Page 1

INFORMATIU

SETEMBRE - OCTUBRE 2010

BEGUES Municipal // www. begues.cat // Any

Entrevista a Jordi Aligué, dinamitzador de Vallgrassa

El dia 26 se celebra 3a Mostra d’Entitats

xiv

- Número 79

El curs 2010/11 comença amb el nou institut


SERVEIS AJUNTAMENT - Tel. 93 639 05 38 OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores Dimecres de 17.30 a 19.30 hores ALCALDIA, GOVERNACIÓ I HISENDA- Sr. Ramon Guasch Viñas Dijous i divendres de 10.00 a 14.00 hores alcaldia@begues.cat URBANISME, OBRES I HABITATGE Sr. Jordi Dolz Abadia / Dilluns, dimarts i dimecres de 11.00 a 13.30 hores PARTICIPACIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ I JOVENTUT Sra. Almudena Cano Rivas / Truqueu per convenir dia i hora MEDI AMBIENT, MOBILITAT I TRANSPORTS Sr. Albert Coll Bayé Dijous de 18.00 a 20.00 hores / Truqueu per convenir dia i hora SERVEIS I RECURSOS HUMANS, BRIGADA, VIA PÚBLICA, SANITAT, CONSUM i TURISME Sra. Maria Mercè Esteve Pí / Truqueu per convenir dia i hora CULTURA, EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA Sr. Francesc Sànchez Garcia / Truqueu per convenir dia i hora ACCIÓ SOCIAL, ESPORTS, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ LOCAL Sr. Jaume Olivella Riba / Visites: Dimecres i dijous tarda / Truqueu per convenir dia i hora

CAP POU TORRE - Tel. 93 639 23 56 Unitat d’atenció a l’usuari: A.Perea / G.Fernández / I.Chacón /R.Delgado Servei de laboratori de 8 a 8.30h de dimarts a divendres Atenció continuada de 8.30 a 20.00 hores Servei d’atenció continuada al CAP Gavà1 de 20.00 a 8.00 hores - urgències Telèfon: 93 638 32 00 Medicina Familiar i Comunitària: Dra. Núria Gutiérrez / Dra. Pilar Gamarra/ Dra. Barbara Pina Infermeria Familiar i Comunitària: M. Cruz Farnós / Meritxell Areny/ Sónia Marin Aux. Infermeria: Rosario Garcia Rueda Medicina Pediàtrica: Dra. Adela Rueda Infermeria Pediàtrica: M. Àngels Sanz Llevadora: Begoña Carral (Cada 15 dies el divendres matí) Odontòlega: Marcela Leiva

PETIT CASAL - Tel. 93 639 05 38 SERVEI OCUPACIÓ LOCAL (SOL) Visites concertades prèviament trucant a l’Ajuntament SERVEIS SOCIALS Telèfon: 93 639 05 38 GESTIÓ TRIBUTÀRIA Telèfon: 93 639 21 51 SERVEI DE CATALÀ Telèfon: 93 639 05 38

CAL PERE VELL - Tel. 93 639 01 66 OSIJ - Oficina de Serveis d’Informació Juvenil Carrer Major, 14 e-mail: pij.begues@diba.cat Dilluns, dimecres i divendres de 09.00 a14.00 h Dimarts i dijous de 16.00 a 21.00 h. (fins el 6 d’agost)

2

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010

TELÈFONS D’INTERÈS Ajuntament de Begues Ambulància dels bombers Ambulàncies TSC Ambulatori Begues - CAP Pou Torre Ambulatori de Gavà Servei d’urgències CAP GAVÀ 1 (dissabtes de 9 a 20h) (diumenges, festius i urgències noc.) Bombers de Begues Farmàcia Mossos d’Esquadra Policia Local Servei d’emergències Veterinari (passatge Riera) Aixopluc Biblioteca Pública Milà i Fontanals Jutjat i Padró (Edifici Policia) Club Begues “Casino” Club de Tennis Begues Correus El Colomar Espai de la Gent Gran Vallgrassa, CEA Instal·lacions esportives (bar) CITELUM, avaries enllumenat (24 h.) Parròquia Petit Casal Piscina municipal Recaptació Begues Recaptacions Gavà Deixalleria Recollida de mobles i trastets Fundació Privada Col·legi Bosch Parvulari Col.legi Bosch Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell Escola Pública Sant Cristòfor Llar d’Infants El Guinyol SES (Institut) Aigües de Barcelona (At. al client) Aigües de Barcelona avaries ENHER-FECSA avaries Telefònica avaries RENFE Informació Aeroport Informació Autobusos MOHN OTG Gavà Renovació DNI Castelldefels Tanatori de Gavà Taxi J.J.GONZÁLEZ Taxi E.ARDITE Taxi J.CASADO Taxi M.ESTEVE

Tel. 93 639 05 38 Tel. 93 639 04 97 Tel. 061 Tel. 93 639 23 56 Tel. 93 638 32 00 Tel. 93 638 32 00 Tel. 061 Tel. 93 639 04 97 Tel. 93 639 05 86 Tel. 088 Tel. 93 639 10 90 Tel. 112 Tel. 93 639 12 91 Tel. 93 639 11 88 Tel. 93 639 08 15 Tel. 93 639 12 70 Tel. 93 639 00 00 Tel. 93 639 07 35 Tel. 93 639 21 15 Tel. 93 639 12 65 Tel. 93 639 05 38 Tel. 93 597 08 91 Tel. 93 639 09 46 Tel. 93 630 41 60 Tel. 93 639 03 29 Tel. 93 639 05 38 Tel. 93 639 25 53 Tel. 93 639 21 51 Tel. 93 638 32 16 Tel. 93 639 05 79 Tel. 93 639 10 17 Tel. 93 639 25 04 Tel. 93 639 01.85 Tel. 93 639 00 11 Tel. 93 639 07 48 Tel. 93 639 11 66 Tel 93 639 20 82 Tel. 900 71 07 10 Tel. 900 700 720 Tel. 900 77 00 77 Tel. 900 11 10 02 Tel. 902 24 02 02 Tel. 93 298 38 38 Tel. 902 023 393 Tel. 93 662 70 11 Tel. 93 635 03 03 Tel. 93 633 34 10 Tel. 606 341 935 Tel. 687 839 849 Tel. 627 799 715 Tel. 667 03 08 70

S

3

Editorial

U

5

Inici del curs en el nou institut

M

7

Inauguració quiròfans a l’Hospital de Viladecans

A

9

Agenda d’activitats

R

14

Grups municipals

I

16

Entrevista a Jordi Aligué, dinamitzador de Vallgrassa


EDITORIAL

El nou institut públic, una fita històrica per al municipi El dimarts 7 de setembre es va iniciar el curs escolar a tot Catalunya. Si arreu del país l’avançament una setmana de les classes era la principal novetat, a Begues en vam tenir dues: hi hem d’afegir la posada en funcionament del nou institut al barri de Mas Pasqual.

En total 130 alumnes i amb la implicació dels 14 professionals del centre que, un cop en ple funcionament, gaudiran d’un nou equipament de 12.357 m2 amb 21 aules, biblioteca, gimnàs, vestidors, menjador cuina, una gran pista poliesportiva i la previsió de terreny per a una possible ampliació.

La confiança entre l’Ajuntament de Begues i la comunitat educativa per a començar el curs en el nou edifici era plena, malgrat es va treballar fins a última hora. El consistori s’hi va comprometre i l’empresa constructora ha complert.

El Departament d’Educació de la Generalitat el mes de febrer de 2009, va aprovar la inversió de 5.591.832 euros per a la construcció del centre amb una capacitat per a 360 alumnes. El mes d’agost de 2009 van començar les obres, el setembre de 2010 ja està en funcionament i en les properes setmanes es farà el lliurament de l’obra.

L’equipament està en condicions de donar servei als tres cursos d’ESO que han començat. Els de primer, procedents de primària, els de segon que el curs passat van rebre les classes de forma provisional a Cal Pere Vell i els de tercer, procedents de l’institut Mare de Déu de Bruguers a Gavà.

ACORDS PLE (juliol 2010)

A favor

Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 30/6/10.

ICV, CiU, ERC, No adscrit

ICV, CiU, ERC, BA-UB, PP No adscrit

Aprovació Festes Locals 2011.

CV, CiU, ERC, BA-UB, PP, No adscrit

Adhesió al pacte d’alcaldes/esses per l’energia.

CV, CiU, ERC, PP, No adscrit

Moció contra la sentència del Tribunal Constitucional en relació l’Estatut de Catalunya.

Abstenció

BA-UB, PP

El Parlament aprova l’Àrea Metropolitana de Barcelona En la sessió plenària del Parlament de Catalunya del dia 27 de juliol de 2010, es va aprovar definitivament la recuperació de la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), dissolta fa 23 anys per la Generalitat.

Aprovació inicial de les bases per a la creació d’una borsa de sol·licitants dels habitatges amb protecció oficial de venda de règim general al Camí Ral, 154-158 del municipi de Begues, 2a convocat.

Ratificació Decret 598/2010, d’informar favorablement el projecte de Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona segons ha estat tramès per la Mesa del Parlament de Catalunya.

En contra

Una vegada més l’Ajuntament de Begues ha complert amb els compromisos adquirits per dotar el nostre poble dels serveis necessaris, en aquest cas, poder desenvolupar tot l’ensenyament, infantil, primari i secundari públic al nostre municipi.

La llei integra la Mancomunitat de Municipis, l’Entitat del Transport i l’Entitat del Medi Ambient en una sola institució. L’Àrea Metropolitana de Barcelona hi aportarà una simplificació administrativa i més eficiència executiva. L’AMB contempla els reptes del desenvolupament sostenible, les necessitats de serveis, infraestructures, mobilitat, espais públics, dotacions, habitatge, urbanisme, promoció econòmica i protecció del medi ambient. BA-UB

Begues ja formava part de l’Entitat del Medi Ambient i ara s’ha integrat a la nova àrea metropolitana amb la presència de 35 poblacions i la ciutat de Barcelona. Amb la inclusió es gaudiran de molts avantatges en els àmbits esmentats.

CV, CiU, ERC, BA-UB, PP, No adscrit

ICV, CiU, ERC, BA-UB, No adscrit

PP

Absents: PSC

Ajuntament de Begues - Regidoria de Comunicació Edició: Quim Sitjà Assesorament Lingüístic: Teresa Jardí Dipòsit Legal: B-38486-2007 - Paper ecològic i reciclat

Municipis que formen l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010

3


NOTÍCIES

La línia d’alta tensió de l’Av. Mediterrània Diagnosi de la realitat juvenil del nois se soterrarà l’any vinent i noies del poble La línia d’alta tensió que travessa l’avinguda Mediterrània serà soterrada des de Begues Parc fins a Bon Solei. Aquest va ser el missatge que va traslladar l’alcalde Ramon Guasch als veïns, en la reunió informativa que es va realitzar el dia 15 de setembre a l’Escorxador.

L’Ajuntament de Begues ha impulsat i elaborat al llarg de sis mesos una diagnosi de la realitat juvenil del municipi. El treball ha consistit en una anàlisi quantitativa recollint dades de diferents àmbits i una anàlisi qualitativa que ha comportat un procés de reflexió col.lectiva i un extens procés participatiu amb els alumnes de secundària, joves associats i no associats, joves usuaris d’equipaments juvenils i, també, amb agents socials educatius del municipi.

El soterrament de la línia compta amb el consens de l’Ajuntament de Begues, Departament de Medi Ambient de la Generalitat, Red Eléctrica Española i els veïns de la zona. Les alternatives aèries proposades han estat descartades per l’impacte mediambiental que provocarien.

Un cop finalitzada la diagnosi permet iniciar una nova fase de debat que es durà a terme en el proper Consell de joves de Begues. Totes les propostes i aportacions seran valorades i debatudes pel propi consell en un treball transversal amb la mateixa Regidoria de Joventut.

Actualment s’està en la fase d’estudi del traçat i es preveu que en el primer trimestre de l’any 2011 comenci el soterrament del primer tram. Els cost de la 1a fase de l’obra és de dos milions d’euros finançats a parts iguals per l’Institut Català d’Energia i l’Ajuntament de Begues. Red Eléctrica Española és l’encarregada de realitzar el projecte i les obres.

El resultat d’aquest treball participatiu permetrà treballar per ordenar, planificar i orientar les noves polítiques de Joventut que quedaran recollides en el proper Pla Local de Joventut 2011. El diumenge 26 de setembre a les 12.30 h a Cal Pere Vell es presentarà la diagnosi amb un vídeo que recull les principals conclusions del procés. Posteriorment les conclusions i el documental es podran consultar a www.begues.cat i a través del facebook. de Joventut.

El primer tram on se soterrarà la línia serà a Begues Parc

2.000 euros per a col.laborar amb les inundacions del Pakistan L’Ajuntament de Begues, mitjançant el Fons C atalà de Cooperació al Desenvolupament, ha destinat 2.000 euros per col.laborar amb la greu crisi humanitària generada per les inundacions causades per les fortes pluges de les darreres setmanes al Pakistan i que han provocat el desbordament del riu Indus en diferents punts del seu curs. Aquestes inundacions ja han fet més de 1.600 morts i gairebé 14 milions de persones afectades o desplaçades, però hi ha altres danys a tenir en compte: Més de 288.000 vivendes malmeses, més de 558.000 hectàrees de cultiu inundades, perdudes les reserves i provisions alimentàries guardades a les cases, etc. Els danys són ja d’un abast tan important com els del tsunami. Les províncies més afectades són les de Khyber Pakhtoonkwa (KPK), Balutxistan, Punjab i Sindh. Juntament amb el rescat de les víctimes dels primers dies, cal preveure la reconstrucció de les infraestructures i equipaments bàsics afectats, pal·liar els dèficits per la manca d’aigua potable i d’aliments bàsics, així com impulsar la futura reconstrucció de les regions afectades.

4

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010

Els resutats de la diagnosi es presentaran per la Mostra d’entitats

17 monitors participen en el curs de salut psicoafectiva en adolescents i joves Monitors i monitores d’entitats com el Club Futbol Begues, Can Rigol i l’APA Sant Cristòfor han assistit a la formació promoguda per l’Ajuntament de Begues sobre la salut psicoafectiva en adolescents i joves. La transició cada cop més llarga de la infantesa a l’edat adulta, les interrelacions de les dinàmiques familiars i grupals diverses i canviants, juntament amb l’augment de la prevalença dels trastorns mentals en la població general, fa necessària la reflexió, el debat i la recerca de noves maneres d’intervenir des dels municipis i les entitats socials en relació a la promoció i prevenció de la Salut Mental. Durant les 10 hores que ha durat el curs, els participants han treballat la visió evolutiva de la infantesa, l’adolescència i la joventut, les seves característiques, el grup i la família en l’adolescència; les possibilitats i límits per a la promoció de la salut personal i el rol professional en el treball de promoció i de prevenció de la psicoafectivitat.


NOTÍCIES

El curs 2010/11 comença amb el nou institut públic en funcionament El nou curs escolar s’ha iniciat amb una novetat destacada, l’obertura del nou institut públic d’ensenyament secundari al municipi, situat a la zona Mas Pasqual.

Pel que fa a la resta de centres d’ensenyament del poble, la Llar d’infants El Guinyol també està en obres, que finalitzaran a finals d’any. Aquest curs s’han matriculat 136 alumnes i l’any vinent ofertarà 40 noves places, un cop acabada l’ampliació i l’adequació de l’edifici.

En la darrera fase d’obres, el centre disposa de la infraestructura bàsica de nou aules, biblioteca, serveis, administració i sala de professors perquè els 130 alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO i els 14 professors desenvolupin el curs amb normalitat. A finals del mes d’octubre es preveu el lliurament integral de l’obra del nou centre educatiu.

El Ceip Sant Cristòfor compta amb 469 estudiants, està integrat al programa Comenius i compta amb el distintiu d’escola verda. Un dels objectius del nou curs és realitzar la carta de compromís educatiu i a partir del novembre comptarà amb la calefacció mitjançant una caldera de biomassa.

El nou SES compta amb tres cursos d’ensenyament secundari, ja que els joves de 3r d’ESO són veïns de Begues que anaven a l’institut Mare de Déu de Bruguers de Gavà. Per accedir al centre, l’Ajuntament ha implantat un carril bici pels carrers Catalunya i Sant Eudald.

El col·legi Sant Lluís matricula uns 656 alumnes d’infantil, primària i secundària. El centre aposta per l’increment d’ús de la llengua anglesa a tots els nivells i preveu fer un intercanvi amb alumnes de 4t d’ESO de Boston. L’escola ha incorporat la tecnologia digital en la metodologia pedagògica.

Passadís central de la zona on hi ha les dependéncies actives

Una de les nou classes habilitades per a l’inici del curs 2010/11

Expectació en la primera jornada de classe del SES El dia 7 de setembre l’institut va obrir les portes. Després d’un llarg cap de setmana de treballs d’especialistes de tot tipus, el dimarts a les 9 del matí, Toni Pons, director del centre va fer entrar els alumnes. En deferència als nois i noies de 2n d’ESO que l’any passat van fer el primer curs en les instal.lacions provisionals de Cal Pere Vell, els va convidar a ser els primers a accedir a l’equipament. La curiositat, també, va ser per als mateixos alumnes, una part dels quals, els de 3r d’ESO, retornaven a estudiar a Begues, després de cursar els dos primers cursos de secundària a l’institut de Gavà. L’alcalde i el regidor d’Ensenyament també van acompanyar els estudiants i professors en els primers minuts del nou institut, així com una desena de pares i mares curiosos amb la novetat.

L’alcalde, el director del centre i el regidor d’Educació mostraven el goig pel nou l’institut

ALUMNES PER CENTRE D’ENSENYAMENT Curs

2010/11

2009/10

Llar d’infants El Guinyol

136 alumnes

132 alumnes

Ceip Sant Cristòfor

469 alumnes

446 alumnes

SES (institut)

130 alumnes

48 alumnes

Infantil

145 alumnes

145 alumnes

Primària

296 alumnes

295 alumnes

Secundària

215 alumnes

220 alumnes

1391

1286

Sant Lluís

L’Ajuntament de Begues va arrancar el compromís de la Generalitat per a finançar el nou centre el mes de febrer de 2009. L’agost de 2009 es van iniciar els treballs. El dia 7 de setembre de 2010 han començat les classes i d’aquí unes setmanes es lliurarà l’obra finalitzada.

TOTAL

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010

5


NOTÍCIES

Moció de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional L’Ajuntament de Begues ha aprovat en el darrer ple una moció contra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut aprovat pel Parlament català. La moció literal mostra el rebuig, la decepció i la indignació de l’Ajuntament sobre la sentència, resolució que mai s’hauria d’haver produït. El text aprovat pel ple recolza les decisions majoritàries del Parlament de Catalunya, la plena constitucionalitat de l’Estatut aprovat i la defensa de l’autogovern català. Finalment, la moció insta al Parlament a iniciar el procés per a disposar del dret a decidir a Catalunya. La moció presentada pel govern municipal va comptar amb el suport de tots els grups a excepció del Partit Popular

Festes locals 2011 L’Ajuntament de Begues ha aprovat les festes locals per a l’any 2011: El dia 20 de gener, Sant Cristòfor i el dia 25 de juliol, Sant Jaume. Ambdues dates coincideixen amb la Festa Major d’hivern i la Festa Major d’estiu.

Gavà TV ofereix informacions locals Gavà TV, la televisió del Delta, ha iniciat les seves emissions regulars en TDT el dia 11 de setembre. La Diada de Catalunya va ser el naixement d’aquest nou canal que compta ja amb 12 anys d’història en la seva era analògica. Gavà TV es pot sintonitzar al canal 46 de la TDT i entre els seus continguts comptarà amb informacions puntuals de Begues.

Aula de Recerca Activa de Feina L’Ajuntament de Begues organitza una nova edició de l’Aula de Recerca Activa de feina i taller de recerca de feina per a treballadors d’origen estranger. L’inici serà el dia18 d’octubre fins al 20 de desembre i es realitzarà cada dimarts i dijous.

Més de 300 amics al facebook en 6 mesos Reproducció del diari de Boras (Suècia) sobre l’ensurt dels mestres del Ceip Sant Cristòfor

En una carta publicada en el butlletí municipal del mes de juliol per Inma Piquer, mestra del Ceip Sant Cristòfor, es relatava la vivència dels mestres d’aquest centre en visita a Boras (Suècia) pel programa Comenius. La carta feia referència al tancament dels aeroports d’Europa arran de l’erupció del volcà islandès i el fet de quedar aïllades en aquest petit municipi. La notícia es va publicar en un diari local i que, per motius d’espai, reproduïm en aquest número.

El perfil facebook Ajuntament de Begues ja ha assolit els 300 amics que diàriament es connecten per conèixer l’actualitat informativa del municipi. Facebook, junt amb el newsletter setmanal també, amb més de 300 inscrits, i la publicació diària de notícies a la web municipal www.begues.cat, amb més de 10.000 visites mensuals, conformen l’oferta informativa digital impulsada per l’Ajuntament. El facebook del Punt d’informació Juvenil compta amb més de 1.400 amics. En el futur es preveu ampliar els serveis a l’àmbit de les noves tecnologies.

http://www.facebook.com/ajuntamentdebegues

Vols adoptar una mascota?

s

’n a c u

Tr

Tel. 93 639 05 38 6

Cadell de 4 mesos, creuat. Mida petita. És bonic, simpàtic i juganer.

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010

Gossa de 2 anys, creuada. Mida petita. Molt dòcil, tranquil•la i carinyosa.

Mascle d’1 any, creuat. Mida petita. Mogut, necessita activitat.


NOTÍCIES

Inauguració dels nous quiròfans i la unitat d’hospitalització de l’Hospital de Viladecans El president de la Generalitat, acompanyat dels alcaldes dels municipis de la zona, ha inaugurat els nous quiròfans i la nova unitat d’hospitalització de curta estada de l’Hospital Sant Llorenç de Viladecans. Els nous quiròfans disposen de 1.470,98m2 dividits en dos espais diferenciats: el bloc quirúrgic i la unitat d’hospitalització de curta estada. Pel que fa al bloc quirúrgic disposa d’una àrea sanitària, formada pels tres nous quiròfans, sala de reanimació pre i post quirúrgica i espai d’esterilització i àrea de pacients.

L’entrada en funcionament d’aquests tres quiròfans permet la modernització dels que hi havia fins ara i l’ampliació fins a set quiròfans. A més, amb la seva posada en marxa, s’han iniciat les obres a dos dels quiròfans ja existents per tal de reformar-los per adequar-los a les necessitats actuals. Les noves instal·lacions permetran l’increment de capacitat quirúrgica per arribar a realitzar unes mil operacions més a l’any, principalment, de patologies prioritzades, com cataractes, hèrnia inguinal, pròtesi de maluc i de genoll, artroscòpia, galindons, amigdalectomia o histerectomies entre d’altres. D’altra banda, la nova unitat d’hospitalització disposa de 18 llits, distribuïts en habitacions dobles amb bany, a banda del control d’infermeria, sala d’espera per als familiars i una àrea de suport per als professionals (magatzem, sala de treball, neteja...). Els nous quiròfans i la nova unitat d’hospitalització de curta estada de l’Hospital Sant Llorenç de Viladecans ha representat una inversió d’uns sis milions d’euros a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

El president de la Generalitat amb els alcaldes de la zona en els quiròfans de l’hospital

Pla Local de prevenció de les drogodependències El projecte del Pla Local de Prevenció de Drogodependències de Begues s’ha presentat als tècnics, alcalde i els regidors de la població. Aquest pla neix amb l’objectiu d’establir mecanismes de resposta a la realitat del nostre municipi, estructurant accions des de diferents àmbits com la informació, la formació, la prevenció i la creació d’alternatives dirigides a tota la comunitat. Un dels eixos claus a l’hora de desenvolupar aquest pla local és la participació. És per això que en la seva elaboració estaran representants del sector educatiu, ampes i direccions dels centres de primària i secundaria. També compta amb representants del sector sanitari, teixit associatiu, entitats juvenils i culturals i els cossos de seguretat ciutadana. El pla preveu la implicació dels tècnics de les àrees d’Acció Social, Joventut, Esports, Educació, Participació, Comunicació i Sanitat. Aquest pla té el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i en una primera fase es realitzarà una diagnosi que donarà a conèixer quina és la realitat. La primera anàlisi serà una visió global sobre el tipus de consum i els hàbits respecte a aquest tema, per poder treballar en una segona fase en propostes d’actuació específiques durant els propers 4 anys. El pla es preveu que es presenti al mes d’abril. Com a la majoria de municipis, el consum de substàncies considerades drogues també és present a Begues. Aquesta situació exigeix prendre mesures i adoptar estratègies que puguin donar resposta a aquest fenomen en les seves diferents dimensions: social, sanitària, educativa, laboral, familiar i d’altres, en un marc que contempli tant les situacions individuals com les col·lectives.

Un mural pintat per Jordi Aligué acompanya els malalts del centre Durant la inauguració es va presentar el mural de 150 m2 realitzat per l’artista Jordi Aligué, amb l’objectiu de decorar part de les noves instal·lacions. L’autor d’aquest mural de grans dimensions va ser proposat per la regidoria de Sanitat de Begues i triat en el concurs d’idees que el centre hospitalari va promoure entre els pobles de l’entorn.

La regidora de Sanitat, l’autor i l’alcalde davant del mural

Adhesió del consistori al Pacte d’Alcaldes per l’Energia L’Ajuntament de Begues ha aprovat en el ple de juliol l’adhesió al Pacte d’Alcaldes per l’Energia i es compromet a reduir les emissions de CO2 en més del 20 per cent per a l’any 2020, mitjançant la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables. La corporació també es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible que respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea. El Pla inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament elaborarà un informe per a l’avaluació, control i verificació dels objectius i en divulgarà les fites obtingudes.

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010

7


0 1 0 2 u i t s E

Cant d’Els Segadors amb la coral Montau i la cobla La Principal de Llobregat el dia 11 de setembre

Col.locació de la 1a pedra del Centre Cívic amb el conseller de Cultura, l’alcalde de Begues i el diputat

Casal Joves pel Camí Ral

8

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010

Visita del conseller Nadal per a la posada en servei de la rotonda de Begues Parc

Manifest dels alcaldes de la comarca sobre la sentència del Tribunal Constituciona l de l’Estatut

Preparatius del Sopar Medieval celebrat a la Fundació Privada Col.legi Bosch


// setembre_octubre SETEMBRE

25 dissabte CONFERÈNCIA 19:00 h Begues noucentista? Arquitectura per a l’estiueig a càrrec de Xavier Teixidor L’Escorxador Org: Ajuntament de Begues

26 diumenge III MOSTRA D’ENTITATS I FIRA D’ARTESANS Passeig Església i carrer Major Org: Viu el Parc, Ajuntament de Begues i entitats locals

3 diumenge

17 diumenge 19 dimarts

XII MARXA DE LA GENT GRAN 10.30 h Sortida

FESTA DEL MOST amb sardanes. A continuació, missa i repartiment de coques a l’ermita de Santa Eulàlia. 11:00 h

L’Escorxador Org: Ajuntament de Begues

FUTBOL Begues CF - CF Valliranra 12.00 h Camp Municipal Org: Begues CF

XERRADA SANITAT Les malalties cardiovasculars 15.30 h L’Escorxador Org: Ajuntament de Begues

OCTUBRE

Inauguració exposició pintura Dani Ensesa 12.00 h Vallgrassa, CEA Org: Ajuntament de Begues i Diputació de Barcelona

Club de Begues Org: Associació Begues&Ball

FUTBOL Begues CF - Vinyets Molí-Vell 12.00 h Camp Municipal Org: Begues CF

2 dissabte

16 dissabte

BÀSQUET CB.Begues - CB Montmeló 19.30 h

FESTA DEL MOST amb trepitjada de raïm, tast de vins i l’actuació de la Big Band 11:00 h a 14:00 h

Pavelló poliesportiu Org: CB Begues

TEATRE INFANTIL Pentina el gat - musical 12.00 h

NIT DE BALL amb Ostres ostres 22:30 h

10 diumenge

Passeig Església Org: Ajuntament de Begues

BÀSQUET CB.Begues - CB La Palma 19.30 h

L’Escorxador Org: Areola

Org: Grup Sardanista

Club de Begues Org: Xarxa

6 dimecres

AREOLA Grup alletament Nova sessió 17.00 h

18 a 21

24 diumenge FUTBOL Begues CF - PR Sant Feliu 12.00 h Camp Municipal Org: Begues CF

25 dilluns Video Fòrum Sanitat El ritme de consum és excessiu Video premiat festival ACTUA 17.30 h Aula Cultura Caixa Penedès Org: Ajuntament de Begues

PRIMAVERA FOTOGRÀFICA Exposició de Turisme Comarcal horaris a determinar Aula Cultura Caixa Penedès Org: Ajuntament de Begues

30 dissabte BÀSQUET CB.Begues - CB Santfeliuenc 19.30 h Pavelló poliesportiu Org: CB Begues

Pavelló poliesportiu Org: CB Begues

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010

9


F E S TA M A J

Pregó de Festa Major al balcó de l’Ajuntament

La Cuca Fera abans d’iniciar el correfoc pels carrers del poble

Correfoc davant de la nova Creu de Terme

Participants del partit de futbol entre els equips de Begues i San’t Oreste

Els representants mnicipals van lliurar els premis del partit de veterans

Tren per a desplaçar els veïns i veïnes del centre als inflables del carrer Dr. Molins

10

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010


OR 2010

Gegants i capgrossos de Begues

Trabucaires de la cercavila del diumenge al matí

Actuació d’en Gerard Quintana al pavelló poliesportiu

Arrossada popular al carrer Jaume Petit

Espectacle infantil amb la Companyia Sapastre

Havaneres amb el grup local Garbes i Rostolls

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010

11


La 3ª edició de la Mostra d’Entitats

A part de l’espai central al passeig,

La pedalada popular forma part dels

i Fira d’Artesania es realitza el diu-

s’habilitarà la plaça de l’Ateneu amb

actes organitzats per la Setmana

menge 26 de setembre de 10.00 a

la pràctica de diferents esports,

de la Mobilitat Sostenible i Segura

20.00 hores al passeig de l’Església

un circuit de minibicics i la visita del

i està organitzada pel Club Ciclis-

i al carrer Major. L’activitat preveu la

camió de bombers. La presentació

ta Begues. El recorregut és d’uns

participació de més de trenta enti-

oficial de la 3ª edició de la Mostra

quatre quilòmetres, a l’abast de

tats locals mostrant la seva activitat

d’Entitats i la Fira d’Artesania serà

tothom, fins i tot per als infants amb

i una quarantena de parades amb

a les 13.00 hores a càrrec del grup

bicicletes amb rodetes. Al final de la

els oficis més populars i els produc-

impulsor del PEB i l’alcalde de Be-

passejada hi haurà un obsequi per a

tes més casolans.

gues, Ramon Guasch.

tots els participants.

Una de les activitats més destacades és la pedalada popular que se celebra a les 11.00 hores. La sortida serà del recinte de la Mostra per passar pel carrer Ferran Muñoz, la Rambla, zona esportiva, Sant Eudald, nou institut, Camí Ral, Torres Vilaró, Ferran Muñoz i plaça de l’Ateneu.

Projecte Educatiu de Begues -PEB- • Ajuntament de Begues • Consell de Joves • Esplai Uraka • Associaició Juvenil 6tres9 • Centre d’Estudis Beguetans • CIPAG • Centre Excursionista de Begues • Club de Bàsquet de Begues • Club Ciclista de Begues • Futbol Club de Begues • Associació d’Amics dels Animals Can Begues • Cucafera, Diables, Timbalers i Grallers • Bombers Voluntaris de Begues • AMPA Sant Cristòfor • AMPA SES / Associació Esportiva del SES • AMPA Sant Lluís • Areola • Associació de Comerciants i Industrials de Begues • Club de Begues • Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts • APEIJ Begues - Xarxa • Spaidart • Coral Montau • Associació de Ioga i Meditació • + K ritme • Amics Francocatalans de Begues • El Colomar • Roba amiga / Solidança • Creu Roja • Cap Pou Torre • Veu & Off • Grup Sardanista de Begues • Begues & Ball • Geganters, capgrossos i grallers

ac tiv ita ts

Al passeig de l’Església 12-12:30 h Passejada dels Gegants. Geganters, capgrossos i grallers de Begues 12:45 h Petita exhibició de dansa. +K ritme 13 h Salutació de l’alcalde 13-14 h Ballada de Sardanes. Grup Sardanista de Begues 18-18:30 h Teatre al carrer. Veu en Off 18:30-19 h Cançons amb el cor Ad Libitum 19-19:30 h Batucada dels Timbalers de Begues 19:30 en endavant Comiat i Ball de Tarda. Begues & Ball I a més... Animació infantil amb l’Esplai Uraka Petits experiments científics. AMPA SES i Ass. Esportiva del SES Taller de manualitats. AMPA Sant Cristòfor Taller: Pinta’t la samarreta. Roba Amiga/Solidança Tallers de bijuteria, de maquillatge, de fang. Diputació de Barcelona Jocs gegants. Diputació de Barcelona Exposició 25 anys de Coral Infantil a Begues A Cal Pere Vell 11:30 h 12 h 13 h 12-12:30 h 12:30 h 13 h i 17 h 17:30 h 18:30 h

Taller de Mandales. Associació de Ioga i Meditació Pràctica de meditació. Associació de Ioga i Meditació Xerrada: Què és i què vol ser l’Associació de Ioga i Meditació Conte del Cibergegant. Projecte Educatiu de Begues Diagnosi de la Joventut de Begues. Ajuntament de Begues Projecció d’audiovisuals Tècniques de relaxació. Associació de Ioga i Meditació Xerrada i pràctica. Associació de Ioga i Meditació

A la plaça de l’Ateneu - Camilo Riu 11-12 h Pedalada popular de la Setmana de la Mobilitat Demostració dels Bombers de Begues Pista de minitennis. Club de Begues Pista de minibàsquet. Club de bàsquet Begues Jocs de petanca i bitlles. Ass. d’Amics Francocatalans

12

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010


NOTÍCIES

Noves actuacions arqueològiques a les coves de Can Sadurní i Can Figueres El Col·lectiu d’Arqueòlegs per a la Investigació de la Prehistòria i l’Arqueologia de Garraf-Ordal (CIPAG)), amb una trentena d’arqueòlegs i estudiants procedents de diferents universitats de l’Estat, ha desenvolupat aquest estiu un nou programa d’actuacions. Des del dia 17 de juliol fins al 8 d’agost han realitzat tres excavacions arqueològiques en diversos jaciments, conjuntament amb un programa de treball de laboratori dels materials extrets de les pròpies excavacions.

Oferta educativa municipal 2010/11 L’Ajuntament de Begues presenta l’oferta educativa per al proper curs amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació a tothom i oferir l’acollida lingüística a les persones nouvingudes. Les aules i cursos són: El taller d’alfabetització d’adults que té com a objectiu millorar els coneixements i capacitats intel·lectuals; l’Aula de català a distància amb diversos nivells i per obtenir el nivell C de català; L’Aula de català d’acollida per aprendre les estructures més bàsiques de la nostra llengua i, per acabar, el Voluntariat per la llengua, la pràctica del català amb una parella lingüística.

A la cova de Can Sadurní, la intervenció arqueològica s’ha centrat en l’excavació i extracció de la capa 10b, del Neolític Mitjà Postcardial. Pel que fa a la cova de Can Figueres, la intervenció s’ha centrat en l’intent d’acabar amb l’extracció de la capa d’enterraments del Neolític Final-Calcolític. El tercer jaciment excavat ha estat la Cova Bonica de Vallirana. Aquest és un jaciment obert enmig d’una urbanització amb el sediment molt remenat per l’acció tant d’investigadors furtius com de veïns i passavolants. .

Curs de millora de coneixements per a adults

Edició del disc del concurs musical BEGUES SONA Instal.lació de les excavacions a l’interior de les cova de Can Figueres

Una carbassa de 91 kilos Manolo Garcia, jardiner de Begues, ha criat una carbassa de 91 kg, dues d’uns 60 kg i una de 40 kg en el seu hortet particular. Segons ha manifestat, el secret de la mida està en les llavors americanes.

L’Ajuntament de Begues ha editat un disc compacte que recull les cançons dels grups que van participar a la primera edició del concurs de creativitat musical, Begues Sona. Els temes inclosos són la Rumba beguetana, cançó guanyadora, Un lloc al món, Records del poble, Escoltant Begues, Els encantants de Begues, Camí de Begues i La remor de Begues. El cd es pot comprar a l’establiment Patxarino per 5 euros.

Curs de monitor de lleure infantil i juvenil L’Ajuntament de Begues ha convocat un curs de monitors d’activitats de lleure infantils i juvenils. El curs està adreçat a persones majors de 18 anys que treballen o volen treballar, de forma voluntària o professional, en un menjador escolar o colònia de vacances, en una entitat o esplai, casals d’estiu, que cerquen feina en el camp de les noves professions lligades al sector de serveis a la persona, treball social, etc. L’estructura del curs és de 108 hores teòriques i 150 pràctiques. Si l’avaluació ha estat positiva s’obté el títol oficial de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, atorgat per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. El curs és realitzarà cada dissabte i diumenge a partir del dia 2 d’octubre fins al 28 de novembre al Punt d’Informació Juvenil. L’impartiran tècnics de la Fundació Catalana de l’Esplai i per a les persones empadrones a la població el preu està subvencionat per l’Ajuntament..

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010

13


GRUPS MUNICIPALS

No ens enganyem, acabarem aquesta legislatura havent fet un pas enrere amb la gent gran On és el projecte per la dependència?: a la paperera!!!. On és la subvenció pel Centre de dia?: Qui ho sap!!!. On és la Fundació per la dependència?: Anul·lada!!. Què s’ha fet per la gent gran en aquesta legislatura?. Es va començar amb una Fundació formada per l’Ajuntament i Creu Roja , un projecte ja redactat per l’anterior equip de Begues Actiu-Units per Begues (casal, centre de dia i habitatges amb serveis), i una fórmula de gestió plantejada perquè la gent de Begues en pogués gaudir. Què ha passat doncs amb les promeses?. Per començar es desestima el projecte ja redactat i es planteja un nou conveni amb la Generalitat (un nou projecte amb tota la tramitació i retard que això representa) que al nostre

entendre fa que l’Ajuntament perdi la capacitat de decisió i permet que sigui una altra administració la que decideixi. Es desestima la col·laboració amb la Creu Roja i es “desmantella “ la Fundació creada per gestionar aquest equipament. Es destinen els diners previstos a l’obra faraònica (Centre Cívic) de la legislatura, penyora del pacte de govern.

nostra comarca, es va haver de canviar en tots els sentits, de forma de gestió, d’ubicació, d’empresa i ara què tenim, doncs una baixa qualitat en tots els aspectes. L’atenció domiciliària és un dels altres serveis que també ha sortit perjudicat, aquest cop ha estat la crisi la culpable, i s’ha reduït sortint-ne perjudicat precisament les persones més vulnerables i que realment en tenen necessitat.

Ara ens preguntem si tot plegat no ha estat una estratègia, ja se sap que qui dies passa, anys empeny. En fi, estem a les acaballes d’aquesta legislatura i estem pitjor que quan vàrem començar. Però no només en aquest projecte sinó en tot el que afecta al col·lectiu de la gent gran. El menjador que ja fa anys que funcionava i que va ser pioner a la

Ens preguntem quin criteri aplica l’equip de govern que prioritza la dedicació plena de gairebé tots els regidors , i redueix un dels serveis més necessaris que afecta precisament a persones amb dificultats del nostre poble.

cumstància ja ha començat a fer-se evident amb la pujada de l’IVA , aplicada al mes de juliol. També s’anuncia una nova pujada en el rebut de l’electricitat i no sabem que és el que tenen previst per la resta dels impostos que tots paguem.

Al Partit Popular de Begues no tenim una vareta màgica que solucioni de cop i volta la delicada situació que tots patim. El que si tenim són projectes perquè els nostres ciutadans tinguin oportunitats i il·lusions pel futur. No es fàcil, però nosaltres ja portem quatre anys fonamentant les idees i els projectes que tenim per fer de Begues un lloc amb un futur brillant. El nostre Equip de Govern però va cercant excuses per no fer allò en el que s’havia compromès i intentar escombrar i amagar les deixalles sota la catifa. Ara, a vuit mesos de les eleccions, decep al veïns posant sobre la taula una desviació de la línia d’alta tensió que no te cap manera de prosperar. Proposen soterrar el tram que hi ha just a la meitat del traçat d’aquesta línia elèctrica. Fent un símil: és com començat un edifici de tres plantes tot just per la segona.

Grup Municipal de BA-UPB

Curs decissiu Ha començat un nou curs polític que es presenta, en principi, complicat. També es l’any de acabament d’un mandat a tots els municipis. En resum, és un curs polític on ens juguem el treure o no la carrera que hem estudiat durant els darrers quatre anys. Sabem que sent un any força important la crisi jugarà un paper fonamental. Tots els experts en economia prediuen més dificultats per les butxaques dels ciutadans i per les finances de les administracions. Tan de bo que vagin equivocats, ja que imaginar un panorama més negre que l’actual es difícil. L’esperança no s’ha de perdre mai. Contemplant però el que ens ve a sobre ja pronostiquem que: les butxaques seran les més perjudicades i que les administracions intentaran salvar la situació amb una important pujada d’impostos: aquesta cir-

14

Malgrat aquest dibuix fosc de l’actualitat, pensem que les vagues no solucionen res. Ben al contrari el que fan es empitjorar la complicada situació que patim tots: tant pels que tenen treball com per aquells que no en tenen. Ara és l’hora de posar-se a treballar com mai. És necessari, urgent i prioritari cercar les fórmules que si no poden evitar les crisis econòmiques, com a mínim minimitzin el seu impacte. Ens juguem, pot ser, la característica més important del nostre sistema social i polític: el benestar social. Però això no es fa amb bones intencions, això es fa, es manté i es millora amb diners. Si les economies no tiren cap endavant podem perdre allò pel que han lluitar generacions i generacions de persones al nostre país.

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010

Fina Redondo Solís Portavoz del GM del PP www.ppbegues.es - ppbegues@ppbegues.es


GRUPS MUNICIPALS

Calderes de biomassa als equipaments municipals   Una bona part del paisatge de Begues està format per pi-

el perill d’incendi és gestionar adequadament els boscos, ex-

  La proximitat de l’explotació forestal al punt de consum és

nedes de pi blanc, una espècie piròfila que aprofita el foc

traient de manera ordenada la biomassa que hi ha de més.

un dels aspectes que actua a favor de la viabilitat del projecte,

per reproduir-se sense la competència d’altres espècies. El

  Perquè això sigui viable econòmicament, la fusta que

ja que una part important del preu dels productes forestals

pi blanc crema molt ràpid i pot fer que un petit incendi esde-

s’extreu ha d’estar prou valorada per compensar els costos

ve donada pel cost afegit del transport. Aquest cost en les

vingui devastador.

d’extracció.

nostres instal.lacions serà mínim.

  Fa temps que es va abandonar l’explotació forestal dels

  I aquí és on el projecte de biomassa pren un paper im-

  La construcció d’una planta de producció de biomassa

boscos perquè els propietaris hi perden diners i no els hi és

portant.

és un projectes que contempla la sostenibilitat ambiental

rendible econòmicament. Per tant cada any que passa aug-

  La llenya que extraiem dels boscos de Begues serà transfor-

i econòmica, la prevenció dels incendis i el manteniment

menta la biomassa forestal.

mada en estelles en les instal.lacions municipals de Mas Ferrer.

dels nostre espai natural. Aquestes són les raons per les

  Alhora, el clima mediterrani es caracteritza per episodis fre-

Després, podran ser cremades en les calderes de l’escola i la

quals el grup d’ICV impulsa el projecte des del govern

qüents de sequera. La suma d’aquests tres factors, el clima, les

guarderia públiques, a la piscina i a les instal.lacions esportives,

de Begues.

pinedes i l’acumulació de biomassa fan que el risc d’incendi

i, més endavant, també al centre cívic, produint la calefacció i

es multipliqui i les seves conseqüències puguin ser molt més

l’aigua calenta en tots aquests equipaments.

greus.

  Els diners que pagaríem pel gasoil i gas propà que ara uti-

Encara que invertíssim en bombers i helicòpters difícilment podríem minvar aquest risc. L’acció més raonable per disminuir

litzen aquests equipaments seran els que finançaran els tre-

Grup Municipal d’ICV

balls forestals d’extracció i trituració de la fusta.

www.iniciativa.cat/begues

Temps de crisi, temps d’esperança Benvolguts beguetans,

inquietuds, van poder parlar i escoltar el President “de tu a tu”.

  A nivell local i tot i faltar encara vuit mesos per les eleccions

  El primer que ens agradaria fer des

Volem expressar el nostre agraïment a aquests convidats que

municipals, han aparegut uns fullets d’agrupacions “presump-

d’aquesta finestra pública es agrair la

tant amena li van fer l’estada al nostre poble.

tament” culturals o veïnals que, tot i saber tots qui hi al darrera,

vostra presència als actes organitzats

  Per acabar la jornada, a l’Escorxador, el President va oferir

ens porten molt mals records, ja ho varen fer un cop amb la

el passat 22 de juliol durant la visita del

una exposició molt interessant del moment polític actual, de

llavors mal anomenada Associació de Veïns de Begues, que

Molt Honorable Jordi Pujol a Begues.

les conseqüències de la retallada de l’Estatut i de la importàn-

va fer servir tota classe d’atacs personals i joc brut per arri-

  Tot va néixer de la iniciativa dels joves de CiU Begues, ja que

cia de tenir un únic, sòlid i ben liderat projecte de país. Tots

bar a l’alcaldia. Potser canviant les sigles, ningú els reclamarà

tenien ganes de trobar-se amb el President. Aquests, conside-

hem vist que en un país governat amb tres projectes diferents,

explicacions sobre la sentència que ens obliga a pagar als be-

raven molt interessant escoltar l’opinió del President sobre el

no funciona de cap manera. Aquesta vegada i mes que mai,

guetans dos milions d’euros al Club de Begues “casino” per

delicat moment polític actual i, alhora, buscaven respostes a les

del resultat de les eleccions depèn el futur del nostre país, la

unes requalificacions que encara no ens han explicat.....ja ho

seves preguntes. Hem de confessar que la disposició del Molt

cosa es ben senzilla, més del mateix o un canvi de rumb. De

veurem!

Honorable va ser absoluta des del primer moment. I , tal i com

què serveix reivindicar, cridar i treure les senyeres, si al mateix

Mercè Esteve

havíem previst , després del dinar de militants i de passejar pel

temps es fa president a algú que es un submís de les ordres

Portaveu del Grup Municipal CIU Begues

centre de poble, més de trenta nois i noies beguetans amb

de Madrid?.

www.ciubegues.cat

Per primer cop a la història, Begues gaudeix d’una educació pública, laica i de qualitat del 0 fins als 16 anys   El nou curs escolar 2010-2011 ha estat marcat especial-

un temps de crisi i retallades a l’administració pública, en el

d’Infants que estant a punt d’acabar, permetrà atendre tota

ment per la inauguració del nou institut d’educació secun-

que ha estat clau la negociació política i el fet que Esquerra

la demanda d’escolarització de 0 a 3 anys, millorar la qualitat

dària a Begues en el que enguany s’imparteixen dues línies

Republicana formés part del Govern de la Generalitat.

i l’oferta educativa per als infants i garantir la conciliació de la

de 1r i 2n d’ESO i una línia de 3r, i que s’arribarà a completar

  Per primer cop a la història, Begues gaudeix d’una edu-

vida laboral i familiar.

el curs vinent amb el 4t d’ESO.

cació pública, laica i de qualitat dels 0 als 16 anys, fet que

  Avui hem culminat un cicle històric. A partir d’ara qualse-

  El nou Institut és fruït d’una llarga reivindicació del poble

revertirà en una millor educació dels joves del poble. El nou

vol alumne podrà estudiar fins als 16 anys a Begues amb un

de Begues, del qual l’anterior equip de govern va redactar el

Institut permetrà, a més, que els joves de Begues tinguin la

ensenyament laic, gratuït i de qualitat. Felicitem-nos-en, a Be-

projecte i amb el nou Ajuntament s’ha construït. El mèrit de

possibilitat d’arrelar-se a la vida del poble pel fet de no haver

gues l’educació ha fet una gran salt!

la Regidoria d’Educació ha estat aconseguir el seu finança-

de baixar a estudiar a Gavà.

ment a través de la Generalitat, especialment important en

  D’altra banda, l’ampliació de dues noves aules a la Llar

Grup Municipal d’ERC

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010

15


ENTREVISTA

Jordi Aligué, artista interdisciplinari i dinamitzador de Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts

Vallgrassa és l’únic punt d’art de tot l’Estat ubicat en un parc natural En Jordi Aligué és un artista amb diferents formes d’expressió com la pintura, el gravat, la poesia i la fotografia. És l’autor del mural d’uns 150 m2 pintat a la nova zona quirúrgica de l’Hospital de Viladecans. A la vegada, és el dinamitzador del Centre Experimental de les Arts de Vallgrassa que durant tot l’any programa exposicions que van des de pintura, joies, video-art, escultura i moltes més formes d’art. En l’entrevista Aligué ens avança que l’any vinent és crearà un espai estable de fotografia en aquest punt cultural del Garraf, únic a tot l’Estat.

Quina mena d’artista trobem amb Jordi Aligué? Soc interdisciplinari i m’agrada treballar en diferents llenguatges com la pintura, la poesia, el gravat o la fotografia. Primer penso la idea i després busco el llenguatge que em servirà millor per expressar-la. No és, doncs, un artista convencional? Jo treballo en sèries i evito repetir-me, ja que sinó m’avorriria molt. Jo no connecto amb les galeries d’art. A causa del meu treball amb tants llenguatges, és molt difícil que s’interessin. En el món de l’art no inventem res, cadascú explica els contes de manera diferent.

Goya és tremenda. També vaig seguir l’expressionisme abstracte americà. Com va sorgir la idea de pintar el mural de l’Hospital de Viladecans? M’ho va proposar l’Ajuntament de Begues. Vaig fer una síntesi del paisatge del Garraf i de la Mediterrània; terra i aigua. Perquè fos més adient amb el tipus de persones post quirúrgiques que anava adreçat, vaig pensar en colors pastel. Cada malalt des de la seva habitació, pot veure un fragment del mural com si fos una finestra a l’exterior.

Un artista neix o creix? Jo de petit ja volia ser pintor. Em vaig formar com a dissenyador gràfic a l’Escola Massana. M’he dedicat mitja vida a l’art i actualment tinc un estudi a Cardedeu on faig classes per assolir les tècniques de les diferents disciplines artístiques.

Vam pintar el mural d’uns 150 metres quadrats en un temps rècord de 14 dies, tres persones, 12 hores diàries. Representa la terra i l’aigua; el Garraf i la Mediterrània; el margalló, les gavines. Al final hi ha una olla amb el pòsit cultural de la zona.

Quins són els seus referents? Antoni Tàpies, Humberto Ribas, Hernández Pijoan, Carles Hac Mor, ..m’agrada molt Rembrand i l’obra de

Quines dimensions té el mural? 44’5 metres de llarg per 3,8 d’alçada, uns 150 metres quadrats. El vam pintar en un temps rècord de 14 dies tres

16

Butlletí Municipal Begues / Setembre-Octubre 2010

persones, 12 hores cada dia. Al mural hi trobem el margalló que representa el massís del Garraf; llavors d’uns arbres típics de la zona que il·lustren les persones nouvingudes, gavines i barques són el mar i, finalment, una olla que representa el pòsit cultural de la zona. Des de l’any 2003 dinamitza el Centre Experimental de les Arts de Vallgrassa. Gràcies a la sensibilitat de l’Ajuntament de Begues i de la Diputació de Barcelona, que n’és la propietària, Vallgrassa és l’únic punt d’art ubicat en un parc natural a tot l’Estat. A Vallgrassa fem tallers per a infants i exposicions de diferents artistes, xerradas d’art i concerts,... També projectem nous conceptes com els Recitals de Poesia als Parcs a l’anella verda de Barcelona, Sardenya i San’t Oreste...així com el projecte de MediterrArt, diàlegs d’art de la Mediterrània. No voldria oblidar-me que Vallgrassa el gestionem tres persones: jo mateix, l’Anna Bellvehí i l’Arturo Blasco.

Que vol dir Centre Experimental de les Arts? Que és un espai per investigar entre l’art i la ciència, per treballar, per fer recerca,... Quan es poden visitar les exposicions de Vallgrassa? Darrerament hem concentrat l’horari en caps de setmana, ja que de dilluns a divendres hi passava poca gent. Com s’hi accedeix a Vallgrassa? Per la pista que va a la Plana Novella, pel Rat penat de Castelldefels o per Olivella. Actualment, amb quina exposició compten? Amb l’obra del pintor Dani Ensesa. El dia 18 d’octubre inaugurem l’exposició però actualment ja està penjada. I per a l’any 2011 quins projectes es realitzaran a Vallgrassa? A banda de les cinc exposicions anuals, en un nou espai que dediquem al desaparegut fotògraf Humberto Ribas, assessor de Vallgrassa fins que va morir, muntarem 5 exposicions de fotografia a l’any. QS

Butlletí Municipal Setembre-Octubre 2010  
Butlletí Municipal Setembre-Octubre 2010  

Butlletí Municipal Setembre-Octubre 2010

Advertisement