelding og betaling til arrangementer

•  F remmøde på Ældre Sagens kontor i kælderen kl. 10-12. •  O nline tilmelding fra kl. 12 på tilmeldingsdatoen, se mere info i det lokale blad eller på hjemmesiden. Tilmelding kan dog tidligst foretages fra den dato og det tidspunkt, der står anført under arrangementet. Der kan maks. tilmeldes 2 personer ad gangen. Ved tilmeldingen på kontoret skal der betales kontant, Visa/dankort eller MobilePay. Det er desværre ikke længere muligt at betale ved overførsel til Ældre Sagens bankkonto. Ved fremmøde på kontoret har man fortrinsret, derefter online tilmeldinger fra hjemmesiden. Ved tilmelding medbringes medlemskort.

Sociale tilbud

•  B esøgsvenner, der tilbyder regelmæssige besøg hos en besøgsvært. •  B isiddere ved sygdom og hospitalsophold ledsager og støtter under lægebesøg og hospitalsbesøg.


•  Cykelpilot er en mulighed for at cykle en tur med beboere fra kommunens plejecentre. Der cykles på elektriske duocykler. •  Den hjælpende hånd hjælper med små, praktiske ting, man ikke længere selv kan klare - herunder også it. •  Demensaflastning er for borgere, hvor den ene ægtefælle er dement. Aflastere besøger den hjemmeboende demente, medens den raske ægtefælle får fri nogle timer. •  Gå tur-venner giver mulighed for at gå en tur med en ledsager eller blive kørt en tur i kørestolen. •  Livsmodsgrupperne er for borgere, der har mistet, og som har brug for at være sammen med andre i samme situation •  Læsevenner besøger plejecentre hver eller hver anden uge, læser op og hygger sig med beboerne. •  Motionsvenner tilbyder let motion enten på små hold eller i den enkeltes hjem. •  Skolevenner bidrager med livserfaring og kompetencer og er med til at bygge bro mellem generationer. •  Spisevenner spiser en gang ugentligt sammen med en vært, der har brug for at øge appetitten og have en at spise sammen med. •  Telefonstjernen tilbyder opringning hver morgen for at sikre, at alt er o.k. •  Vejledere hjælper med vejledning fx i forhold til kommunale myndigheder. •  Vågetjenesten tilbyder nærvær hos en døende, hvis de pårørende har brug for aflastning, eller der ingen pårørende er.

Vil du være frivillig i vågetjenesten?

Vågetjenesten under Ældre Sagen i Høje Taastrup består af 12 engagerede vågere, der rykker ud for at give ro, tryghed og nærvær ved livets afslutning, så ingen behøver at dø alene, hverken i hjemmet eller på plejecentre. Vågerne erstatter ikke det professionelle plejepersonale. Jobbet som frivillig våger er ulønnet, og du har tavshedspligt. Kirsten Thuesen, 20 31 39 93. kthuesen.taastrup​@ gmail.com

Vil du være læseven?

Læsevennerne består af en lille gruppe frivillige fra Ældre Sagen, som med 14 dages mellemrum besøger plejecentre i kommunen og læser op for beboerne i en times tid. De går altid ud to og to, og de kommer det samme sted hver gang. Man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen. Ea Smit, 22 56 54 63, ea.smit386​@gmail.com

Vil du være frivillig demensaflaster?

Ældre Sagen i Høje Taastrup søger frivillige til i et par timer om ugen at besøge familier, hvor den ene ægtefælle lider af en hukommelsessygdom, med det formål at den raske ægtefælle trygt og med god samvittighed kan forlade hjemmet i et par timer. Der kræves ingen forudsætninger. Der tilbydes gratis kurser. Susanne Gynde, 22 75 54 43, gynde​@aeldresagenhtk.dk

El-scootere

Fra et medlem er modtaget et ønske om, at brugere af el-scootere kan mødes og køre ture sammen på deres el-scootere. Vil du være med i dette fællesskab, så henvend dig til Bendte Andersen, 21 32 83 52, bendte​@aeldresagenhtk.dk

Livsmodsgrupper

Ældre Sagens sorg-/ livsmodsgrupper er et tilbud til dem, der har mistet en ægtefælle, pårørende eller god ven. Gruppen ledes af 2 erfarne gruppeledere, og der deltager 5-6 personer. Der mødes 1 gang ugentligt i 3 måneder, og det er gratis at deltage. Nærmere orientering om livsmodsgrupperne kontakt Arne Kristiansen, 46 56 24 15, 41 57 79 04, arnekristiansen48​@ gmail.com Henvendelse kan også ske til Ældre Sagens kontor.

Vi søger frivillige til alle aktiviteter

Nærmere oplysninger på kontoret eller hos kontaktperson for socialt arbejde. Bendte Andersen, 43 52 39 65.

Kom og syng med

16. april kl. 14.30-16.30. Sted: Sognets Hus, Fløng Byvej 16. Vi synger i samarbejde med Fløng Menighedsråd efter Højskolesangbogen. Tilmelding ikke nødvendig. I pausen serveres kaffe og kage. Pris: 20 kr.

Billedmalerskolen

Tirsdage kl. 9.30-12.30. Slutter 24. april. Sted: Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, Hedehusene. Agnete Dollerup, 21 96 03 31. Pris: 700 kr. pr. halvår for tidligere deltagere, 1.400 kr. for nye deltagere for startpakke, undervisning og materiale mv.

Fotoklubben

Sidste torsdag i måneden. Sted: Taastrup Kulturcenter, pejsestuen, Poppel Allé 12, Taastrup. Arne Olsen, 28 30 40 60, arne​@olsen.tdcadsl.dk Birte Bøttger, 43 52 15 84, 28 15 13 07, birteogverner​@privat.dk

Cykelture i Taastrup og omegn

Onsdage kl. 11. Hjemkomst kl. 14. Mødested: Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, Taastrup. Vi holder ½ times spisepause. Moderat køretempo. Ingen til- og framelding, man møder blot op. Ruth Jensen, 25 78 91 28.

Seniorbio for 65+

1. onsdag i hver måned kl. 14. Sted: City 2, Høje Taastrup. Vi byder velkommen med en kop kaffe og et stykke kage. Hent programmet i City 2. Billetter bestilles på 70 13 12 11, www.nfbio.dk Pris: 75 kr. inkl. kaffe og kage. 20 kr. i tillæg for helaftensfilm.

Seniorkoret

Torsdage kl. 12.30-15. Sted: Medborgerhusets store sal. Vi har desværre stadig ventelister til alle 4 stemmer, men du er velkommen til at besøge os i Medborgerhuset. Johnny Dall, 40 44 95 11. Pris: 500 kr. pr. halvår, inkl. kaffe.

Seniordans

Torsdage kl. 10.45-12.45. Derefter danses lancier til kl. 13.30. Sted: Taastrup Kulturcenter. Partner ikke nødvendig. Annelise Holmbom Nielsen, 43 99 49 05, lilei​@dbmail.dk Tilmelding og betaling nr. 320 på kontoret. Pris: 100 kr. pr. halvår.

Herreværelset for mænd 60+

3. onsdag i hver måned kl. 11-14. Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12 eller udebesøg. Mere info på den lokale hjemmeside. Leif Ostermann, 46 59 69 50, ostermann​@ aeldresagenhtk.dk

Håndarbejdsklubben Rendemaskerne

2. torsdag i lige uger kl. 14-16. Sted: Taastrup Kulturcenter, pejsestuen, Poppel Alle. Der er ingen undervisning, men vi inspirerer og hjælper hinanden, og der bliver udvekslet opskrifter, metoder, skabeloner og mønstre. Alle er meget velkomne. Anette Dahl Nielsen, 43 99 66 54, chran​@privat.dk

Engelsk for lidt øvede

Torsdage i ulige uger kl. 14-16.30. Sted: Medborgerhuset lige ved Taastrup Station. Send e-mail med dit navn og telefonnummer, og du vil blive kontaktet. Jette Bergø, kontorleder​@ aeldresagenhtk.dk

Computerhjælp for begyndere

Er du begynder, har en computer eller overvejer at købe en, kan vi måske hjælpe med at komme i gang ved nogle få besøg hjemme. Gælder også tavlecomputere, fx iPad. Der lægges op til efterfølgende hjælp til selvhjælp i it-stuerne. Jytte Kaspersen, 46 56 13 01.

» det sker

april 2018

13


It-stuer

•  It-stuen Hedehusene. Sted: Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371 B, Hedehusene. •  It-stuen Torstorp. Sted: Torstorp Skole, Torstopvej 1, Taastrup. •  It-stuen Taastrup. Sted: Taastrup Bibliotek, Taastrup Hovedgade 86, Taastrup.

Familiekoncert

Torsdag 12. april kl. 13-15. Sted: Medborgerhuset Lipperts, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup. Stort repertoire med 50 sangere. I pausen bydes der på kaffe/ kage.

Rundvisning i Københavns Lufthavn

Tur 838. Onsdag 25. april kl. 12. Mødested og -tid: Kastrup Lufthavn, Terminal 2, skranke 154, i den vestlige ende kl. 11.50. Vigtigt at medbringe fotoid, pas, kørekort eller legitimationskort på turen. Fulde navn og cpr-nummer oplyses ved tilmelding, krav fra lufthavnen. Tilmelding og betaling på kontoret eller online 22. marts-12. april. Pris: 130 kr.

Byvandring i Køge

Tur 839. Mandag 7. maj kl. 11.30. Mødested og -tid: Taastrup Station kl. 10.02. Du får en guidet tur gennem den centrale bymidte på ca. 1½ time, hvor der er mulighed for at se middelalderkældre, der normalt ikke er adgang til. Vi slutter på Skipperkroen med smørrebrød inkl.  1 øl/vand. Tilmelding og betaling på kontoret eller online 10.-24. april. Man skal være selvhjulpen. Husk rejsekort. Pris: 160 kr. inkl. guide, frokost og 1 øl/vand.

Besøg Magasin du Nord Museum Tur 840. Tirsdag 15. maj kl. 11.

14

det sker

april 2018

Mødested og -tid: Magasin du Nord Museum, Vingårdstræde 6, København K kl. 10.50. Tilmelding og betaling på kontoret eller online 17. april-3. maj. Man skal være selvhjulpen. Pris: 100 kr. inkl. besøg i museet og en let frokost uden drikkevarer.

Årets sommerudflugt

Tur 841. Tirsdag 29. maj kl. 10.30. Mødested og -tid: Frederiksberg Runddel ved indgangen til Frederiksberg Have kl. 10.15. Sejltur i Frederiksberg Have. Tilmelding og betaling på kontoret eller online 19. april-3. maj. Pris: 220 kr. inkl. bådfart, et lille glas vin ombord på båden og en let frokost i Familiehaven. Drikkevarer for egen regning.

Bornholm - 1-dags bustur

Tur 842. Onsdag 6. juni. Mødesteder og -tid: Taastrup Station ved Stationscentret kl. 5.30, Høje Taastrup Station kl. 5.45 og Hedehusene Station kl. 6. Hjemkomst ca. kl. 20. Turen går til Nordbornholm, den imponerende borgruin, Hammershus. Vi besøger Gudhjem og Svaneke og ser Østerlars’ flotte rundkirke. Husk pas eller billed-id. Man skal være selvhjulpen eller have en hjælper med. Teknisk arrangør: Egons Rejsebureau A/S. Tilmelding og betaling på kontoret eller online 13. marts-10. april. Pris: 600 kr. inkl. buskørsel, broafgift, færgeoverfart, morgenmad, frokost og lokal guide på Bornholm. Ikke-medlemmer: 900 kr.

Fredensborg Slot og park

Tur 844. Onsdag 11. juli kl. 11. Mødested og -tid: Slottets hovedindgang kl. 10.50. Man skal være selvhjulpen. Turen er ikke egnet for gangbesværede. Tilmelding og betaling på kontoret eller online 31. maj19. juni. Pris: 130 kr. ekskl. frokost, 240 kr. inkl. frokost, ekskl. drikkevarer.

Vi henviser til mere info om arrangementerne på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ Taastrup. Du er også velkommen til at kontakte kontoret, 29 74 57 43, tirsdage og torsdage kl. 10-12.

ISHØJ Formand: Ole Møller, 23 30 32 01, aeldresagen​@ishoejby.dk Kasserer: Karin Mortensson, 40 13 58 52, mortensson71​@gmail.com Socialhumanitær: Else Jørgensen, 23 66 56 57, bedst kl. 17-18, eje​@ishoejby.dk

Skolevenner

Kan du lide at have med børn og unge at gøre? Meld dig som skole-/børnehaveven, hvor du får kontakt med livsglade børn og unge, indblik i et moderne børneliv samt gode oplevelser og mulighed for at dele din viden og erfaringer, hvad enten det er inden for det kreative, faglige eller det sociale. Ole Møller, 23 30 32 01. Jessie Gryberg, 28 98 89 49.

Tryghedsopkald

Vi er en mindre gruppe, der hver morgen ringer til ældre medborgere i Ishøj Kommune. Har du lyst til at få et telefonopkald og en lille snak hver morgen, eller har du har lyst til at blive en del af vores lille team, så kontakt Freddy Walsted, 60 65 35 82.

Vigtig information Den hjælpende hånd

Vi tilbyder alle medlemmer en hjælpende hånd med småting, fx at hænge et billede op, trække en ledning til et elektrisk apparat eller hænge en gardinstang op. Du skal kun betale for materialer og transport. Hans Jørgen Hansen, 23 63 61 01.

Glade besøgsvenner

Vi er en flok glade besøgsvenner, som besøger borgere i Ishøj Kommune, der ikke har mulighed for at komme uden for egne fire vægge eller bare er alene. Vi hygger os sammen over en kop kaffe, går en tur i nærområdet eller en tur i Ishøj Bycenter. Else Jørgensen, 23 66 56 57.

Hospitalsven i Ældre Sagen Ishøj

Hvis du er borger i Ishøj og skal til undersøgelser, kontrol eller samtale med læge, kan Ældre Sagen Ishøj tilbyde dig en hospitalsven, hvis der ikke er andre, der kan ledsage dig. Hospitalsvennen er et par ekstra ører og øjne, som kan hjælpe dig med at være tryg og sikker på, at du får fat i alle de oplysninger, som du får ved besøget. Else Marie Eg, 29 91 78 52.

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ishoej Vi har særpris for ikkemedlemmer. Glemmer man sit medlemskort, betragtes man som ikke-medlem.

Cafeer

•  M andage kl. 13-14.30. Sted: Cafe Åkanden, Vejlebrovej 105. •  Tirsdage i lige uger kl. 14-16. Sted: Torslundevej 145. •  Onsdage kl. 11.30-14.30. Sted: Cafe Solstrålen, Kulturhuset, Vejleåparken. •  Torsdage i lige uger kl. 10.30-13. Sted: Brunchcafe Glashuset, Østergården 19 A. •  T orsdage kl. 12-15. Sted: Cafe Tranestuen, Vejledalen 27. Hvorfor spise alene, når du kan spise med andre? Frivillige hjælpere laver maden og kagerne. Der kan være forskellig underholdning. Yderligere info kan ses på Ældres Netværk Ishøj. Else Marie Eg, 29 91 78 52. Pris: Cafeerne bestemmer prisen. ≤

Cyklen frem og på med hjelmen

Tirsdage kl. 10-14. Mødested: Ishøj Station ved busserne. Dog kun hvis vejr og vind tillader det, men vi cykler hele året.


Kør med os rundt i Ishøj og omegn. Vejrforholdene bestemmer, om vi kører 20, 30 eller 40 km. Du bestemmer selv, hvor langt du vil køre, og kan vende om, når det passer dig. Sluttidspunktet kan variere. Ole Mathiesen, 22  30  19  60.

Gågruppe

Fredage kl. 10-12. Mødested: ved Kærbos indgang. Turene varer 1½-2 timer. Else Meidahl Petersen, 24 41 23 47.

Hyggecafe og it-hjælp

Mandage kl. 9.30-11.30. Sted: Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B, lokale 4 A+B. Hyggecafe og it-hjælp er nu samlet. Kom, hvis du har lyst til en hyggesludder, eller du har problemer med dit it-udstyr. Vi hjælper, så godt vi kan, med pc, smartphone og tablet. Hjælpen er gratis, og der findes ingen dumme spørgsmål. Alfred Fastrup, 43 54 05 30, 40 10 04 01, alfa​@ishoejby.dk ≤

Kortspil - whist og canasta Onsdage kl. 14-17. Slutter 25. april. Sted: Selskabslokalerne i de ældrevenlige boliger Tranegården, Vejledalen 27. Adgang ad den udvendige trappe for enden af bygningen. Vi spiller fra september til maj. Den store gevinst får du ikke, men hygge og sjov. Ole Mathiesen, 22 30 19 60. Pris: 5 kr. pr. gang. Husk, kage og kaffe medbringes.

Tur til Skuespilhuset

Onsdag 11. april. Mødested: Ishøj Station kl. 8.30. Oplev Skuespilhusets store scenes intime grottestemning inspireret af den italienske renæssancescene, og få indblik i tankerne bag bygningens arkitektur og belysning. Per Nørskov, 20 21 59 64. Pris: 125 kr. for rundvisning, 200 kr. for rundvisning og brunch.

Heldagstur til Samsø

Tirsdag 17. april. Mødested: Ishøj Stationsplads ved Aldi kl. 7. Fra Kalundborg tager vi færgen til Ballen, hvor vi blandt andet besøger Svanegaarden fra 1877. Der vil være ølsmagning og rundfart på Nordøen, hvor vi ser flere af øens 22 idylliske landsbyer. I Nordby besøger vi den gamle butik, Smagen af Øen, med et udvalg af lokale varer. Per Nørskov, 20 21 59 64. Pris: 500 kr.

Foredrag - lykken er en halv lagkage

Torsdag 3. maj kl. 14-16. Sted: Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B. Tyskfødte Irma Torres, forfatter, foredragsholder og tidligere taxichauffør, fortæller om de første 12 år af sit omtumlede og barske liv, hvor hun oplever Hitler-Tyskland og flugten til Danmark. Grethe Nørager, 26 84 87 24. Pris: 20 kr. ≤

Frederiksberg Kirkegård

Torsdag 24. maj. Mødested: Ishøj Station kl. 10 eller Frederiksberg Kirke ved Frederiksberg Runddel kl. 10.50. Med Poul Kragelund skal vi på en guidet rundvisning på Frederiksberg Kirkegård med en vandring i den smukke parklignende kirkegård. Kirkegårdens historie omtales kort. Mogens Elbek, 21 97 26 95. Pris: 50 kr. for rundvisning, 160 kr. for rundvisning og kaffe eller te.

Schlesien - Polen

Mandag 28. maj-2. juni. Mødested: Ishøj ved Bilkas p-plads ved indgangen til Bycentret kl. 6.30. En stor perlerække af oplevelser. Vi besøger Neues Palais i Potsdam, Berlin, og vi kører en del af tiden langs Elben og indtager frokost i den lille by Hrensko, som ligger i Tjekkiet. Yderligere information: Birthe Nielsen, 43 73 50 35, bedst efter kl. 18. Pris: 5.480 kr. ved deltagelse af 45-54 personer.

Bumletog til Kina ved Kim Greiner

Torsdag 7. juni kl. 14-16. Sted: Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B. Kim Greiner fortæller og viser billeder fra turen med Den Transsibiriske- og Den Transmongolske Jernbane fra Moskva til Beijing. Niels Poulsen, 31 90 93 97. Pris: 20 kr. ≤

Slavernes fodspor i Frederiksstaden

Tirsdag 12. juni. Mødested: Ved mindeankeret i Nyhavn kl. 9.55 eller Ishøj Station kl. 9. Vi skal se på de prægtige palæer og andre minder fra tiden, hvor Danmark var slavenation. Turen omfatter slaveejernes palæ, Moltkes Palæ, Vestindisk Pakhus, det pragtfulde Dehns Palæ, Schimmelmanns Palæ og Peter von Scholtens Gård. Niels Poulsen, 31 90 93 97. Pris: 50 kr. for rundtur, 180 kr. for rundtur og frokost.

LYNGBY-TAARBÆK Formand: Poul Andersen, 45 88 31 21, pan​@granaasen.dk Socialt/humanitært arbejde: Kirsten Heesche, 45 88 30 26, 51 30 29 87, kirsten.heesche​@mail.dk Lokalredaktør af ’Det Sker’ og hjemmesiden: John Andersson, 24 43 26 45, janderss​@kabelmail.dk

Handyman

Har du brug for lidt praktisk hjælp i hjemmet til småtterier? Kontaktperson oplyses på kontoret.

Badminton

•  M andage kl. 10-12. Sted: Lyngby Stadion. •  O nsdage og fredage kl. 10-12. Sted: Engelsborghallen. •  T orsdage kl. 8-10. Sted: Lundtoftehallen. Jette Viuff, 25 77 32 02. Bent Karlsen, 45 93 66 03.

Bordtennis

•  Mandage kl. 11-13. •  Tirsdage kl. 13-15. •  Torsdage kl. 13-15. •  Lørdage kl. 10-12. Sted: Lyngby Stadion. Motionsbordtennis på flere niveauer. Stil selv med bat og gummisko til indendørs brug. Tommy Jørgensen, 45 87 02 62. Henny Christiansen, 45 85 19 37.

Cykelpiger - Virum

Mandage kl. 10-12. Vi cykler hele året, dog ikke i vintermånederne, hvor vi i stedet går en rask tur. Mødested: Sorgenfri Torv. Cykelhjelm anbefales. Vibeke Bille, 21 73 74 51.

Cykelpiger - Lyngby

Mandage kl. 9. Fra april til november. Mødested: Hjørnet af Klampenborgvej og Firskovvej. Bente Kjøller, 45 88 33 37.

Cykeldrenge

Tirsdage kl. 10-12. Bent Madsen, 23 41 91 84.

Kontor

Gymnastik

Vor lokale hjemmeside

Stolegymnastik

Besøgsvenner

Seniordans

Gasværksvej 10, Kongens Lyngby, 45 87 42 51, mandag-torsdag kl. 13-15.30, aeldre.lyngby​@mail.dk www.aeldresagen.dk/lyngbytaarbaek Her kan du læse opdateret information om vore aktiviteter og læse Senior-Posten. Vil du være besøgsven? Kirsti Preisz, 42 97 58 27.

Bisiddergruppen

Ønsker du en bisidder? Annie Jensen, 45 85 19 37.

Mandage kl. 9.30-10.35. Sted: Lyngby Stadionhal. Kirsten Nielsen, torsvang106​@live.dk Tirsdage kl. 16-17. Sted: Lyngbygårdsvej 135. Husk skiftesko. Karin Danielsen, 61 66 92 69, tirsdage kl. 8-9. Fredage kl. 13-15. Sted: Ny Lyngbygård, Toftebæksvej 17. Ejda Fridan, 30 59 10 60.

det sker

april 2018

» 15


Kegler

Onsdage og fredage kl. 9-12. Sted: Lyngby Stadion. Kurt Dirach, 28 56 68 44.

Senior-Posten eller på den lokale hjemmeside.

Småture

Tirsdage kl. 9.30-12. Sted: Lyngby Stadion, store plæne ud mod Sorgenfrigårdsvej. Flemming Rasmussen, 24 87 34 05.

•  Torsdage kl. 10 i ulige uger. •  Onsdage kl. 10 i lige uger. Mødesteder: Se nærmere i vort lokale blad SeniorPosten eller på den lokale hjemmeside. Varighed ca. 1 time. Mød blot op.

Krolf

It - åbent hus

Kroket

Onsdage og torsdage kl. 9.30-12. Sted: Lyngby Stadion, store plæne ud mod Sorgenfrigårdsvej. Flemming Rasmussen, 24 87 34 05.

Petanqueklubben

Mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Haven på Gasværksvej 10. Kom og vær med, alle får spilletid. Poul Jørgensen, 45 87 66 20.

Skydning

Onsdage kl. 9.30-12. Sted: Lyngby-Taarbæk Skytterne, LTS, Lyngby Idrætsbys skydebaner. Carl Bidstrup, carl​@bidstrup-nielsen.dk

Stavgang

•  Tirsdage kl. 10-11. Mødested: Møllehuset ved Fuglevad Station. Hold 1. Ida Wilhelm Hansen, 45 88 91 71. •  Torsdage kl. 10-11.30. Mødested: Virum Station. Hold 2. Ole Flyger, 20 36 17 07. Deltagerne skal være godt gående. Medbring egne stave.

Gå med ud at gå

•  Tirsdage i lige uger kl. 10. •  Torsdage i lige uger kl. 10. •  Onsdage i ulige uger kl. 10. Mødesteder: Turene har forskellige udgangspunkter, se nærmere i vort lokale blad Senior-Posten eller på den lokale hjemmeside. Varighed 1½-2 timer. Mød blot op.

Ud i det blå - og grønne

Tirsdage. Mødested: Holte Station, skovsiden. Se nærmere i vort lokale blad 16

det sker

april 2018

Tirsdage og torsdage kl. 13-15. Undtagen helligdage og i skoleferier. Sted: Ny Lyngbygård, Toftebæksvej 17. Alle er velkomne.

Fotoklubben

3. onsdag i måneden kl. 13. Sted: Gasværksvej 10. Niels Nielsen, ncnv.2013​@gmail.com

Frimærkeklubben

Torsdage i lige uger kl. 13-16. Sted: Gasværksvej 10. Fritz Jørgensen, 30 74 17 98. Ane Petersen, 21 92 97 14.

Patchwork

Onsdage i lige uger kl. 9.30-12.30. Sted: Gasværksvej 10. Jonna Karlsen, 27 62 66 07.

Syning

•  1. onsdag i måneden kl. 13-15.30. •  Torsdage i ulige uger kl. 13-15.30. Sted: Gasværksvej 10. Få råd og hjælp med klipning, syning, forandring og gode ideer. Husk syæske. Birgit Blichfeldt, 45 87 43 60.

Tegning/akvarel

2. og 4. onsdag i måneden kl. 13-17. Sted: Gasværksvej 10. Rolf Grenov, rolf.grenov​@gmail.com

Voksmaling

3. tirsdag i måneden kl. 13-16. Sted: Gasværksvej 10. Ebba Ravn, 28 71 30 05.

Hyggebridge

Torsdage kl. 13-16. Sted: Stadionhallen, Lundtoftevej 53. Steen Grove-Rasmussen, 22 82 93 04.

L’hombre

Mandage kl. 9.30-12.30. Sted: Gasværksvej 10. Nye deltagere er meget velkomne. Poul Jørgensen, 45 87 66 20. Axel Hansen, 40 14 74 92.

Sequence

Mandage i lige uger kl. 15.45-18. Sted: Gasværksvej 10. carl​@bidstrup-nielsen.dk

Skak

Fredage kl. 9.30-12. Sted: Gasværksvej 10. Svend Steen, 25 30 36 69.

Whist

Fredage kl. 13-16. Sted: Gasværksvej 10. Lene Jensen, 22 93 17 41. Jette Dornov, 51 74 77 28.

Bogbytning

2. og 4. onsdag i måneden kl. 13-15.30. Sted: Biblioteket på Gasværksvej 10.

Litteraturkredse

•  1 . onsdag i måneden kl. 13.15-15.15. Litteraturkreds 1. •  2. mandag i måneden kl. 10-12. Litteraturkreds 3. •  3. tirsdag i måneden kl. 10-12. Litteraturkreds 4. Sted: Gasværksvej 10. Kontoret, 45 87 42 51.

Engelsk konversation

•  Mandage i lige uger kl. 13-15. Jette Rohde, 22 24 10 95. •  Onsdage i ulige uger kl. 10-12. Margaret Moody, 45 76 23 28. •  Onsdage i lige uger kl. 10.30-12. Aase Herskind, 45 85 06 87. •  Torsdage kl. 10.30-12. Ida Lise Jensen, 29 66 62 06. Sted: Gasværksvej 10.

Fransk konversation

•  T orsdage i ulige uger kl. 10.30-12.30. Marie-Francoise Ahrenkiel, ahrenkielgmf​@gmail.com •  3. onsdag i måneden kl. 13.15-15.15. Solveig Mølgaard, 61 65 61 89. Sted: Gasværksvej 10.

Italiensk konversation Mandage i lige uger kl. 9.45-11.45.

Sted: Gasværksvej 10. Hanne Thygesen, 30 29 15 57.

Russisk

Mandage i ulige uger kl. 12.30-15. Sted: Gasværksvej 10. Elena Sand, 33 15 41 24.

Spansk konversation

1. og 3. mandag og fredag i måneden kl. 10-12. Sted: Gasværksvej 10. Carlos Palop, 40 83 47 47.

Tysk konversation

Torsdage i lige uger kl. 10-12. Sted: Gasværksvej 10. Gerda de Blanck, 60 62 21 19.

RØDOVRE Formand: Yvonne Jørgensen, 36 70 64 36, yj​@webspeed.dk Næstformand: Ulla Spangtoft, 44 94 64 25, ulla.spangtoft​@mail.dk Besøgsvenner: Kirsten Brunstedt, 40 50 10 86, pokkelas​@gmail.com

Hjemmeside

aeldresagen.dk/Rødovre

Besøgstjenesten

Har du lyst til at glæde et ældre menneske, så bliv besøgsven. Det drejer sig kun om et par timer om ugen. Det kræves af dig, at du kan holde en aftale. Som besøgsven deltager du også i vore sammenkomster, hvor vi hygger os og udveksler erfaringer. Kirsten Brunstedt, 40 50 10 86.

Bisidderordning

Ønsker du en bisidder? Ulla Spangtoft, 44 94 64 25.

Telefonkæde - tryghed i hverdagen

Er du alene, og er du interesseret? Laila Petersen, 28 72 54 63, 28 72 54 48.

Tilmelding til lokalt nyhedsbrev

Ønsker I at modtage nyhedsbrevet fra lokalforening Rødovre, kan I tilmelde jer på dette link: https://www.aeldresagen. dk/nyt-fra-din-lokalafdelingtilmelding


De løbende aktiviteter

slutter ultimo april, og den nye sæson begynder til september, hvis ikke andet er anført under aktiviteten. Nærmere kan ses på hjemmesiden.

Bowling

Mandage kl. 13-14. Sted: World Cup Hallen, Rødovre Centrum. Vi spiller med 3 spillere pr. bane. Du binder dig for 3 måneder og betaler for 1 måned forud. Ture Skriver, 23 72 69 43. Pris: 145 kr. pr. bane månedligt.

Bridge

•  Mandage kl. 10-13. Sted: Rødovregård, Loen, Kirkesvinget 1. Kirsten Brunstedt, 40 50 10 86. •  Tirsdage kl. 10-13. Sted: Brohuset, Slotsherrens Vænge 2. Allan Harpsøe, 25 30 82 17. •  Fredage kl. 10-13. Sted: Brohuset, Slotsherrens Vænge 2. Allan Harpsøe, 25 30 82 17.

Engelsk konversation

Mandage kl. 9.45-11.15. Sted: Pejsestuen, Rødovre Frivilligcenter, Slotsherrens Vænge 2 A. England - culture, traditions, way of life. Engelsk konversation, hvor vi lærer om engelske forhold og bliver fortrolige med at høre og tale engelsk. Vi tager det roligt, og alle bare med lidt kendskab til engelsk kan følge med, blive fortrolige med sproget og får lyst og mod til at tale det. Underviser: Jennifer Jensen René Christiansen, 40 19 81 31.

Husorkester

Mandage kl. 12-14.30. Sted: Plejehjemmet Broparkens festsal, Slotsherrens Vænge 2. Hvis du er musiker og mangler nogen at spille sammen med, er du velkommen hos os, dog ikke som pianist. Vi giver også koncerter. Sæsonslut 28. maj. Jørgen Rønsholdt, 36 70 08 14.

Krolf

Tirsdage kl. 10-11. Sted: Krolfbanen ved Plejehjemmet Engskrænten. Kun for medlemmer af Ældre Sagen. Torben Pedersen, 24 66 68 52.

Madhygge

Tirsdage i ulige uger kl. 12.30-14. Sted: Kostalden på Rødovregård. Billetter kan købes ved torsdagstræf eller på Hovedbiblioteket i ugen før arrangementet. Tove Glæsel, 22 33 19 89. Pris: 50 kr.

Madlavning for mænd +60 Onsdage i ulige uger kl. 16-18.30. Sted: Skolekøkkenet, Nyager Skole. Benny Strøm, 40 95 51 41. Pris: 50 kr. for råvarer pr. gang.

Studiekreds 1 skriveværksted

1. fredag i hver måned kl. 14-17. Sted: Havestuen, Rødovregård. Vi skriver erindringer, episoder og perioder af vores liv. Vi skriver og læser op for hinanden og har nogle gode, iderige timer, hvor vi inspirerer hinanden. Kirsten Larsen, 20 57 15 87. ≤

Studiekreds 2 skriveværksted

1. torsdag i hver måned kl. 14-17. Sted: Hestestalden, Rødovregård. Vi skriver om det, som vi har oplevet, og læser op for hinanden. Vi har nogle gode og inspirerende timer sammen. Flemming Riget, 32 82 14 10.

Studiekreds 3 - litteratur

Onsdage kl. 10-12. Sted: Banerne ved Jyllingevej 128. Vi spiller, til det bliver for koldt. Vibeke Hugger, 36 41 04 69. Jørgen Pedersen, 30 32 58 79.

2. fredag i hver måned kl. 13-15. Sted: Havestuen, Rødovregård. Deltagerne og studiekredslederen beslutter, hvilke bøger gruppen skal læse. Ingrid Hansen, 22 17 79 40.

Seniorgymnastik

Studiekreds 4 - litteratur

Petanque

Fredage kl. 10-11. Sted: Brohuset, Slotsherrens Vænge 2. Medbring tæppe eller liggeunderlag. Kiss Brandstrup, 51 21 83 69.

Slentreture ved Damhussøen

1. tirsdag i hver måned kl. 10.30-12.30. Mødested: Rødovregård, Kirkesvinget 1, Rødovre. Vi går en tur i området omkring Damhussøen. De, som har lyst, spiser frokost bagefter på Engskræntens cafeteria. John Atkins, 42 56 00 86.

Studiekreds slægtsforskning - gruppe 3 Mandage i lige uger kl. 10-12. Sted: Dueslaget, Rødovregård. Vi inspirerer og hjælper hinanden med forskningen af vore slægter. Vi besøger også relevante arkiver. Sæsonstart 17. september. Leder: Søren Thaae, 29 46 04 28, soerenthaae​@gmail.com

2. tirsdag i hver måned kl. 13-15. Sted: Havestuen, Rødovregård, Kirkesvinget 1. Deltagerne og studiekredslederen beslutter, hvilke bøger gruppen skal læse. Annie Former, 23 61 75 15.

Studiekreds 5 - litteratur

1. onsdag i hver måned kl. 15-17. Sted: Havestuen, Rødovregård. Deltagerne og studiekredslederen beslutter, hvilke bøger gruppen skal læse. Kirsten Larsen, 20 57 15 87.

Studiekreds slægtsforskning - gruppe 2 Onsdage i ulige uger kl. 10-12. Sted: Dueslaget, Rødovregård. Vi arrangerer besøg i arkiver, biblioteker og i andre kredse, hvor forskning om slægter og deres tid kan danne billeder om vore aners tilværelse. Arly Larsen, 40 46 12 49.

Syng sammen

3. onsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Kostalden, Rødovregård, Kirkesvinget 1. Vi synger efter højskolesangbogen og vort eget sanghæfte. Pianist: Ove Steen Smidt. Medbring drikkevarer. Ina Hoffensetz, 36 41 22 85.

Torsdagstræf

Torsdage kl. 9.45-11.45. Vi starter med morgensang, herefter kaffe/te med rundstykke. Foredragene begynder kl. 10.15 og varer til ca. kl. 11.40. Læs også om foredragene i ”Det røde Hæfte”. Birgit Jacobsen, 25 78 71 95. Pris: 30 kr. ≤≥

Traveture

Sidste onsdag i hver måned kl. 11-13. Vi mødes ved en station og slutter som regel ved en anden station. Tag madpakke og drikkevarer med. Vedrørende dato og mødested: Kontakt Erik Sørensen, 27 30 83 13.

Whist

Fredage kl. 13-15. Sted: Hestestalden, Rødovregård. Hanne Ridder, 53 35 70 39.

Torsdagsforedrag

Torsdag 12. april kl. 9.45-11.45. Sted: Loen, Rødovregård. TV Avisens tidligere Kinakorrespondent Jan Larsen fortæller: Kineserne kommer. I 12 år har Jan Larsen fulgt Kina. Med en blanding af personlige oplevelser og brug af lyd- og tv-klip fortæller han om kinesernes hverdag og de emner, der optager dem - og os. ≤≥

Modeopvisning

Søndag 15. april kl. 13-16. Sted: Kostalden, Rødovregård. Modeshow, der viser tøj for kvinder og mænd +50. Der bydes på kaffe/te med brød. Yvonne Jørgensen, 36 70 64 36. Pris: 50 kr. Betales ved indgangen. det sker

april 2018

17

»


Forårsrejse

16.-21. april. Mødested: Parkeringspladsen ved Rødovre Politistation kl. 6. 6 dage/5 nætter i Lissabon, Portugal. Teknisk rejsearrangør: Vitus Rejser. For program, se www.123hjemmeside.dk/2610 Turhjælper fra Ældre Sagen: Yvonne Jørgensen, 36 70 64 36. Pris: 5.999 kr. Enkeltværelsestillæg: 965 kr.

Vinkursus

Tirsdag 1. maj kl. 14-16. Sted: Rødovregård. Der introduceres 6 forskellige vine, og instruktør Finn Malten fortæller om vinene. Der bliver selvfølgelig også mulighed for at smage på druerne. Tilmelding til Tove Glæsel, 22 33 19 89. Pris: 125 kr. inkl. smagsprøver.

Leder og hjælper-frokost

Onsdag 9. maj kl. 12.30-15. Sted: Kostalden, Rødovregård. Som tak for al det arbejde, vore frivillige ledere og hjælpere gør, så alle vore aktiviteter kan lykkes, inviterer Ældre Sagen i Rødovre til en hyggelig frokost. Alle vore frivillige ledere og hjælpere er velkomne. Tilmelding senest 26. april til Vibeke Hugger, 36 41 04 69.

Sommerudflugt

Torsdag 14. juni kl. 9-18. Mødested: Parkeringspladsen ved Rødovre Politistation. Formiddagskaffe på Svogerslev Kro derefter til Kalundborg og videre til Dyrehøj Vingård, hvor der er frokost med vinsmagning efterfulgt af rundvisning og eftermiddagskaffe. Hjemkomst ca. kl. 18. Billetter købes i uge 22 på Rødovre Hovedbibliotek. Ulla Spangtoft, 44 94 64 25. Pris: 325 kr.

Højskole på Bornholm

27. august-2. september. Mødested: Parkeringspladsen ved Rødovre Politistation. Se mere på www.123hjemmeside.dk/2610 Andreas Rasmussen, 36 41 25 11. Pris: 5.175 kr. pr. person i delt dobbeltværelse Enkeltværelsestillæg: 475 kr. 18

det sker

april 2018

TÅRNBY Formand: Anne-Grethe Kragerup, 26 29 80 16. Næstformand: Susanne Nyberg, 26 25 90 71, aeldresagen.taarnby​@ mail.dk

Kontoret

Mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 10-12. Sted: Kastrupvej 324, Kastrup, 21 70 05 16.

Arrangementer

Vi henviser til vores side i Tårnby Bladet, der udkommer hver måned, og til hjemmesiden, hvor siden i Tårnby Bladet også kan læses.

Vi søger nye frivillige

•  Aflastning af pårørende til demensramte: Bente Olofsen, 26 62 34 21. •  Spisevenner, gå-venner og besøgsvenner: Karna Kaslund, 22 23 80 72. •  Skubbere til plejehjemsbeboere: Jytte Larsen, 53 57 23 07. Hvis ovennævnte personer er optaget, så kontakt formand Anne-Grethe Kragerup, 26 29 80 16.

Android-tablet-/ mobilundervisning

Torsdage kl. 10-12. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Kurset har til formål at gøre dig fortrolig med din enhed og giver dig også mulighed for at se dybere på de apps/ programmer, som du måtte ønske. Tilmelding til kontoret. Maks. 6 personer. Pris: 50 kr.

Badminton

•  Onsdage kl. 8-12. •  Fredage kl. 8-12. Sted: Vestamagerhallen, Ugandavej. Ivan Givskov, 32 51 55 45. Fjerbolde kan købes.

Besøgstjenesten

Tirsdage kl. 12-13. Sted: Kontoret, Kastrupvej 324. Den frivillige indsats i Ældre Sagen er mangfoldig og rækker vidt. En af vore store mærkesager er den sociale indsats og den menneskelige

kontakt og støtte til mange handicappede eller ensomme ældre borgere i kommunen. Tilmelding til kontoret. Karna Kaslund, 22 33 80 72.

Billard

Alle dage kl. 10-16. Sted: Plejehjemmet, Ugandavej 149. Bente Nørbo, 26 62 34 21.

Bowling

•  Onsdage kl. 10-14. •  Torsdage kl. 10-11. Sted: Bowlingcentret, Englandsvej 337. Annie Iversen, 29 84 78 99. Pris: Der betales leje for bane.

Bridge - undervisning

•  O nsdage kl. 12.30-15.30. Sted: Nordmarksvej, Kastrup. Hanne Hansen, 29 65 44 04. •  Onsdage kl. 13-16. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71, 1. sal. Ena Panikowski, 51 41 69 43. Mangler du erfaring i dette kortspil? Så kom og lær det fra bunden.

Bridge

•  T orsdage kl. 10.30-14.30. Sted: Klubhuset, Ved Diget 21, 1. sal. Hanne Hansen, 29 65 44 04. •  Fredage kl. 13-16. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71, 1. sal. Ena Panikowski, 51 41 69 43. ≤

Cykling

Mandage kl. 10.30-14. Mødested: Den røde port ved Finderupvej. Husk mad og drikke. Ernst Jensen, 21 21 41 45.

Danseundervisning

Onsdage kl. 14.30-16. Sted: Tårnby Skoles festsal. Der undervises i engelske historiske danse og traditionel squaredance. Det er for alle, der kan lide at bevæge sig til musik. Singler og par. Alle danser med alle. Musikken er livlig, uden at være hurtig, og giver dig ekstra energi. Inge Aakilde, 20 32 49 93. Tilmelding til Inge eller via hjemmesiden.

iPad-/iPhoneundervisning

Onsdage kl. 10-12.

Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Kurset har til formål at gøre dig fortrolig med din enhed og giver også mulighed for at se dybere på de apps/ programmer, som du måtte ønske. Maks. 6 personer. Tilmelding til kontoret, 21 70 05 16. Pris: 50 kr.

It- og pc-handyman i eget hjem

I Ældre Sagen har vi nogle ildsjæle, der er gode til at udføre de fleste it- og pcreparationer. Henvend dig til kontoret, 21 70 05 16, og du vi derefter blive kontaktet af en it-kyndig. Det er gratis, men udgifter til materialer er for egen regning.

It-cafe

Tirsdage kl. 14-16. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Her kan du gratis få hjælp til at få løst et teknisk problem eller noget, der driller dig på din computer, tablet eller mobiltelefon. Tilmelding er ikke nødvendig, du møder bare op med din enhed.

Kreativ motion

•  Onsdage kl. 9.30-14. •  Onsdage kl. 11. •  Onsdage kl. 13. Sted: Vandtårnet, Løjtegårdsvej. Kreativ motion er motion, hvor alle kan være med. Det er en god måde at få rørt kroppen på, helt på det niveau, du selv føler, du har. Kom, prøv og vær med. Tilmelding til Lis Christensen, 23 11 32 81.

Madlavning for mænd

•  T orsdage i lige uger kl. 17-21. Peer Bay, 32 50 99 94. •  T orsdage i ulige uger kl. 17.30-21.30. Ketel Ohm Lauersen, 42 34 76 84. Sted: Skolekøkkenet, Korsvejens Skole. Maks. 10 mand. Det er gratis at deltage, men udgifter til råvarer må påregnes.

Pc-undervisning Fredage kl. 10-12.


Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Kurset tager udgangspunkt i Windows og dine ønsker og behov, som fx kan være sikker adfærd på internettet, opdateringer af programmer, behandling af billeder, virusværn, sociale medier, brug af eksterne enheder, sikkerhedskopiering, brug af Word, Excel mv. Kontoret, 21 70 05 16. Pris: 50 kr.

Personlig it-instruktion

Efter aftale kl. 10.15-15.15 i eget hjem. Har du it-udfordringer, du ønsker hjælp til, og som vi ikke har et kursus til, eller vil du blot have dit eget personlige kursus, kan vi tilbyde dig individuel instruktion efter dine ønsker. Instruktionen er på 2 timer med en af vore instruktører. Besøget er gratis. Tidspunkt aftales med kontoret, 21 70 05 16.

Petanque

Torsdage kl. 10-12. Sted: Vestamagers Idrætsanlæg, Ugandavej. Toni Andersen, 32 50 98 34.

Pilates/gotvedgymnastik

•  Mandage kl. 12-13. •  Onsdage kl. 12-14. Sted: Amagerhallen. Solveig Sørensen, 61 67 52 15.

Roning

Onsdage kl. 9.45-12. Sted: Roklubben Øresund, Lystbådehavnen, Amager Strandvej 413. Peer Bay, 32 50 99 94.

Strikkecafe

Tirsdage kl. 13-15. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71, store sal. Vi strikker og hækler, hygger os og henter inspiration og hjælp hos hinanden. Annette Kovacs, 28 34 47 17. ≤

Svømning

•  Tirsdage kl. 14.30-16.30. •  Torsdage kl. 14.30-15.30. Sted: Kastrup Svømmehal, Røllikevej. For medlemmer af Ældre Sagen som er fyldt 60+. Susanne Nyberg, 26 25 90 71. Pris: 300 kr.

Søndagscafe

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Anne-Grethe Kragerup, 26 29 80 16. Bente Olofsen, 26 62 34 21.

Tematimer i it- cafeen

VALLENSBÆK Formand: Friederike Wenning, 43 64 37 34, formand​@aeldresagenvallensbaek.dk

It-kurser

Tirsdage kl. 14-15. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Som en del af it-cafeen om tirsdagen vil der blive information, og ved ønske også instruktion, i forskellige emner. Se opslag i Postkassen eller på www.aeldresagen.dk/taarnby

Kontor

Tirsdagsklubben

Børnehavetante/-onkel

Tirsdage kl. 10-14. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Mød op til sang og levende musik. Inge Lise Jensen, 29 31 09 33. Det er gratis at deltage, men vand, vin og fortæring kan købes.

Vandring - slowhold

Fredage kl. 10-12. Mødested: Porten ved fælleden - for enden af Ugandavej. Holdet består som regel af 10 personer. Vi går ca. 6 km. Turen er ikke egnet for gangbesværede. Ulla Sørensen, 29 93 03 84.

Vandring - speedhold

Onsdage kl. 10-12. Mødested: Porten ved fælleden - for enden af Ugandavej. Holdet består som regel af ca. 10-12 personer. Vi går 4-6 km, når vejret tillader det. Tempoet er rask, med en god puls. Margit Kieffer, 26 67 92 87.

Rejse til Lesbos

6.-20. september. Se hele rejsen på vores hjemmeside eller på www.sietam.dk Seneste tilmelding 1. august til kontoret, 21 70 05 16 eller til Kirsten Sietam, 24 66 29 44, kirsten​@sietam.dk Pris: 5.995 kr. pr. person i delt værelse. Enkeltværelsestillæg: 750 kr.

Driller pc’en står Ældre Sagens frivillige klar med råd og dåd. Medbring eventuelt din egen pc. Ole Løndal, 53 62 26 25, londal​@webspeed.dk

Højrupgård, Højrupgårdsvej 1, 43 77 07 17, 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 10-11, kontor@ aeldresagen-vallensbaek.dk

Hjemmeside og lokalblad Se også hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ vallensbæk

Succesen fortsætter. Har du også lyst til at blive frivillig børnehavetante eller -onkel i Vallensbæk? Som frivillig tante eller onkel møder du op i en daginstitution 1 gang hver 14. dag i 2 timer. I samarbejde med pædagogen på stuen læser, spiller eller leger man med en lille gruppe børn, som har brug for et break midt på dagen. Inge Mauritzen, 20 96 30 90, inge-mauritzen​@privat.dk

Generationsmøde læsetanter/-onkler

4. sæson er startet op. Har det interesse, så kontakt Inge Mauritzen, 20 96 30 90, inge-mauritzen​@privat.dk

Gå med-ven/følgesvend

Er du utryg ved at deltage eller færdes alene til et af Ældre Sagens arrangementer eller arrangementer i regi af Vallensbæk Kommune, kan Ældre Sagen tilbyde at finde en person til at ledsage dig. Mogens Jørgensen, 40 60 31 84, kollerupparken14​@msn.com

Hyggeklub

En lørdag hver måned afholdes hyggeklub. Vi mødes hos et af vores medlemmer til uformel snak over en kop kaffe. Kirsten Søe Jørgensen, 61 26 31 84, kisojo​@msn.com

It-hjælp

Tirsdage kl. 11-13. Sted: Kultur- og Borgerhuset.

Vil du lære at bruge din pc til fx netbank og NemID? Ønsker du at få orden på billeder og dokumenter og gemme i skyen og/eller på ekstern harddisk? Ole Løndal, 53 62 26 25, londal​@webspeed.dk

Seniorvejledning og en hjælpende hånd

Efter aftale med kontoret, 43 77 07 17.

Tryghedsopkald

Har du brug for et opkald hver morgen kl. 8-9 for at sikre, at alt er o.k.? Lisbeth Schou, 22 56 55 59.

Advanced English conversation

Torsdage kl. 10-12. Sted: Vallensbæk Idrætscenter. Du kan møde andre, der gerne vil konversere på engelsk. Vibeke Mørch, 43 73 75 76.

Badminton 1

•  Tirsdage kl. 11.15-12.45. •  Torsdage kl. 11.30-12.30. Sted: Vallensbæk Idrætscenter. Lizzie Clausen, 23 39 62 52.

Badminton 2

•  Onsdage kl. 14.30-16. •  Fredage kl. 11.30-13. Sted: Vallensbæk Idrætscenter. Jette Knudsen, 43 64 61 90.

Bowling

Onsdage kl. 14-16. Sted: Glostrup Bowlingcenter, Diget 54, 1. sal, Glostrup. Christian Spang Jensen, 42 24 60 71. Pris: 200 kr. pr. måned.

Bridge

Tirsdage kl. 12-17. Sted: Højrupgård, Højrupgårdsvej 1, Vallensbæk. Der bliver ikke undervist i bridge, så du skal kunne spillet. Kirsten og Poul Erik Hansen, 50 57 07 31, kirsten.hansen​@fasttvnet.dk det sker

april 2018

19

»


Cafe Husk

du muligheden her. Der bliver læst en bog om måneden, som vi diskuterer sammen. Susan Højstrup, 28 31 53 71, susanhoejstrup​@gmail.com

1. tirsdag i hver måned kl. 16-18. Sted: Daghjemmets lokaler i Højstruphave, Højstrupparken 81. Vallensbæk Kommunens demenskoordinator og Ældre Sagen slår dørene op for Cafe Husk med et tilbud til borgere med hukommelsessvækkelse eller demens og deres pårørende. Mogens Jørgensen, 40 60 31 84. Pris: 30 kr. for kaffe og kage. ≤

•  Mandage kl. 10-11. Sted: Rønnebækhus. Lilian Ho-Lanng, 21 23 82 98. •  Tirsdage kl. 10.15-11.15. Sted: Korsagergård. Jytte Hansen, 43 64 44 54, 20 76 21 18.

Cykelture

Petanque

Torsdage kl. 13-16. Mødested: Vallensbæk Idrætscenter. Se Vestegnen fra cykelstierne, og nyd naturen. Cykelsæsonen begynder sidste torsdag i april. Herefter cykler vi hver torsdag frem til medio november. Elcykler er velkomne. Benny Mortensen, 20 42 24 85.

English conversation

Torsdage kl. 10-12. Sted: Vallensbæk Idrætscenter. Du kan møde andre, der gerne vil konversere på engelsk. Ikke for begyndere. Heather Strandberg, 43 53 54 01.

Litteraturgruppen

1. eller 3. tirsdag i hver måned kl. 10-12. Sted: Ældre Sagen, Højrupgård. Har du lyst til at dele din læselyst med andre, så har

Hovedstaden

OMRÅDE 10C

Motion for mindre mobile ældre - lettere træning

•  Mandage kl. 10-14. •  Torsdage kl. 10-14. Sted: Idrætscentret ved tennishallerne. Jens Lind, 40 75 43 23.

Seniordans

Mandage kl. 14-16. Sted: Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, Vallensbæk. Seniordans er godt for helbredet, giver livsglæde og styrker hjernen og hjertet. Vi danser frem til slutningen af april og i løbet af sommeren forskellige steder efter aftale. Partner ikke nødvendig. Danseleder Helga Schwedler, 30 22 18 32.

Stavgang

Tirsdage kl. 11-12. Mødested: Forskellige steder i Vallensbæk. Begyndere, let øvede og øvede. Lilian Ho-Lanng, 21 23 82 98. Erik Hommelgaard, 21 16 03 21.

Svømning

Tirsdage kl. 10-11.30. Sted: Pilehaveskolens Svømmehal, Horsbred 199, Vallensbæk. Svømning for pensionister Frederikke Wenning, 43 64 37 34, fwenning​@hotmail.com

Whist

Torsdage kl. 12-15. Sted: Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, Vallensbæk. Der bliver spillet i rolig koncentration, hvor der trækkes stik hjem. Bjarne Hansen, 43 64 94 48.

Ældreroning

•  Tirsdage kl. 8.30-12.30. •  Torsdage kl. 8.30-12.30. Sæson 15.-29. maj. Sted: Vallensbæk Kano Kajak Club. Begynderkursus IPP2 i turkajak for 60+. Krav: 600 m svømning i svømmehal og almen sund og rask. I alt 20 timer + kilometerroning. Instruktør: Erik Rasmussen, 21 77 77 65, porsvej​@gmail.com Ældre Sagen: Frederikke Wenning, 43 64 37 34, fwenning​@hotmail.com Pris: 1.050 kr. i kursusafgift. 1.700 kr. i årskontingent under 66 år. 1.200 kr. i årskontingent over 66 år.

Distriktsformand: Niels Erik Tulstrup, tlf. 43 73 34 23. Mail: tulstrup.henriksen​@mail.tele.dk

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Kørestolsadgang

Markaryds elgsafari Sverige

Onsdag 16. maj kl. 8.15-18.30. Mødesteder: Vallensbæk nord: Sundhedshuset, Tværbækvej 1. Vallensbæk syd: Vallensbæk Stationscenter. Arr. nr. 251. Bustur. Frokostmenu samt kaffe og kage på Gräddhyllan Lantcafe. 1 times guidet rundtur i safariparken med et lille traktortog for at opleve skovens konge i virkeligheden. Friederike Wenning, 43 64 37 34, fwenning​@hotmail.com Pris: 635 kr. Ikke-medlemmer: 645 kr.

Efterårstur - det autentiske Andalusien

7.-14. oktober. 8 dage/7 nætter med fly og halvpension. Arr. nr. 257. En kulturel oplevelse i Andalusien med udflugter til såvel Alhambra i Granada, Córdoba og Sevilla med domkirken, hvor Columbus ligger begravet. Billetsalg og yderligere oplysninger 27. marts kl. 101. juni kl. 16 på kontoret eller Friederike Wenning, 43 64 37 34, fwenning​@hotmail.com Pris: 7.495 kr. pr. medlem i dobbeltværelse. Enkeltværelsestillæg: 1.500 kr.

Områderedaktør: Anne Verheij, tlf. 27 99 07 61. Mail: anne​@verheij.dk

Rejser omtalt i ’Det Sker’ med over­ natning samt 1-dags rejser til en samlet pris på over 1.000 kr. pr. person sker via en teknisk arrangør, som skal være medlem af Rejsegarantifonden. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer hos Rejse­garantifonden.

Teleslyngeanlæg

10C

Ældre Sagen DET SKER omr. 10C Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.

Ældre Sagen DET SKER omr. 10C Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.