Page 1


ARNAVUTKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI


www.arnavutkoy.bel.tr

04


www.arnavutkoy.bel.tr

01

İçerik 03 / 04

-

Bașkanın Yazısı

05 / 06

-

Yerel Yönetim Vizyonumuz

07 / 08

-

GELECEKTE BİZİ BEKLEYEN ARNAVUTKÖY

09 / 10

-

3.Havalimanı

11 / 12

-

Kanal İstanbul

13 / 14

-

Yeni Metro Hatları

15 / 16

-

Fuar ve Kongre Merkezi

17 / 18

-

Doğa Parkı

19 / 20

-

Kuzey Marmara Otoyolu

21 / 22

-

Yeni Șehir

23 / 24 / 25 / 26 - YENİ ARNAVUTKÖY 27 / 28

-

HİZMET BELEDİYECİLİĞİ

29 / 30

-

Arnavutköy Kent Meydanı

31 / 32

-

Arnavutköy Yașam Merkezi ve Kapalı Pazar

33 / 34

-

Boğazköy Yașam Merkezi Spor ve Kültür Projesi

35 / 36

-

Bolluca Meydan Düzenlemesi ve Bölge Parkı

37 / 38

-

Karaburun Meydan, Balıkçı Barınağı ve Kıyı Düzenlemesi

39 / 40

-

Tarihi Köy Merkezleri Meydan ve Çevre Düzenlemeleri

41 / 42

-

Hadımköy Yașam Merkezi ve Meydan Düzenlemesi

43 / 44

-

Arnavutköy Yönetim ve Yașam Merkezi

45 / 46

-

Hadımköy Akpınar Bölge Parkı

47 / 48

-

Doğal Yașam Vadisi

49 / 50

-

Durusu – Tayakadın Bölge Parkı ve Piknik Alanı

51 / 52

-

Arnavutköy Spor Kompleksi


www.arnavutkoy.bel.tr

02

Hadımköy Gençlik ve Spor Parkı

53 / 54

-

55 / 56

-

Atıș Poligonu

57 / 58

-

Spor, Eğlence ve Macera Parkı

59 / 60

-

Mahalle Spor Alanları

61 / 62

-

Su Kayağı

63 / 64

-

Üniversite

65 / 66

-

Teknopark

67 / 68

-

Tașoluk Eğitim Kampüsü

69 / 70

-

Yeni Okul Binalarıyla Derslik Sayısı Artacak

71 / 72

-

Arnavutköy İmam Hatip Ortaokul ve Lisesi

73 / 74

-

Meslek Liseleri

75 / 76

-

KAPALI PAZARLAR

77 / 78

-

Hadımköy Devlet Hastanesi

79 / 80

-

Küçük Sanayi Sites

81 / 82

-

ULAȘIM PROJELERİ

83 / 84

-

KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK

85 / 86

-

Planetaryum Binası (Gezegen evi) ve 8D Sinema

87 / 88

-

Kültür Sanat Vadisi

89 / 90

-

Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri

91 / 92

-

SOSYAL BELEDİYECİLİK

93 / 94

-

Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi

95 / 96

-

Kadın Konuk Evi

97 / 98

-

Engelliler Yașam Merkezi

99 / 100

-

Benim Huzurlu Ailem

101 / 102 -

Kamp Tesisleri

103 / 104 -

Sosyal Konut Projesi


www.arnavutkoy.bel.tr

03

SEVGİLİ

ARNAVUTKÖYLÜLER Kıymetli Arnavutköylü Hemșehrilerim! Sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Beș yıl boyunca yeni ilçemizi, temel sorularından arındırmaya gayret ettik. Șükürler olsun, bunu da önemli ölçüde bașardık. Elbette beș yılda ilçenin tüm sorun ve ihtiyaçlarını gidermek mümkün değildir. Onlarca, hatta yüzlerce yıl önce kurulan yerleșim yerlerinin yașadığı gelișim sürecini birlikte yașıyoruz. Bu dönemde yapılan ana hizmetlerin devamında her yönüyle gelișen bir Arnavutköy olușturmak için Hükümetimiz, Büyükșehir Belediyemiz ve Arnavutköy Belediyesi ișbirliği ile önemli çalıșmalara imza atmaya devam edeceğiz.

Arnavutköy'ün ihtiyaçlarını bilen ve her alanda çalıșmalarına devam eden Ak Parti kadroları, yapacaklarını vadeden ve vadettiklerini yapan bir anlayıșa sahiptir. Gelecekte dev projelere ev sahipliği yapacak Arnavutköy, ehil ve tecrübeli kadrolarla hedefine ulașabilir. Bunun için siz değerli büyüklerim ve kardeșlerimden dua ve destek talep ediyorum. “Daima Millet, Daima Hizmet” anlayıșıyla olușturacağımız yarınlarda bulușmak üzere; Allah’a Emanet Olun!

Ahmet Hașim BALTACI Arnavutköy Belediye Bașkan Adayı


www.arnavutkoy.bel.tr

04


www.arnavutkoy.bel.tr

05

YEREL YÖNETİM VİZYONUMUZ Ak Parti olarak önümüzdeki dönemde hedefimiz, ilçemizi: • • • • •

İnsan dostu Çevre dostu Estetik Katılımcı ve Müreffeh marka ilçe haline getirmektir.

Bu hedeflere ulașmak için;

Katılımcı Belediyecilik İlçede yașayan halkımızın kendisini etkileyecek kararlarda görüș, istek ve ihtiyaçlarının yönetime iletilmesi, yönetimin de yaptığı ve planladıkları çalıșmalarda halk ve Sivil Toplum Kurulușlarıyla daha etkin diyalog kurması için çeșitli mekanizmalar geliștirecektir.


www.arnavutkoy.bel.tr

06

Kültürel Belediyecilik Temel altyapı sorunlarını çözen ve yașam kalitesini yükselten belediyecilik anlayıșımız, insanımızın rutin ihtiyaçlarını da karșılamaya devam edecektir. Kültür ve sanat merkezlerinden meslek edindirmeye, konser, sinema, tiyatro ve kültürel söyleșilere kadar pek çok icraat artarak devam edecektir. Sosyal Belediyecilik Ak Parti’li belediyemiz ilçenin temel sorunlarının yanında, ilçe sakinlerinin sorunlarına da eğilmiștir. Yoksullar, engelliler, kimsesizler, șehit ve gazi aileleri, gençler ve çocuklarımız, yașlılarımız için bașlattığımız çalıșmalar geliștirilerek devam edecektir. Hizmet Belediyeciliği İlçe belediyemiz, öncelikli sorunlara yönelik çalıșmaların yapıldığı bir dönemi geçirmiștir. Altyapı çalıșmaları, sokak ve caddeler, ulașım, çevre düzenlemeleri; park, sağlık, eğitim ve spor alanlarındaki yatırımlar gibi pek çok icraat gerçekleștirilmiștir. Ak Parti anlayıșı olarak bu dönemde de hizmet așkıyla daha yeni ve daha iyi yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Çevre Dostu Belediyecilik Çevreye duyarlı ve çevreyi koruyan anlayıșımız gereği havanın, suyun, yerleșim yerlerimizin temizliği, insan sağlığı ve sağlam bir gelecek için vazgeçilmez alanlardır. Șehir temizliği, ağaçlandırma ve çevre düzenlemeleri konularında hizmet kalitemizin yükseltilmesi sağlanacaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

07


www.arnavutkoy.bel.tr

08

GELECEKTE BİZİ BEKLEYEN ARNAVUTKÖY Arnavutköy İlçemiz hükümetimizin yapacağı dev projelerle “İstanbul’un Yarını” olacak bir konumdadır. Yapılacak makro projeler sayesinde zihinlerde “Gelecek Burada” fikri olușmaya bașlamıștır.


www.arnavutkoy.bel.tr

09

Gรถrseller Temsilidir.


www.arnavutkoy.bel.tr

10

Çalıșan Sayısı 120.000

3. Havalimanı İlçemizin sınırlarında yapılacak olan dünya devi 3. Havalimanı bölgemizin kapılarını dünyaya açacak bir yatırımdır.


www.arnavutkoy.bel.tr

11


www.arnavutkoy.bel.tr

12

Kanal İstanbul İlçemizi olumlu yönde etkileyecek bir güzargahtan geçecek olan “Kanal İstanbul Projesi”, Karadenizi Marmara Denizi’ne bağlayan olağanüstü bir projedir.


www.arnavutkoy.bel.tr

13

Gรถrsel Temsilidir.

Vezneciler


www.arnavutkoy.bel.tr

14

Yeni Metro Hatları • Halkalı-3. Havalimanı Metrosu • Vezneciler-3. Havalimanı Metrosu


www.arnavutkoy.bel.tr

15

Fuar ve Kongre Merkezi


www.arnavutkoy.bel.tr

16

İstanbul Büyükșehir Belediyemiz tarafından 3. Havalimanı yakınına inșa edilecek 2 Milyon m2’lik “Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi” otelleriyle birlikte dünya çapında ticari bir merkez olma özelliğini ilçemize kazandıracaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

17

Görseller Temsilidir.

Doğa Parkı İlçemiz sınırlarında, dünya çapında, içerisinde Hayvanat Bahçesi, Botanik Parkı ve Doğal Yașam Alanları bulunan dev bir park inșa edilecektir. 2 Milyon m2 civarında olacak “Doğa Park” yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

18


www.arnavutkoy.bel.tr

19

Kuzey Marmara Otoyolu 3. Köprüden itibaren devam edip Arnavutköy’den geçen, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan en önemli güzergah olacak bu yol sayesinde ilçemiz, çok daha kolay ulașılabilen stratejik ilçe özellliğini güçlendirecektir.


www.arnavutkoy.bel.tr

20


www.arnavutkoy.bel.tr

21

Görseller Temsilidir.

Yeni Șehir Plan ve projeleri Çevre ve Șehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Yeni Șehir” projesi, saydığımız diğer makro projelerle birlikte dünya șehri İstanbl’un cazibe merkezi olacaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

22


www.arnavutkoy.bel.tr

23


www.arnavutkoy.bel.tr

24

YENİ ARNAVUTKÖY Yeni dönemde, hükümetimiz tarafından ilçede olușturulacak makro projelerle uyumlu bir șehir geliștirilecektir.


www.arnavutkoy.bel.tr

25

Yeni Arnavutköy

Bu Kapsamda; 1-) Plan Düzenleme Çalıșmaları İmar planlarında kanun ve yönetmeliklere uygun șekilde bölgemizin ihiyacına cevap verecek yeni düzenlemeler yapılacaktır. 2-) Kentsel Yenileme Çalıșmaları Çarpık yapı stoğunu ve depreme dayanıksız yapıları yerinde yenileyerek dönüștürecek çalıșmalara bașlanacaktır. Bu çalıșmada, mülk sahibinin vatandașlarımızın katılımıyla projenin bir paydașı olmasına özen gösterilecektir.

3-) Arnavutköy Estetik ve Tasarım Planının Hazırlanması

Kentsel

İlçemize kent estetiği kazandırmak amacıyla daha önce bașlatmıș olduğumuz İstanbul Büyükșehir Belediyesi ile ortaklașa yapılan çalıșmaya devam edilecektir. Bu kapsamda tarihi ve kültürel kazanımlarımıza uygun mimari öneriler, cephe tasarımları ve kent kimliğini olușturacak öneriler geliștirilecektir. 4-) Arnavutköy’ü Geleceğe Tașımak Doğal kaynaklarımıza (orman,su vs) sahip çıkarak, gelecekte bizlerin ve çocuklarımızın huzurla yașayacağı bir ilçe olușturmak için, üniversiteler ve diğer paydașlarla ișbirliği yapılan çalıșmalara devam edilecektir.


www.arnavutkoy.bel.tr

26

Yeni Arnavutköy

Daha Önceden Bașlatılan a-) Mimar Sinan Üniversitesi ile ortaklașa yürüttüğümüz “Ekolojik Kentsel Tasarım Rehberi” çalıșması tamamlanacaktır. Bu çalıșmayla, doğal yașama uygun ve doğal kaynakları koruyarak kullanılan bir șehir tasarımı öngörülmektedir.

b-) Bilgi Üniversitesi ile ortaklașa gerçekleștirdiğimiz, “Stratejik Modern Kent Vizyonu Eylem Planı” çalıșması daha da geliștirilecektir. c-) Hollanda Rotterdam Mimarlık Bienali ve Arnavutköy Belediyesi’nce ortaklașa yürütülen “Sürdürülebilir Kent İnșa Etmek” projesi dikkate alınarak, geleceğin Arnavutköy’ünü olușturma çalıșması devam edecektir.


www.arnavutkoy.bel.tr

27


www.arnavutkoy.bel.tr

28

HİZMET BELEDİYECİLİĞİ


www.arnavutkoy.bel.tr

29

Eski Belediye Binası ve Futbol Sahası Üzerine


www.arnavutkoy.bel.tr

30

Arnavutköy Kent Meydanı • Kafeler • Yeme - İçme ve Alıșveriș Mekanları • Açık Alan ve Meydan Düzenlemesi • Katlı Otopark


www.arnavutkoy.bel.tr

31

İlçe Jandarma Karșısı


www.arnavutkoy.bel.tr

32

Arnavutköy Yașam Merkezi ve Kapalı Pazar • Açık Alan ve Meydan Düzenlemesi • Gençlik Merkezi • Engelliler Merkezi • Yașlılar Merkezi • Kadın Kültür Merkezi • Meslek Edindirme Üniteleri • Sinema • Ticari Üniteler • Konferans Salonu • Șehir Kütüphanesi • Müze • Sanat ve Sergi Salonu • Kapalı Pazar • Kapalı Otopark • Çocuk Oyun Alanı • Belediye Sosyal Tesisi


www.arnavutkoy.bel.tr

33

Yunus Emre Mahallesi


www.arnavutkoy.bel.tr

34

Boğazköy Yașam Merkezi Kültür ve Spor Tesisi • Açık Alan Düzenlemesi

• Derslik ve Hobi Odaları

• Gençlik Merkezi

• Çok Amaçlı Salon

• Kadın Kültür Merkezi

• Ticari Birimler

• Yetișkin Evi

• Spor Merkezi

• Kütüphane

• Aile Sağlığı Merkezi


www.arnavutkoy.bel.tr

35

Bolluca Meydan Düzenlemesi ve Bölge Parkı


www.arnavutkoy.bel.tr

36

295.000 m2 Alana yapılacak bu düzemlemede;

• Gölet

• Yaya Köprüsü

• Piknik ve Mesire Alanları

• Koruluk

• Bisiklet ve Yürüyüș Parkuru

• Spor Alanları

• Meydan Düzenlemesi

• Çocuk Oyun Alanları

• Anfi Tiyatro

• Hobi Bahçesi


www.arnavutkoy.bel.tr

37


www.arnavutkoy.bel.tr

38

Karaburun Meydan, Balıkçı Barınağı ve Kıyı Düzenlemesi • Meydan Düzenlemesi ve Yürüyüș Yolları

• Teleferik Sistemi

• Seyir Terasları

• Aquapark

• Balıkçılık Çarșısı ve Barınağı

• Plaj Düzenlemesi


www.arnavutkoy.bel.tr

39

Tarihi Köy Merkezleri Meydan ve Çevre Düzenlemeleri Eski köy yerleșik alanlarının merkezleri tarihi dokuyu dikkate alan bir anlayıșla düzenlenecek. Bu alanlarda çevre düzenlemesi, peyzaj, sosyal ve kültürel birimler gibi çalıșmalar yapılacaktır.

• Tașoluk köy içi

• Yassıören

• Haraççı köy içi

• Boyalık

• İmrahor köy içi

• Baklalı

• Ömerli

• Balaban

• Deliklikaya

• Yeniköy

• Hacımașlı

• Dursunköy

• Yeșilbayır

• Çilingir

• Sazlıbosna

• Tayakadın


www.arnavutkoy.bel.tr

40


www.arnavutkoy.bel.tr

41


www.arnavutkoy.bel.tr

42

Hadımköy Yașam Merkezi ve Meydan Düzenlemesi Tamamlanan 1. Etap çalıșmalarında tarihi eser olan dokuz istasyon binası restore edildi ve cami inșaatında da sona gelindi. Bu binalarda, • Kent Müzesi

• Restoran

• Butik Otel

• Kafe

olarak hizmete sunulacak. 2014 yılında bașlayacak 2. Etapta șunlar yer alacak; • Alıșveriș Merkezi

• Açık Alan Düzenlemesi

• Kültür Merkezi

• Kütüphane

• Sinema

• Oyun Alanları

• Kapalı Pazar

• Nostaljik Tren

• Kapalı Otopark

• Lunapark


www.arnavutkoy.bel.tr

43


www.arnavutkoy.bel.tr

44

Arnavutköy Yönetim ve Yașam Merkezi Yapım ihalesi 6 Șubatta gerçekleștirilen bu projede, seçim sonrası inșaata bașlanacaktır. Proje kapsamında; • Belediye ve Meclis Binası

• Meydan ve Gezinti Alanları

• Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu

• Kapalı Otopark

• Nikah ve Düğün Sarayı

• Özel Hastane

• Alıșveriș Merkezi

• Peyzaj Düzenlemesi

2015 yılında diğer kamu binalarının yapımına bașlanarak, yönetim ve yașam merkezi tamamlanmıș olacaktır. • Kaymakamlık

• Emniyet Müdürlüğü

• Hükümet Konağı Diğer Kamu Kurulușları

• Meydan Düzenlemesi

• Sinema

• Peyzaj Düzenlemesi


www.arnavutkoy.bel.tr

45

Gรถrseller Temsilidir.


www.arnavutkoy.bel.tr

46

195.000 m2 alanlı Bölge Parkımızda;

Hadımköy Akpınar Bölge Parkı • Yürüyüș Parkı

• Piknik Alanları

• Sosyal Tesis

• Bisiklet ve Sağlıklı Yașam Parkuru

• Çocuk Oyun Alanları

• Açık Spor Alanları

• Kültür Fizik Aletleri

• Peyzaj


www.arnavutkoy.bel.tr

47

Doğal Yașam Vadisi • Gölet

• Piknik Alanları

• Hobi Bahçeleri

• Bisiklet ve Sağlıklı Yașam Parkuru

• Atlı Spor ve Binicilik

• Açık Spor Alanları

• Koruluk

• Peyzaj

Görseller Temsilidir.


www.arnavutkoy.bel.tr

48


www.arnavutkoy.bel.tr

49

Gรถrseller Temsilidir.


www.arnavutkoy.bel.tr

50

Durusu – Tayakadın Bölge Parkı ve Piknik Alanı • Yürüyüș Parkı

• Piknik Alanları

• Sosyal Tesis

• Bisiklet ve Sağlıklı Yașam Parkuru

• Çocuk Oyun Alanları

• Açık Spor Alanları

• Kültür Fizik Aletleri

• Peyzaj


www.arnavutkoy.bel.tr

51

Arnavutköy Spor Kompleksi • Stadyum

• Kapalı Spor Salonu

• Yüzme Havuzu ve Sağlık Kulübü

• Açık Spor Alanları

• Sosyal Tesis

• Ticari Alanlar

• Antrenman Sahası

• Buz Pisti


www.arnavutkoy.bel.tr

52


www.arnavutkoy.bel.tr

53

Hadımköy Gençlik ve Spor Parkı • Yürüyüș Parkı

• Piknik Alanları

• Sosyal Tesis

• Bisiklet ve Sağlıklı Yașam Parkuru

• Çocuk Oyun Alanları

• Açık Spor Alanları

• Kültür Fizik Aletleri

• Peyzaj

Görseller Temsilidir.


www.arnavutkoy.bel.tr

54


www.arnavutkoy.bel.tr

55

Görseller Temsilidir.

Atıș Poligonu Avcılık ve atıcılıkla ilgili sporların yapılacağı bu tesiste, atıș ve okçuluk eğitimlerinin verileceği birimler bulunacaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

56


www.arnavutkoy.bel.tr

57

Gรถrseller Temsilidir.


www.arnavutkoy.bel.tr

58

Spor, Eğlence ve Macera Parkı • Lunapark

• Piknik Alanları

• Off-Road Parkuru

• Tırmanma Sporu

• Çocuk Macera Parkı Alanları

• Açık Spor Alanları

• Kültür Fizik Aletleri

• Kay Kay Pisti


www.arnavutkoy.bel.tr

59

Gรถrseller Temsilidir.


www.arnavutkoy.bel.tr

60

Mahalle Spor Alanları Amatör Kulüplere ve spor severlere hizmet verebilecek ölçüde; futbol, basketbol, voleybol gibi açık spor alanları yapılacaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

61


www.arnavutkoy.bel.tr

62

Su Kayağı Yeniden düzenlediğimiz İmrahor mesire yeri ve piknik alanımızdaki gölette su kayağı sporları gerçekleștirilecektir.


www.arnavutkoy.bel.tr

63

Görseller Temsilidir.

Üniversite Bu dönem planlama çalıșmalarını tamamladığımız ilçemizde, planlarda ayırdığımız üniversite ve özel eğitim alanlarımızda, üniversite kurulması için devlet ve vakıf üniversiteleri ile ișbirliği sağlanacaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

64


www.arnavutkoy.bel.tr

65

Teknopark Var olan ve yakın gelecekte inșa edilecek sanayi tesisleri ile teknolojik gelișime bilimsel katkı sağlayacak tesislerden olușan Teknopark’ı bölgemize kazandırmak için belediye, üniversite ve sanayici ișbirliği ile bașlattığımız çalıșmalar hayata geçirilecektir.

Görseller Temsilidir.


www.arnavutkoy.bel.tr

66


www.arnavutkoy.bel.tr

67

Tașoluk Eğitim Kampüsü 185.000 m2 alanda birçok ilk-orta-lise kurumlarının birarada olduğu bir eğitim kampüsü.

Görseller Temsilidir.


www.arnavutkoy.bel.tr

68


www.arnavutkoy.bel.tr

69

Gรถrseller Temsilidir.


www.arnavutkoy.bel.tr

70

Yeni Okul Binalar覺yla Derslik Say覺s覺 Artacak


www.arnavutkoy.bel.tr

71


www.arnavutkoy.bel.tr

72

Arnavutköy İmam Hatip Ortaokul ve Lisesi Arnavutköy 20507 parselde, 13.850 m2 alanda ortaokul, lise, öğrenci yurdu ve tatbikat camisinin olacağı bir kompleksin yapımına bașlanılacaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

73

Görseller Temsilidir.

Meslek Liseleri İlçemizde ihtiyaç duyulan mesleki alanlarda eleman yetiștirecek meslek liseleri kurulacaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

74

Bu kapsamda; a-) Hadımköy Endüstri Meslek Lisesi b-) Sağlık Meslek Lisesi c-) Turizm Meslek Lisesi


www.arnavutkoy.bel.tr

75

KAPALI PAZARLAR Geçtiğimiz dönem yapımı tamamlanan ve devam eden Modern Pazar Yerleri, diğer mahallelerimizde de inșa edilecek. Bu alanlar Pazar hizmetlerinin dıșında otopark, kurban kesim yeri ve spor alanı olarak da hizmet verecek.


www.arnavutkoy.bel.tr

76


www.arnavutkoy.bel.tr

77

Görseller Temsilidir.

Hadımköy Devlet Hastanesi Hadımköy’de konut ve sanayi bölgemize hizmet verebilecek yeterlilikte bir devlet hastanesi Sağlık Bakanlığımız ile ișbirliği içerisinde bölgeye kazandırılacaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

78


www.arnavutkoy.bel.tr

79

Küçük Sanayi Sitesi Daha önce Haraççı’da planlarda ayırdığımız ancak mülkiyet sorunları nedenyle geciken bu çalıșma, civarında bulunan kamuya ait alanlar da ilave edilerek, ilçe geneline hizmet edecek büyüklükte esnafımızın ve vatandașlarımızın kullanımına sunulacaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

80


www.arnavutkoy.bel.tr

81

ULAȘIM PROJELERİ 1-) Arnavutköy Güney Çevre Yolu Kasım 2013’te yapım ihalesi gerçekleștirilen ve yapımı bașlanma așamasında olan 30m genișliğinde ve 3 km uzunluğundaki çevre yolu sayesinde Arnavutköy Merkezindeki șehir trafiği rahatlatılarak, transit geçișe imkan sağlanacaktır. 2-) Eski Edirne Asfaltı- Terkos Caddesi Bağlantı Yolus Güney Çevre Yolunun devamı olan 30m genișliğindeki bu güzergahta, yolun projelendirme așaması tamamlanmıș olup, mülkiyet sorunları tamamlandıktan sonra yapımına bașlanılacaktır. Görseller Temsilidir.

3-) Deliklikaya- Bahçeșehir Bağlantı Yolu 4-) Haraççı- Hadımköy Yolu Rezerv Yapı Alanında kalan bu güzergahta, Çevre ve Șehircilik Bakanlığı tarafından projelendirilme çalıșması devam etmektedir. 5-) Tașoluk-Tayakadın Bölünmüș Yol Projesi Tașoluk Belediye Ek Hizmet Binasına kadar tamamlanan bu çalıșma, Tayakadın Kavșağına kadar devam edecektir.


www.arnavutkoy.bel.tr

82


www.arnavutkoy.bel.tr

83


www.arnavutkoy.bel.tr

84

KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK


www.arnavutkoy.bel.tr

85

Planetaryum Binası (Gezegen evi) ve 8D Sinema Uzay Gözlem Evi, çok boyutlu eğitici filmlerin gösterileceği bir merkez olacak.


www.arnavutkoy.bel.tr

86

Gรถrseller Temsilidir.


www.arnavutkoy.bel.tr

87

Kültür Sanat Vadisi 1-) Tarihi Turizm Merkezi Tarihi köy yașantısını ve mimarisini temsil eden tarzda düzenlenmiș turizm merkezi olușturarak, geçmiș değerlerimiz hatırlatılacak. 2-) Film Platosu Geçmiș yıllarda Yeșilçam filmlerinin çekildiği doğal film setlerinin bulunduğu ilçemizde, resmi ve özel kurumlarla ișbirliği içerisinde Film Platosu olușturulması sağlanacak.


www.arnavutkoy.bel.tr

88


www.arnavutkoy.bel.tr

89

Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri 1-)

Hadımköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi

2-)

Haraççı-Tașoluk Kadın Kültür ve Sanat Merkezi

2-)

Durusu Kadın Kültür ve Sanat Merkezi


www.arnavutkoy.bel.tr

90

Arnavutköy Merkezde Belediyemiz tarafından yapılan Kadın Kültür ve Sanat Merkezi örneğinde olduğu gibi, kadınların yașam kalitesini yükseltmek, taleplerini yerine getirebilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlanan ve bölgesel hizmet verecek olan bu tesislerde; • Psikolog

• Kreș

• Kütüphane

• Kafe

• Çarșım

• Fitness Salonu

• Türk Hamamı

• Sauna

gibi mekanlar bulunacaktır. İçerisinde yer alan dersliklerde ise; • Yemek kursu

• Tezhip kursu

• Pasta kursu

• Minyatür kursu

• Kuaförlük kursu

• Hat kursu

• Cilt bakımı kursu

• Pilates kursu

• Masaj kursu

• Step kursu

• Resim kursu

• Aerobik kursu


www.arnavutkoy.bel.tr

91


www.arnavutkoy.bel.tr

92

SOSYAL BELEDİYECİLİK İlgili kamu kurum ve kurulușlarıyla ișbirliği içerisinde,


www.arnavutkoy.bel.tr

93

Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi Bağımlılık ile mücadelede en önemli adımlardan birisi, bağımlılık tedavi birimlerinin olușturulmasıdır. Bağımlılık tedavi birimi; ayaktan poliklinik hizmetleri, yataklı tedavi hizmetleri ve rehabilitasyon ünitelerini içermektedir. Merkezde hasta odası, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı odası, uğrașı odası, laboratuvar, röntgen ve spor salonu bulunacaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

94

Gรถrseller Temsilidir.


www.arnavutkoy.bel.tr

95

Gรถrseller Temsilidir.


www.arnavutkoy.bel.tr

96

Kadın Konuk Evi Șiddete maruz kalmıș kadınlarımıza, çocukları ile beraber her türlü tehlikeden arındırılmıș, insani șartlara sahip bir yașam alanı sunmayı hedefleyen konuk evimizde; kreș, psikolojik destek, sosyal takip ve danıșmanlık gibi diğer hizmetler verilecektir.


www.arnavutkoy.bel.tr

97


www.arnavutkoy.bel.tr

98

Engelliler Yașam Merkezi Meslek edindirme kursları, atölyeler, hobi alanları ve bahçeleri, engelsiz spor alanları, sosyal ve kültürel tesisler, çok amaçlı salon, Rehabilitasyon ve Fizyoterapi Birimi Hidroterapi Havuzları, fizyoterapi odaları, yemekhane, psikolojik danıșma, proje odası gibi mekan ve aktiviteler olacaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

99

Aile Terapi Merkezi


www.arnavutkoy.bel.tr

100

Benim Huzurlu Ailem Huzurlu bir aile ortamının olușması için; Aile içi iletișim, sağlık, psikolojik destek, evlilik okulu gibi eğitim ve danıșmanlık hizmetleri verilecektir.


www.arnavutkoy.bel.tr

101

Kamp Tesisleri Orman ve deniz odaklı izcilik, gençler ve yașlılar için huzur kamplarını içeren tesisler olușturlacaktır.


www.arnavutkoy.bel.tr

102

İzci, Gençlik ve Yașlılar Huzur Kampı


www.arnavutkoy.bel.tr

103

Sosyal Konut Projesi Öncelikle Arnavutköy’de yașayan kamu çalılșanlarının ve dar gelirli vatandașlarımızn yararlanacağı toplu konutlar üretilecektir. Bu kapsamda ilk olarak Hadımköy Akpınar Bölgesindeki 600 konutluk proje çok yakında hayata geçirilecektir.


www.arnavutkoy.bel.tr

104


ARNAVUTKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI


Arnavutköy'ü Güven Ve Tecrübe Yönetecek  
Arnavutköy'ü Güven Ve Tecrübe Yönetecek  

A.Haşim BALTACI

Advertisement