NÉA Jaro 2022 / č. 11

Page 32

V OBRAZE / VĚDA A VZDĚLÁNÍ

Kristýna Mášová koučka a lékařka z oboru radiologie a zobrazovací metody v Multiscanu www.kristynamasova.cz

ENO OVĚŘ IEMI STUD

ZPĚVEM KE ZDRAVÍ ANEB VÝHODY SBOROVÉHO ZPĚVU Zpěv není jen zábava. Mnohé vědecké studie dokazují, že zazpívat si pěkně od srdce prospívá našemu zdraví. Zpěv pomáhá v boji se stresem, zlepšuje dechové funkce či zmírňuje chrápání. Te x t : K r i s t ý n a M á š o v á

32

NÉA | jaro 2022