Sota l'Arbre #23 - Juny 2001

Page 1

INFORMACiÓ

MUNICIPAL

DE

LA

POBLA

DE

SEGUR

núm. 23

juny 200 I


LES NOSTRES PERSONES Sens dubte, el territori, les condicions de tot tipus que l'envolten, les circumstàncies, les oportunitats i tot un seguit de variables contribueixen a anar moldejant la història, el present i el futur dels pobles, i, és clar, també del nostre. Però el que fa que un poble sigui ell i no un altre, tingui vida i no sigui només un paisatge, ompli els seus carrers de personalitat pròpia i no es converteixi en un munt de coses més o menys ordenades per carrers, en resum, el que fa que el nostre poble sigui la Pobla de Segur, són LES PERSONES, LES NOSTRES PERSONES, i no unes altres. Aquesta reflexió, potser del tot evident, m'ha vingut a la ment arrel de que el Júlia i la Violeta ens han deixat. l no tant sols perquè siguin ells els únics que ho han fet, sinó perque ells representaven molt bé aquestes NOSTRES PERSONES. Potser tant diferents, però alhora tan iguals, entregats a tot allò que se'ls demanava, responsables cada un al seu estil, però compromesos fins al final. Tots dos varen ser regidors perquè, com tots els que ho som o ho han estat, estimem la Pobla més que a nosaltres mateixos. Perquè si no és així., qui s'exposa a ser criticat o a rebre opinions sobre el seu comportament, sense cap mirament? a sentir contínuament que no ho faràs mai bé per a tothom, fins i tot a perdre amics per complir amb el teu deure? .. a no rebre res material i estar sempre sota la sospita de que si ho fas, per alguna cosa serà?

REDACCiÓ I DISSENY Susanna Díaz Perera bu ri Iisi@teleline.es EDITA Ajuntament de la Pobla Av. Verdaguer, 35. Tel. (973) 68 00 38. Fax. (973) 68 I I 07.

2

*

estiu ~

de Segur.

SOTA L'ARBRE

*

23

Aquestes PERSONES que ens van deixar físicament mai no les oblidarem, perquè la seva herència no és material i, per tant, no es pot gastar i desaparèixer. Perquè el seu missatge no era groller i crític amb tot i per tot, sinó que era sincer i exemplar. Perquè no ens vàren ensenyar a dir el que havíem que fer sinó a fer-ho. Perquè van creure cegament que el futur de la nostra Pobla no estava en mans «d'algú que ha de fen>, sinó en les nostres mans que «hem i podem fen>. Perquè ells, com tants d'altres, eren LES NOSTRES PERSONES. l com a exemple i mostra de tot el que us he dit, aquest Sota l'Arbre està ple d'aquestes persones, i gràcies a elles no és gens difícil omplir les seves pàgines amb activitats, projectes i realitats, propostes de futur i fets ja consumats; en resum, i com sempre us he dit, pàgines plenes de vida que van escrivint la història d'un poble que sempre ha volgut tirar endavant per saber de tot i que en conjunt mai ha desaprofitat les seves possibilitats, encara que alguns no les hi vegin o les hi neguin. Però aquestes no són les NOSTRES PERSONES. Aquestes només són ells i només pensen en ells. Que passem plegats una bona Festa Major que inicia un estiu cada vegada més ple de millors festes a la Pobla, a la Comarca i arreu del País. Però que això no ens faci oblidar que hem de ser coherents amb els nostres comportaments perquè la festa sigui completa. Per molts anys a tots. # Narcís Balagué i Bosch El vostre Alcalde.

Qualsevol persona no resident a la Pobla que desitgi rebre un exemplar de Sota l'Arbre només cal que ho comuniqui a l'Ajuntament i l'hi farem arribar.


LES ESPLUGUES

U

na espluga, literalment parlant, és una paraula que prové del llatí. El mot «spelunca/ae» fa referència, parlant perquè ho entengui tothom, a una cavitat dins la penya, una espècie de cova, però que no té tanta fondaria i, en molts dels casos, és molt més ampla en la seva boca que en la seva fondària. Als Pallars es denominen de diferents formes: esplugues (com molts noms de pobles, avui deshabitats, que encara trobem per la nostra geografia), cornases o cornasos, baumes o balmes, o simplement coves. Tenim una bona representació d'aquests llocs, ja sigui al Pallars Jussà com al Sobirà. Intentaré que ens apropem a uns quants, però no com a espais amb importància natural o espeleològica. Un historiador ha de saber buscar el factor humà i, al mateix temps, transmetre' Ia la gent. Per aquesta raó voldria que en tot aquest recorregut, tant si el coneixeu com si el resseguiu en un futur, us fiquéssiu en la pell d'aquelles persones que van viure en llocs tant inhòspits com aquests. Que trobéssiu la raó de ser i el perquè aquelles persones s'hi van instal-lar en aquelles penyes, mig allunyades de tot arreu i van sobreviure en aquestes (algunes) fins entrat el segle XX. Però si els voleu visitar, heu de saber que entreu, no només en propietat privada. També ho féu a un jaciment arqueològic-històric. Tots aquests que enumeraré a continuació estan registrats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i, per tant, estan protegits d'una manera o altra, ergo, hi pot haver accions legals contra aquelles persones que no respectin el lloc. Recordeu que no cal jugar a ser arqueòlegs, ni a ser descobridors de tresors amagats, ni a treballar en una empresa de demolicions. Si visiteu els llocs, doneu-hi una ullada, traieu les vostres conclusions i deixeulo tal com l'heu trobat. Seria una llàstima que els nostres fills no poguessin gaudir del que els nostres avantpassats ens han deixat com a testimoni del seu pas per aquest país. I bé, després del rotllo, permeteu-me donar-vos un llistat de llocs on podeu trobar aquestes construcción dins les baumes. Si comencem pel Pallars Jussà (agencieu-vos d'un mapa de la comarca), les primeres que trobem situades a l'apendix que fa la comarca al sudest d'aquesta, un cop passat el port de Corniols. La zona es diu Montadó, i mig boscades trobem una sèrie de baumes amb les seves construccions a dins de l'antic despoblat de Montadó. Un altre lloc interessant, sense sortir de la mateixa comarca, és la zona de la Mare de Déu de l'Espluga, al terme de Conques. Sembla que també hi va haver poblament dins les coves, i el nom també hi diu molt. Cap a la banda del castell de Mur, i abans d'arribar al poble d'Estorm (en direcció a Alsamora), podeu veure el despoblat de les Esplugues.

DEL PALLARS Sota les algues de l'embassament de Sant Antoni (lo lago), al lloc anomenat Susterris, la documentació medieval (mitjans del segle XI) parla de les Esplugues de Susterris, que per cert, van ser molt importants degut a la quantitat de documentació trobada i que fa referència a aquest poblat (amb castell i tot). Per desgràcia no podem dir res d'elles, ja que l'arqueologia subaquàtica no està gaire de moda en aquestes contrades. Antigament a la Pobla de Segur, i abans de situar-se la Pobla on la coneixem tots, l'habitat es concentrava a les Esplugues de Segur, sobre l'Ermita de Sant Miquel del Pui, que és el mateix que dir sobre el poble antic de la Pobla, el Pui de Segur. Aquestes també apareixen documentades (a l'Arxiu de Medinaceli) com Espelunques Segurni, cap els segles X-XI. Arribem-nos a SerradelL Unes quantes esplugues, aquestes deshabitades probablement durant l'edat moderna (ss. XVI-XVIII) treuen el nas entremig de la boscúria. Es tracta de l'Espluga Llonga, EsplugueU, i la Cova Sorta. Si ens allunyem una mica més i ens introduïm dins l'actual comarca de l'Alta Ribagorça, l'antic poble de Corroncui també estava situat dins una d'aquestes balmes. I si seguim el curs del Noguera Pallaresa, prop de Pobla, al barranc de St. Pere, i coberterat per les parets>rocoses de conglomerats de Collegats, encara s'alça l'antic monestir de Sant Pere de les Maleses. La seva visita bé val esgarrinxarse amb les argelagues. No gaire lluny d'aquest, i a l'altra banda del riu, ja dins els Sobirà, un dels exemples més fantàstics de construcció de balmes: el despoblat d'Espluga. I molt a prop d'aquest, malgrat actualment no hi ha gaires construccions aferrades a la roca, l'antic poble de Solduga presentava, si fa no fa, les mateixes característiques. Almenys la seva església i d'altres construccions i vestigis així ho demostren. Com heu pogut comprovar, la majoria d'aquests llocs es troben situats dins la comarca del Pallars Jussà, i sobretot, s'aglutinen en una franja definida pel Congost de Collegats i la seva continuació, el Congost d'Erinyà. La resposta geològica us I'hauria de donar, lògicament, un geòleg. Però podem resumir-la observant el paisatge: aquesta franja muntanyosa està composta de conglomerats i calisses. L'aigua ha fet de les seves en aquest marc tant idoni, al contrari de les zones intermitges i altes del Pallars Sobirà, on el terreny geològic és de pissarres. Aquí teniu una mostra d'algunes de les moltes balmes que van estar habitades a les nostres comarques. No hi son totes, però penso que són les més representatives per anar a visitar :1{. Jesús Sdnchez Pe/licer (Historiador)

23

*

SOTA L'AR.BRE

~

estiu

*3


Extraordinari

I. S'han aprovat

RESUM DELS PLENS (5 d'abril de 200 I) i ordinari 2001) les següents

(26 d'abril de

mocions:

* Moció sobre l'informe de la revisió del Model d'Or/:anització Territorial de Catalunya. I. Si bé en alguns casos cal realitzar una revisió territorial, es manifestà la defensa dels municipis com a unitat bàsica d'estructuració territorial i es reclamà la necessitat de consulta i consens dels ciutadans afectats i les seves institucions per realitzar qualsevol agrupament de petits municipis entre ells o amb altres de més grans. 2. S'ha destacat la necessitat de potenciar els municipis, els Consells Comarcals i les agrupacions voluntàries de municipis. 3. S'ha reclamat que el debat del Parlament de Catalunya respecte a la reforma de la llei d'Organització Territorial de Catalunya reculli les especifitats de l'Alt Pirineu i la necessitat de dotar-lo dels recursos, les polítiques i els instruments necessaris per al desenvolupament.

2.- S'ha aprovat la formació d'expedient previ per a l'exercici d'activitats econòmiques en rè/:im de lliure concurrència per fer les actuacions urbanístiques de rehabilitació, reconstrucció i restauració d'edificis previstes en les Normes Subsidiàries del planejament, en els serveis i en el manteniment i senyalització d'espais naturals. El Departament de Treball ha dictat resolució qualificant com a 1+0 aquesta iniciativa, i ara cal fer els tràmits procedents per a la creació de l'empresa, determinant-se posteriorment la possible incorporació dels titulars de cèdules del Patronat Municipal de Foment. 3.- S'ha aprovat inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Se/:ur per o l'exercici de 200 " que inclou el de l'administració general de l'entitat local, el de la Fundació Pública Municipal Residència Sanitària Nostra Senyora de Ribera i el del Patronat d'Esports de la Pobla de Segur, que suma 635.986.000 ptes. 4.-S'ha establert una col.laboració amb UGT, concretament amb l'Associació AMIC (Associació d'Ajuda Mútua d'/mmi/:rants a Catalunya) per posar en marxo un espai de suport a la inte/:ració dels immi/:rants residents a Catalunya. El servei funciona des del 7 de maig, tots els dilluns a la tarda a les dependències municipals.

* Moció: sobre el projecte de Pla Comarcal de Muntanya 2001-2005 pel que fa a la comarca del Pallars fussà. I. Es demanà al Consell Comarcal del Pallars Jussà que fes les gestions necessàries davant la Subdirecció General d'Actuacions Concertades, perquè revisi el Projecte de Pla Comarcal de Muntanya 2001-2005 per a la comarca del Pallars Jussà, respectant la voluntat expressada pels 'seus habitants en el document elaborat per aquest Consell. 2. Es demanà als diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya i molt especialment a la Secretaria per a les Actuacions Concertades, l'Urbanisme i l'Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que aquestes reflexions i demandes tinguin bona acollida. 3. Es va transmetre aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al Consell Comarcal del Pallars Jussà. Després de totes aquestes demandes, el Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat debatre la modificació del Pla Territorial per reconèixer l'especificitat del Pirineu. * Moció sobre lo supressió de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. Ateses les darrerres manifestacions fetes pel Secretari d'Hisenda, Enrique Gimenez-Reyna, sobre la promesa electoral del PP de suprimir l'Impost sobre Activitats Econòmiques, el ple de l'Ajuntament acordà instar al Govern de l'Estat espanyol perquè compensi amb el 100% com a mínim la pèrdua d'ingressos que representarà pels municipis i les diputacions. * Moció del pacte contra el terrorisme. Es reiteren les deu Declaracions institucionals unànimes fetes en el Ple de la Cambra de rebuig al terrorisme i, per tant, refermar el seu compromís amb la democràcia, la pau i la llibertat. * Moció

de suport o lo celebració del referèndum Occidental.

del Sahara

* Declaració sobre l'aplicació de la Llei 812000 sobre drets i llibertats dels estran/:ers o Espanyo i lo seva inte/:ració social. * Moció

en referència ols peat/:es de les autopistes catalanes. Es demana al govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat que elaborin un Pla d'eliminació progressiva de peatges a Catalunya, fins equiparar-nos al 80% lliure de peatges i al 20% de peatge de la resta de l'Estat.

*

Moció sol·licitant al Govern de la Generalitat que desenvolupi un Pla d'educació i atenció a la sexualitat juvenil.

4

*

estiu ~

SOTA L'ARBRE

*

23

5.-La Confederació Hidro/:ràfica de l'Ebre ha elaborat el projecte de condicionament de les lleres dels rius No/:uera Pallaresa i Flamisell amb un pressupost de 140.500.000 ptes., el qual contempla escolleres de trencament de les avingudes d'aigua i la neteja que se'ls havia demanat. 6.-S'ha constituit el Consorci Grup d'Acció Local PallarsRiba/:orça que acollirà i gestionarà els fons del programa Leader en substitució de l'actual Consorci Ceder-Pallars, del qual aquest Ajuntament n'ha estat cofundador i ara sembla que també se'ns donarà cabuda com a membre en el nou ens. 7.-La Comissió d'Urbanisme de Lleida ha aprovat definitivament el Plo Especial de l'estació d'esquí alpí o lo Vall Fosca, si bé encara va deixar sobre la taula el pla parcial d'Espui que contempla l'assentament hoteler i residencial necessari per la viabilitat del projecte. 8.-EI 26 d'abril de 200 I es commemorà el centenari del naixement del benvo//:ut pintor Enric Porto Mestre. fill de la Pobla de Segur, a la qual ha honorat amb la seva trajectòria personal i artística. El consitori manifesta una vegada més el seu reconeixement general i el de la Pobla de Segur. 9.-S'ha aprovat el document de finançament inicial de l'Obra de Millora i Arranjament de camins d'accés a nuclis i masies habitades del Pallars lussà. que restarà definitiu amb la contractació de l'obra. L'aportació es de 434.826 ptes. que realitzarà l'Ajuntament (el 10% del pressupost de l'obra).A més, s'accepta la subvenció atorgada per la Generalitat i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.

~

~

10.-S'ha aprovat el conveni de co"'aboració entre l'Ajuntament de la Poblo de Se/:ur i la Universitat de Lleida. L'objectiu es apropar als ciutadans del municipi a la societat de la informació, amb la finalitat d'afavorir la cohesió territorial i millorar la qualitat de vida dels ciutadans utilitzant les noves tecnologies. La Universitat de Lleida està interessada en crear una AulaUniversitat a la Pobla de Segur mitjançant la mútua collaboració amb el municipi, on els joves universitaris de la Pobla de Segur i de la comarca del Pallars Jussà dispossin d'instal-Iacions adequades per afavorir l'estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans, i facilitar els tràmits administratius i burocràtics universitaris. L ~ 11.- S'aprovo lo permuta de la meitat de la parce/'la municipal núm. 38 del Sector Mi/:dia per o la construcció d'uno nauma/:atzem. Això permetrà tenir un espai per la brigada municipal.


~v,"",-

~~i;",-"-

m~e'MICA ~ ,¡'

~ ",4

~!.!¡i~"·111''''''

PROMOPALLARS Durant el cap de setmana del 16 i 17 de juny, la ja instaurada Fira de la Poble obre les seves portes per a tothom. Com cada any, hi estan convidats tots aquells que volen donar a conèixer el seu treball, els seus productes i les seves iniciatives pel desenvolupament, així com tots els pallaresos que desitgin descobrir i gaudir dels recursos econòmics de la seva comarca. L'objectiu de la FIRA PROMOPALLARS ha estat, d'ençà de la seva creació, un mitjà per donar a conèixer la nostra comarca cap a l'exterior. Amb la intenció de mantenir aquesta iniciativa i de potenciar aquesta mostra com a reclam turístic i de promoció, a I' edició d'enguany de la Fira, que se celebrarà els dies 16 i 17 de juny, se li vol donar un nou caire, per tal que pugui esdevenir un motor pel desenvolupament soci o-econòmic de les nostres comarques. La fira d'aquest any es farà al mateix recinte firal que en anys anteriors, incorporarant-hi algunes novetats, entre elles El tren de la Pobla serà l'ànima i el motiu de actuacions específiques dedicades al 50è la Fira Promopallars 200 I aniversari de l'arribada del tren a la Pobla i donar un pes molt important a l' artesania del Pirineu, a fi de fer-la més atractiva als visitants i participaiva per part dels artesans de la comarca. Es per aquest motiu que s'han contractat els serveis d'una empresa externa especialitzada en organització de fires, per assessorar-nos en la seva realització.

*

QUE HI TROBAREM? *MOSTRA D'ARTESANIA DEL PIRINEU. Exposició i venda d'artesania i d'agroalimentaria de les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i altres comarques veïnes. *LO TREN DE LA POBLA. Mostra commemorativa del 50è aniversari de l'arribada del tren a la Pobla de Segur. En aquest apartat s 'hi inclourà un tren a escala tripulat, exposició de trens històrics i mostres fotogràfiques, accions teatrals relacionades amb el món del tren, etc. *JORNADES DE PINTURA AL CARRER. Diversos pintors del Pirineu, distribuïts pel recinte firal i per diferents punts d'interès del poble, crearan obres en viu, les quals seran cedides posteriorment al Comú de Particulars perquè les pugui gestionar. Altres obres d'aquests autors estaran exposades a lestand que aquesta entitat disposarà a la Fira. L'objectiu de la Fira, com tots els anys, és aconseguir la participació i coHaboració dels poblatans, ja que sense tots vosaltres no seria possible realitzar-la. Esperem doncs, que amb l' esforç de tots puguem aconseguir que la Fira d'aquest any sigui un èxit i que el puguem repetir any rera any.

23

*

SOTA L'ARBRE

."

estiu

*5


:

"-"-,

.

···· ·························

,.·········v-('··········

MILLORES

j

,........................................................................•............ '"" .............•. "-.....•.... ...,

A CASA

, ........•.....• "-."-''-

':

MAURI

\

.... ~... "

L'Ajuntament ha començat a treballar per portar a terme les reformes necesàries dins les instal-lacions municipals, per tal de aprofitar més l'espai existent i millorar el servei. Aquests són els tres projectes de remodelació que es duran a terme durant els propers mesos: *Rampa d'accés a la planta baixa de la casa Mauri. Es realitzarà una rampa a la entrada per la Plaça de la Vila per tal de suprimir les barreres arquitectòniques,

El pressupost és 981.497 ptes., finançades entre l'Ajuntament i el Departament de Benestar Social.

......... ~

"Arranjament de la planta baixa de la casa Mauri. Es portaran a terme les millores en pintura, fusteria i serralleria necesàries per acondicionar els diferents espais. El pressupost és 4.498.347 ptes., i es finançarà entre l'Ajunr----=~___:_:_;_;_-~:--_;__-___:------, tament i la Generalitat (PUOSC).

0.

:

.r" ~.¡ :

o ••••.•••

n

o ••••••••••••••••••

o •••••

n

••••••

¡lo••••••••••••••••••••••••

.- ••••••••••••••

o ••••••••••••

.-.

.-. ••.••••••

.- •••••

" •••

o ••

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.- •••••••••••••••••••

.- •••••••••••

o ••••••••••••••••••••••••••••••••

:

~---.......

I

OBRES COMENÇADES

( L'\

*Nova seny.alitz.ació viària. Durant els propers mesos s'acabaran de senyalitzar els carrers de la Pobla, canviant les senyals que dificulten la bona marxa rodada, i senyalitzant horitzontalment les zones més conflictives. Això donarà més fluidesa del trànsit per la població. A més, properament s'installaran els cartells informatius de la vegetació tant peculiar que tenim a la Pobla, sobretot als Jardins de l'Ajuntament i al Parc Municipal. Aquests han estat confeccionats gràcies als dibuixos realitzats per Helena Gabàs i la documentació aportada per Xavier Garreta, i la seva col-locació permetrà crear una sèrie de rutes de natura pel nostre poble. *9«(ase de condicionament del camí de Montsor a la Masia de Peracalç, contemplat dins el Pla de Camins de Consell Comarcal que ho ha subvencionàt junt amb l'Ajuntament. El pressupost és de 1.519.679 ptes.

OBRES PREVISTES

*Re{prma dels lavabos de la ]!.lanta ]lrimera del CEIP «Els Raiers». Durant l'estiu, i per tal de tenir les instal-Iacions llestes de cara al proper curs, es realitzaran les obres de millora dels lavabos. Es duran a terme de la mateixa forma que la planta baixa reformada l'estiu passat. El pressupost és 8.027.002 ptes. El projecte està finançat per l'Ajuntament 1 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. *Imp.lantació d'una Bàscula Munici]!.al ]!.er al ]lessatge de vehicles al ]!.olígon Industrial Migdia. Es tracatarà d'una superfície de formigó de 18x3 amb un sistema de cel-Iules de pessatge digital. Les obres de construcció es realitzaran durant l'estiu. El pressupost ptes. finançat per és 5.055.252 l'Ajuntament i el Departament de Benestar Social.

Durant la realització d'aquesta edició, s'han acabat de enjardinar els espais verds del Mur del Prat de la Riba

6

l

"Reforma de la planta sotacoberta de la casa Mauri. Inclou la instal-lació d'un ascensor. El pressupost és 29.666.965 ptes., finançat per l'Ajuntament i la Generalitat (PUOSC).

j; •••• ~ ••••••••••••••••••

*

estiu .,.

SOTA L'ARBRE

*

23

~


RESTAURACiÓ DE L'ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT CRISTÒFOL DE PUIMANYONS El passat mes de maig es va portar a terme la Tercera Fase de Restauració d'aquesta església romànica del segle Xl, que ha anat patint durant el darrer segle un procés de deteriorament acusat. Aquest fet va provocar que s'entondrés la volta de canó i s'anés desplaçant l'absis i obrint l'arc triomfal.

Els treballs es van portar a terme a la zona absidial, consolidant l'arc triomfal, lligant l'estructura absidial i realitzant una nova fonamentació d'aquesta zona, la qual cosa suposarà el final del procès de deteriorament d'aquesta zona. Anteriorment s'hi va practicar un seguiment arqueològic, dirigit per Mireia Font Vidal, el qual va donar com a resultat la constatació de la manca de fonamentació de l'església, la neteja interior del temple i l'aixecament de la planimetria necessària per practicar-hi noves campanyes d'excavació i restauració. Les obres van ser propiciades gràcies a dos ajuts de la Diputació de Lleida, i amb el suport tècnic i material dels Serveis Tècnics i de la Brigada Municipal de l'Ajuntament, respectivament.e

Algunes dades tècniques

Detall de l'apuntalament de l'àbsis durant les obres de restauració

Reconstrucció de l'Església de Sant Cristòfol de Puimanyons (3a fase). Intervenció arqueològica: Aixecament planimètric del paviment i del mur de la façana principal. El pressupost és 100.000 ptes. Consolidació de l'arc que separa la nau de l'absis i recalçament de l'absis. El pressupost ha estat de 500.000 ptes.

.

23

*

SOTA L'ARBRE

~

estiu

*

7


,-Z';'~

SERVJi:;' , ',>;,;,·ifJii"

LA INSTAL -LACIÓ DEL GAS AVANÇA Tal i com vam anunciar en el número passat, ja s'està portant a

terme la canalització del gas, alhora que es fan alguns canvis en la xarxa d'aigua. Tot seguit us informem de com prosperen les obres.

Durant el mes de març, com vau poder llegir en aquesta publicació, es van començar les obres dinstal-Iació de la xarxa de gas a la Pobla. Actualment s'està acabant la t: fase de l'Avinguda de la estació, i la 2a fase s'ha iniciat pel carrer de la Riba. Els nous dipòsits pel gas, instal-lats a l'entrada sud del poble també estan a punt de quedar del tot instal-lats, per la qual cosa es preveu que molt aviat es pugui donar gas a tots els veïns de l'Avinguda. Si voleu informació

de com donar-vos d'alta del gas, dirigiu-vos SEMACO GAS, a l'Avinguda Verdaguer, 16.

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DE LA POBLA DE SEGUR L'Ajuntament va encarregar a Aigües de Catalunya un estudi tècnic per renovar totes les canonades en mal estat i dotar el municipi d'una xarxa que complementés l'actual, a fi de poder installar hidrants de protecció d'incendi, millorar el subministre d'aigua potable a les vivendes i planificar la implantació de comptadors, de forma progressiva, a tota la població. Donades les deficiències observades a la xarxa d'aigua potable s'ha aprofitat el fet històric de la instal-lació de la nova xarxa de gas al municipi perquè al mateix moment que s' installen les tuberies de gas enterrar un nou tub, amb l'important estalvi que comporta, en diners i en molèsties als ciutadans,

8 * estiu ~

SOTA L'ARBRE

*

23

a les oficines de

fent les dues implantacions alhora. Les noves conduccions d'aigua, amb materials moderns, eviten les fuites i garanteixen la qualitat de l'aigua. La solució considerada consisteix en la instaHació d'una nova artèria principal de 200 mil-límetres de polietilè entre el dipòsit de Costapera i Puigmanyons que travessarà tota la ciutat i garantirà la disponibilitat en quantitat i qualitat a tots els usuaris. Les obres d'installació de la nova xarxa d'aigua van començar el mes de desembre passat i actualment s'han instal-lat als carrers Camil Cases, President Lluís Companys i a tota l'Avinguda de l'Estació, substituint les canonades antigues de petit diàmetre, algunes d'elles en molt mal estat. La previsió és completar la canonada fins el Pont del Riu i seguir cap al casc antic de la ciutat, passat l'estiu. '1;.


MÒDUL D'AUXILIAR

GERONTÒLEC Membres del taller d'Auxiliar de Gerontologia 200 I

Els Tallers d"Ocupació són programes públics

les possibilitats d'inserció laboral dels aturats de 25 anys o més.

formació

que tenen com a finalitat

d"ocupació i

El mòdul d 'Auxiliar Gerontòleg del T.O. "La Pobla de Segur", promogut per l'Ajuntament i dirigit per Mònica Ortega, té com a objectiu prioritari qualificar professionalment els alumnes treballadors com a auxiliars gerontòlegs. El servei que duen a terme és l'atenció integral a les persones de la tercera edat residents o usuaris dels centres públics del municipi i de la comarca. FINALITAT DEL PROJECTE Es tracta de proporcionar un equip d'auxiliars gerontòlegs que pugui donar resposta a la demanda d'aquests professionals que hi ha actualment i que, segons les previsions, augmentarà en un futur amb la creació de nous serveis i l'ampliació dels actuals. EL CONEIXEMENT DE L'ENTORN PROFESSIONAL La formació professional específica d'auxiliar gerontòleg, així com la formació complementària, es realitzen a la seu de l'Ajuntament de la Pobla de

millorar

Segur. La pràctica professional es farà en quatre centres públics del municipi i la comarca, de tal manera que tots el alumnes faran una part del seu aprenentatge en cada centre. Aquests centres són: Resindència Sanitària Ntra. Sra. de Ribera, Hospital Comarcal del Pallars, Centre Assistencial de Dia de La Pobla de Segur, Centre Assistencial de Dia de Tremp. De fet és la primera vegada que l'Ajuntament demana un curs ocupacional al Departament de Treball. En aquest cas es va escollir l'àmbit professional de la gerontologia per considerar-lo el més adient a les necessitats de la comarca, i amb la finalitat de que tots els participans trobessin feina un cop acabada la formació. Vist el gran interès despertat i la bona resposta obtinguda per part de moltes persones de la Pobla, esperem poder oferir de nou, més endavant, aquest i altres nous cursos de formació professional d 'utilitat. oJ.~

A QUI VA DIRIGIT? Per escollir els integrans al taller es buscàren persones aturades de 25 anys o més amb especials dificultats per a la inserció laboral; concretament, el col, lectiu de dones majors de 25 anys, i, preferentment, majors de 45. El projecte inicial es va sol-licitar pensant en dotze alumnes, encara que el Departament de Treball només ho aprovà per a vuit.

23

*

SOTA L'AR.BRE

~

estiu

*9


El B de maig va ser la Gran Festa de la Pobla, aplegant a l'ermita de Sant Miquel del Pui tots els poblatans. La diada va ser presidida per Joan i Sergi Argilés, gendre i nét del matrimoni Segui Gasa, grans mecenes de la Pobla. Aquests van gaudir de la festa, al mateix temps que van el.logiar el gran esforç que està portant a terme el Patronat de' Sant Miquel del Pui, tot escoltant les explicacions del president, el senyor Llorenç Sanchez i Vilanova, envers els futurs projectes al voltant de l'ermita.

Fotografies: Ignasi Monsor

Is

a celebració, enguany, del tradicional romiatge de Sant Miquel del Pui ha suposat la feliç avinentesa de poder seguir avançant en el procés de recuperació, millora i embelliment d'uns espais que, per la seva profunda significació històrica i devocional, ens acosten als plecs més íntims d' alló que rau en la més viva essència de la nostra vila. Ha estat, en efecte, aquesta recuperació de Sant Miquel, partint d'una situació de gran abandó, una empresa que ha exigit la contribució de grans esforços, acompanyats d'una porfidiosa tenacitat, a la vegada que de grans dosis d'entusiasme. Tanmateix ha merescut la pena, puix, entre els inicis d'aquest procés i les realitats d'avui (han passat vint-i-cinc anys) els guanys han estat formidables.

10 * estiu ~

SOTA L/ARBRE

*

23

Des de la restauració i consolidació de l'antiga parroquial del Pui (romànica del segle XII) i l'estrena, el darrer Aplèc, d'un espaiós i confortable aparcament, s'hi comprén una llarga llista de realitzacions que gradualment han anat cumplint les millors esperances del Patronat, el qual s'ha sentit en tot moment compromès amb l'ambiciosa obra de restaurar Sant Miquel, i d'aportar-li els elements que la seva dignificació demanava. Pàgines brillants d'aquesta història en són, amb les citades obres de l'església vella i de l'aparcament, la construcció dels accesos, per carretera d'una banda, i del darrer tram de l'antic camí; el reforç i la restauració de l'església nova (obra de l'any 1776) dotant-la d'una sèrie de millores, com han estat l'espadanya de la façana, la reforma dels paviments, de la teulada amb llurs desguassos i de tota la vorera que protegeix la capella, capella que féu necessari diversos reforços que garantissin l'estructura; s'hi efectuarà el repintat de l'exterior


Moment de la inauguració de l'aparcament de Sant Miquel, amb la presència dels familiars del Sr. Agustí Seguí.

i l'interior, a més d'altres obres que li han conferit la imatge que ha de tenir tota la església obert al culte i a la devoció dels peregnns. Fou al seu dia motiu d'atenció preferent la reforma i condicionament de la plaça, notablement engrandida i delimitada per sòlids murs, que alhora serveixen d'escaient pedrís. Se'n corregí llur pronunciat pendent, mitjançant esglaonat de pedra, havent-se netejat tot l'entorn de la bardissa que escamotejava la bella panoràmica de la contrada, que des de Sant Miquel s'albira. La construcció de una nova plaça i el monòlit que evoca la vinculació històrica del Pui i la Pobla, amb la neteja de les antigues rüines del primitiu poblat, completaven els projectes fins aquell moment endegats.

ACTE D'HOMENATGE

Ha estat decisiva la contribució que s'ha estès a altres aspectes, i que amb l' aport de generosos donants, el Sr. Agustí Seguí al capdavant, han possibilitat que s'hagi pogut arribar on som. Sant Miquel és el compliment d'un gran designi, d'un il-lusionat propòsit, d'una empresa que desborda els estrets límits anteriors, i es projecta amb l'esplendor creixent al futur i, sobretot, l'obra de tot un poble que no renuncia a la més volguda, persistent i entranyable de les seves tradicions. '# Llorenç Súnchez i Vilanova

A AGUSTÍ SEGuí Y SENYORA

El Sr. Agustí Seguí va néixer a Buenos Aires ara fa 85 anys, fill de l'exili de la guerra civil, tot i que als cinc anys va tornar a Lleida, on va passar la seva infantessa. Actualment viu a Alajuela (Costa Rica). La Pobla de Segur, que s'ha vist premiada en moltes ocasions pel seu esperit filàntrop, ha rebut de les seves mans prop de cinquanta mil·lions de pesetes, trenta dels quals seran destinats properament a un projecte de construcció d'una escola especial per minusvàlids dins d'aquesta població. Com a recompensa de la gran aportació que el Sr. Agustí Seguí i la seva senyora han fet a tots el poblatans, el proper dia 18 de junyo les II del matí, abans de la Missa de Festa Major, se'ls atorgaró a les dependències de l'Ajuntament la distinció de fills adoptius de la Pobla de Segur. HI SOU TOTS CONVIDATS I US DEMANEM QUE HI ASSISTIU PER HOMENAT}EAR A AQUEST GRAN PROTECTOR DE LA RESIDÈNCIA I DE LA POBLA EN GENERAL.

23

*

SOTA L'ARBRE

~

estiu

,.

,.

* 11


~ •••••••••••••••

O' •••••••••••

O"

o,·

O"

'0'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

00····

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"1

ACTIVITATS PER ALS NENS i NENES

Raiers van poder, amés, Com cada. any durant la Diada de Sant Jordi, la conèixer Biblioteca de Pobla va organitzar activitats d'aprop la per als més petits per tal d'apropar-los als pastisseria llibres amb jocs, màgia (amb el Mag Selvin), Sant i titelles. Miquel i aprendre Visita a la Pastiseria Els nens i nenes com es fan els ous de Sant Miquel de la Llar Pasqua. Després de la d'Infants Els visita, tots els menuts van poder Moment de l'actuació de degustar una mona de xocolata. les titelles a la Biblioteca

.......................................................................................................................................................................................

LA FESTA de PRIMAVERA de la GENT GRAN El passat dia 17 de maig va tenir lloc al Casal de Gent Gran la Festa de Primavera. El programa d'actes va ser: 11h. celebració de la Missa Cantada al Casal. 16,30h. Actuació de la Coral «Flor de Ginesta» del Casal de Gent Gran. 17h. Xerrada a càrrec del Sr. Llorens Sanchez i Vilanova. 17,30h. Entrega de trofeus als guanyadors del campionat d'Esports i Jocs de Taula celebrat a primers del mes de maig al Casal. 18h. Berenar per als assistents i ball amb músic.

Aquesta Festa va estar organitzada per l'Associació d'Amics de la Gent Gran Santa Magdalena i subvencionada per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. A l'acte hi van assistir l'Il. Sr. Narcís Balaguer, alcalde de l'Ajuntament de la Pobla de Segur, la Sra. Ventura Molins, coordinadora de la Direcció General d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social, el Sr. Llorens Estival, director de l'oficina de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, a més d'altres autoritats locals. L'acte va comptar amb l'assistència de prop de 200 persones. #

ENS HAN DEIXAT EL JULI O I LA VIOLETA Dos exregidors de l'Ajuntament ens han deixat aquest darrer mes de maig: el JÚLIO CABALLERO i la VIOLETA MIGUEL. De tots dos, el Júlio, regidor des de 1979 a 1983, i la Violeta, regidora des de 1991 a 1999, no cal dir gaires coses, perquè ells mateixos ens ho deien tot: simpatia, compromís, abnegació i un «savoir faire» molt característic: s'estimaven a tothom, i els estimava tothom. Des d'aquestes línies volem rendir-los un petit homenatge, no només com a membres del consistori, sinó també com a persones senzilles que van ser. Júlio, Violeta, no us oblidem.

12

* estiu

~

SOTAL/ARBRE

*

23

:


~:',}

,

·si.~~:'t IALS ,.. '¡¡; ~ ç ~»<

k::

:t:"~

'-,>

EL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT El dissabte 2 de juny es va celebrar la Jornada Internacional del Medi Ambient, conjuntament amb la 5"Festa de la Solidaritat de la Pobla de Segur. A les 14h. es va celebrar el 5è dinar de Solidaritat organitzat per l'ONG ENTREPOBLES PALLARS. I per la tarda, a les 16h., una conferència sobre Equador, pels més grans, i pels petits jocs de solidaritat amb altres pobles de la terra

ELS ASSISTENTS EL VAN DEFINIR COM EL DIA DE L' AMISTAT

L

es activitats,

adreçades

als

alumnes

S'ha d'agraïr als i les monitors/es de 4T d'ESO de

Primaria de la Pobla de Segur, van començar a les 11 del matí amb una plantada de salzes a la zona entrerius. Abans, però se'ls va donar l'explicació sobre el siginificat de repoblació sotenible, el perquè es van escollir aquest tipus d'arbre i no un altre, i en definitiva, es va promoure

el coneixement

de l'entorn i més concretament dels arbres de ribera. Cada nen va rebre, després de l'activitat, un diploma acreditatiu Els jocs

de que havia plantat un arbre.

de medi

ambient

anaven

adreçats

als

que van venir, i els i les que van voler venir i no podien: ANNATORRENS,PAU Soro, ÀNGELALUQUE, SÒNIA RODRIGUEZ, JANIRA DOMÈNEcH, RAQUEL GALLART, DAVID RODRIGUEz, ROGER PEREZ, RICHARD SOLIVA,ALBERT FARRÉ, JORDI FRANCH, ROSA MARIA BOSCH, REBECA CASAL, GEORGINA PERUCHO,MARIAVILANOVA I FRANCESCGASA. També agrair als nens i nenes participants, als pares i mares que els van portar, a l'Escola Raiers, a l'Ajuntament i brigada per l'organització, a l'ONG ENTREPOBLES PALLARSi a l'equip LUDOMÓN (Dolors i Ricard, els que van portar els jocs);»

nens i nenes de 5 a 12 anys. Els j ocs de grup fets amb el caigudes,

parai la

cuina solar (que va assolir els 140 graus, «només» amb l'energia del Sol), són dos dels exemples de l'activitat. Els organitzadors dels jocs es van preparar el dinar amb el seu propi invent.

23 * SOTA L'ARBRE ~

estiu *13


MARATÓ D'AEROBIC El passat 19 de maig va tenir lloc a l'Àrea Vacacional, la 11 MARATÓ n'Anaòaic.organitzada pel Consell Esportiu del Pallar Jussà i el Patronat Municipal d'Esports de la Pobla, amb la finalitat d'apropar aquest esport a les escoles. Hi va haver 70 participants.

XVDI campionat de futbol sala al Pavelló. Entre els equips: 3XL.NET, BOAVI CERVESERIA, CAFETERIA REST. GEMMA, EMBOTITS DE LLANIA, ESTRELLA DAMM, KASTRI, LOS JUNILLAS, PLUS FRESC, POBLETA, PROXIDIS, SUBlRÀ FONT/ÀREA DISCO I XIRUQUES D'ORlOTS. A celebrar entre els dies 7 de juny i 7 de setembre. FASB FINAL DBL CAMPIONAT DB CATALUNYA DB BASQUET CADBT FBMENÍ PREFBRENT Cal destacar que la Pobla, com sempre, va respondre magníficament i el Pavelló es va omplir tots els dies. La qualitat dels partits va estar consonant amb la importància de l'esdeveniment. La classificació final: 1er: Santa Rosa de Lima; 20n CB Cornellà; 3er: Universitat de BCN; 4rt BF Viladecans.

TROBADA DB VBTBRANS CLUB DB FUTBOL POBLA El passat 28 d'abril, 40 exfutbolistes de la Pobla es van congregar per jugar un partit amistós amb la finalitat de concretar la creació de la ASSOCIACIÓ DE VETERANS DE LA POBLA, i inscriure's a la Lliga Amateur. Després del partit no va faltar un bon àpat i la entrega de trofeus.

Durant els dies 2, 3, 9 i 10 de juny es va celebrar el MACROCONCURS INTERSOCIAL DE PESCA 4 DE 4, amb una notable afluència de participants i de públic. La Societat de Caçadors i Pescadors de La Pobla ha organitzat la prova amb la professionalitat que els caracteritza. F eticitats i seguiu així. L'BSTIU A LA PISCINA Les piscines Municipals obriràn el dia 24 de juny i romandran obertes fins al 9 de setembre. L'horari al públic serà d 11:00 a 19:30. Els cursos de natació s'iniciaràn el2 de juliol. Els qui hi estiguin interessats poden inscriure's al Pavelló Municipal.

14 * esti u ~

SOTA L'ARBRE

*

23


E

1 passat dia 19 de maig va tenir lloc a la Pobla de Segur la Segona Edició d'aquesta marxa. Podem dir que va batre récord de participants, ja que davant els 221 que hi va haver en la seva 1"Edició, en aquesta s'ha arribat fins els 434 inscrits d'arreu de la Península. Amb aquesta participació podem dir que també ha estat la marxa més nombrosa de tota la província de Lleida. La entitat organitzadora ha estat el Club Ciclista de la Pobla, SPRINT CICLO CLUB POBLA, club format l'any 1974. Cal remarcar, i alhora agrair als companys del club ciclista del pont de Suert la seva collaboració en supervisar l'avituallament establert en El Pont de Suert. Amb un recorregut de 185 km. el traçat es: Sortida de la Pobla de Segur a les 8,30h., pujar els ports de Perbes i Viu, passar per El Pont de Suert, enfilar el Túnel de Vielha, Vielha, Port de la Bonaigua amb els seus 2072 m. d'altitud (d'aquí el nom de Bonaigua 2000), passar per Esterri, Sort, per a tornar a arribar a la Pobla de Segur. Com el trajecte és llarg l'organització estableix diversos punts d'avituallament, sòlids i líquids. Tal com anaven arribant els corredors al centre lES de la Pobla de Segur, lloc on era situada la sor-

tida i l'arribada de la marxa, hi tenien servei de dutxes i massatge. Els participants podien pujar al menjador per a repostar forces, un dinar el·logiat per tots, cosa que hem d'agrair als cuiners Anni Panzuela i al seu marit Eladio Sànchez, Cal remarcar que el club ciclista de la Pobla també va tenir representació en la participació de la marxa, ja que Albert Fité i Ramon Ordi van voler fer aquest repte, i se'n van sortir prou bé, com podeu compro bar a la fotografia. oJ¡.

PELS QUE ENCARA TENIU GANES DE PEDALAR.•. El proper dia 24 de juny es celebrarà la 13'NA MARXA VERGE DE RIBERA., organitzada pel Ciclo Club Sprint Pobla. El preu de la inscripció es 2000 ptes, i s'ha de fer abans del 20 de juny a Caixa de Catalunya. Amb la inscripció us donaran avituallament y música per acompanyar-lo. El qui vulgui menjar i però abstindre's de pedalar, només cal que pagui les 1000 ptes. per l'àpat. CiCLOTURISTA

23 * SOTA L'ARBRE ."

estiu *15


CLOENDA DEL

ISEMINARI

DE CINEMA DE LA POBLA

Una de les sessionsal bar de la Penya Blaugrana El passat dia 1 de juny va concloure el I Seminari de Cinema de la Pobla, el qual va centrarse en la visió del cinema de la Història del segle XX. L'èxit de participació va propiciar que aquest el clogués una personalitat tant destacada com MIQUEL PORTER I MOIX, crític de cinema, exprofessor de Història del Cinema a la Universitat de Barcelona, exmembre dels Setze Jutges, i persona molt vinculada al desenvolupament de la Cultura Catalana. La classe magistral es va centrar en la importància de la imatge i el poc suport que té A hores d'ara s'està programant un segon en aquesta per part de les institucions Seminari, també dirigit per Manel Dalmau, i l'ensenyament. del qual rebreu informació més detallada a parMiquel Porter encoratjà a tots els assistents tir dels propers mesos. a filmar qualsevol tipus d'imatge, ja que Cal dir que aquest seminari ha estat possible aquesta, que ara pot ser de poca importància, gràcies a la col-laboració de la Penya Blaugrana és un document històric importantíssim de de la Pobla, la qual ha cedit, molt amablement, el cara al futur, expressant, sobretot, motius de seu local per tal de poder visionar les pel-lícules la vida quotidiana, dels sentiments d'una projectades. Està previst que la mateixa ubicació època o de la cultura popular en tots els seus sigui l'escenari de la propera edició. :!;. vessants.

DOMÈNEC SESMILO PRESENTA EL SEU NOU LLffiRE AL COMÚ L'actual Secretari de Relacions Polítiques del Comité de Govern de la Generalitat de Catalunya i senador per Convergència i Unió en representació del Parlament de Catalunya, DOMÈNEC SESMILO, va presentar el seu nou llibre el passat dia 18 de maig al Comú de Particulars. L'autor i la seva obra van ser introduïts per l'escriptor poblatà Llorenç Sànchez i Vilanova, destacant els continguts de l'obra i l'experiència de l'autor. El llibre La societat comunitària es basa en «divulgar conceptes, idees i continguts de la fraseologia política i social per tal de posar-los a l'abast del ciutadà, per tal de salvar aquest allunyament que massa sovint es dóna entre el pensament polític i allò que realment interessa als ciutadans». SESMILO, D. La Societat Comunitària. Ed. Galerada, Cabrera de Mar, 2000.

*

16 * estiu ."

SOTA L'ARBRE

*

23


LES CARAMELLES tornen a obrir la Primavera El Diumenge de Pasqua, com és tradicional, Caramelles va organitzar De nou, la Comissió de Caramelles va tomar a tenir un paper destacat en l'organització de la Cantada de Caramelles, el passat Diumenge de Pasqua, i en la del Dinar del • Vemadot, on més de • • 1000 persones degustaren la ja institucionalitzada paella i gaudiren d'una diada de festa marcada pel bon temps. Els actes d'aquesta comissió no se centraren només en aquests, Ja que setmanes Abans organitzaren els assaigs al

la Comissió de

la cantada a la Plaça de l'Arbre. Comú de Particulars, amb un moder~t, èxit de partici4:;P.r· pacio, on els can••• ..-....-taires pogueren ;. aprendre o rep as'. sar cançons com • ;.;;,..,. la Sardana de la Pobla, el Cant del Raier, Pasqua Florida, Caramelles o }.. les Fulles Seques. Aquests, dirigits per la Maite Arilla, van aportar una nota de color a la diada. Des d'aquestes línies, la Comissió de Caramelles us convida, pel proper any, a participar en els actes organitzats. '!¡.

• •

e

"~~.

<

4"

~

TROBADA DB CORALS El 29 d'abril va tellir lloc a la Pobla la I Trobada de Corals del Pallars al cine Avenida. Ets participants van ser: la Coral d'Isona, la Coral Polifónica de Tremp, l'Orfeó de Tremp i la rJomlVerge de Ribera de la Pobla de Segur.Amb el local de gom a gom no cal dir que va ser un act& molt ben rebut pel públic assitent, que va gaudir d'un concert de cant coral dut a terme per gent de tes nostres comarques. Obnat l'èxit de la convocatòria, s'ha acordat que l'últim diumenge d'abril de l'any vinent es repeteixi la trobada, aquest cop a Tremp.

23

*

SOTA L'ARBRE

."

estiu

* 17


~ . '¡è:~

CULTUR}i.!i'?'

b_i:'~~~~ ,

PREMIS LITERARIS

AL COMÚ

El passat dia 7 de juny es van fallar els premis literaris que cada any organitza el Comú de Particulars, i que volen, d'aquesta menera, incentivar i educar la població en el món de la literatura. Amb

el

tema 2001, ANY INTERNACIONAL DEL aquest any tingué gran quantitat de participants, dividits en cinc categories. Els premis, lots de llibres cedits pel mateix Comú de Particulars, per l'Ajuntament i pel Consell Comarcal del Pallars Jussà van recaure en les obres de:

VOLUNTARIAT,

*Categoria B (9-10 anys): Pallassos de diferents països, d'Albert Pont; Pallassos a Israel, d'Anna Mata; Falcó blanc, de Quim Portet; i Escombraries i escombres, d'Anna Alonso. *Categoria C (11-12 anys): Tristén. de David Gallart; Mona, d'Ester Caballé; Love, de Sílvia Serrent; Plata, de Xavier Llimiñana. *Categoria D (13-14 anys): Tade, de Jordi Prats; Eixerida, de Laura Planxeria; Generós, de Marta Pont; La igualtat, de Miriam Sant. *Categoria E (15-16 anys): Dies tempestuosos, de Ramon Casal; Crida, de Sònia Rodriguez; Mofints de vent, de Xavier Sant; Cafido, de Vana Aringué. *Categoria F de majors de 16 anys: Tremendo, de Joan Cimgé; Solidaritat, de Sònia Estradé; Nit de bruixes, de Salvador Faura; Insubmissió però a mitges, de Octavi Fraud; Som com insectes, de Joan 8aldomà.

XVIII

D'ARTISTBS

DBL PALLARS

Un cop més l'esperit artístic dels poblatans es va veure ref1exit en les moltes obres que es van exposar al Comú entre els dies 7 i 29 d'abril. Pintures i escultures de gran qualitat artística que demostren que la creativitat a la Pobla, està molt viva.

I L'ESCLAT

MOSTRA

D'ART

Actuació dels alumnes del CEIPS Els Raiers

18 * estiu

~

SOTA L'ARBRE

*

23


LES FESTES

Dissabte.

DE LA MARE DE DÉU DE RIBERA A LA PEDRERA.

Des d'aquestes línies us volem informar que els balls que es duran a terme en motiu de les Festes de la Mare de Déu de Ribera es faran a la Plaça de la Pedrera. El motiu d'aquest canvi momentani d'ubicació ve propiciat per l'ampliació de la Fira Promopallars, que aquest any es vol remodelar amb temes monogràfics que la facin més dinàmica, vistosa i atraient. La Comissió de Festes vol demanar disculpes a tothom que pugui veure's afectat per la nova ubicació de la festa, i espera que aquest canvi no comporti malestar als veïns d'aquesta zona. Per una altra banda us volem recordar que els FALLAIRES busquen PUBILLA per acompanyar-los a fer l'ofrena a la Mare de Déu, així que animeu-vos a guarnir-vos amb el vestit típic i porteu als més petits, 16 de iuny 21.30h. Concentració de també vestits, a rebre les torxes, la mainada vestits amb roba

12.00h. Inauguració de la Fira. 19.00h. Festival de Música dels alumnes del Col.legi Raiers i de l'lES al Comú de Particulars. 19.00h. Partit de futbol de veterans del FC Pobla al Camp Municipal d'Esports. Organitza A.c. Palestra. 24.00h. Ball amb les orquestres Cimarron i Atalaia a la Plaça de la Pedrera. Diumenge.

tradicional davant de l'Oficina de Turisme. 22.30h. Rebuda de les torxes. 23.00h. Ofrena a la Mare de Déu de Ribera. 23.30h. Sardanes de germanor a la Plaça de la Pedrera amb la Cobla Juvenil de Bellpuig. 24.30h. Ball a càrrec de la Tribu de Santi Arisa.

17 de juny Dilluns. 18 de iuny

9.00h. Tir al Plat al Camp de Tir dels Socors. Organitza Societat de Caçadors i Pescadors de la Pobla. 17.30h. Concentració dels fallaires davant de l'Oficina de Turisme. 19.00h. Entrega de premis del concurs fotogràfic a lestand del Comú de Particulars de la Fira Promopallars. 2 I.OOh. Clausura de la Fira.

I 1.30h. Repic de campanes 12.00h. Solemne Missa en honor a la Mare de Déu de Ribera. 13.00h. Ballada de Sardanes a la Plaça de l'Arbre, a càrrec de la Cobla Juvenil de Bellpuig. 18.00h. Actuació de la Coral de Ribera, al Cinema Avenida.

Amb la collaboració de l'Ajuntament de la Pobla, es celebrarà del 8 al 29 de juliol. a Tolouse i le Fousseret, el T: Any de l'Agermanament Cultural amb els Artistes de le Fousseret (França). «Associació d'Artistes du Costa/a», . Els artistes de le Fousseret exposaran els seus treballs a l'octubre a les sales del Comú de Particulars.

S'APROPA EL CAMPIONAT DE 1RIAL

11FIRA DE TEATRE AMATEUR AL CARRER a la Pobla de Segur. Associació Cultural Pal de Paller

* 6 de juliol:

Els propers dies 7, 8 i 9 de setembre es celebrarà a la Pobla

- 22'30 h. Espectacle Moltes Gràcies. Pal de Paller )'1/)

* 7de

juliol:

- 12'30 h. Produccions Moqoloco - 18'00 h. El conte del Patufet. Col./egi Públic Els Raiers. - 19'00 h. Exhibició d'Estatues. Col./egi Públic Els Raiers. - 22'30 h. Especialitat en homes. Agrupació Teatral de la Pola de Mafumet. - 24'00 h. Pista Polisportiu: Ball de nit amb: ORQUESTRA MANDOLINA C.D.F * 8 d . I" l'

, e JU 10 '.

EL CAMPIONAT D'EUROPA DE TRIAL, amb la particiI;'ació de

grans. .esportIstes d ~aquesta especialitat, Durant el divendres i e~ realitzaran les venfi~~clOns tecn.Iques, 1<1; presentació dels participants, I el cap de setmana tindran lloc les curses al circuit de la Conca de Dalt

,

- 124S h. Arnnesla amb regalèssia. Grup de Teatre JordI La Pobla de Claramunt. - 16'00 h. Musica en Directe. Comba. - 19'30 h. Quan ell és ell ... i ella. P'cats Teatrals de Castellserà.

.

NATALICIS *LAURA SANCHEZ GÓMEZ. Nascuda

el

7 del 4 del 2001.

*NAGORE PRIETO GÓMEZ. Nascut

el8

deIS

23 *

del

2001.

SOTA L/ARBRE

~

estiu *19


RECOl\~~I:. <

)j!

i

iA'..•. ""f~~

centenari del naixement del pintor

ENRIC PORTA AJIINT

AM

;a~a~J:S~à.

~~id~

OBLA

DE

S (Gil Dipòsit

R

Legal L-818-1992


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.