Page 1


Target La nostra campaña va dirigida a un públic general, per aquesta raó primer hem pensat que sería interesant fer una part analògica (al carrer) i després passar a mitjans digitals, per poder aprofunditzar i arribar a un públic més especialitzat. De la mateixa manera pensem que els professionals del disseny ja arribarán a conèixer la campanya i el museu simplement per proximitat professional que mantenen.


Copy Reconèixer. v. Distinguir una persona o cosa d’entre totes les altres pels seus trets o les seves característiques. Buscar oferir un joc del reconeixement a través d’una “finestra” Dhub per a deixar dins l’usuari l’experiència de (re)conèixer. Gaudir d’una nova experiència, amb elements que formen part de l’imaginari col·lectiu, on el públic podrà reconèixer aquests i després conèixer característiques noves sobre el disseny dels elements quotidians. El projecte consta d’un procés de reconeixement al carrer mitjançant els cartells, després una interaccio mitjançant el codi Qr o la web esmentada, a continuació l’usuari pot jugar a descobrir les peces mitjançant preguntes i alhora que coneix noves característiques de les peces, coneix el dhub com a centre del disseny de barcelona i les seves activitats i totes les diverses funcions que desenvolupen. El claim de la campanya enfatitza el concepte de reconeixement i repta al públic a resoldre el repte que nosaltres plantejem.


Fases 1a àrea d’acció

2a àrea d’acció

3a àrea d’acció

Lloc: Carrer

Lloc: Carrer

Lloc: Indeterminat

Soport: Opi

Soport: Smartphone

Soport: Ordinador

Objectiu arribar a tots el públic possible tant local com turista que es trobi a la ciutat, dins l’opi trobariem un codi Qr que donaria accés al públic a la següent àrea d’acció de la campanya.

Fomentem la participació ciutadana amb el joc que proposem.

L’usuari arriba a la web de campanya on pot conèixer més informaciò sobre la mateixa, pot continuar jugant i pot accedir a la web corporativa del Dhub per a conèixer més sobre la institució.

Aquest soport capta l’atenció i proposa el repte.

Mitjançant un dispositiu móvil es podria procedir a la lectura del codi Qr que trobariem a l’opi publicitari. Aquest codi llançaria l’aplicació/joc. El joc finalment et porta a la web.


Soports


Joc 16 Finestres Dhub aleatòries 16 Respostes correctes 48 Respostes incorrectes aleatòries 4 vides L’usuari començaria fotografiant el codi Qr i es llançaria l’aplicació. L’usuari accedeix a un registre previ i comença a jugar. Te 4 vides, es resta una per error comés, si encerta la resposta a la primera pot gaudir d’una vida extra. L’usuari va avançant de nivell fins que quedi eliminat, rep la puntuació final i pot redirigir-se a la web, per continuar jugant o coneixer més informació


Qr Codi Qr (Quick Reponse Barcode) Els codis Qr són un contenidor d’informació en una matriu de punts o un codi de barres bidimensional. Són accesibles mitjançant una simple fotografía i poden contenir tot tipus d’informació. Son els codis més utilitzats al japò.


Continuitat Propostes de continuitat Ja que la primera campanya comença en l’ambit de Barcelona/ Catalunya, aquestes són les propostes de continuitat en la linea de la campanya que nosaltres presentem:

1a Campanya BCN/CAT 2a Campanya ESPANYA 3a Campanya MÓN 4a Campanya EDIFICI

La segona i tercera campanya canviarien els elements de les finestres Dhub per elements del àmbit estatal i mundial respectivament en cada campanya. En la darrera campanya els elements a reconèixer són elements del edifici i nova seu del Dhub

Ho (re)coneixes?  
Ho (re)coneixes?  

Treball universitat

Advertisement