Nr 09 17 december 2014

Page 21

sleutelfiguur

Princess Attia Vierdejaars rechten Princess Attia (22) is commissielid bij New Urban Collective. Ze was betrokken bij I too am VU, een fotoserie over alledaags racisme. Tekst Floor Bal Foto Martijn Gijsbertsen

Voor andere mensen was dit misschien het jaar van het racisme, omdat de discussie over Zwarte Piet hoog opliep. Maar ik ben mijn hele leven al zwart, ik ben gewend om het onderwerp, lijdend en meewerkend voorwerp in dit soort gesprekken te zijn.

Stereotypes kom ik vaak tegen. Mensen verwachten dat ik alle raps uit mijn hoofd ken, terwijl ik ook van klassieke muziek en jazz houd. En altijd weer die vraag waar ik vandaan kom. Het Nederlanderschap schijnt aan een blanke huidskleur voorbehouden te zijn. Maar een West-Fries kan er ook zoals ik uitzien. Met de fotoserie I too am VU wilden we laten zien dat er ook op de universiteit onwetendheid over andere culturen is. Tijdens de gesprekken die ik daarvoor met studenten had, voelde ik me soms net een huis-tuin-en-keukenpsycholoog. Zo sprak ik een studente die door een docent niet als volwaardig werd behandeld. Heel heftig is dat. Of ik boos ben? Ik ben op niemand boos. Ik wil juist op een positieve manier met mensen in gesprek gaan om ze aan het denken te zetten. Daarom ben ik teleurgesteld in het VU-bestuur. Ik heb niet het gevoel dat ze dit serieus nemen. New Urban Collective heeft het college meerdere malen uitgenodigd om in debat te gaan, maar ze kunnen nooit. En voor de zomer zou er een vergadering zijn met iedereen die op de VU over diversiteit gaat. Deze werd telkens verzet. Ik wacht nog steeds op een nieuwe afspraak.

ADVALVAS

nr 9 — 17 december 2014

21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.