„Artscape“ veiklos ataskaita už 2022 m.

Page 1

Veiklos ataskaita 2022

Prieš dešimtmetį įkurtos menų agentūros „Artscape“ misija – didinti kultūros prieinamumą bei bendruomenių sanglaudą per profesionalias meno produkcijas ir edukacines programas. Dirbdami drauge su menininkais, vietos bendruomenėmis ir pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, mes puoselėjame saviraišką, aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime bei ieškome socialiai atsakingų sprendimų, kuriant reikšmingą socialinį pokytį.

2022-ieji – mums buvo džiazuojantys metai. Kontrastingi, kupini veiklos, reikšmingų produkcijų ir renginių. Per praėjusius metus mums pavyko padaryti didelę pažangą pabėgėlių ir migrantų įtraukties, psichosocialinių paslaugų srityse bei kuriant meno produkcijas, kalbančias apie visuomenei aktualius socialinius reiškinius. Vykdėme įvairias meno ir kultūros programas, siekiant ugdyti dalyvių bendruomeniškumo jausmą ir padėti jiems užmegzti naujus socialinius ryšius.

Stiprindami advokacijos pozicijas, paraleliai įgyvendinome net keletą kampanijų, siekiant šviesti apie pabėgėlių teises ir pasisakyti už jų apsaugą bei priėmimo kultūros kūrimą. Šiomis kampanijomis pavyko pasiekti plačią auditoriją, įskaitant nevyriausybines organizacijas ir visuomenę.

10-tuosius agentūros veiklos metus palydėjo reikšmingi tarptautiniai laimėjimai komandos darbui migracijos lauke. „Artscape“ už socialinę sanglaudą buvo apdovanota Europos Tarybos vystymo banko (The Council of Europe Development Bank, CEB) įsteigtu apdovanojimu, organizacija taip pat gavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos padėką už pagalbą valdant migracijos krizę Lietuvoje.

Ačiū, mūsų partneriams ir draugams, už galimybę vykdyti prasmingą veiklą.

Į
ž a n g i n i s ž o d i s
Aistė Ulubey, ARTSCAPE įkūrėja

Įgyvendintas didžiausias organizacijos istorijoje projektas –„Kai susitinka istorijos“:

- Penkiuose Lietuvos miestuose pristatytos meninės instaliacijos „Colours“ (autoriai: Jonas Tertelis, Dominas Pulokas ir Algimantas Černiauskas) ir įgyvendinti aštuoni jas lydintys renginiai: diskusijos, instaliacijų atidarymo koncertai.

- LRT portale publikuoti keturi straipsniai su Lietuvoje gyvenančių pabėgėlių istorijomis.

- Projekto partneriai „Diversity development group“ septyniuose miestuose įgyvendino 49 pamokas apie migraciją (viso 12-oje mokyklų vykusiose pamokose dalyvavo 1224 mokiniai).

- Pamokas lydėjo Lietuvoje gyvenančių pabėgėlių fotoportretų paroda (autorė Berta Tilmantaitė, NARA)

- Projekto partneriai NARA sukūrė ir pristatė šešis multimedijos pasakojimus – garso dokumentikos, fotoistorijos ir video istorijas migracijos temomis bei portretų parodą.

- Projekto partnerių „Lithuanian shorts“ sukurtos ir LRT mediatekoje pristatytos 4 trumpametražių filmų programos, kurias sudarė 20 filmų. 3-juose miestuose įvyko 4 filmų peržiūros ir juos lydinčios diskusijos.

K a i s u s i t i n k a i s t o r i j o s

https://artscape.lt/projektas/susitinka-istorijos/

Projektas finansuotas PMIF. Daugiau apie projektą

Dokumentinis spektaklis taksi automobiliuose „Taksai“

2 metus kurto spektaklio premjera vyko 2022 gegužės-birželio mėn., per kuriuos parodyta 20 spektaklių. Viena iš unikaliausių Kaunas 2022 programos premjerų vadinamas spektaklis-patirtis subūrė unikalią menininkų ir 10 taksi vairuotojų komandą ir sukūrė pirmą Lietuvoje site-specifix patirtį judančiuose taksi automobiliuose

Neįprastose vietose – taksi automobiliuose, vykę spektakliai keleivį ir vienintelį spektaklio aktorių –taksi vairuotoją, apgaubė netikėta ir intymia atmosfera. Joje atsiskleidė ne tik taksi gyvenimo, kultūros, taksistų realybė, bet ir su ja glaudžiai susijusio Kauno miesto vaizdas.

Projektas yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos dalis. Daugiau apie spektaklį https://artscape.lt/projektas/taxi/

Taikomojo teatro projektas „Pajausk Kauną“

Bendruomeninis teatro projektas Aleksote, Kaune, su Aleksoto bendruomene tyrinėjęs ir pristatęs performansą apie Aleksoto rajono tapatybę.

Projektas yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos dalis Daugiau apie spektaklį https://artscape.lt/projektas/pajausk-kauna/

Projektas Pravieniškių kolonijoje „Kūrybos vakaras"

P r a v i e n i š k i ų k o l o n i j o j e

7 k ū r y b i n ė s d i r b t u v ė s Daugiau apie projektą https://artscape.lt/projektas/atviroji-kolonija/

Dokumentinio teatro projektas apie bausmės atlikimo įstaigoje lėtai bėgantį laiką, išlikimą, kaltę ir galimybę keistis. 2022 metais pradėtas spektaklio kūrimo procesas, kuriame dalyvauja 20 Pravieniškėse bausmę atliekančių asmenų. 2022 metais įgyvendintos 7 kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė 4 menininkai. Premjera numatoma 2022 metų gegužės mėn , projektą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba.

Kūrybinės misijos

5 2 8 k ū r y b i n ė s m i s i j o s

Įgyvendindama „Kūrybines misijas“ agentūra organizuoja ir veda reguliarius menininkų ir pedagogų vizitus į pabėgėlių priėmimo ir registracijos centrus šalyje. Vaikai, moterys ir vyrai, kurie ilgus mėnesius praleidžia migracijos centruose, neturėdami jokio aiškumo dėl savo ateities, dažnai susiduria su daugybe psichikos sveikatos problemų ir stengiasi išsaugoti savo orumą ir vertės jausmą. „Kūrybinės misijos“ suteikia saugią erdvę vaizduotei ir sąlygas asmenybei augti, nepaisant sudėtingų sąlygų.

Agentūra tapo 2022 metų Europos Tarybos plėtros banko (The Council of Europe Development Bank, CEB) įsteigtų apdovanojimų už socialinę sanglaudą nugalėtoja, išrinkta iš 64 nominantų.

regulariose veiklose602
ir pabėgėlių
migrantų

Per 2022 metus agentūros

reguliariose veiklose dalyvavo 379 vaikai iš Ukrainos. Taip pat, vienu ar kitu metu dirbome Kulautuvos vaikų iš Ukrainos apgyvendinimo vietoje, Socialinės paramos centre Vija, Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centre „Šeimos slėnis“, Humanitarinės pagalbos

ukrainiečiams centre Blindžių g (Vilnius), Ukrainiečių centre (Vilnius), Kauno įvairių tautų

kultūrų centre (Kaunas), Vaikų ir jaunimo dienos centre „Liberi“ (Klaipėda). Šiose veiklose vienu ar kitu metu dirbo 8 edukatoriai ir 4 savanoriai, buvo suorganizuotos 68 edukacijos/ dirbtuvės/ renginiai

Edukacinės veiklos ukrainiečių vaikams

6 8 e d u k a

379 vaikai
c i j o s

Laisvės šokis Ukrainai

Rugpjūčio 24 d., Ukrainos nepriklausomybės dienos proga –Maskvos namų siena tapo unikalia vertikalaus šokio scena.

„Artscape“ kartu su kūrybine komanda: menininke, neofreskos „Do Peremogi“ bendraautore Lina Šlipavičiūte, vertikalaus šokio šokėja Inga Briazkalovaite vilniečiams, ukrainiečiams ir visiems sostinės svečiams padovanojo neeilinį reginį –vertikalų šokį „Dance of Freedom“. Kartu su „Artscape“ performansui jėgas suvienijo Klaipėdos šokių mokykla CODA ir meno laboratorija „Kiaurai sienas”, su partneriais iš Ukrainos ir Estijos Maskvos namus papuošusi milžiniška freska „Do Peremogi / Iki Pergalės”.

1 0 0 0 ž i ū r o v ų

Stovyklos vaikams ir jaunimui

Jaunimo stovykla „Ritmas ir garsas” Kaune. „Artscape” ir partnerių Kauno menininkų namų organizuota stovykla subūrė kūrybingą 16-20 metų jaunuolių grupę, kuri savaitės trukmės muzikos bei kūrybinėse sesijose koncentravosi į įvairias muzikos industrijos sritis: ritmiką, tekstų rašymą, prodiusavimą, įrašų kūrimą, kartu atliko ne tik žinomus, bet ir savo sukurtus muzikos kūrinius.

Liepos 25-29 dienomis Vilniuje vykusi „Artscape” vaikų vasaros stovykla „Mūsų miestas” kvietė jaunuosius stovyklautojus atskleisti savo kūrybines galias ir išradingai bei aktyviai pažinti miestą. Irakiečių, ukrainiečių, sirų, baltarusių, tadžikistaniečių, Kongo demokratinės respublikos tautybių vaikų grupė sostinėje penkias dienas dalyvavo vizualaus meno ir kūrybinėse dirbtuvėse, lankėsi kultūros organizacijų vedamose programose ir edukacijose, leidosi į keliones po neatrastą Vilnių.

2 v a s a r o s s t o v ykl o s

,,Esu saugus – galiu kurti” – trečius metus organizuojamos pasaulinės pabėgėlių dienos šventės tema, kurią organizavo ,,Artscape”. 2022 metų programa buvo gausi koncertų, edukacinės dalies, buvo rengta įtraukties principais.

Pasaulinė pabėgėlių diena

Pabėgėlių savaitės viešinimui Lietuvoje, menų agentūra ,,Artscape” paruošė seriją kavos pertraukėlių – nuotolinių (online) susitikimų, kuriuose savo darbo kontekstais dalinasi nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su pabėgėliais, atstovai bei prieglobsčio ieškantys, jį gavę migrantai. Migracijos tema besidomintys žmonės buvo kviečiami dalyvauti kavos pertraukėlių sesijose, užduoti klausimus.

Šviesų intaliacija „Švenčių pasakos“

Šv. Mikalojaus dieną Vilniuje, tarptautinės mokyklos languose, įžiebta „Švenčių pasakos“ šviesų instaliacija, sukurta pagal ukrainiečių vaikų piešinius.

Gruodį vykdėme kūrybines dirbtuves mokykloje „Gravitas schola“, kurių metu teatro režisierė Loreta Vaskova per gyvą muziką, teatro užduotis ir piešimą, o vėliau projektavimą grafoprojektoriumi, sekė pasaką. Vaikai skaitė įvairias kalėdines pasakas ir laisvino savo vaizduotę, jas piešdami.

Menininkė I Keliauskaitė – instaliacijos kūrybiniame procese sukurtą pasaką perkėlė ant mokyklos langų.

ERASMUS+ projektai

ERASMUS+ projektai

Digitact – 5 ES šalyse (Kipre, Graikijoje, Lietuvoje, Portugalijoje ir Italijoje) vykstantis tarptautinis projektas, siekiant pagerinti, paskatinti jaunuosius scenos menų profesionalus ir technikus prisitaikyti prie savo srities skaitmenizacijos ir paskatinti jų skaitmeninių įgūdžių vystymą ir sklaidą. 2022 metais Lietuvoje vyko tarptautinis susitikimas, kai Lietuva sėkmingai koordinavo „Digitact“ mokymosi programos sukūrimą. Projekto daliniai rezultatai skelbiami https://digitactproject.eu

„Audžiant istorijų tinklus“ (angl. Weaving Web of Stories) – tarptautinis Erasmus+ projektas, skirtas didinti raštingumą ir padėti jauniems žmonėms kovoti su neapykanta ir diskriminacija bei tapti įtraukties ir lygybės šalininkais. Programą kūrė 7 partnerių organizacijos UK, Lietuvoje, Suomijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje ir Graikijoje. 2022 m. vyko net 3 partnerių susitikimai, iš kurių vienas – Vilniuje.

https://www weavingwebstories com

2 m o k y m o p r o g r a m o s

Mūsų draugai

Mūsų partneriai

Komanda

VšĮ Menų agentūra „Artscape“ www.artscape.lt Vytenio g. 22-709, Vilnius aiste@artscape.lt
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.