Primeur 2 - 2021

Page 126

Thema

Uien

Sorteerlijn bij WeGrowOrganic

“We willen jaarrond biologische uien van Nederlandse bodem kunnen leveren” Bij WeGrowOrganic in Zeewolde wordt druk gebouwd. De leverancier van onder meer biologische uien en aardappelen bouwt een nieuwe verwerkings- en bewaarloods. 3,5 duizend kisten moeten er straks in. Jaarrond Nederlandse biologische uien kunnen leveren, dat is het plan.

"D

e vraag naar biologische producten neemt toe, meer telers schakelen over naar biologische teelt en dus neemt ook het aanbod toe. Ook is er in Europa meer vraag naar Europees product ten opzichte van import," verklaart Wouter Snippe de nieuwbouw. Er is gekozen voor condensdroging. "Een vrij nieuwe en dure techniek dat veel voordelen kent voor de biologische teelt. Onze aardappels kunnen we niet behandelen met een kiemremmer zoals dat in de gangbare teelt kan, dus het enige wat je kunt doen is koelen. Echter, hoe lager de temperatuur, hoe hoger de

luchtvochtigheid. Dat is ook voor de uien niet ideaal. Die komen nat uit de koeling en zijn wel te drogen, maar dat gaat ten koste van de shelflife. Doordat we de bewaring koppelen aan de nieuwe verwerkingsloods, kunnen we de uien koel en droog verwerken en sorteren. Dankzij de condensdroger hebben we in juni nog een kwalitatief topproduct." Het gat tussen eind mei, als de laatste Nederlandse uien weggaan en half juli, als de eerste Nederlandse plantuien geoogst worden, wordt tot nu toe nog gedicht door import uit Egypte en de samenwerking met een uienteler in Spanje.

In de toekomst hoopt WeGrowOrganic jaarrond Nederlandse uien te kunnen leveren. “De nieuwe schuur biedt meerwaarde voor ons product en geeft ook kansen voor collega-telers om met ons samen te werken.” De nieuwe bewaring moet voor de plantuienoogst klaar zijn en in oktober verwacht Wouter dat de verwerking in gebruik genomen kan worden.

BEDRIJVEN SAMENGEVOEGD WeGrowOrganic werd in 2016 opgericht door Wouter Snippe en Thijs Geerse, beiden biologische akkerbouwers en buren van elkaar. "We zagen dat ons product over heel veel schalen uiteindelijk bij de eindklant terechtkwam. Die keten wilden we verkorten. Inmiddels zijn we vier jaar verder en bewaren, sorteren en verpakken we naast ons eigen product ook de producten

De gehele supply chain onder één dak 100% biologische teelt sinds 2001 divers assortiment van biologische vollegrondsgroenten, aardappelen en uien teelt, sorteren, verwerken, verpakken én verkopen onder één dak jaarrond aanbod door een breed netwerk in Europa

124

AGF Primeur 2 • Uien • 2021

Meer weten? www.wegroworganic.nl info@wegroworganic.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.