Nr 03 28 september 2016

Page 20

Masterscripties

DaniĂŤlle Bovenberg 24 // schreef in 2015 de beste masterscriptie van de faculteit Sociale Wetenschappen en sleepte de Johannes van der Zouwen-award binnen met haar thesis: The Cloak of Visibility. Accomodating Transparency and Opacity in a Nursing Home. Ze liep vijf maanden mee in een verpleeghuis voor ouderen. Voor de master culture, organization & management schreef ze in haar scriptie over haar ervaringen en observaties. Zelf noemt ze dit een etnografische beschrijving. Volgens de jury is de scriptie om meerdere redenen uniek. Ze kreeg een 9,5.

20

Een prijs winnen met je scriptie, hoe doe je dat? Studenten die een briljante thesis schreven of juist jammerlijk faalden, kunnen de beste adviezen geven. Tips van drie prijswinnaars en een verliezer.

nr 3 — 28 september 2016

ADVALVAS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.