Page 1

butlletí de la secció sindical de CCOO de l'Ajuntament de Sabadell núm. 23 | dimecres, 21 de febrer de 2017

Sant tornem-hi amb els horaris!!! A hores d'ara és de suposar que tothom té clares quines són les funcions de la Comissió d'Horaris, una de les més importants és la de garantir que els horaris específics dels treballadors i les treballadores que es presenten anualment a la comissió compleixin els requisits necessaris, tant pel que fa a descansos intersetmanals com a la jornada anual, les vacances, etc. Darrerament hem detectat que hi ha diversos departaments que, tot i que els treballadors tenen el seu horari anual fixat, de manera habitual es produeixen canvis que en cap cas han estat comunicats a la comissió d'Horaris. Moltes vegades amb l'excusa que els canvis són puntuals i per motius “organitzatius” es converteixen, a la pràctica, en un “modus vivendi” del servei en qüestió, que disposa del personal segons convingui i que fa que el treballador hagi d'estar supeditat a una manca de previsió per part dels/les responsables i, que com a sindicat no estem d'acord. De forma insistent, s'abusa d'un personal gairebé sempre interí i, per tant

sabadell.ccoo.cat

Back to the Future (Retorn al futur)

més vulnerable, que té por de perdre la feina o que el posin en alguna “llista negra”. Davant aquestes situacions reiterades, què podem fer els afectats/des? Evidentment callar i acatar no és la solució, és necessari fer públiques aquestes pràctiques, en molts casos abusives perquè són intolerables, demostren gran falta de previsió i recorden massa temps passats, potser és perquè les coses/persones no han canviat? Moltes vegades aquests canvis comporten que s'hagi de pagar festivitat o la compensació de les hores fetes segons conveni i tenim constància que això no s'està fent i per això s'ha de denunciar. Volem posar de manifest que en departaments com serveis generals, mercats, esports, etc. aquestes són pràctiques habituals i no pas excepcionals, cosa que demostra la importància que té pels responsables la plantilla municipal. Els treballadors i treballadores no som peces d'escacs que es poden moure a conveniència, sigui per manca de previsió o per qualsevol altre motiu. De que serveix tenir calendaris si no es respecten o és que són paper mullat?

Gran pel·lícula de l'any 1985, segur que molts us enrecordeu d'ella. No, no ens hem tornat bojos, ni tenim cap treballador a l'ajuntament que es digui Marty McFly... L'únic que ens agrada és el que es planteja a la pel·lícula: poder viatjar al futur per rectificar les errades del present... gran oportunitat! Però sobretot el que resulta més interessant és poder viatjar al passat per poder veure quines van ser les errades i les males decisions preses allà i que han provocat que tinguem l'actual present... sobretot per no tornar a caure en els mateixos errors. Sí, a nosaltres ens seria útil. Però segur que a qui seria més útil és a més d'un polític actual d'aquest ajuntament. Els hi seria molt necessari poder viatjar al passat i veure quin personal estava manant en aquella època i veure com de malament va derivar l'ajuntament en aquells temps, i d'aquesta manera ara no es cauria en els mateixos errors amb el mateix personal. No oblidar el passat és important i per qui no té aquesta memòria històrica conèixe'l també ho és, perquè sinó s'acaben repetint els mateixos errors.


Llum verda a la tramitació parlamentària de la ILP promoguda pels sindicats per a una Renda Mínima Garantida CCOO vol mostrar el seu agraïment a les més de 700.000 persones que amb la seva signatura han avalat la ILP per a una Prestació d'Ingressos Mínims que el passat 2 de febrer, el ple del Congrés (amb el suport de tots els grups parlamentaris, excepte el PP i Ciutadans), ha aprovat tramitar com Proposició de llei.

La Iniciativa Legislativa Popular, promoguda pels sindicats, té per objecte l'aprovació d'una nova prestació o renda mínima a tot l'Estat de 426 euros mensuals, com a eina de protecció social, que atengui les necessitats de les persones en atur que no perceben cap tipus de prestació.

Més de 2,4 milions de persones podrien beneficiar-se d'aquesta nova prestació; d'elles el 62% són dones

La seva quantia representaria l'equivalent al 80% de l'IPREM (426 euros/mes), la mateixa referència utilitzada en el cas dels subsidis d'atur. La suma quedaria oberta a la

Tretze milions de persones, el 29% de la població, o el que és el mateix, un de cada tres ciutadans, es troba en risc d'exclusió. D'ells, 3,2 milions viuen en situació de pobresa severa, amb 332 € mensuals o menys. El 45% dels aturats no rep cap prestació. Qualsevol que visqui al Regne veu com la pobresa i la desigualtat han crescut a gran velocitat.

RACÓ DE PENSAR

Els sindicats proposen una prestació de 426 euros durant tot el temps que duri la situació de necessitat

CCOO calcula que aquesta renda mínima beneficiaria uns 2,4 milions de persones que es troben en situació de necessitat (de les que el 62% serien dones) i, com a conseqüència d'això, a uns 2 milions de llars en què resideixen uns 6,6 milions de persones

possibilitat del seu increment quan existissin càrregues familiars.

www.ajsabadell-ccoo-informa.blogspot.com

Edita:

CCOO. Ajuntament de Sabadell c. de les Paus, 61 | 08202 Sabadell 937267249 | ss-ccoo@ajsabadell.cat | twitter.com/ccoo_ajsabadell | www.facebook.com/ccooajsabadell

www.sabadell.ccoo.cat

Informa 23  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you