Page 1

Bones Festes

La Revista d’Òdena

N69

Desembre 2013

Línia Verda: un servei de consulta i resolució d'incidències mediambientals Es congelen les ordenances fiscals pel 2014

accent Ajuntament d’Òdena

Arriben els Reis Mags d'Orient


editorial

sumari Nova ordenançaLínia Verda

4, 5, 6 dia a dia

El passat 5 de desembre es va celebrar el Dia Internacional del Voluntariat per a reconèixer el compromís de les persones voluntàries. En un moment de la història en què la crisi fa estralls entre els més vulnerables, cal repensar la majoria de les coses; també és el moment de repensar el paper de la societat civil. Pep Solé Vilanova Alcalde d’Òdena

3 tema d’interès

Moltes gràcies associacions i voluntaris d’Òdena

Molts ciutadans es troben que han d’assumir papers que desconeixien però que potser els seus pares ja havien fet amb naturalitat, probablement perquè ningú més els feia i cap administració n’era responsable. Els anys de bonança van provocar que les administracions assumissin tasques pròpies de la societat civil perquè es va creure que calia que les assumissin. Aquest fet va ser un encert en molts casos, però en d’altres va treure als ciutadans responsabilitats que tots tenim, l'obligació moral de fer: el voluntariat.

7 l’apunt serveis

Aquest fet va ser encertat en molts casos, però en d’altres va desballestar el voluntariat existent sense donar garanties, ni de la continuïtat ni de la qualitat, aconseguida pels voluntaris. Mai una administració tindrà la implicació que els voluntaris posen i que realitzen amb passió quan actuen de forma altruista.

8, 9 el reportatge

És evident que ningú està obligat a dedicar part del seu temps als altres, de manera altruista, però poques coses dignifiquen tant com practicar l’altruisme, fet que té com a conseqüència la dignificació de qui el rep.

10, 11 el personatge

A Òdena hem d’estar orgullosos del teixit associatiu que tenim, amb persones que, en funció de les seves possibilitats, ajuden a fer que la nostra societat millori i fan la vida més fàcil a qui ho necessita. A Òdena també hi ha persones que de manera individual dediquen part del seu temps a ajudar als altres.

Els Reis d’Orient

Laura Torras Domènech

UNA CARTERA VOCACIONAL

l’empresa Innova Pack,

UNA EMPRESA MÉS A PROP NOSTRE

l’associació UD El Rebrot

EL RETORN D’UN CLUB

12 històries...

Proclamació de la Segona República

us recomanem

Ara que arribem a final d’any, i és moment de fer valoracions i nous desitjos, vull agrair la dedicació de totes les persones que, o bé des de les associacions cíviques i esportives, o bé com a persones individuals, dediquen una part del seu temps a ajudar a qui ho necessita i fan que la nostra societat sigui més justa i millori la qualitat de vida. Estic segur que els odenencs som capaços de fer més pels nostre conciutadans i estic segur que la implicació serà encara més gran aquest 2014. Com deia el poeta francès Isidore Lucien Ducasse “La generositat gaudeix de les felicitats alienes, com si fos responsable d’elles”. Gràcies, societat civil d’Òdena, i moltes gràcies odenencs i associacions per la vostra generositat. Bones festes i bon any 2014 L’Alcalde, Pep Solé Vilanova pep.sole@odena.cat - @pepsolev

13 antics alcaldes

Josep Enrich Serra (1884 - +1930) Josep Puiggrós Vila

14 la veu dels grups municipals 16 l’agenda Ajuntament d’Òdena

© 2013

EDITA: AJUNTAMENT D’ÒDENA / IMPRESSIÓ: Lerigraf Sl REDACCIÓ i CORRECCIÓ: Departament de Comunicació de l’Ajuntament d’Òdena DISSENY: Hipo (Jordi Magaña). FOTOGRAFIA: Santi Carbonell i Joan Solé Per a qualsevol suggeriment, publicitat o propostes de temes podeu enviar un correu electrònic a l'adreça laccent@odena.cat


temes d’interès

P03

L’accent

La Revista d’Òdena

IMPOSTOS

Nova ordenança de civisme per garantir una bona convivència La norma municipal ha de servir per evitar mals comportaments i la degradació de l’espai públic. Es marquen sancions econòmiques però també la possibilitat de fer serveis a la comunitat. L’Ajuntament ha aprovat la nova ordenança de civisme i convivència del municipi que ha de servir per poder regular aquells aspectes que fan referència a tenir cura del mobiliari urbà, garantir una bona relació entre els veïns, evitar la degradació de l’entorn i regular les activitats que es fan a la via pública. El text, que consta de 29 apartats diferents, regula una sèrie de mesures encaminades específicament al foment i promoció de la convivència i el civisme a l’espai públic, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben a l’espai públic. La nova norma municipal inclou una gran diversitat d’elements, però tots segueixen un denominador comú: la vocació de regular de forma positiva els drets i els deures de la ciutadania per poder gaudir dels espais públics en condicions de seguretat, per no patir una contaminació acústica abusiva i no suportar situacions de risc o de perill, injustament causades, ni accions que limitin la intimitat i el benestar, per exemple. D’entre els prop de trenta punts que inclou l’ordenança, se’n poden destacar alguns com els que afecten a la neteja. Es recorda que les bosses d’escombraries no es poden llençar fora dels contenidors, sinó que cal posar-les a dins. També serà sotmès a sanció l’abandonament de mobles a la via pública i es recorda que cal dur-los a la deixalleria del Polígon de Les Comes d’Igualada, amb la qual l’Ajuntament va signar un acord. Pel que fa a la preservació del mobiliari urbà, no es permeten conductes vandàliques, agressives o negligents. Les pintades o grafits són un altre comportament que serà sancionat si es fa a sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a l’interior o exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en general, inclòs el transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies en general.

L’ordenança també regula l’ocupació de la via pública i específica que l’Ajuntament autoritzarà la celebració d’esdeveniments festius, musicals, culturals, esportius o similars en espais públics quan, per les previsions del públic assistent, les característiques del propi espai públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades a l’expedient, els esmentats esdeveniments garanteixin la seguretat, la convivència i el civisme. En el cas que no sigui així i sempre que sigui possible, l’Ajuntament proposarà als organitzadors espais alternatius on pugui celebrar-se l’acte. Pel que fa a l'ús del monopatí, les bicicletes o la pràctica de jocs de pilota a l'espai públic, es restringirà als espais i a les franges horàries que no signifiquin una molèstia per als ciutadans i ciutadanes d'Òdena. Un altre dels capítols destacats és el d’evitar atemptats contra la dignitat de les persones. En aquest sentit es recorda que no és permesa a l’espai públic qualsevol conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, com qualsevol altre comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista i d’actituds contràries a la igualtat de gènere o de qualsevol altre cas, especialment de cara als col·lectius més vulnerables. Pel que fa a les sancions, la nova ordenança fixa un règim de multes en funció de la gravetat, la intencionalitat, els perjudicis, la reincidència i reiteració i el benefici obtingut amb la infracció. Estableix sancions econòmiques però també serveis alternatius en apartats com el consum de begudes alcohòliques i estupefaents, els grafits i pintades, les necessitats fisiològiques a la via pública i l'ús impropi de l'espai natural. Tots aquests punts s’engloben en els diferents capítols dels quals consta l’ordenança que duen els següents títols: atemptats contra la dignitat de les persones, juguesques, jocs, ocupació de l’espai públic per conductes que adopten formes de mendicitat, Necessitats fisiològiques, consum de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues, comerç ambu-

lant no autoritzat d’aliments, begudes i altres productes, Activitats i prestació de serveis no autoritzats, Ús impropi de l’espai públic, zones naturals, espais verds i marges del riu, piscines municipals i instal·lacions esportives, actituds vandàliques en l’ús del mobiliari urbà, Degradació visual de l’entorn urbà, Grafits, pintades i altres expressions gràfiques, Pancartes, cartells i fulletons, Contaminació acústica, Contaminació per residus, Activitats en immobles, Pirotècnia i fogueres, Tanques d’obres, Neteja i tancament de solars, Obstacles a la via pública, Retolació, numeració, conservació, reparació i substitució dels béns de domini públic, Ocupació i aprofitament del sòl de la via pública, Instal·lació d’antenes, aparells de climatització i altres assimilables a l’exterior dels immobles, Distribució de publicitat, i Evacuació de fums, gasos i bafs.

L’Ajuntament implanta un nou servei de consultes mediambientals i de comunicació d’incidències en l’equipament urbà Durant aquest mes de desembre l'Ajuntament posa en funcionament el servei Línia Verda, un servei que permet donar resposta a qualsevol consulta mediambiental, a més de servir com a canal directe de comunicació de les incidències que es detectin en l'equipament urbà del municipi. Per accedir al servei Línia Verda n'hi ha prou amb connectar-se a la web www.liniaverdaodena.cat amb la finalitat de facilitar encara més aquest nou canal de comunicació. L'Ajuntament també ha implantat el servei Línia Verda a través de dispositiu mòbil. Així, només cal que es descarregui gratuïtament en el seu dispositiu mòbil (Android / iOS) l'aplicació Línia Verda. La descàrrega es duu a terme de forma gratuïta. Un cop oberta l'aplicació al telèfon, es pot escollir si plantejar una consulta o comunicar una incidència. El procediment és molt ràpid i senzill. Per comunicar una incidència n'hi ha prou amb seleccionar el tipus de categoria (voreres i calçades, enllumenat, escombraries, entorn rural i camins, neteja viària, mobiliari urbà o altres). L'aplicació s'encarrega de detectar de forma automàtica les coordenades exactes en les quals es troba. Seguidament l'usuari té la possibilitat d'adjuntar una foto de la incidència amb un breu comentari. Un cop enviada, l'Ajuntament rep la notificació, però per facilitar la gestió i coordinació entre l'administració i les empreses proveïdores de serveis, aquestes

també la reben. És el cas del manteniment de l'enllumenat, que el gestiona Grup Soler i de les escombraries i neteja que ho fa Fomento de Construcciones y Contratas. A partir d'aquest moment s'inicien els tràmits per donar solució a la incidència detectada. Quan ja s'hagi resolt, el ciutadà rebrà la notificació al mòbil. El servei Línia Verda també ofereix informació sobre legislació mediambiental, sistemes de gestió, residus, reciclatge, contaminació acústica, entre d'altres. També serveix com a base de consulta sobre tràmits administratius, ajudes i subvencions. La implantació d'aquest nou servei té un cost zero per l'Ajuntament, gràcies al suport de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas. Amb la implantació d'aquest servei, l'Ajuntament pretén oferir als ciutadans i empreses un canal de comunicació directe per aconseguir un municipi que compleixi les normes bàsiques de Benestar Social.


P04

L’accent

La Revista d’Òdena

[SETEMBRE I OCTUBRE] BRE SETEM

dia a dia

La Fira va arrencar a les 11 del matí, amb l’obertura dels 17 estands on es va oferir, al llarg de tot el dia, la degustació de les seves begudes artesanes.

24 DE SETEMBRE

Autobús gratuït per celebrar la Setmana de la Mobilitat Del 22 al 29 de setembre es va celebrar a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Sota el lema 'Aire net - Fes el pas!', la Setmana del 2013 proposava una cerca de noves formes de mobilitat, allunyar-nos del domini absolut del cotxe particular, cap a un transport més sostenible, segur i saludable. L'Ajuntament del nostre municipi es va adherir a la celebració de la Setmana i del 30 de setembre al 5 d'octubre va oferir de manera gratuïta l'autobús de transport públic que fa la línia regular Òdena–Igualada. L'objectiu, a més de sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport, és impulsar l'ús dels mitjans de transport públic.

30 DE SETEMBRE

Contracte únic de neteja i recollida per a millorar el servei i reduir el cost

BRE OCTU

1 D’OCTUBRE

350 persones participen al Dinar de la Gent Gran Més de 350 persones de 12 municipis van participar al Dinar de la Gent Gran de l'Anoia, organitzat pel Consell de la Gent Gran de l'Anoia i l'Ajuntament del nostre municipi. La iniciativa, que va tenir lloc al Poliesportiu Mestre Vila Vell, s'emmarcava en la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran. L'elevada assistència, amb persones procedents de tota la comarca, la gran majoria coordinades per les diferents associacions de gent gran dels municipis, i el bon clima van ser els protagonistes de la jornada, que a més del dinar va comptar amb altres activitats culturals com una visita guiada al Castell d' Òdena i als carrers adjacents.

8 D’OCTUBRE

Handbol Òdena, nova secció esportiva de l’EEÒ L’Escola Esportiva d’Òdena (EEÒ) compta amb una nova secció de competició dedicat a l’handbol. Es tracta de l’ Handbol Òdena. L’Handbol Òdena ofereix formació i competició als nois nascuts l’any 2000 i 2001, de 12 i 13 anys, també amb la possibilitat d’entrar a formar-ne part els nascuts el 2002. Els entrenaments estan dirigits per Miquel Albareda, l’entrenador, i en Maure Vidal, assessor. Es realitzen al Poliesportiu Mestre Vila Vell. Els entrenaments es duen a terme els dimarts i dijous a la tarda, de les 17.45 a les 19.15 h.

El jurat del premi “Conviure” visita l’Escola Castell d’Òdena El dimecres 9 d'octubre el jurat dels Premis “Conviure”, promogut pels antics diputats i diputades del Parlament de Catalunya, van visitar l'Escola Castell d'Òdena, després que aquesta rebés, el passat mes de maig, un reconeixement pel projecte “La participació democràtica de les famílies i els alumnes: des del Projecte educatiu fins a l'elecció de l'alcalde de l'escola”. El jurat, compost per Vicenç Capdevila, Flora Sanabra, Emili Pons, Dolors Olesa, Magí Capdevall i Josep M. Balcells, va iniciar la seva visita a l'Ajuntament on l'alcalde Pep Solé, acompanyat de les regidores d'ensenyament Maria Sayavera i la de cultura, Ramona Vila, els van donar la benvinguda. Seguidament van desplaçar-se fins a l'Escola Castell d'Òdena on tot l'alumnat els va oferir diferents activitats i mostres del treball.

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament impulsa un nou contracte de recollida de residus urbans i de neteja viària. Fins ara, aquests dos serveis estaven contractats de manera separada. Ara, el govern del nostre municipi aposta per unificar els processos en un sol servei que es posa a licitació, per millorar la qualitat i permetre un major estalvi de recursos. En el ple del mes de setembre es va aprovar el plec de clàusules per aquest nou contracte. El nou servei, amb la neteja viària, la recollida i el transport de residus del municipi unificats, sortirà a concurs obert.

30 DE SETEMBRE

11 D’OCTUBRE

Homenatge a la iaia i a l’avi més grans del Casal d’Avis d’Òdena El Casal d'Avis del nucli d'Òdena juntament amb l'Ajuntament van celebrar el diumenge 6 d’octubre el Dia Internacional de la Gent Gran homenatjant a la iaia i a l’avi més grans del Casal d’Avis d’Òdena. Els actes van començar a les 12.15 h a l’Església Parroquial de Sant Pere Apòstol, on es va realitzar una Missa amb homenatge als difunts del Casal. Tot seguit, a la una del migdia, a la seu del Casal d'Avis del nucli del municipi es va retre homenatge als socis del Casal amb més edat. El president del Casal, Joan Ribera, acompanyat de l’alcalde, Pep Solé, van fer el lliurament de les plaques i rams als homenatjats; van ser per la Maria Marimon, de 87 anys, i per en Joan Jorba, de 86 anys.

16 D’OCTUBRE

Òdena congela les ordenances fiscals pel 2014 El ple municipal va aprovar en sessió ordinària les Ordenances fiscals per l'exercici 2014. El punt va estar aprovat amb el vots favorables de CIU i ERC mentre que el PSC va votar en contra. Sense grans variacions respecte les corresponents al 2013, les ordenances de més pressió fiscal sobre les famílies del municipi com l’impost de vehicles, la recollida d’escombraries, no augmenten ni s'actualitzen amb l'IPC. En el cas de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua, si bé el percentatge que s'aplicarà ha pujat, passant del 10,80% l'any 2013 al 27%, la realitat final serà que es pagarà al voltant d'un 60% menys. Aquest fet ve donat després de la revisió dels valors cadastrals que en la majoria dels casos va baixar entre un 60 i 80% l'import dels solars.

8 D’OCTUBRE

L’Escola Castell d’Òdena renova part del seu enllumenat amb elements més eficients energèticament 30 DE SETEMBRE

L’Espelt acull una exitosa Fira de la Cervesa La segona edició de la Fira de la Cervesa de l’Espelt va ser un èxit rotund quant al públic i a l’organització. Més de 2.000 persones van passar durant el dissabte 28 de setembre pels estands que hi havia a l’Espelt, en una jornada que va combinar xerrades, concerts i actes lúdics. La Fira va ser organitzada per l’entitat La Bromera, amb el suport de l’Ajuntament.

L’Escola Castell d’Òdena ha canviat 45 dels seus dispositius lumínics per altres més eficients energèticament. La renovació ha suposat l’eliminació dels fluorescents que tenien més de 30 anys d’antiguitat per altres models actualitzats amb pantalles i proteccions. L’actuació s’emmarca en el programa Euronet 50/50 de la Diputació de Barcelona en el qual l’escola està adherida. L'objectiu d’aquest programa és crear una xarxa de 50 escoles de 9 països, 13 d'elles de la província de Barcelona, on s'apliqui el concepte 50/50, basat en incloure incentius econòmics a l'estalvi energètic, i s’apliquen en aquells equipaments on els usuaris no són els qui directament paguen les factures, com és el cas dels centres educatius; així l'Ajuntament se'n fa el càrrec.

16 D’OCTUBRE

El Correllengua El dissabte 12 d'octubre, el municipi va acollir la tercera edició del Correllengua, una manera de treballar per a difondre l'ús de la llengua i promoure la cultura popular de les terres de parla catalana, i tot plegat des d'una aposta lúdica, participativa i transversal. D'aquesta manera, el dia va començar amb una matinal de jocs de taula infantils i un vermut, però el gruix d'activitats va arribar al vespre, amb la botifarrada popular, en què hi van assistir al voltant d'unes cent persones; mentre que el plat fort de la nit van ser Oques Grasses, que va oferir un gran concert davant de prop de més de dues-centes persones. Per tancar la festa, l'agrupació anoienca Karaoke's Band (KOB) va animar al públic a pujar a l'escenari a cantar amb un gran repertori musical. El darrer acte inclòs dins del programa del Correllengua va ser l'obra de teatre “Caràcters” de Txekhòv, inclosa dins la Roda de Teatre de l'Anoia.


P05

L’accent

La Revista d’Òdena

[OCTUBRE I NOVEMBRE]

dia a dia

eren a zones rurals. El treball preventiu, amb aquest augment d'hores de servei i de quilòmetres patrullats, ha estat el motiu de la disminució d'incidències en relació a l'any anterior. La vigilància del trànsit i seguretat vial, el control i consum de begudes a la via pública, la vigilància i control d'horaris dels establiments d'oci i les terrasses, la vigilància d'edificis públics, la retirada de vehicles de la via pública, la vigilància i prevenció d'incendis en zones rurals i forestals, són algunes de les tasques que s'han intensificat més durant els mesos d'estiu.

22 D’OCTUBRE

Més de 150 dones van participar a la prova Onlywoman Diumenge 20 d’octubre es va celebrar la trobada esportiva “Onlywoman” organitzada per l'Ajuntament juntament amb l'empresa d'esdeveniments esportius Ocisport. Més de 150 dones van participar d'una jornada d'entrenament i perfeccionament, tant de BTT com de running, amb l'objectiu de millorar la tècnica, aprendre nous consells i crear comunitat entre el col•lectiu femení. El gruix de les assistents es va decantar per la BTT i van formar 3 grans grups acompanyades i aconsellades per grans professionals del món de la bicicleta de muntanya com l’Anna Villar, la Sandra Santanyes, la Clàudia Galícia, la Marta Vilajosana o la Núria Espinosa, entre d'altres. Un recorregut exigent que va posar a prova les més de 120 ciclistes reunides a Òdena. La resta de les noies es van decantar pel mountainrunning, i acompanyades de la Lola Brusau, van fer el mateix recorregut que el de BTT, pujant al Puig d'Aguilera i baixant per corriols i trialeres.

En total, en aquests darrers 5 mesos, de maig a setembre, la nostra Guàrdia Municipal va ser requerida en 17 accidents de trànsit, 7 avisos d'incendi, 38 intervencions administratives, 10 denúncies per robatori o danys i 41 atencions al ciutadà.

MBRE NOVE

5 DE NOVEMBRE

Acord de col•laboració amb la Unió Esportiva Rebrot L'alcalde Pep Solé, acompanyat del regidor d'esports, Sergi Lozano i el president de la Unió Esportiva Rebrot, José Díaz, van signar un acord de col•laboració que té per objectiu donar una subvenció de 1.500 euros a la UD Rebrot i regular l'ús de les instal•lacions esportives municipals. Així, a través d'aquest conveni, l'Ajuntament concedeix 1.500 euros a la UD Rebrot en concepte de subvenció per cobrir despeses de la temporada 2013-2014, per a despeses federatives, d’arbitratge, mèdiques, o per a materials.

23 D’OCTUBRE

Òdena i Lidl firmen un acord per dotar de producte fresc al Banc d’Aliments del municipi L'Ajuntament i Lidl Supermercats han firmat un conveni de col•laboració a través del qual l'empresa es compromet a lliurar al Banc d'Aliments dels Serveis Socials del municipi aquells productes que estiguin a pocs dies de complir la seva data de caducitat i que ja no poden ser venuts al seu establiment. Gràcies a aquesta col•laboració, el Banc d'Aliments d'Òdena podrà tenir producte fresc i es complementaran els aliments que l'Ajuntament ja rep de Creu Roja, que acostumen a ser aquells que tenen un període de caducitat més llarg. En aquests moments hi ha 80 famílies del nostre municipi que reben ajudes del Banc d'Aliments de l'Ajuntament.

500 pilots d’Scalextric-Slot van participar al Campionat d’Espanya Òdena va acollir la millor i més gran concentració de circuits d’ Scalextric-Slot per a cotxes de competició, el Campionat d'Espanya.

Balanç positiu de la campanya d’estiu de la Guàrdia Municipal La Guàdia Municipal d'Òdena ha tancat la campanya d'estiu amb un total de 18.000 quilòmetres patrullats entre maig i setembre, dels quals 7.000 quilòmetres

La zona comercial Pla de la Masia disposa d’un desfibril•lador públic La zona comercial Pla de la Masia disposa, des del passat 31 d'octubre, d'un desfibril•lador a l'exterior d'una de les naus, la corresponent a la mateixa empresa proveïdora dels equips, Espais Cardioprotegits Catalunya. Amb aquest, ja són sis els desfibril•ladors que l'Ajuntament, juntament amb l'empresa Espais Cardioprotegits Catalunya, han instal•lat a diferents zones i equipaments municipals: a l’estadi municipal La Sort, al pavelló Mestre Vila Vell, un de mòbil que porta el vehicle de la policia local, un a cada centre d'atenció primària i aquest darrer a la zona comercial del Pla de la Masia. D'aquesta manera, el municipi odenenc finalitza la instal•lació d'aparells previst dins el programa de municipi cardioprotegit.

12 DE NOVEMBRE

El CE Òdena va presentar els equips per la temporada 2013-2014 El passat dissabte 9 de novembre va tenir lloc la presentació oficial de tots els equips, tècnics i coordinadors del CE Òdena a l'estadi Municipal La Sort. Més de 260 jugadors i jugadores, dirigits per un cos tècnic de més de 30 entrenadors i coordinadors, composen el Club que va creixent any rere any en nombre d'esportistes. Enguany el CE Òdena presentà 17 equips: 1 promeses, 1 prebenjamí, 3 benjamins, 3 alevins, 2 infantils, 1 femení aleví-infantil, 2 cadets, 2 juvenils, el 1r equip de 3a Divisió Catalana i el Femení sènior de 1a Divisió.

13 DE NOVEMBRE 6 DE NOVEMBRE

29 D’OCTUBRE

12 DE NOVEMBRE

La 18a edició del Campionat ha comptat amb la participació de més de 500 pilots. La procedència dels participants va ser d'un 75% de Catalunya i la resta d'arreu de la geografia espanyola. Hi va haver unes 650 inscripcions registrades per a participar en les diferents proves que es van dur a terme; la de velocitat, resistència, dragsters, ral·li i pujada. El XVIIIè Campionat va presentar més de 3 quilòmetres de pistes practicables en 20 circuits: 10 circuits de ral·li slot, 4 de raid slot, 1 de pujada en costa, 4 circuits de velocitat de 8 carrils i una macropista de 8 carrils escala 1/24 amb un recorregut d'uns 70 metres.

Es presenta el Pla de Salut 2013-2015 L'Ajuntament ha presentat el seu full de ruta per a la promoció de la Salut i la Prevenció de malalties, al municipi, sota el títol Pla de la Salut d'Òdena 2013-2015. Es tracta d'un document que consta de tres parts: l'anàlisi de l'actual situació demogràfica, econòmica, social, la disponibilitat d'equipaments i altres característiques del municipi; la valoració de la ciutadania i els professionals pel que fa als serveis de relacionats amb la salut; i els objectius i accions que s’han de fer durant els propers dos anys en aquest àmbit. Els principals objectius són: promoure l'envelliment saludable, millorar les pràctiques alimentàries saludables, potenciar les activitats de lleure dins el municipi, millorar la sostenibilitat saludable, facilitar eines de gestió de les emocions i facilitar actuacions de millora al Barri de Santa Olga. Cada un dels objectius es traduirà en accions concretes com tallers, actes, trobades o programes d'activitats diversos que l'Ajuntament impulsarà al costat de les associacions, escoles o els serveis d'atenció primària i de la salut.


[ NOVEMBRE I DESEMBRE] 19 DE NOVEMBRE

L’Ajuntament demana la cessió del tram de la carretera BV-1106

13 DE NOVEMBRE

Impuls i suport al comerç del municipi El dijous 31 de novembre va tenir lloc una trobada dels comerciants del municipi amb el Diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona, Jordi Subirana, acompanyat de l'alcalde d'Òdena, Pep Solé i el regidor Sergi Lozano.

P06

L’accent

La Revista d’Òdena

cinc centes personalitats polítiques i del món forestal. L'acte de lliurament va ser presidit pel president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, acompanyat per l'alcalde d'Òdena, Pep Solé, el diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Joan Puigdollers, el diputat adjunt d'Espais Naturals, Andreu Carreras, i el diputat d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, i alcalde d'Igualada, Marc Castells.

L'Ajuntament va acordar per unanimitat en seu de ple, sol•licitar a la Diputació de Barcelona la cessió del tram de carretera BV-1106 al seu pas per Òdena entre els punts quilomètrics 3,285 i 3,470. L'objectiu de la demanda és transformar aquest tram al seu pas pel municipi, conegut com a passeig de Sant Miquel, en vial urbà i integrar-lo al projecte de canvi de carretera a passeig de la C37z. Representants de l'Ajuntament i de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació ja han mantingut trobades i converses per impulsar la cessió del tram esmentat, estudiant la possible adequació urbanística.

25 DE NOVEMBRE

La trobada, organitzada per l'Ajuntament, tenia la voluntat de compartir i exposar noves accions per a potenciar la zona comercial del Pla de la Masia i, en general, els comerços del municipi i intercanviar punts de vista.

3 equips, 35 jugadors, 7 tècnics, 1 club: Club Futbol Sala Òdena

Pep Solé i Sergi Lozano van manifestar la voluntat de promoure el comerç urbà de proximitat als nuclis. Per aquest motiu, van explicar "hem començat a treballar i posar fil a l'agulla per buscar estratègies i aliances, en aquest cas amb la Diputació, per trobar eines que ajudin a la dinamització del comerç de proximitat".

El diumenge 24 de novembre va tenir lloc la presentació oficial de tots els equips, tècnics i coordinadors del CFS Òdena al Pavelló Mestre Vila Vell. Més de 30 jugadors dirigits per un cos tècnic de 6 entrenadors i coordinadors composen el Club que va creixent en aquest primer any.

El diputat de comerç, va manifestar l'aposta que fa la Diputació de Barcelona pel comerç urbà i de proximitat. En aquest sentit va explicar que s'està planificant la segona fase d'una campanya de Comunicació per a potenciar els eixos comercials dels municipis, campanya en la qual el municipi odenenc estaria inclòs.

En el seu primer any d'història, el CFS Òdena ha presentat 3 equips: 1 d’infantil, 1 de juvenil i el 1r equip de 3a Divisió Catalana de futbol sala.

28 DE NOVEMBRE

Òdena rebrà 40.646,60 euros de la Diputació en programes d’Urgència Social

MBRE DESE

2 DE DESEMBRE

Els nens i les nenes d’Òdena reben la nova carta dels Patges Reials Jatsim i Fagem Els nens i nens d’Òdena han rebut a les seves llars la carta dels patges Jatsim i Fagem per poder escriure els regals i desitjos que demanaran a Ses Majestats els Reis d’Orient. La carta ha estat il•lustrada per Bet Farrés, qui va obsequiar i lliurar el dibuix a les entitats organitzadores de la festa de Reis; l'Associació de Reis d’Òdena i l'Associació dels Reis del Pla de la Masia i Sant Pere. La il•lustració són els patges Reials Jatsim i Fagem, els emissaris dels tres Reis d'Orient a Òdena que el dia 1 de gener recullen les cartes dels nens i nenes del municipi.

L'Ajuntament rebrà 40.646,60 euros del Programa complementari d'urgència social de la Diputació de Barcelona per poder cobrir les necessitats bàsiques de les famílies que es troben amb carències importants, degut a la conjuntura econòmica actual. El programa complementari d'urgència social impulsat per la Diputació de Barcelona vol contribuir a pal•liar la insuficiència de recursos econòmics de les administracions locals per a desenvolupar polítiques bàsiques d'inclusió social, derivada de l'actual crisi econòmica. L'ajut es destinarà a fer front situacions d'urgència social, a la prestació dels serveis d'atenció domiciliària i per ajudes a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys.

19 DE NOVEMBRE

Nous noms a equipaments municipals, cases i carrers En el ple municipal del mes de novembre es va aprovar per unanimitat nous noms a habitatges disseminats del municipi la següent proposta: Pel que fa a equipaments municipals, la pista esportiva del Pla de la Masia s'anomenarà pista poliesportiva “El Pla”, tal i com s'ha anomenat popularment fins ara; i la nova pista de l'Espelt es proposa anomenar “La Barquera” seguint així el nom històric que tenia el terreny on s'ha construït. La Barquera era un tros de terra conradissa que un propietari es reservava per a ell, donant o arrendant la resta a un altre. També es va donar nom a una nova via que passa entre Funosa i el supermercat Lidl i que es dirà carrer Igualada. Fins ara no disposava de nom ja que era una Carretera de la Generalitat, ara traspassada al municipi, i per tant una nova via urbana.

28 DE NOVEMBRE

Celebrada la XVII edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona El pavelló Mestre Vila Vell va ser l'escenari de la XVII edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. L'acte va aplegar més de

Òdena aprova un pressupost que potencia les polítiques socials, l’educació i la reactivació econòmica L’Ajuntament d’Òdena ja té pressupost pel proper any 2014 que suma 3,6 milions d’euros i prioritza les polítiques socials encaminades a garantir el benestar dels seus ciutadans i també les polítiques educatives i el creixement econòmic, a més de vetllar per l’estabilitat financera. Cal afegir-hi 1,4 milions d’euros d’inversions que fan que els pressupostos sumin un total de 5 milions pel proper any. Al llarg de l’últim ple municipal es va aprovar amb els vots a favor dels grups del govern, CiU i ERC-Òdena 2011 i amb el posicionament contrari dels regidors del PSC.


P07

L’accent

La Revista d’Òdena

l’apunt

serveis Pagament fraccionat de l'IBI i escombraries L’Ajuntament, davant el context de crisi econòmica, dóna la possibilitat de fraccionar el pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) i el de gestió de residus (escombraries). Així, els contribuents que vulguin el rebut fraccionat cal que domiciliin, ja que només és possible si els rebuts estan domiciliats pel banc. Els contribuents que ja tenen el rebut en forma de gir bancari el rebran directament fraccionat. Els interessats han de formalitzar la sol·licitud davant l’oficina de recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a Igualada (carrer Sant Carles, 43-45).

La font de a l’Enric torna a rajar Després dels treballs de manteniment que hi ha fet l'Ajuntament, la font de ca l'Enric torna a brollar. Els treballs formen part de la tasca permanent que l'Àrea de medi ambient de l'Ajuntament fa de neteja i manteniment de les fonts, sobretot les més populars, concorregudes i aquelles que són de més fàcil accés. El regidor de Medi Ambient, Joan Xavier Gabarró, explica que és un treball lent ja que no disposem de tots els recursos que ens agradaria, però mica en mica anirem posant en valor el patrimoni rural i mediambiental que té el municipi: fonts, corriols, zones d'esbarjo, etc..

Campanya informativa per al correcte reciclatge de l’oli domèstic S’ha instal·lat en els nous contenidors de recollida d’oli domèstic uns cartells explicatius amb les instruccions de com reciclar correctament aquest producte un cop utilitzat. D’aquesta manera l’Ajuntament, amb la col·laboració l'empresa Recicloil, dóna continuïtat a la campanya, de sensibilització sobre la necessitat d’evitar que l’oli, tant el de cuinar com el de conserves, marxi per l’aigüera. Un sol litre d’oli pot arribar a contaminar 10.000 litres d’aigua. La campanya es va iniciar amb una crida als odenencs repartint un embut de plàstic per facilitar-ne la recollida dins ampolles de plàstic de 1,5l i la ubicació de dos contenidors de recollida d’oli domèstic: el primer a la cruïlla de l’Av. Pau Casals amb la carretera de Manresa i el segon al parc de Sant Pere, al barri de Sant Pere.

Parla amb l’alcalde EL CANAL DIRECTE Si vols parlar amb l'alcalde per intercanviar i compartir inquietuds, propostes i l’opinió sobre el municipi, cada dilluns a la tarda de 19.00 a 20.00 hores, us rebrà a l’Ajuntament. L’objectiu és establir un canal directe i de contacte entre els veïns i l’alcalde i conèixer les preocupacions sobre el municipi.

Arranjament del Parc de la Carrerada Aquest mes de desembre s’han realitzat unes obres per arranjar la degradació del talús al Parc de la Carrerada causat per diferents filtracions d’aigua. Així, s’està fent una nova escullera per poder refermar i consolidar el terreny. A la part de dalt del Parc també s’hi han realitzat obres de neteja,millora del mobiliari urbà i de jardineria.

PER ACLARIR QUALSEVOL DUBTE SOBRE AQUESTS I ALTRES SERVEIS MUNICIPALS PODEU CONTACTAR AMB L’AJUNTAMENT D’ÒDENA A ODENA@ODENA.CAT O BÉ TRUCANT AL TELÈFON 93 801 74 34


[ELS REIS D’ORIENT]

Els Reis

P08-09

L’accent

La Revista d’Òdena

El nostre municipi compta amb dues cavalcades de Reis de gran tradició: la de la Comissió de Reis Sant Pere i Pla d’Òdena i la de l’Associació de cavalcada dels Reis d’Orient d’Òdena. Ambdues associacions ofereixen una gran programació per aquestes dates, unes propostes culturals que se sumen a la ja completa agenda que el municipi ofereix amb motiu del Nadal.

d’Orient

Comissió de Reis Sant Pere i Pla d’Òdena Els fundadors calculen que l’ Associació es va crear fa uns 37-39 anys. En aquells temps l’associació estava vinculada a l’Associació de Veïns la Coraza i molts dels seus membres formaven part de les dues comissions. I tot i que avui són dues associacions diferents, moltes persones participen a les dues entitats. En aquells temps els veïns del Barri van treballar amb molta il·lusió per fer realitat el somni de molts nens i nenes. Aleshores no hi havia ni enllumenat públic i mentre la cavalcada avançava, la gent encenia els llums de les seves cases per il·luminar el pas. Les primeres carrosses eren arrossegades per cavalls i encara que nevés, els tres Reis Mags sortien al carrer. Fent memòria recorden que els tres primers reis van ser: José Díaz, Tomás Galán i José García. Alguns dels noms dels fundadors són: Josep M. Vidal, Lluis M. Vidal, Tomás Galán, José Franco, Damián Santano, Pascual Canales, Gregorio Caldito, Félix Franco, José Díaz i José García. Des de les hores la comissió treballa per promoure i motivar als joves i adults perquè participin en les festes de Nadal. Alguns treballen tot l’any perquè aquesta celebració sigui possible i al desembre ho fan amb més intensitat. Sempre amb l’objectiu final de portar alegria i il·lusió als més petits.

Associació de Cavalcada dels Reis d’Orient d’Òdena Fa 54 anys, concretament al 1959, el Sr. Domènech Méndez Raja, conegut com “EL Mingo “, va iniciar la festa de la cavalcada a Òdena amb gent del poble. Gràcies a la il·lusió i el treball del Mingo i d’un grapat de gent que el va seguir, van fer possible una cavalcada de Reis a Òdena. Però no va ser fins el 20 de juliol del 2001 que no es van constituir com a associació. Els anys han passat i la cavalcada ha anat evolucionant i introduint millores, al principi els patges anaven amb tractor, els tres reis a cavall i després van arribar els cotxes descapotables amb remolcs. Al 2001, amb el suport de l’Ajuntament, es van fer les tres primeres carroces dels Reis, al 2003 es va fer la carrossa dels patges i finalment, al 2007 es fer la carrossa de l’estrella d’Orient. Cada cop són més associats que treballen de manera molt coordinada; alguns s’encarreguen de la recollida de paquets, uns altres de fer córrer la cavalcada, de muntar carrosses, que els patges vagin ben vestits,… perquè els nens d’Òdena cada dia 1 de gener puguin portar la carta als patges Jafsin i Fahem i la nit del 5 de gener tinguin la seva cavalcada de Reis.


P10-11

L’accent

La Revista d’Òdena

el personatge

Laura Torras Domènech

UNA CARTERA VOCACIONAL La Laura Torras Domènech és odenenca de tota la vida i al poble la coneixem com a la Laura la cartera o la Laura de cal Lep. Va néixer en aquesta casa on mai hi ha deixat de viure. A ella la podem trobar a l'o�icina de correus d'Òdena, ubicada al carrer Verdaguer, cada dia de dilluns a dissabte de 9 a 11 del matí tot i que amb la Gràcia s'alternen els dissabtes.

l’empresa

Innova Pack,

UNA EMPRESA MÉS A PROP NOSTRE L’empresa de packaging Innova Pack, s’ha traslladat recentment al Polígon del Pla de les Gavarres. Amb aquest canvi d’ubicació, Òdena suma una altra de les empreses més importants de la comarca en el seu territori que compta amb més de 20 treballadors i un gruix d’exportació del 50% de la seva producció a França, Alemanya i Anglaterra.

l’associació

UD Rebrot

EL RETORN D’UN CLUB

Un club que va tornar l’any passat després d’estar 4 anys inactius i que ho ha fet amb força ja que la temporada passada va guanyar la Copa Anoia, tot un gran èxit per a la seva reincorporació.


Quants anys fa que ets cartera? L'ofici de cartera, és de vocació?

Sí, és vocació, m'agrada molt. Vaig començar el 1992 treballant a Correus amb contractes curts i de manera fixe, amb les oposicions aprovades, des de l'any 2004. Abans d'aprovar les oposicions, però, ja tenia contracte indefinit.

De qui depèn l'oficina de correus d'Òdena? Qui formeu l'equip?

Nosaltres som oficina rural i depenem de l'oficina d'Igualada i si hi ha alguna cosa més seria hem d'anar a la de Barcelona, que està al Portal de l'Àngel, 6. L'espai de l'oficina del nostre municipi és de l'Ajuntament. Tant la Gràcia com jo fem el repartiment de la correspondència amb l'ajut de la cartera de Jorba, la Rita, que fa la zona de l'Espelt i de l'Anna, que és la cartera de Castellolí i s'encarrega de fer el repartiment de les Casetes de Mussons, el Barri de Sant Ramon i tot el polígon del municipi.

Quants anys fa que existeix l'oficina del nostre municipi? I amb quina edat hi vas entrar?

Vaig començar als 37 o 38 anys a formar part de l'equip de personal de correus i després vaig treballar a l'oficina d'Òdena, que primer estava al carrer la Torre i després al carrer Verdaguer. Abans, vaig passar per Igualada, Carme, Capellades, la Torre i finalment cap aquí.

Quants quilòmetres diaris feu a peu o amb vehicle per fer el repartiment? Quin recorregut et tocar fer?

Faig el repartiment de les bústies concentrades de les masies de cal Rossinyol, del Bosc Gran, de can Brunet i de la zona de cal Valls. Faig 32 quilòmetres diaris amb cotxe, i a peu depèn, costa de dir, segons t'organitzis. Fent el repartiment domiciliari faig la zona del passeig de Sant Miquel, l'avinguda i la carretera de Manresa, el Barri de Santa Olga, les masies de la zona de cal Tallaret i cal Teixidor, el carrer Hortes i els carrers propers, el Barri de la Font, Puig Rabat i St. Bernabé.

Ets odenenca de tota la vida. Què suposa per a tu Òdena? Quin sentiment tens envers el municipi i els odenencs?

Estic orgullosa de ser odenenca, m'hi trobo molt bé i crec que no sabria estar fora d'aquí. He mirat d'ajudar al poble participant al Pessebre Vivent, introduint als meus fills a les antigues colles sardanistes i a les caramelles. I penso que el jovent hauria de passar al davant, tot i que és bo que les persones que ja tenim una experiència la transmetem als més joves. Voldria que el jovent d'avui en dia s'impliqués més. Potser abans nosaltres fèiem més pinya perquè totes les activitats les fèiem al poble: anar al cinema, als balls de festa major, excursions; quan no podíem anar a veure la pel·lícula, perquè érem

Innovapack és una empresa dinàmica, innovadora, jove però amb una experiència de més de 25 anys en el sector del packaging. La seva principal activitat és el desenvolupament i producció d’estoigs, presentadors, envasos promocionals de cartronet i cartró microcanal en petites i mitjanes fabricacions. Amb un termini de lliurament molt curt, preus ajustats i una bona qualitat fan, d'Innovapack, una empresa capacitada per poder oferir als seus clients la reacció necessària que demana el mercat actual i futur.

menors d'edat, anàvem a caminar a can Macià, per exemple; també anàvem a fer el vermut després de missa. Vivíem més el dia a dia al poble.

Quina mitjana de cartes es reparteixen al nostre municipi en un sol dia? Hi ha algun dia de la setmana que se'n reparteixen moltes més?

Pot haver-hi dies amb 400 o 500 cartes i d'altres amb 700 o 800. No es poden fer mai previsions pensant com serà l'endemà. Quan arribes al matí a l'oficina d'Igualada no saps què et trobaràs de volum. Et pots fer la idea quan veus les caixes que duu el camió.

Com et definiries en relació a la teva feina?

M'agrada molt. Havia treballat molts anys al sector tèxtil, i també m'agradava, però això de sortir al carrer i tenir contacte amb la gent m'encanta. M'agrada fer ben feta la feina i si alguna vegada fallo és perquè sempre hi poden haver errades humanes i miro de corregir; m'agrada estar bé amb tothom i ajudar amb el què pugui.

Innova Pack vol donar un aire nou al mercat i treballa fort per crear una relació de confiança amb el client i crèixer amb ell, oferint-li el “Pack ideal” per al seu producte i que el seu triomf en el mercat sigui també el d’Innova Pack. Fidelitat i complicitat absoluta, aquest és el lema de la nova empresa odenenca.

Les noves instal·lacions ofereixen a Innovapack la possibilitat de realitzar el millor treball de disseny i preimpressió. Per això compten amb impressora Offset de 6 colors més vernís acrílic, una contraencoladora per minimicro, micro, C3, C5, D.D. cartró compacte, tres encunyadores automàtiques amb separadors de poses, dues plegadores encoladores per tot tipus d'envasos. A més l’empresa disposa d’unes instal·lacions complementàries per els acabats especials (UVI, plastificats brillo i mate, stamping, relleus, col·locació de finestra, etc.).

UD Rebrot és un club amb molta història però tot just fa dos anys que ha tornat al calendari futbolístic. El club va ser fundat l’any 1975 per un grup de gent del Barri de Sant Pere, Pla de la Masia i Sant Ramon units per la passió pel futbol. Però del 2008 al 2012 van haver de deixar de jugar per manca de planter. Afortunadament, fa dos anys que un grup de joves, amb Daniel Barea al capdavant, van decidir tornar-lo a activar. El nom de Rebrot va sorgir pel context i situació que el Barri estava vivint a finals dels 70, quan el barri rebrotava. Aquesta és una anècdota que als seus membres els agrada explicar i recordar. D’altra banda, el seu compromís amb el barri i la seva gent es palès amb accions com el Memorial Toni Gandia, un homenatge a un amic que ho va donar tot pel club i que celebren cada any. Actualment José Díaz n’és el president i l’acompanya una nova junta directiva, formada per molts dels antics jugadors del UD Rebrot i veïns. Com a vicepresident trobem a Josep Planell, de tresorer, Francisco Bazaga, de secretari, Daniel Barea i com a

vocals: Lluís Vidal, Venancio Tejada, Fran Carrero, Juan Palomino, Miguel Duran, Jordi Gandia i Francisco Montoro. UD Rebrot compta amb un planter de més de 24 jugadors, format majoritàriament per jugadors del municipi però també n’hi ha de forans. Aquesta temporada 2013-2014 l’equip participarà a la Quarta Catalana, grup 7, després d’haver guanyat la temporada passada la Copa Anoia i haver marcat 102 gols al campionat, tot un repte el primer any de la tornada. Per formar part de l’equip o col·laborar essent soci, la persona que vulgui es pot adreçar al Bar la Bruixa que també és el local social. Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web www.myequipo.com/udrebrot.html UD Rebrot agraeix al CE Òdena les facilitats i el bon acolliment que els ha donat a la tornada a la competició. Alhora el club agraeix la feina feta de tots els presidents que han passat per UD Rebrot.


històries de la nostra història

P13

L’accent

La Revista d’Òdena

RETALL D’HISTÒRIES ODENENQUES

JOSEP-VICENÇ MESTRE CASANOVA

Proclamació de la Segona República A l voltant de dos quarts de dues de la tarda del 14 d'abril de 1931, Lluís Companys, constatant la victòria dels partits republicans en les eleccions municipals celebrades el 12 d'abril, des del balcó de l’Ajuntament de Barcelona a la Plaça Sant Jaume, va proclamar la República. Poc després de des del mateix balcó Francesc Macià va proclamar un Estat català que va definir com una República Catalana, com un estat integrant d’una confederació de pobles ibèrics. El mateix dia tenim constància que de forma popular gran número d’odenencs es van reunir davant de l’edifici de l’Ajuntament per manifestar la seva alegria i el seu suport a la nova República, tal i com es pot veure a la fotografia adjunta. No fou però fins el dia 15 d’abril de 1931 quan es va constituir el Comitè Republicà de l’Ajuntament d’Òdena que va nomenar amb gran entusiasme, segons consta literalment a l’acta corresponent, la República Federal. A continuació es va hissar la bandera republicana, “prorrumpiendo seguidamente todos los vecinos de este pueblo a dar Vivas a la República y aplaudiendo con verdadero entusiasmo”. El Comitè Republicà estava format per Pedro Seuba Estrada de cal Vicens, que ocupava la presidència i fou nomenat alcalde en la sessió de l’Ajuntament celebrada el dia següent, José Tardà Mensa de can Tardà de la Guixera, Silvestre Torras Font de casa de la Font, Ramon Olivés Pijuan, José Figuerola Ventayols, Pedro Subirana Carné, Ramon Torrens Graells, Juan Torrens Brianso i José Prat Solé. Com a dada curiosa el primer acord que van establir, a més de jurar defensar la nova República amb tots els mitjans, fou la de celebrar els plens municipals els diumenges a les 4 de la tarda. També com a detall destacable van fer resum de caixa, deixant constància que s’havien ingressat des de l’1 de gener fins al 16 d’abril de 1931, un total de 8.400,39 ptes, s’havien efectuat pagaments per valor de 7.751,49 ptes, restant en caixa 648,90 ptes. Josep-Vicenç Mestre Casanova Abril de 2013

1 Grup d’odenencs en la manifestació que celebrava la proclamació de la Segona República el 14 d’abril de 1931. Imatge obtinguda davant de l’edifici de l’Ajuntament. Al centre de la imatge s’observa una gran bandera en la qual malauradament no s’identifica cap símbol, tot i que probablement és la bandera tricolor republicana. Al fons, a l’esquerra, veiem un pendó amb la frase: “Recuerdo de la mañana del 5 de septiembre de 1909”, en record dels odenencs que van patir la repressió de la Setmana Tràgica i que van estar sempre presents en les associacions i entitats més republicanes del poble. Fitxa 837 bis © Arxiu fotogràfic J.V. Mestre (Òdena)

2 Acta històrica on apareix la proclamació de la II República a Òdena.

us recomanem ECO FIRA

Punt de trobada de persones i professionals que, des d’àmbits diversos, treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del planeta. Dies: 25 i 26 de gener Horari: Dissabte 25 de 16:00h a 21:00 h / Diumenge 26 de 10:00 a 15:00h

PESSEBRE VIVENT

Torna a reviure la il·lusió de les estranyes del nostre municipi Dies: 25, 26 i 29 de desembre Lloc: Turó del Castell Horari: de 19:00 h a 21:00 h


JOSEP-VICENÇ MESTRE CASANOVA

P12

P12

L’accent

Josep Enrich Serra

(1884 - +1930)

L’accent

La Revista d’Òdena

La Revista d’Òdena

Josep Enrich Serra Fitxa 498 © Arxiu fotogrà�ic J.V. Mestre (Òdena)

Era propietari de can Enrich de Bocatés o Bocater. És conegut com mas de Bocater ja al segle XV i com Enrich des del XVII. Fou alcalde a l’edat de 22 anys, entre el 8 d’abril de 1906 i el 10 de desembre de 1906. Havia estat regidor prèviament entre l’1 de gener de 1904 i el 8 d’abril de 1906. Va ser un període en qual el poder i la capacitat de decisió dels alcaldes va ser absoluta per damunt �ins i tot dels acords del propi ple de l’Ajuntament. En aquest període, a inicis de 1906, el capellà era Joaquim Esquerra, el metge Ramon Bausili Llobet, el mestre d’instrucció pública Rafael Vila Satieti, la mestra d’instrucció pública Andrea Pastells. El campaner era Antoni Brunet Serra que cobrava 150 ptes de sou de campaner però que també feia les funcions d’enterramorts per la qual cobrava 50 ptes.

El seu pare, Antoni Enrich Aguilera, va participar molt més activament en la política local. Fou alcalde per primera vegada per un període de temps certament molt curt, entre el 25 de desembre de 1874 al 8 de gener de 1875; després el tornem a trobar com alcalde també per pocs dies, entre el 16 de maig de 1875 i el 24 de maig de 1875. Quan havien transcorregut deu anys, i ara per un període més llarg, és alcalde entre l’1 de juliol de 1885 i l’1 de juliol de 1887. Renova altra vegada passada una altra dècada, entre l’1 de juliol de 1895 i el 21 de juliol de 1897 i entre l’1 de setembre de 1897 i el 6 d’octubre de 1897. El seu darrer període de mandat al davant de l’alcaldia odenenca fou entre el 2 de novembre de 1897 i l’1 de juliol de 1899.

Josep Puiggrós Vila Era propietari de can Mestre Vila, coneguda més recentment com can Pessetero, propietat de la qual avui en dia només se’n conserven alguns paraments, la pallissa sense coberta i un magní�ic pi monumental.

Va ser alcalde per primera vegada entre el 10 de desembre de 1906 i el 3 d’octubre de 1909. Únicament van transcórrer dos mesos durant els quals ocupà el càrrec Agustí Puiggrós Mussons de ca n’Agustí de can Magí, quan el tornem a trobar com alcalde, tot i que per molts pocs dies, concretament des del 26 de desembre de 1909 �ins l’1 de gener de 1910.

Josep Puiggrós Vila Fitxa 501 © Arxiu fotogrà�ic J.V. Mestre (Òdena)

Com a dada curiosa d’aquest període constatem com l´1 de juliol de 1909 “la Junta Municipal del Censo” havia proclamat regidors electes a José Casals Moncunill, Francisco Vallés Montcunill i Antonio Domenech Prat, tots tres amb la majoria de vots. Després Mariano Carné Jorba, Jaime Mussons Puiggrós i José Valles Vilaseca, tots tres amb el mateix número de vots; fou escollit per sorteig Jaume Mussons Puiggrós. De tota manera no van assumir el seu càrrec perquè les eleccions foren impugnades, demanant la seva nul·litat. Òdena, com la resta de Catalunya va viure un període molt convuls, amb la Setmana Tràgica; a Òdena es van empresonar a 25 persones la matinada del 5 de setembre de 1909.


la veu dels grups municipals

ÉS MOMENT D’OPTIMISME Sense voler pecar de massa optimistes volem que aquest espai que permet a CiU explicar la nostra manera de veure l’acció del nostre grup i del govern, sigui per donar optimisme i encoratjar a tothom perquè algunes coses ja estan canviant. Aquest 2014 començarem a veure algunes obres importants. En el marc del Pla de Barris començarà l’arranjament de l’Avinguda de Manresa que crearà un nou espai més amable i permetrà que nous comerços de proximitat aprofitin aquesta nova oportunitat. Si la tramitació i els recursos ho permeten, preveiem que es pugui arreglar també el tram de la carretera que actualment és de la Diputació i de la qual hem demanat la cessió dels 200 metres de tram urbà, dignificant la zona de la capella de Sant Miquel i fent que sigui una continuació amb preferència pels vianants com serà l’Avinguda de Manresa. La nova planta de biomassa, que s’instal·larà a un costat de l’escola, reduirà la despesa energètica d’edificis escolars i del pavelló, a la vegada que permetrà netejar els nostres boscos i fer prevenció d’incendis. Aviat es posarà en marxa un Pla d’Accessibilitat 2014/2015 per arreglar les voreres del Barri de Sant Pere, el Pla de la Masia i d’alguns punts d’Òdena. Cal molta feina per millorar la mobilitat i accessibilitat dels vianants ja que aquest ha estat un aspecte del tot abandonat en el nostre municipi. És bo que se sàpiga que hi ha diferents iniciatives empresarials que lentament per les dificultats de finançament, podríen ser realitat a mitjà termini i alguna a curt. En els darrers mesos diferents naus del Polígon del Pla de les Gavarreres tornen a tenir activitat. La nau d’AZKAR està ocupada per ESNOP ESTAMPACIONES, la d’HERMES EDITORIAL l’ocupa ARA VINC, les de davant del Carpi, ara hi ha INNOVA PACK i una altra ja llueix la pancarta de propera obertura per a un espai esportiu amb pistes indoor de pàdel. Totes elles amplien els espais d’on provenien i pensen mantenir o augmentar plantilles. Les empreses aposten per Òdena i des de CiU els intentem posar les coses fàcils. Aquests dies també ha estat notícia la creació de l’Associació de Propietaris i Empresaris dels Poligons dels Plans, idea sorgida de la nostra Àrea de Promoció Econòmica i impulsada pels ajuntaments de La Pobla, Vilanova i Òdena que permetrà millorar la competitivitat de les nostres empreses. Treballem perquè l’Ajuntament disposi de 30.000m2 propis de sòl industrial per activitats empresarials amb projecte. Alguna cosa està canviant a Òdena, i els propers mesos seran claus per fer que, a Òdena i a la Conca d’Òdena, el fruit d’aquests anys de sacrifici i dels dos primers anys de govern de CiU tornin a portar la il·lusió perduda. La recuperació costarà i molt, però tot comença algun dia, lentament, sí, però els primers canvis ja són visibles i pel 2014 n’esperem més. Ara venen dies on l’optimisme, la germanor, l’esperança i la generositat ens envaeixen. Us convidem a participar d’aquest esperit i a passar molt bones festes fent família i poble. És moment d’optimisme! Molt bones festes CiU - Òdena

Ens trobem a les acaballes de l’any 2013, a punt per donar entrada al 2014, un any amb un marcat simbolisme català, ja que se celebra el Tricentenari dels fets de l’11 de setembre del 1714. I ara, 300 anys després, els catalans tenim a les mans la possibilitat de canviar el curs de la història. I ho podem fer de la millor manera possible, democràticament, fent que els ciutadans d’aquest país expressin la seva voluntat i que des d’un marc polític, els partits escoltin la veu del poble. I això, només ho podem fer d’una manera possible: VOTANT. No com una votació més, no com en unes eleccions ordinàries, sinó que, coneixedors de la transcendència del què ens proposem, es planteja amb un referèndum en què la ciutadania pugui respondre sense embuts –amb un sí o amb un no– si opta per la dependència o per la independència. Però perquè això sigui possible, cal tenir en compte algunes qüestions que, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras deixa ben clares: “És imprescindible saber si aquest clam al carrer [...] és el reflex de la majoria de catalans”. “El que hi ha és una resistència partidista a formular la pregunta que la majoria espera”; “La Via Catalana va ser una mobilització gegantina que no té punt de comparació a Europa”. “Ho plantegem amb un referèndum en què la ciutadania pugui respondre sense embuts, amb un sí o amb un no”. “És lògic preguntar si el preu del ‘consens’ que es volen cobrar alguns és vetar una pregunta clara. Si hi ha formacions que pretenen fer circumloquis [...], ha arribat l'hora que ens ho facin saber. Esquerra està disposada a escoltar [...] però mai que el preu a pagar sigui un frau a la ciutadania”. “Seria un error fer una pregunta sense ànima, que no fos clara, que confongués”. “Els ciutadans han de ser conscients de la seva força i exigir una pregunta clara”. I tot això, avalat per un Parlament que doni suport a exercir el nostre dret a decidir, perquè, no oblidem, els partits treballen per a la ciutadania; i això, des d’ERC-Òdena2011 ho tenim molt present. Els veïns constitueixen la massa crítica de les nostres accions i per això, mirem de treballar per a millorar el seu dia a dia, amb accions com la creació d’un espai lúdico-infantil a l’Avió de Paper, col·laborant colze a colze amb unes famílies molt implicades en aquest equipament, creant un lloc per i de les famílies. Però també amb accions de futur, aprovant un pressupost per al proper any 2014, en què es dóna total prioritat a dotar de recursos suficients les àrees d’ajuda a les persones i d’educació, sense escatimar en beques i en ajudar a mantenir el benestar social dels nostres veïns, a més d’alleugerir-los la pressió fiscal. ERC-Òdena2011 treballa des de la ciutadania i per a la ciutadania. D’aquesta manera, i amb unes perspectives de futur que esperem que millorin per a tots, acomiadem el 2013, confiant que la democràcia sigui la protagonista d’aquest 2014, i amb una societat políticament exigent, que faci sentir la seva veu, perquè la força resideix, sobretot, en la gent d’aquest país, i només així ens en podem sortir i ens en sortirem. Molt bones festes a tots! Us desitgem un feliç i històric 2014! Òdena2011 Esquerra Republicana de Catalunya

Diem adéu a aquest 2013 que ha estat un any terrible amb l’esperança, i no pas amb la certesa que el 2014 sigui millor. Aquesta crisi sense fi està afectant a l’Anoia de forma especialment greu. En els darrers anys s’han perdut més de 1.000 empreses i més de 10.000 llocs de feina. Les petites i mitjanes empreses familiars que havien vertebrat el conjunt del seu teixit productiu, en molts casos, no han sabut adaptar-se als canvis i no han estat capaces de tirar endavant. Els treballadors i treballadores són els menys responsables d’aquesta crisi, i són, en canvi, els col·lectius més afectats. Aquesta difícil situació és gairebé insostenible per a col·lectius d’aturats de llarga durada, joves i majors de 50 anys. Les causes de la crisi són moltes, i potser tots en tenim part de la culpa, però també és evident que no tots en tenim la mateixa responsabilitat i ho estem pagant de la mateixa manera. L’anomenada pobresa energètica; calefaccions que no es poden posar en marxa i malnutrició, no són coses estranyes al nostre país ni al nostre municipi. Davant d’aquesta situació calen propostes de models, estructurals, i de d’acció immediata, conjunturals. Les estructurals, projectes de model de país, com l’Eix Transversal Ferroviari (ETF). I de model territorial com el polígon del Consorci de la Zona Franca (CZF) i l’aeròdrom corporatiu. Les conjunturals, lluitar contra l’atur, cohesió social i drets socials (Educació, Salut i Atenció Social). És evident que el govern municipal, presidit ara pel Sr. Solé i abans pel Sr. Casanova, no ha defensat les mesures, ni les estructurals ni les conjunturals que esmentàvem. Per una banda l’aeròdrom corporatiu, el polígon del CZF, i molt menys l’eix ferroviari (ETF). I per altra banda, l’atur, la cohesió social i els drets socials mai han estat defensats per aquest govern municipal.. Va quedar palès quan van tancar el Servei Local d’Ocupació (SLO) en plena crisi, quan es necessitava més. No hi ha accions específiques per l’endeutament que tenen de més les famílies; l’habitatge i la pobresa. Es va tancar el consultori de L’Espelt, l’escola infantil L’Avió de Paper. I s’apugen molt les quotes de l’escola infantil La Llar dels Vailets i per a la majoria el Impost de Béns Immobles (IBI). Cal, més que mai, la proximitat, el rigor, la participació i la transparència alhora de fer política. Els ciutadans no només ens agafaran confiança per una bona gestió, sinó per una actitud i un estil propers i accessibles. Hem de portar avui, més que mai, la política al carrer. Bones festes de Nadal i Bon Any 2014 per a tots i totes! Grup Municipal Socialista.


CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS Es farà una recollida d’aliments que després els Serveis Socials de l’Ajuntament distribueixen entre les famílies més necessitades. Dies: del dia 24 al dia 29 de desembre Llocs: Supermercats Llobet, Viñals i Vives Dia: 1 de gener de 2014 Llocs: coincidint amb el lliurament de la carta als patges al Teatre Centre Unió Agrícola i al Centre Cívic del Pla d’Òdena, es podrà fer el donatiu d’aliments. Organitzen: Comissió de Reis d’Òdena, Comissió de Reis del Pla de la Masia i Sant Pere d’Òdena i Ajuntament d’Òdena.

l’agenda 24 de desembre MISSA DEL GALL AL NUCLI

Lloc: Església Parroquial de Sant Pere Apòstol Horari: 22:30 h Organitza: Parròquia de Sant Pere Apòstol, amb el suport de l’Ajuntament d’Òdena

22 de desembre TERRATOMBATS

Lloc: Teatre centre Unió Agrícola Hora: 12.00 h Terratombats fa un concert obert a tothom i sobretot adreçat al públic que per alguna raó no els ha pogut seguir en els diferents concerts que han realitzat per Catalunya. Hi haurà servei de bar i una tómbola en benefici de la Marató de TV3 Entrada: Serà entrada inversa

28 i 29 de desembre NADAL MÀGIC

Lloc: Teatre centre Unió Agrícola Horaris: 12.00 h i 17.00 h Sinopsi: Representació musical de les pel•lícules Disney més conegudes en que els cantants i ballarins van caracteritzats en els seus personatges com poden ser en Mickie, la Minnie i els diferents personatges més característics, tot això amb un espectacle tan musical com en una ambientació de llums i color màgic per tal de fer gaudir als més menuts i els no tan menuts d’un gran espectacle. Organitza: Artístic

31 de desembre

SOPAR DE CAP D’ANY AL CASAL D’AVIS D’ÒDENA

Lloc: Casal d’Avis d’Òdena Inscripcions i més informació: al Casal d’Avis d’Òdena els dilluns de 16:00 h a 19:00 h o trucar a l‘Àngela, 938 037 928 o al Joan 938 036 794 Organitza: Casal d’Avis d’Òdena

5 de gener PERQUÈ L’ESPERA SIGUI MÉS CURTA “MESCLAT”

Sinopsi: Espectacle infantil combinació dels millors moments dels espectacles d’animació D’Parranda Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola Horari: 12.00 h

FESTA DE REIS A ÒDENA

PLA

1 de gener

LLIURAMENT DE CARTES ALS PATGES REIALS JATSIM I FAGEM

Lloc: Centre Cívic del Pla de la Masia Horari: 13.15 h INSCRIPCIONS PATGES/ESSES TEL. 609 719 908, 626 982 269 i 626 56 09 82 Cal donar el número del NIF

4 de gener

RECOLLIDA DE PAQUETS

Horari: de 18:00 h a 20:00 h Lloc: Centre Cívic del Pla d’Òdena Dia: Diumenge, 5 de gener de 2014 Horari: de 11:00 h a 13:30 h Lloc: Centre Cívic del Pla d’Òdena

1 de gener LLIURAMENT DE CARTES ALS PATGES REIALS JATSIM I FAGEM

Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola Horari: 12.30 h INSCRIPCIONS PATGES/ESSES Dia 1 de gener, pel lliurament de cartes als Patges Reials es necessiten patges/esses a partir de 15 anys. Dia 5 de gener, per les carrosses, de 8 a 15 anys i pel repartiment, a partir de 16 anys. Informació: Tel. 670 758 780

Lloc: Escola Castell d'Òdena Horari: de 9.00 h a 16.00 h

Lloc: Ermita de Santa Magdalena Horari: 20.00 h Organitzen: Centre de l’Espelt i AGIE Pany del Bosc, amb el suport de l’Ajuntament d’Òdena

Horari: A partir de les 20.00 h Recorregut: Passeig Sant Miquel i arribaran a la Plaça Major on tindrà lloc la recepció oficial a SSMM els Reis de l'Orient. Organitza: Comissió de Reis d’Òdena

FESTA DE REIS AL D’ÒDENA I SANT PERE

5 de gener RECOLLIDA DE PAQUETS 24 de desembre MISSA DEL GALL A L’ESPELT

CAVALCADA I REPARTIMENT DE PAQUETS, PELS CARRERS D’ÒDENA

ARRIBADA DELS REIS MAGS D’ORIENT

Horari: 18.30 h Per la carretera de Can Macià, seguiran el recorregut del Passeig Sant Miquel i arribaran a la Plaça Major on tindrà lloc la recepció oficial a SSMM els Reis de l'Orient.

Ens pots seguir també a Twitter @OdenaCat

Bibliobús Montserrat Plaça Major. Dimarts 16.00h-19.00h Tel. 616 988 352 b-montserrat@diba.es

Espai Cultural i Recreatiu (Telecentre) Av. Manresa, 103 Tel. 93 804 83 97

Centre Cívic del Pla d'Òdena c/ Unió, 2. Tel. 93 803 32 00

Jutjat de Pau c/ Pompeu Fabra, 14 Tel. 93 804 54 53

Consultori mèdic del nucli c/ Font, 5. Tel. 93 803 01 29

Consultori mèdic del Pla d'Òdena c/ Unió, 2. Tel. 93 805 03 39

Llar Els Vailets d’Òdena c/ Verdaguer, 2 Tel. 93 805 20 03 www.elsvailets.cat elsvailets@elsvailets.cat

5 de gener CAVALCADA I REPARTIMENT DE PAQUETS

Horari: 19.00 h Recorregut: Zona de Can Manyoses i el Pla de la Masia.

RECEPCIÓ OFICIAL DELS REIS Horari: 20.30 h Lloc: Plaça Sant Pere

COTINUACIÓ DE LA CAVALCADA I REPARTIMENT DE PAQUETS

Lloc: Carrers de Sant Pere Organitza: Comissió de Reis del Pla de la Masia i Sant Pere d’Òdena

Piscina Municipal Sta. Olga, s/n. Tel. 93 805 03 61

CEIP Castell d’Òdena c/ Verdaguer, s/n tel 93 801 76 07 www.sites.google.com /site/escolacastelldodena/ ceip-castelldodena@xtec.cat

Policia Local Plaça Major, 2 Tel. 93 801 70 75 www.odena.cat policia.local@odena.cat

Butlletí L'accent núm. 69 - desembre 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you