Nieuwsbrief Nauerna september 2021

Page 1

Nauerna nieuws

september 2021

Volgend voorjaar geopend: 9 hectare Park Een gebied van circa negen hectare (het roze en blauwe deel op onderstaande kaart) wordt zo snel mogelijk ingericht en opengesteld als recreatiepark. Voorzien van speel- en fitness-toestellen, een hondenuitrengebied en een wandelgebied. Belangengroep Nauerna (BGN) werkt in samenwerking met Landschap Noord-Holland aan een inrichtingsplan voor de speel- en fitnesstoestellen die november 2021 worden geplaatst. Het roze vlak op de kaart (terrein 16 a/b) is reeds voorzien van een bovenafdichting met folie met daar bovenop twee meter grond. Volgens planning wordt in het voorjaar van 2022, wanneer de gemeente toestemming heeft gegeven voor openstelling, dit deel van de locatie geopend voor recreatie. Er komen uitgemaaide struinpaden én indien mogelijk een pad naar het hoogste punt van de locatie. Dit biedt een prachtig uitzicht over de omgeving. Een bruggetje verbindt dan het parkeerterrein met het nieuwe gedeelte van Park Nauerna.

open te stellen wandelweide/struinpaden Park Nauerna fase 1. Op dit moment gesloten.

brug parkeergelegenheid (30 vakken) speeltoestellen/ recreatievoorzieningen

open te stellen wandelweide /struinpaden

optioneel uitzichtpunt open te stellen 9 ha voorzien van folie

Aanleg parkeerplaatsen van start Deze week wordt gestart met de aanleg van 30 parkeerplaatsen nabij de jachthaven en het haven-restaurant De Waterraaf (zie tekening). Deze worden aangelegd met graskeien voor een groene uitstraling. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind oktober gereed zijn. Het nieuwe parkeerterrein is toegankelijk via de bestaande afrit. Aan de zuidkant van het terrein wordt een nieuwe oprit gemaakt. Tijdens de aanleg van het parkeerterrein is er mogelijk sprake van enige overlast voor de naaste omwonenden door de aan- en afvoer van materiaal.


Zonnepanelen De zuidzijde van de stortlocatie wordt ingericht als multifunctioneel zonnepark. Initiatiefnemer hiervoor is BGN, samen met het Nationaal Consortium Zon in Landschap via het al lopende project "In my backyard please". Deze maand worden de resultaten van de Mock-Up sessie met de bewoners van Nauerna verwacht. In vervolg op dit onderzoekproject zal BGN samen met de bewoners overleggen op welke manier dit initiatief gerealiseerd kan worden. Hoofdgedachte is dat een zonnepark op een beperkt deel van het park (maximaal 7 hectare) zorgt dat de bewoners van Nauerna voordeel behalen op hun energierekening.

Eerste fase Park Nauerna

blijft voorlopig dicht Helaas is er op korte termijn nog geen uitzicht op openstelling van de eerste fase van Park Nauerna. Het park is in februari 2019 op verzoek van gemeente Zaanstad gesloten nadat een natte plek percolaat (afvalwater) in het park was geconstateerd. Afvalzorg is van mening dat Park Nauerna met de juiste beheersmaatregelen absoluut veilig is. Gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, BGN en Afvalzorg konden echter geen overeenstemming bereiken over de wijze waarop veilig gerecreëerd kan worden. Daarom zijn in juni 2021 een aantal vervolgafspraken gemaakt. Het RIVM wordt gevraagd te adviseren over de voorwaarden om veilig te kunnen recreëren op de locatie. Daartoe wordt eerst een generiek toetsingskader voor recreëren op voormalige stortplaatsen opgesteld. Aan de oostzijde van locatie Nauerna wordt zo snel mogelijk negen hectare park opengesteld voor recreatie. Op het toekomstige park wordt op initiatief van BGN een zonnepark aangelegd.

Verwerking Zela op Nauerna Recent was er aandacht in de media voor het verwerken van zeer laag radioactief afval (Zela) op Nauerna; in het bijzonder de afvalstroom filterkoek van Tata Steel. Sinds mei 2020 wordt er geen Zela meer gestort op Nauerna omdat de stortlocatie nagenoeg vol is. De stortlocatie sluit op 1 april 2022 definitief. Nauerna heeft al sinds 2005 vergunning om Zela te verwerken. De filterkoek van Tata Steel bevat onder andere een zeer kleine hoeveelheid polonium; 1 tot 2 delen ppm (parts per million). De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS) zegt hierover: "Het Tata Steel-afval dat met het radioactieve polonium-210 is vervuild, is niet gevaarlijk. Polonium is een stof die van nature voorkomt in onze leefomgeving. De reststof die vrijkomt bij de productie van staal bevat polonium in zeer lage concentraties." De praktijk wijst uit dat polonium nauwelijks uitloogt en dus niet tot nauwelijks in het afvalwater terecht komt. De mens kan alleen blootgesteld worden aan polonium via de lucht (inademing) of via drinken. Verspreiding via de lucht wordt voorkomen doordat het materiaal vochtig is aangeleverd en na het storten direct is afgedekt. Blootstelling via drinken is onmogelijk. Hierdoor is er geen sprake van risico voor omwonenden en omgeving. De concentraties radioactieve stoffen zijn dermate laag dat de straling ver onder het niveau zit van waar men aan blootgesteld wordt op bijvoorbeeld een wintersport, röntgenfoto of vliegreis.

Iepenziekte Park Nauerna Het groepje bomen bij het zogenaamde “meertje van Steinman” is helaas getroffen door de iepenziekte. Om verspreiding te voorkomen, heeft de gemeente aan Afvalzorg gevraagd de zieke bomen te verwijderen. Half augustus zijn de bomen gerooid. Iepenziekte is een schimmel die regelmatig voorkomt in Nederland en wordt verspreid door de iepenspintkever. Er wordt gekeken naar een alternatieve groene invulling van de ruimte. Herplant noordelijk talud In het najaar van 2020 is onderhoud gepleegd aan een deel van het noordelijk talud van locatie Nauerna. Hiervoor is circa 100 meter van de aanwezige groen­strook tijdelijk verwijderd. Dit najaar worden hier nieuwe bomen en struiken geplant.

NV AFVALZORG HOLDING Hoofdkantoor Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg