Affärsstaden Nr 2 2014

Page 32

OMSLAGSPROFIL Mattias Josephson är en kristen och empatisk entreprenör med ett samhälls­ engagemang. Han var med och skapade Dreampark, som såldes till Motorola 2011. Nu är han engagerad i en rad projekt som på sitt sätt bidrar till en bättre värld. – Världen håller på att falla i bitar och alla borde vara med och försöka få den att gå åt rätt håll. Det fungerar inte som det är nu, säger han. Om alla bidrar med en liten bit skapar vi tillsammans en bättre värld.

»Tillsammans kan vi skapa en ­bättre värld« Mattias Josephson ser sitt entreprenörskap som en kraft för att förändra världen. TEXT: DANIEL ATTERBOM FOTO: KRISTIN CARLÉN

E

NTREPRENÖREN MATTIAS JOSEPHSON är född och

uppväxt i Norrköping, där han fortfarande bor. Han gick på tekniskt gymnasium och började sedan studera bland annat data på Linköpings universitets filial i Norrköping sent 80-tal, tidigt 90-tal. – Det var den tidiga upplagan av Campus Norrköping, jag hade vissa kurser i Linköping. Mattias Josephson menar att »min antagligen viktigaste och djupaste ›utbildning‹ är erfarenheterna från att starta upp, driva och sälja en egen verksamhet till en av de globala tel-

»TÄNK STÖRRE!« UPPMANAR MATTIAS.

SNABBFAKTA: MATTIAS JOSEPHSON Mattias Josephson är född 1968 och bor i Norrköping, med fru och fyra barn. Hans huvudsakliga utbildning är Matematik/data/elektronik på Linköpings universitet. Tre exempel på nuvarande uppdrag: VD på egna bolaget Idéfabriken – Ideas By Heart AB, generalsekreterare för Livgivan­ de Företag, styrelseordförande Pennybridge AB, pennybridge.org. Tidigare uppdrag innefattar till exempel Business operations director på Motorola Mobility, grundare/COO på Dreampark AB, CTO på Trumphdata AB.

32

ekomjättarna«. Boklig bildning är bra, men även praktik. – Man lär sig mycket i skolan, men de saker man lär sig i riktiga livet är viktigare om man ska ge sig in i nya uppdrag. Efter studierna arbetade Mattias Josephson några år på Skärblacka bruk som PC-samordnare, och sedan var han IT-konsult på ett Norrköpingsföretag som köptes av Vendator efter att han hade slutat. – Sedan arbetade jag några år på Trumphdata AB som teknisk chef. Jag hade blivit värvad till Trumphdata med möjligheten att ta över om jag ville. Men efter ett par år insåg jag att ägaren inte skulle gå i pension vid 65 år, och jag ville ha något eget. Jag sprang på en gammal bekant två jular i rad. Vi hade gått i skola ihop och även spelat i några band ihop. Andra året sa vi: Nu kör vi igång. BOLAGET DE OCH EN till startade blev Dreampark och året var

2000. Dreampark, som arbetade med att utveckla digital-TV via bredbandsnätet, utsågs till årets rookieföretag i Norrköping 2005. – Vi fick lite olika utmärkelser. Vi blev Gasellföretag 2007. Vi låg många år i rad på Deloittes lista över landets 50 snab-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.