Page 1


ELEMENTS

IVC


Marca

gràfica

El logotip de The Brandery està format per el propi nom The Brandery en una tipografia moderna i minimalista i després podem trobar a sota London amb lletra cal·ligràfica. S’ha escollit aquesta tipografia tan diferent a l’anterior perquè Londres és una ciutat antiga, vella i bella, amb classe, senyorial, etc. Quan es pensa en la ciutat de Londres, si ho has d’interpretar en una tipografia la més adient és aquest, la swenson. Per últim, es volia relacionar el logotip amb una figura geomètrica, el triangle. S’ha escollit el triangle perquè és la figura divina. Aquest en la mitologia significa la unió d’allò espiritual, material i el poder. La moda conté aquests tres elements, la seva creació és totalment espiritual, necessitem que sigui material per poder consumir-la i té el poder de moure masses.


El logotip té diferents aplicacions en funció del seu color. Aquest fet s’explica de forma més detallada a la secció de color.


logotip.

mesures

B

BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB

B

B B

Com es pot comprovar la unitat de mesura és la B, de The Brandery. Les mesures que formen el logotip són 12 x 8 (la unitat de referència és la B). D’altra banda, el seu espai de reserva també està format per un B per cada banda del logotip, és a dir, s’ha de respectar aquesta mesura en quant a la seva col·locació amb altres elements.


logotip.

escala

i

reducció

52 mm

L’escala mínima de reducció és la mesura mínima en la qual pot estar reduït el logotip. El més segur és que si reduïm més aquest logotip no se’ns veurà, per tant, s’ha determinat que l’escala mínima de reducció del logotip de The Brandery London són 52 mm.


àrea

de

reserva

B

logotip.

B

B B

L’àrea de reserva determina l’espai que ocupa el logotip i que no pot ser ocupat per cap altre element. En aquest cas, l’espai de reserva està marcat per la unitat de mesura B, l’espai format pel logotip i la unitat de mesura B no pot ser ocupat per cap altre element.


logotip.

color

R: 133 G:76 B:89 C:47 M:85 Y:59 K:5

R:155 G:135 B:74 C:44 M:47 Y:85 K:1

R:117 G:76 B:134 C:61 M:85 Y:21 K:0

R:77 G:133 B:96 C:86 M:32 Y:79 K:0

R:145 G:138 B:119 C:50 M:44 Y:56 K:0

R:62 G:84 B:133 C:89 M:76 Y:29 K:0

S’han escollit sis colors diferents, la gran majoria són colors neutres, colors apagats però molt variats. S’han utilitzat colors neutres per no treure-li importància a la paraula The Brandery i London. D’altra banda, hi ha diferents aplicacions de colors perquè el mercat de la moda és una mercat molt heterogeni format per dissenyadors molt diferents, per tant, les diferents aplicacions en funció del seu color volen simbolitzar aquesta diversitat del mercat de la moda.


logotip.

VERSIÓ

La versió en negatiu és una representació de com quedaria el logotip sobre un fons obscur.

NEGATIU


logotip.

ESCALA

L’escala de grisos ens permet comprovar com és el logotip sense color.

DE

GRISOS


logotip.

sense

triangle


logotip.

usos

Fons de color cridaner

Sobreposar elements al logotip

Prohibit canviar la persepectiva i direcció del logotip

incorrectes

Canviar color logotip

Sobreposar el logotip a altres elements

Prohibit canviar la tipografia

Reduir massa el logotip

Deformar el logotip

Prohibit afegir-hi elements

Els usos incorrectes són les aplicacions que no es poden realitzar en el logotip. És la normativa del que no s’ha de fer amb el logotip.


tipografia


ABSTRACT ABCDEFGHIJKLMN PQRSTUVWXYZ 0123456789

abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789

SWENSON ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ 0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

La primera tipografia utilitzada és l’abstract desteca per ser moderna i minimalista. La següent tipografia és molt diferent a l’anterior, és la swenson que es caracteritza per ser cal·ligràfica. S’ha escollit aquesta (que s’utilitza per escriure London), perquè Londres és una ciutat antiga, vella i bella, amb classe, senyorial, etc. Quan es pensa en la ciutat de Londres, si ho has d’interpretar en una tipografia la més adient és aquest, la swenson. Es tracta d’un logotip que utilitza dues tipografies molt diferents, una molt moderna i l’altra molt antiga. Això s’ha de fet de forma premeditada per simbolitzar la moda, no importa d’èpoques perquè tot el que es portava fa anys, torna a portar-se en l’actualitat.


IMATGES


Les següents imatges serveixen d’inspiració per realitzar accions promocionals, publicitàries, BTL, etc. Són una guia de les imatges que ha de seguir The Brandery.


APLICACIONS


INVITACIÓ

150

x

200

150 mm

mm

150 mm 138 mm

200 mm

200 mm

Mapa

63,7 mm

Contraportada

138 mm 41,9 mm

Portada

27,4 x 27,4 mm

Disseny: a l’anvers hi trobem la portada, formada per la imatge visual establerts i al revers d’aquesta la contraportada tota negra. A l’interior de la invitació, hi ha a la part superior un mapa per localitzar el lloc d’interès i a la part inferior un text i un codi QR.

Característiques: imprès a color, paper de 350 g. i plastificat. Ús: s’utilitzarà per convidar als futurs assistents a The Brandery London.


The Brandery te invita a ti, a ________________________________, a la primera edici贸n The Brandery London en Olympia Exhibition Centre. Presenta esta invitaci贸n en la entrada del recinto.


SOBRE

DINA4

229

229 mm

x

324

mm

229 mm

Característiques: imprès a color, paper de 350 g.

324 mm

324 mm

20 mm

Disseny: a l’anvers hi trobem la portada, formada per la imatge visual establerts i al revers d’aquesta la contraportada tota negra. Delimitant les línies amb un dels colors corporatius.

Logotip

Ús: s’utilitzarà per fer arribar diferents documents a altres destinacions.


DINA4

210

x

297

mm

210 mm 12 mm

297 mm

Logotip

12,3 mm

Disseny: a l’anvers hi podem trobar el logotip a la part superior i a la part Característiques: imprès a color, paper DIN-A4. inferior un triangle, el qual forma part de la identitat visual de l’empresa. El Ús: s’utilitzarà per imprimir documents, tenir documents informatius, etc. paper no té color.


carta

210

x

297

mm

210 mm Nom Càrrec Empresa Direcció

Logotip

12 mm 40 mm

Ciutat, __ de ______ de ____

297 mm

Text

Firma Nom i cognom Càrrec

100 mm

Nom empresa Direcció: ________ Telèfon: _________ Localitat: ________ Zona: ___________ Com arribar: _________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

72,2 mm

12,3 mm

Disseny: a l’anvers hi podem trobar el logotip a la part superior esquerra, a la part superior dreta la informació del emissor, junt amb el text, la firma i informació necessària pel receptor. A la part inferior també el triangle.

Característiques: imprès a color, paper DIN-A4. Ús: s’utilitzarà per enviar cartes a diferents receptors.


Ciutat, __ de ______ de ____

Benvolgut ___________, Loriorec ullendebit, odi doluptaero occabor a non et fuga. Toreptat. Lessequi volorernam si dolese voles sum, quost hillabo. Fersper cilitaque et, sit odist ab ipsunt, con pro vollam, illignam quidus dolum et eos mi, andus. Vitatemqui corempo ssinimi ncimusciae venis aut omnienist, vel ilitas versperio optiis solora voloraturi de velest rescimi, vid ullam, occustrum, volestrum quias eum, quo beatur, aut qui ulparchic tem sae erest, quis dolore sa commo tendandam, eum, etur aut eat quiandant. Simin pratum rerunt aboreru ptaspel lautet acestor estiist, vit in nulpa Firma Nom i cognom Càrrec

Nom empresa Direcció: ________ Telèfon: _________ Localitat: ________ Zona: ___________ Com arribar: _________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________


cONVOCATORIA 210

x

297

mm

DE

PREMSA

210 mm Logotip

12 mm 31 mm

CONVOCATORIA TÍTOL

297 mm

Localitat, __ de _________ de ____. Text

Dia: _________, __ de ________ de ____. Hora: _______ Lloc: __________________ Assistirà: ____________________________________________ ____________________________________________________

98 mm

Per més informació: Nom i cognom Càrrec Correu electrònic Telèfon / mòbil

57,6 mm

12,3 mm

Disseny: a l’anvers hi podem trobar el logotip a la part superior dreta, seguit Característiques: imprès a color, paper DIN-A4. per la informació necessària d’una convocatòria de premsa i a la part inferior Ús: s’utilitzarà per enviar convocatòries de premsa als mitjans de comunicaun triangle, el qual forma part de la identitat visual de l’empresa. ció.


CONVOCATORIA ETRATUS HEBUSQU ONFICIAE CONSULU DESTIQUA CONDIS. NE IN TE TAMDICA STANDACTA SERE FACTAM QUOS FUIURBEM FUIUS MOVIS. VATUAM NE TUM HAE PERESSE Localitat, __ de _________ de ____. Rum fuga. To eos dolorro tessit ipsust, aut vit lautemp orento mos Velignihilita serum quam, cuptaep eliquis simi, num eost, officitatur audit venis aut archillest, to totat opta doluptaeped que laut laborero bla et asimpor ectetus dolor aut que et autem idiatur adisqua simpor. Aut ligeni berit, sum as velenitatur as aboremp oreris cum dolo mil molorerisci autemporrum res repudae culluptistia con repudae et et volectur? Qui si te a porro optatur sim quid quaesti officie ntibus quibus eum quam essequi sequam il idenis de nobisci

Dia: _________, __ de ________ de ____. Hora: _______ Lloc: __________________ Assistirà: ____________________________________________ ____________________________________________________

Per més informació: Nom i cognom Càrrec Correu electrònic Telèfon / mòbil


NOTA

DE

PREMSA

210 mm

210

x

297

mm

210 mm Logotip

12 mm 31 mm

14 mm Sobre The Brandery:

NOTA DE PREMSA

52 mm

TÍTOL Subtítol

Sobre The Brandery London:

Localitat, __ de _________ de ____. Text

64 mm

297 mm

297 mm

Per més informació: Nom i cognom Càrrec Correu electrònic Telèfon / mòbil

12,3 mm

Disseny: a l’anvers hi podem trobar el logotip a la part superior dreta, seguit per la informació necessària d’una nota de premsa junt amb el text i a la part inferior un triangle. La segona pàgina conté dades informatives de l’empresa.

12,3 mm

Característiques: imprès a color, paper DIN-A4. Ús: s’utilitzarà per enviar notes de premsa als mitjans de comunicació.


Sobre The Brandery:

NOTA DE PREMSA TÍTOLTUSCIM ACCUS MOLUPTI ONEMPORUM QUI NE VERFERI VOLUPTATUR? Ersperep editatet voluptat veriberchil mint pliquo doluptatur minulparum litatin tinvendios es vellace rumque Localitat, __ de _________ de ____. Is seribusam nullacessim facea volupta tempore volores tibearum que non consecaerum rerumquamus. Ihiciatur re prae volorum ium accum re non erchili gnisquat modipsae nes aut voluptae plaut fugia pre reperro offictis et aut faceatem aut ullabore plaborerro maxime niendit esto volor maximenis ium nis ad ex excerovit ad quis mossime optat adi consequae volorem quatemp orupta cus molupic ieniet repelestis sinctatia a iunti duciaturem harcipsunt, coreper iberepe litaturibus sed ut magnis exceria vent omnisi simus. Litaqui ationsed ut mi, soloren dusanda aut magnimus non reperfe rferovid quunt eos velibusa sime commolu ptasperem versperum qui berspeliquam es num sime sitate pro omnihic imoloratae. Ut ex et ium que reptate omnihit fugiam restibus sum quiscid molor sincto escius dit fuga. Ibea volum fugitib usdaerr ovidit ut lis utas earunt eturehendae. Ratae aut ma corecabo. Hicilitis eatas eniet et eos natur? Quibus et lab il ipsunte lant. Em aut re, simento cuptat. It ipid undissi nctenimus etur aut lit as isimet ea doloritiae. Nam voluptatat quati consequi niet quiatio receritas si officta speribea sapiet quatiis doluptus. Aci sae omnis volorumque et eiunt volesci vellandis volupti commod magnima gnimpos andemo vende ipic te voluptas qui voluptat harum quis andit volore, sequam hiliquis quam eatur? Porro conem latas nonecto tatempe voluptate ius, consero videbit eaque velignimusa pa culparc imodiatur, aut ipidem doluptatur re voluptatures di adiaspis arum accabores delecabor simin persperc

Min expellabo. Elluptur ma quia saperiam quis pre num remperu ptatur alisquid mo deraepe llendist quate nossita dolupta temporibus ate nos duciis sim et es doluptatias quas vere peremqu aspiendis eumque de dem reperferum remqui aut alit res et ut eiciaest, alit fuga. Ossincti dolo dolo elis simaio. Ne cuptat int as ilitatum ea vel inis ad qui tesequi dellent es erio core, quos aut apictis temperunt ipsuntur sit odit ut facit harum alitae quaepta debit assit, officaborate arum consequi quosandi Sobre The Brandery London: Sit magni cus. Nullaborunt. Rum inis modis volorit et andandunt inihilique et quas qui doluptaquam, occum non renisquae cum rerchicit est, si ommolup tatur, sequaep udicillestis et arcil estorum andebis dolupta tiusda volorpor magnis sit od magnihil illorer ferruntur? Bis di a etum et ipid maios consequae. Xeribea doloriam cum re, consequ iatur? Usant. Bus qui con nonsequ isimin nemperoviti dolum autectiae eatur, officae vel Per més informació: Nom i cognom Càrrec Correu electrònic Telèfon / mòbil


INTERACTIU


CORREU

ELECTRÒNIC

25%

Imatge corporativa i logotip

Estimat _______!

75%

Text

Disseny: les mides estan dones en percentatges, el 100% equival a tot el correu electrònic. A la part superior hi podem trobar el logotip amb una imatge corporativa de l’empresa i seguidament el text.

Característiques: format digital, a color. Ús: s’utilitzarà per enviar correus electrònics a diferents destinataris.


Estimat _______! Harciis quas evel earia simil maio ipietur, que consed mint quam assinitat voluptae. Ro quia voluptatum et delectiur, sequi sequiss ecepeli quibus quatatur autae doles est repe volessi nistio. Obistin vernat quosa nis nimi, sequiaspis arum fuga. Ut pro ipsanda quos aut odicips untiae offic tem harum id quae. Mod maios ut aut imenem ipsum rat. Idero cum volorest, qui simenihilit doluptas que consequam quia natem. Ita accat harciur autatibus ipsamentem fuga. Ut volescid mi, sequi to coreprerore liqui nitasit aute pa et providebis id maionse quiasitam aut autempo rernate mpostibust alitatesed mint auditat ibusand ignimus rendi sum dolor solupta sperum volores tistiam eatur? Pererum exercid et, sit ut quo il mo dolo cullabo. Ut iliquat istionseque quae nem volestrum rem ex eosandi picipie


cd

7,8 mm

20 mm

120 mm

Disseny: les mides són estàndard i hi trobem el logotip amb la imatge corporativa i a la part superior esquerra un requadre blanc per escriure el títol descriptiu del CD.

Característiques: format digital, a color. Ús: s’utilitzarà per enviar catàlegs, documents, informació a disposició del client o el receptor.


cd

12,5 mm

25 mm

Disseny: les mides van en funció de la mida del CD. A la part superior trobem la part externa de la funda, la dreta és l’anvers i l’esquerra el revers. A la part inferior trobem l’interior de la funda, negra i a la part dreta hi ha un text explicatiu.

Portada

Característiques: format digital, a color. Ús: s’utilitzarà per guardar el CD de forma acurada.


Xarxes

socials

Disseny: S’adapta la identitat visual en funció de les possibilitats de cada plataforma. Les xarxes socials són: Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Tumblr i Instagram. Característiques: format digital, a color.

Ús: és una eina de comunicació.


website


HOME

Disseny: La home és la pantalla d’inici de la pàgina web, és la carta de presentació. A partir d’aquesta es poden accedir a tots els primers nivells. Característiques: format digital, a color.

Ús: és una eina de comunicació.


PRIMER

NIVELL

Disseny: El primer nivell està format per imatges i elements molt visuals. A través d’aquest primer nivell podem accedir al segon nivell que són els submenús que apareixen radera algunes imatges linkades, icones o menús. Característiques: format digital, a color.

Ús: és una eina de comunicació.


SEGON

NIVELL

Disseny: El segon nivell està format per informació més detallada. A través Ús: és una eina de comunicació. del segon nivell sempre es pot accedir al primer, utilitzant la icona de dalt a l’esquerra. Característiques: format digital, a color.


ELEMENTS DE SUPORT


PHOTOCALL

Patrocinadors

Patrocinadors

Patrocinadors

180 cm

Patrocinadors

Patrocinadors

Patrocinadors

Logotip i imatge corporativa

39 cm

Patrocinadors

Patrocinadors

Patrocinadors

Patrocinadors

Patrocinadors

Patrocinadors

32 cm 300 cm Disseny: Segueix la línia de la identitat visual de The Brandery London. Al fons sempre hi haurà una imatge o serà de color de negre i al centre es trobarà el logotip de The Brandery, envoltat pel logotip dels patrocinadors.

Característiques: cartró. Ús: és el lloc on es faran fotografies el dia de l’esdeveniment.


Patrocinadors

Patrocinadors

Patrocinadors

Patrocinadors

Patrocinadors

Patrocinadors

Logotip i imatge corporativa

39 cm

Patrocinadors

Patrocinadors

32 cm

Patrocinadors

Patrocinadors

Patrocinadors

Patrocinadors


MERCHANDISING


IPHONE

I

AGENDA

2 cm

19 cm

12,8 cm

FUNDA

7 cm 15 cm

Disseny: Són una funda d’iphone 4 i una agenda que tenen les mides determinades i són en el color nombre amb el logotip i la imatge visual de The Brandery.

Característiques: pell. Ús: serveixen per fer regals a aquelles persones seleccionades.


PEN

DRIVE

m

cm

3c

4,5

5 cm

m 5c

Disseny: És un pen-drive que simula ser una càmera de fotos i una nota explicativa.

Característiques: goma. Ús: en aquest pen-drive es gravaran les fotografies de l’esdeveniment i es regalaran als assistents.


funda

portàtil

i

bolígraf

9 cm

33,5 cm

3 cm

24 cm

Disseny: És una funda d’un portàtil de 13 polsades que està gravat amb el Característiques: pell i metall. logotip i la identitat visual de The Brandery. D’altra banda, també hi ha un Ús: són elements de merchandising per regalar. mini-bolígraf que alhora és un clauer.


Manual didentitat