Page 1

NOM DE L’ACTIVITAT: Cicle de Tallers. Salut i Joves: dos conceptes en línia

Organitzat per la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG. – Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA) – Centre Jove de Salut Integral (CJSI) Amb el suport del Projecte Interreg IV: ETFERSASO

CRÈDITS –1 crèdit ECTS HORES – 25 hores, 5 sessions presencials i elaboració d’un treball.

AVALUACIÓ – Contínua i individualitzada, assistir al 80% de les sessions i entrega d’un treball final .

COORDINADOR – Càtedra Promoció de la Salut

PROFESSOR – EMPSA, CJSI i DIPSALUT

DESCRIPTOR – Programa específic i de recursos multidisciplinaris a l’atenció personal i al manteniment de la salut . El curs s’estructura en 5 blocs teòric - pràctics

COMPETÈNCIES -

Competències associades amb hàbits de vida i salut

-

Competències associades a l’autocura d’un mateix

-

Capacitat per assumir adequadament un estil de vida saludable

-

Coneixements i competències cognitives

-

Capacitat d’ús dels coneixements adquirits

-

Coneixement de diferents metodologies per aconseguir objectius


ALTRES COMPETÈNCIES -

Capacitat per a portar a terme un estil de vida saludable

-

Capacitat per a reconèixer la importància de l’estil de vida

-

Habilitat per a reconduir situacions perjudicials o de risc

-

Capacitat de generar i mantenir cures de salut específics

CONTINGUTS – Donat que el públic objectiu són estudiants universitaris l’objectiu va completament lligat al concepte de Promoció i d’Educació per a la Salut: donar una informació i educació per tal que els i les joves desitgin estar sans, sàpiguen com millorar la seva salut, facin el possible individual i col—lectivament per aconseguir-ho i busquin ajuda quan la necessitin.

1. CONCEPTES -

Concepte de salut integral

-

Concepte de prevenció (universal, selectiva i indicada)

-

Concepte d’educació per a la salut

-

Determinants de salut i estils de vida

-

Factors de protecció VS conductes de risc

2. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA -

Conceptes (alimentació i activitat física)

-

Els sentits

-

Nutrients, racions i piràmide

-

Dietes i tipus de gimnàstica

-

Malalties relacionades amb l’alimentació i/o amb l’exercici

-

Com cuinem?

3. SEXOAFECTIVITAT

-

Conceptes de sexoafectivitat

-

Les relacions afectives

-

Identitat sexual

-

La corba del plaer

-

Conductes de risc lligades a les pràctiques sexuals


-

Conductes de prevenció (Mètodes)

4. ADDICCIONS I ACCIDENTS DE TRÀNSIT -

Conceptes d’addicció i de droga

-

Dependència i fenomen de tolerància

-

Ús i Abús

-

Legalitat i il—legalitat

-

Inici del consum

-

Classificació de les addiccions i de les addiccions

-

Efectes de les drogues

-

Concepte d’accident

-

Causes d’accidentabilitat

-

Taller begudes saludables

5. ESTRÉS, TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I NOVES TENDÈNCIES -

Salut mental i emocional

-

L’estrès

-

Relaxació

-

Noves tendències

6. PRESENTACIÓ DEL TREBALL

TIPUS

ACTIVITAT

-

Sessions

expositives,

sessions

participatives,

elaboració de treballs i visita del Centre Jove de salut de Girona.

METODOLOGIA -

Sessions expositives: classes participatives i activitats relacionades a la temàtica corresponent amb suport de mitjans audiovisuals (vídeos, projeccions...)

-

Pràctiques aula: Dividit en seminaris, on s’intentarà potenciar els aspectes que hagin tingut més interès i treball de grup

-

També es proposaran diverses activitats relacionades amb el tema, així com xerrades o col—loquis amb professionals i persones o grups.

-

Avaluació: L’avaluació serà contínua amb l’assistència a un 80% de les classes i presentació d’un treball final.


DATES: Del 02 de febrer a l’1 de març de 2012 HORARI: Dijous de 15’30 – 19’30 hores LLOC : Facultat d’Infermeria de la UdG SEMESTRE: Segon PLACES: 25 INFORMACIÓ: catedrapromociosalut@udg.edu INSCRIPCIÓ: www.udg.edu/catedrapromociosalut

Professorat:

Sra. Gemma Brunet. DIPSALUT Sra. Carme Fornells. Centre Jove de Salut Sr. Marc Guerra. EMPSA Sra. Marta Hernandez. Centre Jove de Salut Sra. Carina Maymí. EMPSA Sra. Sandra Pascual. EMPSA Sra. Roser Solvas. EMPSA


CURS SALUT I JOVES: Dos conceptes en línia Sessions presencials:

Data Hora 02/02/2012 15:30-19:30h 09/02/2012 15:30-19:30h

16/02/2012 15:30-19:30h

23/02/2012 15:30-19:30h 01/03/2012 15:30-19:30

Sessió Conceptes

Professional Sra. Carme Fornells. CJS Sra. Roser Solvas. EMPSA Alimentació i Activitat Física Sra. Sandra Pascual. EMPSA Sr. Marc Guerra. EMPSA Sra. Gemma Brunet DIPSALUT Sexoafectivitat Sra. Carme Fornells. CJS Sra. Marta Hernandes. CJS Sra. Roser Solvas. EMPSA Addiccions i Accidents de trànsit Sra. Carina Maymí. EMPSA Sr. Marc Guerra. EMPSA Estrès, tècniques de relaxació i noves Sra. Carina Maymí. EMPSA tendències Sra. Sandra Pascual. EMPSA

Aula A33 A33

Centre Jove de Salut A33 A33

Salut i joves UdG  

Promoció i Educació per a la Salut: donar una informació i educació per tal que els i les joves desitgin estar sans, sàpiguen com millorar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you