Nr 08 16 december 2015

Page 7

in actie

Jennifer Kerkman (23), researchmasterstudent bewegingswetenschappen, publiceert wetenschappelijke artikelen van studenten. Zij is hoofdredacteur van De focus.

De focus

DOOR FLOOR BAL FOTO YVONNE COMPIER

W

aarom vind je het belangrijk dat studenten wetenschappelijke artikelen publiceren? “Studenten schrijven vaak heel leuke scripties. Soms zijn ze er wel een jaar mee bezig. En zodra hun scriptie ingeleverd is, wordt er niets meer met die kennis gedaan. Hooguit verschijnt er nog een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift, maar dat is alleen als ze geluk hebben. Wij willen graag dat die informatie ook beschikbaar is voor het grote publiek.” Er zijn al online scriptiebanken. Is dat niet voldoende? “Scripties moeten vaak voor het grote publiek aangepast worden, ze zijn niet altijd even makkelijk te lezen. Wij begeleiden studenten bij het herschrijven. Voor hen is publiceren op De focus een mooie manier om toegankelijk te leren schrijven.”

ADVALVAS

nr 8 — 16 december 2015

Waarom zou je zoveel tijd in de scripties van anderen steken? “Ik ben er vijf tot tien uur per week aan kwijt. Ik heb me aangemeld omdat ik altijd al door medestudenten gevraagd werd om hun papers te lezen. Blijkbaar kan ik dat goed. Ik zeg eerlijk wat ik ervan vind. Maar het gaat niet om afkraken, ik vind het belangrijk om opbouwende kritiek te geven. Dat kost veel tijd, maar het geeft me veel voldoening om met iemand samen te werken en er samen voor te zorgen dat een artikel leuker en beter wordt. Bovendien leer ik zo veel over andere vakgebieden. Dat vind ik een verrijking.” Je studeert bewegingswetenschappen. Ben je ook een mislukte topsporter? “Het klopt dat veel studenten bewegingswetenschappen op hoog niveau sporten of dat gedaan hebben. Maar de studie draait niet alleen om sport, je moet echt affiniteit met het bewegingsapparaat hebben. Anders kun je dat niet doen. Zelf heb ik op de middelbare school veel gehockeyd. Ik zat net onder het landelijk niveau. In mijn topjaar trainde ik drie keer per week zelf, en gaf ik daarnaast twee trainingen. En in het weekend speelde ik natuurlijk ook wedstrijden. Ik was heel fanatiek, maar ik vond het ook belangrijk dat sporten leuk bleef. Het team dat ik trainde, meisjes D2, wenste ik altijd veel plezier voordat ze een wedstrijd hadden. Geen succes.”

De focus is een platform dat wetenschappelijke artikelen van studenten publiceert. De focus is altijd op zoek naar studenten die hun scriptie of onderzoek willen publiceren. Ook zoekt dit platform studenten om fondsen te werven en evenementen te organiseren. Meer info op www.de-focus.nl.

Jennifer Kerkman September 2015 – nu Hoofredacteur De focus, Amsterdam Januari 2015 – juli 2015 Scriptieonderzoek in Sydney September 2013 – januari 2015 Studentlid faculteitsbestuur Bewegingswetenschappen 2013 – 2015 Researchmaster bewegingswetenschappen 2012 – 2013 Lid Human Power Team (snelste fiets van de wereld) 2012 – 2013 Lid opleidingscommissie bachelor bewegingswetenschappen 2011 – 2013 Honoursprogramma 2010 – 2013 Bachelor bewegingswetenschappen

Had je ook de bijbehorende fanatieke sportouders? “Nee. Ze hebben me altijd gesteund, maar ik hoefde niets te doen waar ik geen zin in had. Uiteindelijk ben ik geblesseerd geraakt, maar ik denk dat ik anders ook niet doorgegaan was. Hockey is een harde sport, die erg op prestatie gericht is. Dat is niet mijn ding, ik hou meer van samenwerken.” Aan je cv te zien, ben je niet op de bank gaan zitten. “Ik hou ervan om veel dingen tegelijkertijd te doen. Dat heb ik wel van thuis meegekregen, ambitie is bij ons normaal. Mijn ouders stimuleerden ons altijd om nieuwe dingen uit te proberen, ook als je het nog niet kunt of kent. En je kans pakken als er iets bijzonders voorbijkomt. Ik ben niet afwachtend. Je kunt wel hopen dat iemand je ergens voor vraagt. Maar het werkt veel sneller om jezelf gewoon aan te bieden. En als je dat vaak genoeg doet, word je ook voor andere leuke dingen gevraagd. Zo ging het ook met mijn studentenlidmaatschap van het faculteitsbestuur.”

Hoe zit het met je eigen onderzoek? “Voor mijn scriptie heb ik onderzoek in Sydney gedaan. Ik liep stage bij een medewerker die aan de VU verbonden is. Mijn onderzoek gaat over hoe mensen hun spieren aansturen. Het is de bedoeling dat het in een wetenschappelijk tijdschrift komt. En natuurlijk zal ik het aanpassen, zodat het ook op De focus gepubliceerd kan worden.”

7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.