d&a Expo 18.1 - Water

Page 1

DUTCH | DESIGN | HOTEL | ARTEMIS PRESENTS PRESENTEERT

8FEB - 6JUN 2018

VÉRONIQUE DRIEDONKS |MARION BUIJINK |ANS BAKKER | JUUL RAMEAU TERESA VAN DONGEN | A VERSUS A | LOT OF STOF | LAU LABEL | SPRUITJE YURI VAN ZEIJL | LO-COLLECTION | ROOS SOETEKOUW | SUUS KOOIJMAN Dutch Design Hotel Artemis | John M. Keynesplein 2 |1066 EP Amsterdam | 020 7141024 | artemisamsterdam.com


Dutch Design Concept De avontuurlijkheid, eigenwijsheid en doordachtheid van Dutch Design komt terug in de totale beleving van alles wat wij doen. D&A (Design & ARTemis) is namelijk het DNA van ons hotel! Van je bord tot aan je hoofdkussen, tot aan het vergader arrangement is ‘the Art of Dutch Design’ terug te vinden. Het Dutch Design Hotel Artemis ademt en bruist ‘Dutch Design’. Vanuit iedere geometrische hoek van ons hotel ervaar je de invloed en eigenwijsheid van Nederlandse architecten, ontwerpers en kunstenaars. Het is dé locatie waar gastvrijheid en Dutch Design elkaar ontmoeten en versterken.

DUTCH DESIGN CONCEPT The adventurousness, quirkiness and thoughtfulness of Dutch Design is reflected in the total experience of everything we do. D&A (Design & ARTemis) is the DNA of our hotel! From your plate to your pillow, up to the meeting package, you can find ‘the Art of Dutch Design’. Dutch Design Hotel Artemis breathes and bustles ‘Dutch Design’. From every geometric corner of our hotel you experience the influence and quirkiness of Dutch architects, designers and artists. It is the location where hospitality and Dutch Design meet and reinforce each other.

“The place where hospitality meets Dutch Design!”. 02. | ARTEMIS A MS TER DA M. C O M

D&A | 03.


Design & ARTemis Platform D&A EXPO | D&A CONNECTED D&A LEARNING | D&A SHOPPING

LIEKE SCULPTOR

Dutch Design Hotel Artemis heeft het D&A platform opgezet waar diverse werelden en groepen elkaar ontmoeten, verbinden en inspireren. Samenwerking en van elkaar leren is de kracht; D&A Connected en D&A Learning.

HOLLAND ART FESTIVAL EVENT

DIRK

De D&A expo’s zijn thematische exposities die iedere vier maanden wisselen. Hierin wordt werk getoond van Nederlandse gerenommeerde kunstenaars en designers, maar ook van veelbelovend, nieuw talent; D&A Expo. Van alle exposanten zijn werken te koop via Dutch Design Hotel Artemis; D&A Shopping.

FURNITURE DESIGNER

D&A EXPO | D&A CONNECTED D&A LEARNING | D&A SHOPPING

CHEF OTILIO HOTEL PROFESSIONAL

Dutch Design Hotel Artemis started D&A platform where different worlds and groups meet, connect and inspire each other. Cooperation and learning is the power; D&A Connected en D&A Learning.

DESIGN ART GALLERY

The D&A exhibitions are themed exhibitions that change every four months. It shows work by Dutch renowned artists and designers, but also of promising new talent; D&A Expo. From all exhibitors pieces can be purchased through Dutch Design Hotel Artemis; D&A Shopping.

ART MAGAZINE

DESIGNERS A’DAM ACADEMY

JITSKE FOOD DESIGNER

04. | ARTEMIS A MS TER DA M. C O M

JAN STUDENT FILMACADEMY

D&A | 05.


Exposanten | Exhibitors

Water 18.1 ‘Water’ D&A Expo 08-02 tot 06-06 2018 VIER ELEMENTEN 2018 - 2021 Net zoals voor de aarde en alles wat op aarde leeft spelen de vier elementen de komende vier jaren de hoofdrol in het D&A platform. De elementen zijn sinds de oudheid een belangrijke (inspiratie)bron en komen in verschillende vormen in ons leven naar voren. Ook brengen wij sinds mensenheugenis odes aan de elementen, in verschillende kunstvormen. Kortom, de elementen zijn overal, in ons en om ons heen! Het is belangrijk om ons te realiseren dat we ieder moment met ze leven en volledig afhankelijk van ze zijn. 2018 is uitgeroepen tot het jaar van ‘Nederland Waterland’ en Dutch Design Hotel Artemis werkt graag mee om dit thema goed op de kaart te zetten. Om deze reden start Het D&A platform met het uitdragen van het element Water om zo iedere gast op een verrassende manier te laten stilstaan bij haar kracht en invloed. THEMA WATER De Nederlander heeft het water in zijn genen en hij voelt zich als een vis in het water tussen de sloten, grachten, meren, rivieren en de prachtige kust. Nederland en het element water in al haar vormen zijn sterk met elkaar verbonden; we noemen onszelf niet voor niets ‘kikkerland’. Van de handel via het water die tot bloei kwam in de Gouden Eeuw en onze innovatieve waterbouwkundige projecten om van water land te maken waar we op en van kunnen leven tot aan het schaatsen op natuurijs dat ons tot een schaatsnatie van wereldfaam heeft gemaakt, is er een groot besef van de waarde van dit element dat in ons lichaam zit, ons vervoert, ons voedt en ons inspireert. En dat laten wij graag aan de wereld zien; Laat je mee stromen en verrassen met alles dat het element Water ons te bieden heeft!

06. | ARTEMIS A MS TER DA M. C O M

18.1 ‘Water’ D&A Expo 08-02 till 06-06-2018 FOUR ELEMENTS 2018 - 2021 Like the earth and everything on it, the four elements play the leading role in the D&A platform over the next four years. The elements have been an important source of inspiration since ancient times and come to life in various forms in our lives. Also, since time immemorial, we have been bringing odes to the elements, in different art forms. The elements are everywhere, in us and around us. It is important to realize that we live with them every moment and are completely dependent on them. 2018 has been declared the year of ‘Netherlands Waterland’ and Dutch Design Hotel Artemis is happy to contribute to this theme. For this reason, the D&A platform starts with the element ‘Water’ in order to let every guest in a surprising way dwell on its strength and influence.

A versus A Ans Bakker Juul Rameau Lau Label Lo-collection Lot of Stof Marion Buijink Roos Soetekouw Spruitje Suus Kooijman Teresa Van Dongen Véronique Driedonks Yuri Van Zeijl

08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

THEME ‘WATER’ The Dutchman has the water in his genes and he feels like a fish in the water between the ditches, canals, lakes, rivers and the beautiful coast. The Netherlands and the element of water in all its forms are strongly interconnected; that is way you can also call our country ‘kikkerland’ . From skating on natural ice, that has brought us world fame, and the trade through water, which blossomed in the Golden Age, to our innovative hydraulic engineering projects to make land on water on which we can live, there is a great sense of awareness of the value of this element that is in our body, transports us, feeds us and inspires us. Go with the flow and be surprised by D&A Expo ‘Water’. D&A | 07.


CODE ROOD PLEXIGLAS PANEEL | PERSPEX PANEL

A. versus A. | ASTRIDUFKES.NL | ADAMVANDONK.COM

AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

80x80x195cm € 1595,-

FOTOGRAFIE & TEKST | PHOT OGRAPHY & WRITING

Magisch realisme in beeld en taal Magical realism in images and story telling.

realism in images and story telling Magical

Magisch realisme in beeld en taal

CONTRASTEN OOG OM OOR FOTOGRAFIE & TEKST

Water is de spiegel voor Astrid’s beeld en Adam’s verhaal.

CONTRASTS EYE TO EAR PHOTOGRAPHY &TEXT

Water is the mirror for Astrid’s images and Adam’s story

AVIATION CANVAS PANEEL | CANVAS PANEL AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

80x80cm € 750,-

08. | ARTEM IS A M S TER DA M . C O M / AV E R S U S A

D&A D&A | 09.


ZEEUWS LICHT GEBLAZEN GLAS

Ans Bakker | ANSBAKKER.NL

Het water, het licht en de vele gezichten van de Oosterschelde zijn de inspiratiebron voor alle glas objecten in deze serie “Zeeuws Licht”

GLAS KUNST | GLASS ART

ZEEUWS LICHT BLOWN GLASS

The water, the light and the many faces of the Oosterschelde are the inspiration for all the glass objects in the “Zeeuws Licht” series

Uitdrukking van

kwetsbaarheid en licht van de natuur en water

Expression of

vulnerability and light of nature and water

ZEEUWS LICHT KROONLUCHTER | CHANDELIER AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

10. | ARTEMIS A MS TER DA M. C O M / A N S BA K K E R

120x120x400cm € 15000,-

ZEEUWS LICHT GLAS OBJECT | GLASS OBJECT AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

30x27x27cm € 2200,-

D&A | 11.


TOORTS SCULPTUUR | SCULPTURE

Juul Rameau | JUULRAMEAU.COM LICHTOBJECTEN & SCULPTUREN | LIGHT OBJECTS & SCULPTURES

AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

200cm € 2200,-

De natuur is mijn

‘Wunderkammer’ er valt zoveel te ontdekken...

CoS LICHT OBJECT | LIGHTING OBJECT AFMETING | DIMENSIONS 30x30x200cm PRIJS | PRICE € 4300,-

CoS LICHT OBJECT

Door het benaderen van of lopen langs CoS verandert het patroon wat de zintuigen van de waarnemer stimuleert.. TOORTS MONOPRINT | MONOPRINT

CoS LIGHTING OBJECT

When approaching or walking alongside CoS, the pattern changes stimulating the observers senses. CoS functions as an intervention in the space in which it is located and inspires to look through the light. 12. | ARTEM IS A M S TER DA M . C O M / J U U L R A ME AU

Nature is my

AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

65x50cm € 365,-

‘Wunderkammer’, there is so much to discover... D&A | 13.


LauLabel | LAULABEL.NL KERAMIEK | CERAMICS

LATE SUMMER KERAMIEK| CERAMICS

Als ambachtelijk keramist geef ik toeval ook een kans LATE SUMMER UNIEK KERAMIEK

Het materiaal klei bestaat deels uit water. In mijn eigen manier van gieten ontstaan er vloeiende bewegingen die je aan een golvend landschap doen denken.

As a traditional ceramist I give coincidence a chance

LATE SUMMER VAAS| VASE AFMETING | DIMENSIONS PRIJS per 2 | PRICE per 2

LATE SUMMER UNIQUE CERAMICS

The material clay consists partly of water. In my own way of casting, there are flowing movements that remind you of a wavy landscape.

LATE SUMMER VAAS| VASE

7x7cm

AFMETING | DIMENSIONS 16,5 x 14cm

€ 14,95

PRIJS | PRICE € 55,-

14. | ARTEM IS A M S TER DA M . C O M / L AU L A BE L

D&A | 15.


Lo-collection

LO-COLLECTION FANNYPACK | FANNYPACK AFMETING | DIMENSIONS 18x4x11cm PRIJS OP AANVRAAG | PRICE ON REQUEST

| LO-COLLECTION.COM

PRODUCT & MODE ONTWERP | PRODUCT & FASHION DESIGN

Minimalistische ontwerpen waarbij materiaal, kleur en functionaliteit een belangrijke rol spelen.

Minimalistic designs with attention to functionality, material and color use.

LO-COLLECTION SHOPPER | SHOPPER AFMETING | DIMENSIONS 28x8x40cm PRIJS OP AANVRAAG | PRICE ON REQUEST

16. | ARTEM IS A M S TER DA M . C O M / LO C O L L E C T I O N

LO-COLLECTION TASSENCOLLECTIE

LO-COLLECTION BAG COLLECTION

Een tassencollectie bestaande uit 5 modellen die geïnspireerd zijn op het archetype ‘aktetas’. Doormiddel van verstelbare banden zijn de tassen te veranderen en aan elkaar te koppelen. De tassen zijn gemaakt van vijverfolie en PVC doek.

A bag collection consisting of 5 models inspired by the archetype ‘briefcase’. With the adjustable straps you can change and connect the bags to each other. The bags are made of pond liner and PVC fabric.

D&A | 17.


PUSH STOEL| CHAIR

Lot of Stof | LOTOFSTOF.NL PRODUCT DESIGN | PRODUCT DESIGN

AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

75x70x80cm € 800,-

PUSH KRUK| STOOL AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

50x45x45cm € 600,-

PUSH KLEED| RUG AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

110cm € 1200,-

PUSH GESTOFFEERD MEUBILAIR| UPHOLSTERED FURNITURE

De schoonheid van een oude ambacht omtoveren tot hedendaags design To turn a beautifull old craft into a modern and innovative design

PUSH GESTOFFEERD MEUBULAIR

De schoonheid van een oude ambacht omtoveren tot hedendaags design. PUSH UPHOLSTERED FURNITURE

To turn a beautiful old craft into a modern and innovative design 18. | ARTEM IS A M S TER DA M . C O M / LOTO F S TO F

D&A | 19.


De

stromende bewegende manier

van water is, voor mij, heel inspirerend; het is de voorwaarde voor leven

Marion Buijink | MARIONBUIJINK.NL SCHILDERIJEN | PAINTINGS

The

DEEP ACRYL OP MDF| ACRYLIC ON MDF AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

120X60cm € 450,-

flowing and moving quality of water is so inspiring to me. It is the essence of life.

WETLANDS SCHILDERIJEN

Kleuren hebben een helende werking, zowel voor mij als voor mijn publiek en zijn daarom de belangrijkste inspiratiebron WETLANDS PAINTINGS

Colors have healing power, not only for me, but also for the audience and are therefore, the most important source of inspiration for me. 20. | ARTEM IS A M S TER DA M . C O M / M A R I O N BU I J I N K

BENEATH ACRYL OP MDF| ACRYLIC ON MDF AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

150X50cm € 750,-

D&A | 21.


Roos Soetekouw | ROOSSOETEKOUW.NL TEXTIEL ONTWERP | TEXTILE DESIGN

FUNGY PLACEMAT | PLACEMAT AFMETING | DIMENSIONS PRIJS per 2 | PRICE per 2

35X50cm € 80,-

FUNGY COLLECTION TAFELLOPER

Ik wil de kracht en schoonheid van de natuur in tactiel textiel laten zien. De Fungy Collection is geïnspireerd op een schimmel die ontdekt is in Brazilië, het heeft het ongelooflijke vermogen om plastic af te breken.

Water is leven

Water is life

FUNGY COLLECTION TABLE RUNNER

I want to show the power and beauty of nature through tactile textiles. The Fungy Collection is inspired by a fungus discovered in Brazil, it has the incredible ability to break down plastic.

FAY THEEDOEK| TEA TOWEL AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

50x65cm € 20,-

22. ARTEM IS A M S TER DA M . C O M / RO O S S O E T E KO U W 22. ||22.

D&A | 23.


Spruitje | SPRUITJE.NU

GREEN DEXTER OBJECT| OBJECT AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

PRODUCT ONTWERP | PRODUCT DESIGN

33x20x9,5cm € 125,-

SUSTAINABLE WORLD

Water speelt een belangrijke rol binnen het ecosysteem van de natuur, zo ook in onze producten, in de vorm van condens, of ter vervanging van aarde als voeding voor de wortels. SUSTAINABLE WORLD

Water plays an important role within the natural ecosystem, also in our products, in the form of condensation, or as a replacement for earth as food for the roots.

To illuminate nature and create the possibility to place a part of it within our homes.

De natuur belichten en het mogelijk maken een deel hiervan in onze huizen te plaatsen

GLOWING ROOTS WAND OBJECT| WALL OBJECT AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

24. | ARTEMIS A MS TER DA M. C O M / S P RU I T J E

125x90x16cm € 950,-

D&A | 25.


POLDERLAND ENCAUSTIC SCHILDERIJ

Vaak intrigeren beelden die ik niet direct kan doorgronden mij veel meer dan een beeld dat een duidelijke afgebakende boodschap, of compleet verhaal verteld.

Suus Kooijman | SUUSKOOIJMAN.COM SCHILDERIJEN | PAINTINGS

POLDERLAND ENCAUSTIC PAINTING

Images that i can not immediately fathom, intrigue me often than a picture that tells a clear defined message ore complete story.

Hoe doorschijnend het water kan zijn, hoe zacht, beweeglijk, maar ook zo onvoorspelbaar en rustgevend, en zo Hollands.

BOERDERIJ IN DE EEMPOLDER SCHILDERIJ|PAINTING AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

26. | ARTEM IS A M S TER DA M . C O M / S U U S KO O I J MA N

20X24cm € 575,-

AAN DE OVERKANT NO 17 SCHILDERIJ|PAINTING AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

20X24cm € 575,-

How translucent the water can be, how soft, agile, but also so unpredictable and soothing, and so Dutch. D&A | 27.


Teresa van Dongen | TERESAVANDONGEN.COM PRODUCT ONTWERP | PRODUCT DESIGN

LUMIST LAMP

Teresa van Dongen ziet licht als een mooie vertaling van energie en is gefascineerd door de combinatie van water en glas. Haar werk is meestal gerelateerd aan een wetenschappelijk onderzoek of thema. LUMIST LAMP

Teresa van Dongen is fascinated by light as a translation of energy and the combination of water and glass. Her work is often related to a scientific research or theme that she freely translates into a design object.

Ik ontwerp met water als ware het een materiaal LUMIST LAMP| LAMP AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

28. | ARTEM IS A M S TER DA M . C O M / T E R E S AVA N D O N G E N

32x25x32cm € 4500,-

I like to use water as if it were a material D&A | 29.


SOS TEKENING | DRAWING

Veronique Driedonks | VERONIQUEDRIEDONKS.NL

AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

BEELDENDE KUNST | VISUAL ARTS

33x33x6cm € 420,-

SHELTER TEKENING | DRAWING AFMETING | DIMENSIONS 31x20x10cm PRIJS | PRICE € 311,-

DE ZEE! DE ZEE! TEKENINGEN OP PAPIER

‘De zee! De zee!’ riepen de Griekse soldaten na hun nederlaag in Perzië bij terugkeer. Uitgangspunt voor mijn serie over strijd, omzwervingen en thuiskomen. THE SEA! THE SEA! DRAWINGS ON PAPER

Een kunstwerk is een kleine wereld: alles ontstaat in het krachtenveld tussen vaststaande principes en toeval. An artwork is like a small world: there is an interaction between natural laws and things that seem to happen by chance. 30. | ARTEM IS A M S TER DA M . C O M / V E RO N I Q U E D R I E D O N K S

The sea! The sea!’ was the shouting of the Greek soldiers after they returned from their failed march against Persia. This formed the basis for my series about war, drifting and homecoming.

SHELTER TEKENING | DRAWING AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

24x24x6cm € 397,-

D&A | 31.


Eenvoud in expressie

Yuri van Zeijl BEELDEN | SCULPTURE

SO LONG AND THANKS FOR ALL THE FISH DRIJVENDE SCULPTUREN | FLOATING SCULPTURES AFMETING | DIMENSIONS PRIJS | PRICE

12 meter € 1800,-

Straightforward expression

SO LONG AND THANKS FOR ALL THE FISH DRIJVENDE SCULPTUREN

Het kunstwerk ontleent zijn dynamiek aan het water. De titel verwijst naar het boek van Douglas Adams.

SO LONG AND THANKS FOR ALL THE FIS H FLOATING SCULPTURES

The installation derives its dynamic character from the fact that it floats in water. Titel refers to a book by Douglas Adams. 32. | ARTEM IS A M S TER DA M . C O M / Y U R I VA N Z E I J L

D&A | 33.


DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS JOHN M. KEYNESPLEIN 2 1066 EP AMSTERDAM

COLOFON D&A EXPOSITIE “WATER” IS EEN INITIATIEF VAN D&A EXHIBITON “WATER” IS AN INITIATIVE OF DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS AAN DEZE EXPOSITIE WERKTEN MEE TO THIS EXHIBITION CONTRIBUTED Dutch Design Hotel Artemis Design & Art Concept Coordinator | Nadja Schreurs Sales Executive | Colin Bottse Marketing & Communications | Mark Weijkamp Graphic Design | Designerette MET DANK AAN | SPECIAL THANKS TO Fotografie | Photography | Nadya Noskova Entertainment | Zilt en Zalig | Markus van der Noord Alle exposanten | All exhibitors SOCIAL MEDIA Volg deze en andere exposities ook via social media van Dutch Design Hotel Artemis! Regelmatig lichten wij hier een kunstwerk- of design van een exposant toe en geven wij informatie over Nederlandse kunst- en design gerelateerde onderwerpen en activiteiten.

Follow this and other exhibitions on the Dutch Design Hotel Artemis social media. Here we highlight design and artworks of exhibitors and provide you with information about Dutch art and design related subjects and activities on a regular basis.

DutchDesignHotelArtemis.Amsterdam @HotelArtemis hotel_artemis 34. | ARTEMIS A MS TER DA M. C O M

D&A | 35.


CONCEPT & DESIGN | DESIGNERETTE.NL

Dutch Design Hotel Artemis | John M. Keynesplein 2 |1066 EP Amsterdam | 020 7141024 | artemisamsterdam.com 36. |


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.