DIREKTNA PRODAJA

Page 1


DIREKTNA PRODAJA Avtor: Andrej Mlinšek

Leto izida: 2012 Lektura: Manuela Mlakar Oblikovanje: Manuela Mlakar Prelom: Manuela Mlakar

Založba: Adriatikus založba Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje Telefon: +386 41 352 697 E-mail: adriatikus.doo@gmail.com Natisnila: Grafika Gracer d.o.o. Lava 7B,3000 Celje

Po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah sta ponatis celote ali delov in razmnoževanje v kakršnikoli obliki dovoljena samo na podlagi pisne privolitve avtorja. Fotokopije posameznih delov za osebne in lastne potrebe je dovoljeno izdelovati le kot posamezne fotokopije, nikakor pa ne za potrebe skupin.

2


Adriatikus Group      POSLANSTVO

 V ADRIATIKUS ORGANIZACIJI VERJAMEMO V LJUDI.

 RAZVIJAMO LJUDI, VERJAMEMO V KREATIVNOST ČLOVEŠKEGA DUHA IN ČLOVEŠKE SPRETNOSTI.

 SMO VZTRAJNI.

 RAZVIJAMO SPOSOBNOST KONCENTRACIJE IN SMO FOKUSIRANI.

 IŠČEMO PRILOŽNOSTI IN JIH RAZŠIRJAMO. 3


 DELIMO Z DRUGIMI NAGRADE ZA RAST IN USPEH.

 VERJAMEMO V HEROJE!

 SMO MOTIVIRANI, ORIENTIRANI IN IMAMO PRIHODNOST.

 NAŠ SKUPINSKI USPEH JE ODVISEN OD POSAMEZNIKOV IN NJIHOVIH DOSEŽKOV.

 ŠIRIMO PRIJATELJSTVO.

 ZAGOTAVLJAMO POSAMEZNIKU PRILOŽNOST ZA RAZVOJ, ZA NJEGOVO SREČO IN USPEH!

 DOSEGAMO VISOKE REZULTATE.

 RAZVIJAMO MOČNO KULTURO ADRIATIKUS ORGANIZACIJE.

4


ZAHVALE

Zahvaljujem se vsem, ki so mojo prvo knjigo PRAVILNA KOMBINACIJA tako prijateljsko in z odobravanjem sprejeli. Zahvaljujem se tudi vsem v naši organizaciji Adriatikus Group, s katerimi skupaj ustvarjamo in gradimo boljšo prihodnost. Zahvaljujem se moji ženi Bojani in moji mami Alenki za podporo v življenju. Zahvaljujem se naši svetovalki Manueli Mlakar za vzpodbudo v naši pisarni v Celju. Andrej Mlinšek

Zahvaljujem se Andreju Mlinšku, ki mi že leta daje priložnost, da razvijam svoje potenciale in se učim od najboljših. Manuela Mlakar

5


6


Strast in pogum se prenašata v življenju! Andrej Mlinšek

7


8


VSEBINA DIREKTEN PRISTOP ............................................. 13 KARAKTERISTIKE DIREKTNE PRODAJE .................. 17 ZGODBA O PRODAJALCU HOT-DOGOV ................ 23 ENTUZIAZEM ..................................................... 28 12 KORAKOV DO USPEHA V DIREKTNI PRODAJI .......................................... 29 ODLAŠANJE V DIREKTNI PRODAJI ....................... 30 REKRUTING..........................................................33 KULTURA V DIREKNI PRODAJI ............................. 34 PODJETNIKI V DIREKNI PRODAJI ......................... 37 FRANŠIZA V DIREKTNI PRODAJI .......................... 48 ADRIATIKUS GROUP POSLOVNI MODEL ................ 52 9


10


UVOD

Z direktno prodajo se ukvarjam od mojih najstniških let naprej. Profesionalno pa sem se začel z direktno prodajo ukvarjati pri svojih šestindvajsetih letih, ko sem iskal resno priložnost v življenju, in ko sem se odločal, kako bom usmerjal svoje življenje. Danes, po sedemnajstih letih delovanja v direktni prodaji, lahko rečem, da je to bila najboljša odločitev, kar sem jih lahko sprejel. Spoznal sem ogromno zadovoljnih in uspešnih ljudi po svetu, prepotoval sem triintrideset držav in bil skoraj na vseh kontinentih. Danes gradimo Adriatikus organizacijo, ki že deluje po Vzhodni Evropi, cilj pa je, da se razširimo po celem svetu.

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.