Page 1

-

2/22/2013 JORDENS ”TVILLING”

VENUS

Laura Jacobsen

Kilder: Wikipadia.com, Planetariet.dk og Rummet.dk


Venus

Indholdsfortegnelse

”Jorden tvilling”………………………………………………………………………………………3 Udforskning…………………………………………………………………………………………….3 Fakta om Venus……………………………………………………………………………………….4 Atmosfære………………………………………………………………………………………………4

NASA-forestilling om en venusrobot i en fjern fremtid

Page 2


Venus

”Jordens tvilling” Man kalder Venus for jordens tvillinge planet, på grund af deres ens masse og størrelse. Man mener, at Jorden og Venus lignede hinanden for mange år siden. Men på grund af Venus´ afstand til solen gør det, at de i dag ikke ligner hinanden. Fakta Venus er kendt siden rumhistorisk tid.

Udforskning Da man fik sonder til Venus´ overflade, fandt man ud af, at overfladen var fyldt med vulkankratere. Venus er dækket af skyer døgnet rundt. Skyerne regner med svovlsyre. Venus´ drivhuseffekt er løbet løbsk, som gør at tempareturen er så høj. Derfor kan de sonder, man har landet med, ikke holde mere end et par timer, inden de bryder sammen. Det vidste man ikke før rumalderen. 

Venera 9, en af de sonder, der har landet på Venus.

Page 3


Venus

Fakta om Venus Planeten Venus har en masse på 5243 kg/m³. Den består af 96,5 % CO2 og 3,5 % N2. Gennemsnits temperaturen er 465° dag og nat. Venus´afstand til solen er 108,2 millioner km. Det er en stenplanet med jernkerne. Venus´rotationstid er på 243 døgn. Et døgn på Venus 116 jorddøgn 18 timer. Længden af et år er 224 døgn og 17 timer. Tyngdeacceleration er 9,78 m/s² . Venus har ingen kendte måner. Den har intet magnetfelt.

Atmosfære Venus´atmosfære er meget tæt. På grund af et stort indhold af kuldioxid er trykket meget højt. Selvom Venus har ca. den samme størrelse masse som Jorden, er forholdene meget anderledes. Jordens temperatur svinger mellem 60°C og -90°C (det kommer an på, hvor du er på Jorden og hvilken årstid, du befinder dig i) imens Venus er ca. 465°C dag og nat. Venus´ drivhuseffekt er løbet helt løbsk. Afstanden til solen gør, at der er ekstrem høj gennemsnits temperatur. Derfor er det usandsynligt, at der i dag er liv på Venus. Men ingen kan udelukke, at der en gang har været liv på Venus. 

Laura.

Page 4


Venus Fin rapport, hvor du kommer omkring det mest relevante. Det er en opgave med et flot layout gennem hele rapporten. Super at du f책r skrevet sm책 tekster til dine billeder. Flot

Page 5

Laura planetrapport  
Laura planetrapport  
Advertisement