La fotografia macro en els regnes mineral, vegetal i animal

Page 1

La fotografia macro en els regnes mineral, vegetal i animal Joan Astor Vignau


PRESENTACIÓ La fotomacrografia, coneguda popularment com fotografia macro, es caracteritza per mostrar gran allò que al món real és petit, en lloc de reduir la realitat com succeeix en la resta de modalitats fotogràfiques. És precisament en aquesta característica on rau l’encís de la fotografia macro, característica que en les imatges de natura ens permet observar les formes geomètriques d’un petit cristall, les parts més delicades d’una flor, els colors i estructures del cos d’un diminut insecte... i molts altres detalls que passen desapercebuts a ull nu. Doncs bé, això és el que pretenc mostrar en aquest recull de fotografies. Pel que fa a les imatges de minerals, he d’agrair la col·laboració dels amics Enric Kucera, Eugeni Bareche, Joan Rosell, Mariona Sitges i Xavier Moreso, que m’han permès fotografiar alguns dels millors exemplars de les seves col·leccions. Joan Astor Vignau http://joan-astor.blogspot.com.es/


Mimetita i wulfenita. Pb5(AsO4)3Cl i PbMoO4. Mina Ojuela, Mapimí (Mèxic). 10x13 mm.


Argent natiu. Ag. Mina Balcoll, Falset, Priorat (Catalunya). 23x32 mm.


Diamant. C. Diamantina, Minas Gerais (Brasil). 5,7x8 mm.


Esfalerita. ZnS. el Papiol, Baix Llobregat (Catalunya). 2,9x4 mm.


Realgar sobre estibina. AsS. Baia Sprie, Maramures (Romania). 22x31 mm.


Fluorita sobre calcita. CaF2. La Collada (AstĂşries). 19x26 mm.


Atzurita i cerussita. Cu3(CO3)2(OH)2 i PbCO3. el Papiol, Baix Llobregat (Catalunya). 4,3x6 mm.


Cerussita. PbCO3. Touissite, Oujda (Marroc). 24x35 mm.


Parisita-(Ce). CaCe2(CO3)3F2. Mina Trimouns, Lusenac, Arieja (Franรงa). 3,3x5 mm.


Celestina i guix. SrSO4 i CaSO4路2H2O. Ivorra, Segarra (Catalunya). 10x15 mm.


Wulfenita. PbMoO4. Los Lamentos, Chihuahua (Mèxic). 13x20 mm.


Esparregolita. (varietat de fluorapatita). Ca5(PO4)3F. Jumilla (MĂşrcia). 4,9x7 mm.


Autunita. Ca(UO2)2(PO4)2路10-12H2O. Sa么ne-et-Loire (Fran莽a). 7x11 mm.


Adamita. Zn2AsO4(OH). Mina Ojuela, Mapimí (Mèxic). 8x12 mm.


Topazi. Al2SiO4F2. San Luis de Potosí (Mèxic). 19x28 mm.


Almandina (grup dels granats) sobre Cleavelandita. (Fe2+)3Al2(SiO4)3. Gilgit (Pakistan). 6x9 mm.


Wil·lemita (verd) i franklinita (negre) sobre calcita (vermell). Zn2SiO4, Zn(Fe3+)2O4 i CaCO3. Franklin, New Jersey (EUA). 11x17 mm. Llum UV d’ona curta.


Uvita (grup de les turmalines) sobre magnesita. CaMg3(Al5Mg)(BO3)3(Si,Al)6O18(OH)3F. Brumado, Bahia (Brasil). 9x14 mm.


Maragda (varietat de beril) sobre calcita. Be3Al2Si6O18. Chivor, Boyacå (Colòmbia). 17x25 mm.


Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (RĂşssia). 7x11 mm.


Pensament del Montseny. Viola bubanii (Violaceae). Turó de l’Home (el Montseny).


Grandalla. Narcissus poeticus (Amaryllidaceae). Turó de l’Home (el Montseny).


Corniol. Aquilegia vulgaris (Ranunculaceae). el Montseny.


Silene gallica (Caryophyllaceae). el Montseny.


Pentecosta. Orchis morio (Orchidaceae). Pla de la Calma (el Montseny).


Buixol. Anemone nemorosa (Ranunculaceae). el Montseny.


Cugula. Avena barbata (Poaceae). Delta del Llobregat.


Brot de falguera. Pteridium aquilinum (Dennstaedtiaceae). Santa Fe del Montseny.


Tulipa silvestre. Tulipa sylvestris ssp. australis (Liliaceae). Turó de l’Home (el Montseny).


Borrons i fulles primaverals de faig. Fagus sylvatica (Fagaceae). el Montseny.


Fulles primaverals. el Montseny.


Fulles de tardor. el Montseny.


Supervivent. el Montseny.


Fulles de tardor. el Montseny.


Fulla tardorenca. el Montseny.


Gotetes de rosada. el Montseny.


Papus de dent de lle贸. Taraxacum officinale (Asteraceae). el Montseny.


Borinot. Bombus terrestris (Apidae). Parc Natural del Montgó, Dénia, Marina Alta (País valencià).


Banyarriquer. Strangalia maculata (Cerambycidae). el Montseny.


Libèl·lula. Sympetrum fonscolombii (Libellulidae) femella. Delta de l’Ebre.


Libèl·lula. Sympetrum fonscolombii (Libellulidae) femella. Delta de l’Ebre.

Libèl·lula. Sympetrum fonscolombii (Libellulidae) femella. Delta de l’Ebre.


Damisel·les aparellant-se. Ischnura elegans (Coenagrionidae). Delta de l’Ebre.


Libèl·lules aparellant-se. Sympetrum fonscolombii (Libellulidae). Delta de l’Ebre.


Vespa. Polistes dominula (Vespidae). Delta de l’Ebre.


Vespa. Polistes dominula (Vespidae). Delta de l’Ebre.


Papallones tigre aparellant-se. Danaus chrysippus (Nymphalidae). Delta de l’Ebre.


Mimetisme. Delta de l’Ebre.


Papallona llimonera. Gonepteryx rhamni (Pieridae). el Montseny.


Papallona llimonera. Gonepteryx rhamni (Pieridae). el Montseny.


Eruga de l’Esfinx de les lletereses. Hyles euphorbiae (Sphingidae). Delta de l’Ebre.


Pugons i formiga. Delta de l’Ebre.


Llagosta verda. Tettigonia viridissima (Tettigoniidae). el Montseny.


Llagosta. el Montseny.


Aranya cranc. Thomisus onustus (Thomisidae). el Montseny.


Aranya cruspint-se una presa. el Montseny.


Granota verda. Pelophylax perezi (Ranidae). Ullals de Baltasar (delta de l’Ebre).


Cargol treu banya. Delta de l’Ebre.


Sargantana (Lacertidae). Turó de l’Home (el Montseny).


Sargantana (Lacertidae). Santa Fe del Montseny.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.