Page 1

GRZEJNIKI BRUGMAN MINI

45


Mini Standard

Universal Mini Standard

Mini Kompakt

Universal Mini Kompakt

Mini Piano 1

Universal Mini Piano 1

Mini Piano 2

Universal Mini Piano 2

46


INFORMACJE OGÓLNE Niegdyś grzejniki konwektorowe stosowane były przede wszystkim do montowania w osłonach pod podłogą, jednak nowsza architektura, w której występują m. in. duże partie okienne i niskie parapety, stawia o wiele ostrzejsze wymagania dotyczące tak wysokich wydajności grzewczych jak i ponadczasowego wzornictwa.

Wymagania te spełniają nowe grzejniki konwektorowe Brugman Mini. Ich konstrukcja oparta jest na zasadzie optymalnego prowadzenia wody wewnątrz grzejnika przez z góry określone miejsce podłączenia. Poprzez zablokowanie niepożądanych możliwości przepływu wody uzyskuje się strumień kierowany, dzięki czemu optymalizowana jest wydajność w danych

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

warunkach.

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

47


TYPY GRZEJNIKÓW BRUGMAN MINI BRUGMAN MINI (4 przyłączenia) Mini Standard - tradycyjny grzejnik konwektorowy lakierowany, 4 x 1/2” GW, standardowe podłączenia A/D; Mini Kompakt - lakierowany grzejnik konwektorowy z osłonami: górną i bocznymi, 4 x 1/2” GW, standardowe podłączenie A/D; Mini Piano 1

- lakierowany grzejnik konwektorowy z osłonami: górną i bocznymi, gładka płyta przednia, 4 x 1/2” GW, standardowe podłączenie A/D;

Mini Piano 2

- lakierowany grzejnik konwektorowy

Mini Standard / Universal Mini Standard

z osłonami: górną i bocznymi, gładkie płyty: przednia i tylna, 4 x 1/2” GW, standardowe podłączenie A/D; UNIVERSAL MINI (6 przyłączeń) Universal Mini Standard - lakierowany grzejnik konwektorowy, wbudowany zestaw przyłączeń, 4 x 1/2” GW, 2 x 3/4" GZ, standardowe podłączenie EF; Universal Mini Kompakt - lakierowany grzejnik konwektorowy, wbudowany zestaw przyłączeń,

48

osłony: górna i boczne, 4 x 1/2” GW, 2 x 3/4" GZ,

Mini Kompakt / Universal Mini Kompakt

standardowe podłączenie EF; Universal Mini Piano 1 - lakierowany grzejnik konwektorowy, wbudowany zestaw przyłączeń, osłony: górna i boczne, płaska płyta przednia, 4 x 1/2” GW, 2 x 3/4" GZ, standardowe podłączenie EF; Universal Mini Piano 2 - lakierowany grzejnik konwektorowy, wbudowany zestaw przyłączeń, osłony: górna i boczne, płaskie płyty: przednia i tylna, 4 x 1/2” GW, 2 x 3/4" GZ, standardowe podłączenie EF;

Mini Piano 1 / Universal Mini Piano 1

Mini Piano 2 / Universal Mini Piano 2


WYMIARY GRZEJNIKÓW BRUGMAN MINI Model

Wysokość

C

H

150

99

159

200

149

209

Typ

A

B

22

29

98

33

49

167

34

49

184

35

79

214

36

79

244

(Universal) Mini Standard (Universal) Mini Kompakt (Universal) Mini Piano 1 i 2

Model (Universal) Mini Standard

(Universal) Mini Standard

49

Model (Universal) Mini Kompakt

Typ

A

B

22

49

98

33

49

167

34

49

184

Typ

A

B

22

49

100

33

49

169

34

49

186

(Universal) Mini Kompakt

Model (Universal) Mini Piano 1

(Universal) Mini Piano 1

Model

(Universal) Mini Piano 2

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

(Universal) Mini Piano 2

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

Typ

A

B

150

200

22

51

33

51

34

51

150

C 200

H

150

200

150

200

51

102 102 100

150

159

209

51

171 171 100

150

159

209

51

188 188 100

150

159

209


MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA

Warianty przyłączeń: Powrót

Odpowietrzenie

Kod zamówienia

A

D

C

A/D

C

B

A

C/B

A

B

C

A/B

C

D

A

C/D

B

D

C

B/D

D

B

A

D/B

E

F

A

E/F

G

H

C

G/H

Zasilanie

Dzięki wymuszonemu obiegowi wody możliwe jest zastosowanie różnych wariantów przyłączenia. Z tego względu przy składaniu zamówienia należy zaznaczyć pożądany wariant przyłączenia - patrz tabela obok

Grzejniki Brugman Mini (kod E/F i G/H) jest wyposażony w zintegrowany zestaw przewodów umożliwiających bezpośredni montaż z podłogi. Do tego służą takie same wewnętrzne regulatory ręczne i termostatowe oraz zawory jak w grzejnikach Brugman Casual-line.

System seryjny: OdpowietKod zamówienia rzenie

Zasilanie

Powrót

A, C

D, B

A

B

C

A/B-s

C

D

A

C/D-s

50 AB/CD-s

Możliwe są następujące przyłączenia*: A

C

C 1/2”gwint wewnętrzny ewentualnie do montażu z zaworem D 1/2” gwint wewnętrzny

Wysokość 100/150 mm

B 1/2” gwint wewnętrzny

Wysokość 159/209 mm

A 1/2” gwint wewnętrzny ewentualnie do montażu z zaworem

B

D

E 3/4” gwint zewnętrzny (z wewnętrznym eurostożkiem) - zasilanie H

G

E

F

F 3/4” gwint zewnętrzny (z wewnętrznym eurostożkiem) - powrót G 3/4” gwint zewnętrzny (z wewnętrznym eurostożkiem) - zasilanie 29,5mm

H 3/4” gwint zewnętrzny (z wewnętrznym eurostożkiem) - powrót

* w zależności od kodu zamówienia 50mm

27mm


DANE TECHNICZNE Materiał Walcowana na zimno stal wysokiej jakości, grubość blachy 1,25 mm. Konstrukcja Grzejnik konwektorowy ze stali miękkiej o sterowanym przepływie wody. Podłączenia Seria 4 obejmuje: Mini Standard, Mini Kompakt, Mini Piano 1 i 2- 4x1/2” GW w pozycjach ABCD. Seria 6 obejmuje: Universal Mini Standard, Universal Mini Kompakt, Universal Mini Piano 1 i 2 z wbudowanym mocowaniem zaworów, 4 x 1/2 GW, 2 x 3/4 GZ w pozycjach ABCD-EF (GH).

Konstrukcja zasady sterowanej cyrkulacji wody A = Zasilanie B = Powrót

Podłączenia standardowe Brugman Mini - A/D Universal Brugman Mini - E/F Rodzaj podłączeń należy podać w zamówieniu. Długości Od 800 mm do długości maksymalnej zwiększonej o 100 mm. Wysokość 150 i 200 mm

Wysokość 100/150 mm

C

Wysokość 159/209 mm

A

B

D

Obróbka powierzchni Po odtłuszczeniu i pokryciu fosforanem żelaza wykonywane jest gruntowanie antykorozyjną powłoką lakieru anaforetycznego zgodnie z DIN 55900 - część I. Po wysuszeniu w piecu następuje lakierowanie proszkowe elektrostatyczne za pomocą proszku epoksydowopoliestrowego zgodnie z DIN 55900 część II. Lakierowana powłoka jest utwardzana w piecu, w temperaturze ok. 200oC. Kolor - biały RAL 9016. Pakowane w kartony i ochronne narożniki. Ciśnienie próbne: 10,5 bar

H

G

E

F

Ciśnienie robocze: max 8 bar

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

Temperatura robocza: max 110oC

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

51


DANE TECHNICZNE - c. d. (Universal) Mini Standard

150

Wysokość Typ Ciężar (kg/m)

200

22

33

34

35

36

22

33

34

35

36

10,1

15,6

17,4

19,2

21,2

13,6

21,1

23,6

26,1

28,6

Pojemność (l/m)

2,3

3,4

3,4

3,4

3,4

3,1

4,6

4,6

4,6

4,6

Emisja wg normy (W/m) 75/65/20oC

646

945

1099

1257

1382

769

1112

1293

1476

1649

Max długość (mm)

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Wykładnik - n

1,26

1,25

1,25

1,26

1,26

1,27

1,27

1,28

1,28

1,28

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

35

36

35

36

35

36

Max ciśnienie robocze (bar)

(Universal) Mini Kompakt

150

Wysokość Typ

22

33

34

Ciężar (kg/m)

10,3

16,1

Pojemność (l/m)

2,3

3,4

o

35

36

22

33

34

17,6

13,3

20,5

22,3

3,4

3,1

4,6

4,6

Emisja wg normy (W/m) 75/65/20 C

591

844

984

715

1029

1205

Max długość (mm)

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Wykładnik - n

1,24

1,24

1,24

1,25

1,26

1,26

8

8

8

8

8

8

Max ciśnienie robocze (bar)

52

200

RAL GZ 618: 0692, 0693, 0694 (Universal) Mini Piano 1

150

Wysokość Typ

22

33

34

Ciężar (kg/m)

13,1

18,9

Pojemność (l/m)

2,3

3,4

Emisja wg normy (W/m) 75/65/20 C

573

Max długość (mm) Wykładnik - n

o

Max ciśnienie robocze (bar)

200 35

36

22

33

34

20,3

13,1

18,9

20,3

3,4

3,1

4,6

4,6

827

965

684

999

1171

3000

3000

3000

3000

3000

3000

1,23

1,22

1,22

1,24

1,24

1,25

8

8

8

8

8

8

(Universal) Mini Piano 2

150

Wysokość Typ

22

33

34

Ciężar (kg/m)

13,1

18,9

Pojemność (l/m)

2,3

3,5

Emisja wg normy (W/m) 75/65/20oC

573

Max długość (mm) Wykładnik - n Max ciśnienie robocze (bar)

RAL GZ 618: 0689, 0690, 0691

200 35

36

22

33

34

20,3

16,8

24,1

25,9

3,6

3,1

4,6

4,6

827

965

684

999

1171

3000

3000

3000

3000

3000

3000

1,23

1,22

1,22

1,24

1,24

1,25

8

8

8

8

8

8


I N N E M O Ż L I WO Ś C I LO K A L I Z AC J I G R Z E J N I K Ó W ( U N I V E R S A L ) M I N I S TA N D A R D Grzejnik konwektorowy pod sufitem:

Montowany pod sufitem: dla grzejników konwektorowych umieszczonych pod sufitem moc cieplną można obliczać jako wartości podane w tabelkach pomniejszone o: Typ 22

¸20%

Typ 33

¸20%

Typ 34, 35 i 36

¸20%

(Universal) Mini Standard

Model

(Universal) Mini Standard

Typ

A

G

150

200

150

200

22

100

100

75

100

33

100

100

90

100

34

100

100

100

100

35

100

100

100

100

36

100

100

100

100

53

Orientacyjne wymiary w mm

Grzejnik konwektorowy w kanale w podłodze:

Montowany w kanale w podłodze: Krata nad kanałem w podłodze powinna mieć co najmniej 70% wolnej powierzchni. Jeżeli grzejnik konwektorowy montowany jest w kanale w najdalszym miejscu od okna, wówczas strumień cieplny będzie przede wszystkim odcinał zimne powietrze ze strefy okna. Jeśli straty ciepła są rozdzielone między okno i pomieszczenie, wówczas grzejnik konwektorowy umieszcza się pośrodku w kanale. W obu przypadkach należy pamiętać o przegrodach z materiału (Universal) Mini Standard Model

(Universal) Mini Standard

Typ

E

K 200

150

200

22

80

90

10

10

33

110

120

10

10

34

120

130

10

10

Typ 22

¸20%

35

120

130

10

10

Typ 33

¸15%

36

120

130

10

10

Typ 34, 35 i 36

¸15%

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

EURONORM

442

Dla grzejników konwektorowych umieszczonych

150

Orientacyjne wymiary w mm

EN

nie przewodzącego ciepła.

05 zgodnie z EN 442-1

w kanale moc cieplną można obliczyć jako wartości podane w tabelach pomniejszone o:


MOCE CIEPLNE GRZEJNIKÓW BRUGMAN MINI (UNIVERSAL) MINI STANDARD

Moc [ W ], temperatury 75/65/20

150

Wysokość [mm]

54

200

Typ

22

33

34

35

36

22

33

34

35

36

800

517

756

879

1006

1106

615

890

1034

1181

1319

900

581

851

989

1131

1244

692

1001

1164

1328

1484

1000

646

945

1099

1257

1382

769

1112

1293

1476

1649

1100

711

1040

1209

1383

1520

846

1223

1422

1624

1814

1200

775

1134

1319

1508

1658

923

1334

1552

1771

1979

1300

840

1229

1429

1634

1797

1000

1446

1681

1919

2144

1400

904

1323

1539

1760

1935

1077

1557

1810

2066

2309

1500

969

1418

1649

1886

2073

1154

1668

1940

2214

2474

1600

1034

1512

1758

2011

2211

1230

1779

2069

2362

2638

1800

1163

1701

1978

2263

2488

1384

2002

2327

2657

2968

2000

1292

1890

2198

2514

2764

1538

2224

2586

2952

3298

2200

1421

2079

2418

2765

3040

1692

2446

2845

3247

3628

2400

1550

2268

2638

3017

3317

1846

2669

3103

3542

3958

2600

1680

2457

2857

3268

3593

1999

2891

3362

3838

4287

2800

1809

2646

3077

3520

3870

2153

3114

3620

4133

4617

3000

1938

2835

3297

3771

4146

2307

3336

3879

4428

4947

3200

2067

3024

3517

4022

4422

2461

3558

4138

4723

5277

3400

2196

3213

3737

4274

4699

2615

3781

4396

5018

5607

3600

2326

3402

3956

4525

4975

2768

4003

4655

5314

5936

3800

2455

3591

4176

4777

5252

2922

4226

4913

5609

6266

4000

2584

3780

4396

5028

5528

3076

4448

5172

5904

6596

(UNIVERSAL) MINI KOMPAKT

150

Wysokość [mm]

200

Typ

22

33

34

22

33

800

473

675

787

572

900

532

760

886

644

1000

591

844

984

1100

650

928

1082

1200

709

1013

1300

768

1400

(UNIVERSAL) MINI PIANO 1 / MINI PIANO 2

150

Wysokość [mm]

200

34

Typ

22

33

34

22

33

823

964

800

458

662

772

547

799

937

926

1085

900

516

744

869

616

899

1054

715

1029

1205

1000

573

827

965

684

999

1171

787

1132

1326

1100

630

910

1062

752

1099

1288

1181

858

1235

1446

1200

688

992

1158

821

1199

1405

1097

1279

930

1338

1567

1300

745

1075

1255

889

1299

1522

827

1182

1378

1001

1441

1687

1400

802

1158

1351

958

1399

1639

1500

887

1266

1476

1073

1544

1808

1500

860

1241

1448

1026

1499

1757

1600

946

1350

1574

1144

1646

1928

1600

917

1323

1544

1094

1598

1874

1800

1064

1519

1771

1287

1852

2169

1800

1031

1489

1737

1231

1798

2108

2000

1182

1688

1968

1430

2058

2410

2000

1146

1654

1930

1368

1998

2342

2200

1300

1857

2165

1573

2264

2651

2200

1261

1819

2123

1505

2198

2576

2400

1418

2026

2362

1716

2470

2892

2400

1375

1985

2316

1642

2398

2810

2600

1537

2194

2558

1859

2675

3133

2600

1490

2150

2509

1778

2597

3045

2800

1655

2363

2755

2002

2881

3374

2800

1604

2316

2702

1915

2797

3279

3000

1773

2532

2952

2145

3087

3615

3000

1719

2481

2895

2052

2997

3513

3200

1891

2701

3149

2288

3293

3856

3400

2009

2870

3346

2431

3499

4097

3600

2128

3038

3542

2574

3704

4338

3800

2246

3207

3739

2717

3910

4579

4000

2364

3376

3936

2860

4116

4820

Moc [ W ], temperatury 75/65/20

34

Moc [ W ], temperatury 75/65/20


M O C C I E P L N A P R Z Y T E M P E R AT U R A C H I N N YC H N I Ż N O R M AT Y W N E ( 7 5 / 6 5 / 2 0 ) Współczynnik dla uproszczonego przeliczenia wg EN 442( 75/65/20 °C), n = 1,26

Tz

Tp

Moc cieplna grzejników MINI określona jest zgodnie z normą. W celu przeliczenia mocy

Ti

grzejników z temperatur: zasilania 65oC, powrotu 65oC i temperatury pomieszczenia 20oC

80 75 70 65 60 55 50 75 70 65 60 55 50 70 65 60 55 50 65 60 55 50 60 55 50 45 40 55 50 45 40 35 50 45 40 35 30 45 40 35 30 40 35 30

0,62 0,65 0,68 0,71 0,75 0,79 0,83 0,68 0,71 0,75 0,79 0,83 0,88 0,75 0,79 0,83 0,88 0,93 0,83 0,88 0,93 0,99 0,93 0,99 1,05 1,13 1,21 1,05 1,13 1,21 1,30 1,41 1,21 1,30 1,41 1,53 1,68 1,41 1,53 1,68 1,85 1,68 1,85 2,06

0,66 0,69 0,72 0,76 0,80 0,84 0,89 0,72 0,76 0,80 0,84 0,89 0,94 0,80 0,84 0,89 0,94 1,00 0,89 0,94 1,00 1,07 1,00 1,07 1,14 1,23 1,32 1,14 1,23 1,32 1,43 1,56 1,32 1,43 1,56 1,71 1,89 1,56 1,71 1,89 2,11 1,89 2,11 2,38

0,69 0,73 0,76 0,80 0,85 0,90 0,95 0,76 0,80 0,85 0,90 0,95 1,01 0,85 0,90 0,95 1,01 1,08 0,95 1,01 1,08 1,16 1,08 1,16 1,24 1,34 1,46 1,24 1,34 1,46 1,59 1,75 1,46 1,59 1,75 1,93 2,16 1,75 1,93 2,16 2,44 2,16 2,44 2,79

Równanie charakterystyki cieplnej - str. 15

0,72 0,76 0,80 0,84 0,89 0,94 1,00 0,80 0,84 0,89 0,94 1,00 1,07 0,89 0,94 1,00 1,07 1,14 1,00 1,07 1,14 1,23 1,14 1,23 1,32 1,43 1,56 1,32 1,43 1,56 1,71 1,89 1,56 1,71 1,89 2,11 2,38 1,89 2,11 2,38 2,71 2,38 2,71 3,14

0,75 0,79 0,83 0,88 0,93 0,99 1,05 0,83 0,88 0,93 0,99 1,05 1,13 0,93 0,99 1,05 1,13 1,21 1,05 1,13 1,21 1,30 1,21 1,30 1,41 1,53 1,68 1,41 1,53 1,68 1,85 2,06 1,68 1,85 2,06 2,32 2,64 2,06 2,32 2,64 3,05 2,64 3,05 3,59

0,78 0,82 0,87 0,92 0,98 1,04 1,11 0,87 0,92 0,98 1,04 1,11 1,19 0,98 1,04 1,11 1,19 1,28 1,11 1,19 1,28 1,39 1,28 1,39 1,51 1,65 1,82 1,51 1,65 1,82 2,02 2,26 1,82 2,02 2,26 2,57 2,96 2,26 2,57 2,96 3,47 2,96 3,47 4,15

na inne parametry należy skorzystać ze wzoru: P = Pn . f

Objaśnienia zmiennych: P - moc cieplna znormalizowana dla innych parametrów, Pn - zapotrzebowanie mocy w pomieszczeniu po uwzględnieniu strat ciepła (moc obliczeniowa) f - współczynnik korygujący dla pożądanych parametrów temperatury

Przykład korzystania z tabeli współczynników korekcyjnych: Dysponujemy wielkościami mocy cieplnej grzejników, określonymi dla temperatur o

75/65/20 C. Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia o obliczeniowej temperaturze Ti = 20oC wynosi 1500 W. Instalacja centralnego ogrzewania obsługująca to pomieszczenie projektowana jest na temperatury obliczeniowe: Tz (temperatura wody na zasilaniu) = 70oC Tp (temperatura wody na powrocie) = 55oC Dla temperatur 70/55/20oC odczytujemy z tabeli współczynnik korekcyjny wynoszący 1,23.

1500 W . 1,23 = 1845 W

Oznacza to, że grzejnik, który przy temperaturach 75/65/20oC ma moc cieplną 1845 W, przy temperaturach 70/55/20oC osiągnie moc

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

cieplną 1500 W.

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

55


S T R AT Y C I Ś N I E N I A mm VS 100 90 80 70 60 50

Przykład: Mini Standard 200 typ 34

1/2

40 30

Długość wbudowana = 3600 mm Podłączenie A-D 1/2” GW

20

17

Temperatury 90/70 - 20oC Moc cieplna grzejnika konwektorowego E = 6406 W

10 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

Niezbędna ilość wody Q=

4,0 3,0

6406 = 276 l/h 1,16 x 20

Po wprowadzeniu Q = 276 l/h do wykresu strat

2,0

otrzymujemy:

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

Strata ciśnienia przez przyłącza = 17 mm słupa wody (SW)

33

3,5

-3

22

4-

11

35

-3

6

Strata ciśnienia w grzejniku 3,6 m x 0,19 mm

0,3

56 0,2

0,1 10

20

30 40 50 60708090100

200

300 400 500 700 1000

Wykres strat ciśnienia

Wykres przedstawia straty ciśnienia w zależności od ilości wody dla: a) przyłączeń GW (zasilanie i powrót) b) grzejnika konwektorowego na 1 mb długości wbudowania Łączna strata ciśnienia jest sumą tych wartości.

SW = 0,68 mm SW Łączna strata ciśnienia = 17,68 mm SW


155-195

A KC E S O R I A Montaż Naścienny z wykorzystaniem odpowiednich Konsola do podłogi gotowej PK23 (2 konsole)

zawieszeń do montażu na ścianie lub podłogowy, z wykorzystaniem konsol wolnostojących.

250-300

Ilość wsporników/konsoli: 800 - 1800 mm

2 szt.

1900 - 3000 mm

3 szt.

3100 - 4000 mm

4 szt.

Konsola do podłogi surowej PK21 (2 konsole)

57 Korek, odpowietrznik

Głowica termostatyczna Schlosser 6001 00004

Zestaw nr 11

Zestaw nr 11F

Zestaw nr 12K

Zestaw nr 12P

Zestaw nr 19

Zestaw nr 22

Zestaw nr 12Z

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

Konsole do Mini Standard

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

Konsole do Mini Kompakt, Piano


W K Ł A D K I Z AW O R O W E D O G R Z E J N I K Ó W UNIVERSAL MINI Wkładka zaworowa umożliwia szybkie i proste ustawienie wymaganych wartości nastawczych bez konieczności użycia specjalnych narzędzi:

SW 21 · zdemontować ochronny kapturek, względnie głowicę termostatyczną, · odszukać znak odniesienia - nacięcie osi wkładki, · obrócić pierścień regulacyjny, aż do ustawienia wyma-

Montaż wkładki zaworowej Instalacja wkładki zaworowej powinna się odbywać za pomocą klucza dynamometrycznego o wartości zadanej: M=30Nm +/- 10% Rozmiar gwintu: G 1/2"

ganej wartości nastawy naprzeciw znaku odniesienia, · zmontować ochronny kapturek, względnie głowicę termostatyczną. Znak odniesienia

Wstępna nastawa może być dokonana bezstopniowo w zakresie od 1 do 7. Przy ustawieniu „N” zawór jest całkowicie otwarty. Pozycję tę wykorzystuje się również do płukania

58

Nastawa fabryczna

instalacji. Należy unikać pozostawienia pierścienia regulacyjnego w zakresie między „7” a „N” (mogą wystąpić duże zaburzenia przepływu prowadzące do uszkodzenia wkładki) oraz od „N” do „1” (zamknięcie przepływu przez zawór).

Znak odniesienia

Zakres ustawienia wstępnego


W K Ł A D K A Z AW O R O WA O V E N T R O P 1 0 1 8 0 8 5 Wkładka OVENTROP 101 80 85

G1/2"

70,5

43,5

OVENTROP 101 80 85 1

2

3

4

5 6 7 N

10

1

8

0,8

80

6

0,6

60

5

0,5

50

4

0,4

40

3

0,3

30

2

0,2

20

[mH 2O]

[kPa]

[bar]

1

0,1

10

0,8

0,08

8

0,6

0,06

6

0,5

0,05

5

0,4

0,04

4

0,3

0,03

3

0,2

0,02

2

0,1

0,01 5

7

10

20

30

40 50

70

100

200

300 400 500

Wartości współczynników kv dla wkładki zaworowej Oventrop 101 80 85

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

kv

EN

1

2

3

4

5

6

7

N

0,14

0,21

0,26

0,31

0,43

0,51

0,58

0,65

EURONORM

442

100

05 zgodnie z EN 442-1

700

1000

1 2000

59


W K Ł A D K A Z AW O R O WA O V E N T R O P 1 0 1 8 0 9 6 Wkładka OVENTROP 101 80 96

G1/2"

70,5

43,5

OVENTROP 101 80 96

60

1

2

3

4

5

6

7

N

10

1

8

0,8

80

6

0,6

60

5

0,5

50

4

0,4

40

3

0,3

30

2

0,2

20

[mH 2O]

100

[bar]

[kPa]

1

0,1

10

0,8

0,08

8

0,6

0,06

6

0,5

0,05

5

0,4

0,04

4

0,3

0,03

3

0,2

0,02

2

0,1

0,01 4

5

7

10

20

30

40 50

70

100

200

300 400 500

700

1000

1 2000

Wartości współczynników kv dla wkładki zaworowej Oventrop 101 80 96

kv

1

2

3

4

5

6

7

N

0,04

0,05

0,07

0,09

0,12

0,15

0,19

0,24


W K Ł A D K A Z AW O R O WA D A N F O S S R T D - N 0 1 3 L 7 2 7 0 Wkładka DANFOSS RTD-N 013L7270

G1/2"

74,2

43,7

DANFOSS RTD-N 013L7270 1

2

3

4

5

6

0,8

80

6

0,6

60

5

0,5

50

4

0,4

40

3

0,3

30

2

0,2

20

100

[bar]

[kPa]

1

0,1

10

0,8

0,08

8

0,6

0,06

6

0,5

0,05

5

0,4

0,04

4

0,3

0,03

3

0,2

0,02

2

0,1

0,01 5

7

10

20

30

40 50

70

100

200

300 400 500

Wartości współczynników kv dla wkładki zaworowej Danfoss RTD-N 013L7270

kv

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

N

1

8

[mH 2O]

EN

7

10

1

2

3

4

5

6

7

N

0,12

0,15

0,21

0,27

0,34

0,51

0,63

0,78

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

700

1000

1 2000

61


KO DY F I K AC J A P R O D U K T Ó W XX

XX

XX

XX

XXX

X

X

KOD ILOŚCI PŁYT

pusty = brak płyt 1 = płaska płyta z przodu 2 = płaska płyta z przodu i z tyłu

PRZYŁĄCZA

4 lub 6

DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

080 = 800 mm . . . 400 = 4000 mm Mini Piano 1 i 2 max 3000 mm

WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA

15 = 150 mm 20 = 200 mm

TYPY GRZEJNIKÓW

22, 33, 34, 35, 36

GRUPY

08 kompakt 17 standard 13 piano

GRUPA GŁÓWNA

59 Brugman Mini

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

62

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

BRUGMAN MINI GRZEJNIK KONWEKTOROWY PODOKIENNY  

brugman,mini,grzejnik,grzejniki,niskie,konwektorowe,podokienne,warszawa

BRUGMAN MINI GRZEJNIK KONWEKTOROWY PODOKIENNY  

brugman,mini,grzejnik,grzejniki,niskie,konwektorowe,podokienne,warszawa

Advertisement