Page 11

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

9 S

P

E

C

I

A

L

Diferite scenarii

C

poate fi sporită evident prin virtualizare şi hypervisor-ul din Server 2008 are multe în plus faţă de alte produse de restul produse-

onsolidarea serverelor de producţie

linişti cât de cât. De asemenea, impactul pe

lor de pe piaţă. Spre exemplu administrato-

(Production Server Consolidation)

care îl are un downtime, atât planificat cât

rii pot aloca unui server virtual ce resurse

Windows Server Hyper-V permite

şi întâmplător, este şi el redus pentru că

hardware doresc. Astfel se poate face faţă

organizaţiilor să îşi echilibreze

practic acesta este micşorat.

mult mai uşor nevoilor de schimbare şi

încărcarea infrastructurii, a aplicaţiilor şi a

Consolidarea serverelor fizice prin ru-

îmbunătăţire. Şi cel mai mare avantaj e că

serverelor regionale. Intreprinderile ce fo-

larea de virtual machines reduce foarte

totul se poate face transparent fără a avea

losesc IT-ul îşi pot îmbunătăţi administra-

mult şi numărul de componente ce se pot

vreun impact asupra utilizatorilor.

rea prin rapiditatea cu care se pot pune „pe

defecta. Astfel se reduc şi costurile de

picioare” noi servere. Astfel, vechile ser-

întreţinere precum şi timpul necesar înlo-

vere ce rulau în configuraţia un server =

cuirii componentelor.

Testarea şi dezvoltarea de software (Software test and development)

o aplicaţie pot fi înlocuite cu servere virtu-

Pentru recuperare, serverele virtuale pot

Virtualizarea oferă companiilor dezvol-

ale ce incorporează caracteristici avansate

fi găzduite şi pe alte servere fizice, fiind

tatoare de aplicaţii software foarte multă

precum management dinamic pentru hard-

astfel redus downtime-ul necesar pentru

flexibilitate când vine vorba de testare.

ware si failover clustering.

migrarea datelor de pe cel defectat. Şi cel

Fiind practic totul virtual, nu se mai poate

Consolidarea serverelor de producţie cu

mai important lucru este posibilitatea de a

pune problema de incompatibilităţi între

Hyper-V poate aduce beneficii afacerii prin

restaura, rapid şi automat, datele virtua-

componente şi nu mai e nevoie nici de in-

creşterea nivelului de utilizare al hardware-

lizate pe un server virtual de backup, dar

stalarea de nenumărate ori a unui întreg

ului şi prin reducerea costului de deţinere.

numai prin folosirea combinaţiei Quick

server. Totul se poate face într-un server

(Schema 3)

Migration – Windows Server 2008 Enter-

virtual reducându-se astfel timpul nece-

prise/Datacenter.

sar pentru configurarea hardware-ului.

Managementul continuităţii business-ului (Business continuity management)

Se poate chiar testa pe mai multe servere

Administratorii IT încearcă întotdeauna

Datacenter-e dinamice (Dynamic data center)

să găsească metode de a reduce sau de

Datacenter-ele se confruntă cu o presiune

Eficienţa este crescută foarte mult da-

a elimina downtime-ul. Şi cum Hyper-V

tot mai mare când vine vorba de optimiza-

torită necesităţilor minime de componente.

pune la dispoziţie metode rapide de a

rea hardware-ului şi a facilităţilor pentru

Şi cel mai mare impact îl putem deduce ca

readuce serverele la stadiul normal de

că trebuie să menţină un anume nivel al

fiind asupra costului final al testării unui

funcţionare, administratorii se mai pot

performanţei. Agilitatea în astfel de situaţii

produs software. 

Mai multe servere utilizate sub capacitate sunt consolidate pe un singur server

www.ittrends.ro

virtual, dar folosind practic un singur server fizic.

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement