LaPoblamésneta

Page 1

Guia prà ctica de com fer una bona recollida selectiva Informa’t sobre com separar correctament!


Amb els residus reciclats se’n poden fer moltes més coses!

= 8 capses de cereals al contenidor de paper

= 1 llibre nou

80 llaunes de refresc al contenidor d’envasos

1 forro polar nou

6 brics de llet al contenidor d’envasos

La recollida selectiva és el sistema de gestió dels residus domèstics que parteix de la imprescindible col·laboració veïnal. Els ciutadans han de començar el procés tot separant correctament els residus a la pròpia llar: envasos, paper i cartró, vidre, orgànica i resta. Posteriorment, cal dipositar cadascun d’aquests tipus o fraccions de residus al contenidor corresponent:

=

= 40 ampolles de plàstic PET al contenidor d’envasos

1 llanta de bicicleta nova

Què és la recollida selectiva?

1 capsa de sabates nova

Envasos: contenidor groc Vidre: contenidor verd

A partir d’aquí, l’empresa gestora dels residus s’encarrega de la seva recollida i gestió, portant cada fracció a la planta corresponent per poder aprofitar i donar una nova vida als residus, excepte la fracció resta, que és incinerada. Amb la recollida selectiva aconseguim reciclar i estalviar matèries primeres, aigua i energia. A més, permet allargar la vida útil dels residus i ajuda a preservar els recursos naturals del planeta. I recorda que, davant de qualsevol dubte sobre on dipositar algun residu, trobaràs tota la informació aquí:

Paper i cartró: contenidor blau Orgànica: contenidor marró Resta: contenidor gris

App de l’Agència de Residus de Catalunya

App AIRE assistent virtual de reciclatge


Saluda

Joan Maria Sardà i Padrell ALCALDE DE LA POBLA DE MAFUMET

La Pobla ha fet un pas endavant en la cura del medi ambient, però aquest pas requereix un esforç global. Com saps, recentment hem instal·lat noves bateries de contenidors que permeten realitzar una recollida selectiva completa. Fins i tot de l’orgànica, l’única fracció que fins ara no teníem al poble.

Millorem La Pobla donant una nova vida als materials

Ara, doncs, tenim totes les eines per fer de La Pobla un municipi encara més net i més respectuós amb el medi ambient. Però, com deia, aquesta és una tasca de tots i totes. Perquè tothom, a casa, ha de separar els residus. No cal dir que reciclar té molts beneficis: estalvi energètic i de matèries primeres, menys contaminació i, en definitiva,

un planeta més net i saludable. Però no podem oblidar que reciclar també és bo a nivell econòmic, ja que la recollida selectiva genera llocs de treball. És a dir, comporta la contractació de persones per fer la recollida dels contenidors per separat, per portar els residus de cada fracció a les corresponents plantes de reciclatge i un cop allà, per realitzar tot el procés amb què es dona una nova vida als residus. Cal tenir present que, en qüestions globals, els petits gestos compten tant com els grans. Perquè, quan es tracta del planeta i de la nostra salut, qualsevol gest és positiu. Per tant, us animo a contribuir a fer de La Pobla un municipi més net i, de retruc, a ajudar el nostre medi ambient. Moltes gràcies.


Orgànica Sabies que la fracció orgànica... Cal dipositar-la al contenidor marró i dintre de bosses compostables, les quals es degraden com les restes orgàniques.

I què se’n fa, dels residus orgànics? La fracció orgànica és enviada a plantes de compostatge, on se’n fa adob orgànic per a les plantes del jardí, balcó i hort.

Quins residus van al contenidor marró? Restes de menjar o aliments

Tovallons i mocadors de paper bruts

Taps de suro i serradures

Closques i peles de fruita, restes de carn, peix i verdura, marro del cafè i restes d’infusions o el menjar fet malbé, etc.

Paper de cuina i mocadors de paper utilitzats, envasos bruts alimentaris de cartró, etc.

Taps d’ampolles de vi, cava, etc.

Poda domèstica

Destinació Planta de compostatge de Botarell. El reciclatge genera ocupació al territori. Restes de flors, fulles, gespa, herba, etc.

Ei, vigila de no llençar al contenidor marró: RECORDA

Llençar un residu equivocat al contenidor de l’orgànica espatlla tot el procés de reciclatge

Xiclets

Ceràmica

Excrements d’animals

Plàstic

Pols d’escombrar

Sorra o terra de jardí

Cendra i cigarretes

Oli de cuina

Cabells i pèl

Bolquers, compreses...

Sorra per a mascotes

Tiretes, esparadrap...


Envasos

I què se’n fa, dels envasos? La fracció envasos és enviada a una planta de triatge d’envasos lleugers, on se’n fan canonades, papereres, llantes, mobiliari urbà i roba.

Sabies que la fracció envasos...

Destinació

Ocupa molt, però pesa ben poc. No siguis mandrós i separa els envasos, són un gran recurs per a la producció de nous productes.

Planta de triatge d’envasos lleugers de Constantí. El reciclatge genera ocupació al territori.

Quins residus van al contenidor groc? Envasos de plàstic

Safates de porexpan

Ampolles de begudes, productes de neteja, gels, desodorants, dentífrics, etc.

Bosses de congelats, d’aperitius i plàstic

Iogurts i terrines

De fruita i verdura o carn i peix

Envasos metàl·lics

Llaunes de conserves i begudes

Brics

De llet, sucs, batuts, vi, etc.

Caixes de fusta (petites)

Safates i paper d’alumini

Taps (metàl·lics i de plàstic) i precintes d’ampolles de vi i cava

Aerosols

Com les de les maduixes i la fruita delicada

Ei, vigila de no llençar al contenidor groc:

Joguines de plàstic

Bolquers

Utensilis de cuina

Biberons i xumets

Guants de goma

CDs i DVDs

Blisters de medicaments

Piles

Electrodomèstics amb parts de plàstic

Roba


Vidre Sabies que la fracció vidre... És un residu 100% reciclable. D’un quilo de vidre ben separat se’n fa un quilo de vidre reciclat.

Quins residus van al contenidor verd?

I què se’n fa, del vidre? La fracció vidre és enviada a una planta recuperadora de vidre, on se’n fan ampolles i pots de vidre.

Ampolles

Pots

Vi, cava, cervesa, etc.

Conserves melmelades, etc.

Flascons

Destinació Planta recuperadora de vidre de Montblanc. El reciclatge genera ocupació al territori.

Cosmètics, colònia, etc.

Ei, vigila de no llençar al contenidor verd: RECORDA

El vidre sense taps, xapes, tapes, ni suros. També s’ha de llençar buit.

Cristalls

Miralls

Porcellana

Ceràmica

Bombetes i tubs fluorescents

Per cert! Coneixes la principal diferència entre el vidre i el cristall? Els objectes de cristall, com les copes o els gots, contenen òxid de plom. Aquest és un element que és impossible de fondre als forns en què es treballa el vidre, ja que necessiten temperatures diferents per fondre’s. Per tant, mai llencis objectes de cristall al contenidor verd.


Paper Sabies que la fracció paper i cartró... Cal dipositar-la al contenidor blau, ben plegada i lliure de restes.

I què se’n fa, del paper i cartró? La fracció paper i cartró és enviada a una planta de triatge, on se’n fa paper de diari, llibres, caixes de cartró, etc.

Quins residus van al contenidor blau? Paper net

Envasos de cartró

Destinació Planta de triatge de Vilallonga del Camp. El reciclatge genera ocupació al territori.

Revistes, llibres, diaris

Bosses de paper

Oueres de cartró

Caixes de galetes, cereals, sabates, etc.

Caixes de cartró ATENCIÓ les caixes de cartró, buides i plegades

RECORDA

Ei, vigila de no llençar al contenidor blau:

El paper i cartró lliure de restes

Caixes de pizza amb restes de menjar

Tovallons i mocadors de paper bruts

Brics de llet, sucs, batuts, vi, etc.

Paper plastificat

Paper d’alumini

Safates de porexpan


Resta Sabies que la fracció resta... No és aprofitable i la seva gestió és molt cara. Per això, cal separar bé les fraccions i llençar al gris només el que no puguis llençar a cap altre contenidor. També el pots utilitzar si tens dubtes sobre on llençar un residu.

I què se’n fa, de la resta? La fracció resta és enviada a una planta incineradora. No se’n treu cap profit i el seu tractament té un cost econòmic molt elevat i un gran impacte ambiental.

Quins residus van al contenidor gris? Higiene personal

Neteja

Excrements

Bolquers, compreses, tovalloletes humides, bastonets, màquines d’afaitar d’un sol ús, etc.

Restes d’escombrar, fregalls, cendres i burilles de cigarreta

Embolcalls

Destinació Planta incineradora de Tarragona. El reciclatge genera ocupació al territori.

Cristall i Porcellana

Excrements d’animals

Embolcalls de menjar bruts

Joguines sense components electrònics

Plats, gots, miralls, gerros, etc.

RECORDA

Si dubtes, llença-ho al gris

Ei, vigila de no llençar al contenidor gris:

Restes de menjar o d’aliments

Envasos

Vidre

Paper


Deixalles

Deixalleria comarcal del Morell i deixalleria mòbil Quins residus van a la deixalleria? Hi ha dos tipus de residus que pots portar a la deixalleria:

Sabies que... Si tens residus especials que no pots llençar als contenidors de recollida selectiva, has de portar-los a la deixalleria comarcal del Morell o a la deixalleria mòbil. O si tens trastos vells, andròmines o residus voluminosos dels quals te’n vols desfer i no pots portar-los personalment a la deixalleria comarcal, pots contactar amb el servei gratuït de recollida d’andròmines, mobles i trastos vells de l’ajuntament.

I què se’n fa, de les deixalles? Els voluminosos es porten a la deixalleria comarcal del Morell. Un cop allà, es fa un triatge per determinar el destí on es reciclarà.

Residus especials: · Fluorescents i llums de vapor de mercuri · Bateries, piles i acumuladors · Dissolvents, pintures i vernissos · Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses · Olis minerals usats Residus no especials i inerts: · Ferralla i metalls · Residus verds (poda) i fustes · Tèxtils · Electrodomèstics sense substàncies perilloses · Pneumàtics

· Enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària · Olis vegetals · Voluminosos Quan obre la deixalleria? De dimarts a divendres, en horari de 9 a 13 h i de 15 a 18 h. Els diumenges, de 10 a 13 h. On trobaràs la deixalleria comarcal? Carretera del Morell a Vilallonga, s/n, T-722 43760 El Morell Si vols contactar-hi, pots trucar al telèfon 671 611 059. I si no pots portar-ho fins a la deixalleria, posem al teu abast la deixalleria mòbil. La trobaràs darrera del camp de futbol, el primer dimecres de cada mes, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.

Voluminosos Si tens trastos vells, andròmines o residus voluminosos dels quals te’n vols desfer, contacta amb el servei gratuït de recollida d’andròmines, mobles i trastos vells. Contacta amb l’Ajuntament abans de baixar-los al carrer i t’indicaran quan pots fer-ho:

· Per telèfon, al 977 84 02 60 (ext. 1) · A través de l’app femPobla · Per correu electrònic, a trastos@poblamafumet.cat I recorda: deixar els voluminosos al carrer sense previ avís a l’Ajuntament, pot ser motiu de sanció.


Parc de Les Pobles

C/ Bass

nt Sa

Tendre

eI Rambla Jaum

uny C/ Verg

e del P

ilar

Avingu d

a de la

C/ Majo

Genera

litat

r

Ajunt.

C/ Major

T-721 Constantí Reus Aeroport

Església Parroquial

Rambla Jaum eI

C/ Sant Carles

. Joan II

Joan

Cró de S

C/ de Sant

I

Pl. de la Vila

Av/ Tarragona

Pl. de la Pau

í del

Cam

Clos

C/ de

A-27 Tarragona A-7 AP-7

Pl. de la Pagesia

Casa Balei

Complex Esportiu

En el següent mapa trobaràs els principals punts de recollida

ol

e /d

lbi l’A

C

El Morell Vilallonga del Camp Reus

Ntra. S Montsera de rrat

C/ Molí

Camí de l’Horta

· C. Reus, cantonada amb Rambla Jaume I · C. Mina de Madró, cantonada amb C. Les Sorts · C. Mina de Madró – C. la Sequieta · C. Mina de Madró, cantonada amb C. Molí Tendre · C. Mas Blanc, cantonada amb C. Molí Tendre · C. Mas Blanc, cantonada amb C. Codony · Av. Guillem de Montoliu, zona escola · Camí Giralt · C. Serra d’Or, cantonada amb C. Albiol · C. Serra d’Or, zona magatzem municipal · C. Joan Maragall, cantonada amb C. Sant Jordi · Polígon industrial – Bombers · Polígon industrial – Leman · Polígon industrial – Benzinera

Marià Fort

Av/ Guill em de M ontoliu

C/ de R eus

Av/ Pintor

equieta

C/ Mina de Madró

C/ La S

C/ Mina de Madró

C/ Mas Blanc

C/ de R eus

i rd Jo

ony

ies

· C. de la Coma, zona Parc de la Coma · Camí del Clos, cantonada amb Camí de l’Horta · Camí del Clos, zona del CEM · Camí de l’Horta, cantonada amb Carrer Sant Joan · C. Sant Sebastià · C. Verge del Pilar, cantonada amb C. Jacint Verdaguer · C. Verge del Pilar, cantonada amb Av. del pintor M. Fortuny · Av. del pintor M. Fortuny, cantonada amb C. Bassal · Av. del pintor M. Fortuny, cantonada amb Av. Generalitat · C. Bassal, zona Parc del Bassal · Rambla Jaume I, cantonada amb C. Sant Carles · Rambla de Jaume I, cantonada amb C. Major · Av. Generalitat, zona Parc dels Colors · Av. Generalitat, cantonada amb C. Verge de Montserrat

C/ Cod

rd ua

De ben segur que en tens un punt de recollida selectiva molt a prop:

all

rag

Ma

’Or

CEIP Mare de Déu del Lledó

n Joa

C/

al

d rra Se C/

Amb l’entrada en vigor del conveni signat amb el Consell Comarcal del Tarragonès per a la prestació del servei de recollida selectiva, La Pobla de Mafumet compta amb 28 bateries de contenidors.

C/

Sorts

G C/

Punts de recollida

C/ Les

Poliesportiu

la Co

maTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.