Nr 10 27 januari 2016

Page 1

Nr 10

27 januari 2016 Hannah Bakels biedt EHBO aan asielzoekers

Is de VU schuldig aan leeftijdsdiscriminatie?

‘Filosofie sluit vrouwelijke denkers uit’

Exclusief: voorpublicatie uit roman Onheilig

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit — www.advalvas.vu.nl

Roos van Rijswijk

Advalvas-columnist debuteert met roman pag 10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.