Sota l'Arbre #7 - Gener- febrer 1997

Page 1

INFORMACiÓ MUNICIPAL DE LA POBLA DE SEGUR Núm.7

Gener-Febrer 1997

<C (Jo

~ ~ ~

C/l

ffi

co v:

o o: ~

La visita dels Reis d'Orient va suposar la cloenda de les festes de Nadal, plenes com sempre de germanor i bons propòsits.

~

""'""

* Comiat a l'últim Raier de la Noguera Pallaresa * Subsector B i Polígon Industrial * Adquisició de la Casa Boixareu

* Patronat d'Esports: ja us podeu fer socis * Activitats de les entitats de La Pobla


· I

,I lft."

.

.

PLE 12-09-96 * Aprovació del padró d'habitants total de residents de 2.989.

renovat 1'1de maig de 1996, amb un

PLE 10-1 0-96 * Es determina com a festes locals per a 1997, els dies 8 de maig, Sant Miquel, i el 18 de juny, Verge de Ribera. * Acceptar la subvenció corresponent al període de gener a agost de 1996, per import de 12.282.675.- ptes, amb destí al finançament del funcionament del centre docent de BUP i COU de titularitat municipal. * Aprovació amb caràcter inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. R-1/96 que afecta el Pressupost de la FPM Residència Nostra Sra. de Ribera. * Renovació de l'operació de tresoreria amb la Caixa de Catalunya, oficina de la Pobla de Segur, per import de 12.000.000.- ptes. * Aprovació de les Ordenances Fiscals per al 1.997. , * Aprovació inicial de l'Estudi de Detall de reajust d'alienació de la parcel-la del carrer la Riba núm. 15. * Aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització del Passatge Peatonal de la Unitat d'Actuació núm. 9 "Verdaguer". * Aprovació amb caràcter provisional la modificació dels apartats 5 i 7 de l'article 144 de la Revisió/Adaptació de les Normes Subsidiàries de Planejament de la Pobla de Segur. * Arrendar l'edifici de serveis de l'Àrea vacacional per la realització d'activitats de promoció del turisme per procediment obert i per concurs.

PLE 31-10-96 * Manifestar públicament l'agraïment de l'Ajuntament de la Pobla de Segur al Sr. Agustí Seguí per la seva inestimable col-laboració amb la Residència Nostra Sra. de Ribera. * Sol-licitar a l'Administració de l'Estat -Ministeri per a les Administracions Públiques-, a l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Departament de Governació-, i a la Diputació de Lleida que realitzin les actuacions necessàries per tal d'arribar a la formalització del conveni interadministratiu que faci possible el finançament i execució del projecte d'estabilització i protecció del talús de la Riba de la Pobla de Segur i notifiquin llurs resolucions a aquesta Corporació local per tal de fer les previsions que corresponguin. , * Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall de la zona 5-b "Area de Bungalows". .

PLE 23-12-96 * Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall de reajust d'alineació de la parcel-la del C/ de la Riba, 15. * Aprovació de l'execució del propi Ajuntament de l'obra de condicionament de l'escorxador municipal, pel preu de 20.984.478 ptes. * Sol-lícltar al Dep. de Governació que mantingui la subvenció atorgada a l'obra dins el PUOSC pel seu import íntegre de 10.815.875 ptes. * Aprovació de l'anul.lació dels Drets reconeguts pendents de cobrar i dels deures pendents de pagar des de l'exercici de 1980 fins al 1995. * Adherir-se a la Declaració Universal de Drets Lingüístics aprovada a Barcelona el 6 de juny de 1996 en la Conferència Mundial de Drets Lingüístics. , . * Aprovació del projecte tècnic de rehabilitació de la coberta de I edífici i del col-legí públic Raiers, amb un pressupost d'execució per contracta de 12.414.066 ptes i sol-licitar al Departament d'Ensenyament, l'ajut econòmic per la quantia integra.

Coordinació: Crist6bal Trujillo Redacció: Montse Enjaume Núria Farrús Eli Sauquet

Fa uns mesos es va produir el traspàs de la volguda Àngels Rius", la barata, i aquest fet hem va om~l.ir de records i sobretot vaig reviure les seves paraules ímatges quan vàrem anar al "Som i serem". Allí va parlar de treball, d'imaginació, de "carinyo", de histories, d'alegria ... i sobretot va desplegar confiança i optimisme. El seu espòs, el dia de l'enterrament només hem va poder dir: "Sr. Narcís, hem perdut la millor poblatana". Jo no sé si era la millor poblatana, però sí que crec que puc dir que l'entusiasme que transmetia, les g~ne~ de viure, l'optimisme, el seu treball, el seu esbarjo, I tot això als 78 anys, poden ser un exemple per als poblatans. , En aquests dies de festa que hem passat, tambe hem vist poblatans que es preocupen perquè a la Pobla hi hagi quelcom més a fer que passar dia rera .?ia. La comissió de Reis, Lo Tamarro, l'EPS, el Comu, la Coral Verge de ribera i els Petits Cantaires del Pui de ~egur, han omplert d'activitat aquestes festes fent-les mes entranyables. I aquest fet es repeteix al llarg de tot l'any; el ~lub de Futbol, el Club Ciclista, la societat de Caçadors I Pescadors, els Raiers, el Moto Sport, el Club d'Esquí, el CAPS, els organitzadors de l'Olimpíada, les APA, el Bomber~ Voluntaris, els Amics de Sant Miquel, les Caramelles I els Amics de la Música Tradicional, i segur que me'n deixo algun més, tots ells fan que la participació ciutadana tingui un pes important a la nostra vida quotidiana. Això és bo, molt bo. El creixement, l'activitat, el desenvolupament i en definitiva el futur d'un poble ve determinat principalment per la voluntat dels seus ciutadans. Som tots els qui el farem o desfarem. Aquests dies han estat dies de família, d'alegria, dels infants que amb la seva innocent mirada ens han transmès esperança i joia; però per sobre de tot hauran estat dies de bons desitjos. Tot això forma part del missatge que us vull transmetre i que d'aquesta manera crec que serà més entenedor. La esperança de veure una Pobla pròspera i amb un bon futur ha estat la meva carta als reis i crec que també la de tots vosaltres. Ara resta, només, que tots els "reis" ens posem a treballar. En nom de tota la Corporació i en el meu propi us desitjo un feliç i bon any 1997. í

Narcís Balagué i Bosch, el vostre Alcalde.

NOTA DE lA REDACCIÓ Qualsevol persona no resident a la Pobla que desitgi rebre un exemplar de Sota l'Arbre només cal que ho comuniqui a l'Ajuntament i li farem arribar.

Edita: Ajuntament de la Pobla de Segur Av.Verdaguer, 35 Tel. (973) 6800038 Fax (973) 68 11 07


L'Ajuntament informa a tots els poblatans i poblatanes, especialment als comerciants i empresaris de la localitat, que s'ha detectat en els darrers mesos l'actuació de determinats individus, els quals poden actuar fraudulentament. Aquest tipus d'acció s'ha detectat especialment en dos sectors, d'una banda una empresa que es presenta com a realitzadora de serveis de man-

teniment del gas i una altra que ofereix publicitat per a una revista dels mossos d'esquadra. L'Ajuntament vol fer saber a tots que poden ser estafats en amb dos casos. Per aquest motiu quan tingueu algun dubte podeu demanar informació al propi Ajuntament sobre les activitats que són lícites i les que no.

EL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS RENOVARÀ ELS SEUS CÀRRECS I INICIA UNA CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE SOCIS Com ja sabeu, a primers d'any va ser elegida una Junta Operativa entre les persones voluntàries amants de l'esport a La Pobla, aquesta junta es va presentar per posar en funcionament el Patronat Municipal d'Esports. Aquesta junta ha anat treballant en la posada en marxa i creació d'activitats al nostre Pavelló i en les valoracions i decisions en el seu funcionament provisional, així com en d'altres temes d'esports en general. Ara és el moment de presentar als poblatans l'operativitat del Patronat, a partir de l'any vinent aprofitant el ventall d'avantatges que suposa per als esportistes de tota condició de la nostra localitat. La quota anual que es va proposar és: - Menors de 16 anys: 2.000 pessetes. - Majors de 16 anys: 4.000 pessetes.

L'Ajuntament demana a tots els poblatans que siguin respectuosos amb la neteja dels carrers de la ciutat; aquest prec ve donat per la detecció que s'ha fet, per part del consistori, d'una manca de respecte cap al manteniment d'uns carrers que són de tots. En aquest sentit es vol fer una crida especial als propietaris de gossos. Preguem la vostra col-laboracíó per a mantenir uns carrers que, remarquem, són de tots, el més nets possible donat que us pertanyen i sense la plena conscienciació dels poblatans és impossible mantenir una imatge néta de la Pobla de Segur. Esperant la vostra col-Iaboracíó cívica aprofitem per agrair-vos l'interès que segur demostrareu per tal de mantenir els carrers el màxim cuidats possible.

- Quota familiar: 8.000 pessetes. Quins avantatges tindré si em faig soci? 1) Descomptes en totes les activitats organitzades pel Patronat (el requisit previ per participar-hi es la condició de ser soci). 2) Descomptes en la utilització de les ínstal-lacíons esportives municipals (piscina, squash i sales de gimnàs, ...). 3) Utilització de material esportiu divers. Les altres avantatges aniran sorgint a mesura que es completi i s'ampliïn els equipaments esportius, d'aquests ja us n'anirem informant en propers números. Amb aquest butlletí adjuntem un full per sol· licitar ser soci, una vegada omplert s'haurà de dipositar al Pavelló Municipal d'Esports durant les tardes o bé a l'Oficina de Turisme durant els matins.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PROGRAMA LEADER 11,a primers de desembre s'ha iniciat el període de presentació de sol-licituds d'ajuts per a actuacions d'iniciativa privada possibles de ser incloses en el programa Leader. Per a més informació us podeu dirigir a l'Ajuntament o al Consell Comarcal. El període acabarà probablement a finals de març. NATALICIS Moltes felicitats i molt benvinguts tots els petits nadons nascuts durant l'últim trimestre de 1996. * Eva Sotillos Costa 07-10-96 * Sònia Bordes Montoya 15-10-96 * Mireya Ruiz Bejarano 25-10-96 * Nil de la Paz Cortina 30-10-96 * Flors Oliva Albert 16-01-97 * Ariadna Güell Solanes 19-01-97


HA MORT EN JOAN BERNADÓ ''XONAN'', EL DARRER RAIER DE LA NOGU~

PAlLARFSA.

En aquest número volem reproduir les paraules enviades pel president de l'associació dels Raiers a la premsa per tal de recordar al que va ser l'últim raier viu de La Noguera Pallaresa.

El passat dia 9 de novembre va morir en Joan Bernadó i Gordó, el darrer dels raiers de la Noguera Pallaresa. Fill de Pont de Claverol, heretà la tradició de l'ofici de la seva família i això feu que comencés de molt jove la navegació fluvial, segons ell ens explicava, al voltant dels 10 anys ja acompanyava al seu pare en els viatges en rai. Ell fou, juntament amb en Marià Parramon i en Francesc March, les persones que ensenyaren tots els secrets de l'ofici de raier, especialment pel que fa a la construcció i navegació dels rais i a la vida dels raiers, a les noves generacions, permetent la preservació dels trets essencials de l'ofici, avui recollits en la festa anyal de la diada dels Raiers i en el Museu dels Raiers del Pont de Claverol. Cal recordar que ara farà dos anys l'Associació va tenir l'honor de lliurar la Ganxa d'Or als dos darrers raiers vius en aquell moment, en Joan Bernadó i en Marià Parramon, avui tristament tots dos traspassats. És ara quan pren més importància aquest mestratge, quan es revaloritza aquest patrimoni rescatat per via oral del possible oblit. Quan tots els raiers que feren de l'ofici la seva primera font d'ingressos ens

han deixat, podem dir que els raiers de la noguera Pallaresa, són ja definitivament Història. I és ara quan aquesta vintena d'anys de treball, d'estudi i d'investigació al voltant d'aquest món apassionant es revaloritzen i s'omplen, encara més, de contingut. Ja tan sols els papers, els documents, ens podran ampliar els nostres coneixements sobre l'ofici del transport fluvial de la fusta i sobre les persones que en feren una manera de viure i d'entendre la vida. És ara quan totes les estones esmerçades aquests anys esdevenen irrepetibles i es magnifiquen, de cop ens adonem que amb més o menys encert, però amb tot l'entusiasme, tenim encetat un camí que ens enorgulleix i que esperem ser capaços de seguir fins als final. Descansi en pau en Joan del Xonan i tots els raiers de la Noguera Pallaresa.

ELS RAIERS DE LA POBLA AL CANADÀ Vint-i-set membres dels Raiers de la Noguera Pallaresa han participat als actes de la gena. Trobada Internacional de Raiers celebrada a Trois-Rivières, al Quebec. El viatge d'l l dies de durada, els ha dut també a visitar diverses ciutats del Canadà, han viatjat amb els raiers catalans els "almadíeros" navarresos i els "navateros" aragonesos. Pel que fa a les activitats raieres, s'han aplegat vora de 500 persones pertanyents a 10 estats diferents d'Europa i d'Amèrica de Nord, representant una vintena d'associacions de diferents rius. S'ha pogut presenciar en directe un dels darrers transports de fusta via fluvial al riu Sant Maurici, fusta per elaborar pasta de paper. S'han visitat també el museu del bosc conegut com Village du Bucheron de Grandes-Piles, explèndida mostra del treball dels "bucherons" (llenyataires) i dels "draveurs" (raiers) de la regió de la Maurice, al Québec. S'ha presentat també el primer treball d'investigació elaborat de manera conjunta per la majoria de les associacions del col-lectíu, i s'ha acordat de perllongar el mandat de l'actual president, l'italià Umberto Olivier fins a la propera trobada que tindrà lloc a finals de juny de 1997 a Elverum (Noruega). Així mateix, es va acordar concedir, l'organitza-

o

ció de l'llena. Trobada a la ciutat d'Embrum. als Alps francesos a primers de juny del 1988. Un dels fets més remarcables de la Trobada ha estat que per primer cop des de la Primera Trobada, Celebrada el 1988 a la Pobla de Segur, aquest any els raiers catalans hem estat representats per la nostra senyera, que ha onejat en tots els actes oficials al costat de la bandera del Québec i les dels 10 estats que han pres part. Així mateix, un representant del Govern del Québec ha fet lliurament als raiers catalans d'una bandera d'aquella nació i aquests han correspost amb un llibre d'Història de Catalunya. Un altre fet remarcable ha estat l'entrevista i intercanvi de regals amb el president del Consell de la nació índia Atikamem, Mr. Ernest Ottawa, a qui s'ha lliurat una barretina musca, un llibre sobre Catalunya i un saler de fusta tradicional pallarès, fet a mà, com a símbol d'amistat. El cap indi ha correspost lliurant la bandera de la seva nació que tindrà un lloc especial al museu dels Raiers juntament amb la del Québec. També es va convidar al Sr. Ottawa a participar en anys propers a la Diada dels Raiers, fet que s'espera concretar en propers contactes per correu, en els quals es continuarà intercanviant informació sobre els 2 collectius.


I¡ t

I.

~

EL SUBSECTOR B, NOVA ÀREA DE CREIXEMENT URBANÍSTIC DE LA POBLA Amb gran satisfacció per a tots, tal i com s'ha pogut veure, al subsector B (la zona situada entre les dues cooperatives de la localitat) a més d'estar ja totalment urbanitzada, s'ha començat en els darrers mesos la ~ construcció de les edificacions per part dels propietaris de les parcel-Ies. En aquest moment a part d'aquestes primeres construccions, a l'Ajuntament ja es disposa de 511icencies d'obres més entre concedides i sol-licítades. L'Ajuntament es felicita de que la iniciativa privada de la ciutat actui de forma paral-lela en el desenvolupament de la Pobla. Amb actuacions com aquesta i d'altres que s'esperen, creiem que s'aconseguirà el que ha de ser en un futur immediat l'eix de desenvolupament d'una Pobla, que creixi tant amb propostes públiques com privades d'una forma equilibrada i dinàmica, que farà que entre tots el nos-

J

tre municipi sigui cada cop més significatiu. dins l'àmbit del Pirineu.

LA POBLA ADEQUARÀ EL SEU POLÍGON INDUSTRIAL

I I

L'Ajuntament va proposar, i ha estat acceptat, incloure dins el programa de finançament europeu 5b, el condiciament i construcció dels serveis bàsics (aigua, llum i clavegueram) i l'inici de l'urbanització de la zona industrial de la Pobla de Segur. Aquesta obra tindrà un pressupost global de 30 milions de pessetes i està previst d'iniciar les obres durant la primavera del proper any 1997. Amb aquesta actuació la Pobla disposarà definitivament d'una zona de sol industrial plenament adequat perquè les diferents empreses que han demostrat el seu interès s'hi puguin traslladar i desenvolupar les seves activitats amb perspectives de creixement.

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

FES-TE SOCI ET SORTIRÀ A COMPTE Tal i com us informem en aquest número de Sota l'Arbre el Patronat Municipal d'Esports inicia una nova etapa, us podeu fer socis omplint la butlleta annexa a aquest número del butlletí i enviant-la amb les dades que se us demanen a l'Ajuntament, animeu-vos, segur que hi sortireu guanyant.


L'ESTRELLA-DAMM GUANYA EL CAMPIONAT DE FUTBOL SALA L'última edició del Campionat de futbol sala, que feia la número 13, va ser guanyada per l'equip poblatà de l'Estrella-Damm. En aquesta edició, que es va celebrar fins al passat mes d'octubre, van participar un total de 24 equips, la majoria d'ells eren de la Pobla, però cal destacar la participació varies formacions d'altres zones com La Vall Fosca, Salàs de Pallars, Tremp, Sort i Rialp. En total 24 equips que van permetre a tots els afeccionats a aquest esport gaudir de grans partits durant quasi bé tot l'estiu. En segon lloc d'aquesta edició va quedar classificat l'equip trempolí dels Trempats després d'una polèmica final. Al partit final es va produir un empat a 5 gols després d'una emocionant prorroga i amb un públic que va fer reviure les més tradicionals rivalitats entre les dos principals poblacions de la comarca. Després d'aquest resultat es va decidir celebrar un nou partit de desempat al qual l'equip de Tremp no es va presentar quedant automàticament classificats en primer lloc els jugadors de l'Estrella-Damm. La festa d'entrega de trofeus es va fer al pub Àrea de la Pobla en un gran ambient futbolístic i esportiu, a més dels premis ja mencionats cal recordar altres classificacions com: màxim golejador: Javi

ACTMTATS DE NADAL Un any més el Nadal va arribar a totes les llars de La Pobla i com es tradicional, aquestes festes van estar plenes d'actes per commemorar-les. En primer lloc el dia 24 es va celebrar l'arribada de "Papa Noel" ala plaça de l'Arbre fent les delícies dels més petits, aquests també van poder donar, el dia 29, les seves cartes per als Reis al cinema Avenida. Com a gran final el dia 5, el reis van tornar a arribar amb les seves carrosses a La Pobla, primer van venerar la Mare de deu de Ribera, i després van anar a la Residència d'avis; finalment i després de recórrer els carrers van finalitzar l'acte a la plaça de l'arbre on l'alcalde els va donar la benvinguda. D'altra banda el dia24 després de la missa del gall també es va celebrar el pessebre vivent.

Perez de l'equip autocars Franch, amb un total de 39 gols, en segon lloc va quedar el jugador del mateix equip Jordi Seguí amb 36 gols i en tercera posició el jugador Xavier Pujol de l'Studi 3 amb 29 gols. Per últim en l'apartat d'equip menys golejat els guanyadors van ser els campions finals l'Estrella-Damm. De cara al proper any s'espera que es torni a celebrar una nova edició que permeti a tots els afeccionats gaudir d'aquest esport a la Pobla en un dels campionats de més prestigi de la comarca, tant per la qualitat dels equips participants com pel nombre elevat dels qui participen.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE LUISO CUESTA El passat dia 27 de desembre el jove poblatà Luiso Cuesta va presentar al Molí de l'Oli el seu primer llibre "El màstll mudo". Aquesta obra ambientada a finals del segleXVI, a l'entorn del'armada invencible de Felip 11,va ser la guanyadora del premi de la Universitat de Lleida i a més es el primer llibre publicat en castellà per l'editorial Milenio A l'acte de presentaçíó van assistir l'alcalde de la Pobla, Narcís Balagué juntament amb l'autor i l'escriptor pallares Pep Coll que va valorar molt positivament tant l'estil literari, com eltractamentdonat a l'argument d'aquesta obra d'aventures D'altra banda l'autor es va mostrar molt satisfet.per l'acollida que va rebre dels poblatans.


LO TAMARRO ORGANITZA UNA REPRESENTACIÓ DE TEATRE I L'ESCALA EN HI-FI Un cop més el grup teatral de La Pobla, Lo Tamarro va organitzar una nova representació de teatre al cinema Avenida de la nostra ciutat. Aquest cop la representació es va fer els dies 21 i 22 al vespre, l'obra triada pels actors va ser "Eltrampós entrampat". Les dues actuacions van tenir una gran acollida entre el públic assistent que va gaudir d'una estona entretinguda i agradable. També està previst que el grup actuï a Esterri d'Àneu amb la mateixa obra cap a finals de gener o començaments de febrer, cal esmentar també que aquest Nadal Lo Tamarro va organitzar un nou esdeveniment al qual van poder participar-hi nombroses persones de la localitat, l'Escala en Hi-Ficelebrada al mateix cinema. Aquest any l'Escala va comptar amb un total de 24 actuacions qué es van poder veure els dies 4 i 6. A més, a més, va assistir com a convidada "especial" la coneguda presentadora del programa "Sorpresa, Sorpresa", Isabel Gemio, que va portar a alguns membres del públic, els seus cantants preferits i també va

fer retrobar dues germanes que feia molts anys que es buscaven. Algunes de les actuacions que van rebre més aplaudiments del nombros públic que va omplir el cinema en les dues representacions que es van fer, entre d'altres: els Pitufos rnaquíneros, les Spice GirIs o les Drak Quenns.

EL COMÚ DE PARTICULARS ACULL UNA EXPOSICIÓ DE PINTORS FRANCESOS. ELComú de particulars, com a segona part de l'intercanvi de què us informàvem en el número anterior, va acollir entre els dies 19d'octubre i 3 de novembre, una mostra de pintures realitzades pels artistes de le Coustalà, un total de 22 pintors que van mostrar més de 40 quadres de les més diverses tendències. A l'acte d'inauguració de l'exposició hi van assistir a més del president del Comú de Particulars, Josep Verdú, i representants municipals i comarcals tant a nivell institucional com cultural, una representació dels pintors que van mostrar la seva obra a la Pobla. Aquests van estar també coneixent la nostra comarca durant el cap de setmana, tant a nivell cultural, com gastronòmic o inclús a nivell purament lúdic.

Els representats de les dues parts esperen que aquesta experiència que es va posar en marxa el passat any i que ja sembla totalment consolidada, continuï actuant en properes edicions com a nexe d'unió cultural i social entre les dues zones del Pirineu. D'altra banda el Comú també ha acollit, com ja es tradicional, una mostra de pintors pallaresos i va convidar a tots els poblatans a participar en el seu pessebre, que es situà com en anys anteriors a les escales del seu local social. Per últim també va acullir del 20 de desembre al 13 de gener a l'exposició, que es va anunciar en l'anterior número de Sota l'Arbre, d'olis de Daniel Ramoneda.


ADQUISICIÓ'DE LA CASA BOIXAREU PER A COMPLÈTAR EL CONJUNT DE LA TORRE MAURI

L'Ajuntament a assolit un dels seus objectius en els darrers temps: l'adquisició de tot el conjunt de la Torre Mauri. Aquest objectiu estava en ment de tots els poblatans i s'ha aconseguit de forma definitiva amb la compra de la única part del conjunt que encara no era propietat municipal. Aquesta compra s'ha efectuat després d'un acord amb el senyor Boixareu que ha fet possible la compra per un total d'uns 40 milions, els que han estat finançats 17 mitjançant un conveni amb la Caixa, gràcies als quals l'Ajuntament es farà càrrec de la biblioteca que aquesta entitat té a la Pobla de Segur. Els 23 milions restants seran sufragats amb un crèdit a llarg termini i baix interés que suposarà l'equivalent a un lloguer de l'edifi-

ei, aconseguint que el cost de l'operació hagi estat plenament assequible per al pressupost de la Pobla. La intenció inicial de l'Ajuntament es la de situar-hi . en un futur la biblioteca municipal, la resta de l'edifici destinar-lo a un centre on tinguin el seu lloc les diferents entitats de la ciutat. En un altre ordre de coses, l'adequació de l'edifici, així com l'urbanització de la zona ja s'han demanat al Ministeri de Fomento perquè sigui inclòs en les actuacions culturals de 1'1%. Quan els serveis que a més de la biblioteca estiguin totalment definits segons els projectes en que s'està treballanant us informarem en propers números del vostre Butlletí.

Ajuntament de laPobla de Segur Pallars Jussà

Lleida


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.