Affärsstaden 5 2014

Page 1
DETTA ÄR EN ANNONS

FlygMex utvecklar

EN ATTRAKTIV PLATS FÖR FLYGVERKSAMHET

i Linköping!

LINKÖPINGS KOMMUN VILL skapa de bästa förutsättningarna

för tillväxt i Linköping och Östergötland, där flyget är en viktig del i utvecklingen. Det kommunägda bolaget FlygMex (Flygplatsområdets Mark o Exploatering i Linköping AB) skapades därför under 2007 för att utveckla flygplatsen och dess närområde. Det har lett till framväxten av Linköping Aviation Park vars mål är att vara en attraktiv plats för olika verksamheter inom flyg och flygtransport. LINKÖPING AVIATION PARK är beläget på flygplatsen och i

områdena mellan flygplatsen och järnvägen (både befintlig stambana och den kommande Ostlänken). FlygMex samverkar med andra exploatörer, näringsliv och kommunens planverksamhet för att omvandla dessa områden till attraktiva verksamhetsområden. Läs mer om FlygMex och Linköping Aviation Park på www.flygmex.se. För information om Linköping City Airport, besök www.linkopingcityairport.se

DETTA ÄR EN ANNONS

LINKÖPING AVIATION PARK BESTÅR AV: LINKÖPING GENERAL AVIATION CENTER (GAC) Detta område kommer bli ett allmänflygcenter och gemensam plattform för affärs-, privat och klubbflyg. Härifrån når man hela Norden, södra Tyskland och Baltikum inom två timmar. FÖRETAGSPARKEN Den kreativa, expansiva företagsparken kommer främst bestå av små och medelstora företag, som bedriver teknisk och innovativ verksamhet i framkant. LINKÖPING CITY AIRPORT En internationell cityflygplats som erbjuder affärsresenärer och privatpersoner flera dagliga avgångar ut i världen via Amsterdam (KLM) och Köpenhamn (SAS). Linköping City Airport är ett dotterbolag till Flygmex och ägs av Linköpings Kommun. FlygMex och Linköping City Airport ska tillsammans utveckla flygplatsen och området kring den – här finns många spännande framtidsplaner.Paketresor med flyg från Linköping Nu kan du resa från Linköping City Airport när du väljer paketresa hos Ving, Sembo eller Airtours. Välj resmål, hotell, reslängd och upplevelser efter egna önskemål och flyg smidigt och bekvämt från Linköping. Välkommen ombord!
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.