Sota l'Arbre #15 - Maig 1999

Page 1

L'ARBRE'; __ INFORMACIÓ MUNICIPAL DE LA POBLA DE SEGUR Núm.15

Maig 1999

o~ , \

ANYS D'AJUNTAMENTS , DEMOCRATIes

El passat dia 9 de maig, els regidors, que van celebrar els 20 anys d'Ajuntaments Democràtics es van fer la foto de record després de l'acte institucional


L'ARBRE I

UNA MIRADA AL PASSAT

~ ~

Batlles de la vila de la Pobla de Segur entre els segles XVI-XVII Antoni Matí Nof Joan Berenguer Antonio Artal Joan Mongay Grau Serra

1586-1588 1588-1593 1593-1599 1599-1602 1602-1609 1609-1620

Bertomeu Borteu Bertomeu Llorens Joan Berenguer Castellgerma Francisco Portella Joan Angel Nof Eologer Llorens

1620-1625 625-1635 1635-1642 1642-1675 1675-1683 1683-?

La relació de batlles s'ha extret del manuscrit de la cofradia de Nostra Senyora de Ribera que data del 1573 i arriba fins al 1694 i que pertany a l'Arxiu de Casa Xerallo. Joan Fusté

Batlles de la vila de la Pobla de Segur a partir de 1851 Simeún Rocafort Miquel Serra José Rocafort Antonio Borrell Ramón Geralt José Agulló Juan Vilanova José Canut Cayetano Serra Matías Vilanova Valentín Castellà Francsico Vives Agulló Iuan Borrell Riart (NART) Francisco Farrero Cayetano Serra Antonio Borrell Torruella Antonio Rocafort Lluís Benavent Agustí Casamajó José Orrit Agustí Casamajor i Gili Ramón Bochaca i Balex Ioanquin Fontelles Boixereu Evaristo Boixereu Casanoves

Edita: Ajuntament de la Pobla de Segur Av.Verdaguer, 35 Tel. (973) 68 00 38 Fax (973) 68 11 07

1851-1852 1852-1854 1854-1854 1854-1856 1856-1857 1857-1859 1859-1861 1861-1861 1861-1863 1863-1865 1865-1868 1868-1869 1869-1872 1872-1874 1874-1875 1875-1879 1879-1881 1881-1884 1884-1888 1888-1890 1890-1894 1894-1896 1896-1898 1898-1901

José Rocafort i Borrell Antonio Casavovasi Carrera Iuan Vilanova Gironella Francisco Solduga i Porta Valentí Benavent i Areny Antonio Locutura i Raubert Claudio Cases i Rocafort Antonio Cases i Rocafort Ramón Bochaca i Tohà Pedro Cortina i Roca Francisco Cases i Rocafort Joan Orrit i Rocafort Ramiro Boixereu i Iuñent Francisco Solduga i Porta Joan Astor i Terraza Aleix Locutura i Montane Manuel Rafel i Canut Silvio Gordo i Montaña José Oriol Valls i Llesuy José Ma. Boixareu i Areny José Llovera i Carrió Jordi Martíi Santamaria Francesc X. Bada i Amatller Narcís Balaguè i Bosch

1901-1902 1902-1903 1904-1908 1908-1910 1910-1912 1912-1914 1914-1918 1918-1919 1919-1920 1920-1922 1922-1923 1923-1925 1925-1931 1931-1934 1934-1936 1936-1937 1937-1938 1938-1944 1944-1949 1949-1969 1969-1979 1979-1987 1987-1991 1991-

NOTA DE LA REDACCIO Qualsevol persona no resident a la Pobla que desitgi rebre un exemplar de Sota l'Arbre només cal que ho comuniqui a l'Ajuntament i l'hi farem arribar.

Número 15, maig 1999


SOTAt-

i

EDITORIAL

,I

Aquest és un Sota l'Arbre un tant especial; podríem dir que és un número històric per guardarlo. És cert que tots ells fan història exposant les millores, les actuacions, els diferents projectes, les propostes de futur i en general tota l'activitat que la Pobla viu i que fan d'ella un poble cada dia millor i amb més possibilitats de progressar. No obstant totes aquestes realitats les podem veure passejant pels nostres carrers i fent memòria tot hi comparant com era la nostra Pobla fa uns anys i com és ara. Elseu valor històric consisteix en que aquest Sota l'Arbre celebra els 20 anys d'ajuntaments democràtics i vol agrair recordant els seus noms, a tots els homes i dones que d'una manera desinteressada i per sobre dels seus propis interessos personals han fet possible aquest canvi. A tots ells en nom de tots gràcies.

de més homes i dones que plens d'aquesta honestedat i desinterès personal, amb capacitat i il-lusió ho facin possible a partir de les properes eleccions, i per això també publiquem els seus noms en les diferents candidatures. També a tots ells gràcies per tant generosa entrega.

Als poblatans i poblatanes us demano que el proper diumenge 13 de juny aneu tots a votar, i així escollir als qui us sembla que poden fer millor aquesta tasca, sigui qui sigui, però per sobre de tot anem a votar. Per això també us en dono les gràcies per endavant. Voldria acabar felicitant als joves que exerciran aquest dret per primera vegada. Crec que per vosaltres serà un gran moment i per a nosaltres una alegria. Enhorabona. Rebeu tots una cordial i sincera salutació, sabent que em teniu com sempre a la vostra disposició. Narcís Balagué i Bosch El vostre Alcalde

Però tenim que continuar creixent, i necessitem

CANDIDATURES A LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 13 DE JUNY DE 1999 ERC Francisca Pociello Oliva Fernando Fuertes Guiró Joan Comenje Riba Anna Arnalot Montané M. Àngels Batalla Puyals Agustín Pauls Franch Antonio Pomé Perearnau Juan Campos Granero Pelayo Fuentes Faig Amalio Pérez Sànchez José Maria Cardona Gasa I

SUPLENTS:

Agustín Iter Tamborero Antonio Ferrer Latorre Isidro Brenui Perisé

Número 15, maig 1999

ê

Eugeni Pascual Santisteve Josep Plana Colom Xavier Lechuga Llop Francesc X. Solduga Tartera M. Carme Castells Perucho Aleix Tormo Bochaca Antoni Forga Gordo Marc Tormo Bochaca Sergi Flores Alarcia Gemma Bochaca Royo Xarvier Pascual Santisteve

PSC-PMC Elisabet Amorós Fontelles José Ferré Colet Francisco Martín Manzano Maria Ruiz Garcia M. Carme Bellostes Bach Àngel García García Rosa Bonjom Boleda Víctor Suàrez García Montserrat Pallarès Gómes Mateo Roca Solsona Leonor Marsinyach Fleque

SUPLENTS:

SUPLENTS:

Pere Josep Montiel Reig David Mir Pellicer Joaquim Benavent Soler

Alegria Simó Lumbiarres Sabina Maria Ortega Pena Ana Isabel Bernadó Galofre

Narcís Balagué Bosch Ramon Sostres Aytes Pablo Ant. Surribas Camps Jesús M Sànchez Pellicer José Lorenzo Alonso Veiga M. Dolors Echalar Rubió Domingo Sànchez Sànchez Francisco Bermejo Buil Montserrat Navarro Codina José Monsó Agulló José L. Ballestín Gonzàlez SUPLENTS:

Margarita Alegret Sànchez Antonio Piedra Sànchez Manuel Gimeno Llarden


L'ARBRE

RESULTATS ELECTORALS

~ ~

Dia de les eleccions

RESULTATS ELECTORALS

03-04-1979

NÚMERO DEL CENS 2.636

NOMBRE DE VOTS

ElECCIOt-4ES

lOCAlES

CIU GIP PSC-PSOE GRUPO IND. AV. EST ACION POBLA ElECCIOt-4ES

1979

Municipio

ELECTORAL

COIVERG~i\lcTA IUllO

presentada

C.,.,UNY,

CDC José Torres

Torregrosa

Luis Tirapu

Gogorza

Jesús Gólvez María

Dolares Bochaca

Joaquín Solvador

Canut

Coll

Martínez

ElECCIOt-4ES

Algueró

Julio

Caballero

Ci ip

Antonio

Simón

Pociello

Oliva

José Ramón

VOT ANS ABSTENCIONS VALIDS NULS BLANCS

764 1.954

Aubarell

Roset

Agustín

Rocafort

Rabosa

Malet

Hereu

Serra

Gaset

Sota

José Rocafort

Rabosa

Juan

Novell

Capella

Dia de les eleccions

Dia de ta pressa de possessió

Composició

08-05-1983

3-05-1983

Jordi Martí Santamaria Fernando Merino Madroñal Antoruo Garrida Martinezf 15-2-1985) Agustí Rocafort Rabasa José Alcalde López Josep Ma. Perarnau Ribera Juan Font Carrera José Ma. Echalar Colom José Bastus Doll Eduardo Mor-ales Aleu(19-6-1985) Antoni Gorda Aubarel1

9

AP PSC-PSOE CDU IC

929

763 228

1983

ELECCIONES

LOCALES

1983

presentada

Doy ml voto a la candidatura

ELECTORAL

IU~. -P.O.P.-U.L. Inde Jorge Martí Santamaría Fernando Merino Madronal Antonio Garrido Martínez Agustín Rocafort Rabasa José Alcalde López José M: Perarnau Ribera Miguel Gaset Bernadó Eduardo Rafael López Hervas . '1anuel Pascual Mogues Angel Ortega Baquero Jorge Subirana Civís Montserrat Cuberes Vilana José Ramon Gaset

Qmn DE

presentada

Jesús Bellera

Doy ml voto a la candidatura

(m-p~OE)

Juon Font Carrera P.S.C. José María Echa/or Colom ' José Bastús Doll Independienle Eduordo Morales Aleu > Jesús Bellera Juanmartí • Angel Maza Romoneda • Domingo Sónchez Sónchez • Manuel Martín Luzón • José Ibóñez López • Froncisco L1imiñana Martí > Juan Borrell Sin > José Monsó Agulló • Francisco Trujillo Domínguez P.S.C.

-

ELECCIONES

LOCALES

1983

Municipio de LA POBLA DE SEGUR

presentada por

1A1 fiññFI ;""VN" m

CDC

Doy mi voto a la candidatura

presentada por

Nodal

Tornàs Pérez Sànchez

Lluch

María Dolares Pomé Canut José Martínez

Ariño

M.' Dolores Indep.

Peloya Fuentes Faig

COC

Ramón Colom Torres Lourdes Martínez

Puche

lndep.

.ntanio Alegret

Gollart

coc

M." Teresa Casanovo

Berna dó

Martín Vidal

Duró Moles

Isarn Aleu

Ramón Mitjana Fité José M.' Guardia Sansalvadó Eugenio Pons Canal M.' Asunción

Roset Roca

Juan Malet Serra José M.' Rodríguez Isarn

Escales Font

José Verdú

Independents de Catalunya

coc

Antoni Gordó Auborell

Angel

Bernado Juanmarti

ELECTORAL

~'IIYER.lllcTA IUIIÓ

Salvador

Gaset

CONCEJALES

Municipio de LA POBLA DE SEGUR por

om ~o(IAwm

muum

Miquel

13-09-1985

CONCEJALES

Municipio de LA POBLA DE SE6UR por

22-03-1985

ELECCIONES LOCALES 1983

CONCEJALES

de LA POBLA DE SE6UR

del consistori

34

COAlICION

8)

Fité Besolí

José Fern6ndez

ANY 1983

CONCEJALES

COALlCION

López

Gordó

Palau

por

Antonio Garrida Martínez Sebastión Garduño Vicente Valero Gracia Esco/ón o Juan Bermúdez Garcia ~ José Borrell Solo ~ Antonio Poyatos Delgada ~ Ramón Mallenco Gutiérrez ] Anlonio Algar Ga/oncho Enrique Moroles Gordó . Anlonio L/olge Ardiaca Ignacio Solé Fornons Juan Mollenco Gutiérrez Francisco Trujillo Dominguez

Sancho

16

LOCALES

Doy ml voto a la candidatura

Guillaumet

VOTS PER PARTIT

1.979

Munidpio de POBLA DE SEGUR Doy ml voto a la candidatura pr~entad.

por

López

Perati

i979

~

Eusebio

Juan

NÚMERO DEL CENS 2.743

NOMBRE DE VOTS

Rubió

lOCALES

!pns

(Pn - PSOE)

Azcona

Jaime

Latorre

pmenlada

Manuel

Manuel

Sarahis

Borrell

ElECCIOHES

1979

COHCEJALES

~omllm~

DE mnunYA

José Tirbió

Martínez

Ferrer

Ramón

Puche

RESULTATS ELECTORALS

Munidpio

om

PUTIT

José Fontelles

Samsó

José Gasol

Lluch

Vives

Ros Queralt

Francisca

Cardona

ELECCIONES

Doy ml voto a la cudldatura

José Alcalde

Navarri

Gorda

lOCAlES

Municlpio de POBLA DE SEGUR por

Santamaría

Boix

Ccrlos

Gallart

Lourdes

Martí

Juan

Juan

Juanmartí

Enrique

presentada

DE ELECTORES

José Arilla

Canut

Nadal

1979

COt-4CEJAlES

Grupo Independiente de la Pobla Alberto

Hereu Pomé

Valls

Luis Bellera

AGRUPACION

Jorge

Relancio

Angel

lOCAlES

Francisco

Gallart

Fenosa

177

Doy ml voto a la candidatura

por

l~1ral lJCl

Jesús Peixa

Antonio

653 608 277

Municipio de POBLA DE SEGUR

de POBLA DE SEGUR

COALlCION

Jordi Martí Santamaria José Alcalde López Jesús Feixa Gal1art Julio Caballero Simón Lluís Tirapu Gogorza José Torres Torregrosa Juan Boix Navarri Albert Alguero Vives José FonteUes Sancho Antonio Garrido Martínez Antonio Fenosa Hereu

19-04-1979

COt-4CEJAlES

COt-4CEJAlES Doy ml volo a la candidatura

Composició del consistori

VOTS PER PARTIT

1.760 876 1.715 30 15

VOTANS ABSTENCIONS VALIDS NULS BLANCS

Dia de la pressa de loossessió

ANY 1979

Indep.

coc

Número 15, maig 1999


SOTA

1979-1995

i

RESULTATS ELECTORALS

ANY 1987

NÚMERO DE CENS 2.760

ELECCIÒNES ,l'teçC;!ONS

LOCALES 19B7 LOCALS 19B7

Í:'èoNè~LES

NOMBRE DE VOTS VOTANS ABSTENCIONS VALIDS NULS BLANCS

}

}

¡ Composició

Dia de la pressa de

Dia de les eleccions

1.146 479 386

2.067 CIU 693 AIPN 2.011 PSC 39 17

del consistori

I possessió 10-06-1987

Francesc Xavier Bada Amatller

30-06-1987

Francesc Nayach Sin

Amoni fenosa Hereu Amalio Perez Sancl1ez Josep Farre Llacayo Robert Ferrer Pena Victòria Laforu Jordana Eugeni Guardià Sansalvado Pere Dalmau Martret Joan Font Carrera Nards

RESULTATS ELECTORALS NÚMERO

Balasué

'~y ~~

~#;:~ Ja candidatura

~,!I~m~vàYa

la

candldalm

francesc Xavier Boda Amatller CDC francesc Nayach Sin Indep. Antoni Fenosa Her:eu ) Amolio Pérez Sàncnez Josep Forré L/acoyo CDC Robert Ferrer Peno Indep. Victòria Lofen Jordana CDC Isidre Brenuy Perisé CDC Antoni Morera Sans Indep. Jordi Juangran Canut CDC Josep L/avero Corrió CDC

VOTS PER PARTIT

26-05-1991

15-06-1991

Narcís Balagué Bosch Violeta Miguel Duarte Ramón Sostres Aytes Lluís Bellera Juanrnarti José Antonio Aragón Cabello Francisco Bermejo Buií Francesc Xavier Bada i Amatller Gregori Noguera Jaume Angel Escales Font francesca PocieUo Oliva José Farré Llaca o

de Segur

candld.atura presenlada

pOl

~

Robert

Bochaca

Alsina

Assumpció Civís Lloverc Joan Costo Vidal Gemma Algueró Cots Albert Martínez Marín SUPlENTES J SUPLENTS Maria Pilar Bochaca Tohò Jordi Cardona Llevot

llorenç

Cortina

Joan Font Carrera Narcisa Balagué Bosch Sebastién Torres Caloria Miguel Gómez Malpica M.a Rosa Yilcdrosc Sans Indep. ) Antania Jové Pons José Pemóndez Soto Juon Borrell Sin Indep. Juan Mollenca Gutiérrez Indep. Eduarda Ventura Redondo Francisco Trujillo Domfnguez SUPLENTES ISUPLENTS

Domingo Pervdiet Soldevila María Dolores Torrella Porromón Eusebio Vila Ganzólez

Roca

ELECCIONES LOCALES 1991 ELECCIONS LOCALS 1991 CONCEJALES

I"~ I~

PSC~

PARTIT DELS SOCIAUSTES DE CATALUNYA (PSC·PSOE) ""'....,;

Narcisa Balagué Bosch Violeta Miguel Duarte Ramon Sostres Aytes Luis Bellera Juanmartí José-Antonio Aragón Cabello Francisco Bermejo autt Francisco.José Enseñat Martinez Montserrat Navarro Codina Miguel Nisarre Canut José Manso Agulló Concepción Isern Costa

2

I REGIDORS

ELECC10NES LOCALES 1991 ELECCIONS LOCALS 1991 CONCEJALES I REGIDORS

~~~;:O",'" LA POBLA DE SEGUR

~::::~~' LA POBLA DE SEGUR

Doy mi VOlOa la candidatura presenlada por Dono el meu VOl a la candidatura presentada per

Ooymi VOlo a !a candIdatura presentadapor Donoel meu VOl.a la candidaturapresentadaper

CONVERGENCIA

ESQUERRA REPUBUCANA

I UNiÓ (CIU¡

DE CATALUNYA (ERC¡

Francesc-Xavier Bada AmaUler. (COC) Gregorio Noguera Jaume. (Independent) Angel Escales Font. (CDC) Francesca Pociello Oliva. (Independent)

~ José

Farré Llacayo.

(CDC)

~ Roberto Antonio Ferrer Pena. (Inde: pendent) Vlctorla Lalan Jordana. (COC) !nmaculada Martínez Samso. (UDC) M. Teresa Ubach Ramoneda. (COC) José Brinqve Bítlat. (Independent) .José Servent Jordana. (Independent)

p

I

SUPLENTES I SUPLENTS: Francisco Nayach Sin. (Independent) Antonio Fenosa Hereu. (Independent) Francisco Javier Solduga Camarero.(COC)

SUPLENTES t SUPLENTS: Josep-Maria Tirbio Civis Rosa Macaya Miguel Jaime Palau Bescli

VOTS PER PARTIT

1.914 PSC 680 CIU 1.864 PP 11 39

Número 15, maig 1999

."1 • ,"''''.1 DOy. ·mf.[~ly la

NACIONAliSTES

Eugeni Guàrdia Sonsolvodé Pere Dalmau Mortret Angel Portet Boixareu Antonio Aragón Cobellc Ramon Enric Guimó Casonovas Frederic Cases Regany

Doy mi '101:0 a la candidaturapresentada por Dono el meu vol a la candidalura presentada per

ELECCIONES ELECCIONS

17-06-1995

/ REGIDORS

¡

~,,";, h~Pobla

PARTIT DElS SOCIAlIlTE! DE CATALUNYA (Ple·PIOE)

I REGIDORS

LOCALES 1995 LOCALS 1995

1.152 445 267

Lechuga i Llop. {ERC} Joaquin Benavent Soler. (ERC) Francisco Javier Solduga Tartera. (ERC) José María Paêasi Carrera. (Independent) Antonio Pomè j Tarrés. (Independent) Rafael Hinojoaa i Vidal. (Independent) José Maria Llop i Ramera. (Independent) Gerardo Garreta i Puyol. (!ndependent) Jorge Vilanova i Pallarès. (Independent) Antonio Oliveres i Solé. (Independent) Javíer Macia i t.osaoa. (Independent) Javler

SUPLENTES I SUPLENTS: Sergi Giménez i Corominas. (Independent) Xavier Pascuaí i sanustew. (Independent)

Mu,icip;ode MUniCIpI de

LAP()BLADESEGUR

del consistori

Nards Balagué Bosch Violeta Miguel Duarte Ramón Sostres Aytes José Lorenzo AJonso Veiga José Antonio Aragón Cabello Francisco Bermejo Buil Juan Gonzàlez Brenuy Miguel Rius Bonet Joan Comenje Riba Concepción Monsó Esplandiu Jordi Mart! Santamaria

LOCALES 1995 LOCALS 1995

ELECCIONES ELECCIONS

PSCIII@¡

P$ê:;;;¡ ~

...

ltllii

MUnl~\pl~ de LA POBLA.DESEGUR MUniCIPI de

CoHve:RGi:HctA I UNJÓ

Doy mi voto a la candidatura presentada poc Dono el meu vat a la candidatura presentada per:

Convergència (CiU)

LOCALES 1995 LOCALS 1995

CONCEJALES REGIDORS

CONCEJALES REGIDORS

Doy mi voto a la candidatura presentada por: Dena el meu vot a la candidatura presentada per.

Composició

ELECCIONES ELECCIONS

CONCE.JALES REGIDORS

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)

28-05-1995

1\'

ANY 1995

NÚMERO DE CENS 2.594

Dia de la pressa de ·Dossessió

LOCALS 1987

,mNCEjAlES

D'iNDEPENDENTS

PROGRESsiSTES

LA POBLA DE SEGUR

Composició del consistori .

RESULTATS ELECTORALS

hEÚCCIONS

i:J

D;no~Olalacandidaturapr~a.ladaper

AGRUPACfo

~~~:~~IODEot;

978 742 108

Dia de la pressa de ossessió

Dia de les eleccions

J't~

ELECCIONES LOCALES 1991 ELECCIONS LOCALS 1991

Dia de les eleccions

VOTANS ABSTENCIONS VALIDS NULS BLANCS

Indep. CDC CDC

Pobla de Segur

~ ~--------------, EW:ClONES LOCAlES 1987

ANY 1991

1.850 PSC 759 CIU 1.828 ERC 5 17

NOMBRE DE VOTS

per

I RE':6IDORS

\il@f.J;Ili a la candldatnra presentada por DODoéÍmeu vot a la candJdatura pmentada per

~ CONVERGÈNCIA rallê I UNiÓ [IJ§J

CONCEJALES

VOTANS ABSTENCIONS VALIDS NULS BLANCS

!I

:~~~o~'J~La

SUPLENTES! SUPLENTS

DE CENS 2.609

NOMBRE DE VOTS

.\ CONéE':vALE':S

¡,.

presentada por presentada

Joaquim Valls Gol/ort Francesc Josep Duron Duron Josep Verdú Duro

Bosch

'{:LECCIONES LOCALES 1987 . elECCiONS LOCALS 1987

/ REGIDORS

~;~:::,,:¡';:L~Pobla de Segur

VOTS PER PARTIT

~

Muni.Cipio de LA POBLA DE SEGUR MUfJlCipide

~ ~

Doy mi voto a la carsñcatcre presentadapor: Dono el meu vot a la candidatura presentada pe

Partit

i Unió

Popular (PP)

Nards BaJagué

Bosch VIOleta M¡guel Duarte Ramén Sostres Aytes José Lorenzo Alonso Veiga José Anlonio AtagÓfl Cebeuc Franciscc 8efme;o Buil Juan Gonztilez 8renuy Montserrat Navarro Codina Francisco José Enseñat Martínez Ange! Sue/ves Senane Josê Monso Agulló

Miguel Rius Bonet (CDC) Joan Comenje Riba {Indep.l Ooncepcióo Monsó Esplandiu (!ndep.) Ange! Porte! Boixareu (lndep-l Josep Maria Ortega Batalla (Indep.) Manuel Fontelles Sorigue (Indep.) M.' As!Jnción Roset Roca (CDC) Eugenio Pons Canal (UDC) José Castells Rguera (CDC) A.amÓO Domingo Moli (lndep.) José Sabarictl Capdevila (Indep.)

Jorge Mart! Santa maria (PP) José Maria Boher Vilella (Indep.) Manuel Ramera Elies (Indep.) E!izabetAmorós Fonteñes (lndep.) José Maria Peramau Ribera {índep.] Marcelina Ribera Rius (lndep.) Ana Maria Rodriguez Larraz (Iodep.) Jevíer SimÓf"l Rodríguez (PP) Juan Guembe Berrocal (Indep.) Enrique Tartera Vilana (PP) Javier Simón Martinez (PP)

SUPlENTES

SUPlENTES

SUPLENTES

I SUPLENTS

Miquel Nisarre Canut Domingo Séochez Sénchez José Feménoez Soto

I SUPLENTS

Praocsco Albos Figuera

(CDC) José Serarols Matias (COC) Antonio Joan 8erges Fontova (CDC)

i SUPLE,IVTS

José Ferre Colet (PP) Reig Sànchez (!ndep.) Aurora Puig Rovira {PP)

Caries


L'ARBRE

E$ ~

El passat dia 9 de maig, l'Ajuntament va acollir l'acte institucional de celebració dels 20 anys d'ajuntaments democràtics. Aquest acte, al que van ser convidats els 3alcaldes itots els regidors de la democràcia, va consistir en una sessió plenària que va aprovar el següent manifest. Tots els regidors van rebre una copia personalitzada de l'acord, que ara us reproduïm, així com un obsequi commemoratiu. Atès que el3 d'abril de 1978 es van celebrar les primeres eleccions locals sota el signe de la recuperació de les institucions democràtiques al país. Atès que la Constitució i l'Estatut d'autonomia de Catalunya han atorgat als municipis, nivell bàsic d'organització política i social, un paper fonamental en la reinstauració i la consolidació del procés democràtic del país. Atès que els municipis han estat una escola de formació democràtica. Considerant que els municipis del Principat han estat un instrument clau per recuperar i progressar en la consciència nacional del país, malmesa després de molts anys de repressió. Considerant l'important paper de recuperació i de normalització de l'us social de la llengua que han tingut els ajuntaments. El Ple de la Corporació adopta el següent

de Catalunya, els veïns dels pobles, les viles i les ciutats catalanes, varem escollir els primers ajuntaments democràtics. Uns ajuntaments que són hereus de la tradició del catalanisme municipalista tan arrelada a la nostra història nacional. Aquest vint anys constitueixen una època caracteritzada per l'acció eficaç, constructiva i generosa dels ajuntaments catalans, tant pel que fa a la reconstrucció d'uns municipis que l'any 1979 estaven desestructurats i eren deficitaris dels serveis i les infrastructures més necessàries, com pel que fa a la reconstrucció nacional de Catalunya, on els ajuntaments catalans han contribuït d'una manera decisiva. Al llarg d'aquests vint anys els ajuntaments catalans poden presentar un extraordinari balanç de govern, tant pel que fa a l'acció de servei als nostres ciutadans, com per la forma com s 'ha portat a terme aquesta acció; és a dir, per l'exercici d'una democràcia local basada en la participació i la proximitat a les necessi-

ACORD 1.-Congratular-se de la celebració dels 20 anys d'ajuntaments democràtics i reconèixer el paper fonamental dels ajuntaments en la consolidació del sistema democràtic de Catalunya. 2.-Valorar positivament la tasca de progrés social i econòmic que han dut a terme les administracions locals catalanes en els darrers vint anys. 3.-Demanar a les institucions públiques catalanes, estatals i europees que continuïn realitzant les accions oportunes en la consolidació de les Administracions Locals, així com en l'afermament del principi de subsidiarietat, d'acord La regidora Conxita Monsó va ser l'encarregada de procedir amb la Carta Europea d'Autonomia Loa la lectura de l'acord de la sessió plenaria. cal. tats ciutadanes. 4.-Aprovar la següent declaració: Aquestes circumstàncies, la millora inqüestionable de Ara fa vint anys que els ciutadans i les ciutadanes la qualitat de vida als nostres municipis, fan que el

®

Número 15, maig 1999


SOTA

D'AJUNTAMENTS

L'alcalde va estar acompanyat pels dos exalcaldes en la presidència de l'acte.

DEMOcRAncs de competències i recursos en els ajuntament. Encara ara no hem aconseguit normalitzar el règim local, els municipis encara han d'afrontar les necessitats ciutadanes sense recursos suficients, els ajuntaments encara són vistos com institucions menors o subalternes en l'estructura política. Hores d'ara no es reconeix plenament la majoria d'edat dels ajuntaments, la seva maduresa i l'extraordinària contribució que la democràcia municipal està fent a Catalunya. Els municipis són Catalunya i són Generalitat de Catalunya. El reconeixement i el suport als municipis catalans és una de les millors inversions que hom pot . fer per la democràcia al nostre pafs. Aquest és el compromfs i la proposta que volem plantejar a l'opinió pública en el moment en què els ajuntaments democràtics compleixen vint anys.

vintè aniversari dels ajuntaments democràtics de Catalunya sigui un bon motiu per a l'orgull legítim del municipalistne i per manifestar el compromfs dels ajuntaments catalans en mantenir la mateixa illusio i el mateix esperit de servei amb el què vàrem prendre 5.- Comunicar el present acord a l'Associació Capossessió de les nostres responsabilitats l'abril del 1979. talana de Municipis i Comarques, la Federació de Al llarg d'aquestes vint anys els municipis catalans han Municipis de Catalunya, el Departament de Godonat suport a la reconstrucció de les institucions cata- vernació de la Generalitat de Catalunya, el Milanes, i ho hem fet amb tota l'energia i tota la convic- nisteri d'Administracions Públiques i la Comissió ció. Els primers acords que vàrem prendre l'any 1979 Europea. es referien precisament a la necessitat in-II':'""'::'~""""""~-""""""""""'" eludible i urgent de recuperar plenament la Generalitat de Catalunya i a la necessitat d'assolir la capacitat d'autogovern nacional. Des d'aquell mateix moment, els ajuntaments han donat suport constant a la llengua, a l'ensenyament, a la cultura catalanes, i aquest és un objectiu irrenunciable per al futur. Ara, fruit de l'esforç col-lectiu, hem aconseguit la fita d'unes estructures de govern de Catalunya prou estables. L'etapa de reconstrucció nacional ha donat pas a una normalitat institucional, amb independència de la legítima aspiració a augmentar les cotes d'autogovern a què aspirem. Tanmateix, després d'aquest vint anys, enEls anteriors regidors i els seus conjugues van estar pressents cara no s 'ha resolt quelcom que és essencial en la sessió per a aquest pafs, com es la desconcentració

Número 15, maig 1999


L'ARBRE ~

O ~

IMATGES =----~ ~ PER -- ~--- - RE,CORDAR -- -~ ~ - ~~- ~ --

,

~

--

-

>

-

Tots els assitens a l'acte van possar per a aquesta imatge

L'alcalde va agrair a tots els regidors el seu servei a la Pobla

Tots el regidors van rebre una copia personalitzada de l'acord i un obsequi

L'alcalde i els dos exalcaldes signant al llibre d'honor de l'Ajuntament


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.