Veiligheid folder

Page 1

We werken veilig

of niet

STOP


Veiligheidsregels Algemeen Ramen en deuren gesloten houden op locatie

Standaard PBM

Bijzondere projecten

Tijdens handelingen en achter het stuur

Loswal


Verkeersveiligheid 1 Volg aanwijzingen van onze medewerkers

2 Blijf in uw cabine Staat u in de wachtrij voor de weegbrug? Blijf dan in uw auto zitten, tot u aan de beurt bent. Graag vrijhouden: entree van de parkeerplaats route voor intern verkeer

3 In de rij voor de weegbrug

Sluit zo snel en dicht mogelijk aan op de vrachtwagen voor u.

4 Niet afnetten/geen kleppen openen Het weghalen van zeilen en het openen van kleppen mag alleen op het stortfront.

5 Aanrijdgevaar Houd u aan de maximum snelheid en houd extra rekening met kwetsbaar verkeer zoals fietsers en voetgangers. Dit geldt zowel op het terrein als buiten de poort.

6 Voertuigen dienen het werkterrein altijd door de wasstraat te verlaten


Locatie Nauerna Nauerna 1 1566 PB Assendelft T 088 - 801 08 01 openingstijden zie website

Locatie Zeeasterweg Zeeasterweg 42 8219 PN Lelystad T 088 - 801 07 05 openingstijden zie website

Locatie Wieringermeer Koggenrandweg 1 1775 RG Middenmeer T 088 - 801 07 10

FOL750/022019

openingstijden zie website

NV AFVALZORG HOLDING Locatie Nauerna 1, 1566 PB Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft T 088 - 801 08 01 F 088 - 801 08 08 E info@afvalzorg.nl I www.afvalzorg.nl

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.